Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı"

Transkript

1 Transfüzyon Tekniği Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 1665 Richard Lower köpek-köpek trans Jean Baptiste denis koyun-insan trans Philip Syng Physick insan kanı trans Samuel Armstrong Lane hemofili hast.da trans koyun keçi sütü insana trans tuzlu su trans Karl Landsteiner ABO 1902 Decastrello & Sturli - AB Reuben Ottenberg ilk cross match 1914 Richard Lewisohn Na sitrat 1921 Burhanettin Toker Tr de trans İngiltere Kızılhaç kan bankası

3 1938 CTF transf 1940 Karl Landsteiner Rh sistemi 1950 Plastik kan torbası 1952 CTF plazma 1957 Ankara & İstanbul da Kızılay Kan Merkezi Max Perutz Hb 1960 A.Solomon & J.L.Fahey tedavi amaçlı Plazmaferez 1972 Aferez kan komponenti elde etmek için kullanıldı....

4

5

6 1:12000 ünite kan yanlış hastaya veriliyor Linden JV Transfusion : ABO uyumsuz transfuzyon Mercuriali F Vox Sang 1996

7 Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar Virüsler Virüs dışı enfeksiyonlar

8 Virüs enfeksiyonları Posttransfüzyon hepatiti (PTH) HAV HBV (1:63000) HCV (1:103000) CMV EBV HIV (1:676000)

9 Risk nedenleri 1. Preserokenversiyon (pencere dönemi) bağış 2. Varyant virüsler 3. Atipik (immunolojik sessiz) serokonversiyon 4. Labo. hataları

10 Virus dışı enfeksiyonlar Bakteriler Parazitler Prionlar

11 Transfüzyonla bulaşan bakteri enfeksiyonları Transfüzyonla ilişkili ölüm nedenleri 1. Akut hemolitik trans.reaks. 2. Bakteriyel sepsis Enfekte donorun belirlenmesi için yalnızca Treponema pallidum testi yapılıyor Trombosit süsp. daha sık Bakteri bulaşı; Kanın alınması Kanın işlenmesi Kanın bileşenlerine ayrılması Transfüzyon, sırasında olur

12 Transfüzyonla bulaşan bakteriler PK(-) Staf (S.epidermidis) Staf. Aureus Clostridium perfiringes Salmonella enteritidis S. Marcescent Treponema pallidum Borrelia burgdorferi Ehrlichia chaffeensis E. Cytophagophilia Brucella türleri Ricketsia ricketsii Mycobacterium laprae

13 Transfüzyonla bulaşan parazitler Plazmodium türleri Trypanasoma cruzi Toxoplasma gondii Babesia microti Microflaria Leismania türleri

14 Transfüzyonla bulaşan prionlar Creutzfeld Jacob hast. (CJD) Variant CJD

15 Kan & kan ürünlerinin bakteri bulaşına neden olabilecek olası yollar Toplama sistemi veya antikoagülan sol. un canlı bir m.organizma veya endotoksin ile kirlenmesi İğne ucunun kontamine olması Cilt dezenf. Yetersizliğine bağlı verici derisinden kontaminasyon Vericide bakteremi olması Kan işlem cihazlarında kontaminasyon

16 Kan bileşenleri ile bulaş ES (FDA- bakteri bulaşı sonucu ölüm ¼) Saklama ısısında (1-6 o C) üreme Yersinia, serratia, pseudumonas Staf ve diğer Gr(+) Çoğunlukla transfüzyon reaksiyonu OLUŞTURMAZ

17 Kan bileşenleri ile bulaş TROMBOSİT SUSP (FDA- bakteri bulaşı sonucu ölüm 3/4) Bakteri kontaminasyonu açısından daha riskli Saklama ısısı (20-24 o C) Bulaşların %50 PK(-) staf Fatal seyreden bulaşlar S.aureus, C.perfiringes, S.enteritidis, S.marcescent

18 T.İ.sepsis riskinin azaltılması için Kan ürünlerinin kontaminasyon riskini azaltmak Vericinin taranması Verici cildinin etkin dezenfeeksiyonu Verici kanının ilk 15-30ml sinin atılması Kan bileşenlerinin işlenmesi ve saklanmasının optimize edilmesi Sıcaklığın ayarlanması Saklama zamanının sınırlandırılması Lökosit azaltılması Alıcı ve vericilerin temasını azaltmak Endikasyonların optimizasyonu Transfüzyonlar için hedefleri azaltmak Aferez derive ürünler kullanmak Transfüzyon öncesi bakteri bulaşını belirlemek

19 Temel felsefe Kan canlı bir dokudur Kan transfüzyonu bir doku transfüzyonudur Kan transfüzyonu hasta tedavisinin sadece bir bileşenidir Hatalı uygulamalarda yüksek morbidite ve mortalite ye sahiptir

20 Temel felsefe Kan transfüzyonu, her aşaması ile tıpsal ve hukuksal bir sorundur Maliyeti yüksek bir tedavidir Ciddi anlamda kaynak bağımlıdır Eğitiminde yetersizlikler ve eksiklikler vardır Belirli kurallara bağlanmalıdır

21

22 Temel felsefe Her hekim meslek yaşamı boyunca mutlaka kan transfüzyonu ile ilişkili bir konuda etkin görev alır

23

24 Transfüzyon tekniği 1. İndikasyon 2. Hangi Kan ürünü ve Ne kadar? 3. Bilgilendirme ve onay 4. Reçete ve hastaya uyum 5. Uygun koşullarda ulaşım ve saklama 6. Kan ürünü sağlıklı mı? 7. Uygun şekilde verilme 8. İzlem 9. Kayıt tutulması

25

26 1-Kan transfüzyon tedavisine karar Yarar > sakınca verilmesi Tek bir Hb değerine bakılarak transfüzyon başlanmaz Fizyolojik ve klinik bulgular ve gereksinimlere göre karar alınır Kritik Hb değeri yoktur

27 Hb değeri Koşul Hb > 10 g/dl 8 10 g/dl < 7 g/dl Transfüzyon gereksinimi yoktur 1-KAH 5-İnme 2-KKY 6-Beta Bloker 3-KOAH 4-PAH 7-Yaşlılık 8-Kan kaybı beklentisi Transfüzyon gereksinimi olasıdır 1-KAH>120/dk 6-laktat >2mEq/L 2-SAB<90mmHg 7-BE< -5 3-SvO2<70 4-SpO2<95 5-mental konfüzyon Transfüzyon gereksinimi yüksek olasılıklıdır

28 Masif kan kaybı 24 saat içinde toplam kan hacminin kaybı Erişkin: KH %7 VA Çocuk: KH %8-9 VA 3 saat içinde kan hacminin %50 sinin kaybı Kan kaybı > 150 ml/dak

29 2-Tedavinin niteliğinin ve niceliğinin saptanması Kan ürünü bileşen tedavisi uygulanmalı Hedeflenen fizyolojik ve klinik değerleri karşılayacak miktar uygulanmalı

30 3- Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve onay alınması Gerekçeler Çekinceler Olası komplikasyonlar Korunma bilgilendirme

31 Onam alınmasında ÇEŞİTLİLİK Hekimin hastaya anlatması Formlar kullanılması Hemşirenin hasta ve hasta yakınına anlatması Genel onam formları içinde aydınlatma V.d.

32 öneri Yazılı aydınlatılmış onam

33 4- Kan ürününün reçete edilmesi ve hasta ile uyumunun saptanması Kan ve kan ürünleri reçetelenen tedavilerdir Salt hekim düzenleyebilir

34 Kan grubu kartı Hastanın kimlik bilgileri Yapan birim Testi yapanın kimliği Tarih Kayıt numarası İmza Kan grubu

35 Türkiye deki kan gruplarının oranları

36 Dünya daki kan gruplarının oranları

37 Kan reçetesi Hekim Hasta bilgileri Tanı ve indikasyon Kan ürünü Miktarı Aciliyet Özel işlem talebi ( ışınlama, yıkama) İstemde bulunulan tetkikler (çapraz karşılaştırma, seroloji)

38

39

40 Çapraz karşılaştırma formu Kimlik bilgileri Kan grubu Seri numarası Test uygunluğu ABO RhD Testin yapıldığı Lab. Yapan kişi

41

42

43 5- Kan ürününün kliniğe uygun koşullarda ulaşması ve saklanması Taşıma Sıcaklık Mesafe Fiziksel travma Saklama Salt kan bankasında Ürüne göre verilme süresi

44

45 Kan bileşeni Saklama sıcaklığı Raf ömrü Verilme süresi Tam kan 2-6 o C 35 gün 4 saat Uygun taşıma kabı ES 2-6 o C 42 gün 4 saat Uygun taşıma kabı Trombosit süsp o C 5 gün 20 dak içinde TDP -28 o C ve altı 365 gün Çıkarıldıktan sonra 30 dak içinde

46 6- Kan ürününün sağlıklı olduğunun saptanması Torba sıkıldığında Kaçak var mı? Hemoliz? Plazma pembe mi? Hemoliz? Plazma-erit.hattı Plazmada büyük Pıhtı? Normal? Mor-siyah

47 7- Kan ürününün uygun şekilde verilmesi Damar yolu SVK? İlaç tedavisi Ø ( ph ) İlave sıvı Ø ( %09 NaCl) İlgili sürede

48 7- Kan ürününün uygun şekilde verilmesi Isıtma gereksiz [< 42 o C] Hastanın ısısının düzenlemesi Büyük hacimli hızlı transfüzyon Erişkin: > 50mL/kg/saat Çocuk: > 15mL/ kg/ saat YD değişim transfüzyonu Klinik olarak belirgin soğuk aglütinin varlığı

49 7- Kan ürününün uygun şekilde verilmesi mikron filtre (makroskopik parçacıklar) mikron filtre (mikroagregatlar)

50 8- Tedavinin etkinliğinin ve komplikasyonların izlenmesi Fizyolojik değerler Klinik değerler Akut ve kronik komplikasyonlar

51 9- Kayıt tutulması Tıpsal ve hukuksal nedenlerden dolayı bir zorunluluktur

52 kayıt Bilgilendirme Tedavi gerekçesi Reçete eden hekim

53 kayıt Transfüzyon öncesi hastanın kimliği kan torbası uygunluk testleri uygunluk test formu Transfüzyon sırasında K&KÜ türü ve miktarı torba no kan grubu trans. Başlama ve bitiş zamanı uygulayan kişinin kimliği izlem notları genel görüntü T, SAB, KAH, SS sıvı dengesi

54 kayıt Komplikasyonlar Akut Kronik

55

56

57

58 sonuç Transfüzyon tedavisini belirli ilkelere bağlamak Kılavuzlar üretmek Kan transfüzyonunu sınırlandırmak Bu düşünceyi yaymak

59

60

61

62

63

64 SORULARINIZ???

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul ruluhan@superonline.com

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI TRF.TL.08 08.06.2011 06.11.2013 02 1/5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER Sayfa No 1/29 Tanımlar Kan Bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişidir. Kan Bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemidir. Ret: Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ

KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ Dr. Ramazan ULUHAN IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 14-18 Aralık 2011 KAN en eski tarihten beri, insanoğlu için i in gizemli ve büyüleyici

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PRIVIGEN 5 g/50 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin madde: Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98 i

Detaylı