HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen"

Transkript

1 HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ

2 Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz Yüzey protein HBs

3 Coğrafik dağılım HBsAg pozitiflik prevalansı 8 - yüksek %2-7 - orta < %2 - düşük

4 Dünyada en sık ölüme neden olan 10 infeksiyon hastalığı (2000) Hastalık Yıllık ölüm sayısı Alt solunum yolu infeksiyonları i ~ milyon HIV/AIDS ~ 3.0 milyon Diyareli hastalıklar ~ 2.2 milyon Tüberküloz Sıtma ~ 2.0 milyon ~ 1-3 milyon Kızamık ~ Hepatit B ~ Boğmaca ~ Neonatal tetanoz ~ Hepatit C ~ WHO Hepatitis B, Maynard JE, et al. In: Viral Hepatitis and Liver Disease. New York: Alan R. Liss, Inc CDC. Epidemiology & prevention of vaccinepreventable diseases. The Pink Book. 8th ed. CDC. MMWR. 2001; 50: RR-11.

5 Epidemiyoloji i HBV ile karşılaşan 2 milyar insan %25 40 siroz veya karaciğer kanseri Dünya nüfusu ~6 milyar milyon KHB infeksiyonu - 4 milyon/yıl akut olgu ->1 milyon kişi/yıl HBV ye bağlı nedenlerle ölüm!

6 Türkiye de HBV epidemiyolojisi 3 4? Ülkemizde ~3.5 milyon kişi taşıyıcı y ş ş y Ülkemizde yaklaşık yılda 4000 kişi HSK nedeniyle kaybedilmektedir

7 HBV genotiplerinin i i dağılımı ğ A, B, C, D, G H, F A G A, D, E D D B, C F A, B, C, D Arauz-Ruiz P, et al. J Gen Virol 2002; 83: Bell SJ, et al. J Clin Virol 2005; 32: Chu CJ, et al. Gastroenterology 2003; 125: Kidd-Ljunggren K, et al. J Gen Virol 2002; 83: Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2:

8 Türkiye de üki HBV genotipleri i Araştırıcı Yıl Sayı Genotip % A D F G T* Subtip ayw Türkyılmaz Bozdayı Türel Uysal Güldaş Külah Leblebicioglu Badur Sunbul Yalçın Aygen *T: tiplendirilemeyen

9 Genotipler ve klinik önemi (1) Genotip A Siroz olasılığı düşük, HSK görülebilir Genotip B Gençlerdeki HBeAg serokonversiyonu genotip C den fazladır İkterik veya fulminant hepatit riski genotip C den yüksek Genotip A ve B Peginterferon alfa-2b tedavisi ile genotip C ve D ye göre daha yüksek oranda antiviral yanıt alınır

10 Genotipler ve klinik önemi (2) Genotip C Genotip B den daha ağır karaciğer hastalığı ve HSK ye yol açar Genotip D HBeAg negatif kronik hepatit ve HSK riski yüksek Genotip E, G, H Yeterli veri yok Genotip F Alaska yerlilerinde HSK nedeni

11 Bulaşma yolları Perkütan Perinatal Cinsel ilişki Horizontal

12 Risk grupları (1) Yüksek veya orta endemisite bölgelerinde yaşayanlar Sık kan ve kan ürünleri verilen hastalar Hemodiyaliz hastaları HBsAg gp pozitif kişilerle ş aynı evde yaşayanlar ş y HBsAg pozitif kişilerin cinsel partnerleri Birden fazla cinsel partneri olanlar veya cinsel yolla bulaşıcı hastalığı bulunanlar

13 Risk grupları (2) Eşcinseller Damar içi uyuşturucu bağımlıları Mahkumlar Kronik ALT ve AST yüksekliği olanlar HCV veya HIV ile infekte oa olanlar a Gebeler İmmün baskılayıcı tedavi alacak olanlar Sağlık çalışanları

14 Hastalığın ve viral replikasyonun dinamikleri İmmün toleran İmmün aktif Non-replikatif

15 Doğal seyir (1) Prekor mutantlar tl İmmün toleran faz Aktif faz Non-replikatif faz

16 Doğal ğ seyir (2) İmmün tolerans HBeAg+ İmmün klerens Düşük replikatif faz Reaktivasyon fazı HBeAg-/anti-HBe+ (prekor/kor promotor varyantlar) < > < > HBV DNA 2x x IU/mL 200,000-2 x 10 9 IU/mL < 2000 IU/mL > 2000 IU/mL ALT Normal/hafif KH Orta/ağır KH Siroz Normal/hafif KH İnaktif siroz Orta/ağır KH Siroz HBeAg pozitif İnaktif taşıyıcılık HBeAg negatif kronik hepatit kronik hepatit

17 HBeAg pozitifliği Doğumda ğ ya da erken çocukluk döneminde alınan infeksiyon Normal ALT düzeyleri yıl sonra ALT düzeylerinde yükselme, orta ya da ağır kronik hepatit tablosu Geç çocukluk dönemi, adolesan ya da erişkin ş çağda alınan infeksiyon Daha kısa sürede orta ya da ağır rkronikhepatit tablosu Yılda % 5-15 spontan HBeAg serokonversiyonu

18 HBeAg negatifliği ğ Varyant HBV seçilmesi ve HBeAg sentezlenememesi Ortalama yaş: Özellikle Akdeniz Bölgesi ülkelerinde sık Farklı klinik seyirler: Arada normal değerler ile giden tekrarlayan alevlenmeler Sürekli yüksek ALT ile giden tekrarlayan an alevlenmeler lenmele Alevlenme göstermeden sürekli yüksek ALT

19 HBeAg pozitif ve negatif hastalarda HBV infeksiyonunun profili HBeAg pozitif HBeAg negatif (Prekor mutant) ALT HBV DNA > 10 5 > Hastalık riski Kalıcı yanıt Çok yüksek Orta/yüksek Yüksek Düşük

20 Doğal ğ seyri etkileyen olası faktörler İnfeksiyonun yaşı Konak faktörleri Yaş, cinsiyet (HSK için erkek/kadın oranı >5:1) Viral faktörler HBV genotipi, viral mutasy syonlar, HBV DNA düzeyi Diğer faktörler HCV, HDV, HIV koinfeksiyonu İmmünsupresyon, malignite, transplantasy syon, kemoterap emoterapi Alkol bağımlılığı Karsinojenler (aflatoksin, sigara)

21 Klinik seyir Akut HBV infeksiyonu %90 95 (yenidoğan) %50 (çocukluk çağı) Kronik HBV infeksiyonu %15-40 Fatal ilerleyici KC yetmezliği %20 /10-30 yıl %5-10 (erişkin) ~%2 >200 kat Fulminant hepatik yetmezlik Siroz %23 /5 yıl Dekompanse siroz %6 /5 yıl HSK Ölüm

22

23 Akut hepatit B de klinik İnkübasyon y dönemi (ort ) )g gün Klinik şekiller İkterik hepatit (5 yaş altı %10 dan az, 5 yaş ve üstünde ü %30-50) Anikterik hepatit Kolestatik hepatit Fulminant hepatit Kronik hepatit Mortalite % 0.5-1

24 Kronik hepatit B Altı aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği ğ Serum HBV DNA düzeyi > IU/mL (10 5 kop/ml) HBeAg negatif olgularda sıklıkla kop/ml ALT/AST düzeylerinde d sürekli veya aralıklı yükselme Karaciğer biyopsisinde orta veya ağır nekroinflamasyon ile karakterize kronik hepatit bulguları

25 İnfeksiyon yaşına göre HBV infeksiyonu yon (% %) K ronik infeksi Kronik infeksiyon Akut infeksiyon 0 0 Doğumğ 1-6 ay 7-12 ay 1-4 yıl Genç erişkin ve erişkin İnfeksiyon yaşı on (% %) Akut in nfeksiy

26 İnaktif HBsAg taşıyıcılığı Altı aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği HBeAg negatif, anti-hbe pozitif Serum HBV DNA düzeyi < IU/mL ALT/AST düzeyleri sürekli normal Karaciğer biyopsisinde hepatit bulgularının olmaması

27 Occult infeksiyon Saptanamayan HBsAg Akut fazın pencere dönemi dışı HBV ile ilgili antikorlar pozitif veya negatif HBV DNA düşük titrede pozitif

28 Occult infeksiyon HBsAg (-) Anti HBs (-/+) Anti HBc total (-/+) HBeAg (-/+) AntiHBe (-/+) ve HBV DNA pozitif (<10 4 kopya/ml)

29 Occult infeksiyon nedenleri S bölgesinde a determinant mutasyonu! Genoma integrasyon Periferik kandaki mononükleer hücrelerde HBV infeksiyonu HBV içeren immünkompleksler Konak immün yanıtının yetersizliği Koinfeksiyon (HCV) Genotip farkları?

30 Tanı Biyokimyasal Serolojik Virolojik Histolojik

31 Yüksek ALT? Yeni öneri Biyokimyasal tanı Karaciğer hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde yapılan retrospektif kohort çalışması 1 İlk kez kan veren 6835 kişi Erkekler Önceki NÜL referans değeriğ 1 40 IU/L Yenilenmiş NÜL referans değeriğ 1,2 30 IU/L Kadınlar 30 IU/L 19 IU/L 1 Prati D, et al. Ann Intern Med 2002; 137: Lok AS, McMahon BJ. Hepatology 2007; 45:

32 Serolojik tanıda ELISA En sık kullanılan yöntem Çok sayıda örnek Hızlı test HBsAg HBeAg Anti-HBc IgM Anti-HBc Anti-HBe Anti-HBs

33 Serolojik tanı Üç basamak İnfeksiyon Replikasyon Hastalık Serum göstergeleri HBsAg Anti-HBc Anti-HBe HBeAg HBV DNA Anti-HBc IgM ALT

34 Virolojik tanı Hibridizasyon testleri Nükleik asit amplifikasyon testleri Kalitatif-kantitatif PZR Genotiplendirme, sekans analizi

35 Akut HBV infeksiyonu Semptomlar Viremi (HBV DNA, DNA polimeraz) ALT HBeAg HBsAg anti-hbc anti-hbs ALT anti-hbe Ay Yıl

36 Kronik HBV infeksiyonu Akut (6 ay) HBeAg Kronik (Yıllar) HBsAg anti-hbe Titre Anti-HBc total Anti-HBc IgM Yıllar Temas sonrası haftalar

37 Klinik tanının doğrulanması ğ Nekroinflamasyonun derecelendirilmesi ve fibrozisin evrelendirilmesi Karaciğer biyopsisi Eşlik eden diğer karaciğer ğ hastalıklarının tanısı İzlem-tedavi kararı

38 KHB infeksiyonu i HBeAg-pozitif KHB HBeAg-negatif KHB Siroz Dekompansasyon Hepatoselüler karsinom (HSK) Ölüm

39 Düşükş spontan remisyon oranı Artmış siroz ve HSK riski HBeAg pozitif ve HBeAg negatif KHB li olgular tedavi edilmelidir!

40 KHB infeksiyonunda i tedavi amaçları (1) İDEAL HBV nin eradikasyonu HBsAg kaybı ± anti-hbs oluşmasış Serumdan HBV DNA nın temizlenmesi Karaciğerden HBV DNA nın temizlenmesi

41 KHB infeksiyonunda tedavi amaçları (2) HBV replikasyonunun supresyonu HBeAg pozitif olgular l HBeAg negatif olgular l Kalıcı HBeAg serokonversiyonu Kalıcı HBV DNA baskılanması HBV DNA baskılanması ALT nin normalleşmesi ALT nin normalleşmesi

42 KHB infeksiyonunda tedavi amaçları (3) Hepatik inflamasyonu azaltmak Kronik hepatitten siroza ilerlemeyi geciktirmek HSK gelişme riskini azaltmak Karaciğer transplantasyonu gereksinimini azaltmak Sağkalımı uzatmak Bulaşı engellemek

43 Hangi hastalar tedavi edilmeli? (1) Fayda Uzun süreli yanıt olasılığı l ğ Risk Yan etkiler İlaç direnci Hastanın yaşı, tercihi ve maliyet Tedavisiz prognoz Karaciğer hastalığının düzeyi ve komplikasyon riski

44 Hangi hastalar tedavi edilmeli? (2) HBV ile infekte tüm hastalar tedavi açısından potansiyel adaydır Tedavi zamanı HBV replikasyonu Karaciğer hastalığının lğ aktivitesi it i

45 KHB infeksiyonu: başlangıç ş değerlendirme (1) Öykü ve fizik muayene Karaciğer hastalığı lğ ve HSK açısından aile öyküsü ü Tam kan sayımı, KCFT, PZ HBeAg, anti-hbe, HBV DNA Koinfeksiyon araştırması Anti-HCV Anti-HDV Anti-HIV

46 KHB infeksiyonu: başlangıç değerlendirme (2) HSK için tarama testleri AFP (tarama) USG (yüksek risklilerde) Kronik hepatit kriterlerini taşıyanlarda hastalığın derecelendirilmesi ve evrelendirilmesi için biyopsi

47 Tedavi seçenekleri (1) Onaylı Onaysız Araştırılanlarş İnterferon alfa-2b Lamivudin Adefovir Entekavir Peginterferon alfa- 2a Telbivudin Tenofovir DF Faz III Emtrisitabin/tenofovir itabin/tenofovir kombinasyonu* Faz III Klevudin Faz II Pradefovir Vlt Valtorsitabin Amdoksiovir ANA 380 Rasivir *HIV infeksiyonunda onaylıdır

48 Tedavi seçenekleri (2) ve sonrası İFN alfa LAM ADV ETV LdT PegİFN alfa-2a TDF Klevudin* Kombinasyon? * HBV infeksiyonu tedavisinde FDA onayı yoktur

49 Oral antiviraller LAM ADV ETV LdT TDF Antiviral potens Genetik bariyer* ? *Primer antiviral ilaç direnci için gerekli mutasyon sayısı

50 AASLD-2009 Lok ASF, McMahon BJ, AASLD Practice Guidelines. Hepatology 2009; 50: 1-36.

51 HBeAg pozitif hastalar* ALT < 1xNÜL ALT 1-2xNÜL ALT > 2xNÜL HBV DNA> HBV DNA> HBV DNA> IU/mL IU/mL IU/mL -3-6 ayda bir ALT -3 ayda bir ALT - 6 ayda bir HBeAg ayda bir HBeAg -Kalıcı ise veya yaş > 40 ise biyopsi düşünülebilirü ül -Orta veya ağır inflamasyon, anlamlı fibrozis varsa tedavi * Endikasyon varsa HSK için tarama (III) -1-3 ayda bir ALT ve HBeAg -Kalıcı ise tedavi - Biyopsi opsiyonel - Sarılık veya dekom. varsa hemen tedavi

52 HBeAg negatif hastalar* ALT 2xNÜL, HBV DNA IU/mL ALT 1-2xNÜL HBV DNA IU/mL ALT < 1xNÜL HBV DNA<2.000IU/mL - Kalıcı ise tedavi -3 ayda bir ALT ve HBV DNA - Biyopsi opsiyonel -Kalıcı ise biyopsi düşünülebilir -Orta veya ağır inflamasyon, anlamlı fibrozis varsa tedavi - 3 ayda bir ALTx3, sonra eğer kalıcı ise 6-12 ayda bir - HBV DNA veya ALT yükselirse tedavi (III) * Endikasyon varsa HSK için tarama

53 Tedavi önerileri (1) HBeAg pozitif KHB HBVDNA>20000IU/mL IU/mL, ALT>2xNÜLveyabiyopside orta/ağır hepatit varlığında tedavi düşünülmelidir (I) - Karaciğer ğ hastalığı ğ kompanse ise spontan HBeAg serokonversiyonu için tedavi 3-6 ay geciktirilebilir (II-2) - İFN/peg İFN, LAM, ADV, ETV, TDF veya LdT verilebilir Peg-İFN, TDF veya ETV tercih edilir (I)

54 Tedavi önerileri (2) HBeAg pozitif KHB HBV DNA > IU/mL, ALT persistan normal veya minimal yüksek (< 2xNÜL) hastalarda genellikle tedavi başlanmaz (I) - Özellikle 40 yaşın üzerinde olanlarda ALT düzeyi minimal yüksekse veya dalgalanma gösteriyorsa biyopsi düşünülebilir ş (II-3) - Karaciğer biyopsisinde orta veya ağır nekroinflamasyon veya anlamlı fibrozis varsa tedavi başlanmalıdır (I)

55 Tedavi önerileri (3) HBeAg negatif KHB HBV DNA > IU/mL, ALT 1-2xNÜL ise tedavi düşünülmelidir (I) - İFN (II-1), peg-ifn (I), LAM (II-1), ADV (II-1), ETV (I), TDF (I), veya LdT (II-1) verilebilir HBV DNA > IU/mL, ALT> 2xNÜL -Biyopsi yapılır ve biyopside orta/ağır nekroinflamasyon veya anlamlı fibrozis varsa tedavi uygulanır HBV DNA IU/mL, ALT normal - İzlem, HBV DNA veya ALT yükselirse tedavi

56 Tedavi önerileri (4) HBeAg pozitif veya negatif, saptanabilir HBV DNA sı olan kompanse sirotik olgular - HBV DNA > IU/mL ise tedavi LAM, ADV, ETV, LdT, TDF başlanabilir - HBV DNA < 2000 IU/mL olanlarda ALT yüksekse tedavi HBeAg pozitif veya negatif, saptanabilir HBV DNA sı olan dekompanse sirotik olgular - Transplantasyon merkezi ile koordinasyon ve tedavide LAM (veya LdT) + ADV, TDF veya ETV tercih edilir

57 Tedavi önerileri (5) HBeAg pozitif veya negatif, HBV DNA negatif sirotik hasta -Kompanse -Dekompanse İzlem Transplantasyon merkezi

58 Yanıt tanımları (1) Biyokimyasal yanıt: ALT düzeyinin normal sınırlara inmesi Virolojik yanıt: PZR ile HBV DNA nın saptanamaz düzeye inmesi ve HBeAg pozitif olgularda serokonversiyon gelişmesi Primer yanıtsızlık (İFN tedavisi dışı): Tedaviden en az 24 hafta sonra HBV DNA düzeyinde < 2log 10 IU/mL azalma olması

59 Yanıt tanımları (2) Virolojik relaps: Tedavi kesildikten sonra 4 haftadan daha uzun aralıklarla yapılan en az iki testte HBV DNA düzeyinde d 1 log 10 IU/mL artış olması Histolojik yanıt: Tedavi öncesi biyopsiye göre HAİ de en az iki puan düşme olması ve fibrozis i skorunda kötüleşme olmaması

60 Yanıt tanımları (3) Tam yanıt: Biyokimyasal, virolojik yanıt alınması ve HBsAg kaybı Tedavi sonu yanıt: Tedavi kesilmesi ile elde edilen yanıt Kalıcı yanıt: Tedavi kesildikten 6-12 ay sonra alınan yanıt

61 Antiviral ajanlar için direnç tanımları (1) Virolojik breakthrough: Tedavi sürecinde virolojik yanıt alındıktan sonra HBV DNA düzeyinde > 1 log 10 artış olması Viral rebound: Tedavi sürecinde virolojik yanıt alındıktan sonra HBV DNA düzeyinin > IU/mL olması veya tedavi öncesi değerinin ütü üstüne çıkması

62 Antiviral ajanlar için direnç tanımları (2) Biyokimyasal breakthrough: h Tedavi sürecinde normale dönen ALT düzeyinin normal üst değerlerini aşması Genotipik direnç: In vitro çalışmalarla mutasyonun saptanması Fenotipik direnç: Saptanan mutasyonla birlikte tedavide kullanılan ilaca karşı duyarlılığın azaldığının in vitro gösterilmesi

63 Tedavi verilen e hastalarda a izlem (1) İFN temelli tedaviler Tedavi süreci Dört haftada bir tam kan sayımı, karaciğer enzimleri On iki haftada bir TSH, HBV DNA HBeAg pozitif ise 24 haftada bir HBeAg/anti-HBe Tedavi sonrası İlk 24 haftada tam kan sayımı, karaciğer enzimleri, HBV DNA, HBeAg pozitif ise 12 haftada bir HBeAg/ anti-hbe

64 Tedavi verilen hastalarda izlem (2) Oral antiviraller Karaciğer ğ enzimleri 12 hafta aralıklarla lkl l HBV DNA haftada aralıklarla HBeAg pozitif ise 24 haftada bir HBeAg/anti-HBe ADV veya TDF alanlarda 12 hafta aralıklarla serum kreatinini HBeAg negatif ve PZR ile sürekli HBV DNA negatif olgularda 6-12 ayda bir HBsAg

65 Tedavi süresi (1) HBeAg pozitif KHB İFN: 16 hafta (I) Peg İFN: 48 hafta (I) Oral antiviraller: HBeAg serokonversiyonu olduktan sonra ek 6 ay (I) HBeAg pozitif KHB (en az bir yıl) İFN, peg İFN: 48 hafta (II-3) Oral antiviraller: HBsAg klirensi olana kadar (I)

66 Tedavi süresi (2) Kompanse siroz HBeAg pozitif: Serokonversiyondan sonra ek 6 ay HBeAg negatif: HBsAg klirensi olana kadar (II-3) Dekompanse siroz, karaciğer transplantasyonu sonrası tekrarlayan hepatit Yaşam boyu (II-3)

67 Antiviral direnç gelişen hastalarda LAM direnci ADV veya TDF eklenir tedavi (1) HIV ile infekte olgularda LAM kesilir TDF-emtrisitabin kom. ADV direnci LAM eklenir HIV ile infekte olgularda ADV kesilir TDF-emtrisitabin kom. ETV ye geçilir veya eklenir

68 Antiviral direnç gelişen hastalarda tedavi (2) ETV direnci TDF veya TDF-emtrisitabin kombinasyonuna geçilir LdT direnci ADV veya TDF eklenir LdT kesilir TDF-emtrisitabin kombinasyonuna geçilir

69 Yanıtsız hastalarda tedavi İFN temelli tedavilere yanıtsız hastalar oral antivirallerle tedavi edilebilir (I) () Nükleozid/nükleotid anologlarına primer yanıtsız hastalarda tedavi değiştirilebilir veya bir diğer ajan tedaviye eklenebilir (III) Virolojik breakthrough olan hastalarda kurtarma tedavisi düşünülmelidir (II-2)

70 APASL-2008 Liaw YF. Hepatology International 2008; 2:

71 Tedavi endikasyonları ve izlem (1) Viral replikasyonu olan ancak sürekli normal veya minimal yüksek ALT düzeyleri olan hastalar ileri evre fibrozis veya sirozu yoksa tedavi edilmemelidir (I) Hastalar HSK açısından 3-6 ayda bir izlenmelidir (I) HBV replikasyonu olan ALT düzeyi yüksek veya yüksek ama normal sınırlarda olan, 40 yaş üzerindeki hastalarda biyopsi yapılmalıdır (II)

72 Tedavi endikasyonları ve izlem (2) ALT düzeyi x2nül olan, HBeAg pozitif (HBV DNA >10 veya HBeAg negatif (HBV DNA 10 4 kop/ml) hastalarda tedavi düşünülmelidir (I) (HBV DNA >10 5 kop/ml) Hepatik dekompansasyon olasılığı olan veya dekompanse hastalarda tedavi mümkün olduğunca erken başlanmalı, aksi takdirde hastalar 3-6ayaralıklarla aralıklarla yakından izlenmelidir (II)

73 Tedavi seçenekleri İFN, Peg İFN alfa-2a, a, ETV, ADV, LdT, LAM (I) Timozin alfa (1-6 mg/haf. 2 gün) kullanılabilir (I) Hepatik dekompansasyon varsa LAM önerilebilir (II) ETV ve LdT de kullanılabilir (IV)

74 İzlem (1) Tedavi süresince ALT, HBeAg ve/ veya HBV DNA 3 ayda bir değerlendirilmelidir ğ (I) () Tedavi sonrasında erken relapsı saptamak için ALT ve HBV DNA ya ilk 3 ayda bakılmalı, daha sonra HBeAg ve HBV DNA pozitif kalan sirotik hastalarda 3 ay aralıklarla,,y yanıt verenlerde 6 ay aralıklarla izlem sürdürülmelidir (II)

75 İzlem (2) Yan etkiler dikkatle izlenmeli, ADV verilenlerde böbrek fonksiyonları takip edilmelidir (I) Yanıtsız hastalarda gecikmiş ş yanıtı izlemek ve gerektiğinde ğ yeniden tedavi verebilmek için HBV göstergelerine de bakılmalıdır (II)

76 Tedavi süreleri Konvansiyonel İFN: HBeAg gp pozitif hastalar için 4-6 ay (II), HBeAg negatif hastalar için en az 12 ay (I) önerilir Peg İFN: HBeAg pozitif hastalarda en az 6 ay (II), HBeAg negatif hastalarda 12 ay (I) uygulanır Oral antiviral ajanlar: HBeAg serokonversiyonu gelişen HBeAg pozitif hastalarda 6 ay ara ile en az iki kez HBV DNA belirlenemez durumda olduğunda kesilir (II) HBeAg negatif hastalarda tedavi süresi net değildir, ancak HBV DNA 6 ay ara ile üç kez negatif saptanırsa tedavi kesilebilir (II)

77 Direnç gelişen hastalarda tedavi Tedavi sırasında LAM a direnç gelişen hastalarda tedaviye ADV eklenebilir veya ETV ye geçilebilir (I) Daha önce LAM kullanmayan hastalarda ADV tedavisi sırasında direnç çg gelişirse ş LAM, LdT veya ETV ye geçilir veya eklenir (III) LdT alırken direnç çg gelişirse ş ADV eklenir (IV) Bir diğer seçenek İFN tedavisine geçmektir (III)

78 EASL-2009 EASL. J Hepatol 2009; 50:

79 Biyopsi HBeAg negatif veya pozitif olgularda la Yüksek HBV-DNA (>10 4 kop/ml) ve/veya yüksek ALT düzeyi varsa önerilmektedir (A1)

80 Tedavi endikasyonları a (1) HBV DNA >2000 IU/mL (~ kop/mL) ve/veya ALT düzeyinin üst sınırının üstünde olması ve Karaciğer biyopsisi i i veya invaziv i olmayan yöntemlerle l orta- ağır aktif nekroinflamatuvar aktivite ve/veya standart skorlama sistemleri ile fibrozisin varlığı (örn. METAVIR sistemi ile en az A2 veya F2)

81 Tedavi endikasyonları (2) Özel gruplar İmmün ü toleran hastalar: ALT düzeyi sürekli normal, <30 yaş, yüksek HBV DNA düzeyi (>10 7 IU/mL) olan hastalarda karaciğer hastalığı şüphesi veya ailede kanser, siroz öyküsü yoksa biyopsi veya tedavi gerekli değildir, izlem sürdürülür (B1)

82 Tedavi endikasyonları (3) Özel gruplar Hafif KHB: Hafif ALT yüksekliği (< x2ünl) ve hafif histolojik lezyonu (< A2F2 METAVIR) olan hastalar izlenir, tedavi gerekli değildir (B1)

83 Tedavi endikasyonları (4) Özel gruplar Kompanse siroz: ALT düzeyi normal ve/veya HBV DNA <2000 IU/mL olsa bile tedavi gerekir (B1) Dekompanse siroz: Tedavi gereklidir (A1)

84 Tedavi önerileri Peg İFN, ETV, TDF veya LdT (A1)

85 Peg İFN tedavisi verilen hastalarda izlem Ayda bir tam kan sayımı, ALT düzeyi HBV DNA 12 ve 24. haftalarda HBeAg pozitif hastalar: HBeAg, anti-hbe 24, 48. haftalar ve tedavi bittikten 48 hafta sonra HBV DNA saptanamıyorsa HBsAg 6 ay aralıklarla kontrol edilmeli HBeAg negatif hastalar: 48 hafta süresince etkinlik ve güvenlik açısından benzer şekilde izlenir HBV DNA saptanamıyorsa HBsAg 6 ay aralıklarla kontrol edilmeli

86 Oral antiviral tedavi verilen hastalarda izlem HBeAg pozitif hastalar 12 hafta aralıklarla HBV DNA HBeAg serokonversiyonundan sonra 6 ay aralıklarla HBsAg Uzun süreli antiviral tedavi 12. haftada ve sonrasında hafta aralıklarla HBV DNA, 6-12 ay aralarla HBeAg Sirotik ik hastalarda ilk 3 ay aylık takip

87 Tedavi yetersizliği olanlarda tedavi ADV ye primer yanıtsızlık TDF veya ETV ye geçilir (B1) LAM, ADV veya LdT ye 24. haftada parsiyel virolojik yanıt ETV veya TDF gibi potent bir tedaviye geçilir Çapraz direncin olmadığı ğ potent bir ajan eklenir LAM a TDF veya LdT, ADV ye ETV eklenir (A1) ETV veya TDF ye 48. haftada parsiyel virolojik yanıt Direnci engellemek için yeni bir ajan eklenir (C1)

88 Direnç gelişen hastalarda a tedavi (1) LAM direnci: TDF yoksa ADF eklenir (B1) ADV direnci: TDF ye geçilir Çapraz direncin olmadığı ikinci bir ajan eklenir N236 T direnci: LAM, ETV veya LdT eklenir veya TDF + emtrisitabin eklenir (C1) A181T/V direnci: ETV eklenir (güvenlik?) veya TDF + emtrisitabin e e geçilir

89 Direnç gelişen hastalarda tedavi (2) LdT direnci: TDF yoksa ADV eklenir (uzun süreli güvenlik?) (C1) ETV direnci: TDF eklenir (güvenlik?) (C1) TDF direnci: ETV, LdT, LAM veya emtrisitabin eklenebilir (uzun süreli güvenlik?) (B1)

90 İnterferon tedavisine yanıtı öngören HBeAg serokonversiyonu faktörler Düşük viral yük (HBV DNA< 10 7 IU/mL) Yüksek ALT (> x3nül) Yüksek aktivite skoru (en az A2) (B2) Tedavinin 12. haftasında HBV DNA nın IU/mL nin altına düşmesi Tedavinin 24.haftasında HBeAg düzeyinde azalma (B2) HBsAg kantitasyonu? Genotip A ve B> C ve D (B2)

91 Oral antiviral tedavilere yanıtı öngören faktörler HBeAg serokonversiyonu Düşük viral yük (HBV DNA<10 7 IU/mL) Yüksek ALT (>x3nül) Yüksek aktivite skoru (en az A2) (B2) LAM, ADV veya LdT tedavisi sırasında 24 veya 48. haftada virolojik yanıt alınması

92 VHSD-2008

93 Tedavi endikasyonları (1) HBeAg pozitif hastalar ALT düzeyi normalin iki katını aşan hastalar spontan HBeAg serokonversiyonu yönünden 6 ay izlenir ve 6 ay sonunda ALT yüksek, HBV DNA IU/mL, karaciğer ğ biyopsisinde nekroinflamatuvar aktivite 4 ve/veya fibrozis 2 (Ishak) ise tedavi düşünülür

94 Tedavi endikasyonları (2) HBeAg pozitif hastalar ALT düzeyi normal ile iki kat arasında olan hastalar yaş üzerinde ise biyopsi yapılmalı ve nekroinflamatuvar aktivite 4 ve/veya fibrozis 2 bulunursa tedavi edilmelidir ALT düzeyi normal olan hastalarda 3-6 ayda bir ALT, 6-12 ayda bir HBeAg kontrolü yapılmalıdır ld

95 Tedavi endikasyonları (3) HBeAg negatif hastalar ALT normal veya yüksek, HBV DNA 2000 IU/mL, biyopside kronik hepatit (HAI 4 ve/veya fibrozis 2) bulguları olan hastalar tedavi edilmelidir

96 Tedavi endikasyonları a (4) Siroz hastaları Kompanse sirozu olan hastalar ALT düzeyinden bağımsız ğ olarak HBV DNA 2000 IU/mL ise tedavi edilmelidir ALT yüksek ise diğer nedenler dışlandıktan sonra HBV DNA> 50 IU/mL ise tedavi başlanmalıdır Dekompanse sirozu olan hastalar HBV DNA> 50 IU/mL ise tedavi edilmelidir lidi

97 Tedavide kullanılan ilaçlar İlaç Doz Süre Peg İFN alfa-2a 180µg/hafta 48 hafta Peg İFN alfa-2b 1.5 µg/kg/hafta 48 hafta Lamivudin 100 mg/gün En az 1 yıl* Adefovir 10mg/gün En az 1 yıl* Entekavir 0.5 mg/gün En az 1 yıl* 1 mg/gün** Tenofovir 300 mg/gün En az 1 yıl* * HBeAg pozitif ise serokonversiyondan sonra 6-12 ay, HBeAg negatif ise süre? ** Lamivudine refrakter veya dirençli hastada

98 Tedavi HBeAg gp pozitif ve negatif hastalarda peg İFN,, ETV ve TDF ilk seçenek ilaçlardır ALT düzeyi > x3 NÜL ve HBV DNA < 10 7 IU/mL ise peg İFN ve nükleoz(t)id tedavilerine yanıt oranı yüksektir ALT< x2nül ve HBV DNA > 2x10 7 IU/mL ise peg İFN tedavisine yanıt oranı düşüktür

99 Sirozda tedavi Kompanse siroz: ETV veya TDF ilk seçenek ilaçlar LAM yüksek dirençten dolayı ilk seçenek olmamalı Peg İFN iyi kompanse veya ileri fibrozisli olgularda yakın izlemle verilebilir Dekompanse siroz: Transplantasyon merkezi ile işbirliği ş ğ LAM, ADV veya ETV verilebilir Peg İFN kontrendikedir

100 Yanıt ve direnç tanımlamaları Primer yanıtsızlık, serolojik yanıt ve virolojik yanıt EASL-2009 Biyokimyasal yanıt, histolojik yanıt, tam yanıt, tedavi sonu yanıt, kalıcı yanıt, virolojik breakthrough, genotipik direnç, fenotipik direnç ASSLD-2007 ve 2009

101 Antiviral direnç gelişen hastalarda LAM direnci TDF eklenir tedavi ETV ye geçilir (Direnç riski yüksek) ADV direnci i (LAM naiv) LAM eklenir ETV ye geçilir veya eklenir ADV direnci (LAM dirençli) TDF ye geçilir ETV direnci TDF ye geçilir veya eklenir

102 Tedaviye yanıtsız hastalarda Peg İFN LAM ADV ETV TDF ETV, TDF tedavi Peg İFN, ETV, TDF Peg İFN, ETV, TDF Peg İFN, TDF Peg İFN, ETV

103 İzlem (1) Peg İFN tedavisi İlk hafta sonunda, birinci ayda, üçüncü ayda ve daha sonra üçer ay arayla karaciğer enzimleri ve tam kan sayımı Tedavi süresince her 3-6 ayda bir, tedavi bitiminde ve tedavi kesildikten sonra her 6 ayda bir HBV DNA

104 İzlem (2) Nükleoz(t)id tedavisi Üç ay aralıklarla ALT takibi Üç-6 ay aralıklarla HBV DNA Tedavi kesildikten sonra ilk 3 ay boyunca ayda bir ALT ve 3. ayda HBV DNA ölçümü yapılabilir. Üç aydan sonra 3-6 ay ara ile ALT, 6 ay ara a ile HBV DNA ölçümü yapılabilir

105 HBeAg gp pozitif hastalarda bir yıl süreyle değişik antiviral tedavilerle elde edilen HBeAg serokonversiyon oranları HBeAg serokonversiyonu % EASL. J Hepatol 2009; 50:

106 HBeAg gp pozitif hastalarda bir yıl süreyle değişik antiviral tedavilerle elde edilen HBV-DNA negatiflik oranları HBV-DNA negatifliği % EASL. J Hepatol 2009; 50:

107 HBeAg gp pozitif hastalarda bir yıl süreyle değişik antiviral tedavilerle elde edilen normal ALT oranları Normal ALT % EASL. J Hepatol 2009; 50:

108 HBeAg negatif hastalarda bir yıl süreyle değişik antiviral tedavilerle elde edilen HBV-DNA negatiflik oranları HBV-DNA negatifliği % 51 EASL. J Hepatol 2009; 50:

109 HBeAg negatif hastalarda bir yıl süreyle değişik antiviral tedavilerle elde edilen normal ALT oranları Normal ALT % EASL. J Hepatol ; 50:

110 Daha önce nükleozid/nükleotid tedavisi almayan hastalarda oral antiviral i tedaviler ve kümülatif direnç oranları Has stalar (%) LAM LdT, tüm hastalar TDF ADV LdT, HBeAg pozitif ETV LdT, HBeAg negatif ?? 1.2?? 1.2?? Yıllar Lai CL, et al. Clin Infect Dis 2003;36: Lok AS, et al. Gastroenterology 2003;125: Colonno R, et al. EASL 2007, Abstract 781. Lai CL, et al. Gastroenterology 2005;129: Zeuzem S, et al. AASLD 2007, Abstract 994. Marcellin P, et al. AASLD 2007, Abstract LB2. Heathcote EJ, et al. AASLD 2007, Abstract LB6. Tenney DJ, et al. APASL 2008., Abstract PL02. Marcellin P, et al. AASLD 2008, Abstract 146. Heathcote EJ, et al. AASLD 2008, Abstract

111 SUT

112 Tedavi (1) Tedavi endikasyonu: HBV DNA Erişkin hastalarda karaciğer biyopsisinde HAI 9 veya fibrozis yaş grubu için ALT düzeyinin normal üst sınırının iki katından yüksek olması ve karaciğer biyopsisinde HAİ 4 veya fibrozis 2 Tedavi seçenekleri: İFN, peg-ifn, LAM

113 Tedavi (2) Tedavi süreleri İFN ve peg-ifn en fazla 48 hafta LAM tedavisinin 24. haftasında HBV DNA pozitifse diğer antiviraller kullanılabilir Oral antiviral tedavi HBeAg pozitif hastalarda serokonversiyondan sonra en fazla 12 ay, HBeAg negatif hastalarda ise HBsAg kaybolana kadar kullanılabilir

114 Tedavi (3) Oral antiviral tedavi altındayken HBV DNA > 10 4 ve LAM veya ADV veya ETV direnci i tanımlanmış ise başka bir antiviral ajana geçilebilir veya antiviral ajan eklenebilir Siroz - LAM kullananlarda ETV ve LdT ye geçilemez veya eklenemez - ADV kullananlarda l TDF eklenemez - HBV DNA pozitifse tedaviye başlanabilir - Biyopsi kontrendike olanlarda ve dekompanse sirozda biyopsi koşulu aranmaz

115 Tedavi (4) SUT yeni düzenleme: İFN veya peg-ifn tedavisi ALT düzeyi normal üst sınırın iki katını geçen ve HBV DNA 10 7 kop/ml olan hastalarda kullanılabilir Oral antiviral tedaviye HBV DNA 10 7 kop/ml ise günde 100 mg LAM ile başlanır haftada HBV DNA pozitifse diğer ğ antiviraller kullanılabilir - HBV DNA > 10 7 kop/ml olanlarda diğer antivirallerle tedaviye başlanabilir bili

116 Tedavi (5) SUT yeni düzenleme: Oral antiviral tedavi altındayken negatif olan HBV DNA nın pozitifleşmesi veya HBV DNA nın on kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya tedaviye bir diğer antiviral eklenebilir LAM kullananlarda ETV veya LdT ye geçilemez ADV kullananlarda TDF eklenemez

117

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Dünyada en sık ölüme neden olan 10 enfeksiyon

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi ZOR VİRÜS Dirençli (HBV) Virüs Etkili Viral Baskılama Asıl Amaç Tam olmayan viral baskılama istenmeyen uzun-dönem

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Kronik Viral Hepatitler

Kronik Viral Hepatitler Kronik Viral Hepatitler Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kronik Viral Hepatitler HBV HDV HCV HEV?? Kronik HBV

Detaylı

İnaktif HBsAg taşıyıcılığı. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005)

İnaktif HBsAg taşıyıcılığı. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005) İnaktif HBsAg taşıyıcılığı Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005) Ah Toroslar!!! Toros yaylalarını özledim Çok Oluğu, Ters Yakanı Bir oturuşta

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler Hasta

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültei Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepadnaviridae ailesi Orthohepadnavirus cinsi semisirküler (relaxed),

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri buluşması 15-16 Kasım 2013 KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Memorial Hastanesi, Şişli İstanbul

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve REAKTİVASYON. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KRONİK HEPATİT B ve REAKTİVASYON. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KRONİK HEPATİT B ve REAKTİVASYON Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEPATİT B DNA Virüsü Hepatit B enfeksiyonu dünyanın her bölgesinde görülen, özellikle kronik

Detaylı

HBV - HIV KOİNFEKSİYONU

HBV - HIV KOİNFEKSİYONU HBV - HIV KOİNFEKSİYONU Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği EPİDEMİYOLOJİ HIV infeksiyonu olanlarda HBV koinfeksiyonu nadir değildir

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Oral Antiviraller. Dr.Yunus GÜRBÜZ

Kronik Hepatit Tedavisinde Oral Antiviraller. Dr.Yunus GÜRBÜZ Kronik Hepatit Tedavisinde Oral Antiviraller Dr.Yunus GÜRBÜZ Hepatit B Tedavisinin Amacı HBV replikasyonunu kalıcı halde baskılamak ve karaciğer hastalığının remisyonunun sağlanmasıdır *AASLD 2009 İdeal

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

HBV ve HCV Moleküler Tanı. Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

HBV ve HCV Moleküler Tanı. Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HBV ve HCV Moleküler Tanı Dr. Cafer Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HBV ve HCV de Moleküler Tanı Kültür Ǿ, Hayvan modelleri, mutasyon oranı HBV DNA veya HCV RNA sının gösterilmesi için

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Kronik Hepatit B İmmünsüpresif /Kemoterapi Alacak Hasta Yönetimi

Kronik Hepatit B İmmünsüpresif /Kemoterapi Alacak Hasta Yönetimi Kronik Hepatit B İmmünsüpresif /Kemoterapi Alacak Hasta Yönetimi Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Olgu 45 yaşında erkek

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

HEPATİTLER. Prof. Dr. Necla TÜLEK

HEPATİTLER. Prof. Dr. Necla TÜLEK HEPATİTLER Prof. Dr. Necla TÜLEK Viral Hepatitler Majör ajanlar HAV HBV HCV HDV HEV Minör ajanlar EBV,CMV HSV,VZV Kızamık, KKKA Kızamıkçık Coxsackie B Adenovirus KKKA Sarı humma Geçiş Yolları HAV HBV HCV

Detaylı

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri buluşması 15-16 Kasım 2013 KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Memorial Hastanesi, Şişli İstanbul

Detaylı

HIV Pozitif Hastada HBV Koinfeksiyonu Epidemiyolojisi ve Doğal Seyir Olasılıkları

HIV Pozitif Hastada HBV Koinfeksiyonu Epidemiyolojisi ve Doğal Seyir Olasılıkları HIV Pozitif Hastada HBV Koinfeksiyonu Epidemiyolojisi ve Doğal Seyir Olasılıkları Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD HBV Epidemiyolojisi Kronik hepatit B en

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Sorular Kchastalığı tedaviden önce nasıl değerlendirilmelidir? Tedavide son hedef nedir? Yanıt nasıl

Detaylı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ Uzm.Dr. Saadet Yazıcı SİROZ(KOMPANSE -DEKOMPANSE) OLGULARDA TEDAVİ Karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biri HBV dır. Ölüm genellikle k.c yetmezliği, HCC,

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT B TANI VE TEDAVİ REHBERİ...5

KRONİK VİRAL HEPATİT B TANI VE TEDAVİ REHBERİ...5 TÜRKİYE KRONİK VİRAL HEPATİT TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2015 KISALTMALAR ALT : Alanin aminotransferaz Anti HBs : Hepatit B yüzey antijenine karşı antikor Anti-HBc : Hepatit B kor antijenine karşı antikor

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar. Çok merkezli; EUROSTAT bölgelerinden çift tabakalı

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Assessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis B İbrahim BAŞARIR 1, Sevil

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):234-237 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM Tansu YAMAZHAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR tansu.yamazhan@ege.edu.tr

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu 16.Ocak.2014 Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi 1.Olgu 61 yaşında kadın hasta Yurt dışına (Hac ziyareti) çıkış sırasında

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Güncel Durum. Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

HBV Reaktivasyonunda Güncel Durum. Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü HBV Reaktivasyonunda Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Hepatit B: Gerçekler 350 milyon kronik hepatit B 2 milyar insan infekte

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS.. HGV hariç (hafif hastalık veya hastalık yok) diğerleri benzer klinik tablo oluşturur. HBV DNA virüsü, diğerleri

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NESRİN TÜRKER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HBV enfeksiyonunun doğal seyri, Klinik olarak iyi ortaya konmuş Patogenetik mekanizmaları çok iyi anlaşılamamıştır

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Gebelik Dışı Özel Durumlarda Kronik Hepatit B Tedavisi

Gebelik Dışı Özel Durumlarda Kronik Hepatit B Tedavisi Gebelik Dışı Özel Durumlarda Kronik Hepatit B Tedavisi Aysel Kocagül Çelikbaş Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ayselcelikbas @gmail.com

Detaylı

Hepatit B enfeksiyonu sebep olduğu klinik sorunlar

Hepatit B enfeksiyonu sebep olduğu klinik sorunlar HBsAg (+) HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Abdullah SONSUZ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları-Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul Hepatit B enfeksiyonu sebep olduğu klinik sorunlar bakımından

Detaylı

VĠRAL HEPATĠTLER. PROF. DR. NECLA TÜLEK ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

VĠRAL HEPATĠTLER. PROF. DR. NECLA TÜLEK ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ VĠRAL HEPATĠTLER PROF. DR. NECLA TÜLEK ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Öğrenme hedeflerimiz Akut viral hepatitli hastaya yaklaşım Ayırıcı tanı Hasta izlemi Kronik viral hepatitli hastaya yaklaşım

Detaylı

Hepatit B tedavisinde uzun vade erekler. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Liv Hospital Ankara Gastroenteroloji Bölümü

Hepatit B tedavisinde uzun vade erekler. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Liv Hospital Ankara Gastroenteroloji Bölümü Hepatit B tedavisinde uzun vade erekler Prof. Dr. Hakan Bozkaya Liv Hospital Ankara Gastroenteroloji Bölümü SORUNUN BOYUTLARI 5 yıllık kümülatif siroz sıklığı %38 %17 Avrupa %8 Asya Avrupa %13 Asya HBeAg+

Detaylı

HIV - HBV KOİNFEKSİYONU BİR OLGU

HIV - HBV KOİNFEKSİYONU BİR OLGU HIV - HBV KOİNFEKSİYONU BİR OLGU Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Olgu temmuz 2008 39 yaşında Erkek

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı #

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Araştırma Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Selma TOSUN 1, Mehmet Semih AYHAN 2, Bingül İSBİR 3 1 Manisa Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to Hepatit C nin Yönetiminde Yenilikler: Öğrenme Hedefleri Genotip 1 kronik hepatit C tedavisinde

Detaylı

HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015

HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015 HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü 1960 lı yıllarda hepatit B virüsünün (HBV) keşfi HBV aşısının geliştirilmesi çalışmaları ile 1976

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B YÖNETİMİ

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B YÖNETİMİ GEBELERDE KRONİK 5.12.2014, Kayseri HEPATİT B YÖNETİMİ Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DEPRESYON TEDAVİYE YANITSIZ Karaciğer hastalığının

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı B hücre & Tedavi Domer T, Pharmacology & Thereupatic 2010 Sonuç 236 makale Sunulacak olan makaleler

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve

Detaylı

HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi.

HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. 1. L-Nucleoside lamivudin (LAM) emtrisitabin (FTC) telbivudin (LdT)

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. 12 Nisan 2014 Ülkemizde Viral Hepatit Türk Karacig er Aras tırmaları

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA Viral Hepatitler Hemodiyaliz (HD) hastalarında birçok kronik hepatit nedeni vardır, ancak bunlardan en öne

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Olgu Sunumu. Dr. Deniz Özkaya. Karşıyaka Devlet Hastanesi-İZMİR Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

Olgu Sunumu. Dr. Deniz Özkaya. Karşıyaka Devlet Hastanesi-İZMİR Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Olgu Sunumu Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi-İZMİR Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Olgu Muş, Malazgirt doğumlu, Ev hanımı 27 yaşında, kadın hasta Diş tedavisi için gittiği sağlık merkezinden,

Detaylı

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nazlım Aktu Demir, 1 Servet Kölgelier, 2 Lütfi Saltuk Demir, 3 ua Sümer, 4

Detaylı

Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular. Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular. Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Kr Hepatit B de tedavi amacı Siroz, hepatosellüler kanser ve karaciğer yetmezliği gibi uzun dönem komplikasyonları

Detaylı

Prof Dr Fulya Günşar

Prof Dr Fulya Günşar Prof Dr Fulya Günşar 2 Milyar kişi HBV ile infekte, 350 milyon HBV taşıyıcı Kronik Hepatit B enfeksiyonu Akut hepatit B enfeksiyonu geçiren hastaların yaklaşık %5 inde hastalık kronikleşir. ƒtaşıyıcı

Detaylı