T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH Konu : GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama /7941 Programı Genelgesi GENELGE 2009/17 BağıĢıklama hizmetlerinde temel amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aģı ile korunulabilir hastalıkların ortaya çıkıģını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Temel hedefin aģısız çocuk bırakmamak olduğu unutulmamalıdır. Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ülkemizde yürütülecek bağıģıklama hizmetlerini düzenleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiģtir. Bu düzenlemeler yapılırken dünyadaki çeģitli geliģmeler takip edilmekte ve akademisyenlerden oluģan BağıĢıklama DanıĢma Kurulu nun tavsiyeleri dikkate alınmaktadır. GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı (GBP) kapsamında Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit-B, Hemofilus influenza tip b ye bağlı hastalıklar ile streptokokus pnömoniya ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde yürütülen GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı nda son dönemde önemli geliģmeler kaydedilmiģtir yılından itibaren aģı takvimine üç yeni antijen (Kızamıkçık, Kabakulak ve Hemofilus influenza tip b) eklenmiģ, 2008 yılı baģından itibaren DaBT-ĠPA-Hib beģli aģısının ve 2008 yılı Kasım ayından itibaren de Konjuge Pnömokok aģısının kullanımı baģlatılmıģtır. BağıĢıklama hizmetlerinin il düzeyinde yönetilmesi sırasında uyulması gereken kuralları içeren GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programına iliģkin Daimi Genelge ekte gönderilmektedir. Bu Daimi Genelge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Genelge ile tarih ve /14 sayılı Daimi Genelge yürürlükten kaldırılmıģtır. GBP çalıģmalarında temel baģvuru kaynağı olan bu Daimi Genelge her düzeyde tanıtılmalı, özel sektör dahil tüm sağlık çalıģanlarının uygulamadaki değiģiklikleri yakından izlemeleri sağlanmalıdır. Ekte gönderilen GBP Daimi Genelgesinin tüm sağlık kuruluģlarına (Tıp Fakülteleri, Hastaneler, Özel Sağlık KuruluĢları ve Muayenehaneler dâhil) ve birinci basamak sağlık personeline imza karģılığı tebliğini ve il düzeyinde yapılacak uygulamaların genelgeye uygun olarak yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ

2 GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI BağıĢıklama hizmetleri, bebekleri, çocukları ya da eriģkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aģılayarak bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir. GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı (GBP), Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B, Hemofilus influenza tip b ye bağlı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile hassas yaģ gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaģıp bağıģıklanmalarını sağlamak için yapılan aģılama hizmetlerini içerir. Temel amaç; doğan her bebeğin aģı takvimine uygun olarak yukarıda sayılan hastalıklara karģı bağıģık kılınmasıdır. GeniĢletilmiĢ deyimi ise aģısız veya eksik aģılı bebek ve çocukların tespit edildiği anda aģılanmasının sağlanması ve bu uygulamanın ülke genelinde her yerde eģit olarak yapılması anlamını vurgulamak için kullanılmaktadır. GBP akademisyenlerden oluģan BağıĢıklama DanıĢma Kurulu nun (BDK) bilimsel desteği ve önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. BDK yılda en az iki kez toplanarak güncel geliģmeleri görüģmekte ve önerilerde bulunmaktadır. GBP HEDEFLERĠ: Her bir antijen için etkinliği korunmuģ aģı ile ülke genelinde %95 aģılama hızına ulaģmak ve devamlılığını sağlamak, aylık bebeklerin %90 ını tam aģılı hale getirmek, 5 yaģ altı (0 59 aylık) aģısız ya da eksik aģılı çocukları tespit edip aģılamak, Okul çağı çocuklarının rapel aģılarını tamamlamak, Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri aģısı dozunu uygulamak, Ülkenin poliomyelitten arındırılmıģ durumunu sürdürmek, Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek, 2010 yılına kadar yerli kızamık virüsünü elimine etmek, Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromunu kontrol altına almak, Difteri, Boğmaca, Hepatit-B, Tüberküloz, Kabakulak ve Hemofilus influenza tip b ye bağlı hastalıkları ve Streptokokus pnömoniya ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkları kontrol altına almak, AĢı güvenliğini sürdürmek, Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek, Toplumun katılımını sağlamak olarak belirlenmiģtir. Tam aģılı çocuk; 1 er doz BCG ve KKK, 3 er doz DaBT/DBT, Polio, Hep B, Hib aģılarının tamamını almıģ çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu hedeflere ulaģmak için aģılama hizmetleri herkese ulaģabilecek Ģekilde rutin hizmetler içinde sunulmalı, gerekli durumlarda hızlandırma (sabit ve gezici ekipler oluģturarak), yerel aģı günleri, kampanya gibi destekleyici aktiviteler yapılmalıdır. Biriken duyarlı nüfusları koruma kapsamına almak (özellikle poliomyelit ve kızamıkta) ve salgını önlemek için duyarlı yaģ gruplarında yakalama (catch-up) ya da takip (follow-up) gibi ek aģılama programları yürütülmelidir. 1

3 Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay Ġlköğretim 1.sınıf Ġlköğretim 8.sınıf A-) AġI TAKVĠMĠ: 1) Çocukluk Dönemi AĢılama Takvimi A ) Okul Öncesi AĢılamalar: Doğumda (Ġlk 72 saat içinde) Hep B 1 1. Ayın bitiminde (4 haftalık) Hep B 2 2. Ayın bitiminde (8 haftalık) DaBT-ĠPA-Hib 1, BCG, KPA 4. Ayın bitiminde (16 haftalık) DaBT-ĠPA-Hib 2, KPA 6. Ayın bitiminde (24 haftalık) DaBT-ĠPA-Hib 3, OPA, Hep B 3, KPA 12. Ayın bitiminde (52 haftalık) KKK, KPA Rapel doz (18 24 aylık) DaBT-ĠPA-Hib R, OPA (DaBT-ĠPA-Hib 3 den 1 yıl sonra) B ) Okul AĢılamaları: Ġlköğretim 1. sınıfta Ġlköğretim 8. sınıfta OPA, KKK, Td Td Çocukluk Dönemi AĢılama Takvimi Hep B I II III BCG I DaBT-ĠPA-Hib I II III R KPA I II III R KKK I R OPA Td Hep B: Hepatit B AĢısı BCG: Bacille Calmette-Guerin AĢısı DaBT-ĠPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, Ġnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b AĢısı (BeĢli Karma AĢı) KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak AĢısı OPA: Oral Polio AĢısı Td: EriĢkin Tipi Difteri-Tetanoz AĢısı KPA: Konjuge Pnömokok AĢısı R: Rapel (PekiĢtirme) 2

4 2) 1 YaĢ Üstü Hiç AĢılanmamıĢ Çocuklarda AĢılama ġeması A ) 6 yaģından küçük ve yaģamının ilk yılında hiç aģılanmamıģ çocuklarda aģılama Ģeması (12-71 ay): Ġlk karģılaģma DaBT-ĠPA-Hib, Hep B, ppd ile TCT Ġlk karģılaģmadan 2 gün sonra KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG Ġlk karģılaģmadan 2 ay sonra DaBT-ĠPA-Hib, Hep B Ġlk karģılaģmadan 8 ay sonra DaBT-ĠPA-Hib, Hep B, OPA Çocukluk çağı aģılama takvimine okul aģıları ile devam edilecektir. ppd: pürifiye protein derivesi TCT: Tüberkülin Cilt Testi B ) 6 yaģ üzerinde ve daha önce hiç aģılanmamıģ çocuklarda aģılama Ģeması (72 ay ve üzeri): Ġlk karģılaģma Td, OPA, Hep B, KKK Ġlk karģılaģmadan 1 ay sonra Td, OPA, Hep B, KKK Ġlk karģılaģmadan 8 ay sonra Td, OPA, Hep B AĢı takviminde belirtilen aralıklara göre aģıları tamamlanamamıģ çocuklarda önceki aģı dozlarının tekrar yapılmasına gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiģ olsa bile, aģılamaya bırakılan yerden devam edilir, eksik aģılı çocuk saptandığında yaģına uygun olarak yukarıdaki Ģemalara göre aģıları tamamlanır. 3- Doğurganlık Çağı Kadın/Gebe AĢılamaları Doğurganlık Çağı (15-49 YaĢ) /Gebe Kadınlardaki Tetanoz AĢı Takvimi Doz sayısı Uygulama zamanı Koruma süresi Td 1 Gebeliğin 4. ayında - Ġlk karģılaģmada Yok Td 2 Td 1 den en az 4 hafta sonra 1-3 yıl Td 3 Td 2 den en az 6 ay sonra 5 yıl Td 4 Td 3 den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte 10 yıl Td 5 Td 4 den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte Doğurganlık çağı boyunca Hiç aģılanmamıģ gebelerin en az iki doz Td aģısı almaları sağlanmalıdır. Ġkinci doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır. Yeterli süre sağlanamadıysa tek doz Td almıģ gebenin ve bebeğinin tetanoz hastalığı açısından risk altında olduğu dikkate alınmalıdır. Temiz doğum Ģartlarının sağlanması ve bebeğin göbek bakımının doğru yapılması daha da önem kazanmaktadır. Kayıtlı tetanoz toksoid dozu olanlar: GBP kapsamında 1980 yılı ve sonrasında doğan kiģilerin büyük bölümüne erken çocukluk döneminde veya okul çağında tetanoz aģısı uygulaması yapılmıģ ve bu çocukların bir kısmı doğurganlık çağına ulaģmıģtır den sonra doğan kadınların aģı kayıtlarının bulunması durumunda, uygun aralıklarla yapılmıģ en az 3 doz DBT/Td/TT, doğurganlık çağında yapılmıģ 2 doz TT/Td dozu yerine sayılır ve aģı takvimine kalındığı yerden devam edilir. 3

5 B-) AġI UYGULAMALARINDA GENEL KURALLAR: Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle baģvuran baģta bebek, çocuk ve gebeler olmak üzere tüm bireylerin aģılanma durumu kontrol edilmeli, aģı takvimine göre aģılanması gerekenler ve eksik aģılılar tespit edilip aģılamak için her fırsat değerlendirilmelidir. KaçırılmıĢ fırsatlar en aza indirilmelidir. Sağlık kurumlarında aģı günü uygulaması yapılmamalı, her gün aģı yapılmalıdır. AĢı uygulamalarından önce enjektör, aģı ve varsa sulandırıcı üzerindeki etiketi ve son kullanma tarihi (Exp/ED: Expiry date) kontrol edilmeli, etiketi olmayan ya da son kullanma tarihi geçmiģ aģılar, sulandırıcılar ve enjektörler kullanılmamalıdır. Miadı (kullanım süresi) önce dolacak veya son kullanma tarihi en yakın olan aģı ilk önce kullanılmalıdır. Açılan çoklu aģı flakonlarına açılıģ tarih ve saati yazılmalıdır. Kullanıma hazır enjektörlü aģılar hariç, her aģı için ayrı ve steril bir enjektör kullanılmalıdır. Birden fazla aģı aynı anda yapılabilir. BCG, OPA, DaBT-ĠPA-Hib, KKK, Hepatit B ve KPA aģılarının aynı gün yapılmasında bir sakınca yoktur. Ayrı ayrı enjektörler ile farklı ekstremitelerden yapılır. Aynı ekstremiteden farklı aģıların uygulanması zorunlu ise iki aģının uygulanma bölgesi arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır. DaBT-ĠPA-Hib beģli karma aģısı dıģındaki aģılar aynı enjektörde karıģtırılmaz. BeĢli karma aģıda ise aynı ambalajda bulunan liyofilize Hib aģısı sıvı formda olan DaBT-ĠPA ile sulandırıldıktan sonra kullanılır. 12 aya kadar bebeklerde, intramuskuler uygulama için uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında vastus lateralis kasının ön yan bölümü kullanılır. AĢılamada iki doz arasında olması gereken en az sürelere mutlaka uyulmalıdır. Bırakılması gereken en az süreye uyulmadığında yapılan doz geçersiz sayılır ve uygun süre sonra tekrarlanır. AĢı takviminde belirtilen uygulama zamanları ve uygulama aralıklarına uymak esastır. Ancak zorunlu hallerde aģağıda belirtilen en az süreler kullanılabilir; o DaBT-ĠPA-Hib aģısının 1. ile 2. ve 2. ile 3. dozları arasındaki süre en az 4 hafta olmalıdır. Aynı aģının 3. dozu ile rapel dozu arasındaki süre ise en az 6 ay olmalıdır. o Kızamık antijeni içeren iki aģı arasında en az 4 hafta süre olmalıdır. o Hepatit B nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2. ve 3. dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır. Asıl olan Ģemasıdır. o KPA için;12. aydan küçük çocuklarda, 1. ve 2. dozlar ile 2. ve 3. dozlar arasında bırakılması gereken en az süre 4 hafta olmalıdır. Son doz ile pekiģtirme dozu arasında en az süre 4 ay olmalıdır (pekiģtirme dozu 12. aydan önce yapılmamalıdır). Kural olarak parenteral (enjeksiyonla) uygulanan iki canlı viral aģı aynı anda uygulanabilir, aynı anda uygulanamayacaksa aralarında en az 4 hafta süre bırakılması gerekir. Takvimimizde yer alan canlı aģılardan OPA ile diğer canlı aģılar arasında süre bırakılması gerekmez. Kızamık hastalığı ya da aģısı sonrası lenfopeni (t lenfosit azalması) oluģma olasılığı nedeniyle, hücresel bağıģıklık yetersiz kalabileceğinden Kızamık içeren aģılar sonrası BCG uygulanmasında 4 haftalık bir süre bırakmak gerekir. BCG nin önce uygulandığı durumda ise Kızamık içeren aģıların uygulanması için süre bırakmaya gerek yoktur. 4

6 Canlı virüs aģıları Tüberkülin Cilt Testini (TCT) bozabilir, bu nedenle ppd uygulaması Kızamık içeren aģılar ile aynı günde veya 4 6 hafta sonra yapılmalıdır. AĢılama öncesi aģı kontrendikasyonları mutlaka sorgulanmalıdır. DaBT-ĠPA-Hib aģısı için üst yaģ sınırı 6 yaģtır (72 ay). Tetanoz toksoidi (TT) yerine Td aģısı uygulaması ile çocukluk çağındaki difteri aģılamasının rapel dozu yapılmakta, aynı zamanda daha önceden bağıģıklanmamıģ ve difteriye hassas olan kiģilerin bağıģıklanmasına fırsat sağlanmaktadır. Gebelik dahil TT uygulanması gereken her durumda Td aģısı uygulanmalıdır. Herhangi bir yaģ grubunda Hepatit B aģılaması yapılmadan önce Hepatit B ye yönelik serolojik inceleme yapılmasına gerek yoktur. Hepatit B aģısı doğumdan sonra en geç ilk 72 saat (tercihen ilk 24 saat) içinde uygulanmalıdır. TaĢıyıcı olduğu bilinen anneden doğan bebeklere doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde Hepatit B aģısı uygulanmalı, ayrıca doğumda aģı ile birlikte Hepatit B immun globulini de yapılmalıdır. Doğum ağırlığı 2000 gr ın üzerindeki bebeklerde Hepatit B aģılama Ģeması aynen uygulanmalıdır gr ın altında doğum ağırlığı olan bebeklerde ise aģağıdaki Ģekilde uygulanmalıdır: a) Anne Hepatit B taģıyıcısı ise veya taģıyıcılık durumu bilinmiyorsa doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde ilk doz yapılır, daha sonra 1., 2. ve 12. aylarda aģı tekrarlanır (toplam 4 doz uygulanır). b) Anne Hepatit B taģıyıcısı değilse, bebek 2000 gr a ulaģtığında veya 1. ayın sonunda ilk doz yapılır, ilk dozdan 1 ay ve 6 ay sonra aģı tekrarlanır (toplam 3 doz uygulanır). BCG aģısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon olması ve immünitenin daha kuvvetli geliģmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır. BCG aģısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır. BCG aģılaması ile ilgili olarak; o Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen çocuklarda (skar görülsün veya görülmesin) ve BCG skarı bulunan çocuklarda herhangi bir yaģta kontrol amacıyla TCT yapılmasına gerek yoktur ve bunun sonucuna göre BCG uygulaması gerekli değildir. o 6 yaģ üzerinde hiç aģılanmamıģ çocukta BCG gerekli değildir. o 6 yaģ altında BCG yapılmamıģ olan çocukta TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır. OPA yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesinin sınırlanmasına gerek yoktur. Anne sütü rahatlıkla verilebilir. Ġshali olan çocuğa OPA uygulanabilir, ancak 4 hafta sonra fazladan bir doz daha yapılır. Genel ilke olarak gebelikte canlı aģılar yapılmamalıdır, ancak risk-yarar durumu (Kuduz aģısı gibi) göz önüne alınarak duruma göre karar verilmelidir. Her ne kadar kızamıkçık aģısına bağlı fetal anomaliye dair bir kanıt olmasa da, kızamıkçık veya KKK aģısı alanlar 4 hafta süre ile gebelikten korunmalıdır. Kızamıkçık aģılaması öncesi gebelik testi yapmaya gerek yoktur, gebe olup olmadığı sorularak aģı yapılmasına karar verilir. EriĢkinlerde Td aģılaması konusunda; 5

7 o Daha önce aģılanma durumu bilinmeyen tüm yetiģkinlerin 3 doz Td aģısı ile aģılanarak primer immünizasyonlarının tamamlanması gerekmektedir (birinci doz ile ikinci doz arasında 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında 6 ay) den sonra doğanların aģı kayıtlarının bulunması durumunda, uygun aralıklarla yapılmıģ 3 doz Tetanoz içeren aģı almıģ olanlar 2 doz Tetanoz aģısı almıģ kabul edilerek aģılanmalarına kaldığı dozdan devam edilir. o Önceki aģılanma durumu bilinmeyen gebelerin de ilk karģılaģmada; 1 ay ara ile en az iki doz Td aģısı almaları sağlanmalı, 3. doz Td aģısı primer seriyi tamamlamak üzere 2. dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır. o Primer serisi tamamlanmıģ tüm yetiģkinlere 10 yılda bir Td aģısı yapılmalıdır. o Primer serisi tamamlandığı aģı kayıtlarından anlaģılan bir kadına gebe kaldığında; Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programına uygun olarak 1 doz Td, sonraki gebeliğinde de 1 doz Td yapılarak 5 doz Td Ģeması tamamlanır (Yüksek Riskli Bölgeler dıģındaki bölgelerde). o Doğurganlık çağında (15 49 yaģ) 5 doz Td almıģ olan kadınların da 10 yıl aralıklarla Td aģılamasına devam edilir. Ailelere, uygulanan aģı, aģının gerekliliği, bir sonraki aģı için gelmeleri gereken zaman ve olası yan etkileri hakkında bilgi verilmelidir. AĢılanan her kiģiye mutlaka aģı kartı verilmelidir. AĢı uygulaması kadar aģılama faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tıbbi atıkların uygun Ģekilde uzaklaģtırılması da önemlidir. Bu nedenle aģı uygulaması yapılan her ortamda Enjektör Güvenli Atık Kutusu da kullanılmalıdır. C-) AġI UYGULAMALARINDA KAYIT VE BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠ AĢıyı uygulamak kadar düzenli aģı kaydı tutmanın da önemli olduğu bilinmelidir. AĢı uygulamalarının ilgili tüm kayıt formlarına zamanında, tam ve doğru olarak kaydedilmesi sağlanmalıdır. AĢı Sonrası Ġstenmeyen Etki (ASĠE) izleme sisteminin gereği olarak yapılan tüm aģıların ve varsa sulandırıcılarının lot numarası da kayıt formlarına iģlenmelidir. DaBT-ĠPA-Hib beģli karma aģısının paket üzerindeki lot numarası, aģı lot numarası olarak kullanılmalıdır. GBP uygulamalarında kullanılacak olan Form 012A ve 012B, Form 013 ve 013B, Bölge DıĢı AĢı Bildirim Formu, Aylık GBP Sürveyans Formu, AĢı Kartları ve AĢı Ġzlem Çizelgeleri örnekleri Ek-1 de bulunmaktadır. Ülkemizdeki aģı uygulamalarında halen, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aģılar (kamu aģısı) yanında özel sektör tarafından sağlanan aģılar da (özel aģı) kullanılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan GBP aģıları ücretsiz uygulanmak ve bildirimde bulunmak kaydı ile talep eden diğer sağlık kuruluģlarına da TaĢınır Mal Yönetmeliği kurallarına uygun olarak verilebilir. 6

8 KAYIT VE BĠLDĠRĠM FORMLARI: Form 012 (AĢı Kayıt FiĢi): Temel aģı kayıt formudur ay bebekler için Form 012A, 5 yaģ ve üzeri için 012B formu kullanılır. Bu formlarda Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından uygulanan tüm kamu aģıları siyah kalemle kaydedilir. KiĢinin bağlı olduğu Sağlık Ocağı/Aile Hekimi dıģında baģka bir kurum tarafından aģılanması durumunda aģının yapıldığı Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından misafir Form 012A/B ye kaydedilir ve Bölge DıĢı AĢı Bildirim Formu doldurularak ilgili Sağlık Ocağına/Aile Hekimine ulaģtırılır. Bu kayıt bağlı olduğu Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından Form 012A/B ye mavi renkli bir kalemle iģlenir. Bu dozlar da Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından eksik aģılıların takibinde ve bölge aģı hızlarının hesabında dikkate alınır. Okul aģılamalarında da öğrencinin kayıtlı olduğu Sağlık Ocağı/Aile Hekimine bildirimin yapılması gerekir. Ay sonunda bu aģılar aģıyı uygulayan birim tarafından Form 013 e kaydedilerek bildirilir. Hastaneler gibi TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak aģı verilen diğer birimler tarafından Ġl Sağlık Müdürlüğü veya bağlı birimlerinden alınıp uygulanan kamu aģıları Form 013 ve uygulanan kiģilere ait ad, soyad, doğum tarihi, baba adı, T.C. Kimlik no, adres bilgileri ve aģının adı, lot no., varsa sulandırıcı lot no., kaçıncı doz olduğuna dair bilgileri içeren bir liste ile Ġl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Ġl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Grup BaĢkanlıkları/TSM ler yolu ile veya doğrudan, aģı kayıtları ilgili Sağlık Ocağına/Aile Hekimine ulaģtırılır. Bu kayıt bağlı olduğu Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından Form 012A/B ye mavi renkli bir kalemle iģlenir. Bu dozlar da Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından eksik aģılıların takibinde ve bölge aģı hızlarının hesabında dikkate alınır. Ay sonunda bu aģılar aģıyı uygulayan birim tarafından Form 013 e kaydedilerek bildirilir. Özel aģılardan, içeriğinde DaBT-ĠPA-Hib, KKK, KPA ve Hepatit-B antijenlerini bulunduran aģıları uygulayan kiģi ve kuruluģlar tarafından yapılan aģılar, aģılanan kiģi ve aģının bilgileri (ad, soyad, T.C. Kimlik no, doğum tarihi, baba adı, adres bilgileri ve aģının adı, lot no., varsa sulandırıcı lot no., kaçıncı doz) ile bir liste halinde aylık olarak bağlı olduğu Sağlık Grup BaĢkanlığı/TSM/Sağlık Müdürlüğüne gönderilmeli ve aģılanan kiģinin kayıtlarının ilgili Sağlık Ocağındaki/Aile Hekimindeki Form 012A/B ye tam ve doğru aktarılması sağlanmalıdır. Ayrıca saha gezilerinde tespit edilen özel aģılar da kayıt altına alınmalıdır. Özel aģılar tarihleri belirtilerek kırmızı renkli bir kalemle ilgili formlara kaydedilir. Ay sonunda bu aģılar Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından Form 012A/B den Form 013B ye aktarılır. Burada temel amaç; yapılan aģının bildirim sistemine bir kez girilmesini sağlayarak mükerrer bildirimi engellemektir. Özel bildirimler veya saha gezileri sırasında tespit edilen GBP hedef antijenleri dıģında uygulandığı tespit edilen diğer antijenler Form 012A/B nin Diğer sütununa kaydedilir, bu aģıların bildirimi yapılmaz. Form 012A (0 59 ay aģı kayıt fiģi): Temel aģı kayıt formudur. Bu formda kurum tarafından uygulanan tüm kamu aģıları siyah kalemle kaydedilir. Bu form Sağlık Ocağı bölgesinin büyüklüğüne göre her Sağlık Evi veya Muhtarlık, sokak, vb. düzeyinde hazırlanır. Doğan, tespit edilen veya Sağlık Ocağı bölgesine gelen her bebek, Ev Halkı Tespit FiĢi (ETF), Form 004, Form 006 ve Form 012A ya kaydedilir. Aile Hekimleri de kayıtlı bebek ve çocuklarını Form 012A ya kaydeder. Form 012A da yapılan aģıların her biri tarih, gün-ay-yıl olarak ilgili alana kaydedilmeli, aģının ve varsa sulandırıcısının lot no su da belirtilmelidir. Bu forma diğer sağlık birimleri ve özel hekimler tarafından yapılan aģılar da tarihleri belirtilerek farklı renkte bir kalemle kaydedilir (Kamu aģıları için mavi, özel aģılar için kırmızı renkli kalem kullanılmalıdır). 60 aylık olan çocukların kayıtları form 012B ye aktarılır. Form 012A, Form 013 ve Form 013B nin veri kaynağıdır. Form 012A da bulunan doğumda neonatal tetanoza karģı korunmuģ çocuk bölümü aģağıdaki bilgiler doğrultusunda doldurulur: 7

9 Yeni doğan veya tespit edilen her bebek, Form 012A ya kaydedilirken annenin tetanoz aģılanma durumu sorgulanır. Yeni doğanın doğumda tetanoza karģı korunup korunmadığı aģağıdaki tabloda belirtilen aģı dozları arasındaki minimum aralıklara ve yapılan dozdan sonraki koruma sürelerine göre değerlendirilir. Eğer çocuk son geçerli doz tarafından sağlanan korunma döneminde doğduysa, neonatal tetanoza karģı korunmuģ olarak iģaretlenir. Çocuk doğduğunda korunma dönemi baģlamamıģsa, bitmiģse veya anne hiç aģılanmamıģ ise doğumda neonatal tetanoza karģı korunmamıģ olarak iģaretlenir. Anneye yapılmıģ dozlar Bir geçerli doz Ġki geçerli doz (Td1 den en az 4 hafta sonra) Üç geçerli doz (Td2 den en az 6 ay sonra) Dört geçerli doz (Td3 den en az 1 yıl sonra) BeĢ geçerli doz (Td4 den en az 1 yıl sonra) Koruma süresi Yok AĢıdan 15 gün sonra baģlayan, 3 yıllık koruma AĢıdan 15 gün sonra baģlayan, 5 yıllık korunma AĢıdan 15 gün sonra baģlayan, 10 yıllık korunma Doğurganlık çağı boyunca korunma Form 012B (5 yaģ üzeri aģı kayıt fiģi): 012A gibi temel aģı kayıt formudur. Bu formda kurum tarafından uygulanan tüm kamu aģıları siyah kalemle kaydedilir. 5 yaģını geçen kiģilere yapılan GBP aģıları bu forma tarih, gün-ay-yıl olarak belirtilerek aģının ve varsa sulandırıcısının lot no su ile kaydedilmelidir. Bu forma ayrıca, diğer sağlık birimleri ve özel hekimler tarafından yapılan aģılar da tarihleri belirtilerek farklı renkte bir kalemle kaydedilir (Kamu aģıları için mavi, özel aģılar için kırmızı renkli kalem kullanılmalıdır). Form 012A ile birlikte, Form 013 ve Form 013B nin veri kaynağıdır. Okul çağı ve eriģkin dönem aģılamalarının da bu forma kaydedilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Form 013: Sağlık Ocağı, Aile Hekimi (AH), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), diğer kuruluģlar ve Sağlık Müdürlüğü düzeyinde, yapılan aģıların ve aģı, antiserum, enjektör ve atık kutusu stok durumunun aylık olarak bir üst kademeye bildirilmesi için kullanılır. Her ayın sonunda Sağlık Ocağı, AH ve TSM tarafından, o ay yapılan aģılar Form 012A dan ve Form 012B den, yaģ grubuna göre ayrılarak, bu forma aktarılır. Kurumlarda Form 013 hazırlanırken sadece o kurumda uygulanan kamu aģıları bildirilecektir. Burada temel amaç; yapılan aģının bildirim sistemine bir kez girilmesini sağlayarak mükerrer bildirimi engellemektir. Hep B 1. dozunun ilk 72 saat içinde uygulanması Hepatit B Kontrol Programının gereğidir ve bu uygulamanın Sağlık Ocağı/Aile Hekimi, Ġl ve Ülke düzeyinde takibi gereklidir. Doğumda hastanede uygulanan Hep B 1. doz aģılarının Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından takip edilebilmesi amacıyla bu aģının bildirimi, Form 013 ile bebeğin bağlı olduğu kurum tarafından da yapılmalıdır. Ay sonunda, Sağlık Ocağı/Aile Hekimine hastanelerde uygulandığı bildirilen Hep B 1. doz uygulamaları Form 012 A kaynak alınarak Form 013 ün ilgili bölümünde (Bölge dıģı) gösterilir. Bu bölümde BĠ (Bölge içi) bölümüne yazılan doz sayısı Sağlık Ocağının/Aile Hekiminin uygulamalarını, BD (Bölge dıģı) bölümüne yazılan doz sayısı hastanede yapılan uygulamaları gösterdiğinden iki bölümün toplamı Sağlık Ocağı/Aile Hekiminin Hep B 1 aģılama hızının hesaplanmasında kullanılır. BĠ (Bölge içi) bölümüne yazılan doz sayısı Sağlık Ocağının/Aile Hekiminin lojistik takibinde de kullanılır. Mükerrer bildirimin önlenmesi için il Hep B 1. doz aģılama hızı hesaplanmasında Sağlık Ocağı/Aile Hekimlerinin Form 013 de BĠ bölümünde gösterilen doz sayıları ile hastane tarafından gönderilen Form 013 doz sayıları toplamı kullanılır. Form 013 takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğüne ulaģtırılır. Sağlık Müdürlüğüne gelen formlar kontrolleri yapılarak, en geç ayın 20 sine kadar Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü (TSĠM) programına girilir ve en geç ay sonunda Bakanlıkta olacak Ģekilde tek bir form halinde Bakanlığa ulaģtırılır. Form 013B: Özel aģılardan içeriğinde; DaBT-ĠPA-Hib, KKK, KPA ve Hepatit-B antijenlerini bulunduran aģıların bildirimi için kullanılır. Bu uygulamayı yapan kiģi ve 8

10 kuruluģların gönderdiği ayrıntılı liste aylık olarak bağlı olduğu Sağlık Grup BaĢkanlığı/TSM/Sağlık Müdürlüğü yoluyla ilgili Sağlık Ocağı/Aile Hekimine ulaģtırılır ve Form 012A/B ye aktarılır. Ayrıca saha gezilerinde tespit edilen özel aģılar da kayıt altına alınmalıdır. Özel aģılar tarihleri belirtilerek kırmızı renkli bir kalemle ilgili formlara kaydedilir. Ay sonunda bu aģılar Sağlık Ocağı/Aile Hekimi tarafından Form 012A/B den Form 013B ye aktarılır. Burada temel amaç; yapılan aģının bildirim sistemine bir kez girilmesini sağlayarak mükerrer bildirimi engellemektir. Form 013B, takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Sağlık Müdürlüğüne gelen formlar kontrolleri yapılarak, en geç ayın 20 sine kadar TSĠM programına girilir ve en geç ay sonunda Bakanlıkta olacak Ģekilde tek bir form halinde Bakanlığa ulaģtırılır. Bölge DıĢı AĢı Bildirim Formu: KiĢinin bağlı olduğu Sağlık Ocağı/Aile Hekimi dıģında baģka bir sağlık kurumu tarafından aģılanması durumunda ilgili Sağlık Ocağına/Aile Hekimine bildirimde kullanılacaktır. Form 004 (KiĢisel Sağlık FiĢi): Her aģı seansından sonra Form 012A ve B aģı kayıt formlarına kaydedilen aģılar, tarihi gün-ay-yıl olarak belirtilecek Ģekilde bu forma aktarılır. Form 005 (Gebe- Lohusa Ġzleme FiĢi): Gebelere yapılan ve Form 012B ye kaydedilen Td aģıları, tarihi gün-ay-yıl olarak belirtilecek Ģekilde Form 005 e de kaydedilmelidir YaĢ Kadın Ġzlem FiĢi: yaģ kadınlara ve gebelere yapılan ve Form 012B ye kaydedilen Td aģıları, tarihi gün-ay-yıl olarak belirtilecek Ģekilde bu forma da kaydedilmelidir. Form 006 (Bebek ve Çocuk Ġzleme FiĢi): Her aģı seansından sonra Form 012A ya kaydedilen aģılar, tarihi gün-ay-yıl olarak belirtilecek Ģekilde bu forma aktarılır. AĢı kartı: o Bebek/Çocuk AĢı Kartı: Tespit edilen her bebek ve çocuk için Form 012A ya kayıt sırasında aģı kartı düzenlenir, uygunsa aģısı yapılır, değilse aģı kartına ilk aģı randevu tarihi kurģun kalemle kaydedilerek verilir. AĢı kartının saklanması gerektiği ve aģılamaya gelinirken bebeğin beraberinde getirilmesi hatırlatılır. AĢılama tarihi günay-yıl olarak doldurulmalıdır. o EriĢkin Difteri Tetanoz AĢı Kartı: Tespit edilen her gebe ve yüksek riskli bölgelerdeki doğurganlık çağı kadın için Form 012B ye kayıt sırasında aģı kartı düzenlenir, uygunsa aģısı yapılır, değilse aģı kartına ilk aģı randevu tarihi kurģun kalemle kaydedilerek verilir. AĢılama tarihi gün-ay-yıl olarak doldurulmalıdır. o Okul AĢı Kartı: Okul aģılamaları sırasında aģılanan her çocuk Form 012B ye kaydedilir ve yapılan aģılar gün-ay-yıl Ģeklinde tarihi belirtilerek aģı kartı verilir. 9

11 Aylık GBP Sürveyans Formu: Bu formun temel amacı GBP kapsamındaki hastalıklarla ilgili aģılanma durumu verilerini ayrıntılı olarak toplamak ve sahadaki aģı etkinliğini izlemektir. Bu nedenle vakaların aģılanma durumları iyi araģtırılmalı ve bilinmiyor sütununda vaka kalmamasına özen gösterilmelidir. Ay sonunda Form 016 ya (Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit FiĢi) göre tespit edilen GBP kapsamındaki hastalıklar (tüberküloz hariç) bu forma aktarılır ve ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Gelen formlar Sağlık Müdürlüğünde toplanarak tek bir form haline getirilir ve takip eden ayın en geç 20 sine kadar TSĠM programına girilir ve ay sonuna kadar Sağlık Bakanlığına ulaģtırılır. Bu formda yer alan GBP hastalıklarına ait sayılar ile Form 017 lerdeki sayılar aynı olmalıdır. AĢı Ġzlem Çizelgeleri: Her Sağlık Ocağında/TSM de, bölgesindeki aģılama hızlarını izlemek için, her bir antijene özel çizelgeler hazırlanmalı, aylık olarak iģlenmeli ve aģılama hızlarının yıl içindeki seyri ve hedefe ulaģma düzeyi bu çizelgeler ile izlenmelidir. D-) AġI KONTRENDĠKASYONLARI: AĢıların yapılmaması gereken durumlar çok nadirdir. Kesin kontrendikasyon durumlarında ilgili aģı uygulanmaz. Kesin kontrendikasyon ve önlem alınarak aģı yapılacak durumlarda aģı takviminin ne Ģekilde tamamlanacağına, takip eden hekim tarafından karar verilir. Genel AĢı Kontrendikasyonları: Bir aģıya karģı geliģen anafilaktik reaksiyon, o aģının sonraki dozları için kesin kontrendikasyon oluģturur. Bir aģı bileģenine karģı geliģen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren tüm aģılar için kesin kontrendikasyon oluģturur. AteĢli veya ateģsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime danıģılmadan aģı uygulanmaz. AĢılara özel durumlar da vardır: DaBT AĢısı: Kesin kontrendikasyon: o DaBT ye bağlı ensefalopati (Boğmaca bileģeni çıkarılarak takvime devam edilir.) Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o AĢılamadan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan 40,5 o C ve üzerinde rektal ateģ o Hipotonik hiporesponsif atak o Konvülsiyon o AĢılamadan 48 saat sonra ortaya çıkan ve en az 3 saat süren durdurulamayan ağlama ĠPA: Kesin kontrendikasyon: o Neomisin, streptomisin veya polimiksin B ye karģı anafilaktik reaksiyon Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Gebelik Hib AĢısı: Kesin kontrendikasyon: o Genel kontrendikasyonlar dıģında kontrendikasyonu yoktur. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Yoktur 10

12 DaBT-ĠPA-Hib AĢısı: Her bir aģı için belirtilen tüm kontrendikasyonlar birlikte dikkate alınmalıdır. OPA : Kesin kontrendikasyon: o HIV enfeksiyonu veya evde HIV ile enfekte kiģi olması, o Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik yada HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar. o Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar. o Ev temaslılarında bilinen immün yetmezlik durumu. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Gebelik KKK/Kızamık AĢıları: Kesin kontrendikasyon: o Neomisin veya jelatine karģı anafilaktik reaksiyon o Yumurtaya karģı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon (Anafilaksi dıģındaki yumurta allerjileri engel değildir) o Gebelik, o Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar, o Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Yakın zamanda (ürün veya doza göre 3 11 ay arasında değiģebilir) kan ürünü veya immünglobulin preparatı verilmiģ olması, o Trombositopeni, o Trombositopenik purpura öyküsü. Kızamıkçık AĢısı: Kesin kontrendikasyon: o Neomisin veya jelatine karģı anafilaktik reaksiyon, o Gebelik, o Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar, o Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Yakın zamanda (ürün veya doza göre 3 11 ay arasında değiģebilir) kan ürünü veya immünglobulin preparatı verilmiģ olması. Hepatit B AĢısı: Kesin kontrendikasyon: o Ekmek hamuru mayasına (Saccharomyces serevisiae) anafilaktik reaksiyon. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o Yoktur. 11

13 BCG AĢısı: Kesin kontrendikasyon: o Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar, o Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar. o Gebelik. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar: o HIV enfeksiyonu riski altındaki kiģiler. DT/Td AĢısı: Genel kontrendikasyonlar dıģında kontrendikasyonu yoktur. Konjuge Pnömokok AĢısı: Genel kontrendikasyonlar dıģında kontrendikasyonu yoktur. Önlem alınarak aģı yapılacak durumlar yoktur. E-) AġILANMAYA ENGEL OLUġTURMAYAN DURUMLAR (YANLIġ KONTRENDĠKASYONLAR) AĢağıda belirtilen durumlarda aģı uygulaması ertelenmez, aģı takvimine göre uygulamaya devam edilir. Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aģının belirli bir bileģenine karģı bilinen bir alerji dıģında), 38.5 C nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar, Ailede aģıyı takiben yan etki görülme öyküsü, Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü, Antibiyotik tedavisi görme, Anne sütü alma, Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar, Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, Prematürite (aģılama ertelenmemelidir), Ameliyat öncesi ve sonrası, Malnütrisyon, Yenidoğan sarılığı öyküsü, Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) Ģeklinde veya lokalize (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düģük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), Konvülsiyon öyküsü: aģılama sonrası ateģ görülebileceğinden, febril konvülsiyon öyküsü olan çocuklarda ateģ çıkması beklenen dönemde ateģ düģürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir. 12

14 AĢı öncesi genel durumu iyi, sağlıklı çocukların ateģinin ölçülmesine ve fizik muayene yapılmasına gerek yoktur. Kontrendikasyonlar mutlaka sorgulanmalıdır. AĢı öncesi çocuğun hasta olup olmadığının sorulması yeterlidir. Önlem alınarak aģı yapılması gereken durumlar da aģı uygulama kararı, takip eden doktora bırakılmalıdır/doktor kontrolü sonrası aģı uygulanmalıdır. F-) AÇILAN AġI ġġġesġ KULLANIM SÜRELERĠ: AĢı üretim teknolojisinde geliģmeler ve üretilen aģıların dayanıklılıklarının arttırılması dolayısıyla aģı ĢiĢesi kullanım sürelerinde değiģiklikler olmaktadır. Kural olarak çok dozlu ambalajlarda açılan her aģı ĢiĢesinin üzerine açılıģ tarihi ve saati mutlaka yazılmalıdır. GBP de yer alan aģıların kullanım süreleri Ģöyledir: Çok Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: OPA, DT, Td ve Hep B aģıları aģağıdaki Ģartlara da uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3 aģı seansında kullanılabilir. 1. Son kullanma tarihi geçmemiģ olmalı, 2. AĢılar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir Ģartlarında saklanmıģ olmalı, 3. AĢı flakonları suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamıģ olmalı, 4. AĢılama için dozlar flakonlardan alınırken steril teknikler kullanılmıģ olmalı, 5. Eğer varsa flakon üzerindeki VVM (AĢı Flakonu Ġzlemcisi) göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır. Yukarıdaki Ģartlar yerine getirilemiyorsa o aģı flakonu artık kullanılmamalıdır. Gezici aģı uygulamalarında sahaya götürülen aģılardan hiç açılmamıģ flakonlar yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile dönüģte buzdolabına yerleģtirilir ve öncelikle kullanılır. AçılmıĢ flakonlar ise yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile aynı gün içerisinde kullanılabilir. Çok Dozlu Liyofilize (sulandırılan) AĢılar: o BCG aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) (+8) o C de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 6 saat içinde, o Çok dozlu Kızamık ve Kızamıkçık aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) (+8) o C de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 4 saat içinde kullanılmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize AĢılar: o Tek dozlu Hib ve KKK aģısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Tek Dozlu Kombine AĢılar: o Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, Ġnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beģli karma aģıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve ĠPA, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aģısı sıvı formda olan DaBT-ĠPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: o KPA tek dozluk kullanıma hazır enjektör içerisinde sunulmaktadır. Sıvı formda bulunan aģı kendi enjektörü ile uygulanmalıdır. o Tek dozluk hepatit B aģısı tek dozluk flakon veya ampul içerisinde sunulmaktadır. Tek kullanımlık enjektöre çekilmek suretiyle uygulanmalıdır. 13

15 AĢı Sulandırmada Genel Ġlkeler: o Her aģı kendi sulandırıcısı ile sulandırılmalıdır. Farklı aģıların sulandırıcıları değiģtirilerek kullanılamazlar, yanlıģ sulandırıcı kullanımı aģı etkinliğinin yok olmasına veya ASĠE lere zemin hazırlar. o Daima aģıyı üreten firmanın sağladığı sulandırıcı kullanılmalıdır. o BaĢka amaçlar için kullanılmak üzere üretilen steril su ya da fizyolojik serum aģı sulandırmakta kullanılamaz. o AĢı uygulanan birimlerde sulandırıcılar da buzdolabında tutulmalıdır. o AĢılar, aģılama hazırlıkları tamamlandıktan sonra sulandırılmalıdır. o AĢıyı sulandırmadan önce eller temiz su ve sabunla yıkanmalıdır. o AĢı flakonu, sulandırıcı ve enjektörler kontrol edilmelidir (doğru aģı/sulandırıcı, varsa aģı flakon izlemcisi, son kullanma tarihi). o Sulandırmadan önce flakona parmakla fiskeler vurularak toz (liyofilize) aģının flakonun dibine çökmesi sağlanmalıdır. o Sulandırılan aģının buz aküsü ile direkt teması ve donması engellenmelidir. IĢığa duyarlı aģılar ıģıktan korunmalıdır. o Sulandırma iģleminde sulandırıcının tamamı kullanılmalıdır. Liyofilize AĢıların Sulandırılması: 1) Çok dozlu aģıların sulandırılması: o Her yeni uygulama için yeni bir sulandırma enjektörü ve iğne ucu kullanılmalı ve bütün çözücünün enjektöre dolması sağlanmalı, daha sonra sulandırıcının tamamı aģı flakonu içine boģaltılmalıdır. o Sulandırıcı ve aģıyı karıģtırmak için birkaç kez yavaģça enjektöre çekilip, tekrar yavaģça flakonun içerisine boģaltılarak karıģtırma iģlemi tamamlanmalıdır. o Sulandırma iģlemi sonrası enjektör ve iğnesi ayrılmadan güvenli atık kutusuna atılmalıdır. o Her uygulama için yeni bir aģı enjektörü kullanılmalıdır. 2) Tek dozlu aģıların sulandırılması: o Her yeni uygulama için yeni bir aģı enjektörü ve iğne ucu kullanılmalıdır. Önce bütün çözücünün enjektöre dolması sağlanmalı, daha sonra sulandırıcının tamamı aģı flakonu içine boģaltılmalıdır. o Sulandırıcı ve aģıyı karıģtırmak için birkaç kez yavaģça enjektöre çekilip, tekrar yavaģça flakonun içerisine boģaltılarak karıģtırma iģlemi tamamlanmalıdır. Enjektör flakondan hiç çıkarılmadan aģının tamamı enjektöre çekilmeli ve aģı uygulanmalıdır. o AĢılama iģlemi sonrası enjektör ve iğnesi ayrılmadan güvenli atık kutusuna atılmalıdır. 3) Tek dozlu DaBT-ĠPA-Hib (beģli) aģısının sulandırılması: o BeĢli aģı, DaBT-ĠPA içeren sıvı halde kullanıma hazır enjektör ve flakon içerisinde liyofilize halde Hib olarak aynı paket içerisindedir. o Liyofilize halde flakon içerisinde bulunan Hib, sıvı halde enjektör içinde bulunan DaBT-ĠPA ile sulandırılır. o Öncelikle bütün sıvının flakona dolması sağlanmalıdır. Daha sonra enjektör flakondan ayrılmadan, flakon çalkalanarak Hib eritilmeli ve aynı enjektöre çekilerek bekletilmeden uygulanmalıdır. o AĢılama iģlemi sonrası enjektör ve iğnesi ayrılmadan güvenli atık kutusuna atılmalıdır. 14

16 G-) AġI UYGULAMA TEKNĠKLERĠ AĢı uygulama teknikleri Ģeması Ek-2 de verilmiģtir. a) BCG aģısı uygulaması: 1. Sol kol açık ve düz tutulur. 2. Enjektör ve iğne cilde paralel olacak Ģekilde, sol omuz bölgesine yakın enjeksiyon yapılır. 3. Ġğne ucu ile cilt hafifçe kaldırılarak cilt içine (intra dermal-intra kutan) uygulanır. 4. Cilt içine uygulamada ciltte 5-6 mm büyüklüğünde bül (kabarıklık) oluģmalıdır. 5. BCG aģısı 0 yaģta 0,05 ml, 1 yaģ üzerinde 0,1 ml uygulanır. b) PPD ile Tüberkülin Cilt Testi (TCT) uygulaması: 1. Sol ön kolun 2/3 üst kısmında iç veya dıģ yüzüne, cilt içine yapılır. 2. Kullanılacak alanda cilt lezyonu olmaması ve venlere uzak olması gerekir TÜ den 0,1 ml doz cilt içine verilir. 4. Cilt yüzeyinin hemen altına iğnenin oblik uç kısmı yukarı gelecek Ģekilde tutularak yapılır. 5. Enjeksiyondan sonra 6 10 mm çaplı bir kabarcık oluģmalıdır. 6. Test uygun yapılmamıģsa hemen ikinci bir test dozu birkaç cm uzak bir yere yapılır ve yeri iģaretlenir. 7. Test yapıldıktan saat sonra (2 3 gün) endurasyon çapı Ģeffaf bir cetvelle milimetrik olarak ölçülür. TCT ölçümü* Değerlendirme 0 5 mm Negatif kabul edilir ve aģılanır. 6 9 mm ġüpheli kabul edilir, 1 hafta sonra TCT tekrarlanır, yine 6 9 mm bulunursa negatif kabul edilip aģılanır. 10 mm ve üzeri ise pozitif kabul edilir. 10 mm ve üstü Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir ve ailesi ile birlikte incelenir, hasta bulunmazsa koruyucu tedaviye alınır. * Endurasyonun (oluģan sertliğin) çapı ölçülmeli, kızarıklık ölçülmemelidir. c) DaBT-ĠPA-Hib/DT/Td/Hep B/Hib/ KPA aģısı uygulaması: aya kadar bebeklerde deltoid kası radial sinirin yüzeysel yerleģimi ve kasın aģıyı uygun Ģekilde absorbe edecek kadar geliģmiģ olmaması nedeniyle güvenli intramusküler (IM) uygulama için uygun değildir. Dolayısıyla bebeklerde IM uygulama için uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümü kullanılır aydan sonra, kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır. Kol dirsekten, bacak dizden 45 içe bükülür ve enjektör 90 dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır. 3. DaBT-ĠPA-Hib, DT, Td, Hib ve KPA aģıları 0.5 ml uygulanır. 4. Hep B aģısı 10 yaģa kadar 0,5 ml, 10 yaģ ve üzerinde 1 ml uygulanır. d) KKK/Kızamık/Kızamıkçık aģısı uygulaması: 1. Kolun üst kısmına, deltoid kasa uyan bölgeye yapılır. 2. Kol dirsekten 45 içe bükülür, enjektör 45 eğimle cildi geçerek, cilt altına (subkutan, SC) uygulanır. 3. KKK/Kızamık/Kızamıkçık aģısı 0,5 ml uygulanır. 15

17 e) OPA : 1. Ağızdan verilir. 2. Çocuğun baģı geriye doğru eğilir, ağzı açılıp bir elle yanaklardan tutulurken diğer elle dil üzerine aģı damlatılır. 3. Damlalığın ucunun çocuğun ağzına değmemesine dikkat edilir. 4. Damlatılması gereken miktar aģı tipine göre değiģebilir. Kaç damlanın bir doza eģdeğer olduğu aģı flakonu üzerinden kontrol edilmelidir (halen kullanılan aģıda 2 damla 1 dozdur). H-) AġI LOJĠSTĠĞĠ 1) AĢıların Sevkiyatı GBP için gerekli aģı ve malzemeler sevk dönemlerinde ve düzenli aralıklarla dağıtılırlar. AĢağıda yer alan tabloda aģı depolaması yapılan ve kullanılan merkezlere ne kadar süre için aģı sevkiyatı yapılması gerektiği belirtilmektedir. AĢının depolandığı yer Bölge deposu ve Ġl deposu Ġlçe deposu / TSM Sağlık Ocağı / Aile Hekimi Sağlık Evi Sevk dönemleri Üç ayda bir Ayda bir Ayda bir Haftada bir Kurumların aģı, antiserum ve malzeme ihtiyaçları bu sevk dönemi süreleri dikkate alınarak hesaplanır. Sağlık Bakanlığı merkez deposundan Ġl Sağlık Müdürlüklerine aģı ve antiserum dağıtımı aģağıda belirtilen dönemler için, ilgili dönemin ilk ayında il deposunda olacak Ģekilde yapılmaktadır. Sevk dönemi Aylar 1 Ocak ġubat Mart 2 Nisan - Mayıs Haziran 3 Temmuz Ağustos Eylül 4 Ekim Kasım Aralık 2) AġI ĠHTĠYACININ BELĠRLENMESĠ Dönemlik aģı ihtiyacı belirlenirken o dönemde tüketilmesi planlanan aģı yanında rezerv stok ve fire de dikkate alınmalıdır. a) Ġl Sağlık Müdürlüğü AĢı Ġhtiyacı: Her dönemde kullanılması beklenen aģı miktarı, her antijen için dönem hedef nüfusu göz önünde bulundurularak ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Yıllık hedef nüfus dörde bölünerek üç aylık dönem hedef nüfusu bulunur. Belirlenen hedef nüfus uygulanan aģı doz sayısı ile çarpılarak yapılacak aģı miktarı hesaplanır (örneğin katsayı DaBT-ĠPA-Hib ve KPA için dört, Hep B için üç, BCG için bir, vb olmalıdır). Hesaplanan aģı miktarına fire payı ve rezerv stok eklendikten sonra çıkan miktar ilin üç aylık ihtiyacını yansıtmaktadır. Son olarak hesaplanan bu miktardan il depo mevcudu çıkarılarak nihai üç aylık istek miktarı bulunmalıdır. 16

18 Bu miktarı kontrol etmek için bir önceki yılın aynı döneminde kullanılan aģı miktarına bakılır. Her bir aģı için önceki yılın aynı sevkiyat dönemine ait 3 ayın Form 013 arka yüzlerinde Dönem içi açılan sütunundaki flakon sayıları toplanarak o dönemde tüketilen flakon miktarı saptanır. Üç aylık aģı ihtiyacının hesaplanması sırasında, hedef nüfus veya geçen yıl aynı dönemde kullanılan aģı miktarı üzerinden yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan ihtiyacı artıracak ya da azaltacak değiģiklikler (aģı günleri düzenleme, eksik aģıları tamamlama, aģılama stratejilerinde değiģiklik, okul aģılamaları, risk grubu aģılamaları vb.) ek olarak göz önüne alınmalıdır. Bu tür ek çalıģmalar yazılı olarak Bakanlığa bildirilmelidir. Üç aylık aģı ihtiyacı için belirlenen miktar sevkiyat dönemi öncesinde Bakanlığa bildirilir. b) Sağlık Ocağı/Aile Hekimi AĢı Ġhtiyacı: Sağlık ocakları/aile Hekimleri aģıları genellikle aylık olarak almaktadırlar. Sağlık Ocağı/Aile Hekimliği düzeyinde aylık aģı ihtiyacı Ģu Ģekilde hesaplanır; Daha önceye ait Form 013 ler varsa: Bebek ve gebe aģıları için kullanılması beklenen aylık miktar genellikle bir önceki ay kullanılan miktara yakındır. Form 013 arka yüzünde dönem içinde açılan sütununda her aģı için bir önceki ay tüketilen flakon sayısı bulunur. Daha sağlıklı bir rakam elde etmek için bir önceki yılın açılan flakon sayıları toplamı 12 ye bölünerek aylık ortalamalar alınır. Elde bulunan aģı, ihtiyaçtan çıkarılarak o ay için il deposundan talep edilecek miktar belirlenir. Ay içinde aģı tüketimini artıracak ya da azaltacak değiģiklikler olması bekleniyorsa talep edilen miktar buna uygun Ģekilde değiģtirilmelidir. Daha önceye ait Form 013 ler yoksa: GeçmiĢ aylara ait tüketim kaydına ulaģılamadığında, ilk ay ihtiyacı hedef nüfusa göre hesaplanır. Bu hesaplamada ilin ortalama fire yüzdesi ve rezerv stok da dikkate alınmalıdır. Sonraki aylarda Form 013 deki açılan flakon sayısı dikkate alınmalıdır. Sağlık Ocağı bölgesindeki 0 11 aylık çocuk ve gebe kadın sayıları tam olarak biliniyorsa veya Aile Hekimi kayıtlı hedef nüfusuna göre kullanılması beklenen miktar aģağıdaki gibi hesaplanır. Uygulanacak yaklaģık doz sayısı = (Hedef nüfus / 12) x AĢı takvimindeki doz sayısı Doz olarak bulunan bu miktar, aģının bir flakonundaki doz sayısına bölünür. Sonu bir üstteki tam sayıya yuvarlanarak kullanılacak flakon sayısı bulunur (örneğin 3,1 flakon çıkarsa bu rakam 4 flakona yuvarlanır). Buna fire yüzdesi ve rezerv stok eklenerek o ay talep edilecek aģı miktarı belirlenir. Elde bulunan aģı ihtiyaçtan çıkarılarak o ay için il deposundan talep edilecek miktar belirlenir. Sağlık Ocağı bölgesindeki hedef nüfus bilinmiyorsa, bölgenin toplam nüfusu ilin kaba doğum hızı ile çarpılarak (kaba doğum hızı bilinmiyorsa %3 olarak alınmalıdır) 0 yaģ bebek nüfusu bulunabilir. Gebe kadın sayısı da pratikte 0 11 ay bebek sayısına eģit kabul edilir. Rezerv Stok: Olağanüstü durumlar, aģı sevkiyatında gecikme veya talepte beklenmedik bir artıģ olduğu durumlarda depolanan aģı miktarı yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda aģısız kalmamak için rezerv stok bulundurulmalıdır. Ayrıca destek aģılama çalıģmaları gibi aģı ihtiyacının arttığı dönemler önceden planlanmalı ve rezerv stoğun devamlılığı sağlanmalıdır. Rezerv stok miktarı; merkez depoda 3 aylık, bölge ve il depolarında 1 aylık, ilçe ve Sağlık Ocağı/Aile Hekimliği depolarında 1 haftalık ihtiyacı karģılayacak Ģekilde planlanmalıdır. 17

19 Ġl depolarında merkez depodan nakliyat zamanı da hesaplanarak rezerv stoğa ihtiyaç duyulmadan önce yeni aģı talepleri yapılmalıdır. Rezerv stok aģıları diğer aģılardan ayrı bir yerde tutulmamalıdır. Rezerv stok için planlanan aģılar her bir sevkiyatta yenileri ile değiģtirilmeli, daha erken miatlı aģıların kullanımına öncelik verilmelidir. Fire Yüzdesi: Açılan aģıların kullanım sürelerinin sınırlı olması ve enjektörlerdeki ölü boģluklar vb. nedenlerle çok dozlu flakonlardaki aģının tamamı kullanılamayabilir. Açılan flakonlardaki aģıdan kullanılamayan miktarın açılan doza oranına fire payı denir. Bunun 100 ile çarpımı fire yüzdesini verir. Bir aģı flakonunun açılmadan önce kullanılamaz hale gelmesi (örneğin kırılan flakonlar, donmaya veya sıcağa maruz kalan aģılar, miadının dolması gibi nedenlerle aģının kullanılamaz hale gelmesi) ise zayi olarak tanımlanmaktadır. Zayi öngörülmeyen bir kayıp olduğundan ihtiyaç planlamasında dikkate alınmaz. Fire yüzdesi aģı cinsine, aģı seanslarının sıklığına ve yerleģim yerlerinin dağınıklığına göre değiģir. Ġlk ihtiyaç planlamasında il düzeyindeki fire yüzdeleri dikkate alınmalı ancak bu yüzdenin kurum düzeyinde değiģebileceği bilinmeli ve daha sonraki dönemlerde ihtiyaç planlamasında o kuruma ait fire yüzdeleri dikkate alınmalıdır. Fire yüzdesini hesaplamak için aģağıdaki formül kullanılır: Fire yüzdesi = x 100 (Açılan flakon doz sayısı Uygulanan doz sayısı) Açılan flakon doz sayısı AçılmamıĢ Flakonda Zayi Nedenleri Miadının geçmesi AĢı flakon izlemcisinde kullanılamaz durumu Sıcağa maruz kalma Donma Flakonlarda kırılma Hatalı sayım Çalınma vs. AçılmıĢ Flakonda Fire Nedenleri Sahadan dönen sulandırılmıģ/açılmıģ aģılar Enjektörlerdeki ölü boģluklar YanlıĢ sulandırma Flakon kapaklarının ıslanması gibi nedenlerle kontaminasyon Ģüphesi Uygulama sırasında meydana gelen kazalar Kullanım süresinin dolması Soğuk zincirde kırılma vs. Maksimum Stok: Maksimum stok, yeni bir sevkiyat devresinin baģında depoda bulunması gereken miktardaki aģı ve malzemeleri ifade eder. Maksimum stok hesaplaması yapılırken fire payı ve rezerv stok da dikkate alınmalıdır. AĢı ihtiyacının belirlenmesine yönelik bazı örnekler Ek-3 de yer almaktadır. 18

20 I-) SOĞUK ZĠNCĠR Soğuk zincir, bir aģının etkinliğini üretiminden kiģiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aģının ulaģmasını sağlayan insan ve malzemeden oluģan sistemdir. Zamanında ve istenilen miktarda aģı temin edilemediğinde aģı uygulamalarında aksamalar olacaktır. Kullanılan aģılar etkin değilse, %100 aģılama hızlarına ulaģılsa bile bağıģık bir toplum oluģturma hedefine ulaģılamayacaktır. Bu nedenle soğuk zincir GBP nın en önemli bileģenlerinden biri olarak büyük önem taģımaktadır. Tüm aģılar ısıya hassastır. Ayrıca BCG, Kızamık, KKK, Kızamıkçık aģıları güneģ ıģığı gibi ultraviyoleye de hassastır. AĢıların tahrip olmasının sebebi, ısının kümülatif etkisidir. Yani bir kerede çok yüksek (30 35 C üzeri) sıcaklığa maruziyet kadar, birçok kereler daha az sıcaklıklara (10 30 C arası) maruziyet de aģıyı aynı derecede bozabilir. Bir kez aģının etkinliği kaybolur ya da azalırsa, aģılar eski haline döndürülemez, bu nedenle soğuk zincir süreklilik gerektirir. Öte yandan Polio, Kızamık, KKK, Kızamıkçık, liyofilize Hib ve BCG aģıları dondurulabilirken; DaBT-ĠPA-Hib, DT, Td, Hepatit B ve KPA ile liyofilize aģıların sulandırıcılarının hiçbir zaman donmaması gerekir. Dondurulmaması gereken aģılar ve sulandırıcılar donduğunda aģı olma özelliğini yitirmekte, geri dönmeyecek Ģekilde hasara uğrayarak çökeltiler oluģturabilmektedir. Donma durumlarında bazen Ģiddetli çalkalama ile homojene yakın bulanıklık meydana gelebilmekte ve sanki donmamıģ izlenimi verebilmektedir. Bu nedenle tek baģına çalkalama testi aģının kullanılabilir olduğunu göstermez. Burada önemli olan husus sürekli ısı izlemlerinin yapılarak kayıt altına alınması olduğundan sürekli ısı kaydeden sistemlerin kullanılması yaygınlaģtırılmalıdır. Ġl düzeyinde soğuk zincir uygulamaları aģağıdaki kurallara göre düzenlenir: AĢıların dağıtımında ve kullanımında son kullanma tarihleri mutlaka göz önüne alınarak, miadı (kullanım süresi) daha önce dolacak aģıların kullanımına öncelik verilmeli, miadı dolmuģ olanlar imha edilmelidir. Gönderilen aģılar farklı firmalar tarafından üretildiğinden uygulama dozları için mutlaka prospektüsleri kontrol edilmelidir. Ġl depolarında bulunan soğuk hava depoları, buzdolapları ve sağlık kuruluģlarında bulunan buzdolaplarının içerisine aģı, antiserum, buz aküsü ve su bidonlarından baģka hiçbir malzeme (ilaç, yiyecek, içecek, enjektör, vb) konulmamalıdır. AĢı uygulanan birimlerde sulandırıcılar da buzdolabında saklanmalıdır. AĢı dolabı olarak buzluk ve alt bölümü ayrı olan çift kapılı no-frost buzdolapları tercih edilmelidir. AĢı dolaplarında en az bir adet güvenilir termometre olmalıdır. Termometrelerin sürekli ısı kaydeden ve belirlenen aralığın dıģına çıktığında uyarı veren modelleri tercih edilmelidir. Bozulan veya kırılan termometre hemen yenisi ile değiģtirilmelidir. Buzdolabının ısısı +2 ila +8 o C arasında korunmalıdır. Özellikle +4 o C de kalması sağlanmalıdır. Buzdolabı her açıldığında ısının kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Buzdolabının kapısına bir ısı izlem çizelgesi yapıģtırılarak dolabın ısısı sabah ve akģam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk zincir sorumlusunun ve yedeğinin adı, soyadı bulunmalıdır. AĢıların saklandığı buzdolabı aģırı soğuk ve sıcağa maruz kalmayacak Ģekilde uygun bir odaya yerleģtirilmelidir. Buzdolabı kıģın ısıtılan odalardan birine gölgede olacak Ģekilde, ısıtıcılardan uzak, duvardan en az cm mesafede düz bir zemine yerleģtirilmelidir. Tatil dönemleri ve elektrik kesintilerinde, il ve kurum düzeyinde soğuk zincir sorumluları dolap ısısını kontrol ederek gereken önlemleri almalıdır. 19

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 GENELGE 2006/ 120 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Bağışıklama

Detaylı

Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi

Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Saha Rehberi T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE 2006 AANK AÇSAP AFP ASİE DBT DİE DÖB DSÖ ETF GBP LKT MNT MT NT SKD SO SP TAG Td TNSA TT UAG UNFPA UNICEF UÖANK

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı

Detaylı

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ Bu Genelge, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2003 tarih ve 2003/127-16513 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler

Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Dr. Hamza ÖZDEMİR Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara, Ekim 2009 hamza.ozdemir@saglik.gov.tr Aşılar Protein, lipid, karbohidrat

Detaylı

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015)

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Ek: 5 ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Küresel Polio nun (çocuk felci) Eradikasyonu Girişimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hastalık

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.19/108-01- Konu: Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 01.02.2010 03379 GENELGE 2010/02 Artık Dünya da hayvan sağlığı ve halk sağlığının birlikte ele alınması, oluģturulacak yeni

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir.

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir. Hastanelerde ve hastane öncesinde, hastaya kullanılacak malzemelerin steril olması gerekir. Peki bu malzemeler nasıl steril hale getiriliyor? AĢağıdaki Ģemada görülen yöntemler kullanılarak, birçok malzeme

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN DOĞUM KAMPÜS ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012 Aşı Klinik Gelişim Aşı İlk Söz YAŞAMA DAİR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani,

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ÇOCUK HASTALIKLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ HIZ VE ORAN 720S00019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı