TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY"

Transkript

1 TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology Volume: 5, Number:, 20 (Suppl. ) (2 th National Congress of Immunology Abstract Book) Editors-in-Chief: Prof. Dr. Günnur DENİZ, Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Managing Editor: Prof. Dr. H. Barbaros ORAL Editorial Reviewer Board: Ahmet GÜL, Turkey Aydan İKİNCİOĞULLARI, Turkey Caner SUSAL, Germany Cezmi AKDİȘ, Switzerland Dicle GÜÇ, Turkey Ender TERZİOĞLU, Turkey Gaye ERTEN, Turkey Güher SARUHAN DİRESKENELİ, Turkey Gülderen YANIKKAYA DEMİREL, Turkey Haner DİRESKENELİ, Turkey İlhan TEZCAN, Turkey Jaques PILOT, France Jon D. LAMAN, Netherlands Mahmut ÇARİN, Turkey Mübeccel AKDİȘ, Switzerland Necil KÜTÜKÇÜLER, Turkey Nerin BAHÇECİLER, Republic of Northern Cyprus Özden SANAL, Turkey Peter M. JOHNSON, UK Pier L. MERONI, Italy Șebnem KILIÇ, Turkey Selim BADUR, Turkey Stanimir KYURKCHIEV, Bulgaria Stefan KAUFMANN, Germany Stephen E. CHRISTMAS, United Kingdom Șefik Șanal ALKAN, Switzerland Tevfik DORAK, USA Yehuda SHOENFELD, Israel

2

3

4 BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gaye Erten İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araștırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Vakıf Gureba Cad. Șehremini 34393, İSTANBUL Tel: /33344 Faks: ORGANİZASYON SEKRETERYASI Serenas Turizm Kongre ve Organizasyon Otelcilik A.Ș. Yeni Sülün Cad. Tekirler Sok. No: Levent, İSTANBUL Tel : Faks: Yayın Hizmetleri BAYT Bilimsel Araștırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Ști. Ziya Gökalp Cad. 3/3, Kızılay, Ankara Tel. (032) Baskı MİKİ Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști., Matbaacılar Sitesi 560. Sk. No. 27 İvedik/Ankara Tel Baskı tarihi: Nisan 20

5 Sayın Meslektașlarımız, Türk İmmünoloji Derneği nin Uluslararası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 20 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleștirilecektir. Kongremizde konusunda söz sahibi Ulusal ve Uluslararası değerli bilim adamları İmmünoloji alanındaki temel ve klinik son gelișmeleri bizlerle paylașacaklardır. Temel immünoloji konuları, klinik uygulamalar ve hayvan modelleri yanında araștırmacıların kendi çalıșmalarını sunabileceği ve tartıșılabileceği bir platformda birlikte olmayı hedefliyoruz. Bilimsel içeriği ve sosyal etkinlikleri ile güzel bir kongreyi birlikte paylașmak üzere siz değerli meslektașlarımızı 6 9 Nisan 20 tarihlerinde Marmaris te görmekten mutluluk duyacağız. Sevgi ve Saygılarımızla, Prof. Dr. Günnur Deniz Kongre Düzenleme Kurulu Adına

6 İÇİNDEKİLER Bilimsel Program...VII Konușma Metinleri... Sözel Bildiriler...59 Poster Bildiriler...83 Dizin...39 KONGRE DÜZENLEME KURULU Günnur DENİZ Haluk Barbaros ORAL Gaye ERTEN Dicle GÜÇ Vedat BULUT Emel EKȘİOĞLU DEMİRALP Tunç AKKOÇ

7 BİLİMSEL PROGRAM 6 Nisan 20, Çarşamba 2:00-20:00 Kayıt 4:00-4:30 Açılıș Töreni Dia Gösterisi, Emel Ekșioğlu Demiralp Bulutların Gizemi 5:00-5:30 Kahve Arası 5:30-7:30 Açılıș Konferansları Oturum Bașkanları: Birsen Ülkü, Günay Ezer 5:30-6:30 Geleceğe Bakıșımızda Son On Yılın Önemi, Emin Kansu 6:30-7:30 Doku Hücrelerinin İmmün Regülasyona Katkısı, Cezmi Akdiș 8:30-2:00 Açılıș Kokteyli 7 Nisan 20, Perşembe SALON A 08:00-09:30 Temel İmmünoloji Oturum Bașkanları: Olcay Yeğin, Șefik Alkan 08:00-08:30 Doğal Bağıșıklık ve Akılcı Așı Tasarımı, Șefik Alkan 08:30-09:00 Tumor Reactivity of Human gamma /delta T-cells, Dieter Kobelitz 09:00-09:30 Nanobilimin Uygulamalı İmmünolojiye Katkıları: TLR Ulaklarının Terapide Daha Etkin Kullanımının Geliștirilmesi, İhsan Gürsel 09:30-0:00 Kahve Arası VII

8 0:00 - :00 Oturum Bașkanları: Cezmi Akdiș, Günnur Deniz Human NK Cells: Their Impact in the Therapy of High Risk Leukemias, Lorenzo Moretta :00-2:30 Serbest sözlü Bildiriler Oturum Bașkanları: Șefik Alkan, İhsan Gürsel 2:30-3:30 Uydu Sempozyumu - BD 3:30-6:00 Öğle Yemeği - Sosyal Faaliyet SALON A 6:00-7:30 Otoimmünite ve Transplantasyon İmmünoloji Oturum Bașkanları: Güher Göral, Emel Ekșioğlu Demiralp 6:00-6:20 Anti-HLA Antikorları ve Transplantasyon: Ne zaman? Ne yapmalı?, Ali Șengül 6:20-6:40 Hastalıkta ve Sağlıkta HLA-KIR İlișkileri, Emel Ekșioğlu Demiralp 6:40-7:00 Transplantasyon da İmmünoregülatör Genlerin İșlevleri, İbrahim Pirim 7:00-7:20 Otoenflamatuvar Hastalıklar, Ayșegül Atak 7:30-8:00 Kahve Arası 8:00-9:30 Nöroimmünoloji Oturum Bașkanları: Dicle Güç, Ayșe Altıntaș 8:00-8:30 T - B Hücre Etkileșimi ve Myasthenia Gravis, Vuslat Yılmaz 8:30-9:00 Nöromyelitis Optica: Santral Sinir Sisteminin İmmün Kanalopatisi, Ayșe Altıntaș 9:00-9:30 Multipl Skleroz İmmünpatogenezi, Aslı Kurne VIII

9 SALON B 8:00-9:30 Allerji Oturum Bașkanları: Nerin Önder, Ișıl Barlan 8:00-8:30 Allerjik Enflamasyonda Timik Stromal Lenfopoetin (TSLP), Cansın Saçkesen 8:30-9:00 İmmünoterapi Mekanizmaları ve B Hücrenin Rolü, Mübeccel Akdiș 9:00-9:30 Sublingual İmmünoterapide İmmün Yanıt, Ișıl Barlan 20:00-23:00 Poster ve Akșam Yemeği 8 Nisan 20, Cuma SALON A 08:00-09:30 Enfeksiyon İmmünolojisi Oturum Bașkanları: Vedat Bulut, Selim Badur 08:00-08:30 Solunum Yolları Enfeksiyonunda İmmunopatogenez, Selim Badur 08:30-09:00 HPV İmmünolojisi, Barbaros Oral 09:00-09:30 Granülomatöz Enfeksiyonlarda İmmün Yanıt, Ferah Budak 09:30-0:00 Kahve Arası 0:00 - :30 İmmünolojide Yenilikler Oturum Bașkanları: Necil Kütükçüler, Dicle Güç 0:00-0:30 Fonksiyonel T Hücrenin Seçimi, Handan Akbulut 0:30 - :00 Genomun Evrimi, Neșe Akıș :00 - :30 Kemik İliğinden İmmün Sisteme HLA-G Etkisi, Bilkay Baștürk :30-3:00 Serbest Sözlü Bildiriler Oturum Bașkanları: Olcay Yeğin, İshak Özel Tekin 3:00-6:00 Öğle Yemeği - Sosyal Faaliyet IX

10 SALON A 6:00-7:30 Tümör İmmünolojisi Oturum Bașkanları: Barbaros Oral, Günnur Deniz 6:00-6:30 İnflamazom Melanoma Karșı, Nesrin Özören 6:30-7:00 Tümör Mikroçevresinde Kemokin Ağı, Güneș Esendağlı 7:00-7:30 T Lenfositlerde p53 Fonksiyonu ve DNA Hasar Yanıtlarında Rol Oynayan Yeni Faktörler, Batu Erman 7:30-8:00 Kahve Arası 8:00-9:30 Bağıșıklama Oturum Bașkanları: Barbaros Oral, Selim Badur 8:00-8:30 Yeni Așılar, Selim Badur 8:30-9:00 Pasif Bağıșıklama, Nerin Önder 9:00-9:30 Erișkinde Bağıșıklama, Önder Ergönül SALON B 8:00-9:30 İmmün Yetmezlikler Oturum Bașkanları: Özden Sanal, Șebnem Kılıç 8:00-8:30 Kombine İmmün Yetmezliklerde Tanı ve Tedavi, Hasibe Artaç 8:30-9:00 Lökosit Adezyon Bozuklukları (Tip I, II, III), Șebnem Kılıç 9:00-9:30 B Lenfosit Koreseptör Eksiklikleri, İsmail Reisli 20:00-23:00 Gala Yemeği (Becton Dickinson) X

11 9 Nisan 200, Cumartesi SALON A 08:00-09:30 Laboratuvar Teknikleri ve Hayvan Modelleri Oturum Bașkanları: Neșe Akıș, Hüseyin Tutkak 08:00 08:30 Gelenekten Geleceğe: İmmünoloji Laboratuvarının Teknoloji ile İmtihanı, İshak Özel Tekin 08:30 09:00 İmmünolojide Kanıta Dayalı Tıp Laboratuvarı, Gülderen Yanıkkaya Demirel 09:00 09:30 Otoantikorların Tayininde IFA Neleri Gösterebilir? Hüseyin Tutkak 09:30-0:00 Kahve Arası 0:00-2:30 Alt grup Toplantıları Enfeksiyon İmmünolojisi ve Bağıșıklama, Flow Sitometri, İmmün Yetmezlik, Eğitim/Tümör İmmünolojisi, Moleküler İmmünoloji ve İmmünogenetik, Laboratuvar Standardizasyonu, Deneysel Hayvan Modelleri, Nöroimmünoloji, Transplantasyon İmmünolojisi, Selim Badur Gülderen Yanıkkaya Demirel Aydan İkincioğulları Dicle Güç Barbaros Oral İshak Özel Tekin Tunç Akkoç Güher Saruhan Direskeneli Ali Șengül 2:30-4:00 Öğle Yemeği 4:00-5:30 Son Makaleler Oturum Bașkanları: İsmail Reisli, Mustafa Yılmaz 4:00 4:20 Sitokinlerde Gelinen Nokta, Gaye Erten 4:20-4:40 Aptamerler: Koruyucu mu Yoksa Önleyici Oligonukleotidler mi?, Bașak Kayhan 4:40 5:00 Mezenkimal Kök Hücre ve Astım, Tunç Akkoç 5:00 5:20 T Hücre Aktivasyonunun Negatif Regülasyonunda BTLA nın Rolü, Fulya İlhan 5:30-6:00 Genel Değerlendirme ve Kapanıș XI

12

13 KONUŞMA METİNLERİ

14

15 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Doğal Bağıșıklık ve Akıllı Așı Tasarımı ȘEFİK S. ALKAN Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) Mikroplarla birlikte evrimleșmemizin bir sonucu olan doğal bağıșıklık, korunma/kaçma, ve saldırma içgüdülerine benzetilebilir; genlerimizin direk denetimi altındadır. Doğal bağıșıklık dizgesi (sistemi), kompleman, mannoz tanıyıcı algaçlar (reseptör), hücre yutma/yeme (fagositoz), programlı hücre ölümü (apoptosis), direkt hücre öldürme gibi, hepsi yabancıyı tanıma ya ve hemen yok etmeye yönelik mekanizmalar içerir. Son yılların en önemli gelișmesi kușkusuz, Toll-Benzeri Algaçlar ın (TLR) bulunması ve bunların mikrop varlığının algılanmasında oynadığı ișlevlerdir. Sonradan TLR lara NOD-benzeri algaçlar (NLRs), Dectin proteinleri gibi birçok moleküler örgü tanıma algaçları (pattern recognition receptors) eklendi. Bu mikrop algılayıcıları genelde, mikroplarda bulunan ortak yapıları tanırlar ve özgül değil, genel bir tepki yaratırlar. Doğal bağıșıklık yanıtı görece özgüllükten ve bellekten yoksundur. Bu tip bağıșıklığın önemi, çabukluğunda ve ileri korunma mekanizmalarını, yani edinilmiș bağıșıkllık yanıtlarını, ustaca tasarlamasında yatar. Mikrop algılayıcıları hücre zarında, endoplasmada veya sitoplasmada konușlanmıș olabilirler. TLR ailesine ait bir düzine molekül bulunmuștur. Bunların çoğu hücre zarında bulunur (TLR,2,4,5,6,0, vs.); ve genellikle bakteri ürünlerini, yapı tașlarını tanırlar. Kimi de endoplazma içine yerleșmiștir, (TLR 3,7,8,9) ve yabancı RNA ve DNA yı tanırlar. TLR lar NF- B yolağını tetikleyip, MyD88, TIRAP and TRIF gibi aracı moleküller sayesinde, IL-, IL-6, IL-8, IL-2, TNF gibi sitokin ve kemokin salınımını sağlarlar ve CD80, CD86, and CD40 gibi uyarıcı molekülerin yapımını artırırlar. Bağıșıklık hücresi olan-olamayan birçok hücre kendine özgü bir șekilde çeșitli TLR larla donanmıștır. TLR lar çeșitli dendritik hücre (DC) ișlevlerini denetlerler. Böylece edinilmiș bağıșıklığın bașlaması için gerekli önemli adımları hazırlarlar. Șimdiye kadar, sitoplazma içinde dağılmıș, 30 a yakın NOD benzeri algaç (NLR) bulunmuștur. Hücreler yukarıda saydığımız tüm bu tanım algaçlarıyle donandıkları için, dıșarıdan ya da içeriden gelebilecek her türlü yabancıyı/saldırıyı erkenden tanıyacak durumdadır. Doğal bağıșıklığın yukarıda açıkladığımız donanımı ve edinilmiș bağıșıklık yanıtlarının üzerine olan önemli etkisi anlașıldıktan sonra, așı tasarımı üzerine yepyeni olasılıklar doğdu. Günümüzde araștırmalar patojen tanım algaçlarını tetikleyen uyarı molekülleri üzerine yoğunlașmıș 3

16 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri durumda. Örneğin çeșitli TLR agonistlerini (benzer etkili moleküller) așılarda adjuvant (yardımcı olarak) kullanmak için yoğun çalıșmalar yapılmaktadır. Yapay TLR7/8 agonistleri, hastaya ilk ulașan yardımcı moleküller (adjuvantlar) olduğu için, konușmamda bunları kullanırken edindiğimiz birkaç gözlemden ve çıkardığımız derslerden söz edeceğim. Hiç kușkusuz, biri ivedi (doğal) diğeri yavaș (edinilmiș) iki bağıșıklık dizgemizin eșgüdümlü çalıșabilmesi bizim için bir Ölüm- Kalım sorunudur. Akıllı așı tasarımı (vaccine design) için de aynı ilkeler geçerlidir. Onun için mikropların saldırı/yayılma tasarımını bilmek kadar, bağıșıklık dizgemizin savunma tasarımını da bilmemiz gerekir. Bunun da en iyi yolu henüz yeni bașlayan sistemler biyolojisi yöntemini kullanmaktır. Bir örnek vereceğim. 4

17 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Tumor Reactivity of Human T-cells DIETER KABELITZ Institute of Immunology, University of Kiel, Kiel, GERMANY Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) T-cells express a CD3-associated T-cell receptor (TCR) molecule which endows T-cells with the capacity to recognize a seemingly unlimited diversity of antigens presented by MHC l or class II molecules. The majority of T-cells carry a TCR composed of an TCR heterodimer. A second population of T-cells expresses an alternative TCR composed of a TCR heterodimer. Both TCR proteins are transcribed from variable (V), diversity (D), joining (J) and constant (C) gene segments that are rearranged during thymic development. T-cells comprise about 2-8% of peripheral blood T-cells but account for a higher proportion of T-cells in other anatomical localization such as the small intestine. Interestingly, the TCR repertoire of peripheral blood T-cells is highly skewed. In healthy donors, between 50 and 95% of blood T-cells express a TCR composed of Vg9Vd2 variable gene segments. It has long been known that Vg9Vd2 T-cells are strongly activated by certain bacteria and can also kill a variety of tumor cells. In contrast to T-cells, T-cells usually recognize antigens without MHC restriction. Most interestingly, human V 9V 2 T-cells recognize non-peptide, phosphorylated low molecular weight compounds that cannot be seen by any other immune cell. More specifically, these cells recognize phosphorylated metabolites of the isoprenoid biosynthesis pathway which is involved in cholesterol synthesis. While the most potent ligands for V 9V 2 T-cells are derived from the so-called non-mevalonate pathway of isoprenoid synthesis used by microbes including bacteria and some parasites, eukaryotic cells use the mevalonate pathway to produce the phosphoantigen isopentenyl pyrophosphate (IPP). IPP is also recognized by V 9V 2 T-cells, but requires 2-3 log-fold higher (micromolar) concentrations as compared to prokaryotic phosphoantigens which are active at pico- to nanomolar concentrations. Interestingly, the recognition of such phosphoantigens provides a link between the reactivity of V 9V 2 T-cells toward both microbes and tumor cells. While normal eukaryotic cells produce very low levels of IPP, transformed cells produce increased amounts of IPP which can then be sensed by T-cells as a tumor-associated antigen. Importantly, the intracellular levels of IPP in eukaryotic cells can be manipulated by pharmacological drugs such as aminobisphosphonates (n-bp) which are in clinical use for the treatment of osteoporosis and bone metastasis in cancer patients. 5

18 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri n-bp such as zoledronic acid (Zometa TM ) inhibit the enzyme farnesyl pyrophosphate synthase that processes IPP. As a consequence, n-bp treatment leads to increased levels of IPP production and thereby increases the T-cell sensitivity of tumor cells of different origin. In addition to the T-cell receptor-dependent recognition of tumor-derived phosphoantigens, T-cells express co-stimulatory receptors and activating and inhibitory NK receptors, all of which contribute to the overall regulation of T-cell-mediated tumor reactivity. Most T-cells express the PI3 kinaselinked activating NKG2D receptor which is activated by corresponding NKG2D ligands including MHC class I-related MICA/B und UL-6 binding protein (ULBP) family members. NKG2D ligands are frequently over-expressed on tumor cells and can therefore directly activate tumor-reactive T-cells. Furthermore, the tumor reactivity of human gd T-cells can be additionally modulated by certain Toll-like receptor ligands. Such effects are on the one hand mediated through TLR expressed in T-cells (e.g., TLR2, TLR3), and on the other hand through TLRs expressed on some tumor cells. In view of the potent and MHC-nonrestricted anti-tumor effector activity of the V 9V 2 T-cells, immunotherapeutic strategies exploring in vivo activation (e.g., by n-bp plus low-dose IL-2 treatment) and/or adoptive transfer of in vitro expanded V 9V 2 T-cells are currently explored for the treatment of certain malignancies. REFERENCES. Marischen L, Wesch D, Oberg HH, Rosenstiel P, Trad A, Shomali M, Grötzinger J, Janssen O, Tchikov V, Schütze S, Kabelitz D. Functional expression of NOD2 in human peripheral blood T cells. Scand J Immunol, 20, in press 2. Kabelitz D. Human T-lymphocytes for immunotherapeutic strategies against cancer. F000 Med Rep 2:45, 200 (doi: 0:340/M2-45) 3. Traxlmayr MW, Wesch D, Dohnal AM, Funovics P, Kotz R, Kabelitz D, Felzmann T. Immune suppression by T-cells as a potential regulatory mechanism after cancer vaccination with IL-2 secreting dendritic cells. J Immunother 33: 40-52, Shojaei H, Oberg HH, Juricke M, Marischen L, Kunz M, Mundhenke C, Gieseler F, Kabelitz D, Wesch D. Toll-like receptor 3 and 7 agonists enhance tumor cell lysis by human T cells. Cancer Res 69: , Chiplunkar SV, Dhar S, Wesch D, Kabelitz D. T cells in cancer immunotherapy: current status and future prospects. Immunotherapy : , Marischen L, Wesch D, Schröder JM, Wiedow O, Kabelitz D. Human T cells produce the protease inhibitor and anti-microbial peptide elafin. Scand J Immunol 70: , Pietschmann K, Beetz S, Welte S, Martens I, Gruen J, Oberg HH, Wesch D, Kabelitz D. Toll-like receptor expression and function in subsets of human T lymphocytes. Scand J Immunol 70: , Kabelitz D. Small molecules for the activation of human T cell responses against infection. Recent Patents Anti-Infect Drug Disc 3: -9, Wrobel P, Shojaei H, Schittek B, Gieseler F, Wollenberg B, Kalthoff H, Kabelitz D, Wesch D. Lysis of a broad range of epithelial tumour cells by human T cells: involvement of NKG2D ligands and T cell receptor- versus NKG2D-dependent recognition. Scand J Immunol 66: , Kabelitz D, Wesch D, He W. Perspectives of T cells in tumor immunology. Cancer Res 67: 5-8, Wesch D, Beetz S, Oberg HH, Marget M, Krengel K, Kabelitz D. Direct costimulatory effect of TLR3 ligand poly(i:c) on human T lymphocytes. J Immunol 76: , Rincon-Orozco B, Kunzmann V, Wrobel P, Kabelitz D, Steinle A, Herrmann T. Activation of V 9V 2 T cells by NKG2D. J Immunol 75: , Kabelitz D, Pitters E, Wesch D, Zöller M. Characterization of tumor reactivity of human V 9V 2 T-cells in vitro and in severe combined immunodeficiency mice in vivo. J Immunol 73: ,

19 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Nanobilimin Uygulamalı İmmünolojiye Katkıları: TLR Ulaklarının İmmünterapide Daha Etkin Kullanımının Geliștirilmesi İHSAN GÜRSEL, FUAT C. YAĞCI, GİZEM TİNÇER, TAMER KAHRAMAN, 2 BANU BAYYURT, 2 GÖZDE GÜÇLÜLER, 2 ERDEM ERİKÇİ, 2 KUTAY KARATEPE Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoterapötik ODN Araștırma Laboratuvarı 2 ODTÜ, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara, TÜRKİYE ÖZET Nükleik asitler ve onların olușturduğu DNA ve RNA gibi makromoleküller artık sadece genetik bilginin depolandığı yalın biyolojik ajanlar olarak kabul edilmemektedir. Yakın geçmișteki araștırmalar bu makromoleküllerin özellikle bağıșıklık sistemini olușturan hücrelere çok farklı ișlevler kazandırdığını ve bu hücrelerin bağıșıklık düzenleyici görev yelpazesini de genișlettiğini göstermiștir. Nükleik asit kökenli biyolojik ajanlar vücuda verildiklerinde nükleazlarca yıkılabildiğinden değișik nanotașıyıcıların içerisine hapsedilerek nanoilaç formunda tasarlamayı ve model hayvan deneyleriyle bu ajanların immün terapideki uygulama potansiyellerini ve yelpazesini belirleyerek, klinik araștırmaların bașlatılması için gerekli önbilgileri elde etmeyi hedeflemekteyiz. Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) GİRİȘ DNA nın son yıllara kadar sadece genetik kodun depolandığı yalın bir makromolekül olarak ișlev gördüğü düșünülmekteydi. Özellikle immünoloji, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji alanlarında son yıllarda sürdürülen çalıșmalarla DNA nın bağıșıklık sistemi üzerindeki çok karmașık bağıșıklık düzenleyici etkileri de gün ıșığına çıkmaya bașlamıștır. Son yıllardaki araștırmalar, DNA nın elde edilmiș olduğu kaynağın tipine bağlı olarak bağıșıklık sistemi hücrelerini uyarabildiğini ya da etkinliklerini değiștirebildiğini ortaya koymuștur. Elde edilen yeni bulgular, bu etkilere yol açan faktörlerin DNA dizininde bulunan özel motiflere ve DNA nın elde edildiği kaynağın tipine (prokaryotik veya ökaryotik) bağlı olduğuna ișaret etmektedir. Örneğin, bakteri DNA sı memeli DNA sına oranla çok yüksek miktarda metilsiz CpG (sitozin-fosfat-guanozin) motifi içermektedir. Bağıșıklık sistemi hücreleri tarafından tehlike sinyali olarak algılanan bu motifler, antijen sunumunda rol alan hücreleri, yani makrofajları, dendritik hücreleri ve B-Hücrelerini uyarmaktadır. Memeli bağıșıklık sistemi hücreleri üzerinde CpG motiflerini tanımakla görevli reseptörün de (Toll benzeri reseptör 9-TLR9) keșfiyle, bu olguyla ilgili araștırmalarda yeni bir çığır açılmıștır. Öte yandan, memeli DNA sının telomerik ucunda bulunan ve baz dizilimi TTAGGG șeklinde tekrarlayan motifler, CpG motiflerinin aksine etkinleșmiș durumdaki memeli bağıșıklık sistemi hücrelerini baskılayabilmektedir. Laboratuvar ortamında, klinik saflıkta ve kalitede sentezlenebilen bu kısa ve tek sarmallı dizinler (CpG ve TTAGGG motifleri), bakteri veya memeli DNA sının bağıșıklık düzenleyici özelliklerini taklit 7

20 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri edebildiğinden immünoterapide kullanımlarının yolu açılmıștır. Model hayvanlar üzerinde yapılan klinik öncesi çalıșmalar, sentetik oligodeoksinükleotidlerin etkinliklerini sınırlı düzeyde gösterdiğini ortaya koymuștur. Bu düșük biyolojik etkinin bașlıca nedenleri, bu sentetik oligodeoksinükleotidlerin serum proteinlerine bağlanması veya nükleazlar tarafından parçalanmasıdır. Bu nedenle tedavi için gerekli düzeyde etkinleștirme sağlanmasında sorunlar yașanmaktadır. Bizim ana hedeflerimiz arasında bu düșük biyolojik etkinin arttırılması için değișik stratejiler geliștirmektir. DNA veya RNA gibi immünolojik etkinlikleri bilinen makromoleküllerin, dört farklı yaklașımla daha kararlı hale gelmelerini ve bağıșıklık hücrelerine ulașana kadar dolașımda daha uzun süre kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Özetle, DNA ile RNA moleküllerinin (tek ya da çift sarmallı olarak), dendrimerik yapılarla, veya G-tetradların yardımı ile kompleksleștirmek mümkündür. Ayrıca polisakkaridlerle bu ajanların nanoyapılara dönüștürülmesi de uygulanmaktadır. Son olarak laboratuvarımızda geliștirilen lipozomlarla da DNA ve RNA yı nanokeseciklere dönüștürebilmekteyiz. DNA nanoparçaçıklarının in vivo etkileri Yaygın ve konvansiyonel kanser tedavileri denince, akla kemoterapi ve radyasyon tedavisi gelmektedir. Bu yaklașımlar ilk etapta belli düzeyde yararlılık gösterseler de ciddi yan etkileri nedeniyle hastalarda büyük sorunlara yol açmaktadırlar. Bu tarz tedaviler tümör dokusunun yok olmasını sağlarken aynı zamanda tümöre karșı en etkin tepki gösterebilen bağıșıklık hücrelerini de yok etmektedirler. Sonuç olarak yetersiz kalan savunma sistemi ișlevini yerine getiremediğinden, kanseri sınırlandıracak herhangi bir engel kalmamakta ve hastalık yeniden bașgösterebilmektedir. Dahası, hastaların bașka oportünistik hastalıklara yakalanma riskini de çok artırabilmektedir. CpG motifleri içeren DNA ların bağıșıklık sistemini etkinleștirebildiğinin anlașılmasıyla, bu dizilerin kemoterapi/radyasyon tedavisine alter- natif bir yöntem olarak kullanılma potansiyeli de araștırılmaya bașlanmıștır. Kendi kendine nano boyutta parçacık olușturabilen yeni nesil oligonükleotidlerin hepatosellüler karsinoma (karaciğerin primer kanseri) modelindeki etkinliği grubumuz tarafından araștırılmıștır. Atimik farelerde tümör olușumu sağlandıktan sonra, hayvanlara birer gün arayla üç kez enjekte edilerek tedavi bașlatıldıktan sonra, tedavinin etkinliği, farelerdeki tümörlerin büyüklüğündeki değișim takip edilerek araștırılmıștır. Elde edilen sonuçlar, DNA nanoparçacıklarıyla yapılan bu tedavinin, bağıșıklık hücrelerini etkinleștirerek farelerdeki tümör hacmini % 90 dan fazla bir düzeyde azalttğını göstermiștir. Baskılayıcı DNA nanoparçacıklarıyla otoimmün hastalıkların tedavisi Memeli DNA sındaki TTAGGG motiflerinin etkinleșen bağıșıklık sistemi hücrelerinin saldığı birçok medyatörü baskıladığı anlașılınca bu DNA nanoparçacıklarının otoimmün hastalıkların baskılanması için tedavi amacıyla kullanılması fikri ortaya atıldı. İlk kez bizim tasarladığımız ve uluslararası patentlerinin de alındığı bu DNA dizinlerinin bağıșıklığı baskılayıcı etkisi, dizinlerinde bulunan G bazlarının kendi aralarındaki etkileșimleri sonucu nanoparçacık halinde bulunmasına bağlıdır. Daha sonra yapılan in vitro çalıșmalar, bu baskılayıcı DNA ların bağıșıklık sistemi hücrelerinden salınan çeșitli sitokin ve kemokinlerin (IL, IL6, IL2, IFN, IFN, IFN, MIPa, MIP3a, IP0 gibi) üretimini engellediği gösterilmiștir. Paralelinde yürütülen in vivo çalıșmalar ise baskılayıcı DNA nın romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus (SLE), akciğer iltihabı, silikozis, diyabet, toksik șok ve deneysel otoimmün ensefalomiyelit gibi birçok otoimmün ve otoenflamatuvar hastalığın șiddetini azaltabildiğini veya semptomlarını ya gerilettiği, ya da ortadan kaldırabildiği gösterilmiștir. Yakın geçmiște, yapılan bir çalıșmamızda, fare ve tavșan modellerinde olușturulan otoimmün üveit modeli tedavisinde bu baskılayıcı DNA nanoparçacıkları kullanılmıștır. Bu çalıșmada, baskılayıcı DNA nanoparçacıklarının, otoimmün 8

21 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri üveit semptomlarının hem lokal (gözde) hem de sistemik olarak șiddetini ve sıklığını azalttığı gözlemlenmiștir. Kısa sarmallı bir DNA parçası olarak hazırlanan ve hayvanlara serbest halde enjekte edilebilen bu biyolojik kökenli etken madde, immün baskılamayı diğer kimyasal kökenli baskılayıcı ilaçlardan çok farklı bir șekilde gerçekleștirdiğinden kullanımının herhangi bir yan etki olușturmaması, immünterapide kullanılabilirliği açısından fark yaratmaktadır. Nükleik asit içeren nanolipozomların bağıșıklığa olan etkileri Yine bizim laboratuvarımızda hazırlanan ve patentleri de bize ait olan bir teknolojiyi kullanarak nükleik asitleri așı çalıșmalarında kullanıyoruz. Lipozomlar, değișik özelliklerde hazırlanabilen ve içlerine DNA veya RNA moleküllerini hapsedebilen zarsı nanoyapılardır. Bu nedenle biz de lipozomları așı tașıyıcı sistemler olarak tasarlayarak farelerin hastalıklara karșı bağıșıklık yanıtlarını geliștirmeye uğraștık. Bulgularımız, ovalbümin antijeninin, nanolipozomların içine hapsedilerek DNA larla birlikte vücuda verildiğinde çok etkin immün tepkilere yol açabildiğini göstermiștir. Diğer bir çalıșmada ise Șap așısına karșı olușan antikor düzeyleriyle Foot and Mouth Disease Virüsüne (FMDV) karșı nötralize edici gücünün artırılması yönünde yapılan fare deneylerinin verilerini incelediğimizde, anti FMDV immünoglobülin alt gruplarında çok yüksek artıșlar elde edilmiștir. Bu bilgiler yeni ve etkin așı formülasyonlarının geliștirilmesinin de önünü açacaktır. Sonuç olarak, DNA ve RNA gibi biyolojik kökenli nanoparçacıkların immün terapide kullanımları yeni bir araștırma alanını olușturmaktadır. Bu biyomoleküllerin daha yaygın ve değișik alanlardaki etkilerinin anlașılması ile klinikte çok az yan etkisi bulunan nano-ilaçların tasarımı da mümkün olacaktır. Bu alanlarda yapılacak ileri çalıșmaların ıșığında ve preklinik araștırmaların olușturacağı deneyimle kanserden allerjik hastalıklara, otoimmün hastalıklardan bulașıcı hastalıkların kontrolüne uygun, yeni nesil nano-ilaçların kliniğe geçmesinin de önü açılacaktır. KAYNAKLAR. E. Erikci, M. Gursel, I. Gursel, Differential immune activation following encapsulation of CpG oligodeoxynucleotides in nanoliposomes, Biomaterials, (in press), FC. Yagci, O. Aslan, M. Gursel, G. Tincer, Y. Ozdamar, K. Karatepe, CK. Akcali, I. Gursel, Mammalian Telomeric DNA Suppresses Endotoxin Induced Uveitis. J. Biol. Chem. 285(37):28806-, M. Gürsel, I. Gursel, H.S. Mostowski, D.M. Klinman, CXCL6 influences the nature and specificity of CpG-induced immune activation, J. Immunol., 77(3): , D.M. Klinman, I. Gursel, S. Klaschik, L. Dong, D. Currie, H. Shirota, Therapeutic potential of oligonucleotides expressing immunosuppressive TTAG- GG motifs, Ann. N.Y. Acad. Sci. 058, 87-95, H. Xie, I. Gursel, B. Ivins, D.O`Hagan, J. Ulmer, D.M. Klinman, CpG oligodeoxynucleotides adsorbed onto PLG microparticles improve the immunogenicity and efficacy of anthrax vaccine, Infect. Immun. 73(2): , D.M. Klinman, D. Currie, I. Gursel, D. Verthelyi, Use of CpG oligodeoxynucleotides as immune adjuvants, Immunol. Rev. 99:20-26, F. Takeshita, I. Gursel, K.J. Ishii, K. Suzuki, M. Gursel, D. M. Klinman, Signal transduction pathways mediated by the interaction of CpG DNA with toll-like receptor 9, Semin. Immunol. 6, 7-22, K.J. Ishii, K. Kawakami, I. Gursel, B.H. Joshi, D.M. Klinman, R.K. Puri. Anti-tumor therapy with bacterial DNA and toxin: complete regression of established tumor induced by liposomal CpG ODN plus IL-3 cytotoxin, Clin. Cancer Res. 9(7), , I. Gursel, M. Gursel, H. Yamada, F. Takeshita, K. J. Ishii, D. M. Klinman, Repetitive elements present in mammalian telomeres suppress CpG DNA induced immune activation, J. Immunol. 7: , I. Gursel, M. Gursel, K. J. Ishii, D.M. Klinman, Sterically stabilized cationic liposomes improve the uptake and immunostimulatory activity of CpG oligonucleotides, J. Immunol. 67(6): , 200 9

22 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Human NK Cells: Their Impact in the Therapy of High Risk Leukemias LORENZO MORETTA, 2 FRANCO LOCATELLI, 3 ALESSANDRO MORETTA Istituto Giannina Gaslini, Genova, 2 Ospedale Bambino Gesù, Roma 3 Dipartimento di Medicina Sperimentale and Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche, Università degli Studi di Genova, ITALY Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) Natural Killer (NK) cells represent a major cell type in the innate immunity. They recognize MHC-class I molecules through surface receptors delivering signals that inhibit NK cell function. As a consequence, NK cells kill target cells that have lost (or underexpress) MHC class I molecules as it may occur in tumors and in virus-infected cells. NK cell triggering and target cell killing is mediated by various activating receptors and coreceptors. Normal cells are usually resistant to the NK-mediated attack, however, an exception is represented by dendritic cells (DC). Thus, in their immature form (idc), they are susceptible to NK-mediated lysis because of the expression of low levels of surface MHCclass I molecules (DC editing). The efficiency of this phenomenon may profoundly affect both innate and adaptive immune responses. Regarding the possible exploitation of NK cells in therapy, an important example is the hemopoietic stem cell (HSC) transplantation to cure high risk leukemias. A major role for alloreactive NK cells (i.e. donor-derived NK cells that are not inhibited by the HLA-class I alleles of the patient) has been demonstrated in acute myeloid leukaemia of adult patients undergoing haploidentical HSC grafting. In these patients, donor s alloreactive NK cells not only mediated graft versus-leukemia (thus preventing leukemic relapses) but also inhibited graft-versus-host responses by killing DC of the patient. Similar results were obtained by our group in pediatric patients with high-risk acute lymphoblastic leukemias. FACS analysis of KIRs expressed by donor NK cells allows to define the size of the alloreactive NK subset. This subset is composed of cells expressing only KIRs specific for HLA-class I alleles absent in patient s haplotype. More recently we have shown that also the expression of activating KIRs, in particular the (C2-specific) KIR2DS, may exert a beneficial effect and contribute to donor NK alloreactivity, provided that patient s cells express HLA-C alleles belonging to the C2 specificity. Importantly, we showed that the size of the alloreactive NK subset paralleles the level of NK cytotoxicity against leukemic cells. Thus, in the presence of two or more potential bone marrow donors, it is now possible to select the most appropriate one. We could also establish a correlation 0

verilmiştir. İlk kez uyguladığımız bu düzenlemeden tüm katılımcılarımızın memnun kaldıklarını görmekten mutluluk duyduk. Dernek Çalışma Gruplarımız

verilmiştir. İlk kez uyguladığımız bu düzenlemeden tüm katılımcılarımızın memnun kaldıklarını görmekten mutluluk duyduk. Dernek Çalışma Gruplarımız Türk İmmünoloji Derneği nin uluslar arası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 2011 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleştirilmişve kongremizde immünoloji alanındaki

Detaylı

DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, 2. DUYURU DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Türk İmmünoloji Derneği nin Uluslararası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 2011 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli

Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD Doğal bağışıklık Edinsel bağışıklık Hızlı yanıt (saatler) Sabit R yapıları Sınırlı çeşidi tanıma Yanıt sırasında değişmez Yavaş yanıt (Gün-hafta)

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD HÜCRE İÇİ MİKROBA YANIT Veziküle alınmış mikroplu fagosit Sitoplazmasında mikroplu hücre CD4 + efektör

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10:30 30 Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 10:30-12:30 7 Ekim İmmünülojide

Detaylı

Dr. Gaye Erten. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris

Dr. Gaye Erten. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris Dr. Gaye Erten 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris Fig 2 Source: Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011; 127:701-721.e70 (DOI:10.1016/j.jaci.2010.11.050 ) Copyright 2011 American

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ: 13 Şubat EĞİTİM-ÖĞRETİM BİTİŞ: 18 Mayıs Bitirme sınav tarihleri : 22 Mayıs-2 Haziran Bütünleme sınav tarihleri: 12-23

Detaylı

03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:00-12: Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 12:00-14:00

03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:00-12: Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 12:00-14:00 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 03 Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 12:00-14:00 10 Ekim İmmünülojide Literatür

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

HUMORAL İMMUN YANIT 1

HUMORAL İMMUN YANIT 1 HUMORAL İMMUN YANIT 1 Antijen B lenfosit... HUMORAL İMMUN YANIT Antikor üretimi 2 Antijenini işlenmesi ve sunulması Yardımcı T-lenfosit aktivasyonu Yardımcı T hücre- B hücre ilişkisi B hücre aktivasyonu

Detaylı

Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar

Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar H. Barbaros ORAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Edinsel immün sistemin antijenleri bağlamak için kullandığı 3 molekül sınıfı: I.Antikorlar,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast hücreleri) Kompleman sistemi(direkt bakteri hücre membranı parçalayarak diğer immün sistem hücrelerin bunlara atak yapmasına

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

Doğal Bağışıklık ve Alloantijenler Doç.Dr.Fulya İLHAN Fırat Üniversitesi İmmünoloji A.B.D. Elazığ Page 1 . Doğal bağışıklık elemanları allojenik yabancıyı nasıl tanımaktadır Page 2 Görev dağılımı NK NK

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

22 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç. 29 Şubat Sinyal iletimi DETAE Doç. Dr. Suzan Çınar

22 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç. 29 Şubat Sinyal iletimi DETAE Doç. Dr. Suzan Çınar IMMN 7005 İMMÜN SİSTEM MORFOLOJİSİ 22 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç 29 Şubat Sinyal iletimi DETAE Doç. Dr. Suzan Çınar 7 Mart Hücre Çoğalması ve DETAE Prof. Dr. Günnur

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261 İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri Blood Reviews (2008) 22, 261 Onkojenik viruslar Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2014.9:49 EBV Doğada çok yaygın İnsan

Detaylı

24 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç

24 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç IMMN 7005. İMMÜN SİSTEM MORFOLOJİSİ 24 Şubat Enflamasyon DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Dr. Sema Bilgiç 3 Mart Hormon Etki Mekanizması Biyokimya Prof.Dr.Beyhan Ömer 10 Mart Isı Şoku Proteinleri DETAE Doç.Dr.

Detaylı

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. İMMÜNOLOJİİ I-DERS TANIMLARI 1- Tanım: Konakçı savunma mekanizmalarının öğretilmesi. b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel

Detaylı

HÜCRESEL İMMÜNİTENİN EFEKTÖR MEKANİZMALARI. Hücre İçi Mikropların Yok Edilmesi

HÜCRESEL İMMÜNİTENİN EFEKTÖR MEKANİZMALARI. Hücre İçi Mikropların Yok Edilmesi HÜCRESEL İMMÜNİTENİN EFEKTÖR MEKANİZMALARI Hücre İçi Mikropların Yok Edilmesi Hücre içi mikropları yok etmekle görevli özelleşmiş immün mekanizmalar hücre aracılı immüniteyi oluştururlar. Hücresel immünitenin

Detaylı

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002).

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002). DÜZENLEYİCİ T HÜCRELER Yrd. Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmunoloji Alt Birimi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji Bir veya birden fazla antijene (alerjene) verilen anormal immünolojik cevapla karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI

EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI 2009-2010, Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı; Edinsel bağışıklık ve komponentleri Hücresel bağışıklık Humoral bağışıklık NK hücreleri İmmün sistem bozuklukları http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellmediated.swf

Detaylı

3. Sınıf Klinik İmmünoloji Vize Sınav Soruları (Kasım 2011)

3. Sınıf Klinik İmmünoloji Vize Sınav Soruları (Kasım 2011) 3. Sınıf Klinik İmmünoloji Vize Sınav Soruları (Kasım 2011) 1- Virgin B lenfositleri ile ilişkili aşağıda yer alan ifadelerden ikisi yanlıştır. Yanlış ifadelerin ikisini de birlikte içeren seçeneği işaretleyiniz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XXI. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ Haziran 2015

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XXI. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ Haziran 2015 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XXI. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ 15-19 Haziran 2015 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONFERANS SALONU VE İMMÜNOLOJİ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Prof. Dr. Özden Sanal, Prof. Dr. İlhan Tezcan, Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak

Prof. Dr. Özden Sanal, Prof. Dr. İlhan Tezcan, Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak İMM706 İmmünolojinin Esasları III Dersin Kredisi 2 0 2 Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak 1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik) İnnate İmmünite ile Adaptif İmmünite arasındaki ilişkiler T ve BHücrelerin

Detaylı

MAYIS 2011 TÜSSİDE, GEBZE Başvuru : Doç. Dr. TUNÇ AKKOÇ E-posta : TEL : (532)

MAYIS 2011 TÜSSİDE, GEBZE Başvuru : Doç. Dr. TUNÇ AKKOÇ E-posta : TEL : (532) www.turkimmunoloji.org.tr 24-27 MAYIS 2011 TÜSSİDE, GEBZE Başvuru : Doç. Dr. TUNÇ AKKOÇ E-posta : tuncakkoc@yahoo.com TEL : (532) 4011222 Derneğimiz 24-27 Mayıs 2011 tarihlerinde TÜBİTAK Gebze de bulunan

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri

Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İTAM Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma

Detaylı

B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU

B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU Şule Yavuz MÜTF Romatoloji BD B HÜCRESİNİN GÖREVLERİ Aydınlık yüz Karanlık yüz v Antikor üreten hücreler Enfeksiyonlara karşı 1.basamak Aşılama

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

Sitokinler. Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org

Sitokinler. Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org Sitokinler Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org Sitokinler Doğal ve adaptif immünitede rol alan ve hücrelerin immün fonksiyonlarını

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ 16-20 Haziran 2014 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONFERANS SALONU VE İMMÜNOLOJİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ Haziran 2014 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XX. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ 16-20 Haziran 2014 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONFERANS SALONU VE İMMÜNOLOJİ

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Nöroinflamasyon nedir? Temel mekanizmaları ve ölçümleme

Nöroinflamasyon nedir? Temel mekanizmaları ve ölçümleme Nöroinflamasyon nedir? Temel mekanizmaları ve ölçümleme Uz. Dr. Tevfik Kalelioğlu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroinflamasyon nedir? Temel mekanizmaları ve ölçümleme Uz. Dr. Tevfik Kalelioğlu

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ I (TBG 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ I (TBG 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Enfeksiyonlara Karşı Erken Savunma Sistemi

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Enfeksiyonlara Karşı Erken Savunma Sistemi DOĞAL BAĞIŞIKLIK Enfeksiyonlara Karşı Erken Savunma Sistemi DOĞAL BAĞIŞIKLIK Tüm çok hücreli canlılar mikroorganizmaların yol açacağı enfeksiyonlara karşı kendilerini korumak için intrensek savunma

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

XXIII. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ Mayıs 2017

XXIII. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ Mayıs 2017 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI XXIII. UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ 22-26 Mayıs 2017 AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Patolog bakış açısı ile immunoterapi. Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

Patolog bakış açısı ile immunoterapi. Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Patolog bakış açısı ile immunoterapi Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Konuşmanın akışı; Tümör- immunite fizyopatolojisi Kuş bakışı İmmunterapi İmmunoterapide patolojinin yeri 1890 li

Detaylı

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım.

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Doç. Dr. Tunç Akkoç Günümüzde kök hücreler hem reperatif hem de rejeneratif tıp alanında uygulama alanları bulmakta ve umut verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Temel laboratuar

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III 05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

Doç.Dr. Gülbu IŞITMANGİL Hücresel İmmün Cevap İntrasellüler antijenlere antikorlar etkisiz olduğu için hücresel immünite ile cevap verilir. Hücresel immünitede başlıca iki T hücre popülasyonu vardır: CD4+

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (11 EYLÜL 2017-13 EKİM 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar-

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Dr. Lale Sever 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016 - Antalya Glomerülonefritlerin pek çoğunda (patogenez çok iyi bilinmemekle birlikte)

Detaylı

DOĞUġTAN BAĞIġIKLIK (INNATE IMMUNITY)

DOĞUġTAN BAĞIġIKLIK (INNATE IMMUNITY) DOĞUġTAN BAĞIġIKLIK (INNATE IMMUNITY) Dr.OLCAY YEĞĠN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Giriş ve Uyarı Bu sunumda doğal bağışıklık dizgemizin yabancıyı algılamakta kullandığı algaçlardan örnekler verilecek

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

ANTİJENLER VE YAPILARI

ANTİJENLER VE YAPILARI ANTİJENLER VE YAPILARI IMMUNOJEN VE ANTIJEN nedir? Immun cevap oluşturan yabancı maddeler antijen veya immunojen olabilir. Immunojen; İmmun yanıt meydana getirme kabiliyetindeki herhangi bir madde Antijen

Detaylı

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik Ders Kurulu Başkanı: Kurul 301 Akademik Yılın 1. Haftası Türkçe Eğitim Programı 5 Eylül Stem Hücresi ve Kemik İliği 6 Eylül Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları I 7 Eylül 8 Eylül Bilirubin Metabolizması

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 02.05.2018-28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (07 EYLÜL 2015-16 EKİM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN Ankara Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Aylin Altay Koçak 1, İpek Tüney 2, Koray Ergünay 2, Alp Usubütün 3, Kunter Yüce 4, Ahmet

Detaylı

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen LC Specific IT Tho x IgE Th1 x inhibition Treg x inhibition Th2 B cell IL-10 TGF- B cell Akdis, Barlan. Allergy 2006 Induction of IgG4,IgGA

Detaylı

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU Sayın meslektaşım, -I temalı toplantı serilerinin ilki tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Son dekadlardaki sağlık alanında gelişmeleri takip eden herkes, 1950 lerde antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler

Detaylı

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İmmünite ile allerji arasında yakın bir ilişki vardır. İmmünite antikorlarla vücudu korumak, Allerji ise, antikorlarla

Detaylı

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti Şükrü Atakan Alper Poyraz Doç. Dr. Ali O. Güre - ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı 2 Nisan 2015, Perşembe Sunum İçeriği Araştırma / Çalışma Alanı Kanser Erken Teşhisi Araştırma- Proje-

Detaylı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Neslihan Çiçek, Harika Alpay, İbrahim Gökce, Serçin Güven, Ali Yaman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016, Antalya Giriş Çocuklarda

Detaylı

Reed Sternberg Hücreleri

Reed Sternberg Hücreleri CD40 RSH Reed Sternberg Hücreleri Antijen sunumuyla ilgili yüzey molekülleri HLA Klas II, CD40, CD86 Sitotoksik moleküller Granzim B, Perforin Dendritik Hücre marker ları Fascin, Kemokin CCL17 (TARC) Myeloid

Detaylı

HANDAN TUNCEL. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

HANDAN TUNCEL. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı HÜCRENİN ÇOĞALMASI VE FARKLILAŞIMININ BİYOFİZİĞİ HANDAN TUNCEL İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı hntuncel@istanbul.edu.tr G1; presentetik, S; DNA sentez fazı G2;

Detaylı

Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Günnur Deniz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral Genel Sekreter Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan Sayman Prof. Dr. Tunç Akkoç

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

JAK STAT Sinyal Yolağı

JAK STAT Sinyal Yolağı The Janus kinase/signal transducers and ac4vators of transcrip4on (JAK/STAT) JAK/STAT sinyal yolu sitokinler tara>ndan ak4fleş4rilir. ü Hücre farklılaşması ü Hücre çoğalması ü Hücre göçü ü Apoptoz gibi

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ Op.Dr.Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul GİRİŞ Kanser tedavisine standart

Detaylı

TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI

TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. O. ġadi Yenen Ders: VĠROLOJĠYE GĠRĠġ, TARĠHÇE ve EVRĠM 1. Virusların tanımlanması ve rolüne ilişkin önemli tarihsel gelişmelerin

Detaylı

Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri

Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri Ahmet Gu l İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlaç Temel Araştırma Merkezi Özgu n İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç

Detaylı

Kavramlar. H. Barbaros Oral. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. İmmünoloji B.D

Kavramlar. H. Barbaros Oral. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. İmmünoloji B.D Temel İmmünoloji ve Kavramlar H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. İmmünoloji B.D. 17.12.2011 Enfeksiyonlara (konağa yabancı yapılara) karşı direnci sağlayan hücrelerin,

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER. Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER. Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ MOLEKÜLLER Dr.Hülya Över Hamzaoğlu Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi İBH da temel immunopatogenez İBH da temel immunopatogenez Mucosa

Detaylı

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Sunum Planı Delta virus özellikleri Replikasyon Patoloji- Patogenez Epidemiyoloji Bulaş yolları Risk faktörleri Tarihçe İlk defa 1977 yılında Rizetto tarafından tanımlanmış

Detaylı