TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY"

Transkript

1 TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology Volume: 5, Number:, 20 (Suppl. ) (2 th National Congress of Immunology Abstract Book) Editors-in-Chief: Prof. Dr. Günnur DENİZ, Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Managing Editor: Prof. Dr. H. Barbaros ORAL Editorial Reviewer Board: Ahmet GÜL, Turkey Aydan İKİNCİOĞULLARI, Turkey Caner SUSAL, Germany Cezmi AKDİȘ, Switzerland Dicle GÜÇ, Turkey Ender TERZİOĞLU, Turkey Gaye ERTEN, Turkey Güher SARUHAN DİRESKENELİ, Turkey Gülderen YANIKKAYA DEMİREL, Turkey Haner DİRESKENELİ, Turkey İlhan TEZCAN, Turkey Jaques PILOT, France Jon D. LAMAN, Netherlands Mahmut ÇARİN, Turkey Mübeccel AKDİȘ, Switzerland Necil KÜTÜKÇÜLER, Turkey Nerin BAHÇECİLER, Republic of Northern Cyprus Özden SANAL, Turkey Peter M. JOHNSON, UK Pier L. MERONI, Italy Șebnem KILIÇ, Turkey Selim BADUR, Turkey Stanimir KYURKCHIEV, Bulgaria Stefan KAUFMANN, Germany Stephen E. CHRISTMAS, United Kingdom Șefik Șanal ALKAN, Switzerland Tevfik DORAK, USA Yehuda SHOENFELD, Israel

2

3

4 BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gaye Erten İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araștırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Vakıf Gureba Cad. Șehremini 34393, İSTANBUL Tel: /33344 Faks: ORGANİZASYON SEKRETERYASI Serenas Turizm Kongre ve Organizasyon Otelcilik A.Ș. Yeni Sülün Cad. Tekirler Sok. No: Levent, İSTANBUL Tel : Faks: Yayın Hizmetleri BAYT Bilimsel Araștırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Ști. Ziya Gökalp Cad. 3/3, Kızılay, Ankara Tel. (032) Baskı MİKİ Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști., Matbaacılar Sitesi 560. Sk. No. 27 İvedik/Ankara Tel Baskı tarihi: Nisan 20

5 Sayın Meslektașlarımız, Türk İmmünoloji Derneği nin Uluslararası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 20 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleștirilecektir. Kongremizde konusunda söz sahibi Ulusal ve Uluslararası değerli bilim adamları İmmünoloji alanındaki temel ve klinik son gelișmeleri bizlerle paylașacaklardır. Temel immünoloji konuları, klinik uygulamalar ve hayvan modelleri yanında araștırmacıların kendi çalıșmalarını sunabileceği ve tartıșılabileceği bir platformda birlikte olmayı hedefliyoruz. Bilimsel içeriği ve sosyal etkinlikleri ile güzel bir kongreyi birlikte paylașmak üzere siz değerli meslektașlarımızı 6 9 Nisan 20 tarihlerinde Marmaris te görmekten mutluluk duyacağız. Sevgi ve Saygılarımızla, Prof. Dr. Günnur Deniz Kongre Düzenleme Kurulu Adına

6 İÇİNDEKİLER Bilimsel Program...VII Konușma Metinleri... Sözel Bildiriler...59 Poster Bildiriler...83 Dizin...39 KONGRE DÜZENLEME KURULU Günnur DENİZ Haluk Barbaros ORAL Gaye ERTEN Dicle GÜÇ Vedat BULUT Emel EKȘİOĞLU DEMİRALP Tunç AKKOÇ

7 BİLİMSEL PROGRAM 6 Nisan 20, Çarşamba 2:00-20:00 Kayıt 4:00-4:30 Açılıș Töreni Dia Gösterisi, Emel Ekșioğlu Demiralp Bulutların Gizemi 5:00-5:30 Kahve Arası 5:30-7:30 Açılıș Konferansları Oturum Bașkanları: Birsen Ülkü, Günay Ezer 5:30-6:30 Geleceğe Bakıșımızda Son On Yılın Önemi, Emin Kansu 6:30-7:30 Doku Hücrelerinin İmmün Regülasyona Katkısı, Cezmi Akdiș 8:30-2:00 Açılıș Kokteyli 7 Nisan 20, Perşembe SALON A 08:00-09:30 Temel İmmünoloji Oturum Bașkanları: Olcay Yeğin, Șefik Alkan 08:00-08:30 Doğal Bağıșıklık ve Akılcı Așı Tasarımı, Șefik Alkan 08:30-09:00 Tumor Reactivity of Human gamma /delta T-cells, Dieter Kobelitz 09:00-09:30 Nanobilimin Uygulamalı İmmünolojiye Katkıları: TLR Ulaklarının Terapide Daha Etkin Kullanımının Geliștirilmesi, İhsan Gürsel 09:30-0:00 Kahve Arası VII

8 0:00 - :00 Oturum Bașkanları: Cezmi Akdiș, Günnur Deniz Human NK Cells: Their Impact in the Therapy of High Risk Leukemias, Lorenzo Moretta :00-2:30 Serbest sözlü Bildiriler Oturum Bașkanları: Șefik Alkan, İhsan Gürsel 2:30-3:30 Uydu Sempozyumu - BD 3:30-6:00 Öğle Yemeği - Sosyal Faaliyet SALON A 6:00-7:30 Otoimmünite ve Transplantasyon İmmünoloji Oturum Bașkanları: Güher Göral, Emel Ekșioğlu Demiralp 6:00-6:20 Anti-HLA Antikorları ve Transplantasyon: Ne zaman? Ne yapmalı?, Ali Șengül 6:20-6:40 Hastalıkta ve Sağlıkta HLA-KIR İlișkileri, Emel Ekșioğlu Demiralp 6:40-7:00 Transplantasyon da İmmünoregülatör Genlerin İșlevleri, İbrahim Pirim 7:00-7:20 Otoenflamatuvar Hastalıklar, Ayșegül Atak 7:30-8:00 Kahve Arası 8:00-9:30 Nöroimmünoloji Oturum Bașkanları: Dicle Güç, Ayșe Altıntaș 8:00-8:30 T - B Hücre Etkileșimi ve Myasthenia Gravis, Vuslat Yılmaz 8:30-9:00 Nöromyelitis Optica: Santral Sinir Sisteminin İmmün Kanalopatisi, Ayșe Altıntaș 9:00-9:30 Multipl Skleroz İmmünpatogenezi, Aslı Kurne VIII

9 SALON B 8:00-9:30 Allerji Oturum Bașkanları: Nerin Önder, Ișıl Barlan 8:00-8:30 Allerjik Enflamasyonda Timik Stromal Lenfopoetin (TSLP), Cansın Saçkesen 8:30-9:00 İmmünoterapi Mekanizmaları ve B Hücrenin Rolü, Mübeccel Akdiș 9:00-9:30 Sublingual İmmünoterapide İmmün Yanıt, Ișıl Barlan 20:00-23:00 Poster ve Akșam Yemeği 8 Nisan 20, Cuma SALON A 08:00-09:30 Enfeksiyon İmmünolojisi Oturum Bașkanları: Vedat Bulut, Selim Badur 08:00-08:30 Solunum Yolları Enfeksiyonunda İmmunopatogenez, Selim Badur 08:30-09:00 HPV İmmünolojisi, Barbaros Oral 09:00-09:30 Granülomatöz Enfeksiyonlarda İmmün Yanıt, Ferah Budak 09:30-0:00 Kahve Arası 0:00 - :30 İmmünolojide Yenilikler Oturum Bașkanları: Necil Kütükçüler, Dicle Güç 0:00-0:30 Fonksiyonel T Hücrenin Seçimi, Handan Akbulut 0:30 - :00 Genomun Evrimi, Neșe Akıș :00 - :30 Kemik İliğinden İmmün Sisteme HLA-G Etkisi, Bilkay Baștürk :30-3:00 Serbest Sözlü Bildiriler Oturum Bașkanları: Olcay Yeğin, İshak Özel Tekin 3:00-6:00 Öğle Yemeği - Sosyal Faaliyet IX

10 SALON A 6:00-7:30 Tümör İmmünolojisi Oturum Bașkanları: Barbaros Oral, Günnur Deniz 6:00-6:30 İnflamazom Melanoma Karșı, Nesrin Özören 6:30-7:00 Tümör Mikroçevresinde Kemokin Ağı, Güneș Esendağlı 7:00-7:30 T Lenfositlerde p53 Fonksiyonu ve DNA Hasar Yanıtlarında Rol Oynayan Yeni Faktörler, Batu Erman 7:30-8:00 Kahve Arası 8:00-9:30 Bağıșıklama Oturum Bașkanları: Barbaros Oral, Selim Badur 8:00-8:30 Yeni Așılar, Selim Badur 8:30-9:00 Pasif Bağıșıklama, Nerin Önder 9:00-9:30 Erișkinde Bağıșıklama, Önder Ergönül SALON B 8:00-9:30 İmmün Yetmezlikler Oturum Bașkanları: Özden Sanal, Șebnem Kılıç 8:00-8:30 Kombine İmmün Yetmezliklerde Tanı ve Tedavi, Hasibe Artaç 8:30-9:00 Lökosit Adezyon Bozuklukları (Tip I, II, III), Șebnem Kılıç 9:00-9:30 B Lenfosit Koreseptör Eksiklikleri, İsmail Reisli 20:00-23:00 Gala Yemeği (Becton Dickinson) X

11 9 Nisan 200, Cumartesi SALON A 08:00-09:30 Laboratuvar Teknikleri ve Hayvan Modelleri Oturum Bașkanları: Neșe Akıș, Hüseyin Tutkak 08:00 08:30 Gelenekten Geleceğe: İmmünoloji Laboratuvarının Teknoloji ile İmtihanı, İshak Özel Tekin 08:30 09:00 İmmünolojide Kanıta Dayalı Tıp Laboratuvarı, Gülderen Yanıkkaya Demirel 09:00 09:30 Otoantikorların Tayininde IFA Neleri Gösterebilir? Hüseyin Tutkak 09:30-0:00 Kahve Arası 0:00-2:30 Alt grup Toplantıları Enfeksiyon İmmünolojisi ve Bağıșıklama, Flow Sitometri, İmmün Yetmezlik, Eğitim/Tümör İmmünolojisi, Moleküler İmmünoloji ve İmmünogenetik, Laboratuvar Standardizasyonu, Deneysel Hayvan Modelleri, Nöroimmünoloji, Transplantasyon İmmünolojisi, Selim Badur Gülderen Yanıkkaya Demirel Aydan İkincioğulları Dicle Güç Barbaros Oral İshak Özel Tekin Tunç Akkoç Güher Saruhan Direskeneli Ali Șengül 2:30-4:00 Öğle Yemeği 4:00-5:30 Son Makaleler Oturum Bașkanları: İsmail Reisli, Mustafa Yılmaz 4:00 4:20 Sitokinlerde Gelinen Nokta, Gaye Erten 4:20-4:40 Aptamerler: Koruyucu mu Yoksa Önleyici Oligonukleotidler mi?, Bașak Kayhan 4:40 5:00 Mezenkimal Kök Hücre ve Astım, Tunç Akkoç 5:00 5:20 T Hücre Aktivasyonunun Negatif Regülasyonunda BTLA nın Rolü, Fulya İlhan 5:30-6:00 Genel Değerlendirme ve Kapanıș XI

12

13 KONUŞMA METİNLERİ

14

15 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Doğal Bağıșıklık ve Akıllı Așı Tasarımı ȘEFİK S. ALKAN Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) Mikroplarla birlikte evrimleșmemizin bir sonucu olan doğal bağıșıklık, korunma/kaçma, ve saldırma içgüdülerine benzetilebilir; genlerimizin direk denetimi altındadır. Doğal bağıșıklık dizgesi (sistemi), kompleman, mannoz tanıyıcı algaçlar (reseptör), hücre yutma/yeme (fagositoz), programlı hücre ölümü (apoptosis), direkt hücre öldürme gibi, hepsi yabancıyı tanıma ya ve hemen yok etmeye yönelik mekanizmalar içerir. Son yılların en önemli gelișmesi kușkusuz, Toll-Benzeri Algaçlar ın (TLR) bulunması ve bunların mikrop varlığının algılanmasında oynadığı ișlevlerdir. Sonradan TLR lara NOD-benzeri algaçlar (NLRs), Dectin proteinleri gibi birçok moleküler örgü tanıma algaçları (pattern recognition receptors) eklendi. Bu mikrop algılayıcıları genelde, mikroplarda bulunan ortak yapıları tanırlar ve özgül değil, genel bir tepki yaratırlar. Doğal bağıșıklık yanıtı görece özgüllükten ve bellekten yoksundur. Bu tip bağıșıklığın önemi, çabukluğunda ve ileri korunma mekanizmalarını, yani edinilmiș bağıșıkllık yanıtlarını, ustaca tasarlamasında yatar. Mikrop algılayıcıları hücre zarında, endoplasmada veya sitoplasmada konușlanmıș olabilirler. TLR ailesine ait bir düzine molekül bulunmuștur. Bunların çoğu hücre zarında bulunur (TLR,2,4,5,6,0, vs.); ve genellikle bakteri ürünlerini, yapı tașlarını tanırlar. Kimi de endoplazma içine yerleșmiștir, (TLR 3,7,8,9) ve yabancı RNA ve DNA yı tanırlar. TLR lar NF- B yolağını tetikleyip, MyD88, TIRAP and TRIF gibi aracı moleküller sayesinde, IL-, IL-6, IL-8, IL-2, TNF gibi sitokin ve kemokin salınımını sağlarlar ve CD80, CD86, and CD40 gibi uyarıcı molekülerin yapımını artırırlar. Bağıșıklık hücresi olan-olamayan birçok hücre kendine özgü bir șekilde çeșitli TLR larla donanmıștır. TLR lar çeșitli dendritik hücre (DC) ișlevlerini denetlerler. Böylece edinilmiș bağıșıklığın bașlaması için gerekli önemli adımları hazırlarlar. Șimdiye kadar, sitoplazma içinde dağılmıș, 30 a yakın NOD benzeri algaç (NLR) bulunmuștur. Hücreler yukarıda saydığımız tüm bu tanım algaçlarıyle donandıkları için, dıșarıdan ya da içeriden gelebilecek her türlü yabancıyı/saldırıyı erkenden tanıyacak durumdadır. Doğal bağıșıklığın yukarıda açıkladığımız donanımı ve edinilmiș bağıșıklık yanıtlarının üzerine olan önemli etkisi anlașıldıktan sonra, așı tasarımı üzerine yepyeni olasılıklar doğdu. Günümüzde araștırmalar patojen tanım algaçlarını tetikleyen uyarı molekülleri üzerine yoğunlașmıș 3

16 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri durumda. Örneğin çeșitli TLR agonistlerini (benzer etkili moleküller) așılarda adjuvant (yardımcı olarak) kullanmak için yoğun çalıșmalar yapılmaktadır. Yapay TLR7/8 agonistleri, hastaya ilk ulașan yardımcı moleküller (adjuvantlar) olduğu için, konușmamda bunları kullanırken edindiğimiz birkaç gözlemden ve çıkardığımız derslerden söz edeceğim. Hiç kușkusuz, biri ivedi (doğal) diğeri yavaș (edinilmiș) iki bağıșıklık dizgemizin eșgüdümlü çalıșabilmesi bizim için bir Ölüm- Kalım sorunudur. Akıllı așı tasarımı (vaccine design) için de aynı ilkeler geçerlidir. Onun için mikropların saldırı/yayılma tasarımını bilmek kadar, bağıșıklık dizgemizin savunma tasarımını da bilmemiz gerekir. Bunun da en iyi yolu henüz yeni bașlayan sistemler biyolojisi yöntemini kullanmaktır. Bir örnek vereceğim. 4

17 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Tumor Reactivity of Human T-cells DIETER KABELITZ Institute of Immunology, University of Kiel, Kiel, GERMANY Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) T-cells express a CD3-associated T-cell receptor (TCR) molecule which endows T-cells with the capacity to recognize a seemingly unlimited diversity of antigens presented by MHC l or class II molecules. The majority of T-cells carry a TCR composed of an TCR heterodimer. A second population of T-cells expresses an alternative TCR composed of a TCR heterodimer. Both TCR proteins are transcribed from variable (V), diversity (D), joining (J) and constant (C) gene segments that are rearranged during thymic development. T-cells comprise about 2-8% of peripheral blood T-cells but account for a higher proportion of T-cells in other anatomical localization such as the small intestine. Interestingly, the TCR repertoire of peripheral blood T-cells is highly skewed. In healthy donors, between 50 and 95% of blood T-cells express a TCR composed of Vg9Vd2 variable gene segments. It has long been known that Vg9Vd2 T-cells are strongly activated by certain bacteria and can also kill a variety of tumor cells. In contrast to T-cells, T-cells usually recognize antigens without MHC restriction. Most interestingly, human V 9V 2 T-cells recognize non-peptide, phosphorylated low molecular weight compounds that cannot be seen by any other immune cell. More specifically, these cells recognize phosphorylated metabolites of the isoprenoid biosynthesis pathway which is involved in cholesterol synthesis. While the most potent ligands for V 9V 2 T-cells are derived from the so-called non-mevalonate pathway of isoprenoid synthesis used by microbes including bacteria and some parasites, eukaryotic cells use the mevalonate pathway to produce the phosphoantigen isopentenyl pyrophosphate (IPP). IPP is also recognized by V 9V 2 T-cells, but requires 2-3 log-fold higher (micromolar) concentrations as compared to prokaryotic phosphoantigens which are active at pico- to nanomolar concentrations. Interestingly, the recognition of such phosphoantigens provides a link between the reactivity of V 9V 2 T-cells toward both microbes and tumor cells. While normal eukaryotic cells produce very low levels of IPP, transformed cells produce increased amounts of IPP which can then be sensed by T-cells as a tumor-associated antigen. Importantly, the intracellular levels of IPP in eukaryotic cells can be manipulated by pharmacological drugs such as aminobisphosphonates (n-bp) which are in clinical use for the treatment of osteoporosis and bone metastasis in cancer patients. 5

18 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri n-bp such as zoledronic acid (Zometa TM ) inhibit the enzyme farnesyl pyrophosphate synthase that processes IPP. As a consequence, n-bp treatment leads to increased levels of IPP production and thereby increases the T-cell sensitivity of tumor cells of different origin. In addition to the T-cell receptor-dependent recognition of tumor-derived phosphoantigens, T-cells express co-stimulatory receptors and activating and inhibitory NK receptors, all of which contribute to the overall regulation of T-cell-mediated tumor reactivity. Most T-cells express the PI3 kinaselinked activating NKG2D receptor which is activated by corresponding NKG2D ligands including MHC class I-related MICA/B und UL-6 binding protein (ULBP) family members. NKG2D ligands are frequently over-expressed on tumor cells and can therefore directly activate tumor-reactive T-cells. Furthermore, the tumor reactivity of human gd T-cells can be additionally modulated by certain Toll-like receptor ligands. Such effects are on the one hand mediated through TLR expressed in T-cells (e.g., TLR2, TLR3), and on the other hand through TLRs expressed on some tumor cells. In view of the potent and MHC-nonrestricted anti-tumor effector activity of the V 9V 2 T-cells, immunotherapeutic strategies exploring in vivo activation (e.g., by n-bp plus low-dose IL-2 treatment) and/or adoptive transfer of in vitro expanded V 9V 2 T-cells are currently explored for the treatment of certain malignancies. REFERENCES. Marischen L, Wesch D, Oberg HH, Rosenstiel P, Trad A, Shomali M, Grötzinger J, Janssen O, Tchikov V, Schütze S, Kabelitz D. Functional expression of NOD2 in human peripheral blood T cells. Scand J Immunol, 20, in press 2. Kabelitz D. Human T-lymphocytes for immunotherapeutic strategies against cancer. F000 Med Rep 2:45, 200 (doi: 0:340/M2-45) 3. Traxlmayr MW, Wesch D, Dohnal AM, Funovics P, Kotz R, Kabelitz D, Felzmann T. Immune suppression by T-cells as a potential regulatory mechanism after cancer vaccination with IL-2 secreting dendritic cells. J Immunother 33: 40-52, Shojaei H, Oberg HH, Juricke M, Marischen L, Kunz M, Mundhenke C, Gieseler F, Kabelitz D, Wesch D. Toll-like receptor 3 and 7 agonists enhance tumor cell lysis by human T cells. Cancer Res 69: , Chiplunkar SV, Dhar S, Wesch D, Kabelitz D. T cells in cancer immunotherapy: current status and future prospects. Immunotherapy : , Marischen L, Wesch D, Schröder JM, Wiedow O, Kabelitz D. Human T cells produce the protease inhibitor and anti-microbial peptide elafin. Scand J Immunol 70: , Pietschmann K, Beetz S, Welte S, Martens I, Gruen J, Oberg HH, Wesch D, Kabelitz D. Toll-like receptor expression and function in subsets of human T lymphocytes. Scand J Immunol 70: , Kabelitz D. Small molecules for the activation of human T cell responses against infection. Recent Patents Anti-Infect Drug Disc 3: -9, Wrobel P, Shojaei H, Schittek B, Gieseler F, Wollenberg B, Kalthoff H, Kabelitz D, Wesch D. Lysis of a broad range of epithelial tumour cells by human T cells: involvement of NKG2D ligands and T cell receptor- versus NKG2D-dependent recognition. Scand J Immunol 66: , Kabelitz D, Wesch D, He W. Perspectives of T cells in tumor immunology. Cancer Res 67: 5-8, Wesch D, Beetz S, Oberg HH, Marget M, Krengel K, Kabelitz D. Direct costimulatory effect of TLR3 ligand poly(i:c) on human T lymphocytes. J Immunol 76: , Rincon-Orozco B, Kunzmann V, Wrobel P, Kabelitz D, Steinle A, Herrmann T. Activation of V 9V 2 T cells by NKG2D. J Immunol 75: , Kabelitz D, Pitters E, Wesch D, Zöller M. Characterization of tumor reactivity of human V 9V 2 T-cells in vitro and in severe combined immunodeficiency mice in vivo. J Immunol 73: ,

19 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Nanobilimin Uygulamalı İmmünolojiye Katkıları: TLR Ulaklarının İmmünterapide Daha Etkin Kullanımının Geliștirilmesi İHSAN GÜRSEL, FUAT C. YAĞCI, GİZEM TİNÇER, TAMER KAHRAMAN, 2 BANU BAYYURT, 2 GÖZDE GÜÇLÜLER, 2 ERDEM ERİKÇİ, 2 KUTAY KARATEPE Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoterapötik ODN Araștırma Laboratuvarı 2 ODTÜ, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara, TÜRKİYE ÖZET Nükleik asitler ve onların olușturduğu DNA ve RNA gibi makromoleküller artık sadece genetik bilginin depolandığı yalın biyolojik ajanlar olarak kabul edilmemektedir. Yakın geçmișteki araștırmalar bu makromoleküllerin özellikle bağıșıklık sistemini olușturan hücrelere çok farklı ișlevler kazandırdığını ve bu hücrelerin bağıșıklık düzenleyici görev yelpazesini de genișlettiğini göstermiștir. Nükleik asit kökenli biyolojik ajanlar vücuda verildiklerinde nükleazlarca yıkılabildiğinden değișik nanotașıyıcıların içerisine hapsedilerek nanoilaç formunda tasarlamayı ve model hayvan deneyleriyle bu ajanların immün terapideki uygulama potansiyellerini ve yelpazesini belirleyerek, klinik araștırmaların bașlatılması için gerekli önbilgileri elde etmeyi hedeflemekteyiz. Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) GİRİȘ DNA nın son yıllara kadar sadece genetik kodun depolandığı yalın bir makromolekül olarak ișlev gördüğü düșünülmekteydi. Özellikle immünoloji, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji alanlarında son yıllarda sürdürülen çalıșmalarla DNA nın bağıșıklık sistemi üzerindeki çok karmașık bağıșıklık düzenleyici etkileri de gün ıșığına çıkmaya bașlamıștır. Son yıllardaki araștırmalar, DNA nın elde edilmiș olduğu kaynağın tipine bağlı olarak bağıșıklık sistemi hücrelerini uyarabildiğini ya da etkinliklerini değiștirebildiğini ortaya koymuștur. Elde edilen yeni bulgular, bu etkilere yol açan faktörlerin DNA dizininde bulunan özel motiflere ve DNA nın elde edildiği kaynağın tipine (prokaryotik veya ökaryotik) bağlı olduğuna ișaret etmektedir. Örneğin, bakteri DNA sı memeli DNA sına oranla çok yüksek miktarda metilsiz CpG (sitozin-fosfat-guanozin) motifi içermektedir. Bağıșıklık sistemi hücreleri tarafından tehlike sinyali olarak algılanan bu motifler, antijen sunumunda rol alan hücreleri, yani makrofajları, dendritik hücreleri ve B-Hücrelerini uyarmaktadır. Memeli bağıșıklık sistemi hücreleri üzerinde CpG motiflerini tanımakla görevli reseptörün de (Toll benzeri reseptör 9-TLR9) keșfiyle, bu olguyla ilgili araștırmalarda yeni bir çığır açılmıștır. Öte yandan, memeli DNA sının telomerik ucunda bulunan ve baz dizilimi TTAGGG șeklinde tekrarlayan motifler, CpG motiflerinin aksine etkinleșmiș durumdaki memeli bağıșıklık sistemi hücrelerini baskılayabilmektedir. Laboratuvar ortamında, klinik saflıkta ve kalitede sentezlenebilen bu kısa ve tek sarmallı dizinler (CpG ve TTAGGG motifleri), bakteri veya memeli DNA sının bağıșıklık düzenleyici özelliklerini taklit 7

20 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri edebildiğinden immünoterapide kullanımlarının yolu açılmıștır. Model hayvanlar üzerinde yapılan klinik öncesi çalıșmalar, sentetik oligodeoksinükleotidlerin etkinliklerini sınırlı düzeyde gösterdiğini ortaya koymuștur. Bu düșük biyolojik etkinin bașlıca nedenleri, bu sentetik oligodeoksinükleotidlerin serum proteinlerine bağlanması veya nükleazlar tarafından parçalanmasıdır. Bu nedenle tedavi için gerekli düzeyde etkinleștirme sağlanmasında sorunlar yașanmaktadır. Bizim ana hedeflerimiz arasında bu düșük biyolojik etkinin arttırılması için değișik stratejiler geliștirmektir. DNA veya RNA gibi immünolojik etkinlikleri bilinen makromoleküllerin, dört farklı yaklașımla daha kararlı hale gelmelerini ve bağıșıklık hücrelerine ulașana kadar dolașımda daha uzun süre kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Özetle, DNA ile RNA moleküllerinin (tek ya da çift sarmallı olarak), dendrimerik yapılarla, veya G-tetradların yardımı ile kompleksleștirmek mümkündür. Ayrıca polisakkaridlerle bu ajanların nanoyapılara dönüștürülmesi de uygulanmaktadır. Son olarak laboratuvarımızda geliștirilen lipozomlarla da DNA ve RNA yı nanokeseciklere dönüștürebilmekteyiz. DNA nanoparçaçıklarının in vivo etkileri Yaygın ve konvansiyonel kanser tedavileri denince, akla kemoterapi ve radyasyon tedavisi gelmektedir. Bu yaklașımlar ilk etapta belli düzeyde yararlılık gösterseler de ciddi yan etkileri nedeniyle hastalarda büyük sorunlara yol açmaktadırlar. Bu tarz tedaviler tümör dokusunun yok olmasını sağlarken aynı zamanda tümöre karșı en etkin tepki gösterebilen bağıșıklık hücrelerini de yok etmektedirler. Sonuç olarak yetersiz kalan savunma sistemi ișlevini yerine getiremediğinden, kanseri sınırlandıracak herhangi bir engel kalmamakta ve hastalık yeniden bașgösterebilmektedir. Dahası, hastaların bașka oportünistik hastalıklara yakalanma riskini de çok artırabilmektedir. CpG motifleri içeren DNA ların bağıșıklık sistemini etkinleștirebildiğinin anlașılmasıyla, bu dizilerin kemoterapi/radyasyon tedavisine alter- natif bir yöntem olarak kullanılma potansiyeli de araștırılmaya bașlanmıștır. Kendi kendine nano boyutta parçacık olușturabilen yeni nesil oligonükleotidlerin hepatosellüler karsinoma (karaciğerin primer kanseri) modelindeki etkinliği grubumuz tarafından araștırılmıștır. Atimik farelerde tümör olușumu sağlandıktan sonra, hayvanlara birer gün arayla üç kez enjekte edilerek tedavi bașlatıldıktan sonra, tedavinin etkinliği, farelerdeki tümörlerin büyüklüğündeki değișim takip edilerek araștırılmıștır. Elde edilen sonuçlar, DNA nanoparçacıklarıyla yapılan bu tedavinin, bağıșıklık hücrelerini etkinleștirerek farelerdeki tümör hacmini % 90 dan fazla bir düzeyde azalttğını göstermiștir. Baskılayıcı DNA nanoparçacıklarıyla otoimmün hastalıkların tedavisi Memeli DNA sındaki TTAGGG motiflerinin etkinleșen bağıșıklık sistemi hücrelerinin saldığı birçok medyatörü baskıladığı anlașılınca bu DNA nanoparçacıklarının otoimmün hastalıkların baskılanması için tedavi amacıyla kullanılması fikri ortaya atıldı. İlk kez bizim tasarladığımız ve uluslararası patentlerinin de alındığı bu DNA dizinlerinin bağıșıklığı baskılayıcı etkisi, dizinlerinde bulunan G bazlarının kendi aralarındaki etkileșimleri sonucu nanoparçacık halinde bulunmasına bağlıdır. Daha sonra yapılan in vitro çalıșmalar, bu baskılayıcı DNA ların bağıșıklık sistemi hücrelerinden salınan çeșitli sitokin ve kemokinlerin (IL, IL6, IL2, IFN, IFN, IFN, MIPa, MIP3a, IP0 gibi) üretimini engellediği gösterilmiștir. Paralelinde yürütülen in vivo çalıșmalar ise baskılayıcı DNA nın romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus (SLE), akciğer iltihabı, silikozis, diyabet, toksik șok ve deneysel otoimmün ensefalomiyelit gibi birçok otoimmün ve otoenflamatuvar hastalığın șiddetini azaltabildiğini veya semptomlarını ya gerilettiği, ya da ortadan kaldırabildiği gösterilmiștir. Yakın geçmiște, yapılan bir çalıșmamızda, fare ve tavșan modellerinde olușturulan otoimmün üveit modeli tedavisinde bu baskılayıcı DNA nanoparçacıkları kullanılmıștır. Bu çalıșmada, baskılayıcı DNA nanoparçacıklarının, otoimmün 8

21 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri üveit semptomlarının hem lokal (gözde) hem de sistemik olarak șiddetini ve sıklığını azalttığı gözlemlenmiștir. Kısa sarmallı bir DNA parçası olarak hazırlanan ve hayvanlara serbest halde enjekte edilebilen bu biyolojik kökenli etken madde, immün baskılamayı diğer kimyasal kökenli baskılayıcı ilaçlardan çok farklı bir șekilde gerçekleștirdiğinden kullanımının herhangi bir yan etki olușturmaması, immünterapide kullanılabilirliği açısından fark yaratmaktadır. Nükleik asit içeren nanolipozomların bağıșıklığa olan etkileri Yine bizim laboratuvarımızda hazırlanan ve patentleri de bize ait olan bir teknolojiyi kullanarak nükleik asitleri așı çalıșmalarında kullanıyoruz. Lipozomlar, değișik özelliklerde hazırlanabilen ve içlerine DNA veya RNA moleküllerini hapsedebilen zarsı nanoyapılardır. Bu nedenle biz de lipozomları așı tașıyıcı sistemler olarak tasarlayarak farelerin hastalıklara karșı bağıșıklık yanıtlarını geliștirmeye uğraștık. Bulgularımız, ovalbümin antijeninin, nanolipozomların içine hapsedilerek DNA larla birlikte vücuda verildiğinde çok etkin immün tepkilere yol açabildiğini göstermiștir. Diğer bir çalıșmada ise Șap așısına karșı olușan antikor düzeyleriyle Foot and Mouth Disease Virüsüne (FMDV) karșı nötralize edici gücünün artırılması yönünde yapılan fare deneylerinin verilerini incelediğimizde, anti FMDV immünoglobülin alt gruplarında çok yüksek artıșlar elde edilmiștir. Bu bilgiler yeni ve etkin așı formülasyonlarının geliștirilmesinin de önünü açacaktır. Sonuç olarak, DNA ve RNA gibi biyolojik kökenli nanoparçacıkların immün terapide kullanımları yeni bir araștırma alanını olușturmaktadır. Bu biyomoleküllerin daha yaygın ve değișik alanlardaki etkilerinin anlașılması ile klinikte çok az yan etkisi bulunan nano-ilaçların tasarımı da mümkün olacaktır. Bu alanlarda yapılacak ileri çalıșmaların ıșığında ve preklinik araștırmaların olușturacağı deneyimle kanserden allerjik hastalıklara, otoimmün hastalıklardan bulașıcı hastalıkların kontrolüne uygun, yeni nesil nano-ilaçların kliniğe geçmesinin de önü açılacaktır. KAYNAKLAR. E. Erikci, M. Gursel, I. Gursel, Differential immune activation following encapsulation of CpG oligodeoxynucleotides in nanoliposomes, Biomaterials, (in press), FC. Yagci, O. Aslan, M. Gursel, G. Tincer, Y. Ozdamar, K. Karatepe, CK. Akcali, I. Gursel, Mammalian Telomeric DNA Suppresses Endotoxin Induced Uveitis. J. Biol. Chem. 285(37):28806-, M. Gürsel, I. Gursel, H.S. Mostowski, D.M. Klinman, CXCL6 influences the nature and specificity of CpG-induced immune activation, J. Immunol., 77(3): , D.M. Klinman, I. Gursel, S. Klaschik, L. Dong, D. Currie, H. Shirota, Therapeutic potential of oligonucleotides expressing immunosuppressive TTAG- GG motifs, Ann. N.Y. Acad. Sci. 058, 87-95, H. Xie, I. Gursel, B. Ivins, D.O`Hagan, J. Ulmer, D.M. Klinman, CpG oligodeoxynucleotides adsorbed onto PLG microparticles improve the immunogenicity and efficacy of anthrax vaccine, Infect. Immun. 73(2): , D.M. Klinman, D. Currie, I. Gursel, D. Verthelyi, Use of CpG oligodeoxynucleotides as immune adjuvants, Immunol. Rev. 99:20-26, F. Takeshita, I. Gursel, K.J. Ishii, K. Suzuki, M. Gursel, D. M. Klinman, Signal transduction pathways mediated by the interaction of CpG DNA with toll-like receptor 9, Semin. Immunol. 6, 7-22, K.J. Ishii, K. Kawakami, I. Gursel, B.H. Joshi, D.M. Klinman, R.K. Puri. Anti-tumor therapy with bacterial DNA and toxin: complete regression of established tumor induced by liposomal CpG ODN plus IL-3 cytotoxin, Clin. Cancer Res. 9(7), , I. Gursel, M. Gursel, H. Yamada, F. Takeshita, K. J. Ishii, D. M. Klinman, Repetitive elements present in mammalian telomeres suppress CpG DNA induced immune activation, J. Immunol. 7: , I. Gursel, M. Gursel, K. J. Ishii, D.M. Klinman, Sterically stabilized cationic liposomes improve the uptake and immunostimulatory activity of CpG oligonucleotides, J. Immunol. 67(6): , 200 9

22 2. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20 Marmaris Konușma Metinleri Human NK Cells: Their Impact in the Therapy of High Risk Leukemias LORENZO MORETTA, 2 FRANCO LOCATELLI, 3 ALESSANDRO MORETTA Istituto Giannina Gaslini, Genova, 2 Ospedale Bambino Gesù, Roma 3 Dipartimento di Medicina Sperimentale and Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche, Università degli Studi di Genova, ITALY Turk J Immunol 20: 5 (Suppl. ) Natural Killer (NK) cells represent a major cell type in the innate immunity. They recognize MHC-class I molecules through surface receptors delivering signals that inhibit NK cell function. As a consequence, NK cells kill target cells that have lost (or underexpress) MHC class I molecules as it may occur in tumors and in virus-infected cells. NK cell triggering and target cell killing is mediated by various activating receptors and coreceptors. Normal cells are usually resistant to the NK-mediated attack, however, an exception is represented by dendritic cells (DC). Thus, in their immature form (idc), they are susceptible to NK-mediated lysis because of the expression of low levels of surface MHCclass I molecules (DC editing). The efficiency of this phenomenon may profoundly affect both innate and adaptive immune responses. Regarding the possible exploitation of NK cells in therapy, an important example is the hemopoietic stem cell (HSC) transplantation to cure high risk leukemias. A major role for alloreactive NK cells (i.e. donor-derived NK cells that are not inhibited by the HLA-class I alleles of the patient) has been demonstrated in acute myeloid leukaemia of adult patients undergoing haploidentical HSC grafting. In these patients, donor s alloreactive NK cells not only mediated graft versus-leukemia (thus preventing leukemic relapses) but also inhibited graft-versus-host responses by killing DC of the patient. Similar results were obtained by our group in pediatric patients with high-risk acute lymphoblastic leukemias. FACS analysis of KIRs expressed by donor NK cells allows to define the size of the alloreactive NK subset. This subset is composed of cells expressing only KIRs specific for HLA-class I alleles absent in patient s haplotype. More recently we have shown that also the expression of activating KIRs, in particular the (C2-specific) KIR2DS, may exert a beneficial effect and contribute to donor NK alloreactivity, provided that patient s cells express HLA-C alleles belonging to the C2 specificity. Importantly, we showed that the size of the alloreactive NK subset paralleles the level of NK cytotoxicity against leukemic cells. Thus, in the presence of two or more potential bone marrow donors, it is now possible to select the most appropriate one. We could also establish a correlation 0

verilmiştir. İlk kez uyguladığımız bu düzenlemeden tüm katılımcılarımızın memnun kaldıklarını görmekten mutluluk duyduk. Dernek Çalışma Gruplarımız

verilmiştir. İlk kez uyguladığımız bu düzenlemeden tüm katılımcılarımızın memnun kaldıklarını görmekten mutluluk duyduk. Dernek Çalışma Gruplarımız Türk İmmünoloji Derneği nin uluslar arası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 2011 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleştirilmişve kongremizde immünoloji alanındaki

Detaylı

DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, 2. DUYURU DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Türk İmmünoloji Derneği nin Uluslararası katılımlı XXI. Ulusal İmmünoloji Kongresi 6-9 Nisan 2011 tarihleri arasında, Marmaris, Grand Yazıcı Mares Otel de gerçekleştirilecektir.

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

Doğal Bağışıklık ve Alloantijenler Doç.Dr.Fulya İLHAN Fırat Üniversitesi İmmünoloji A.B.D. Elazığ Page 1 . Doğal bağışıklık elemanları allojenik yabancıyı nasıl tanımaktadır Page 2 Görev dağılımı NK NK

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261 İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri Blood Reviews (2008) 22, 261 Onkojenik viruslar Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2014.9:49 EBV Doğada çok yaygın İnsan

Detaylı

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002).

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002). DÜZENLEYİCİ T HÜCRELER Yrd. Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmunoloji Alt Birimi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI

EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI EDİNSEL BAĞIŞIKLIK MEKANİZMASI 2009-2010, Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı; Edinsel bağışıklık ve komponentleri Hücresel bağışıklık Humoral bağışıklık NK hücreleri İmmün sistem bozuklukları http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellmediated.swf

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Prof. Dr. Özden Sanal, Prof. Dr. İlhan Tezcan, Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak

Prof. Dr. Özden Sanal, Prof. Dr. İlhan Tezcan, Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak İMM706 İmmünolojinin Esasları III Dersin Kredisi 2 0 2 Temel İmmünoloji Bilgisine sahip olmak 1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik) İnnate İmmünite ile Adaptif İmmünite arasındaki ilişkiler T ve BHücrelerin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri

Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri Türkiye de İlaç Geliştirme İçin Çözüm Önerileri Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İTAM Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU

B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU B HÜCRELERİNİN TOLL-LİKE RESEPTÖRLER ARACILIKLI AKTİVASYONU Şule Yavuz MÜTF Romatoloji BD B HÜCRESİNİN GÖREVLERİ Aydınlık yüz Karanlık yüz v Antikor üreten hücreler Enfeksiyonlara karşı 1.basamak Aşılama

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Sitokinler. Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org

Sitokinler. Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org Sitokinler Dr. A. Gökhan AKKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı www.farmakoloji.org Sitokinler Doğal ve adaptif immünitede rol alan ve hücrelerin immün fonksiyonlarını

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

Doç.Dr. Gülbu IŞITMANGİL Hücresel İmmün Cevap İntrasellüler antijenlere antikorlar etkisiz olduğu için hücresel immünite ile cevap verilir. Hücresel immünitede başlıca iki T hücre popülasyonu vardır: CD4+

Detaylı

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım.

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Doç. Dr. Tunç Akkoç Günümüzde kök hücreler hem reperatif hem de rejeneratif tıp alanında uygulama alanları bulmakta ve umut verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Temel laboratuar

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen LC Specific IT Tho x IgE Th1 x inhibition Treg x inhibition Th2 B cell IL-10 TGF- B cell Akdis, Barlan. Allergy 2006 Induction of IgG4,IgGA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN Ankara Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu Türk İmmünoloji Derneği 2013-2016 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Günnur Deniz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral Genel Sekreter Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan Sayman Prof. Dr. Tunç Akkoç

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti Şükrü Atakan Alper Poyraz Doç. Dr. Ali O. Güre - ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı 2 Nisan 2015, Perşembe Sunum İçeriği Araştırma / Çalışma Alanı Kanser Erken Teşhisi Araştırma- Proje-

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ Op.Dr.Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul GİRİŞ Kanser tedavisine standart

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Reed Sternberg Hücreleri

Reed Sternberg Hücreleri CD40 RSH Reed Sternberg Hücreleri Antijen sunumuyla ilgili yüzey molekülleri HLA Klas II, CD40, CD86 Sitotoksik moleküller Granzim B, Perforin Dendritik Hücre marker ları Fascin, Kemokin CCL17 (TARC) Myeloid

Detaylı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri

Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri Tu rkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözu m Önerileri Ahmet Gu l İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlaç Temel Araştırma Merkezi Özgu n İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU Sayın meslektaşım, -I temalı toplantı serilerinin ilki tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Son dekadlardaki sağlık alanında gelişmeleri takip eden herkes, 1950 lerde antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler

Detaylı

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Mikroplar ve Konak Adaptasyonu: Savaşamıyorsan Anlaş Doç. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Parazitler

Detaylı

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Bilim Dalı Sunum Planı İmmün Sisteme Genel Bakış ve T lenfositler Th1 ve Th2

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

AŞI BİLİMİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI Konu: Aşı Geliştirme Hattı

AŞI BİLİMİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI Konu: Aşı Geliştirme Hattı AŞI BİLİMİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI Konu: Aşı Geliştirme Hattı 28 NİSAN 2015, SALI KAYIT 08:00-09:00 Ç1 Başlık: Açılış konuşması Konuşmacı: Prof. Dr. A. Yüksel GÜRÜZ Aşı Bilimi Derneği Başkanı Ege Üniversitesi

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Doğal Bağışıklık. İnsan doğar doğmaz hazırdır

Doğal Bağışıklık. İnsan doğar doğmaz hazırdır Doğal Bağışıklık 1 Doğal Bağışıklık İnsan doğar doğmaz hazırdır 2 Mikrop vücuda girdiği zaman doğal bağışıklık onunla saatler içinde savaşır. 3 Doğal bağışıklık ikinci görev olarak adaptif immün cevabı

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr

Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr Kanserin Uyku Hali Dicle Güç Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr Uyku (dormancy) Fizyolojik Durağan ve sessiz hale gelmiş bölünmeyen hücreler çimlenecek tohumlar

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI GENEL BİLGİ Hücre Kültürü laboratuarı 2007 de Prof.

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

2008 N b e T ı ödülü Harald Zur Hausen

2008 N b e T ı ödülü Harald Zur Hausen HPV Human Papilloma Virüs Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Ekim / 2008 2008 Nobel Tıp ödülü Harald Zur Hausen Prof. Dr. Harald zur Hausen 1981 den itibaren 1. HPV nin birçok genotipi olduğunu

Detaylı

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Sunum Akışı DNA replikasyonu Telomer Telomeraz Telomeraz eksikliğinde görülen hastalıklar

Detaylı

BTLA ve T hücre inaktivasyonu. Doç.Dr.Fulya İlhan

BTLA ve T hücre inaktivasyonu. Doç.Dr.Fulya İlhan BTLA ve T hücre inaktivasyonu Doç.Dr.Fulya İlhan B ve T lenfosit atenüatör molekül İmmün homeostazda rol alan inhibitör bir koreseptördür. CD272 ekspresyonuyla gösterilir. Naif T hücrelerde sürekli sunulur

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Böl. 14.03.2015 Çeşme Prostat Kanserinde Hormonal Tedavinin Gelişimi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Bağışıklamada Temel Tanımlar

Bağışıklamada Temel Tanımlar Aşı İmmünolojisi Bağışıklamada Temel Tanımlar Dr. Resul Karakuş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji AD İzmir, 30 Mayıs 2015 Temel Tanımlar 1 Antijen Anti(body) generating T-lenfosit Reseptörü (TCR)

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır Arı Sütü Arı sütü koyu kıvamda jelatinöz vasıfta olup beyaz-sarı renktedir. Arı sütü için uluslararası üretim standartları bulunmayıp Brezilya, Bulgaristan, Japonya ve İsviçre de uygulanan ulusal standartlar

Detaylı

CIK ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. Bio. Utku SEYİS Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı

CIK ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. Bio. Utku SEYİS Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı CIK ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI Bio. Utku SEYİS Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı İnsan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretiminin tüm aşamalarında ve hasta uygulamalarında yüksek kalite

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Hızlandırılmış Destek Projesi Proje No :12H3330002 Proje Yöneticisi Proje Konusu :Prof. Dr. Osman İlhan

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Prof. Dr. Dilek Çolak

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Prof. Dr. Dilek Çolak DOĞAL BAĞIŞIKLIK Prof. Dr. Dilek Çolak 1 DOĞAL BAĞIŞIKLIK İkinci savunma hattı birinci hat: fiziksel bariyerler Kazanılmış bağışık yanıtın aktivatörü ve kontrolörü 2 DOĞAL BAĞIŞIKLIK Kompleman proteinleri

Detaylı

Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı. B. Aysin Sermen

Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı. B. Aysin Sermen Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı B. Aysin Sermen Daha güçlü.. Daha atletik.. Daha genç.. Daha huzurlu.. Daha mutlu.. Daha akıllı.. Daha sağlıklı.. Daha akıllı ve sağlıklı

Detaylı

Prof Dr Gülnur Güler. YıldırımBeyazıtÜniversitesi

Prof Dr Gülnur Güler. YıldırımBeyazıtÜniversitesi Prof Dr Gülnur Güler YıldırımBeyazıtÜniversitesi HPV İlişkili Kanserler HPVtoday.com Nature 488, S2 S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488s2a HPV 200 den fazla tip kutanöz veya mukozal doku 30-40 tip genital

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ ve İNFLAMASYON 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin Amacı: * Yabancı maddeye karşı savunma? * Lökosit çeşitleri ve miktarları * Lökopoez * Fonksiyonel özellikleri * Monosit-

Detaylı

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman Progresif Multipl Skleroz Ayşe Kocaman Lublin ve Reingold Neurology 1996 MS in klinik formları Relapsing- Remiting Sekonder- Progresif Primer- Progresif Progresif- Relapsing Lyon MS Doğal Seyir Grubu Relapsing-

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent Doç. Dr. Didem Dayangaç-Erden e-mail: didayan (@) hacettepe.edu.tr Tel: 0 312 305 2541 Eğitim: 1999-2005: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora (Ph.D.) 1997-1999:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı