ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 ORDU İLİNDEKİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI ARASI BİR KİTAP DA SEN ANLAT YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI Konu: Ordu İli Genelindeki Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Okulları arası Bir Kitap da Sen Anlat yarışması. Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Ordu Okuyor Kampanyası kapsamında Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Ortaöğretim Öğretim okullarında kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin Türkçe dil seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırmak, hitabet gücünü geliştirmek ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmektir. Kapsam: Ordu Valiliğinin yürüttüğü Ordu Okuyor Kampanyası ile Ben de Başarabilirim Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Bir Kitap da Sen Anlat yarışmasının usul ve esaslarını kapsar. Yasal Dayanak: Yarışma esasları 5 Nisan 1995 tarihli Resmi gazetede yayınlanan ödül yönetmeliği ve 2569 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan MEB İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 22.maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. Kategori: Kitap Anlatma Yarışması; a)okulöncesi öğrencileri b)ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri c)ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri d)ortaokul öğrencileri e)ortaöğretim okulu öğrenciler arasında olmak üzere 5(beş) kategoride yapılacaktır Uygulama Esasları: A)Okul Öncesi ile İlkokul 1. Ve 2. Sınıf Öğrencilerine Ait Etkinlik Uygulama Esasları 1-Okulda: a)anaokulları ve ana sınıfları ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin de bu etkinliklere katılımları sağlanacaktır.

2 b)okul öncesi öğrencileri, velilerinin onlara okudukları, seviyelerine uygun kitapları şubeler bazında yapacakları etkinlikle anlatacaklardır. c)velilerin bu nedenle okuyacakları kitapları, veliler ile sınıf öğretmenleri birlikte belirleyecektir. d) 1. ve 2. sınıf öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte seçtikleri kitapları okuyup sınıfta anlatma etkinliklerini yapacaklardır. e)bu etkinlikler, yarışma olarak yapılmayacaktır. 2-İlçede: Okul öncesi ile İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik il ve ilçe yarışmaları yapılmayacaktır B)İlkokul 3. ve 4. Sınıf, Ortaokul, Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Yapılacak Yarışmalara Ait Uygulama Esasları 1-Okullarda: a)okul müdürü, okulda yapılacak olan şube, sınıf ile okul yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) Bir Kitap da Sen Anlat yarışması ile ilgili olarak okul müdür yardımcısının başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir okul yürütme komisyonu kurulacaktır. c)öğrencilere, sırayla şube, sınıf ve okul bazında yarışma yapılacağı ve yarışma esasları hakkında duyuru yapılacaktır. d)öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. e)yarışmanın başladığı tarihte görevli öğretmen (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve sınıf öğretmeni) dersine girdiği şubedeki/sınıftaki öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların şube/sınıf bazında listelerini yapacaktır. f)listelerin bir nüshası sınıf panolarına asılacaktır. Bir nüshası komisyona teslim edilecektir. g)ordu Okuyor Projesi kapsamında okullarda uygulanan Okuma Saatlerinde bütün öğretmenler derslerine girdikleri öğrencilerin şube, okul, ilçe ve il yarışmalarına katıldıkları kitapları takip ederek okumalarını sağlayacaktır. h)okuma takvimi bittiğinde görevlendirilen öğretmenler tarafından sınıflarda veya okulun daha uygun ortamlarında şube birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. I)Şube birincileri sınıf birinciliği yarışmasına aynı kitapla katılacaktır. j)şube ikincisi olan öğrenci sınıf birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. k)tek şubeli sınıfı olan okullarda şube birincisi sayılacaktır. ve ikincisi sınıf bazında birinci ve ikinci olmuş l)şube birincileri arasından sınıf birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir. Birden fazla şubesi olan okullarda şube birincisi olan öğrenciler arasından sınıf birincisi ve ikincisi seçilirken Örnek: 3/A-3/B-, 3/A- 4/B-.,5/A-5/B-, 6/A- 6/B-., 7/A- 7/B-.., 8/A-8/B-. gibi şubelerin birincisi olan öğrenciler sınıf birinciliği için yarışırlar. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı,

3 yedinci ve sekizinci sınıfların birincisi olmak üzere olmak üzere altı öğrenci seçilecektir. Aynı uygulama, 9,10,11, ve 12 sınıflar için de yapılır. m)sınıf birincilerinin okul birinciliği yarışması için yarışacakları kitapları (şube/sınıf yarışmasına katıldıkları aynı kitap olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. n)sınıf ikincisi olan öğrenci okul birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. o)sınıf birincileri arasından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir. Örnek 9-A sınıfının birincisi 9. sınıfların birincisi, 10-C sınıfının birincisi 10. sınıfların birincisi, 11-C sınıfının birincisi 11. sınıfların birincisi ve 12-D sınıfının birincisi de 12. sınıfların birincisi oldu. Bu öğrenciler okul birinciliği için yarışacaklardır. 9., 10., 11., ve 12. sınıfların ikincisi olan öğrenciler ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerin den oluşan jüri birinciler arasından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrenciyi seçeceklerdir. Aynı uygulama diğer kategoriler için de yapılacaktır. p)sınıf ve okul birincileri ile ilçe yarışmalarında jüri üyesi olacak öğrencilere, yarışmaya katılacak olan öğrencilerin yarışacakları kitaplar ile jüri üyeliği hakkında okul müdürlüğünce bilgi verilecektir. r)okul birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrenciye okul müdürlüğünce ödül verilecektir. s)okul birinci ve ilçe jürisi üyesi olan öğrenci (okul ikincisi) danışman öğretmen ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. ile okulları temsilen 1 yönetici ve 2-İlçelerde: a) İlçe milli eğitim müdürü, ilçede yapılacak olan yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) Bir Kitap da Sen Anlat yarışması ile ilgili olarak ilçe milli eğitim şube müdürünün başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir yürütme komisyonu kurulacaktır. c)ilçeler okullardan gelen okul birincileri listelerini birleştirerek toplu liste oluşturulacaktır. d)öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. e)öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların listeleri yapılacak ve bir nüshası komisyon üyelerine teslim edilecektir. f)ilçede aynı kategoride tek olan okullarda okul birincisi, ikincisi ve üçüncü olan öğrenciler ilçe bazında birinci ve ikinci ve üçüncü olmuş sayılacaktır. g)ilçe birinciliği yarışmasına katılacak öğrencilerin, yarışacakları kitapları(şube/sınıf/okul yarışmasına katıldıkları kitapla aynı olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır.

4 h)yapılan yarışma sonunda jüri tarafından her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. I)İlçe birincisi olan öğrenciler ilde yapılacak yarışmaya katılacaktır. j)ilçe ikincisi olan öğrenciler ilde yapılacak yarışmaya jüri üyesi olarak katılacaktır. k)ilçe birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrencilere ilçe milli eğitim müdürlüğünce ödül verilecektir. l)ilçe birinci, ve ilçe jürisi üyesi olan ilçe ikincisi olan öğrencilerle ilçeyi temsilen 1 yönetici ve danışman öğretmen il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. m)ilçeler, birinci olan ve ildeki yarışmada jüri üyesi olacak ikinci olan öğrencilerin ilde yapılacak yarışmalara zamanında katılımlarını sağlayacaktır. n)il birinciliği yarışmasına katılacak öğrenciler, yarışacakları kitapları(şube/sınıf/okul/ilçe yarışmasına katıldıkları kitapla aynı olmaması kaydıyla) kendileri tarafından seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda görevli öğretmen tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. o)öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. 3- İlde: a) İl milli eğitim müdürü, ilçede yapılacak olan yarışmalarının zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. b) Bir Kitap da Sen Anlat yarışması ile ilgili olarak il milli eğitim şube müdürünün başkanlığında en az 5 kişiden oluşacak bir il yürütme komisyonu kurulacaktır. c)ilçelerden gelen okul birincileri listelerini birleştirerek toplu listeleri oluşturulacaktır. d)öğrencilerin kitaplarını kendilerinin seçmelerine imkan tanınacaktır. Ancak öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmayan kitapları seçmeleri durumunda ilçe yürütme komisyonu tarafından öğrencinin başka kitap seçmesi sağlanacaktır. (her öğrencinin yarışmaya farklı kitaplar ile katılacaktır.) e)öğrencilerin okumak için seçtikleri kitapların listeleri yapılacak ve bir nüshası komisyon üyelerine teslim edilecektir. f)ilçe ikincisi olan öğrenci ilçe birinciliği yarışmasında jüri üyesi olacaktır. g)yapılan yarışma sonunda jüri tarafından her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. h)il birincisi, ikincisi ile üçüncüsü olan öğrencilere il milli eğitim müdürlüğünce ödül verilecektir. Okul ve İl/İlçe Yürütme Komisyonunun Görevleri: 1-Yarışmanın yapılacağı salonu belirlemek, salonun ses düzeni ve oturum düzenini sağlamak 2-Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3-Yarışma takvimine uygun olarak yarışmanın yapılacağı tarihi/tarihleri belirlemek.

5 4-Yarışmada jüri üyesi olarak müdürünün onayına sunmak. görev alacakları belirleyerek ilgili okul veya ilçe ya da il milli eğitim 5-Yarışmaya yapılacak itirazları görüşerek karara bağlanak.(komisyonun yapılan itirazlara verdiği karar kesindir.) Değerlendirme Esasları: 1-Okul, ilçe ve ilde aynı değerlendirme formu kullanılacaktır. 2-Her bir jüri üyesi ayrı bir form dolduracaktır. 3 puanlık Süreyi Etkili Kullanma kriteri değerlendirilirken 1 veya 2 ya da 3 puan olarak verilecek,kesinlikle 1.3-2,4 vb. gibi küsuratlı puanlar verilmeyecektir. 3-Verilen puanlar tam olacaktır. 3-Öğretmen olan jüri üyelerinin formlarındaki puanlar toplanacak ve jüride bulunan öğretmen sayısına bölünüp çıkan sayının %60 ı bulunacaktır.ancak,%60 küsuratlı çıkarsa tama tamamlanacaktır. Öğrenci olan jüri üyelerinin formlarındaki puanlar toplanacak ve jüride bulunan öğrenci sayısına bölünecektir. Çıkan sayının % 40 bulunacaktır.ancak,% 40 küsuratlı çıkarsa tama tamamlanacaktır. Öğrencinin yarışma puanı ise yukarıda belirtilen %60 ı ile %40 ın karşılığı olan puanlar toplanarak belirlenir. Öğrencilerin yarışma puanları eşit olması halinde yarışmanın birincisi,ikincisi ve üçüncüsü jüri tarafından kura ile belirlenir. 4-Jüri üyeleri değerlendirmeyi: a)kitabın Genel Olarak Tanıtılması (Kitabın özellikleri, yazarın hayatı) (En fazla 3 puan) b)kitabın Özeti (Kişi Kadrosu, Zaman, Yer ve Olay Örgüsü) (En fazla 25 puan) c)hitabet, Kendine Güven, Anlatımın Akıcılığı (En fazla 10 puan) d)kitapta Dikkat Çeken Bölümler, Cümleler ve Sözlere Örnek Verilmesi (En fazla 3 puan) e)okunan Kitabın Okuyuculara Katkılarının Anlatılması (En fazla 3 puan) f)anlatımın Görsel Materyallerle Desteklenmesi (En fazla 3 puan) g)süreyi Etkili Kullanma (En fazla 15 Dakika) (En fazla 3 puan) olmak üzere toplam 50 puan üzerinden yapılacaktır. Diğer Hususlar: 1-Yarışmacılar, yarışmaya okudukları kitaplarla birlikte gelecektir. 2-Öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili resimler, afişler hazırlayabilirler. Kitabın yazarı, yazarın edebi kişiliği ve eserleri hakkında afişler hazırlayabilir toplam süre olan 15 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa bilgiler verebilirler 3-İlçelerde ve ilde yapılacak yarışmalarda; yarışmacının, katıldığı okulun, danışman öğretmeninin adı stantlara asılacaktır. Bu nedenle okulların/ilçelerin yarışmalara hazırlıklı gelecektir.

6 Yarışma Takvimi: Etkinlik Tarihi 01 Aralık Ocak 2013 Etkinlik Adı İlkokul 3.-4.Sınıflar,Ortaokullar ile Ortaöğretim Okulları Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Öğrencilerin Hazırlık Süreci 11 Şubat Mart 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar,Ortaokullar ile Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında Şube /Sınıf/Okul Yarışmaları Yapılması. 04 Mart Nisan 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar ile Ortaokullar Öğrencileri Arasında İlçe Yarışmalarının Yapılması. 08 Nisan Nisan 2013 İlkokul 3.-4.Sınıflar ile Ortaokullar Öğrencileri Arasında İl Yarışmalarının Yapılması. 04 Mart Nisan 2013 (YGS- 24 Mart) 19 Nisan Nisan 2013 Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında İlçe Yarışmalarının Yapılması. Ortaöğretim Okulları Öğrencileri Arasında İl Yarışmalarının Yapılması. 11 Şubat Mart Nisan Nisan 2013 Okul öncesinde velilerin, ilkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Öğrencilerin Hazırlık Süreci Okul öncesinde velilerin, ilkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Etkinliklerin Yapılması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi AB ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Eskişehirspor kulubünün, başkanlarının,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE l (1) Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014)

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014) ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014) Öğretmenlerin, Eylül 2014 iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI BAŞLIKLAR I - Eğitim-Öğretim Takvimi II-Yüzüne Eğitim Verilen Kur an Kursları III-D Grubu Kur an Kursları IV-Hafızlık Eğitimi Verilen Kur

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı