Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u. Açılınası. izne bağlı yerler. ~Ştl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u. Açılınası. izne bağlı yerler. ~Ştl

Transkript

1

2 Açılınası o Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u izne bağlı yerler or~~~ ~Ştl<f~fnalı - içtihatlı yasal düzenlemelerı Halil Yılmaz

3 dinlenme, eğlence, fuhuş, oyun, içki amaçlı Açılması izne Bağlı Yerler ISBN: 975_5i2_849_2 Halil Yılmaz 7p.com Her hakkı yazara aittir. Kitabın basımında katkılarından dolayı istanbul Ticaret Odasına teşekkür ederiz. 1.. BASKI \..._. OFiSiM Ambalaj Matbaa Reklamcılık Turizm ve Danışmanlık Hizm. Tel.: Fax: istanbul, 2004

4 BASlM ONSOZU Sosyal hayatımızda önemli bir yer tutan, hemen herkesin işletmeci, çalışan veya müşteri olarak ilişkisinin bulunduğu, günlük hayatının bir kıs- mını geçirdiği otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, sauna, plaj, genelev gibi halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmaları ve işletilıneleri birtakım kurallara bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler; bu yerlerin açılmasına izin verme ve denetleme yetki!sorumluluğuna sahip mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri - polis 1 jandarma-, belediyeler, milli eğitim, sağlık, tekel, turizm, kültür, çevre müdürlükleri gibi kamu otoriteleri tarafından bilinmesi gerektiği gibi, işletmelerin sahip ve işleticileri, bunların meslek kuruluşları ile buralarda çalışaniçalışacak kişiler de bilgi sahibi olmalıdırlar. Pek çok kanun, tüzük ve yönetmelikle düzenlenmiş, genelgelerle de açıklama getirilmiş olan bu kurallara ulaşmak çoğu zaman kamu görevlileri tarafından bile zor olmakta, bunlar tam olarak bilinemediği için de kamu görevlileri ile işletme sahipleri, çalışanlar ve hatta bu yerlerde verilen hizmetlerden faydalanan kişiler arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla hazırladığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Kurulunun tarih ve 9 sayılı kararıyla da "ihtiva ettiği bilgiler sebebiyle tüm teşkilat mensuplarına tavsiye" edilen, Açılması İzne Bağlı Yerler ve Bu Yerlerde Çalışacak Kişiler Mevzuatı kitabı; açılması mahallin en büyük mülki idare anıirinin iznine bağ Iı umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri ile içkili yerler, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun izni ile açılan genelev,

5 birleşme yerleri, tek başına fuhuş yapılar yerler, bu yerlerde çalışacak kişiler ile verilen hizmetlerden yararlanan kişileri ilgilendiren mevzuat ve açıklamalarını ayrıca Danıştay kararlarını içermektedir. Görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi ile hak ve sorumluluklarının bilincinde olan vatandaş anlayışının oluşmasına, bu şekilde hukuka uygun kamu hizmeti yürütülmesine küçük bir katkımız olabilecekse kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilgili kişilere, kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını diliyoruz. Halil YILMAZ Mayıs Ankara

6 ll. BASlM ONSOZU Bu kitabımızı, görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi, hak ve sorumluluklarının bilincinde vatandaş anlayışının oluşmasına, bu şekilde hukuka uygun kamu hizmeti yürütülmesine katkı temennisi ile Mayıs 2000'de yayınlamıştık. Gerçektende mülki amirler, polis ve jandarma teşkilatları, belediyeler; görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi, işletmeciler, ticaret odaları, esnaf federasyonları 1 konfederasyon ve baro mensupları; hak ve sorumluluklarının bilincinde vatandaş, işletmeci, meslek kuruluşu olduklarının bir göstergesi olarakesere büyük bir ilgi göstermiş, sahip çıkmışlardır. Kitabımız: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Kurulu tarafından ( tarih ve 9 sayılı Karar) ihtiva ettiği bilgiler sebebiyle tüm teşkilat mensuplarına tavsiyesi, İçişleri Bakanlığı Yayın Kurulu'nca ( tarih ve 10 sayı Karar) mülki idare amirleri ve yerel yönetimler ile doğrudan ilgisi ne lı deniyle taşra teşkilatma duyurulması, uygun bulunmuştur. Bu baskıda, aslında açılması izne bağlı bir yer olan turizm işletme belgeli tesislerle ilgili kaynak ihtiyacı nedeniyle Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği ve Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ilave edilmiş, ayrıca Yargıtay Ceza Daireleri ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun fuhuşla ilgili içtihatları eklenmiştir.

7 Kitabımızın birinci baskısındaki ismi üzerindeki tereddütleri gidermek amacıyla kitabın adı ikinci baskıda "Dinlenme, Eğlence, Fuhuş, Oyun, İçki Amaçlı Açılması Izne Bağlı Yerler" olarak değiştirilmiştir. Hukuka uygun kamu hizmeti yürütme azınindeki tüm okurlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Halil YILMAZ Aralık Ankara

8 lll. BASlM ÖNSÖZÜ Bu kitapta, halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun, içki ve fuhuş yerlerini ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk kurallarının neler olduğu, nasıl yorumlanması gerektiği incelenerek kamu görevlilerine ve dolayısı ile İdareye, işletmecilere ve hatta İdari Yargıya yol göstererek uygulamaya yardımcı olmak, ayrıca bu kuralların eksiklikleri ve olması gerekenleri saptayarak Kural Koyucuya ışık tutmak amaçlanmıştır. Bir anlamda (ele alınan konulara ilişkin) yürürlükteki hukukun yapısı incelenmekte, normlar arasındaki ilişki saptanarak hukuk teknisyenliği yapılmak istenmiştir. Ticaret Odalarına üye işletmeler içinde otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, sa una, plaj gibi halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin önemli bir sayıda olduğu bilinmektedir. Söz konusu işletmecilere götürülen kültürel hizmetlere bir katkı olarak bu kitabımızın değişen mevzuata göre yenilenmiş 3. hasısının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılması ile işletmecilerin bilgilenmelerine ve haklarını korumalarına bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu olarak İTO tarafından olanak sağlanmıştır. Bu nedenle İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet YILDIRIM ile Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a içtenlikle teşekkür ederim. Halil YILMAZ Temmuz İstanbul

9 V AZAR HAKKINDA 16/17 Ekim 1997) Polis Akademisi, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu (Ankara, 6/8 Mayıs 1998), ~ı 1959 Afyon/Sandıklı doğumlu olan Halil YILMAZ, Polis Akademisi (1982) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003) mezunudur. T.C. Riyad Büyükelçiliği Koruma Amirliği, değişik rütbelerde İzmir, Erzurum, Ankara İl Emniyet Müdürlüklerinde çalışmış, EGM Asayiş Dairesi Başkan Yardımcılığı, İPA (Uluslararası Polis Birliği) Türkiye Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Yazara göre polislik, toplum için toplumla birlikte yapılan bir kamu hizmetidir. Bu nedenle bilimsel çalışmalara katılarak Emniyet Teşkilatının kurumsal görüşleri yanında kendi kişisel görüşlerini aktarma olanağını bulmuştur. İşte bu çalışmalarından bazıları: Ankara Üniversitesi, 3. AIDS Kongresi Cinsel Yollarla Bulaşan Hastalıklar ve AIDS Paneli (Ankara) Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. - Friedrich & Naumann Vakfı işbirliği, Türkiye'de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları Paneli (Avanos), EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı- UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliği, Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. koordinatörlüğü, Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri (Ürgüp, 30 Haziran 5 Temmuz 1997) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı ile 9 Eylül ve Marmara Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri işbirliği, Organize Suç Semineri (İzmir,

10 AB Avrupa-Akdeniz İşbirliği, Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Semineri (Roma, 12/16 Ekim 1998) JICA, 10. Uluslararası Suç Önleme Polisliği Semineri (Tokyo, 14/21 Şubat 1999) Dünya Yerel Yönetim Akademisi (WALD), Çocuk ve Demokrasi: Küçüklere Özgü Yargılama Hukuku Sempozyumu (İstanbul, 10/11 Haziran 1999) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Asayiş Şube Müdürleri Semineri (Ankara, 1/5 Kasım 1999) EGM - The British Counsil işbirliği, Terörle Mücadele Polisliği Semineri (Ankara, Mart 1999) EGM - The British Counsil işbirliği, Çağdaş Polis Stratejileri Semineri (Ankara, 09/17 Şubat 2000) Fırat Üniversitesi- Elazığ Emniyet Müdürlüğü işbirliği, 1. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu (Elazığ, 27/29 Mart 2000) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı- UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliği, Uluslararası Standartiara Göre Çocuk Polisi Semineri (Urgüp, 6 Eylül 2000) SHÇEK koordinatörlüğü, Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası (20 Kasım Kasım 2000) T.C. - UNICEF işbirliği, "Çocuklar İçin Elele" Kampanyası (23 Nisan Ağustos 2001) Türkiye Kuyumcuları Toplantısı (Antalya, 12/15 Nisan 2001) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Çevik Kuvvet Lider Yöneticilik Semineri (Istanbul, 3/6 Eylül 2001) EGM Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği, Sığınınacı ve Mülteci Meseleleri Semineri (Antalya, 7/9 Kasım 2001) J.?PT ~oordinatörlüğü, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Aile-Çocuk üzel Ihtisas Komisyonu, Çocuk Alt Komisyonu, IPA- Uluslararası Polis Birliği, 31. IPA IEC Konferansı (Sun City, 9/15 Eylül 2002), EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Spor Daimi Komitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği, Uluslararası Spor Güvenliği Semineri (Antalya, 3/4 Ekim 2002),

11 Prof. Dr. Feridun YENİSEY koordinatörlüğü, Hukuk ihtisas Seminerleri (13. "Terör, Örgütlü Suç ve İnsan Hakları" Ankara, 24/26 Aralık 2001; 18. "Özel Hayatın Korunması" İstanbul, 18/20 Ekim 2002) The British Counsil, Euro 2004'e doğru: Türkiye ve İngiltere'~i~ Bakış Açıları ve Çözümler; FUTBOL, TARAFTAR PROFILI, MEDYANIN ROLÜ VE ŞİDDET (21/22 Ekim 2003, İstanbul) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı (Ankara, 22/23 Ocak 2004) Prof. Dr. Feridun YENİSEY koordinatörlüğü, İnsan Hakları ve Devletin Yetkileri: Hukuk Devleti Yetkileri Seminerleri (Kolluğun Önleme -Denetleme ve İzin- Yetkileri, İstanbul, 21/22 Şubat 2004) EGM- TÜRKAB (AB-Türkiye İşbirliği Derneği işbirliği, AB Uygulamaları Işığında Türk Polisi Paneli (ANKARA, 22 Nisan 2004) TC -ABD işbirliği, Anti-Terörizm Yardım Programı 1 Rehine Müzakereleri (Lousiana State Police Academy, Baton Rouge-Lousiana/USA, 13/28 Mayıs 2004) "Su akar kum kalır, söz gider yazı kalır" misali çalışmalarını aşağıda belirtilen kitap ve dergilerde yayımlamıştır: İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi (Sayı 413), EGM Polis Dergisi (Sayı ll, 12, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32), Polis Akademisi Polis Bilimleri Dergisi (Sayı 1), Vazife Mah1lü ve Şehit Aileleri Polis Dergisi (Sayı 5, 9), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayın Organı Avrasya Dosyası (Sayı 2), Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri kitabı (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998), Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu kitabı (Polis Akademisi Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi: 5, Yıl 1998), Organize Suç kitabı (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 4, Nisan 1998), IPA- Uluslararası Polis Birliği Türkiye yayın organı IPA Türkiye Aktüel dergisi (Sayı 2, 3), Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Der-

12 neği yayın organı Çağın Polisi dergisi (Sayı 2, 5), Ankara Ticaret Odası yayını Ekonomik Denge dergisi (Sayı 31), Vergici ve Muhasebeci İle DİALOG dergisi (Ağustos 2002), Yazar aşağıda belirtilen kitapları yayma hazırlamıştır: EGM Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998), Organize Suç (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 4, Nisan 1998) Polis Gözüyle Polis (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000) Çocuk Gözüyle Polis (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000) Elinizdeki bu eserin dışında, EGM Yayın Kurulu tarafından (2003/2 sayılı karar) tavsiye edilen AYNASIZDAN POLİSE yol haritası (Atlas Yayıncılık, Ankara-2003, ISBN ) adlı kitap da yazara aittir.

13 Polis genelev öfkesi :!\ııı<ı;:b'l:l<"~""''~' ı;«~~m &"~ımııık ı:!"mr ~~?i)ıt::~::::::: >:::ıık~:_}~~~~~n;i:~it~7~1t::;::~;:~,:; ~~-~]

14

15 ~V

16 Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. A.Adnan Saygun Cad. No: 4/1-2 Sıhiye Ankara Tel: (0312) Fax: (0312)

17

18 BOLÜM 1 DiNLENME, EGLENCE, OYUN, içki YERLERi & ÇALIŞ(TIRIL)ANLAR AÇlLMASI izne BAGLI YERLER işletme izni 2 OTEL HOTEL M OTEL. HAN, BEKAR ODASI, PANSiYON VE BENZERi YERLER 3 içkisiz islirahat VE EGLENCE YERLERi 3 GAZiNO, BAR, PAVYON, BiRAHANE. MEYHANE, MÜZiKHOL, TAVERNA, RESTORAN, içkili LOKANTA. KAFEŞANTAN, CAFE, DANS SALONU, DiSKO, DiSKOTEK. KOKTEYL SALONU, KAHVE, KAHVEHANE, KIRAATHANE, ÇALGILI KAHVE, ÇAY BAHÇESi. DÜGÜN SALONU, FUAR. PANAYIR, LU NAPARK VE BENZERi YERLER 4 TiYATRO, SiNEMA VE BENZERi YERLER 4 HAMAM, PLAJ SA UNA, MASAJ SALONU, BiRLEŞiK TESiS VE BENZERi YERLER TAŞIMA ARAÇLARlNDA OTEL. GAZi NO VE BENZERi YERLER VEYA ÇEŞiT~i DiNLENME. EGLENCE VE OYUN YERi 5 ELEKTRONiK OYUN AlET VE MAKiNELERi, ViDEO VENEYA TELEViZYON OYUNLARI VE BENZERi OYUN YERLERi 5 EGLENCE AMAÇLI OYUN VERLERi 6 internet KAFE 6 KALDlRlM VE SOKAKLARDA içki SERViSi LO KAL. KAMP VE DiNLENME EVLERi GiBi YERLER DERNEK LOKALLERi MESLEK KURULUŞLARI, işçi/işveren SENDiKALARI VE ÜST KURULUŞLARININ lokalleri LO KAL, KAMP VE DiNlENME EVLERi GiBi YERLERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI TAŞlTLARDA KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI TURiZMi N VOGUN OLDUGU YÖRELERDEKi TESiSlERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI X~

19 KAPALl içki BAYiliiii 13 AÇIK içki SATICILIGI 13 BElEDiYE TEŞKiLATI BULUNAN KÖYLERDE içki BAYiliGi 14 BELEDiYE TEŞKiLATI BULUNMAYAN KÖYLERDE içki BAYiLiiii 14 TURiSTiK YERLERDE içki SATIŞI 14 TURiZM işletme BELGELi TESiSLER 14 SPOR TESiSi 18 KARAYOLLARI ÜZERiNDE EGLENCE YERi. TURiSTiK YAPI VE TESiSLER 18 DiNLENME, EGLENCE, OYUN VE içki YERi OLARAK işletilecek YER(LER)E ilişkin ŞARTLAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUN'DAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR VE 625 SAYILI KANUNLARDAKi istisnalar 21 UMUMA AÇIK YERLER ile AÇIK içki SATILAN YERLERiN OKULLARA, ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKLIGININ ÖLÇÜLMESi 21 UMUMA AÇIK YERLER ile AÇIK içki SATILAN YERLERiN OKULLARA. ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKllKTA KAZANILMIŞ HAKLAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi istisnalar 24 içki Li YER BÖLGESi OLARAK TESPiT EDiLEMEYECEK YERLER 25 TAŞlTLARDA KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI 26 TURiZMi N YOGUN OLDUGU YÖRELERDEKi TESiSLERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI 27 ı içkisiz istirahatve EGLENCE YERi 27 işletme izin BELGELERi 28 DiNLENME, EGLENCE, OYUN VE içki YERLERiNDE işletmeci & MESUL MÜDÜR 29 XVIII

20 içkili YER işletmecisi & MESUl MÜDÜRÜ içkisiz istirahat VE EGlENCE YERi işletme Ci Si & MESUl MÜDÜRÜ KAPAll içki BAYii işletmeci & MESUl MÜDÜRlER le ilgili HUSUSlAR DiNlENME, EGlENCE, OYUN VE içki YERLERiNDE ÇAUŞ(TIRil)ACAK KiŞilER TURiZM işletme BElGEli TESiSlERDE ÇAliŞ(TIRil)ACAK KiŞilER SAHNE SANATÇlSI KONSOMATRiSlER TRANSEKSÜEllER TÜRKiYE CUMHURiYETi UYRUGUNDA OlMAYANlAR KiMliK BiLDiRiMi SORUMLU işleticilerin KiMliKLERiNiN BiLDiRilMESi ÇAUŞ(TIRil)ANlARIN KiMliKlERiNiN BiLDiRilMESi KONAKlAMA TESiSlERiNDE & ÖZEl SAGUK MÜESSESElERiNDE & DiNlENME VE HUZUR EVlERiNDE & DiNi VE HAYlR KURUMLARININ SOSYAL TESiSlERiNDE KAlANlARlN KiMliKLERiNiN BiLDiRilMESi iş YERlERiNDE & ÖGRENCi YURTLARI VE BENZERi YERLERDE & RESMi BiNAlAR VE MÜŞTEMilATINDA YATARAK KALANlARlN KiMliKLERiNiN BilDiRilMESi işletmecilerin & YÖNETiCilERiN SORUMlULUGU GÖREV VE YÜKÜMlÜlÜKlERi N DEVRi FAALiYET SAATLERi UMUMA AÇIK islirahat VE EGlENCE YERi FAALiYET SAATLERi KAHVEHANE, KIRAATHANE VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 SABAHÇI KAHVESi VE BENZERi DiGER TESiSlERiN FAAliYET SAATLERi 42 lokanta, BiRAHANE, MEYHANE, GAZi NO, BAR, DANSiNG VE BENZERi YERLERiN FAAliYET SAATlERi 42 OTEl, HAN VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 SiNEMA, TiYATRO VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 BElEDiYE HUDUTlARI VE MÜCAViR AlANI DIŞINDA KALAN UMUMA AÇIK islirahat VE EGlENCE YERlERiNiN FAAliYET SAATlERi 43

21 internet KAFELERiN FAAliYET SAATLERi 43 TURiZM işletme BELGELi islirahat VE EGLENCE YERLERiNiN FAAliYET SAATLERi 43 CANLI MÜZiK 44 MÜZiK YAYINININ SINIRLANMASI VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 45 GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELiiii 46 işletmede GÜVENliGiN SAGLANMASI 48 POliS VE JANDARMANIN DENETiM YETKiSi 49 POliS VE JANDARMA DENETiMLERiNDE ARANACAK HUSUSLAR 49 POliS VE JANDARMA DENETiMi SONRASI YAPILACAK işlemler 52 TURiZM BAKANLIGININ DENETiM YETKiSi 55 TURiZM BAKANUGI DENETiM ElEMANLARI 55 TURiZM BAKANUGI DENETiM ELEMANLARININ GÖREV VE VETKilERi 56 TURiZM BAKANUGI DENETiMLERiNDE ARANACAK HUSUSLAR 57 TURiZM BAKAN U Gl DENETiMLERi SONRASI YAPILACAK işlemler 58 DiGER KAMU KURUMLARININ DENETiM YETKiSi & DENETiM SONRASI YAPILACAK işlemler 59 BÖLÜM 2 FUHUŞ YERLERi & FUHUŞ YAP(TIR)ANLAR FUHUŞUN TANIMI 61 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) AÇlSlNDAN FUHUŞ 62 AlENEN HAVASIZ HAREKETLERDE VE CiNSEl ilişkide BULUNANLAR 62 GENEl AHLAKA AYKlRI OLARAK AÇIK YERLERDE VEYA HALKIN KOlAYllKLA ÖGRENiP ANlAYABilECEGi YARI AÇIK VERLERDE FUHUŞ MAKSADlYlA KADlN OYNATANLAR VE KENDi iradesiyle OYNAYAN KADlNlAR YAŞINI DOLDURMAMIŞ KÜÇÜGÜ KANDIRARAK FUHUŞA TEŞViK EDENLER VE BUNUN YOLUNU KOLAYlAŞTlRANLAR ile 21 YAŞINI DOLDURMUŞ OlAN BAYANLARI FUHUŞA TEŞViK EDEN KOCA VEYA USUl VEYA SIHRi USUl VEYA KARDEŞLER YAŞINI BiTiRMEYEN BiR BAYAN ile BU KiŞiNiN KENDi RIZASI ile DAHi OlSA FUHUŞ MAKSADlYLA ilişkide BUlUNANlAR ile BAŞKASININ FUHUŞU için 21 YAŞINI BiTiREN BAYAN TEMiN EDENLER 64

22 EDEBE MUHALiF HAREKETLERDE BULUNANLAR YETKili MERCiiN EMiRLERiNE itaatsizlik EDENlER FUHUŞ NEDENiYLE ADli SORUŞTURMA YAPILACAK KiŞilER VE FiillERi 65 FUHUŞLA MÜCADELE 66 ZÜHREVi HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMiSYONU KURUlABilECEK YERLER 67 KOMiSYON ÜYELERi 67 KOMiSYONUN GÖREVlERi 68 KOMiSYON TOPLANTISI 68 KOMiSYON KARARI 68 KOMiSYON KlSlMLARI 69 idare KlSMI 69 SAGLIK KlSMI 70 CiNSEl YOllA BULAŞAN HASTALIKLAR 70 ŞANKROiD (YUMUŞAK ÇIBAN) 71 GENiTAl HERPES 71 S FiliZ (FRENGi) 72 TRiKOMONiASiS 72 GENiTAl SiGillER 72 KANDiDiAZiS (MANTAR ENFEKSiYONU) 73 BAKTERiYEl VAJiNOZiZ 73 PELViK ENFLAMATUVAR HASTALIK (PID) 73 GONORE (BEl SOGUKLUGU) 74 KlAMiDYA 75 HEPATiT B 75 ruds n icra KlSMI 76 ZÜHREVi HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMiSYONUNA YARDIM KURULU 77 MÜLKi idare AMiRLERiNiN GÖREVlERi 77 ~ n KAYMAKAM

23 AHLAK ZABITASI 79 GENEL KOLLUK 79 FUHUŞ YAP(TIR)AN KiŞiLER 80 GENEL KADlNLAR 80 GiZLi FUHUŞ YAPAN KADlNLAR 83 DEGiŞiK ERKEKLERLE BiRLiKTE OLAN KADlNLAR 87 EŞCiNSEL VE TRANSSEKSÜELLER 87 FUHUŞA SÜRÜKLENEN VEYA BU TEHLiKEYE MARUZ BIRAKlLAN ÇOCUKLAR 89 FUHUŞU MESLEK EDiNEN KADlNLARLA BiRLiKTE OLAN ERKEKLER & PARA KARŞILI Gl KADlNLARLA BiRliKTE OLAN ERKEKLER 89 FUHUŞ MAKSADlYLA BAYANLARI igfal, TEDARiK, SEVK VEYA BiR YERDEN DiGER BiR YERE NAKLEDENLER 90 FUHUŞA TEŞViK & ARACillK EDENLER 91 YABANCILAR 93 KOMiSYON TARAFINDAN TESCiL EDiLEN FUHUŞ YERLERi 96 GENHEV AÇMA ŞARTLARI 96 GENHEV işletmecileri & YÖNETiCiLERi 98 GENELEVLERDE GÜVENLiGiN SAGLANMASI 99 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMi 102 FUHUŞ YERlERiNi DE.NETLEYEBiLECEK MAKAMLAR 102 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMiNDE ARANACAK HUSUSLAR 102 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMi SONRASI YAPILACAK işlemler 103 izinsiz FUHUŞ YAPILAN YERLERE UYGULANACAK işlemler SAYILI KANUNA GÖRE 105 TÜZÜK'E GÖRE 105 izinsiz FUHUŞ YAPILAN EVLERE UYGULANACAK işlemler 105 izinsiz FUHUŞ YAPILAN UMUMA AÇIK YERLERE UYGULANACAK işlemler 106 GiZLi FUHUŞUN ARTMASI 106 FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK & GiZLi FUHUŞ GELiRLERiNiN VERGiLENDiRiLMESi 108 ıxxıı

24 SERBEST MESLEK OLARAK GiZLi FUHUŞ TiCARi KAZANÇ OlARAK FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK GiZLi FUHUŞ YAPANLAR ile FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK EDENLERE UYGULANACAK VERGiSEL YAPTIRIMLAR "RE'SEN VERGi TARHI" YOLUYLA ÖDENECEK VERGiNiN TESPiTi VERGi incelemesinde "HAYAT STANDARDI ESASI"NIN KANUNi ÖLÇÜ OLARAK UYGULANMASI KATMA DEGER VERGiSi (KDV) KESiLECEK VERGi CEZASININ TESPiTi VERGi ZiYAI (KAYBI) CEZASI 1'NCi DERECE USULSÜZLÜK ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇUN ÖNLENMESiNDE VERGiSEL YAPTlRlMLARlN ETKiSi SUÇLA MÜCADELEDE EMNiYET TEŞKiLATI & VERGi idaresi işbirligi ANAYASA il idaresi KANUNU POLiS VAZiFE VE SALAHiVET KANUNU BOLÜM 3 UYGULANACAK MEVZUAT POLiS V AZiFE VE SALAHiVET TÜZÜGÜ 135 AÇlLMASI izne BAGll YERLERE UYGULANACAK işlemler HAKKINDA YÖNETMELiK 142 AÇlLMASI izne BAGll YERLERE UYGULANACAK işlemler HAKKINDA YONETMELiK UYGULAMA TALiMATI 169 UYGULANACAK DiGER HÜKÜMLER 183 JANDARMA TEŞKiLAT, GÖREV VE YETKiLERi KANUNU 184 JANDARMA TEŞKiLATI GÖREV VE YETKiLERi YÖNETMELiiii 185 DERNEKLER KANUNU 190 YÜZER OTEL, YÜZER LOKANTA VEYA BENZERi TESiSLERiN işletilmesi HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI 191 ispirto VE ispirtolu içkilerinhisari KANUNU X~

25 ispirto ile B ira VE ŞARAP DAHil HER ÇEŞiT ispirtolu içki SATMAK isteyenlere TEKEL idaresince VERilECEK RUHSATNAMELERE DAiR YÖNETMEliK 194 ilkögretim VE EGiTiM KANUNU 198 ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARI KANUNU 199 UMUMA AÇIK YERLER VE içkili YERLER ile RESMI VEYA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARI ARASINDAKi UZAKLIKLARlN BEliRLENMESiNE DAiR YÖNETMEliK 200 KAT MÜLKiYEri KANUNU 204 UMUMi HIFZISSIHHA KANUNU 206 GENEL KADlNlAR VE GENElEVLERiN TABi OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVi HASTALIKtARlA MÜCADELE TÜZÜGÜ 207 TÜRKiYE'DEKi TÜRK VATANDAŞLARINA TAHSiS EDiLEN SAN' AT VE HiZMETlER HAKKINDA KANUN 235 ÇEVRE KANUNU 236 GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMEliGi 237 KARAYOLLARI TRAFiK KANUNU 242 KARAYOllARI TRAFiK YÖNETMEliGi 244 BELEDiYE KANUNU 246 işyeri AÇMA V~ ÇALI M~ ~UHSATlARI~A.. DAiR K~NUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN DEGIŞTIRILEREK KABULUNE DAIR KANUN 247 IŞYERi AÇMA VE ÇAliŞMA RUHSATLARINA ilişkin YÖNETMEliK 248 SIHHi MÜESSESELER için SINIFLARINA VE ÖZElliKLERiNE GÖRE ARANACAK NiTELiKLER 255 HAFTA TATili HAKKINDA KANUN 289 UlUSAl BAYRAM VE GENEl TATiLLER HAKKINDA KiMliK BiLDiRME KANUNU KANUN KiMliK BiLDiRME KANUNUNUN UYGULANMASI ile ilgili YÖNETMEliK RULET, TiLT,lANGIRT VE BENZERlERi OYUN AlET VE MAKiNAlARI HAKKINDA KANUN TURiZMi TEŞViK KANUNU TURiZM YATIRIM VE işletmeleri NiTEliKLERi YÖNETMELiGi XXIV

26 rurizm YATIRIM, işletme VE KURUlUŞLARININ DENETiMi rlakkinda YÖNETMEliK TÜRK CEZA KANUNU VERGi USUL KANUNU BOLÜM 4 YARGI KARARLARI TURiZM işletme BELGELi UMUMA AÇIK YERLERiN AÇillŞ-KAPANlŞ SAATLERiNiN TESPiTiNiN MAHALLi MÜLKi AMiR TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELEDiYE KARARI ile YAPILMASI 385 MASA FUTBOLUNUN YASAK OYUN ALETLERi KAPSAMINDA DEGERLENDiRiLMESi 386 GEREKLi ŞARTLARI YERiNE GETiRMEYEN OYUN SALONUNA AÇMA 1 işletme izni VERiLMEMESi 388 ÇOCUKLARlN YANLARlNDA EBEVEYN VEYA VASiLERi OLMADAN OYUN SALONLARINA GiREMEYECEKLERi 390 ÇOCUKLARlN YANLARlNDA EBEVEYNLERi OLMADAN OYUN SALONLARINA ALINMAMASI 392 ZOR KULLANARAK IRZA GEÇME 393 RIZAEN CiNSi MÜNASEBET & BU SUÇA YARDIM 394 FUHUŞUN BiR SAN' AT OLARAK KABULÜ 395 FUHUŞUN TANIMI & RESMi NiKAHLI KARISININ PARA KARŞILIGINDA BAŞKASI ile BiRLiKTE YAŞAMASINA MÜSAADE YAŞINI BiTiRMEYEN KlZI GAYRi RESMi ŞEKilDE EVLENDiRMEK 397 FUHUŞ YAPAN KIZINI TESLiM EDEN BABA 398 ÖZ KIZINA MÜŞTERi TEMiNi 398 ÜVEY KlZlNI, ÖNCEDEN TEMiN ETTiiii ERKEKLERE PARA KARŞILI Gl TESLiM 399 FUHUŞA ÖZENDiRME VE BUNUN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMA 399 KOCA'NIN FUHUŞA TEŞViKi YAŞINI BiTiRMEYEN Ni KAHSIZ YAŞADIGI KADlNI CEBiR, ŞiDDET,TEHDiT, NÜFUZ KULLANMAKSIZnil KENDi RIZASI VE FUHUŞ MAKSADlYLA NAKiL 400 MEDENi NiKAHLI KARISININ RIZASI VE PARA KARŞILI Gl BAŞKALARINA TEMiN (KADlN TiCARETi) YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARA FUHUŞ YAPTIRMAK 402 XXVI

27 21 YAŞINI BiTiRMEYEN NiKAHSIZ YAŞADIGI KADlNI CEBiR. ŞiDDET. TEHDiT. NÜFUZ KULLANMAKSIZIN KENDi RIZASI VE FUHUŞ MAKSADlYLA NAKiL 403 MEDENi NiKAHLI KARISININ RIZASI VE PARA KARŞILIGI BAŞKALARINA TEMiN (KADlN TiCARETi) YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARA FUHUŞ YAPTIRMAK YAŞINI BiTiRMEMiŞ BiR KiŞiYi FUHUŞA TEŞViK YAŞlNDAN KÜÇÜK BAYANLARLA FUHUŞ MAKSADI ile BiRLiKTE OLMAK YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARlN GiZLi BiR RANDEVUEVi A.ÇILARAK HAZlR BULUNDURULMASI & BURAYA GELEN ERKEKLERLE MUNASEBETTE BULUNMALARININ TEMiNi & FUHUŞ için TEMiN VE TEDARiK EDiLEN KADlNLARlN ADEDi KADAR MÜSTAKiL FiiLLER OLUŞMASI YAŞINI BiTiRMiŞ MAGDUREYi GENELEVE SATMA YAŞINI BiTiRMiŞ KADlN ile CEBiR, ŞiDDET, TEHDiT, NÜFUZ icrasi, HiLE OLMAKSIZIN CiNSi MÜNASEBETTE BULUNMAK & FUHUŞ MAKSADlYLA DEGiŞiK ERKEKLERE TEDARiK YAŞINI BiTiRMiŞ BAYANI FUHUŞ MAKSADlYLA, TEHDiT VE NÜFUZ KULLANMAKSIZIN TEDARiK 408 ERKEGE KADlN TEDARiKi 408 FUHUŞ için ERKEGE KADlN TEDARiKi VE NAKil 409 ERKEGE KADlN TEDARiKi VE NAKiL 409 FUHUŞA ÖZENDiRME VE KIŞKIRTMA (TEŞViK VE TAHRiK) & FUHUŞ için ARACillK VE KADlN TiCARETi SUÇLARININ UNSURLARI 410 ERKEGE KADlN TEDARiKi 411 HiLE VE DESiSE KULLANARAK FUHUŞA TEŞViK 412 KAYNAKÇA 413 jxxvl

28 BOLÜM 1 DiNLENME, EGLENCE, OYUN, içki YERLERi & ÇALIŞ{TIRIL)ANLAR AÇlLMASI izne BAGLI YERLER 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu; otel gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, plaj ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık, çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmasını polisin/jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tarih ve 99/13681 Karar sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik (AİBYUİHY)'in 4 üncü maddesi, umuma açık İstirahat -dinlenme- ve eğlence yerleri, oyun yerleri ile içkili yerlerin nereleri olduğuna açıklık getirmiş; bar, bekar odası, biralıane & meyhane, birleşik tesis, çalgılı kahve, çay bahçesi,

29 AÇlLMASI izne BAGLI YERLER dans salonu & disko & diskotek, düğün salonu, fuar & panayır, gazino, hamam, han, içkili lokanta, internet kafe, kafeşantan & cafe, kahvehane, kamp & dinlenme evi, kamping, kıraathane, kokteyl salonu, lokal, lunapar k, masaj salonu, motel, müzikhal & taverna, otel & hotel, oyun yeri, pansiyon, pavyon, plaj & havuz, sauna, sinema, tiyatro ve benzeri diğer yerler, niteliklerine göre içkili yer veya um uma açık İstirahat ve eğlence yeri veya oyun yeri olarak değerlendirilmiştir. Halkın genel kullanımına açık çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmasına izin verme, bu yerleri denetleme, geçici olarak kapatma veya faaliyetten men yetkisi, bu işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu polisin veya jandarma teşkilatının (kolluk kuvvetinin) yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirine aittir. işletme izni Otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, plaj ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık, çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerleri için 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 inci maddesine istinaden polisin/jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amiri tarafından işletme izni verilir. AİBYUİHY'in 14 üncü maddesi, kolluk kuvveti tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre), toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre/sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçlarının ekleneceğini ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulacağını, mülki amir tarafından açılma ve faaliyette bulunma izni verilmesini müteakip de kolluğun işletme izin belgesil düzenleyeceğini hükme bağlamıştır. Bu belgeler, İçkili İstirahat ve Eğ- 1 Daha önceleri "ruhsat/ruhsatname" olarak kullanı Lııı teri m, AİBYDİHY ile "işletme izin belgesi, olarak değiştirilmiştir.

30 dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerleri & çalış(tırıl)anlar lence Yeri İşletme İzin Belgesi, İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri İşletme İzin Belgesi, Konaklama Tesisi İşletme İzin Belgesidir. Yönetmelik, mahallin en büyük mülki amirinin de kim olduğunu 4 üncü maddesinde tanımlamıştır; illerde vali, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakam mahallin en büyük mülki amiridir. Açılması izne bağlı yerlerle ilgili düzenleyici işlemler merkez teşkilatında İçişleri Bakanlığının, taşra teşkilatında mahallin en büyük mülki amirinin görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Bu nedenle polis/jandarma, belediye, çevre veya sağlık müdürlükleri arasında yapılacak yazışmalar mülki amir imzası veya adına yapılmalı, ayrıca özellikle büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere, ilçeleri ilgilendiren düzenleyici nitelikteki yazışmalar mülki amirlikler arasında gerçekleşmelidir. OTEL, HOTEL, MOTEL, HAN, BEKAR ODASI, PANSiYON VE BENZERiYERLER Otel gibi halkın genel kullanımına açık yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır. Kanunda sadece "otel" belirtilmiş olmakla birlikte AİBYUİHY, fonksiyonları açısından otel, hotel, motel, han, bekar odası, pansiyon ile benzeri diğer yerleri de bu kapsamda değerlendirmiştir. içkisiz islirahat VE EGLENCE YERLERi AİBYUİHY'in 19 uncu maddesi, 4 üncü maddede tarif edilen yerlerden içkisiz İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmasının kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlı olduğunu düzenlemiştir.

31 AÇlLMASI izne BAGLI YERLER GAZiNO, BAR, PAVYON, BiRAHANE, MEYHANE, MÜZiKHOL, TAVERNA, REST ORAN, içki Li LOKANT A, KA FE ŞANT AN, CAFE, DANS SALONU, DiSKO, DiSKOTEK, KOKTEYL SALONU, KAHVE, KAHVEHANE, KIRAATHANE, ÇALGILI KAHVE, ÇAY BAHÇESi, DÜ GÜN SALONU, FUAR, PANAYIR, LUNAPARK VE BENZERi YERLER Gazino, bar, restoran, kahve ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır. Konu bar, pavyon, birahane, meyhane, gazino, içkili lokanta, kafeşantan, cafe, dans salonu, disko, diskotek, kokteyl salonu, çalgılı kahve, müzikhol, taverna, kahvehane, çay bahçesi, düğün salonu, fuar, panayır, kıraathane, lunapark ve benzeri diğer yerler açısından incelendiğinde, bu yerlerde içki verilip verilmeyeceği önem kazanmaktadır. İçki verilmeyecek ise içkisiz İstirahat ve eğlence yeri, içki verilecek ise içkili yer sınıflamasına girecek ve buna göre ilgili prosedür uygulanacaktır. TiYATRO, SiNEMA VE BENZERi YERLER Tiyatro, sinema ve benzeri gibi yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır2. 2 Umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri açısından 2634 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Yani bu yerler 'I\ırizm Bakanlığı tarafından verilmiş turizm yatırım ve işletme belgesine sahip ise turizm yatırım ve işletme belgesi, açma izni olarak değerlendirilmiştir. Bu nitelikteki açma izninin 2559 sayılı Kanunun 7 ve Ek 8 inci maddelerinin aksine mahallin en büyük mülki amiri tarafından değil Turizm Bakanlığı'nca verilmesi benimsenmiştir. Tiyatro, sinema ve benzeri gibi yerler sanat eserlerinin gösteriminin yapıldığı yerlerdir. 2559

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002-23 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ STANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-13 İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan BİRGÜL SUBAŞI Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda çeşitli yöntemler denemiştir. Yazının bulunmasıyla yazılı

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU içindekiler POLiS VAZiFE VE SELAHiYET KANUNU 4 MADDE 1: 4 MADDE 2: 4 MADDE 3: 5 MADDE 4: 5 MADDE 5: 5 MADDE 6: 6 MADDE 7: 6

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediyesi Ruhsat

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I-AMAÇ... 1 II-KAPSAM 1 III- HUKUKİ DAYANAKLAR...... 1 IV-TANIMLAR 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 İLKELER, SORUMLULUKLAR

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir?

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? 5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ BİLGİ NOTU 2-4 ARALIK 2010 ANKARA 1 SUNUŞ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 491 meslek dalında yaklaşık 2.000.000

Detaylı