Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u. Açılınası. izne bağlı yerler. ~Ştl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u. Açılınası. izne bağlı yerler. ~Ştl

Transkript

1

2 Açılınası o Dinlenme-= Eğlence '" Fuhuş 'u izne bağlı yerler or~~~ ~Ştl<f~fnalı - içtihatlı yasal düzenlemelerı Halil Yılmaz

3 dinlenme, eğlence, fuhuş, oyun, içki amaçlı Açılması izne Bağlı Yerler ISBN: 975_5i2_849_2 Halil Yılmaz 7p.com Her hakkı yazara aittir. Kitabın basımında katkılarından dolayı istanbul Ticaret Odasına teşekkür ederiz. 1.. BASKI \..._. OFiSiM Ambalaj Matbaa Reklamcılık Turizm ve Danışmanlık Hizm. Tel.: Fax: istanbul, 2004

4 BASlM ONSOZU Sosyal hayatımızda önemli bir yer tutan, hemen herkesin işletmeci, çalışan veya müşteri olarak ilişkisinin bulunduğu, günlük hayatının bir kıs- mını geçirdiği otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, sauna, plaj, genelev gibi halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmaları ve işletilıneleri birtakım kurallara bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler; bu yerlerin açılmasına izin verme ve denetleme yetki!sorumluluğuna sahip mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri - polis 1 jandarma-, belediyeler, milli eğitim, sağlık, tekel, turizm, kültür, çevre müdürlükleri gibi kamu otoriteleri tarafından bilinmesi gerektiği gibi, işletmelerin sahip ve işleticileri, bunların meslek kuruluşları ile buralarda çalışaniçalışacak kişiler de bilgi sahibi olmalıdırlar. Pek çok kanun, tüzük ve yönetmelikle düzenlenmiş, genelgelerle de açıklama getirilmiş olan bu kurallara ulaşmak çoğu zaman kamu görevlileri tarafından bile zor olmakta, bunlar tam olarak bilinemediği için de kamu görevlileri ile işletme sahipleri, çalışanlar ve hatta bu yerlerde verilen hizmetlerden faydalanan kişiler arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla hazırladığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Kurulunun tarih ve 9 sayılı kararıyla da "ihtiva ettiği bilgiler sebebiyle tüm teşkilat mensuplarına tavsiye" edilen, Açılması İzne Bağlı Yerler ve Bu Yerlerde Çalışacak Kişiler Mevzuatı kitabı; açılması mahallin en büyük mülki idare anıirinin iznine bağ Iı umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri ile içkili yerler, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun izni ile açılan genelev,

5 birleşme yerleri, tek başına fuhuş yapılar yerler, bu yerlerde çalışacak kişiler ile verilen hizmetlerden yararlanan kişileri ilgilendiren mevzuat ve açıklamalarını ayrıca Danıştay kararlarını içermektedir. Görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi ile hak ve sorumluluklarının bilincinde olan vatandaş anlayışının oluşmasına, bu şekilde hukuka uygun kamu hizmeti yürütülmesine küçük bir katkımız olabilecekse kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilgili kişilere, kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını diliyoruz. Halil YILMAZ Mayıs Ankara

6 ll. BASlM ONSOZU Bu kitabımızı, görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi, hak ve sorumluluklarının bilincinde vatandaş anlayışının oluşmasına, bu şekilde hukuka uygun kamu hizmeti yürütülmesine katkı temennisi ile Mayıs 2000'de yayınlamıştık. Gerçektende mülki amirler, polis ve jandarma teşkilatları, belediyeler; görev ve yetki sınırlarını bilen kamu görevlisi, işletmeciler, ticaret odaları, esnaf federasyonları 1 konfederasyon ve baro mensupları; hak ve sorumluluklarının bilincinde vatandaş, işletmeci, meslek kuruluşu olduklarının bir göstergesi olarakesere büyük bir ilgi göstermiş, sahip çıkmışlardır. Kitabımız: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Kurulu tarafından ( tarih ve 9 sayılı Karar) ihtiva ettiği bilgiler sebebiyle tüm teşkilat mensuplarına tavsiyesi, İçişleri Bakanlığı Yayın Kurulu'nca ( tarih ve 10 sayı Karar) mülki idare amirleri ve yerel yönetimler ile doğrudan ilgisi ne lı deniyle taşra teşkilatma duyurulması, uygun bulunmuştur. Bu baskıda, aslında açılması izne bağlı bir yer olan turizm işletme belgeli tesislerle ilgili kaynak ihtiyacı nedeniyle Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği ve Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ilave edilmiş, ayrıca Yargıtay Ceza Daireleri ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun fuhuşla ilgili içtihatları eklenmiştir.

7 Kitabımızın birinci baskısındaki ismi üzerindeki tereddütleri gidermek amacıyla kitabın adı ikinci baskıda "Dinlenme, Eğlence, Fuhuş, Oyun, İçki Amaçlı Açılması Izne Bağlı Yerler" olarak değiştirilmiştir. Hukuka uygun kamu hizmeti yürütme azınindeki tüm okurlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Halil YILMAZ Aralık Ankara

8 lll. BASlM ÖNSÖZÜ Bu kitapta, halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun, içki ve fuhuş yerlerini ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk kurallarının neler olduğu, nasıl yorumlanması gerektiği incelenerek kamu görevlilerine ve dolayısı ile İdareye, işletmecilere ve hatta İdari Yargıya yol göstererek uygulamaya yardımcı olmak, ayrıca bu kuralların eksiklikleri ve olması gerekenleri saptayarak Kural Koyucuya ışık tutmak amaçlanmıştır. Bir anlamda (ele alınan konulara ilişkin) yürürlükteki hukukun yapısı incelenmekte, normlar arasındaki ilişki saptanarak hukuk teknisyenliği yapılmak istenmiştir. Ticaret Odalarına üye işletmeler içinde otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, sa una, plaj gibi halkın genel kullanımına açık dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin önemli bir sayıda olduğu bilinmektedir. Söz konusu işletmecilere götürülen kültürel hizmetlere bir katkı olarak bu kitabımızın değişen mevzuata göre yenilenmiş 3. hasısının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılması ile işletmecilerin bilgilenmelerine ve haklarını korumalarına bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu olarak İTO tarafından olanak sağlanmıştır. Bu nedenle İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet YILDIRIM ile Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a içtenlikle teşekkür ederim. Halil YILMAZ Temmuz İstanbul

9 V AZAR HAKKINDA 16/17 Ekim 1997) Polis Akademisi, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu (Ankara, 6/8 Mayıs 1998), ~ı 1959 Afyon/Sandıklı doğumlu olan Halil YILMAZ, Polis Akademisi (1982) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003) mezunudur. T.C. Riyad Büyükelçiliği Koruma Amirliği, değişik rütbelerde İzmir, Erzurum, Ankara İl Emniyet Müdürlüklerinde çalışmış, EGM Asayiş Dairesi Başkan Yardımcılığı, İPA (Uluslararası Polis Birliği) Türkiye Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Yazara göre polislik, toplum için toplumla birlikte yapılan bir kamu hizmetidir. Bu nedenle bilimsel çalışmalara katılarak Emniyet Teşkilatının kurumsal görüşleri yanında kendi kişisel görüşlerini aktarma olanağını bulmuştur. İşte bu çalışmalarından bazıları: Ankara Üniversitesi, 3. AIDS Kongresi Cinsel Yollarla Bulaşan Hastalıklar ve AIDS Paneli (Ankara) Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. - Friedrich & Naumann Vakfı işbirliği, Türkiye'de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları Paneli (Avanos), EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı- UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliği, Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. koordinatörlüğü, Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri (Ürgüp, 30 Haziran 5 Temmuz 1997) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı ile 9 Eylül ve Marmara Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri işbirliği, Organize Suç Semineri (İzmir,

10 AB Avrupa-Akdeniz İşbirliği, Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Semineri (Roma, 12/16 Ekim 1998) JICA, 10. Uluslararası Suç Önleme Polisliği Semineri (Tokyo, 14/21 Şubat 1999) Dünya Yerel Yönetim Akademisi (WALD), Çocuk ve Demokrasi: Küçüklere Özgü Yargılama Hukuku Sempozyumu (İstanbul, 10/11 Haziran 1999) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Asayiş Şube Müdürleri Semineri (Ankara, 1/5 Kasım 1999) EGM - The British Counsil işbirliği, Terörle Mücadele Polisliği Semineri (Ankara, Mart 1999) EGM - The British Counsil işbirliği, Çağdaş Polis Stratejileri Semineri (Ankara, 09/17 Şubat 2000) Fırat Üniversitesi- Elazığ Emniyet Müdürlüğü işbirliği, 1. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu (Elazığ, 27/29 Mart 2000) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı- UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliği, Uluslararası Standartiara Göre Çocuk Polisi Semineri (Urgüp, 6 Eylül 2000) SHÇEK koordinatörlüğü, Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası (20 Kasım Kasım 2000) T.C. - UNICEF işbirliği, "Çocuklar İçin Elele" Kampanyası (23 Nisan Ağustos 2001) Türkiye Kuyumcuları Toplantısı (Antalya, 12/15 Nisan 2001) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Çevik Kuvvet Lider Yöneticilik Semineri (Istanbul, 3/6 Eylül 2001) EGM Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği, Sığınınacı ve Mülteci Meseleleri Semineri (Antalya, 7/9 Kasım 2001) J.?PT ~oordinatörlüğü, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Aile-Çocuk üzel Ihtisas Komisyonu, Çocuk Alt Komisyonu, IPA- Uluslararası Polis Birliği, 31. IPA IEC Konferansı (Sun City, 9/15 Eylül 2002), EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Spor Daimi Komitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği, Uluslararası Spor Güvenliği Semineri (Antalya, 3/4 Ekim 2002),

11 Prof. Dr. Feridun YENİSEY koordinatörlüğü, Hukuk ihtisas Seminerleri (13. "Terör, Örgütlü Suç ve İnsan Hakları" Ankara, 24/26 Aralık 2001; 18. "Özel Hayatın Korunması" İstanbul, 18/20 Ekim 2002) The British Counsil, Euro 2004'e doğru: Türkiye ve İngiltere'~i~ Bakış Açıları ve Çözümler; FUTBOL, TARAFTAR PROFILI, MEDYANIN ROLÜ VE ŞİDDET (21/22 Ekim 2003, İstanbul) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı (Ankara, 22/23 Ocak 2004) Prof. Dr. Feridun YENİSEY koordinatörlüğü, İnsan Hakları ve Devletin Yetkileri: Hukuk Devleti Yetkileri Seminerleri (Kolluğun Önleme -Denetleme ve İzin- Yetkileri, İstanbul, 21/22 Şubat 2004) EGM- TÜRKAB (AB-Türkiye İşbirliği Derneği işbirliği, AB Uygulamaları Işığında Türk Polisi Paneli (ANKARA, 22 Nisan 2004) TC -ABD işbirliği, Anti-Terörizm Yardım Programı 1 Rehine Müzakereleri (Lousiana State Police Academy, Baton Rouge-Lousiana/USA, 13/28 Mayıs 2004) "Su akar kum kalır, söz gider yazı kalır" misali çalışmalarını aşağıda belirtilen kitap ve dergilerde yayımlamıştır: İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi (Sayı 413), EGM Polis Dergisi (Sayı ll, 12, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32), Polis Akademisi Polis Bilimleri Dergisi (Sayı 1), Vazife Mah1lü ve Şehit Aileleri Polis Dergisi (Sayı 5, 9), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayın Organı Avrasya Dosyası (Sayı 2), Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri kitabı (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998), Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu kitabı (Polis Akademisi Seminer, Konferans, Sempozyum Bildirileri Dizisi: 5, Yıl 1998), Organize Suç kitabı (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 4, Nisan 1998), IPA- Uluslararası Polis Birliği Türkiye yayın organı IPA Türkiye Aktüel dergisi (Sayı 2, 3), Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Der-

12 neği yayın organı Çağın Polisi dergisi (Sayı 2, 5), Ankara Ticaret Odası yayını Ekonomik Denge dergisi (Sayı 31), Vergici ve Muhasebeci İle DİALOG dergisi (Ağustos 2002), Yazar aşağıda belirtilen kitapları yayma hazırlamıştır: EGM Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 3, 1998), Organize Suç (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayın No 4, Nisan 1998) Polis Gözüyle Polis (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000) Çocuk Gözüyle Polis (EGM 155.Yıl Kutlama Kurulu Tanıtım Hizmetleri Komitesi Yayını, 2000) Elinizdeki bu eserin dışında, EGM Yayın Kurulu tarafından (2003/2 sayılı karar) tavsiye edilen AYNASIZDAN POLİSE yol haritası (Atlas Yayıncılık, Ankara-2003, ISBN ) adlı kitap da yazara aittir.

13 Polis genelev öfkesi :!\ııı<ı;:b'l:l<"~""''~' ı;«~~m &"~ımııık ı:!"mr ~~?i)ıt::~::::::: >:::ıık~:_}~~~~~n;i:~it~7~1t::;::~;:~,:; ~~-~]

14

15 ~V

16 Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. A.Adnan Saygun Cad. No: 4/1-2 Sıhiye Ankara Tel: (0312) Fax: (0312)

17

18 BOLÜM 1 DiNLENME, EGLENCE, OYUN, içki YERLERi & ÇALIŞ(TIRIL)ANLAR AÇlLMASI izne BAGLI YERLER işletme izni 2 OTEL HOTEL M OTEL. HAN, BEKAR ODASI, PANSiYON VE BENZERi YERLER 3 içkisiz islirahat VE EGLENCE YERLERi 3 GAZiNO, BAR, PAVYON, BiRAHANE. MEYHANE, MÜZiKHOL, TAVERNA, RESTORAN, içkili LOKANTA. KAFEŞANTAN, CAFE, DANS SALONU, DiSKO, DiSKOTEK. KOKTEYL SALONU, KAHVE, KAHVEHANE, KIRAATHANE, ÇALGILI KAHVE, ÇAY BAHÇESi. DÜGÜN SALONU, FUAR. PANAYIR, LU NAPARK VE BENZERi YERLER 4 TiYATRO, SiNEMA VE BENZERi YERLER 4 HAMAM, PLAJ SA UNA, MASAJ SALONU, BiRLEŞiK TESiS VE BENZERi YERLER TAŞIMA ARAÇLARlNDA OTEL. GAZi NO VE BENZERi YERLER VEYA ÇEŞiT~i DiNLENME. EGLENCE VE OYUN YERi 5 ELEKTRONiK OYUN AlET VE MAKiNELERi, ViDEO VENEYA TELEViZYON OYUNLARI VE BENZERi OYUN YERLERi 5 EGLENCE AMAÇLI OYUN VERLERi 6 internet KAFE 6 KALDlRlM VE SOKAKLARDA içki SERViSi LO KAL. KAMP VE DiNLENME EVLERi GiBi YERLER DERNEK LOKALLERi MESLEK KURULUŞLARI, işçi/işveren SENDiKALARI VE ÜST KURULUŞLARININ lokalleri LO KAL, KAMP VE DiNlENME EVLERi GiBi YERLERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI TAŞlTLARDA KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI TURiZMi N VOGUN OLDUGU YÖRELERDEKi TESiSlERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI X~

19 KAPALl içki BAYiliiii 13 AÇIK içki SATICILIGI 13 BElEDiYE TEŞKiLATI BULUNAN KÖYLERDE içki BAYiliGi 14 BELEDiYE TEŞKiLATI BULUNMAYAN KÖYLERDE içki BAYiLiiii 14 TURiSTiK YERLERDE içki SATIŞI 14 TURiZM işletme BELGELi TESiSLER 14 SPOR TESiSi 18 KARAYOLLARI ÜZERiNDE EGLENCE YERi. TURiSTiK YAPI VE TESiSLER 18 DiNLENME, EGLENCE, OYUN VE içki YERi OLARAK işletilecek YER(LER)E ilişkin ŞARTLAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUN'DAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR VE 625 SAYILI KANUNLARDAKi istisnalar 21 UMUMA AÇIK YERLER ile AÇIK içki SATILAN YERLERiN OKULLARA, ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKLIGININ ÖLÇÜLMESi 21 UMUMA AÇIK YERLER ile AÇIK içki SATILAN YERLERiN OKULLARA. ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARINA VE ÖZEL OKULLARA OLAN UZAKllKTA KAZANILMIŞ HAKLAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi SINIRLAMALAR SAYILI KANUNDAKi istisnalar 24 içki Li YER BÖLGESi OLARAK TESPiT EDiLEMEYECEK YERLER 25 TAŞlTLARDA KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI 26 TURiZMi N YOGUN OLDUGU YÖRELERDEKi TESiSLERDE KADEHLE VE AÇIK içki SATILMASI 27 ı içkisiz istirahatve EGLENCE YERi 27 işletme izin BELGELERi 28 DiNLENME, EGLENCE, OYUN VE içki YERLERiNDE işletmeci & MESUL MÜDÜR 29 XVIII

20 içkili YER işletmecisi & MESUl MÜDÜRÜ içkisiz istirahat VE EGlENCE YERi işletme Ci Si & MESUl MÜDÜRÜ KAPAll içki BAYii işletmeci & MESUl MÜDÜRlER le ilgili HUSUSlAR DiNlENME, EGlENCE, OYUN VE içki YERLERiNDE ÇAUŞ(TIRil)ACAK KiŞilER TURiZM işletme BElGEli TESiSlERDE ÇAliŞ(TIRil)ACAK KiŞilER SAHNE SANATÇlSI KONSOMATRiSlER TRANSEKSÜEllER TÜRKiYE CUMHURiYETi UYRUGUNDA OlMAYANlAR KiMliK BiLDiRiMi SORUMLU işleticilerin KiMliKLERiNiN BiLDiRilMESi ÇAUŞ(TIRil)ANlARIN KiMliKlERiNiN BiLDiRilMESi KONAKlAMA TESiSlERiNDE & ÖZEl SAGUK MÜESSESElERiNDE & DiNlENME VE HUZUR EVlERiNDE & DiNi VE HAYlR KURUMLARININ SOSYAL TESiSlERiNDE KAlANlARlN KiMliKLERiNiN BiLDiRilMESi iş YERlERiNDE & ÖGRENCi YURTLARI VE BENZERi YERLERDE & RESMi BiNAlAR VE MÜŞTEMilATINDA YATARAK KALANlARlN KiMliKLERiNiN BilDiRilMESi işletmecilerin & YÖNETiCilERiN SORUMlULUGU GÖREV VE YÜKÜMlÜlÜKlERi N DEVRi FAALiYET SAATLERi UMUMA AÇIK islirahat VE EGlENCE YERi FAALiYET SAATLERi KAHVEHANE, KIRAATHANE VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 SABAHÇI KAHVESi VE BENZERi DiGER TESiSlERiN FAAliYET SAATLERi 42 lokanta, BiRAHANE, MEYHANE, GAZi NO, BAR, DANSiNG VE BENZERi YERLERiN FAAliYET SAATlERi 42 OTEl, HAN VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 SiNEMA, TiYATRO VE BENZERi YERlERiN FAAliYET SAATLERi 42 BElEDiYE HUDUTlARI VE MÜCAViR AlANI DIŞINDA KALAN UMUMA AÇIK islirahat VE EGlENCE YERlERiNiN FAAliYET SAATlERi 43

21 internet KAFELERiN FAAliYET SAATLERi 43 TURiZM işletme BELGELi islirahat VE EGLENCE YERLERiNiN FAAliYET SAATLERi 43 CANLI MÜZiK 44 MÜZiK YAYINININ SINIRLANMASI VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 45 GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELiiii 46 işletmede GÜVENliGiN SAGLANMASI 48 POliS VE JANDARMANIN DENETiM YETKiSi 49 POliS VE JANDARMA DENETiMLERiNDE ARANACAK HUSUSLAR 49 POliS VE JANDARMA DENETiMi SONRASI YAPILACAK işlemler 52 TURiZM BAKANLIGININ DENETiM YETKiSi 55 TURiZM BAKANUGI DENETiM ElEMANLARI 55 TURiZM BAKANUGI DENETiM ELEMANLARININ GÖREV VE VETKilERi 56 TURiZM BAKANUGI DENETiMLERiNDE ARANACAK HUSUSLAR 57 TURiZM BAKAN U Gl DENETiMLERi SONRASI YAPILACAK işlemler 58 DiGER KAMU KURUMLARININ DENETiM YETKiSi & DENETiM SONRASI YAPILACAK işlemler 59 BÖLÜM 2 FUHUŞ YERLERi & FUHUŞ YAP(TIR)ANLAR FUHUŞUN TANIMI 61 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) AÇlSlNDAN FUHUŞ 62 AlENEN HAVASIZ HAREKETLERDE VE CiNSEl ilişkide BULUNANLAR 62 GENEl AHLAKA AYKlRI OLARAK AÇIK YERLERDE VEYA HALKIN KOlAYllKLA ÖGRENiP ANlAYABilECEGi YARI AÇIK VERLERDE FUHUŞ MAKSADlYlA KADlN OYNATANLAR VE KENDi iradesiyle OYNAYAN KADlNlAR YAŞINI DOLDURMAMIŞ KÜÇÜGÜ KANDIRARAK FUHUŞA TEŞViK EDENLER VE BUNUN YOLUNU KOLAYlAŞTlRANLAR ile 21 YAŞINI DOLDURMUŞ OlAN BAYANLARI FUHUŞA TEŞViK EDEN KOCA VEYA USUl VEYA SIHRi USUl VEYA KARDEŞLER YAŞINI BiTiRMEYEN BiR BAYAN ile BU KiŞiNiN KENDi RIZASI ile DAHi OlSA FUHUŞ MAKSADlYLA ilişkide BUlUNANlAR ile BAŞKASININ FUHUŞU için 21 YAŞINI BiTiREN BAYAN TEMiN EDENLER 64

22 EDEBE MUHALiF HAREKETLERDE BULUNANLAR YETKili MERCiiN EMiRLERiNE itaatsizlik EDENlER FUHUŞ NEDENiYLE ADli SORUŞTURMA YAPILACAK KiŞilER VE FiillERi 65 FUHUŞLA MÜCADELE 66 ZÜHREVi HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMiSYONU KURUlABilECEK YERLER 67 KOMiSYON ÜYELERi 67 KOMiSYONUN GÖREVlERi 68 KOMiSYON TOPLANTISI 68 KOMiSYON KARARI 68 KOMiSYON KlSlMLARI 69 idare KlSMI 69 SAGLIK KlSMI 70 CiNSEl YOllA BULAŞAN HASTALIKLAR 70 ŞANKROiD (YUMUŞAK ÇIBAN) 71 GENiTAl HERPES 71 S FiliZ (FRENGi) 72 TRiKOMONiASiS 72 GENiTAl SiGillER 72 KANDiDiAZiS (MANTAR ENFEKSiYONU) 73 BAKTERiYEl VAJiNOZiZ 73 PELViK ENFLAMATUVAR HASTALIK (PID) 73 GONORE (BEl SOGUKLUGU) 74 KlAMiDYA 75 HEPATiT B 75 ruds n icra KlSMI 76 ZÜHREVi HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMiSYONUNA YARDIM KURULU 77 MÜLKi idare AMiRLERiNiN GÖREVlERi 77 ~ n KAYMAKAM

23 AHLAK ZABITASI 79 GENEL KOLLUK 79 FUHUŞ YAP(TIR)AN KiŞiLER 80 GENEL KADlNLAR 80 GiZLi FUHUŞ YAPAN KADlNLAR 83 DEGiŞiK ERKEKLERLE BiRLiKTE OLAN KADlNLAR 87 EŞCiNSEL VE TRANSSEKSÜELLER 87 FUHUŞA SÜRÜKLENEN VEYA BU TEHLiKEYE MARUZ BIRAKlLAN ÇOCUKLAR 89 FUHUŞU MESLEK EDiNEN KADlNLARLA BiRLiKTE OLAN ERKEKLER & PARA KARŞILI Gl KADlNLARLA BiRliKTE OLAN ERKEKLER 89 FUHUŞ MAKSADlYLA BAYANLARI igfal, TEDARiK, SEVK VEYA BiR YERDEN DiGER BiR YERE NAKLEDENLER 90 FUHUŞA TEŞViK & ARACillK EDENLER 91 YABANCILAR 93 KOMiSYON TARAFINDAN TESCiL EDiLEN FUHUŞ YERLERi 96 GENHEV AÇMA ŞARTLARI 96 GENHEV işletmecileri & YÖNETiCiLERi 98 GENELEVLERDE GÜVENLiGiN SAGLANMASI 99 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMi 102 FUHUŞ YERlERiNi DE.NETLEYEBiLECEK MAKAMLAR 102 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMiNDE ARANACAK HUSUSLAR 102 FUHUŞ YERlERiNiN DENETiMi SONRASI YAPILACAK işlemler 103 izinsiz FUHUŞ YAPILAN YERLERE UYGULANACAK işlemler SAYILI KANUNA GÖRE 105 TÜZÜK'E GÖRE 105 izinsiz FUHUŞ YAPILAN EVLERE UYGULANACAK işlemler 105 izinsiz FUHUŞ YAPILAN UMUMA AÇIK YERLERE UYGULANACAK işlemler 106 GiZLi FUHUŞUN ARTMASI 106 FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK & GiZLi FUHUŞ GELiRLERiNiN VERGiLENDiRiLMESi 108 ıxxıı

24 SERBEST MESLEK OLARAK GiZLi FUHUŞ TiCARi KAZANÇ OlARAK FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK GiZLi FUHUŞ YAPANLAR ile FUHUŞA TEŞViK VE ARACillK EDENLERE UYGULANACAK VERGiSEL YAPTIRIMLAR "RE'SEN VERGi TARHI" YOLUYLA ÖDENECEK VERGiNiN TESPiTi VERGi incelemesinde "HAYAT STANDARDI ESASI"NIN KANUNi ÖLÇÜ OLARAK UYGULANMASI KATMA DEGER VERGiSi (KDV) KESiLECEK VERGi CEZASININ TESPiTi VERGi ZiYAI (KAYBI) CEZASI 1'NCi DERECE USULSÜZLÜK ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇUN ÖNLENMESiNDE VERGiSEL YAPTlRlMLARlN ETKiSi SUÇLA MÜCADELEDE EMNiYET TEŞKiLATI & VERGi idaresi işbirligi ANAYASA il idaresi KANUNU POLiS VAZiFE VE SALAHiVET KANUNU BOLÜM 3 UYGULANACAK MEVZUAT POLiS V AZiFE VE SALAHiVET TÜZÜGÜ 135 AÇlLMASI izne BAGll YERLERE UYGULANACAK işlemler HAKKINDA YÖNETMELiK 142 AÇlLMASI izne BAGll YERLERE UYGULANACAK işlemler HAKKINDA YONETMELiK UYGULAMA TALiMATI 169 UYGULANACAK DiGER HÜKÜMLER 183 JANDARMA TEŞKiLAT, GÖREV VE YETKiLERi KANUNU 184 JANDARMA TEŞKiLATI GÖREV VE YETKiLERi YÖNETMELiiii 185 DERNEKLER KANUNU 190 YÜZER OTEL, YÜZER LOKANTA VEYA BENZERi TESiSLERiN işletilmesi HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI 191 ispirto VE ispirtolu içkilerinhisari KANUNU X~

25 ispirto ile B ira VE ŞARAP DAHil HER ÇEŞiT ispirtolu içki SATMAK isteyenlere TEKEL idaresince VERilECEK RUHSATNAMELERE DAiR YÖNETMEliK 194 ilkögretim VE EGiTiM KANUNU 198 ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARI KANUNU 199 UMUMA AÇIK YERLER VE içkili YERLER ile RESMI VEYA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARI ARASINDAKi UZAKLIKLARlN BEliRLENMESiNE DAiR YÖNETMEliK 200 KAT MÜLKiYEri KANUNU 204 UMUMi HIFZISSIHHA KANUNU 206 GENEL KADlNlAR VE GENElEVLERiN TABi OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVi HASTALIKtARlA MÜCADELE TÜZÜGÜ 207 TÜRKiYE'DEKi TÜRK VATANDAŞLARINA TAHSiS EDiLEN SAN' AT VE HiZMETlER HAKKINDA KANUN 235 ÇEVRE KANUNU 236 GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMEliGi 237 KARAYOLLARI TRAFiK KANUNU 242 KARAYOllARI TRAFiK YÖNETMEliGi 244 BELEDiYE KANUNU 246 işyeri AÇMA V~ ÇALI M~ ~UHSATlARI~A.. DAiR K~NUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN DEGIŞTIRILEREK KABULUNE DAIR KANUN 247 IŞYERi AÇMA VE ÇAliŞMA RUHSATLARINA ilişkin YÖNETMEliK 248 SIHHi MÜESSESELER için SINIFLARINA VE ÖZElliKLERiNE GÖRE ARANACAK NiTELiKLER 255 HAFTA TATili HAKKINDA KANUN 289 UlUSAl BAYRAM VE GENEl TATiLLER HAKKINDA KiMliK BiLDiRME KANUNU KANUN KiMliK BiLDiRME KANUNUNUN UYGULANMASI ile ilgili YÖNETMEliK RULET, TiLT,lANGIRT VE BENZERlERi OYUN AlET VE MAKiNAlARI HAKKINDA KANUN TURiZMi TEŞViK KANUNU TURiZM YATIRIM VE işletmeleri NiTEliKLERi YÖNETMELiGi XXIV

26 rurizm YATIRIM, işletme VE KURUlUŞLARININ DENETiMi rlakkinda YÖNETMEliK TÜRK CEZA KANUNU VERGi USUL KANUNU BOLÜM 4 YARGI KARARLARI TURiZM işletme BELGELi UMUMA AÇIK YERLERiN AÇillŞ-KAPANlŞ SAATLERiNiN TESPiTiNiN MAHALLi MÜLKi AMiR TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELEDiYE KARARI ile YAPILMASI 385 MASA FUTBOLUNUN YASAK OYUN ALETLERi KAPSAMINDA DEGERLENDiRiLMESi 386 GEREKLi ŞARTLARI YERiNE GETiRMEYEN OYUN SALONUNA AÇMA 1 işletme izni VERiLMEMESi 388 ÇOCUKLARlN YANLARlNDA EBEVEYN VEYA VASiLERi OLMADAN OYUN SALONLARINA GiREMEYECEKLERi 390 ÇOCUKLARlN YANLARlNDA EBEVEYNLERi OLMADAN OYUN SALONLARINA ALINMAMASI 392 ZOR KULLANARAK IRZA GEÇME 393 RIZAEN CiNSi MÜNASEBET & BU SUÇA YARDIM 394 FUHUŞUN BiR SAN' AT OLARAK KABULÜ 395 FUHUŞUN TANIMI & RESMi NiKAHLI KARISININ PARA KARŞILIGINDA BAŞKASI ile BiRLiKTE YAŞAMASINA MÜSAADE YAŞINI BiTiRMEYEN KlZI GAYRi RESMi ŞEKilDE EVLENDiRMEK 397 FUHUŞ YAPAN KIZINI TESLiM EDEN BABA 398 ÖZ KIZINA MÜŞTERi TEMiNi 398 ÜVEY KlZlNI, ÖNCEDEN TEMiN ETTiiii ERKEKLERE PARA KARŞILI Gl TESLiM 399 FUHUŞA ÖZENDiRME VE BUNUN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMA 399 KOCA'NIN FUHUŞA TEŞViKi YAŞINI BiTiRMEYEN Ni KAHSIZ YAŞADIGI KADlNI CEBiR, ŞiDDET,TEHDiT, NÜFUZ KULLANMAKSIZnil KENDi RIZASI VE FUHUŞ MAKSADlYLA NAKiL 400 MEDENi NiKAHLI KARISININ RIZASI VE PARA KARŞILI Gl BAŞKALARINA TEMiN (KADlN TiCARETi) YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARA FUHUŞ YAPTIRMAK 402 XXVI

27 21 YAŞINI BiTiRMEYEN NiKAHSIZ YAŞADIGI KADlNI CEBiR. ŞiDDET. TEHDiT. NÜFUZ KULLANMAKSIZIN KENDi RIZASI VE FUHUŞ MAKSADlYLA NAKiL 403 MEDENi NiKAHLI KARISININ RIZASI VE PARA KARŞILIGI BAŞKALARINA TEMiN (KADlN TiCARETi) YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARA FUHUŞ YAPTIRMAK YAŞINI BiTiRMEMiŞ BiR KiŞiYi FUHUŞA TEŞViK YAŞlNDAN KÜÇÜK BAYANLARLA FUHUŞ MAKSADI ile BiRLiKTE OLMAK YAŞINI BiTiRMEMiŞ KADlNLARlN GiZLi BiR RANDEVUEVi A.ÇILARAK HAZlR BULUNDURULMASI & BURAYA GELEN ERKEKLERLE MUNASEBETTE BULUNMALARININ TEMiNi & FUHUŞ için TEMiN VE TEDARiK EDiLEN KADlNLARlN ADEDi KADAR MÜSTAKiL FiiLLER OLUŞMASI YAŞINI BiTiRMiŞ MAGDUREYi GENELEVE SATMA YAŞINI BiTiRMiŞ KADlN ile CEBiR, ŞiDDET, TEHDiT, NÜFUZ icrasi, HiLE OLMAKSIZIN CiNSi MÜNASEBETTE BULUNMAK & FUHUŞ MAKSADlYLA DEGiŞiK ERKEKLERE TEDARiK YAŞINI BiTiRMiŞ BAYANI FUHUŞ MAKSADlYLA, TEHDiT VE NÜFUZ KULLANMAKSIZIN TEDARiK 408 ERKEGE KADlN TEDARiKi 408 FUHUŞ için ERKEGE KADlN TEDARiKi VE NAKil 409 ERKEGE KADlN TEDARiKi VE NAKiL 409 FUHUŞA ÖZENDiRME VE KIŞKIRTMA (TEŞViK VE TAHRiK) & FUHUŞ için ARACillK VE KADlN TiCARETi SUÇLARININ UNSURLARI 410 ERKEGE KADlN TEDARiKi 411 HiLE VE DESiSE KULLANARAK FUHUŞA TEŞViK 412 KAYNAKÇA 413 jxxvl

28 BOLÜM 1 DiNLENME, EGLENCE, OYUN, içki YERLERi & ÇALIŞ{TIRIL)ANLAR AÇlLMASI izne BAGLI YERLER 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu; otel gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, plaj ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık, çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmasını polisin/jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tarih ve 99/13681 Karar sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik (AİBYUİHY)'in 4 üncü maddesi, umuma açık İstirahat -dinlenme- ve eğlence yerleri, oyun yerleri ile içkili yerlerin nereleri olduğuna açıklık getirmiş; bar, bekar odası, biralıane & meyhane, birleşik tesis, çalgılı kahve, çay bahçesi,

29 AÇlLMASI izne BAGLI YERLER dans salonu & disko & diskotek, düğün salonu, fuar & panayır, gazino, hamam, han, içkili lokanta, internet kafe, kafeşantan & cafe, kahvehane, kamp & dinlenme evi, kamping, kıraathane, kokteyl salonu, lokal, lunapar k, masaj salonu, motel, müzikhal & taverna, otel & hotel, oyun yeri, pansiyon, pavyon, plaj & havuz, sauna, sinema, tiyatro ve benzeri diğer yerler, niteliklerine göre içkili yer veya um uma açık İstirahat ve eğlence yeri veya oyun yeri olarak değerlendirilmiştir. Halkın genel kullanımına açık çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerlerinin açılmasına izin verme, bu yerleri denetleme, geçici olarak kapatma veya faaliyetten men yetkisi, bu işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu polisin veya jandarma teşkilatının (kolluk kuvvetinin) yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirine aittir. işletme izni Otel, gazino, kahve, bar, restoran, tiyatro, sinema, hamam, plaj ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık, çeşitli dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerleri için 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 inci maddesine istinaden polisin/jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amiri tarafından işletme izni verilir. AİBYUİHY'in 14 üncü maddesi, kolluk kuvveti tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre), toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre/sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçlarının ekleneceğini ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulacağını, mülki amir tarafından açılma ve faaliyette bulunma izni verilmesini müteakip de kolluğun işletme izin belgesil düzenleyeceğini hükme bağlamıştır. Bu belgeler, İçkili İstirahat ve Eğ- 1 Daha önceleri "ruhsat/ruhsatname" olarak kullanı Lııı teri m, AİBYDİHY ile "işletme izin belgesi, olarak değiştirilmiştir.

30 dinlenme, eğlence, oyun ve içki yerleri & çalış(tırıl)anlar lence Yeri İşletme İzin Belgesi, İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri İşletme İzin Belgesi, Konaklama Tesisi İşletme İzin Belgesidir. Yönetmelik, mahallin en büyük mülki amirinin de kim olduğunu 4 üncü maddesinde tanımlamıştır; illerde vali, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakam mahallin en büyük mülki amiridir. Açılması izne bağlı yerlerle ilgili düzenleyici işlemler merkez teşkilatında İçişleri Bakanlığının, taşra teşkilatında mahallin en büyük mülki amirinin görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Bu nedenle polis/jandarma, belediye, çevre veya sağlık müdürlükleri arasında yapılacak yazışmalar mülki amir imzası veya adına yapılmalı, ayrıca özellikle büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere, ilçeleri ilgilendiren düzenleyici nitelikteki yazışmalar mülki amirlikler arasında gerçekleşmelidir. OTEL, HOTEL, MOTEL, HAN, BEKAR ODASI, PANSiYON VE BENZERiYERLER Otel gibi halkın genel kullanımına açık yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır. Kanunda sadece "otel" belirtilmiş olmakla birlikte AİBYUİHY, fonksiyonları açısından otel, hotel, motel, han, bekar odası, pansiyon ile benzeri diğer yerleri de bu kapsamda değerlendirmiştir. içkisiz islirahat VE EGLENCE YERLERi AİBYUİHY'in 19 uncu maddesi, 4 üncü maddede tarif edilen yerlerden içkisiz İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmasının kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlı olduğunu düzenlemiştir.

31 AÇlLMASI izne BAGLI YERLER GAZiNO, BAR, PAVYON, BiRAHANE, MEYHANE, MÜZiKHOL, TAVERNA, REST ORAN, içki Li LOKANT A, KA FE ŞANT AN, CAFE, DANS SALONU, DiSKO, DiSKOTEK, KOKTEYL SALONU, KAHVE, KAHVEHANE, KIRAATHANE, ÇALGILI KAHVE, ÇAY BAHÇESi, DÜ GÜN SALONU, FUAR, PANAYIR, LUNAPARK VE BENZERi YERLER Gazino, bar, restoran, kahve ve benzeri gibi halkın genel kullanımına açık yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır. Konu bar, pavyon, birahane, meyhane, gazino, içkili lokanta, kafeşantan, cafe, dans salonu, disko, diskotek, kokteyl salonu, çalgılı kahve, müzikhol, taverna, kahvehane, çay bahçesi, düğün salonu, fuar, panayır, kıraathane, lunapark ve benzeri diğer yerler açısından incelendiğinde, bu yerlerde içki verilip verilmeyeceği önem kazanmaktadır. İçki verilmeyecek ise içkisiz İstirahat ve eğlence yeri, içki verilecek ise içkili yer sınıflamasına girecek ve buna göre ilgili prosedür uygulanacaktır. TiYATRO, SiNEMA VE BENZERi YERLER Tiyatro, sinema ve benzeri gibi yerlerin işletme sahipleri, 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; işletmenin bulunduğu yerleşim merkezinin genel güvenliğinden sorumlu olan polisin veya jandarmanın yapacağı inceleme sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinden işletme izni almak zorundadır2. 2 Umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri açısından 2634 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Yani bu yerler 'I\ırizm Bakanlığı tarafından verilmiş turizm yatırım ve işletme belgesine sahip ise turizm yatırım ve işletme belgesi, açma izni olarak değerlendirilmiştir. Bu nitelikteki açma izninin 2559 sayılı Kanunun 7 ve Ek 8 inci maddelerinin aksine mahallin en büyük mülki amiri tarafından değil Turizm Bakanlığı'nca verilmesi benimsenmiştir. Tiyatro, sinema ve benzeri gibi yerler sanat eserlerinin gösteriminin yapıldığı yerlerdir. 2559

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ MEVZUATI VE EĞLENCE YERLERĠ Mart 2011-ANTALYA

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç ve kapsam M? d? e..h Yönetmeliğin am acı,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/837)

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/837) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 639) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/837) T.C. Başbakanlık

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Gündem Konusu : İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Gündem Konusu : İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 08.03.2017 Karar No : 2017/DK-HUK/83 Gündem Konusu : İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik KARAR incelenmiştir. : Hukuk

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak Amaç MADDE

Detaylı

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 )

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126 Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet

Detaylı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 2 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kapalı Yer Toplantısı 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşü Konferans, panel, tören, şenlik v.b toplantılar Mart 204 tarih ve 28940

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer : Tarih: Saat: Sayı : Türü: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ Amaç T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-003 Tarih : 03.01.2011 Konu : Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunun Vergi incelemeleri bölümünde ve 140. Maddesinde vergi incelemelerinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda sayılan,

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Oğuzhan GÜNGÖR S.M.Mali Müşavir 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU VE YAPILMASI GEREKENLER Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT Oğuz KILINÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. oguz.kilinc@deu.edu.tr SUNUM PLANI Tütün kontrol hiyerarşisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi Sayı :72093537-225.01 16.02.2017 / 22707239 DAĞITIM YERLERİNE Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[10-2014/207]-235870 04.08.2017 Konu : Mülkiyeti vergi muafiyeti

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA Resmi Gazete Sayı: 23922 (Asıl) Yayın Tarihi30.12.1999 Perşembe Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 99/13681 Karar tarihi: 19/10/1999 YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Konak Belediye

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 254 KARAR 254- Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğü, Emlak İnşaat Kamulaştırma Şefliğinin 26.09.2012 tarih 225-3891 sayılı yazısı ile Şehir plancısı Dilek Çakanşimşek

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.04.2011/ 59-1 ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının

Detaylı