KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUŞ Sürekli gelişme ve kendini yenileme anlayışı ile hareket eden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, misyon ve vizyonu ile hem hizmet kalitesi hem de sahip olunan kaynaklar açısından kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Kullanıcılarımızdan gelen istek ve önerileri dikkate alarak koleksiyonunu her geçen gün zenginleştirmekte, her türlü bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi için kullanıcılarımıza yardımcı olmaktadır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, karar ve uygulama alanında bilgi üreten ve bilgi kullanan araştırmacılara bilimsel ve teknik bilgi sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek görev, yetki ve sorumluluğumuzdur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde yürütülen eğitim ve öğretime en iyi şekilde destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kütüphanemiz, amaç ve hedefleri yönünde ne kadar yol aldığını sayı ve istatistiki bilgilerle titizlikle ortaya koyan 2014 yılı faaliyet raporu, aynı zamanda akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin öneri ve taleplerini belirlemede yol gösterici olacaktır. Ömer BOZKURT Daire Başkanı 2

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kuruluş kanunundaki yetkiler. 2.Görev Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanları, öğrenci ve personelin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak 3.Sorumluluk Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak. 3

5 C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 4748 m² kullanım alanlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin yer aldığı bina, bu amaçla yapılmadığı, Tıp Fakültesinin ek binası olarak tasarlandığı ve bununla birlikte kütüphane hizmetlerindeki gelişmelere ve yeniliklere de imkân sağlayamadığı için yetersiz kalmaktadır. Yeni açılan fakülteler, yüksekokullar ve birimler nedeniyle personel ve öğrenci sayısı her yıl artmaktadır, dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanları, öğrenci ve personelin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan Merkez kütüphanenin koleksiyonu hem nitelik hem de nicelik olarak çoğalmaktadır. Merkez kütüphane için en önemli sorun, artan yayın sayısını barındıracak bir yapıda olmayışı ve genişleme olanağının bulunmamasıdır. Yeterli alan bulunmadığı için, çok sayıda ciltli dergi uygun olmayan bir mekânda depolanmak durumunda kalmıştır. Artan yayın sayısı kullanıcı salonlarında oturma kapasitesini azaltmış ve araştırma yapan kullanıcıların ergonomik olmayan şartlarda kütüphane hizmetlerinden yararlanmalarına ve güncel ihtiyaca cevap verememesine sebep olmuştur. Binanın mevcut durumu; havalandırma, iklimlendirme, ışıklandırma alanlarındaki yetersizlikleri ortaya çıkarmakta, kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden, teknolojik açıdan desteklenmiş yeni birimlerin ve ortamların hazırlanmasına engel teşkil etmektedir. Bütün bu sebepler göz önüne alındığında en az m² lik yeni bir Merkez Kütüphane binasının üniversitemize kazandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır Taşınmazlar Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) 62,00 201,00 482, ,00 4

6 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontrol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli İskemle Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Merdiven. Rampa Sesli Uyarı Sistemi 906- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler I.C Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Otopark Açıklama Sayısı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1 sesli kitap 500 TOPLAM Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1 1 TOPLAM Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM

7 1.3. Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri Adet Alan (m²) 2 482,00 TOPLAM 2 482,00 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 2. Teşkilat Şeması Örgüt yapısı şu şekilde yapılandırılmıştır. Daire Başkanı Şube Müdürlüğü Sekreterlik Teknik Hizmetler: Otomasyon Hizmetleri, Web ve E - Kütüphane Hizmetleri, Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri, Elektronik Basılı Bilgi Erişim, Online Kaynaklar, Kataloglama ve Sınıflama, Veri Girişi Kullanıcı Hizmetleri: Multimedya Hizmetleri, Oryantasyon, Referans ve Belge Sağlama Hizmetleri, Akademik ve Sosyal Faaliyetler, Ödünç Verme Hizmeti, Kupür Derleme ve Güncel Yayınlar Hizmeti, ISBN ISSN - ISMN Sağlama Hizmetleri, Kütüphaneler Arası İşbirliği, Kitaplar ve Danışma Kaynakları, Özel Koleksiyonlar, Süreli Yayınlar, Tezler İdari Hizmetler: Satın Alma Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler 6

8 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Merkez Kütüphanede 89,080 basılı kitap, 3,462 başlık basılı süreli yayın, 5,037 OMÜ de yapılmış elektronik ve basılı özgün tez, 67 veritabanı (58 Tam Metin, 9 Bibliyografik + Özet), 210,000 e-kitap, 45,000 tam metin e-dergi, ayrıca çeşitli konularda eğitimi ve öğretimi destekler nitelikte DVD, VCD, video kaset, ses kasetleri görsel işitsel materyaller arasında yer almaktadır. Koleksiyondan da anlaşılabileceği gibi bir kütüphane dermesinde çok çeşitli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca, bilimsel yayınlarda elektronik biçimin oranı gittikçe artmaktadır. Diğer taraftan, hiçbir kütüphanenin kendi başına tüm yayınlara sahip olmasının mümkün olmadığı anlaşılmış, sahip olma yerine erişim anlayışı ön plana çıkmıştır. Kütüphaneler satın aldıkları yayın maliyetlerini azaltmak için ortaklaşa girişimin önemini kavramış ve birlikte hareket etmeye çalışmaktadırlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi de başlangıcından beri işbirliği çalışmalarını desteklemektedir. 7

9 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2014 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) I.C Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 1 1 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayarı Projeksiyon 3 3 Slayt Makinesi Akıllı Tahta Mikroskoplar *Çok Fonksiyonlu Yazıcı 3 3 Yazıcı Fotokopi Makinesi 3 2 Tarayıcılar Faks 1 1 Sunucular 2 2 Yazılımlar 1 1 Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu 3 3 Baskı Makinesi Fotoğraf Makinesi Kameralar 1 1 Televizyonlar 3 3 Müzik Setleri Diğer TOPLAM Açıklama: * Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir. 8

10 3.2. Kütüphanelere İlişkin Bilgi ve Sayısal Veriler Kütüphane Bilgileri I.C Kütüphanenin Bulunduğu Yerleşke Kütüphane Adı Alan (m²) 2014 Yılında Yapılan İyileştirme (Donanımsal) ve İlave Alanlarla (m² olarak) İlgili Açıklama Atakum Kampusu (Kurupelit) Merkez Kütüphane Merkez Kütüphane Kaynakları MERKEZ KÜTÜPHANE KAYNAKLARI I.C Bağış ve Satın Alma Yoluyla Kütüphanedeki Kayıtlı Kitap Sayısı Yıl İçinde Satın Alınan Kitap Sayısı Abone Olunan Elektronik Veri Tabanı Sayısı Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin) Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin) Elektronik Tez Sayısı Yıl İçinde Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı Türkçe Dergi Sayısı (Basılı-Başlık olarak) Yabancı Dergi Sayısı (Basılı-Başlık olarak) Abone Olunan Basılı Periyodik Yayın Görsel Yayınlar (DVD, CD, VCD, vs.)

11 Birim Kütüphanelerinin Kaynakları Birim Kütüphaneleri Kitap Süreli Yayın Tez Alaçam Meslek Yüksekokulu I.C Görsel Yayınlar Bafra Meslek Yüksekokulu Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Havza Meslek Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi Terme Meslek Yüksekokulu 859 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi Hukuk Fakültesi Sivil Havacılık Yüksekokulu 113 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 200 Güzel Sanatlar Fakültesi 210 İletişim Fakültesi Turizm Fakültesi Kütüphanesi 200 Kavak Meslek Yüksekokulu Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu

12 İndeksli Yayın Sayıları I.C SCI-Expanded, SSCI, AHCI'de Yayınlanmış Çalışmalara Ait Veriler Öğretim Üyesi Sayısı SCI SSCI AHCI SCI, SSCI, AHCI Yayın Sayısı Yayın Sayısı Yayın Sayısı Kapsamında Toplam Yayın Sayısı SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Toplam Atıf Sayısı Öğretim üyesi başına düşen ortalama yayın sayısı Öğretim üyesi başına düşen ortalama atıf sayısı Tüm Akademik Birimler ,61 5, Lisansüstü Tez Sayıları Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler I.C YILLAR Yüksek Lisans Tez Sayısı Doktora Tezi Sayısı Toplam Tez Sayısı Türkçe Yabancı Dil Türkçe Yabancı Dil Türkçe Yabancı Dil İnsan Kaynakları I.C.1-4 Personel Sınıfı 2013 Yılı 2014 Yılı 2014 Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) Akademik Personel 3 3 0% Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel % Sözleşmeli İdari Personel İşçi 3 3 0% TOPLAM % 11

13 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Arş. Gör. Okutman Uzman Eğit. Öğr. Pl. Genel Toplam 906- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 4.1. Akademik Personel Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C BİRİMİ Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş Yaş Yaş Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı 1 2 Yüzde 33% 66,67% Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C UNVAN YILLAR Yılına Göre 2014 Yılındaki Değişim (%) 0% 0% 0% 12

14 4.2. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı I.C Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar Daire Başkanı Kütüphaneci Şef Araştırmacı Bilgisayar İşletmeni Daktilograf Memur Hizmetli Teknisyen Yardımcısı TOPLAM I.C Fiilen Görev Yapanlar İdari Personelin Eğitim Durumu I.C İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 50,00% 14,29% 35,71% 13

15 İdari Personelin Hizmet Süresi I.C Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 14,29% 7,14% 21,43% 21,43% 14,29% 14,29% 7,14% İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 21,43% 35,71% 21,43% 21,43% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 5 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı TOPLAM 5 14

16 5. Sunulan Hizmetler 5.1. İdari Hizmetler Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler I.C Alım Türü Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 510, ,00 TL Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) TOPLAM 510, ,00 TL 0,00 0,00 TL 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Daire Başkanlığımız 2014 yılı içerisinde iç veya dış denetime tabi tutulmamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Amaç ve Hedefler başlığı altında Bu bölümde birimin, Üniversitemiz II. Stratejik Planda sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedefleri yer alacaktır. 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 1. EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 2.4. Stratejik Hedefler II.A-1.1 Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak Üniversitemiz II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır. 15

17 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Tertip Başlangıç Ödeneği KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi , ,00 0, , ,47 534,53 100% , ,00 0, , , ,05 98% , ,00 0, , ,54 322,46 100% ,00 0,00 0, , , ,65 75% , , , , , ,00 80% ,00 0,00 0, , ,54 220,46 94% , ,00 0, , ,23 50,77 100% , ,40 0, , , ,60 92% TOPLAM , , , , , ,52 100% 16

18 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Sıra No Açıklama 2014 Yılı 1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı 20 2 Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 84 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Bütçe Uygulama Sonuçları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kendisine tahsis edilen bütçe ile kurumun ihtiyaçları doğrultusunda elektronik ya da basılı ortamlardaki bilgiyi sağlamak, organize etmek ve bunu sunmak, çeşitli kurumlardan bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak, hem kullanıcıların hem de çalışan personelin ergonomik şartlarda performansını arttırıcı mekânsal düzenlemeler yapmak gibi misyonları yerine getirmiştir. 17

19 2. Performans Sonuçları Tablosu Yıl Hedef Gösterge Birim Kodu III.B Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması. 3-Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay 18-Atıf endekslerince ( SCI-Expanded, SSCI, AHCI ) taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen ortalama yayın sayısı. 19-Atıf endekslerince ( SCI-Expanded, SSCI, AHCI ) taranan dergilerdeki yayınların öğretim üyesi başına düşen ortala- ma atıf sayısı. 70-Kütüphanelere kayıtlı basılı yayın sayısı ( kitap, tez ) , , , Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı. 18

20 erişimi sağlamak Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 10-Kütüphane hizmetlerini iyileştirerek bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak. 72-Abone olunan e-dergi sayısı. 73-Abone olunan e-kitap sayısı. 74-Abone olunan e-tez sayısı ( Yurtdışı ). 75-Kütüphane hizmetinden yararlanan sayısı. 76-Kütüphane hizmetinden yararlananların memnuniyeti. kişi 77-Görme engellilere yönelik kütüphane materyalleri

21 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Merkez Kütüphanemiz bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hızlandırmak ve Kurupelit kampusuna uzak birimlerimize de bilgi hizmetlerini eriştirmek amacıyla oluşturduğu web sitesi ile elektronik ortamda da hizmetlerini devam ettirmektedir. Web sitemiz aracılığı ile verilen hizmetler; çeşitli konsorsiyumlar vasıtasıyla (ANKOS, EKUAL) tam metin online veri tabanlarına ve online bilimsel dergilere abone olunarak bunları kullanıcılarımıza sunmak, günümüzde bilimsel araştırmalar için çok önemli bir kaynak teşkil eden online veri tabanlarından Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Index), EbscoHost, Cab Abstracts, Proquest Health and Medical Package + Agricola Plus Text Online, MathScinet, Oxford Journals, Sage Journals, Cochrane Database, Springer E- Books, Springer Link, OVID LWW, Wiley Online Library, Informa, Thime Medical Package, MD Consult, Ebrary Academic Complete, Annual Reviews, British Medical Journals, ASABE, AMA, AV-DATA, FSTA (Food Science and Technology), Knovel, IOP, Dentistry and Oral Sciences Source, Journal of Bone & Joint Surgery American and British Edition, Westlaw, Clinical Key, ASCE, PsycArticles, Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası, HukukTürk gibi veritabanlarına abonelikler sağlanmış ve bunların yanı sıra bir çok deneme amaçlı veritabanı ve tam metin bilimsel dergi ve kitap web sayfamızdan erişime açılmıştır. Online danışma kaynakları, e-kitaplar, e-dergiler, e-gazeteler, e-tezler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı dergilerde yayınlanmış bilimsel yayın katalogu, yurtiçi bilgi merkezlerinin bağlantılar, e-duyuru listesi, online istek formları, yazılı basında üniversitemiz, LIBRA katalog sorgulama ekranı ile Merkez Kütüphane koleksiyonuna erişim, akademik ve resmi kurum bağlantıları, iletişim bilgileri, bu hizmetlerden bazılarıdır. CD ROM ve online veritabanlarından yapılan bilgi tarama ve elektronik bilgi erişim hizmetlerinden araştırmacılarımız hiçbir ücrete tabi tutulmadan yararlanabilmektedir. Ayrıca kullanıcılarımız internet ortamında bilgiye hızlı erişim için online danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kütüphanelerimizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde ve araştırma merkezlerinde bulunan kitap, makale, tez, rapor ve benzeri yayınlar Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü çerçevesinde kullanıcılarımız için sağlanabilmektedir. 20

22 Merkez kütüphanemiz yerli ve yabancı bilimsel süreli yayınlar açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Kütüphane otomasyonu çerçevesinde süreli yayınlara dair bir veritabanı oluşturulmuştur. Basılı versiyonun dışında elektronik dergilere de tam metin erişim olarak ulaşmak mümkündür. Abone olunan basılı yurtdışı bilimsel süreli yayınların internet ortamından da tam metin olarak yararlanılabilmesi için yayıncı kuruluşlarla lisans anlaşmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulan tam metin erişimli elektronik dergi sayısı 45,000 rakamına ulaşmıştır. Multimedya Birimi dermesinde ağırlıklı olarak eğitsel, tanıtıcı ve belgesel içerikli video kasetler, CD-ROM, VCD, DVD, yabancı dil eğitimi ile ilgili yardımcı ses kasetleri, müzik kaset ve CD leri ve sesli kitaplar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanat Enstitülerinde yapılmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerinin elektronik ortamda tam metinleri, üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencilerine araştırmalarında kullandırılması amacıyla açık erişim ve kurumsal arşiv projesi çerçevesinde kütüphane otomasyon sistemine (LIBRA) aktarılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin yayınladığı bilimsel dergilerde yer alan makalelerin, tam metin formatında LIBRA üzerinden sorgulanacak ve erişilebilecek şekilde sisteme aktarımı devam etmektedir. Kullanıcılarımızın yararlanabilmesi amacı ile günlük gazeteler ve dergiler tarama ve kupür derleme işlemlerinin bitimi neticesinde kullanıma sunulmaktadır. OMÜ ile ilgili yazılı basına yansıyan kupürlere web ortamından da erişilebilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde basılı yayınlara ISBN (Uluslar Arası Standart Kitap Numarası), ISSN (Uluslar Arası Standart Süreli Yayın Numarası), ISMN (Uluslar Arası Standart Müzik Numarası) sağlama hizmetleri yürütülmektedir. 21

23 Üniversitelerin Bilgi ve Bilgi Yönetimi bölümlerinde öğrenimlerine devam eden lisans öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmek üzere Merkez Kütüphanemizin çeşitli birimlerinde 1 ay süre ile eğitim stajı görmektedirler. Personelin bilgi teknolojisi / enformasyon ve dokümantasyon / bilgi hizmetleri alanlarındaki yenilikleri takip amacı ile yurtiçinde düzenlenen çeşitli seminer, konferans, panel, sempozyum gibi toplantılara katılımcı ya da aktif olarak katılımları Rektörlük oluru ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz mensuplarına yönelik elektronik danışma hizmeti kapsamının genişletilmesi Personel ve kullanıcılarla elektronik iletişim yollarının artırılması Belge sağlama hizmetlerinin elektronik olarak verilmesi Kütüphane web sayfası üzerinden erişilebilen kullanıcı eğitimi ve görsel kütüphane turunun gerçekleştirilmesi Elektronik kaynaklara yerleşke dışından erişimin yaygınlaştırılması Ödünç verme politikasının yenilenmesi Gecikme cezaları için politika saptanması Üniversitemiz öğrenci temsilcileri ile işbirliği yapılarak, kütüphane hakkındaki istek ve dileklerinin öğrenilmesi Elektronik kaynak koleksiyon geliştirme politikası oluşturulması Mevcut elektronik kaynakların içerik ve kullanımına yönelik değerlendirme yapılması Denemeye açılan elektronik veritabanları hakkında kullanıcılardan geri bildirim alınabilmesi için elektronik form hazırlanması Kütüphanelerimize renkli fotokopi makinesi konulması için girişimde bulunulması Bilgi okuryazarlığı dersinin üniversite programında yer alması için çalışmalar yapılması Üniversitemiz adresli atıf indekslerindeki ( ISI SCI- Expanded, SSCI ve AHCI) yayınların istatistiklerinin düzenli olarak web sayfamız üzerinden duyurulması 22

24 Kütüphaneden erişilebilen bibliyografik ve tam metin veritabanlarının kullanımına yönelik tanıtımlarının web sayfamız üzerinden duyurulması Yabancı dil eğitimini destekleyici bir film koleksiyonu oluşturulması Üniversitemizdeki ders programlarına yönelik televizyon, CD, VCD, DVD gibi araçlar satın alınarak hizmete sunulması Günümüz koşullarına uygun bir bağış ve değişim politikası oluşturulması Ücretli bilgi ve belge sağlama projesi Kullanıcılar ve personel için yeterli sayıda masa ve sandalye sağlanması Personelin kullandığı ofis mobilyalarının ergonomik olmasının sağlanması Kullanıcılar için oturma köşelerinin hazırlanması Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik, kullanıcılara özel tanıtım programlarının yapılması Kullanıcılar tarafından talep edilen yayın isteklerinin web sayfası üzerinde yer alan elektronik formlar vasıtasıyla işleme alınması 23

25 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Tanınmış ve köklü bir üniversitesinin bünyesinde olmak Toplum içindeki imajımız Üniversite yönetiminin desteği Deneyimli personel Bölgenin en zengin basılı ve elektronik koleksiyonuna sahip kütüphanesi oluşumuz Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme Teknolojik gelişmelerin bilgi hizmetlerine yansıtılabilmesi B. Zayıflıklar 1) ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL ALANLARDAKİ BOŞLUKLAR O.M.Ü Kütüphanelerine özgü bir yönetmeliğin olmaması 2) FİZİKSEL KOŞULLARIN YETERSİZLİĞİ Merkez Kütüphanemizde havalandırma, iklimlendirme, ışıklandırma alanlarındaki fiziksel eksiklikler Kullanıcı salonlarının ve depoların ihtiyaca cevap verememesi Masa, sandalye ve raf sayılarındaki yetersizlik Mevcut binanın, ergonomik olmayan şartlarda kütüphane hizmetlerinin sunulmasına ve güncel ihtiyaca cevap verememesine neden olması 3) İNSAN KAYNAKLARI BOYUTU Uzman personelin sayısal açıdan yetersizliği Meslek elemanlarını istihdamdaki zorluk 24

26 4) BÜTÇE BOYUTU Çağdaş ölçütlere uygun bir kütüphane bütçesinin olmayışı 5) UYGULAMADAKİ GÜÇLÜKLER Bazı kütüphane hizmetlerinin kullanıcılara yeterince duyurulamaması Eğitim-öğretim müfredatlarında kütüphanelerin etkin kullanılmasına yönelik programların yapılmaması Kütüphanenin atıf taraması, künye doğrulama ve indekslere giren yayınları belirleme yoluyla akademik yükselmelerde oynadığı rolün ilgili kesimlere yeterince duyurulamayışı Bilgisayar ve teknik donanım eksikliği 6) FIRSATLAR Kütüphaneye ayrılan mali kaynakların son yıllarda artması Diğer üniversite ve bilgi merkezleri ile işbirliği Üniversitenin diğer idari birimleri ile pozitif ilişki ANKOS, TÜBİTAK-EKUAL, TÜBESS, ILL gibi ulusal projelerde ve konsorsiyumlarda aktif rol oynaması 7) TEHDİTLER Üniversite yönetimlerinin kütüphaneye değişken bakış açısı Kısıtlayıcı lisans anlaşmaları Alternatif bilgi sağlayıcıları Mevcut personel sayısının yakın gelecekte daha da azalacak olması Elektronik ve basılı kaynaklardaki çeşitlilik ve maliyetlerindeki hızlı artış Üniversitedeki akademik birimler bünyesinde kütüphane oluşturma çabaları 25

27 C. Değerlendirme Kütüphaneye ayrılan mali kaynakların son yıllarda artması, diğer üniversite ve bilgi merkezleriyle işbirliği, üniversitenin diğer idari birimleriyle pozitifi ilişki, bilgi ve belge hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Binanın mevcut durumu; havalandırma, iklimlendirme, ışıklandırma alanlarındaki yetersizlikleri ortaya çıkarmakta, kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden, teknolojik açıdan desteklenmiş yeni birimlerin ve ortamların hazırlanmasına engel teşkil etmektedir yılı yatırım programında 2007H Proje numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler projesinin karakteristiğinde Merkez Kütüphane ( m²) yer almakta olup, 2016 yılında Merkez Kütüphane binasının Üniversitemize kazandırılması planlanmaktadır. HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı Unvanı : ETHEM OLUKCUOĞLU : UZMAN Telefonu : 3062 İmza : 26

28 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( Samsun 31/01/2015 ) Harcama Yetkilisi Ömer BOZKURT Daire Başkanı 27

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 19.01.2015 BARTIN İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3.

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

E.4.2.3. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı... 10 E.4.2.4. İdari Personelin Eğitim durumu... 10 E.4.2.5.

E.4.2.3. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı... 10 E.4.2.4. İdari Personelin Eğitim durumu... 10 E.4.2.5. İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3. Değerler... 1 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 2 D. YETKİ, GÖREV

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 6 I.A. MİSYON VE VİZYON... 6 I.A.1.MİSYON... 6 I.A.2.VİZYON... 6 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı