Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası. YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası. YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER 2012"

Transkript

1 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER

2 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Teşvik Belgeli Yatırımlar) Bu yasa kapsamında uygulanan destekler; KDV İstisnası : Yeni alınacak makinelerde KDV muafiyeti sağlar. Gümrük Vergisi İstisnası : Yeni alınacak makinelerde uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlar. Faiz Desteği; TL kredilerinde 5 puan,döviz kredilerinde 2 puanlık destek sağlar. (Bölgelere göre oran değişmektedir.) SSK İstisnası: SSK işveren payı ve stopaj istisnası sağlar.(bölgelere göre oran değişmektedir.) Vergi İstisnası:Sabit yatırım tutarına göre vergi istisnası sağlar. (Bölgelere göre oran değişmektedir.) Arazi Desteği : Hazine arazisi tahsisi sağlar. Yaşanan sıkıntılar ve önerilerimiz; Devlet desteklerinin düzenlenmesindeki önemli bir amaç hammaddesi o bölgeden karşılanan sektörleri harekete geçirmektir.bu sayede bölgesel bir kümelenme oluşturmaktır.ancak,özellikle bölgemiz için desteklenen sektörlere baktığımızda yeterince hassasiyet gösterilmediği ortadadır.örneğin bisiklet imalatından hiçbir yatırımcımız yatırım teşvik belgesi almamıştır.bu nedenle,illerde hangi yatırımların desteklenmesi gerekliliği ciddiyetle hazırlanmalıdır. Uygulanan teşvik mevzuatında her ne kadar bölgesel bir sektörel dağılım varsa da pratikte bazılarının uygulanması çok zordur.özellikle bazı sektörde asgari yatırım tutarı çok yüksektir.örneğin,hayvancılık yatırımlarında asgari 300 baş canlı hayvan yanında yem bitkisi üretimi ve elde edilen ürünün işlenmesi şartı vardır.bu nedenle,bu yatırımın yapılması için ortalama yatırım tutarı yaklaşık 6 milyon TL civarında olmaktadır. Bir başka örnekte,ilimiz için çok önemli olan-hammaddesi ilimizde ve bölgemizde olmasından dolayı - tuğla sektörünün modernizasyonudur.ilimizde tuğla fabrikasının kurulması destek kapsamında değildir.modernizasyonu destek kapsamındadır.bir tuğla fabrikasının modernizasyonu ortalama 8 milyon TL civarındadır. Bu nedenle,desteklenen sektörlerdeki asgari yatırım tutarı bölgemiz için gerçekçi rakamlara çekilmelidir. Yatırım Teşvik Mevzuatında bilindiği bölgesel teşvik ve genel teşvik uygulaması vardır.destek kapsamında olan yatırımlar bölgesel destek kapsamında olan sektörler için geçerlidir.(ek II listesinde yer alan sektörler) Genel destek kapsamında olan yatırımlarda ise sadece KDV ve Gümrük Muafiyeti uygulanmaktadır. Bu uygulama devam edebilir ancak,bölgemiz için EK II listesinde yer alan sektörler genişletilmelidir. Genel olarak bir yatırımın teşvik kapsamına alınması için asgari sabit yatırım tutarının TL olması şartı vardır.bu durum bölgemiz için TL çekilmesi gerekir. En azından genel teşvik uygulaması için bu düşünülmelidir. Yatırım teşvik belgesi alırken bazı sektörler için bazı ön belgeler zorunlu kılınmaktadır.bu belgeler yatırım teşvik belgesinin alınmasını zorlaştırmaktır.örneğin,su şişeleme tesisi kurmak isteyen bir yatırımcı öncelikle kaynak kullanım iznini alma zorunluluğu yatırım sürecini boğmaktadır. İlginç olan başka bir örnekte sağlık sektöründen verilebilir.bölgemizde hastaneler destek kapsamındadır.ancak,hastane kurulmadan evvel Sağlık Bakanlığından ön izin alma şartı vardır.sağlık Bakanlığı da kurulu olmayan hastaneye ön izin vermemektedir.bu nedenle,yatırımcı hastane kurmak için hazine arazisi talep edememektedir.yatırımın önemli bir kısmını da destek almadan gerçekleştirmek zorunda 2

3 kalmaktadır. Bu nedenle,yatırımcıyı boğan ve yatırımı engelleyen bazı ön izinler yatırım teşvik belgesi verildikten sonra kapanışta istenebilir. Bölgemiz için önemli bir sektör olan turizm sektörü de destek kapsamındadır.ancak,oteller destek kapsamında olmasına rağmen bu alanda alınmış yatırım teşvik belgemiz yoktur.nedeni ise,bürokratik karmaşadır.çünkü,hazine Müsteşarlığı otel yatırımları için öncelikle turizm yatırım belgesi istemektedir.örneğin,yatırımcı bir dağ evi veya butik otel kurmak için hazine arazisi talep etmesi için yatırım teşvik belgesini alması gerekir.ancak yatırım teşvik belgesi için de turizm yatırım belgesi almak zorundadır.turizm Bakanlığı da turizm yatırım belgesini vermek için arazinin var olma şartını aramaktadır.yeni teşvik mevzuatı bu karmaşayı ortadan kaldırmalıdır. Devlet destekleri ülkemizde çeşitli mevzuatlar altında dağınık bir şekilde uygulanmaktadır.bu mevzuat karmaşası nedeniyle devlet destekleri bir çok kurum tarafından uygulanmaktadır.bu durum teknik olarak bazı uygunsuzlara da neden olmaktadır. Öncelikle farklı kurumların kuruluş yasaları mevcut devlet desteklerini uygulamayı zorlaştırmaktır.örneğin arazi tahsisi yatırım teşvik belgesinde yer almasına rağmen milli emlak tarafından neredeyse uygulanması mümkün olmayan bir destek halini almıştır. Bu nedenle,uygulanan devlet desteklerinde ilgili kurumların mevcut yönetmenliklerinde de uyumlaştırma yapılmalıdır. Yayınlanan devlet desteklerinin uygulanmasındaki önemli bir eksiklik ise mevzuatların sık sık değişmesidir.değişen mevzuatlar bazen teşvik mevzuatını ruhundan koparmaktadır.örneğin 28 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden sonraki Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar destek kapsamındaki kalemleri başka bir devlet desteğinden faydalandıramayacaktır. Örneğin,Ar-Ge desteği olan bir yatırımcı alması gereken bir makineden KDV ve Gümrük Muafiyeti sağlayamayacaktır. Bu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmelidir. Mevzuatın EK IV listesinde yer alan desteklenmeyecek sektörler içinde yer alan bazı sektörler ilimiz için önemlidir. Örneğin makarna ilimiz için önemlidir.çünkü hammaddesi ilimizdedir ve Irak ve Suriye ülkelerine ihracatı mümkündür. EK IV listesi tekrar gözden geçirilmelidir. Teşvik mevzuatında bilindiği gibi Türkiye dört ayrı bölgeye ayrılmıştır.illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralarına göre ayrılan bölgeler ekonomik dinamikleri ve hammadde girdileri itibariyle farklıdır.örneğin Trabzon,Diyarbakır ve Şırnak dördüncü gruptadır.hatta denebilir ki,iç Anadolu ve Karadeniz illerinin tamamına yakını dördüncü bölgedir. Uygulanan destek oranları da bu iller için aynıdır.dolayısıyla büyük yatırımcı yatırım kararını Karadeniz ve İç Anadolu daki illere kaydırmaktadır. Bu nedenle,türkiye yine dört bölgeye ayrılabilir ama bölgelerde alt bölgelere bölünebilir ve destekler bu oranlara göre tekrar gözden geçirilmelidir. Teşvik belgeli yatırımlarda yaşanan önemli bir sıkıntı da başlangıç sermayesindeki yetersizliktir. Bu nedenle,proje başlama aşamasında Devlet yatırımcı kadar risk almalı ve yatırıma başlaması için belli bir miktarda sübvansiyonlu kredi sağlamalıdır. Mevzuatta yer alan ancak pratikte bölgemiz için uygulanamayan konfeksiyon sektörünün 1. Bölgeden 4.bölgeye taşınması ile alakalı desteklerdir.bu kapsamda desteğin uygulanabilirliği yoktur. Mevzuat 2010 yılından önce taşınanları kapsamaktadır.ayrıca birinci bölgedeki yatırımcılar daha gelişmiş dördüncü bölgedeki illere taşınmayı düşünürler.bu nedenle,öncelikle yatırım teşvik mevzuatı öncelikle bölgemizdeki konfeksiyon sektörünü desteklemeyi düşünmelidir. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında uygulanan TL 5 puan, dövizde 2 puanlık faiz desteği proje aşamasında ve hammadde aşamasında uygulanmalıdır.ayrıca ilimizde sübvansiyon oranı artırılmalıdır ve proje teminat olarak kabul edilmelidir. Veya Mevzuatta Kredi Garanti Fonunu bağlayıcı hükümler olmalıdır. Ayrıca bölgemizdeki bankalar Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzalamalı ve kanunu uygulamalıdır sayılı yasa kapsamında yer alan enerji desteği yatırım teşvik mevzuatına bağlanmalıdır. İlimiz içinde bu oran %40 dan başlatılmalıdır ve %80 de son bulmalıdır.ayrıca bu destek doğrudan yansıtılmalıdır sayılı yasa kapsamında uygulanan SSK istisnası desteğindeki işveren payı indirimi ve daha sonra yatırım teşvik kapsamına bağlanan stopaj vergisi istisnasındaki karışıklık giderilmelidir. Genel olarak 5084 sayılı yasa teşvik kapsamında olmayan yatırımları kapsamalıdır.yatırım teşvik mevzuatı kapsamında olan destekler sadece bu mevzuat üzerinden yürütülmelidir. SSK istisnası bölgemizde yatırım teşvik belgesinin kapanmasına bağlı olarak %100 uygulanmalıdır.en az iki yıl boyunca SSK giderinden yatırımcı muaf olmalıdır. Mevcut uygulama sadece işveren payını kapsamaktadır. 3

4 Vergi istisnası mevcut uygulama sabit yatırım tutarının %60 nı ve %2 üzerinden tahakkuk ederek 7 yıl boyunca uygulanmasını kapsamaktadır.bu destek bölgemiz için yatırım teşvik belgesinin kapanmasını takip eden ilk yıl için %100,ikinci yıl için %75,üçüncü yıl için %50 uygulanmalıdır. Malum olduğu üzere bölgemiz,sanayi hammadde girdisi olarak batı illerine bağımlıdır. Bu nedenle özellikle bölge dışına yapılan satışlarda ve ihracatta ciddi bir maliyet dezavantajına sahiptir. Bu nedenle,özellikle bölgemiz için nakliye desteği düşünülmelidir.yatırım teşvik belgeli yatırımlar örneğin ÖTV den muaf olabilir. Bölgemizdeki Ticaret ve Sanayi Odalarına Teşvik belgesi verme yetkisi düşünülmelidir. Hazine Bankası olan Türkiye Kalkınma Bankasının uyguladığı kredi destekleri tüm şirketlere uyarlanmalıdır.(şu anda sadece A.Ş.ler desteklenmektedir.) Hazine Müsteşarlığının Kalkınma Bankası dışında da diğer bankalarla teşvik belgeli yatırımları kredi destekleme protokolleri hayata geçirilmelidir veya Türkiye Kalkınma Bankasının ilimizde bir bölge müdürlüğü kurulmalıdır. 4

5 Cumhuriyet Döneminde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Politikasına Yönelik Tespitler Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bölgemizin verilerini biraz irdelediğimizde esasen bu günden çok farklı bir yapı olmadığını veya değişiklik olmadığını görüyoruz. Mesela, Türkiye kalkınma bankasının bir raporuna göre Sanayi sektörünün ülke içindeki payı 1927 yılında Doğu Anadolulun payı %5.1,Güneydoğu Anadolu nun payı % 7, yılında, Doğu Anadolulun payı %1.6,Güneydoğu Anadolu nun payı % yılında Doğu Anadolulun payı % 1.2,Güneydoğu Anadolu nun payı %2, yılında Doğu Anadolulun payı % 1,5,Güneydoğu Anadolu nun payı % 3,2 dir. (TÜİK 2001 yılından sonra bölgesel verileri yayınlamamıştır.) Cumhuriyet tarihinden beri sanayi tesis sayısında en dramatik düşüşler D.Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gözlenmiştir. Tesis sayısı bakımından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cumhuriyet kuruluşundan bu yana %300 civarlarında küçülme olmuştur. Marmara,Ege bölgelerinde oluşan katma değer tüm sanayi sektörlerinde %50 nin üzerindedir. Yani bu şehirler tüm sektörlerde ülke ortalamasının üzerinde gelişme vardır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Verilerine baktığımız da ise Doğu Anadolulun payı son elli yılda %4.1 den düzenli olarak % 3.5 gerilemiş Güneydoğu Anadolu nun payı ise yine son elli yılda % 5,2 den % 5.5 olmuştur. Yıllar ilerledikçe Türkiye ve Dünyanın şartları değişmiş fakat bölgemizin şartları pek değişmemiştir. Nüfus ve yüz ölçüm bakımından ülkenin %20 ye yakın kısmını kaplayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülke içindeki yarattığı katma değer % 4 kadardır. Doğu ve Güneydoğu illeri kişi başına milli gelir ülke ortalamasından % oranında daha düşüktür. Bölgemiz de işsizlik mesela TÜSİAD raporuna göre % 40 lara kadar çıkmıştır. Bölgelerimizin GSMH katkısı Gaziantep haricinde % 1 civarındadır. İhracat değeri de ülke ihracatının %1 inin altındadır. Ülkemizde kişi başına düşen milli gelir bakımından en gelişmiş bölge(marmara) ile,en düşük olan bölge arasında (Doğu ve Güneydoğu Anadolu ) arasında yaklaşık 8 katlık bir fark vardır. Ülke nüfusunun %20 si olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin milli gelire olan vergi kalemlerindeki katkıları %1 altındadır. Ayrıca yapılan farklı bir araştırmada da Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Marmara Bölgesi ile 120 yıl, Ege Bölgesi ile 90 yıllık bir gelişmişlik mesafesi olduğu vurgulanmıştır. TÜİK iller bazında açıkladığı en son verilere göre kişi başına düşen gelir ülke ortalaması 2146 dolardır. Birinci sıradaki Marmara illeri ülke ortalamasından iki kat büyüktür, Güney doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi ise ülke ortalamasından 3 ila 4 kat düşüktür. Toplam 65 il ülke kişi başına düşen gelir bakımından ülke ortalamasından düşüktür. Doğu ve Güneydoğu illerinin tamamı bu kategoridedir. 5

6 1000 doların altında kişi başına geliri olan il sayısı 14 tanedir. Bu illerin tamamına yakını da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. 5-Uygulanan Teşviklerin Dağılımı Aşağıdaki tabloda teşvik belgeli yatırımların yıllar itibaren dağılımı görülmektedir. Belge Sayına Göre Sabit Yatırım Tatarlarına Göre (x milyon TL) Son beş yılda alınan teşvik belgelerinin büyük çoğunluğu tarıma dayalı sanayi ve madencilik sektörüne aittir. Bu kapsamda özellikle Tarım Bakanlığının destekleri etkili olmuştur.mermer sektörü de ilimizde daha fazla öne çıkmıştır. Alınan teşvik belgelerinde dikkat edilmesi gereken bir konuda ilimizden alınan teşvik belgelerin de farklı bir yatırım konusunda olmamasıdır. Hammaddesi bölgemizden karşılanan üretim konuları öne çıkmıştır. Belge Sayılarına Göre (x milyon TL) Sabit Yatırım Tutarına Göre (x milyon TL) li yıllar kriz zamanı olması rağmen uygun yatırım zeminin gerçekleşmesine paralel olarak yatırımlar belli bir düzeye çıkmıştır. Bu dönemde alınan teşvik belgelerinin tamamına yakını madencilik ve tarıma dayalı sanayidir. Belge Sayılarına Göre Sabit Yatırım Tutarlarına Göre Teşvik belgeli yatırımların en temel amacı bölgesel gelişmeleri ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmakla beraber,bölgeler arası sektörel dağılımları da amaçlar. 6

7 Ancak,yıllar itibariyle dikkat edilirse bölgemizin iki temel sektöründe Tarıma Dayalı Sanayi ve Madencilik bile sürdürülebilir bir kalkınma sağlanamamıştır. Bölgesel Farklıları Azaltmak İçin Gerekli Tedbirler Çalışmamızın amacı teşvik kapsamında sağlanan desteklerin teknik bakımdan incelemekten ziyade, Devlet teşviklerinin bölgemizde neden başarılı olamadığının tespiti içindir. Mevcut destekler içinde olan KDV muafiyeti,vergi istisnası,ssk istisnası,arazi tahsisi,gümrük muafiyeti gibi destekler bir kısmının uygulanması oldukça zordur önemlidir. Ancak bu destekler tüm ülke için geçerlidir.bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak bir stratejiye sahip değildir. Mevcut uygulamada Türkiye dört bölgeye ayrılmış olsa da pratikte elle tutulur bir çıktısı yoktur. Devlet desteklerinin bölgemizde başarılı olamamasının en önemli sebebi yatırım yapacak altyapının olmamasıdır. Bu altyapı eksikliği yatırırım konularında dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır. Diyarbakır için birkaç örnek vermek gerekirse; İlimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tam merkezinde olmasına rağmen ulaşım ağı oluşturulmasında planlanan devlet yatırımlarında Ortadoğu ya kadar uzanacak oto yol başka güzergahlardan geçirilmektedir. Limana uzaklığımız nedeniyle özellikle tonajlı ürünlerin ihracatında maliyetler çok artmaktadır ve yurtdışında pazar bulmakta zorluk çekilmektedir.bu noktada Devletin bir süspansiyonu hiç olmamıştır. Organize sanayi bölgemizde doluluk oranı %100 e ulaşmasına rağmen altyapı sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir yatırım planı yoktur. Bu kapsamda Diyarbakır da uygun yatırım ortamının gelişmesi için yapılması gereken yatırımlar ve destekleri aşağıda sıralanmıştır. Sivil hava limanının yapılması, Demiryolu hattının OSB den geçmesi için ara istasyon yapılması, İlimize yönelik nakliye desteğinin sağlanması, Finansmana ulaşmada iyileştirmeler olması ve bu çerçevede teminatların gerçekçi oranlara çekilmesi, Hazine bankalarının şubelerinin ilimizde açılması sağlanmalı ve özel yetkilerin verilmesi, İhracat destekleri bölgemizden Ortadoğu ülkelerine yapılacak ihracatlar için düzenlenmeli, Hazine arazilerinin tahsis süreçleri aşırı bürokrasiden arındırılmalı, Kalkınma Ajanslarının mali yapısının güçlenmesi, OSB nin altyapı sorunlarının çözülmesi, SSK istisnasının belli bir süre Devlet tarafından karşılanması, Enerji desteğinin %50 den başlaması, Bölge dışından temin edilen hammaddelere yönelik vergi istisnası getirilmeli, Çekirdek sermayeye veya risk sermayesine yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. 7

8 Tedbirler ve önerilerimiz KOSGEB desteklerinin etkinliği özellikle ilimizde artırılmalıdır. a. Yüksek Planlama Kurulu karalarında Cazibe Merkezleri ve ilimiz için alınan destek kararları KOSGEB tarafından zamanında uygulanmalıdır. b. KOSGEB destekleri ilimizde fikir ve ilk yatırım aşamasında devreye girmelidir.uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri genişletilmelidir ve kolaylaştırılmalıdır. b. İlk girişimi tetiklemek için ilk iki yılı ödemesiz 3 yıl geri ödemeli TL kadar sıfır faizli krediler devreye girmelidir. c. KOGSEB bölgemizde AR-GE desteklerini yaygınlaştırması için küçük hibe programlarını uygulanmak için tetikleyici rolü için daha etkin çalışmalıdır. d. Daha önceki yıllarda KOSGEB den kullanılan faiz destekli krediler(can suyu kredileri, ,istihdam ve ihracat kredilerinde) ve 2009 yılında uygulamaya konulan yeni kredi destek paketi,gap bölgesindeki KOBİ lere yönelik makine-teçhizat kredi faiz desteği,acil destek kredisi,cazibe merkezleri kredisi gibi olumlu uygulamalar devam etmelidir. e. KOSGEB idari düzenlenmesi Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kalkınma ajansları içinde düşünülmelidir. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve AR-GE destekleri a. Dış Ticaret Müsteşarlığının uyguladığı Türk Markalarının yabancı ülkelerde markalaşmasına yönelik destekler bölgemizde Irak,İran ve Suriye yi içerecek şekilde uygulanmalıdır. b. Ürünlerimizin bu ülkelerde markalaşması için Showroom ve depo destekleri kullandırılmalıdır. Kira ve reklam destekleri devreye sokulmalıdır. c. AR-GE destekleri daha basitleştirilmiş şekliyle özellikle AR-GE başlangıç destekleri KOSGEB veya Kalkınma ajansları üzerinden uygulanmalıdır. d. Dış Ticaret müsteşarlığının fuar desteği etkin bir şekilde kullandırılmalıdır. Mermer sektörünün ilimizdeki potansiyeli değerlendirilmelidir. a. Mermer sektörüne ait rezerv çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ivedilikle tamamlanmalıdır. b. İhracatımız Mersin Limanı üzerinden yapılmaktadır. Bu durum maliyeti artırarak rekabet gücümüzü etkilemektedir. Bu nedenle bu sektöre yönelik nakliye desteğinin hayata geçirilmesi gerekir.bu dezavantajı gidermek için akaryakıt ÖTV si kaldırılmalıdır. c. Mermer sektöründeki atıkların değerlendirilmesi için projeler üretilmelidir. Bu atıkların değerlendirecek işletmelerin kurulması teşvik edilmelidir. d. Mermercilerin Mülkiyet ve Güvenlik sorunları giderilmelidir e. Mermer sektörüne ara eleman yetiştirmek için mesleki eğitim verilmelidir. Büyük yatırımcıların ilimize çekilmesi sağlanmalıdır. a. Özellikle KOBİ sınıfını aşan (250 den fazla çalışanı) işletmelerin ilimizde kurulması için büyük yatırımcıları ilimize çekecek cazip programlar geliştirilmelidir. Yatırım indirimi bu büyük şirketler için cazip hale getirilmelidir. b.umem (BECERİ 10) uygulamaları genişletilmelidir. c. Büyük işletmelere yönelik istihdam ve nitelikli eleman temini için iş yeri eğitimleri İŞ-KUR tarafından direk ve koşulsuz desteklenmelidir. d. Özellikle bölgemizin imaj ve olumsuz algılanmasının giderilmesine yönelik devletin bir eylem planı uygulaması gerekmektedir. Tekstil Eylem Planı uygulamaları a. Bu plan öncelikle batı illerindeki yatırımcıların bölgemize taşınması yönünde değil,kendi bölgemizde tekstil sektörünün harekete geçirecek şekilde revize edilmesi gerekir. b. İlimizdeki tekstil sektörünün kümeleme stratejisi oluşturulmalı ve tekstil eylem planı bu stratejiyi harekete geçirecek şekilde kurgulanmalıdır. GAP Eylem Planı Uygulamaları a. GAP eylem planı kapsamında gelişmesi beklenen tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi için öncelikle sulama hedeflerinin gerçekleşmesi gerekir.sulama gerçekleşme oranı GAP genelinde %18 ilimizde ise %4 dür. Diyarbakır daki ekonomik olarak sulanabilir alanı GAP bölgesinin %37 sidir. b. GAP eylem planı kapsamında girişimci kredileri ile kapasite artırım kredileri hayata geçirilmelidir.makine teçhizat kredisi uygulaması devam etmelidir. 8

9 c. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı özel sektöre yönelik Kırsal Kalkınma Hibe Programları yayınlamalıdır. d. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Şanlıurfa daki bölge Müdürlüğü nün diğer GAP illerinde şubesi açılmalıdır. Kalkınma Ajansları uygulamaları. a. Kalkınma Ajanslarının ilgili mevzuatlarında yer alan kredi destekleri,proje hibe destekleri,yatırım ofis destekleri vb.. desteklerinin uygulanması için ilimize aktarılan bütçe artırılmalıdır. Kırsal Kalkınma Hibe Programları a. Uygulama devam etmekle beraber başvuru ve uygulama koşulları kolaylaştırılmalıdır. b. Proje sonrası takip süreçleri sağlıklı yapılmalıdır ve işletmelerin üretime başlama zorunluluğu getirilmelidir. c. Proje sonrasında hammadde temini için kredi kolaylığı sağlanmalıdır. TKDK İŞ-KUR a. Destek verilmek amacıyla düzenlenmeli ve başvuru koşulları kolaylaştırılmalıdır. a- Mesleki eğitim kursları artırılmalıdır. b- UMEM uygulanabilir süreçlere çekilmelidir. c- Staj programı ilimizde yaygınlaştırılmalı ve en az üç çalışanı olan işletmeleri de kapsamalıdır. 9

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ 2011. Sayfa 1 / 9

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ 2011. Sayfa 1 / 9 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ 2011 Sayfa 1 / 9 1- MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.1 MEVCUT DESTEKLER 5084 Sayılı Yasa Ve Uygulaması Arazi tahsisi Enerji

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sayfa 1 / 18 DİYARBAKIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Bakanlara ve Milletvekillerine ) İçindekiler DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayfa 2 / 18 Sayfa Giriş..3 1. Tarım ve Hayvancılık. 4 2.1 Genel Durum......4

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR?

TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? Umut Oran Nisan 2012 1 TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde hükümet tarafından açıklanan teşvik sistemi ile Yatırım, üretim, istihdam

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

Batman da Yatırımın Avantajları

Batman da Yatırımın Avantajları BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Yeni Teşvik Sistemi ile Batman da Yatırımın Avantajları Batman 6. Bölgede Şehirleşme Oranı En Yüksek İl DİĞER BÖLGELER VE BATMAN Yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde yer alan

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc mcısı 8 Şubat 2010 Yeni Teşvik Sistemi Yeni

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Türkiye ye Hızlı Bakış GSYİH Ülke: 785,7 milyar USD GSYİH Kişi başı: 10.526 USD GSYARGEH/GSYİH: %0,84 (2010) 2023 Hedeflerimiz : İlk on ekonomi

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI TURİZM SEKTÖRÜNE 4. BÖLGEDE VERİLEN TEŞVİKLER VE DESTEKLER TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu KOSGEB Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ Invest in ENDÜSTRİYEL MAKİNE SEKTÖRÜ Endüstriyel makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR 2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: Asgari sabit

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency)

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 04/12/2013 TOPLANTI NO : 2013/2 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 2 nci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21. : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21. : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar TARİH : 12.1.2017 NUMARA : 2017/21 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/21 Konu : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar Bazı görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır.

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. Komşu ülkelere karayolu, demiryolu ve limanlar ile kolay ulaşım. TARİHSEL GELİŞİM M.Ö.

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı