İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ...06...06...08...10...14...16...20...22...22...24...26...28...30...32...32...34...38...44...46...48"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER Yatırım Teşvikleri * Temel Kavramlar * Teşvik Uygulamaları * Bölgesel Teşvik Uygulamaları * Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları * Öncelikli Yatırım Konularına Yönelik Teşvik Uygulamaları * Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamaları Destekler * Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri * KOSGEB Destekleri * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri * TÜBİTAK Destekleri * TKDK Destekleri Neden Uşak? * Stratejik Konumu * Organize Sanayi Bölgeleri * Turizm Potansiyeli * Termal Turizm * Tarım ve Hayvancılık * Bir Bakışta Uşak

4 ÖNSÖZ Seddar YAVUZ Uşak Valisi

5 Uşak yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Antik kentleri, paha biçilmez Karun Hazineleri ile Ege ve iç Anadolu nun geçiş güzergahında yer alır. Coğrafi konumu gereği tarihi İpek ve Kral Yolu üzerinde bulunur. Uşak ilimizin en önemli özelliklerinden biri İlkler Şehri oluşudur. On altıncı yüzyılda Türk halıcılığının merkezi durumunda olan Uşak Halıları İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmiş halıcılık ve kilimcilik sanayinin temelini oluşturmuştur yılında tren yoluna, bin dokuz yüzlü yılların başında elektriğe kavuşmuştur. On dokuzuncu yüzyılda da ilk iplik fabrikası kurulmuştur. Osmanlı Bankası nın ilk şubelerinden biri Uşak a açılmış, 1926 yılında da ülkemizin ilk şeker fabrikası Uşak ta kurulmuştur. Üç adet Organize Sanayi Bölgesi nde; kalifiye iş gücü, kara, demiryolu ve havayolu ulaşımıyla cazip bir yatırım merkezi olan Uşak, ekonomi potansiyeli yüksek, aktif bir sanayi kentidir. Battaniye, iplik, sargı bezi, geri dönüşüm, tabaklanmış deri, yer ve duvar karosu gibi birçok sektörde öncü olan ilimiz her geçen gün artan ihracatıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bu kitapçığın siz kıymetli yatırımcılara Ege nin parlayan yıldızı Uşak ta yatırım yapma konusunda yararlı bir kaynak olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim. Seddar YAVUZ Uşak Valisi 02/03

6 GİRİŞ

7 Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştıran Uşak ilimiz aynı zamanda Türkiye nin önemli ekonomi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ankara- İzmir yolu üzerindeki stratejik konumu ilimize ticaretin ve ekonominin en önemli bileşenlerini teşkil eden ulaşım ve hammadde tedarikinde tartışılmaz avantalar sağlamaktadır. Uşak; geçmişten gelen geleneksel dokumacılığı gelişen teknoloji ve yenilikçi anlayışı ile buluşturarak modern tekstil sektörünün birçok farklı kolunda gelişme kaydetmiştir. İlimiz, özellikle battaniye, iplik, geri dönüşüm, deri, seramik, gibi alanlarda öncü konumdadır. Tarihi eserleri, zengin kültürel değerleri, Ulubey Kanyonu ve sahip olduğu termal turizm alanları ile Uşak önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İlimizin önümüzdeki yıllarda bu alanda da önemli yatırımlar çekmesi beklenmektedir. Bu kitapçık; Ajansımızın Uşak Yatırım Destek Ofisi tarafından, Uşak taki ekonomik ve sosyal alanların hızlı gelişimini, yatırım fırsatlarını ve Uşak ta uygulanan hibe ve teşvik mekanizmalarını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcılara faydalı olmasını temenni ederim. Yusuf BALCI Genel Sekreter Zafer Kalkınma Ajansı 04/05

8 YATIRIM TEŞVİKLERİ TEMEL KAVRAMLAR KDV muafiyeti nedir? Yatırım kapsamında yerli/ithal makine ve teçhizat alımlarının katma değer vergisinden (ort.%18) muaf tutulmasıdır. Gümrük Vergisi Muafiyeti nedir? Yatırım kapsamında ithal makine ve teçhizat alımlarının gümrük vergisinden muaf tutulmasıdır. Yatırım kapsamında yerli/ithal makine ve teçhizat alımlarının katma değer vergisinden (ort.%18) muaf tutulmasıdır. Vergi indirimi nedir? Nasıl Uygulanır? Teşvik sisteminde vergi indirimi, yatırım döneminde yatırımların finansmanını kolaylaştırmak; yatırımın tamamlanmasının ardından (işletme döneminde) işletme döngüsüne destek olmak amacıyla kurumlar vergisi oranında yapılan indirimdir. Devletin vergi indirimi suretiyle yatırımcılara sağladığı desteğin zaman içerisinde oluşan birikmiş değerine yatırıma katkı tutarı denir. Yatırıma katkı tutarının toplam yatırım büyüklüğüne oranına yatırıma katkı oranı denir. Vergi indirimi teşvikinin yatırımcıya sağlayacağı toplam katkıyı, bu oran belirlemektedir. İşletmeler yatırım döneminde ve işletme döneminde ayrı ayrı vergi indirimi desteğinden faydalanabilir. Yatırım döneminde, yatırım dışı faaliyetlere ilişkin gelirler vergi indirimi için referans gösterilebilir. Ancak destek miktarı yatırıma katkı tutarının belirli bir yüzdesi ile sınırlıdır. İşletme döneminde ise sadece yatırımla ilgili işletme gelirleri üzerinden vergi indirimi uygulanabilir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği nedir? İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin, asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmasıdır. Bu şekilde, yatırımcıya, işletme dönemine geçtiğinde, yatırıma konu, yeni istihdam edilen işgücü maliyetlerini hafifletmek suretiyle destek olunmaktadır. Yatırım Yeri Tahsisi nedir? Teşvik belgesi başvurusunda, talep edilmesi ve onaylanması koşulu ile Maliye Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. Faiz Desteği nedir? Yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli Türk Lirası veya döviz cinsi kredilerin, ön tanımlı kriterler çerçevesinde, faiz oranı veya kâr payı üzerinden belirli puanlarının devlet tarafından karşılanması suretiyle yatırım finansmanının kolaylaştırılmasıdır. Sektörel İşbirliği yatırımı nedir? Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından, ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyon sağlamak amacıyla yapılan müşterek yatırımdır.

9 06/07

10 YATIRIM TEŞVİKLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI * Genel Teşvik Uygulamaları * Bölgesel Teşvik Uygulamaları * Öncelikli Yatırım Konularına Yönelik Teşvik Uygulamaları * Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamaları * Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları * Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve * Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlara, * KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destekleri sağlanmaktadır. * Uşak için genel teşvik uygulama alt limiti TL dir.

11 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI ALT LİMİT TL 08/09

12 YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGUAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Türkiye sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvikin yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Uşak 3. Bölgededir. 3. Bölge için belirlenen sektörlerde, minimum yatırım tutarını karşılayan ve destek açısından teşvik edilmeyecek yatırımlar ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları hariç tüm alanlarda geçerlidir. OSB lerde yapılan veya sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir üst düzey (4.Bölge) teşvik oranlarından istifade ederler. Uşak için Bölgesel Teşvikler Kapsamında Sağlanan muafiyetler: KDV MUAFİYETİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KURUMLAR VERGİSİ veya GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ %60 (OSB İÇİ) %50 (DİĞER) SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: 5 yıl (OSB içi) olup sabit yatırım tutarına oranı %25 i geçemez. OSB harici destek 3 yıl olup, sabit yatırım tutarına oranı %20 i geçemez. Faiz Desteği: 3. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için kullanılacak ve en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %75 ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kar payının TL cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli krediler de 1 puanı azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Yatırım Yeri Tahsisi: tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3. Maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlı ğınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIMA KATKI ORANI %25 (OSB İÇİ) %20 (DİĞER)

13 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE UŞAK 3. BÖLGE DE 10/11

14 YATIRIM TEŞVİKLERİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGUAMALARI Sektör Kodu U!AK "L"NDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANAB"LECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER "T"BAR"YLE ASGAR" YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPAS"TELER" US-97 Kodu Bölgesel Te#viklerden Yararlanacak Sektörler Minimum Yatırım Tutarı Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite #artlarına uymayan yatırımlar hariç) Su ürünleri yeti#tiricili$i (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen #artları sa$lamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) 5 18 Giyim e#yası imalatı 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, di$er yatırım konularında 1 Milyon TL 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 6 19 Derinin tabaklanması ve i#lenmesi 1 Milyon TL 9 20 A$aç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 Milyon TL Ka$ıt ve ka$ıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL (2693.2, , , , , hariç) "laç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmı# kilden, kiremit, biriket, tu$la ve in#aat malzemeleri, çimento, in#aat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 2 Milyon TL 2 Milyon TL , 273 Demir-çelik dı#ındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL Metal e#ya 2 Milyon TL Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi i#lem makineleri imalatı 2 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL

15 Sektör Kodu U!AK "L"NDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANAB"LECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER "T"BAR"YLE ASGAR" YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPAS"TELER" US-97 Kodu Bölgesel Te#viklerden Yararlanacak Sektörler Minimum Yatırım Tutarı Radyo, televizyon, haberle#me teçhizatı ve cihazları imalatı 2 Milyon TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL Motorlu kara ta#ıtı ve yan sanayi Motorlu kara ta#ıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara ta#ıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 2 Milyon TL Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL , , , , Oteller 3 yıldız ve üzeri Ö$renci yurtları 100 ö$renci So$uk hava deposu hizmetleri metrekare Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL (809 hariç) E$itim hizmetleri (okul öncesi e$itim hizmetleri dahil, yeti#kinlerin e$itilmesi ve di$er e$itim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL , , Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 ki#i 47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL 50 Seracılık 20 dekar 12/13

16 YATIRIM TEŞVİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamaları Teşvik mevzuatında belirlenmiş 12 sektörde yapılan ve ilgili sektör için tayin edilmiş asgari sabit yatırım tutarını karşılayan tüm yatırımlar içindir. Ayrıca, OSB lerde veya sektörel işbirliğine dayalı olarak yapılacak büyük ölçekli yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi açısından, bir üst düzey (4.Bölge) teşvik oranlarından yararlanabilecektir. S. Yatırım NO Konuları 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a)motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b)motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

17 UŞAK Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvikleri Kapsamında Sağlanan Muafiyetler KDV MUAFİYETİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KURUMLAR VERGİSİ veya GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ %60 (OSB İÇİ) %50 (DİĞER) YATIRIMA KATKI ORANI %35 (OSB İÇİ), %30 (DİĞER) SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 5 YIL (OSB İÇİ) YATIRIM YERİ TAHSİSİ 04/05 14/15

18 YATIRIM TEŞVİKLERİ ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. d) Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. f) Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları. h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari üçyüz milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari yetmişbeş milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari yirmi milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı madencilik yatırımları. j) Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). l) Asgari elli milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.

19 16/17

20 YATIRIM TEŞVİKLERİ ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI UŞAK Öncelikli Yatırım Konularına Yönelik Teşvikleri Kapsamında Sağlanan Muafiyetler KDV MUAFİYETİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KURUMLAR VERGİSİ veya GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ %70 YATIRIMA KATKI ORANI %30 SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 6 YIL YATIRIM YERİ TAHSİSİ FAİZ DESTEĞİ TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı azami

21 18/19

22 YATIRIM TEŞVİKLERİ STRATEJİK YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. a) Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması. c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması. Stratejik Yatırım Konularına Yönelik Teşvikler Kapsamında Sağlanan Muafiyetler: KDV MUAFİYETİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ YATIRIMA KATKI ORANI %50 KURUMLAR VERGİSİ veya GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ %90 ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon USD üzerinde olması. Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon USD üzerinde olması maddesi aranmaz. Rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması şartı aranmaz. 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez. SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 7 YIL FAİZ DESTEĞİ TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı azami YATIRIM YERİ TAHSİSİ KDV İADESİ Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

23 20/21

24 DESTEK PROGRAMLARI ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Biz Kimiz? Zafer Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerini kapsayan TR 33 Bölgesinde hizmet veren bir kamu kurumudur. Ajans, bölge planları yaparak sosyoekonomik kalkınmaya yönelik bölgesel öncelik ve stratejileri belirlemekte; bu doğrultuda, çeşitli mali, teknik ve doğrudan faaliyet destek programları uygulamaktadır. Kimleri Destekliyoruz? Zafer Kalkınma Ajansı destek programlarından özel sektör, sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar), yerel yönetimler, mesleki örgütler (oda ve borsalar), kooperatifler, birlikler, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, kamu kurumları yararlanabilmektedir. * Plan Bölge Planı ve Stratejiler * Hibe Mali Destek Programları * Fizibilite Doğudan Faaliyet Destekleri * Eğitim Teknik Destek Programları * Yatırım Yatırım Teşvik ve Danışmanlık Yatırım Destek ve Bilgilendirme Faaliyetleri Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım Destek Ofisi olarak yatırımcılara yönelik : * Teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme ve ücretsiz danışmanlık * Genel Yatırım Teşvik Belgelerinin düzenlenmesi * Yatırım Teşvik Belgelerinin Ekspertiz ve Kapama İşlemleri * Yatırım yeri araştırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Özel Sektör Projelerinde %50 HİBE DESTEĞİ Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin %100 HİBE DESTEĞİ

25 Durak Mah. Fatih Cad. No:2/404 Özmerkez İş Merkezi Kat:4 Merkez/Uşak +(90) (90) /23

26 DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB Kosgeb, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. KOBİ Proje Destek Programı * Proje süresi: 6-24 ay * Destek üst limit: TL * Uşak İçin destek Oranı %60 Tematik Proje Destek Programı * Proje Süresi: 24 ay (+12 ay) * Destek Üst limit: TL * Uşak İçin destek Oranı: %60 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı * Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay) * Destek Üst limit: TL ( TL geri ödemesiz, TL geri ödemeli) * Uşak İçin destek Oranı: %60 Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı *Proje Süresi: Ar-ge ve İnovasyon Programı için en az 12 ay, en çok 24 ay. Endüstriyel uygulama programı için en çok 18(+12) ay. * Destek Üst limiti: TL * Uşak İçin destek Oranı: %75

27 Genel Destek Programı * Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği * Uşak İçin destek Oranı: %60 Girişimcilik Destek Programı * İşletme Kuruluş Desteği: TL * Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği: TL * İşletme Giderleri Desteği: TL * Sabit Yatırım Desteği (Geri Ödemeli): TL * Uşak İçin destek Oranı: %70 Kadın Girişimci, %80 Özürlü Girişimci Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı * Büyüme potansiyeline sahip KOBİ lerin halka açılma sürecinde sağlanan desteklerdir. * Uşak İçin destek Oranı: %75-%100 * Destek Miktarı: TL TL Kredi Faiz Desteği * KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelere yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerini kapsar. * Destek Üst Limit: TL Faiz Desteği Vadesi: Maksimum 48 ay Laboratuvar Hizmetleri 9 ilde 11 adet laboratuvar; işletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Kemalöz Mh. Atatürk Bulvarı No:97 Merkez/Uşak +(90) /25

28 DESTEK PROGRAMLARI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı Program ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya öz kaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesini amaçlamaktadır. Firma Büyüklüğü Küçük İşletmeler Orta B. İşletmeler Büyük İşletmeler Destek Miktarı Destek Oranı % Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı Üniversite-Sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir. İşletmenin türüne (mikro, küçük, orta, büyük) destek oranları değişmektedir. Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı Üniversite-Sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir. İşletmenin türüne (mikro, küçük, orta, büyük) destek oranları değişmektedir.

29 26/27

30 DESTEK PROGRAMLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) DESTEK PROGRAMLARI Destek Programları TÜBİTAK ın girişimci ve özel sektör kuruluşlarına yönelik Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının düzenlediği programlar: * 1501:Sanayi Ar-ge Projeleri Destekleme Programı * 1503:Proje Pazarları Destekleme Programı * 1505:Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı * 1507:KOBİ Ar-ge Başlangıç Destek Programı * 1509:Uluslar arası Sanayi Ar-ge Destekleme Programı * 1511: Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı * 1512:Girişimcilik Aşamalı Destek Programları * 1513:Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programları * 1514:Girişim Sermayesi Destekleme Programı * 1601:Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı * 1602:Patent Destek Programı Hükûmet Konağı Kat: 3 UŞAK

31 28/29

32 DESTEK PROGRAMLARI TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak görev yapan TKDK, AB fonlarından sağlanan kaynakların tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelere aktarılmasını sağlamaktadır. TKDK aşağıdaki konularda çağrıya çıkarak hibe dağıtmaktadır. Desteklenen Alanlar Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal İşletmeler Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Maksimum Destek Tutarı Destek oranı tedbir türü, uygulama alanının kırsallık düzeyi, girişimcinin özellikleri (yaş-cinsiyet vb.) gibi faktörlere bağlı olarak %50 ile %65 arasında değişiklik göstermektedir. Durak Mh. Gülseven Sk. No:6 Ankara-İzmir Karayolu / Uşak Tel: Faks:

33 Söz konusu programa, çiftçi kayıt sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; gerçek ve tüzel kişiler, kolektif şirket, limited şirket, ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler; tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler başvurabilmektedir. İlgili mevzuatta belirlenen tarımsal makine ve ekipman alımları program kapsamında desteklenmektedir. Hibe oranı makine/ekipman başına %50 olup, gerçek kişiler için TL, tüzel kişiler için TL tutarındaki alımlar program kapsamına girmektedir. Ankara Asfaltı Üzeri UŞAK +90 (276) (276) /31

34 NEDEN UŞAK? STRATEJİK KONUMU Ankara-İzmir devlet karayolunun üzerinde yer alan Uşak, Ege Bölgesi ile İç Anadolu bölgesini birbirine bağlayan bir geçiş merkezi durumundadır. Ayrıca demir ve havayoluna sahip bir ildir. Uşak Havalimanı na 7 km ve Zafer Havalimanı na 103 km uzaklıktadır. Önemli bir liman olan İzmir Limanı na uzaklığı ise 220 km dir. Ulaştırma Bakanlığı nın açıkladığı 2023 hedeflerindeki başlıklardan biri olan ve 140 bin m2 lik alana kurulması planlanan Uşak Lojistik Merkezi ile yıllık 113 bin ton olan yük trafiğinin iki katına çıkarılması hedeflenmektedir. Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin hayata geçmesi durumunda hattın Uşak İli Eşme İlçesi nden geçmesi planlanmaktadır. Uşak ın ilçelerine uzaklığı (km) Banaz 33 Eşme 62 Karahallı 62 Sivaslı 35 Ulubey 30 Günde aracın geçtiği ilimiz, sanayi illeri olan İstanbul a 501 km, İzmir e 211 km, Denizli ye 152 km, Bursa ya 310 km, Eskişehir e 219 km, Manisa ya 193 km mesafededir. Sanayi Altyapısı Güçlü ve Girişimcilikte Öncü Olması Uşak ilinin en önemli özelliklerinden biri İlkler Kenti oluşudur. 16 yy. da Türk halıcılığının merkezi durumunda olan Uşak Halıları İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmiş halıcılık ve kilimcilik sanayinin temelini oluşturmuştur yılında tren yoluna, 1900 lu yılların başında elektriğe kavuşmuştur. 19 yy. da ilk iplik fabrikası kurulmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Uşak Şeker Fabrikası'nın kurulmasıyla bir sanayi şehri görünümüne kavuşmuştur. Dokuma, tabakçılık, trikotaj ve toprak sanayisi ile irili ufaklı imalathane ve fabrikaları da içinde barındıran bir ekonomiye sahiptir. Türkiye'nin ilk şeker fabrikalarından biri olan Uşak Şeker Fabrikası1926'da işletmeye açılmıştır. Uşak Şeker Fabrikası, Cumhuriyet tarihindeki ilk özel yatırımdır. 3 adet Organize Sanayi Bölgesinin bulunması, OSB lerin doluluk oranlarının yüksek olması, tekstil sektöründen deri sektörüne seramik üretiminden gıda imalatına kadar ülke ekonomisine katma değer sağlayan önemli firmaların varlığı Uşak halkının girişimciliğine en güzel örnektir. Demiryolu, karayolu ve havaalanı ile ilimizde ulaşım ve nakliye sorunu yaşanmamaktadır.

35 32/33

36 NEDEN UŞAK? ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UŞAK O.S.B. Kuruluş Yılı 1985 Alan (Hektar) 678 Parsel Sayısı 345 Şehir Merkezine uzaklık 18 km Limana Uzaklık 200 km (İzmir) Havaalanına Uzaklık 25 km Demiryolu 18 km Doğalgaz Var Gümrük Var Arıtma Var İzmir-Ankara yolu üzerinde bulunan Uşak (Tekstil) OSB de 2014 yılı itibarıyla 228 aktif firma faaliyet göstermekte olup bir kısmının da inşaat, arsa ve proje çalışmaları devam etmektedir. Genişleme çalışmaları devam eden OSB, gittikçe büyüyerek ekonomiye can vermeye devam etmektedir. 11 bin kişinin üstündeki istihdamı, aylık 41 milyon kilowatt saatlik enerji tüketimine sahip olan OSB gerek ulaşım ve lojistik kolaylığı, gerek altyapı sorunlarını tamamlamış olmasıyla şehir dışındaki yatımcıların ilgisini çekmektedir. Adres :Uşak İzmir Karayolu 18. Km. Uşak Organize Sanayi Bölgesi 111. Cad. no:365 Telefon : 0 (276) Faks : 0 (276) E-posta : Web :

37 UŞAK DERİ (KARMA) O.S.B. Kuruluş Yılı 1988 Alan (Hektar) 264 Parsel Sayısı 283 Şehir Merkezine uzaklık 7 km Limana Uzaklık 220 km (İzmir) Havaalanına Uzaklık 7 km Demiryoluna Uzaklık 10 km Doğalgaz Var Gümrük Var Arıtma Var Bölge içinde alanları m2 arasında değişen 283 sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parsellerin tamamı 283 girişimciye tahsis edilmiştir. Bölgede 231 firma üretim yapmaktadır. 45 fabrika inşaat halinde ve diğerleri de proje aşamasında bulunmaktadır. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Uşak Deri Karma OSB, önümüzdeki dönemlerde yapacağı genişleme çalışmalarıyla yeni üretim sahasına yatırımcı çekmeye devam edecektir. Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak, geniş beton parke kaplı yolları, atık su arıtma tesisleri, m² alana haiz yeşil alanları, m² alanda yapılan sosyal tesisleri (restoran, lokanta, büfe, kargo, ticaret, yedek parça, kargo ve ortak sağlık güvenlik) ucuz ve devamlı elektrik enerjisi, doğalgaz, sıcak su, su buharı ve spor tesisleri ile modern bir iş yeri olacak ve kişiye iş istihdamı sağlayacaktır. Adres : Uşak Denizli Karayolu 8 10 km. Telefon : Faks : E-posta : 34/35 Web :

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

Düzce Yatırım Ortamı Raporu Sektörel Rapor Serisi VIII

Düzce Yatırım Ortamı Raporu Sektörel Rapor Serisi VIII Düzce Yatırım Ortamı Raporu Sektörel Rapor Serisi VIII Düzce Yatırım Destek Ofisi 2014 Giriş: Hazırlanan rapor, Düzce nin genel yapısı hakkında bilgiler vermekte ve bölgeye yatırım yapmayı düşünecek yatırımcılara

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

ÇORUM YATIRIM REHBERİ. Çorum Yatırım Rehberi

ÇORUM YATIRIM REHBERİ. Çorum Yatırım Rehberi ÇORUM YATIRIM REHBERİ İÇİNDEKİLER ÇORUM İLİ GENEL BİLGİLER...4 ÇORUM VE İLÇELERİ...5 ÇORUM COĞRAFİ KONUM VE İKLİM...6 EĞİTİM...7 SAĞLIK...9 ÇORUM TARIM VE HAYVANCILIK... 10 TABİİ KAYNAKLAR... 14 ÇORUM

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY www.ahika.gov.tr 0 1 Aksaray Yatırım Destek Ofisi Önsöz 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI. Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI. Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu Yalova Yatırım Destek Ofisi 02.06.2010 Yönetici Özeti Bu çalışma Yalova da mevcut yatırım ortamına ilişkin bilgiler sunmakta ve yatırımcılara

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

Uzak Çağların Yakın Kenti

Uzak Çağların Yakın Kenti ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI çankırı yatırım ortamı >> Uzak Çağların Yakın Kenti Çankırı da Neolitik Devir den (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Çankırı sırasıyla

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü...

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü... HEDEF BURADA İçindekiler Önsöz...3 Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4 Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5 İlin Ekonomik Görünümü...7 Stratejik Konum... 9 İşgücü Potansiyeli...11 Ar-Ge Altyapısı...12

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı