1. Önsöz Giriş Yasanın uygulandığı illerde istihdam... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Önsöz... 5. 2. Giriş... 7. 3. Yasanın uygulandığı illerde istihdam... 9"

Transkript

1 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KANUNU NUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMİŞTİR. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. ARALIK-2007

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Önsöz Giriş Yasanın uygulandığı illerde istihdam Mevzuat boyutu Genel Teşviklerden Yararlandırılan İller Teşvik Kalemleri itibariyle uygulama esasları Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Enerji Desteği Araştırmanın İçeriği Yönetici Özeti Araştırması Firma Tanımlamaları Teşvikten Yararlanmanın Etkileri Teşvik Süreci Hakkında Değerlendirmeler Yatırım ve İstihdam Eğilimleri Teşvik Yasası nın Etkileri ve Beklentiler Araştırması Sektörel Karşılaştırmalar Teşvik Yasası nın Yatırım Kararı Üzerinde Etkileri Teşvik Yasası nın İstihdam Üzerindeki Etkileri Cirodaki Değişimler Karlılıktaki Değişimler Rekabet Gücündeki Değişim Maliyetlerdeki Değişim Paydaşlar Araştırması Teşvik Yasası Kapsamındaki İller Teşvik Yasası Kapsamında Olmayan İller Üzerindeki Etki İl Ekonomisi ve Teşvikler Çalışanlar Araştırması Çalışmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına Katılanlar Teşvik Yasası nın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Sayfa: 2 / 2

3 İŞKUR Desteği ve Beklentiler Örneklem Yapısı Araştırması Örneklemin Oluşturulması Anketlerin Gerçekleştirilmesi Örneklem Gerçekleşmesi Paydaşlar Araştırması Çalışanlar Araştırması Araştırması Firma Tanımlamaları Görüşülen ın Karşılaştırmalı Temel Özellikleri Teşvikten Yararlanan ın Bazı Özellikleri Teşvikten Yararlanmanın Etkileri Yatırım Yapma İstihdamdaki Değişimler: Cirodaki Değişimler: Karlılıktaki Değişimler: Rekabet Gücündeki Değişimler: Maliyetlerdeki Değişimler: Teşvik Süreci Hakkında Değerlendirmeler Teşvik Sürecinin Değerlendirilmesi Teşvik Sürecinde Bilgilendirilme Yatırım ve İstihdam Eğilimleri Yatırım Eğilimleri İstihdam Eğilimleri Teşvik Yasası nın Etkileri ve Beklentiler Teşvik Yasasının İllere Etkileri Rekabet Edebilecek Sektörler ve Gelecekteki Teşviklerin Katkıları KOSGEB Desteklerinin Değerlendirilmesi Araştırması - Sektörel Karşılaştırmalar Teşvik Yasası ndan Yararlanan ın Bazı Özellikleri: Teşvik Yasası nın Yatırım Kararı Üzerinde Etkileri: Teşvik Yasası nın İstihdam Üzerindeki Etkileri Cirodaki Değişimler Karlılıktaki Değişimler Rekabet Gücündeki Değişim: Maliyetlerdeki Değişim: Sayfa: 3 / 3

4 10. Paydaşlar Araştırması Teşvik Yasası Kapsamındaki İller Teşvik Yasası nın Etkileri Teşvik Alma Sürecinin Değerlendirilmesi Teşvik Yasası Kapsamında Olmayan İller Üzerindeki Etki İl Ekonomisi ve Teşvikler İlin Gelişmesine Katkıda Bulunabilecek Sektörler Diğer Konular Çalışanlar Araştırması Çalışmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına Katılanlar Teşvik Yasası nın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri İŞKUR Desteği ve Beklentiler Araştırma sonucunda öne çıkan bazı sonuçlar Ek 1: Şekiller Listesi Sayfa: 4 / 4

5 1. ÖNSÖZ Yatırım ve istihdama yönelik teşvik yasaları Osmanlı döneminden beri fasılalar ile uygulanmaktadır yılında çıkarılan ilk teşvik yasasında da, 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı yasada da temel amaçlardan birisi bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi olmuştur. Son olarak 29 Ocak 2004 tarihinde kabul edilen 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun ile Hükümetimiz, gelir seviyesi ve kalkınmışlık düzeyi düşük illerimizde yatırımların ve istihdamın artırılmasını ve bu yolla bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesini amaçlamıştır sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra gerek sosyal taraflardan, medyadan, iş çevrelerinden bazı eleştiriler gelmiştir. Örneğin kanunun ilk halinde yer alan 1500 Dolar sınırı ile ilgili olarak Tunceli de gelirin devlet memur maaşları yüzünden, Elazığ da da Keban Barajı yüzünden yüksek çıktığı, Trabzon altı dolarlık farktan ötürü teşviklerden yararlanamadığı eleştirisini dile getirirken, Gaziantepli sanayiciler de illerindeki bazı işyerlerinin kapatılarak teşvik alan illere kaydırıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuşlardır. Yapılan bir diğer eleştiri teşvik verilen illerde yerel kapasitenin olmadığı ve ne kadar teşvik verirseniz verin yatırımların artmayacağı yönünde olmuştur. Ayrıca verilen teşviklerde süre sınırlamasının olmaması gerektiği, zira 3-4 yıllık bir teşvik için büyük yatırımların yapılmayacağı görüşü de öne sürülmüştür. Yapılan eleştirilerin bir kısmı yasada sonradan yapılan değişiklikler ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yasada 4 kez değişikliğe gidilmiş ve zaman içerisinde yasanın Amaç maddesi olan birinci maddesi hariç tüm maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan eleştirileri ile birlikte bazı öneriler de yapılmıştır. Bu önerilerin başında bölgesel ve sektörel düzeyde teşviklerin planlanması gelmektedir. Yasanın istihdamı artırmak gibi bir hedefinin olması ve uygulama sırasında da yapılan eleştiriler, bizleri bu yasanın istihdam temelinde etkilerini değerlendirmeye ve Sayfa: 5 / 5

6 mümkün olduğu ölçüde bundan sonra uygulanması muhtemel teşvik uygulamalarına ışık tutmaya yöneltmiştir. Bu kitap, Avrupa Birliğinin mali katkısı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü ve 5084 sayılı Teşvik kanununun etkilerinin değerlendirildiği projeden elde edilen sonuçları içermektedir. Çalışmanın teşvik kanunu ile birlikte zihinlerde oluşan soru işaretlerini ortadan kaldıracağı ve bundan böyle uygulanacak teşvik politikalarının belirlenmesine yardımcı olacağını umuyorum. Projenin uygulanmasında emeği geçen proje koordinatörü Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Ercüment IŞIK a ve Genel Müdürlüğüm Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Projeler Şube Müdürü Sayın Elif ONAR, Emine KUM ve Seçil KABAR a teşekkür ederim. Namık ATA Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayfa: 6 / 6

7 2. GİRİŞ Türkiye de geri kalmış bölgelerde istihdamın arttırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması için önceden beri işverenlerin üzerindeki mali yüklerin azaltılmasına yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı illerinde yeni yatırım sahalarının açılması, buralarda yaşayan insanlar için iş ve istihdam imkânlarının artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi amaçlarıyla, tarihinde bir kanun çıkarılmış ve bu kanunla söz konusu bölgelerde çeşitli vergi ve sigorta teşvikleri uygulanmıştır. Fakat bu teşviklerin amacına ulaşıp ulaşmadığı yönünde bir alan araştırması yapılmamıştır.halen bu kanununun amacına ulaşıp ulaşmadığı veya ne kadar başarılı olduğu, eksiklerinin bulunup bulunmadığı, bu uygulamanın iyileştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği net olarak bilinmemektedir tarihinde çıkarılan 5084 Sayılı Kanunla bu politika tekrar edilmiştir yılında çıkarılan bu kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1500 ABD Dolar veya daha az olan illerde yeni istihdam edilen personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi stopajının alınmaması, yeni istihdam edilen personelin sigorta primi işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi, kapsama dahil illerde yapılacak yatırımlara bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yine kapsama dahil illerde istihdam yaratan işletmelere enerji desteğinin sağlanması öngörülmüştür.daha sonra bu kanunda birçok değişiklik yapılmış başta uygulama alanı olmak üzere yasa süreç içinde ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Bu proje; uygulanan bu politikaların uygun olup olmadığı, yeterli olup olmadığı, daha iyi bir uygulamanın bulunup bulunmadığı sorularına cevap verebilmek amacını gütmektedir ve temelde alan araştırmasına ve araştırma sonuçlarının duyurulmasına ve uygulanan politikanın geliştirilmesine dayanmaktadır. Projemiz temelde alan araştırmasına dayanmıştır. Alan araştırması, teşviki kullanan işverenler, teşvikin kullanıldığı işyerlerinde çalışan işçiler, teşviki kullanmayan bölge içi müteşebbisler, teşviki kullanmayan bölge dışı müteşebbisler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca teşvik kanununun geçerli olduğu bölgelerde bulunan işçi ve işveren kuruluşları ve teşvikin geçerli olmadığı bölgelerde kurulu bulunan işçi ve işveren Sayfa: 7 / 7

8 kuruluşları ile de alan araştırması kapsamında görüşülmüştür. Bu kapsamda teşvik kanununun geçerli olduğu bölgelerde 386 teşvik alan ve 256 teşvik almayan ve teşvik dışı bölgelerde kurulu 164 olmak üzere toplam 806 firma, ve 159 il yöneticisi ve paydaş ile görüşülmüş, 4078 çalışan ile anket yapılmıştır. Proje sonuçlarının, bundan sonra uygulanması muhtemel teşvik mekanizmalarının belirlenmesi çalışmalarına ışık tutacağı düşüncesi ile proje uygulanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve projenin alan araştırmasını üstlenen İnfakto Araştırma liderliğindeki iş ortaklığına, İŞKUR Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız personeline teşekkür ederim. Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan V. Sayfa: 8 / 8

9 3. YASANINUYGULANDIĞIİLLERDEİSTİHDAM Teşvik Yasasının ülke çapında istihdamda yarattığı etkinin kabaca değerlendirilmesine yönelik olarak burada, teşvikin uygulanmaya başlamadan önceki dönem ile bugünün işyeri ve sigortalı işçi sayıları karşılaştırılmaktadır. Yasanın uygulandığı illerin tamamında uygulamaya başlanılmadan önce ( 2003 yılı sonunda) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı aktif işyeri sayısı ve bu işyerlerinde çalışan sigortalı sayısı olarak tespit edilmiştir. Yasanın uygulanmaya başlanılması ile işyeri sayısı 2007 Haziran sonu itibariyle , sigortalı sayısı ise rakamına ulaşmış durumdadır. Oranlar itibariyle de işyeri sayısında yaklaşık %46, sigortalı sayısında ise yaklaşık %67 oranında artış gerçekleşmiştir. Yasanın uygulanmadığı illerde ise 2003 yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı aktif işyeri sayısı ve bu işyerlerinde çalışan sigortalı sayısı olarak tespit edilmiştir. Yine bu illerde işyeri sayısı 2007 Haziran sonu itibariyle , sigortalı sayısı ise rakamına ulaşmış durumdadır. Oranlar itibariyle de işyeri sayısında yaklaşık %40, sigortalı sayısında ise yaklaşık %47 oranında artış gerçekleşmiştir. Oransal olarak bakıldığında teşvik kanununun işyeri sayısında yaklaşık %6, sigortalı sayısında ise yaklaşık %20 oranlarında fazladan bir katkı sağladığı düşünülebilir. Teşvik kanununu olmasaydı kanun kapsamında yer alan illerde artışın diğer illere nazaran daha az olacağı varsayılırsa ( çünkü normal şartlar altında ülkenin geri kalmış bölgelerinde işyeri ve sigortalı artış hızlarının diğer bölgeler ile eşit olmayacağı varsayımı yanlış olmaz) asıl artışın yukarıdaki oranlardan daha fazla olduğu sonucuna varılabilir. Sayılar itibariyle bakıldığında ise artan işyeri sayısının teşvikli illerde yaklaşık 55 bin, teşvik almayan illerde ise yaklaşık 265 bin, sigortalı sayısının ise teşvikli illerde yaklaşık 500 bin teşvik almayan illerde ise 2 milyon 300 bin kişi arttığı görülmektedir. Sayfa: 9 / 9

10 4. MEVZUATBOYUTU 4.1. Genel Bilindiği üzere, 06 Şubat 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanun ile bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek sureti ile yatırımların ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır sayılı yasanın kabulünden sonra da bazı yasal düzenlemeler ile 5084 sayılı yasada değişiklikler yapılmıştır sayılı Yasada; 31 Temmuz 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5228 Sayılı Yasa, 18 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 5350 sayılı yasa, 30 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 5568 Sayılı yasa ve 04 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 5615 sayılı yasa ile dört defa değişiklik yapılmış ve 5084 sayılı yasanın birinci maddesi olan Amaç maddesi hariç bütün maddeler değiştirilmiştir sayılı Kanun ve sonrasında yapılan düzenlemelerin içerikleri ana hatları itibariyle aşağıya alınmıştır: 5084 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemede tarihiden sonra kurulan işyerlerinde çalıştırılan tüm işçiler için, tarihinden önce kurulu bulunan işyerlerinde de tarihinden sonra işe alınmış olan işçiler için vergi ve sigorta teşviki öngörülmüştür. Ödenecek teşviklerin hesabında her işçi için asgari ücreti geçen tutarlar dikkate alınmamıştır sayılı Yasa ile yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar için teşviklerin 5 yıl süresince devam etmesi öngörülmüştür sayılı yasa ile önceden kazanılmış olan haklar korunmakla birlikte yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Öncelikle teşvik sağlanan illerin sayısı artırılmış ve 36 dan 49 a çıkarılmış ve çalıştırılması gerekli asgari işçi sınırı ilk defa bu yasayla getirilmiştir. Yasa uyarınca tarihinden sonra işe başlayan ve asgari 30 işçi çalışan işyerlerinde çalıştırılan tüm işçiler teşvik kapsamında değerlendirilirken, tarihinden önce işe başlayan işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısının en az %20 oranında artırılmış olması ve 30 sayısına ulaşılmış olması şartıyla artırılan işçi sayısının 3 katı kadar işçi için teşvik mekanizması öngörülmüştür. Bu yasa ile yine ödenecek teşviklerin hesabında her işçi için asgari ücreti geçen tutarlar dikkate alınmayarak 5084 sayılı yasa ile getirilen düzenleme korunmuştur. Sayfa: 10 / 10

11 5568 sayılı Yasa ile 2008 ve 2009 yılında da yeni yatırımların teşvik edilebilmesi için bir düzenleme yapılmış ve tarihine kadar yapılacak yeni yatırımların 4 yıl ve tarihine kadar yapılacak yeni yatırımların da 3 yıl boyunca teşviklerden yararlandırılması öngörülmüştür tarihine kadar tamamlanacak yeni yatırımları için ise önceki kanunla getirilen 5 yıl teşvik edilmesi esası bu kanunla korunmuştur. Bu yasa ile ayrıca 30 işçi sınırı 10 işçi olarak yeniden düzenlenmiş fakat işçi sayısının artırılması gibi bir şart artık yasadan çıkarılmıştır. Yapılan düzenleme ile artık en az 10 işçi çalıştıran işyerlerinde ne zaman kurulduğuna bakılmaksızın tüm işçiler tarihinden itibaren teşviklerden yararlandırılmaktadır Teşviklerden Yararlandırılan İller Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller, yatırımlar için bedelsiz arsa ve arazi temini desteği için ise bu illere ek olarak kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında diğer iller teşvik kapsamına alınmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan iller ile, geliri 1500 Amerikan Dolarının altındaki iller ve Sosyoekonomik gelişmişlik endeki eksi olan iller büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. İncelendiğinde de görülebileceği gibi teşviklerin uygulandığı 49 il içerisinde yalnızca Uşak,Düzce, Afyon ve Kütahya illeri kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte kalkınmada öncelikli 50 il arasından yalnızca Çanakkale( Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illeri kişibaşına yurtiçi hasıla gelirleri 1500 Amerikan Dolarının üzerinde ve sosyoekonomik gelişmişlik endeksi (+) olduğu için vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteğinden yararlanamamış yalnızca Bedelsiz arsa ve arazi desteğinden yararlandırılmıştır. Bilahere tarih ve 5615 sayılı yasa ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri diğer teşvik kalemlerinden de yararlandırılmıştır Teşvik Kalemleri itibariyle uygulama esasları 5084 sayılı Yasada; En az 10 işçi çalıştıran işyerlerindeki çalışanların ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi Stopajının alınmamasını, En az 10 işçi çalıştıran işyerlerindeki çalışanların sigorta primi işveren paylarının Hazine tarafından ödenmesini, Enerji Desteğini, Sayfa: 11 / 11

12 Yatırımlar için bedelsiz arsa ve arazi teminini öngören düzenlemeler bulunmaktadır Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 17 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği, 18 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği, 20 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği ve 26 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği olmak üzere dört tebliğ yayımlanmıştır. Gelir vergisi stopajı teşvikinden kapsamdaki illerde olmak ve asgari 10 işçi çalıştırmak koşulu ile işyerinde çalışan tüm işçiler için yararlanılabilmektedir. Kapsamda bulunan iller yukarıda listelenen 49 il ile birlikte Gökçeada ve Bozcaada ilçeleridir. Gelir vergisi stopajı teşvik uygulaması tarihinde sona erecektir. Ancak teşvik uygulaması yeni yatırımlar için bir süre daha uzatılmıştır. Şöyle ki; Gelir vergisi stopajı teşviki tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 5 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 4 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında terkin edilecek tutar kapsama giren işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerlerinde tamamı, diğer yerlerdeki işyerlerinde ise % 80'ini kadardır Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik Sigorta primi işveren paylarında teşvikin uygulanması ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (ve devredilen SSK Başkanlığınca) tarih ve Ek sayılı, tarih ve Ek sayılı, tarih ve Ek sayılı ve en son olarak da tarih ve sayılı Genelgeler yayımlanmıştır. Sigorta Primi işveren paylarında teşvik uygulaması vergi teşvik uygulaması ile birebir aynı olduğundan burada tekrar edilmesine gerek görülmemektedir. Yalnızca özetle şu söylenebilir ki; tarihine kadar uygulanmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi işverenler, 5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde, fiilen on (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerinde çalıştırdıkları tüm Sayfa: 12 / 12

13 sigortalılar için (topluluk sigortası ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan dolayı tahakkuk ettirilen primler hariç) 2007 Mayıs ayından itibaren 5084 sayılı Kanun uyarınca sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmektedirler. Yeni yapılacak yatırımlar için tarihi sınırlaması bulunmamaktadır. Yine burada da teşvikler tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 5 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 4 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 3 yıl süreyle uygulanacaktır Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen yasal mevzuata ek olarak; 21 Nisan 2004 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik, 11 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar ve en son olarak da 14 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır sayılı yasanın değişikliğe uğramadan önceki halinde arazi ve arsa teşvikinden yararlanabilmek için asgari 10 kişinin çalıştırılması hükmü yer almıştır. Diğer bir anlatımla asgari 10 işçi sınırı, yapılan ilk düzenlemede vergi ve sigorta teşvikleri için öngörülmemiş ama arazi ve arsa teşviklerinden yararlanacakların asgari 10 işçi sınırına ulaşması istenmiştir Sayılı Kanunun arazi ve arsa teşvikinin uygulama alanı biraz daha geniş tutulmuş ve kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan illerde bu teşvik kalemi açısından kapsam içine alınmıştır. Üzerinde Kamuya ait müştemilat bulunan arazi ve arsalar üzerindeki bu taşınmazların vergi değeri üzerinden bedeli peşi alınmak suretiyle devri mümkün görülmüş ve teşvikten yararlanan firmanın asgari beş yıl boyunca 10 işçi sınırını koruması hüküm altına alınmıştır sayılı Kanun ile kolaylaştırıcı bir düzenleme olarak da arazi ve arsa üzerindeki kamuya ait taşınmazın vergi değeri üzerinden bedelinin ödenmesi iki yılı ödemesiz olmak üzere dört yıla yayılmıştır sayılı Kanun ile daha önceden başvuru yapanların haklı saklı kalmak üzere 10 işçi sınırı 30 a yükseltilmiştir. Sayfa: 13 / 13

14 5615 sayılı yasa ile bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin uygulamalar ciddi biçimde değiştirilmiştir. Şöyle ki daha önceden arsa ve arazinin bedelsiz devri ve üzerindeki müştemilatın bedelinin tahsili ile devredilmesi öngörülmüş iken bu defa yatırımcılar lehine kamuya ait arazi ve arsalar ve bunların üzerinde ihtiyaç dışı kamu binalarının 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi öngörülmüş ve çalıştırılması gerekli asgari işçi sayısı tekrar 10 kişiye düşürülmüştür Sayılı Kanun ile uygulama kapsamında bir değişikliğe gidilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illeri ile, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca, 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre, endeks değeri eksi olan; Artvin, Çorum, Elâzığ, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon ve Tunceli illeri ve Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri kapsam dahilinde tutulmuş olup Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illeri ise 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı uygulamasının dışında tutulmuştur. Bu iller için ise 31/12/2006 tarihinde yürürlükte olan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükmü getirilmiştir. Diğer teşvik kalemleri için öngörülen uygulama sürelerinin uzatılması gibi bir yaklaşım bu teşvik kalemi için öngörülmemiştir zira zaten bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin bir süre sınırlaması da hiçbir zaman konulmamıştır. Bu sebeple 5084 sayılı yasanın 5 inci maddesi, yeni bir yasa ile uygulamadan kaldırılmadığı sürece kamuya ait arazi ve arsalar ile bunların üzerindeki ihtiyaç dışı müştemilatın 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı ile kullandırılması uygulaması devam edecektir Enerji Desteği Bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen yasal mevzuata ek olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2004/1 sayılı tebliğ, tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2005/1 sayılı tebliğ ve son olarak 04 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2007/1 sayılı tebliğ yayımlanmıştır. İşletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmesi için imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Sayfa: 14 / 14

15 Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10 işçi ve imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerde enerji desteği oranı asgari %20 olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, 5084 sayılı Kanun kapsamında yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren ve asgari 10 işçi şartını sağlaması kaydıyla asgari %20 oranında enerji desteğinden yararlanmakta olan işletmelerdeki uygulama devam etmektedir. Asgari istihdamdan sonraki her bir ilave istihdam için bu orana 0.5 puan ilave edilerek yararlanılacak enerji desteği oranı belirlenmektedir. Destek oranı; OSB ve endüstri bölgelerinde kurulu işletmelerde %50 yi, diğer alanlardaki işletmelerde ise %40 ı geçememektedir. Enerji desteği uygulaması 31/12/2008 tarihinde sona erecektir. Ancak, 5084 sayılı Kanun kapsamı illerdeki işletmelerden 01/10/2003 tarihinden, 5350 sayılı Kanun kapsamı illerdeki işletmelerden ise 01/04/2005 tarihinden sonra yatırıma başlayarak 31/12/2007 tarihine kadar yatırımlarını tamamlayanlar, yatırımın tamamlanma tarihini izleyen 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlayanlar 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlayanlar 3 yıl süresince bu destekten yararlanabileceklerdir. Sayfa: 15 / 15

16 5. ARAŞTIRMANINİÇERİĞİ Bölgesel Teşvik Politikasının Etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, seçilen hedef kitleler üzerinde bir araştırma çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmanın ana hedef kitleleri aşağıdaki gibidir: A) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde teşvikten yararlanmış olan firmalar, B) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde teşvikten yararlanmamış firmalar, C) Teşvik Yasası kapsamı dışında seçilmiş illerdeki firmalar, D) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde görev yapan sosyal paydaşlar, E) Teşvik Yasası kapsamı dışındaki seçilmiş illerde görev yapan sosyal paydaşlar, F) Firma çalışanları. Çalışmanın veri toplama aşaması yukarıda belirtilen hedef kitleleri temsil eden bir örneklem ile yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yalnızca çalışan anketleri kendi kendine doldurma yöntemiyle tamamlanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşaması Ekim Aralık 2007 aylarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma örnekleminin hazırlanması ve uygulanması aşamaları Örneklem Yapısı Bölümünde kapsamlı olarak açıklanmıştır. Araştırma sonuçları dört ana başlık altında raporlandırılmıştır: 1. Araştırması 2. Araştırması Sektörel Karşılaştırmalar 3. Paydaşlar Araştırması 4. Çalışanlar Araştırması. Sayfa: 16 / 16

17 6. YÖNETİCİÖZETİ 6.1. Araştırması Firma Tanımlamaları Görüşülen ın Karşılaştırmalı Temel Özellikleri Araştırma kapsamında görüşülen firmaların genel durumları incelendiğinde beklentileri doğrular sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Teşvikten yararlanan firmaların genellikle aynı illerde faaliyet gösteren ancak teşvikten yararlanmayan firmalarla göre hem çalışan sayısı hem de ciro açısından daha büyük oldukları görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalar ise genellikle diğerlerinden daha büyük ciroya sahip olmalarına rağmen, içinde bulundukları rekabet ortamının sınırları doğrultusunda görece daha düşük karlarla çalıştıkları görülmektedir. o Teşvik alan firmalar ile teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 20 si 50 kişi ve üstünde çalışan sayısına sahiptir. Teşvik kapsamındaki illerdeki teşvik almamış firmalara bakıldığında bu oran yüzde 5 e düşmektedir. o Teşvik kapsamındaki illerde teşvikten yararlanan firmalardaki çalışan sayısı ortalama 50 iken teşvikten yararlanmayan firmalarda 26 olduğu görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise bu rakam 45 tir. o Teşvik alan firmaların yüzde 49 unun 2006 yılı cirosunun YTL nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu rakam teşvikten yararlanmayan firmalarda yüzde 33 e düşerken, teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda yüzde 62 ye çıkmaktadır. o 2006 cirosu 5 milyon YTL nin üzerindeki firmaların oranı teşvik alanlarda yüzde 18, teşvikten yararlanmayanlarda yüzde 9, teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise yüzde 35 tir. Sayfa: 17 / 17

18 o Teşvikten yararlanan firmaların yüzde 36 sı yüzde 10 un üzerinde kar ettiklerini belirtirken, teşvikten yararlanmayan firmalarda bu oran yüzde 38 e çıkmaktadır. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise 2006 yılında yüzde 10 dan fazla kar ettiğini ifade edenlerin oranı 28 dir. o Ancak her üç hedef kitlede de ortalama karlılık oranları benzeşmektedir (Yüzde 11 ila %14 arasında). Teşvikten Yararlanan ın Bazı Özellikleri Araştırma sonuçlarına göre, teşvikten yararlanan firmaların sayısında 2005 yılı itibariyle ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum o dönemde teşvik yasasının kapsamında yapılan kapsam değişikliklerinin sonucunda ortaya çıktığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bugünkü durumlarına bakıldığında görece daha büyük firmaların teşvik kalemlerinden daha fazla yararlanıyor olmaları ise teşvik yasasının olumlu etkisi ile açıklanabilir. Ancak bu durum teşvik uygulamasının aslında büyük firmalar için daha kolay olması veya küçük firmaların bu türden destek uygulamaları için yapısal koşullar ya da bilişsel açıdan yeterince donanımlı olmamalarının da göstergesi olabilir. o Teşvikten yararlanan firmaların yarıdan fazlası 2005 ten sonra teşvik kapsamına girdiklerini ifade etmişlerdir. o Hangi teşvik kalemlerinden yararlanıldığı sorulduğunda, firmaların büyük çoğunluğunun SSK işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi kaleminden yararlandıkları görülmektedir (Yüzde 83). ın yaklaşık yarısı gelir vergisi stopajından muafiyet ve enerji desteğinden yararlandıklarını belirtirken, bedelsiz arsa tahsisi teşvikinden yararlandığını ifade edenlerin oranı görece düşük kalmıştır (Yüzde 19). o Genel olarak bakıldığında daha fazla çalışanı olan firmalarda tüm kalemlerden yararlanma oranı daha yüksektir. o 100 kişi ve üzerinde çalışanı olan firmalarda SSK işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi ve enerji desteği kalemlerinden yararlanma oranı yüzde 90 ın üstüne, gelir vergisi stopajından muafiyet desteğinden yaralanma oranı ise yüzde 80 e çıkmaktadır. Sayfa: 18 / 18

19 Teşvikten Yararlanmanın Etkileri Yatırım Yapma ın bulundukları ile yaptıkları yatırımlar incelendiğinde özellikle yatırımın miktarı açısından anlamlı farklılıklar görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmaların geçmiş dönemde kendi illerinde yaptıkları yatırım ile teşvik kapsamındaki illerde faaliyet gösteren firmaların yaptıkları yatırımların miktarı arasındaki ciddi uçurum, teşvik kapsamındaki illerde geçmişte özel sektör yatırımları açısından ne kadar geri kaldığının bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak teşvik kapsamındaki illerdeki teşvik alan firmalar ile teşvikten yararlanmayan firmalar arasında da anlamlı bir fark olması teşvikin yatırımlara olan olumlu etkisinin göstergesi olarak görülebilir. Buna ek olarak teşvik alan firmaların yalnızca çok küçük bir kısmının teşvik uygulaması nedeniyle yatırımını başka bir il yerine buraya yaptığını ifade etmesi de teşvikin kapsam dışındaki iller için yatırım açısından çok da olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir. o ın bulundukları ile yatırım yapma durumlarını yatırımın içeriği ve miktarından bağımsız olarak incelediğimizde hedef firma grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Tüm gruplarda görüşülen firmaların yaklaşık yarısı bulundukları ilde bir yatırım yaptıklarını belirtmişlerdir. o Yatırım yapanların bulundukları ili tercih etme sebeplerine baktığımızda öncelikli nedenin bu il ile olan hemşehrilik ilişkileri olduğu görülmektedir. Buna ek olarak söz konusu ilin hammadde, insan kaynağı, ulaşım, pazar gibi avantajları özellikle teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalar açısından ön plana çıkarken, beklendiği üzere teşvik yasası nın etkisi ise teşvikten yararlandığını belirten firmalarda ikinci önemli neden olarak ortaya çıkmaktadır. o Yapılan yatırım hacmi sorgulandığında ise, teşvikten alan firmaların aynı illerde teşvikten yararlanmamış firmaların yaklaşık 2,5 katı yatırım yaptıkları görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalar ise teşvik alanların yaklaşık 10 katı yatırım yaptıklarını ifade etmektedirler. o Yatırım alanları incelendiğinde yeni personel alımı ve yeni makineler alımının her üç firma grubunda da ön plana çıktığı görülmektedir. Teşvikten yararlanan Sayfa: 19 / 19

20 firmalar ile aynı ilde faaliyet gösteren ancak teşvikten yararlanmamış firmalar arasındaki en belirgin fark nitelikli personel alımı konusunda ortaya çıkmaktadır. Teşvikten yararlanan firmalar arasında nitelikli personel alımı yaptığını belirtenlerin oranı daha fazladır. o Yatırımlarını Teşvik Yasası nın etkisiyle bulundukları ile kaydırdıklarını belirtenlerin oranı yüzde 8 dir. Teşvikten yararlanan firmaların çoğunluğu zaten bu ile yatırım yapmayı planladıklarını ifade etmişlerdir. o Teşvikten yararlanan firmaların yatırım kararı almalarında hangi teşvik kalemlerinin daha fazla etkisi olduğu sorgulandığında SSK işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi ve gelir vergisi stopajından muafiyet uygulamalarının ön plana çıktığı görülmektedir. İstihdamdaki Değişimler Genel olarak bakıldığında, teşvik yasasının istihdam açısından açık bir etkisi olduğu görülmektedir. Teşvikten yararlanan firmalar ortalama çalışan sayılarını yaklaşık üç katına çıkarırken, bu oranın büyük firmalarda daha da fazla olması bu illerde teşvik sonrasında ciddi sayıda orta ölçekli firmanın oluştuğunu göstermektedir. Buna ek olarak, teşvik kapsamındaki illerde teşvikten yararlanmayan firmaların da çalışan sayılarını benzer oranlarda arttırdıkları görülmektedir. Bu da teşvikin yeni iş alanları oluşturmak açısından, yararlanan firmalar üzerinden yarattığı doğrudan etkinin dışında il ekonomisinde ortaya çıkan gelişme üzerinden dolaylı bir etkisinin de olduğunu göstermektedir. o Teşvik alan firmaların teşvik aldıkları yıldan bugüne istihdam ettikleri kişi sayısında yüzde 211 lik bir artış görüşmektedir. Bu oran yasa kapsamındaki illerde faaliyet gösterip teşvikten yararlanmayan firmalarda yüzde 172, teşvik kapsamı dışındaki illerde ise yüzde 97 dir. o Teşvik alan firmalardaki istihdam artışının 50 kişi ve üstündeki firmalarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Sayfa: 20 / 20

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5084 sayılı Kanunla 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gayrisafi

Detaylı

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5084 sayılı Kanunla 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı diğer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/51 İstanbul, 31 Mayıs 2007 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009 KONU 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması 29.01.2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki Beş Puanlık Prim Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamının Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki İşsizlik Ödeneği Alan İşsizin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/58 İstanbul, 23 Mayıs 2005 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması 4 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ Taslağı 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda[1] 28/3/2007 tarihli ve 5615

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 49 İst.19 Nisan 2004 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert Başına

Detaylı

G E N E L G E 2009 12

G E N E L G E 2009 12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-45 16.1.2009 Konu : 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin uygulaması

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 25 İst. 9 Şubat 2004 KONU : Fert Başına Geliri Düşük Olan

Detaylı

6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME?

6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME? 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME? Davut ULUÖZ, MBA* 83 I. GİRİŞ Bakanlar Kurulunca illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenen 51

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No Resmi Gazete 04/06/2005

2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No Resmi Gazete 04/06/2005 Başlık 2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No 25835 Resmi Gazete 04/06/2005 Tarihi Kapsam 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar.

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar. 23. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Dair Kanun Kanun No. : 5084 Kabul Tarihi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-047 Tarih : 15.08.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ - YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ - ANCAK MEVZUAT VE UYGULAMA KARMAŞASI DEVAM ETMEKTEDİR

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ - YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ - ANCAK MEVZUAT VE UYGULAMA KARMAŞASI DEVAM ETMEKTEDİR Teşvik Teşvik Kapsamındaki İller YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ - YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ - ANCAK MEVZUAT VE UYGULAMA KARMAŞASI DEVAM ETMEKTEDİR I. GİRİŞ 18.05.2005 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8735 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ 2017- SİNOP 1 Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırım teşvikleri, belirli ekonomik faaliyet alanlarının diğer alanlara göre daha çok ve daha hızlı gelişmesini

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır. No: 2017/24 Tarih: 27.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞVİK UYGULAMALARI ARALIK / 2012 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğegiren5084 sayılı Kanunlabirlikteuygulanmaya

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı