1. Önsöz Giriş Yasanın uygulandığı illerde istihdam... 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Önsöz... 5. 2. Giriş... 7. 3. Yasanın uygulandığı illerde istihdam... 9"

Transkript

1 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KANUNU NUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMİŞTİR. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. ARALIK-2007

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Önsöz Giriş Yasanın uygulandığı illerde istihdam Mevzuat boyutu Genel Teşviklerden Yararlandırılan İller Teşvik Kalemleri itibariyle uygulama esasları Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Enerji Desteği Araştırmanın İçeriği Yönetici Özeti Araştırması Firma Tanımlamaları Teşvikten Yararlanmanın Etkileri Teşvik Süreci Hakkında Değerlendirmeler Yatırım ve İstihdam Eğilimleri Teşvik Yasası nın Etkileri ve Beklentiler Araştırması Sektörel Karşılaştırmalar Teşvik Yasası nın Yatırım Kararı Üzerinde Etkileri Teşvik Yasası nın İstihdam Üzerindeki Etkileri Cirodaki Değişimler Karlılıktaki Değişimler Rekabet Gücündeki Değişim Maliyetlerdeki Değişim Paydaşlar Araştırması Teşvik Yasası Kapsamındaki İller Teşvik Yasası Kapsamında Olmayan İller Üzerindeki Etki İl Ekonomisi ve Teşvikler Çalışanlar Araştırması Çalışmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına Katılanlar Teşvik Yasası nın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Sayfa: 2 / 2

3 İŞKUR Desteği ve Beklentiler Örneklem Yapısı Araştırması Örneklemin Oluşturulması Anketlerin Gerçekleştirilmesi Örneklem Gerçekleşmesi Paydaşlar Araştırması Çalışanlar Araştırması Araştırması Firma Tanımlamaları Görüşülen ın Karşılaştırmalı Temel Özellikleri Teşvikten Yararlanan ın Bazı Özellikleri Teşvikten Yararlanmanın Etkileri Yatırım Yapma İstihdamdaki Değişimler: Cirodaki Değişimler: Karlılıktaki Değişimler: Rekabet Gücündeki Değişimler: Maliyetlerdeki Değişimler: Teşvik Süreci Hakkında Değerlendirmeler Teşvik Sürecinin Değerlendirilmesi Teşvik Sürecinde Bilgilendirilme Yatırım ve İstihdam Eğilimleri Yatırım Eğilimleri İstihdam Eğilimleri Teşvik Yasası nın Etkileri ve Beklentiler Teşvik Yasasının İllere Etkileri Rekabet Edebilecek Sektörler ve Gelecekteki Teşviklerin Katkıları KOSGEB Desteklerinin Değerlendirilmesi Araştırması - Sektörel Karşılaştırmalar Teşvik Yasası ndan Yararlanan ın Bazı Özellikleri: Teşvik Yasası nın Yatırım Kararı Üzerinde Etkileri: Teşvik Yasası nın İstihdam Üzerindeki Etkileri Cirodaki Değişimler Karlılıktaki Değişimler Rekabet Gücündeki Değişim: Maliyetlerdeki Değişim: Sayfa: 3 / 3

4 10. Paydaşlar Araştırması Teşvik Yasası Kapsamındaki İller Teşvik Yasası nın Etkileri Teşvik Alma Sürecinin Değerlendirilmesi Teşvik Yasası Kapsamında Olmayan İller Üzerindeki Etki İl Ekonomisi ve Teşvikler İlin Gelişmesine Katkıda Bulunabilecek Sektörler Diğer Konular Çalışanlar Araştırması Çalışmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına Katılanlar Teşvik Yasası nın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri İŞKUR Desteği ve Beklentiler Araştırma sonucunda öne çıkan bazı sonuçlar Ek 1: Şekiller Listesi Sayfa: 4 / 4

5 1. ÖNSÖZ Yatırım ve istihdama yönelik teşvik yasaları Osmanlı döneminden beri fasılalar ile uygulanmaktadır yılında çıkarılan ilk teşvik yasasında da, 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı yasada da temel amaçlardan birisi bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi olmuştur. Son olarak 29 Ocak 2004 tarihinde kabul edilen 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun ile Hükümetimiz, gelir seviyesi ve kalkınmışlık düzeyi düşük illerimizde yatırımların ve istihdamın artırılmasını ve bu yolla bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesini amaçlamıştır sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra gerek sosyal taraflardan, medyadan, iş çevrelerinden bazı eleştiriler gelmiştir. Örneğin kanunun ilk halinde yer alan 1500 Dolar sınırı ile ilgili olarak Tunceli de gelirin devlet memur maaşları yüzünden, Elazığ da da Keban Barajı yüzünden yüksek çıktığı, Trabzon altı dolarlık farktan ötürü teşviklerden yararlanamadığı eleştirisini dile getirirken, Gaziantepli sanayiciler de illerindeki bazı işyerlerinin kapatılarak teşvik alan illere kaydırıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuşlardır. Yapılan bir diğer eleştiri teşvik verilen illerde yerel kapasitenin olmadığı ve ne kadar teşvik verirseniz verin yatırımların artmayacağı yönünde olmuştur. Ayrıca verilen teşviklerde süre sınırlamasının olmaması gerektiği, zira 3-4 yıllık bir teşvik için büyük yatırımların yapılmayacağı görüşü de öne sürülmüştür. Yapılan eleştirilerin bir kısmı yasada sonradan yapılan değişiklikler ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yasada 4 kez değişikliğe gidilmiş ve zaman içerisinde yasanın Amaç maddesi olan birinci maddesi hariç tüm maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan eleştirileri ile birlikte bazı öneriler de yapılmıştır. Bu önerilerin başında bölgesel ve sektörel düzeyde teşviklerin planlanması gelmektedir. Yasanın istihdamı artırmak gibi bir hedefinin olması ve uygulama sırasında da yapılan eleştiriler, bizleri bu yasanın istihdam temelinde etkilerini değerlendirmeye ve Sayfa: 5 / 5

6 mümkün olduğu ölçüde bundan sonra uygulanması muhtemel teşvik uygulamalarına ışık tutmaya yöneltmiştir. Bu kitap, Avrupa Birliğinin mali katkısı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü ve 5084 sayılı Teşvik kanununun etkilerinin değerlendirildiği projeden elde edilen sonuçları içermektedir. Çalışmanın teşvik kanunu ile birlikte zihinlerde oluşan soru işaretlerini ortadan kaldıracağı ve bundan böyle uygulanacak teşvik politikalarının belirlenmesine yardımcı olacağını umuyorum. Projenin uygulanmasında emeği geçen proje koordinatörü Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Ercüment IŞIK a ve Genel Müdürlüğüm Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Projeler Şube Müdürü Sayın Elif ONAR, Emine KUM ve Seçil KABAR a teşekkür ederim. Namık ATA Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayfa: 6 / 6

7 2. GİRİŞ Türkiye de geri kalmış bölgelerde istihdamın arttırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması için önceden beri işverenlerin üzerindeki mali yüklerin azaltılmasına yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı illerinde yeni yatırım sahalarının açılması, buralarda yaşayan insanlar için iş ve istihdam imkânlarının artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi amaçlarıyla, tarihinde bir kanun çıkarılmış ve bu kanunla söz konusu bölgelerde çeşitli vergi ve sigorta teşvikleri uygulanmıştır. Fakat bu teşviklerin amacına ulaşıp ulaşmadığı yönünde bir alan araştırması yapılmamıştır.halen bu kanununun amacına ulaşıp ulaşmadığı veya ne kadar başarılı olduğu, eksiklerinin bulunup bulunmadığı, bu uygulamanın iyileştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği net olarak bilinmemektedir tarihinde çıkarılan 5084 Sayılı Kanunla bu politika tekrar edilmiştir yılında çıkarılan bu kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1500 ABD Dolar veya daha az olan illerde yeni istihdam edilen personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi stopajının alınmaması, yeni istihdam edilen personelin sigorta primi işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi, kapsama dahil illerde yapılacak yatırımlara bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yine kapsama dahil illerde istihdam yaratan işletmelere enerji desteğinin sağlanması öngörülmüştür.daha sonra bu kanunda birçok değişiklik yapılmış başta uygulama alanı olmak üzere yasa süreç içinde ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Bu proje; uygulanan bu politikaların uygun olup olmadığı, yeterli olup olmadığı, daha iyi bir uygulamanın bulunup bulunmadığı sorularına cevap verebilmek amacını gütmektedir ve temelde alan araştırmasına ve araştırma sonuçlarının duyurulmasına ve uygulanan politikanın geliştirilmesine dayanmaktadır. Projemiz temelde alan araştırmasına dayanmıştır. Alan araştırması, teşviki kullanan işverenler, teşvikin kullanıldığı işyerlerinde çalışan işçiler, teşviki kullanmayan bölge içi müteşebbisler, teşviki kullanmayan bölge dışı müteşebbisler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca teşvik kanununun geçerli olduğu bölgelerde bulunan işçi ve işveren kuruluşları ve teşvikin geçerli olmadığı bölgelerde kurulu bulunan işçi ve işveren Sayfa: 7 / 7

8 kuruluşları ile de alan araştırması kapsamında görüşülmüştür. Bu kapsamda teşvik kanununun geçerli olduğu bölgelerde 386 teşvik alan ve 256 teşvik almayan ve teşvik dışı bölgelerde kurulu 164 olmak üzere toplam 806 firma, ve 159 il yöneticisi ve paydaş ile görüşülmüş, 4078 çalışan ile anket yapılmıştır. Proje sonuçlarının, bundan sonra uygulanması muhtemel teşvik mekanizmalarının belirlenmesi çalışmalarına ışık tutacağı düşüncesi ile proje uygulanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve projenin alan araştırmasını üstlenen İnfakto Araştırma liderliğindeki iş ortaklığına, İŞKUR Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız personeline teşekkür ederim. Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan V. Sayfa: 8 / 8

9 3. YASANINUYGULANDIĞIİLLERDEİSTİHDAM Teşvik Yasasının ülke çapında istihdamda yarattığı etkinin kabaca değerlendirilmesine yönelik olarak burada, teşvikin uygulanmaya başlamadan önceki dönem ile bugünün işyeri ve sigortalı işçi sayıları karşılaştırılmaktadır. Yasanın uygulandığı illerin tamamında uygulamaya başlanılmadan önce ( 2003 yılı sonunda) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı aktif işyeri sayısı ve bu işyerlerinde çalışan sigortalı sayısı olarak tespit edilmiştir. Yasanın uygulanmaya başlanılması ile işyeri sayısı 2007 Haziran sonu itibariyle , sigortalı sayısı ise rakamına ulaşmış durumdadır. Oranlar itibariyle de işyeri sayısında yaklaşık %46, sigortalı sayısında ise yaklaşık %67 oranında artış gerçekleşmiştir. Yasanın uygulanmadığı illerde ise 2003 yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı aktif işyeri sayısı ve bu işyerlerinde çalışan sigortalı sayısı olarak tespit edilmiştir. Yine bu illerde işyeri sayısı 2007 Haziran sonu itibariyle , sigortalı sayısı ise rakamına ulaşmış durumdadır. Oranlar itibariyle de işyeri sayısında yaklaşık %40, sigortalı sayısında ise yaklaşık %47 oranında artış gerçekleşmiştir. Oransal olarak bakıldığında teşvik kanununun işyeri sayısında yaklaşık %6, sigortalı sayısında ise yaklaşık %20 oranlarında fazladan bir katkı sağladığı düşünülebilir. Teşvik kanununu olmasaydı kanun kapsamında yer alan illerde artışın diğer illere nazaran daha az olacağı varsayılırsa ( çünkü normal şartlar altında ülkenin geri kalmış bölgelerinde işyeri ve sigortalı artış hızlarının diğer bölgeler ile eşit olmayacağı varsayımı yanlış olmaz) asıl artışın yukarıdaki oranlardan daha fazla olduğu sonucuna varılabilir. Sayılar itibariyle bakıldığında ise artan işyeri sayısının teşvikli illerde yaklaşık 55 bin, teşvik almayan illerde ise yaklaşık 265 bin, sigortalı sayısının ise teşvikli illerde yaklaşık 500 bin teşvik almayan illerde ise 2 milyon 300 bin kişi arttığı görülmektedir. Sayfa: 9 / 9

10 4. MEVZUATBOYUTU 4.1. Genel Bilindiği üzere, 06 Şubat 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanun ile bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek sureti ile yatırımların ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır sayılı yasanın kabulünden sonra da bazı yasal düzenlemeler ile 5084 sayılı yasada değişiklikler yapılmıştır sayılı Yasada; 31 Temmuz 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5228 Sayılı Yasa, 18 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 5350 sayılı yasa, 30 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 5568 Sayılı yasa ve 04 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 5615 sayılı yasa ile dört defa değişiklik yapılmış ve 5084 sayılı yasanın birinci maddesi olan Amaç maddesi hariç bütün maddeler değiştirilmiştir sayılı Kanun ve sonrasında yapılan düzenlemelerin içerikleri ana hatları itibariyle aşağıya alınmıştır: 5084 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemede tarihiden sonra kurulan işyerlerinde çalıştırılan tüm işçiler için, tarihinden önce kurulu bulunan işyerlerinde de tarihinden sonra işe alınmış olan işçiler için vergi ve sigorta teşviki öngörülmüştür. Ödenecek teşviklerin hesabında her işçi için asgari ücreti geçen tutarlar dikkate alınmamıştır sayılı Yasa ile yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar için teşviklerin 5 yıl süresince devam etmesi öngörülmüştür sayılı yasa ile önceden kazanılmış olan haklar korunmakla birlikte yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Öncelikle teşvik sağlanan illerin sayısı artırılmış ve 36 dan 49 a çıkarılmış ve çalıştırılması gerekli asgari işçi sınırı ilk defa bu yasayla getirilmiştir. Yasa uyarınca tarihinden sonra işe başlayan ve asgari 30 işçi çalışan işyerlerinde çalıştırılan tüm işçiler teşvik kapsamında değerlendirilirken, tarihinden önce işe başlayan işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısının en az %20 oranında artırılmış olması ve 30 sayısına ulaşılmış olması şartıyla artırılan işçi sayısının 3 katı kadar işçi için teşvik mekanizması öngörülmüştür. Bu yasa ile yine ödenecek teşviklerin hesabında her işçi için asgari ücreti geçen tutarlar dikkate alınmayarak 5084 sayılı yasa ile getirilen düzenleme korunmuştur. Sayfa: 10 / 10

11 5568 sayılı Yasa ile 2008 ve 2009 yılında da yeni yatırımların teşvik edilebilmesi için bir düzenleme yapılmış ve tarihine kadar yapılacak yeni yatırımların 4 yıl ve tarihine kadar yapılacak yeni yatırımların da 3 yıl boyunca teşviklerden yararlandırılması öngörülmüştür tarihine kadar tamamlanacak yeni yatırımları için ise önceki kanunla getirilen 5 yıl teşvik edilmesi esası bu kanunla korunmuştur. Bu yasa ile ayrıca 30 işçi sınırı 10 işçi olarak yeniden düzenlenmiş fakat işçi sayısının artırılması gibi bir şart artık yasadan çıkarılmıştır. Yapılan düzenleme ile artık en az 10 işçi çalıştıran işyerlerinde ne zaman kurulduğuna bakılmaksızın tüm işçiler tarihinden itibaren teşviklerden yararlandırılmaktadır Teşviklerden Yararlandırılan İller Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller, yatırımlar için bedelsiz arsa ve arazi temini desteği için ise bu illere ek olarak kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında diğer iller teşvik kapsamına alınmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan iller ile, geliri 1500 Amerikan Dolarının altındaki iller ve Sosyoekonomik gelişmişlik endeki eksi olan iller büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. İncelendiğinde de görülebileceği gibi teşviklerin uygulandığı 49 il içerisinde yalnızca Uşak,Düzce, Afyon ve Kütahya illeri kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte kalkınmada öncelikli 50 il arasından yalnızca Çanakkale( Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illeri kişibaşına yurtiçi hasıla gelirleri 1500 Amerikan Dolarının üzerinde ve sosyoekonomik gelişmişlik endeksi (+) olduğu için vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteğinden yararlanamamış yalnızca Bedelsiz arsa ve arazi desteğinden yararlandırılmıştır. Bilahere tarih ve 5615 sayılı yasa ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri diğer teşvik kalemlerinden de yararlandırılmıştır Teşvik Kalemleri itibariyle uygulama esasları 5084 sayılı Yasada; En az 10 işçi çalıştıran işyerlerindeki çalışanların ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi Stopajının alınmamasını, En az 10 işçi çalıştıran işyerlerindeki çalışanların sigorta primi işveren paylarının Hazine tarafından ödenmesini, Enerji Desteğini, Sayfa: 11 / 11

12 Yatırımlar için bedelsiz arsa ve arazi teminini öngören düzenlemeler bulunmaktadır Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 17 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği, 18 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği, 20 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği ve 26 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4 Seri Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği olmak üzere dört tebliğ yayımlanmıştır. Gelir vergisi stopajı teşvikinden kapsamdaki illerde olmak ve asgari 10 işçi çalıştırmak koşulu ile işyerinde çalışan tüm işçiler için yararlanılabilmektedir. Kapsamda bulunan iller yukarıda listelenen 49 il ile birlikte Gökçeada ve Bozcaada ilçeleridir. Gelir vergisi stopajı teşvik uygulaması tarihinde sona erecektir. Ancak teşvik uygulaması yeni yatırımlar için bir süre daha uzatılmıştır. Şöyle ki; Gelir vergisi stopajı teşviki tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 5 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 4 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında terkin edilecek tutar kapsama giren işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerlerinde tamamı, diğer yerlerdeki işyerlerinde ise % 80'ini kadardır Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik Sigorta primi işveren paylarında teşvikin uygulanması ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (ve devredilen SSK Başkanlığınca) tarih ve Ek sayılı, tarih ve Ek sayılı, tarih ve Ek sayılı ve en son olarak da tarih ve sayılı Genelgeler yayımlanmıştır. Sigorta Primi işveren paylarında teşvik uygulaması vergi teşvik uygulaması ile birebir aynı olduğundan burada tekrar edilmesine gerek görülmemektedir. Yalnızca özetle şu söylenebilir ki; tarihine kadar uygulanmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi işverenler, 5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde, fiilen on (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerinde çalıştırdıkları tüm Sayfa: 12 / 12

13 sigortalılar için (topluluk sigortası ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan dolayı tahakkuk ettirilen primler hariç) 2007 Mayıs ayından itibaren 5084 sayılı Kanun uyarınca sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmektedirler. Yeni yapılacak yatırımlar için tarihi sınırlaması bulunmamaktadır. Yine burada da teşvikler tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 5 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 4 yıl, tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 3 yıl süreyle uygulanacaktır Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen yasal mevzuata ek olarak; 21 Nisan 2004 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik, 11 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar ve en son olarak da 14 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır sayılı yasanın değişikliğe uğramadan önceki halinde arazi ve arsa teşvikinden yararlanabilmek için asgari 10 kişinin çalıştırılması hükmü yer almıştır. Diğer bir anlatımla asgari 10 işçi sınırı, yapılan ilk düzenlemede vergi ve sigorta teşvikleri için öngörülmemiş ama arazi ve arsa teşviklerinden yararlanacakların asgari 10 işçi sınırına ulaşması istenmiştir Sayılı Kanunun arazi ve arsa teşvikinin uygulama alanı biraz daha geniş tutulmuş ve kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan illerde bu teşvik kalemi açısından kapsam içine alınmıştır. Üzerinde Kamuya ait müştemilat bulunan arazi ve arsalar üzerindeki bu taşınmazların vergi değeri üzerinden bedeli peşi alınmak suretiyle devri mümkün görülmüş ve teşvikten yararlanan firmanın asgari beş yıl boyunca 10 işçi sınırını koruması hüküm altına alınmıştır sayılı Kanun ile kolaylaştırıcı bir düzenleme olarak da arazi ve arsa üzerindeki kamuya ait taşınmazın vergi değeri üzerinden bedelinin ödenmesi iki yılı ödemesiz olmak üzere dört yıla yayılmıştır sayılı Kanun ile daha önceden başvuru yapanların haklı saklı kalmak üzere 10 işçi sınırı 30 a yükseltilmiştir. Sayfa: 13 / 13

14 5615 sayılı yasa ile bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin uygulamalar ciddi biçimde değiştirilmiştir. Şöyle ki daha önceden arsa ve arazinin bedelsiz devri ve üzerindeki müştemilatın bedelinin tahsili ile devredilmesi öngörülmüş iken bu defa yatırımcılar lehine kamuya ait arazi ve arsalar ve bunların üzerinde ihtiyaç dışı kamu binalarının 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi öngörülmüş ve çalıştırılması gerekli asgari işçi sayısı tekrar 10 kişiye düşürülmüştür Sayılı Kanun ile uygulama kapsamında bir değişikliğe gidilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illeri ile, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca, 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre, endeks değeri eksi olan; Artvin, Çorum, Elâzığ, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon ve Tunceli illeri ve Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri kapsam dahilinde tutulmuş olup Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illeri ise 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı uygulamasının dışında tutulmuştur. Bu iller için ise 31/12/2006 tarihinde yürürlükte olan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükmü getirilmiştir. Diğer teşvik kalemleri için öngörülen uygulama sürelerinin uzatılması gibi bir yaklaşım bu teşvik kalemi için öngörülmemiştir zira zaten bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin bir süre sınırlaması da hiçbir zaman konulmamıştır. Bu sebeple 5084 sayılı yasanın 5 inci maddesi, yeni bir yasa ile uygulamadan kaldırılmadığı sürece kamuya ait arazi ve arsalar ile bunların üzerindeki ihtiyaç dışı müştemilatın 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı ile kullandırılması uygulaması devam edecektir Enerji Desteği Bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen yasal mevzuata ek olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2004/1 sayılı tebliğ, tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2005/1 sayılı tebliğ ve son olarak 04 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 2007/1 sayılı tebliğ yayımlanmıştır. İşletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmesi için imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Sayfa: 14 / 14

15 Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10 işçi ve imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerde enerji desteği oranı asgari %20 olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, 5084 sayılı Kanun kapsamında yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren ve asgari 10 işçi şartını sağlaması kaydıyla asgari %20 oranında enerji desteğinden yararlanmakta olan işletmelerdeki uygulama devam etmektedir. Asgari istihdamdan sonraki her bir ilave istihdam için bu orana 0.5 puan ilave edilerek yararlanılacak enerji desteği oranı belirlenmektedir. Destek oranı; OSB ve endüstri bölgelerinde kurulu işletmelerde %50 yi, diğer alanlardaki işletmelerde ise %40 ı geçememektedir. Enerji desteği uygulaması 31/12/2008 tarihinde sona erecektir. Ancak, 5084 sayılı Kanun kapsamı illerdeki işletmelerden 01/10/2003 tarihinden, 5350 sayılı Kanun kapsamı illerdeki işletmelerden ise 01/04/2005 tarihinden sonra yatırıma başlayarak 31/12/2007 tarihine kadar yatırımlarını tamamlayanlar, yatırımın tamamlanma tarihini izleyen 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlayanlar 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlayanlar 3 yıl süresince bu destekten yararlanabileceklerdir. Sayfa: 15 / 15

16 5. ARAŞTIRMANINİÇERİĞİ Bölgesel Teşvik Politikasının Etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, seçilen hedef kitleler üzerinde bir araştırma çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmanın ana hedef kitleleri aşağıdaki gibidir: A) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde teşvikten yararlanmış olan firmalar, B) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde teşvikten yararlanmamış firmalar, C) Teşvik Yasası kapsamı dışında seçilmiş illerdeki firmalar, D) Teşvik Yasası kapsamındaki illerde görev yapan sosyal paydaşlar, E) Teşvik Yasası kapsamı dışındaki seçilmiş illerde görev yapan sosyal paydaşlar, F) Firma çalışanları. Çalışmanın veri toplama aşaması yukarıda belirtilen hedef kitleleri temsil eden bir örneklem ile yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yalnızca çalışan anketleri kendi kendine doldurma yöntemiyle tamamlanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşaması Ekim Aralık 2007 aylarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma örnekleminin hazırlanması ve uygulanması aşamaları Örneklem Yapısı Bölümünde kapsamlı olarak açıklanmıştır. Araştırma sonuçları dört ana başlık altında raporlandırılmıştır: 1. Araştırması 2. Araştırması Sektörel Karşılaştırmalar 3. Paydaşlar Araştırması 4. Çalışanlar Araştırması. Sayfa: 16 / 16

17 6. YÖNETİCİÖZETİ 6.1. Araştırması Firma Tanımlamaları Görüşülen ın Karşılaştırmalı Temel Özellikleri Araştırma kapsamında görüşülen firmaların genel durumları incelendiğinde beklentileri doğrular sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Teşvikten yararlanan firmaların genellikle aynı illerde faaliyet gösteren ancak teşvikten yararlanmayan firmalarla göre hem çalışan sayısı hem de ciro açısından daha büyük oldukları görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalar ise genellikle diğerlerinden daha büyük ciroya sahip olmalarına rağmen, içinde bulundukları rekabet ortamının sınırları doğrultusunda görece daha düşük karlarla çalıştıkları görülmektedir. o Teşvik alan firmalar ile teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 20 si 50 kişi ve üstünde çalışan sayısına sahiptir. Teşvik kapsamındaki illerdeki teşvik almamış firmalara bakıldığında bu oran yüzde 5 e düşmektedir. o Teşvik kapsamındaki illerde teşvikten yararlanan firmalardaki çalışan sayısı ortalama 50 iken teşvikten yararlanmayan firmalarda 26 olduğu görülmektedir. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise bu rakam 45 tir. o Teşvik alan firmaların yüzde 49 unun 2006 yılı cirosunun YTL nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu rakam teşvikten yararlanmayan firmalarda yüzde 33 e düşerken, teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda yüzde 62 ye çıkmaktadır. o 2006 cirosu 5 milyon YTL nin üzerindeki firmaların oranı teşvik alanlarda yüzde 18, teşvikten yararlanmayanlarda yüzde 9, teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise yüzde 35 tir. Sayfa: 17 / 17

18 o Teşvikten yararlanan firmaların yüzde 36 sı yüzde 10 un üzerinde kar ettiklerini belirtirken, teşvikten yararlanmayan firmalarda bu oran yüzde 38 e çıkmaktadır. Teşvik kapsamı dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalarda ise 2006 yılında yüzde 10 dan fazla kar ettiğini ifade edenlerin oranı 28 dir. o Ancak her üç hedef kitlede de ortalama karlılık oranları benzeşmektedir (Yüzde 11 ila %14 arasında). Teşvikten Yararlanan ın Bazı Özellikleri Araştırma sonuçlarına göre, teşvikten yararlanan firmaların sayısında 2005 yılı itibariyle ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum o dönemde teşvik yasasının kapsamında yapılan kapsam değişikliklerinin sonucunda ortaya çıktığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bugünkü durumlarına bakıldığında görece daha büyük firmaların teşvik kalemlerinden daha fazla yararlanıyor olmaları ise teşvik yasasının olumlu etkisi ile açıklanabilir. Ancak bu durum teşvik uygulamasının aslında büyük firmalar için daha kolay olması veya küçük firmaların bu türden destek uygulamaları için yapısal koşullar ya da bilişsel açıdan yeterince donanımlı olmamalarının da göstergesi olabilir. o Teşvikten yararlanan firmaların yarıdan fazlası 2005 ten sonra teşvik kapsamına girdiklerini ifade etmişlerdir. o Hangi teşvik kalemlerinden yararlanıldığı sorulduğunda, firmaların büyük çoğunluğunun SSK işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi kaleminden yararlandıkları görülmektedir (Yüzde 83). ın yaklaşık yarısı gelir vergisi stopajından muafiyet ve enerji desteğinden yararlandıklarını belirtirken, bedelsiz arsa tahsisi teşvikinden yararlandığını ifade edenlerin oranı görece düşük kalmıştır (Yüzde 19). o Genel olarak bakıldığında daha fazla çalışanı olan firmalarda tüm kalemlerden yararlanma oranı daha yüksektir. o 100 kişi ve üzerinde çalışanı olan firmalarda SSK işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi ve enerji desteği kalemlerinden yararlanma oranı yüzde 90 ın üstüne, gelir vergisi stopajından muafiyet desteğinden yaralanma oranı ise yüzde 80 e çıkmaktadır. Sayfa: 18 / 18

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN İ A TEŞVİKİ Ş İ İ HAKINDAKİ A İ KANUNUN AFYONKARAHİSAR İLİ EKONOMİSİNE ETKİLERİ MUSTAFA KÜÇÜKİLHAN AFYONKARAHİSAR 2009 5084 sayılı kanuna neden gerek duyulmuştur?

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ TRA 1 DÜZEY 2 BÖLGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası

Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası Finans Sektörüne Yönelik Güncel Vergi Düzenlemeleri Abdulkadir Kahraman Yeni Teşvik Sisteminin Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar Ferrah Sefer Kurdoğlu Yabancı Fon Kazançlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 235 YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ (*) Mustafa GÜLMEZ (**) İlkay NOYAN YALMAN (***)

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar.

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar. 23. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Dair Kanun Kanun No. : 5084 Kabul Tarihi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Rüştü YAYAR *1 Yusuf DEMİR ** ÖZ Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olup ekonomik birimleri belirli

Detaylı

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1.1. DÜNYADA SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİMİ SÜRECİ... 7 1.2. TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ... 8 1.2.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 8 1.2.2. ORGANİZE

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY www.ahika.gov.tr 0 1 Aksaray Yatırım Destek Ofisi Önsöz 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE TEŞVİKLER ve ÜLKE UYGULAMALARI Erdal AKDEVE Yrd. Doç.Dr. İşletme Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, erdal.akdeve@ybu.edu.tr Erdal Tanas KARAGÖL Prof. Dr. Siyasal Bilgiler

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor l Yıl:8 l Sayı: 29 l Haziran 2012 l ÜCRETSİZDİR Ankara da bir ilk Yenilikçilik Merkezi kuruluyor Başkan dan Aklın yolu bir Bilindiği üzere yeni teşvik paketi Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından

Detaylı

Başkan Özer yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada ticaret ve sanayi alanındaki rekabetin kıyasıya yaşandığını

Başkan Özer yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada ticaret ve sanayi alanındaki rekabetin kıyasıya yaşandığını 520 ÜYEMİZİ FUARA GÖNDERDİK Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, meslek komitelerinden gelen talepler üzerine son üç yılda toplam 520 üyeyi Türkiye nin değişik illerinde düzenlenen fuarlara araştırma ve

Detaylı

...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA

...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA ...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA İÇİNDEKİLER SAYFALAR SUNUŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı