AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği"

Transkript

1 AFD VE TÜRKİYE İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

2 Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olan Türkiye, önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme yaşamaktadır. 75 milyon nüfusu ve $ seviyesindeki kişi başına düşen milli gelir miktarı ile Türkiye, küresel ekonomik güçler arasında 17. sıraya yükselmiştir. OECD ve G20 Ekonomik Forumu üyesi, AB üyeliğine aday olan Türkiye, Orta Asya, Doğu ve Batı arasında önemli bir rol oynamaktadır. Kalkınmanın bölgeler arasında önemli farklılıklar gösterdiği bir ortamda Türkiye, düşük karbonlu ve insanın toplumdaki yerine önem veren bir büyüme modeline yönelmiştir. Türkiye, 2009 yılında Kyoto Protokolü nü imzalamış, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir strateji belgesi hazırlamış ve BM Rio +20 TÜRKİYE konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınmaya olan bağlılığını yinelemiştir. Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli, geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik ilişkilere dayanmaktadır. Çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile şekillenmiştir yılında Türkiye bürosunun açılışından bu yana, AFD, iki ülke ekonomilerinin ve toplumlarının sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasına ve ortak çıkarlar doğrultusunda yürütülen bu işbirliğinin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır. FRANSIZ KALKINMA AJANSI NIN TÜRKİYE STRATEJİSİ Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye deki faaliyetlerini ajansın Akdeniz bölgesi için belirlenen hedefleri kapsamında yürütmektedir. İklim ve çevre konularında Türk-Fransız işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunarak, Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına ve sera gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik ortak çözümler üretilmesine destek olmaktır. AFD, Türkiye nin bu alanlarda belirlediği öncelikli hedefleri desteklemekte ve faaliyetlerini ülkenin uygulamaya geçirdiği sektörel politikalar çerçevesinde yürütmektedir: Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasında büyümenin karbon ayak izini azaltmak: AFD, yenilenebilir enerji alanında yatırımlara, sanayide (özellikle küçük ve orta büyüklükte işletmelerde KOBİ) ve konutlarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesine katkıda bulunmaktadır. AFD, kendi bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma planları ortaya koyan yerel yönetimleri desteklemektedir. Bölgesel ortak varlıkları korumak: AFD, iklim değişikliğine karşı mücadele, su kaynaklarının korunması, buna bağlı olarak Akdeniz deki kirliliğin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için gerçekleştirilen projeleri desteklemektedir. Dengeli bölgesel kalkınmayı teşvik etmek: AFD, Anadolu nun doğusundaki, KOBİ yatırımlarına ve bölgedeki büyükşehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. FAALİYETLERİMİZ AFD, bir yandan kamu sektörüyle (merkezi hükümet, kamu işletmeleri ve yerel yönetimler), diğer yandan grup bünyesinde bulunan ve özel sektöre hizmet veren bağlı ortaklığı Proparco aracılığıyla bankalar ve özel şirketlerle işbirliği yapmaktadır. Foto AFD - Xavier Allard AFD, finansman sağlanan projelere uygun çeşitli mali araçlara sahiptir. Uygun şartlarda uzun vadeli krediler sunmakta ve projelere yönelik etüd ve teknik desteği, hibe yoluyla finanse etmektedir. AFD, Fransa, Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki oyuncular arasındaki işbirliğini desteklemektedir. İhtiyaç duyulduğunda, ilgili alanlarda Fransız uzmanlığına ulaşılmasını sağlamakta, Türk ve Fransız şehirleri arasındaki ademi merkeziyetçi işbirliğini desteklemekte ve sivil toplum aktörleri arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Türk ortaklarının bölgesel işbirliklerinde yer almalarını sağlamaktadır. Kentsel ulaşım konusunda yatırım ihtiyaçlarını karşılamak.

3 1. EKSEN: DÜŞÜK KARBONLU BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEK Türkiye, sera gazı salımlarını azaltırken aynı zamanda enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir. AFD tarafından yürütülen 350 milyon Euro tutarındaki Enerji verimliliği/iklim değişikliği programı düşük karbonlu ekonomiyi desteklemeyi hedeflemektedir. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırım yapmak AFD, Halkbank, TEB ve TSKB gibi iş ortağı olan bankalar aracılığıyla, sanayi sektörünün ve KOBİ lerin enerji tasarrufu sağlayan yatırımlarına kredi desteği sağlamaktadır. Halkbank, KOBİ lerin enerji verimliliği yatırımlarını desteklemektedir. ÖLÇÜLEBİLİR ETKİLER Gerçekleştirilen yatırım tutarı: 1 milyar Euro nun üzerinde. Kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi (rüzgar, küçük hidroelektrik, biokütle ve jeotermal enerji): yaklaşık 500 MW. Enerji tasarrufu beklentisi: yılda GWsl. Karbon emisyonu azaltım öngörüsü: Yılda 2 milyon tonun üzerinde. Uygun koşullarda temin edilen bu mali kaynaklar, yatırımın önündeki engelleri azaltmaya ve Türkiye de bir enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sözkonusu program şirketlere yönelik enerji etüdü, eğitim gibi teknik destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, Fransız Küresel Çevre Fonu (FFEM), KOSGEB e sağladığı hibeyle, enerji verimliliği konusunda bir teknik destek programının hayata geçmesini sağlamıştır. Programın amacı, kurumun KOBI lerde enerji tasarrufunun teşvik edilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine katkı sağlamak AFD ve grup bünyesinde bulunan ve özel sektöre hizmet veren bağlı ortaklığı Proparco, TSKB, Garanti Bankası, İş Bankası ve Aklease gibi iş ortakları ve ayrıca doğrudan yapılan yatırımlar aracılığıyla yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesini desteklemektedir. Nuh Cimento nun kojenerasyonla çalışan çamur kurutma tesisi, her yıl ton çamurun bertaraf edilmesini ve yaklaşık ton sera gazı emisyonunun önlenmesini sağlamaktadır. AFD Nuh Çimento

4 2. EKSEN: KOBİ LERİ, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK AFD, Halkbank ve TEB gibi işbirliği yaptığı bankalara sağladığı kredi hatları aracılığı ile KOBİ leri (küçük ve orta büyüklükte işletmeleri) desteklemektedir. KOBİ lerin krediye erişimlerindeki zorluklar, ekonomik kalkınma ve istihdam açısından önemli bir engel teşkil etmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), insan kaynakları, çevre, satın alma politikası ve risk yönetimi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde KOBİ lere bu alanlarda çözümler sunarak, iç piyasada ve ihracatta daha rekabetçi olabilmelerini sağlamaktadır. KSS konularının bankalar tarafından benimsenmesi, onların bu alandaki politikalarını güçlendirir ve dolayısıyla müşterilerinin en iyi uygulamaları benimsemelerine katkı sağlar. 3. EKSEN: DOĞAL ZENGİNLİKLERİ KORUMAK VE DEĞERLENDİRMEK Hızlı bir büyümenin yaşandığı Türkiye de, doğal zenginliklerin (suyun, toprağın, biyoçeşitliliğin, vb.) korunması temel bir konudur. Önemli bir doğal kaynak barındıran ormanlar, ülke yüzölçümünün yaklaşık %28 ini oluşturmaktadır. Yaklaşık 7,5 milyon kişi ( köy) ormanların içerisinde ya da çevresinde yaşamaktadır ve hayatlarını kısmen bu ormanlara bağlı olarak sürdürmektedir. Bu nedenle ormanlar, kırsal kesimin ekonomik yaşamında önemli bir yere sahiptir. AFD, doğal zenginliklerin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın yürüttüğü ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyonla mücadele faaliyetlerine destek vermektedir. Bu alanda devlete sağlanan bir kredinin yanı sıra, Orman Genel Müdürlüğü ve Fransız Ormancılık İdaresi arasında başlatılan işbirliği sayesinde, sürdürülebilir orman yönetimi ve iklim değişikliğine uyum konularının gelişmesine katkıda bulunurken, uzun vadeli bir bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlamaktadır. Proparco rüzgar enerjisinin geliştirilmesini desteklemektedir. ÖLÇÜLEBİLİR ETKİLER Desteklenen KOBİ sayısı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) konusunda bilinçlendirme çalışmalarına katılan firma sayısı: KSS konusunda eğitim alan banka çalışanı sayısı: Anadolu platosunda ağaçlandırma program AFD Ceyda Cesur Orman Genel Müdürlüğü (OGM)

5 4. EKSEN: BELEDİYELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİLERİNE KATKI SAĞLAMAK Hızla gelişen kentleşme kapsamında, Türk belediyeleri, daha dengeli ve sürdülebilir bir kalkınma sağlanması adına işbirliği yapılması gereken önemli ortaklardır dönemi için, belediyelerin çevresel altyapı yatırım ihtiyaçlarının 50 milyar Euro yu aştığı tahmin edilmektedir. AFD, bireylerin temel hizmetlere (toplu taşıma, su, sıhhi tesisler, katı atık yönetimi) erişimini arttırmak için yerel yönetimlerin yatırım programlarına doğrudan destek sağlamaktadır. AFD, Denizbank ile olan ortaklığı kapsamında, çevresel ve sosyal nitelikte projeler yürüten orta ölçekteki belediyelere de uygun şartlarda finansman olanakları sağlamaktadır. AFD Murat Ülker AFD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin sürdürülebilir ulaşımı geliştirme programı desteklemektedir. Kasım 2011 tarihinde İstanbul da gerçekleşen, AFD nin REC ve Denizbank işbirliği ile düzenlediği Sürdülebilir Kentler Konferansı Sera gazı emisyonlarının ana kaynağı olan şehirler, uzun vadede bütünsel ve sürdürülebilir bir vizyon taşıyan kentsel bir planlama yapma gerekliliği ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda AFD, yerel bir iklim değişikliği eylem planı hazırlayarak öncü bir yaklaşım sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ne destek olmaktadır. Eylem planı, kentin iklim değişikliğine uyum konusundaki stratejisini belirleyerek önceliklerini uygulamaya geçirmesini hedeflemektedir. AFD Mara Yağan ÖLÇÜLEBİLİR ETKİLER İstanbul metrosunun finansmanıyla yılda ton CO 2 ve ton yakıt ekonomisi sağlandı. Bugüne kadar 30 dan fazla belediye Denizbank AFD ortaklığından yararlandı. Belediyelere yönelik çalışma gezileri, eğitim ve konferanslar gibi kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlendi.

6 Gaziantep te dengeli kent planlaması AFD Xavier Allard Kamu kuruluşu olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), 70 yıldır gelişmekte olan ülkeler ve deniz aşırı Fransız topraklarında yoksullukla mücadele ve kalkınmaya destek konusunda faaliyet göstermektdir. AFD, Fransız hükümetinin belirlediği politika çerçevesinde hareket etmektedir. 4 kıtada, 9 u deniz aşırı Fransız topraklarında ve 1 i Brüksel de olmak üzere 70 ajans ve temsilcilik ofisi bulunan AFD, toplumların yaşam şartlarını iyileştiren, ekonomik büyümeyi destekleyen ve gezegeni koruyan projelere destek vermektedir. Çalıştığı alanların başında eğitim, anne sağlığı, çiftçilere ve küçük işletmelere destek, su kaynaklarına erişim, tropikal ormanların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gelmektedir yılında AFD, gelişmekte olan ülkeler ve deniz aşırı Fransız topraklarındaki faaliyetlere 6,8 milyar Euro nun üzerinde finansman sağlamıştır. Sağlanan bu kaynak 4 milyon çocuğun ilk öğretime, 2 milyon çocuğun orta öğretime katılmasını, 1,53 milyon kişinin içme suyuna erişiminin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Aynı yıl gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri sayesinde 3,8 milyon ton eşdeğer karbon tasarrufu sağlanacaktır. AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) 5 rue Roland Barthes Paris Cedex 12 France Tél. : Fax : AFD TÜRKİYE Agence Française de Développement Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza C Blok, Kat 12, Levent-İstanbul Tel: (+90) Faks: (+90) turquie.afd.fr AFD nin iştiraki olan PROPARCO nun misyonu, gelişmekte olan ülkelerde, gelecek yűzyıllardaki kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma planları doğrultusunda özel sektör yatırımlarını desteklemektir. Yatırımcıların özel isteklerini karşılamak amacıyla sanayi, finans ve altyapı sektőrlerine finansman olanakları ve sermaye yatırımları sunmaktadır. FFEM Fransız Dünya Çevre Fonu, 1994 yılında Rio Zirvesi sonrasında Fransız Hükümeti tarafından kurulan, ikili işbirliğini temsil eden bir kamu fonudur. Hedefi, gelişmekte ve değişmekte olan űlkelerin sűrdűrűlebilir kalkınma projeleri vasıtasıyla küresel çevrenin korunmasına destek vermektir. FFEM, űyesi olan űlkelere, projelerin somut olarak hayata geçirilmesinde őrnek ve yenilikçi girişimleri uygulamaya sunarak eğtimci bir yaklaşımla destek vermektedir. Uygulama: Planet 7 Kasım 2012 Bu yayın organik boya ve geri dönüşümlü kâğıt kullanılarak çevreye saygılı bir ortamda basılmıştır.

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE European Bank for Reconstruction and Development 2011 www.ebrd.com EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kimdir? AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu kalkınma

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 Kısaca Zorlu Enerji 2 Zorlu Enerji Hakkında 6 Zorlu Enerji nin Türkiye deki Faaliyetleri ve Planlanan Yatırımları 7 Yurt Dışında Devam Eden ve Planlanan Yatırımlar

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Alara İSTEMİL* - Türkiye nin OECD Çevresel Performans Raporu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı