T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi nin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ilişkin usul ve esaslarla, bu amaca yönelik olarak yapılacak uygulamaları koordine etmek ve yürütmek ile ilgili esasları belirlemektir. MADDE 2 - (1) Yayınları değerlendirmek üzere, Rektör tarafından, Rektör Yardımcısı veya profesör bir öğretim üyesi başkanlığında toplam üç üyeden oluşan bir Yayın Komisyonu oluşturulur. Komisyonun görev süresi 3 yıldır. Bu sure içerisinde eksilen üyeliklere yenisi seçilir. Görev ve Sorumluluklar MADDE 3 (1) Yayınların teşviklerinden faydalanmak üzere yapılan başvurular, uygulama esasları çerçevesinde Yayın Komisyonu tarafından değerlendirilir. MADDE 4 (1) Yayın Komisyonu toplanarak, ödül için Madde 9 da belirtilen şekilde başvurulan yayını/eseri bu esaslara uygunluk açısından inceler ve kararını Rektörlük Makamına sunar. Yayın Komisyonu kararlarını çoğunluk esasına göre alır. MADDE 5 (1) Yayın Komisyonu, ödüllerin parasal miktarı, yıllık ödül bütçesi ve gerektiğinde ödül esaslarında değişiklik yapılması konularındaki önerilerini Rektörlüğe iletir. Komisyon, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Hukuki Dayanak MADDE 6 (1) Bu yönergenin yurtiçi ve yurtdışındaki görevlendirmelerle ilgili maddeleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. Maddesi ve 01/11/1983 ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

2 İKİNCİ BÖLÜM YAYINLARIN TANIMI, SINIFLANDIRILMASI, TEŞVİK MİKTARLARI BAŞVURU, DEĞERLENDİRME Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması MADDE 7 (1) Uluslararası Bilimsel Atıf İndekslerince (Science Citiation Index, Science Citation Index-Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index gibi TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerde olan) taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler, uluslararası ve ulusal düzeyde kitap ve makaleler ile sanat eserleri ve patentler olarak tanımlanmıştır. MADDE 8 (1) Madde 7 de tanımlanan dergiler ile uluslararası nitelikteki diğer yayınlar / çalışmalar aşağıdadır. (a) Uluslararası Yayın Türleri: (A) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından A grubu olarak belirlenen dergilerde yayınlanmış tam makalelerdir. (B) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından B grubu olarak belirlenen dergilerde yayımlanmış tam makalelerdir. (C) türü yayın : SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından C grubu olarak belirlenen dergilerde yayımlanmış tam makalelerdir. (D) türü yayın : SCI / AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından D grubu olarak belirlenen dergilerde yayımlanmış tam makalelerdir. (E) türü yayın : SCI / AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından yukarıda belirtilen A, B, C ve D maddelerinde gruplarında olmayan hakemli ve süreli dergilerde yayımlanmış makalelerdir. (F) türü yayın: Alan indeksleri kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler. (G) türü yayın: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (H) türü yayın: Alan indeksleri kapsamındaki ulusal dergilerde yayınlanan makaleler. (I) türü yayın: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3 (J) Süleyman Şah Üniversitesi nde yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentlerdir. (b) Kitap yazarlıkları ve diğer yayın türleri: K1 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dilde kitap. K2 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dildeki kitapta bölüm(ler) veya kitapçık (monograf)(k1/bölüm Sayısı). K3 türü kitap yayını: Uluslararası kitap editörlüğü K4 türü kitap yayını: Süleyman Şah Üniversitesi yayınları arasında yayımlanmış kitap K5 türü kitap yayını: Ulusal yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap K6 türü kitap yayını: Ulusal kitapta yayınlanmış bölüm(ler)(k5/bölüm Sayısı) K7 türü kitap yayını:ulusal kitap editörlüğü K8 türü kitap yayını: Tercüme kitap K9 türü kitapta bölüm(ler): Tercüme kitapta bölüm(ler) (K8/Bölüm Sayısı) (NOT: Teşvik ödülleri kitapların sadece 1. baskısına ödenir.) Teşvik Miktarları MADDE 9 (1) Bu program çerçevesinde bir yayına verilebilecek en yüksek teşvik miktarı (M) her yılın başında SSU mütevelli heyetince belirlenir ve ilan edilir. (a) Belirlenen değer (M) esas alınarak, yukarıda tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik miktarları; Tablo 1. Teşvik Miktarları Yayın / Eser Türü A Türü Yayın B Türü Yayın C Türü Yayın D Türü Yayın E Türü Yayın Teşvik Miktarı (TL) M 0.8 M 0.6 M 0.4 M 0.3 M

4 F Türü Yayın G Türü Yayın H Türü Yayın I Türü Yayın J Türü Yayın K1 Türü Yayın K2 Türü Yayın K3 Türü Yayın K4 Türü Yayın K5 Türü Yayın K6 Türü Yayın K7 Türü Yayın K8 Türü Yayın K9 Türü Yayın 0.20 M 0.15 M 0,12 M 0,10 M 0,8 M M K1/BS* 0,20 M 0.15 M 0.10 M K5/BS* 0,1 M 0.1 M K8/BS BS:Bölüm Sayısı (b) Öğretim elemanları, yapmış oldukları yayınlardan almaya hak kazandıkları teşvikleri, yurtdışında herhangi bir bilimsel etkinliğe katılım için kullanmaları durumunda; alacakları miktarın iki katına kadar seyahat/yollukyevmiye/katılım ücreti olarak kullanabilirler. (c) Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır. (d) Ödemeler için yayının basım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. (e) Herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik verilebilmesi için yayında adres olarak Süleyman Şah Üniversitesinin gösterilmesi gerekir. Çok yazarlı çalışmalarda Süleyman Şah Üniversitesinden katılan yazara/yazarlara payı kadar ödeme yapılır. (f) Yazarların bireysel veya toplu olarak başvurusu halinde yazar sayısına bölünen payı kadar ödeme yapılır. Teşvik miktarı yazarın bildireceği banka hesap numarasına yatırılır. Süleyman Şah Üniversitesi dışındaki yazarlara ödeme yapılmaz. (g) Bir öğretim elemanına, basılmış olan yayını sebebiyle ödül verilebilmesi için, yayında kurum adı olarak Suleyman Sah University / University of Suleyman Sah ya da; Süleyman Şah Üniversitesi ifadelerinin yer alması gerekir. (h) Aşağıdaki yayınlar teşvik kapsamı dışında tutulacaktır: Sadece elektronik ortamda yayınlanan dergilerdeki (SSCI ve alan indeksine giren yayınlar hariç) Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, kısa tebliğ v.b. türündün yayınlar; Editöre mektuplar;

5 Süleyman Şah Üniversitesi nin telif ücreti ödediği veya destek sağladığı yayınlar; İlk baskısı teşvikten yararlanmış olan yayınların müteakip baskıları (genişletilmiş, ilaveli, güncellenmiş vs. gibi düzeltmeler de dahil). * Uluslararası kitap bölümlerin de 0.1 M, ulusal kitap bölümlerinde ise 0.02 M den az olmamak üzere. Başvuru MADDE 10 (1)Bu esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için teşvik programından yararlanmak isteyen araştırmacılar Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu nu [Ek 1] doldurarak yayının ayrı baskısı veya fotokopisi ile birlikte Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğüne (Yayın Komisyonu na) başvururlar. Teşvikten yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Değerlendirme MADDE 11 (1) Başvurular Yayın Komisyonunca değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Rektörün onayından sonra kesinleşir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YURTİÇİ YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER, TEŞVİKLER, ÖDEMELER Yurtiçi/Yurtdışı Sempozyum/Kongre/Konferans Katılımlarına Sağlanacak Teşvikler MADDE 12 (1) Öğretim elemanlarının yurtdışı bilimsel toplantılara (sempozyum, kongre, konferans, seminer vb.) bildiri sunarak katılacaklarını belgelemeleri halinde, kendilerine her takvim yılında iki kez madde 13 hükümleri doğrultusunda görevlendirme yapılır. Ancak sunulacak olan bildiri birden fazla yazarlı ise, bu isimlerden sadece birine destek verilir. Öğretim elemanlarının yurtiçi bilimsel toplantılara bildirili olarak katılacaklarını belgelemeleri halinde, kendilerine her takvim yılında iki kez olmak üzere (ayrıca yurtdışı katılım hakkını istediği taktirde yurtiçi kongrelerde kullanılabilir) madde hükümlerine göre ödeme yapılır. İkiden fazla katılımın veya bir bildiri için birden fazla kişinin teşviklerden faydalanabilmesi, Yayın Komisyonunun onayı ile mümkündür. MADDE 13 (1) Kongre / Konferans / Seminer katılımları için belirlenen en yüksek teşvik miktarı esas alınarak; yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmelerde aşağıda belirtilen coğrafi bölge kategorilerine göre toplam ödeme yapılır.

6 (a) Güney ve Kuzey Amerika, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Afrika, Kore, Avustralya ve civarı ülkeler için 0,6 M (b) Batı Avrupa, Orta Asya Ülkeleri, Rusya, Afrika için: 0,4 M (c) AB Ülkeleri ile Türkiye nin komşu ülkeleri için: 0,3 M (d) Yurtiçi görevlendirmeler için: 0,15 M (e) K.K.T.C. için: 0,20 M Ödemeler MADDE 14 (1) Yayınlar için yapılacak teşvikler ile Kongre / Konferans / Seminer katılımları için yapılacak görevlendirmelerde, Görevlendirme ile ilgili işlemler başlığı altında sunulan işlem sırasına göre [Ek 2, Ek 3] başvuru yapılır. MADDE 15 (1) Ödemelerde ulaşım giderleri (bilet, vize, çıkış harcı, vb.) toplantı katılım ücreti ve faturalandırılmış ilgili harcamalar (konaklama. yemek, vb.) için ödeme yapılır. [Form Ek 4] MADDE 16 (1) Süleyman Şah Üniversitesi ne kayıtlı öğrenciler, yayınlarda Süleyman Şah Üniversitesi nin adının geçmesi ve danışmanının Süleyman Şah Üniversitesi öğretim elemanları arasında olması şartıyla teşviklerden faydalanabilir (yalnızca madde 8 kapsamındaki yayınlar için geçerlidir.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 17 (1) Bu yönerge, Süleyman Şah Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. MADDE 18 (1) Bu yönergeyi Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. Ek 1: Süleyman Şah Üniversitesi Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu Ek 2: Süleyman Şah Üniversitesi Görevlendirmelerle İlgili İşlemler Ek 3: Görevlendirmelerle İlgili Dilekçe Örnek Metni Ek 4: Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301)

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) 1 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Bu yönerge, 2547 sayılı yasa ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dayalı olarak

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA 13 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 11.04.13 tarih ve 13-08 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı