EGEE GRID ALTYAPISINDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR. 98k jobs/day

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGEE GRID ALTYAPISINDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR. 98k jobs/day"

Transkript

1 EGEE GRID ALTYAPISINDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) araştırmacılara kesintisiz çalışma imkanı sağlayan ve her geçen gün genişleyen bir grid alyapısıdır. EGEE altyapısı; 24 farklı sitede, 36. işlemci, 5PB depolama alanı, 2 sanal organizasyon ve günde ortalama 98. işin koşturulduğu (Şekil1) devasa bir yapılanmadır. Sanal organizasyonlar aracılığı ile araştırmacılar arasındaki işbirliğinde, bilgi ve kaynakların paylaşılması desteklenemekte ve genel veritabanlarına erişim imkanı sağlanmaktadır. 98k jobs/day Şekil1: EGEE altyapısında koşturulan iş sayısının aylara göre dağılımı EGEE altyapısında desteklenen genel uygulama alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yüksek Enerji Fiziği Uygulamaları(LHC, Tevatron, HERA,...) Füzyon Biyomedikal Uygulamalar (Gen Analizleri, İlaç Araştırmaları, Tıbbi Görüntüleme) Astronomi & Astrofizik (Planck, MAGIC) Hesaplamalı Kimya Yer Bilimleri ve JeoFizik Uygulamaları(Hidroloji, Çevre Kirliliği, İklimModelleme) Hesaplamalı Akışkan Dinamiği Yoğun Madde Fiziği Bilgisayar Bilimleri / Araçları Arkeoloji 1

2 EGEE'de çalışmakta olan uygulamalar aşamalı olarak kullanıma geçirilmektedir. test aşamasından düzenli ve kesintisiz Yüksek Enerji Fiziği Uygulamaları Yüksek Enerji Fiziği (YEF), EGEE nin ilk pilot uygulama alanı olarak bu altyapının kurulmasında ve EGEE nin kullanıcıya yönelik hizmet sunmasında çok önemli bir girdi sağlayarak EGEE altyapısının en büyük kullanıcısı konumundadır. YEF uygulamaları geniş veri setlerine ve büyük miktarda hesaplama kaynağına ihtiyaç duymaktadır. İlk EGEE YEF topluluğu İsviçre nin Cenevre şehri yakınlarında bulunan CERN (European Organization for Nuclear Research) de Large Hadron Collider (LHC) ın dört büyük deneyi sonucu oluşturulmuştur. Bu dört deneyin (ALICE, ATLAS, CMS ve LHCb) çarpışmaları 27 de başlamıştır ve yıllık yaklaşık 15 Petabyte veri üretmeleri beklenmektedir. Bu veri EGEE altyapısı kullanılarak yönetilecek ve işletilecektir. BaBar (B ve B-bar deneyi), CDF(Fermilab daki çarpıştırma dedektörü), Amerika da parçaçık hızlandırıcılarını kullanan DØ deneylerini ve Almanya da DESY laboratuvarında HERA çarpıştırıcısını kullanan ZEUS ve H1 deneylerini içeren diğer uluslararası YEF deneyleri de ayrıca EGEE altyapısını kullanmaktadır. YEF uygulamaları doğaları gereği EGEE tarafından sunulan hizmetlerin anlaşılması ve geliştirilmesi için üçlü bir araç olarak görülmektedir. EGEE hizmetleri altyapının kesintisiz işletilmesi dışında dökümantasyon, kullanıcı desteği ve grid izleme araçlarının geliştirilmesinden ortakatman geliştirilmesine kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca YEF deneyleri, tüm grid topluluğu için prototip sayılabilecek yüksek seviyeli ortakatman bileşenleri üretmektedir. YEF kullanıcıları tarafından edinilen deneyim diğer EGEE grid kullanıcıları için de yol gösterici olarak kullanılmakta ve YEF uygulamaları EGEE içindeki teşvik edici güçlerden birisi olarak değerlendirilmektedir. Large Hadron Collider (LHC) Deneyleri: LHC, CERN içinde ALICE, ATLAS, CMS ve LHCb deneylerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni parçacık çarpıştırıcısıdır. Bu dört deneyden elde edilecek verilerin işlenmesi için küresel olarak dağıtılmış bir işlem çevresi kurmak amacıyla hem EGEE den hem de OSG (Open Science Grid) ve NDGF (Nordic Data Grid Facility) gibi diğer iligi projelerden grid kaynakları kullanılmaktadır. EGEE altyapısının kullanımı büyük ölçekte başlatıldı ve şu anda LHC projesinin bilimsel programının hazırlanmasında rutin şekilde kullanılmaktadır. Her deneyin farkı bir fiziki hedefi bulunmasına karşın, tüm deneyler için ağır iyonların veya protonların yüksek enerjili ışınlarla çarpıştırılması sonucu ortaya çıkacak olan fiziksel olayların simülasyonunun yapılması gerekmektedir. ALICE (A Large Ion Collider Experiment), quark-gluon plazma fazı denilen yeni bir fazın oluşması durumunda beklenen enerji yoğunluklarında madde fiziğini incelemeyi hedeflemektedir. ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) maddelerin doğasını ve evrenimizi şekillendiren temel kuvvetleri keşfetmeyi planlamaktadır. CMS (Compact Muon Solenoid) yüksek enerjideki yeni fizik etkileşmelerini keşfetmek için kullanılan bir detektördür. LHCb (Large Hadron Collider Beauty), yükün bozunmasının etkilerini ve parite simetrisini inceleyen bir deneydir. Bu etkinin, evrenin doğuşundaki madde/anti-madde dengesizliğinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. LHC deneyinin genel görünümü ve çarpıştırıcı kesitleri Şekil2, Şekil3 ve Şekil4'de görülmektedir. 2

3 Şekil2: LHC deneyi genel görünümü Şekil3: LHC deneyi şematik görünümü 3

4 Şekil4: LHC hızlandırıcısı LHC deneyi dışında EGEE altyapısını kullanan diğer YEF deneyleri çoktan veri alımı ve incelenmesi aşamasına geçmiş bulunan gelişmiş projelerdir. Bunlar fizik araştırması tekniğinin son durumunu temsil ederler ve LHC deneylerini bekleyen bazı zorlukları öngörürler. Ayrıca bu deneyler LHC'nin grid kullanımındaki ihtiyaçlarını öngören örnekleri keşfetmeleri nedeniyle EGEE için oldukça ilginç sonuçlar vermektedirler. EGEE altyapısını kullanan diğer YEF deneyleri: BaBar, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı'sında gerçekleştiirlen bir YEF deneyidir. Bu deneyin amacı B mesonlarının CP bozulmasını incelemektir. CDF (Collider Detector at Fermilab), evreni oluşturan parçacıkların kimliklerini ve özelliklerini keşfetmeyi ve bu parçacıklar arasındaki kuvvetleri ve etkileşimleri anlamayı amaçlamaktadır. DØ, Fermi Ulusal Hızlandırıcısında gerçekleştirilen ve evreni oluşturan parçaların özeliklerini açığa çıkaran atomik ipuçlarını araştıran bir çalışmadır. DESY, Hamburg'daki electron-proton hızlandırıcı HERA da bulunan H1 ve ZEUS detektörleri ile doğanın temel parçacıklarını ve kuvvetlerini daha iyi anlayabilmek için parçacık reaksiyonlarını incelemektedir. Füzyon Uygulamaları Grid altyapısının füzyon araştırmalarının ihtiyaçlarını karşılamadaki gücü ispatlanmıştır ve bu alanda çeşitli uygulamalar EGEE altyapısı üzerinde çalışmaktadır. Plazmadaki mikrodalga ışının yörüngesinin tahmin edilmesi için çok sayıda ışının izlenmesi, özel manyetik hapsetme füzyon araçlarının kinetik ulaşımı ve optimizasyonunu içeren çalışmalar EGEE altyapısında gerçekleştirilmektedir. Fransa'nın başlatılan Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER) nükleer füzyon kurulumunun en önemli örneğidir. ITER, füzyon gücünün bilimsel ve teknik fizibilitesini göstermeyi amaçlayan uluslararası bir araştırma ve geliştirme projesidir. Proje, 1M C nin üzerinde çalışabilen ve 27 yılına kadar 5MW füzyon gücü üretme potansiyeline sahip bir hidrojen plazma halkası yaratmayı hedeflemektedir. Füzyon uygulamaları, dağıtık veri depolama ve işleme, kararların işlemin gerçekleştirildiği süre içinde alınmasını, kinetik taşınmanın çözülmesini (parçacık yörüngeleri), ve stellaratörlerin (plazmayı içeren manyetik alan) optimizasyonunu gerektirmektedir. ITER projesiyle ilişkili çeşitli hesaplamalı işler başarılı bir şekilde EGEE altyapısına aktarılmıştır ve bu çalışmalar 27 de başlatılan nükleer füzyon ile daha da genişletilecektir. Füzyon simülasyonunun genel görünümü Şekil5'de verilmiştir. 4

5 Şekil5: Füzyon simülasyonu Avrupa Füzyon Geliştirme Anlaşması nın (EFDA) yönetim kurulu, Avrupa füzyon topluluğunun gelecek hesaplama ihtiyaçlarını araştıracak bir grup oluşturdu ve grid altyapısının bu alandaki çalışmalar için yeterli olduğu ortaya çıkarıldı. Grid altyapısı, 4 farklı federasyona yayılmış bulunan 11 sitede 11 işlemci sağlayarak füzyon topluluğu sanal organizasyonu desteklemektedir. Gridteki füzyon uygulamalarının sayısını arttırmak için EGEE altyapısı üzerinde kodların ve uygulamaların test edilmesine başlanmıştır. Yoğun Işın İzlemesi, plazmadaki mikrodalga ışınların yörüngesini tahmin eden bir uygulamadır. Plazmayı ısıtmak için kullanılan ışınlar, çok sayıda ışından oluşan (ortalama 15) bir demet tarafından simüle edilmektedir. Program, yörüngeyi ve kompleks plazmalardaki her bir bağımsız ışının soğurulmasını öngörür. Global Kinetik Taşıma, sıcaklık, yoğunluk ve elektrik alanı özelliklerine sahip artalan plazmayla yaşanan çarpışmalardan zarar gören çok sayıda bağımsız parçacığın yörüngeleri takip edilerek belirlenir. Son yörüngeler plazmalardaki taşımanın parçacık akışı, sıcaklık akışı, asimetrilikler ve parçacıkların dağılım fonksiyonu gibi önemli özelliklerini belirlemekte kullanılır. Stellaratör Optimizasyonu için bir genetik algoritma geliştirilmiştir. Stellatörler, dalgalanma göstermeyen plazmalarda çalışmaları için tasarlanan manyetik hapsetme füzyon cihazlarıdır. Çeşitli olası stellatör manyetik konfigürasyonları mevcuttur ve hangisinin en uygun olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Her bir konfigürasyon gridin tek bir işlemcisi tarafından incelenir ve elde edilenler arasında en iyi olan konfigürasyonu bulmak için genetik algoritma kullanılır. RDIG (Russian Data Intensive Grid) kaynaklarını kullanan nükleer füzyon araştırmacıları kendi yerel grid sanal organizasyonlarını oluşturmuşlardır. Bu sanal organizasyon çalışanları elde edilen sonuçları genel grid erişimi açısından incelemekte ve çalışmalarını grid ortamına aktarmaktadırlar. 5

6 Biyomedikal Uygulamalar EGEE projesinin başlangıcından itibaren biyomedikal uygulamalara altyapıda yer verilmiştir ve bu uygulamalar şu anda sürekli üretim şeklinde altyapıyı kullanmaktadır. Biyomedikal topluluğu ortak veritabanlarında uzaktan işbirliği sağlayarak ve hesaplamaları yaparak grid altyapısından faydalanmaktadır. Medikal görüntüleme, biyoinformatik araştırmaları ve ilaç keşfine yönelik çalışmalar başta olmak üzere 23 farklı uygulama EGEE altyapısında kullanılmaktadır. Biyomedikal uygulamalar, özellikle veri güvenliği, veri yönetimi ve veri yoğunluğu yüksek çok sayıda işin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyduğu için grid ortakatmanını zorlamaktadır. Buna rağmen bu alandaki uygulamalar aylık yaklaşık 15. iş ile altyapının düzenli kullanıcıları durumundadır. Ayrıca, 8 CPUyıl gerektiren ilaç keşfi için hedeflenen yoğun moleküler havuzlama analizi kısa süre içinde tamamlanacaktır. Medikal Görüntüleme uygulaması dijital medikal görüntülerin bilgisayarlı analizini hedeflemektedir. Bu çalışma medikal veri federasyonunu oluşturarak, hesaplama ağırlıkı medikal işlemleri, büyük veri kümelerinin işlenmesini ve büyük nüfuslarda istatistiksel çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. GATE (GEANT4 Application for Tomographic Emmision) hastaların röntgenlerinin analizi ile radyoterapi tedavilerini planlayan bir Monte Carlo tabanlı simülatördür. GATE, klinik kullanımlardaki Monte Carlo simülasyonlarını tamamlamak için gereken zamanı makul bir değere indirmek için EGEE altyapısını kullanmaktadır. CDSS (Clinical Decision Support System), klinik kararlarda yardımcı olmak için uzman bilgisine dayanarak görüntü sınıflandırması yapmaktadır. Grid altyapısından hem geniş veri kümelerinin toplanmasında hem de sınıflandırma yazılımının bu geniş veri kümelerinde verimli bir şekilde kullanılmasında yararlanılmaktadır. Pharmacokinetics, karaciğerdeki kontrast dağıtıcısının manyetik titreşim görüntülerinden difüzyonunu inceler. Hastanın hareket etmesi nedeniyle ortaya çıkan hatalar görüntülerin karşılaştırılmasını engeller. Ancak, grid üzerinde çalışan paralelize edilmiş görüntü ortak kayıt hesaplamaları sonuçların makul bir sürede analizini sağlar. SiMRI3D (A Versatile and Interactive 3D MRI Simulator), kaynakları tam olarak bilinen MR görüntülerini, geliştirerek, optimize ederek ve cihaz etkilerini inceleyerek analiz eden ve 3 boyutlu sanal MR görüntüleri üreten bir simülatördür. gptm3d (Radiology Analysis), 3 boyutlu medical görüntülerin etkileşimli olarak analiz edilmesini sağlar. Büyük veya karmaşık organlar için elde dilen kesit görüntüleri birleştiirlerek hacimsel görüntü elde edilmektedir. Bu uygulamada ihtiyaç duyulan hizmet kalitesi destek veren grid sitelerinin bu sınıf işler için öncelik tanımasını zorunlu hale getirmektedir. Bronze Standard, medikal görüntüleme kayıt algoritmalarını değerlendiren bir uygulamadır. Standart bilgisayarlar için işlenecek veri miktarı ve hesaplamaların maliyeti erişilemeyecek kadar fazladır, ancak uygulama grid üzerinden kolaylıkla dağıtılabilen bir yapıdadır. 6

7 SPM (Web-based Grid Implementation of a Neuro-Application for Diagnosis in Alzheimer Disease), yazılım paketi Alzheimer hastalığını erken teşhis edebilmek için nörolojik araştırma topluluğu tarafından kullanılmaktadır. Çalışma temel olarak normal durumda olanların hastalığa aday olanlarla karşılaştırılmasına dayanır. Grid teknolojisi dağıtılmış veriye ve dağıtılmış hesaplamala kaynaklarına erişimi kolaylaştırır. Biyoinformatik sektörü gen dizileri analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu analiz genomik, proteomik ve filogeniyi içermektedir. (Bioinformatics Grid Portal for Protein Sequence Analysis), EGEE gridi üzerindeki biyoinformatik kaynaklarına kullanımı kolay bir arayüz sağlayan web portalıdır. portalının prototipine online erişilebilir. xmipp_mlrefine (Macromolecular 3D Structural Analysis), makromoleküler bileşimlerin 3 boyutlu yapısal analizi için kullanılır. Numunelerin farklı görünüşlerine karşılık gelen birçok elektron mikroskopi görüntüsü yeniden yapım aşamasında birleştirilir. Ancak, kaydedilen görüntüler çok yüksek gürültü nedeniyle bozulmaktadır ve sonuç olarak deneysel veriyi en iyi tanımlayan modeli bulmak için birçok yineleme gerekmektedir. Elektron mikroskopundan elde edilen görüntüler birçok sapma çeşidinden etkilenmektedir. Teorik projeksiyon ve gerçek deneysel projeksiyon arasındaki fark matematiksel olarak zıtlık transfer fonksiyonu (CTF) ile modellenir. Deneysel görüntüleri etkileyen CTF nin gerçek şeklini belirlemek için Xmipp_assign_multiple_CTFs simülasyon metodu kullanılmaktadır. SPLATCHE (SPatiaL And Temporal Coalescences in Heterogeneous Environment), genom gelişim modellemesi için kullanılan hücresel bir araçtır. İlaç keşfi sektörü, protein yapılarının ve dinamiklerinin in silico simülasyonları aracılığıyla yeni ilaçların bulunması sürecini hızlandırır. WISDOM (Wide In silico Docking on Malaria), yeni ortaya çıkan ya da ihmal edilen hastalıklara karşı in silico ilaç keşfi için yüksek ölçekli hesaplamaların yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Moleküler havuzlama hesaplamaları, bazı ilaçların hedef virüsün üzerindeki belirli alanları nasıl etkileyeceğini ortaya çıkarır. WISDOM, sıtma ve kuş gribine karşı başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır ve gelecek için yeni hedefler planlanmaktadır. WISDOM, EGEE grid altyapısında her bir saatte bir analiz edilen ortalama 8. bilesenle 31 Haziran 27'de tamamlanan en son ilaç kesfi sayesinde büyük bir ilerleme yaptı. Bu kesif süresince, ilaç bilesenleri ve sıtma parazitinin hedef proteinleri arasında toplamda 14 milyon olası bağlama çalısması yapıldı. GridGRAMM (Molecular Docking Web), ağ üzerinde moleküler havuzlama yapabilmek için kullanılan bir arayüzdür. Sonuçları karmaşık yapılar için 3D giriş metodlarını ve kalite puanlarını içerir. Moleküler havuzlama moleküler etkileşimleri (enzimsubtrat etkileşimleri, ilaç dizaynı) incelemek için kullanılabilir. GROCK (Grid Dock), kullanıcıların bir molekülü tüm bir yapı veri tabanı içinde gözlemlemelerini sağlayarak, moleküler etkileşimlerin yoğun gözlemini web ortamında yapmak için imkan sağlamaktadır. 7

8 Astrofizik Uygulamaları EGEE tarafından desteklenen ESA (European Space Agency) Planck ve MAGIC sanal organizasyonları astrofizik alanında araştırmacılara hizmet vermektedir. Bu astrofizik projeleri, yüksek ölçekli veri elde edilmesi, simülasyon, veri depolanması ve veri erişimini içeren hesaplama problemlerini çözmektedirler. ESA Planck uydusu 28 yılında fırlatılacaktır. Bu çalışmada, benzeri görülmemiş bir gökyüzü ve frekans kapsama, doğruluk, istikrar ve duyarlılık kombinasyonuyla gökyüzünün mikrodalga haritasını çıkarılması amaçlanmaktadır. Planck, High Frequency Instrument (HFI) ve Low Frequency Instrument (LFI) olarak iki gruba ayrılan çok sayıda mikrodalga ve sub-millimetre detektörlerinden oluşmaktadır ve 3 ile 85 GHz arasında değişen bir frekans aralığını kapsamaktadır. LFI Veri İşleme Merkezi her gün ~1MB lık sıkıştırılmış veriyi işlemekle yükümlü olacaktır ve görev tamamlandığında toplam 1 GB veri işlenmiş olacaktır. Toplanacak verinin iş istasyonunda ve grid ortamında çalışma zamanı Şekil6'da karşılaştırılmıştır. Veri İşleme Merkezi nin birincil görevlerinden birisi veri analizi hatlarının test edilmesi için Planck ın görevinin tam bir simülasyonunu tanımlamak, tasarlamak ve çalıştırmaktır. Simülasyon yazılımının Planck gözleme sürecini ve sistematik etkilerin herhangi bir kaynağını aynen benzetmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, mikrodalga gökyüzünün tüm özelliklerini kapsamalıdır. Simülasyon hattı bütün analiz altyapısı için temel testtir. Ayrıca, veri işleme hesaplamaları için donanım ihtiyaçlarını kurmada ana araçtır. Şekil6: ESA Planck veri incelemesinin iş istasyonu ve grid ortamındaki hesaplama zamanları 8

9 MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescope), 24 yılının sonundan beri faaliyet gösteren görüntüleme atmosferik Cherenkov teleskopudur. Kanarya Adaların nda bulunan MAGIC, astro-parçacık fizik araştırmaları için kullanılmaktadır ve atmosferin üst ısmına çarpan yüksek enerjili elektromanyetik parçacıklarının, özellikle gama ışınlarının, özelliklerini ölçmektedir. Verinin analizi atmosferde sağanaklar yaratan VHE parçacıkların yoğun simülasyonunu gerektirmektedir. EGEE deki ilk veri işlmesi Mart 25 de başladı. MAGIC ten 85m uzakta La Palma da yine aynı bölgede ikinci bir teleskop kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Şekil7'de Cherenkov Teleskopu ve MAGIC uygulama sonuçları görülmektedir. Şekil7: Cherenkov Teleskopu ve MAGIC uygulama görüntüleri Hesaplamalı Kimya Uygulamaları Hesaplamalı Kimya Sanal Organizasyonu GEMS (Grid Enabled Molecular Simulator) çalıştırmak için kurulmuştur. Çeşitli uygulamalar gride aktarılmış ve üretim modunda çalışır durumdadır. EGEE altyapısına yeni ilave uygulamalar katma çabaları devam etmektedir ve hesaplamalı kimya araştırma grupları arasında daha geniş bir işbirliği teşvik edilmektedir. GEMS (Grid Enabled Molecular Simulator), kompleks kimyasal sistemlerin reaksiyon dinamiklerini inceleyecek simülasyonların yaratılmasında kullanılmaktadır. GEMS, kimyasal işlemler üzerinde inceleme yapabilmek için istatistiki kinetik ve dinamik etkileşimler kullanmaktadır (Şekil8). Sanal monitörlerle açısal, titreşimsel ve döngüsel dağılımlar gözlenmektedir. 9

10 Vibrational distribution Angular distribution Rotational distribution Şekil8: GEMS simülatörü tarafından kullanılan etkileşim dağılımları ABCtraj, gaz fazında oluşan atom-diatom reaksiyonlarının sonuçlarını hesaplar. Olaylar Monte Carlo teknikleri kullanılarak yaratılır. Program, sanal monitörlerde simülasyon sonuçlarını gösteren moleküler sanal gerçeklik çevresine bağlanır. Venus, ilk durumları Monte Carlo ile örneklenen atomlar ve moleküller arasındaki çarpışmaları simüle ederek kesit alanlarını ve oran katsayılarını hesaplar. Her çarpışmada atomların hareketini yönlendiren Hamilton denklemleri ürünlere olan reaksiyonlar incelenerek çözülür. Dl-Poly, kompleks sistemlerin moleküler dinamik simülasyonlarını yapar. Bu hesaplamalı kimya ve hesaplamalı biyoloji topluluklarında de-facto bir standarttır. RWAVEP, dalga paketi yaklaşımını kullanarak kimyasal reaktif kuantum olasılıklarını hesaplar. Çeşitli ilk durum kümeleri için farklı olaylar yaratılır. Yakın gelecekte aşağıda yer alan uygulamalar gibi başka uygulamalar da hesaplamalı kimya sanal organizasyonuna (CompChem VO) kurulacaktır. COLUMBUS, yüksek seviyeli ab-initio moleküler elektronik yapı hesaplamaları için programlar topluluğudur. Programlar ilk olarak elektronik zeminde çoklu başvuru hesaplamaları için tasarlanır. GAMESS, SCF dalga fonksiyonlarını hesaplayabilen ab-initio moleküler kuantum kimya programıdır. Bu SCF dalga fonksiyonları için bağıntı düzeltmeleri şunları içermektedir: yapılanış etkileşimi, ikincil Pertürbasyon Kuramı ve Coupled-Cluster yaklaşımları. 1

11 Bunlara ek olarak CompChem VO, hesaplamalı kimya topluluklarının belirli ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için gride özel kullanıcı arayüzü sağlamak için CHARON sistemi geliştirilmektedir. Yer Bilimleri ve Jeofizik Uygulamaları EGEE altyapısında Yer Bilimleri ve Jeofizik toplulukları iki temel sanal organizasyon altında beş farklı uygulama alanı ile desteklemektedir: Jeobilim, Hidroloji, Yerküre Gözlemi, İklim Modelleme ve Yerkabuğu Fiziği. Yer Bilimi araştırmaları sanal organizasyonu akademik enstitüler ve ilişkili ortaklar için çalışırken, EGEODE (Expanding GEOsciences on DEmand) Fransa da özel bir şirket olan CGG (Compagnie Générale de Géophysique) tarafından oluşturmuştur ve EGEE nin ilk endüstriyel uygulamalarını desteklemektedir. Yerküre Gözlemi ozon profillerini toplamak için GOME uydusundan ve yağ düşüşünün tespit etmek için ERS/SAR uydusundan elde edilen bilgileri kullanır. Grid, farklı basamaklar için tek bir hesaplama çevresi sağlayarak ve verinin farklı kullanıcılar arasında kolaylıkla paylaşımına imkan tanıyarak ozon profillerinin analizine yardım eder. Yerkabuğu Fiziği, deprem mekanizmalarıyla ve karmaşık 3 boyutlu jeolojik modellerdeki depremlerin sayısal simülasyonuyla ilgilenir. Sismik deprem uygulaması deprem merkezini, büyüklüğünü ve mekanizmasını belirler ve gelecek olası depremlerin öngürülmesini ve depremlerin belirli bölgelerdeki etkisinin tahmin edilmesini kolaylaştırır. Hidroloji Uygulaması, Akdeniz havzasının kıyı şeridindeki deniz suyunun ilerleme hızındaki belirsizliğin etkisini araştırır. Bu araştırmayı 3 boyutlu yoğunluğa bağlı yeraltı suyu akışı ve tuz taşıma modeline dayanan Monte Carlo simülasyolarını kullanarak yapar. İklim Modelleme uygulamasında, sel öngörü uygulaması CrossGrid test yatağından EGEE ye aktarılmaktadır. Bu uygulama deneysel veriyle başlatılan simülasyonları içerir ve sonuçları elde etmek için meteoroloji, hidroloji ve hidrolik modelleri kullanır. ÇALIŞAN UYGULAMALAR Geocluster, endüstriyel sismik işleme çözümü, EGEE grid üretim hizmeti üzerinde başarıyla çalışan ilk endüstriyel uygulamadır. Bu uygulamaya EGEODE sanal organizasyonu aracılığıyla EGEE de ulaşılabilir. EGEODE, kamu ve özel sektör için araştırma ve incelemelerin yanında akademik laboratuvarlar için de araştırmalar yapmaktadır. EGEODE, araştırmacıların sismik veriyi işlemelerine ve yerkürenin katmanlarının bileşimlerini keşfetmelerine imkan sağlamaktadır. 11

12 EGEE Altyapısında İşlemci Kullanımı EGEE altyapısında farklı disiplinler tarafından sanal organizasyonlar aracılığı ile işlemci kullanımı Şekil8 ve Tablo1 de verilmiştir. Şekil8: EGEE altyapısında işlemci kullanımı 12

13 Normalized CPU Time[1K.SI2K.hour] DICIPLINE Jul 6 Aug 6 Sep 6 Oct 6 Nov 6 Dec 6 Jan 7 Feb 7 Mar 7 Apr 7 May 7 Jun 7 Total % Astrophysics 1,44 1, ,41 56,678 73,977 76,944 15, ,221 Biomed. & Bioinfor. 83,848 37,56 52,327 1,62,93 1,777,975 1,957,389 1,155,52 85,425 36,194 92, ,45 236,829 7,156, % Comput. Chemistry 4, ,633 39,467 96,255 72, ,678 28, , ,258 72,748 3,819 1,13, % Earth Sciences 1,478 1,49 1,562 1,364 1,612 4,52 4,965 5,959 42,875 2, ,6 79,783.1% Finance % Geophysics % High-Energy Physics 4,17,798 6,5,83 5,647,517 4,685,743 4,65,539 5,533,16 7,154,93 9,118,653 6,64,455 7,648,396 5,652,2 3,118,458 69,98, % Infrastructure 13,198 7,461 3,382 2,316 7,17 9,952 1,486 2,382 22,449 23,61 8,93 3, ,75 Others Disciplines 173, , ,6 162,88 238, , , , , , ,42 134,937 2,371, % Unknown Discipline 12,88 5,928 11,366 11,581 25,61 19,885 17,765 55,423 64,664 65,511 95,922 8, ,55 Total 4,459,974 6,234,933 5,9,254 5,967,196 6,773,8 7,782,537 8,691,75 9,88,145 7,39,371 8,335,521 6,729,593 3,595,376 81,588,45 Percentage 5.47% 7.64% 7.23% 7.31% 13, % % 4, % 12.2% 8.96% 1.22% 8.25%.36%.16%.57% 4.41% Tablo1: EGEE altyapısında işlemci kullanımı 13

Uygulamaların Grid e Aktarılması

Uygulamaların Grid e Aktarılması Uygulamaların Grid e Aktarılması www.grid.org.tr Bu sunum, Peter Kacsuk ve Gergely Sipos Introduction to Grids and Grid applications ve C. Loomis Characteristic of Grid Applications sunumlarından alıntılar

Detaylı

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri)

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) www.grid.org.tr Grid nedir? Günümüzde TR-Grid altyapısı için Grid = Kümelerin kümesi Dev sanal süperbilgisayar + Paylaşım kültürü Coğrafi olarak dağıtık

Detaylı

Grid Uygulamaları. www.grid.org.tr

Grid Uygulamaları. www.grid.org.tr Grid Uygulamaları www.grid.org.tr Bu sunum, Peter Kacsuk ve Gergely Sipos Introduction to Grids and Grid applications ve C. Loomis Characteristic of Grid Applications sunumlarından alıntılar ile oluşturulmuştur.

Detaylı

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI. Ankara, Temmuz 2007

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI. Ankara, Temmuz 2007 TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI Ankara, Temmuz 2007 ULUSAL GRID OLUŞUMU TR-GRID Hedefleri Grid çalışmaları ULAKBİM koordinasyonunda hesaplama kaynaklarının grid altyapısı

Detaylı

Hakkında. - Dağıtık hesaplama sayesinde elde edilen daha hızlı veri işlemenin faydasıyla

Hakkında. - Dağıtık hesaplama sayesinde elde edilen daha hızlı veri işlemenin faydasıyla Hakkında Avrupa Komisyonu, 6. ÇP kapsamında, Araştırma ve Bilimsel Gelişim için, Avrupa Komisyonu ve gelişen ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda Grid altyapı ve uygulama projesini

Detaylı

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI

TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI TR-GRID ULUSAL GRID OLUŞUMU GRID PROJELERİ ve GRID UYGULAMALARI Dr. Burcu Ortakaya Ankara, Ekim 2007 TR-GRID Hedefleri ULUSAL GRID OLUŞUMU Grid çalışmaları ULAKBİM koordinasyonunda hesaplama kaynaklarının

Detaylı

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri)

TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) TR-Grid Oluşumu (TR-Grid Altyapısı ve AB Projeleri) www.grid.org.tr Grid nedir? Günümüzde TR-Grid altyapısı için Grid = Kümelerin kümesi Dev sanal süperbilgisayar + Paylaşım kültürü Coğrafi olarak dağıtık

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1 BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 43+20(İ.Ö) lisans, 69 yüksek lisans ve 17 doktora olmak üzere toplam 149 öğrenci fizik bölümünde öğrenim görmektedir.

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya

Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya Amaç - Gelişen dedektör teknolojisi ile farklı dedektörlerin

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

İAUYGAR. İAUYGAR 1 Yaşında. Sayı 1, Kasım 2015. Üyeler. İçindekiler. http://iauygar.aydin.edu.tr

İAUYGAR. İAUYGAR 1 Yaşında. Sayı 1, Kasım 2015. Üyeler. İçindekiler. http://iauygar.aydin.edu.tr İAUYGAR İAUYGAR Yaşında Sayı, Kasım 05 Üyeler Prof. Dr. Hasan Saygın (Müdür - Araştırmacı) Prof. Dr. Orhan Çakır (Araştırmacı) Doç. Dr. İlkay Türk Çakır (Müdür Yard. - Araştırmacı) Yrd. Doç. Dr. Sinan

Detaylı

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar Resim 1: ATLAS ın 2012 de kaydettiği, Higgs in dört elektrona bozunma adayı. 4 Temmuz 2012 de, ATLAS deneyi, Higgs Bozonu araştırmalarındaki güncellenmiş sonuçlarının

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

WorldWide Telescope Kullanım Kılavuzu

WorldWide Telescope Kullanım Kılavuzu WorldWide Telescope Kullanım Kılavuzu Özellikler Windows Client Web Client Gökyüzü, toprak ve gezegenlerin yüzlerce terabyte verilerine erişim 3D küresel ortamlar aracılığıyla sorunsuz gezinme yeteneği

Detaylı

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Dr. Ali Tanrıkut SANAEM Müdürü 18-19 Nisan 2013 TAEK-SANAEM Ankara Düzenleyenler: UPHÇ-2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri

Detaylı

SANAL ARAŞTIRMA ORTAMLARI ve AÇIK VERİLER. Bülent Karasözen, ODTÜ INER-TR 05 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi

SANAL ARAŞTIRMA ORTAMLARI ve AÇIK VERİLER. Bülent Karasözen, ODTÜ INER-TR 05 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi SANAL ARAŞTIRMA ORTAMLARI ve AÇIK VERİLER Bülent Karasözen, ODTÜ INER-TR 05 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi E-bilim Bilim ve teknolojide yeni problemlerin çözümü için giderek artan küresel işbirliği

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma Hızlandırıcı Fiziği İleri Hızlandırma Yöntemleri Plazma Dalgası ile Hızlandırma Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology İletişim Bilgileri

Detaylı

ALGIÇ FİZİĞİ. Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN

ALGIÇ FİZİĞİ. Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN ALGIÇ FİZİĞİ Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN ALGI NEDİR? Algı; bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılması ile oluşan sinir sistemindeki

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları ULAKBIM Kullanıcı Eğitimi 2007, Ankara Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Denetim ve Yönetim araçları GOCDB SAM GStat RTM TR-Grid PAKITI TR-Grid Ganglia TR-Grid MRTG

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

A B = A. = P q c A( X(t))

A B = A. = P q c A( X(t)) Ders 19 Metindeki ilgili bölümler 2.6 Elektromanyetik bir alanda yüklü parçacık Şimdi, kuantum mekaniğinin son derece önemli başka bir örneğine geçiyoruz. Verilen bir elektromanyetik alanda hareket eden

Detaylı

Doç. Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Ankara

Doç. Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Ankara Doç. Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Ankara PARÇACIK FİZİĞİNDE SİMULASYONLARA GENEL BAKIŞ SİMULASYON YÖNTEMLERİ ve ÇARPIŞMA KİNEMATİĞİ SİMULASYON PROGRAMLARI (CompHEP, PYTHIA) 2 3 1. PARÇACIK FİZİĞİNDE

Detaylı

TR0300008 RARE B -> VVY DECAY AND NEW PHYSICS EFFECTS

TR0300008 RARE B -> VVY DECAY AND NEW PHYSICS EFFECTS TFD2I. Fizik Kf>ıı K r^i 11-14 E\lıil 21102 /.S/OTcm TR0300008 Y F. l- Sil RARE B -> VVY DECAY AND NEW PHYSICS EFFECTS B. ŞİRVANLI Using the most general model independent form of the effective Hamillonian

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU ANKARA TAEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME KOMİTESİ : PROF. DR. ATİLLA ÖZMEN (KOMİTE BAŞKANI

Detaylı

Türk Telekom e-devlet Kapısı

Türk Telekom e-devlet Kapısı Türk Telekom e-devlet Kapısı E-Devlet Çevrimiçi tek noktadan devlet kavramı, kamu hizmetleri alıcısının (vatandaşın, özel şirket, sivil toplum örgütü gibi) bakış açısından çevrimiçi entegrasyonunu ifade

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ MEDİKAL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Nergiz Ercil ÇAĞILTAY Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Günümüzde medikal eğitim süreçleri, son derece zahmetli ve uzun bir eğitim programını

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

1. ÜNİTE FİZİĞİN DOĞASI

1. ÜNİTE FİZİĞİN DOĞASI 1. ÜNİTE FİZİĞİN DOĞASI ÜNİTE ALT BAŞLIKLARI A. Fiziğin Uğraş Alanı B. Fiziğin Doğası C. Fizikte Modelleme, Günlük Yaşam ve Teknoloji ÜNİTE KAPSAMI Bu ünitede; Fiziğin alt dallarını, Fiziğin ne ile uğraştığını,

Detaylı

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI Dr. Bora KETENOĞLU Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü & European XFEL GmbH, Hamburg İçerik Bilim, sanayi ve teknolojide parçacık hızlandırıcıları ve

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları YTL/MWh YTL/MWh SMF Piyasa Takas Fiyatı PTF Miktar MW MW Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları Uygar Yörük Kıdemli Müdür, Deloitte Danışmanlık Deloitte Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 22 Mayıs

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems)

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) TR-Grid Kullanıcı Eğitimi (9-10 Temmuz 2007) Hakan Bayındır Bu Sunumda Grid Bilgi Sistemleri glite Bilgi Sistemi GLUE Şeması Grid Elemanları LCG Bilgi Sistemi

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 TR-GRID ve GRID PROJELERİ Dr. Burcu AKCAN burcu@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA TR-GRID ve GRID PROJELERİ Grid Grid Projeleri TR-Grid Girişimi TR-Grid Altyapı Projesi AB 6.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

CRYSTAL BALL Eğitimi

CRYSTAL BALL Eğitimi CRYSTAL BALL Eğitimi İki günlük bu kursun ilk yarısında, Crystal Ball Fusion Edition kullanılarak Excel tablolarına dayalı risk analizi öğretilecektir. Monte Carlo simülasyonu, tornado analizi ve Crystal

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

Fizikçi gözüyle Türkiye nin CERN üyeliği

Fizikçi gözüyle Türkiye nin CERN üyeliği Fizikçi gözüyle Türkiye nin CERN üyeliği Mucize beklenmemeli... Sonunda beklenen haber geldi, Türkiye CERN ile ortak üyelik anlaşmasını imzaladı. 6 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan anlaşma şüphesiz sevindirici

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi

125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi 125 GeV Kütleli Yeni bir Parçacığın Gözlenmesi CMS Deneyi, CERN 4 Temmuz 2012 Özet Bugün, CERN deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (BHÇ) CMS deneyi araştırmacıları, CERN de ve Melbourne daki ICHEP 2012

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Zehra Nur Demirci 1,*, Nilgün Demir 2, İskender Akkurt 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Çünür

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları

GRID NEDĐR? Grid'in Faydaları W GRID NEDĐR? orld Wide Web yoluyla farklı coğrafyalardaki milyonlarca bilgisayarda bulunan bilgiye limitsiz ve sınırsız ulaşıyoruz. Dünya üstündeki bilgi işlem gücüne ve veriye etkin biçimde ulaşmanın

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi,

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sağlık Bakanlığı Penceresinden Eksternal Kalite Kontrol Programı Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sunum Planı Laboratuarlarda kalite kavramı Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme

Detaylı

SEE-GRID-2. TR-GRID Üzerinde Kandilli Sismik Veri Sunucusu. www.see-grid.eu

SEE-GRID-2. TR-GRID Üzerinde Kandilli Sismik Veri Sunucusu. www.see-grid.eu SEE-GRID-2 TR-GRID Üzerinde Kandilli Sismik Veri Sunucusu www.see-grid.eu D. Unat, A. S. Balkır, E. Şenay, C. Özturan Bilgisayar Müh. Bölümü Boğaziçi Universitesi M. Yılmazer Kandilli Rasathanesi ve Deprem

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Ar-Ge Projeleri. 1-) Depolama sistemleri için en iyi dünya örnekleri incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum uygulamanın belirlenmesi.

Ar-Ge Projeleri. 1-) Depolama sistemleri için en iyi dünya örnekleri incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum uygulamanın belirlenmesi. Ar-Ge Projeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında verilen Ar- Ge bütçelerinin

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ Sıra No Proje Türü (Araştırma, Eğitim, Danışmanlık, Seminer, Workshop, Diğerleri) Proje Adı Fakülte / Birim Destekleyen Kurum 1. ARAŞTIRMA

Detaylı

IRADETS. İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri. Prof. Dr. Behçet Alpat Senior Research Scientist İtalyan Ulusal Nükleer Fizik (INFN) Perugia

IRADETS. İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri. Prof. Dr. Behçet Alpat Senior Research Scientist İtalyan Ulusal Nükleer Fizik (INFN) Perugia IRADETS İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri Prof. Dr. Behçet Alpat Senior Research Scientist İtalyan Ulusal Nükleer Fizik (INFN) Perugia Subat 2015 IRADETS, İstanbul Teknoparkʼta faaliyet gösteren bir

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

GPS Nedir? Nasıl Çalışır? GPS Nedir? Nasıl Çalışır? Atalarımız kaybolmamak için çok ekstrem ölçümler kullanmak zorunda kalmışlardır. Anıtlar dikerek yerler işaretlenmiş, zahmetli haritalar çizilmiş ve gökyüzündeki yıldızların yerlerine

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Gökhan Ünel / UCI TÖP -2 / Temmuz 2014 2 TÖP-1 Nereden Nereye Ernest Lawrence ın çalışan ilk döndürgeci, (1930). 11.4cm çapında olup, protonları 80

Detaylı

Radyoterapi Tedavi Planlarının Optimizasyon Problemleri

Radyoterapi Tedavi Planlarının Optimizasyon Problemleri Radyoterapi Tedavi Planlarının Optimizasyon Problemleri Doç.Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD 21 Mart 2015 Ankara 13 Haziran 2015 İzmir Medikal Fizik Derneği Eğitim Toplantısı Tedavi Planlama

Detaylı