Uzatma Başvurusu Application for renewal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzatma Başvurusu Application for renewal"

Transkript

1 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Uzatma Başvurusu Application for renewal (Turkish / English)

2 2 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 enstitüye / To the Institute Uzatma Başvurusu Application for renewal Oeko-Tex Standart 100 işaretinin kullanımı sürdürme iznini almaya yönelik Başvuru Sahibi to continue the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Applicant Firma Sokak Posta kodu Şehir Devlet Ülke Telefon /Faks Anasayfa E-posta Firm Street No. ZIP-Code City State Country Phone / FAX Homepage Yetkili kişi (Teknik) Responsible person (technical) Isim Telefon /Faks E-posta Name Phone / FAX Yetkili kişi (Pazarlama/satış) Responsible person (marketing/sale) Isim Telefon /Faks E-posta Name Phone / FAX

3 3 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Kalite güvence amaçlarına yönelik olarak bağımsız statülerinden dolayı, test kuruluşu ve belgelendirme kuruluşu tüm verileri gizli tutulmak zorundadır. Bu nedenle enstitü mutlak bir gizlilik garantisi vermektedir. Bu veriler sadece belgelendirme için gerekli testlerin sayısını tespit etmek için kullanılmaktadır. İletişim detayları (firma adı, yetkili kişi, adres, adresi, telefon, ve faks numarası) ve sertifikaya ilişkin bilgiler (sertifika numarası, ürün isimleri, ürünsınıfı, geçerlilik bilgisi vs.) sertifikasyon süreci sırasında OE- KO-TEX Birliğine Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich'e iletilmelidir. Kullanılan renklendiriciler, kimyasallar, yardımcı maddeler ve kaynak materyallerle ilgili başvuruda sunulan bilgiler ve üçüncü taraf sertifikasyonları ilgili tedarikçi ile direk olarak doğrulanabilir. Başvuru formunda herhangi bir eksik, açık olmayan ve çelişen bilgiler bulunduğunda sertifikasyon işlemi geçikecektir.. Bu başvuru formu sadece 9. sayfada yetkili imza olduğu taktirde geçerlidir.. Due to their independent status for the purposes of quality assurance, the testing institute and certification body are obliged to keep all data secret. Therefore the institute gives a guarantee of absolute secrecy. These data are exclusively used to determine the number of tests necessary for the certification. Contact details (company, responsible person, address, address, telephone and fax number) as well as information about the certificate (certificate number, name of products, product class, information validity, etc.) are transmitted during the certification process to the OEKO-TEX Association, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich and processed there further. Information in the application regarding used colorants, chemicals, auxiliaries and source materials as well as 3 rd party certifications may be verified with the respective supplier directly. Any missing, unclear or contradictory entries in the application form may delay the certification process. This application is valid only when bearing an authorized signature on page 9.

4 4 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard Uzatılması istenen sertifikaya ilişkin bilgiler Details of the certificate to be renewed Sertifika no Number of the certificate Enstitü Institute Belgelendirme Tarihi Date of certification Geçerlilik Süresinin Sonu End of the period of validity Güncel sertifikada belgelendirilen ürünlerin açıklamasında değişiklik isteniyor mu? Request of change of description of the certified product(s) on the current certificate? Uzatılması istenen sertifika, aşağıdaki ürün sınıfına ait ürünler için verilmiştir: The certificate to be renewed was issued for products belonging to the following product class I Bebek ürünleri Products for babies II Tene doğrudan temas eden ürünler Products with direct contact to skin III Tene doğrudan temas etmeyen ürünler Dekorasyon malzemesi IV Products without direct contact to skin Decoration material

5 5 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard Başvuru Sahibi Applicant Üretici İmalat aşamaları Lif imalatı Eğirme Dokuma Örme Boyama Baskı Apreleme Kaplama Dikiş, konfeksiyon Diğer Alt yükleniciler dahil üretim sahasının/sahalarının, adresi ile ön sayfada verilen adres aynı mı? evet Değilse, lütfen adresi burada belirtiniz Adres / Address Producer In which production stages Fibre production Spinning Weaving Knitting Dyeing Printing Finishing Coating Sewing, making-up Others Is the address of the production site(s), including sub-contractors, identical to the address given on the front page? yes No, then please indicate address here Tel Fax E-posta / İlgili kişi Contact person Tüccar ve/veya Satıcı Perakendeci Trader and/or retailer 3 Kalite güvence ve yönetim sistemleri Quality assurance and management systems Kalite Güvence Sorumlusu (Adı ve soyadı) Who is responsible for the quality assurance (name of the person) 3.1 Kalite güvencenizi nasıl sağlıyorsunuz? How is the quality assured? Dışarıdan sertifikalı bir Yönetim Sisyemi ile (Lütfen sertifikanızın bir kopyasını ekleyiniz) Kendine özel bir iç sistem ile (Lütfen bir ek ile kısa bir tanımlama yapınız) Kurulu herhangi bir Kalite Güvence Sistemi bulunmamaktadır By externally certified management system (please attach a copy of the certificate) By an in-house system (please give a short description in an attachment) No quality assurance installed 1 örneğin / for exampleiso 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA 8000:ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA Tedarikçiler, satınalma, ürünlerin kabülü, proses (iş akışları) ve son kontrol hakkında bilgileri içermelidir. Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control

6 6 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard Ürünler ile ilgili bilgiler Details concerning the products 4.1 Ürünlerin Sahibi (Üretimi gerçekleştiren) Owner of the materials Başvuru sahibi (kendi üretiyor) Tedarikçi (Fason işlem) Karışık (kendi üretimi ve fason iş için iki sertifika gerektirir) Applicant (own business) Ordering customer (commission business) Mixed (own and commission business require two certificates) 4.2 Kaynak Malzemeler Source Materials Kimyasal maddeler, yardımcı maddeler ve boyalar hariç kullanılan tüm kaynak malzemeler icals, auxiliaries and All source materials used with the exception of chem- dyes yok Kaynak Malzemeler kısmen Oeko-Tex Standard 100 e göre sertifikalı yada değil. Kaynak Malzemeler Oeko-Tex Standard 100 e göre sertifikalı (özel durumlar hariç). Kullanılan bütün kaynak malzemeler ekteki listede belirtilmiş olmalıdır. (Ürün tanımı, firma adı, Oeko-Tex Standard 100 sertifika numarası, geçerlilik tarihi ve ürün sınıfı). Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca belgelendirilmemiş her kaynak malzemesi için bir numunenin gönderilmesi gereklidir. Eğer kaynak malzemeler Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca hâlihazırda belgelendirilmiş durumdaysa numune sayısı aşağıdaki tabloya göre azaltılır: non Source materials are partly or not certified according to Oeko-Tex Standard 100. Source materials are certified according to Oeko- Tex Standard 100 without exception. All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (Designation of the product, supplier, and, if available: Oeko-Tex certificate number, expiry date of validity, product class). For each source material that is not certified according to Oeko-Tex Standard 100 a sample has to be sent in. In case of source materials that are already certified according to Oeko-Tex Standard 100 the number of samples is reduced according to the following table Kaynak malzemelerden Oeko-Tex sertifikaları sayısı Number of Oeko-Tex certificates from source materials Gönderilecek referans numuneleri sayısı Number of reference samples to be sent in 1-4 Her sertifika için bir numune One sample for each certificate farklı sertifikadan 5 numune 5 samples from 5 different certificates farklı sertifikadan 7 numune 7 samples from 7 different certificates farklı sertifikadan 10 numune 10 samples from 10 different certificates 50 üzeri more than farklı sertifikadan 15 numune 15 samples from 15 different certificates 4.3 Süreçler (Prosesler) Processes Bir önceki başvuruda sunulan verilerle karşılaştırıldığında uygulanan proseslerde ne gibi değişiklikler olmuştur (eğirme, haşıllama, parafinleme, ön işleme, boya ve baskı ve son işlem prosesleri? What has changed in respect of the processes applied (reviving, sizing, waxing, pre-treatment, dyeing and printing, and finishing processes) compared to the data given in the previous application (for renewal)?

7 7 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 İlgili süreçler için kullanılan tüm yardımcı maddeler, kimyasal maddeler ve renklendiriciler ekli listelerde belirtilmelidir. All auxiliaries, chemicals, and colorants used for the processes involved have to be mentioned in the enclosed lists Sentetik liflerde eğirme işlemleri Spinning process of synthetic fibers bilinmiyor Organik çözücü olmaksızın kuru, yumuşak veya yaş eğirme Organik çözücü kullanılan yaş eğirme işlemleri Örneğin / Which: İkisi de (lütfen test numunelerini belirgin şekilde işaretleyiniz not known Dry, melt or wet spinning process without organic solvents wet spinning process using organic solvents Both (please clearly mark testing samples) Su ve yağ iticiliği apresi ve kaplaması Water and oil repellent finish or coating evet hayır Uygulanan reçeteler, formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile bir ekte listelenmelidir. yes no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product Biyolojik olarak aktif madde ya da bileşenlerin kullanılması Use of biological active substances or components evet Biyolojik aktif maddenin adı / Tedarik edilen, biyolojik olarak aktif ürünün OEKO-TEX Standart 100 sertifika numarası yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 hayır Uygulanan reçeteler, formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri) no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier Yanmayı geciktirici (Yanmazlık apresi) madde ya da bileşenlerin kullanılması Use of flame retardant substances or components evet Alev geciktirici maddenin adı / Tedarik edilen, alev geciktirici özelliğe sahip ürünün OEKO-TEX Standart 100 sertifika numarası yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 hayır Uygulanan reçeteler, formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri) no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.

8 8 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard Üretim sırasında dimethylfumarat (DMFu) kullanımı evet hayır Bilinmiyor Use of dimethylfumarat (DMFu) during production yes no not known 4.4 Konfeksiyon bedeni Range of garment sizes dan / From a kadar / up to 4.5 Ticareti yapılan parçalar hakkındaki bilgiler Bu bilgiler sadece başvuru sahibi tarafından değiştirilmiş olan tüm parçalara (ticari mal) ilişkindir. Information regarding traded articles This information concerns only articles that have not been changed by the applicant (merchandise) Tedarikçi sayısı Number of suppliers Tedarikçilerin adresleri Adresses of the suppliers bkz. ekli liste (Ürünün tanımı, tedarikçi, adresi, telefonu, faksı ve e-posta adresi ve varsa: Oeko-Tex sertifika numarası, geçerlilik süresi sonu, ürün sınıfı) see enclosed list (Designation of the product, supplier incl. address, tel. FAX, , and, if available: Oeko- Tex certificate number, expiry date of validity, product class)

9 9 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Beyan Declaration Başvuru sahibi bu başvuruyu yetkili imzasıyla imzalayarak, yukarıda yeniden verilen bilgilerin orijinal başvurudaki bilgilerin güncel duruma tekabül edeceği şekilde tamamladıklarını beyan eder. Ayrıca, Başvuru sahibi bilgiler ile ilgili her türlü değişikliği derhal test enstitüsüne bildirmekle yükümlüdür ve sertifikalandırmada imzalanan uygunluk beyanın geçerliliğini koruduğunu dikkate alır. Başvuru sahibi, tescilli markaların / ticari isimlerin ve organic terimlerin sertifika kapsamında kullanılması sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Adresimizin, tüm Oeko-Tex sertifikası sahiplerini içeren bir uluslararası referans listesinde yer almasını kabul ediyoruz (Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü «çarpı» ile işaretleyiniz. Başvuru sahibi, Uluslararası OEKO-TEX Birliği'nden gelen elektronik haber formunun başvuru formunda adı geçen adresine gönderilmesini kabul eder (Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü çarpı ile işaretleyiniz). By signing this application with an authorised signature, the applicant confirms that all the above supplementary data, together with the data given in the original application, are to such a degree complementary that they refer to the today s state. The applicant is further obliged to inform the testing institute of any alterations and takes note of the fact that the conformity declaration signed when obtaining certification is still valid The applicant acknowledges that the use of protected trade names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for example by law, as it is the case for organic ) in the article description on the certificate are in his sole responsibility. The applicant agrees that his address can be mentioned in an international reference list of all holders of Oeko-Tex certificates (please cross out this paragraph if you do not agree to this). The applicant agrees that he will receive repeated information from the International OEKO-TEX Association in the form of an electronic newsletter to the e- mail address mentioned in the application (please cross out this paragraph if you do not agree to this). Tarih / Date İmza / Signature... Satın alma Kılavuzu Sertifikalandırılmış ürünlerin Satın alma Kılavuzuna eklenmesi için lütfen ekteki Satın alma Kılavuzu formunu doldurunuz. Shopping guide In order to mention the certified articles in the shopping guide the enclosed form has to be filled in and sent back.

10 10 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Oeko-Tex Sertifikalı tedarikçilerin listesi List of suppliers with Oeko-Tex certificate Tedarikçi firma Tedarik edilen ürünlerin ve/veya servislerin tanımı (ürün kompozisyonları dahil) Sertifika numarası Geçerilik tarihi Ürün sınıfı Supplier Designation of sourced articles and/or services (incl. material composition) Certificate number Expiry date Product class Yukarıda bahsedilen Oeko-Tex sertifikalarının kopyaları buraya eklenmelidir; geçerlilik tarihine dikkat edin! Copies of the Oeko-Tex certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attention to the period of validity! ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

11 11 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Oeko-Tex Sertifikası olmayan tedarikçilerin listesi List of suppliers without Oeko-Tex certificate Tedarikçi Adres, telefon, faks, Ürün tanımı (malzeme bileşeni dahil) Supplier Address, phone,. FAX, Designation of article (incl. material composition) ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

12 12 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Kullanılan Renklendiriciler Colorants used Ticari Adı Kaynak / Üretici Boya Türü Uygulama C.I. adı Trade name Source Dyestuff type Application C.I. name örneğin / example Dianix Blue AC-E Dystar Disperse Dyeing Disperse Blue 56 Ağır metal içeriği ve MAK aminler hakkındaki ek bilgiler test programının optimize edilmesine yardımcı olabilir. MSDS ekleyiniz. Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize the testing program. Please attach MSDS. ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

13 13 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 Kullanılan Maddeler ve Kimyasal Bileşenler (Elyaf bileşenleri, Elyaf ve iplik preparatları, Ön işleme prosesleri, boyama ve baskı prosesleri, son işlem) Auxiliaries and chemical compounds used (Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures, finishing) Ticari Adı Kaynak / Üretici Ticari Adı Kaynak / Üretici Trade name Source Type of auxiliary Date of the safety data sheet örneğin / example Softycon SM Textilcolor Softener 11/2010 Tüm ürünlerin MSDS lerini ekleyiniz. Please attach MSDS of all products. ilave boş sayfaları doldurun Load additional empty pages

14 14 Uzatma Başvurusu OEKO-TEX Standard 100 TEKSTİL HALI, ŞİLTE VE KÖPÜK NUMUNELERİ İÇİN DOLDURULACAKTIR! TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER LARGER COATED ARTICLES! Numunenin Tanımı Denomination of the specimen Üretim Tarihi Date of production Örnek Alma Tarihi Date of sampling Test numunesinin alındığı ürünün boyutları (sözgelimi köpük bloğu) Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample for the test was taken from Alındığı yer Taken from Ambalaj tarihi Date of packing Numune büyüklüğü Sample size Gönderilme tarihi Date of dispatch Her test numunesi, hava geçirmez şekilde ve ayrı ayrı olarak şeffaf plastik folyoya sarılmalıdır. Each testing sample has to be wrapped airtight and separately in plastic foil. Gerekli numune büyüklüğü / Required sample size Şilte parçaları ve köpükler Mattress parts and foams Emisyon odası testi için diğer numuneler Other samples for the Emission chamber test 2 adet 25 x 20 x maksimum kullanılan kalınlık [cm] 2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm] 2 adet 50 x 40 cm 2 pieces of 50 x 40 cm Laboratuar tarafından doldurulacaktır / to be filled in by the laboratory Numunenin laboratuara geliş tarihi Date of sample arrival in the laboratory Analiz tarihi Date of analysis Açıklamalar Remarks

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English) 2 Oeko-Tex

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Test yöntemleri Testing procedures

Test yöntemleri Testing procedures OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Test yöntemleri Testing procedures

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

OEKO-TEX Standard 100 Supplement

OEKO-TEX Standard 100 Supplement OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX Standard 100 Supplement

Detaylı

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Avustralya emekli maaşı talebi için notlar AVUSTRALYA VE KIBRIS ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI Bu açıklamaları

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı