KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I"

Transkript

1 MADDE 1 KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Kuruluş Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyetleri Aşağıda adları yazılı olan kişiler tarafından, Eskişehir de Kozmetik Araştırmacıları Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. MADDE 2 Derneğin merkezi Eskişehir dedir. Adresi Öğretmenim Sokak No.10 Vişnelik, Eskişehir dir. Derneğin şubesi yoktur. MADDE 3 Derneğin amacı, ülkemizde kozmetoloji alanı içinde yer alan araştırma ve geliştirme, üretim ve biyolojik çalışmaların ileriye götürülmesini sağlamaktır. Bu amaçla dernek aşağıda açıklanan çalışmalarda bulunur: a) Kozmetik bilimiyle ilgili tüm bilimsel ve endüstriyel araştırmacıları destekler, yabancı bilim kurumları, endüstriyel ve derneklerle bilimsel işbirliği yapar veya yaptırır. b) Ülkemizdeki kozmetik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak üzere hukuki, ekonomik, sosyal ve tanıtım çalışmaları yapar. c) Kozmetoloji ile ilgili broşür, teksir, kitap, disk ve film gibi her türlü yayını yapar ve ulusal ve uluslar arası bilgi aktarımı programlarına dahil olarak geniş kitleler arasında iletişimi sağlar. d) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, eğitim programları düzenler, diğer kuruluşları bu konuda destekler ve düzenlenenlere katılır. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara katılan dernek üyelerine önceden yönetim kurulunda karar almak kaydıyla maddi olanakları dahilinde yardımda bulunur, bulunmasına yardımcı olur. e) Ülkemizde düzenlenen toplantılara yurtiçi ve yurtdışından kişileri davet eder. Bunlarla ilgili masrafları yönetim kurulu kararı ile üstlenir ve üstlenilmesine yardımcı olur. f) Kozmetik alanında yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulacak cihaz ve malzemeler ile gayrimenkulleri sağlar ve sağlanmasına katkıda bulunur. g) Kozmetik alanındaki akademik ve endüstriyel çalışmalarda başarı ve üstün başarı gösteren elemanları ve kurumları ödüllendirir. h) Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlar. i) İlgili bakanlık ve mercilerden izin almak kaydı ile uluslararası faaliyetlerde bulunur, yurtdışındaki bilimsel dernek ve bilimsel kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile üye olarak katılabilir. j) Türk kozmetik firmalarının ve çalışanlarının bilgi düzeyleri ve gelişmişlik seviyelerinin dünya standartına ulaşması için bilimsel ve teknolojik çalışmalarda ve önerilerde bulunur, yayınlar yapar ve toplantı organizasyonlarını gerçekleştirir. k) Ülkemizdeki kozmetik ile ilgili yasal uygulamaların düzenlenmesine katkıda bulunur. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

2 BÖLÜM II Dernek Kurucuları MADDE 4 Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri ve ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir. 1) Adı-Soyadı : K.Hüsnü Can Başer, Prof.Dr. İkametgah adresi : Arifiye Mah. İnhisar Sok. No. 38/3, 26010, ESKİŞEHİR 2) Adı-Soyadı : Erden Güler, Prof.Dr. İkametgah adresi : Deliklitaş Hamamyolu Cad.. No. 131/5, 26090, ESKİŞEHİR 3) Adı-Soyadı : A.Atilla Hıncal, Prof.Dr. İkametgah adresi : Mesa Güneş Sitesi, Turgutlu Sok. 15/14, Çankaya, 06700, ANKARA 4) Adı-Soyadı : Murat Şumnu, Prof.Dr. İkametgah adresi : Ahmet Mithat Efendi Sok. 36/4, Çankaya-ANKARA 5) Adı-Soyadı : Günsel Bayraktar Alpmen, Prof.Dr. İkametgah adresi : Hakkak Yümlü Sok. 22/7-B, Reşitpaşa-İSTANBUL 6) Adı-Soyadı : E.Yasemin Yazan, Prof.Dr. İkametgah adresi : Arifiye Mah. İnhisar Sok. No. 38/3, 26010, ESKİŞEHİR 7) Adı-Soyadı : Süeda Hekimoğlu, Prof.Dr. İkametgah adresi : Mesa Koru Sitesi, Mimoza A Blok No Çayyolu-ANKARA 8) Adı-Soyadı : Vahide Aktalay : Kimya Mühendisi İkametgah adresi : Tepecik Yolu, Alkent Sitesi, Gardenya 3/1 Akat İSTANBUL 9) Adı-Soyadı : M. Kemalettin Akalın : Eczacı İkametgah adresi : Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok. No.42/11 Çankaya-ANKARA 10) Adı-Soyadı : K.Özgen Özer, Yard. Doç.Dr. İkametgah adresi : 55 Sokak No.1/10 Güzelyalı-İZMİR 11) Adı-Soyadı : Nilüfer Tarımcı, Prof.Dr. İkametgah adresi : Bilir Sok. No.23/3 Kavaklıdere-ANKARA

3 BÖLÜM III Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Derneğe Üye Olma MADDE 5 Derneğin üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir sayılı Dernekler Kanunu nun ilişik maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır. a) Asil üyeliğin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir: 1) Kozmetik alanında araştırma-geliştirme çalışmaları, üretim ve biyolojik uygulama yapılan akademik, endüstriyel veya resmi kurumlarda çalışıyor olmak. 2) Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazı ile bildirilir. Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir. b) Kozmetolojiye yakın ilgi duyan ve Dernek Tüzüğünün 3. Maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlik gösteren kişiler ve Türk vatandaşı olmayanlar derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyelik kişiye, yönetim kurulu kararı ile verilir. Fahri üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur, yönetim kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Fahri üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler. MADDE 6 Üyeliğin Sona Ermesi Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. a) 2908 sayılı Dernekler Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim ve denetleme kurullarının ortak bir oturumunda verecekleri kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeyye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz hakkında durum, karar veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında israr ederse, bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karar üye, toplanacak ilk genel kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündemine alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir. b) Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Ancak bu isteğini yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Üye, yerine getirilmesi mümkün bir isteğinin yapılmamış olmasını sebep gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu inceleyerek kararın gerekçelerini üyeye bilidirir. Üye ayrılmakta israr ederse, istifası kabul olunur ve kendisine yazı ile bildirilir. Böyle bir kişi derneğe yeniden girmek isteğinde bulunursa yönetim kurulu kararı ile tekrar üye olabilir. Bu taktirde yeni kayıt olmuş üye özelliği taşır. c) Bir yıla ait aidatını, o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Ancak çıkarılma işlemlerine başlanıp tamamlanmasından önce, üyeye aidatını ödemesi için taahhütlü bir mektup veya faks gönderilmesi ve gönderildikten sonra iki ay beklenilmesi gerekir. MADDE 7 Üyelerin Hakları Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4 BÖLÜM IV Derneğin Organları MADDE 8 Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. MADDE 9 Genel Kurul Genel kurul derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin genel kurul da bir oy kullanma hakkı vardır. Fahri üyeler toplantıya katılabilir, söz alabilir ancak oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler. MADDE 10 Genel Kurul un Toplantıya Çağrılması a) Olağan genel kurul: Yönetim kurulunun daveti üzerine iki yılda bir Mart ayında, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce dernek merkezinin bulunduğu ilin mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı, yeterli sayının sağlanamaması veya başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. b) Olağanüstü genel kurul: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. MADDE 11 Genel Kurul Toplantısı Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. MADDE 12 Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü, Karar Alma Usül ve Şekilleri Dernek genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Hükümet temsilcisinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Madde 11 de belirtilen tam sayı sağlanmışsa, toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kararlar açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. Kurulların seçimi ise gizli oyla yapılır. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

5 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 13 Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Dernek yönetim ve denetleme kurullarının, yedek üyeleri ile birlikte seçilmesi, b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kuruluna ibra edilmesi, c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, d) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, e) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi: Tüzük değişikliği yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin en az üçte birinin yazılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için teklifin genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte biri tarafından kabulü gerekir. f) Dernekler Kanunu nun 11. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu nun izni ile yurt dışındaki benzer amaçlı bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılma veya ayrılma ile ilgili karar alınması, g) Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ayrılma konusunda karar alınması, h) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmesi, i) Derneğin fesh edilmesi, j) Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. MADDE 14 Yönetim Kurulunun Teşkili Yönetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süre ile ve gizli oyla seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden kurulur. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerek iş bölümü yapar. Yönetim kurulu, gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında dernekte çalıştırabilir. Yönetim kurulu, çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olmazsa, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Yönetim kurulu üyeliği boşaldığı taktirde, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler toplantıya çağrılırlar. Ayrılma ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısı yedek de dahil dört kişiden aşağıya düşerse, seçim için mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde genel kurul toplantısına çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

6 Yönetim kurulunca en az dört üye hazır bulunmadıkça toplanmış sayılmaz. Bu husus yönetim kurulu karar defterine yazılır. a) Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel başkanı olup, derneği temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır. b) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir. c) Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kuralların yardımıyla toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar. d) Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usülüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Bütçe ve bilonçoyu hazırlar. Bu amaçla, gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri tutar.her altı ay sonunda, yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar. MADDE 15 Yönetim Kurulunun Görevleri Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulu, aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir, b) Çalışma programı hazırlar ve genel kurula sunar, c) Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar verir. (Genel kurul toplantılarından önceki 3 gün içinde üye kaydı yapılmaz.) d) Üye aidatlarının aylık, yıllık veya iki yıllık olarak tespit eder, e) Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar verir, f) Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur, gelir sağlamak için olanaklar araştırır, g) Genel kurul için gündem hazırlar, toplantıyı gerçekleştirir, h) Genel kurul toplantısından onbeş gün önce yönetim kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar, i) Gerektiğinde tüzük değişikliği için önerilerini hazırlar, genel kurula sunar, j) Derneğin gelir ve gider işlemlerinin yapar ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar, k) Genel kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir, l) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit eder, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar verir.

7 Denetleme Kurulunun Teşkili MADDE 16 Denetleme kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini başkan seçer. Derneğin İç Denetimi: 2908 sayılı Dernekler Kanunu na göre seçilmiş olan denetleme kurulu, bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirir. Denetleme kurulu yılda en az iki kez denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar. İki yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporu genel kurula sunar. Zorunlu halllerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. MADDE 17 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

8 BÖLÜM V Mali Hükümler Derneğin Gelirleri MADDE 18 Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir: a) Üyelerden yıllık aidat olarak alınan TL. (Beş milyon). b) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış ve yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlılğı nın iznine tabidir. c) Dernekçe yapılan her türlü yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konferans, toplantı, tiyatro, bale gibi her türlü sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyatlerden elde edilecek gelirler, d) Derneğin bankalarda bulunan döviz ve Türk lirası hesaplarının faiz ve ikramiyeleri, e) Dernekler kanununda yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve gelirler. MADDE 19 Derneğin giderleri aşağıda gösterilmiştir: Derneğin Giderleri a) Derneğin ulusal veya uluslararası düzeyde iletişimini sağlamak üzere telefon, telefaks, bilgisayar vb. her türlü iletişim aracını satın almak, b) Üyeler arasında ulusal veya uluslararası bilgilendirmeyi gerçekleştirmek amacıyla yaptığı yayınlar ve diğer masraflar, c) Üyeler arasında ulusal veya uluslar arası toplantılarda, yurtdışından çağrılı olanların veya yurt dışına gönderilen üyelerin masrafları, d) Derneğe satın alınan demirbaş ve gayrimenkullere ait masraflar, e) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı her türlü harcama. Harcamaların TL. (on milyon) nin üzerinde olanlar için yönetim kurulu kararı gereklidir. On milyon liraya kadar olan giderler, başkan, genel sekreter ve sayman ın kararı ile yapılır ve ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur. MADDE 20 Gelir ve Giderlerde Usul Dernek gelirleri, Dernekler Kanunu nun 63. Maddesinde gösterilen alındı belgesi ile toplanır ve giderler için de harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidatları toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Valilikçe tescil ettirilir.

9 Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması MADDE 21 a) Yönetim kurulu, deneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır. b) Derneğin paraları yönetim kurulu kararı ile bir bankaya yatırılır. Dernek saymanında TL. (beş milyon) dan fazla para bulunmaz. c) Dernek adına açılmış olan hesaptan yönetim kurulu başkanı ile sayman üyenin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle bankadan para çekilebilir. Çekilen para en geç onbeş gün içinde yerine harcanır. Başkanın bulunmadığı hallerde yönetim kurulunca yetki verildiğinde başkan yerine başkan vekili veya yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından çek imzalanır. MADDE 22 Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar: Derneğin Defterleri a) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. b) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. d) Gelen ve giden evrak dosyaları: Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. e) Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. f) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bu konularla ilgili tüm işlemler bu deftere işlenir. g) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tastikli olması zorunludur.

10 BÖLÜM VI Çeşitli Hükümler Tüzük Değişikliği MADDE 23 Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi genel kurul gündeminde bu konuda özel bir maddenin bulunmasına ve hazır olan üyelerin en az dörtte üçünün kabul oyu vermesine bağlıdır. Gündemde bu konuda madde yoksa önergeye eklenemez. Tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul düzenlenebilir. MADDE 24 Derneğin Feshi Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak genel kurulun toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir. MADDE 25 Kendiliğinden Dağılmış Sayılma Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 14.üncü maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması nedeniyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur. MADDE 26 Tasfiye Derneğin feshi halinde menkul ve gayrimenkul bütün mal varlığı ile olacak ve her türlü hakları Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesine devredilir. MADDE 27 Uygulanacak Mevzuat Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle 2908 sayılı Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanarak Genel Kurul Kararıyla sonuçlandırılır.

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi: Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı