T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ"

Transkript

1 T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ Amaç: KUZKA 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ndan yararlanan proje sahiplerinin proje süreci hakkındaki görüşlerinin ve projelerin firmalarına olan etkilerinin tespit edilmesi ve 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı hakkındaki memnuniyetlerinin belirlenmesi Hedef Kitle: TR82 Bölgesi nde KUZKA dan mali destek alan yararlanıcılar

2 Değerli Yararlanıcı; T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı nın ilerleyen yıllardaki destek programlarının daha etkili ve verimli olabilmesi ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sizlerin şu andaki uygulamalara ilişkin görüşlerinizi belirlemek amacıyla aşağıdaki anket düzenlenmiştir. Sizin yapacağınız değerlendirme, mevcut durumu belirlemeye ve daha sonraki programların hazırlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Anketimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sizlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, şu anda destek almakta olduğunuz 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ile ilgili çeşitli sorular bulunmaktadır. Sorular genel olarak programla ilgili memnuniyetinizi belirlemeye ve programın işletmenize olan katkılarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu bölümde 4 tarzda sorular bulunmaktadır: İlk soru tarzında, her bir maddede memnuniyet derecenizle ilgili ifadeler Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde sıralanmaktadır. Sizden beklenen, memnuniyet derecenizi hangi seçeneğin en iyi olarak belirttiğini düşünüyorsanız ilgili yere (x) işareti koyarak belirtmenizdir. İkinci soru tarzında firmanız için geçerli olan maddelere (x) işareti koymanız beklenmektedir. Üçüncü soru tarzında ise proje sürecine katkı sağlayan alanları önem sırasına göre 10 dan başlayacak şekilde aşağı doğru puanlayarak sıralamanız beklenmektedir. Dördüncü soru tarzında, uygulanmakta olan projenin firmanıza katkısının olup olmadığını Evet, Hayır kutucuklarından birine (x) işareti koyarak belirtmeniz beklenmektedir. Eğer cevabınız evet ise, Artış Miktarı/Oranı kutucuğunun alt kısmındaki ilgili yerlere de bu oranları yazmanız beklenmektedir Üçüncü ve son bölümde ise proje kapsamında satın aldığınız makine ve ekipmanla ilgili bilgileri yazmanız beklenmektedir. Ankette kontrol soruları bulunmakta olup bu kontrol sorularına çelişkili cevaplar verilmişse bu anket, analizin güvenirliğini etkileyeceğinden değerlendirilmeyecektir. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.

3 1.BÖLÜM Mali Destek Programından Yararlanan Kurum/Kuruluş Unvanı: Destek Sözleşmesi Numarası: TR KOBİ- Proje Başlığı (Adı): Adres Bilgileri: Formu Dolduran Yetkilinin Adı-Soyadı: Unvanı: Tarih: İmza:

4 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 2.BÖLÜM Sözleşme Süreci Sözleşme imzalamak için verilen tarih çok ileri olduğundan proje uygulamamız gecikmiş bulunmaktadır. Sözleşme aşamasında ajansa erişim ve ajansla iletişim zorluğu yaşanmaktadır. Sözleşmeyi imzalamak için verilen sürenin kısıtlı olması önemli bir sıkıntıdır. Devletten alınan hibeler için yapılan sözleşmelerde damga vergisi alınmamalıdır. Sözleşme öncesi Ajans tarafından yapılan bütçe revizyonlarına itiraz yolunun kapalı olması yararlanıcıyı sözleşme aşamasında sıkıntıya sokmaktadır. Sözleşme sürecindeki gerekli evrakların çokluğundan dolayı vakit kaybı yaşanmaktadır.

5 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Proje Uygulama Süreci Ajans çalışanlarının iletişim ve işbirliğinden oldukça memnunum. Proje uygulama süreci boyunca izleme uzmanı her konuyla yakından ilgilenmiştir.. İzleme uzmanlarının gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler yeterlidir. Proje uygulama süreci boyunca karşılaşılan tüm sorunlar tam anlamıyla çözümlenmiştir. Ajans tarafından sağlanan dokümanlar (Proje Uygulama Rehberi, Görünürlük Rehberi, Satın Alma Rehberi) anlaşılır düzeydedir ve proje uygulama sürecinde faydalı olmuştur. Sözleşme sonrasında Ajans tarafından verilen proje uygulama eğitimleri faydalı olmuştur. Bu proje sayesinde firmamızın proje hazırlama ve uygulama becerileri gelişmiştir. Firmamızın uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı projeler için de devlet desteklerinden faydalanılması düşünülmektedir. KUZKA nın bir sonraki teklif çağrısına da şartlar uygun olduğu takdirde başvuruda bulunmayı düşünüyorum.

6 Projemiz önceden belirlenen hedefler ve beklentiler doğrultusunda sonuçlanmıştır. Raporlama faaliyetlerinin ve doldurulacak evrakların fazlalığı proje uygulama aşamasında en fazla zorlanılan konulardır. Proje uygulama sürecinde ara ödemenin kaldırılıp ön ödeme oranının yükseltilmesi proje uygulama sürecindeki sıkıntıları azaltacaktır. Zeyilname ve bildirim mektubu onay süreçlerinin uzunluğu proje uygulama süresini azaltmaktadır. Proje süresindeki zaman kısıtları, bazı zamanlarda düşünülmeden, acele bir şekilde hareket edilmesine yol açmaktadır. Ödemelerdeki gecikmelerden dolayı proje faaliyetlerinde ve istekli firmalarla yapılan sözleşmelerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Satın alma usullerinin karmaşıklığı proje uygulama aşamasında yararlanıcıyı en fazla zorlayan alanlardandır. İhale süreçlerindeki zorluklar sebebiyle makine-ekipman alımlarındaki süreçler uzamakta ve bu da projenin zamanında tamamlanamaması riskini ortaya çıkarmaktadır.

7 Sözleşme öncesinde Ajans tarafından yapılan bütçe revizyonları sonrasındaki bütçe yetersizliği nedeniyle proje bütçesindeki miktardan fazla harcamalar yapılmaktadır. İzleme uzmanlarının ilgisizliği ve teknik yetersizliği nedeniyle yardıma ihtiyaç olunan durumlarda gerekli bilgiler alınamamıştır. Teknik donanımlı personel eksikliği nedeniyle proje ile ilgili prosedürlerin takibinde zorluklar yaşanmıştır.

8 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Danışman Desteği İhtiyacı Proje hazırlama sürecinde danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik şartnamelerin hazırlanması sürecinde danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ara/Nihai raporlamalar sürecinde danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zeyilname taleplerinde ve bildirim mektuplarında danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ajans ile karşılıklı yazışmalarda danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale dosyası hazırlama sürecinde danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Danışman firmanın verdiği hizmet işlerimizi kolaylaştırmıştır. Danışman firmadan destek almadan da proje sürecini kendi ekibimizle yürütebilirdik. Danışman firmanın verdiği hizmet işlerimizi zorlaştırmıştır.

9 Satın alma süreçleri boyunca zorlandığınız alanları işaretleyiniz. Açık ihale usulündeki prosedürler İstekli firma bulma zorluğu Teknik şartname hazırlama süreci Süre kısıtlamaları İhale dosyası hazırlama İhale ilanları ücretleri Sözleşmeler sonrasında ödenen damga vergisi zorunluluğu Teknik eleman yetersizliği Nihai proje bütçesi ile proje süreci boyunca harcanan miktar arasında oluşan farkların olası sebepleri aşağıda listelenmiştir. Sizin için geçerli olan durumları işaretleyiniz Makine, ekipman fiyatlarındaki artışlar Döviz kuru artışları Bütçe revizeleri Vergiler Öngörülmeyen maliyetler Olumsuz hava koşulları Zeyilnameler sonucunda proje faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler

10 Aşağıda projenize olumlu yönde katkı sağlayabilecek alanlar listelenmiştir. Projenize katkı sağlayan alanları önem sırasına göre 10 dan başlayacak şekilde aşağı doğru puanlayarak sıralayınız. Verimlilik Ürün kalitesi Ürün çeşitliliği Üretim kapasitesi Bölgesel-ulusal-uluslararası alanlarda rekabet gücü Teknik bilgi Yönetimsel beceri İş ve işçi sağlığı ve çevresel ortam İhracat Proje uygulama sürecinde en faydalı olan kaynak hangisidir? Önem sırasına göre 6 dan başlayacak şekilde aşağıya doğru puanlayarak 1 e kadar derecelendiriniz. Web sitesi Rehberler Eğitimler İzleme uzmanları İzleme ziyaretleri Telefon ve E-posta

11 Proje Sonuçları Evet Hayır Birim Proje sonrasında istihdam edilen kişi sayısında artış olmuştur. Artış Miktarı/Oranı Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Proje sonrasında yararlanıcının ihracat oranında artış olmuştur. Proje sayesinde yararlanıcı yeni pazarlara açılma fırsatını yakalamıştır. Bu proje yeni yatırımlarımızın öncüsü olmuştur. Proje sonrasında yararlanıcının bölge içindeki pazar payında artış olmuştur. Proje sayesinde yararlanıcının AR-GE ve inovasyon faaliyetleri artmıştır. Proje ile yeni web sitesi kurulmuştur. Proje desteği ile tescil, marka, patent başvurusu yapılmıştır/alınmıştır. Proje desteği ile kalite belgesi başvurusu yapılmıştır. Proje desteği ile kalite belgesi alınmıştır. Proje sayesinde yararlanıcının kalifiye personel sayısı artmıştır. Proje sonrasında kuruluş içi eğitim verilmiştir. Başlangıçtaki proje faaliyetlerinin bir kısmı zeyilname ile değiştirilmiştir.

12 Proje sayesinde birim üretim maliyetlerinde düşüş olmuştur. Proje sayesinde yararlanıcının marka tanınırlığında artış olmuştur. Gerçekleştirilen projenin sonuçları sürdürülebilirdir.

13 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum İlerideki Teklif Çağrıları İçin Önerileriniz Bürokratik prosedürler azaltılmalıdır. İzleme uzmanlarının sayısı artırılmalıdır. Proje süreleri uzatılmalıdır. Rehberler daha anlaşılır olmalıdır. Kalkınma Ajansları ndan hibe alan kuruluşlara gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti getirilmelidir. Mali destek oranı ve miktarı artırılmalıdır.

14 3.BÖLÜM KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 1 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No: KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 2 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No:

15 KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 3 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No: KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 4 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No:

16 KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 5 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No: KUZKA 2011 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğünüz projeniz süresince satın almış olduğunuz makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgileri yazınız. (1 den fazla makine ve ekipman alımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki tabloyu onlar için de doldurunuz.) 6 Adı: İşlevi: Menşei: Tutarı: Hangi İlden Alındığı: Seri No:

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI ADIM ADIM BAŞVURU FORMU Son Teslim Tarihi: 16 Eylül 2011 Saat:

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 Bu rapor T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Bodrum Yat İmalatı Rotasını Çiziyor projesi kapsamında

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ: Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi 1. Dönem (Mart Nisan) TRA1/14/TD/01 30/04/2014 2. Dönem

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI (TR51/15/İLTEK) ÖNEMLİ UYARI İLTEK MDP kapsamında Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2014 PROJE HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE: 1. Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki Mali Destek Programının güncel Başvuru Rehberini Ajans

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı