BASELL Sales & Marketing Company B.V. ALASTIAN ÜRÜNLERİ VE ALASTIAN HİZMETLERİ SATIŞ KOŞULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASELL Sales & Marketing Company B.V. ALASTIAN ÜRÜNLERİ VE ALASTIAN HİZMETLERİ SATIŞ KOŞULLARI"

Transkript

1 BASELL Sales & Marketing Company B.V. ALASTIAN ÜRÜNLERİ VE ALASTIAN HİZMETLERİ SATIŞ KOŞULLARI I GENEL HÜKÜMLER 1. İşbu genel satış koşulları BSM nin Alastian Ürünlerini satma ve Alastian Hizmetlerini sağlama esaslarını içerir. Bu koşullar, BSM ile Alıcı arasında akdedilmiş bir sözleşme niteliğindedir. Bu koşullar, tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır. Bunlar, her türlü sözleşme kapsamında alıcının satın alma koşullarına göre öncelik taşımaktadır. İşbu genel satış koşullarında, BSM nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanmamış ve imzalanmamış hiçbir kısıtlama, ekleme veya çıkartma geçerli değildir. 2. İşbu genel Satış Koşulları kapsamında, - Alastian Ürünleri BSM tarafından Alastian Web sitesi aracılığıyla Alıcıya satılan ve BSM tarafından sağlanan ya da sağlanacak mallar veya bu malların herhangi bir bölümü anlamına gelecektir. - Alastian Hizmetleri Alıcı tarafından Alastian Web Sitesi, Alastian telefon çağrı merkezi veya Alastian e-postası aracılığıyla aşağıdaki II numaralı bölümde açıklanan şekilde satın alınan Alastian Ürünleri ile ilgili hizmetler veya bu hizmetlerin herhangi bir bölümü anlamına gelecektir. - Alastian Web Sitesi, Alastian ürünleri ile Alastian hizmetlerini satmak için kullanılan ve adresi olan web sitesi anlamına gelecektir. - BSM, Hollanda yasaları uyarınca şirketleştirilerek Amsterdam (Hollanda) Ticaret Odası tarafından numarasıyla tescil edilmiş olup, tescilli ofisi Weena 737, 3013 AM Rotterdam, Hollanda adresinde bulunan Basell Sales & Marketing Company B.V. anlamına gelecektir. - Alıcı, Alastian Web Sitesine sipariş veren veya adına sipariş verilen şirket veya kuruluş anlamına gelecektir. - Sözleşme, Alıcı ile BSM arasında Alastian ürünleri ve/veya Alastian hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki II numaralı bölümde açıklanan şekilde akdedilmiş her türlü sözleşme anlamına gelecektir. 3. BSM, herhangi bir sözleşmeyi, ve/veya herhangi bir sözleşme kapsamında veya herhangi bir sözleşmeyle ilgili tüm alacaklarını, taleplerini, ve haklarıyla teminatlarını, karar yetkisi sadece kendisine ait olmak üzere herhangi bir üçüncü şahsa devir hakkını saklı tutar. 4. BSM, tüm alıcıların işbu Satış Koşullarının bir örneği ile sözleşmenin kanıtı olarak sipariş işleminin sonunda yer alan onay sayfasını yazdırmalarını ve saklamalarını tavsiye eder. BSM, bu belgelerin elektronik kaydını makul bir süre ile tutmakta ve bunları Gizlilik Beyanına uygun olarak kullanmakta ve işlemektedir. Süreci devam eden siparişlerin durumu, aşağıdaki II numaralı bölümde açıklandığı gibi Alastian Web sitesinde mevcuttur. II SİPARİŞ VERİLMESİ, ONAYLANMASI, İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

2 1. Alastian Ürünleri ile ilgili siparişler sadece geçerli bir kullanıcı adı ve şifre kullanan kayıtlı müşteriler tarafından Alastian Web Sitesi üzerinden verilebilir. E-posta, faks ve telefonla verilen siparişler kabul edilmez. 2. Alastian hizmetleri ile ilgili talepler, Alastian Web Sitesinde bulunan telefon merkezine veya e-posta adresine iletilebilir. BSM, Alıcıya sağlayacağı Alastian hizmetleri ile bunlarla ilgili fiyat ve tarihleri bildirir. 3. Alastian ürünlerini satın almak amacıyla verilecek her sipariş, Alastian Web Sitesinde, siparişlerin verildiği sayfada bulunan takvimde belirtilen tarihlerden önce ve sonra girilemez (Sipariş sürecinin birinci aşaması). 4. Siparişler, Sipariş sürecinin birinci aşamasında (Toplam 3 adımın birinci adımı) yer alan form doldurularak verilebilir. Siparişler, Alıcı tarafından Sipariş sürecinin ikinci aşamasında (Toplam 3 adımın ikinci adımı) yer alan Siparişinizi onaylayınız düğmesine tıklanması ve belli bir siparişin, ürün, miktar, fiyat, ödeme koşulları gibi içeriğinin özetlenmesiyle kesin olarak verilmiş sayılır. 5. BSM, Alastian Web Sitesi aracılığıyla verilen siparişleri karşılamak için her türlü makul gayreti gösterecekse de bu gayretler her siparişin kabul edileceği garantisi anlamına gelmez. Alastian Web Sitesi aracılığıyla verilen siparişler ancak BSM tarafından kabul edildiklerinde bağlayıcı olurlar. Alastian Web Sitesi aracılığıyla verilen bir siparişin BSM tarafından kabul edilmesi durumunda, sipariş sürecinin üçüncü adımında (Toplam 3 adımın üçüncü adımı) siparişin teyidi yer alır. Sipariş onayı, Alıcının kayıt sırasında verdiği e-posta adresine de gönderilir. Sözleşme, söz konusu e-postanın BSM tarafından Alıcının e-posta adresine gönderilmesi ile akdedilmiş kabul edilir. Sipariş ile ilgili bilgilerle birlikte tahmini teslim tarihi, nihai fiyat ve ödeme koşulları Alastian Web Sitesindeki Sipariş Yönetimi bölümünde yer alır. 6. Verilen bir sipariş Alıcı tarafından BSM tarafından gönderilen onay teyidinde belirtilen tahmini teslim tarihinin veya açık deniz aşırı sevkiyat durumunda, BSM tarafından gönderilen onay teyidinde belirtilen sevk tarihinin beş iş günü öncesine kadar iptal edilebilir. Tahmini teslim tarihinden (veya açık deniz aşırı sevkiyat durumunda, sevk tarihinden) önceki beş iş günü içerisinde Alıcı hiçbir siparişi iptal edemez. Alıcı, vermiş olduğu bir siparişi değiştirmek için önce Alastian Web Sitesini kullanarak verdiği siparişi iptal etmeli ve yeni bir sipariş vermelidir. Yeni siparişin işleme alınması için BSM tarafından kabul edilmesi gerekir. İptal edilen her 25 ton için 1 000,- Avro ceza alınır. 7. Alıcı tarafından verilen tüm siparişler, genel kredi onayına ve BSM tarafından belirlenen makul kredi limitlerine bağlıdır. Alıcının herhangi bir zamanda BSM ye tek başına veya bedeli BSM tarafından henüz tamamen tahsil edilmemiş olan önceki siparişlerle birlikte toplam olarak BSM tarafından o Alıcı tarafından belirlenmiş özel kredi limitini aşan tutarda Alastian Ürünü siparişi vermesi durumunda BSM, tercih ve karar yetkisi tamamen kendisine ait olmak üzere, kredi limiti aşımı sürdüğü sürece ve Alıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan (i) Söz konusu siparişi, ilgili onay bildirimi BSM tarafından Alıcıya yapılmış olsa bile askıya alabilir veya iptal edebilir ve/veya (ii) Söz konusu sipariş ve/veya gelecekteki siparişler için ek güvenceli ödeme yöntemleri talep edebilir (Bkz. Aşağıdaki IV numaralı bölümde yer alan Ödeme seçenekleri ). Alıcı, söz konusu kredi limitlerinin BSM tarafından, Alıcının mali durumu, kredi geçmişi, daha önceden satın aldığı miktarlar ve kredi alma yeteneğini etkileyen diğer hususlar göz önüne alınarak ve sadece BSM nin takdirine göre belirlendiğini kabul eder. BSM söz konusu takdir hakkını, makul bir şekilde ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde kullanır.

3 8. BSM, (i) Alıcının Alastian Ürünleri ile ilgili faturaları vadesinde tamamen ödememesi, veya (ii) Nakit ön ödeme seçeneğinin benimsenmiş olması durumunda BSM nin ödemeyi sipariş teyidinde belirtilen tarihte tahsil edememesi, veya (iii) BSM nin kredi mektubunu sipariş teyidinde belirtilen tarihte alamaması, veya (iv) BSM nin Alıcıya Alastian Ürünleri satışı karşılığında kendisi lehine çıkarılan akreditifi her ne sebeple olursa olsun, kabul edememesi veya söz konusu akreditifin her ne sebeple olursa olsun geçersiz olması, veya (v) Alıcı tarafından veya Alıcı aleyhine herhangi bir yargı çevresinde, ödeme zafiyeti, iflas, tasfiye işlemi (veya benzeri bir işlem) başlatılması durumunda ve bu durum sürdüğü sürece, yürürlükteki kanun hükümleri çerçevesinde aranacak diğer telafi girişimlerine ek olarak, transit halindeki Alastian ürünlerini kısmen veya tamamen geri çekebilir, teyit edilmiş herhangi bir sipariş kapsamındaki Alastian Ürünlerinin tedarikini askıya alabilir veya iptal edebilir veya Alıcı tarafından verilecek sonraki Alastian Ürünü siparişlerini geri çevirebilir. 9. BSM nin Alıcının bir siparişine konu olan Alastian Ürünlerinin teslimatını yukarıdaki II.7-8 numaralı maddede sayılan durumlardan birinin meydana gelmesi nedeniyle askıya alması ve bu durumun siparişin veriliş tarihini izleyen 30 günden daha uzun bir süre içerisinde ortadan kalkması halinde, BSM söz konusu siparişi iptal edebilir ve Alıcıdan siparişini güncel koşullara göre yenilemesini talep edebilir. 10. Her bir sipariş için her kaliteden asgari sipariş miktarı, duruma göre bir kamyon veya uygunsa, bir 40 foot (yaklaşık 12 m) konteynerdir. Bu miktar genel olarak 25 ton olarak tanımlanır. Bir kamyonda/konteynerde birden fazla kalite birleştirilemez. Bir kamyon/konteyner için tanımlanan 25 tonluk ağırlık ülkeye, ürünün ambalajlı ya da dökme oluşuna ve kamyonun sevkiyat süresince kat edeceği ülkelere bağlı olarak 20 ila 30 ton arasında değişebilir. Alıcı, bir siparişte belirtilen miktarların BSM tarafından durumun gereğine göre uyarlanmasını kabul eder. III ALASTIAN ÜRÜNLERİNİN ve ALASTIAN HİZMETLERİNİN FİYATI 1. BSM, Alastian Web Sitesi aracılığıyla sunduğu Alastian Ürünleri ile Alastian Hizmetlerinin fiyatlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar. 2. Alastian Web Sitesi aracılığıyla satılan Alastian Ürünlerinin fiyatına, uygulanabilecek hiçbir KDV dahil değildir. Fiyat, (1) Fabrika çıkış fiyatı, (2) Miktara bağlı indirim, (3) Nakliye ücreti ve (4) Ertelenmiş ödeme vadesi veya Peşin Nakit Ödeme seçeneğine göre uygulanacak fiyat ayarlaması olmak üzere dört unsurdan oluşur. Her bir kalite için fabrika çıkışı fiyat, her türlü indirim ve nakliye ücreti hariç ton fiyatıdır. Teknik hizmet ve diğer masraflar bu fiyata dahil değildir. Miktara bağlı indirim, Alastian Web Sitesi aracılığıyla yapılan alımdan önceki 12 aylık süre içerisinde yapılan ve ödenen alımların miktarına göre yapılan bir indirimdir. Söz konusu miktara bağlı indirim, pazarlığa tabi olmadığı gibi, ayrıca herhangi bir yıl sonu indirimi ya da ıskontosu uygulanmaz. Alastian Web Sitesi aracılığıyla yapılan alımlar, Alıcı veya Alıcının iştirakleri ile BSM veya BSM nin herhangi bir iştiraki arasındaki yazılı veya sözlü herhangi bir anlaşmada yer alan başka herhangi bir indirimin, primin ya da ıskontonun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Nakliye ücreti ayrıca hesaplanır ve bir alıcıdan diğerine göre değişebilir. Nakliye düzenlemeleri BSM tarafından yapılır. Alıcının ertelenmiş ödeme ya da peşin nakit ödeme seçeneklerini tercih etmesi durumunda fiyat uyarlaması yapılır (ayrıntılı bilgi için VI numaralı bölümdeki ödeme seçeneklerine bakınız). 3. (a) Alıcının ödemesinin BSM tarafından kararlaştırılan vadenin dolduğu tarihte tahsil edilememesi, (b) Alıcının ücretli hizmet desteği alması veya (c) Alıcının verilmiş bir siparişi iptal etmesi durumunda ek ücretler alınabilir veya cezai şartlar uygulanabilir. Söz konusu ücretler veya cezalar ayrıca fatura edilir.

4 4. Hükümet ya da bir başka yetkili merciin, hammaddelerle ilgili olanlar dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere, ürettim, satış, ihracat veya teslimat ile ilgili her hangi bir vergi, resim veya harç ihdas etmesi, yürürlükte olanları değiştirmesi veya kaldırması durumunda, BSM fiyatlarını her an ayarlayabilir ya da Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir 5. Alastian Hizmetleriyle ile ilgili fiyatlar, söz konusu hizmeti veren teknik uzmanların günlük hizmet ücreti ile yol, iaşe ve ibate masraflarından oluşur. IV - TESLİMAT 1. Teslimat, açık deniz sevkiyatı halinde varış limanında CIF, ve karayolu ile sevkiyat halinde ise CIP olacaktır. Teslimat koşulları, aksine bir anlaşmaya varılmamış olması ve işbu Satış Koşulları ile arasında herhangi bir çelişki bulunmaması koşuluyla en son INCOTERMS hükümlerine göre olacaktır (böyle bir çelişki durumunda işbu Satış Koşulları geçerli olacaktır). 2. BSM tarafından herhangi bir sipariş onayında belirtilen herhangi bir teslim tarihi sadece yaklaşık bir tahmin olarak kabul edilecektir. Taraflar, bir siparişin yaklaşık teslim tarihi belirtilerek kabul edilmesinden veya onaylanmasından sonra Alastian Ürünlerinin stok durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, BSM nin ilgili ürünün tahmini teslim tarihini değiştirmek ya da kısmi teslimat yapmak zorunda kalabileceğini kabul ederler. Önemli bir gecikme veya kısmi teslimat halinde BSM Alıcıya mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirimde bulunacaktır. Anılan türde bir gecikme veya kısmi teslimat sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyecektir. Yeni tahmini teslim tarihi veya kısmi teslimatın Alıcı için kabul edilemez olması halinde Alıcı sadece siparişini ücretsiz olarak iptal edebilecektir. 3. BSM, talep edilen Alastian Ürününe göre makul ölçüde fazla veya eksik hacim veya ağırlıkta ürün teslim edebilir. Alıcı teslim edilen miktarın bedelini öder. 4. BSM, makul ölçüler içerisinde kalmak koşuluyla, kısmi veya parti parti teslimat yapabilir. 5. Alıcı, Alastian Ürünlerinin beklenen teslim tarihinde bunlar için uygun ve elverişli teslim alma ve depolama olanakları sağlamayı taahhüt eder. BSM, teslimatın Alıcı tarafından her ne sebeple olursa olsun geciktirilmesinden kaynaklanan depolama masrafları ile BSM nin karşılamak zorunda kalacağı diğer masrafları tahsil etme hakkını saklı tutar. Alıcı, teslim alma ve depolama olanaklarının, sağlık ve güvenlik ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm ilgili kural ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu ve gerekli tüm izin ve ruhsatların alınmış olduklarını garanti eder. 6. Alıcı, PRS property olarak tanımlanan veya PRS logosunu taşıyan veya BSM tarafından tanzim edilen herhangi bir sevk belgesinde PRS ye ait oldukları belirtilen tüm iade edilebilir paletleri PRS Management B.V. tarafından geri alınmak üzere temiz ve iyi durumda hazır bulunduracaktır. Alıcı, teslimat demiryolu tanker vagonu ile veya kamyon üzerinde konteyner ile yapılırsa, bunları taşıcıya iade etmek üzere (Pazar ve resmi tatiller dışında) teslimatı izleyen 24 saat içerisinde temiz ve iyi durumda hazır edecektir. Aksi takdirde BSM Alıcıdan, o tarihte geçerli standart BSM tarifesi üzerinden kira talep etme hakkına sahiptir. 7. Alıcı, Alastian Ürünlerinin teslimatını izleyen en kısa süre içerisinde konteyner ve ambalajlardaki işaret ve tanımların Alıcı tarafından siparişte belirtilen işaret ve tanımlarla, BSM tarafından sipariş onayında belirtilen işaret ve tanımlara uygun olduklarını kontrol edecek ve ayrıca teslim edilen Alastian Ürünlerinin tümünü dikkatle inceleyecektir.

5 V MÜCBİR SEBEP 1. BSM, (doğrudan veya dolaylı olarak) aşağıdaki herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen veya geciken teslimattan sorumlu olmayacaktır: iç savaşlar (şimdiki veya ilerideki, ilan edilmiş veya ilan edilmemiş), terör olayları, ayaklanma ve halk eylemleri, depremler, salgın hastalıklar, liman tıkanıklığı, grevler, herhangi bir resmi merciin de jure veya de facto ihmali, doğal afetler, ve BSM nin makul düzeyde özen göstermesine rağmen hammaddelerin elde edilememesi, kazalar, yangınlar, makine veya donanım arızaları, ve yukarıdakilere benzer olsun veya olmasın, Satıcının makul kontrolü dışında gelişen başka herhangi bir olay. Bu hüküm, mücbir sebep Alıcının siparişi verdiği sırada mevcut da olsa, BSM nin hizmeti başka nedenlerle ertelendikten sonra da ortaya çıksa yine aynen uygulanır. 2. BSM, Mücbir Sebep beyanını Alıcının bilgisi için Alastian Web Sitesinde yapabilir. Alıcı böyle bir ilanın beyan olarak yeterli olacağını kabul eder. 3. BSM'nin Alastian Ürünleri tedarikinin herhangi bir mücbir sebep nedeniyle sınırlanması durumunda BSM önce kendi ihtiyaçlarını karşılama ve geri kalan Alastian Ürünlerini Müşterileri arasında kendi belirleyeceği şekilde dağıtma hakkını saklı tutar. 4. BSM nin Alastian Ürünleri tedarikinde mücbir sebep nedeniyle meydana gelen herhangi bir gecikmenin 30 günden daha uzun sürmesi durumunda, Tarafların herhangi biri, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak o tarihte teslim edilmemiş bulunan Alastian Ürünleri ile ilgili sözleşmeyi feshedebilir. VI ÖDEME SEÇENEKLERİ 1. Alıcı Alastian Web Sitesini kullanarak sipariş verdiğinde, kendisinin risk profiline, ülkesine, teslimat ülkesine ve sevkiyatın karayolu ya da denizyolu ile yapılacak olmasına göre çeşitli ödeme seçenekleri sunulur. Bir alıcıya belirli bir zamanda sunulan ödeme seçenekleri Alastian Web Sitesinin siparişlere ayrılan sayfasında açıkça belirtilir (Sipariş sürecinin birinci adımı). Genel olarak sunulan ödeme seçenekleri aşağıdaki VI.2 ve VI.3 numaralı maddelerde açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalarda kullanılan terimlerin anlamları, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan UCP 500 deki ( Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Belgesel Krediler için tek düze kural ve uygulamalar ) veya duruma göre URC 522 de ( Uniform Rules for Collections Tahsilatla ilgili tek düze kurallar ) açıklanmıştır. 2. Açık hesap esasına göre ve kamyonla teslim edilen Alastian Ürünleri için standart vade, Alastian Ürünlerinin Alıcıya teslim edildikleri ay sonunu izleyen 15 gündür. Ayrıca, iki alternatif ödeme seçeneği de mevcuttur: (i) Alastian Ürünlerinin Alıcıya teslim edildikleri ay sonunu izleyen 30 gün ve (ii) Alastian Ürünlerinin Alıcıya teslim edildikleri ay sonunu izleyen 60 gün. Peşin nakit ödeme olanağı da sunulmaktadır. Peşin Nakit ya da iki uzatılmış vade seçeneklerinden biri tercih edildiği takdirde fiyat ayarlaması uygulanır. Fiyat ayarlamasının parasal karşılığı sipariş işleminin ikinci adımında (toplam üç adımın ikinci adımı) gösterilmiştir. 3. Açık deniz taşımacılığı ile sevk edilen Alastian ürünleri için, Alıcının VI.1 numaralı maddede belirtilen kredi profiline göre sunulan ödeme seçenekleri Peşin Nakit ; Açık hesap, Belgesel tahsilat ve Akreditif olarak belirlenmiştir. Yerine göre, konşimento tarihinden itibaren 60 (Altmış) günlük vade seçeneği de uygulanabilir. Seçenekler arasındaki tercih, siparişin Alastian Web Sitesi üzerinden verilmesi sırasında yapılır (sipariş işleminin birinci adımı). Peşin nakit veya uzatılmış vade seçeneklerinin tercih edilmesi durumunda fiyatta ayarlama yapılır. Fiyat ayarlamasının parasal karşılığı sipariş işleminin ikinci adımında (toplam üç adımın ikinci adımı) belirtilir. Akreditif seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, bir Alastian ürününün sevk edilmesi,

6 sipariş bir sipariş onayı ile teyit edilmiş dahi olsa, kabul edilebilir bir akreditifin açılmış ve onaylanmış olması koşuluna bağlıdır. Basell in herhangi bir tedarik için açılan bir akreditifi kabul etmesi, söz konusu akreditifi açan bankaya, talep edilen belgelere ve akreditif ile ilgili diğer kural ve koşullara bağlıdır. 4. BSM, vaktinde kapatılmayan hesap bakiyelerine vade tarihi ile fiili ödeme tarihi arasında yıllık % 12 faiz uygulamaya yetkilidir. 5. Ödemeler, Alıcının BSM faturalarını ödediği ülkede mevcut olması koşuluyla sadece Direkt Debi ve benzeri otomatik banka ödemeleri yoluyla, yoksa banka havalesi ile yapılabilir. Otomatik ödeme ilk siparişin verilmesinden önce oluşturulmadır. 6. BSM, Alıcının BSM ye ya da BSM nin herhangi bir iştiraki veya bağlı kuruluşuna olan borcunu BSM nin ya da BSM nin herhangi bir iştiraki veya bağlı kuruluşunun Alıcıya olan borcuna mahsup edebilir. VII MÜLKİYET DEVRİ 1. ALASTİAN ÜRÜNLERİNİN MÜLKİYETİ, TESLİMAT YAPILMIŞ DAHİ OLSA, BUNLARIN BEDELLERİ VE BSM YE BORÇLU BULUNULAN DİĞER TÜM MEBLAĞLAR ALICI TARAFINDAN TAMAMEN ÖDENENE KADAR BSM YE AİT KALACAKTIR. 2. Alastian Ürünleri, teslim tarihleri ile bedellerinin Alıcı tarafından ödendiği tarih arasındaki süre içerisinde BSM adına emaneten teslim edilmiş sayılırlar. Alıcı, söz konusu süre içerisinde Alastian Ürünlerini elinde bulunan diğer mallardan ayrı olarak saklayacak ve yenileme değerinin tümüne sigorta ettirecektir. Alıcı bu süre içerisinde Alastian Ürününü kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu hak, herhangi bir faturanın ödenmemesinin temerrüde düşmesi durumunda BSM tarafından yazılı bir bildirim ile feshedilebilir. Söz konusu hak, Alıcı tarafından veya Alıcı aleyhine herhangi bir yargı çevresinde, ödeme zafiyeti, iflas, tasfiye işlemi veya benzeri bir işlem başlatılması ya da Alıcının borçlarına karşılık alacaklılarıyla anlaşmaya gitmesi durumunda otomatik olarak fesholur. Alıcının hakkının feshedilmesi durumunda, (a) BSM ye borçlu bulunulan bütün meblağlar muacceliyet kespeder ; (b) BSM mülkiyeti kendisine ait bulunan Alastian Ürünlerini geri alabilir ve/veya satabilir ; (c) BSM bu amaçla Alıcının tesislerine girebilir veya yetkili yargı organlarından bu amaç için gerekli kararın alınmasını talep edebilir. 3. Alıcı, Alastian Ürünlerinin işlenmesi veya başka ürünlerle karıştırılarak ya da onlara eklenerek başka bir mal veya ürüne dönüştürülmesi durumunda, yeni mal veya ürünün mülkiyetinin oransal olarak BSM ye ait olacağını, ve böyle bir yeni mal veya ürün için işbu madde hükümlerinin aşağı yukarı aynı anlamda (mutatis mutandis) uygulanacağını kabul eder. 4. Alıcı, Alastian Ürünlerinin ödemesi için önceden teminat olarak Alastian ürünlerinin, veya işbu VII numaralı hüküm uyarınca Satıcının da mülkiyet hakkı olan yeni ürün ya da maddelerin satışı sonucunda sağlanan alacakları BSM ye devreder. Yeni ürün veya maddelerin satışının söz konusu olması halinde bu devir, alacakta ancak BSM nin mülkiyetine karşı gelen yüzdeyle sınırlıdır. Eğer VII numaralı hüküm uyarınca toplam teminat değeri, Satıcının Alıcıya karşı talebini %10 dan fazla bir oranda aşacak olursa, BSM Alıcının talebi üzerine, talebi aşan tutar üzerindeki teminatı serbest bırakacaktır. 5. Yürürlükte bulunan yasalar uyarınca işbu VII numaralı Hükümde belirlenen mülkiyet devri ve teminat geçerli değilse veya sadece sınırlı düzeyde geçerli ise, VII numaralı Hüküm uyarınca BSM nin hakları yürürlükteki yasaların izin verdiği azami düzeyde geçerli olacak ve uygulanacaktır.

7 VIII TEMİNAT VE SINIRLI SORUMLULUK 1. BSM, Alastian Ürünlerinin, aksine bir anlaşma bulunmadığı takdirde, BSM tarafından Alastian Ürünleri için mal sevkiyatı tarihinde belirlenen ürün şartnamesine uygun olduklarını garanti eder. Alastian Ürünleri için belirlenen ürün özellikleri, adresindeki Alastian müşteri hizmetlerinden her zaman istenebilir. Herhangi bir tereddüde meydan vermemek açısından, Alastian Ürünleri ile ilgili olarak Alastian web sitesindeki Ürün Veri Sayfasında veya benzeri belgelerde yer alabilen nitelikler veya diğer herhangi bir bilgi ürün şartnamesi olmayıp, tanım amaçlı değildirler. 2. Yukarıdaki VIII.1 numaralı Maddede sözü edilen garanti, Alastian Ürünlerinin teslimini izleyen 12 ay boyunca geçerlidir. 3. GEREK YASAL, GEREK BAŞKA TÜRLÜ OLSUN, MALLARIN KALİTESİ, TANIMl VEYA PERFORMANSINA İLİŞKİN TÜM DİĞER GARANTİ VEYA KOŞULLAR, KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ DÜZEYDE REDDEDİLİR. ÜRÜNLERİN SATILABİLİRLİĞİ VE AMACA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GARANTİLER, AMAÇ BİLİNSE BİLE, BURADA AÇIKÇA HARİÇ TUTULMAKTADIR. MALLARIN SATIŞ ADI VEYA TARİFİ; YA DA BSM, ONUN ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN VERİLEN TAVSİYE YA DA ÖNERİLER BÖYLE BİR ZIMNİ GARANTİ ANLAMINA GELMEZ. 4. BSM, Alastian Hizmetlerinin yetkin personel tarafından ve genel kabul görmüş meslek ilkelerine uygun olarak verileceğini garanti eder. Alıcı, söz konusu personelin anılan hizmetleri Alıcının kendi değerlendirmelerine ve faaliyetlerine destek olmak üzere ve danışman sıfatıyla vereceğini, söz konusu hizmetlerin verilmesi ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve BSM ya da hizmeti sağlayan personelin ağır ihmal ya da kasıtlı suiistimali dışında sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. 5. Alıcının, Alastian Ürünlerinin kalitesi de dahil olmak fakat bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü talep ve şikayeti, BSM ye teslimattan sonra derhal ve her halde en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır. 6. İŞBU SATIŞ KOŞULLARINDAKİ DİĞER HÜKÜMLERE TABİ VE YASALARIN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİ SORUMLULUKLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, BSM NİN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER HUKUKİ AÇILARDAN TOPLAM SORUMLULUĞU ŞÖYLEDİR: (1) YUKARIDA VIII.1 NUMARALI HÜKÜMDE YER ALAN GARANTİNİN İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLARDA MALLARIN SATIŞ FİYATININ İADESİYLE SINIRLI OLACAKTIR; YA DA BSM İLE ALICI ARASINDA O TARİHTE YAPILMIŞ BİR ANLAŞMA MEVCUTSA MALLARIN YERİNE YENİLERİNİN SAĞLANMASIYLA SINIRLANACAKTIR; (2) BSM TARAFINDAN İHMALKÂR DAVRANIŞ DA DAHİL OLMAK ÜZERE GARANTİNİN YA DA SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR HÜKMÜNÜN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN; VEYA SÖZLEŞMEDEN VEYA SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DURUMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ALICI ZARARI (EKİPMANA ZARAR; ÜRETİMDE VEYA KÂRDA KAYIP; YEDEK MALZEMELERİN MALİYETİ VEYA ALICININ MÜŞTERİLERİNİN TALEPLERİ DAHİL), İHLAL EDİLEN GARANTİ VEYA SÖZLEŞME KONUSU MALLARIN SATIŞ FİYATINA EŞİT BİR TUTARLA SINIRLANACAKTIR; (3) HİÇ BİR DURUMDA BSM, DOLAYLI, SONUÇSAL VEYA ÖZEL TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

8 IX UYGULANACAK KANUN VE YETKİLİ MAHKEME 1. Sözleşme, Birleşmiş Milletler in 1980 tarihli Uluslararası Mal satış Sözleşmeleri Konvansiyonu (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) dışında her anlamda Hollanda kanunlarına; ve Mülkiyetin Devri ile ilgili VII numaralı bölümün yorumu, geçerliliği ve icrası konularında ise malların ilgili tarihte bulundukları yerin yasalarına tabi olacaktır. 2. İşbu Satış koşullarının herhangi bir ya da birkaç hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, işbu Satış Koşullarının diğer koşulları yürürlükte kalacaktır. 3. Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili her türlü ihtilaf halinde yetkili mahkeme Hollanda nın Lahey şehrindeki ilgili mahkemedir. 1 Temmuz 2006

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME

ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME Özgeçmiş Dynafleet Online Hizmetler, Volvo Truck Corporation tarafından filo performansını en uygun hale getirmek için araçlar ve

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAMALAR Bu şartname her bir satın alma siparişinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mallar ve Hizmetler, malları ve/veya hizmetleri satın alan ( Alıcı ) tarafından satın alınan ve/veya

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

UPS Teknoloji Anlaşması

UPS Teknoloji Anlaşması UPS Teknoloji Anlaşması Genel Hüküm ve Koşullar Son Kullanıcı Hakları UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASI Sürüm UTA04072012 BU UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASININ AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI İŞBU ANLAŞMAYI BARINDIRAN BİR SİPARİŞ BELGESİ İLE BU ANLAŞMAYI ("ANLAŞMA") ONAYLAYARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYE UYACAĞINIZI VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINININ SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı