ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ"

Transkript

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ Arzu SAKA Yrd. Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Biyoloji Eğitimi ABD ÖZET Bu araştırma; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören son sınıf biyoloji, fen ve teknoloji ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarından oluşan toplam 124 kişiyle yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan fotosentez konulu çalışma yaprağı uygulanmıştır. Bu çalışma yaprağı ile; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinden oluşan nedensel süreç becerilerine sahip olma düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler frekanslar şeklinde analiz edilmiş ve farklı öğretmen adayları açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma yaprağındaki konunun biyoloji ile ilgili olması önemli bir etken olarak düşünülebilir. Bununla birlikte fotosentez fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği branşlarında da öğretilen temel bir fen konusudur. Elde edilen verilerden öğretmen adaylarının nedensel süreç becerileri açısından yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının bu eksikliklerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları veya fizik, kimya, biyoloji derslerine ait laboratuar derslerinde uygun etkinliklerle mutlaka geliştirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Nedensel Süreç Becerileri 1. GİRİŞ Fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri de her bireyin fen okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen okuryazarlığının önemli boyutlarından bir tanesi ise bilimsel süreç becerilerine sahip olmaktır (MEB Öğretim Programı ve Klavuzu 2005). Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin öğrenme ortamlarında aktif şekilde rol almasını sağlayan, analitik düşünmenin temelini oluşturan, yaparak öğrenme ilkesi ile bilgiyi oluşturmada ve problem çözmede kullanılan, öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran, ayrıca hayat boyu kullanılacak olan araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir (Ayas ve diğerleri, 2007; Hazır ve Türkmen, 2008). Fen konularının ayrıntılı bir şekilde bilinmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bununla birlikte öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin iyi gelişmiş olması, konuların içeriklerinin daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olacak ve gelecek açısından da içerik bilgisini kazanmada hazırbulunuşluk seviyelerinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır (Keil, Haney and Zoffel, 2009). Bilimsel süreç becerileri birçok kaynakta farklı şekillerde sınıflandırılmıştır (Padilla, 1986; ; Ostlund, 1992; Howe ve Jones, 1993; Orlich ve diğerleri, 1998; Tan ve Temiz, 2003; Bağcı Kılıç, 2003; Saat, 2004; Dökme, 2005; Monhardt ve Monhardt, 2006; Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006; Ayas ve diğerleri, 2007; Bass ve diğerleri, 2009). Karamustafaoğlu ve Yaman (2006), bilimsel süreç becerilerini temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel beceriler başlıkları altında toplamıştır. Temel beceriler; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, sayı ve uzay ilişkisi kurma becerilerinden oluşmaktadır. Nedensel beceriler; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarmadır. Deneysel beceriler ise hipotez kurma ve yoklama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma, verileri kullanma ve model oluşturma, karar vermedir. Nedensel süreçler temel süreçlerden daha fazla bilgi ve beceri gerektirirken, aynı zamanda deneysel süreçlerin de hazırlık aşamasıdır. Bununla birlikte zihinsel beceriler olması açısından da ayrı bir önem arz etmektedirler (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006). Bu süreçler arasında yer alan önceden kestirme ve sonuç çıkarma süreçleri genelde birbiriyle karıştırılmaktadır. Önceden kestirme ileride olabilecekleri görme işlemidir. Sonuç çıkarma ise önceden gerçekleşen durumların açıklamasıdır (Bass ve diğerleri, 2009). Bağcı Kılıç (2003) ise sonuç çıkarmayı bir gözlemin nedenleri hakkında yapılan tahmin olarak tanımlamış ve çıkarımların verilere dayanmak zorunda olduğunu ifade etmiştir. Bir olayı oluşturan bütün değişkenleri (bağımlı, bağımsız ve kontrol) belirleme ve test etme, araştırmanın doğru şekilde

2 yürütülmesinde büyük öneme sahiptir (Ayas ve diğerleri, 2007). Bağcı Kılıç a (2003) göre değişkenleri belirleme ve kontrol etme sürecini belirlemenin birinci yolu tartışma yöntemini kullanmaktır. Deneyi yapmadan önce, deneyi etkileyecek değişkenlerin neler olduğu ve bunları nasıl kontrol edecekleri konusunda tartışma ortamı oluşturulabilir. İkincisi ise, deney yapıldıktan sonra beklenen sonuç elde edilmediğinde bunun nedeni konusunda öğrenciler sorgulanabilir ve deneyi etkileyen değişkenleri belirlemeleri, kontrol edilmesi gereken değişken varsa onu da kontrol altına alarak deneyi tekrarlamaları sağlanabilir. Bağcı Kılıç a (2003) göre verileri yorumlama, deney ve gözlemler boyunca nicel ve nitel olarak toplanan verilerin organize edilmesi ve düzenlenmiş veriler üzerinde mantıklı düşünülerek bir yorum yapılmasıdır. Bilimsel süreç becerileri konusunda son yıllarda yürütülen araştırmalar incelendiğinde; öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerileri (Ostlund, 1992; Downing ve Filer, 1999; Harlen, 1999; Tan ve Temiz, 2003; Dökme ve Ozansoy, 2004; Tek ve Ruthven, 2005; Temiz, 2007; Zimmerman, 2007; Şimşekli ve Çalış, 2008), kullanılan öğretim yönteminin bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi (Germann, Aram ve Burke, 1996; Mabie ve Baker, 1996; Monhardt ve Monhardt, 2006), bilimsel süreç becerilerini etkileyen faktörler (Beaumont- Walters ve Soyibo, 2001; Aydoğdu, 2006; Hazır, 2006; Aktamış ve Ergin, 2007; Aydınlı, 2007; Demir, 2007; Korucuoğlu, 2008; Öztürk, 2008; Dökme ve Aydınlı, 2009; Karslı, Şahin ve Ayas, 2009), bilimsel süreç becerileri ile başarı arasındaki ilişki (Onwuegbuzie, 2000; Aktamış, 2007; Yanh ve Heh, 2007; Keil, Heney ve Zoffel, 2009), bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünleri üzerine etkisi (Bağcı Kılıç, 2003; Saat, 2004; Ateş, 2005; Karahan, 2006; Koray, Köksal, Özdemir ve Presley, 2007; Duran, 2008; Veal, Taylor ve Rogers, 2009), ders programlarında ve ders kitaplarında bilimsel süreç becerilerinin durumu gibi çalışmalar (Taşar, Temiz ve Tan, 2002; Dökme, 2005; Başdağ, 2006; Koray, Bahadır ve Geçgin, 2006; Demirbaş, 2008; Şenyüz, 2008; Laçin Şimşek, 2010) yoğunluk göstermektedir (Yıldırım, 2011). Bu araştırmalarla beraber biyoloji eğitimiyle ilgili yürütülen araştırmalar da, öğrencilerin biyolojinin farklı alanlarında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir (Tekkaya, Çapa ve Yılmaz, 2000; Sungur, Tekkaya ve Geban, 2001; Köse, Coştu ve Keser, 2002; Bahar, 2003; Saka, Akdeniz, Asilsoy ve Bayrak, 2005; Saka, Akdeniz, Bayrak ve Asilsoy, 2006). Bu konulardan biri de Fotosentez ve Solunum dur. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; öğretmen adayları ile yürütülen çalışmaların daha az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Oysa öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini öğrencilere gelecekte kazandırması gereken kişi olduğu düşünüldüğünde, acaba kendilerinin söz konusu becerilere ne denli sahip olduklarını ortaya çıkaran çalışmalara olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır. 2. AMAÇ Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının nedensel süreç becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemektir. 3. YÖNTEM Araştırma bahar yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi nde 4. sınıfta öğrenim gören biyoloji öğretmenliği (n=16), sınıf öğretmenliği (n=33) ve fen ve teknoloji öğretmenliği (n=75) programlarında toplam 124 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına dönem sonunda, Ek 1 de verilen çalışma yaprağı uygulanmak suretiyle nedensel süreçlere sahip olma düzeyleri değerlendirilmek istenmiştir. Söz konusu uygulama Fotosentez-Işık konusunu içermektedir. Çalışma yaprağında nedensel süreçleri oluşturan; önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma bölümlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte kavram karikatürleri de kullanılmıştır. Kavram karikatürlerinin öğrenme sürecine olan katkılarını inceleyen araştırmalarda (Keogh, Naylor ve Wilson, 1998; Naylor, Keogh, de Boo ve Feasey, 2001); karikatürlerin öğrencilerde bulunan yanılgılı düşünceleri kısa sürede açığa çıkarttığı, öğrencileri düşüncelerini ispat etmek için aktif hale getirdiği ve sonuç itibari ile yanılgıları giderdiği tespit edilmiştir.

3 4. BULGULAR ve TARTIŞMA Fotosentez-Işık konulu çalışma yaprağına ait bulgular düzenlenerek aşağıda sunulmuştur Önceden kestirme Bölümüne Ait Bulgular Çalışma yaprağının giriş kısmında yer alan önceden kestirme bölümünde Fotosentez hangi ışık renginde/renklerinde daha fazla olur? Nedenini açıklayınız sorusu sorulmuştur. Öğretmen adaylarının programlara göre yanıtlarının dağılımları aşağıda Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Önceden kestirme becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtlarının dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Yukarıdaki tablo incelendiğinde; biyoloji ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının kısmen doğru cevap sayısında fazlalık görülürken, sınıf öğretmeni adaylarının yanlış cevap sayısında belirgin bir fark dikkat çekmektedir. Sınıf öğretmenliği programında farklı disiplinlere ait dersler verilmektedir. Bu programda öğrenim gören adayların biyoloji ile ilgili dersleri ilk yıllarda almış oldukları düşünüldüğünde, son sınıfa geldiklerinde muhtemelen önceki bilgilerini hatırlayamadıkları veya zihinlerinde bu konuyla ilgili bir karmaşa yaşandığı düşünülebilir. Üç programda yer alan öğretmen adaylarının doğru cevap sayılarının azlığı ve olmayışı fotosentez-ışığın renkleri ilişkisi hakkında derinlemesine ve net bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir. Programlara göre öğrencilerin bu bölümde ifade ettikleri yanlış cevaplar düzenlenmiş ve aşağıda Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Önceden kestirme becerisi ile ilgili öğretmen adaylarının yanlış yanıtları Programlar Öğretmen adaylarının yanlış yanıtları Yesil:Yeşil güneş ışığını çok iyi absorbe eder Biyoloji öğrt. Sarı: Güneş sarı renk ve fotosentez güneş ışığı ile olur. Yeşil: Klorofil yeşildir. Fen ve teknoloji öğrt. Yeşil: Yeşil ışığı daha çok absorbe eder. Yeşil: Çünkü bitkiler fotosentez yaparlar Yeşil:Klorofil yeşildir. Sınıf öğrt. Sarı: Güneş ışığı sarıdır. Yeşil: Fotosentez yeşil pigment ile olur. Yeşil: Fotosentez eşittir yeşil renk demek. Sarı: Sarı renk geçirgendir. Bakteriler ilk hangi rengin tarafından ortama bırakıldıysa orda toplanırlar. Sarı: Açık renkte fotosentez daha iyi olur. Sarı: Bakterilerin sürekli karşılaştığı açık bir renktir. Sarı-Turuncu: Güneş sarıdır, turuncu da sarıya yakın bir renktir. Beyaz: Bütün renkleri barındırır. Yeşil: Bitki deyince yeşil aklımıza gelir. Sarı: Klorofil sarıdır.

4 Tablo 2 genel olarak incelendiğinde; kavram karikatürlerinde de yer verilen farklı öğrenci görüşlerine burada rastlanıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarına bu konular öğretilirken özellikle fizik konuları ile ilişkilendirilerek verilse, yukarıda yer alan yanlış bağlantıların sayısında azalma olacağı düşünülmektedir. Öğretmen adayları konuyu ayrıntılı bilmedikleri için, gördüklerinden yola çıkarak yorum yaptıkları düşünülebilir. Güneşin ve ışığının sarı olduğu için sarı ışıkta fotosentezin daha fazla olacağını, bitkilerin yeşil oldukları ve bunu fotosentezle direkt olarak ilişkilendirdikleri için yeşil ışıkta daha fazla olması gerektiğini ifade etmektedirler. Çalışma yaprağının devamında bir kavram karikatürüne yer verilmiştir. Hemen alt kısmında ise Yukarıda görüşlerini açıklayan çocuklardan sizce hangisi doğrudur? sorusu yer almıştır. Öğretmen adaylarının soruya verdikleri cevaplara ait bulgular düzenlenerek Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Öğretmen adaylarının Yukarıda görüşlerini açıklayan çocuklardan sizce hangisi doğrudur? sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Tablo 1 de yer alan verilere paralel olarak yukarıda yer alan tabloda da sınıf öğretmeni adaylarının yanlış cevap sayılarının çokluğu dikkat çekmektedir. Önceden kestirme bölümüne göre kısmen doğru cevap sayısında belirgin bir azalma bulunmaktadır. Biyoloji ve fen ve teknoloji programlarında doğru ve yanlış cevapların oran olarak birbirine yakın oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumun kavram karikatürleri aracılığıyla verilen görüşlerin, zihinlerindeki kısmen doğru cevapları netleştirdikleri ve bir seçim yapma durumunda kaldıklarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Değişkenleri Belirleme Bölümüne Ait Bulgular Değişkenleri belirleme becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtları incelendiğinde biyoloji öğretmenliği programında öğretmen adaylarının belirttiği değişkenler ve frekansları: ışık (n=3), oksijenli ortam (n=2), bakteri (n=8), alg (n=8), dalga boyu (n=5), prizma (n=1), kavram karikatüründeki öğrenciler (n=1), ışığın rengi (n=2), ortamdaki karbondioksit (n=1), su miktarı (n=1) dır. Fen ve teknoloji öğretmen adayları: frekans (n=2), ışığın rengi (n=38), dalga boyu (n=6), alg (n=6), ışık (n=18), klorofil (n=3), bakteri (n=11), ışık demetleri (n=2), oksijen (n=6), dalga enerjisi (n=1), bakterinin hareket yönü (n=1), güneş (n=3), ortam (n=8), sıcaklık (n=1), fotosentez hızı (n=2), kavram karikatüründe yer alan öğrenciler (n=1), hava (n=1) gibi değişkenler tanımlamışlardır. Sınıf öğretmeni adaylarının yanıtlarında ise: ışığın rengi (n=13), alg (n=4), ışık (n=20), kloroplast (n=1), bakteri (n=17), oksijenli ortam (n=2), fotosentez hızı (n=3), bitki (n=2), fotosentez (n=8), ışığın geliş açısı (n=1), oksijen (n=2), prizma (n=2) şeklinde değişkenler tanımladıkları tespit edilmiştir. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sayıları daha fazla olduğundan diğer programlardaki adaylara göre daha fazla değişken tanımlamışlardır. Bu durum ifade ettiklerinin tamamının doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Değişken olarak gösterilmemesi gereken kavramları çalışma yapraklarına yazmış olmaları bu konuda yetersiz olduklarını göstermektedir. Ayrıca biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adayları değişkenleri bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni olarak ayıramayacaklarını çünkü bunların ne demek olduklarını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Fakat sınıf öğretmen adaylarının bu ayrımı yapmada diğerlerine göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Bu durumun, sınıf

5 öğretmenliği programında aldıkları Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini veren öğretim elemanından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Sonuç Çıkarma Bölümüne Ait Bulgular Sonuç çıkarma bölümünden önce çalışma yaprağında, konu ile ilgili aydınlatıcı ve ipuçları içeren bilgilerin bulunduğu Verileri Yorumlama bölümü sunulmuştur. Sonuç çıkarma bölümü değerlendirilirken Görüşlerinizde değişme oldu mu? Fotosentez hangi renk ışıkta daha fazla olur ve neden açıklayınız. şeklinde soru sorulmuştur. Öğretmen adaylarının cevaplarının dağılımı aşağıda Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. Sonuç çıkarma becerisi ile ilgili öğretmen adayı yanıtlarının dağılımı Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) Doğru cevap sayısı Kısmen doğru cevap sayısı Yanlış cevap sayısı Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde; kısmen doğru cevapların sayısında yoğunluk olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum Verileri Yorumlama bölümünde yer alan bilgilerin adayları düşünmeye sevk ettiği şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adaylarına önceden kestirme ve sonuç çıkarma bölümlerinde aynı soru sorulmuştur. Uygulama sonunda öğretmen adaylarının görüşlerindeki değişimi irdelemek için adayların yanıtları analiz edilmiş ve Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5. Öğretmen adaylarının görüşlerindeki değişimi Biyoloji öğretmenliği (n=16) Fen ve Teknoloji öğr. (n=75) Sınıf öğr. (n=33) KD-D KD-KD D-D Y-KD KD-Y Y-Y Y-D KD:Kısmen doğru, D:Doğru, Y:Yanlış İlk verilen kısaltma önceden kestirme, ikinci verilen ise sonuç çıkarma bölümlerine aittir Tablo 5 incelendiğinde biyoloji ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak kısmen doğru olan önceden kestirmelerini, sonuç çıkarma bölümünde de korudukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 2 biyoloji öğretmen adayı ile 9 fen ve teknoloji öğretmen adayının önceden kısmen doğru olan görüşlerinin doğru olarak değiştiği anlaşılmaktadır. Önceden kestirme kısmında, çoğu yanlış olan sınıf öğretmen adayı görüşlerinde kısmen de olsa doğru cevaplarla yer değiştirmesi önem arz etmektedir. Bu duruma verileri yorumlama bölümünde yer alan bilgilerin sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışma yaprağından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; özellikle sınıf öğretmen adaylarının nedensel süreç becerilerinden önceden kestirme konusunda başarılı olmadıkları

6 sonucuna varılabilir. Buna karşılık değişkenleri belirleme ve sınıflandırmada diğer programdaki adaylara göre daha iyi konumdadırlar. Ayrıca verileri yorumlama ve sonuç çıkarma bölümlerinde de öğretmen adayı görüşleri açısından en fazla iyileşme görülen program olduğu sonucuna varılabilir. İlköğretimin ilk kademesinde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine sahip olması beklenmez, fakat bunların temeli atılmalıdır. Bu temeller de ancak öğretmen rehberliğinde küçük etkinliklerle mümkün olabilir (Bağcı Kılıç, 2003). Bu bakımdan sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerinin temellerini atmada rolleri büyük önem arz etmektedir. Sınıf öğretmenlerinin üzerlerine düşen bu rolleri eksiksiz yerine getirmeleri için ise bilimsel süreç becerilerine sahip olmaları ve etkili şekilde kullanıyor olmaları gerekmektedir. Uygulanan çalışma yaprağı biyoloji konusuna yönelik hazırlanmıştır. Harlen (1999) çalışmasında bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesinin, sadece bilimsel süreç becerilerini kullanma yeteneği tarafından etkilenmeyeceğini aynı zamanda kullanılan süreç becerisinin, konuya olan aşinalığın ve konu bilgisinin de bu değerlendirmeyi etkileyeceğini belirtmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde biyoloji öğretmen adaylarının konuya daha hâkim olması beklenebilirdi. Çalışma yaprağının her bir bölümünde kısmen doğru cevapların ağırlıklı olması; fotosentez konusu ile ilgili detaylı dersler almış olmalarına rağmen konuyu derinlemesine kavrayamadıkları ve nedensel süreç becerileri açısından yeterli olmadıkları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte öğretmen adaylarına konular öğretilirken farklı disiplinler arasında bağlantı kurularak verilmesi önerilmektedir. Bu sayede kavrama düzeylerinin daha yüksek olabileceği ve daha uzun süreli hatırlanabileceği düşünülmektedir. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ise özellikle değişkenleri belirleme ve verileri yorumlama becerilerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Nedensel süreç becerilerinin, deneysel süreç becerileri için ön şart olduğu düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bu eksikliklerinin Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları veya fizik, kimya, biyoloji derslerine ait laboratuar derslerinde uygun etkinliklerle mutlaka geliştirilmesi önerilmektedir. Germann, Aram ve Burke (1996) öğrencilerin fen laboratuarında başarılı bir şekilde deney tasarlamalarıyla ilişkili olabilecek faktörleri belirlemek amacıyla bir çalışma tasarlamışlardır. Elde edilen verilerin analizleri sonunda deney tasarlamanın, değişkenleri belirleme ve hipotez kurma süreçlerini adım adım geliştirdiğini ortaya koymuşlardır. Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirici etkinliklerle bildiklerinin ve bilmediklerinin farkına varmaları sağlanabilir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan benzer çalışma yaprakları ile uygulamalardan sonra öğrencilere dönütler vermek suretiyle yanlışlarını görme imkânı sunulabilir.

7 KAYNAKLAR Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, Ş. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. (6. Basım) S. Çepni, (ed.). Ankara: Pegem Akademi Aktamış, H. (2007). Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Yaratıcılığa Etkisi: İlköğretim 7. Sınıf Fizik Ünitesi Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2007). Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Ateş, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), Aydınlı, E. (2007). İlköğretim ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Performanslarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim-Online, 2(1), Bahar, M. (2003). Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavram Değişim Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Science:Theory& Practice, 3(1), Mayıs, Bass, J. E., Contant, T.L. and Carin, A.A. (2009). Teaching Science as Inquiry. Pearson Education. Boston. Başdağ, G. (2006) Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karsılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Beaumont, Y. and Soyibo, K. (2001). An Analysis of High School Students Performance on Five Integrated Science Process Skills. Research in Science and Technological education, 19(2), Demir, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileriyle İlgili Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirbaş, M. (2008). 6. sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Öğretim Öncesi Görüşler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Downing, J. E. and Filer, J. D. (1999). Science Process Skills and Attitudes Preservice Elementary Teachers. Journal of Elementary Science Education, 11(2), Dökme, İ. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 4(1), 7 17 Dökme, I. and Aydınlı, E. (2009). Turkish Primary School Students Performance on Basic Science Process Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, Dökme, I. ve Ozansoy, Ü. (2004). Fen Öğretiminde Bilimsel İletişim Kurabilme Becerisi. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. Duran, M. (2008). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. Germann, P.J., Aram, R., and Burke, G. (1996). Identifying Patterns And Relationships Among The Responses Of Seventh-Grade Students to The Science Process Skill of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33 (1), Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice 6(1), Hazır, A. ve Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Seviyeleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,

8 Hazır, A. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Edinebilme Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Howe, C.A. and Jones, L. (1993). Engaging Children In Science. Macmillan Publishing Company, New York. Karahan, Z. (2006). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı Yayıncılık, Ankara. Karslı, F., Şahin, Ç. and Ayas, A.P. (2009). Determining Science Teachers İdeas About The Science Process Skills:A Case Study. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, Keil, C., Haney, J. and Zoffel, J. (2009). İmprovements oin Student Achievement and Science Process Skills Using Enviromental Healty Science Problem-Based Learning Curricula. Electronic Journal of Science Education, 13(1), Keogh, B., Naylor, S. ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons:A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M. ve Presley, A. İ. (2007). Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Temelli Fen Laboratuarı Uygulamalarının Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. İlköğretim Online, 6(3), Koray, Ö., Bahadır, H. ve Geçkin, F. (2006). Bilimsel Süreç Becerilerinin 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı ve Kimya Müfredatında Temsil Edilme Durumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2(4), Korucuoğlu, P. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Mezun Oldukları Lise Türü ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö.F. (2002). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Mabie, R. ve Baker, M. (1996). A Comparison of Experiential Insturctional Strategies upon the Science Process Skills of Urban Elementary Students. Journal of Agricultural Education, 37(2), 1 7. MEB. (2005). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara. Monhardt, L. and R. Monhardt. (2006). Creating a Context for the Learning of Science Process Skills Through Picture Boks; Early Childhood Education Journal 34(1), Naylor, S., Keogh, B., Boo, M. ve Feasey, R. (2001). Formative Assesment Using Concept Cartoons:Initial Teacher Training in the UK. In R. Duit (Ed.), Research in Science Education:Past, Present and Future(pp ), Dordrecht, The Netherlands:Kluwer. Onwuegbuzie, A.J. (2000). Science Process Skills and Achievement in Research Methodology Courses. Presented at the Annual Meeting of the Mid-South. Educational Research Association. Bowling Green. Orlich, C. D., Harder, J. R., Callahan, C.R. and Gibson, W.H. (1998). Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company. (5. Basım). Boston, New York. Ostlund, Karen L. (1992). Science Process Skills: Assessing Hands on Student Performance. California: Addison-Wesley. Öztürk, E. (2008). Toplumsal Yetenek Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2), Padilla, J. M. (1986). The Science Process Skills. Research Matters To the Science Teacher. National Association for Research in Science Teaching. Saat, M. R. (2004). The Acquisition of Integrated Science Process Skillsin a Web-Based Learning Environment. Research in Science & Technological Education, 22(1),

9 Saka, A., Akdeniz A.R, Asilsoy, Ö. & Bayrak R. (2005). Lise 3 Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinin İncelenmesi ve 5E Modeline Göre Örnek Bir Etkinlik Geliştirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. Saka, A., Akdeniz, A.R.,Bayrak, R. & Asilsoy, Ö. (2006). Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinde Karşılaşılan Yanılgıların Giderilmesinde Kavram Karikatürlerinin Etkisi, 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül Ankara. Sungur, S., Tekkaya, C. Ve Geban, Ö. (2001). The Contribution of Conceptual Change Text Accompaniedby Concept Mapping To Students Understanding of Human Circulatory System. School Science and Mathematics, 1001(2), Şenyüz G. (2008) Yılı Fen Bilgisi ve 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Tespiti ve Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şimşek, C. L. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve teknoloji Ders Kitaplarındaki Deneyleri Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analiz Edebilme Yeterlilikleri. İlköğretim Online, 9(2), Şimşekli, Y. ve Çalış, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinin Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), Taşar, M. F., Temiz, B. K. ve Tan, M. (2002). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. Tek, E. O. and Ruthven, K. (2005). Acquisittion of Science Process Skills amongst Form 3 Students in Malaysian Smart and Mainstream Schools. Journal of Science and Mathematics Education Southeast Asia, 28(1), Tekkaya, C., Çapa, Y. Ve Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: Temiz, B. K. (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Veal, R. W., Taylor, D. and Rogers, L. A. (2009). Using Self-Reflection to Increase Science Process Skills in the General Chemistry Laboratory. Journal of Chemical Education, 86(3), Yang, Kun-Yuan ve Heh, Jia-Sheng. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th- Grade Students, Journal of Science Education and Technology,16(5), Yıldırım, M. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Zimmerman, C. (2007). The Development of Scientific Thinking Skills in Elementary and Middle School. Developmental Rewiew 27,

10 Ek 1. Uygulamalarda kullanılan çalışma yaprakları FOTOSENTEZ-IŞIK Önceden kestirme: Fotosentez hangi ışık renginde/renklerinde daha fazla olur? Nedenini açıklayınız. Aşağıdaki şekilde Beyza, Ali ve Kerem Engelman ın ışık ve fotosentez deneyini gözlemlemektedir. Engelman, ışığı prizmadan geçirerek elde ettiği kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışınları klorofil taşıyan, ipliksi bir alg (Spirogyra) üzerine düşürmüştür. Algdeki fotosentez hızını ölçebilmek için oksijenli ortamda yaşayan bakteri kullanılmıştır. Bakterileriler alg olan ortama ilave edilmiştir. Bence bakteriler mavi-mor ve kırmızı-turuncu renklerde daha çok toplanırlar. Güneş sarı ışık yaydığı için sarı ışıkta daha çok toplanırlar. Bence bakteriler yeşil ışığın olduğu yere yönelirler. Çünkü klorofil pigmenti yeşil renktedir. Soru: Yukarıda görüşlerini açıklayan çocuklardan sizce hangisi doğrudur?. Değişkenleri belirleme: Yukarıda yer alan deneyde varsa değişken/değişkenleri tanımlar mısınız? Bağımlı değişken Bağımsız değişken. Kontrol değişkeni..

11 Verileri Yorumlama: Aşağıda yer alan ışık spektrumu ile ilgili açıklamaları okuduktan sonra yukarıdaki deneyi yeniden yorumlamaya çalışınız. Newton beyaz ışığın bir prizmadan geçirildiğinde renklerine ayrılacağını bulmuştur. Bir renkteki ışık başka bir renkteki ışıktan farklı dalga boylarında oluşuyle ayrılır. Işık sadece dalga olarak değil aynı zamanda parçacık olarak da yayılır. Bu küçük enerji partiküllerine foton denir. Fotonların enerjileri farklı dalga boylarındaki ışığın çeşidine göre değişir. Kısa dalga boyunda fotonlar en yüksek enerjiye sahiptirler. En uzun dalga boyu olan kırmızı, en kısa dalga boyu olan menekşe-mavidir. Her pigment belirli bir dalga boyundaki ışığı absorbe eder.bu pigmentler; 1) Klorofil: nm (mor-mavi) ve nm (turuncu- kırmızı)dalga boyundaki ışıkları, 2) Karotenoid : (mor-mavi) nm dalga boyundaki ışığı, 3) Fikobilinler: Yalnız mavi-yeşil algler ve kırmızı alglerde bulunurlar nm dalga boyundaki ışığı absorbe ederler. Sonuç Çıkarma: Görüşlerinizde değişme oldu mu?... Fotosentez hangi ışık renginde/renklerinde daha fazla olur ve neden açıklayınız.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi

Fizik EğitimiE. Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Arş.. Gör. G Burak Kağan an TEMİZ Fizik EğitimiE Y. Lisans: Lise 1. Sınıf Fizik Ders Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi Doktora: Fizik Öğretiminde

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI *

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * 59 SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 14 (Ekim 2007) BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * Yrd. Doç. Dr. Özlem KORAY Karaelmas

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 9. SINIF KİMYA DERS KİTABI VE KİMYA MÜFREDATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 9. SINIF KİMYA DERS KİTABI VE KİMYA MÜFREDATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2006, ss. 147 156. BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 9. SINIF KİMYA DERS KİTABI VE KİMYA MÜFREDATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Özlem KORAY Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com 1974 yılında Razgrat da doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde, Yüksek

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) DOI: 10.14582/DUZGEF.631 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)238-256 238 5., 6., 7. VE 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BİYOLOJİ ÜNİTELERİNDE BULUNAN ETKİNLİKLERİN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Bilgileri 1998-2003 Yüksek Lisans Ve Fen Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilimleri Eğitimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1989-1993 Lisans Pamukkale Üniversitesi Öğretmenliği Pr. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA

Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Physics Education in Turkey V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 16 / 10 / 2002 18 / 10 / 2002 ANKARA Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI *

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI * BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN İÇERİĞE ÖZGÜ ETKİNLİK HAZIRLANMASI Eda ERDAŞ KARTAL, Çiğdem HAN TOSUNOĞLU, Gökhan KAYA, Ferah ÖZER, Vildan Gaye BALA, Metin ŞARDAĞ, Gizem ERTUĞRUL, Zeynep Neslihan KÖYLÜ, Gültekin

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanan kitap veya kitap bölümleri

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanan kitap veya kitap bölümleri 1. Adı Soyadı: Mehmet Diyaddin YAŞAR 2. Doğum Tarihi: 11.08.1980-Ergani 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı