(1. Oturum) 1. Oturum 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(1. Oturum) 1. Oturum 1"

Transkript

1 (1. Oturum) İsmet Mura: Sektörel derneklerin saygıdeğer başkanları, sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dördüncü çalıştayımıza hoş geldiniz. Bugün çalıştayımızda MTMD yi konuşacağız. Kuruluşundan bugüne geçen yaklaşık beş yıllık sürede geldiğimiz nokta nedir? Neler yapamadık, neler yapmalıyız? STK olarak eksikliklerimizin belirlenmesi ve bir yol haritasının çizilebilmesi için siz değerli katılımcıların görüş ve önerilerine ihtiyaç duyduk. Elbette çeşitli toplantılarımızda, komisyonlarımızda, yönetim kurulunda bunları tartışıyor ve çalışma programları oluşturuyoruz. Çeşitli etkinlikler de yapıyoruz. Ancak biz yönetim kurulu olarak bunların yeterli olmadığını tespit ettik. İşte bu tespitle dördüncü çalıştayımızda derneğimizin durumunu özellikle de gelecek profilini masaya yatırmak ve birlikte tartışmak istedik. Bu amaçla, aynı sorunları yaşamış, bize göre azımsanmayacak yol kat etmiş sektörel derneklerimizin başkanlarını davet ettik. Bu amaçla daha önce sektörel derneklerde görev almış, sektörü bilen, tanıyan konuklarımızı çağırdık. Yine aynı amaçla üyelerimizin de yanımızda olmasını ve katkı koymasını gerekli gördük. Sevgili arkadaşlar bugün üç oturumda bunların enini boyunu tartışacağız. Yarın ise son oturumu yapacağız ve bu oturumda başlıklar şeklinde bile olsa yol haritasını çıkartmamız gerekiyor. Bu metin MTMD nin gelecek döneminin ana çalışma prensiplerini oluşturacaktır ve bizler için çok önemlidir. Açılış konuşmamı sonlandırmadan önce STK larla ilgili bir raporu da sizlere sunmak istiyorum. Bu rapor 55 ülke ile birlikte ülkemizde de yapılmış Uluslar arası Sivil Toplum Birliği ile Türkiye de Türkiye 3. Sektör Vakfı nın ortaklaşa yaptıkları bir çalışma. Ülkemizde 4500 vakıf, dernek MTMD işte bu dernekten bir tanesi, bunu masaya yatıracağız, bunu konuşacağız meslek odası ve kooperatif varmış. Dolayısıyla STK kapsamına giren civarında kuruluş varmış ülkemizde. Vakıf ve derneklerin %42 si beş büyük kentte. Halkın sadece %9,7 si bir STK ya üye. Üyelerin ancak %16 sı kadın. Gençlerimizin STK ya katılımı %8. Ve önemli bir not; 55 ülke arasında % 8 lik oranla en alt sıradaymışız. STK ların %18 i cami, %14 ü spor, %13,7 si yardımlaşma, %9,5 i kalkınma ve konut, %10 u mesleki dayanışma dernekleri. Vakıfların ancak %1,3 ü demokrasi, hukuk, insan hakları alanında çalışıyor, diğer vakfın hepsi ticari olarak çalışıyor. Vatandaşların %14 ü kişisel sorunlarını, %13 ü mahalledeki sorunlarını, %9 u toplu yürüyüşlerle, %3 ü ise internet eylemine katılıyormuş. Son ve çok önemli bir not; halkın sivil topluma güveni %51 miş. Evet, az önce söylediğim gibi dernekten biri olan MTMD yi 1. Oturum 1

2 tartışacağız. MTMD nin kuruluş amacını Sayın Ersin Gökbudak anlatacak bize, kurucu başkanımız ve 1. Dönem başkanımız. Ersin Gökbudak: Öncelikle Sayın Başkan ıma, diğer başkanlarıma ve sektörümüzün hakikaten önde gelen ve bu sektörün itici güçleri olan sizlerin bu çalıştaya katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. MTMD olarak malumunuz biz uygulamacılar, yükleniciler olarak bir dernek kurduk, başkanımın dediği gibi beş yıla yaklaşan bir süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben öncelikle tüzüğümüzden derneğimizin amacını arkadaşlarıma okumak istiyorum. Bu genel anlamda tüzüklerde kısa ve öz olarak özetlenen bir tanım. Bunu tanımı bilginize sunmak istiyorum. MTMD nin amacı, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk ün çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerinin önemsendiği bir ortamda ekonomik ve toplumsal yapının gelişmesi, demokratik ve laik hukuk devletinin tüm kuralları ile yerleşmesi tüm esaslarından hareketle mekanik tesisat müteahhitliği sektöründe etkinlik gösteren kurum ve kişilerin toplum içerisinde tanıtımını, önem ve gelişmesini sağlamak. Üyelerinin bilgi, sorumluluk ve haklarını gelişmiş uluslararası uygulamalara eriştirmek amacına yönelik etkinliklerde bulunmaktır. Tabi buradaki ifade biraz milletvekili yeminine benzer bir ifade, ama pek çok şeyi de kapsıyor, o anlamda da bir gereklilik var diye düşünüyorum. Biz MTMD yi kurarken temel amacımız, tüzüğümüzde de belirtildiği üzere, uygulamacı kuruluşlar için teknik, idari, ahlaki ve etik anlamda gelişmiş ülkelerdeki yöntem ve uygulamaların sağlayabilmesini olarak hedef aldık. Tabi, bunun temini için neler gerekir noktasında yapılacak çalışmalar ana hedeflerimiz oldu. Çağdaş toplumlarda, gelişmiş ekonomilerde,evrensel anlayış ile mekanik tesisat uygulama yöntem, kontrol, sorumluluk ve hakları artık netleşmiş noktalardadır. Dünyanın her yerinde yapım yöntem ve kontrol sistemleri bilinen pratikler haline gelmiştir. Özetle ortak bir uygulama yöntem ve dili kullanılmaktadır.karşılıklı beklentiler,sorumluluk ve haklar minimum anlaşmazlık noktalarına dek belirlenmiştir. Ancak maalesef ülkemiz bu sistemlerin çok dışında kalmıştır.projeler anlaşılması güç, belirsiz, tek yanlı kurallar içerisinde yapılamaya gayret edilmektedir.herbir proje kendine özgü koşullar yaratmaktadır. Bu uygulamalar sektörümüzü tüm katılımcıları ile birlikte sağlıksız ortamlara götürmektedir. Hedefimizin, sektörümüzün tüm katılım gurupları olan, yatırımcı, tasarımcı, kontrol ve danışmanlık gurupları, üretici ve satıcılar ile birlikte, yılların uygulamaları sonucu ortaya çıkan kabul görmüş, sağlıklı pratikleri bulunan ve artık tüm gelişmiş ülkelerde esas alınan sistemlerin uygulanabildiği bir ortamın yaratılması olduğuna inanmaktayız. Bu sistem her 1. Oturum 2

3 guruba sorumluluklarını yükleyecek ve haklarını da sağlıklı olarak verecektir. Ve bu ortam çok daha sağlıklı bir rekabetin de yaşanmasını temin edecektir. Tecrübelerimizden de görüyoruz ki, sağlanan bu sağlıklı sistem ile tek yönlü amaçlar elimine edilecek, kalite,verimlilik, iş ve işçi sağlığı, çevre duyarlılığı gelişecek ve sektörümüzün tüm katılımcıları çok daha sağlıklı diyalog içerinde bulunacaktır. Sonuç olarak amacımız bu sağlıklı uygulama sistemlerine ulaşmak, evrensel kurallar ile dünyanın her tarafında aynı dilden konuşan, iş yapabilen bir uygulama şekline gelebilmektir.bunun temini için uygulamacılar olarak da bir sivil toplum örgütü oluşturmanın gerekliliği inancı ile MTMD oluşturulmuştur. Bu amaç esaslarında, MTMD nin çalışmalarına yön verebilecek siz değerli sektör mensuplarının fikirlerinden faydalanmak, görüşlerini almak ve hep birlikte sektörümüze yön verebilmek için sizleri buraya davet etmiş bulunmaktayız. Büyük katkılar vereceğiniz inancı ile sözü tekrar başkanıma veriyorum. Teşekkür ederim. İsmet Mura: Teşekkür ediyorum Sayın Ersin Gökbudak. Arkadaşlar, şimdi çalıştay programını yaparken önce ben konuşacağım, sonra Ersin başkanım konuşacak, ondan sonra yine ben konuşacağım, Ersin Bey in deyimiyle girdi çıktı yapmasak olmaz mı demişti ama dününü bugününü yarınını konuştuğumuz için mecburen girdi çıktı oldu ben tekrar sözü alıyorum. Peki, Hüseyin in katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim, ben MTMD nin yaptığı çalışmalardan kısa bir özet sunacağım. Yani bugüne kadar neler yaptık, özet şeklinde bilgilerinize sunacağım çünkü önümüzdeki tartışmada bunlar da gündeme gelsin istiyoruz. Neler yaptık dediğimiz zaman çalıştaylar yaptık. Mayıs geleneğimiz var onu devam ettiriyoruz. Birinci çalıştayımızı Mayıs 2008 de yapmışız, orada sözleşme taslağımızı tartıştık. İkinci çalıştayımızı Mayıs 2009 da yapmışız, keşif özetlerindeki belirsizlikleri tartıştık. Üçüncü çalıştayımıza geldiğimiz zaman TTMD nin kuma kongresi 2010 Rehva etkinliği nedeniyle Mayıs ayında yapamadık Aralık ayına aldık. Ama bizim Mayıs geleneğimiz gördüğünüz gibi devam ediyor dördüncü çalıştayımızı da öyle yapıyoruz. Bu üç çalıştayımızda da tasarımcılar oldu, danışmanlar oldu, proje yönetim firmaları oldu, üye arkadaşlarımız oldu. Bu üçleme dediğimiz; sözleşme, keşif özetindeki belirsizlikler ve şartnameler tartışıldı, tartışıldı, belli bir noktaya gelindi. Başka ne yaptık adam-saat analizleri, müteahhitler bilir bunu, müteahhitler için önemli bir veridir. Üye firmalarımızın katılımıyla ve daha sonra yönetim kurulunun özel oturumlarıyla adam-saat analizleri tablosunu hazırladık. Mart 2010 tarihinden itibaren de web sitemizde kullanıcıların hizmetine sunduk. Kitap, broşür, kongre sempozyum gibi bir başlıkta bunların hepsini geçmek 1. Oturum 3

4 istiyorum. TTMD tarafından organize edilen 10.REHVA DÜNYA KLİMA KONGRESİ doğru söylüyorum herhalde başkanlarım burada. Bunun içindir, önünüzde de olan MTMD tanıtım kataloğu hazırladık. Onun önemi şuydu 56 ülkeden bine yakın katılımcı vardı, bunları hepsinin çantalarına koyduk ve MTMD yi tanıtım kataloğu 56 ülkeye ulaşmış oldu. DW 144 adlı hava kanallarının tekniğini ve standartlarını anlatan kitap Türkçe ye çevrildi, şu anda matbaada basılmakta ve ay sonu itibariyle yapacağımız genel kurulda üyelerimize dağıtılacak, ayrıca satışa sunulacak.2010 SODEX fuarına katıldık, stand açtık broşürlerimizi dağıttık ve bu karşıda gördüğünüz üyelerimizi ve işlerimizi tanıtan yedi sekiz dakikalık CD yi kullandık. Web sitemizi dizayn ettik, zaten vardı. Reklamlarla bunu biraz daha görünür hale getirdik. Burayı üyelerimizin ve işverenlerimizin kullanacağı, bilgileri bulacağı bir referans sitesi haline getirmeye çalışacağız. Şimdi web sitesi deyip geçmeyelim. Çünkü 1 Nisan 30 Nisan tarihleri arasında bizim web sitemizi kimler ziyaret etti diye merak etmiştik, bir çıktı verdi arkadaşlar. Ziyaretçi sayısı çok değil yani 335 kişi Türkiye den ziyaret etmiş. Ama beni daha çok ilgilendiren Azerbaycan dan 4 kişi, İngiltere den 3 kişi, Makedonya dan 3 kişi, Rusya dan 2 kişi, Umman dan 1 kişi, Gürcistan 1 kişi, Avustralya, Meksika, Tunus gibi ülkelerden sitemizi ziyaret etmişler. Demek ki 2010 kongresindeki kitapçık dağıtımı yerini bulmuş, ama orada eksiklerimiz var biliyoruz. İngilizce bir kısmımız var o yeterli değil şu anda, onu yeterli bir hale getireceğiz. Az önce Ersin Bey in de bahsettiği bu sektörel derneklerle ilişkilerimizi geliştirme amacına yönelik bir kere TTMD nin hem üye olarak, hem dernek olarak bütün etkinliklerine katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Ayrıca eğitim seminerleri kapsamında TTMD bize, derneğimizin yapması için bir yer ayırmıştı MTMD olarak onu gerçekleştirdik. 9. Uluslararası sempozyumda Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Forumu nu gerçekleştirdik. İSKAV ın mütevelli heyetine MTMD olarak üye olduk. Sektörel iş etiği ilkelerini dernek olarak imzaladık. HVAC kümelenme toplantılarına katıldık, katılmaya devam edeceğiz. İSKİD in merkezi sistemler komisyonunda görev aldık ve de herhalde uzun müddet birlikte çalışacağız. Bu arada sektörel dergilerde MTMD başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili 8 kere tanıtım veya röportaj yayınlanmış. Bunlar yaptığımız işlerin kısa bir özeti. Çok kısa bir özet olarak da planladık, iki dönem olarak planladık ama yapamadığımız işler de var. Onlardan da kısaca bahsedip konuşmamı bitireceğim. Şantiye el kitabı hazırlamayı düşünmüştük yapamadık. Bunu başaramadık inşallah önümüzdeki dönem yapacağız. Envanter çalışmamız vardı, bunu başaramadık. Bu bizim için çok önemliydi çünkü mekanik tesisat sektörünün boyutu nedir, envanteri nedir diye sorduklarında buna bir cevap veremiyoruz. Sempozyumda da söylediğim gibi 2010 yılı içerisinde inşaatçıların 18 milyar dolarlık iş hacmi var. Olsa olsa bunun %10-12 si mekanik 1. Oturum 4

5 müteahhitlerindir. O zaman 1,8 veya 2 milyar dolarlık iş hacmimiz var deyip geçiyorduk. Bununla ilgili İSKİD in bir envanteri vardı Vural Eroğlu ile görüşmüştüm, nasıl yaptıklarını, ne yaptıklarını öğrenmiştim ama bizim üyelerimiz tüm sektöre hitap etmediği için üyelerimiz arasında yapmanın çok doğru olmayacağını düşündük, daha profesyonel bir şekilde yapalım dedik. Orhan Turan dan kişi isimleri aldık sağ olsun bize yardımcı oldu görüşmeler yaptık ama geldiğimiz noktada bu olayı biz başaramadık. Biraz uzun bir çalışma gerekiyor. Üye hedefimiz vardı bu dönem yapacağımız genel kurul öncesi üye hedefine ulaşmaktı. Çünkü biz biliyoruz ki şu anda derneğimize üye olabilecek kapasitenin Türkiye düzeyinde civarında olduğunu hesaplıyoruz. Bunun hepsini kısa zamanda içimize almak mümkün olmayabilir. Ama en azından yarısını bu çalışmalara katma hedefimiz vardı bunu da gerçekleştiremedik. Evet, arkadaşlar yaptığımız ve yapamadığımız derneğimizin çalışmalarının kısa özeti bu. Şimdi yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Recep Yıldız geleceğe dönük çalışmalarla ilgili kısa bir özet sunacak. Buyurun Recep Bey. Recep Yıldız: Merhabalar. Ersin abi bizim derneğin kuruluş amacını anlattı. Yaptıklarımız da derneğimizin dördüncü yılı ikinci dönemi bitmiş oldu. Beşinci yıl da denebilir. İlk kuruluş döneminde daha dernek olamadan önce bir yılımız vardı. Yaklaşık beş yıllık periyodlar dediğimizde birinci periyodu doldurmuş olduk de TTMD nin Durusu da ki yapmış olduğumuz çalıştayında, o da TTMD nin geleceği ile ilgili vizyonu misyonu ile ilgili bir kurultaydı, oradan çıkan sonuçta da her iki yılda bir bu çalışmaları yapalım denilmişti, TTMD de bu geleneği belli periyodlarda yürütüyor. MTMD olarak da biz gelecek ilk 5 yılı tamamladık, kuruluş amacımız, yaptıklarımız özetini az önce kurucu başkanım ve şu andaki başkanımız sundu. Gelecek dönemlerde ne yapmamız lazım, gelecek beş yılın stratejisi yol haritası nedir, bunu zaten burada hep birlikte irdelemek için buradayız. Onun için çok fazla şey söylemeye gerek yok, ama sektörel dernekler olarak hemen hemen amaçlarımız zaten diğer platformlarda da, diğer derneklerde de, sektörel derneklerde de konuşuluyor. Ortak sorunlarımız, ortak çalışmalarımız var. Bunları da işin içine katarak gelecek dönemle ilgili beş yıllık yol haritası çıkartacağız bu çalıştayın sonunda. Burada benzer çalıştaylarda hemen hemen değişmez bazı başlıklar var. Bu başlıklar derneklerin profesyonelleşmesi veya derneklerin kurumsallaşması dediğimiz bir başlığımız var. O hemen hemen bütün derneklerin gelecek misyon çalıştaylarındaki başlıklardan bir tanesi bu kurumsallaşma da batıda benzer derneklerde neler olup bitiyor onları izliyoruz ama 1925lerde kurulmuş bir sürü dernek var batıda. Evet, bizim amacımız da belki batıda olduğu gibi bir sektörel saygınlığın arttırılmasıyla ilgili derneklerin vizyonunun da arttırılması belki ama işte onun için neler yapmalıyız onu görüşeceğiz. İkincisi üye menfaatlerimiz. Derneğe insanlar niye üye olsunlar, 1. Oturum 5

6 üye menfaatlerimiz var, yani derneğin saygınlığı var. Bu konuda da sektördeki diğer derneklerin yaptıkları yurtdışındaki derneklerin yaptıkları konuları, sektörel saygınlığın arttırılması veya kimlik kazanması konusunda da sizlerden alacağımız bilgilerle önerileri kaydedeceğiz. Üye menfaatlerinin oluşması için üyeler arasındaki bilgi paylaşımının iletişiminin arttırılması, hatalarımızın veya iyi olan yönlerimizin paylaşılması, hatalarımızın eleştirilmesi, etik kuralları imzaladık dedi İsmet başkanım. Etik kurallardan neler anlıyoruz. Etik kuralları imzalamak değil. Neler yapmamız lazım, uygulanması döneminde neler yapmamız lazım ve bunların dernek içindeki, sektörel derneklere düşen görevler, onlarla ilgili notlarımızı alacağız. Derneğimizin, üye menfaatleri derken, saygınlık derken tabi yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtımı. Sektörel dernekte şu anda hemen hemen bütün derneklerden arkadaşlarımız burada. Birlikteliğimizi aşağı yukarı sağladık ama kamu ile ilişkiler, yurtdışı ile ilişkiler, benzer derneklerle ilişkiler, bunlarla ilgili iş birliği, temsilcilikler, bunlarla ilgili önerilerinizi bekleyeceğiz. Genel olarak da sektördeki iyi veya kötü, veya hoşumuza gitmeyen, hoşumuza giden adına ne dersek diyelim olayların, sektörel olayların dernek içerisinde nasıl paylaşılması gerektiği konularda görüş isteyeceğiz. Dernekler, evet kurumsallaşma dedik, profesyonel kadrolarla beraber olabiliyor diyoruz, bunlar içinde gelirlerimizin arttırılması lazım, MTMD üye sayımızın arttırılması lazım, katkı koyanların arttırılması, derneğe ikinci kişilerin üye edilmesi gibi kendi konularımız var. Çok güzel, son zamanlarda hepimizin çok hoşuna giden, Metin Duruk başkanım herhalde bahsedecektir, ortak bina bugünlerde sanıyorum yeni gelişmeler var. Sektörel birliktelik ortak yapı, ortak bina ile ilgili MTMD olarak neler yapabiliriz bir yeşil bina gibi. Bu çalıştayın amacı zaten gelecek dönemle ilgili sizlerin önerilerini alıp beş yıllık bir stratejik planı, bir yol haritası çıkartmak. Benim söyleyeceklerim de bunlar. Bunlarla ilgili güzel bir çalıştay hazırlayıp MTMD nin de bundan sonraki gelecek dönemine ışık tutacağına da inanıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize katılımınızdan dolayı. İsmet Mura: Teşekkür ediyorum sayın Recep Yıldız. Arkadaşlar bizim yönetim olarak, yani birinci oturumunda yapacağımız sunumu da 15 dakika erken olmak kaydıyla bitirdik. Şimdi bir ara vereceğiz. 1. Oturum 6

7 (2. Oturum) İsmet Mura: Arkadaşlar ikinci oturuma başlıyoruz. Programımızda gözüktüğü gibi bu oturumda sektörel dernek başkanlarımız ve konuklarımız görüş, değerlendirmelerini ve önerilerini sunacaklardır. Şimdi 10 tane dernek başkanımız burada. İZODER başkanımız katılamadı. Diğer konuklarımızla 10 kişi oluyor. 1,5 saat gibi bir süre ayırmıştık. Ama şimdi süremiz daha genişledi, yarım saat ilave etmiş olduk üstüne. Rahat rahat konuşma ve eleştirilerinizi dinleme imkânımız olacaktır. İsterseniz şöyle yapayım, ben sırayla herkese söz vereyim. Tabii konuşmak istemeyen atlayabilir. Öncelikle İSKAV başkanımız METİN DURUK tan başlayalım. Buyurun Metin Bey: Metin Duruk: Teşekkür ederim sayın başkan. Değerli başkanlar, değerli MTMD üyeleri, değerli konuklar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi başlarken Ersin Bey in cümlelerinin içinde var olan sorunlara cevabı arıyoruz. Burada benim düşüncemi şöyle söyleyeyim. Kötünün her zaman kötüsü vardır. Kötü noktaya doğru gidilen bir sanayide, bir üretimde daha kötüsü ortaya çıkıyor, ondan sonra daha kötüsü ortaya çıkıyor, sonra hep birlikte çöküyorlar. Türkiye de bir asansör sanayi vardır, 200 ün üstünde üretici vardır benim bildiğim kadarıyla 250 civarında. Bir ara ben makine mühendisleri odasında çalışırken o şekilde veriler vardı. Şuanda baktığınız zaman asansör ihalesine çıktığınızda 4 veyahut 5 taneye inmiş durumda. Neden? Üst standartları savunanlar ortada kaldı. İklimlendirme soğutma klima imalatçılık derneğinde çalışırken de biz hedef olarak hep standartları yukarıya almayı hedeflemiştik. Ve bunun için de şuanda çok eleştirilmekle birlikte kalktık 3. Göz olarak EUROVENT i ortaya attık. Tehlikeliydi, sıkıntılıydı. Bazı firmalara öncelik verirmiş gibi bir hali vardı. Bu olayları değerlendirdiğimiz zaman şu anda EUROVENT in Türkiye ye inanılmaz bir güvenilirlik kazandırdığını ve Avrupa da 4. noktadayız. Klima santralları vs si EUROVENT sertifikalandırmasında 4. noktadayız. Bu neyi getirdi? Şuanda Türkiye tedarik merkezi oldu. Yani siz standartlarınızı yüksek tuttuğunuzda bunu dışarıdan kişiler algılıyorlar, algılayarak buraya geliyorlar. Şuanda açıkça söylemek gerekirse tüm üreticiler kalitesi yüksek olmak koşuluyla hepsi ful dolu. Para kazanıyor kazanmıyor ona karışmıyorum, o kısmına ayrı bir şey söylüyorum. O tamamen ticari uygulama ve kendini tanımlama olarak ama işin getirilen nokta olarak baktığımızda bu. Makine Mühendisleri Odasında ilk bu mesleki eğitim vs verilme safhalarından önceki tartışmalar sırasında profesyonel mühendisliği savunuyorduk. O zaman gençler lord mühendislik, elit mühendislik vs. diyerek bizi inanılmaz eleştirmişlerdi. Sonuçta neyle karşılaştık? Mühendisler arasında daha okulu yeni bitirmiş çocuğun attığı imza ile üst 2. Oturum 1

8 düzey tasarımcının attığı imza arasında hiçbir fark yok. Gelinen nokta bu. Şimdi tüm dernekler olarak yapmış olduğumuz çalıştayda ve stratejik yol haritası çalışmasında belli zaaflı noktalarımız ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi bizim tasarımcı kadrolarımızın güçlendirilmesi. Tasarımcı kadrolarımızın güçlendirilmesi ve onların özel desteklenmesi onların özel örgütlenme modellerinin geliştirilmesi yönünde önümüzdeki günlerde kümelenme projesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tasarımcıları güçlü olmayan bir yer, mekanik tesisatçıları güçlü olmaz. Mekanik tesisatçıları güçlü olmayan bir yerde üretimde dünyaya açılımımız güçlü olmaz. Hepsi birbirine bağlı. Bunların standartlarının yükseltilmesi lazım. Standart yükseltmeyi hedeflemediğimiz sürece kötünün daha kötüsünü üretiriz. Ersin Bey in söylediği şekliyle anlamadığımız bir kaos ortamı içinde üretim yapıyoruz diyor. Peki, aynı mekanik müteahhitler bir dışarıya gittiklerinde nasıl üretim yapıyorlar onun cevabını versinler. Şuanda onlar dışarıda da üretim yapıyorlar. O zaman burada ikili bir üretim yapılma noktası var Türkiye de üretim yapılma noktası ile dışarıda üretim yapılma noktası. Standartların yükseltilmesi lazım, standartları takip edilen 3.gözün mutlaka savunulması gerekiyor. Şimdi TAB dedik vs. dedik, onun üzerinde hala çalışıyoruz devam edeceğiz, sonuna kadar da devam etmek zorundayız test-ayar, balancing vs. commissioning. Bu konularda kendimize yük olarak görürsek tasarımcılar veyahut mekanik tesisatçılar, kendi kuyumuzu kazmış oluruz. Kaliteyi hem yükseltelim diyoruz hem de bizi kimse kontrol etmesin diyoruz. İkinci bir kontrol mü ortaya çıkacak? Ya yandan bir şeyler yazacaklar onları düzeltmeye mi çalışacağız? gibi olayları yorumlamalar başladı. Açıkça yani dillendirilmese bile hissettiriliyor görüşmeler sırasında. Bu tasarımcıların ve mekanik tesisatçıların ama özellikle mekanik tesisatçıların uluslararası bazlı da yürümemiz gerekiyorsa o standartların savunulması konusundaki tavizsiz çalışmaları bu sektörün büyümesi ve gelişmesi için esas olacaktır diyorum. Ortak bina konusunda İSKİD in getirmiş olduğu bir öneriydi. Ortak bina İSKİD in gerçekten çok gurur duyuyoruz. Kendi imkânlarıyla ve üye aidatlarıyla ve diğer çalışmalarıyla inanılmaz bir bütçeye gelmiş durumdalar ve bütçe fazlalığı veriyorlar. Bütçe fazlalığı dolayısıyla Orhan başkan kendisi İMSAD ın başına geçip ortak bina yapacağım diye yola çıktı biz de hemen Orhan ortak bina yapmayı önerdiyse biz de İMSAD a üye olalım demiştik. Sonra bizi yarı yolda bıraktı, şimdi o ortak binayı ona yaptıracağız. Şimdi o anlamda ortak bina için ilk çalışmalarımız başladı, derneklerimizin imkânları var. Kaç dernek katılır ne kadar katılır bunun çalışmaları sürüyor ortak bina için bir komite oluşturuldu ve çalışmaya başladı. Ben özet olarak söyleyeceğim: seviyeyi yükseltmediğimiz sürece haksız rekabetin önüne geçemeyiz. Seviye standartta tanımlanır. 2. Oturum 2

9 Standardın da 3.gözler tarafından takip edilmesi gerekir. Benim mekanik tesisatı için ve tasarımcılar için söyleyeceğim bu, teşekkür ederim. İsmet Mura: Teşekkür ediyoruz Metin Duruk. TTMD başkan yardımcımız buyurun: Hırant Kalataş: Herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle başkanımız Sayın Gürkan Arı bir nikâh törenine katılması gerektiği için katılamadı, onun yerine ben katılma şansı buldum. Burada olduğum için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii MTMD de bizim açımızdan TTMD açısından bir evlat gibi bir taraftan bakarsanız çünkü bir komisyon olarak TTMD nin bir komisyonu olarak daha sonra dernekleşip henüz de daha 5 yaş çok genç bir yaşta. Ersin bey kuruluş safhasını anlattı, İsmet bey bugüne kadar yapılanları anlattı, Recep bey bir parça yapılacaklardan bahsetti ama daha 5 yıl için böyle bir envanter yapmak bana sorarsanız çok erken. Ersin abi konuşmalarda yapısal bozulmadan bahsetti. Bunun özellikle tesisat müteahhitliğinde çok yüksek (ekstrem) safhalara ulaştığını söyledi ama bana sorarsanız bu sadece müteahhit sektörün sadece bizim sektöre özgü değil, özellikle sektörün müteahhitlik kısmına özgü değil. Hatırlayacaksınız geçen aylarda bizim TTMD nin kongresini yaptık, orada bir arkadaşımız bir üyemizle temiz tesisat mühendisleri derneği kurmak üzere veya bu hale dönüştürmek üzere bir gayret içindeydi. Aslında söyledikleri yanlış değildi, doğru tespitlerdi. Hepimizin de belki katılabileceği tespitler. Fakat benim kendisine özellikle şahsi konuşmalarımızda vurguladığım şu oldu yani toplumun genel problemlerini dernekler üzerinden çözemeyiz. Derneklerin böyle bir misyon edinmesi bana sorarsanız yanlış olur ve biraz da boşuna bir çaba olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta içinde bulunduğumuz toplumun sosyal yapısı bizleri, günlük yaşantımızı etkiliyor, yaptığımız işi etkiliyor. Onun için bunu tabii ki olduğu gibi kabullenelim, hiçbir şey yapmayalım anlamında söylemiyorum. Ama dernek olarak bu olguları kabul edip bunun çerçevesi içinde biraz önce Metin Bey in bahsettiği mesleki standartları koyup mesleki standartları belirli seviyelere getirip, mümkün olduğu kadar bunların propagandasını yaparak belki bir parça rekabeti daha uygun koşullara dönüştürmek söz konusu olabilir. Bu amaçla tabii örneğin TTMD nin yurtdışı ilişkileri TTMD açısından çok faydalı oluyor, bir ASHRAE ilişkisi, bir REHVA ilişkisi Mekanik tesisat müteahhitliği konusunda böyle bir yurtdışı ilişki söz konusu mudur, oralarda neler yapılmaktadır? Orada bu konunun altyapısı nasıl oluşturulmuş durumda? Bir takım biliyorsunuz bu ay Avrupa Birliği adaptasyonuyla ilgili bir sürü şeyler var. Acaba kamusal birtakım düzenlemeler mevcut mudur? Bizde eksik midir Bence MTMD nin belki bu konuda bazı çalışmalar yapması, biraz önce bahsedilen sadece iş yapım standartları değil aynı zamanda taahhüt ile ilgili (sadece mekanik taahhütle değil belki genel olarak) taahhütle ilgili 2. Oturum 3

10 bazı düzenlemelerin Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla ülke gündemine gelmesi gibi bir takım faaliyetler de olabilir. Bütün bunları yapmak için biraz önce (yanlış hatırlamıyorsam) İsmet Başkan söyledi üye sayısının bana sorarsanız süratle artırılması gerektiği düşüncesindeyim etkinliğin artabilmesi için. Yine dile getirilen konulardan envanter konusu çok önemli çünkü bizim sektörün ben inanıyorum ki bir otomotiv sektöründen daha büyük bir sektördür malzemesiyle, iş yapımıyla ve satış sonrası hizmetleriyle. Ancak bu hak ettiğimiz büyüklüğü biz vurgulayamıyoruz dile getiremiyoruz çünkü biz de bilmiyoruz. Şimdi nereden sen böyle söylüyorsun dediğinizde atıyorum ben de yani, hissediyorum, böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir ölçümünü yapmadık ama yurt dışında katıldığım bazı kongrelerde toplantılarda bu gibi söylemleri duydum. Yani dünya ölçeğinde HVAC ın 2. Sırada gelen bir şey olduğunu duydum. Dolayısıyla bunu bir şekilde yapmamız lazım belki derneklerin ortak bir hareketi yani sadece MTMD nin sırtına da yüklenmeden ortak bir hareket olarak da yapılabilir ama bir şekilde bunu da gerçekleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben bu safhada bunları ifade etmek istiyorum, teşekkür ederim. İsmet Mura: DOSİDER Başkanımız Sayın Celalettin Çelik buyurun. Celalettin Çelik: Teşekkür ederim sayın başkanım. Değerli başkanlar, değerli dostlarımız, öncelikle ben 5.yılı doldurmuş olmamızdan dolayı tebrik ediyorum. Aslında biraz önce balkonda sohbet ederken işte bu dernekler yapılarla ilgili emsal aldığımız pek çok derneğin Avrupa da, Dünyada 100 yılı dolduran ya da 50 yılı geçmiş bir tarihçeleri olduğunu görüyoruz. Bu yakın geçmişte hepimiz kendi çevremizde bir takım işler yaptık ama tabii ki hedefimiz hep daha iyisi olduğu için ve bu yapılar olduğu için tabii ki öz eleştiriyi sağlıklı bir şekilde getiriyoruz. Benim genel olarak sektörel yapımızı gördüğümde incelediğimde yaşadığımda aslında sektör olarak diyalog, organizasyon açısından yani pek çok farklı sektörlerden daha ileri olduğumuzu ben görüyorum. Bu bakımdan da başta TTMD olmak üzere, çünkü hepimiz bir ölçüde de aynı zamanda TTMD nin üyesiyiz. Diğer derneklerin bunda ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Konuyu kendi derneğim DOSİDER deki (yaklaşık 3,5 yıl oluyor) edindiğim birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Gördüğüm şu gerçekten bir derneğin yapısı, yönetim kurulu vs. var ama birkaç kişinin üzerinde bu gidiyor ve bu da belki de doğal. Yani başkan, sekreter ve aktif birkaç yönetim kurulu üyesi bir derneğin o dönem içindeki aktivitelerinde çok belirleyici oluyor. Yani kurumsallaşma, profesyonellik tabii ki çok önemli ama temel şey derneğin çekirdek yapısının ne kadar aktif, ilgili ve konuya zaman ayırabilmesiyle ilgili bir durum burada söz konusu. Ve bu çekirdek yapının yönlendirmesiyle derneğin o dönem içindeki seyri aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Yine 2. Oturum 4

11 benim çok önemsediğim komisyonların çalışmaları. Eğer sağlıklı bir komisyon yapısı varsa dernek komisyonları ve bunlar hani üyelerinin geniş bir katılımlarıyla bu komisyonlar oluşabildiyse üyeleri firmaların konuyla ilgili çalışanlarının bu komisyonlarda görev alması ve buradan fikir üretmesi; ya da yönetim kurulundan verilen görevleri burada doğru ve aktif zamanında yapması gerçekten gerek yönetim kurulunun işini çok rahatlatıyor ve derneğin vizyonunu son derece genişletiyor. Bu anlamda komisyonların yapılarının mutlaka gözden geçirilmesi ve dernek gerçeğine, yapısına, organizasyonuna uygun komisyonların oluşturulması ve bunların işlerlik kazanması derneğin gelişimi açısından son derece önemli bir husus olarak görüyorum. Yine örneğin kendi açımızdan DOSİDER olarak faydalı yaptığımız bir uygulamada belirli dönemlerde herkes gibi sizler gibi bizler de kendimize neredeyiz nereye gidiyoruz sorusunu sorma noktasına geliyoruz çok sağlıklı bir durum bu aslında. Son bir çalıştay düzenledik, bu çalıştayda da üyelerimizin geniş katılımını da sağladık ve profesyonel bir moderatörle iki çalıştay şeklinde bunu sürdürdük ve bir eylem planı ortaya çıkardık. Bu eylem planı gerçekten tüm üyelerin de katkılarıyla ortaya çıktığı için son derece güzel çalıştı ve bunun sonuçlarını dernek olarak kendi hedeflerimizin belirlenmesi ve bunların yapılacak aktivitelerin birlikte ortaya konması açısından son derece ve takibi açısından faydalı oldu. Yaşadığımız en önemli sorunlardan biri belirli ortamlarda çok iyi niyetle ve güzel fikirlerle masaya oturabiliyoruz hatta bir takım güzel kararlar da alabiliyoruz ama bunun uygulamaya dökülmesi birileri tarafından kontrol edilerek belirli bir motivasyonla bunların sürekliliğinin sağlanabilmesi gerçekten ciddi bir sorun oluyordu. Yani bu dışarıdan bir moderatörün bu konuda daha profesyonelce bizi ilgili komisyonlarımızı yönlendirmesiyle biz bu konuda önemli bir adıma attığımızı düşünüyorum. Yine envanter konusu hep her dernekte tartışılan konular. Burada sanıyorum yine bir takım firmaların, üyelerin buna katılımında bir takım sorunlar çıkabiliyor, bunun da nedenlerini biliyoruz bunun belirli bir gizlilik içerisinde yapılacağı, sadece sonuçlarının ortaya çıkacağı şeklinde bir netlik oluştuğu zaman, üyelerin envantere katılımı ve doğru bilgilerle katılımı daha mümkün olabiliyor. Biz kendi açımızdan Nilüfer Hocamızın da katkılarıyla noter üzerinden yani üyelerimizin tek tek bildirimini bilmeden fakat toplam kümülatif rakamları ortaya çıkarılarak bir envanter modeli oluşturduk ve bu model bir şekilde işliyor. İSKİD de sanıyorum bu konuda hatta çok daha onların yapıları çok kuvvetli bu konuda. Yani bir şekilde üyelerin envantere katılımının belki kendi gizlilik prensiplerini de zedelemeyecek bir yolun bulunmasıyla böyle bir teşvik yapılabilir bir envanter çalışmasında da yol alınabilir diye düşünüyorum. Yine derneklerin en önemli konularından biri kamu kurumlarıyla ve bakanlıklarla olan ilişkileri. Bu konu bir ölçüde tabii ki doğal bir takım derneği ilgilendiren temel konularla bağlantılı olacak ilişkilerinin 2. Oturum 5

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum.

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum. 1. Oturum İsmet Mura: Sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım, saygıdeğer bayanlar ve baylar 3. Çalıştayımıza gelmekle bizi mutlu ettiniz. Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK PANEL YÖNETİCİSİ EMİN KORAMAZ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Haydar ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Metin AKDAŞ ESSİAD Gülçin TONGUÇ TÜKODER Necati

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2010/204 ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ISPARTA, 2010 1 İşbu kitap, 16 Nisan 2010 Cuma günü, Isparta, Belediye Kültür Sineması n da gerçekleştirilen Seminerin açılış

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ 05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ Amaç Vizyon Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki İlişki Hedef Kapsam Normlar/Kriterler İçerik Katılım

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Salih Zeki MURZİOĞLU Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri GÜZELOĞLU Samsun Valisi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

Basın Toplantıları ve Konferanslar...

Basın Toplantıları ve Konferanslar... ISBN:978-975-8805-59-4 B a s ı n T o p l a n t ı l a r ı v e K o n f e r a n s l a r... C e m i l Ç İ Ç E K Basın Toplantıları ve Konferanslar... Cemil ÇİÇEK TBMM Basımevi - 2015 E G E M E N L İ K K AY

Detaylı

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle BAYPROJE Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği nin Düzenlediği PANEL 28 Eylül 2011 Bayburt

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Vehbi KARABIYIK KONUŞMACILAR : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı) Kerim BİLİCİ (İstanbul Vergi Dairesi

Detaylı

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 203

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı