-~-~ ~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _."

Transkript

1 -~-~ ~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

2 TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan direkt olarak Yabancı Sermaye yatırımlarını konu alan kanunlar dışında, o tarihe kadar bu konuda herhangi önemli bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özellikle Atatürk'ün yabancı sermayeye karşı olunmadığını ve yasalara ve ülkenin egemenliğine saygı göstermek kaydıyla yabancı sermayeye her zaman hoş bakılacağını vurgulayan demeçleri vardır. Ancak özellikle döneminde, özel yabancı sermayeye karşı açık bir karşı çıkış olmamakla birlikte, yürürlüğe konulan devletçilik rejiminin de etkisiyle yabancı sermayeye oldukça kapalı bir politika izlenmiştir. Netice itibariyle, mevcut verilere göre, 1950'1i yıllara kadar Türkiye'ye fiilen giriş yapan özel yabancı sermayeden söz etmek mümkün değildir. Cumhuriyet döneminde yabancı sermayeyi de ilgilendiren ilk düzenleme, yılında yürürlüğe giren 13 Sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'dır. ikinci düzenleme, 1950 yılında çıkarılan 5583 sayılı "Hazinece Özel Teşebbüsler Kefalet Edilmesine ve Döviz Taahhüdünde Bulunulmasına Dair Kanun"dur. Türkiye Devleti'nin kuruluşundan itibaren yabancı sermayeye yurtiçinde yatırım yapma müsaadesini sağlayan ilk hukuki mevzuattır. iki maddeden oluşan bu kanunun 1. maddesi, yurdun kalkınmasında faydalı görülen alanlarda üretim ve ihracatı arttırmak amacıyla özel sektör tarafından yurtdışından yapılacak uzun vadeli borçlanmalara, tutarı 300 milyon $'ı geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nun kefil olacağını belirtmektedir. 2. madde ise, birinci maddede belirtilen amaç doğrultusunda yurda getirilecek ayni ve nakdi sermayenin yurtiçinde elde edeceği gelirin ve kendisinin yurtdışına transferinde Maliye Bakanlığı'nın taahhüdünü mümkün kılmıştır. Sadece 1,5 yıl kadar yürürlükte kalan bu kanun, yabancı sermayeyi çekmek konusunda başarılı olamamış ve bu kanun kapsamında birkaç küçük ölçekli firma dışında herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Bu sebepten dolayı, ilgilerce yetersiz bulunan bu kanunun yerine, 1951 yılında 5821 sayılı "Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu" yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ise, yatırım alanlarını sadece belli bazı sektörlerle sınırlı tutmuş ve yurtdışına transferine izin verilen kar oranını azami %10 olarak belirlemiştir. Bu şartlar altında, bu kanunun yürürlükte kaldığı yaklaşık iki senelik süre zarfında Türkiye'ye 15 milyon TL gibi düşük miktarda bir yabancı sermaye yatırımı çekilebilmiştir. Bu sebeplerden dolayı mevcut yatırım ortamını, yabancı sermayenin başka ülkelerde yatırıma elverişli bulduğu şartlara uydurmak amacıyla tekrar çalışmalara başlanmış ve 1954 yılında 6224 sayılı "Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu" hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun, o günün şartlarına göre dünyanın en liberal yabancı sermaye kanunlarından biri olarak kabul edilmiştir. Söz konusu kanun, 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4875 Sayılı yeni "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2

3 Ekte Sunulan Tablo'da, 1950 yılından itibaren Türkiye'ye girmesine müsaade edilen ve fiilen giriş yapan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yıllar itibariyle seyri görülmektedir yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı yasa ile, doğrudan yabancı sermaye yatırımları için izin şartı da yürürlükten kaldırılmıştır yılına kadar ülkeye giriş yapan yabancı sermaye tutarı 5 milyon $ iken, 1960 yılına gelindiğinde bu rakam sadece 24 milyon $'a yükselmiştir. Ülkeye giriş yapan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında, 1980'1i yılların sonlarına kadar kırılma sayılabilecek anlamda bir artış sağlanamamıştır yılında ilk defa 300 milyon $'ın üzerine çıkan yatırımlar, yıllarını kapsayan dönemde hiçbir zaman yıllık 1 milyar $'ın üzerine çıkamamış ve ortalama milyon $ civarında seyretmiştir yılında 3,4 milyar $ gibi önemli miktarda bir giriş gerçekleşmiş, ancak yaşanan kriz nedeniyle bu miktar izleyen yılda tekrar düşüş göstermiştir. Krizi izleyen yıllarda uygulanan sıkı maliye ve para politikalarına dayalı güçlü makroekonomik programın yanı sıra, dalgalı kur rejimi ve Merkez Bankası bağımsızlığı gibi diğer makroekonomik değişikler sayesinde, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde önemli iyileşmeler gerçekleşmiş, enflasyon tek haneli rakamlara indirilmiş ve Türkiye yılları arasında ortalama %8'e yakın bir yıllık büyüme grafiği yakalamıştır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, 2003 yılında yürürlüğe konulan 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" da dahil olmak üzere yatırım ortamında gerçekleştirilen önemli iyileştirmeler, uygulamaya konulan yapısal reformlar ve AB üyelik sürecinin resmen başlamış olması dolayısıyla, Türkiye'ye giriş yapan doğrudan yabancı sermaye yatırımların bir patlama yaşanmıştır yılı başından 2006 yılının Eylül ayına kadar geçen sürede Türkiye'de gerçekleştirilen toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımları tutarı 28 milyar $'ı aşmıştır. Sadece 2006 yılında gerçekleşmesi beklenen yatırım tutarı 18 milyar$ olarak tahmin edilmektedir. Sözkonusu yatırımlarda, özelleştirme yoluyla yurda giren yabancı sermayenin önemli bir payı vardır. Özellikle 2005 yılında özelleştirme kapsamında Türk Telekom'un %55'1ik hissesinin 6,5 milyar $'a Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu'na ve TMSF elinde bulunan Telsim'in 4,5 milyar $'a Vodafone'a satışı en önemli kalemlerdir. Özelleştirmenin yanısıra yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektör bankacılık sektörü olmuştur. Özellikle Dışbank'ın Fortis'e, Denizbank'ın Dexia'ya ve Finansbank'ın Yunan NBG'ye satışları ile Garanti Bankası'nın General Electric ile yaptığı ortaklık bunların en önemlileridir. 3

4 YILLAR ITIBARIYLE TURKIVE'DE DOGRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Izin Verilen Yabancı Fiilen Giren Yabancı Sermaye (Milyon $) Sermaye jmilyon $) * ** Kaynak: DPT, TCMB. * 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4875 Sayılı yeni "Doğrudan Yabancı yürürlükten kaldırılmıştır. Yatırımlar Kanunu" ile izin şartı ** 2006 yılı Ocak-Eylül dönemi için ve yılları için verilen izinlerle ilgili veri bulunamamıştır. 4

5 lı' Ulaştırma 2005 YIL SONU itibariyle TÜRKiYE'DEKi DOGRUDAN YABANCI SERMAYESTOKUNUN ÜLKELEREGÖREDAGILIMI (Milyon$;%) 5358;8% 6616; 10% 7301;12% 7547; 12% 2271;4% D Almanya lii_~elçika I lllll ingiltere D Fransa D 1-k:ıllanda Finlandiya D italya D Lüksemburg Amerika lllll Asya D Diğer 2005 YIL SONU itibariyle TÜRKiYE'DEKi DOGRUDAN YABANCI SERMAYE STOKUNUN SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI (Milyon$;%) 4639; 7% 1856; 3% 1 O imalat Sanayi Iili Madencilik 1 O Toptan ve Perakende Ticaret O Oteller ve Lokantalar ve Haberleşme O Emlak Komisyonculuğu, Kiralama Iili Finansal Aracılık O Diğer --~ ' 5

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU Haziran 2007 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... vii A. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GÖSTERGELERİ...

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI PARA, BANKA VE SERAYE PİYASALARI A. PARA VE KUR POLİİKALARI 1. Genel Çerçeve Orta vadeli para politikası stratejisi çerçevesinde, 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulan açık enflasyon hedeflemesi

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ İÇİNDEKİLER A. Genel Bilgiler...1 B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...3 C. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri...3 Ç. Şirket

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE. BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013 TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU Sayı 4: Ocak Mart 2013 25 Nisan 2013 25 Nisan 2013 Değerli Okuyucularımız, Halka arzlar, endeks bazında

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı