Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı"

Transkript

1 Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı Bu bilgilendirme notu, 2009 ve 2014 yılları arasında düzenlenen G20 toplantıları için ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmış öncelikli politika tavsiyelerinin bir özetini içermektedir. Doküman, geçmiş tavsiyeleri Türkiye'nin 2015 yılı G20 Başkanlığı gündemiyle karşılaştırmakta ve bu tavsiyelerin G20'nin 2015 gündemiyle örtüştüğü noktaları vurgulamaktadır. Bu bilgilendirme notu, daha sonra C20'nin 2015 gündemini kararlaştırma noktasında halka açık bir istişare sürecinin temelini oluşturacaktır. Sivil Toplum - G20 İşbirliği: Arka Plan Dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, 2008 yılında Devlet Başkanları düzeyinde bir zirve haline gelen G20 ile işbirliği yapmak üzere birlikte çalışmaktadır. Bu işbirliğinin ilk örneklerinden biri, 2009 Londra zirvesinden önce G20 gündemi ile ilgili olarak İngiltere hükümeti üzerinde etki yaratmayı amaçlayan İngiltere menşeli bir SGK işbirliği projesi olan Put People First koalisyonudur. Bu tarihten beri yıldan yıla resmi ve gayriresmi koalisyonlar yapılarak, G20 ülkelerini ve dünyanın diğer ülkelerini etkileyen G20 kararlarıyla ilgili sivil toplum perspektifleri ortaya konmaktadır. Yıllar içerisinde aralıksız devam eden G20 toplantılarında sivil toplum ile işbirliği yapmanın önemi gitgide daha fazla anlaşıldı. Güney Kore (2010) ve Fransa (2011) Başkanlıkları kapsamında daha yapısal bir işbirliği gerçekleşti. Bilhassa 2012 yılındaki Los Cabos zirvesi öncesinde ve esnasında Meksika Başkanlığı, Meksika hükümeti ve sivil toplum temsilcileri arasında bir işbirliği sürecine şahit oldu. Sivil toplum kuruluşlarının G20 süreçlerine katılımı ilk kez 2013 yılında resmi bir boyut kazandı. İlk C20 organizasyonu ('Sivil 20' ya da 'Sivil Toplum 20') Rusya G20 Başkanlığı eşgüdümünde Rus sivil toplum kuruluşları desteğiyle gerçekleştirildi. C20, ulusal ve uluslararası sivil toplumun görüşlerini yansıtan bir platform olarak düzenlendi. Amacı, "Rusya başkanlığı resmi gündeminde ifade edilen öncelikler baz alınarak global sivil toplum, siyasiler ve karar verici makamlar arasında verimli bir diyalog" sağlamak olarak belirlendi yılında Avustralya sivil toplumu ikinci C20 organizasyonunu düzenledi. Şu anda organizasyonunun sorumluluğu, C 'i düzenleme sürecinde bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarına geçmiş durumdadır. Sivil toplum G20 politika tavsiyeleri, özeti Yukarıda ana hatlarıyla açıklanmış olan ortak destek çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları hem bireysel hem de ortaklaşarak yıllık bazda politika tavsiyeleri hazırladı. Bu tavsiye kararları farklı formatlarda yayınlanmış olup bunların tümü G20 politikaları üzerinde etki yaratmayı amaçlamaktadır C20 Yürütme Kurulu, 2009'dan bu yana sivil toplum G20 destek çalışmalarını inceledi. Bu inceleme çalışması Oxfam, Save the Children ve Action Aid gibi bağımsız sivil toplum kuruluşları ve 1 "Rusya Sivil Toplumu 2014." Erişim Tarihi: 26 Kasım

2 aynı zamanda Bond, Interaction ve GCAP gibi ağ kuruluşları tarafından hazırlanmış halka açık bir dizi G20 savunuculuk belgesine dayalı olarak yapıldı. Çalışma aynı zamanda 2013 ve 2014 C20 organizasyonlarına ait resmi tavsiye kararlarını içermektedir. İncelenen kaynak listesinde eksiklerin olabileceği kabul edilse de, ağırlıklı olarak uluslararası STK ların ve ağların yayınlarına dayalı olan bu analiz, dünyanın farklı kesimlerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının yıllar içerisinde öncelik vermiş olduğu konularla ilgili bazı ilgi çekici detaylar sunmaktadır. Bu analizden ortaya çıkan ana temaların ve alt temaların özeti Ek 1'de yer almaktadır. Aşağıda, yılları arasında G20 için hazırlanmış sivil toplum politika tavsiyelerinde yer alan öncelikli konu başlıklarının ana bir özeti yer almaktadır. Yönetişim Yönetişim konuları, sürecin en başından beri sivil toplum kuruluşları için öncelikli bir alan oldu. G20'nin şeffaflığının arttırılması yönündeki çağrılar 2009 yılındaki Londra zirvesinden günümüze kadar hazırlanmış sivil toplum politika tavsiyelerinin ortak özelliği oldu. Her ne kadar Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çeşitli uluslararası mali kuruluşlar (UMK) için sivil toplumdan uzun zamandır reform çağrıları gelmiş olsa da, 2007/08 mali krizi bu çağrıların sesini daha da yükseltti. Bilhassa bu kapsamda UMK ların ve en az gelişmiş ülkelerin katılımlarının arttırılması yönünde bir tavsiye kararı yer aldı sonrası bu politika odağının yerini yönetişim ile ilgili diğer konular aldı. 2010'dan bu yana yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık, sivil toplum öncelikleri olarak daha ön plana çıkmış durumdadır. Bu kapsamda madencilik sanayilerinde şeffaflığın arttırılması ve dış yolsuzlukların üzerine gidilmesi konularında spesifik çağrılar yer almaktadır. Örneğin 2011 yılında, sivil toplum ittifaklarından biri, G20'den "1 Ocak 2012 tarihine kadar yurtdışı rüşvet suçlarını cezalandıracak ve kayıtdışılığı yasaklayacak yasalar yapma ve hayata geçirme; suç ve illegal paranın sığınmasına mahal vermeyecek politikaları güçlendirme; şeffaf ve izlenebilir kamu finans yönetim sistemleri oluşturma" çağrılarında bulundu.2 Yolsuzluğu önleme konusunda çalışma yapan global sivil toplum kuruluşları, G20 Yolsuzluğu Önleme Çalışma Grubu ile güçlü bir işbirliği tesis ederek çok önemli bir aşama kaydetti yılında C20 Yönetişim Grubu, kapsamında "G20 ülkelerinde kamu sektörü ve özel sektörde muhbir koruma mevzuatı, çalıntı mal aklama ve yolsuzluk yapan memurlara memuriyet yasağı getirilmesi konularında Yolsuzluğu Önleme Eylem Planı taahhütlerinin yerine getirilmesine" yer veren ayrıntılı tavsiye kararları hazırladı.3 İttifak aynı zamanda G20 Yolsuzluğu Önleme Grubuna, kamu sektörünün şeffaf, dürüst ve hesap verebilir nitelik taşımasına öncelik vermesi çağrısında bulundu.4 Vergi 2 "Cannes Zirvesi için Tavsiye Kararları" InterAction G8/G20 Çalışma Kolu. 3 C20 Yönetişim Çalışma Grubu: bilgi notu. 4 "G20 Yolsuzluğu Önleme Çalışma Grubu: öncelikleri tasarısı:" 2

3 Vergi, Cannes zirvesinde 2011 yılının genel yönetişim temasının altında ayrı bir alt başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu konu, sivil toplumu döneminde meşgul eden temel bir konu başlığı haline gelmektedir. Bu konu, gelişmiş ülkelerde mali krizin sonucu olarak kemer sıkma tedbirleriyle ve vergi kaçırma ve vergiden kaçınma durumlarına karşı gittikçe müsamahasızlaşan politikalarla karşı karşıya olan vergi mükelleflerini ele almaktadır. Diğer taraftan da bu uygulamalarla ulusal gelir kaybı yaşayan, bunun neticesinde gelirleri ve temel hizmetlere yatırım yapma kabiliyeti sekteye uğrayan gelişmekte olan ülkeler ele alınmaktadır. Bu alt başlık kapsamında ana tavsiye kararları maden işleme sektörlerinin şeffaflığının arttırılması, lehdar mülkiyet kavramının kamuoyunda bilinir hale getirilmesi, ülke bazında gelirlerin ve şirketlerin ödediği vergilerin rapor edildiği bir sistemin geliştirilmesi ve vergi cenneti konusunu ele alacak mevzuatın oluşturulması yönündedir. Bu tavsiye kararlarından bazılarının hayata geçmesi zaman aldığından, 2013 ve 2014'te gelişmekte olan ülkelere kendi vergi sistemlerini kurma ve vergi müzakerelerinde söz sahibi olma noktasında destek verilmesine daha fazla yoğunlaşılmaktadır. Örneğin C , gelişmekte olan ülkelerin süregelen BEPS (Vergi Tabanındaki Erozyon ve Örtülü Kâr Transferleri) görüşmelerine dahil edilmesi ve otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili yeni standartların bu grubu da kapsamına almasının sağlanması çağrısında bulundu. Kalkınma yardımları Sürecin en başından beri sivil toplum, kalkınma yardımlarına katkıda bulunmaya devam etmeleri için G20 ülkelerine çağrıda bulunmaktadır. İlk zirvelerde, Düşük Gelirli Ülkelerin (DGÜ) mali krizle başetmelerine yardımcı olma adına G20'nin 50 milyon $ yardımda bulunma taahhüdüne karşılık sivil toplum, bu tutarın nasıl sarf edileceğine dair daha şeffaf olması yönünde G20 ye belli çağrılarda bulundu yılından itibaren G20'ye, kendi kalkınma gündemini hazırlaması ve Mali İşlem Vergisi (MİV) gibi yenilikçi kalkınma fonları kullanması çağrılarında bulunuldu itibariyle sivil toplum kuruluşları aynı zamanda G20'nin, diğer uluslararası forumlar aracılığıyla da taahhütlerinin arkasında durmasını sağlamaya çalıştı. Bu kapsamda Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH) ve Yardım Etkenliği Hakkındaki Paris Deklarasyonu kapsamında taahhütlerde bulunulması ve aynı zamanda 2015 sonrası çerçevesinin geliştirilmesinde pozitif bir rol oynanması yer aldı. Temel hizmetlere erişim 2009 yılında yapılan ilk zirveden bu yana sivil toplum kuruluşları hemen her zirvede G20 liderlerini, kapsamlı temel hizmet yatırımlarını arttırmaya ve sosyal koruma zeminlerini hayata geçirme noktasında DGÜ'lere destek vermeye davet etti. Süreç odağı ağırlıklı olarak sağlık, eğitim ve sosyal koruma üzerinde oldu. Daha yakın geçmişte G20 ülkelerine, daha iyi kamu hizmetlerinin verilmesine destek olmak amacıyla vergi tabanlarını genişletme ve daha fazla gelir üretme yönünde tedbirler alma çağrısında bulunuldu. Ayrıca kamu hizmetleri ile ilgili kaynakların nasıl sarf edildiği ile ilgili artan bir endişe söz konusu olup Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarını (KÖO) riskin sosyalleşmesine ve kazancın özelleşmesine karşı koruma amaçlı tavsiyeler geliştirildi. Son olarak 2014'te, hizmet sunumunun eşitsizliği azaltma ve yoksulluğu hafifletme aracı olarak kullanılması yönünde açık bir çağrı görüyoruz. 3

4 İstihdam 2009 ve 2010 zirvelerinde, ekonomik kriz ve artan işsizlik bağlamında istihdam yaratma ve insana yakışır iş konularına güçlü bir sivil toplum odağı söz konusu oldu. Örneğin Seul Zirvesinde, İngiliz menşeli bir STK bilgi notunda, insanları yeniden iş hayatına kazandırmaya yönelik teşvik uygulamalarının kullanılmasının önemi vurgulandı. Adil ve sürdürülebilir istihdam, işgücüne katılımı ve iş hayatına girişi arttırmaya yönelik destekleyici tedbirler, iş hayatına girişte cinsiyet ayrımının giderilmesi, ve sosyal haklar ve çalışma şartları başlıkları tümüyle, istihdam konularıyla ilgilenen sivil toplum işbirliğinde sıkça gündeme gelen maddeler oldu. Son yıllarda, bilhassa gençler ve kadınlar için eğitim ve öğretime yapılan yatırımlarda artışa gidildiğini görüyoruz. İklim değişimi Her ne kadar iklim konuları geleneksel olarak G20'nin değil, UNFCC'nin sorumluluk sahasında olarak görülse de iklim değişikliği 2009 yılında bu yana bir sivil toplum önceliği oldu. İlk zirvelerde bu durum, G20'den, mali krize tepki olarak "çevresel toparlanma" programı hazırlama talebinde bulunulması olarak tezahür etti. G20 liderlerine mütemadiyen, temel olarak küresel ısınmayı belli bir eşiğin altında tutmak amacıyla (her ne kadar bu eşiğin ne olması gerektiğine dair bir nebze anlaşmazlık olsa da) emisyonları düşürme hedeflerini desteklemek suretiyle UNFCCC süreci içerisinde önderlik yapmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca G20'ye, yeşil ve sağlıklı bir ekonomiye geçiş sürecine önderlik yapmak amacıyla fosil yakıtı bütçelerinde kesintiye gitme, yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapma süreçlerini yönlendirmeleri noktasında yapılmış çağrılar da vardır yılında ilk kez G20'ye mali işlem vergisi (MİV) ya da gemi emisyonları vergisi gibi yenilikçi finansman arayışına girmeleri yönünde yapılmış spesifik çağrılar görüyoruz. 2011'de, gıda güvenliğine dair artan odak bağlamında biyo-yakıt teşviklerine son verilmesi yönünde çağrılar görüyoruz. Gıda güvenliği 2009 G8 zirvesinde L'Aquila Gıda Güvenliği Projesinin yürürlüğe konmasıyla birlikte gıda güvenliğinin ilk kez başlı başına bir sivil toplum politika tavsiyesi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Tavsiye kararlarının başlangıç odağı L Aquila taahhütlerinin 5 hayata geçirilmesi ve finanse edilmesidir, bu kapsamda dünya liderleri gıda güvenliğinin sağlanması, etkin koordinasyon, ülke programların desteklenmesi, çok uluslu kurumların faaliyet alınması ve sürdürülebilir ve şeffaf çıktılar üretilmesi konularına yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi kabul etmiştir Afrika yiyecek krizi sonrası odak genişliyor. Sivil toplum politika tavsiyeleri kapsamında artık beslenmeyi geliştirmeye yönelik politikalar üretilmesi, küçük ölçekli tarım yatırımlarının arttırılması, gıda fiyatlarındaki dalgalanmayı azaltılması, biyo-yakıt teşviklerinin ortadan kaldırılması ve global arsa alımlarında şeffaflığı arttırmaya yönelik projeler yer almaktadır. Kapsayıcı büyüme Kapsayıcı büyüme kavramı ilk kez 2011 yılında G20 için bir sivil toplum tavsiyesi olarak ortaya çıktı. Özetle bu kavram, G20'nin, politikaları vasıtasıyla hem büyümeyi teşvik etme hem de eşitsizliklerle 5 Gıve Güvenliği ile ilgili L Aquila Ortak Bildirimi : 4

5 mücadele etme yönündeki iradesini görme arzusunu yansıtmaktadır. C , kapsayıcı büyümenin G20 çerçevesinin resmi bir dayanağı haline getirilmesi yönünde çağrıda bulunmuş, 2014 C20 ise bir G20 Eşitsizlik Çalışma Grubunun kurulması yönünde tavsiye kararı çıkarmıştır. Bu kapsayıcı yaklaşımın ayrıca sonraki zirvelerde temel hizmetler, vergi adaleti ve iklimi konularındaki diğer tavsiye kararlarında da geçtiğini görüyoruz. Cinsiyet Cinsiyet eşitliği sivil toplum ve aynı şekilde G20 tarafından mütemadiyen ortak bir konu olarak ele alınmış durumdayken 2014 C20 Bildirisinde başlı başlına bir konu başlığı olarak yer buldu. 6 Bu çerçevede şu çağrılarda bulunuldu: Tüm G20 politikalarının kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı etkilerini hesaba katmaları, G20 liderlerinin kadınlar, engelliler ve gençler sürecin odağında olmak kaydıyla istihdam, eğitim, öğretim ve yerel istihdam olanakları ile ilgili ülke eylem planları hazırlamaları. Diğer Yukarıda ana hatlarıyla açıklanmış kapsamlı ana konu başlıklarına ilave olarak, sivil toplum politika tavsiyelerinde başka konular da yer bulmaktadır: 2011 yılında G20'ye, yoksulluk ve sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde altyapı projeleri geliştirme yönünde çağrıların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu çağrıyla birlikte genellikle şeffaflığın ve altyapı projelerinin hesap verilebilirliğinin arttırılması yönünde bir talep gelmektedir ve 2014'te bu durum, G20'nin altyapı yatırımlarına yönelik ortak global geliştirmesi yönünde bir tavsiye kararı olarak açıklandı. Mali kapsamlılık, ilk zirvelerden bu yana sivil toplumun düzenli olarak öne sürdüğü bir politika tavsiyesi olmuş, ilgili tavsiyede G20'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİler) ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (MKOBİler) kapsayacak şekilde mali kapsamlılığı geliştirmeye yönelik hedefler belirlemesi yönünde ufak bir değişim söz konusu olmuştur. Her ne kadar sürecin odağı ticaretin DGÜler için bir kalkınma aracı olarak kullanılması (örneğin DGÜler için vergisiz ve kotasız piyasa erişiminin arttırılması suretiyle) üzerinde olsa da ticaretle ilgili belli konu başlıkları gelişigüzel olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye G20 Başkanlığı 2014 Avustralya Başkanlığı sonrası Türkiye 1 Aralık 2014 tarihinde G20 Başkanlığını teslim aldı. G20 nin Türkiye başkanlığının süresi ile ilgili öncelikleri de ayrıca açıklandı. Türkiye Başkanlığının genel teması kapsayıcı ve güçlü büyüme yönünde ortak eylem geliştirilmesi olacaktır. G20 taahhütlerinin hayata geçirilmesini sürdürerek ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik yatırımlar yaparak, G20'nin daha kapsayıcı bir kurum haline getirilmesi yönünde güçlü bir odak olacaktır gündeminin üç ana maddesi şunlardır: 1. Ekonomik direncin geliştirilmesi 6 C20 bildirisi: 5

6 2. İyileşme sürecinin güçlendirilmesi ve potansiyelin arttırılması 3. Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi. Bu öncelikli alanlar altında şu alt başlıklar yer almaktadır: kalkınma, yatırım, makro politika eşgüdümü, istihdam, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, ticaret, mali düzenleme, uluslararası finans mimarisi, uluslararası vergi, yolsuzlukla mücadele, enerji sürdürülebilirliği ve iklim değişimi finansmanı. Türkiye'nin resmi G20 öncelikleri ve sivil toplum politika öncelikleri Türkiye Devleti tarafından G için belirlenmiş resmi öncelikler ile sivil toplum tarafından 2009 yılından bu yana öngörülen politika öncelikleri arasında net ortak yönler mevcuttur. Örneğin: Kalkınma ile ilgili olarak Türkiye, ortak bir strateji ekseninde kapsayıcı ve güçlü bir büyüme politikası izleme ihtiyacının altını çizdi. 1 Aralık 2014 tarihinde Türkiye G20 Başkanlığı şu bildiriyi yaptı: "Uluslararası düzeyde, Gelişmekte Olan Düşük Gelirli Ülkelerin (GDGÜ) karşı karşıya olduğu zorluklar G20 tarafından daha vurgulu olarak dile getirilecektir. Bu konu, Türkiye Başkanlığının tanımlayıcı niteliklerinden biri olacaktır." Sivil toplum kuruluşları, G20 ülkelerine yıllardır kapsayıcı kalkınma uygulamaları yürütme çağrısında bulundu. Eşitsizliklerle mücadele edilmesi ve gelişen ülke ticaret politikaları ve anlaşmaları çağrısında bulunulması aynı şekilde sivil toplum için öteden beri birer önemli odak noktası durumundadır. Uygulamaya bakıldığında 2009 yılında Put People First Policy Platform (Asıl Öncelik İnsan Politika Platformu), 2013 yılına kadar ulusal gelirin %0,7'sinin tahsis edilmesiyle küresel yoksulluğa ve eşitsizliğe son verilerek fakir devletlerin kendi ekonomilerini yönetme sorumluluğunu almalarına ve gelişmekte olan ülkelere ekonomilerini liberal hale getirme ve devlet denetimini kaldırma noktasındaki baskının durdurulmasını sağlama çağrısında bulundu Civil 20 sürecinde, içerisinde eşitsizlikle mücadele ile ilgili G20'ye yönelik ayrıntılı tavsiye kararlarının yer aldığı önemli bir rapor hazırlandı 7. Mali kapsamlılık bağlamında, yoksullar için mali hizmet elverişliliğini arttırmaya yönelik tavsiye kararları da alınmıştır; örneğin 2010 yılında Interaction G8/G20 grubu tarafından alınmış tavsiye kararı bunlardan birisidir. Ticaret bağlamında Türkiye, Bali Ticareti Destekleme Anlaşmasına destek verdi. Anlaşma, gelişmekte olan ülkelere ticaret engellerini ve ithalat tarifelerini düşürme çağrısında bulunmaktadır. Aynı zamanda gelişmiş ülkelerden, tarım ürünleri üzerindeki yüksek kotaları kaldırmalarını talep etmektedir. Ticaret ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden gelen ürünler için ticaret engellerini azaltmaları çağrısında bulunmuştur. Türkiye tarafından belirlenmiş öncelikler ile sivil toplum politikası talepleri arasında yer alan ufak çaplı çatışmaya rağmen politika çözümleri, az gelişmiş ülkelerden gelen tarım ürünleri üzerindeki kotaların kaldırılmasına yoğunlaşabilir. İstihdam ile ilgili olarak Türkiye Başkanlığı, kaliteli istihdam olanakları yaratarak, fırsat ve yatırımları arttırarak kadınların ve gençlerin işgücüne katılımlarını arttırma ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Bu kaygı, sivil toplum kuruluşlarının 2009 yılında bu yana hazırladığı politika tavsiyeleri ile örtüşmektedir. Sivil toplum kuruluşları, beşeri maliyeti düşürürken diğer yandan herkes için iş olanaklarının yaratılmasına yer veren çevreci iyileştirme planının ( green recovery plan ) oluşturulması çağrısında bulundu. Sivil toplum kuruluşları aynı zamanda kapsayıcı büyüme ve cinsiyete göre ücret 7 6

7 dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırarak, asgari ücreti yükselterek, kapsamlı sosyal koruma zeminlerini hayata geçirerek ve üretim ekonomilerine yatırım yaparak cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması çağrısında bulundu. Tüm bu tavsiye kararları bu öncelik alanı ile net ortak yönlere sahiptir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), hedeflerinden ikisini KOBİ yatırımlarının arttırılması ve KOBİlerin global değer zincirlerine katılımının geliştirilmesi olarak belirlemiş 2015 G20 Başkanlığı için net bir öncelik alanıdır. Bu konu aynı zamanda, öteden beri kadınlar ve dışlanmış gruplar için istihdam olanaklarına erişimin arttırılması çağrısında bulunmuş olan sivil toplum kuruluşları için de bir ilgi alanıdır. Sivil toplum aynı zamanda, tarım yatırımlarının, sürdürülebilir küçük çaplı tarımı istihdamı ve gıda güvenliğini arttırma vasıtası olarak destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmaktadır. Olası ortak kesişme alanları arasında sosyal girişimcilik gibi modellerle sosyal bir ekonominin geliştirilmesini destekleme yer almaktadır. Yatırım bağlamında G20 başkanlığı, kalkınma bankaları ve özel sektör yatırımcıları arasında daha ileri bir işbirliği kurulması çağrısında bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları daha çevreci bir ekonomiye yatırımlar yapılması, eşitsizliğe son verme üzerinde daha fazla durulması ve kadınları ve yerel toplumları tüm karar verme mekanizmalarına dahil ederek uluslararası sosyal ve çevresel standartların yakalanması çağrısında bulunmuştur. 2013'deki St. Petersburg Zirvesinde aynı zamanda, "tarım ve kırsal altyapıya yapılan kamu yatırımlarının ve özel yatırımların arttırılması" üzerinde de duruldu. Türkiye Başkanlığı aynı zamanda 2015 enerji politikası bağlamında kalkınmaya daha ağırlık verdi. Bu yaklaşım, sürdürülebilir çevre için hayati bir öncü olarak yıllardır çevreci büyüme ve sürdürülebilir enerji çağrısında bulunan sivil toplum tavsiyeleriyle oldukça uyumludur. İklim değişimi bağlamında Türkiye aynı zamanda, bilhassa iklim finansmanı alanı olmak üzere iklim değişimi müzakerelerine üst düzey bir istikamet kazandırma ihtiyacını vurguladı. Bu yaklaşım, 2009 yılından bu yana, UNFCCC liderliğindeki iklim değişimi müzakerelerinde G20 liderlerine daha güçlü bir liderlik çağrısında bulunmuş sivil toplum tavsiyeleriyle örtüşmektedir. Sonuç: 2015 C20 gündemi için muhtemel ana başlıklar 2009 ve 2014 yılları arasında sivil toplum önceliklerinin yukarıda belirtilen analizine ve Türkiye devletinin G20 gündeminin analizine dayalı olarak, 2015 C20 gündemi için şu potansiyel ana başlıklar tasarlanmıştır. Bu ana başlık listesi Türkiye G20 gündemine göre yapılandırılmış olup bu zamana kadar G20 sivil toplum desteği bağlamındaki başlıca tüm ana başlıkları içermektedir. Bu liste, son şekline getirilmiş C20 Gündemini belirleyecek olan halkla istişare sürecinin temelini oluşturacaktır. Süreç ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen C20 websitesini ziyaret ediniz. 1. İyileşme sürecinin güçlendirilmesi ve potansiyelin arttırılması - Kapsayıcı büyüme - İstihdam (ufak ve orta ölçekli işletmeler dahil) - Ticaret - Temel sosyal hizmetler 7

8 2. Ekonomik direncin geliştirilmesi - Uluslararası mali kurum reformu - Vergi adaleti ve şeffaflık - Yolsuzluğu önleme ve şeffaflık - G20 izlenebilirliği 3. Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi sonrası kalkınma çerçevesi - Kalkınma finansmanı - Altyapı yatırımları - Mali kapsamlılık - Gıda güvenliği - İklim finansmanı - Yenilenebilir enerji 4. Cinsiyet - İstihdam (ufak ve orta ölçekli işletmeler dahil) - Temel sosyal hizmetler - Sosyal Güvence - Gıda güvenliği 8

9 Ek 1: Sivil toplum politikası ana başlıklarının analizi 2014 yılı sonlarına doğru C20 Türkiye Yürütme Kurulu üyeleri tarafından bu bilgi notunun temelinde yer alan sivil toplum politikası ana başlıklarının bir analizi yapıldı. Bu çalışma Oxfam, Save the Children ve Action Aid gibi bağımsız sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda Bond, Interaction ve GCAP gibi ağ kuruluşları tarafından hazırlanmış halka açık bir dizi G20 destek belgesine dayalı olarak hazırlandı. Çalışma aynı zamanda 2013 ve 2014 C20 organizasyonlarına ait resmi tavsiye kararlarını içermektedir. İncelenen kaynak listesinde eksiklerin olabileceği kabul edilse de, ağırlıklı olarak uluslararası STKların ve ağların yayınlarına dayalı olan bu analiz, dünyanın farklı kesimlerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının yıllar içerisinde öncelik vermiş olduğu konularla ilgili bazı ilgi çekici detaylar sunmaktadır. Resmi bir format sunmak yerine bu tablo, 2009 yılından bu yana G20'ye iletilmiş sivil toplum politika kararlarında ana konu başlıklarının ve alt başlıkların kaba bir dağılımını sunmayı amaçlamaktadır. Görüldüğü üzere bu eksiksiz veya kapsamlı bir liste değildir ve bazı konular arasında net ortak yönler mevcuttur. Yıllar genelinde C20 önceliklerinin genel bir panoramasını sunmaya çalışırken tablo aynı zamanda müzakere ve tartışma alanları açmaktadır. Bugüne kadar tartışılmış olan temel konu başlıklarını ve sonraki zirvelerin gündemine dahil edilmesi veya farklı başlıklar altında değerlendirilmesi gereken eksik konuları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yönetişim Vergi Kalkınma yardımları G20 Şeffaflığı Vergi şeffaflığı Kalkınma finansmanı Uluslararası mali kurum reformu Yolsuzluğu önleme ve şeffaflık Vergi adaleti Kalkınma çerçevesi Temel hizmetler Sağlık Eğitim Sosyal güvence İstihdam İklim değişimi Gıda güvenliği Diğer İstihdam yaratma İnsana yaraşır iş Eğitim ve öğretim Kadın ve gençler için fırsat eşitliği Emisyonların azaltılması Fosil yakıtı teşvikleri Yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım İklim finansmanı Beslenme Küçük ölçekli tarım Gıda fiyatlarında dalgalanma ve emtia piyasalarında spekülasyon Biyo-yakıtlar Arsa alımları Kapsayıcı büyüme Cinsiyet Altyapı Mali kapsamlılık 9

10 10

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Giriş 1. Avustralya C20 Yürütme Kurulu, G20 bünyesinde Avustralya'daki sivil toplumun ve diğer dünya sivil toplum kuruluşlarının temel ve acil sorunlarını Kasım

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015 CİNSİYET EŞİTLİĞİ: eşitsizlikle mücadele ve kadın haklarının desteklenmesi, kadınların KOBİ ler dahil katılım ve istihdamına odaklanma, kadının mali hizmetlerden yararlanması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI

C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI 1 ARKA PLAN & GEREKÇE 2 ARKA PLAN Dünya çapında 91 ülkeden, 500 e yakın sivil toplum kuruluşunu temsil eden yaklaşık 5.000 kişi, modern dünyanın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i 2007 2009 Mali Yılları Deg erlendirmesi 51427 Yönetici Özeti DÜNYA BANKASI CivilSocExecSumTURKISH.indd 3 9/23/09 12:20:59 PM Yönetici Özeti Son üç yıl içerisinde,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları

G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları Amaç C20 2015 Bildirisi temel alınarak hazırlanan bu belge, C20 nin G20 liderlerine medya çalışmaları ve diğer faaliyetler aracılığıyla iletmek istediği ana mesajları

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda MAKALE >> Hazırlayan: Dr. Şule TARIM TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 1 975 yılında Rambouillet-Fransa da, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya,

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015 KAPSAYICI BÜYÜME: Eşitsizliğin azaltılması, temel sosyal hizmetlerin finansmanı ve KOBİ ler vasıtasıyla düzgün işlerin artırılması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Yenilenebilir enerji teknolojisine daha fazla yatırım, enerjiye erişilebilirliğin artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerini asgariye indirme Giriş C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı

G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı Kasım 2014 G20 Liderler Sonuç Bildirgesine C20 Cevabı Avustralya C20'si, G20 Liderlerinin, tahmin edilen değerin yüzde iki yukarısında bir büyüme taahhüt etmesini olumlu karşılamakla birlikte bu büyümenin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları

Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları Tüm dünya çok uzun süredir görülen en şiddetli ekonomik kriz ile mücadele ederken, IMF, üyelerini desteklemek için birçok alanda harekete geçerek, ülkelere daha fazla

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ C 20 2015 YÖNETİŞİM KONULARI TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 No 1 ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ 0 İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam İyi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015 YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele, adil vergi sisteminin yaratılması, özel ve kamu sektöründe şeffaflığın artırılması Giriş C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile yapıcı bir işbirliğiyle,

Detaylı

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR 5 Kasım 2010, Cuma Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, 2011 yılı bütçe görüşmelerini yakından takip ederken,

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Türkiye @globalcompacttr 10 ilke UN Global Compact 9,269 Şirket 164 Ülke 43,142 Rapor Sayılarla Global Compact Türkiye Raporlama Yapan İmzacı

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı