ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR."

Transkript

1 www. www. er.com er.com er.com ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR er.com er.com Hazırlayan: Zafer TEBER BURSA

2 İçindekiler Araştırmanın Konusu... 1 Araştırmanın Amacı... 1 Araştırmanın Önemi... 2 Anakütle, Örneklem (Seçimleri)... 2 Anket Formu... 3 Araştırma Yöntemi... 4 Betimsel İstatistikler Çıkarımsal İstatistikler Sonuç... 16

3 ARAŞTIRMA KONUSU: Bilişim Teknolojileri: Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavramı sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutamayız. Bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisi bulunmaktadır: 1. Yazılım 2. Hizmetler 3. Donanım 4. Ekipmanlar Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bu teknolojiler, ülkelerin birinci veya üçüncü sınıf olmalarını belirleyecek kadar büyük bir öneme sahiptirler. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler istenilen noktalara geleneksel yollardan milyonlarla ifade edilebilecek bir oranda daha hızlı ulaştırılabilmektedir. Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, "içerik" (bilgi) ve ''teknoloji"nin (bilgi teknolojisi) bütünleşmesiyle sağlanacaktır. Bilişim teknolojisinin altyapısı bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına dayanır ancak bu teknolojide insani unsuru yok sayılamaz. Bu teknolojiyi yarısı donanım, yarısı yazılımdan oluşan bir elmaya benzetirsek; insanı da bu elmanın oluşumunu sağlayan özsuya benzetebiliriz. Zira donanımın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına ihtiyaç duymaktadır. Bu teknolojiler esasen insan aklının yansımasından başka bir şey değildirler. Bilişim teknolojisi, yaşamımızın her alanında her türlü işimizin yapılmasında bize yardımcı olmakla beraber bizi birçok angaryadan da kurtarmaktadır. Yani bize özümüze daha fazla zaman ayırma ve yoğunlaşma imkânı ermektedir. Buna imkân bulmuş insan zekâsının daha neler başarabileceğini hayal etmek bile gerçekten zordur. ARAŞTIRMANIN AMACI: Araştırmanın genel amacı Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerinin bilişim teknolojilerine erişim yollarını, kullanım amaçlarını ve ne sıklıkla bilişim teknolojilerini kullandıklarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Sayfa 1

4 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ: Gelişen ve küreselleşen dünyayla birlikte teknoloji tüm hayatımızda etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Özellikle son dönemlerde gelişen cep telefonu ve bilgisayar teknolojileri (Akıllı telefonlar, Tablet bilgisayarlar), sosyal arkadaşlık siteleri (facebook, twitter, google + vb. ) gibi birçok yenilik bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bilişim teknolojilerinin üniversite öğrencileri tarafından kullanımını üzerine son zamanlarda yapılan bir araştırma olmaması sebebiyle, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerinden seçilen 50 kişilik bir örneklemle güncel bir araştırma analizi yapmak ve kaynak yetersizliğinin az da olsa önüne geçmek için gerçekleştirilmiştir. ANAKÜTLE: Araştırma kapsamına giren, aynı özellikleri taşıyan birimlerin ya da bireylerin oluşturduğu topluluğa ana kütle denir. ANAKÜTLE SEÇİMİ: Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ÖRNEKLEM: Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa örneklem denir. ÖRNEKLEM SEÇİMİ: Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden seçilen 50 kişilik öğrenci topluluğu Sayfa 2

5 ANKET FORMU: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI Bölümünüz: Cinsiyetiniz? ( ) 1. Bay ( ) 2. Bayan 2- Yaşınız? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gelir düzeyiniz nedir? ( ) tl altı ( ) tl ( ) tl ( ) tl üstü 4- İnternet erşimine sahipmisiniz? ( ) 1. Evet ( ) 2. Hayır 5- İnternet erişiminde kullandığınız bağlantı türü nedir? ( ) 1. Adsl ( ) 4. Fiber ve Mobil ( ) 2. Fiber ( ) 5. Adsl ve Mobil ( ) 3. Mobil( 2G,3G) 6 -İnternet e erişiminizi daha çok hangi teknolojik cihazdan sağlıyorsunuz? ( ) 1. Bilgisayar (masaüstü, notebook) ( ) 2. Tablet bilgisayar ( ) 3. Akıllı telefonlar ( android, ios,symbian) ( ) 4. Diğer İnternete ulaştığınız cihazınızda bir güvenlik yazılımı varmı? ( ) 1. Evet ( ) 2. Hayır 8- Bir günde internet kullanımında harcadığınız süre nedir? ( ) 1. 1 saatten az ( ) saat ( ) saat ( ) saat ( ) 5. 7 saatten fazala 9- İnternet i daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? ( ) 1. Araştırma yapmak ( ) 2. E-posta göndermek ve almak ( ) 3. Sosyalleşmek ( Sosyal ağlar facebook,twitter vb.) ( ) 4. Haber grupları veya çevrimiçi tartışma forumları ( ) 5. Online alışveriş (e-ticaret ) 10- İnternette üzerinden en çok indirdiğiniz dosya türü nedir? ( ) 1. Pdf-docx (makele, roman vs) ( ) 2. Mp3-wav(müzik, ses kayıtları vs) ( ) 3. Mpeg-mkv (film, fragman,tanıtım videoları) 11- Lisans eğitiminiz bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı planlıyormusunuz? ( ) 1.Evet ( ) 2. Hayır 12- Teknolojiyle ilginizi değerlendiriniz? ( ) 1. Çok ilgiliyim sürekli yeni gelişmeleri takip ederim ( ) 2. Çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum ( ) 3. Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor 13- Oyunlarla aranız nasıldır? (internet üzerinden, mobil, pc, konsol, portable) ( ) 1.Her gün düzenli oyun oynarım ( ) 2. Boş zamanları değerlendirmek adına oyun oynuyorum ( ) 3. Oyun oynamam Sayfa 3

6 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Ki Kare Analiz Yöntemi: Ki-kare analiz yöntemi özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir analiz yöntemidir. Ki-kare analiz yöntemi frekans dağılımları üzerinden işlem yapan bir analiz yöntemidir. İki değişkenin birbirlerinden bağımsız olması aralarında bir ilişkinin bulunmadığı anlamına gelir. Ki-kare testi değişkenlerin bağımsızlığını ölçmede yaygın olarak kullanılır. Öte yandan Ki-kare analiz yöntemi iki değişken arasındaki ilişkinin şiddeti konusunda oldukça sınırlı bilgi verir. Gözlenen Ki-kare değerinin büyüklüğü sadece modelin veriye uyumunun bir göstergesi değildir. Bu değer örnek hacminden de etkilenmektedir. Bu nedenle Ki-kare analiz yöntemiyle ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli özellikle serbestlik derecesidir. Serbestlik derecesi arttıkça Ki-kare testi normal dağılıma benzemeye başlar. Ayrıca Ki-kare değeri serbestlik derecesine bağlı olduğundan, analizde yer alan gözlem sayısı arttıkça Kikare değeri de artar. Sonuçta anlamlı farklılıkların varlığına ilişkin işaretler elde etme olasılığı da artar. Ki-kare analiz yönteminde Ho (sıfır hipotezi) olarak değişkenler arasında ilişki yoktur varsayımı öne sürülür. Aslında Ki-kare analiz yöntemi iki değişken arasında sistematik bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemeye yardım eder. Yani Ki-kare analiz yöntemi bir çapraz tabloda yer alan değişkenler arasındaki gözlenen ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle Ki-kare analiz yöntemi daha çok düşük ölçüm düzeylerindeki değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılır. Ki-kare analiz yöntemi gözlenen frekans değerleri ile teorik olarak beklenen frekans değerlerinin karşılaştırmasını yapar. Bir çapraz tabloda yer alan her bir hücre için bu iki değer arasındaki farkın kareleri alınır. Beklenen değere olan oranı bulunur. Bu oranların toplamı ise Ki-kare değerini verir. Bulunan bu değer kritik tablo değerinden büyük ise anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Ki-kare Uygunluk Testi K sınıflı bir frekans dağılımının teorik olarak varsayılan normal, binom, poission gibi herhangi bir dağılıma ya da probability density function, cumulative density function gibi herhangi bir olasılık dağılımına uygunluğunu belirlemek için uygulanan Ki-kare testlerine Ki-kare uygunluk testi adı verilir. Kikare uygunluk testine k sınıflı frekans dağılımında her bir sınıfta gözlenen frekansları ile varsayılan k sınıflı bir teorik dağılım fonksiyonuna göre hesaplanan beklenen frekanslar arasındaki farkların belirli sınırlar içerisinde kalıp kalmadığı test edilir. Kikare uygunluk testi modeline pearson; Ki-kare uygunluk testi modeli adı da verilmekte ve sıfır hipotezi varsayılan dağılıma uygunluk vardır şeklinde kurulmaktadır. Sayfa 4

7 BETİMSEL İSTATİSTİKLER: Aşağıdaki grafik 1 de ankete katılan 50 kişinin cinsiyet dağılımı görülmektedir. Grafik 1. Cinsiyet değişkeninin pasta grafiği erkek kadin 20 40,0% 30 60,0% Ankete katılan 50 kişinin 20 si erkektir. 30 u ise kadındır. Katılımcıların %40 ını erkekler %60 ını ise kadınlar oluşturmuştur. Aşağıdaki grafik 2 de ankete katılan 50 kişinin yaş değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Grafik 2. Yaş değişkeninin pasta grafiği yas ,0% 4 8,0% 7 14,0% ,0% 10 20,0% 12 24,0% Ankete katılan 50 kişinin 12 si 20 yaşında, 10 u 21 yaşında, 10 u 19 yaşına, 7 si 18 yaşında, 4 ü 23 yaşında, 7 si de 22 yaşındadır. Katılımcıların %24 ünü 20 yaşındakiler, Sayfa 5

8 %20 sini 21 yaşındakiler, %20 sini 19 yaşındakiler, % 14 ünü 22 yaşındakiler %8 ini 23 yaşındakiler, %14 ünü 18 yaşındakiler, oluşturmuştur. Aşağıdaki grafik 3 de ankete katılan 50 kişinin gelir değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Grafik 3. Gelir değişkeninin pasta grafiği gelir 600 alti ustu 6 12,0% 9 18,0% 17 34,0% 18 36,0% Ankete katılan 50 kişinin 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelire, 17 si 800 ile 1000 TL arasında bir gelire, 9 u 600 TL altında bir gelire, 6 sı 1000 TL üstünde bir gelire sahiptir. Katılımcıların %36 sını 600 ile 800 TL arasında geliri olan, %34 ünü 800 ile 1000 arasında geliri olan, %18 ini 600 TL altında geliri olan, % 12 sini 1000 TL üstünde geliri olan öğrenciler, oluşturmuştur. Grafik 4. Bölüm değişkeninin çubuk grafiği ,0% ,0% 8 16,0% 2 4 8,0% 6 12,0% 5 10,0% 5 10,0% 0 uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat bolumu Yukarıdaki grafik 4 de ankete katılan 50 kişinin bölüm değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Sayfa 6

9 Ankete katılan 50 kişinin 13 ü ekonometri bölümünden, 4 ü kamu yönetiminden, 6 sı çalışma ekonomesiden, 8 i işletme bölümünden, 5 i maliye bölümünden 5, i iktisat bölümünden 9 u da ulusalar arası ilişkiler bölümündendir. Bu öğrencilerin %18 i uluslar arası ilişkiler, %8 i kamu yönetimi, %26 sı ekonometri, % 12 si çalışma ekonomisi, %16 sı işletme, %10 u maliye, %10 u iktisat bölümündendir. Sayfa 7

10 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİKLER: Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki yoktur. H 1 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki vardır. Gelir ile internet erişimi sahipliği değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 1. gelir ile internet erişim sahipliği değişkenlerinin çapraz tablosu gelir Total 600 alti ustu gelir * s3 Crosstabulation % within s3 % within s3 % within s3 % within s3 % within s3 1 2 Total ,4%,0% 18,0% ,7%,0% 36,0% ,7% 100,0% 34,0% ,2%,0% 12,0% ,0% 100,0% 100,0% İnternet erişimine sahip olanların 9 u 600 TL ve altı gelir düzeyine, 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelir düzeyine, 16 sı 800 ile 1000 TL arasında gelir düzeyine, 6 sı 1000 TL ve üstü bir gelir düzeyine sahiptir. İnternet erişimine sahip olmayan 1 tane gelir düzeyi vardır o da 800 ile 1000 TL arasında gelir düzeyine sahiptir. Tablo 2. Gelir ile internet erişim sahipliği değişkenlerine ilişkin Ki-kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests s3 Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 1,981 a 3,576 2,197 3,532,429 1,513 a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 1,981 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,576 dır. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 8

11 Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan sürenin ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki yoktur. H 1 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki vardır. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 3. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerinin çapraz tablosu s7 * cinsiyet Crosstabulation s7 Total cinsiy et erkek kadin Total ,0% 10,0% 12,0% ,0% 36,7% 38,0% ,0% 46,7% 38,0% ,0% 3,3% 8,0% ,0% 3,3% 4,0% ,0% 100,0% 100,0% İnternet günde 1 saatten az kullanan kullanıcıların 3 ü bay 3 ü bayan, günde 1 ile 3 saat arasında kullanan kullanıcıların 8 i bay 11 i bayan, günde 3 ile 5 saat arasında kullanan kullanıcıların 5 i bay 14 ü bayan, günde 5 ile 7 saat arasında kullanan kullanıcıların 3 ü bay 1 i bayan, günde 7 saatten fazla kullanan kullanıcıların 1 i bay 1 i bayandır. Tablo 4. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 3,893 a 4,421 3,948 4,413,004 1,952 a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 3,893 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,421 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 9

12 Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıklarının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki yoktur. H 1 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki vardır. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 5. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerinin çapraz tablosu s12 * cinsiyet Crosstabulation s12 Total cinsiy et erkek kadin Total 0 2 2,0% 6,7% 4,0% ,0% 46,7% 52,0% ,0% 46,7% 44,0% ,0% 100,0% 100,0% Her gün düzenli oyun oynayan 0 bay 2 Bayan, Boş zamanlarımı değerlendirmek adına oyun oynayan 12 bay 14 bayan, oyun oynamayan 8 bay 14 bayan vardır. Tablo 6. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 1,865 a 2,394 2,570 2,277, ,000 a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 1,865 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,394 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 10

13 Bağlantı türü ile internet kullanım amacının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. H 1 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki vardır. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 7. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerinin çapraz tablosu s8 * s4 Crosstabulation s8 Total % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 s Total ,7%,0%,0%,0% 23,1% 26,0% ,7%,0%,0%,0% 7,7% 8,0% ,9%,0% 50,0% 50,0% 46,2% 44,0% ,7% 100,0%,0% 33,3% 15,4% 16,0% ,0%,0% 50,0% 16,7% 7,7% 6,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Adsl bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 10, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 3, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 12, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 3, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 0 dır. Fiber bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E- posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 0, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 1, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 0 dır. Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 1, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 0, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dır. Fiber ve Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 3, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 2, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dir. Adsl ve Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 3, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 1, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 6, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 2, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dir. Sayfa 11

14 Tablo 8. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 20,648 a 16,192 19,091 16,264 3,668 1,055 a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 20,648 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,192 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Teknolojiyle ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapmanın ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki yoktur. H 1 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki vardır. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 9. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerinin çapraz tablosu s10 * s11 Crosstabulation s10 Total 1 2 % within s11 % within s11 % within s11 s Total ,0% 11,1%,0% 20,0% ,0% 88,9% 100,0% 80,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Teknolojiye ilgili olup sürekli yeni gelişmeleri takip eden katılımcıların 7 si lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmekte, Teknolojiye ilgileri çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum görüşünü bildiren kullanıcıların 3 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmekte, Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor görüşünü bildiren katılımcıların 0 ı lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmektedir. Teknolojiye ilgili olup sürekli yeni gelişmeleri takip eden katılımcıların 13 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemekte, Teknolojiye ilgileri çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum Sayfa 12

15 görüşünü bildiren kullanıcıların 24 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemekte, Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor görüşünü bildiren katılımcıların 3 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemektedir. Tablo 10. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 4,896 a 2,086 5,305 2,070 4,610 1,032 a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 4,896 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,086 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Bölüm ile internet kullanım amacının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. H 1 : : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki vardır. Bölüm ile internet kullanım amacı ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 11. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerinin çapraz tablosu s8 * bolumu Crosstabulation s8 Total % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu bolumu uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat Total ,2% 25,0% 15,4% 50,0% 12,5% 20,0% 60,0% 26,0% ,1%,0% 7,7% 16,7% 12,5%,0%,0% 8,0% ,3% 25,0% 53,8% 33,3% 62,5% 60,0% 20,0% 44,0% ,3% 25,0% 23,1%,0%,0%,0% 20,0% 16,0% ,0% 25,0%,0%,0% 12,5% 20,0%,0% 6,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sayfa 13

16 Uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan katılımcıların 2 si interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 3 ü sosyalleşmek, 3 ü haber grupları ve forumları okumak, 0 ı online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Kamu yönetimi bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 1 i sosyalleşmek, 1 i haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Ekonometri bölümünde okuyan katılımcıların 2 si interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 7 si sosyalleşmek, 3 ü haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Çalışma ekonomisi bölümünde okuyan katılımcıların 3 ü interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 2 si sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.işletme bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 5 i sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.maliye bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 3 ü sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.iktisat bölümünde okuyan katılımcıların 3 ü interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 1 i sosyalleşmek, 1 i haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Tablo 12. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 21,336 a 24,619 24,470 24,435,848 1,357 a. 34 cells (97,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 21,336 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,619 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğinin ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki yoktur. H 1 : : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki vardır. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğe ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Sayfa 14

17 Tablo 13. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahiplik değişkenlerinin çapraz tablosu s6 * bolumu Crosstabulation s6 Total 1 2 % within bolumu % within bolumu % within bolumu bolumu uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat Total ,8% 100,0% 76,9% 83,3% 87,5% 60,0% 80,0% 80,0% ,2%,0% 23,1% 16,7% 12,5% 40,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Uluslararası ilişkiler bölümde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 7, Kamu yönetimi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 4, Ekonometri bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 10, Çalışma ekonomisi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 5, İşletme bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 7, Maliye bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olanların sayısı 3, İktisat bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olanların sayısı 4 dür. Uluslararası ilişkiler bölümde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 2, Kamu yönetimi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 0, Ekonometri bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 3, Çalışma ekonomisi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 1, İşletme bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 1, Maliye bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayanların sayısı 2, İktisat bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayanların sayısı 1 dir. Tablo 14. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 2,678 a 6,848 3,291 6,772,137 1,711 a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 2,678 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,848 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 15

18 SONUÇ: Ankete katılan 50 katılımcının 20 si Bay, 30 u ise Bayan, 12 si 20 yaşında, 10 u 21 yaşında, 10 u 19 yaşına, 7 si 18 yaşında, 4 ü 23 yaşında, 7 si de 22 yaşındadır. Katılımcıların bölüm ve gelir dağılımları sırasıyla 13 ü ekonometri bölümünden, 4 ü kamu yönetiminden, 6 sı çalışma ekonomesiden, 8 i işletme bölümünden, 5 i maliye bölümünden 5, i iktisat bölümünden 9 u da ulusalar arası ilişkiler bölümünden, 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelire, 17 si 800 ile 1000 TL arasında bir gelire, 9 u 600 TL altında bir gelire, 6 sı 1000 TL üstünde bir gelire sahiptir. Gelir değişkeni internete erişim sahipliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip değildir. Gelir ne kadar düşük olursa olsun katılımcıların internete erişimini etkilemektedir. Katılımcılardan 38 kişi %76 oranı ile internette ortalama olarak 3 saat zaman geçirmektedir. Katılımcılardan 26 kişi %52 oranı ile boş zamanları değerlendirmek adına oyun oynamaktadır. Katılımcıların 28 i %56 sı internet erişiminde Adsl altyapısını kullanmaktadır. Adsl altyapısını kullanan katılımcıların interneti en çok sosyalleşmek (Sosyal ağlar facebook, twitter vb.) üzerine kullanmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden katılımcıların 7 si lisans eğitimi bitince Bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı planlamaktadır. Aynı zamanda 13 ü ise lisans eğitimi bitince Bilişim üzerine yüksek lisans yapmamayı düşünmektedir.bu Sonuçlar bize teknolojiye olan ilginin gelecek planlamasında etkili olmadığını göstermiştir. İnterneti en çok araştırma yapmak için kullanan bölümler çalışma ekonomisi ve iktisat bölümü olmuştur. Katılımcılardan 40 kişi internete ulaştığı cihazda güvenlik yazılımı kullanmaktadır. Bu sonuç bize eğitim düzeyinin internet güvenliği bilincini arttırdığını göstermektedir. Sayfa 16

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 109-119 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 109-119 Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Abdullah OKUMUŞ * Zehra BOZBAY ** Recep Murat DAĞLI *** ÖZ Son yıllarda ülkemizde, internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaşması

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ve İNTERNETTEKİ TÜKETİM EĞİLİMLERİ Zühal CANKORKMAZ* Özet Bilgi iletişim

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK HARCAMALARI İLE CEP TELEFONU KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Filiz KADI Doç. Dr. Fatih Üniversitesi İİBF-Ekonomi Bölümü, fkadi@fatih.edu.tr, Hakan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Volume 3 Number 4 2012 pp. 57-75 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Ali Bayrakdaroğlua Özet:

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2014-YL-002 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK

KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alan yanında kamu yönetimi alanında modernleşmeyi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 25.07.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 25.07.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 25.07.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 30.01.2013 Cilt: 15, Sayı: 2, Yıl: 2013, Sayfa: 281-312 Online Yayın Tarihi: 03.10.2013 ISSN:

Detaylı

İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma

İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss. 99-114 İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal The Personal Internet and Technology Usage at the Workplace: Cyberslacking

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal Temmuz-Aralık 2013 ISSN 2147-2483 Cilt 2 Sayı 2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL 1 Cevat SÖYLEMEZ 2 Kariyer yönetiminde ve

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 2010 Müberra GÜNGÖR A. Deniz ÇAYCI 1 BTK, Kasım 2010 S E K T Ö R E L A R A Ş T I R M A VE S T R A T E J İ L E

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK * Fatma Gül ALTIN **

Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK * Fatma Gül ALTIN ** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.3 s.105-127. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELECTRONİC COMMERCE BUSİNESS EVALATUON OF EXTERNAL ENVIRONMENT : AN APLICATION IN

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

BANKACILAR Yayın türü : Yerel süreli Basım yeri : İstanbul Yılı : 20 Sayısı : 70 - Eylül 2009. Bankacılar Dergisi

BANKACILAR Yayın türü : Yerel süreli Basım yeri : İstanbul Yılı : 20 Sayısı : 70 - Eylül 2009. Bankacılar Dergisi BANKACILAR Yayın türü : Yerel süreli Basım yeri : İstanbul Yılı : 20 Sayısı : 70 - Eylül 2009 Türkiye Bankalar Birliği adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Ekrem KESKİN Genel Yayın

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXX, SAYI I, S. 301-320 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler 6/1 (2008)s.1-22. SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2008 Cilt : 6 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. MANİSA Elektronik Finans Hizmetleri Açısından Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.,

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail. İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014 Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı