ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR."

Transkript

1 www. www. er.com er.com er.com ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR er.com er.com Hazırlayan: Zafer TEBER BURSA

2 İçindekiler Araştırmanın Konusu... 1 Araştırmanın Amacı... 1 Araştırmanın Önemi... 2 Anakütle, Örneklem (Seçimleri)... 2 Anket Formu... 3 Araştırma Yöntemi... 4 Betimsel İstatistikler Çıkarımsal İstatistikler Sonuç... 16

3 ARAŞTIRMA KONUSU: Bilişim Teknolojileri: Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavramı sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutamayız. Bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisi bulunmaktadır: 1. Yazılım 2. Hizmetler 3. Donanım 4. Ekipmanlar Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bu teknolojiler, ülkelerin birinci veya üçüncü sınıf olmalarını belirleyecek kadar büyük bir öneme sahiptirler. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler istenilen noktalara geleneksel yollardan milyonlarla ifade edilebilecek bir oranda daha hızlı ulaştırılabilmektedir. Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, "içerik" (bilgi) ve ''teknoloji"nin (bilgi teknolojisi) bütünleşmesiyle sağlanacaktır. Bilişim teknolojisinin altyapısı bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına dayanır ancak bu teknolojide insani unsuru yok sayılamaz. Bu teknolojiyi yarısı donanım, yarısı yazılımdan oluşan bir elmaya benzetirsek; insanı da bu elmanın oluşumunu sağlayan özsuya benzetebiliriz. Zira donanımın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına ihtiyaç duymaktadır. Bu teknolojiler esasen insan aklının yansımasından başka bir şey değildirler. Bilişim teknolojisi, yaşamımızın her alanında her türlü işimizin yapılmasında bize yardımcı olmakla beraber bizi birçok angaryadan da kurtarmaktadır. Yani bize özümüze daha fazla zaman ayırma ve yoğunlaşma imkânı ermektedir. Buna imkân bulmuş insan zekâsının daha neler başarabileceğini hayal etmek bile gerçekten zordur. ARAŞTIRMANIN AMACI: Araştırmanın genel amacı Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerinin bilişim teknolojilerine erişim yollarını, kullanım amaçlarını ve ne sıklıkla bilişim teknolojilerini kullandıklarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Sayfa 1

4 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ: Gelişen ve küreselleşen dünyayla birlikte teknoloji tüm hayatımızda etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Özellikle son dönemlerde gelişen cep telefonu ve bilgisayar teknolojileri (Akıllı telefonlar, Tablet bilgisayarlar), sosyal arkadaşlık siteleri (facebook, twitter, google + vb. ) gibi birçok yenilik bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bilişim teknolojilerinin üniversite öğrencileri tarafından kullanımını üzerine son zamanlarda yapılan bir araştırma olmaması sebebiyle, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerinden seçilen 50 kişilik bir örneklemle güncel bir araştırma analizi yapmak ve kaynak yetersizliğinin az da olsa önüne geçmek için gerçekleştirilmiştir. ANAKÜTLE: Araştırma kapsamına giren, aynı özellikleri taşıyan birimlerin ya da bireylerin oluşturduğu topluluğa ana kütle denir. ANAKÜTLE SEÇİMİ: Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ÖRNEKLEM: Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa örneklem denir. ÖRNEKLEM SEÇİMİ: Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden seçilen 50 kişilik öğrenci topluluğu Sayfa 2

5 ANKET FORMU: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI Bölümünüz: Cinsiyetiniz? ( ) 1. Bay ( ) 2. Bayan 2- Yaşınız? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gelir düzeyiniz nedir? ( ) tl altı ( ) tl ( ) tl ( ) tl üstü 4- İnternet erşimine sahipmisiniz? ( ) 1. Evet ( ) 2. Hayır 5- İnternet erişiminde kullandığınız bağlantı türü nedir? ( ) 1. Adsl ( ) 4. Fiber ve Mobil ( ) 2. Fiber ( ) 5. Adsl ve Mobil ( ) 3. Mobil( 2G,3G) 6 -İnternet e erişiminizi daha çok hangi teknolojik cihazdan sağlıyorsunuz? ( ) 1. Bilgisayar (masaüstü, notebook) ( ) 2. Tablet bilgisayar ( ) 3. Akıllı telefonlar ( android, ios,symbian) ( ) 4. Diğer İnternete ulaştığınız cihazınızda bir güvenlik yazılımı varmı? ( ) 1. Evet ( ) 2. Hayır 8- Bir günde internet kullanımında harcadığınız süre nedir? ( ) 1. 1 saatten az ( ) saat ( ) saat ( ) saat ( ) 5. 7 saatten fazala 9- İnternet i daha çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? ( ) 1. Araştırma yapmak ( ) 2. E-posta göndermek ve almak ( ) 3. Sosyalleşmek ( Sosyal ağlar facebook,twitter vb.) ( ) 4. Haber grupları veya çevrimiçi tartışma forumları ( ) 5. Online alışveriş (e-ticaret ) 10- İnternette üzerinden en çok indirdiğiniz dosya türü nedir? ( ) 1. Pdf-docx (makele, roman vs) ( ) 2. Mp3-wav(müzik, ses kayıtları vs) ( ) 3. Mpeg-mkv (film, fragman,tanıtım videoları) 11- Lisans eğitiminiz bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı planlıyormusunuz? ( ) 1.Evet ( ) 2. Hayır 12- Teknolojiyle ilginizi değerlendiriniz? ( ) 1. Çok ilgiliyim sürekli yeni gelişmeleri takip ederim ( ) 2. Çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum ( ) 3. Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor 13- Oyunlarla aranız nasıldır? (internet üzerinden, mobil, pc, konsol, portable) ( ) 1.Her gün düzenli oyun oynarım ( ) 2. Boş zamanları değerlendirmek adına oyun oynuyorum ( ) 3. Oyun oynamam Sayfa 3

6 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Ki Kare Analiz Yöntemi: Ki-kare analiz yöntemi özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir analiz yöntemidir. Ki-kare analiz yöntemi frekans dağılımları üzerinden işlem yapan bir analiz yöntemidir. İki değişkenin birbirlerinden bağımsız olması aralarında bir ilişkinin bulunmadığı anlamına gelir. Ki-kare testi değişkenlerin bağımsızlığını ölçmede yaygın olarak kullanılır. Öte yandan Ki-kare analiz yöntemi iki değişken arasındaki ilişkinin şiddeti konusunda oldukça sınırlı bilgi verir. Gözlenen Ki-kare değerinin büyüklüğü sadece modelin veriye uyumunun bir göstergesi değildir. Bu değer örnek hacminden de etkilenmektedir. Bu nedenle Ki-kare analiz yöntemiyle ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli özellikle serbestlik derecesidir. Serbestlik derecesi arttıkça Ki-kare testi normal dağılıma benzemeye başlar. Ayrıca Ki-kare değeri serbestlik derecesine bağlı olduğundan, analizde yer alan gözlem sayısı arttıkça Kikare değeri de artar. Sonuçta anlamlı farklılıkların varlığına ilişkin işaretler elde etme olasılığı da artar. Ki-kare analiz yönteminde Ho (sıfır hipotezi) olarak değişkenler arasında ilişki yoktur varsayımı öne sürülür. Aslında Ki-kare analiz yöntemi iki değişken arasında sistematik bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemeye yardım eder. Yani Ki-kare analiz yöntemi bir çapraz tabloda yer alan değişkenler arasındaki gözlenen ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle Ki-kare analiz yöntemi daha çok düşük ölçüm düzeylerindeki değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılır. Ki-kare analiz yöntemi gözlenen frekans değerleri ile teorik olarak beklenen frekans değerlerinin karşılaştırmasını yapar. Bir çapraz tabloda yer alan her bir hücre için bu iki değer arasındaki farkın kareleri alınır. Beklenen değere olan oranı bulunur. Bu oranların toplamı ise Ki-kare değerini verir. Bulunan bu değer kritik tablo değerinden büyük ise anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Ki-kare Uygunluk Testi K sınıflı bir frekans dağılımının teorik olarak varsayılan normal, binom, poission gibi herhangi bir dağılıma ya da probability density function, cumulative density function gibi herhangi bir olasılık dağılımına uygunluğunu belirlemek için uygulanan Ki-kare testlerine Ki-kare uygunluk testi adı verilir. Kikare uygunluk testine k sınıflı frekans dağılımında her bir sınıfta gözlenen frekansları ile varsayılan k sınıflı bir teorik dağılım fonksiyonuna göre hesaplanan beklenen frekanslar arasındaki farkların belirli sınırlar içerisinde kalıp kalmadığı test edilir. Kikare uygunluk testi modeline pearson; Ki-kare uygunluk testi modeli adı da verilmekte ve sıfır hipotezi varsayılan dağılıma uygunluk vardır şeklinde kurulmaktadır. Sayfa 4

7 BETİMSEL İSTATİSTİKLER: Aşağıdaki grafik 1 de ankete katılan 50 kişinin cinsiyet dağılımı görülmektedir. Grafik 1. Cinsiyet değişkeninin pasta grafiği erkek kadin 20 40,0% 30 60,0% Ankete katılan 50 kişinin 20 si erkektir. 30 u ise kadındır. Katılımcıların %40 ını erkekler %60 ını ise kadınlar oluşturmuştur. Aşağıdaki grafik 2 de ankete katılan 50 kişinin yaş değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Grafik 2. Yaş değişkeninin pasta grafiği yas ,0% 4 8,0% 7 14,0% ,0% 10 20,0% 12 24,0% Ankete katılan 50 kişinin 12 si 20 yaşında, 10 u 21 yaşında, 10 u 19 yaşına, 7 si 18 yaşında, 4 ü 23 yaşında, 7 si de 22 yaşındadır. Katılımcıların %24 ünü 20 yaşındakiler, Sayfa 5

8 %20 sini 21 yaşındakiler, %20 sini 19 yaşındakiler, % 14 ünü 22 yaşındakiler %8 ini 23 yaşındakiler, %14 ünü 18 yaşındakiler, oluşturmuştur. Aşağıdaki grafik 3 de ankete katılan 50 kişinin gelir değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Grafik 3. Gelir değişkeninin pasta grafiği gelir 600 alti ustu 6 12,0% 9 18,0% 17 34,0% 18 36,0% Ankete katılan 50 kişinin 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelire, 17 si 800 ile 1000 TL arasında bir gelire, 9 u 600 TL altında bir gelire, 6 sı 1000 TL üstünde bir gelire sahiptir. Katılımcıların %36 sını 600 ile 800 TL arasında geliri olan, %34 ünü 800 ile 1000 arasında geliri olan, %18 ini 600 TL altında geliri olan, % 12 sini 1000 TL üstünde geliri olan öğrenciler, oluşturmuştur. Grafik 4. Bölüm değişkeninin çubuk grafiği ,0% ,0% 8 16,0% 2 4 8,0% 6 12,0% 5 10,0% 5 10,0% 0 uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat bolumu Yukarıdaki grafik 4 de ankete katılan 50 kişinin bölüm değişkenine ait dağılımı görülmektedir. Sayfa 6

9 Ankete katılan 50 kişinin 13 ü ekonometri bölümünden, 4 ü kamu yönetiminden, 6 sı çalışma ekonomesiden, 8 i işletme bölümünden, 5 i maliye bölümünden 5, i iktisat bölümünden 9 u da ulusalar arası ilişkiler bölümündendir. Bu öğrencilerin %18 i uluslar arası ilişkiler, %8 i kamu yönetimi, %26 sı ekonometri, % 12 si çalışma ekonomisi, %16 sı işletme, %10 u maliye, %10 u iktisat bölümündendir. Sayfa 7

10 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİKLER: Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki yoktur. H 1 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki vardır. Gelir ile internet erişimi sahipliği değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 1. gelir ile internet erişim sahipliği değişkenlerinin çapraz tablosu gelir Total 600 alti ustu gelir * s3 Crosstabulation % within s3 % within s3 % within s3 % within s3 % within s3 1 2 Total ,4%,0% 18,0% ,7%,0% 36,0% ,7% 100,0% 34,0% ,2%,0% 12,0% ,0% 100,0% 100,0% İnternet erişimine sahip olanların 9 u 600 TL ve altı gelir düzeyine, 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelir düzeyine, 16 sı 800 ile 1000 TL arasında gelir düzeyine, 6 sı 1000 TL ve üstü bir gelir düzeyine sahiptir. İnternet erişimine sahip olmayan 1 tane gelir düzeyi vardır o da 800 ile 1000 TL arasında gelir düzeyine sahiptir. Tablo 2. Gelir ile internet erişim sahipliği değişkenlerine ilişkin Ki-kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests s3 Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 1,981 a 3,576 2,197 3,532,429 1,513 a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 1,981 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,576 dır. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Gelir ile internet erişimi sahipliği arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 8

11 Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan sürenin ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki yoktur. H 1 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki vardır. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 3. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerinin çapraz tablosu s7 * cinsiyet Crosstabulation s7 Total cinsiy et erkek kadin Total ,0% 10,0% 12,0% ,0% 36,7% 38,0% ,0% 46,7% 38,0% ,0% 3,3% 8,0% ,0% 3,3% 4,0% ,0% 100,0% 100,0% İnternet günde 1 saatten az kullanan kullanıcıların 3 ü bay 3 ü bayan, günde 1 ile 3 saat arasında kullanan kullanıcıların 8 i bay 11 i bayan, günde 3 ile 5 saat arasında kullanan kullanıcıların 5 i bay 14 ü bayan, günde 5 ile 7 saat arasında kullanan kullanıcıların 3 ü bay 1 i bayan, günde 7 saatten fazla kullanan kullanıcıların 1 i bay 1 i bayandır. Tablo 4. Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 3,893 a 4,421 3,948 4,413,004 1,952 a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 3,893 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,421 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Cinsiyet ile internet kullanımında harcanan süre arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 9

12 Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıklarının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki yoktur. H 1 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki vardır. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 5. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerinin çapraz tablosu s12 * cinsiyet Crosstabulation s12 Total cinsiy et erkek kadin Total 0 2 2,0% 6,7% 4,0% ,0% 46,7% 52,0% ,0% 46,7% 44,0% ,0% 100,0% 100,0% Her gün düzenli oyun oynayan 0 bay 2 Bayan, Boş zamanlarımı değerlendirmek adına oyun oynayan 12 bay 14 bayan, oyun oynamayan 8 bay 14 bayan vardır. Tablo 6. Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 1,865 a 2,394 2,570 2,277, ,000 a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 1,865 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,394 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Cinsiyet ile oyun oynama alışkanlıkları arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 10

13 Bağlantı türü ile internet kullanım amacının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. H 1 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki vardır. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 7. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerinin çapraz tablosu s8 * s4 Crosstabulation s8 Total % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 % within s4 s Total ,7%,0%,0%,0% 23,1% 26,0% ,7%,0%,0%,0% 7,7% 8,0% ,9%,0% 50,0% 50,0% 46,2% 44,0% ,7% 100,0%,0% 33,3% 15,4% 16,0% ,0%,0% 50,0% 16,7% 7,7% 6,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Adsl bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 10, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 3, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 12, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 3, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 0 dır. Fiber bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E- posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 0, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 1, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 0 dır. Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 1, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 0, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dır. Fiber ve Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 0, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 0, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 3, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 2, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dir. Adsl ve Mobil bağlantısı kullanıp interneti araştırma yapmak için kullananların sayısı 3, E-posta gönderip almak için kullananların sayısı 1, Sosyalleşmek için kullananların sayısı 6, Haber ve forumları okumak için kullananların sayısı 2, Online alışveriş yapmak için kullananların sayısı 1 dir. Sayfa 11

14 Tablo 8. Bağlantı türü ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 20,648 a 16,192 19,091 16,264 3,668 1,055 a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 20,648 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,192 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bağlantı türü ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Teknolojiyle ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapmanın ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki yoktur. H 1 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki vardır. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerine ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 9. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerinin çapraz tablosu s10 * s11 Crosstabulation s10 Total 1 2 % within s11 % within s11 % within s11 s Total ,0% 11,1%,0% 20,0% ,0% 88,9% 100,0% 80,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Teknolojiye ilgili olup sürekli yeni gelişmeleri takip eden katılımcıların 7 si lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmekte, Teknolojiye ilgileri çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum görüşünü bildiren kullanıcıların 3 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmekte, Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor görüşünü bildiren katılımcıların 0 ı lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmektedir. Teknolojiye ilgili olup sürekli yeni gelişmeleri takip eden katılımcıların 13 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemekte, Teknolojiye ilgileri çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor takip edemiyorum Sayfa 12

15 görüşünü bildiren kullanıcıların 24 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemekte, Teknoloji benim ilgi alanıma girmiyor görüşünü bildiren katılımcıların 3 ü lisans eğitimi bitince bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı düşünmemektedir. Tablo 10. Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 4,896 a 2,086 5,305 2,070 4,610 1,032 a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 4,896 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,086 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Teknolojiye ilgi ile bilişim üzerine yüksek lisans yapma arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Bölüm ile internet kullanım amacının ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. H 1 : : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki vardır. Bölüm ile internet kullanım amacı ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 11. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerinin çapraz tablosu s8 * bolumu Crosstabulation s8 Total % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu % within bolumu bolumu uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat Total ,2% 25,0% 15,4% 50,0% 12,5% 20,0% 60,0% 26,0% ,1%,0% 7,7% 16,7% 12,5%,0%,0% 8,0% ,3% 25,0% 53,8% 33,3% 62,5% 60,0% 20,0% 44,0% ,3% 25,0% 23,1%,0%,0%,0% 20,0% 16,0% ,0% 25,0%,0%,0% 12,5% 20,0%,0% 6,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sayfa 13

16 Uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan katılımcıların 2 si interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 3 ü sosyalleşmek, 3 ü haber grupları ve forumları okumak, 0 ı online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Kamu yönetimi bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 1 i sosyalleşmek, 1 i haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Ekonometri bölümünde okuyan katılımcıların 2 si interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 7 si sosyalleşmek, 3 ü haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Çalışma ekonomisi bölümünde okuyan katılımcıların 3 ü interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 2 si sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.işletme bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 1 i E-posta gönderip almak, 5 i sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.maliye bölümünde okuyan katılımcıların 1 i interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 3 ü sosyalleşmek, 0 ı haber grupları ve forumları okumak, 1 i de online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır.iktisat bölümünde okuyan katılımcıların 3 ü interneti araştırma yapmak, 0 ı E-posta gönderip almak, 1 i sosyalleşmek, 1 i haber grupları ve forumları okumak, 0 ı da online alışveriş yapmak için interneti kullanmaktadır. Tablo 12. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 21,336 a 24,619 24,470 24,435,848 1,357 a. 34 cells (97,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 21,336 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,619 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bölüm ile internet kullanım amacı arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğinin ilişkili olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki analiziler yapılmıştır. Bunun için test edilecek hipotezler şöyledir: H 0 : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki yoktur. H 1 : : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki vardır. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğe ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Sayfa 14

17 Tablo 13. Bölüm ile güvenlik yazılımına sahiplik değişkenlerinin çapraz tablosu s6 * bolumu Crosstabulation s6 Total 1 2 % within bolumu % within bolumu % within bolumu bolumu uluslararasi kamu ekonometri ceko istletme maliye iktisat Total ,8% 100,0% 76,9% 83,3% 87,5% 60,0% 80,0% 80,0% ,2%,0% 23,1% 16,7% 12,5% 40,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Uluslararası ilişkiler bölümde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 7, Kamu yönetimi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 4, Ekonometri bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 10, Çalışma ekonomisi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 5, İşletme bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olan katılımcıların sayısı 7, Maliye bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olanların sayısı 3, İktisat bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olanların sayısı 4 dür. Uluslararası ilişkiler bölümde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 2, Kamu yönetimi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 0, Ekonometri bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 3, Çalışma ekonomisi bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 1, İşletme bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayan katılımcıların sayısı 1, Maliye bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayanların sayısı 2, İktisat bölümünde okuyup güvenlik yazılımına sahip olmayanların sayısı 1 dir. Tablo 14. Bölüm ile internet kullanım amacı değişkenlerine ilişkin Ki Kare istatistikleri Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Chi-Square Tests Asy mp. Sig. Value df (2-sided) 2,678 a 6,848 3,291 6,772,137 1,711 a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, Perason ki-kare istatistiği 2,678 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistiğin gözlenen anlamlık düzeyi 0,848 dir. Bu değer anlamlılık düzeyi olan 0,05 ten büyük olduğu için H 0 Red edilemez. Dolayısıysa H 0 : Bölüm ile güvenlik yazılımına sahipliğin arasında ilişki yoktur. Sonucuna varılır. Sayfa 15

18 SONUÇ: Ankete katılan 50 katılımcının 20 si Bay, 30 u ise Bayan, 12 si 20 yaşında, 10 u 21 yaşında, 10 u 19 yaşına, 7 si 18 yaşında, 4 ü 23 yaşında, 7 si de 22 yaşındadır. Katılımcıların bölüm ve gelir dağılımları sırasıyla 13 ü ekonometri bölümünden, 4 ü kamu yönetiminden, 6 sı çalışma ekonomesiden, 8 i işletme bölümünden, 5 i maliye bölümünden 5, i iktisat bölümünden 9 u da ulusalar arası ilişkiler bölümünden, 18 i 600 ile 800 TL arasında bir gelire, 17 si 800 ile 1000 TL arasında bir gelire, 9 u 600 TL altında bir gelire, 6 sı 1000 TL üstünde bir gelire sahiptir. Gelir değişkeni internete erişim sahipliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip değildir. Gelir ne kadar düşük olursa olsun katılımcıların internete erişimini etkilemektedir. Katılımcılardan 38 kişi %76 oranı ile internette ortalama olarak 3 saat zaman geçirmektedir. Katılımcılardan 26 kişi %52 oranı ile boş zamanları değerlendirmek adına oyun oynamaktadır. Katılımcıların 28 i %56 sı internet erişiminde Adsl altyapısını kullanmaktadır. Adsl altyapısını kullanan katılımcıların interneti en çok sosyalleşmek (Sosyal ağlar facebook, twitter vb.) üzerine kullanmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden katılımcıların 7 si lisans eğitimi bitince Bilişim üzerine yüksek lisans yapmayı planlamaktadır. Aynı zamanda 13 ü ise lisans eğitimi bitince Bilişim üzerine yüksek lisans yapmamayı düşünmektedir.bu Sonuçlar bize teknolojiye olan ilginin gelecek planlamasında etkili olmadığını göstermiştir. İnterneti en çok araştırma yapmak için kullanan bölümler çalışma ekonomisi ve iktisat bölümü olmuştur. Katılımcılardan 40 kişi internete ulaştığı cihazda güvenlik yazılımı kullanmaktadır. Bu sonuç bize eğitim düzeyinin internet güvenliği bilincini arttırdığını göstermektedir. Sayfa 16

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi Parametrik Olmayan Testler Ki-kare (Chi-Square) Testi Ki-kare (Chi-Square) Testi En iyi Uygunluk (Goodness of Fit) Ki-kare Dağılımı Bir çok önemli istatistik testi ki kare diye bilinen ihtimal dağılımı

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir.

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Bağımlı Örneklerde Ki-Kare testi -- Mc Nemar Testi Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Örnek: Sigara içmeyle ilgili bir çalışmada, kişilere sigarayı

Detaylı

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18. Sayı:1. Haziran 2014 ss.45-63 GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Customer Satisfaction Survey Intended GSM Operators Ediz ATMACA 1 Medine

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Ki- Kare Testi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

Ki- Kare Testi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Dr. Mehmet SEZGİN 19 Ekim 2012 ANTALYA Günümüz insanları, insanoğlunun binlerce yıllık birikimini bilişim teknolojileri sayesinde cebinde taşıyor 2

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik...

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan İnternet ve Cep Telefonu Reklamları Araştırması tamamlandı. Araştırmada internet

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beykent.edu.tr 1 Güven aralığı ve Hipotez testi Güven aralığı µ? µ? Veriler, bir değer aralığında hangi değeri gösteriyor? (Parametrenin gerçek

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHÇESİ Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0 Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü ü Mermer Sektörü ve Bilişim i Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI 26 Mayıs, 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 10 11 12 TOPLAM Numarası (1-9) Ağırlık 45 15 30 20 110 Alınan Puan Yönerge 1. Bu sınavda

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

çözümlemesi; beklenen değer ile gözlenen değer arasındaki farkın araştırılması için kullanılır.(aralarındaki fark anlamlı mı?)

çözümlemesi; beklenen değer ile gözlenen değer arasındaki farkın araştırılması için kullanılır.(aralarındaki fark anlamlı mı?) BÖLÜM 5. (Kİ-KARE) ÇÖZÜMLEMESİ çözümlemesi; beklenen değer ile gözlenen değer arasındaki farkın araştırılması için kullanılır.(aralarındaki fark anlamlı mı?) Örneğin; Bir para atma deneyinde olasılıkla

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Biyoistatistik. Uygulama 1

Biyoistatistik. Uygulama 1 Biyoistatistik Uygulama 1 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 DİŞ MACUNU-TEMDİŞ TEMPA Temizlik

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Ü. Barış Urhan Araştırmacı İrem Kızılca Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri Yrd.Doç.Dr. Pınar YILDIRIM Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hipotezler ve Testler Hipotez, kitleye(yığına) ait

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir.

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. BİYOİSTATİSTİK Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. Veri Analiz Bilgi El ile ya da birtakım bilgisayar programları

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotez Testi Rehberi Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotezler Sıfır Hipotezi: H 0 Aksi kanıtlanmadığı sürece doğru olduğu düşünülen varsayımdır. H 0 ın kanıta ihtiyacı yoktur. H 0 ı ret etmek

Detaylı

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri mevcut bilgisayarlar

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İşveren Markası ve İtibar Yönetimi 18 Ekim 2012 Burçak Pak Yılmaz Yenibiris.com Portal Koordinatörü İşveren Markası İşveren Markası İletişim

Detaylı

*Bir boyutlu veri (bir özellik, bir rasgele değişken, bir boyutlu dağılım): ( x)

*Bir boyutlu veri (bir özellik, bir rasgele değişken, bir boyutlu dağılım): ( x) 4. Ders Tablolar: Hazırlama ve Analiz *Bir boyutlu veri (bir özellik, bir rasgele değişken, bir boyutlu dağılım): Örnek1: 4 çocuklu bir ailede kız çocukların sayısı X rasgele değişkeni olsun. Mendel yasalarına

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Student t Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek örnek t testi SPSS de tek örnek t testi uygulaması Bağımsız iki örnek

Detaylı

Giriş Masaüstü Bilgisayar,

Giriş Masaüstü Bilgisayar, Giriş Matbaanın icadı, radyo ve tv ile başlayan iletişim teknolojileri günümüzde içlerinde en kapsayıcı olan internet ile son halini almıştır. 1990 lı yıllardan itibaren günlük hayatta aktif olarak kullanılmaya

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Levent Özen. www.leothemaster.net

Levent Özen. www.leothemaster.net Levent Özen Konular: Küçük Dünya - Yakınlığın 6 Derecesi Sosyal Ağ Tarihi ve Gelişimi Web Teknolojisi (1.0 5.0) Sosyal Yazılım ve esosyal Hayat Sosyal Ağlar Etiket Kullanımı Sosyal Ağ Modelleri Sosyal

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

2016 DA DİJİTAL DÜNYA

2016 DA DİJİTAL DÜNYA we are social DA DİJİTAL DÜNYA WE ARE SOCIAL IN DÜNYA ÇAPINDA DİJİTAL, SOSYAL VE MOBİL VERİ, TREND VE İSTATİSTİKLERİNİN İNCELEMESİ SIMON KEMP WE ARE SOCIAL @wearesocialsg 1 GLOBAL VE BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bağlı Müdürlükler Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bilişim Altyapısı Kurma ve İşletme Yüksek Güvenlik ve Yedeklilik 225 m2 lik sistem

Detaylı

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir.

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Donanım: Bilgisayarın gözle görülen, elle tutulan tüm elektronik parçalarına donanım

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması 22 Temmuz 2015, ANKARA tkhk.istatistik@saglik.gov.tr İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 1 Hazırlayanlar: H. Erkin SÜLEKLİ (Sağlık Uzman Yardımcısı) Aziz

Detaylı

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 1: Temel Kavramlar

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 1: Temel Kavramlar Su Ürünlerinde Temel İstatistik Ders 1: Temel Kavramlar Ben kimim? Yalçın İŞLER Yardımcı Doçent Doktor İ.K.Ç.Ü. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü http://me.islerya.com islerya@yahoo.com Cep telefonumdan

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Mayıs 2015 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 3 ÇALIŞMANIN

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ HİPOTEZ NEDİR?

HİPOTEZ TESTLERİ HİPOTEZ NEDİR? HİPOTEZ TESTLERİ HİPOTEZ NEDİR? Örnekleme ile test edilmeye çalışılan bir popülasyonun ilgili parametresi hakkında ortaya sunulan iddiadır. Örneğin; A dersi için vize ortalaması 50 nin altındadır Firestone

Detaylı

Yeni Sosyalleşme Sürecinde Online Topluluklar: Niğde Örneği

Yeni Sosyalleşme Sürecinde Online Topluluklar: Niğde Örneği Yeni Sosyalleşme Sürecinde Online Topluluklar: Niğde Örneği Makalenin Dergiye Ulaşma Tarihi: 04.03.2014 Yayın Kabul Tarihi: 27.11.2014 Doç. Dr. Bülent KARA Yeni Sosyalleşme Sürecinde Online Topluluklar:

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

Nitel Tepki Bağlanım Modelleri

Nitel Tepki Bağlanım Modelleri Doğrusal-Dışı Yaklaşım ve Nitel Tepki Bağlanım Modelleri Doğrusal-Dışı Yaklaşım ve Ekonometri 2 Konu 18 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Doğrusal-Dışı Yaklaşım ve UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Öğr. Gör. Ali YILDIZ Öğr. Gör. Fatih Mehmet DEMİR Muğla

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı