MİMARİ PROJE TASARIMINDA RESMİ ONAY SÜRECİ VE SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARİ PROJE TASARIMINDA RESMİ ONAY SÜRECİ VE SORUNLARI"

Transkript

1 MİMARİ PROJE TASARIMINDA RESMİ ONAY SÜRECİ VE SORUNLARI Giriş Mimari proje hazırlanması ve hayata geçirilmesi, okullarda öğretilen tasarım evresinin dışında pek çok girdi ve sorunla beslenen çok zorlu bir süreç. İşlevsellik, görsellik, ilerici/yenilikçi olma ideallerinin yanı sıra, projenin kente, kurallara, çevreye, iklim, zemin ve afet koşullarına uygun olması gibi pek çok kriter yer alıyor. Bu kriterleri belirleyen yönetmeliklerin, kanunların incelenip projeye yansıtılması başlı başına zor bir iş iken, bir de yönetmeliklerin ucu açık kalmış noktalarında işveren-belediye-itfaiyesığınak komisyonu-mimarlar odası çokgenlerinin içinde boğulmamak neredeyse imkansız hale geliyor. Mimari projeye başlarken yapılması gerekenler Tasarıma başlarken, öncelikli olarak arsa ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak işverenden ve/veya belediyelerden temin edilmesi gerekir. Çünkü arsa içerisinde yapabileceğimiz yapının sınırları, yüksekliği, niteliği vs gibi tasarımın en temel verileri bu belgelerden ortaya çıkacaktır. Bu belgelerin içerisinde en önemlileri, imar durumu röperli kroki veya inşaat istikamet rölövesi kot-kesit belgesi zemin etüt raporu tapu belgesi olarak özetlenebilir. Mevcut verileri ve kısıtlamaları öğrendikten sonra asla atlanmaması gereken bir konu da, ilgili tüm yönetmeliklerin incelenmesidir. Proje sürecinde en çok karşılaşılan problemlerden biri, avan proje bitti diye düşünüldüğü anda, bir adet daha yangın merdiveni yapılması gerektiğinin ortaya çıkması, ve bunun da tüm projeyi baştan çözmekle sonuçlanabilmesi, ya da imar durumunda istenen net tavan yüksekliğinin projede sağlanamadığının görülmesi, statik ve elektrik-mekanik projelerinin bu duruma göre baştan gözden geçirilmesi benzeri konulardır. Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması için, projeyi ilgilendiren tüm kuralların, kanun ve yönetmeliklerin en baştan incelenmesi en doğrusu olacaktır. Bu noktada mutlaka göz atılması gereken yönetmelikler, imar yönetmeliği (ilgili Büyükşehir Belediyesi ne ait), yangın yönetmeliği, otopark yönetmeliği, deprem yönetmeliği (statik grup tarafından), binalarda ısı yönetmeliği (mekanik grup tarafından), sığınak yönetmeliği, enerji verimliliği yönetmeliği, ve bina işlevine bağlı olarak gereken diğer yönetmelikler (hastane yönetmeliği vs. gibi) 1

2 Mimari projeye devam ederken görüş alınması gereken merciler Gerekli verileri elde ettikten ve inceledikten sonra tasarım yapmanın, bilgisayara veri girip çözüm almak kadar basit olacağını düşünmek ise büyük bir yanılgıdır. Çünkü aslında pek çok kuralın, o kuralları yazanlar dışında kimseye pek de bir şey ifade etmediği, kuralları anlayıp uygulamak için mutlaka yazanlara, onaylayacaklara ya da danışmanlara danışılması gerektiği bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Bu gibi durumlarda, anlamadığımız konuları, belediye, itfaiye, gerekli danışmanlar arasında mekik dokuyarak çözümlemeye çalışmak gerekmektedir. Bu görüşmeler projenin erken aşamalarında yapılırsa, doğru yolda ilerleyebilmek için tasarımın önü açılacaktır. Peki bu görüşmeler kimlerle ne aşamalarda, elimizde hangi bilgiler varken yapılmalıdır? İşveren Öncelikle avan projeye başlarken, imar durumu üzerinden işverene arsasında ne kadar alanda, ne kadar yükseklikte, hangi sınırlarda proje yapılabileceği anlatılmalıdır) eğer işveren konusuna hakimse elbette bunları zaten biliyor olacaktır). İşvereni karşılaşabileceği sorunlar ve kısıtlamalarla ilgili uyarmak gereklidir. İtfaiye Daire Başkanlığı Avan projenin üzerinden İtfaiye Daire Başkanlığı yla görüşülebilirse çok yararlı olur. Proje danışmanları arasında yangın danışmanı yer alsa da, yetkili mercilerle görüşmenin her zaman yararı olacaktır. Zaten proje ruhsatı için İtfaiye Daire Başkanlığı nın da onayı istenecektir. Sivil Savunma (Sığınak Komisyonu) Yine avan proje çalışmaları devam ederken, ilgili belediyenin afet yönetimi birimi altındaki sığınak komisyonu ile de proje üzerinden görüşme yapmak çok doğru olacaktır. Mevcuttaki sığınak yönetmeliği, diğer pek çok yönetmeliğin aksine, yeterince kapsamlı ve açıklayıcı olmayabilir. Dolayısıyla sığınak komisyonunun, yönetmelikte yazmayan pekçok ilave talebi olabilmektedir. Sığınak mekanı da, projenin büyüklüğüne göre orantılı olarak ciddi bir alan kaplayabileceğinden, projenin mekansal kurgusunda önemli problemler yaratabilir. İSKİ Daha çok altyapı ve mekanik tesisat disiplinlerini ilgilendiriyor olsa da, ruhsat için İSKİ den de onay alınması için yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ve detaylarının da mimari vaziyet planında belirtilmesi gerekmektedir. Bu noktada bağlayıcı herhangi bir yönetmelik olmasa da, İSKİ den arsanın altyapı girişlerinin nereden olacağı gibi bilgilerin altyapı danışmanı tarafından temin edilmesi ve kabaca bir proje çizilmesi gerekmektedir. 2

3 Ağaçlar ve Korunacak Unsurlar Arazide inşaat yapılması düşünülen alanda halihazırda ağaç varsa, öncelikle hangilerinin belediyenin vaziyet planında var olduğunun incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ağaçların hangilerinin korunması gerektiği ile ilgili de belediyeyle görüşülmelidir.. Belediyeden ilgili kişiler arazideki ağaçları tek tek inceleyerek, yaşlarına ve çaplarına bakarak, hangi ağaçların korunması gerektiğini belirleyeceklerdir. Korunması gerekli ağaçların kesilmesine genellikle izin verilmemektedir. Onay süreci Gerekli mercilerden (işveren, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sivil Savunma, İSKİ vb.) gerekli görüşler alınıp projeye yansıtıldıktan sonra, onay süreci başlatılır. Bu sürecin, o İtfaiye Daire Başkanlığı onayı, o İSKİ onayı, o Sivil Savunma onayı, o Mimarlar Odası onayı olarak işlemesi en doğrusudur. İtfaiye onayının en başta alınması önerilir, çünkü deneyimler, en fazla sorunun itfaiyede çıkabildiğini göstermektedir. Çok iyi bir yangın danışmanınızın olmasına, projeyi daha önceden kontrol için itfaiyeye götürmüş olmanıza karşın, yine de bir sorun çıkması çok olasıdır. Dolayısıyla, proje kabul edilmeyip geri döndürülebilir ve eğer diğer onaylar alınmışsa, bütün sürecin tekrar edilmesi gerekebilir. 3

4 4

5 Mimarların bu süreçteki görevleri-mesleki ve etik duruşları Bütün bu sürecin içerisinde mimara düşen en büyük rol, tüm bu verileri, kısıtlamaları ve zorunlulukları iyice anlayıp, doğru şekilde yorumlayarak projeye aktarabilmesi olmalıdır elbette. Bütün bu verilerin kısıtlamaların projeyi zorlayacağı doğrudur. Ancak, zorlamaların ve kısıtlamaların da tasarımcının yaratıcılığını olumlu yönde tetikleyeceğini, ve daha iyi fikirler üretmeye yönelteceğini de unutmamak lazım. Elbette, kimi zaman kısmen çağdışı ya da gereksiz görülebilecek birçok kısıtlama ve zorunluluk karşımıza çıksa da, aslında tüm bunların iyi bir kent planlaması, doğru bir şehircilik sağlamaya, insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik kurallar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir yandan kuralları anlamaya, uygulamaya çalışırken, diğer yandan da bazılarının bu kurallara uymamak için neler yapabileceğini, kuralları esnetmek-delmek için hangi yollara başvurabileceğini, idari mercilerle bu konuda yaptığı temasları, kurduğu ilişkileri görmek, ülkedeki bürokrasinin ve kanunları ne durumda olduğunu ve ne kadar ciddiye alın(ma)dığını görmek açısından da özellikle genç mimarlara meslek ve hayat tecrübesi olarak geri dönmektedir. Ancak bütün bu yazılı kurallara uymak için çabalarken, aslında yazılı olmayan kurallar ve ilişkiler yumağı içinde boğuşmak, meslek ilkesi gereği ilerici ve idealist olmayı hedefleyen bir mimarı son derece hayal kırıklığına uğratabilecek noktalara varabilmektedir. Meslek bilinci sadece damga basmaktan ibaret olan görevlilerin önünde ceket ilikleyip, onay alabilmek için umutla bekleme noktasına gelinmektedir., Bunun yanısıra, bazılarının kuralları nasıl yıkıp bozduğunu, gördüğü her açıktan yararlanarak en fazla kazanç sağlayacak yollara başvurduğunu görüp, Türkiye bürokrasisindeki ikiyüzlülüğe tanık olunabiliyor. ve sonucunda ne yazık ki bir mimar olarak bu sistemin bir parçası haline de gelinebiliyor.., Bu da, mesleğinin başındaki mimarların, meslek etiğini ve kişisel inançlarını, duruşlarını sorgulamalarına neden olmuyor değil. NURŞAH GENÇ

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından

Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından Belediye Sınırı ve Ankara Mücavir Alan Sorunsalına Planlama Açısından Bir Yaklaşım Tahir ÇALGÜNER* - Cemal KAYNAK** Mücavir sözcüğü; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaklaşık 48 kanun ve Yönetmelikte

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU TODAİE YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 1-2 Kasım 2000 TODAİE- ANKARA BOŞLUK DOLDURUCU VE ARACI KURUM: MAHALLE MUHTARLIĞI Giriş Erbay Arıkboğa* Bu çalışmada mahalle

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

HAVAALANLARINDA YAPILACAK HAVACILIK ÇALIŞMASI VE GÖLGELEME TALİMATI (SHT-HÇG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVAALANLARINDA YAPILACAK HAVACILIK ÇALIŞMASI VE GÖLGELEME TALİMATI (SHT-HÇG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAALANLARINDA YAPILACAK HAVACILIK ÇALIŞMASI VE GÖLGELEME TALİMATI (SHT-HÇG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Sivil

Detaylı