KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

3 1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu sulcus intertubercularis te seyreder? A) M. brachialis B) M. brachioradialis C) M. biceps brachii D) M. triceps brachii E) M. deltoideus 2014 KASIM TUS 39. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi n. obturatorius tan inerve olur? A) M. sartorius B) M. quadratus femoris C) M. pectineus D) M. adductor magnus E) M. biceps femoris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi fissura orbitalis superior dan geçmez? A) A. ophthalmica B) V. ophthalmica C) N. ophthalmicus D) N. trochlearis E) N. abducens 6. Fovea radialis i sınırlandıran tendonların yüzeyelinden geçen anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinaculum flexorum B) Tendo musculi extensor carpi radialis longi C) Arteria radialis D) Nervus medianus E) Vena cephalica 3. Zona orbicularis aşağıdaki eklemlerden hangisinin bir bağıdır? A) Art. genus B) Art. sacroiliaca C) Art. coxofemoralis D) Art. atlantoaxialis mediana E) Art. zygaphophysialis 7. Aşağıdakilerden hangisi mediastinum superius ta yer alan bir oluşumdur? A) Kalp B) Aorta thoracica C) Ductus thoracicus D) Arteria subclavia dextra E) Vena subclavia sinistra 4. Trigonum suboccipitale nin inferolateral sınırını aşağıdaki kaslardan hangisi yapar? A) M. trapezius B) M. sternocleidomastoideus C) M. longissimus capitis D) M. obliquus capitis inferior E) M. splenius capitis 8. Aşağıdakilerden hangisi os coxae da bulunan yapılardan birisi değildir? A) Tuberositas glutea B) Tuber ischiadicum C) Linea arcuatae D) Spina ischiadica E) Foramen obturatum DENEME SINAVI 39 3

4 9. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris in bir dalıdır? A) Arteria facialis B) Arteria alveolaris inferior C) Arteria labialis superior D) Arteria palatina ascendens E) Arteria transversa facii 13. Aşağıdakilerden hangisi mesencephalon da bulunan oluşumlardan biri değildir? A) Colliculus superior B) Colliculus inferior C) Aquaeductus cerebri D) Nucleus oculomotorius accessorius E) Fasciculus gracilis 10. Vena jugularis externa aşağıdaki venlerden hangisine boşalır? A) Vena jugularis interna B) Vena subclavia C) Vena retromandibularis D) Vena facialis E) Vena brachiocephalica 14. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis in bir dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus zygomaticus C) Chorda tympani D) Nervus petrosus minor E) Nervus petrosus major 11. Aşağıdakilerden hangisi larynx te bulunmaz? A) Plica nervi laryngei B) Conus elasticus C) Plica vocalis D) Plica vestibularis E) Cartilago cuneiforme 15. Aşağıdaki proteinlerden hangisi nükleoplazmadan sitoplazmaya madde taşınmasına aracılık eder? A) Nükleoporin B) İmportin C) Eksportin D) COP I E) COP II 12. Plica semilunaris sindirim sisteminin hangi bölümünde yer alır? A) Oesophagus B) Mide C) Duodenum D) Colon E) Rektum 16. Aşağıdaki organlardan hangisinin epiteli çok tabakalı olarak izlenir? A) Yemek borusu B) Soluk borusu C) Mide D) Duodenum E) Kolon 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 17. Aşağıdaki organlardan hangisinde asidofilik plaklar izlenmez? A) Epifiz B) Prostat C) Timus D) Dalak E) Beyin (Alzheimer hastalığında) 21. Bir böbrek glomerülünde Bowman kapsülünün visseral yaprağında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Intraglomerüler mezanşial hücreler B) Ekstraglomerüler mezanşial hücreler C) Podositler D) Makula densa E) Jukstaglomerüler hücreler 18. Aşağıdaki organlardan hangisinde bir portal damar sistemi yer alır? A) Epifiz B) Hipofiz C) Tiroid D) Paratiroid E) Surrenal bez 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli değildir? A) Düz kaslar B) İskelet kasları C) Ekstraoküler göz kasları D) Damar endoteli E) Timus 19. Aşağıdaki hangi seçenekte kromatolizis doğru olarak tanımlanmıştır? A) Boyanan bir yapının boyanın özelliğini değiştirerek farklı bir renkte boyanması B) Bir hücrede protein sentezinin artması sonucu çok fazla ribozom olması C) Akson hasarı sonrası Nissl cisimlerinin azalması D) Akson hasarı sonrası hasar yerinden proksimale dejenerasyon E) Akson hasarı sonrası hasar yerinden distale dejenerasyon 23. Aşağıdakilerden hangisi GTPaz aktivitesi ile GTP moleküllerini GDP ye dönüştürür? A) camp B) İnositoltrifosfat C) G proteini alfa alt birimi D) G proteini beta alt birimi E) G proteini gama alt birimi 20. Aşağıdaki karaciğerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lobülünün ortasında toplanan kan buradan V. Porta ya akar. B) Karaciğerde safra akış yönü perifere doğrudur. C) Hepatositlerle sinuzoidlerin endoteli arasındaki boşluğa Disse mesafesi denir. D) Disse mesafesinde A vitamini depolayan hücreler izlenir. E) Portal triyad portal sahada yer alır. 24. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisinde, doğrudan veya dolaylı olarak enerji kullanılır? A) Adipositlere GLUT 4 ile glukoz taşınması B) Fe +2 nin DMT I ile lümenden enterosite taşınması C) Fruktozun bağırsak lümeninden intestinal hücreye girmesi D) Proksimal tübül hücresinde glikozun kana geçişi E) Sinir hücresinde potasyumun ekstraselüler ortamdan hücre içine taşınması DENEME SINAVI 39 5

6 25. Kürar veya benzeri bir ilaç verildiğinde iskelet kaslarında meydana gelen gevşeme aşağıdaki reseptörlerden hangisinin bloklanması ile gerçekleşir? A) Riyanodin B) Dihidropridin C) Beta 2 adrenerjik D) Nikotinik asetilkolin E) Muskarinik asetilkolin 29. Juguler venöz dalgalardan hangisi ventriküler kontraksiyonun sonunda ve ikinci kalp sesinin duyulması ile eş zamanlı dönemde oluşur? A) x dalgası B) v dalgası C) y dalgası D) a dalgası E) c dalgası 26. Dakikadaki solunum hacmi ile dakikada alveolar ventilasyon hacmi arasındaki fark aşağıdaki parametrelerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Tidal hacim B) Rezidüel hacim C) Transpulmoner basınç D) Dakikadaki solunum sayısı E) Fizyolojik ölü boşluk hacmi 30. Skala mediadaki endolenf içinde bulunan aşağıdaki hangi iyon korti organında tüy hücrelerinin depolarize olmasında en fazla etkilidir? A) Klor B) Sodyum C) Kalsiyum D) Potasyum E) Magnezyum 27. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde sadece aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aptt) uzamıştır? A) Faktör III B) Faktör VII C) Faktör VIII D) Faktör X E) Faktör XIII 31. Aşağıdakilerden hangisi hipofizer kortikotrop hücreleri eksprese ettiği prohormon konvertaz I enzimi tarafından proopiomelanokortinden (POMC) oluşturulan bir madde değildir? A) α MSH B) ACTH C) β Lipotropin D) N terminal protein E) Bağlantı proteini 28. Tersine gerim refleksinde iskelet kasındaki gevşemeyi sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A) γ motor nöron deşarjının artması B) α motor nöron sinyallerinin artması C) Kas iğciği afferent sinyallerinin artması D) Golgi tendon organı Ib afferent sinyallerin artması E) Mekanik etki ile aktin miyozin kompleksinin ayrılması 32. Fizyolojik koşullarda bir sinir hücresindeki voltaja duyarlı potasyum kanallarının kimyasal bir madde ile bloklanması aşağıdaki değişimlerden hangisine neden olur? A) Eşik potansiyel yükselir B) Depolarizasyonun oluşmaz C) Repolarizasyonda gecikme olur D) Dinlenim zar potansiyeli daha negatif olur E) Dinlenim zar potansiyeli daha pozitif olur 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 33. Yirmi yaşında erkek hasta geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra koyu renkli idrar yapma, halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan kan testlerinde anemi ve eritrositlerde parçalanma dikkati çekiyor. Aşağıdaki biyokimyasal yolaklardan hangisinin ürettiği molekül eksikliği bu klinik tabloyu izah etmektedir? 36. Aşağıdaki hangisi yağ asitlerinin mitokondriyal yıkımıdaki b oksidasyon enzimlerinden değildir? A) Karnitin Açil Transferaz B) Açil coa dehidrogenaz C) Enoil coa hidrataz D) Hidroksi açil coa dehidrogenaz E) Tiolaz A) A B) B C) C D) D E) E 34. Yenidoğan döneminde aldolaz B eksikliği tanısı konulmuş bir bebeğin dietinden aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması gereklidir? A) Laktoz B) Sükroz C) Maltoz D) Amiloz E) Selüloz Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi proteinden en zengindir? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) IDL E) HDL 38. Aşağıdakilerden hangisi kronik alkoliklerde gözlenen değişikliktir? A) Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda artış B) Glukoneogenezin hızlanması C) Laktat Piruvat dönüşümünde azalma D) Ürik asitin böbreklerden atılışında artış E) Sitoplazmik NADH/NAD+ oranında artış Yukarıdaki reaksiyonu katalize eden enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitrat Sentaz B) İzositrat Dehidrogenaz C) Süksinat Dehidrogenaz D) Süksinat Tiokinaz E) Akonitaz 39. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranında en fazla bulunan lipid türüdür? A) Sfingolipidler B) Fosfolipidler C) Kolesterol D) TAG E) Gangliozid DENEME SINAVI 39 7

8 40. Aşağıdakilerden hangisi insanda pürin biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir? A) PRPP Sentaz B) Glutamin PRPP Amidotransferaz C) Karbamoil fosfat sentetaz II D) Adenilosüksinat liyaz D) Formilglisinamid sentaz 44. Desmozin oluşumunda yer alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Hidroksilizin B) Askorbik asit C) Çinko D) Hidroksiprolin E) Bakır 41. mrna sentezi (transkripsiyon) esnasında aşağıdaki moleküllerden hangisi kullanılmaz? A) Kalıp DNA B) RNA polimeraz C) Primer D) ATP E) Transkripsiyon faktörleri 45. Kronik toksikasyonunda psikoz ve santral sinir sistemi bozukluklarına yol açabilen, aynı zamanda arginaz ve piruvat karboksilaz reaksiyonlarında ko faktör olan eser element hangisidir? A) Çinko B) Bakır C) Mangan D) Kobalt E) Selenyum 42. Eritrositlerde hemoglobin sentezlenebilmesine karşın aynı DNA ya sahip nötrofillerde sentezlenmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofillerde genin promotor bölgesinin metillenerek susturulması B) Nötrofillerde RNA polimeraz enziminin yeteri kadar çalışmaması C) Nötrofillerde transkripsiyon protein faktörlerinin bulunmaması D) Eritrositlerde DNA replikasyonunun daha hızlı olması E) Nötrofillerde nükleozomda H1 bulunması 46. ATP den fosfor gruplarının transferinde yer alan enzimlerin kofaktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Niasin B) Folik asit C) Magnezyum D) Sodyum E) Potasyum 43. Protein elektroforezinde alfa 2 bandında artış olduğu durum hangi klinik patoloji ile ilişkili olabilir? A) Nefrotik sendrom B) Antitripsin eksikliği C) Lenfoma D) Amfizem E) Portal siroz 47. Aşağıdaki plazma proteini fonksiyon eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A) Prealbumin Negative Akut Faz Reaktanı B) Hemoglobin Oksijen Transportu C) Hemopeksin Serbest Hem Transportu D) Seruloplazmin Antioksidan E) Albumin Transport 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini protein kinaz A aracılı göstermez? A) Glukagon B) Leptin C) Aldosteron D) TSH E) LH 52. Bilirubinin karaciğer hücre sitoplazmasında transportunu sağlayan hangisidir? A) Serbest taşınır B) Albumine bağlı taşınır C) Ligandine bağlanır D) Prealbumin E) Transferin 49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre dışına enerji gerektirmeden salgılanır doğrudan salgılanır? A) Aldosteron B) Glukagon C) Adrenalin D) Dopamin E) İnsulin 53. Plazma düzeyi hemolizden diğerlerine göre en az etkilenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Sodyum B) Laktat dehidrogenaz C) Potasyum D) Amonyum E) Demir 50. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ön hipofizde sentezlenmez? A) ADH B) TSH C) LH D) ACTH E) FSH 54. Aşağıdakilerden hangisi porfirin halkası içeren proteinlerin rolü değildir? A) Üre sentezi B) Hem yıkılımı C) Kanda CO 2 taşınması D) Nitrik oksit sentezi E) Amfetaminin detoksifikasyonu 51. Aşağıdakilerden hangisinde folik asit ve B12 gereklidir? A) Serin glisin dönüşümü B) Pürin sentezi C) Timin sentezi D) Histidin yıkılımı E) Metionin sentezi 55. Aşağıdakilerden hangisi asetil kolin salınımını inhibe ederek etki gösterir? A) Tetanoz toksini B) Botulinum toksini C) Kolera toksini D) Difteri toksini E) Labil toksin DENEME SINAVI 39 9

10 56. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hücre duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef dokulara tutunabilir? A) Serratia marcessens B) Klebsiella pneumoniae C) Neisseria gonorrhoeae D) Streptococcus pyogenes E) Moraxella catarrhalis 60. Aşağıdakilerden sitokinlerden hangisi eozinofillerin gelişiminden primer olarak sorumludur? A) IL 5 B) TNF C) IL 10 D) IL 13 E) Gama interferon 57. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisinin eksikliğinde menengokoksik menenjit sıklığı özellikle artar? A) C1 B) C2 C) C3 D) Bozunma hızlandırıcı faktör E) Properdin 61. Aşağıdakilerden hangisi aktinomikoz için yanlıştır? A) Endojen bir enfeksiyondur B) Sülfür granüllerine neden olur C) Etken aside dirençli boyanır D) En sık servikofasyal yerleşim görülür E) Pelvik tip RİA ile ilişkilidir 58. Aşağıdaki hücrelerden hangisi antikor aracılı hücresel sitotoksisite ile hücre ölümüne neden olmaz? A) NK hücre B) Makrofaj C) Eozinofil D) Sitotoksik T lenfosit E) Nötrofil 62. Çocukken yüksekten düşme sonucu kapalı kafatası kırığı gelişen ve zaman zaman burnundan seröz akıntısı olan bir hastada tekrarlayan menenjit ataklarının en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptococcus pneumoniae B) Neisseria meningitidis C) Escherichia coli K1 D) Listeria monocytogenes E) Haemophilus influenzae 59. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Ig M e ait değildir? A) İmmün cevapta ilk yükselen antikordur B) Komplemanı aktive eder C) J zinciri içerir D) Aviditesi en düşük antikordur E) Plasentadan geçmez 63. Denizlerden bulaşarak veziküler cilt enfeksiyonlarına ve çiğ midye yiyen sirozlularda sepsise neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Vibrio parahaemolyticus B) S. aureus C) Pseudomonas aeruginosa D) Leptospira icterohaemoragica E) Vibrio vulnificus 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 64. Aşağıdaki bakterilerden hangisi retiküler cisimcikleri sayesinde hücre içinde inklüzyon cisimcikleri oluşturur? A) Mycobacterium tuberculosis B) Rickettsia prowazekii C) Chlamydia trachomatis D) Brucella mellitensis E) Listeria monocytogenes 68. Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde adenovirüslerin etken olması beklenmez? A) Faringokonjoktival ateş B) El Ayak Ağız Hastalığı C) Pnömoni D) Foliküler konjoktivit E) Akut hemorajik sistit 65. Bakteriyel hidroadenitis süpürativaya en sık neden olan etken hangisidir? A) Grup A streptokok B) Mycobacterium tuberculosis C) Bacterioides fragilis D) Pseudomonas aeruginosa E) Staphylococcus aureus 66. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde CMV nin etken olması beklenmez? A) Anne karnında periventriküler kalsifikasyon B) Organ reddi C) AIDS lilerdeki Oral tüylü lökoplaki D) Enfeksiyoz mononükleoz benzeri sendrom E) Yenidoğanda mental retardasyon 69. Beş yaşında bir çocukta ateş, nezle, konjoktivit ve molar dişler hizasındaki yanak mukozasında serpilmiş tuz gibi görünen üç beş adet beyaz renkli lezyonlar tesbit edilmiştir. 2 gün sonra kulak arkasından başlayan ve vücuda yayılan makülopapüler döküntüler gelişmiş, döküntü ile birlikte ateş daha da yükselmiştir. Bu hastadaki etken virüs aşağıdaki ailelerden hangisinde yer alır? A) Paramikzovirüs B) Adenovirüs C) Herpesvirüs D) Picornavirüs E) Ortomikzovirüs 67. Aşağıdaki virüslerden hangisi intranükleer inklüzyona yol açmaz? A) Herpes Simpleks Virüs B) Adenovirüs C) Varicella Zoster Virüs D) Cytomegalovirüs E) Poks Virüs 70. Dokuz yaşında bir kız çocuğu saçlı deride kabuklu lezyonlar nedeniyle kliniğe getiriliyor. Wood ışığı altında yapılan muyanede saçta yeşil floresans varlığı saptanıyor. KOH ile ışık mikroskobunda ve Kalkoflor beyazı ile floresan mikroskopta septalı hifler görülüyor. Aileden alınan öyküde evde köpek beslendiği anlaşılıyor. Bu hastada en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Microsporum canis B) Candida albicans C) Aspergillus fumigatus D) Trikophyton rubrum E) Epidermophyton floccosum DENEME SINAVI 39 11

12 71. Termal diformizm gösteren, deri altında yerleşerek eritemli ağrısız nodüler lezyonlar yapan, puro şeklinde mayaları çevreleyen dokuların büzüşmesi ile eozinofilik asteroid cisimcik oluşturan, kültürde çiçek demeti şeklinde üreyen mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Histoplasma capsulatum B) Coccidioides immitis C) Cryptococcus neoformans D) Sporothrix schenkii E) Trichophyton tonsurans 74. Kenenin sokmasıyla bulaşarak eritrositlere yerleşen, üşüme, titreme ateş ve terleme nöbetleriyle seyreden, yaşam siklusunun hiçbir döneminde karaciğere yerleşmeyen, eritrositlerin içinde malta haçı görüntüsüne neden olan splenektomililerde ağır enfeksiyonlara neden ve tedavisinde klindamisin kullanılan protozoon aşağıdakilerden hangisidir? A) Plasmodium falciparum B) Plasmodium ovale C) Babesia microtti D) Leishmania donovani E) Plasmodium vivax 72. AIDS li bir hastada dispne, bilateral hiler konsolidasyon, hipoksemi ve belirgin LDH artışıyla seyreden ve kotrimoksazole cevap veren pnömonide en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pneumocystis carinii (jiroveci) B) Mucor C) Rhizopus D) Cryptococcus neoformans E) Mycrosporum canis 75. Aşağıdaki parazit antiparaziter ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ascaris Mebendazol B) Enterobius vermicularis Pirantel pamoat C) Echinococcus granulosus Albendazol D) Giardia intestinalis Spiramisin E) Taenia saginata Niklozamid 73. Aşağıdaki mantar sporlarından hangisi eşeyli olarak çoğalır? A) Blastospor B) Klamidospor C) Artrospor D) Askospor E) Konidiyospor 76. Sivrisineklerin vektör olduğu, lenf sistemine yerleşen, elefantiyazis ve hidrosele yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir? A) T. trichura B) H. nana C) L. donovani D) P. vivax E) Wucherreria buncrofti 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 77. İskemik hücre hasarında glikolizis sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Mikrovillus kaybı B) Nükleer kromatinde kümeleşme C) Lipid birikimi D) Endoplazmik retikulumda şişme E) Protein sentezinde azalma 80. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında görülebilen bulgulardan biri değildir? A) Konjunktival eritem B) Artrit C) Lenfadenopati D) Ateş E) Aort diseksiyonu 78. Pigmente bir deri lezyonunun histopatolojik incelemesinde izlenen pigmentin, melanin olduğuna karar vermek için pozitif reaksiyon vermesi gereken boya aşağıdakilerden hangisidir? A) Masson Fontana B) Kongo kırmızısı C) Masson Trikrom D) Papanicolaou E) Prusya mavisi 81. Aşağıdaki kimyasal mediatörlerden hangisi vazokonstruksiyona neden olur? A) Lökotrien C4 B) Nitrik oksit C) Prostaglandinler D) Histamin E) Bradikinin 79. Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta görev alan hücrelerden biri değildir? A) Polimorf nüveli lökosit B) Makrofaj C) Keratinosit D) Natural killer hücresi E) Plazma hücresi 82. Aşağıdaki organ malignitelerinden hangisi epidermal büyüme faktörü sekrete ederek akantozis nigrikans tablosuna neden olur? A) Renal karsinom B) Mide karsinomu C) Hepatosellüler karsinom D) Meme karsinomu E) Panreatik karsinom DENEME SINAVI 39 13

14 83. Çocukluk çağında görülen, histopatolojik incelemede Flexner Wintersteiner rozetleri ve Homer Wright psödorozetlerinin izlenebildiği neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinoblastom B) Nöroblastom C) Hepatoblastom D) Wilms tümör E) Medulloblastom 87. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden olduğu malignitelerden biri değildir? A) Akciğer karsinomu B) Prostat karsinomu C) Kolon karsinomu D) Larinks karsinomu E) Mezotelyoma 84. Malign mezenkimal tümörlerde prognozu belirleyen en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir? A) Evre B) Derece C) Tümör boyutu D) Nekroz varlığı E) Nükleer atipi 88. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde mikroveziküler yağlanma yapan nedenler arasında yer almaz? A) Gebelikte akut karaciğer yetmezliği B) Valporik asit toksisitesi C) Etanol D) Reye sendromu E) Obezite 85. Eritroblastozis fetalis, hangi tip aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşur? A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu B) Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu C) Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu D) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu E) Tip V aşırı duyarlılık reaksiyonu 89. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun böbrek lezyonları arasında yer almaz? A) Kresentik glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Diffüz proliferatif glomerülonefrit D) Nodüler glomerüloskleroz E) Membranöz glomerülonefrit 86. Akut myokard infarktüsünün en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol ventrikül kontraktil disfonksiyonu B) Serbest duvar ruptürü C) Papiller kas disfonksiyonu D) Ventriküler aritmi E) Ventriküler anevrizma 90. Santral sinir sisteminde amiloid içeren plaklar ile karakterli olup myoklonik kasılmalar, ileri derecede beyin atrofisi ve demansa yol açan öldürücü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Krabbe hastalığı B) Multiple skleroz C) Crautzfelt jacob hastalığı D) Amyotrofik lateral skleroz E) Familial amiloidotik nöropati 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 91. Santral sinir sisteminde nöronofaji yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Astrosit B) Oligodendrosit C) Mikroglia D) Ependim hücresi E) Endotel hücresi 95. Aşağıdakilerden hangisi meme karsinomu riskini artırmaz? A) Erken menarş B) Erken menapoz C) Atipik epitel hiperplazisi D) Postmenapozal obesite E) Nulliparite 92. Aşağıdakilerden hangisi erken mide karsinomunun özelliği değildir? A) Mukoza invazyonu B) Muskularis mukoza invazyonu C) Submukoza invazyonu D) Muskularis propria invazyonu E) Lenf nodu metastazının varlığı 96. Kemikte en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteosarkom B) Multiple myelom C) Anjiosarkom D) Ewing tümörü E) Metastatik tümörler 93. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde PTEN ve APC gen mutasyonu belirlenebilir? A) Akciğerin küçük hücreli karsinomu B) Endometrium karsinomu C) Meme karsinomu D) Kolon karsinomu E) Hodgkin lenfoma 97. En sık midede görülen Cajal hücrelerinden köken aldığı düşünülen, c KIT onkogen mutasyonu ile karakterli mezenşimal tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Leiomyom B) Lipom C) Gastrointestinal stromal tümör D) Kaposi sarkomu E) Beniğn periferik sinir kılıfı tümörü 94. Mesane kanserinde en önemli prognoz faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümörün histolojik tipi B) Tümörün derecesi C) Kas invazyonu D) Anaploidi E) Proliferasyon indeksi 98. Yara iyileşmesinde anjiogenezisden sorumlu büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) TGF alfa B) HGF C) EGF D) PDGF E) VEGF DENEME SINAVI 39 15

16 99. 1 yıldır tonik klonik nöbetler nedeniyle fenitoin kullanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez? A) Vitamin D B) Vitamin K C) Folik asit D) Vitamin B12 E) ADH 103. Aşağıdaki hangisi farmakolojik etksini Na kanallarını açarak gösterir? A) Sitriknin B) Bungarotoksin C) Batrakotoksin D) Apamin E) Tübokürarin 100. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini distal tübül üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol 104. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin reseptör blokörüdür? A) Bosentan B) Losartan C) Aprepitant D) Kapsazepin E) Fosforamidon 101. Bir aydır esansiyel hipertansiyon nedeniyle Ramipril kullanan 42 yaşındaki erkek hastada aşağıdakilerden hangisinin Ramiprile bağlı olma olasılığı en yüksektir? A) Hipopotasemi B) Ayak bileği ödemi C) Bradikardi D) Sedasyon E) Anjioödem 105. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan GABA analoğudur? A) Akamprosat B) Fomepizol C) Alpidem D) Disülfiram E) Topiramat 102. Aşağıdaki β1 reseptör antagonistilerinden hangisi eritrosit esterazı tarafından parçalanır? A) Esmolol B) Karvedilol C) Bisoprolol D) Metoprolol E) Nebivolol 106. Aşağıdakilerden hangisi Tiroksin in Tiroksin bağlayıcı globuline bağlanma oranını azaltır? A) Östrojen B) L Asparajinaz C) 5 Fluorourasil D) Tamoksifen E) Metadon 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 107. Aşağıdakilerden hangisi morfine bağlı bir etki değildir? A) Hipotermi B) Midriyazis C) Konstipasyon D) Hipotansiyon E) Bronkokonstrüksiyon 111. Aşağıdakilerden hangisi non selektif MAO inhibitörüdür? A) Selejilin B) Tranilsipromin C) Moklobemid D) Pirlindol E) Brofaramirin 108. Klorpromazinin aşağıdaki yan etkilerinden hangisi alfa 1 reseptör blokajı nedeniyle gelişir? A) Kilo Alımı B) Sedasyon C) Hiperprolaktinemi D) Ejekülasyonun inhibisyonu E) Hipotermi 112. Glokom tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi dışa doğru üveoskleral drenajı artırarak etki gösterir? A) Latanoprost B) Timolol C) Pilokarpin D) Asetazolamid E) Karbakol 109. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin methemoglobinemi riski en yüksektir? A) Kokain B) Lidokain C) Dibukain D) Bupivakain E) Prilokain 113. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi potasyum kanal açıklığını artırarak etki gösterir? A) Lacosamid B) Rufinamid C) Stripentol D) Retigabin E) Klonazepam 110. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi Adenozin agonistidir? A) Karbamazepin B) Etosüksimid C) Valproik Asit D) Levetirasetam E) Fenobarbital 114. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi livedo retikülarise neden olabilir? A) Selejilin B) Bromokriptin C) L Dopa D) Amantadin E) Biperiden DENEME SINAVI 39 17

18 115. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisit özellik göstermez? A) Klindamisin B) Vankomisin C) Penisilin G D) Moksifloksasin E) Metronidazol 119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi amilin analoğudur? A) Metformin B) Pramlintid C) Liraglutid D) Sitagliptin E) Eksenatid 116. DNA bağımlı RNA polimeraz enziminde yapılan yapısal değişiklikle aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine direnç gelişir? A) Makrolidler B) Florokinolonlar C) Rifampin D) Tetrasiklinler E) Vankomisin 120. Sodyum hipoklorit zehirlenmesinde aşağıdaki lokal antidotlardan hangisi kullanılır? A) Nişasta B) Zeytin yağı C) Yemek tuzu D) Sodyum tiyosülfat E) Amonyak 117. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1 3 glukan sentezini inhibe ederek fungusit etki gösterir? A) Mikafungin B) Amfoterisin B C) Griseofulvin D) Nistatin E) Terbinafin 118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı sırasında Churg Straus benzeri vaskülit gelişmesi en olasıdır? A) Sulfasalazin B) Zileuton C) Gosipol D) Likofelon E) Zafirlukast 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

20 KLİNİK BİLİMLER (42 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar) (30 Soru) : (36 Soru) : Pediatri Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar) (12 Soru) : Kadın Hastalıkları ve Doğum İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir. B) Erken diyastolik üfürüm duyulur. C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı