KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

3 1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu sulcus intertubercularis te seyreder? A) M. brachialis B) M. brachioradialis C) M. biceps brachii D) M. triceps brachii E) M. deltoideus 2014 KASIM TUS 39. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi n. obturatorius tan inerve olur? A) M. sartorius B) M. quadratus femoris C) M. pectineus D) M. adductor magnus E) M. biceps femoris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi fissura orbitalis superior dan geçmez? A) A. ophthalmica B) V. ophthalmica C) N. ophthalmicus D) N. trochlearis E) N. abducens 6. Fovea radialis i sınırlandıran tendonların yüzeyelinden geçen anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinaculum flexorum B) Tendo musculi extensor carpi radialis longi C) Arteria radialis D) Nervus medianus E) Vena cephalica 3. Zona orbicularis aşağıdaki eklemlerden hangisinin bir bağıdır? A) Art. genus B) Art. sacroiliaca C) Art. coxofemoralis D) Art. atlantoaxialis mediana E) Art. zygaphophysialis 7. Aşağıdakilerden hangisi mediastinum superius ta yer alan bir oluşumdur? A) Kalp B) Aorta thoracica C) Ductus thoracicus D) Arteria subclavia dextra E) Vena subclavia sinistra 4. Trigonum suboccipitale nin inferolateral sınırını aşağıdaki kaslardan hangisi yapar? A) M. trapezius B) M. sternocleidomastoideus C) M. longissimus capitis D) M. obliquus capitis inferior E) M. splenius capitis 8. Aşağıdakilerden hangisi os coxae da bulunan yapılardan birisi değildir? A) Tuberositas glutea B) Tuber ischiadicum C) Linea arcuatae D) Spina ischiadica E) Foramen obturatum DENEME SINAVI 39 3

4 9. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris in bir dalıdır? A) Arteria facialis B) Arteria alveolaris inferior C) Arteria labialis superior D) Arteria palatina ascendens E) Arteria transversa facii 13. Aşağıdakilerden hangisi mesencephalon da bulunan oluşumlardan biri değildir? A) Colliculus superior B) Colliculus inferior C) Aquaeductus cerebri D) Nucleus oculomotorius accessorius E) Fasciculus gracilis 10. Vena jugularis externa aşağıdaki venlerden hangisine boşalır? A) Vena jugularis interna B) Vena subclavia C) Vena retromandibularis D) Vena facialis E) Vena brachiocephalica 14. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis in bir dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus zygomaticus C) Chorda tympani D) Nervus petrosus minor E) Nervus petrosus major 11. Aşağıdakilerden hangisi larynx te bulunmaz? A) Plica nervi laryngei B) Conus elasticus C) Plica vocalis D) Plica vestibularis E) Cartilago cuneiforme 15. Aşağıdaki proteinlerden hangisi nükleoplazmadan sitoplazmaya madde taşınmasına aracılık eder? A) Nükleoporin B) İmportin C) Eksportin D) COP I E) COP II 12. Plica semilunaris sindirim sisteminin hangi bölümünde yer alır? A) Oesophagus B) Mide C) Duodenum D) Colon E) Rektum 16. Aşağıdaki organlardan hangisinin epiteli çok tabakalı olarak izlenir? A) Yemek borusu B) Soluk borusu C) Mide D) Duodenum E) Kolon 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 17. Aşağıdaki organlardan hangisinde asidofilik plaklar izlenmez? A) Epifiz B) Prostat C) Timus D) Dalak E) Beyin (Alzheimer hastalığında) 21. Bir böbrek glomerülünde Bowman kapsülünün visseral yaprağında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Intraglomerüler mezanşial hücreler B) Ekstraglomerüler mezanşial hücreler C) Podositler D) Makula densa E) Jukstaglomerüler hücreler 18. Aşağıdaki organlardan hangisinde bir portal damar sistemi yer alır? A) Epifiz B) Hipofiz C) Tiroid D) Paratiroid E) Surrenal bez 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli değildir? A) Düz kaslar B) İskelet kasları C) Ekstraoküler göz kasları D) Damar endoteli E) Timus 19. Aşağıdaki hangi seçenekte kromatolizis doğru olarak tanımlanmıştır? A) Boyanan bir yapının boyanın özelliğini değiştirerek farklı bir renkte boyanması B) Bir hücrede protein sentezinin artması sonucu çok fazla ribozom olması C) Akson hasarı sonrası Nissl cisimlerinin azalması D) Akson hasarı sonrası hasar yerinden proksimale dejenerasyon E) Akson hasarı sonrası hasar yerinden distale dejenerasyon 23. Aşağıdakilerden hangisi GTPaz aktivitesi ile GTP moleküllerini GDP ye dönüştürür? A) camp B) İnositoltrifosfat C) G proteini alfa alt birimi D) G proteini beta alt birimi E) G proteini gama alt birimi 20. Aşağıdaki karaciğerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lobülünün ortasında toplanan kan buradan V. Porta ya akar. B) Karaciğerde safra akış yönü perifere doğrudur. C) Hepatositlerle sinuzoidlerin endoteli arasındaki boşluğa Disse mesafesi denir. D) Disse mesafesinde A vitamini depolayan hücreler izlenir. E) Portal triyad portal sahada yer alır. 24. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisinde, doğrudan veya dolaylı olarak enerji kullanılır? A) Adipositlere GLUT 4 ile glukoz taşınması B) Fe +2 nin DMT I ile lümenden enterosite taşınması C) Fruktozun bağırsak lümeninden intestinal hücreye girmesi D) Proksimal tübül hücresinde glikozun kana geçişi E) Sinir hücresinde potasyumun ekstraselüler ortamdan hücre içine taşınması DENEME SINAVI 39 5

6 25. Kürar veya benzeri bir ilaç verildiğinde iskelet kaslarında meydana gelen gevşeme aşağıdaki reseptörlerden hangisinin bloklanması ile gerçekleşir? A) Riyanodin B) Dihidropridin C) Beta 2 adrenerjik D) Nikotinik asetilkolin E) Muskarinik asetilkolin 29. Juguler venöz dalgalardan hangisi ventriküler kontraksiyonun sonunda ve ikinci kalp sesinin duyulması ile eş zamanlı dönemde oluşur? A) x dalgası B) v dalgası C) y dalgası D) a dalgası E) c dalgası 26. Dakikadaki solunum hacmi ile dakikada alveolar ventilasyon hacmi arasındaki fark aşağıdaki parametrelerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Tidal hacim B) Rezidüel hacim C) Transpulmoner basınç D) Dakikadaki solunum sayısı E) Fizyolojik ölü boşluk hacmi 30. Skala mediadaki endolenf içinde bulunan aşağıdaki hangi iyon korti organında tüy hücrelerinin depolarize olmasında en fazla etkilidir? A) Klor B) Sodyum C) Kalsiyum D) Potasyum E) Magnezyum 27. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde sadece aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aptt) uzamıştır? A) Faktör III B) Faktör VII C) Faktör VIII D) Faktör X E) Faktör XIII 31. Aşağıdakilerden hangisi hipofizer kortikotrop hücreleri eksprese ettiği prohormon konvertaz I enzimi tarafından proopiomelanokortinden (POMC) oluşturulan bir madde değildir? A) α MSH B) ACTH C) β Lipotropin D) N terminal protein E) Bağlantı proteini 28. Tersine gerim refleksinde iskelet kasındaki gevşemeyi sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A) γ motor nöron deşarjının artması B) α motor nöron sinyallerinin artması C) Kas iğciği afferent sinyallerinin artması D) Golgi tendon organı Ib afferent sinyallerin artması E) Mekanik etki ile aktin miyozin kompleksinin ayrılması 32. Fizyolojik koşullarda bir sinir hücresindeki voltaja duyarlı potasyum kanallarının kimyasal bir madde ile bloklanması aşağıdaki değişimlerden hangisine neden olur? A) Eşik potansiyel yükselir B) Depolarizasyonun oluşmaz C) Repolarizasyonda gecikme olur D) Dinlenim zar potansiyeli daha negatif olur E) Dinlenim zar potansiyeli daha pozitif olur 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 33. Yirmi yaşında erkek hasta geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra koyu renkli idrar yapma, halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan kan testlerinde anemi ve eritrositlerde parçalanma dikkati çekiyor. Aşağıdaki biyokimyasal yolaklardan hangisinin ürettiği molekül eksikliği bu klinik tabloyu izah etmektedir? 36. Aşağıdaki hangisi yağ asitlerinin mitokondriyal yıkımıdaki b oksidasyon enzimlerinden değildir? A) Karnitin Açil Transferaz B) Açil coa dehidrogenaz C) Enoil coa hidrataz D) Hidroksi açil coa dehidrogenaz E) Tiolaz A) A B) B C) C D) D E) E 34. Yenidoğan döneminde aldolaz B eksikliği tanısı konulmuş bir bebeğin dietinden aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması gereklidir? A) Laktoz B) Sükroz C) Maltoz D) Amiloz E) Selüloz Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi proteinden en zengindir? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) IDL E) HDL 38. Aşağıdakilerden hangisi kronik alkoliklerde gözlenen değişikliktir? A) Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda artış B) Glukoneogenezin hızlanması C) Laktat Piruvat dönüşümünde azalma D) Ürik asitin böbreklerden atılışında artış E) Sitoplazmik NADH/NAD+ oranında artış Yukarıdaki reaksiyonu katalize eden enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitrat Sentaz B) İzositrat Dehidrogenaz C) Süksinat Dehidrogenaz D) Süksinat Tiokinaz E) Akonitaz 39. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranında en fazla bulunan lipid türüdür? A) Sfingolipidler B) Fosfolipidler C) Kolesterol D) TAG E) Gangliozid DENEME SINAVI 39 7

8 40. Aşağıdakilerden hangisi insanda pürin biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir? A) PRPP Sentaz B) Glutamin PRPP Amidotransferaz C) Karbamoil fosfat sentetaz II D) Adenilosüksinat liyaz D) Formilglisinamid sentaz 44. Desmozin oluşumunda yer alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Hidroksilizin B) Askorbik asit C) Çinko D) Hidroksiprolin E) Bakır 41. mrna sentezi (transkripsiyon) esnasında aşağıdaki moleküllerden hangisi kullanılmaz? A) Kalıp DNA B) RNA polimeraz C) Primer D) ATP E) Transkripsiyon faktörleri 45. Kronik toksikasyonunda psikoz ve santral sinir sistemi bozukluklarına yol açabilen, aynı zamanda arginaz ve piruvat karboksilaz reaksiyonlarında ko faktör olan eser element hangisidir? A) Çinko B) Bakır C) Mangan D) Kobalt E) Selenyum 42. Eritrositlerde hemoglobin sentezlenebilmesine karşın aynı DNA ya sahip nötrofillerde sentezlenmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofillerde genin promotor bölgesinin metillenerek susturulması B) Nötrofillerde RNA polimeraz enziminin yeteri kadar çalışmaması C) Nötrofillerde transkripsiyon protein faktörlerinin bulunmaması D) Eritrositlerde DNA replikasyonunun daha hızlı olması E) Nötrofillerde nükleozomda H1 bulunması 46. ATP den fosfor gruplarının transferinde yer alan enzimlerin kofaktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Niasin B) Folik asit C) Magnezyum D) Sodyum E) Potasyum 43. Protein elektroforezinde alfa 2 bandında artış olduğu durum hangi klinik patoloji ile ilişkili olabilir? A) Nefrotik sendrom B) Antitripsin eksikliği C) Lenfoma D) Amfizem E) Portal siroz 47. Aşağıdaki plazma proteini fonksiyon eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A) Prealbumin Negative Akut Faz Reaktanı B) Hemoglobin Oksijen Transportu C) Hemopeksin Serbest Hem Transportu D) Seruloplazmin Antioksidan E) Albumin Transport 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini protein kinaz A aracılı göstermez? A) Glukagon B) Leptin C) Aldosteron D) TSH E) LH 52. Bilirubinin karaciğer hücre sitoplazmasında transportunu sağlayan hangisidir? A) Serbest taşınır B) Albumine bağlı taşınır C) Ligandine bağlanır D) Prealbumin E) Transferin 49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre dışına enerji gerektirmeden salgılanır doğrudan salgılanır? A) Aldosteron B) Glukagon C) Adrenalin D) Dopamin E) İnsulin 53. Plazma düzeyi hemolizden diğerlerine göre en az etkilenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Sodyum B) Laktat dehidrogenaz C) Potasyum D) Amonyum E) Demir 50. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ön hipofizde sentezlenmez? A) ADH B) TSH C) LH D) ACTH E) FSH 54. Aşağıdakilerden hangisi porfirin halkası içeren proteinlerin rolü değildir? A) Üre sentezi B) Hem yıkılımı C) Kanda CO 2 taşınması D) Nitrik oksit sentezi E) Amfetaminin detoksifikasyonu 51. Aşağıdakilerden hangisinde folik asit ve B12 gereklidir? A) Serin glisin dönüşümü B) Pürin sentezi C) Timin sentezi D) Histidin yıkılımı E) Metionin sentezi 55. Aşağıdakilerden hangisi asetil kolin salınımını inhibe ederek etki gösterir? A) Tetanoz toksini B) Botulinum toksini C) Kolera toksini D) Difteri toksini E) Labil toksin DENEME SINAVI 39 9

10 56. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hücre duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef dokulara tutunabilir? A) Serratia marcessens B) Klebsiella pneumoniae C) Neisseria gonorrhoeae D) Streptococcus pyogenes E) Moraxella catarrhalis 60. Aşağıdakilerden sitokinlerden hangisi eozinofillerin gelişiminden primer olarak sorumludur? A) IL 5 B) TNF C) IL 10 D) IL 13 E) Gama interferon 57. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisinin eksikliğinde menengokoksik menenjit sıklığı özellikle artar? A) C1 B) C2 C) C3 D) Bozunma hızlandırıcı faktör E) Properdin 61. Aşağıdakilerden hangisi aktinomikoz için yanlıştır? A) Endojen bir enfeksiyondur B) Sülfür granüllerine neden olur C) Etken aside dirençli boyanır D) En sık servikofasyal yerleşim görülür E) Pelvik tip RİA ile ilişkilidir 58. Aşağıdaki hücrelerden hangisi antikor aracılı hücresel sitotoksisite ile hücre ölümüne neden olmaz? A) NK hücre B) Makrofaj C) Eozinofil D) Sitotoksik T lenfosit E) Nötrofil 62. Çocukken yüksekten düşme sonucu kapalı kafatası kırığı gelişen ve zaman zaman burnundan seröz akıntısı olan bir hastada tekrarlayan menenjit ataklarının en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptococcus pneumoniae B) Neisseria meningitidis C) Escherichia coli K1 D) Listeria monocytogenes E) Haemophilus influenzae 59. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Ig M e ait değildir? A) İmmün cevapta ilk yükselen antikordur B) Komplemanı aktive eder C) J zinciri içerir D) Aviditesi en düşük antikordur E) Plasentadan geçmez 63. Denizlerden bulaşarak veziküler cilt enfeksiyonlarına ve çiğ midye yiyen sirozlularda sepsise neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Vibrio parahaemolyticus B) S. aureus C) Pseudomonas aeruginosa D) Leptospira icterohaemoragica E) Vibrio vulnificus 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 64. Aşağıdaki bakterilerden hangisi retiküler cisimcikleri sayesinde hücre içinde inklüzyon cisimcikleri oluşturur? A) Mycobacterium tuberculosis B) Rickettsia prowazekii C) Chlamydia trachomatis D) Brucella mellitensis E) Listeria monocytogenes 68. Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde adenovirüslerin etken olması beklenmez? A) Faringokonjoktival ateş B) El Ayak Ağız Hastalığı C) Pnömoni D) Foliküler konjoktivit E) Akut hemorajik sistit 65. Bakteriyel hidroadenitis süpürativaya en sık neden olan etken hangisidir? A) Grup A streptokok B) Mycobacterium tuberculosis C) Bacterioides fragilis D) Pseudomonas aeruginosa E) Staphylococcus aureus 66. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde CMV nin etken olması beklenmez? A) Anne karnında periventriküler kalsifikasyon B) Organ reddi C) AIDS lilerdeki Oral tüylü lökoplaki D) Enfeksiyoz mononükleoz benzeri sendrom E) Yenidoğanda mental retardasyon 69. Beş yaşında bir çocukta ateş, nezle, konjoktivit ve molar dişler hizasındaki yanak mukozasında serpilmiş tuz gibi görünen üç beş adet beyaz renkli lezyonlar tesbit edilmiştir. 2 gün sonra kulak arkasından başlayan ve vücuda yayılan makülopapüler döküntüler gelişmiş, döküntü ile birlikte ateş daha da yükselmiştir. Bu hastadaki etken virüs aşağıdaki ailelerden hangisinde yer alır? A) Paramikzovirüs B) Adenovirüs C) Herpesvirüs D) Picornavirüs E) Ortomikzovirüs 67. Aşağıdaki virüslerden hangisi intranükleer inklüzyona yol açmaz? A) Herpes Simpleks Virüs B) Adenovirüs C) Varicella Zoster Virüs D) Cytomegalovirüs E) Poks Virüs 70. Dokuz yaşında bir kız çocuğu saçlı deride kabuklu lezyonlar nedeniyle kliniğe getiriliyor. Wood ışığı altında yapılan muyanede saçta yeşil floresans varlığı saptanıyor. KOH ile ışık mikroskobunda ve Kalkoflor beyazı ile floresan mikroskopta septalı hifler görülüyor. Aileden alınan öyküde evde köpek beslendiği anlaşılıyor. Bu hastada en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Microsporum canis B) Candida albicans C) Aspergillus fumigatus D) Trikophyton rubrum E) Epidermophyton floccosum DENEME SINAVI 39 11

12 71. Termal diformizm gösteren, deri altında yerleşerek eritemli ağrısız nodüler lezyonlar yapan, puro şeklinde mayaları çevreleyen dokuların büzüşmesi ile eozinofilik asteroid cisimcik oluşturan, kültürde çiçek demeti şeklinde üreyen mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Histoplasma capsulatum B) Coccidioides immitis C) Cryptococcus neoformans D) Sporothrix schenkii E) Trichophyton tonsurans 74. Kenenin sokmasıyla bulaşarak eritrositlere yerleşen, üşüme, titreme ateş ve terleme nöbetleriyle seyreden, yaşam siklusunun hiçbir döneminde karaciğere yerleşmeyen, eritrositlerin içinde malta haçı görüntüsüne neden olan splenektomililerde ağır enfeksiyonlara neden ve tedavisinde klindamisin kullanılan protozoon aşağıdakilerden hangisidir? A) Plasmodium falciparum B) Plasmodium ovale C) Babesia microtti D) Leishmania donovani E) Plasmodium vivax 72. AIDS li bir hastada dispne, bilateral hiler konsolidasyon, hipoksemi ve belirgin LDH artışıyla seyreden ve kotrimoksazole cevap veren pnömonide en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pneumocystis carinii (jiroveci) B) Mucor C) Rhizopus D) Cryptococcus neoformans E) Mycrosporum canis 75. Aşağıdaki parazit antiparaziter ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ascaris Mebendazol B) Enterobius vermicularis Pirantel pamoat C) Echinococcus granulosus Albendazol D) Giardia intestinalis Spiramisin E) Taenia saginata Niklozamid 73. Aşağıdaki mantar sporlarından hangisi eşeyli olarak çoğalır? A) Blastospor B) Klamidospor C) Artrospor D) Askospor E) Konidiyospor 76. Sivrisineklerin vektör olduğu, lenf sistemine yerleşen, elefantiyazis ve hidrosele yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir? A) T. trichura B) H. nana C) L. donovani D) P. vivax E) Wucherreria buncrofti 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 77. İskemik hücre hasarında glikolizis sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Mikrovillus kaybı B) Nükleer kromatinde kümeleşme C) Lipid birikimi D) Endoplazmik retikulumda şişme E) Protein sentezinde azalma 80. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında görülebilen bulgulardan biri değildir? A) Konjunktival eritem B) Artrit C) Lenfadenopati D) Ateş E) Aort diseksiyonu 78. Pigmente bir deri lezyonunun histopatolojik incelemesinde izlenen pigmentin, melanin olduğuna karar vermek için pozitif reaksiyon vermesi gereken boya aşağıdakilerden hangisidir? A) Masson Fontana B) Kongo kırmızısı C) Masson Trikrom D) Papanicolaou E) Prusya mavisi 81. Aşağıdaki kimyasal mediatörlerden hangisi vazokonstruksiyona neden olur? A) Lökotrien C4 B) Nitrik oksit C) Prostaglandinler D) Histamin E) Bradikinin 79. Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta görev alan hücrelerden biri değildir? A) Polimorf nüveli lökosit B) Makrofaj C) Keratinosit D) Natural killer hücresi E) Plazma hücresi 82. Aşağıdaki organ malignitelerinden hangisi epidermal büyüme faktörü sekrete ederek akantozis nigrikans tablosuna neden olur? A) Renal karsinom B) Mide karsinomu C) Hepatosellüler karsinom D) Meme karsinomu E) Panreatik karsinom DENEME SINAVI 39 13

14 83. Çocukluk çağında görülen, histopatolojik incelemede Flexner Wintersteiner rozetleri ve Homer Wright psödorozetlerinin izlenebildiği neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinoblastom B) Nöroblastom C) Hepatoblastom D) Wilms tümör E) Medulloblastom 87. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden olduğu malignitelerden biri değildir? A) Akciğer karsinomu B) Prostat karsinomu C) Kolon karsinomu D) Larinks karsinomu E) Mezotelyoma 84. Malign mezenkimal tümörlerde prognozu belirleyen en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir? A) Evre B) Derece C) Tümör boyutu D) Nekroz varlığı E) Nükleer atipi 88. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde mikroveziküler yağlanma yapan nedenler arasında yer almaz? A) Gebelikte akut karaciğer yetmezliği B) Valporik asit toksisitesi C) Etanol D) Reye sendromu E) Obezite 85. Eritroblastozis fetalis, hangi tip aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşur? A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu B) Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu C) Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu D) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu E) Tip V aşırı duyarlılık reaksiyonu 89. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun böbrek lezyonları arasında yer almaz? A) Kresentik glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Diffüz proliferatif glomerülonefrit D) Nodüler glomerüloskleroz E) Membranöz glomerülonefrit 86. Akut myokard infarktüsünün en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol ventrikül kontraktil disfonksiyonu B) Serbest duvar ruptürü C) Papiller kas disfonksiyonu D) Ventriküler aritmi E) Ventriküler anevrizma 90. Santral sinir sisteminde amiloid içeren plaklar ile karakterli olup myoklonik kasılmalar, ileri derecede beyin atrofisi ve demansa yol açan öldürücü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Krabbe hastalığı B) Multiple skleroz C) Crautzfelt jacob hastalığı D) Amyotrofik lateral skleroz E) Familial amiloidotik nöropati 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 91. Santral sinir sisteminde nöronofaji yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Astrosit B) Oligodendrosit C) Mikroglia D) Ependim hücresi E) Endotel hücresi 95. Aşağıdakilerden hangisi meme karsinomu riskini artırmaz? A) Erken menarş B) Erken menapoz C) Atipik epitel hiperplazisi D) Postmenapozal obesite E) Nulliparite 92. Aşağıdakilerden hangisi erken mide karsinomunun özelliği değildir? A) Mukoza invazyonu B) Muskularis mukoza invazyonu C) Submukoza invazyonu D) Muskularis propria invazyonu E) Lenf nodu metastazının varlığı 96. Kemikte en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteosarkom B) Multiple myelom C) Anjiosarkom D) Ewing tümörü E) Metastatik tümörler 93. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde PTEN ve APC gen mutasyonu belirlenebilir? A) Akciğerin küçük hücreli karsinomu B) Endometrium karsinomu C) Meme karsinomu D) Kolon karsinomu E) Hodgkin lenfoma 97. En sık midede görülen Cajal hücrelerinden köken aldığı düşünülen, c KIT onkogen mutasyonu ile karakterli mezenşimal tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Leiomyom B) Lipom C) Gastrointestinal stromal tümör D) Kaposi sarkomu E) Beniğn periferik sinir kılıfı tümörü 94. Mesane kanserinde en önemli prognoz faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümörün histolojik tipi B) Tümörün derecesi C) Kas invazyonu D) Anaploidi E) Proliferasyon indeksi 98. Yara iyileşmesinde anjiogenezisden sorumlu büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) TGF alfa B) HGF C) EGF D) PDGF E) VEGF DENEME SINAVI 39 15

16 99. 1 yıldır tonik klonik nöbetler nedeniyle fenitoin kullanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez? A) Vitamin D B) Vitamin K C) Folik asit D) Vitamin B12 E) ADH 103. Aşağıdaki hangisi farmakolojik etksini Na kanallarını açarak gösterir? A) Sitriknin B) Bungarotoksin C) Batrakotoksin D) Apamin E) Tübokürarin 100. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini distal tübül üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol 104. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin reseptör blokörüdür? A) Bosentan B) Losartan C) Aprepitant D) Kapsazepin E) Fosforamidon 101. Bir aydır esansiyel hipertansiyon nedeniyle Ramipril kullanan 42 yaşındaki erkek hastada aşağıdakilerden hangisinin Ramiprile bağlı olma olasılığı en yüksektir? A) Hipopotasemi B) Ayak bileği ödemi C) Bradikardi D) Sedasyon E) Anjioödem 105. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan GABA analoğudur? A) Akamprosat B) Fomepizol C) Alpidem D) Disülfiram E) Topiramat 102. Aşağıdaki β1 reseptör antagonistilerinden hangisi eritrosit esterazı tarafından parçalanır? A) Esmolol B) Karvedilol C) Bisoprolol D) Metoprolol E) Nebivolol 106. Aşağıdakilerden hangisi Tiroksin in Tiroksin bağlayıcı globuline bağlanma oranını azaltır? A) Östrojen B) L Asparajinaz C) 5 Fluorourasil D) Tamoksifen E) Metadon 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 107. Aşağıdakilerden hangisi morfine bağlı bir etki değildir? A) Hipotermi B) Midriyazis C) Konstipasyon D) Hipotansiyon E) Bronkokonstrüksiyon 111. Aşağıdakilerden hangisi non selektif MAO inhibitörüdür? A) Selejilin B) Tranilsipromin C) Moklobemid D) Pirlindol E) Brofaramirin 108. Klorpromazinin aşağıdaki yan etkilerinden hangisi alfa 1 reseptör blokajı nedeniyle gelişir? A) Kilo Alımı B) Sedasyon C) Hiperprolaktinemi D) Ejekülasyonun inhibisyonu E) Hipotermi 112. Glokom tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi dışa doğru üveoskleral drenajı artırarak etki gösterir? A) Latanoprost B) Timolol C) Pilokarpin D) Asetazolamid E) Karbakol 109. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin methemoglobinemi riski en yüksektir? A) Kokain B) Lidokain C) Dibukain D) Bupivakain E) Prilokain 113. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi potasyum kanal açıklığını artırarak etki gösterir? A) Lacosamid B) Rufinamid C) Stripentol D) Retigabin E) Klonazepam 110. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi Adenozin agonistidir? A) Karbamazepin B) Etosüksimid C) Valproik Asit D) Levetirasetam E) Fenobarbital 114. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi livedo retikülarise neden olabilir? A) Selejilin B) Bromokriptin C) L Dopa D) Amantadin E) Biperiden DENEME SINAVI 39 17

18 115. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisit özellik göstermez? A) Klindamisin B) Vankomisin C) Penisilin G D) Moksifloksasin E) Metronidazol 119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi amilin analoğudur? A) Metformin B) Pramlintid C) Liraglutid D) Sitagliptin E) Eksenatid 116. DNA bağımlı RNA polimeraz enziminde yapılan yapısal değişiklikle aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine direnç gelişir? A) Makrolidler B) Florokinolonlar C) Rifampin D) Tetrasiklinler E) Vankomisin 120. Sodyum hipoklorit zehirlenmesinde aşağıdaki lokal antidotlardan hangisi kullanılır? A) Nişasta B) Zeytin yağı C) Yemek tuzu D) Sodyum tiyosülfat E) Amonyak 117. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1 3 glukan sentezini inhibe ederek fungusit etki gösterir? A) Mikafungin B) Amfoterisin B C) Griseofulvin D) Nistatin E) Terbinafin 118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı sırasında Churg Straus benzeri vaskülit gelişmesi en olasıdır? A) Sulfasalazin B) Zileuton C) Gosipol D) Likofelon E) Zafirlukast 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

20 KLİNİK BİLİMLER (42 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar) (30 Soru) : (36 Soru) : Pediatri Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar) (12 Soru) : Kadın Hastalıkları ve Doğum İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Dr. Begüm Şirin KOÇ Prof. Dr. Tiraje Celkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD OLGU Z.S.Ş 9 yaş, kız hasta Yakınması Bir yaşından

Detaylı