KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

3 1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu sulcus intertubercularis te seyreder? A) M. brachialis B) M. brachioradialis C) M. biceps brachii D) M. triceps brachii E) M. deltoideus 2014 KASIM TUS 39. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi n. obturatorius tan inerve olur? A) M. sartorius B) M. quadratus femoris C) M. pectineus D) M. adductor magnus E) M. biceps femoris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi fissura orbitalis superior dan geçmez? A) A. ophthalmica B) V. ophthalmica C) N. ophthalmicus D) N. trochlearis E) N. abducens 6. Fovea radialis i sınırlandıran tendonların yüzeyelinden geçen anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinaculum flexorum B) Tendo musculi extensor carpi radialis longi C) Arteria radialis D) Nervus medianus E) Vena cephalica 3. Zona orbicularis aşağıdaki eklemlerden hangisinin bir bağıdır? A) Art. genus B) Art. sacroiliaca C) Art. coxofemoralis D) Art. atlantoaxialis mediana E) Art. zygaphophysialis 7. Aşağıdakilerden hangisi mediastinum superius ta yer alan bir oluşumdur? A) Kalp B) Aorta thoracica C) Ductus thoracicus D) Arteria subclavia dextra E) Vena subclavia sinistra 4. Trigonum suboccipitale nin inferolateral sınırını aşağıdaki kaslardan hangisi yapar? A) M. trapezius B) M. sternocleidomastoideus C) M. longissimus capitis D) M. obliquus capitis inferior E) M. splenius capitis 8. Aşağıdakilerden hangisi os coxae da bulunan yapılardan birisi değildir? A) Tuberositas glutea B) Tuber ischiadicum C) Linea arcuatae D) Spina ischiadica E) Foramen obturatum DENEME SINAVI 39 3

4 9. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris in bir dalıdır? A) Arteria facialis B) Arteria alveolaris inferior C) Arteria labialis superior D) Arteria palatina ascendens E) Arteria transversa facii 13. Aşağıdakilerden hangisi mesencephalon da bulunan oluşumlardan biri değildir? A) Colliculus superior B) Colliculus inferior C) Aquaeductus cerebri D) Nucleus oculomotorius accessorius E) Fasciculus gracilis 10. Vena jugularis externa aşağıdaki venlerden hangisine boşalır? A) Vena jugularis interna B) Vena subclavia C) Vena retromandibularis D) Vena facialis E) Vena brachiocephalica 14. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis in bir dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus zygomaticus C) Chorda tympani D) Nervus petrosus minor E) Nervus petrosus major 11. Aşağıdakilerden hangisi larynx te bulunmaz? A) Plica nervi laryngei B) Conus elasticus C) Plica vocalis D) Plica vestibularis E) Cartilago cuneiforme 15. Aşağıdaki proteinlerden hangisi nükleoplazmadan sitoplazmaya madde taşınmasına aracılık eder? A) Nükleoporin B) İmportin C) Eksportin D) COP I E) COP II 12. Plica semilunaris sindirim sisteminin hangi bölümünde yer alır? A) Oesophagus B) Mide C) Duodenum D) Colon E) Rektum 16. Aşağıdaki organlardan hangisinin epiteli çok tabakalı olarak izlenir? A) Yemek borusu B) Soluk borusu C) Mide D) Duodenum E) Kolon 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 17. Aşağıdaki organlardan hangisinde asidofilik plaklar izlenmez? A) Epifiz B) Prostat C) Timus D) Dalak E) Beyin (Alzheimer hastalığında) 21. Bir böbrek glomerülünde Bowman kapsülünün visseral yaprağında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Intraglomerüler mezanşial hücreler B) Ekstraglomerüler mezanşial hücreler C) Podositler D) Makula densa E) Jukstaglomerüler hücreler 18. Aşağıdaki organlardan hangisinde bir portal damar sistemi yer alır? A) Epifiz B) Hipofiz C) Tiroid D) Paratiroid E) Surrenal bez 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli değildir? A) Düz kaslar B) İskelet kasları C) Ekstraoküler göz kasları D) Damar endoteli E) Timus 19. Aşağıdaki hangi seçenekte kromatolizis doğru olarak tanımlanmıştır? A) Boyanan bir yapının boyanın özelliğini değiştirerek farklı bir renkte boyanması B) Bir hücrede protein sentezinin artması sonucu çok fazla ribozom olması C) Akson hasarı sonrası Nissl cisimlerinin azalması D) Akson hasarı sonrası hasar yerinden proksimale dejenerasyon E) Akson hasarı sonrası hasar yerinden distale dejenerasyon 23. Aşağıdakilerden hangisi GTPaz aktivitesi ile GTP moleküllerini GDP ye dönüştürür? A) camp B) İnositoltrifosfat C) G proteini alfa alt birimi D) G proteini beta alt birimi E) G proteini gama alt birimi 20. Aşağıdaki karaciğerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lobülünün ortasında toplanan kan buradan V. Porta ya akar. B) Karaciğerde safra akış yönü perifere doğrudur. C) Hepatositlerle sinuzoidlerin endoteli arasındaki boşluğa Disse mesafesi denir. D) Disse mesafesinde A vitamini depolayan hücreler izlenir. E) Portal triyad portal sahada yer alır. 24. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisinde, doğrudan veya dolaylı olarak enerji kullanılır? A) Adipositlere GLUT 4 ile glukoz taşınması B) Fe +2 nin DMT I ile lümenden enterosite taşınması C) Fruktozun bağırsak lümeninden intestinal hücreye girmesi D) Proksimal tübül hücresinde glikozun kana geçişi E) Sinir hücresinde potasyumun ekstraselüler ortamdan hücre içine taşınması DENEME SINAVI 39 5

6 25. Kürar veya benzeri bir ilaç verildiğinde iskelet kaslarında meydana gelen gevşeme aşağıdaki reseptörlerden hangisinin bloklanması ile gerçekleşir? A) Riyanodin B) Dihidropridin C) Beta 2 adrenerjik D) Nikotinik asetilkolin E) Muskarinik asetilkolin 29. Juguler venöz dalgalardan hangisi ventriküler kontraksiyonun sonunda ve ikinci kalp sesinin duyulması ile eş zamanlı dönemde oluşur? A) x dalgası B) v dalgası C) y dalgası D) a dalgası E) c dalgası 26. Dakikadaki solunum hacmi ile dakikada alveolar ventilasyon hacmi arasındaki fark aşağıdaki parametrelerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Tidal hacim B) Rezidüel hacim C) Transpulmoner basınç D) Dakikadaki solunum sayısı E) Fizyolojik ölü boşluk hacmi 30. Skala mediadaki endolenf içinde bulunan aşağıdaki hangi iyon korti organında tüy hücrelerinin depolarize olmasında en fazla etkilidir? A) Klor B) Sodyum C) Kalsiyum D) Potasyum E) Magnezyum 27. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde sadece aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aptt) uzamıştır? A) Faktör III B) Faktör VII C) Faktör VIII D) Faktör X E) Faktör XIII 31. Aşağıdakilerden hangisi hipofizer kortikotrop hücreleri eksprese ettiği prohormon konvertaz I enzimi tarafından proopiomelanokortinden (POMC) oluşturulan bir madde değildir? A) α MSH B) ACTH C) β Lipotropin D) N terminal protein E) Bağlantı proteini 28. Tersine gerim refleksinde iskelet kasındaki gevşemeyi sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A) γ motor nöron deşarjının artması B) α motor nöron sinyallerinin artması C) Kas iğciği afferent sinyallerinin artması D) Golgi tendon organı Ib afferent sinyallerin artması E) Mekanik etki ile aktin miyozin kompleksinin ayrılması 32. Fizyolojik koşullarda bir sinir hücresindeki voltaja duyarlı potasyum kanallarının kimyasal bir madde ile bloklanması aşağıdaki değişimlerden hangisine neden olur? A) Eşik potansiyel yükselir B) Depolarizasyonun oluşmaz C) Repolarizasyonda gecikme olur D) Dinlenim zar potansiyeli daha negatif olur E) Dinlenim zar potansiyeli daha pozitif olur 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 33. Yirmi yaşında erkek hasta geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra koyu renkli idrar yapma, halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan kan testlerinde anemi ve eritrositlerde parçalanma dikkati çekiyor. Aşağıdaki biyokimyasal yolaklardan hangisinin ürettiği molekül eksikliği bu klinik tabloyu izah etmektedir? 36. Aşağıdaki hangisi yağ asitlerinin mitokondriyal yıkımıdaki b oksidasyon enzimlerinden değildir? A) Karnitin Açil Transferaz B) Açil coa dehidrogenaz C) Enoil coa hidrataz D) Hidroksi açil coa dehidrogenaz E) Tiolaz A) A B) B C) C D) D E) E 34. Yenidoğan döneminde aldolaz B eksikliği tanısı konulmuş bir bebeğin dietinden aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması gereklidir? A) Laktoz B) Sükroz C) Maltoz D) Amiloz E) Selüloz Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi proteinden en zengindir? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) IDL E) HDL 38. Aşağıdakilerden hangisi kronik alkoliklerde gözlenen değişikliktir? A) Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda artış B) Glukoneogenezin hızlanması C) Laktat Piruvat dönüşümünde azalma D) Ürik asitin böbreklerden atılışında artış E) Sitoplazmik NADH/NAD+ oranında artış Yukarıdaki reaksiyonu katalize eden enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitrat Sentaz B) İzositrat Dehidrogenaz C) Süksinat Dehidrogenaz D) Süksinat Tiokinaz E) Akonitaz 39. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranında en fazla bulunan lipid türüdür? A) Sfingolipidler B) Fosfolipidler C) Kolesterol D) TAG E) Gangliozid DENEME SINAVI 39 7

8 40. Aşağıdakilerden hangisi insanda pürin biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir? A) PRPP Sentaz B) Glutamin PRPP Amidotransferaz C) Karbamoil fosfat sentetaz II D) Adenilosüksinat liyaz D) Formilglisinamid sentaz 44. Desmozin oluşumunda yer alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Hidroksilizin B) Askorbik asit C) Çinko D) Hidroksiprolin E) Bakır 41. mrna sentezi (transkripsiyon) esnasında aşağıdaki moleküllerden hangisi kullanılmaz? A) Kalıp DNA B) RNA polimeraz C) Primer D) ATP E) Transkripsiyon faktörleri 45. Kronik toksikasyonunda psikoz ve santral sinir sistemi bozukluklarına yol açabilen, aynı zamanda arginaz ve piruvat karboksilaz reaksiyonlarında ko faktör olan eser element hangisidir? A) Çinko B) Bakır C) Mangan D) Kobalt E) Selenyum 42. Eritrositlerde hemoglobin sentezlenebilmesine karşın aynı DNA ya sahip nötrofillerde sentezlenmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofillerde genin promotor bölgesinin metillenerek susturulması B) Nötrofillerde RNA polimeraz enziminin yeteri kadar çalışmaması C) Nötrofillerde transkripsiyon protein faktörlerinin bulunmaması D) Eritrositlerde DNA replikasyonunun daha hızlı olması E) Nötrofillerde nükleozomda H1 bulunması 46. ATP den fosfor gruplarının transferinde yer alan enzimlerin kofaktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Niasin B) Folik asit C) Magnezyum D) Sodyum E) Potasyum 43. Protein elektroforezinde alfa 2 bandında artış olduğu durum hangi klinik patoloji ile ilişkili olabilir? A) Nefrotik sendrom B) Antitripsin eksikliği C) Lenfoma D) Amfizem E) Portal siroz 47. Aşağıdaki plazma proteini fonksiyon eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A) Prealbumin Negative Akut Faz Reaktanı B) Hemoglobin Oksijen Transportu C) Hemopeksin Serbest Hem Transportu D) Seruloplazmin Antioksidan E) Albumin Transport 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini protein kinaz A aracılı göstermez? A) Glukagon B) Leptin C) Aldosteron D) TSH E) LH 52. Bilirubinin karaciğer hücre sitoplazmasında transportunu sağlayan hangisidir? A) Serbest taşınır B) Albumine bağlı taşınır C) Ligandine bağlanır D) Prealbumin E) Transferin 49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre dışına enerji gerektirmeden salgılanır doğrudan salgılanır? A) Aldosteron B) Glukagon C) Adrenalin D) Dopamin E) İnsulin 53. Plazma düzeyi hemolizden diğerlerine göre en az etkilenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Sodyum B) Laktat dehidrogenaz C) Potasyum D) Amonyum E) Demir 50. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ön hipofizde sentezlenmez? A) ADH B) TSH C) LH D) ACTH E) FSH 54. Aşağıdakilerden hangisi porfirin halkası içeren proteinlerin rolü değildir? A) Üre sentezi B) Hem yıkılımı C) Kanda CO 2 taşınması D) Nitrik oksit sentezi E) Amfetaminin detoksifikasyonu 51. Aşağıdakilerden hangisinde folik asit ve B12 gereklidir? A) Serin glisin dönüşümü B) Pürin sentezi C) Timin sentezi D) Histidin yıkılımı E) Metionin sentezi 55. Aşağıdakilerden hangisi asetil kolin salınımını inhibe ederek etki gösterir? A) Tetanoz toksini B) Botulinum toksini C) Kolera toksini D) Difteri toksini E) Labil toksin DENEME SINAVI 39 9

10 56. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hücre duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef dokulara tutunabilir? A) Serratia marcessens B) Klebsiella pneumoniae C) Neisseria gonorrhoeae D) Streptococcus pyogenes E) Moraxella catarrhalis 60. Aşağıdakilerden sitokinlerden hangisi eozinofillerin gelişiminden primer olarak sorumludur? A) IL 5 B) TNF C) IL 10 D) IL 13 E) Gama interferon 57. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisinin eksikliğinde menengokoksik menenjit sıklığı özellikle artar? A) C1 B) C2 C) C3 D) Bozunma hızlandırıcı faktör E) Properdin 61. Aşağıdakilerden hangisi aktinomikoz için yanlıştır? A) Endojen bir enfeksiyondur B) Sülfür granüllerine neden olur C) Etken aside dirençli boyanır D) En sık servikofasyal yerleşim görülür E) Pelvik tip RİA ile ilişkilidir 58. Aşağıdaki hücrelerden hangisi antikor aracılı hücresel sitotoksisite ile hücre ölümüne neden olmaz? A) NK hücre B) Makrofaj C) Eozinofil D) Sitotoksik T lenfosit E) Nötrofil 62. Çocukken yüksekten düşme sonucu kapalı kafatası kırığı gelişen ve zaman zaman burnundan seröz akıntısı olan bir hastada tekrarlayan menenjit ataklarının en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptococcus pneumoniae B) Neisseria meningitidis C) Escherichia coli K1 D) Listeria monocytogenes E) Haemophilus influenzae 59. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Ig M e ait değildir? A) İmmün cevapta ilk yükselen antikordur B) Komplemanı aktive eder C) J zinciri içerir D) Aviditesi en düşük antikordur E) Plasentadan geçmez 63. Denizlerden bulaşarak veziküler cilt enfeksiyonlarına ve çiğ midye yiyen sirozlularda sepsise neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Vibrio parahaemolyticus B) S. aureus C) Pseudomonas aeruginosa D) Leptospira icterohaemoragica E) Vibrio vulnificus 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 64. Aşağıdaki bakterilerden hangisi retiküler cisimcikleri sayesinde hücre içinde inklüzyon cisimcikleri oluşturur? A) Mycobacterium tuberculosis B) Rickettsia prowazekii C) Chlamydia trachomatis D) Brucella mellitensis E) Listeria monocytogenes 68. Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde adenovirüslerin etken olması beklenmez? A) Faringokonjoktival ateş B) El Ayak Ağız Hastalığı C) Pnömoni D) Foliküler konjoktivit E) Akut hemorajik sistit 65. Bakteriyel hidroadenitis süpürativaya en sık neden olan etken hangisidir? A) Grup A streptokok B) Mycobacterium tuberculosis C) Bacterioides fragilis D) Pseudomonas aeruginosa E) Staphylococcus aureus 66. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde CMV nin etken olması beklenmez? A) Anne karnında periventriküler kalsifikasyon B) Organ reddi C) AIDS lilerdeki Oral tüylü lökoplaki D) Enfeksiyoz mononükleoz benzeri sendrom E) Yenidoğanda mental retardasyon 69. Beş yaşında bir çocukta ateş, nezle, konjoktivit ve molar dişler hizasındaki yanak mukozasında serpilmiş tuz gibi görünen üç beş adet beyaz renkli lezyonlar tesbit edilmiştir. 2 gün sonra kulak arkasından başlayan ve vücuda yayılan makülopapüler döküntüler gelişmiş, döküntü ile birlikte ateş daha da yükselmiştir. Bu hastadaki etken virüs aşağıdaki ailelerden hangisinde yer alır? A) Paramikzovirüs B) Adenovirüs C) Herpesvirüs D) Picornavirüs E) Ortomikzovirüs 67. Aşağıdaki virüslerden hangisi intranükleer inklüzyona yol açmaz? A) Herpes Simpleks Virüs B) Adenovirüs C) Varicella Zoster Virüs D) Cytomegalovirüs E) Poks Virüs 70. Dokuz yaşında bir kız çocuğu saçlı deride kabuklu lezyonlar nedeniyle kliniğe getiriliyor. Wood ışığı altında yapılan muyanede saçta yeşil floresans varlığı saptanıyor. KOH ile ışık mikroskobunda ve Kalkoflor beyazı ile floresan mikroskopta septalı hifler görülüyor. Aileden alınan öyküde evde köpek beslendiği anlaşılıyor. Bu hastada en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Microsporum canis B) Candida albicans C) Aspergillus fumigatus D) Trikophyton rubrum E) Epidermophyton floccosum DENEME SINAVI 39 11

12 71. Termal diformizm gösteren, deri altında yerleşerek eritemli ağrısız nodüler lezyonlar yapan, puro şeklinde mayaları çevreleyen dokuların büzüşmesi ile eozinofilik asteroid cisimcik oluşturan, kültürde çiçek demeti şeklinde üreyen mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Histoplasma capsulatum B) Coccidioides immitis C) Cryptococcus neoformans D) Sporothrix schenkii E) Trichophyton tonsurans 74. Kenenin sokmasıyla bulaşarak eritrositlere yerleşen, üşüme, titreme ateş ve terleme nöbetleriyle seyreden, yaşam siklusunun hiçbir döneminde karaciğere yerleşmeyen, eritrositlerin içinde malta haçı görüntüsüne neden olan splenektomililerde ağır enfeksiyonlara neden ve tedavisinde klindamisin kullanılan protozoon aşağıdakilerden hangisidir? A) Plasmodium falciparum B) Plasmodium ovale C) Babesia microtti D) Leishmania donovani E) Plasmodium vivax 72. AIDS li bir hastada dispne, bilateral hiler konsolidasyon, hipoksemi ve belirgin LDH artışıyla seyreden ve kotrimoksazole cevap veren pnömonide en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pneumocystis carinii (jiroveci) B) Mucor C) Rhizopus D) Cryptococcus neoformans E) Mycrosporum canis 75. Aşağıdaki parazit antiparaziter ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ascaris Mebendazol B) Enterobius vermicularis Pirantel pamoat C) Echinococcus granulosus Albendazol D) Giardia intestinalis Spiramisin E) Taenia saginata Niklozamid 73. Aşağıdaki mantar sporlarından hangisi eşeyli olarak çoğalır? A) Blastospor B) Klamidospor C) Artrospor D) Askospor E) Konidiyospor 76. Sivrisineklerin vektör olduğu, lenf sistemine yerleşen, elefantiyazis ve hidrosele yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir? A) T. trichura B) H. nana C) L. donovani D) P. vivax E) Wucherreria buncrofti 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 77. İskemik hücre hasarında glikolizis sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Mikrovillus kaybı B) Nükleer kromatinde kümeleşme C) Lipid birikimi D) Endoplazmik retikulumda şişme E) Protein sentezinde azalma 80. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında görülebilen bulgulardan biri değildir? A) Konjunktival eritem B) Artrit C) Lenfadenopati D) Ateş E) Aort diseksiyonu 78. Pigmente bir deri lezyonunun histopatolojik incelemesinde izlenen pigmentin, melanin olduğuna karar vermek için pozitif reaksiyon vermesi gereken boya aşağıdakilerden hangisidir? A) Masson Fontana B) Kongo kırmızısı C) Masson Trikrom D) Papanicolaou E) Prusya mavisi 81. Aşağıdaki kimyasal mediatörlerden hangisi vazokonstruksiyona neden olur? A) Lökotrien C4 B) Nitrik oksit C) Prostaglandinler D) Histamin E) Bradikinin 79. Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta görev alan hücrelerden biri değildir? A) Polimorf nüveli lökosit B) Makrofaj C) Keratinosit D) Natural killer hücresi E) Plazma hücresi 82. Aşağıdaki organ malignitelerinden hangisi epidermal büyüme faktörü sekrete ederek akantozis nigrikans tablosuna neden olur? A) Renal karsinom B) Mide karsinomu C) Hepatosellüler karsinom D) Meme karsinomu E) Panreatik karsinom DENEME SINAVI 39 13

14 83. Çocukluk çağında görülen, histopatolojik incelemede Flexner Wintersteiner rozetleri ve Homer Wright psödorozetlerinin izlenebildiği neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Retinoblastom B) Nöroblastom C) Hepatoblastom D) Wilms tümör E) Medulloblastom 87. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden olduğu malignitelerden biri değildir? A) Akciğer karsinomu B) Prostat karsinomu C) Kolon karsinomu D) Larinks karsinomu E) Mezotelyoma 84. Malign mezenkimal tümörlerde prognozu belirleyen en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir? A) Evre B) Derece C) Tümör boyutu D) Nekroz varlığı E) Nükleer atipi 88. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde mikroveziküler yağlanma yapan nedenler arasında yer almaz? A) Gebelikte akut karaciğer yetmezliği B) Valporik asit toksisitesi C) Etanol D) Reye sendromu E) Obezite 85. Eritroblastozis fetalis, hangi tip aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşur? A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu B) Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu C) Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu D) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu E) Tip V aşırı duyarlılık reaksiyonu 89. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun böbrek lezyonları arasında yer almaz? A) Kresentik glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Diffüz proliferatif glomerülonefrit D) Nodüler glomerüloskleroz E) Membranöz glomerülonefrit 86. Akut myokard infarktüsünün en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol ventrikül kontraktil disfonksiyonu B) Serbest duvar ruptürü C) Papiller kas disfonksiyonu D) Ventriküler aritmi E) Ventriküler anevrizma 90. Santral sinir sisteminde amiloid içeren plaklar ile karakterli olup myoklonik kasılmalar, ileri derecede beyin atrofisi ve demansa yol açan öldürücü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Krabbe hastalığı B) Multiple skleroz C) Crautzfelt jacob hastalığı D) Amyotrofik lateral skleroz E) Familial amiloidotik nöropati 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 91. Santral sinir sisteminde nöronofaji yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Astrosit B) Oligodendrosit C) Mikroglia D) Ependim hücresi E) Endotel hücresi 95. Aşağıdakilerden hangisi meme karsinomu riskini artırmaz? A) Erken menarş B) Erken menapoz C) Atipik epitel hiperplazisi D) Postmenapozal obesite E) Nulliparite 92. Aşağıdakilerden hangisi erken mide karsinomunun özelliği değildir? A) Mukoza invazyonu B) Muskularis mukoza invazyonu C) Submukoza invazyonu D) Muskularis propria invazyonu E) Lenf nodu metastazının varlığı 96. Kemikte en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteosarkom B) Multiple myelom C) Anjiosarkom D) Ewing tümörü E) Metastatik tümörler 93. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde PTEN ve APC gen mutasyonu belirlenebilir? A) Akciğerin küçük hücreli karsinomu B) Endometrium karsinomu C) Meme karsinomu D) Kolon karsinomu E) Hodgkin lenfoma 97. En sık midede görülen Cajal hücrelerinden köken aldığı düşünülen, c KIT onkogen mutasyonu ile karakterli mezenşimal tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Leiomyom B) Lipom C) Gastrointestinal stromal tümör D) Kaposi sarkomu E) Beniğn periferik sinir kılıfı tümörü 94. Mesane kanserinde en önemli prognoz faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümörün histolojik tipi B) Tümörün derecesi C) Kas invazyonu D) Anaploidi E) Proliferasyon indeksi 98. Yara iyileşmesinde anjiogenezisden sorumlu büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) TGF alfa B) HGF C) EGF D) PDGF E) VEGF DENEME SINAVI 39 15

16 99. 1 yıldır tonik klonik nöbetler nedeniyle fenitoin kullanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez? A) Vitamin D B) Vitamin K C) Folik asit D) Vitamin B12 E) ADH 103. Aşağıdaki hangisi farmakolojik etksini Na kanallarını açarak gösterir? A) Sitriknin B) Bungarotoksin C) Batrakotoksin D) Apamin E) Tübokürarin 100. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini distal tübül üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol 104. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin reseptör blokörüdür? A) Bosentan B) Losartan C) Aprepitant D) Kapsazepin E) Fosforamidon 101. Bir aydır esansiyel hipertansiyon nedeniyle Ramipril kullanan 42 yaşındaki erkek hastada aşağıdakilerden hangisinin Ramiprile bağlı olma olasılığı en yüksektir? A) Hipopotasemi B) Ayak bileği ödemi C) Bradikardi D) Sedasyon E) Anjioödem 105. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan GABA analoğudur? A) Akamprosat B) Fomepizol C) Alpidem D) Disülfiram E) Topiramat 102. Aşağıdaki β1 reseptör antagonistilerinden hangisi eritrosit esterazı tarafından parçalanır? A) Esmolol B) Karvedilol C) Bisoprolol D) Metoprolol E) Nebivolol 106. Aşağıdakilerden hangisi Tiroksin in Tiroksin bağlayıcı globuline bağlanma oranını azaltır? A) Östrojen B) L Asparajinaz C) 5 Fluorourasil D) Tamoksifen E) Metadon 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 107. Aşağıdakilerden hangisi morfine bağlı bir etki değildir? A) Hipotermi B) Midriyazis C) Konstipasyon D) Hipotansiyon E) Bronkokonstrüksiyon 111. Aşağıdakilerden hangisi non selektif MAO inhibitörüdür? A) Selejilin B) Tranilsipromin C) Moklobemid D) Pirlindol E) Brofaramirin 108. Klorpromazinin aşağıdaki yan etkilerinden hangisi alfa 1 reseptör blokajı nedeniyle gelişir? A) Kilo Alımı B) Sedasyon C) Hiperprolaktinemi D) Ejekülasyonun inhibisyonu E) Hipotermi 112. Glokom tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi dışa doğru üveoskleral drenajı artırarak etki gösterir? A) Latanoprost B) Timolol C) Pilokarpin D) Asetazolamid E) Karbakol 109. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin methemoglobinemi riski en yüksektir? A) Kokain B) Lidokain C) Dibukain D) Bupivakain E) Prilokain 113. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi potasyum kanal açıklığını artırarak etki gösterir? A) Lacosamid B) Rufinamid C) Stripentol D) Retigabin E) Klonazepam 110. Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi Adenozin agonistidir? A) Karbamazepin B) Etosüksimid C) Valproik Asit D) Levetirasetam E) Fenobarbital 114. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi livedo retikülarise neden olabilir? A) Selejilin B) Bromokriptin C) L Dopa D) Amantadin E) Biperiden DENEME SINAVI 39 17

18 115. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisit özellik göstermez? A) Klindamisin B) Vankomisin C) Penisilin G D) Moksifloksasin E) Metronidazol 119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi amilin analoğudur? A) Metformin B) Pramlintid C) Liraglutid D) Sitagliptin E) Eksenatid 116. DNA bağımlı RNA polimeraz enziminde yapılan yapısal değişiklikle aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine direnç gelişir? A) Makrolidler B) Florokinolonlar C) Rifampin D) Tetrasiklinler E) Vankomisin 120. Sodyum hipoklorit zehirlenmesinde aşağıdaki lokal antidotlardan hangisi kullanılır? A) Nişasta B) Zeytin yağı C) Yemek tuzu D) Sodyum tiyosülfat E) Amonyak 117. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1 3 glukan sentezini inhibe ederek fungusit etki gösterir? A) Mikafungin B) Amfoterisin B C) Griseofulvin D) Nistatin E) Terbinafin 118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı sırasında Churg Straus benzeri vaskülit gelişmesi en olasıdır? A) Sulfasalazin B) Zileuton C) Gosipol D) Likofelon E) Zafirlukast 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

20 KLİNİK BİLİMLER (42 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar) (30 Soru) : (36 Soru) : Pediatri Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar) (12 Soru) : Kadın Hastalıkları ve Doğum İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 Fındıkzade / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Posthanesi Yanı Dikimevi / Mamak / ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA Gsm: TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Korutürk Mah. Poyraz Sok. 4/A Balçova / İZMİR Tel: Faks: Gsm: TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Ankara Cad. No:231/C Bornova / İZMİR (Ege Üniv. ana kapı karşısı) Gsm: TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez / AYDIN Gsm: TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenisehir Mahallesi Fevzi Cakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel:

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı