TEST. Yıl Sonu Değerlendirme ile +5 arasındaki tam sayıların çarpımı A, Eren Bey bir malı %20 kârla 240 ye, başka bir. 4.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST. Yıl Sonu Değerlendirme ile +5 arasındaki tam sayıların çarpımı A, Eren Bey bir malı %20 kârla 240 ye, başka bir. 4."

Transkript

1 Yıl Sonu eğerlendirme. Sınıf Matematik Soru ankası TST 8. ile +5 arasındaki tam sayıların çarpımı, ile +5 arasındaki tam sayıların toplamı olduğuna göre, + kaçtır? 2. ) 0 ) ) 8 ) Yukarıdaki her bir şeklin içindeki tam sayıların toplamı 0 olduğuna göre, kaçtır? ) 6 ) ) +6 ) 2 5. a 2 b 2 6 c Yukarıdaki tabloda, aynı denklemin elemanları olan a, b ve c sayılarının birbirlerine bağlı olarak aldıkları değerler verilmiştir. una göre, I. a ile b ters orantılıdır. II. a ile c doğru orantılıdır. III. b ile c doğru orantılıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? ) I ve II ) I ve III ) II ve III ) I, II ve III : işleminin sonucu kaçtır? ) - ) - ) ) 9 6. ren ey bir malı 20 kârla 20 ye, başka bir malı da 0 zararla 20 ye satıyor. ren ey in bu iki malın satışındaki kâr-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? ) 50 kâr ) 0 zarar ) 0 kâr ) 50 zarar. a =,25 b =, c =,25 Yukarıda verilen sayılardan en büyüğü ile en küçüğü çarpıldığında elde edilen sonuç kaç olur? ) 5 ) ) ) Yukarıdaki şekilde [ // [, s ( ) = 0c ve s( ) = 20c olduğuna göre, s ( ) = kaç derecedir? ) 80 ) 0 ) 60 ) 50 İLTST YYINILIK 99

2 8 Yıl Sonu eğerlendirme Yandaki şekilde üçgeninin içine F paralelkenarı yerleştirilmiştir = 2 6 olduğuna göre, kaçtır? 5 F ) ) ) ) 6 [] // [], [F] // [], s( ) = 55c ve s( ) = 5c olduğuna göre, s( F) kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 20 ) 0 2. ir otobüste 5 erkek, 8 kadın vardır. u otobüse kaç evli çift binerse erkek sayısının katı, kadın sayısının 2 katına eşit olur? Yukarıda verilen problemi çözmek için oluşturulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) (5 + ).2 = (8 + ). ) (5 + 2).2 = (8 + ). ) (8 + ). = (5 + ). ) (5 + ). = (8 + ) değerinde yeni bir araba alıp peşin veren ve aylık taksitleri a olarak 0 ayda ödeyen yşe, bu araba için toplam kaç ödemiştir? u problemin çözümü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) a + 0 = ) a = ) a = ) a = ir düzgün onbeşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 20 ) 5 ) ) ( 2) =.( 2) denklemini sağlayan değeri kaçtır? ) 8 ) 2 ) 5 ) 20. şağıda verilen, I. ütün düzgün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 60 dir. II. n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden (n ) tane köşegen çizilebilir. III. n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle oluşan üçgen sayısı (n ) tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? ) Yalnız I ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 200 İLTST YYINILIK

3 8 Yıl Sonu eğerlendirme F 0 Yukarıda verilen F altıgeninde s( W ) = s( W ) = s( W ) olduğuna göre, s( W ) kaç derecedir? olduğuna göre, kaç cm dir? Yandaki merkezli çemberde = (2+5) cm = ( ) cm $ = ) 20 ) 0 ) 00 ) 90 ) ) ) 5 ) şağıda kareli kağıda çizilmiş geometrik şekillerden hangisinin alanı en büyüktür? ) ) ) ) Yukarıda verilen daire şeklindeki masa üzerinde noktasında bulunan karınca önce noktasına, daha sonra da noktasına doğrusal bir yol izleyerek gitmiştir. [] çap ve s ( ) = 0c olduğuna göre, s( ) ( kaç derecedir? ) 20 ) 80 ) 60 ) 50. şağıdaki şekillerden hangisinde taralı bölgenin alanı tüm alanın yarısıdır? ) ) Yandaki merkezli çemberde [] çap, s ( ) = 00c ve $ s ( ) = 60c ) ) olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 60 ) 0 İLTST YYINILIK 20

4 8 Yıl Sonu eğerlendirme Şekildeki merkezli dairede s( ) = 20 ve = olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? (p= alınız.) ) ) 9 ) ) lış - satış fiyatları (bin ) 6 5 Satış lış 2 0 Ürünler Yukarıdaki grafik bir mağazanın, ve ürünlerinin alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. 22. şağıdaki şekillerden hangisinin verilen doğruya göre yansıması yanlış çizilmiştir? ) ) una göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ve ürününden elde edilen gelirler eşittir. ), ve ürünlerinin birer adet satışından toplam 000 gelir elde edilir. ) ürününden zarar edilmektedir. ) nin satış fiyatı, nin satış fiyatının katıdır. ) ) 25. Günlük satış adedi Önden görünümü ile sağdan görünümü aynı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 0 5 ) ) F Marka Ön Sağ Ön ) ) Ön Ön Sağ Sağ Sağ ir mağazada satılan 6 farklı marka bilgisayarın aylık satış adetleri yukarıdaki grafikte verilmiştir. Farklı marka bilgisayarların satış adetlerinin birbirine daha yakın algılanması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? ) üşey eksendeki veri aralıklarını artırmak ) Marka isimlerini düşey eksene yazmak ) üşey eksendeki veri aralıklarını azaltmak ) Verileri sütun grafiğinde göstermek 202 İLTST YYINILIK

5 Yıl Sonu eğerlendirme. Sınıf Matematik Soru ankası TST ( ) 0 ( ) 200 Yukarıdaki şekillerden hangisinin içinde yazan üslü ifadenin değeri en küçüktür? ) ) şağıdaki çarpımlardan hangisinin sonucu yukarıdaki papatyanın yapraklarından birinde yazılı olarak verilmemiştir? ) ) ) ) ) ) 5. y 2 2. Sena Gökhan 0 2 Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık tam sayıların arası 6 eş parçaya bölünmüştür. una göre, sayı doğrusunda verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) + = Yukarıda Sena ve Gökhan ın söylediği ifadeler ters orantılıdır. = 5 iken y = 6 olduğuna göre, = iken y kaçtır? ) 8 ) 6 ) ) 2 ) 2 - = 6 6 ) = 6. ) = , , 0, 005 0, işleminin sonucu kaçtır? ) 25 ) 5 ) 25 ) 225 İLTST YYINILIK Yukarıda verilen balonların üzerinde yazan cebirsel ifadelerden hangisinin = için değeri en küçüktür? ) 5 ) 8 ) 2 + ) 25 20

6 8 Yıl Sonu eğerlendirme. Hangi sayının e bölümünün 2 fazlası 5 e eşittir? Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) 2 = 5 ) + 2 = 5 ) +2 = 5 ) ( 2) = 5. ir iç açısı üzgün çokgenin kenar sayısı ir dış açısı Yukarıdaki modele göre düzenlenen aşağıdaki tablolardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır? ) 6 ) = denklemini sağlayan değeri kaçtır? ) ) 5 ) ) 0 ) 8 ) Yandaki şekilde [ // [F, F 0 80 s ( ) = 00c, s ( ) = 80c ve sf ( ) = 0c 2. F K H Şekilde verilen F bir düzgün altıgen ve HGK bir düzgün beşgen olduğuna göre, olduğuna göre, s ( ) = kaç derecedir? G ) 00 ) 0 ) 20 ) 0 sh ( ) kaç derecedir? ) ) 8 ) 86 ) G H F Yandaki şekilde // [F, s( )=00, s( F) = 0 olduğuna göre, s( GH)= kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 20 ) 0. br br Şekildeki noktalı kağıtta verilen taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? ) 2 ) 6 ) 20 ) 2 20 İLTST YYINILIK

7 8 Yıl Sonu eğerlendirme. Kareliler takımı ile oluşturulan ve alanı 20 birim kare olan bir şeklin çevresinin alabileceği en büyük değer kaç birimdir? 8. Yandaki merkezli ve 0 cm yarıçaplı dairede taralı bölgenin alanı 90 cm 2 dir. ) 6 ) 8 ) 0 ) 2 0 una göre, s( ) kaç derecedir? (p= alınız.) ) 08 ) 20 ) 2 ) 5. Saat iken akrep ile yelkovan arasındaki büyük açı kaç derecedir? ) 20 ) 20 ) 20 ) Yukarıdaki dijital saatin d doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şekildeki merkezli çemberde $ s ( ) = 5-20c ve s ( ) = + 20c olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) 50 ) Yanda verilen merkezli dairenin yarıçapı 6 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm 2 dir? (p= alınız.) 20. Yandaki yapıdan en fazla kaç birim küp çıkarılırsa önden görünümü değişmez? ön ) 5 ) 5 ) 0 ) 50 ) ) ) 5 ) 6 İLTST YYINILIK 205

8 8 Yıl Sonu eğerlendirme 2. şağıdaki grafikte bazı şehirlerin gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiştir Sıcaklık ( ) ursa Manisa Van Muş Şehirler Gündüz Gece una göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Gece ve gündüz sıcaklık farkı en fazla olan şehir Manisa dır. ) ursa Van dan daha sıcaktır. ) Gece sıcaklığına bakıldığında Muş, ursa dan daha soğuktur. ) Gündüz sıcaklığına bakıldığında Manisa, Van dan 8 daha sıcaktır. 2.,5 2,5 2,5 0,5 0 Grafik: Şehirler Nüfus eğişimi Nüfus (Milyon) Şehir Yukarıdaki grafik, 2000 ve 200 yıllarında,, ve şehirlerindeki nüfusu göstermektedir. una göre aşağıda verilen, I. ve şehirlerinde nüfus azalmıştır. II. şehrindeki nüfus artışı şehrindeki nüfus artışının katıdır. III. 200 yılına göre en kalabalık şehir dir. IV. 200 yılında ve şehirlerindeki toplam nüfus şehrinin nüfusuna eşittir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? ) ) ) 2 ) 22. şağıdaki sayı dizilerinden hangisinin medyanı ve modu eşittir? 25. ) 2,,, 6, 9, 0 ) 5, 20, 20, 20, 5, 0 ),, 5,, 8, 2 ) 0,,, 6, 20, 20 kanalı iğer Kanallar kanalı kanalı Yandaki daire grafiğinde bir araba galerisinde satılan arabaların renklerine göre dağılımı verilmiştir. u galeride toplam 6 araba satıldığına göre, siyah, beyaz, gri ve kırmızı araba sayılarıyla oluşturulan sayı dizisinin medyanı kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 2 Yukarıdaki daire grafiğinde bir topluluğa uygulanan Hangi Kanalı İzliyorsunuz? adlı anketin sonucu verilmiştir. una göre, aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi, ankete katılan kişi sayısını bulmak için yeterli değildir? ) kanalını izleyenlerin sayısının, kanalını izleyenlerin sayısına oranı ) iğer kanalları izleyenlerin sayısı ) kanalını izleyenlerin sayısı ile kanalını izleyenlerin sayısı arasındaki fark ) kanalını ve kanalını izleyen toplam kişi sayısı 206 İLTST YYINILIK

9 Yıl Sonu eğerlendirme. Sınıf Matematik Soru ankası TST 85. Sıcaklığı 0 olan bir laboratuvarda, her 2 dakikada sıcaklığı artıran bir ısıtıcı çalıştırılıyor. una göre, kaçıncı dakikanın sonunda laboratuvarın sıcaklığı 28 olur? ) 6 )0 ) 2 ) 6 5. İki sayının toplamı 6 dir. üyük sayı, küçük sayının 5 katından 2 fazla ise küçük sayı kaçtır? Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) = 6 ) + 5 ( + 2) = 6 ) = 6 2 ) = ^-6h -^-h : ^-5 h@ 2 0 ^-h. ^-2h işleminin sonucu kaçtır? ) 9 ) 2 ) 2 ) 9 6. N M. şağıdakilerden hangisi, devirli ondalık gösterimine karşılık gelir? ) ) ) ) K L Yukarıda verilen karesinin bir kenar uzunluğu ( ) birim ve KLMN dikdörtgeninin kısa kenar uzunluğu (2 ) birim, uzun kenar uzunluğu ( + 2) birimdir. una göre, KLMN dikdörtgeninin çevresinin karesinin çevresinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) 6 ) 6 ) $ 5 işleminin modellemesi aşağıdakilerden hangisidir? ) ) ) ). ir taksimetrenin açılış ücreti 290 kuruştur ve gidilen her kilometrede ücret 90 Kr artmaktadır. una göre, ücret a kuruş ve gidilen yol b km olmak üzere a ile b arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) b = a ) a = b ) a = b ) b = a İLTST YYINILIK 20

10 85 Yıl Sonu eğerlendirme 8. y k. 20? 5 0 F G Şekilde [F // [ // [G dir. s() = 20c, s () = 5c ve s(g) = 0c Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen k doğrusunun denklemi 2y + 6 = 0 olduğuna göre, taralı alan kaç br 2 dir? olduğuna göre, s( ) kaç derecedir? ) ) 2 ) ) ) ) 2 ) ) F 20 G Yandaki şekilde [ // [FG, [] // [F], s ( ) = 0c ve sfg ( ) = 20c a + 0 a 20 a 20 a + 0 Şekilde bir beşgendir. olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 50 ) 60 ) 0 ) 80 Yukarıdaki verilere göre, s ( ) kaç derecedir? ) 26 ) 2 ) 2 ) 9 0. G F 20? Şekilde [ // [G // [F dir. s(g) = 20c, s() = 95c ve s(f) = 20c olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 5 ) 0 ) 5 ) 20 Yukarıda verilen çokgenin çevresi 5 birim olduğuna göre kaçtır? ) 0 ) ) 2 ) 208 İLTST YYINILIK

11 85 Yıl Sonu eğerlendirme. M N L K 8. Yandaki merkezli çemberde majör yayının ölçüsü minör yayının ölçüsünün katına eşittir. P Yukarıda verilen KLMNP... düzgün çokgeninin bir dış açısının ölçüsü 8 olduğuna göre, köşegen sayısı kaçtır? una göre, s ( ) kaç derecedir? ) 8 ) 22,5 ) 6 ) 5 ) 90 ) 0 ) 0 ) şağıda birim karelerle oluşturulan şekillerden hangisinin çevresi en büyüktür? ) ) ) ) 8. 0 işçi, 00 m 2 duvarı günde saat çalışarak 5 günde bitirebilmektedir. una göre, kaç işçi daha gelirse, 200 m 2 duvar günde 6 saat çalışılarak 0 günde bitirilebilir? ) 0 ) 2 ) 5 ) 9 6. İLTST YYINILIK F merkezli çemberde = F = 2+ = + olduğuna göre, in tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) ) 5 ) 6 ) 9. lış fiyatı üzerinden 25 kârla satılan bir ürüne, satış fiyatı üzerinden 0 indirim uygulanıyor. una göre, alış fiyatı üzerinden yüzde kaç zarar edilir? ) 0 ) 25 ) 20 ) 5 209

12 85 Yıl Sonu eğerlendirme 20. I F II aire sayısı Kiralık Satılık Yukarıdaki I numaralı şeklin eşi II numaralı şekilde çizilmeye başlanmıştır. Çizim tamamlandığında harflendirilmiş noktalardan kaç tanesi şeklin içinde kalır? ) ) 2 ) ) Kardelen mlak egüm mlak mlakçılar Yukarıdaki grafikte iki farklı emlak ofisindeki satılık ve kiralık daire sayıları gösterilmiştir. u emlakçıların ellerinde bulunan kiralık ve satılık dairelerinin ortalamaları kaçtır? ) 5 ) 6 ) ) 8 2. ön Yukarıdaki izometrik kağıtta verilen yapı bir ayrıtı 2 cm olan küplerle oluşturulmuştur. una göre, bu yapıya önden bakıldığında görünen yüzeyinin alanı kaç cm 2 dir? 2. 6,,, 20,, 9, 9, 25, 8, 2, Yukarıdaki veri grubunun medyanı kaçtır? ) ),5 ) ) 6 ) ) 8 ) 6 ) Günler 25. ir sınıftaki öğrencilerin 20 si gözlüklüdür. uma Perşembe Çarşamba Salı Pazartesi Sıcaklık (erece) una göre, gözlüklü öğrencilerin daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ) ) 2 5 Yukarıdaki grafikte bir ilin 5 günlük sıcaklık değerleri verilmiştir. una göre, bu sıcaklık değerlerinin medyanı kaçtır? ) ) 80 ) 6 ) 8 ) 0 ) 2 20 İLTST YYINILIK

13 Yıl Sonu eğerlendirme. Sınıf Matematik Soru ankası TST 86. +? +2 Yukarıdaki şekilde çember içine yazılan sayıların toplamları aralarındaki karelerin içine yazılmaktadır. una göre, soru işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır? 5. 0 işçinin 20 günde bitirebildiği bir işin günde bitirilebilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır? ) 0 ) 0 ) 50 ) 60 ) ) 2 ) + ) mirhan 5 yaşındayım. Kerem yaşındayım = 2 eşitliğine göre, kaçtır? ) ) 25 ) 2 ) 9 irsu 8 yaşındayım. Hasan ede yukarıda yaşları verilen üç torununa 80 yi yaşlarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. una göre, Kerem kaç alır? ) 6 ) 20 ) 28 ) c - - m + c işleminin sonucu kaçtır? 25 m ) ) 2 ) ). a b c = = ve a b + c = Şekilde [ // [, 5 s ( ) = 85c ve s( ) = 5c olduğuna göre, b kaçtır? olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) ) ) 5 ) 6 ) 20 ) 0 )0 ) 50 İLTST YYINILIK 2

14 86 Yıl Sonu eğerlendirme 8. 2 y + y + ifadesinin = ve y = 2 için değeri kaçtır?. y - 6 = doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) y Kutay Öğretmenin yukarıdaki tahtada yazdığı soruya öğrenciler aşağıdaki cevapları söylemişlerdir. 6 6 ila 2 lperen 0 ) y ) y 6 rdem da 8 6 una göre, hangi öğrenci doğru cevabı vermiştir? 2. y d ) lperen ) ila ) rdem ) da 9. (+2)br (+5)br Yukarıda verilen dikdörtgeninin çevresini em ve = 2 için alanını İrem hesaplamıştır. em ve İrem doğru sonuçlar bulduklarına göre, buldukları sonuçlar aşağıdakilerden hangisidir? em İrem ) ) ) ) şağıdaki noktalardan hangisi + y = 0 doğrusu üzerindedir? ) (0,) ) (,) ) (5, ) ) ( 2,5). Koordinat sisteminde verilen d doğrusunun eksenlerle arasında kalan bölgenin alanı 6 birimkare olduğuna göre, doğrunun y eksenini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? ) (0, ) ) (0, 2) ) (0,) ) (, ) K L 5+6 M 6 2 N ir kısmı çizilmiş düzgün çokgenin K, L, M ve N köşeleri gösterilmiştir. sklm ( ) = 5 + 6c ve slmn ( ) = 6-2c olduğuna göre, bu çokgenin kaç köşegeni vardır? ) 0 ) 5 ) 60 ) İLTST YYINILIK

15 86 Yıl Sonu eğerlendirme. S S S 2 Yukarıda kareli kağıtta verilen paralelkenarın alanı S br 2, yamuğun alanı S 2 br 2, dikdörtgenin alanı S br 2 ve karenin alanı S br 2 dir. una göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? S 8. şağıda verilen, I. şkenar dörtgende kenarlar eşit uzunluktadır. II. Köşegenler dörtgenleri dört eş parçaya ayırır. III. şkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 80 dir. IV. Yamukta köşegenler her zaman birbirini ortalar. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? ) ) 2 ) ) ) S > S > S 2 > S ) S > S > S > S 2 ) S > S > S > S 2 ) S > S > S > S 2 5. ir dış açısının ölçüsü 0 olan düzgün bir çokgenin bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı kaçtır? ) ) 6 ) 5 ) 5 9.? Gülbin yanda verilen merkezli daire şeklindeki tahtaya eşit aralıklarla 8 adet çivi çakmıştır. 6. Yandaki beşgeninde,, ve köşelerindeki dış açıların ölçüleri gösterilmiştir. Gülbin lastiklerle yukarıdaki şekli oluşturduğuna göre, lastikler arasında oluşan açının ölçüsü kaç derecedir? ) 22,5 ) 5 ) 6,5 ) 90 una göre, s() = kaç derecedir? ) 8 ) 6 ) 8 ) 2. 6 Yandaki şekilde dik yamuk F = 6 cm 5 F = cm = 0 cm 0 = 5 cm = cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? ) 0 ) ) 8 ) Şekildeki merkezli ve [] çaplı çemberde s ( ) = 65 olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 25 ) 5 İLTST YYINILIK 2

16 86 Yıl Sonu eğerlendirme 2. K L S N merkezli ve [KN] çaplı çemberde snsl ( ) = 20c LN majör yayının ölçüsü Günlük satış adedi olduğuna göre, slnk ( ) = kaç derecedir? ) 20 ) 0 ) 0 ) 50 Yukarıdaki kareli kağıtta verilen çokgene eş olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? Gazeteler Grafiğin yukarıdaki şekilde verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Günlük satış adetlerini gösteren en iyi grafiğin sütun grafiği olması ) gazetesinin satış adedinin fazla göstermek istenmesi ) u gazetelerin satış adetlerinin karşılaştırılmak istenmesi ) gazetesinin satış adedinin, gazetesinin satış adedinden çok fazla olduğunun gösterilmesi ) ) ) ) 25. Sıcaklık ( ) Gündüz Gece İller 2 ntalya nkara Rize Kırklareli Yandaki merkezli çemberde [] // [], s( ) = 5 s( ) = 25 olduğuna göre, minör yayının ölçüsü kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 60 ) 0 Yukarıdaki çizgi grafiğinde cak tarihinde gece ve gündüz sıcaklıklarının ölçüldüğü dört il verilmiştir. una göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Gündüz gece sıcaklık ortalaması en yüksek olan il nkara dır. ) Gündüz ntalya Kırklareli den 2 kat daha sıcaktır. ) nkara nın gündüz gece sıcaklık ortalaması dir. ) Gündüz gece sıcaklık farkı en az olan il Kırklareli dir.. 2 İLTST YYINILIK

17 Yıl Sonu eğerlendirme. Sınıf Matematik Soru ankası TST Yandaki hedef tahtasında 2, ve 5 puanlık bölgelere sırasıyla 5 tane, tane ve tane ok isabet ettiren Yağız, toplam kaç puan alır? ) ) 6 ) 2 ) Yukarıdaki şekilde [ //[, s( ) = +20, s( ) = 0 ve s( ) = 0 olduğuna göre, kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 20 ) 0 2. [( 0) : ( 2) ( )] : ( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) - ) ) 6. Yandaki şekilde [ // [ // [F, [], nın açıortayı ve s( ) = 0c olduğuna göre, s (F) kaç derecedir?. - ) 80 ) 0 ) 60 ) 50 işleminin sonucu kaçtır? ),2 ),25 ),5 ),8. Kısa kenarı ( ) br ve çevresi (6 8) br olan uzun kenarı birim olduğuna göre kaçtır? ) ) ) 5 ) 6. Kısa kenarı 0 cm ve uzun kenarı 50 cm olan dikdörtgenin çevresinin, bir karenin çevresine 5 oranı 6 olduğuna göre karenin çevresi kaç birimdir? ) 80 ) 86 ) 92 ) 20 İLTST YYINILIK ^2- h@ = eşitliğine göre, kaçtır? 29 ) ) 2 ) 2 ) 25

18 8 Yıl Sonu eğerlendirme 9. 6 y şağıdaki doğrusal denklemlerden hangisi, yukarıdaki tabloda verilen değerleri sağlar? ) y = + ) y = + 2 ) y = + ) y = 2 +. şağıdaki çokgenlerden hangisinde taralı bölgenin alanı, çokgenin alanının yarısı değildir? ) ) ) ) 0. Yukarıdaki kaplara doldurulan sıvı miktarının zamanla ilişkisi grafik olarak belirtilirse, hangisine ait olan grafik doğrusal olur? ) I ) II ) III ) IV. Kare ve dikdörtgenin ortak özellikleri nelerdir? sorusuna Kaan, Zeynep ve Mert in cevapları aşağıdaki gibidir. Kare ve dikdörtgende köşegenler çizilirse alanları eşit dört üçgen oluşur. Kaan. Kartezyen koordinat sisteminde K(, ) ve L(6, 2) noktaları veriliyor. 2. una göre, [KL] nın orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (5, ) ) (, ) ) (, 5) Zeynep Mert Kare ve dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Kare ve dikdörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. una göre, öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir? ) Kaan ) Mert ) Kaan ve Zeynep ) Zeynep ve Mert Yukarıdaki şekilde düzgün sekizgenin içine düzgün beşgen çizilmiştir. una göre, kaç derecedir? ) 2 ) ) ) Yandaki paralelkenarında [] nın açıortayı, s( ) = 20c olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 20 ) 0 ) 0 ) İLTST YYINILIK

19 Yıl Sonu eğerlendirme 6. P N 9. R a M F G K b L Yukarıdaki KLMNPR düzgün altıgeninde [RM] ve [RL] birer köşegen olduğuna göre, a b kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 2 Yukarıda birim kareli kağıda çizilen şeklin alanı kaç br 2 dir? (π = alınız.) ) 8 2 ) 5 ) 8 ) Yandaki merkezli çemberde s( ) = 0 ve [] çap Yandaki merkezli ve çaplı çemberde s ( ) = 0c s( ) = 2.s( ) olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 0 ) 60 ) 80 ) 20 olduğuna göre, s( ) kaç derecedir? ) 20 ) 25 ) 0 ) 0 8. Yandaki merkezli çemberde s( ) = 2-5c, s ( ) = y- 0c ve s ( ) = - 5c Yandaki merkezli çemberde = = $ s( ) = 85c olduğuna göre, y kaç derecedir? ) 0 ) 55 ) 5 ) 0 İLTST YYINILIK olduğuna göre, s ( ) kaç derecedir? ) 95 ) 00 ) 05 ) 0 2

20 8 Yıl Sonu eğerlendirme 22. aşlangıç 2 Yukarıda verilen şekle yapılan ve 2 numaralı hareketler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? km de yakıt tüketimi raba markaları Şehir içi Şehirler arası 2 ) Öteleme Yansıma ) Yansıma Öteleme ) Öteleme Öteleme ) Yansıma Yansıma Yukarıdaki grafikte, ve araçlarının şehir içi ve şehirler arası, 00 km lik yoldaki ortalama yakıt tüketimi verilmiştir. una göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? ) n tasarruflu araç aracıdır. ) Şehir içinde en tasarruflu araç aracıdır. ) Şehirler arasında aracı aracına göre daha tasarrufludur. ) Şehir içinde aracı 00 km lik yolu ortalama litre yakıt ile gitmektedir. 2. Kütle (kg) 25. Tur sayısı İstanbul nkara ntalya iltur Hakiki iltur İller ylar Yukarıdaki grafikte bir bebeğin kütlesinin aylara göre değişimi verilmiştir. una göre, 0 2 ay arasındaki artışın, 0 2 ay arasındaki artışa oranı kaçtır? 2 ) ) ) ) 0 Yukarıdaki çizgi grafiğinde iltur ve Hakiki iltur un bir ay boyunca üç ile yaptıkları turların sayısı gösterilmiştir. una göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hakiki iltur un toplam tur sayısı daha fazladır. ) iltur un nkara ya düzenlediği tur sayısı, İstanbul a düzenlediği tur sayısının 2 katıdır. ) Hakiki iltur un İstanbul a düzenlediği sefer sayısı, iltur un 2 katı kadardır. ) ntalya ya iki tur şirketinin düzenlediği toplam tur sayısı 5 tir. 28 İLTST YYINILIK

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

SORUMAT LGS Serkan DEMİR LGS DENEME SINAVI HAZIRLAYAN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU.

SORUMAT LGS Serkan DEMİR LGS DENEME SINAVI HAZIRLAYAN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. LGS 2018 www.sorumat.com SORUMT HZIRLYN 1. u sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 dir 2. Önerilen sınav süresi 40 dakikadır.. Yanıt kağıdınızı kurşun kalem ile işaretleyiniz. 4. Yanıt kağıdınıza ilgili

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8.

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8. ÇMR ÇILR. merkez. çap, = =. 0 0. merkez 0. çap, //. merkez 0 0. çap K. merkez. merkez 0 0 T 0 0. =. çap 00 0. P teğet, = 0 P . merkez. merkez, =. = = 0 0 0. çap, =. merkezli çeyrek çember. merkez, = 0.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI MATEMAT K DENEME SINAVI I Muharrem ŞAHİN muharrem49@gmail.com Maatteemaatti ikk Deeneemee Sınaavvı I Muhaarrrreem Şaahi in. 9 8 0 0 0 0 5 işleminin sonucu kaçtır? x x 3. 0, 0, 3 0, 0, olduğuna göre, x

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30

Üçgende Açı ABC bir ikizkenar. A üçgen 30 1. 4. bir ikizkenar üçgen 0 = m () = 0 m () = 70 70 Kıble : Müslümanların namaz kılarken yönelmeleri gereken, Mekke kentinde bulunan Kabe'yi gösteren yön. arklı iki ülkede bulunan ve noktalarındaki iki

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her Doğrusal Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. t Zaman (sn) 0 0 0 0 Yol (m) 0 00 0 00 Yukarıdaki tabloda bir koşucunun metre cinsinden aldığı ol ile sanie cinsinden harcadığı zaman verilmiştir.

Detaylı

The University of Waterloo

The University of Waterloo The University of Waterloo Gauss Contest 2014 Puanlama:Yanlış cevaplarınız için herhangi bir ceza olmayacaktır. On soruya kadar boş bırakılan her soru için 2 puan alınacaktır. Bölüm A: Her doğru cevap

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK ÇMRLR, GMRİK YR V ÇİZİMLR İÇİNKİLR Sayfa No est No ÇMR ML KVRMLR... 001-00... 01-01 ÇMR LN... 003-00... 0-10 MR UZUNLUK... 01-06... 11-3 ÇMR Ğ V KİRİŞ ÖZLLİKLRİ... 07-068... -3 ÇMR ÇILR... 069-09... 35-7

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi CEVAP ANAHTARI Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi TEST - 1 1- D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C TAM SAYILAR / Bölme İşlemi TEST - 2 1-B 2-C 3-C 4-D 5-B

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63 Tam Saılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Test -. 8 ( ) 6 ( 4) ( ) 8 5 ( ) 5 0 ( 3) 3 5. 5 6 9 4 0 A 3 C 7 B 4 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) 4 B) 3 C) D) Yukarıdaki

Detaylı

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. 1) U ESE EMEL MEMİK VE GEOMERİ OLMK ÜZERE, OPLM 0 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNMSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 0 DKİKDIR. 1) 1 1 1 işleminin sonucu kaçtır? ) 0, ) 1 C) 1,5 D) 1,5 E) 5) I. İki çift sayının

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEST 1 ( ) TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEST 1 ( ) TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ TEKRAR EDEN YANSIYAN ve DÖNEN ŞEKİLLER HİSTOGRAM STANDART SAPMA TEST 1 (11-1) 1. I. Geometrik fraktal kendini giderek küçülen veya büyüyen boyutta yineler. II. Fraktalın

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM UD VEKTÖRLER ve DĞRU DÜLEM. ir küpün ayrıtlarını taşıyan doğrular kaç farklı doğrultu oluşturur? ) ) ) D) 7 E) 8. ir düzgün altıgenin en uzun köşegeni ile aynı doğrultuda kaç farklı kenar vardır?. şağıdaki

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları 2000 irinci şama Sınav Soruları Lise 1 Soruları 1 369 sayısı bir kaç ardışık doğal sayının toplamı olarak kaç farklı biçimde yazılabilir? )2 )3 )4 )5 )7 2 ve sayıları 2000 sayısının pozitif bölenleri olmak

Detaylı

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme 1. 3 mavi, 3 kırmızı, 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 2. 43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Sayı doğrusunda, 4 ile 3 arasında olan tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 12 B) 0 C) 12 D) 144 2) İkisi pozitif, biri negatif olan üç tane tam sayının çarpımı için aşağıdakilerden

Detaylı

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax:

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax: Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF MATEMATİK SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF MATEMATİK SORULARI ŞEFKT KOLEJİ İMFO 2016 7.SINIF MTEMTİK SORULRI 1.. ir oto galerideki H, T, C marka araçların aylık satış adetleri sütun ve dairesel grafiklerle gösterilmiştir. Şekilde görülen süsleme, aşağıdaki hangi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

Batuhan zeka oyunu olan satrancın kurallarını öğrendikten sonra, yandaki satranç tahtasında

Batuhan zeka oyunu olan satrancın kurallarını öğrendikten sonra, yandaki satranç tahtasında 6.ÜNİTE İLFEN YYINILIK atuhan zeka oyunu olan satrancın kurallarını öğrendikten sonra, yandaki satranç tahtasında bulunan taşları (at, kale, piyon) kurallar doğrultusunda hareket ettiriyor. Hangi taşın

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,. a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9 Tam Sayılar 1. ( 6) : (+12).( ) 7. Sınıf Matematik Soru Bankası 5. 4 2 : () + [( 6) ()] TEST 1 A) 9 B) C) 1 D) 9 A) B) 4 C) D) 2. 6. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden (

Detaylı

2006 ÖSS MAT 1 Soruları

2006 ÖSS MAT 1 Soruları 006 ÖSS MT Soruları. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere a ab. = = a b b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) ) ) ) ) 0 5. 5 ( + ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 6. + +. a + 0 a + = ) ) ) 0 ) ) olduğuna

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Ödev 1

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Ödev 1 Tam Sayılarla Çarpma İşlemi kıllı Ödev 1 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 şağıda sayma pulları ile modellenen matematik işlemlerini bulunuz. a. + + + + + + + + + + + +

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal.

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal. TI İSİM İZM İZM irbirine paralel iki düzlem içinde yer alan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktalarının karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen cisme İZM denir. İ İZMIN N V HİMİ Tüm dik rizmalarda

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı