Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI"

Transkript

1 Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

2 İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı Olan Teminatlar Muafiyetler Ürünler Sıkça sorulan Sorular

3 ANA TEMINATLAR Yangın Yıldırım İnfilak Ek Teminatlar

4 EK TEMINATLAR Dahili su Yer Kayması Yangın Mali Mesuliyet (Komşu, Kiracı, Malik) Fırtına İş Durması Kar ağırlığı Duman Taşıt Çarpması Kira Kaybı Alternatif İşyeri ve Taşınma Masrafları

5 İSTEĞE BAĞLı VERILEN EK TEMINATLAR Deprem Sel ve su baskını (Seylap) Hırsızlık G.L.K.H.H.K.N.H ve Terör Cam ve ayna kırılması

6 YANGıN KÜMÜLÜ + + YANGIN YANGIN MM KAR KAYBI

7 BU POLIÇE İLE BIRLIKTE TALEP EDILEBILECEK DIĞER BRANŞLAR Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası Ferdi Kaza Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası **Yukarıda belirtilmiş olan branşlar, Ticari Paket Poliçesi ne dahil edilebileceği gibi, ayrı poliçeler olarak da düzenlenebilir.

8 SIGORTA BEDELININ BELIRLENMESI Sigortalının Beyanı Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporu* sigortalı ile sigorta şirketi arasında işletmede bulunan emtea dışı muhteviyat ve binanın sigorta eksperince tespiti sonrası imzaya açılması ve sigortanın bu kıymet takdirine göre yapılması uygulamasıdır.

9 EKSIK SIGORTA / AŞKıN SIGORTA Sigorta Bedeli nedir? Nasıl belirlenir? Bina ve Sabit tesisatları ( Temeller dahil ) Makine &Tesisat ve Demirbaş & Dekorasyon Emtea (Hammadde Yarı mamul Mamul ) Sigorta Değeri nedir?

10 MUAFIYETLER (YANGıN SIGORTALARı) TEMİNAT DETAYI Sel- Su baskını G.L.K.H.H.K.N.H ve Terör Deprem MUAFİYETLER Her bir seylap (sel ve su baskını ) hasarlarında Bina-Sabit Tesisat Dekorasyon, Emtea, Makine-Teçhizat-Demirbaş ve Diğer Tesisat gruplarının her birinin Sigorta Bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Azami muafiyet miktarı EURO ile sınırlıdır. G.L.K.H.H.K.N.H ve Terör teminatı,%100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta olarak verilmiştir.her bir hasarda bina ve muhteviyat sigorta bedellerinin sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmı üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır. (Teminat bazında) T.C. Hazine Müsteşarlığınca onaylanan deprem tarifesi ve ekli klozlar gereği deprem teminatı %100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile sigortalıyla müşterek sigorta olarak verilmiştir. Her bir hasarda bina ve muhteviyat sigorta bedellerinin sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmı üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

11 POLIÇE TÜRLERI Normal Enflasyonlu Dövizli Emtea Abonman

12 YANGıNA BAĞLı KAR KAYBı SIGORTASı Temel Kavramlar Poliçe ancak aynı vadedeki bir Yangın Sigorta Poliçesine (Yangın / Ticari Paket) bağlı olarak tanzim edilebilir. * Sigorta Bedeli: Kar Kaybı Teminatının Sigorta Bedeli Brüt Kar a eşittir. Brüt Kar = Net Kar + Sabit Masraflar veya = Ciro Değişken Masraflar * Fiyat: Poliçenin fiyatı, 12 aylık tazminat süresi için, ilgili riziko için tanzim edilen Yangın Sigorta Poliçesinin Fiyat Toplamı (Yangın+Deprem+GLKHHKNH- Terör+Ek Teminatlar ) olmalıdır.

13 YANGıNA BAĞLı KAR KAYBı SIGORTASı * Tazminat Süresi: Tazminat süresinin 12 aydan daha kısa bir süre için talep edilmesi halinde toplam fiyattan aşağıda belirtilen oranda indirim uygulanabilecektir. Tazminat Süresi İndirim (%) 9 ay 10 6 ay 20 3 ay 30 * Muafiyet: Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 gün, Depreme bağlı hasarlarda 14 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

14 İŞVEREN MALI MESULIYET SIGORTASı Temel Kavramlar: İşyerinde SGK ya bağlı çalışanların başına gelebilecek iş kazaları sonucunda İşverene yüklenebilecek hukuki sorumlulukları, poliçede yazılı kaza başı ve yıllık toplam limitlere kadar temin eder. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası için yapılacak teklif taleplerinde ; Sigortalı Faaliyet Konusu Şahıs Başına ve Kaza Başına Bedeni teminat limitleri Toplam Personel Sayısı Personele ödenecek Yılık Brüt İşçilik Ücretleri Aşağıda belirtilen ek teminatlardan hangisinin talep edildiği gibi bilgilerin iletilmesi gerekmektedir

15 İŞVEREN MALI MESULIYET SIGORTASı Ek Teminatlar: A-1) İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında oluşabilecek iş kazaları, A-2) İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen süre içerisinde oluşabilecek iş kazaları B) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, C) Mesleki Hastalıklar (İstenildiği durumlarda belirli limitler dahilinde teminat ilave edilebilecektir.) D) Manevi Tazminat Talepleri Şirketimizce tanzim edilen poliçelere yukarıda belirtilen 2A-1 ve 2A-2 maddeleri otomatik olarak dahil edilmektedir.

16 3.ŞAHıS MALI MESULIYET SIGORTASı Temel Kavramlar: Sigortalının poliçede belirtilmiş olan riziko adreslerindeki işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu Sigortalının Hukuki Sorumluluğu poliçede belirtilen limitler dahilinde temin edilir. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası için yapılacak teklif taleplerinde ; Sigortalı Faaliyet Konusu Şahıs Başına Bedeni/Kaza Başına Bedeni/Kaza Başına Maddi veya Maddi Bedeni Ayrımsız teminat limitleri İşletme Cirosu (alınması mümkün ise) gibi bilgilerin iletilmesi gerekmektedir.

17 3.ŞAHıS MALI MESULIYET SIGORTASı Şirketimizce tanzim edilen 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde aşağıda belirtilen rizikolar teminat haricidir. Manevi tazminat talepleri ve Sigortalının Mesleki sorumluluğundan kaynaklanan tazminat talepleri, Terör rizikosunun gerçekleşmesi nedeni ile sigortalının karşılaşabileceği tazminat talepleri, Yangın & Ek teminatları ve Hırsızlık nedeniyle meydana gelebilecek maddi hasarlardan kaynaklanan tazminat talepleri, Asbestin neden olduğu direkt veya dolaylı her türlü hasara yönelik tazminat talepleri Ürün Sorumluluk, Finansal ve Dolaylı Zararlar, Sözleşmesel Sorumluluk

18 TAŞıNAN PARA SIGORTASı Temel Kavramlar: Sigortalının, TC sınırları dahilinde işyeri, banka, müşteri ve diğer kurumlar arasında yapılacak para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin sigortalının bordrosunda kayıtlı çalışanları tarafından sevkiyatları sırasında yaşanabilecek Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamındaki hasarları kapsamaktadır. İlgili branş için teklif istenirken; Beher seferde taşınacak azami değer Poliçe Süresince taşınacak toplam değer Sefer Sayısı / Taşıma Sıklığı Taşıma Şekli (Silahlı kişiler,araç,güvenlik personeli ) gibi bilgiler gönderilmelidir.

19 TAŞıNAN PARA SIGORTASı Ek Teminatlar: Taşınan paranın işyerindeki kasada 72 saat süre ile muhafaza edilmesi de teminata dahildir. İptal yoluyla ikamesi mümkün olmayan kıymetli evrakların nominal değeri üzerinden tazminat ödenecektir. Nakil esnasında mücbir sebepler sonucu meydana gelecek kayıplar teminata dahildir. Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen ziya ve hırsızlıklar teminata dahildir.

20 EMNIYETI SUISTIMAL SIGORTASı Temel Kavramlar: Sigortalının bordrolu personelinin görevlerini suistimalleri nedeniyle Sigortalının uğrayacağı maddi kayıplar, bu sigorta ile temin edilir. İlgili branş için teklif istenirken; Beher personel için talep edilen Limit / Olay Başı Limit / Toplam Limit Toplam Personel sayısı ve personel isim detayları gibi bilgiler gönderilmelidir. Muafiyet: Her bir Emniyeti Suistimal hasarında ödenecek tazminat bedeli üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

21 SıKÇA SORULAN SORULAR 1 Yangın sigortası ile hangi değerler teminat altına alınabilir? Bina Makine Tesisat Demirbaş Dekorasyon Emtea Kasa Muhteviyatı 2 Primi etkileyen faktörler nelerdir? Firmanın Faaliyet Konusu Yapı Tarzı Riskin kalitesi (Risk Kabul Kriterlerine Uygunluk ) Hasar geçmişi Riziko adresi Sigorta bedelleri Poliçe türü (enflasyon), Deprem Muafiyet-Koasürans uygulamaları

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler KONUT EŞYA SİGORTASI Genel Özellikler Konut Eşya Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence altına alan sigortadır. Konut Eşya Sigortası

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 1) Acentelerimiz bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak şartıyla aşağıda belirtilen limitlere kadar iş kabulüne yetkilidir. 2) Bu yönetmelikte belirtilen

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı