ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL"

Transkript

1 ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL VIP TÝCARÝ GÜVENCE PAKETÝ VIP Ticari Güvence Paket Sigortasý yang n sigortalar taraf ndan tam kagir ve veya çelik konstrüksiyon yap tarz ndaki isyerleri için bina ve/veya muhteviyat ayrimi yapilmaksizin, sigortalinin tüm risklerini karsilayan ve paket teminatlari veren sigortadir. VIP Ticari Güvence Paket Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; a- Sigorta bedeli YTL ile YTL arasindaki AIG Yangin sigortalari risk kabul politikasi kapsamindaki tüm riskler b YTL üzerindeki isyerleri için bölge müdürlüklerine risk bilgileri ile basvurulur. Teminatlar Otomatik Teminatlar; Yangin ( yildirim, infilak) Deprem ve yanardag püskürmesi Grev-lokavt-kargasalik-halk hareketleri-terör Sel-su baskini Ek teminat grubu( dahili su, firtina, duman, yer kaymasi, kara tasitlari çarpmasi, hava tasitlari çarpmasi, deniz çasitlari çarpmasi, kar agirligi, enkaz kaldirma masraflari, is durmasi, alternatif isyeri masraflari, kira kaybi, kiraci mali sorumluluk, komsu mali sorumluluk) Hirsizlik AIG isyeri yardim Kazaen kirilma Yeni deger teminati Elektrik hasarlari Yangin söndürme masraflari Zararin önelnmesi için yapilan masraflar Personel esyalari 3. sahis mali sorumluluk Isveren mali sorumluluk Seçenekli Teminatlar; Cam kirilmasi Elektronik cihaz sigortasi Makina kirilmasi Gida bozulmasi Otopark sorumluluk Gida zehirlenmesi Asansör sorumluluk Ferdi kaza AIG Sigorta Avantajlari; Rekabetçi fiyatlar Hizli hasar ödemesi Ayri ayri poliçeler ile satin alinan Elektronik Cihaz, Makina Kirilmasi, 3.Sahis Mali Mesuliyet, Isveren Mali Mesuliyet, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Ferdi Kaza sigortalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinin faaliyet konusu geregi gida stogu veya hizmeti varsa, gida bozulmasi ve gida zehirlenmesi teminatlarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali isyerinde bordrolu olarak çalisan personelin esyalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Bir dikkatsizlik ve/veya tedbirsizlik sonucu dogrudan meydana gelebilecek kazaen kirilmalarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyeri acil yardim islemlerinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Yangin hasarlari sonrasinda isyerine ait yangin söndürme tüpleri ile ilgili yapilan masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortalinin sigortali kiymetin hasar görmesini önlemek ya da sigortali kiymetteki hasari azaltmak amaciyla yapmasi gereken masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali yere yapilacak yeni yatirimlar, sigorta bedelinin %10 una kadar 30 gün süre ile otomatik olarak kuvertür altindadir. Sigorta bedelinin ikame degerinden sigortalanmasi durumunda, hasar tazminatlarinin rayiç degerlerinde degil de, ikame degerlerden degerlendirilmesi bu poliçe kapsamindadir.

2 ÝÞYERÝ GÜVENLÝK Yangýn Sigortalarý tarafýndan isyeri sahiplerine sunulan, isyerlerinde karsilasabilecekleri tüm riskleri kapsayan Isyeri Güvenlik Sigorta Poliçesi, özel fiyatlar, genis teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Isyeri Güvenlik Sigorta poliçesinin kapsama aldigi teminatlar; Otomatik Teminatlar: Yangin (Yildirim, Infilak) Hirsizlik Grev-Lokavt-Kargasalik-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler-Terör Dahili Su Firtina Yer Kaymasi Duman Kara Tasitlari Çarpmasi Hava Tasitlari Çarpmasi Kar Agirligi Yangin Mali Sorumluluk Kira Kaybi alternatif Isyeri Masraflari Is Durmasi Enkaz Kaldirma Masraflari Istege Bagli Teminatlar: Deprem ve Yanardag Püskürmesi Sel - Su Baskini Cam Kirilmasi Elektrik Cihaz Makina Kirilmasi Gida Bozulmasi AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Hizli Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Ayri ayri poliçeler ile satin alinan Elektronik Cihaz ve Makina Kirilmasi sigortalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinin faaliyet konusu geregi gida stogu bulunduruyorsa, poliçede yer alan risklerden herhangi birinin gerçeklesmesi sonucunda olusabilecek bozulmalarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinde isverenin emri altinda çalisan kimselerce yapilan hirsizliklarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Yüksek komisyon Isyeri degerlerinin enflasyona karsi korunmasi Isyeri Güvenlik Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; Sigorta bedeli 15 Milyar ile 1 Trilyon TL.si arasindaki AIG Yangin Sigortalari risk kabul politikasi kapsamindaki tüm riskler. AKARYAKIT ÝSTASYONLARI Yangýn Sigortalarý tarafýndan Akaryakýt Ýstasyonu sahiplerine sunulan, akaryakýt istasyonlarýnda karþýlaþabilecekleri tüm riskleri üstelik tek bir poliçe ile alabilecekleri Akaryakýt istasyonlarý Paket Sigorta Poliçesi, özel fiyatlar, geniþ teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Akaryakýt Ýstasyonlarý Paket Sigorta poliçesinin kapsama aldýðý teminatlar; Yangýn (Yýldýrým, Ýnfilak) Hýrsýzlýk Grev-Lokavt-Kargaþalýk-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler Terör Dahili Su Fýrtýna Yer Kaymasý Duman Kara Taþýtlarý Çarpmasý Hava Taþýtlarý Çarpmasý Kar Aðýrlýðý Yangýn Mali Sorumluluk alternatif Ýþyeri Masraflarý Ýþ Durmasý Enkaz Kaldýrma Masraflarý Deprem ve Yanardað Püskürmesi Sel / Su Baskýný Cam Kýrýlmasý Elektronik Cihaz Makina Kýrýlmasý

3 3.Þahýs Mali Sorumluluk Ýþveren Mali Sorumluluk Ferdi Kaza Emniyeti Suistimal Taþýnan Para Taþýnan Emtea AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; Hýzlý Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Ayrý ayrý poliçeler ile satýn alýnan tüm risklerin tek bir poliçe ile satýn alýnmasý Lift Sorumluluðun teminat altýna alýnmasý Müþteri ihtiyacýna yönelik teminat limitleri Tankerin taþýdýðý akaryakýtýn sektör uygulamasýnda Kasko Sigortasýnda teminat kapsamýna alýnmasýna karþýn þirketimizde çok daha uygun bir primle bu poliçe kapsamýna alýnmasý Akaryakýt Ýstasyonundan herhangi biryere para taþýnmasý sýrasýndaki gasp, hýrsýzlýk olaylarý uygun primle teminat altýn alýnmasý Yüksek komisyon Ýþyeri deðerlerinin enflasyona karþý korunmasý Akaryakýt Ýstasyonlarý Paket Sigorta poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Bina yapý tarzý tam kargir ve/veya çelik konstrüksiyon olan tüm Akaryakýt Ýstasyonlarý bina ve muhteviyatlarý ECZANE PAKET Yangýn Sigortalarý tarafýndan eczane sahiplerine sunulan, eczanelerinde karsilasabilecekleri tüm riskleri üstelik tek bir poliçe ile alabilecekleri Eczane PaketSigorta Poliçesi, özel fiyatlar, genis teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Eczane Paket Sigorta poliçesinin kapsama aldigi teminatlar; Yangin (Yildirim, Infilak) Hirsizlik Grev-Lokavt-Kargasalik-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler? Terör Dahili Su Firtina Yer Kaymasi Duman Kara Tasitlari Çarpmasi Hava Tasitlari Çarpmasi Kar Agirligi Yangin Mali Sorumluluk alternatif Isyeri Masraflari Is Durmasi Enkaz Kaldirma Masraflari Deprem ve Yanardag Püskürmesi Sel / Su Baskini Cam Kirilmasi Elektronik Cihaz 3.Sahis Mali Sorumluluk Isveren Mali Sorumluluk Ferdi Kaza Emniyeti Suistimal Tasinan Kupür Ilaç Bozulmasi AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Hizli Hasar Ödemesi

4 Rekabetçi Fiyat Ayri ayri poliçeler ile satin alinan tüm risklerin tek bir poliçe ile satin alinmasi Ilaç kupürlerinin Eczaneden herhangi bir yere tasinmasi sirasinda karsilabilecek hirsizlik hasarlarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Ilaç bozulmalarinin teminat altina alinmasi Yüksek komisyon Isyeri degerlerinin enflasyona karsi korunmasi Eczane Paket Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; Bina yapi tarzi tam kargir ve/veya çelik konstrüksiyon olan tüm Eczane bina ve muhteviyatlari NAKLÝYAT EMTÝA "Siz Heryerde Olamayabilirsiniz, Biz Sizin Ýçin Heryerdeyiz" Günümüzde ticaretle uðraþanlar sevk ettikleri mallarý olasý riskler karþý sigorta ettirerek, kendilerini bir anlamda güvence altýna alýyorlar. Ancak bu noktada doðru sigortacýyý seçmek önem kazanýyor. Çaðdas hizmet anlayýþýyla AIG SIGORTA Nakliyat Sigortasýna artý deðer katýyor.dünya sigorta sektörünün lideri AIG Grubunun bir üyesi olarak, baþta ABD ve 142 ülkede faaliyet gösteren þirketleriyle, herhangi bir hasar anýnda alýcýnýzýn yanýnda hasarý minimize edecek þekilde çalýþýyor.bu da, hasar maliyetinin düþürülmesi, dolayýsýyla bir sonraki yenileme döneminde daha düþük prim uygulanmasý avantajini saðlýyor. AIG Sigorta'nin güçlü finansal yapýsý, geniþ hizmet aðý hasarlarýn anýnda ve hasar yerinde, en kýsa zamanda sonuca ulaþtýrýlmasýnda önemli rol oynuyor. Nakiyat Emtea Sigortasý; Ticari nitelikte bir emteanýn, onu taþýmaya uygun denizyolu, karayolu ve havayolu vasýtalarýyla nakledilmesi esnasýnda maruz kalabilecekleri hasar ve kayýplara karþý genel ve özel þartlar çerçevesinde yapýlan sigortasýdýr. Nakliyat sigortasý, malýn sahibi, satýcýsý veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafýndan sefer esasýyla yaptýrýlýr. Nakliyat Sigortalarýnda Poliçe Þekilleri 1.Kati Poliçeler: Sigortalý partiler halinde sevk ettireceði sigorta konusu mallara ait bilgileri, sevkiyatlar baþlamadan önce, beher sevkiyat için seferin baþlangýcýndan varýþ mahalline kadar tüm seferi kapsayacak þekilde ( mal cinsi, sigorta bedeli, aðýrlýðý, markasý, numaralarý, ambalaj cinsi, koli adedi, malýn nereden nereye sevkedileceði, hareket tarihi, gemi adý, kamyon plaka no, vb.) sigorta þirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortacý bu bilgilere istinaden poliçe tanzim edip prim tahakkuk ettirecektir. 2. Flotan Poliçeler: Sigortalýnýn, sevkiyat ile ilgili bilgileri henüz kesin deðilken, sigorta þirketine baþvurarak baþlayacak olan sevkiyatý teminat altýna aldýrmak istemesi durumunda Þirket Ýþ Kabul Politikalarý kapsamýnda düzenlenen poliçeye flotan poliçe denir. Sigortalý bilgiler eline ulaþtýðýnda sigorta þirketini bilgilendirir ve kati poliçe tanzim ettirir. 3. Abonman Poliçeler: Sigortalýnýn bir yýllýk dönem boyunca yapacaðý tüm sevkiyatlarý deðerlendirilerek senelik ciro üzerinden düzenlenen, bir yýl vadeli poliçelerdir. Riskin özelliklerine göre özel þart ve klozlar ilave edilebilinir. Sefer bazlý ve senelik blok olarak iki farklý türü vardýr. Teminatlar Tam Ziya, Dar ve Geniþ olmak üzere üç kapsamda verilmektedir. Ayrýca nakliyat konusu riskin özelliðine göre her bir teminata müþteri gereksinimlerine göre farklý teminatlar eklenerek özelleþtirilebilmektedir. Teminatýn kapsamý, poliçe genel þartlarý ve bunlara üstün gelen özel þartlar (klozlar) ile belirlenir. Rizikonun deðerlendirilmesi ve sigorta koþullarýnýn saptanmasýnda, sefer bölgeleri, nakil vasýtasýnýn cinsi ve niteliði, nakledilen emteanýn cinsi, miktarý, ambalaj durumu, seçilen teminat türü, aktarmalarýn adet ve sýklýðý, senelik ciro, araç baþý taþýnan mal bedelleri gibi pek çok unsur dikkate alýnmaktadýr. Tam Ziya Teminatý: Tam ziya teminatý, malý taþýyan aracýn tamamen ziya olmasý sonucu taþýnan mallarýn tam ziya olmasý rizikosunu kapsar. Dar Teminat:Tam ziya rizikosuna ek olarak, taþýyan aracýn yapacaðý kazalar, yangýn, infilak, karaya oturma, alabora olma, çatýþma gibi sayýlan rizikolarýnýn teminat altýna alýndýðý sigorta türüdür. Geniþ Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm fiziksel hasar ve kayýplarý temin eder. Önemli istisnalar, malýn doðasýndan ve kendi yapýsýndan kaynaklanan hasarlar, taþýyan aracýn ya da ambalajýn uygunsuzluðu, her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, radyoaktif kirlenme-bulaþma, Pazar ve kar kayýplarý, sigortalýnýn kötü niyeti, savaþ, grev, terör, kargaþalýk vb. Risklerdir. Ancak, savaþ, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaþalýk gibi risklere ayrý bir prim karþýlýðýnda teminat verilebilir. Kimler Nakliyat Sigortasýndan Yararlanabilir Üretim yapan firmalar Uluslararasý firmalar Dýþ ticaret firmalarý Yurtiçi nakliyat yapan firmalar Lojistik þirketleri Bitmiþ ürün satan firmalar

5 NAKLÝYAT ÜRÜN SORUMLULUK Sunulan Avantajlý Hizmetler; Hasar aninda 130 ülkede ekspertiz ve ile hasarin hizli ödenmesi Olusabilecek her türlü hasarlar için adresinden dünyanin her yerinde AIG ye hasar ihbari yapilabilir. Etkin rücu takibi ile sigorta maliyetlerinin düsürülmesi AIG hasar kontrol mühendisligi hizmetlerinden faydalanma olanaklari Rekabetçi fiyatlar Müsteri ve pazarin ihtiyacina uygun ürünlerin olusturulmasi Kimler Nakliyat Sigortasindan Yararlanabilir Üretim yapan firmalar Uluslararasi firmalar Dis ticaret firmalari Yurtiçi nakliyat yapan firmalar Lojistik sirketleri Bitmis ürün satan firmalar EMNÝYET SUÝSTÝMAL Sigortacý,poliçede belirtilen prim karsiliginda sigortalinin emrinde ve hizmetinde çalistirdigi; poliçede ad ve görevleri yazili kisi/kisilerin sigortali ile is akdinin devam ettigi süre içerisinde kendilerine tevdi olunan nakit, kiymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum isler üzerindeki yetkilerini kasit veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini, is bu suistimalin bahis mevzuu sahislarin isten çikarilmasindan/emekliye ayrilmasi hallerinden, ölümünden veya istifasindan sonraki üç ay içinde ortaya çikmis olmasi kayit ve sartlariyla poliçede yazili limitlere kadar temin eder. Sigorta Süresi: Baslangiç tarihinden itibaren 1 yil. Muafiyet: Beher hasarda, hasar miktarinin %10 u. TAÞINAN PARA Sigortalýnýn vazifeli personeli tarafýndan TÜRKIYE CUMHURIYETI hudutlari dahilinde isyeri ile bankalar ve diger müesseseler arasinda muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kiymetli evrak asagidaki sartlar geregince teminat altina alinir: Bu poliçe, tasinan para ve kiymetleri asagidaki hallere karsi temin eder. A - Üçüncü kisiler tarafindan silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hirsizlik, B - Herhangi bir araç ile nakli esnasinda aracin kazaya ugramasi veya yanmasi neticesindeki ziya ve hirsizlik, C - Nakil esnasinda mücbir sebepler neticesinde vaki olacak kayiplar, Poliçe teminati sevk edilecek kiymetlerin sigortalinin vazifeli mutemetlerince teslim alindigi gün baslar ve ayni gün ilgililere tevdi aninda sona erer. MESLEKÝ SORUMLULUK Sigortalýnýn, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sýnýrlarý çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, poliçe yapý lmadan önce veya sözlesme yürürlükteyken yapilan hatali eylemler nedeniyle sadece poliçe dönemi içinde sigortaliya karsi dogabilecek taleplere karsi poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Bu poliçe savunma masraflarini da teminat altina almaktadir. Sigortacinin, sigortalinin hatali eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülügü su sartlara baglidir: Ilk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonra meydana gelmis olmak Yalnizca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sirasinda islenmis olmak Bu poliçe, sigortalinin Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içinde ifa ettigi mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortaci kabul ettigi takdirde, sigortalinin yurtdisinda yürütecegi mesleki faaliyetleri de sigorta kapsami altina alinabilir. Ek Teminatlar: Yasal islem temsil ve savunma masraflari: Poliçe kapsaminda bildirilen bir talep ile ilgili mehkemeye sahit olarak katilan kisiler için, savunma masraflari mahkemeye

6 katilmanin gerekli oldugu her bir gün için, günlük olarak poliçede belirtilen tutarlarda ödenecektir. Kayip dökümanlar teminati: Sigortalinin yasal sorumlulugunda bulunan ve poliçe dönemi içinde yalnizca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sirasinda tahrip olmus, zarar görmüs, kaybolmus, bozulmus, silinmis veya unutulmus olan üçüncü sahisa ait dökümanlar ile ilgili tazminat, sigortalinin bu dökümanlari yenilemek veya onarmak için yaptigi makul orandaki masraf ve giderleri içermektedir. Uzatilan bildirim süresi: Sigortali tarafindan prim ödenmemesi veya poliçe kosullarina aykirilikda bulunulmasi halleri hariç olmak üzere, sigortacinin bu poliçeyi feshetmesi veya yenilememesi durumunda sigortali bu fesih veya yenilememenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde sigortaliya talepte bulunulmus olmak sarti ile herhangi bir talebi sigortaciya ihbar etmek hakkina sahiptir. Bu dönem poliçe döneminin bir parçasi olup buna ek degildir. YÖNETÝCÝ SORUMLULUK Yönetici Sorumluluk Sigortasý, sigortalýnýn bir isletmenin yöneticisi veya müdür sifatiyla yaptigi yönetim hatalarindan kaynaklanan finansal kayiplari teminat altina almaktadir. Bu teminat, üçüncü sahislarin talep ettikleri maddi tazminat ve dava ile iliskili tüm savunma masraflarini içermektedir. Sigortalinin, ayrica yürütme görevi olmadigi fakat bir yönetici sifati ile görev aldigi diger sirketlerdeki yaptigi yönetim hatalarini da teminat altina almaktadir. Isletmenin, sermayesinde 50% den fazla paya sahip oldugu istirakler ve bunlarin yöneticileri ve müdürleri de teminat altindadir. TÝCARÝ KURUMLAR HIRSIZLIK Ticari Kurumlar Hýrsýzlýk Þemsiye Sigortasý, bir iþletmenin maruz kalabileceði çalýþanlarýnýn yaptýklarý hýrsýzlýklar, dýþarýdan gelebilecek hýrsýzlýklar, sahte para, sahte imzalar, hukuka aykýrý para transferleri, bilgisayar ile yapýlan çeþitli hýrsýzlýklar ve benzeri finansal kayýplara karþý koruma saðlar FÝNANSAL KURUMLAR HIRSIZLIK Finansal kurumlar hýrsýzlýk þemsiye sigortasý, bir finansal kurumun maruz kalabileceði çalýþanlarýnýn yaptýklarý hýrsýzlýklar, dýþarýdan gelebilecek hýrsýzlýklar, sahte para, sahte imzalar, hukuka aykýrý para transferleri, bilgisayar ile yapýlan çeþitli hýrsýzlýklar ve benzeri finansal kayýplara karþý koruma saðlar. ÜÇÜNCÜ ÞAHIS SORUMLULUK Sigortalý, isyeri sahasi içinde ve isletme faaliyetleri sirasinda istemeden üçüncü sahislara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan dogan talepler, Sigortalinin kusuru ölçüsünde Üçüncü Sahis Sorumluluk Sigortasi ile tazmin edilir. Bedeni zarar kisinin yaralanmasi sonucu gördügü tedavi masraflarini, maddi zarar ise yer türlü tasinabilir / tasinmaz, cismani mal varligina verilebilecek zararlari içerir. AIG nin Avantajlari Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanin hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta sirketi olmasi, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasi platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolari na kadar tazminat ödeme gücü vardir. Tüm dünyaya yayilmis genis hizmet agi sayesinde tazminata konu olacak olayin yeri, niteligi, miktari ve zamani ne olursa olsun, aninda ve yerinde, uzman kisilerce müdahale edilerek, Sigortali nin olayin kendi ülkesi disinda meydana gelmis olmasi sebebi ile karsilasabilecegi güçlükleri hiç yasamamasi saglanir. Günümüzde özellikle Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadir. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlari sonucu çikacak tazminati ödemeyi kabul eder, yapilan mahkeme masraflarini karsilar. AIG, 130 u askin ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalinin taahhütlük hizmetleri vs. sebepler ile faaliyet gösterdigi ülkelerde, ilgili ülke kanunlarinin gerektirdigi yerel poliçelerin düzenlenmesini saglar.

7 Küçük, orta, büyük ölçekli isletmeler Endüstriyel ve ticari kuruluslar Oteller Insaat Sanayii Ihracatçilar Güç sistemleri Yurtdisinda taahhütlük hizmeti veren Türk Girisimciler makine üretimi metal ve metal ürünleri üretimi Eletrik ve elektronik ürün üreticileri Plastik üreticileri Tekstil üreticileri Otomotif yan sanayi Bilgi teknolojileri Iletisim hizmetleri Yiyecek ve içecek üreticileri Danismanlik firmalari Temizlik firmalari ÜRÜN SORUMLULUK Sigortalý, sattýðý ürünlerde (ara ürünler de dahil olmak üzere) bulunan bir hata sonucu istemeden üçüncü þahýslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zarardan doðan talepler, Sigortalýnýn kusuru ölçüsünde Ürün Sorumluluk Sigortasý ile tazmin edilir. Bedeni zarar kiþinin yaralanmasý sonucu gördüðü tedavi masraflarýný, maddi zarar ise yer türlü taþýnabilir / taþýnmaz cismani mal varlýðýna verilebilecek zararlarý içerir. Ürün: Sigortalý tarafýndan veya sigortalý adýna üretilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, iþleme tabi tutulan her türlü mal varlýðýdýr. Teminat, tazminata konu olabilecek olayýn oluþ tarihi itibarý ile (olayýn olduðu tarihte teminat kapsamýna giren bir olayýn meydana gelmiþ olmasý) veya hasar ihbarý itibarý ile (poliçe süresi içinde hasar ihbarýnda bulunulmuþ olmasý) verilmektedir. AIG Sigorta, uluslar arasý kabul edilen olayýn oluþ tarihi itibarý ile geçerli olan ve Sigortacýnýn lehine hasar ihbar süresinin sigortanýn bitiminden sonra da devam eden bu ikinci uygulamayý tavsiye etmektedir. Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanýn hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta þirketi olmasý, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasý platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolarý na kadar tazminat ödeme gücü vardýr. Tüm dünyaya yayýlmýþ geniþ hizmet aðý sayesinde tazminata konu olacak olayýn yeri, niteliði, miktarý ve zamaný ne olursa olsun, anýnda ve yerinde, uzman kiþilerce müdahale edilerek, Sigortalý nýn olayýn kendi ülkesi dýþýnda meydana gelmiþ olmasý sebebi ile karþýlaþabileceði güçlükleri hiç yaþamamasý saðlanýr. Günümüzde özellikle Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadýr. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlarý sonucu çýkacak tazminatý ödemeyi kabul eder, yapýlan mahkeme masraflarýný karþýlar. AIG, 130 u aþkýn ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalýnýn doðrudan ve dolaylý olarak ihracat yaptýðý ülkelerde, ilgili ülke kanunlarýnýn gerektirdiði yerel poliçenin düzenlenmesini saðlar. Yiyecek içecek Ambalaj malzemesi Mobilya Giyim Ev tekstili Elektrikli Elektronik Eþya üretimi Deri Mamulleri Cam Eþya Dayanýklý Tüketim mallarý Makine makine parçalarý Otomotive yan sanayi Boru

8 ÜRÜN GERÝ ÇAÐIRMA Ayýplý Ürün Sigortasý Bu ürünümüz yiyecek, içecek ve kozmetik gibi dogrudan insan sagligini tehdit eden ürünleri üreten sirketler için hazirlanmistir. Sigortalinin ürünlerinin kötü niyetli olarak veya yanlislikla bozulmasi sebebi ile olusan kayiplarini karsilar. Teminat ürünün geri toplanmasi için gerekli olan genis bir yelpazeye yayilmis masraflari ve ilgili is durmasi masraflarini, eski haline getirme masraflari ile danismanlik masraflarini karsilar. Sagladigimiz teminatlarin temel içerigi söyledir: Kazaen bozulma : Sigortali ürünün üretimi, hazirlanmasi, paketlenmesi veya dagitimi sirasinda meydana gelen kazaen veya kasitsiz kirlenme, bozulma, etiket hatalari Kötü niyetle tahrifat : Sigortali ürünün amaçlanan kullanimina veya tüketimine uymayacak veya tehlikeli olacak sekilde veya halkta böyle bir intiba yaratmak üzere sigortalinin bir çalisani tarafindan olsun veya olmasin üründe meydana gelen her türlü gerçek iddiaya göre veya tehditle, kasitli, kötü niyetli degisiklik veya kirlenme Santaj : Fidye parasi talep etmek amaciyla sigortaliya bildirilmis kötü niyetle tahrifat isleme konusunda her türlü tehdit Ürün Geri Çagirma Sigortasi Yukarida sayilanlar disinda kalan nihai - ara ürün üreticileri, tüketim ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçilari ürünün bedeni veya maddi zarara yol açmasi veya yol açma tehlikesinin bulunmasi halinde bu ürünlerin geri toplanmasi için yapilacak masraflari karsilar. Sagladigimiz teminatlarin temel içerigi söyledir: Is durmasi Geri çagirma masraflari Yerine koyma masraflari Rehabilitasyon masraflari Danismanlik masraflari Ürünün yok edilme masraflari (alt limitle) AIG nin avantajlari Poliçelerimiz, AIG nin dünyanin hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta sirketi olmasi, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasi platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tüm dünyaya yayilmis genis hizmet agi sayesinde tazminata konu olacak olayin yeri, niteligi, miktari ve zamani ne olursa olsun, aninda ve yerinde, uzman kisilerce müdahale edilerek, Sigortali nin olayin kendi ülkesi disinda meydana gelmis olmasi sebebi ile karsilasabilecegi güçlükleri hiç yasamamasi saglanir. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlari sonucu çikacak tazminati ödemeyi kabul eder, yapilan mahkeme masraflarini karsilar. AIG, 130 u askin ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalinin dogrudan ve dolayli olarak ihracat yaptigi ülkelerde, ilgili ülke kanunlarinin gerektirdigi yerel poliçenin düzenlenmesini saglar. Yiyecek-içecek ÝÞVEREN SORUMLULUK SSK ya tabi olarak çalýþan kiþilerin bir iþ kazasý neticesi oluþabilecek yaranma sonucu tedavi giderleri ve sürekli sakatlýk veya vefat durumunda bilirkiþi hesabýna göre ortaya çýkan tazminatýn, Sigortalýnýn kusuru ölçüsünde sigorta þirketi tarafýndan giderilmesidir. Bu teminatlara ek olarak sigortalý isterse manevi tazminatlarý, çalýþanlarýn görev amacý ile seyahatleri sýrasýnda baþlarýna gelebilecek kazalarý, Türkiye dýþýna iþ seyahati için gönderilmeleri sýrasýnda uðrayabilecekleri kazalarý, þirket tarafýndan saðlanan bir taþýt ile iþe gidiþ geliþ sýrasýnda uðrayabilecekleri kazalarý da teminat altýna alýr. Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanýn hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta þirketi olmasý, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasý platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolarý na kadar tazminat ödeme gücü vardýr. Tüm dünyaya yayýlmýþ geniþ hizmet aðý sayesinde tazminata konu olacak olayýn yeri, niteliði, miktarý ve zamaný ne olursa olsun, anýnda ve yerinde, uzman kiþilerce müdahale edilerek, Sigortalý nýn olayýn kendi ülkesi dýþýnda meydana gelmiþ olmasý sebebi ile karþýlaþabileceði güçlükleri hiç yaþamamasý saðlanýr. Günümüzde özellikle Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadýr. AIG,

9 ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlarý sonucu çýkacak tazminatý ödemeyi kabul eder, yapýlan mahkeme masraflarýný karþýlar. AIG, 130 u aþkýn ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalýnýn taahhütlük hizmetleri vs. sebepler ile faaliyet gösterdiði ülkelerde, ilgili ülke kanunlarýnýn gerektirdiði yerel poliçelerin düzenlenmesini saðlar. Küçük, orta, büyük ölçekli iþletmeler, Endüstriyel ve ticari kuruluþlar Oteller Ýnþaat Sanayii Ýhracatçýlar Güç sistemleri Yurtdýþýnda taahhütlük hizmeti veren Türk Giriþimciler makine üretimi metal ve metal ürünleri üretimi Eletrik ve elektronik ürün üreticileri Plastik üreticileri Tekstil üreticileri Otomotif yan sanayi Bilgi teknolojileri Ýletiþim hizmetleri Yiyecek ve içecek üreticileri Danýþmanlýk firmalarý Temizlik firmalarý ASANSÖR SORUMLULUK Bu sigorta, otel, iþ merkezi hastane, alýþveriþ merkezleri baþta olmak üzere her türlü iþyerlerinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanýmý sýrasýnda üçüncü þahýslarýn uðrayabileceði bir kazadan öncelikle o iþyerinin iþleteni sorumludur. Bu tür kazalar sonucu oluþan bedeni ve maddi zararlar ile ilgili Sigortalýya (asansörün bulunduðu binanýn iþletmesinden sorumlu þirket) sorumluluðu ölçüsünde ödemekle yükümlü olacaðý tazminatlar Asansör Sorumluluk Sigortasý ile temin edilir. Hýzlý hasar ödeme Oteller Alýþveriþ merkezleri Ýþ hanlarý Ýþ merkezleri Hastaneler Apartmanlar ÝHTÝYARÝ ARAÇ MALÝ SORUMLULUK Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet poliçesi ile teminat altýna alýnan riskleri, bu sigortanýn limitlerinin bitmesi durumunda, asan kisim için öder. Bu sigorta, Sigortali aracin yol açtigi kazalarda üçüncü sahislarin ugrayabilecegi bedeni ve madddi zararlari ayirimsiz olarak poliçde yazili limitlere kadar Sigortalinin sorumlulugu ölçüsünde tazmin eder. AIG nin avantajlari Hizli hasar ödeme Karayollarinda seyahat ruhsati bulunan her türlü kara nakil vasitasi sahipleri ve/veya isletenleri

10 FÝLO KASKO Þirketin iþletme faaliyetleri ile ilgili kullanýlmak üzere gerek sahibi olduðu, gerekse uzun süreli kiralama yolu ile iþletmekte olduðu çekici, römork, kamyon, kamyonet türü kara taþýtlarýnýn oluþturduðu araç filolarýný çarpma, çarpýlma, hýrsýzlýk, yanma baþta olmak üzere uðrayacaklarý zararlara karþý teminat altýna alýnmasý Hýzlý hasar ödeme En az 10 araçtan oluþan ticari filolar ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ SORUMLULUK Sigortalýnýn faaliyetlerine bagli olarak, sigorta mahallinin içinde veya disinda, sigorta süresinin baslamasindan sonra olusan ve sigorta süresinin içinde ortaya çikan, veya sigorta süresinin baslamasindan önce olusan fakat sigorta süresinin içinde ortaya çikan çevre kirlenmesinin yarattigi bedeni ve maddi zararlar ile kirlenmeyi ortadan kaldirmak, önlemek, en aza indirmek için yapilan temizleme vs. masraflarin karsilanmasi için yapilan sigorta türüdür. AIG nin avantajlari Hizli hasar ödeme Akaryakit dolum tesisleri Akaryakit depolama tesisleri Rafineriler Kimyasal madde üreticileri Hastaneler Oteller Çöp atik tesisleri PAKET SÝGORTALAR a- Apartman Sorumluluk Kat mülkiyeti kanununa göre apartman, site gibi birden fazla baðýmsýz alanýn tek bir çatý altýnda bulunduðu konutlarýn ortak kullaným alanlarýnda meydana gelebilecek bir kaza neticesi üçüncü þahýslarýn zarar görmesi halinde bu zarardan apartman yönetimi sorumlu olacaktýr. Hýzlý hasar ödeme Apartmanlar Siteler Rezidanslar b- Gýda Zehirlenmesi Yiyecek-içecek iþi yapan küçük, orta veya büyük ölçekli her türlü iþletme, hergün hizmet verdikleri müþterilerinin yedikleri gýdadan zehirlenmesi durumunda oluþan tedavi giderlerini ve diðer bedeni zararlarý karþýlamakla yükümlüdür. Hergün binlerce kiþiye yemek hizmeti veren yemek þirketleri kadar, bir büfe de ayný günde yüzlerce kiþinin zehirlenmesine yol açacak bir tehlike ile karþý karþýyadýr. Bu tehlike, saðlýk için gerekli tüm koþullarý saðlamakla birlikte, saklama koþullarý, son kullanma tarihininin gözden kaçýrýlmasý, ihmal veya yanlýþlýkla hatalý bir maddenin yiyeceðe karýþmýþ olmasý ile ortaya çýkabilir. Hýzlý hasar ödeme Yemek fabrikalarý Restoranlar Büfeler Okul kantinleri Pastaneler Kuru yemiþçiler

11 ZORUNLU SORUMLULUK Tarife ve talimatlarý Hazine Müstesarligi na bagli Türkiye Sigorta ve Reasürans Sirketleri Birligi tarafindan belirlenen ve genel olarak yilda bir teminat limitleri ve sartlarinda degisiklik yapilan, ve Zorunlu olarak yapilmasi gerekli olan sigortlar: a- Trafik Sigortasi Poliçede belirtilen aracin isletilmesinden kaynaklanan bir olay sonucu bir kimsenin yaralanmasi, sakat kalmasi veya ölümü ve/veya mal varliklarina verdigi zarardan dolayi isletene düsen sorumlulugun zorunlu sigortanin limitlerine kadar tazmin edilmesi. (2918 sayili Kara Yollari trafik kanunu uyarinca) b- Kiyi Tesisleri Deniz Kirliligi Poliçede belirtilen kiyi tesisinden kaynaklanan bir olay sonucu Türkiye nin iç sulari, kara sulari, kita sahanligi ve münhasir ekonomik bölgesinden olusan, deniz yetki alanlarinda ani ve beklenmedik sekilde ortaya çikan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden oldugu temizleme masraflari, toplanan atiklarin tasinma ve imha masraflari ile üçüncü sahislarin yaralanmasi, sakat kalmasi veya ölümü ve/veya mal varliklarina verdigi zarardan dolayi Sigortaliya düsen sorumlulugun poliçede yazili limitlere kadar tazmin edilmesi (5312 sayili Deniz Çevresinin Petrol ve Diger Zararli Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Tazmini Esaslarina Dair Kanunu uyarinca) c- Özel Güvenlik Sigortali tarafindan istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini yerine getirmeleri sirasinda üçüncü sahislara verecekleri zararlari, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altina alinmasi. (5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarinca) d- Tehlikeli Maddeler Yanici, parlayici ve yakici maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanlarin, faaliyetleri siradinda, bu maddelerin dogrudan dogruya neden oldugu olaylar sonucu kusurlari olsun veya olmasin üçüncü kisilere üçüncü sahislarin yaralanmasi, sakat kalmasi veya ölümü ve/veya mal varliklarina verdigi zarardan dolayi Sigortaliya düsen sorumlulugun zorunlu sigortanin limitlerine kadar tazmin edilmesi. e- Tüpgaz Likit Petrol Gazi (LPG) tüpleyen firmalarin, doldurduklari veya doldurttuklari ve yetkili bayileri vasitasiyla veya dogrudan dogruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanilmak üzere bulundurduklari yerlerde infilaki, gaz kaçirmasi, yangin çikarmasi sonucu (kusurlari olsun veya olmasin) üçüncü kisilere üçüncü sahislarin yaralanmasi, sakat kalmasi veya ölümü ve/veya mal varliklarina verdigi zarardan dolayi Sigortaliya düsen sorumlulugun zorunlu sigortanin limitlerine kadar tazmin edilmesi. f- Karayolu Tasimacilik Poliçede belirtilen araçta seyahat eden yolcularin, yolculugun kalkis yerinden bitis yerine kadar geçen sürede meydana gelebilecek bir olay sonucu yolcularin yaralanmasi, sakat kalmasi veya ölümü halinde, zarardan dolayi sorumlulugun zorunlu sigortanin limitlerine kadar tazmin edilmesi. (4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu uyarinca)

Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz.

Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. ARACINIZA ÖZEL KASKO AIG Paket Kasko Sigortasý Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. Teminatlar AIG

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 1) Acentelerimiz bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak şartıyla aşağıda belirtilen limitlere kadar iş kabulüne yetkilidir. 2) Bu yönetmelikte belirtilen

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı