BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ"

Transkript

1 İŞVERENLER

2 BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ

3 HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ BİR ANDA;

4 BİR PERSONELİNİZ YÜKSEKTEN DÜŞEBİLİR,VEFAT EDEBİLİR.

5 SAKAT KALABİLİR!

6 !!!

7 !!!

8 !!!

9 İŞ KAZALARININ KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM

10 İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLER

11 İŞ KAZASI ORANLARI

12 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ İşçi Hataları Dikkatsizlik, tehlikeyi önemsememe Tedbirsizlik Disiplinsizlik Dalgınlık ve ürkeklik Moral bozukluğu Yorgunluk Eğitimsizlik ve tecrübe yetersizliği İhmal, şakalaşma, şaşırtma ve kızdırma İşveren Hataları Kullanılan alet, malzeme, tesis, makine ve kimyasal maddelerin özelliklerinin zararlarının, korunma metodlarının ve kullanılışının işçilere anlatılmaması, deneme sürelerinde işbaşı eğitimlerinin yapılmaması. İşin ehline yaptırılmaması. İş güvenliği ile ilgili kanun tüzük ve yönetmeliklere uymamak, alınması gerekli güvenlik tedbirlerini yerine getirmemek İş yerinde iş bölümünün olmaması, çalışanlarda yetki ve sorumluluk durumlarının belli olmaması. İşyerinde iş güvenliğinden sorumlu teknik bir elemanın bulunmayışı. Üçüncü Kişileri Hataları Malzeme Hataları Elde Olmayan Sebepler

13 NE YAPACAĞIM DİYE DÜŞÜNMEYİN!

14 İŞVEREN MALİ MESULİYET POLİÇENİZE GÜVENİN.

15 İŞVEREN MALİ MESULİYET 3. ŞAHIS MALİ MESULİYET ÜRÜN SORUMLULUK

16 İŞVEREN SORUMLULUK Sigortalı işletmeyi, Çalışanların iş başında iken uğrayabilecekleri kazalar sonucu ödemekle yükümlü olacağı tazminat ve Dava masrafları açısından teminata alır. Bu sigorta ayrıca çalışanın dava açması sonucu doğacak yasal işlem ve davayı savunma amaçlı yapılacak yasal masrafları kapsar.

17 İŞVEREN SORUMLULUK Sadece bedeni zararları kapsar: Yaralanma Sürekli Sakatlık Ölüm Manevi

18 İŞVEREN SORUMLULUK İşverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri Poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

19 İŞVEREN SORUMLULUK Eğer istenirse: İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar, İşçilerin, işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, Meslek hastalığı, Manevi tazminat talepleri teminat kapsamına eklenebilir.

20 İŞVEREN SORUMLULUK Teminat Dışında Kalan Haller Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır. A. Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri, B. Bir mukavelenin ifasına veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, C. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, D. İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "fission" olayını kapsayacaktır.)

21 İŞVEREN SORUMLULUK Ölüm ve iş kazaları en çok inşaat ve madencilik, metal iş kolunda meydana gelmektedir. İş kazaları en çok Istanbul ve İzmir de görülmektedir Mesleki hastalık en çok Zonguldak illerinde görülmektedir. İş kazaları yaş grubundaki işçilerde daha sık görülmektedir. ölümler en çok yaş grubu arasında gerçekleşiyor En fazla iş kazası 1 ila 10 işçi çalıştıran iş yerlerinde görülmektedir. İş kazalarına, bekâr işçilerde evli olan işçilerden daha sık karşılaşılmaktadır. En fazla iş kazası paydoslardan hemen önce, ikinci iş saatinde yaşanmaktadır.. Türkiye de yılda 1460 işçi iş kazası sonucu yaşamını yitirirken 3650 işçi iş göremez şekilde yaralanıyor. İş kazaları en çok haftanın Çarşamba günleri görülmektedir. Çarşambayı, Perşembe ve Salı günleri takip etmektedir. İş kazalarından en çok zarar gören organ %26,7 gibi bir oranla göz. Bunu %17,9 ile parmak, %9,6 ile kol, %8,4 ile el takip etmektedir. İş kazası en çok yılın Ağustos ayında olmaktadır. Oransal olarak Eylül ve Ekim ayları Ağustos ayından sonra iş kazalarının en yüksek olduğu aylardır.

22 İŞVEREN SORUMLULUK Zaman aşımı Madde 15 Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler on yılda zaman aşımına uğrar.... Olayın meydana geldiği tarihten itibaren

23 İŞVEREN SORUMLULUK Kazalarının meydana gelme nedenleri olarak ise şunlar sıralanmaktadır: Koruyucu malzeme kullanmama Dikkatsizlik Eğitim eksikliği

24 İŞVEREN SORUMLULUK Fiyatlandırma; Faaliyet konusu İşçilik ücretleri Çalışan sayısı Geçmiş hasar bilgileri Teminat limitleri

25 İŞVEREN SORUMLULUK Avantajlar Lokal poliçe Lokal mahkeme Uygun fiyat Yüksek kapasite Hızlı hasar ödeme

26 3. ŞAHIS SORUMLULUK Bu sigorta, işletme faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere verilebilecek bedeni, ve mal varlığı zararlarından doğacak tazminat taleplerine karşı sigortalıyı korur.

27 3. ŞAHIS SORUMLULUK Bedeni ve maddi zararları kapsar: Yaralanma Sürekli Sakatlık Ölüm Cismani kayıplar

28 3. ŞAHIS SORUMLULUK Fiyatlandırma Faaliyet konusu Ciro veya İşçilik ücretleri Geçmiş hasar bilgileri Teminat limitleri

29 3. ŞAHIS SORUMLULUK Avantajlar Lokal poliçe Lokal mahkeme Uygun fiyat Yüksek kapasite Hızlı hasar ödeme

30 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder. Üretici, toptancı / distribütör ve perakende satıcısı; tüketiciye ulaşan ürününde, ürünün kusuru nedeniyle oluşan her türlü maddi manevi zarardan ulusal ve uluslararası kanunlar önünde sorumludur.

31 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde, Product Liability Insurance diye adlandırılan ve ürünün piyasalara sürülebilmesi, ürünlerin piyasada dolaşımının sağlanabilmesi için yapılması zorunlu olan, sigorta sistemidir. Bu sigorta sistemi ülkemizde önümüzdeki yıllarda da zorunlu olarak AB yasalarına uyum çerçevesinde yürürlüğe girecektir.

32 Kanuni Olarak Avrupa ve Türkiye de Ürün Sorumluluk TR: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı belirtilmektedir. EU Avrupa Topluluğu'nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, üretici sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır. Üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işinin seyri içinde Topluluğa, satış, kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapma amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi, bu yönergedeki anlamıyla üretici olarak kabul edilmekte ve bir üretici gibi sorumlu tutulmaktadır.

33 Ürün Sorumluluk Hasarları aşağıda belirtilen sebepler ile ortaya çıkabilir Hatalı Dizayn Hatalı üretim Eksik, hatalı ambalaj Etiket Yetersiz tanıtma ve kullanma kılavuzu

34 Ürün sorumluluk hasar örnekleri ABD'de, kullandığı otomobilin tekerleği fırlayınca kaza yapan ve felç kalan genç kadının açtığı davada üretici firma, 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm oldu. Dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden Ford Motor, milyonlarca dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı!.. Amerika'nın Teksas eyaletine bağlı San Antonio şehirinde yaşayan 22 yaşındaki Rose Munoz'un açtığı davada suçlu bulunan Ford Motor, 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu. Arabasıyla geçirdiği kazada felç kalan kadına tedavisi için tazminat ödemesi karara bağlanan firma, ürettiği lastik tekerleğin kazaya yol açmasıyla suçlandı. Munoz'un avukatı Joel Hoelscher Ford'un, sürücüleri altı yıldan fazla kullanılmış lastikler konusunda uyarması gerektiğini savundu.

35 Ürün Sorumluluk hasar örnekleri Bisiklet : Kask ile bisiklet süren 11 yaşındaki çocuğun bisikletin aksamındaki arızadan dolayı düşerek ağır yaralanması (Hasar : USD 300,000) Stor perde : 11 aylık çocuğun stor perde zincirini boynuna dolaması sonucu ölmesi (Hasar : USD 286,000) Sera : Hatalı montaj sonucu tali müteahhitin çalışanının çatı serasından düşmesi sonucu yaralanması (Hasar : USD 750,000)

36 Ürün sorumluluk hasar örnekleri Ofis Sandalyesi : Sandalyenin kırılması sonucu dükkandaki müşterinin yaralanması (Hasar : 300,000) Mutfak eşyası : Kahve makinasının mutfak yangınına sebep olması sonucu ortaya çıkan maddi zarar (Hasar : USD 100,000) Endüstri Makinesi : Mukavva sıkıştırma makinesinin kullanımı esnasında işçinin ağır yaralanarak ölmesi(hasar : USD 750,000 )

37 Fiyatlama için gerekli bilgiler Teklif sahibi Faaliyeti Ürünler (hammadde / yarı mamul, ülke dağılımı vb) Ciro bilgisi Geçmiş hasar bilgisi Ulusal güvenlik standartları Teminat limiti

38 Ferdi Kaza Sigortası Sigortalıyı kaza sonucu meydana gelebilecek olan ölüm ve sürekli sakatlık durumlarına karşı güvence altına alan bir sigortadır.

39 Kaza Sigortalı kişinin iradesi dışında olup, sigortalının ölümü, sürekli sakat kalması veya bedeni olarak yaralanması ile sonuçlanan ani ve beklenmedik olaylara kaza denir.

40 Kaza Kapsamına Neler Girer? Trafik Kazaları Ev Kazaları Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan gazların teneffüsünden oluşan zehirlemeler Yanıklar Yılan ve haşere sokması neticesindeki zehirlenmeler Isırılma neticesinde meydana gelen kuduz Terör,kapkaç,halk hareketleri gibi olayların sonucunda meydana gelen yaralanmalar

41 Ferdi Kaza Sigortasının Özellikleri Ferdi Kaza Genel şartları Dahilinde Geçerlidir. 7 gün /24 saat Dünyanın her yerinde geçerlidir. Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri Uygun prim ve taksit fırsatları

42 Ferdi Kaza Sigortasının Özellikleri 1 yıl süreyle ve dünyanın her yerinde geçerlidir. Sağlık kontrolü gerekmez yaş arasındaki herkes Ferdi Kaza Sigortası ndan faydalanabilir. Tedavi masrafları teminatı için herhangi bir katılım payı ödenmez. Sağlık Sigortasına göre çok uygun primlere sahiptir. Sigortalı istediği kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karşılığı yapılır.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

İŞ KAZASI. İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.

İŞ KAZASI. İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İŞ KAZASI 1. İş Kazası; Bir olayın Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından iş kazası olmasının sonuçları ile Bireysel İş Hukuku anlamında iş kazası olmasının sonuçları da farklıdır. Sosyal Sigorta Mevzuatı

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

İlgili Sigorta Şirketlerine,

İlgili Sigorta Şirketlerine, İlgili Sigorta Şirketlerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortaları sözleşmelerinde uygulanan Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatların, 01/01/2015 tarihinden itibaren

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI Sigorta; İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesi için, önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında yapılan taahhüttür. İşveren

Detaylı

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013. Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Dönem halen devam ediyor. Ali TEZEL Sosyal Güvenlik Müşaviri Gazeteci-Yazar 0212 292 98 90 bilgi@alitezel.com

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI 2004/ 177 KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2004 1 İşbu kitap, 15 Aralık 2004 Çarşamba günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı