LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI"

Transkript

1 LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha larak düzenlenen bu frm, sigrta sözleşmesine taraf lmak isteyen ve sigrtadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigrta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar sigrtacı ve acente tarafından dldurulacaktır) 1. Sözleşmeye aracılık eden sigrta acentesinin; Ticaret Ünvanı :.. Adresi :.. Tel & Faks n. :.. 2. Teminatı veren sigrtacının; Ticaret Ünvanı: Liberty Sigrta A.Ş. (http://www.libertysigrta.cm.tr) Adresi : Saray Mah. Küçüksu Cad. Skullu Sk. N: 8 Kat: 3 Ümraniye 34768, İstanbul Tel & Faks N: (216) ; Faks: (216) B. UYARILAR (ilgili alan sigrtacı tarafından dldurulacaktır) 1. Sigrta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Yangın Sigrtası Genel Şartlarını, Hırsızlık Sigrtası Genel Şartlarını, 3.Şahıslara Karşı Mali Srumluluk Sigrtası Genel Şartlarını, Elektrnik Cihaz Sigrtası Genel Şartları, Makine Kırılması Sigrtası Genel Şartları, Cam Kırılması Sigrtası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigrtası Genel Şartlarını ve pliçede yazılı Özel Şartları ve Klzları dikkatlice kuyunuz. 2. Sigrta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, pliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça sigrtacının srumluluğu başlamaz. 3. İleride dğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) LIBERTY SİGORTA A.Ş. antetli ödeme belgesi almayı unutmayınız. 4. Prim ödemesinde, mutlaka, kesin gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Brçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar lmaksızın sözleşme sna erer. 5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigrtacının srumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigrta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigrtacıya ödenir. 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigrta süresince ve riziknun gerçekleşmesi durumunda sigrtacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri rtaya çıkabilir.

2 C. GENEL BİLGİLER (ilgili alanlar sigrtacı tarafından dldurulacaktır) 1. Bu sigrtayla aşağıdaki teminat sağlanmaktadır: Yangın, Yıldırım, İnfilak Kira Kaybı (*) Yakıt Sızması (*) Yangın Mali Mesuliyet (*) İkametgah Değ.Masrafları (*) Kazaen Kırılma (*) Dahili Su Dlu (*) Makine Kırılması (*) Duman Misafir Kruma (*) Ferdi Kaza (*) Enkaz Kaldırma Mas. (*) Çevre Düzenlemesi Hukuksal Danışma Yer Kayması Garaj (*) Kapkaç-Gasp (*) Kar Ağırlığı Knut Dışında Bulunan Eşya (*) Ortak Alanlar (*) Grev, Lkavt, Kargaşalık Knuta Hizmet Verenlerin Zararı (*) Hasarsızlık Kruma Halk Hareketleri Nakliye Masrafları (*) Bş Kalma Kötü Niyetli Hareketler Bya-Badana (*) Yeni Değer Klzu Terör Cam ve Camdan Mamul Eşya (*) Eksik Sigrta Kruması Kara Taşıtları Çarpması Hırsızlık Acil Knut Yardım Hava Taşıtları Çarpması (*) ile belirtilen teminatların limitleri ve özel şartları ile ilgili larak pliçe ve ekinde tarafınıza verilen özel şartlar kitapçığını mutlaka inceleyiniz. 2. Tarafların, sigrta genel şartlarına ek larak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigrtalı aleyhine lmamak üzere ÖZEL ŞART kararlaştırabilme hakkı vardır. Lütfen pliçe ve teklifiniz üzerindeki özel şartları ve klzları dikkatle inceleyiniz. 3. Yukarıda C.1. maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı lan riziklar / zararlar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla EK SÖZLEŞME ile teminat kapsamına dâhil edilebilir. Aşağıda yer alan teminatların başında bulunan kutucuklarda ( ) işaret varsa teminat kapsamında, herhangi bir işaret yksa (bş ise) teminat kapsamında değil demektir. Deniz Taşıtları Çarpması Fırtına Sel/Su Baskını Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Elektrnik Cihaz Gıda Bzulması (*) Aile Mesuliyeti Ferdi Kaza - Deprem Yangın Sigrtası Genel Şartları Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler: Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigrta bedellerinin pliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: Sanat veya antikacılık bakımından değeri lan; tabllar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, bibllar, klleksiynlar, halılar ve benzerleri (Tarafınıza verilen Liberty Canım Evim Paket Özel Şartlarında belirtilen limiti aşan bedel için) Mdeller, kalıplar, plan ve krkiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar Her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri (Tarafınıza verilen Liberty Canım Evim Paket Özel Şartlarında belirtilen limiti aşan bedel için)

3 Deniz ve hava taşıtları ile mtrlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç) Emanet ve ariyet mallar, Enkaz kaldırma masrafları (Tarafınıza verilen Liberty Canım Evim Paket Özel Şartlarında belirtilen limiti aşan bedel için) Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet (Tarafınıza verilen Liberty Canım Evim Paket Özel Şartlarında belirtilen limiti aşan bedel için) Yangın ve infilak mali srumluluğu. (Yangın ve infilak mali srumluluğu ek sözleşmeyle bu genel şartlara ve ilişik klza göre teminat kapsamı içine alınabilir.) (Tarafınıza verilen Liberty Canım Evim Paket Özel Şartlarında belirtilen limiti aşan bedel için) Sigrta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikların gerçekleşmesi snucunda dğrudan veya dlaylı larak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle luşabilecek bütün zararlar Hırsızlık Sigrtası Genel Şartları Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler: Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigrta bedellerinin pliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri lan tabl, klleksiyn, heykel, bibl, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri, Mdel, kalıp, plan ve krki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri, Sigrta sözleşmesine knu lan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, İşyeri ile bağlantısı lmayan vitrinlerde sergilenen mallar, Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri, Sigrtalıya, kendisiyle birlikte turanlara ve çalışanlarına ait lmayıp da sigrta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar, Knutlarda bulunan ve sigrta bedellerinin tplam sigrta bedelinin aşağıda belirtilen ranları aşan kısımları ( Pliçede yazılı Kıymetli ve Elektrnik Eşya Klzunda yazılı limit ve şartlar çerçevesinde teminat dahil edilmiştir. ), a) Sanat veya antika değeri lan tabl, klleksiyn, heykel, bibl, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin sigrta bedellerinin tplam sigrta bedelinin %5'ini aşan kısmı, b) Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigrta bedellerinin tplam sigrta bedelinin %5'ini aşan kısmı, c) Aksam ve teferruatları da dahil lmak üzere bilgisayar, vide, vide çekicisi, telsiz, televizyn, rady, pikap, teyp, müzik seti, ftğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikrskpların sigrta bedellerinin tplam sigrta bedelinin % 10'unu aşan kısmı, d) Kürk ve ipek halıların sigrta bedellerinin tplam sigrta bedelinin % 10'unu aşan kısmı. Sigrta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşyaların muhafazası için özel hükümler knabilir. Bu takdirde sigrtacı, sözknusu eşyaların sigrta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz. Hırsızlık Sigrtası Genel Şartları Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller:

4 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigrta teminatının dışında lup ancak ek sözleşme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler: Sigrta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması, Pliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması, Grev, lkavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylâp, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, Sigrtalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat, Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli lmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden dğan sabtaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili rganlar tarafından yapılan müdahaleler snucunda meydana gelen zararlar Cam Kırılması Sigrtası Genel Şartlarında Aksine Sözleşme Yksa Aşağıdaki Haller Teminat Kapsamı Dışındadır: Başka bir sigrta ile temin edilmemiş lmak şartı ile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar, Sigrtalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dlayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar, Cam ve aynaların kırılması dlayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bzulmasından husule gelen ziya ve hasarlar, Grev, lkavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep lduğu bütün ziya ve hasarlar. 3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç lmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden dğan sabtaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili rganlar tarafından yapılan müdahaleler snucunda meydana gelen zararlar. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigrtası Genel Şartlarında Aksine Sözleşme Yksa Aşağıdaki Haller Teminat Dışındadır: Sigrtalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, pliçede yazılı gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya mnte-charge'ların üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan dğan mali mesuliyeti, Ferdi Kaza Sigrtası Genel Şartlarında Aksine Sözleşme Yksa Aşağıdaki Haller Teminat Dışındadır: Mtsiklet ve takma mtrlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban dmuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sprlar (kayak, patinaj, hkey ve bksley gibi); cirit yunu, manialı binicilik, pl, rugbi, eskrim, halter, güreş, bks, basketbl, futbl ve yelken sprlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve prfesynel spr hareketleri,

5 Her nevi spr müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları, Havada ylcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabtaj eylemlerine katılma hali hariç lmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabtaj snucunda luşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili rganlar tarafından yapılan müdahaleler. Elektrnik Cihaz Sigrtası Genel Şartlarında Aksine Sözleşme Yksa Teminat Dışında Kalan Haller: Madde 2- Aksine sözleşme yksa aşağıdaki haller sigrta teminatı dışındadır: a) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, b) Seyyar ve taşınabilir elektrnik cihazların pliçede yazılı sigrtalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları, c) Sigrtalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları, d) Grev, lkavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep lduğu bütün ziya ve hasarları, e) Elektrnik bilgi işlem sistemlerinde (dep) kayıt edilen bilgiler dahil lmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin frmları ve benzeri harici bilgi rtamının fiziki hasarları snucu ziya ve hasarları, f) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigrtalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından dğacak artış iş ve çalışma masrafları, g) Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları, h) 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç lmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden dğan sabtaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili rganlar tarafından yapılan müdahaleler snucunda meydana gelen zararlar. Makine Kırılması Sigrtası Genel Şartlarında Aksine Sözleşme Yksa Teminat Dışında Kalan Haller: Madde 2- Aksine sözleşme yksa aşağıdaki haller sigrta teminatı dışındadır: a) Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilaktan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani larak meydana gelen kuvvet tezahürü lup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani larak bir denge kurulmasıdır, b) Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar, c) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, d) Grev, lkavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep lduğu bütün ziya ve hasarlar, e) 3 üncü maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç lmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden dğan sabtaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili rganlar tarafından yapılan müdahaleler snucunda meydana gelen zararlar. f) Sigrta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikların gerçekleşmesi snucunda dğrudan veya dlaylı larak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle luşabilecek bütün zararlar.

6 4. Teminat dışı hâller için Yangın Sigrtası Genel Şartları, Hırsızlık Sigrtası Genel Şartları, Cam Kırılması Sigrtası Genel Şartları, Üçüncü Şahıs Sigrtası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigrtası Genel Şartları, Elektrnik Cihaz Sigrtası Genel Şartları ve Makine Kırılması Sigrtası Genel Şartlarına bakınız. D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ (ilgili alanlar sigrtacı tarafından dldurulacaktır) 1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, pliçenin hazırlanmasını müteakip sigrtacınızdan isteyiniz. 2. Riziknun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefnları yer alan sigrtacıya başvuruda bulununuz. 3. Bildirim esnasında, sigrtacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 4. Riziknun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme brcu sigrtacıya aittir. E. TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigrta bedelinin sigrta değerine eşit lmasına dikkat ediniz. Sigrta bedeli, pliçede yazılı lan ve riziknun gerçekleşmesi hâlinde sigrtacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigrta değeri ise, sigrta edilen kıymetin gerçek değeridir. ( Limitli larak temin edilen sigrtalar için geçerli değildir. ) 2. Tazminat ödemesinin söz knusu lduğu hâllerde, sigrta değeri riziknun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigrta değeri, riziknun gerçekleştiği anda sigrtalı kıymetin rayiç değeridir. 3. Pliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek lması hâlinde, aşkın sigrta söz knusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigrtacının azami srumluluğu Yangın Sigrtası Genel Şartları ve varsa Cam Kırılması Sigrtası, Makine Kırılması sigrtası Genel Şartları ve Elektrnik Cihaz Sigrtası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak sigrta değeri ile sınırlıdır. Ancak, sigrtacıdan, Sigrta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir. (Aşkın Sigrta; 3.Şahıs Srumluluk, İşveren Srumluluk, Emniyeti Suiistimal ve Ferdi Kaza Sigrtaları için geçerli değildir.) 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, pliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigrta söz knusu lur. Bu durumda sigrtacı, ransal larak daha az tazminat öder. (Eksik Sigrta; Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve yukarıda teminat kapsamı bölümünde belirtilen ve (*) işareti bulunan limitli sigrtalar için geçerli değildir.) 5. Eksik ve aşkın sigrta durumlarından luşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigrta (mutabakatlı değer) yaptırılabilir. 6. Riziknun gerçekleşmesi durumunda, sigrtalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigrta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı nın internet sitesinden (http://www.hazine.gv.tr) temin edilebilir. F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI (ilgili alanlar sigrtacı tarafından dldurulacak, kutulardan biri seçilerek işaretlenecektir) Aşağıda detayları verilen ve seçmiş lduğunuz muafiyet ve/veya müşterek sigrta ranı sözleşmenizde yer alacak lup, sigrtacı hasarın, sözleşmede yazan muafiyet ve/veya müşterek sigrta ranını aşan kısmından srumludur. 1. Akdedilecek sözleşmede;

7 Grev, Lkavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Muafiyet Ntu Grev, Lkavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör ile ilgili her bir hasarda bina, muhteviyat ayrımı yapılmaksızın ödenecek tazminat miktarının %5 i ranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır. Sel veya Su Baskını Muafiyet Ntu Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda, cğrafi bölge ayrımı yapılmaksızın EUR ile sınırlı lmak kaydıyla; Sigrta Bedeli üzerinden %2 ranında muafiyet uygulanır. Deprem Muafiyet Ntu Deprem Teminatına ait hasarlarda; Bina Sigrta Bedeli üzerinden en az % 2 ranında, Ev Eşyası Sigrta Bedeli üzerinden en az % 5 ranında, muafiyet uygulanır. Sigrtalı ve sigrtacı bina muafiyet ranının aşağıdaki ranlardan biri şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından belirlenmiş lan muafiyet ranının karşılığında aşağıda gösterilmiş randa indirim yapılır. Sigrta Bedeli üzerinden Muafiyet Tarife Fiyatından Yapılacak İndirim % 3 % 6 % 4 % 13 % 5 % 19 % 10 % 30 Sigrtalı ve sigrtacı ev eşyası ile ilgili sigrta bedeli üzerinden uygulanacak muafiyet ranının artırılarak % 10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından % 20 ranında indirim yapılır. Talep Edilen Muafiyet Oranı Bina İçin ; % 2 % 3 % 4 % 5 %10 Muafiyet Yk Ev Eşyası İçin ; % 5 %10 Ev sahibi iseniz, eviniz için öncelikle Zrunlu Deprem Sigrtası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigrta değerinin Zrunlu Deprem Sigrtası limitini aşan kısmı ile ayrıca eşyanız için deprem teminatı Knut Sigrtası kapsamında verilir. Zarar, yukarıda yazılı ran veya miktarın üzerinde ise, sigrtacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır. 2. Tam hasar durumunda tazminat; Pliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir. (mutabakatlı değer yapılmışsa) Sigrta Bedelini aşmamak kaydı ile riziknun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir. 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigrtacıya ulaşmasından itibaren, hasar ile ilgili Sigrta Genel Şartları nda belirtilen azami günde, sigrtacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. 4. Sigrtacı: Tahkim sistemine üye Tahkim sistemine üye değil

8 G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ (ilgili alanlar sigrtacı tarafından dldurulacaktır) 1. Sigrtaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefnlara başvuruda bulunulabilir. Sigrtacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zrundadır. Adres: Liberty Sigrta A.Ş. Saray Mah. Küçüksu Cad. Skullu Sk. N: 8 Kat: 3 Ümraniye 34768, İstanbul Tel & Faks n.: (216) ;Faks: (216) Sigrta Ettirenin adı-syadı Acentenin Unvanı

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme

Detaylı

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme

Detaylı

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir.

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir. HIRSIZLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996 A - Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA)

Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) 250 Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 29 (3) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim)

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı