İnşaat. Sigortası Genel Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat. Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 İnşaat Sigortası Genel Şartları

2

3 Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi ve ekindeki kitapçığı dikkatle okuyup, saklayınız. Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorularınız için Müşteri İletişim Merkezi'ni ( ) arayabilirsiniz. Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olan, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini teminat altına alan İnşaat All Risks Sigorta Poliçemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, risksiz bir yaşam dileriz. Saygılarımızla, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. İnşaat Sigortası Genel Şartları Değerli Sigortalımız, -1-

4 İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER BÖLÜM 2 : POLİÇENİZ İLE İLGİLİ GENEL UYARILAR BÖLÜM 3 : EK TEMİNATLAR VE GARANTİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KLOZLAR GENEL ŞARTLAR BÖLÜM 4 : İNŞAAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI -2-

5 Bölüm 1 Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler Bu poliçe ile sigorta güvencesine aldığınız değerlerde, teminat kapsamına giren herhangi bir hasar meydana geldiğinde; w Hasarın büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri alınız. w Hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm veya üçüncü şahıslarca sebebiyet verilen hasarlar söz konusu ise emniyet birimlerine veya diğer yetkili makamlara başvurarak tespit yaptırınız. Bu şartlar yerine getirildiğinde, Yapı Kredi Sigorta size yardım elini en kısa zamanda uzatarak, hasar tespitine başlayacak ve aşağıda belirtilen ve hasarın niteliğine göre istenecek diğer ek belgelerin temin edilmesi halinde zararınızı tazmin edecektir. 1- Yangın Sigortası ve ek teminatları kapsamındaki hasarlarda; w İtfaiye Raporu w Teknik servis raporu w Onarıma ait fatura w Cihazın alış faturası w Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi w Takipsizlik kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan) 2- Hırsızlık Sigortası kapsamındaki hasarlarda; w Müracaat Tutanağı w Görgü Tespit Tutanağı (düzenlenmiş ise) w Bulunamadı Yazısı (Emniyet Birimlerinden) w Cihazın alış faturası w Cihazın teknik özelliklerini gösterir kullanma klavuzu, broşür vb. Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler 3- Yukarıda belirtilen hasarlarda ilave olarak istenecek belgeler ve diğer hasarlar söz konusu ise; w Sözleşme örneği w Hak ediş belgeleri w Projeler ve planlar w Onarıma ait fatura w Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi. -3-

6 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar Bölüm 2 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar w w w w w w Lütfen satın aldığınız İnşaat All Risks Sigorta Poliçenizi ve buna bağlı olarak yaptırmış olduğunuz ek belgelerinizi bu poliçe kitapçığı ile birlikte saklayınız. Eğer yazılı bir sigorta teklifi verilmiş ise olası hataları önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini karşılaştırınız. Poliçenizde belirtilmemiş teminatlar, poliçe teminatı kapsamı dışında olup, bu kitapçıkta yer alan kloz hükümlerine tabi değildir. Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önce gerçekleşen riziko ve hasarları kapsamaz. Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmış olması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir. Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz. w Bu kitapçıkta, satın almış olduğunuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar açıklanmıştır. Daha detaylı bilgiye gereksiniminiz olması durumunda acentenizi veya şirketimizi arayabilirsiniz. -4-

7 Bölüm 3 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların aşağıdaki kapsam dahilinde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Sigortacılar, doğrudan doğruya inşaat, montaj işlemleri ve tecrübe devresi ile bağlantılı olarak, poliçede sigortalanmış olan ve şantiye mahallinde veya yakın civarında poliçe süresi içinde meydana gelen hasarlar dolayısı ile sigorta ettirene, poliçede yazılı 3.şahıs mali mesuliyet sigorta bedeli ve limitleri içinde ve bunları aşmayacak şekilde: a. Üçüncü şahısların bir kaza sonucu, ölümcül olsun veya olmasın bedeni hasara uğramaları veya hastalanmaları sonucundaki tedavi masrafları ile, b. Üçüncü şahıslara ait mallara gelecek maddi hasarları tazmin edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Toplam tazminat ödemeleri, poliçede belirlenmiş azami tazminat limitlerini aşmamak şartıyla yukarıdaki teminata ilaveten sigortacılar, sigorta ettirenin aşağıda belirtilen nedenlerle yüklendiği sorumlulukları tazminat kapsamına almaktadırlar. a. Her hangi bir davacı tarafından sigorta ettirenden dava yoluyla talep edilen tazminat, mahkeme harç ve masrafları. b. Sigortacıların yazılı oluruyla sigorta ettiren tarafından yapılan masraflar. 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI İLE İLGİLİ ÖZEL İSTİSNALAR Sigortacılar, aşağıda yazılan konularda sigorta ettirene tazminat ödemezler. 1. Hasara yol açan her olay başına sigorta ettirenin taşıyacağı kararlaştırılmış olan ve poliçede yazılı muafiyet tutarları. 2. Poliçede sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait olup sigorta konusu altında sigortalanmış veya sigortalanabilecek olan kıymetlerin tamirat veya yeni parça giderleri ve masraflar, 3. Vibrasyon veya payanda desteğinin zayıflaması veya kaldırılması nedeniyle bir mal, gayrimenkul veya binaya verilebilecek zarar veya hasar veya bu tip hasar nedeniyle üçüncü bir şahsın bedeni zarara uğraması veya malının hasar görmesi (zeyilname veya kloz ile aksi kararlaştırılmamış ise.) 4. Aşağıda sayılan nedenlerden doğan sorumluluklar teminata dahil değildir. a. İşverenin, yapımcının veya projeye katılan ve kısmen veya tamamen sigorta konusu proje kapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeron firmaların işçi ve memurlarının ve bunların aile fertlerinin uğrayacağı bedeni hasarlar. b. İşverene, yapımcıya veya projeye katılan ve kısmen veya tamamen sigorta konusu proje kapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeron firmalara veya bunların işçi veya memurlarına ait olan veya kendilerine emanet edilmiş ve/veya kontrolünde bulunan mallara gelecek maddi hasarlar, c. İnşaat ve montajla alakalı olup trafiğe tescilli tüm kara-hava taşıtları ve yüzen araçların neden olduğu kazalar. (ancak iş makinelerinin inşaat faaliyetleri esnasında şantiye sahası içerisinde 3.şahıslara verebileceği zararlar teminat kapsamındadır.) d. Sigorta ettirenin serbest iradesi ile üstlenmiş olup yaptığı tazminat ve benzeri ödemeler e. Radyoaktif maddeler, zehirli, patlayıcı veya her türlü radyo aktif kirliliğe sebep olan radyoaktif atıkların sebep olduğu her türlü zarar teminat kapsamı dışındadır. f. İnşaat/montaj işlemleri neticesinde (ani ve beklenmedik olarak oluşan ve/veya herhangi bir madde ile teminat kapsamına dahil edilmiş olan hasarlar hariç) oluşabilecek zehirlenme, kirlenme, is, toz ve/veya kurum ile kirlenme, tortulanma, kimyevi çökelme, saflığın bozulması sonucu değer kaybı, pislenme ve bunların sonucunda oluşabilecek her tülü salgın hastalıklar ve çevre kirlenmesi teminat dışındadır. Ayrıca sağlığa zararlı olması sebebiyle malzemelerin kullanımının Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -5-

8 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar kısıtlanması veya engellenmesi de teminat kapsamına dahil değildir. g. Her türlü kar kaybı ve netice hasarları teminat haricidir. h. Bakım dönemi içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda 3.Şahıslara verilebilecek zararlar teminata dahil değildir. i. Aksine sözleşme yoksa çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar teminata dahil değildir. ÖZEL ŞARTLAR a. Sigortacılar, kendileri istedikleri takdirde sigorta ettiren adına davranmaya, davaları yürütmeye, kabule veya redde, aynı şekilde sigorta ettiren adına, fakat kendi yararlarına halef oldukları hakları ileri sürmeye, tazminat ödemeye veya tahsile, her türlü işlemlerinin yürütülmesine tam yetkilidirler. Sigorta ettiren bu nedenle sigortacıların yazılı oluru olmaksızın onların adına sulh ve ibrada bulunamaz, tazminatı kabul veya red edemezler. Sigortacıların bu konumları gereği olarak sigorta ettiren/ Sigortalı, hasar ve açılmış davalar ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sigortacılara vermekle ve yardım etmekle yükümlüdür. b. Sigortacılar bir kaza olduğunda sigorta ettirene, daha önce yapılmış kısmi ödemeler düşüldükten sonra, poliçede yazılı azami teminat limitini veya hasarın gerektirdiği daha düşük bir tazminatı ödemekle, aynı kaza dolayısı ile bu bölüm kapsamındaki sorumluluklardan tamamen kurtulmuş olurlar. MR 001/GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ TERÖRİZM Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları da aşağıdaki kapsam dahilinde temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın; grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıda belirtilen özel şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde kapsayacak şekilde genişletilmesini kararlaştırılmıştır. İşbu klozda yer alan grev, lokavt, halk hareketleri rizikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleştirme koşulları aşağıda belirtilmiştir. 1. Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda özel şartlar ve istisnalar başlığı altında yer alan eylemlerin kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar, 2. Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, 3. Grev - lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve hasarlar ile 4. Poliçe üzerinde terörizm teminatının verildiği açıkça belirtilmiş ise terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar, Bu klozda terör ; baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk ceza kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. ÖZEL ŞARTLAR VE İSTİSNALAR 1. Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına girmez: -6-

9 a. Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri, sabotaj veya terörizm sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici işin durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, b. Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin haczedilmesi, geçici veya sürekli olarak el konulması, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, c. İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, d. Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile poliçenin maddi hasar limitini ve/veya ilgili teminata ilişkin tazminat limitini aşan ödemeler. 2. Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar keza teminat dışında kalırlar: a. Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler, b. Askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri, c. Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri. Bu kopyalama kapsamında bir hasar durumunda, gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebinin yukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispat külfeti sigortalıya aittir. 3. Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür. 4. Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar için saptanmış olan her bir olay başına hesaplanacak tazminat limiti'' kesintisiz olarak 168 saatlik bir süre içinde meydana gelen hasarların birikimli tutarı kadardır. 5. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı, proje süresince toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. Poliçe üzerinde belirtilmemiş ise, tazminat limiti bu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçede belirtilmiş olan bedelleri ile sınırlıdır. Not: Terörizm hasarları poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde teminata dahildir. MR 002/ÇAPRAZ SORUMLULUK Bu özel şart ile, poliçede sigortalının unvanı paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veya kuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluş olduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen üçüncü şahıs mali mesuliyeti ek teminatının aşağıdaki istisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahıs ve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmiş sayılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahıs veya kuruluşlar birbirlerine göre üçüncü şahıs olarak kabul edilecektir. Bu özel şart ile verilen teminat sonucunda sigortacının her bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğu hiçbir surette poliçede belirtilen olay başına ve toplam 3. Şahıs mali mesuliyet teminat limitlerini geçmeyecek ve tazminat 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları genel şartları dahilinde hesap edilecektir. Poliçede belirtilen diğer özel şartlar ve genel şartlarda bu kloz sebebi ile hiçbir değişiklik yapılmamış olup, diğer şartlar ve klozlar aynen geçerlidir. İstisnalar 1. Poliçede, Sigorta konusu projenin bedeli içerisine dahil edilmek suretiyle All Risk kapsamında teminat altına alınabilecek iş kalemleri ile, ek sözleşme maddeleri ve ek teminatlar kapsamında belirli alt limitler ile teminat kapsamına dahil edilmesi mümkün olan ziya ve hasarlar çapraz sorumluluk teminatı kapsamında değerlendirilemeyecektir. 2. Yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardaki işçi ve memurların işveren mali mesuliyeti sigortası ve/veya sosyal sigortalar kapsamına giren hastalık, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri her türlü kaza ve yaralanma hasarları çapraz sorumluluk teminatı dışındadır. Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçede sigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veya kuruluşlara çapraz sorumluluk teminatı sebebi ile Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -7-

10 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede belirtilmiş olan 3.Şahıs Mali Mesuliyet limitleri çerçevesinde değerlendirilerek hesaplanacaktır. MR 003/BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bakım devresi teminatı sadece poliçede belirtilen bakım süresi tarihleri arasında yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıyla ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından sigortalı projeye verilebilecek kayıp ve zararları da temin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabul edilmiştir. Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre zarfında geçerli olacaktır. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır a. Sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, b. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dahili su, duman, her türlü taşıt çarpması, kar ağırlığı, c. Her türlü tabiat olayları, doğal afetler, d. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya ve hasarlar, e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar, f. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs. Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun geçici kabulün yapılması ve/veya sigortalı kıymetin işletmeye açılması ile fiilen kendiliğinden başlar. MR 004/GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. 1. Teminatın Kapsamı İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta; a. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile, b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir. 2. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 3. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir. a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması, b. Her türlü doğal afetler, c. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, -8-

11 d sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi, f. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs. İHTAR: Bu teminat police üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar. MR 005/YAPI VE MONTAJ SİGORTALARI İŞ PROGRAMI ÖZEL ŞARTI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen özel şartların poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır. Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu kendisine iletilen yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır. Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasar oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarına bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır. İş akışındaki kabul edilebilecek maksimum sapma süresi poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 006/FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE SERİ TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI. Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak: a. Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla yapılmış olmalıdır. b. Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı kapsamına girmez. c. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Her bir olayda ödenecek azami tazminat limiti hasarın % 10' una kadar limit ile teminata dahil edilmiştir. Farklı bir tazminat limitinin belirlenmiş olması halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır. MR 007/UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır. Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz. Tazminat kapsamına giren ek giderler için olay başına uçakla taşıma masrafının % 20'si minimum poliçede belirtilen tenzili muafiyet uygulanacaktır. Poliçe üzerinde özel bir muafiyet belirtilmemiş ise diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Azami tazminat limiti: her bir hasarın % 10'u ile sınırlıdır. Farklı bir tazminat limitinin verilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır. MR 008/DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin ve Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -9-

12 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar yönetmeliklerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır. MR 009/DEPREM TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile, depremin dolaylı ve dolaysız olarak yol açtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumluluk hasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır. MR 010/SEL VE SEYLAP TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile, sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır. MR 011/SERİ HASARLAR Bu kloz ile poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer teminat ve istisna hükümleri, fiyat ve şartlar saklı kalmak kaydıyla taraflar seri hasarlar konusunda aşağıda yazılan koşulların uygulanacağını kabul ve kayıt etmişlerdir. Hatalı plan, proje, malzeme, kötü işçilik ve döküm hataları nedeniyle, yapı bölümlerine, makine ve aksamına benzer nitelikteki araç gerece, montaj hataları dışında kalan ortak bir sebeple verilecek kayıp hasarlar, her bir hasar için poliçede öngörülen katılım payı (muafiyet) düşüldükten sonra, aşağıdaki oranlarda ödenecektir. 1. Hasarda hasarın % 100 'ü 2. Hasarda hasarın % 3. Hasarda hasarın % 4. Hasarda hasarın % İzleyen diğer hasarlarda ödeme yapılmaz. (Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her bir makine ve aksamı ile yapı bölümünün kendi koşullarına uygun yüzdeleri poliçe üzerinde belirtilmiştir.) MR 012/FIRTINA VE FIRTINAYA BAĞLI MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Taraflar, sigortacının 8 bofor (rüzgâr gücü) veya hızı saatte 62 km'yi aşan rüzgârların doğrudan veya dolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı su hasarlarında (Maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk hasarları dâhil) sorumlu tutulmayacağı hususunda anlaşmışlardır. MR 013/ŞANTİYE DIŞI DEPOLANAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİNATI Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçe teminatının, poliçede belirlenen adresler içinde kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında sigortalının kendisine ait, ve/veya kiraladığı veyahut işveren tarafından kendisine temin edilen depolarında bulunan malzemeleri kapsayacağı konusunda anlaşmışlardır. Üreticinin, toptancı ve perakendeci tüccarın, işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır. Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin yerine getirilmediği ve/veya gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılan önlemleri içermelidir: a. İnşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafı dışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş bekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır. b. Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, ya yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır. c. İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır. d. Yerleştirme kümelerinin belirli poliçe üzerinde belirtilmiş toplam değeri aşmamasına dikkat edilmelidir. Olay başına tazminat limiti ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir. Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. -10-

13 MR 100/MAKİNE VE TESİSAT İÇİN TECRÜBE DEVRESİ TEMİNATI Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder. Ancak bu durumda da poliçede belirtilmiş olan vade sonu sigorta teminatının her halükarda sona erdiği tarih olarak geçerlidir. Test teminatının süresinin 4 haftadan uzun olduğu durumlar ayrıca poliçe üzerinde belirtilecektir. Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır: montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları, ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı dışındadır. Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından işbu teminat geçersizdir. MR 101/TÜNEL VE GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTI Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kararlaştırmışlardır. a. Kazı metodunun değiştirilmesi veya öngörülmemiş olan zemin yapısı sebebiyle oluşacak ekstra masraflar b. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler, c. Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitinin aşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulması giderleri, d. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar, e. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlar önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar, f. Tünel delgi makinelerinin göçük altında kalması veya bunların kurtarılması için harcanan masraflar g. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar. Tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin %... sini geçmeyecektir. Bu yüzde oran poliçe üzerinde belirtilmiştir. Poliçe üzerinde bu oran özel olarak belirtilmemiş ise tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin % 100 'ünü geçmeyecektir. MR 102/YERALTI KABLOLARI, BORU VE DİĞER DONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve ancak kazı işinin başlamasından önce sigortalının ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerinde oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminat ödemeleri 3.şahıs mali mesuliyet teminatı çerçevesinde değerlendirilecektir. İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -11-

14 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet limitleri uygulanır. İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerin dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması halinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet limitleri uygulanır. Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler teminat haricidir. Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir. Bu kloz için özel olarak Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. Muafiyetler: a. Her bir hasarın % 20 sı minimum poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; hasarın % 20'si minimum 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan rakamsal muafiyet uygulanır. b. Poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; poliçede 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş muafiyet uygulanır. MR 103/EKİNLERE, ORMANLARA VE HER TÜRLÜ DİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIP VE ZARARLAR İSTİSNA KLOZU Taraflar; inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere, ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar için sigortacının sigortalı ve /veya sigorta ettirene veyahut 3. Şahıslara herhangi bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır. aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalı ve/veya sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır. a. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya alınacak ek tedbirlere ilişkin masraflar b. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar. c. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar. d. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar. e. Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı oluşacak kayıp ve zararlar. f. Kırık, çatlak ve sızıntılar. MR 106/İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLA İLGİLİ GARANTİ HÜKÜMÜ Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, toprak set, dolgu, yarma, hendek, çit, çukur, kanal veya yol işlerinde bahsi geçen imalatlarda doğrudan ve dolaylı olarak oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların, inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğunun aşağıda belirlenen sınırı aşmaması şartıyla, poliçe teminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusu olabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminat hükmüne dayanılarak hasar halinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleri yukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleri tutarı ile sınırlı olup, bu limiti aşamaz. Her bir bölümün azamı uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır) Toplamda aynı zaman dilimi içerisinde çalışılan bölüm sayısı poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami ekip sayısı 3 ekip ile sınırlıdır) MR 104/BARAJ VE SU REZERVUARLARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının MR 107/ŞANTİYE BİNALARI VE MALZEME DEPOLARI TEMİNATI Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye -12-

15 binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunda mutabakata varmışlardır. İnşaat/montaj'da kullanılacak malzemeler dışında şantiye binaları ve depolarında bulunan her türlü kıymet, poliçede aksi belirtilmedikçe, işbu poliçe teminatı dışındadır. Şantiye binaları ve/veya depo binaları için azami teminat limiti poliçede belirtilmektedir. MR 108/İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT VE EKİPMANLARI GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve ekipmanların işlerin bitimini izleyen dönemde veya varsa iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeye ilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanın her biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında o makinenin yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacak olursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarı aynı oranda tenzil edilir. Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sırasında makinelerde oluşacak her türlü hasar teminat haricidir. MR 109/İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, inşaat malzemelerine, sel ve seylap etkisi ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dâhil olacağı kararlaştırılmıştır. MR 110/YAĞIŞ, SEL VE SEYLAP RİSKLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel ve seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların, ancak, söz konusu projenin çizimi/dizaynı ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır. Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır. İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun, ister su taşısın) su, yol ve yataklarındaki kum, ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir. MR 111/ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla; Sigortacı teminat kapsamına giren ani ve beklenmedik, fiziksel bir hasar neticesinde sigortalı kıymetlerin enkaz altından çıkarılması ve enkazın kaldırılması için gerekli olan masrafları poliçe üzerinde belirtilen limiti aşmamak kaydıyla tazmin edecektir. Ancak taraflar: a. Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve toprak altında kalan, sigortalı malzemelerin dışındaki diğer değerlerin çıkarılması ile ilgili enkaz kaldırma giderleri ile b. Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -13-

16 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Notlar: Tazminat hesabında, hasar bedeline poliçede belirtilen limiti aşmamak kaydıyla, gereken enkaz kaldırma masrafları ilave edilecek ve bu toplama ilgili muafiyet uygulanacaktır. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Teminat kapsamına girmeyen bir hasar sonucu oluşan enkaz kaldırma giderleri tazmin edilmeyecektir. MR 112/YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ - GEREÇLERİ VE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veya doğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp ve zararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıda belirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminata gireceği kararlaştırılmıştır. a. İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli sayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanı ve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerde çalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır. Tazyikli su hortum ve besleme üniteleri, işlerin devam etmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kota kadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı ve boruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmış olmalıdır. b. Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerinin bulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmak üzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir. c. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangın kompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesini takip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansör boşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklar en kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişinden ve kalıp sökümünü takip eden işlerin yapımının başlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır. d. Atık malzeme bekletilmeden saha dışına alınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlarda biriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonunda mutlaka temizlenmelidir. e. Taşlama, kesme ve kaynaklama, alev tabancası veya lehim/kaynak makinesi kullanımı sıcak bitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlı olmayan tüm sıcak/ısıl işlemlerin mutlaka yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirim esasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımını gerektiren tüm işler yangınla mücadele konusunda eğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçinin gözetiminde uygulanmalıdır. (işlemi yapan işçi ile birlikte toplam 2 kişi). Sıcak işlerin uygulandığı alan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saat sonra iyice kontrol edilmelidir. f. İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasının gerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek bir ünite için poliçede belirtilen limitleri aşmayacak şekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her bir ünite diğerinden 50 metre mesafede kurulmalı veya aralarında yangına dayanıklı duvarlar bulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme, özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusu inşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzak alanlarda depolanmalıdır. g. Şantiyede bir güvenlik koordinatörü bulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarm sistemi ve mümkünse itfaiye teşkilatına direkt bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önleme ve şantiye yangın operasyon planı yapılarak düzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhidin tüm elemanları yangınla mücadele konusunda eğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. En yakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahası tanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşım ve erişime açık tutulmalıdır. h. Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş - çıkışlar kontrol edilmelidir. Her bir depolama ünitesi içinde bulunabilecek en yüksek değerler toplamı poliçe üzerinde belirtilmiştir. Herhangi bir limit belirtilmemiş ise her bir depo ünitesinin değeri için şantiye tesisleri teminatı için belirtilmiş olan limit geçerli olacaktır. MR 113/YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI (DAHİLİ NAKLİYE) Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin kapsamının, sigortalı projenin yer aldığı ülke sınırları içerisinde hava ve suyollarında yapılan taşımalar hariç kalmak ve her bir taşımada en çok (poliçe üzerinde belirtilen limitleri) aşmamak kaydıyla her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde -14-

17 genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır. Söz konusu teminat sadece karayolu ile taşıma esnasında oluşabilecek trafik kazaları neticesinde taşınan inşaat malzemelerinin zarara uğramasını kapsayacak dar teminatlı (kamyon klozu) bir nakliyat poliçesine eşdeğer olup geniş kapsamlı bir nakliyat teminatı için ayrıca nakliyat poliçesinin düzenlenmesi gereklidir. MR 114/SERİ HASARLAR KLOZU Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır. Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje hatası (şayet zeyilname ile teminata dahil edilmişse) ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her bir hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu olabilecektir Aynı sebepten doğan, İlk 2 hasarın % 100 'ü 3'üncü hasarın % 80 'i, 4'üncü hasarın % 60 'ı, 5'nci hasarın % 50 'si. Tazminata konu olabilecek 5 'ten fazla oluşan hasarlar tazminat kapsamına girmeyecektir. Yukarıda belirtilmiş oranlardan farklı yüzdelerin kullanılması gereken durumlarda bu oranlar poliçe üzerinde belirtileceğinden öncelikli olarak poliçe üzerinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır. MR 115/PLAN VE PROJE YAPIMCISI TEMİNATI (DİZAYN HATALARI) Bu kloz ile sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, genel şartlar A.4 maddesi Teminat Dışında kalan Kıymetler ve Haller h) bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. h) plan, proje ve hesap hatasından dolayı oluşan kayıp ve zararların onarımı, değiştirilmesi veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup, doğru/kusursuz inşaa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. Not: Tazminat limitleri ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 116/KISMİ KABUL VE İŞLETMEYE ALINAN İŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatın aşağıdaki şekilde genişletildiği kayıt ve not edilmiştir. Poliçede sigortalanmış inşaat kalemlerinin teminat süresi içinde erkenden tamamlanarak, sigortalı tarafından kısmı kabul ile devralınmış olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine, sigorta kapsamında sadece devam etmekte olan inşaat faaliyetleri sebebiyle gelecek kayıp ve zararlar teminat altına alınmıştır. Doğal afetler ve başka sebepler sonucu oluşacak zararlar teminata dahil değildir. Tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 117/TEMİZ SU VE PİS SU BORULARININ DÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, boruların döşenmesi için açılan yataklara, hendeklere ve boruların kendisine, sel basması veya mil birikmesi ve çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda; kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendek uzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyü aşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Hendek uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır) Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendek uzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacının sorumluluğu devam eder: a. Boruların, döşendikten hemen sonra hendeğe sel basması halinde, oynamalarını önleyecek şekilde sabitlenmiş olması, b. Boruların açık uçlarının, döşendikten hemen sonra, su, mil ve benzeri maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılmış olması, c. Basınç testini takiben, test edilmiş boruların döşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmış olmaları. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -15-

18 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır. a. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım basıncının üzerinde basınç uygulanması neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, b. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan akışkanların zıya ve hasarları, c. Çevre kırlılığı sebebi ile doğacak her türlü tazminat talebi ve verilebilecek cezalar. MR 118/SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZEL ŞARTI Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyu kazma ve delme işlemleri sırasında ancak aşağıda sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamına gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır: a. Zelzele, yanardağ patlaması ve dev dalgalar (tsunami). b. Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları. c. İndifa ve krater oluşması. d. Yangın, infilak. e. Artezyen taşkınları. f. Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar. g. Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerin kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve sıkıştırmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar. Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış malzeme dahil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren, her bir hasara % 20 oranında hasara katılmak zorundadır. Özel Şartlar: Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına girmez. a. Başka bir sigorta konusu olan ve yükleyici mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine gelen hasarlar. b. Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden çıkarılması giderleri. c. Malzemenin ve operasyonun restorasyonu, alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulması için yapılması gerekli giderler. Muafiyet: Hasar tutarının % 20 'sı minimum poliçede belirtilmiş olan özel muafiyet geçerli olacaktır. Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise bu kloz kapsamındaki hasarlarda: hasar tutarının % 20'sı minimum poliçede belirtilmiş olan diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. MR 119/İŞVERENİN VEYA SİGORTA ETTİRENİN MÜLKİYETİNDE, ZİLYETLİĞİNDE, EMANETİNDE VEYA KONTROLÜNDE BULUNAN BİNA VEYA TESİSLERE İLİŞKİN KLOZ Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya kararlaştırılmış belli bir ek primin ödenmesi şartıyla, poliçenin maddi hasarları kapsayan bölümünün; sigorta ettirenin mülkiyetinde, zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında inşaat ve montaj faaliyetleri sebebiyle oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır. Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik sigorta uygulanmadan ödenebilecek azamı toplam tazminat limitini göstermektedir. Olay başına ve proje süresince toplamda ödenebilecek tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıda sayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamındaki inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır. Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir. Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi (ikincil) hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir. Aşağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumlu olmayacaktır. -16-

19 a. İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlar b. Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masrafları c. İnşaat veya montaj faaliyetine bağlı olmaksızın mevcut yapılarda doğal afetler/doğal olaylar, grev lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm, yangın, hırsızlık vb. gibi yangın ve ek teminatlarını içeren ayrı bir sigorta poliçesi ile teminat altına alınabilecek olan zararlar teminat haricidir. MR 120/VİBRASYON (TİTREŞİM), TAŞIYICI ELEMANLARIN ZAYIFLAMASI VEYA KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçede verilmiş olan 3.şahıs mali mesuliyet teminatının; titreşimler ve taşıyıcı elemanların kaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyle oluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için: a. Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmesi, b. Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi, c. Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi, gerekmektedir. Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır. a. Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar. b. Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilizesini etkilemeyen ve de kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel (sathi) hasarlar. c. Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler. Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir. Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. MR 121/KAZIKLI TEMEL VE İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır. 1a. İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış dizilmiş veya sıkışmış; b. Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terk edilmiş; c. Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar teminata dâhil değildir. 2. Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar. 3. Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar. 4. Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan masraflar. 5. Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar. 6. Profil veya diğer ölçüleri, boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan masraflar. Teminata dahil değildir. Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -17-

20 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar MR 208/YERALTI KABLO VE BORULARINA İLİŞKİN GARANTİ KLOZU. Bu kloz ile, taraflar poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ancak işlerin başlamasından önce sigorta ettirenin, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerinin tam olarak saptanması ve bunların hasarlanmasını önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve donanımlara gelecek kayıp ve zararların teminata ekleneceği hususunda anlaşmışlardır. Her halükarda ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo, boru ve donanımların onarım masrafları ile sınırlı olup, her türlü netice hasarları ile cüzi nitelikteki ödemeler teminat haricidir. Sigortacının sorumluluğu, zarar gören kablo veya hattın tamir masrafları ile sınırlıdır. Bu şekilde hesap edilen hasar bedelinden, poliçede belirtilen muafiyet miktarı tenzil edilerek, ödenebilecek tazminat miktarı belirlenecektir. Yeraltında bulunan mevcut kablo ve hatların zarar görmesi sebebiyle oluşan fiziksel zararların dışındaki kar kayıpları tazmin edilmeyecektir. Her halükarda fiziksel hasar ve enkaz kaldırma masrafları için ödenecek tazminat limiti poliçe üzerinde gösterilen olay başına limit ve toplamda da yine poliçe üzerinde belirtilen toplam limiti aşmayacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 3.şahıs malı mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan limitler geçerlidir. Sigortalı inşaat/montaj işlerini yürütürken güzergah üzerinde bulunan mevcut altyapı ve tesislerin tespitinde ilgili makamlardan alacağı mevcut altyapı krokilerine göre kendi güzergahını belirleyecektir. Krokilerin yetersiz olduğu durumlarda her 50 metrede bir el kazısı ile açılacak tespit kesitleri yardımıyla mevcut altyapı durumunu tespit edecek ve kendi güzergahını en yakın mevcut altyapıdan güvenli bir mesafede geçecek şekilde revize edecektir. Tespit kesitlerinin hangi noktalarda yapıldığını ve kesitlerde gözlemlenen mevcut altyapıların bilgilerini içeren raporların sigortalı tarafından tutulması ayrıca her 2 ayda bir bu raporların sigortacıya iletilmesi gereklidir. Tüm bu tedbirlere rağmen tespit edilemeyen altyapının kazı çalışmaları esnasında zarar görmesi halinde tazminat hesabı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Hiçbir tedbir alınmaksızın zarar verilen yeraltı kablo boru ve tesisatına yönelik herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. YERALTI KABLO, BORU VE BENZER ALTYAPI TESİSLERİNE VERİLECEK HASARLAR İLE İLGİLİ TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER a. En kısa sürede sigortacıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır. b. İlk olarak hasarın fotoğraflarının alınması gereklidir. c. Mümkünse polis karakolu veya jandarmadan zabıt tutulması uygun olacaktır. d. Zarar verilen hattın sahibi olan kuruluştan hasarın miktarı ve talebi ile ilgili bir yazı alınması gereklidir. e. Acil durumlarda hasarın fotoğraflandıktan sonra onarılması mümkün olabilecektir. f. Mevcut altyapının konumuna ilişkin ilgili resmi makamlardan alınmış kroki veya planlar. g. Hasar anında son tespit kesitlerine ait raporun sigortacıya sunulması gereklidir. MR 217/BORU HATLARI, KABLOLAR VE BENZERİ TESİSAT DÖŞENMESİ AMACIYLA AÇILAN KANALLAR VE HENDEKLER TEMİNATI. Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla fırtına, yağmur, sel seylap, kumların ve çamurların inşaat alanını kaplaması, erozyon, toprak çökmesi gibi nedenlerle boru hatlarının bozulması ve bu kanallara yerleştirilmiş boru ve benzeri tesisatın her bir hasarda poliçede belirtilmiş olan maksimum uzunluktaki bir hattın hasarlanmasına karşı tazminat ödeyeceğini kararlaştırmışlardır. (poliçede herhangi bir mesafe bildirilmemiş tazminata konu olabilecek maksimum hat uzunluğu 100 metre ile sınırlıdır) Sigorta ettiren, boru ağızlarını su baskınları sel ve seylapta kapatacak ve içlerine çalışmaların durdurulduğu, gece ve tatil günleri gibi zamanlarda su girmesini engelleyecek tapaları bulundurmakla yükümlüdür. MR 218/BORULARIN DÖŞENMESİ SIRASINDA SIZINTI VE ÇATLAKLARIN SAPTANMA VE GİDERİLME TEMİNATI. Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıda belirtilen hususların tazminat kapsamına gireceğini kararlaştırmışlardır. -18-

İnşaat. Sigortası Genel Şartları

İnşaat. Sigortası Genel Şartları İnşaat Sigortası Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak

Detaylı

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış

Detaylı

Montaj. Sigortası Genel Şartları

Montaj. Sigortası Genel Şartları Montaj Sigortası Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI İşletme dönemi sigortası Elektronik cihaz sigortası Deprem sigortası Elektronik cihaz sigortası kapsamında olmayan diğer tabiat

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

MONTAJ SĐGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

MONTAJ SĐGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI MONTAJ SĐGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI KLOZ 001 : GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERĐ Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyil namelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde

Detaylı

İNŞAAT BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI POLİÇE EKİ 2

İNŞAAT BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI POLİÇE EKİ 2 İNŞAAT BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI POLİÇE EKİ 2 İnşaat Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları, Poliçe Eki-1 ve Poliçe Eki-2 poliçenin ayrılmaz parçalarıdır. İşbu doküman, poliçede yalnızca standart olarak

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

Özel Sigorta Kuvertürleri

Özel Sigorta Kuvertürleri 1 Özel Sigorta Kuvertürleri 1300 Grev, ayaklanma ve sivil kargaşa 1301 Hava navlun ilave giderleri 1302 Yer altı makine ve ekipmanları 1303 Bir garanti süresinde makine arızası sonucu meydana gelen ticari

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi

GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi İçindekiler ; 1. GES Sigortaları 2. Sigorta Bedeli 3. Ana Teminatlar 4. Gelir Kaybı 5. Performans Kaybı GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri Enstitü Grev Klozları - [Havayolu Yükü] SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta,aşağıdaki 2.kloz da istisna edilenler hariç,sigorta edilen şeyin 1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA - 2005 Elektronik İmza Kanunu Sigorta Hükümleri ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Hukuksal koruma sigortası

Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak ta verilmekte olup. bu teminatın hukuki yapısı ektedir. her poliçe

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28 Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası Hukuksal tanımı Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, a) Toprağın, b) Yeraltı sularının, c) İç sular ve denizlerin, ç) Havanın, sözleşmenin kapsamına bağlı olarak

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır 1. TEHLİKELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI 23 Ekim 2015 ZEYNEP ALBAYRAK TÜSİAR / Ankara AJANDA 1- Kısaca TÜSİAR 2- GES Sigorta Uygulamaları/Giriş 3- GES Sigorta Uygulamaları/Yöntem 4- Sonuç 5 GES Sigortaları

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan,

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TİCARİ RİSK SİGORTA POLİÇESİ Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz. Başlangıç - Bitiş Tarihi : 31/12/2016-31/12/2017 Poliçe No :

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar 1.1.1.Eşya : Sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya

Detaylı

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar

Detaylı

EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ

EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ EPDK Depolama Tarifesi BP PETROLLERİ A.Ş. ANTALYA HAVALİMANI UÇAK İKMAL HİZMETLERİ TERMİNALİ Lisansın Tarih ve sayısı : 23.10.2014 DEP/5268-2/34814 Tesisin Adresi : ANTALYA HAVALİMANI BP PETROLLERİ A.Ş.

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ SİGOTALI ADI : ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM BİNA YANGIN 12.897.257,01 DEPEM (Merkez) 7.149.488,24 DEPEM (İSTANBUL BİNALAI) 1.811.437,42 DEPEM (İZMİ AMBA BİNALAI) 1.550.635,08

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi EPDK Onaylı Depolama Tarifesi TP Petrol Dağıtım A. Ş. TPPD Kırıkkale Dolum ve İşletme Şefliği Lisansın Tarih ve Sayısı Tesis Adresi : 21/02/2008 DEP/1503-2/23872 : Tüpraş Yolu Üzeri Yazı Mevkii Bahşılı-Kırıkkale

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

Güneş Enerji Santrallerinde Finansal Kayıplar & Sigorta Teminatları. Sunum OSMAN TÜKEN

Güneş Enerji Santrallerinde Finansal Kayıplar & Sigorta Teminatları. Sunum OSMAN TÜKEN Güneş Enerji Santrallerinde Finansal Kayıplar & Sigorta Teminatları Sunum OSMAN TÜKEN Sigortanın Gerekliliği ve Faydaları ( Neden Sigorta Yaptırmalıyız? ) Sigorta, ülkelerin gelişimine direk ve birincil

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı