istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991 m 15 SİGORTA REHBERİ

3

4 ÖN SÖZ Günümüzde Sigortacılık, gelişmiş ülkelerde önemli sektörlerden birisi durumundadır. Dünyadaki, yıllık toplam sigorta primleri içerisindeki payı yüksek olan ülkelere bakıldığında, bunların tamamını gelişmiş ülkelerin oluşturduğu görülmektedir. Bu açıdan sigartacılığın gelişmiş olması aynı zamanda ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesi niteliğini taşımaktadır. Ülkemizdeki sigortacılık faaliyetlerinin oldukça uzun bir geçmişi olmasına karşılık bugün Türk sigortacılığı istenen seviyeye ulaşamamıştır yılından itibaren sigorta sektöründe önemli bir büyüme yaşanmışsa da bu yeterli olmamıştır döneminde toplam prim tutarının % SOO'ün üzerinde bir artış göstermesine karşılık bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı ancak 35'den 40'a yükselerek % 14 civarında bir artış göstermiştir. Bugün ülkemizde 44 sigorta ve 4 reasürans şirketi olmak üzere toplam 48 sigorta kuruluşu faaliyet göstermektedir. Odamız, ülkemizde mevcut sigorta uygulamaları konusunda üyelerimizin aydınlatılması ve Türk Sigortacılğıının gelişmesine katkıda bulunması amacıyla "Sigorta Rehberi" adlı bu yayını hazırlamıştır. Rehberi hazırlayan Sayın Zihni Metezade'ye teşekkür eder, bu rehberin bütün ilgililer ve Türk Sigartacılığına faydalı olmasını dileriz. Genel Sekreter Prof. Dr. ismail Özaslan

5

6 içindekiler BiRiNCi BÖLÜM SiGORTANIN GENEL PRENSiPLERi BiRiNCi KlSlM Giriş... Sigartacılığın gelişimi... 1 Sigortanın çeşitleri i ilgili mevzuat ve kamu birimleri ikinci KlSlM Özel Sigortalarm Mahiyeti ve Temel Unsurlar Sigorta Sözleşmesinin Tanımı... Sigortanın Ana Prensipleri... 5 Sigortada Tarafların Yükümlülükleri... 7 Sigorta ettiren in yükümlülükleri Sigartacının yükümlülükleri... 9 Sigorta poliçesi ve muhtevası O Teklifname ve fiyat Sigartacının sorumluluğu i 1 Sigorta bedeline ilişkin ana hususlar Sigortada zaman aşı mı ikinci BÖLÜM ANAHATLARI ile ÜLKEMiZDE UYGULANAN SiGORTALAR BiRiNCi KlSlM YANGlN SiGORTALARI VE EKi SiGORTALAR Yangın sigortası neyi korur Yangın sigortası neye karşı korur... 18

7 Yangın sigortasında ek rizikolar Yangın sigortasında neler sigortalanmaz Yangın sigortası nasıl yapılır Yangın sigorta poliçesi ve çeşitleri Prim uygulanması nasıl olur? Tarafların karşılıklı yükümlülükleri nedir Tazminat ödemesinde aranan belgeler nelerdir ikinci KlSlM KAZA SiGORT ALARI A. Motorlu Kara Taşıt Araçları Kaza Sigortaları Kasko Sigortalan Kasko Sigortasının kapsamı nedir Hangi haller teminat dışıdır Kasko sigortası ve fiyatiandırma nasıl yapılır Tarafların karşılıklı yükümlülükleri nedir Hasar tespiti ve Tazminat hesabı nasıl olur Karayolları Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Sigortanın Gerekliliği ve dayanağı nedir... ~ Teminat dışında kalan haller nelerdir Hangi hallerde sigortalıya rucu edilir Trafik Sigortası ile ne gibi teminatlar verilir Primler nasıl saptanır Tarafiann yükümlülükleri nedir Zarar ve ziyanın tesbiti nasıl olur ihtiyan Trafik Mali Sorumluluk Sigortası Trafik Garanti Fonu Konunun tanımı ve Fonun gerekliliği Rizikonun vukuunda uygulanacak esaslar nelerdir Ödenecek tazminat miktarı ne kadardır? Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası... 51

8 Sigortanın tanımı... Sigorta teminatının kapsamı nedir... Neler Sigorta teminatı dışındadır... Sigortanın teminat nevileri nelerdir... Sigorta ve fiyatiandırma nasıl yapılır... Tarafların yükümlülükleri nedir... B. Hırsızlığa Karşı Sigorta Genel olarak Hırsızlığa karşı sigorta Teminatının kapsamı nedir Ek teminatlar nedir Hangi hususlar teminata girmez Sigorta ve fiyat uygulaması nasıl olur Özel hırsızlık sigorta türleri KazaHırsızlık sigortası Kapsam Prim nasıl tesbit olunur Taşınan para sigortası..... Teminatın kapsamı nedir..... Fiyatiandırma nasıl yapılır Emniyeti suistimal sigortası..... Teminatı kapsamı nedir.... Fiyatiandırma nasıl yapılır Bagaj sigortalan Teminatı kapsamı nedir Zarar ve ziyanın meydana gelmesi halinde ne yapmalı.. 65 Fiyatiandırma nasıl olur... C. Ferdi Kaza Sigortaları... Ferdi Kaza Sigortası neyi temin eder... Ferdi Kaza sigortasının teminat nevileri nelerdir..... Sigorta vetiyatlandırma nasıl yapılır... Tarafların yükümlülükleri nedir D. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Cam Kınlmasına karşı sigortanın teminatı nedir

9 Hangi Haller cam sigortası teminat dışıdır Cam Kırılma sigortası ve fiyatiandırma nasıl yapılır Tarafların yükümlülükleri nedir? E. Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Yapılır? Tarafiann Yükümlülükleri Nedir? F. işveren Mali Sorumluluk Sigortası Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Yapılır? Tarafların Yükümlülükleri Nedir? G. Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası Sigortanın Teminatı Nedir? Hangi Haller Teminat D ışıdır? Sigortanın Yapılması, Fiyatiandırma ve Tarafların Yükümlülükleri ÜÇÜNCÜ KlSlM NAKLi V AT SiGORT ALARI Nakliyat Sigortalarının Türleri Gemi-Tekne Sigortaları Emtia-Nakliyat Sigortaları Kıymet Nakliyat Sigortaları Nakliyecinin Sorumluluk Sigortaları (CMR) Nakliyat Sigortalarında Fiyatiandırma Nasıl Yapılır Nakliyat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri... 89

10 DÖRDÜNCÜ KlSlM MAKiNA MONTAJ SiGORT ALAR! 1. Makina Kınlması Sigortası Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Olur? Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir? Tazminatın Hesabı Nasıl Yapılır? Montaj Sigortaları Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Olur? Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir? Hasarın ve Tazminatın Tesbiti Nasıl Yapılır? inşaat Sigortaları Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Yapılır? Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir? Elektronik Ci haz Sigortası Teminatın Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Neierdir? Tarafların Yükümlülükleri Nedir? Tazminat Nasıl Tespit Olunur? BEŞiNCi KlSlM ZiRAi SiGORTALAR 1. Dolu Sigortası O Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? O Sigorta Bedelinin Kapsamı Nedir? O

11 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Tarafların Yükümlülükleri Nedir? Hayvan Hayat Sigortası Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Tarafların Yükümlülükleri Nedir? Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır? Kümes Hayvanlarının Hayat Sigortası Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Tarafların Yükümlülükleri Nedir? Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır? ALTIN KlSlM HAYA SiGORTALARI Hayat Sigortasının Tanımı ve Türleri nedir? Sigortanın Yapılması ve Prim Sigorta Muemmen Meblağının ödenmesi Hayat Sigortalarında Vergi Konusu Y ADiNCi KlSlM HAST ALlK SiGORT ALARI Sigorta Teminatının Kapsamı Nedir? Sigorta ve Fiyatiandırma Nasıl Yapılır? Tarafların Hak Yükümlülükleri Nedir? Giderlerin Ödenmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SiGORTA ANA TERiMLERi

12 BiRiNCi BÖlÜM SiGORT ANlN GENEl PRENSiPLERi BiRiNCi KlSlM Giriş: Sigorta, fertlerin, toplum hayatında karşılaştıkları bazı olayların zarar doğuran sorunlarından kendilerini korumak amacıyla tedbir alma ihtiyacından doğmuştur. Bu suretle örneğin; yangına veya bedeni veya maddi kazalara maruz kalan, malı çalınan terdin zararının karşılanmasında olduğu gibi, aynı rizikoya maruz kalabilecek diğer tertlerin iştirakiyle bu zararın telafi edilmesi inikanları araştırılmış; bunu teminen bu kişiler topluluğundan alınan sigorta primleri ile aynı tehlikeye iştirakleri sağlanmıştır. Bu suretle, bir yandan ferde emniyet verilirken, diğer yandan da rizikonun dağıtılması suretiyle karşılıklı bir dayanışma tesis edilmiştir. Sigortanın konusu mal olabileceği gibi bir olay veya bu olaydan doğan mali sonuçlar olabilir. Bu nedenle sigortada sigortalanabilir bir mali menfaatin bulunması lazımdır. Sigorta sağladığı bu dayanışma ve mali menfaat yanında, yatırım açısından teşvik unsuru olabilmekte ve az bir prim karşılığı teşebbüs sahiplerinin yatırımiarına teminat vermek suretiyle onları yatırım yapmaya itmekte, diğer yandan sigorta primlerinden oluşan fonlar ile ayrıca sermaye piyasasının oluşumuna büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Ayrıca sigortaların, yurt dışından sağlanan prim ve komisyonlarla döviz kazandırıcı rollerini de unutmamak lazımdır. Sigortacılığm Gelişimi : Prim ödemek suretiyle özel sigartacılığın ilk uygulaması 12'nci yüzyılın sonlarında italya'da deniz sigortacılığı ile başlamış ve ilk sigorta pcıliçesi 23 Ekim 1347'de gene italya'da tanzim edilmiştir. 17'nci yüzyılın başlarında, gemi sahipleri ve tüccarların devam ettiği

13 kahvelerde her tüccarın bir kısmını yüklendiği kargo ve gemi sigortaları yapılmaya başlanmış; Lloyd Coffee House da, bu şekilde faaliyet gösteren ilk ve tanınmış teşekküllerden biri olmuştur. Özellikle, 19.'uncu yüzyılda, artan ekonomik faaliyetlerin sonucu sigortacılık işlemleri gelişmiş nakliyat, yangın, kaza ve hayat branşları gibi branşlardaki sigortacılık işlemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de sigortacılık faaliyetleri 1872 yılında Sun, Northern ve Nort British adlı üç ingiliz şirketinin acentelikleriyle başlamış ve 1870'de vukubulan Beyoğlu yangınından sonra ingbizlerle beraber, diğer yabancı ülkelerin sigartacıları da acentelik faaliyetlerini geliştirmişlerdil ilk Türk sigorta şirketi 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi olarak kurulmuş ve 1916 yılında Türkiye'de çalışan sigorta şirketleri cemiyeti teşekkül ederek o zamana kadar, daha ziyade yabancılardan oluşan sigorta şirketlerinin sermayesine Türkler d~ iştirak etmeye başlamışlardır. Örneğin, 1916'da kuruluş sermayesinin % 25'i Türklere ait Türkiye Milli Sigorta Şirketi kurulmuş; Fransız Union Sigorta Şirketi de 1918'de ittihadi Milli Sigorta Şirketi'ni ihdas etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1927'de uygulamaya konulan 1149 sayılı kanunla, Türk sigortacılığının gelişmeye başladığı ve tamamen yerli sermaye ile kurulan şirket sayısının arttığı görülmüş; bu arada 1929'da Milli Reasürans TAŞ, 1935'te Güven Sigorta, 1936'da Ankara Sigorta, 1942'de Doğan Sigorta, 1944'te Halk Sigorta, 1947'de Genel Sigorta kurulmuş; bunları diğer sigorta şirketleri takip etmiştir. Halen ülkemizde 44'ü sigorta şirketi 4'ü reasürans şirketi olarak 48 şirket faaliyet göstermektedir. Sigortanın Çeşitleri : Sigortanın muhtelif kriteriere göre tarifi mevcuttur. Mevzu itibariyle mal sigortaları ve can sigortaları olarak ikiye ayrılan sigortalar; sigorta bedelinin içeriğine göre tazminat sigortaları ve meblağ sigortaları olarak da ikiye ayrılmaktadır. Bir tali ayırım şekli de sigortaların mecburi ve ihtiyar! olmalarına göre değişir. Ancak, beyrielmilel kuruluşlar 2

14 ve anlaşmalarda (OECD gibi) sigortalar, sosyal sigortalar ve özel sigortalar olarak iki ana türde mütalaa edilirler. Sosyal Sigortalar : Toplumun tümünü veya muayyen bir kısmını belirli rizikolara karşı teminat altına almak üzere devlet eliyle düzenlenen ve yürütülen bir sigorta türüdür. Bu nedenle, Bu sigortalar, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur gibi kanunlarla kurulmuş teşekküller kanalıyla yapılır. Fertler çalışma durumları veya statüleri nedeniyle bu sigortaya tabi olma zorunluluğunda olup, bu sigortaların güvence altına almak ve fertleri korumak istedikleri rizikolar, emeklilik, ölüm maicıliyet ve ferdi n yaşamı ile ilgili olaylardır. Özel Sigortalar : Özel hukuka göre, kurulan teşeküllerce özel veya tüzel kişilerin maruz kalacakları rizikolara karşı teminat vermek üzere karşılıklı dayanışma esasına göre kişileri bir araya getirmek suretiyle yapılan sigortalardır. Bu nedenle, bu sigortalarda, sosyal sigortalarda olduğu gibi kişilerin belli bir statüde olmaları koşulu ve sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Ancak, gelişen teknoloji ve sosyal hayatın güvence altına alınabilmesi için, bazı özel sigortaları yaptırma yükümlülüğü var ise de (Trafik sigortaları gibi) bu durum özel sigortaların tanımını değiştirmez. Bir başka husus da özel sigortaların, terdin hayatını ilgilendiren hadiseleri olduğu kadar, mal varlığını da teminat altına alması, bu bakımdan sosyal sigortalardan farklı bulunmasıdır. Özel sigortaları muhtelif yönlerden ayınma tabi tutmak mümkündür. Nitekim, bu sigortaların en yaygın ayırım şekli, hayat ve hayat dışı sigortalar ayırımıdır. Bir başka ayırım, mal veya şah ıs sigortaları, tazminat veya şahıs sigortaları şeklindedir. Ülkemizde mevcut yasalar özel sigortalan branşlar itibariyle ayırmaktadır sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'na göre sigortalar, yangın, kaza, nakliyat, hayat, makine - montaj, dolu, hayvan ölümü, 3

15 hastalık branşlarına ayrılmıştır. Bu branşlar içinde de çeşitli sigorta türleri vardır. Ülkemizde Özel Sigortalar : ilgili Mevzuat : Ülkemizde özel sigortalar, T. Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile düzenlenmiş; sigartacılığın denetimi ve gelişimini sağlamak üzere ayrıca özel kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlar, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile 1160 sayılı Sigorta inhisarı Hakkında Kanun olup, bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelik ve kararnamelerle uygulama denetlenmektedir. Sigorta sözleşmesi de, ana hatları ile T. Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili bakanlığın tanzim ettiği genel şartlar ve bu sözleşmenin işlerliğini kontrol etmek üzere çıkarılan yönetmelik ve t~bliğlerle düzen altına alınmıştır. İlgili Kamu Birimleri : Yukarıda değinilen 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve bu kanuna ilişkin KHK'lerle sigartacılığın denetimi Başbakanlık delaletiyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'na verilmiş ve denetleme organı olarak Sigorta Murakabe Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıplan ve Hazine Kontrolörleri tavsif edilmiştir. Bu denetleme birimi içinde Sigorta Murakabe Kurulu'nun ana birim olduğunu belirtmek isteriz. Diğer taraftan, sigartacılığın gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını ve sigorta şirketleri arasında mesleki işbirliği ve tesanütü sağlamak üzere sigorta şirketlerinin iştirakiyle kurulan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin de Kamu Meslek Teşekkülü olarak sektörde önemli bir yeri olduğunu unutmamak lazımdır. 4

16 ikinci KlSlM Özel Sigortalarm Mahiyeti Ve Temel Unsurları Özel sigortanın muhtelif türlerinin tanımı ve uygulamasını belirtmeden önce, bu sigorta sözleşmesinin ana unsurlarının tanımının yapılması, bu sigortaların işleyişi bakımından gerekli bulunmuştur. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı : T. Ticaret Kanunu'nun 1266'ncı maddesinde sigorta sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Buna göre sigorta, sigartacının bir prim karşı lı~ ğında diğer kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayatmüddetleri sebebiyle ve hayatlarında meydana gelen bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sairedalarda bulunmayı üzerine alır. Bu tanıma göre sözleşmenin unsurlarını sigortacı, sigorta ettiren, sigortanın konusu bir menfaat, riziko ve sigorta tazminatı olan para veya sair ödemeler teşkil etmektedir. Bu ana unsurların kısaca tanımı şöyledir: Sigortacı: Ruhsat (faaliyet izni) almak suretiyle sigortacılık faaliyetinde bulunan ve sigorta ettiren veya sigortalıya ait riske prim karşılığında temi.nat veren risk taşıyıcıdır. Sigorta ettiren (Sigortah) : Taşıdığı riski prim karşılığında sigortacıya devreden kişidir. Sigortanın konusu : Kıymeti olan bir mal veya sorumluluk dağurabilecek bir olay veya 5

17 fert olabilir. Sigorta konusu poliçede açıkça belirtilmelidir. Riziko: Bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini halele uğratan muhtemel tehlikedir. Rizikonun şu özelliklerinin olması lazımdır: - Riziko sigorta sözleşmesi yapılırken gerçekleşmemiş olmalıdır. - Riziko muhtemel olmalı. Bir başka deyişle, gerçekleşme ihtimali de olmalıdır. Olasılık taşımayan riziko sigorta edilemez. - Riziko belirsiz olmalı ne zaman vuku bulacağı bilinmemelidir. -Meşru (yasalara ve ahlaka uygun olmalıdır.-) Tazminat, para veya sair eda : Sigorta sözleşmesinde belirtilen ve sigartacının azami mesuliyetini gösteren sigorta bedeline kadar zararın para veya sair surette karşılanmasıdır. Para dışında, zarara uğrayan şeyin tamir veya yenilenmesi yerine yenisinin kanabilmesi ile de tazmin yükümlülüğü yerine getirilmiş olur. Sigortacılar : Sigorta sözleşmesi sigorta şirketlerince veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acente, prodüktör, brokerler vasıtasıyla yapılır. Sigortacılar (sigorta şirketleri), ilgili bakanlıktan (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı) sigortanın muhtelif branşları olan (yangın, kaza, nakliyat, hayat, makine-montaj, dolu, hayvan ölümü, hastalık) branşlarında çalışmak üzere ruhsat alan 44 sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta aracılarının ise kısaca tanımı şöyledir: Acente : Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi surette sigorta teşebbüslerinin ruhsatlı bulunduğu sigorta branşlarındaki sözleşmelerde aracılık etmeyi veya şirket adına sözleşme yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. 6

18 Acenteler uygulamada (A) ve (B) acentesi olarak ikiye ayrılır.. (A) acenteleri Şirketini temsilen sözleşme yapabilir. (B) acenteleri sözleşme yapılmasına aracılık ederler. Prodüktör: Herhangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya memur veya müstahdem bulunmayan, aracı sıfatiyle muhtelif sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenlere malumat vererek sigorta mukavelesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve hususiyeılerine göre teklifname hazırlama yetkisini haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak komisyon almak suretiyle iş temin eden gerçek ve tüzel kişidir. Broker : Sigortalıyı temsil ederek ve sigortacı seçiminde tarafsız ve bağlantısız davranarak, tehlikelerin sigorta ve reasüre edilmesi için, sigorta ve reasürans arayanlarla sigorta ve reasürans şirketlerini bir araya getiren, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki gerekli hazırlık çalışmalarını yapan, gerektiğinde bu sözleşmelerin yönetimi ve uygulanmasında, özellikle hasar ve zarar halinde yardımcı olan kişi veya kuruluştur. Sigortanın Ana Prensipleri : Sigorta sözleşmesinde, tarafların gözönünde tutması ve sözleşmenin ifa ve sonuçlandırılmasında mutlak surette dikkat edilmesi gereken bazı prensipler vardır. Taraflar hak ve yükümlülüklerini yerine :getirirken bu prensipiere de riayet etmelidirler. Bu nedenle, öncelikle bu prensipiere kısaca değinilmesi, bilahare tarafların hak ve yü kümlülüklerinin belirtilmesi yararlı bulunmuştur. Bu prensipler şunlardır 1- Sigortalanabilir menfaatin bulunma prensibi 2- Hüsnüniyet prensibi 3- Tazmin.prensibi 4- Yakın sebebiyet prensibi 7

19 5- Halefiyet - Rücu prensibi Sigortalanabilir menfaat prensibi : Sigorta sözleşmesinin yapılabilmesi için sigortalanan mal ile sigortalı arasında para ile ölçülebilir ve yasal bir menfaatin bulunması lazımdır, (TTKM 1264). Bu menfaat ilişkisi muhtelif sigortalarda değişik anlarda bulunabilir. Örneğin, kaza ve yangın sigortalarında, sigorta menfaati, sözleşmenin yapıldığı sırada ve hasar anında; nakliyat sigortasında hasar anında, hayat sigortalarında ise sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmalıdır. Hüsnüniyet prensibi : Sigorta sözleşmeleri sigortalı ile sigorta ettirenin birbirlerine karşı hüsnüniyet kaideleri içinde yaptıkları anlaşmalardır. Sözleşme, sigorta ettirenin verdiği bilgilere veya teklifnamedeki beyanına göre yapılır. Bu nedenle, bu beyan sırasında sigorta ettirenin bildiği ve bilmesi gereken tüm hususları sigortacıya bildirmesi zorunludur. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan halinde, bu hususların sözleşmenin yapılmasındaki etkisine veya sigorta ettirenin kasten kötü niyetle hareket etmesine göre sigorta sözleşmesi feshedilebilir ve hasar vukubulmuşsa sigortacı tazminatı ödemeyebilir. Sigorta ettirenin kötü niyetinin kanıtlanmaması halinde genel olarak sigortacı belirli süre içinde fesih hakkını kullanabilir veya riziko ağırlaşmışsa farkını talep edebilir. Tazmin prensibi : Hayat ve ferdi kaza sigortaları dışında kalan mal ve sorumluluk sigortaları tazminat sözleşmeleri olup, sözleşmede öngörülen tazminatla rizikoya maruz kalan sigortalının durumunun sözleşmenin yapıldığı sıradaki aynı veya benzer duruma getirilmesi amaçlanmıştır. Sözleşme ile sigortalının hakiki zararının altında bir tazminat ödenebilir. Ancak, hiçbir zaman hakiki zararın üstünde bir tazminat ödenmesi bu suretle sigorta ettirenin haksız iktisabı sözkonusu olamaz. 8

20 Yakın sebep prensibi: Sigortalının uğradığı zarar ile sigorta sözleşmesinin verdiği teminat arasında doğrudan doğruya ilgi bulunmalı; zarar, teminat altına alınan rizikolardan ileri gelmiş bulunmalıdır. Halefiyet-Rücu prensibi :. Sigortaemın tazminat ödemek suretiyle sigortalının yerine geçmesi ve bu zararın bir başka şahsın kusl.ıru ile meydana gelmesi halinde, sigortalının halefi olarak bu zararı veren kusurlu üçüncü şahsa karşı ödenen tazminattan dolayı rücu edebilmesidir. Tarafiann Yükümlülükleri : Sigortaimm Yükümlülükleri : 1. Beyan Yükümlülüğü : a) Sözleşmenin yapılması esnasında : Türk Ticaret Kanunu'nun maddesine göre: Sigorta ettiren kimse, sigartacının sözleşme yapılırken gerçek durumunu bildiği takdirde mukaveleyi yapmamasını veya ağır şartlarlayapmasını gerektirecek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren, kanunun kendisine yüklediği bu zorunluluğu uygun bir biçimde yerine getirmezse, sigortacı sözleşmeden cayabilir. Sigorta ettirenin kötü niyetle hareket ettiği anlaşılırsa sigortacı tahakkuk eden sigorta primine hak kazanır. Sigortacı, sigorta ettirenin kasten yanlış beyanda bulunması nedenine dayanarak sözleşmeden caymak isterse bu hakkını, gerçeği öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde kullanmalıdır. b) Sigorta süresi içinde : Sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra şartlarda bazı değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu değişiklikler bazı durumlarda sözleşmeyi etkileyici nitelik taşıyabilir. Bu nedenle, Ticaret Kanunu'nun maddesi sigortalı malın yerine veya başlangıçtaki halinin sigartacının muvafakatı dışında değiştirilemeyeceği 9

21 hükmünü getirmiştir. Aksi takdirde sigartacının sözleşmeyi feshetme yetkisi doğar. Sigartacının sözleşmeyi feshedebilmesi için, - Sigortalı malın yerinin değiştirilmesi sigorta ettireninfiili sonucunda olmalı ve - Bu fiil sonucunda rizikonun gerçekleşme ihtimali önemli ölçüde artmal ıdır. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde, sigartacı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Sigartacı fesih. hakkını kullanmaması halinde sözleşme aynen devam eder. c) Rizikonun gerçekleşmesi halinde: Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettiren TIK'nun maddesine göre, rizikonı,ın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde bu durumu sigortacıya haber vermeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse, sigorta konusu malını bi~den fazla şirkete sigorta ettirmiş ise, yine aynı süre içinde tüm sigorta şirketlerini rizikonun gerçekleştiğinden ve diğer sözleşmelerden haberdar etmelidir. Beyan yükümlülüğünün kasten yerine getirilmemesi halinde sigorta ettiren sigorta sözleşmesinden doğan haklarını kaybeder. 2. Kanuni tedbirleri alma yükümlülüğü : Sigorta ettiren hasan.önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak tedbirleri alma zorundadır. (TTK Md. 1293). Alınan bu tedbirlerden doğan masraflar faydasız kalmış olsa bile sigartacı tarafından ödenir. 3. Prim ödeme borcu : Sigorta ettiren, sözleşme ile kararlaştırılmış olan primi ödemekle yükümlüdür. Sigorta primi para olarak ödenir. Primin aylık veya yıllık taksitle ödenmesi kararlaştırılabilir. (TTK Md. 1294). Sigartacının sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödendiği tarihten başlar. Sigortaemın Yükümlülükleri : 1. Sigorta bedelini ödeme borcu : 10

22 Sigartacı rizikonun gerçekleştiğinin kendisine ihbar edilmesi ile, sigorta bedelini ödeme yükümlülüğü altına girer. 2. Poliçe verme yükümlülüğü: Sigortacı sigorta ettirene-sigorta!ıya sigorta akdinin ispat vasıtası olan sigorta peliçesini vermekle yükümlüdür. Şigorta Poliçesi ve Muhtevası: Yukarıda da belirtildiği gibi sigorta poliçesi sigorta sözleşmesi nin, yazılı şekli ve ispat vasıtası olup, aşadığıdaki hususları muhtevi olmalıdır. - Sigartacının ve sigorta ettirenin varsa sigartacıdan faydalanan kimsenin adı ve soyadı, ticaret ünvanı ve ikametgahlan - Sigortanın mevzuu - Sigartacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlayacağı ve son bulacağı an - Sigorta bedeli - Primintutarı ile ödeme zamanı ve yeri - Sigartacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetierini tamamen tayine yarayacak bütün haller. -Tanzim tarihi Sigorta poliçesi ayrıca sigorta genel şartlarını muhtevidir. Peliçenin yürürlükte olduğu süre içinde peliçe şartları veya konusunda bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, zeyilname tanzim edilir. Teklifname ve fiyat : Peliçenin tanzimi için mutad olan ve sigorta genel şartlarında da yeralan sigorta ettiren tarafından, yaptıracağı sigorta ile ilgili bilgileri içeren bir teklifnamenin doldurulmasıdır. Teklifnamedeki hususların doğru, eksiksiz olarak deldurulması zaruridir. Aksi takdirde bu hususların sigorta sözleşmesinin esaslı unsurlarını etkilernesi halinde, sigartacı sözleşmeden cayabilme haklarına sahip olabilecektir. Sigortalının ödemekle yükümlü olduğu prim, muhtelif unsurların 11

23 dikkate alınarak hesaplanması toplamından teşekkül eder. Primin hesabında dikkate alınan unsurlar, tehlike payı (riziko primi), sigortacı istihsal masraf payı, genel gider payı, emniyet payı, kar payıdır. Tehlike payı, yapılabilecek sigortadan, istatistik sonuçlarına göre muhtemel hasar nispetine göre hesaplanır. istihsal masraf payı, ilgili sigorta dalında acente, prodüktör gibi aracılara verilen komisyon masraflarını; genel gider payı, sigorta şirketinin işletme masraflarındaki payı; emniyet payı, fevkalade hasar durumuna karşılık bir emniyet nispetini, kar payı sigorta şirketinin ekonomik şartlara göre beklediği karın prime düşebilecek makul bir hissesini ihtiva eder. Sigorta primi, şirketlerin her sigorta türü için hazırladıkları tarifelere göre uygulanır. Son zamanlara kadar sigorta şirketleri 7397 sayılı kanunun 26'ncı maddelerine göre bakaniıkça tanzim edilen tariteleri uygulamakla zorunlu oldukları halde, önce tarihinde kaza branşı ile (zorunlu sigortalar hariç) makina-montaj, do.lt.ı, hayvan ölümü branşlarında; bilahare, 1.1 O tarihinde de nakliyat ve yangın branşlarında bu zorunluluk kaldırılmış; yalnız hayat sigortalarında, sigorta şirketlerince uygulanan taritelerin bakaniıkça tastik edilmesi zorunluluğu muhafaza edilmiştir. Bu nedenle, hayat sigortalarının bu durumu yanında, yalnız zorunlu sigortalarla (Trafik sigortaları, ferdi koltuk kaza sigortasi gibi) ilgili tarifeve talimatlar bakaniıkça tanzim olunmakta ve sigorta şirketlerinin de bu taritelere uygun fiyat uygulamaları dışında, diğer branşlarda tarife sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında serbestçe ve karşılıklı anlaşma ile tespit edilebilmektedir. Ancak, uygulamada çok kere, daha evvelce bakaniıkça tanzim edilmiş olan tarifeler esas alınmakta; hatta kasko sigortalarında şirketler aralarında anlaşarak daha ziyade bu tarifeye göre işlem yapmaktadırlar. Bu münasebetle şu hususu da belirtelim ki, halen mer'i mevzuata göre primin peşin olarak ödenmesi esas olmakla beraber, taksitle ödenmesi mümkündür. Bu takdirde, poliçenin tanzimi esnasında peşin olarak tahsil edilecek ilk taksit prim tutarının % 40'ından aşağı olamaz ve bakiye için 6 aydan fazla süre verilemez. Ancak tekne, 12

24 uçak ve zirai sigortalarda ilk taksit prim tutarının% 25'inden aşağı olmamak üzere bakiye için en fazla bir yıl taksitlendirme süresi verilebilir. Sigortaemın Sorumluluğu : Sigortacı, hiçbir halde sigorta ettiren veya sigortadan yararlanan kimsenin kastından doğan zararlardan sorumlu değildir (TTK 1278). Sigorta ettiren veya sigortadan yararlanan şahıs kasten rizikonun gerçekleşmesine neden olmuşsa sigortadan doğan haklarını kaybeder. Kasıt dışındaki kusurlardan ise, poliçede aksine hüküm bulunmadıkça sigortacı sorumludur. Sigortacı, malın ayıbından ileri gelen zararları da tazmine mecbur değildir (TTK 1278). Sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada sigorta ettiren veya sigortadan yararlanacak olan kimse rizikonun daha önceden gerçekleşmiş olduğunu biliyorsa, bu takdirde de sigartacı sorumlu değildir. Kanun bu gibi hallerde sigorta sözleşmesini hükümsüz saymıştır (TTK 1279).. Sigortacı, sigorta ettirenin uğradığı zarardan sorumludur, sigorta hiçbir zaman kazanç vesilesi olamaz (TTK 1283). Sigorta bedeline ilişkin ana hususlar : Sigorta bedeli, sigorta sözleşmesinin tanımını içeren bölümde de belirttiğimiz gibi poliçede yazılı olan, hasar vukuunda sigartacının ödeyebileceği en yüksek tazminat miktarıdır. Sigorta bedeli her zaman sigorta değeri değildir. Bu iki hususu birbirine karıştırmamak, sigorta değerinin, sigortalanan şeyin, günün piyasa şartlarına göre rayiç değer olduğunu unutmamak lazımdır..bu nedenle, sigorta bedeli, sigorta değerinin altında olabileceği gibi üstünde de olabilir.. Sigorta sözleşmesi yapılırken asıl ve istenilen sigorta bedeli ile sigorta değerinin birbirine eşit olmasıdır. Bu takdirde bir hasar vukuunda, sigortalının kaybı da olmayacaktır. Aksi takdirde, aşağıda değineceğimiz üzere, sigorta bedelinin sigorta değerinden az veya fazla olmasına göre, aşkın sigorta veya eksik sigorta 13

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983 İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983 Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 1984

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 1984 ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 1984 Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1 - Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma

Detaylı

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları

Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı 1.1 İşbu poliçe ile sigorta edilmiş olan kıymetler, nakliyecilere verildikleri andan itibaren alıcıya teslimlerine

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi,

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının; a) Her türlü adi ve bulaşıcı

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar DASK GENEL ŞARTLARI A.1- Sigortanın Kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

KİRA KAYBI SİGORTASI. Mal sahibinin kira kaybı: Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır.

KİRA KAYBI SİGORTASI. Mal sahibinin kira kaybı: Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır. KİRA KAYBI SİGORTASI Bu poliçe ile konutunuz veya işyeriniz için; yangın, yıldırım, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Tarife ve Talimatlar dikkate alınır. A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan,

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA - 2005 Elektronik İmza Kanunu Sigorta Hükümleri ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI A -SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2017 DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2017 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Eylül 2000 A. SİGORTA KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009)

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009) A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009) Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigortanın Genel İlkeleri Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Riskin Varlığı İlkesi Azami Hüsnüniyet (İyi Niyet) İlkesi Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (Tazminat İlkesi)

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık Sigortanın Kapsamı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık Sigortanın Kapsamı TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs 2011 Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Resmi Gazete Tarihi: 13 Mayıs 2011 CUMA Resmi

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Ağustos 1986 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A. SIGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları Yangın Sigortası Genel Şartları A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı