MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI Yüksek Lisans Tezi Çağrı YÜCEL Tez Danışmanı Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara 2006

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I KAYNAKÇA...VII KISALTMALAR...XXVI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI, TÜRLERİ, TARAFLARI VE KAPSAMI I. GENEL OLARAK...3 II. SORUMLULUK KAVRAMI...4 III. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI VE TÜRLERİ...11 A- Tanımı...11 B- Türleri Motorlu Araçlar Zorunlu Sorumluluk Sigortası Motorlu Araçlar İhtiyarî Sorumluluk Sigortası...19 IV. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI...21 A- Sigorta Ettiren İşleten...23 a) İşleten Kavramı...23 b) İşleten Türleri...29

3 aa) Araç sahibi...29 bb) Aracı mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydıyla satın alan kişi...36 cc) Aracın uzun süreli kiracısı veya ariyet alanı...38 dd) Aracı rehin alan kişi...41 c) İşletenin Değişmesi ve Bu Değişikliğin Motorlu Araçlar Sorumluluk Sigortasına Etkisi İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi...47 B- Sigortacı...49 V. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI...50 İKİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SORUMLULUK I. GENEL OLARAK...55 II. İŞLETİLME HALİNDE OLAN MOTORLU ARAÇTAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI...57 A- Bir Motorlu Aracın İşletilmesi Gerekir Motorlu Araç Kavramı İşletilme Kavramı...66 B- Bir Zarar Doğmalıdır Zarar Kavramı...70 II

4 2. Zararı Doğuran Olay Bir Trafik Kazası Olmalıdır Trafik Kazası Karayolunda ya da Kanun un Saydığı Yerlerde Gerçekleşmelidir...76 C- İlliyet Bağı Bulunmalıdır...78 D- İşleten Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalıdır İşletenin veya İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusuru Bulunmamalıdır Araçtaki Bozukluk Kazayı Etkilememelidir İlliyet Bağını Kesen Sebeplerden Biri Bulunmalıdır...83 a) Mücbir Sebep...83 b) Zarar Görenin Ağır Kusuru...86 c) Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru...88 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI I. GENEL OLARAK...90 II. YER BAKIMINDAN...93 III. İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK İSTİSNASI...99 A- İşletilme Halinde Olmayan Araçtan Doğan Sorumluluk Kavramı İşletilme Halinde Olmayan Bir Motorlu Araç Olmalıdır İşletenin ya da İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurlu veya Motorlu Aracın Bozuk Olması Gerekir III

5 a) İşletenin ya da İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurlu Olması b) Motorlu Aracın Bozuk Olması B- Riziko İstisnası IV. KAZADAN SONRA YAPILAN YARDIM FAALİYETLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK İSTİSNASI A- Kazadan Sonra Yapılan Yardım Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluk Kavramı Yardım Faaliyetinde Bulunulmalıdır Yardım Faaliyeti Sırasında Bir Zarar Doğmalıdır Hakimin Takdiri B- Riziko İstisnası V. GENEL HÜKÜMLER BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Hatır İçin Taşıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması İstisnası Hatır İçin Taşıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması Kavramı Riziko İstisnası B- İşletenin Araç Zararlarından Dolayı Araç Sahibine Karşı Sorumluluğu İstisnası İşletenin Araç Zararlarından Dolayı Araç Sahibine Karşı Sorumluluğu IV

6 2. Riziko İstisnası C- Taşınan Eşya Zararları İstisnası İşletenin Taşınan Eşyalardan Doğan Sorumluluğu Riziko İstisnası D- Çekilen Araç İstisnası Çekilen Araç Kavramı ve Sorumluluk Riziko İstisnası E- Motorsuz Araç ve Motorlu Bisiklet İstisnası Motorsuz Araç Motorlu Bisiklet Kavramı ve Sorumluluk Riziko İstisnası VI. FARAZÎ İŞLETENLER BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Motorlu Araçla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunanlar İstisnası Motorlu Araçla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunanlar Kavramı Riziko İstisnası B- Yarış Düzenleyicileri İstisnası Yarış Düzenleyicileri Kavramı Riziko İstisnası C- Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler İstisnası Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler Kavramı V

7 2. Riziko İstisnası VII. BELİRLİ KİŞİLERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ TAZMİNAT TALEPLERİ İSTİSNALARI A- İşletenin İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnaları İşletenin Kendisinin Uğradığı Zararlar İstisnası İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilere Karşı İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnası a) İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler Kavramı b) Riziko İstisnası B- Aile Fertlerinin İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnası Aile Fertleri Kavramı Riziko İstisnası VIII. İLERİ SÜRÜLEN TAZMİNAT TALEPLERİ BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Manevî Tazminat Talepleri İstisnası B- Yalın Malvarlığı Talepleri İstisnası SONUÇ VI

8 KAYNAKÇA ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Akit Dışı Hukukî Sorumluluk, İstanbul 1963 (Anılış: Adal, Sorumluluk). ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Zarar Görenin Himayesi, Batider 1964, C.II, S.3, s (Anılış: Adal, Himaye). ADAL, Erhan : Motorlu Taşıt Kazalarına Karşı Mecburî Malî Sorumluluk Sigortası, İÜHFM 1964, C:XXX, S.3-4, s (Anılış: Adal, Sigorta). ADAL, Erhan : Motorlu Taşıtın İşletilmesi (Yargıtay Ticaret Dairesinin Bir Kararı Dolayısıyla), Batider 1965, C.III, S.1, s (Anılış: Adal, İşletilme). ADAL, Erdal : Mecburi Malî Sorumluluk Sigortası ve Kara Nakliyatına Müteallik Karar İncelemeleri, Batider 1965, C.III, S.2, s (Anılış: Adal, İnceleme). ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Zararın Giderilmesinde Tatbik Edilecek Esaslar, AD 1968, S.3-4, s (Anılış: Adal, Esaslar). ADAL, Erhan : Traffic Liability II, YÜHFD 2004, C.I, S.2, s. 141-

9 200 (Anılış: Adal, Trafik). AKINTÜRK, Turgut : Aile Hukuku, İstanbul AKMAN, Sermet : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukukî Mahiyeti, İBD 1989, C.LXIII, S.7-8-9, s AKYAZAN, Sıtkı : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukukî Sorumluluk, Batider 1969, C.V, S.2, s ARIBAL, Erdoğan : Trafik Kanunu ve Mali Mes uliyet Sigortaları, Otomobil Sigortaları Semineri, Haziran 1970 İstanbul, s (Anılış: Arıbal, Kanun). ARKAN, Sabih : Yeni Karayolları Trafik Kanununun Sigorta ve Garanti Fonuna İlişkin Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme, SHD 1983, C.I, S.3-4, s AŞÇIOĞLU, Çetin : Trafik Kazalarında Hukukî Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ankara 1989 (Anılış: Aşçıoğlu, Dava). AŞÇIOĞLU, Çetin : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun Getirdiği Sorunlar, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları VIII

10 Sempozyumu VI, Nisan 1989 Ankara, s (Anılış: Aşçıoğlu, Sorunlar). BAHTİYAR, Mehmet : Sigorta Poliçesi Genel Koşulları, Batider 1997, C.XIX, S.2, s BAŞER, Hayri : Mecburi ve İhtiyari Malî Mesuliyet Sigortaları Açısından Sorumluluk İlkesi, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s BİLGE, Emin M. : Hatır İçin Taşınanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması, EHFD 2001, C.V, S.1-4, s BOLATOĞLU, Bolat : Karayolları Trafik Kanuna Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Ankara BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 1965 (Anılış: Bozer, 1965). BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 1981, (Anılış: Bozer, 1981). BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 2004 (Anılış: Bozer, 2004). IX

11 BRÜLHMANN, Werner : Çev: KALPSÜZ, Turgut Türkiye de Motorlu Nakil Vasıtaları İçin Mecburi Mesuliyet Sigortası, Ankara ÇEKER, Mustafa : Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, Ankara ÇELİK, Ahmet Ç. : Trafik Yasasındaki Son Değişikliklerin Tazminat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, İBD 1996, C.LXX, S , s (Anılış: Çelik, Değerlendirme). ÇELİK, Ahmet Ç. : Trafik Kazaları ve Sigortacının Sorumluluğu, İBD 2000, C.LXXIV, S.4-5-6, s (Anılış: Çelik, Sorumluluk). ÇELİKTAŞ, Demet : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu, İzmir DAMCI, Adnan : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukuki Mesuliyet, Batider 1967, C.IV, S.II, s DAVRAN, Cahit : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları, İBD 1985, C.LIX, S.7-8-9, s X

12 DOĞANAY, İsmail : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.III, Ankara 1979 (Anılış: Doğanay, Şerh). DOĞANAY, İsmail : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Araç Sahibi ile İşleten Kişi Kimlerdir?, Yak. Der. 1999, S.77, s (Anılış: Doğanay, İşleten). ERDİNÇ, Ali : İzahlı Karayolları Trafik Kanunu ve İlgili Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ve Seçilmiş Yargıtay Kararları, Ankara ERDOĞAN, Mehmet Ş. : ATALAY, Ezgi Tehlike Sorumluluğu, ABD 2004, C.LXII, S.3, s EREN, Fikret : Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları, AÜHFD , C.XXXIX, S.1-4, s (Anılış: Eren, İşleten). EREN, Fikret : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2001 (Anılış: Eren, Borçlar). ERGÜN, Mevci : Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (I), YD 1984, C.X, S.3, s XI

13 (Anılış: Ergün, I). ERGÜN, Mevci : Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (II), YD 1984, C.X, S.4, s (Anılış: Ergün, II). ERTAŞ, Şeref : Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarın Tespiti, Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu na Armağan, İstanbul 1990, s FEYZİOĞLU, Feyzi N. : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C.I, İstanbul FRANKO, Nisim : Hatır Nakliyatı ve Hukukî Mahiyeti (Anılış: Franko, Hatır). FRANKO, Nisim : Yargıtay Kararları Açısından Hatır Nakliyatı (Tarifi- Hukukî Mahiyeti - Mesuliyetinin Ölçüsü), Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Mayıs 1990 Ankara, s (Anılış: Franko, Yargıtay). GÖKCAN, Hasan T. : KAYMAZ, Seydi Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları ve Trafik Suçları, Ankara XII

14 GÜRSOY, Kemal T. : Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Oldukları Zararlardan Sorumluluk ve Trafik Kanunumuzun Aksak Yönleri, Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Ankara 1972 s (Anılış: Gürsoy, Sorumluluk). GÜRSOY, Kemal T. : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısına Göre Motorlu Taşıtların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: Gürsoy, Tasarı). GÜRSOY, Kemal T. : Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD 1973, C.XXX, S.1-4, s (Anılış: Gürsoy, Zarar). HAVUTÇU, Ayşe : GÖKYAYLA, Emre Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukukî Sorumluluk, Ankara İMRE, Zahit : Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Eşyadan Doğan Hukuki Mesuliyet, Türkiye Yargıtay ı 100. Yıl Armağanı, İstanbul 1968, s (Anılış: İmre, Tehlike). İMRE, Zahit : Motorlu Taşıt Araçlarının Mecburi Mesuliyet XIII

15 Sigortası ve Kapsamı, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: İmre, Sigorta). İYİMAYA, Ahmet : Hatır Taşımacılığı, YD 1989, C.XV, S.1-4, s KARAHASAN, Mustafa R. : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1981 (Anılış: Karahasan, 1981). KARAHASAN, Mustafa R. : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Birinci Cilt, İstanbul 1989 (Anılış, Karahasan, 1989). KARAYALÇIN, Yaşar : Mesuliyet ve Sigorta Hukuku Bakımından Başlıca İşletme Kazaları, Ankara 1960 (Anılış: Karayalçın, Kaza). KARAYALÇIN, Yaşar : Trafik Kazalarında Mali Mesuliyet ve Sigorta Sorunu, Batider 1975, C.VIII, S.2, s Anılış: Karayalçın, Trafik). KARAYALÇIN, Yaşar : Sorumluluk Sigortaları, SHD 1984, C.II, S.1-2, s (Anılış: Karayalçın, Sorumluluk). XIV

16 KAYA, Mine : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletme Halindeki Araçtan Kaynaklanan Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Şartları, AD 2003, S.17, s KENDER, Reyegân : Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları, III. Sigorta Semineri 4-7 Nisan 1977 İstanbul, s (Anılış: Kender, Mesuliyet). KENDER, Reyegân : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku I, İstanbul 2001 (Anılış: Kender, Sigorta). KENDİGELEN, Abuzer : Karayolları Trafik Kanunu Mecburi ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında Süresi İçinde Sigorta Ettirenin İhbar Mükellefiyeti ve İşletenin Değişmesi, Batider 1989, C.XV, S.1, s KESKİN, Bülent : Alkolün Sigorta Korumasına Etkisi, SHD 1998, S.1, s KILIÇOĞLU, Ahmet : 2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, Batider 1984, C.XII, S.2-3, s (Anılış: Kılıçoğlu, Sorumluluk). XV

17 KILIÇOĞLU, Ahmet : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2001 (Anılış: Kılıçoğlu, Borçlar). KOÇ, Nevzat : Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukukî Sorumluluğu (BK. m. 58), Ankara KOYUNCUOĞLU, Tennur : Karayolları Trafik Yasası Mali Sorumluluk Sigortası Açısından Motorlu Araç Sürücüsünün Zararları, İBD 1987, C.LXI, S.1-2-3, s KUBİLAY, Huriye : Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İzmir MEMİŞ, Tekin : Türk Ticaret Kanunu nun 1264 üncü Maddesinin Kapsamı İle İlgili Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi, TMemis2.html. METEZADE, Zihni : Hatır İçin Taşıma, sayi1/mevzuat1.htm (Anılış: Metezade, Hatır). METEZADE, Zihni : Trafik Sigortası Sorumluluk Limitinin Artması Halinde Zeyilname Mi? Havanda Su Dövmek Mi?, (Anılış: Metezade, Zeyilname). XVI

18 METEZADE, Zihni : Trafik Sigortalarındaki Bazı Hükümlerin Getireceği Karmaşa, F8-4FFB-85AA-1DE7922DEE09/963/Müktesebat Rehberi.pdf (Anılış: Metezade, Karmaşa). NOMER YILDIZ, Esra : Mecburi Trafik Sigortasında Garanti Fonu, İstanbul NOMER, Haluk N. : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu, İBD 1992, C.LXVI, S.1-2-3, s OĞUZMAN, Kemal M. : SELİÇİ, Özer Eşya Hukuku, İstanbul OĞUZMAN, Kemal M. : ÖZ, Turgut Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul OMAĞ, Merih K. : Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara ve Sorunlara Genel Bir Bakış, Zorunlu Sigortalar Paneli, 19 Kasım 1993 İstanbul, s ORHUNÖZ, Ergun : Uygulamada Karayolları Trafik Kanunu na Göre Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Ankara OZANOĞLU, Hasan S. : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre XVII

19 Sorumlulukların Yarışması ve Rücu Davası, Ankara 1989 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ÖZDEMİR, Enver H. : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat ve Sigorta Davaları, İstanbul 1975 (Anılış: Özdemir, 1975). ÖZDEMİR, Enver H. : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat ve Sigorta Davaları, İstanbul 1988 (Anılış: Özdemir, 1988). ÖZDEMİR, Salim : İsviçre Hukukunda Otomobil İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hukuki Sorumluluk Sigortası, YD 1976, C.II, S.3, s ÖZDEN, Rıza : 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 50. Maddesi Üzerine Bir İnceleme, ABD 1972, S.1, s ÖZKAN, Yunus : Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Problemler ve Çözüm Önerileri, İstanbul 1998 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan veya Araç Sahibinin İzni Dışında Kullanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, İÜHFM 1964, C.XXX, XVIII

20 S.3-4, s (Anılış: Özsunay, Çalınan). ÖZSUNAY, Ergun : Araç Sahibinin Hatır İçin Ücretsiz Taşıdığı veya Aracını Hatır İçin Ücretsiz Olarak Kullandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu, İÜHFM 1966, C.XXXII, S.1, s (Anılış: Özsunay, Hatır). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Araç Sahibinin Fiil ve Davranışlarından Sorumlu Olduğu Şahıslar, Batider 1967, C.IV, S.1, s (Anılış: Özsunay, Şahıslar). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukuku Bakımından Sorumlu Şahsın Tespitinde Maddî Sistem, İÜHFM 1970, C.XXXV, S.1-4, s (Anılış: Özsunay, Maddî). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Sorumlu Kişi Olarak İşleten i (Araç Sahibi) Tayin Bakımından Trafik Sicilinin Rolü, MHAD 1970, S.6, s (Anılış: Özsunay, Sicil). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Zarar Giderim Sorumlusu Olarak İşleten (Araç Sahibi) Kavramına İlişkin Bazı Sorunlar Batider 1971, C.VI, S.1, s (Anılış: Özsunay, Sorunlar). XIX

21 ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan veya İşletenin (Araç Sahibi) İzni Dışında Kullanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Oldukları Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: Özsunay, Sorumluluk). ÖZSUNAY, Ergun : Türk Hukukunda İşleten in Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtarılması Bakımından Kusur un Etkisi ve Önemi, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Ekim 1977 Ankara, s (Anılış: Özsunay, Kusur). ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan ya da İşletenin İzni Dışında Yararlanılan Motorlu Taşıtların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk ve Buna İlişkin Gelişmeler, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler IV. Sempozyumu, 7-8 Mart 1980 Ankara, s (Anılış: Özsunay, İzin). ÖZSUNAY, Ergun : DURAL, Mustafa Sorumluluk Kavramındaki Değişiklikler Karşısında Sigorta Türkiye Raporu, SHD 1986, C.III, S.1, s ÖZTAN, Bilge : Medeni Hukuk un Temel Kavramları, Ankara XX

22 ÖZTAN, Fırat : Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi, Ankara REİSOĞLU, Safa : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul ŞAHİN, Emin : GÜLTAŞ, Veysel Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara ŞENEL, Erdal M. : İzinsiz Yararlanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, YD 1979, C.V, S.4, s (Anılış: Şenel, I). ŞENEL, Erdal M. : İzinsiz Yararlanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, YD 1980, C.VI, S.1-2, s (Anılış: Şenel, II). ŞENOCAK, Kemal : Meslekî Sorumluluk Sigortası, Ankara TANDOĞAN, Halûk : Türk Mes uliyet Hukuku, Ankara 1961 (Anılış: Tandoğan, Mes uliyet). TANDOĞAN, Halûk : Trafik Kanununun Hukukî Mes uliyete Dair Hükümlerinde Yapılan Yeni Tadillerin Tahlil ve Tenkidi, Batider 1961, C.I, S.1, s (Anılış: XXI

23 Tandoğan, Tahlil). TANDOĞAN, Halûk : Trafik Kazalarında Mecburî Malî Mes uliyet Sigortası Mânevî Zararı da Karşılar mı?, Batider 1966, C.III, S.3, s (Anılış: Tandoğan, Manevî). TANDOĞAN, Halûk : İsviçre Hukukunda Motorlu Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğunun Niteliği, Şartları, Birden Fazla İşletenin Sorumluluğu ve Türk Hukuku İçin Öneriler, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s , (Anılış: Tandoğan, Öneriler). TANDOĞAN, Halûk : Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu, Batider 1979, C.X, S.2, s (Anılış: Tandoğan, Tehlike). TANDOĞAN, Halûk : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981 (Anılış: Tandoğan, Sorumluluk). TEKİNAY, Selahattin S. AKMAN, Sermet BURCUOĞLU, Haluk : ALTOP, Atilla Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul TUNÇ, Ramazan : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin XXII

24 Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı I, YD 1991, C.XVII, S.4, s (Anılış: Tunç, Kanıt I). TUNÇ, Ramazan : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı, YD 1992, C.XVIII, S.1-2, s (Anılış: Tunç, Kanıt II). TUNÇ, Ramazan : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Gerçek İşleten Kavramı, YD 2000, C.XXVI, S.1-2, s (Anılış: Tunç, İşleten). TUNGA, Enis : K.T.K. 50. Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları, YHD 1980, C.III, S.7, s ULAŞ, Işıl : Uygulamalı Sigorta Hukuku (Mal ve Sorumluluk Sigortaları), Ankara ÜNAL, Mehmet : Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü, AÜHFD 1978, C.XXXV, S.1-4, s ÜNAN, Samim : Yeni Zorunlu Sorumluluk Sigortaları Öngörülürken XXIII

25 Dikkate Alınması Gerekli Hukuk İlkeleri, Zorunlu Sigortalar Paneli, 19 Kasım 1993 İstanbul (Anılış: Ünan, İlkeler). ÜNAN, Samim : Karayolları Trafik Kanunu nun Sekizinci Kısmının İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu Başlıklı Bölümü İle Sigorta Başlıklı İkinci Bölümünde Yapılan Değişikliklere Dair, SHD 1998, S.1, s (Anılış: Ünan, Değişiklik). ÜNAN, Samim : İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998 (Anılış: Ünan, Sorumluluk). ÜNAN, Samim : Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1998 (Anılış: Ünan, Hayat). ÜNAN, Samim : Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Hatır Taşıması İle Aracın Hatır İçin Karşılıksız Verilmesinin Bu Sigorta Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu, SHD 1998, S.1, s (Anılış: Ünan, Hatır). VURAL, Güven : Trafik Sigortası, Ankara XXIV

26 YAVAŞ, Hüseyin : Trafik Kanunu ve Mecburî Malî Mesuliyet Sigortalarında Islâh Tedbirleri, Otomobil Sigortaları Semineri, Haziran 1970 İstanbul, s YONGALIK, Aynur : Çevre Sorumluluk Sigortası, Ankara ZEYNELOĞLU, Ahmet : Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara XXV

27 KISALTMALAR ABD : AD : AÜHFD : Batider : Bkz. : BK : C. : Dn. : E. : EHFD : HD : İBD : İİD : İKİD : İMSSGŞ : Ankara Barosu Dergisi Adalet Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Bakınız Borçlar Kanunu Cilt Dipnot Esas Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Yargıtay... Hukuk Dairesi İstanbul Barosu Dergisi Yargıtay İcra İflas Dairesi İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İÜHFM : K. : KİBB : Krş. : KTGSHY : KTK : KTKT : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Karar Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası Karşılaştırınız Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı

28 KTY : m. : MHAD : RG : RKD : s. : S. : SHD : SMK : TBBD : TBKT : TCDD : TD : TTK : TTKT : TZSSGŞ : UM : ÜŞMMSGŞ : Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Resmi Gazete Resmi Kararlar Dergisi Sayfa Sayı Sigorta Hukuku Dergisi Sigorta Murakabe Kanunu Türkiye Barolar Birliği Dergisi Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yargıtay Ticaret Dairesi Türk Ticaret Kanunu Türk Ticareti Kanunu Tasarısı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Uyuşmazlık Mahkemesi Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mes uliyet Sigortası Genel Şartları YD : YDKZMSSGŞ : Yargıtay Dergisi Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları YHD : YHGK : Yasa Hukuk Dergisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu XXVII

29 YKD : YÜHFD : ZMSSGŞ : Yargıtay Kararları Dergisi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ZMSSTT : Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı XXVIII

30 GİRİŞ Motorlu araçların ve trafik yoğunluğunun her geçen gün artması, birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi, motorlu araçlardan kaynaklanan zararların nasıl ve kim tarafından karşılanacağının belirlenmesidir. Özellikle teknolojinin gelişmesi sonucunda, motorlu araçların hızları artmış, kontrolleri zorlaşmış, kısaca üçüncü kişilere zarar verme ihtimali daha da artmıştır. Günümüzde, kendine özgü tehlikeleri bulunan motorlu araçların işletilmesinden doğan hukukî sorumluluğu genel hükümlere bırakarak, kusur sorumluluğu ilkesinin benimsenmesi isabetli görülmemektedir. Bu sebeple, motorlu araç işletenin hukukî sorumluluğu, kusur sorumluluğuna göre daha ağır şartlarla ve özel olarak Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanun da, motorlu araç işletenlerin maddî yetersizlikleri sebebiyle, zarar görenlerin zararlarını karşılayamayacakları, böylece zarar görenlerin korumasız kalacakları düşüncesinden hareketle, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası getirilmiştir. Bu sigorta ile işletenlerin motorlu aracın işletilmesinden doğan sorumluluğu, sigorta limitleri dahilinde koruma altına alınmış; ayrıca motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası yaptırılabilme imkanı da tanınarak, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası limitleri üzerinde kalan miktar ve motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası tarafından karşılanmayan zararlar için koruma sağlanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu, işletenlerin söz konusu sorumluluğu için motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası getirmekle birlikte, motorlu aracın

31 işletilmesinden doğan her zararın bu sigortadan karşılanmasını uygun bulmamıştır. İşte bu sebeple, motorlu araçlar zorunlu ve ihtiyarî sorumluluk sigortası için tezimizde inceleyeceğimiz bazı riziko istisnaları düzenlenmiştir. Tezimiz giriş, sonuç ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak hukukumuzda düzenlenen sorumluluk türlerini, motorlu araçlar sorumluluk sigortasını tanımını, türlerini, taraflarını -özellikle işleten kavramını- ve kapsamını inceleyeceğiz. İkinci bölümde, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortasının kapsamında kalan Karayolları Trafik Kanunu nun 85. maddesinin I. fıkrasında düzenlenen işletenin kusursuz sorumluğunu ve bu sorumluluğun şartlarını açıklayacağız. Üçüncü bölümde ise, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan rizikoları (riziko istisnalarını), motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası ile karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Son olarak belirtmek gerekir ki, tezimizin yazılması sırasında hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na da yeri geldikçe değineceğiz. 2

32 BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI, TÜRLERİ, TARAFLARI VE KAPSAMI I. GENEL OLARAK Motorlu araçlar sorumluluk sigortası, işletenin sözleşme dışı sorumluluğu için yapılan bir sorumluluk sigortasıdır. Sözleşme sorumluluğu, Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri arasında ve Karayolu Taşıma Kanunu nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Bu sorumluluk, konumuzla ilgisi bulunmaması sebebiyle, tezimizin kapsamı dışında bırakılmıştır. İşletenin sözleşme dışı sorumluluğu ise, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenmiştir. Ayrıca, işletenin sözleşme dışı sorumluluğunun genel hükümlere bırakıldığı durumlar da bulunmaktadır. Bu bölümde öncelikle, hukukî sorumluluğa ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Sorumluluk türleri ve bu sorumluluk türlerinin Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenişleri incelenecektir. Daha sonra, sorumluluk sigortası ve motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tanımı ve özellikleri açıklanacaktır. Ayrıca, motorlu araçlar sorumluluk sigortasının iki önemli türü olan motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası ve motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

33 Motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tarafları olan sigorta ettiren ve sigortacı kavramları da bu bölümde açıklanacaktır. Sorumlu kişiyi belirlemek bakımından çok önemli olan ve motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tarafı olan işleten kavramı üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Nihayet son olarak, motorlu araçlar sorumluluk sigortasının kapsamı genel olarak incelenecektir. II. SORUMLULUK KAVRAMI Hukukî sorumluluk, bir kimsenin diğerine hukuka uygun olmayan bir eylem veya işlemden dolayı vermiş olduğu zararı tazminle mecbur tutulmasıdır 1. Hukukî sorumluluk, cezaî sorumluluktan farklı olarak, failin malvarlığına ilişkindir 2. 1 Adal, Erhan: Trafik Kazalarında Akit Dışı Hukukî Sorumluluk, İstanbul 1963, s. 7; Çeliktaş, Demet: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu, İzmir 1987, s. 5; Gürsoy, Kemal T.: Karayolları Trafik Kanunu Tasarısına Göre Motorlu Taşıtların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s. 170; Tunç, Ramazan: Karayolları Trafik Kanunu na Göre İşletenin Sorumluluğunun Hukukî Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı (I), YD 1991, C.XVII, S.4, s. 525; Tunga, Enis: K.T.K. 50. Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları, YHD 1980, C.III, S.7, s Çeliktaş, s. 5. Aslında, kişinin malvarlığına yönelen cezalar da bulunmaktadır. Kişinin belirli bir miktar para cezasıyla cezalandırılması veya hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, buna örnek olarak verilebilir. Ancak, bu durumlarda verilen cezanın, mağdurun zararını giderme amacı bulunmamaktadır. Para cezası, tazminattan farklı olarak, mağdurun zararını karşılamamakta ve devlete ödenmektedir. Ayrıca cezaî sorumluluk değil, hukukî sorumluluk, sorumluluk sigortasının 4

34 Hukukî sorumluluk için failin kusuru aranıyorsa kusur sorumluluğu, fail karine olarak kusurlu kabul ediliyorsa kusur karinesi, failin kusuru aranmıyorsa kusursuz sorumluluk söz konusu olur 3. Hukukumuzda kural, Borçlar Kanunu nun 41. maddesinde düzenlenen kusur sorumluluğu dur 4. Buna göre, sorumluluk ancak kusur varsa söz konusu olur. Buna karşılık, kusur yoksa sorumluluk da yoktur 5. Kusur, hukuka aykırı sonucu istemek (kast) veya bu sonucu istemiş olmamakla beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için iradesini yeter derecede kullanmamaktır (ihmal) 6. Tazminat yükümlülüğünü kusura dayandırmak adalete kapsamında yer almaktadır. Bu yönde bkz. Kender, Reyegân: Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları, III. Sigorta Semineri, 4-7 Nisan 1977 İstanbul, s. 6; Ünan, Samim: İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998, s. 8, 67. Bazı para cezalarına karşı sorumluluk sigortası yaptırılabileceği yönünde bkz. Ünan, Sorumluluk, s Adal, Sorumluluk, s Aynı kural TBKT m. 49 da da korunmuştur. 5 Aşçıoğlu, Çetin: Trafik Kazalarında Hukukî Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ankara 1989, s. 5; Çeliktaş, s. 6; Eren, Fikret: Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukukî Niteliği ve Unsurları, AÜHFD , C.XXXIX, S.1-4, s. 159; Ergün, Mevci: Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (I), YD, 1984, C.X, S.3, s. 295; Karahasan, Mustafa R.: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1981, s. 301; Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 1999, s. 466; Reisoğlu, Safa: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 2000, s. 144; Tandoğan, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s Oğuzman/Öz, s Kusur türleri olan kast ve ihmal hakkında geniş açıklamalar için bkz. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2003, s ; Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2005, s. 219; Oğuzman/Öz, s ; Özsunay, Ergun: Türk 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ÇELİK AHMET ÇELİK I- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk Av. Hüseyin ATEŞ* * Antalya Barosu. ÖZ İşletenin, işletilme halinde olmayan motorlu aracın verdiği zararlardan

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. MESUT SERDAR ÇEKİN Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN * GİRİŞ Sigorta hukuku, kişilerin güvenlik ihtiyacı için doğmuş olan bir hukuk dalıdır

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN * GİRİŞ Sigorta hukuku, kişilerin güvenlik ihtiyacı için doğmuş olan bir hukuk dalıdır KAYIHAN 251 Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında (ZMMS = Trafik Sigortası) Sigorta Ettirenin Kendi Tam Kusuru ile Vefatı Halinde Mirasçıların Üçüncü Kişi Sıfatıyla Müteveffanın Sigortacısına Başvurmaları

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE KUSURSUZ SORUMLULUK

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE KUSURSUZ SORUMLULUK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE KUSURSUZ SORUMLULUK YÜKSEK LİSANS TEZİ Alev ÖZNUR 080032003 Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI GİRİŞ SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

I- KONUNUN ELE ALINIŞ NEDENİ

I- KONUNUN ELE ALINIŞ NEDENİ İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA KUSURU BULUNMAYAN ZARAR GÖRENLERE KARŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUĞU I- KONUNUN ELE ALINIŞ NEDENİ ÇELİK AHMET ÇELİK

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 609 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/891 Karar No. 2012/6510 Tarihi: 07.02.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/39 SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI I- İŞLETEN HAKKINDA CEZA ZAMANAŞIMI UYGULANACAĞINA İLİŞKİN KARARLAR: Davanın cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanması halinde, hem işleten

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVACILARIN ÖLENİN SALT MİRASÇISI SIFATIYLA DEĞİL DESTEKTEN YOKSUN

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA İLE İLGİLİ KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SİGORTA ŞİRKETİNİN İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA İLE İLGİLİ KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SİGORTA ŞİRKETİNİN İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA İLE İLGİLİ KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SİGORTA ŞİRKETİNİN İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ Doç. Dr. Vural SEVEN * GİRİŞ Araç kullanmak dikkatli olmayı gerektirir. Uyuşturucu

Detaylı

Hukuksal koruma sigortası

Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak ta verilmekte olup. bu teminatın hukuki yapısı ektedir. her poliçe

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI

İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI YARGITAY KARARLARI (Bir ara yanlışa düşülmesinden önceki yirmi yıllık yerleşik kararlar) (1) İşletenin ve sürücünün yakınları, üçüncü

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI hakemli makaleler Aziz Serkan ARSLAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI Aziz Serkan ARSLAN GİRİŞ Ülkemizde, trafik kazaları sonucunda oluşan zararın bir kısmını veya tamamını tazmin

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK * Hukukçu-Araştırmacı * Tel: 0216.330 12 91 * 0216.345 96 09 * Faks: 0216.330 12 93 * Cep: 0538.985 63 80 * E-posta: celikahmetcelik@ttmail.com KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI

VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda zamanaşımı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu nda Zorunlu Trafik Sigortası

Karayolları Trafik Kanunu nda Zorunlu Trafik Sigortası Karayolları Trafik Kanunu nda Zorunlu Trafik Sigortası Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri Madde 5 11. (Ek: 17/10/1996-4199/3 md.) Hasar tazminatı

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı