MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI Yüksek Lisans Tezi Çağrı YÜCEL Tez Danışmanı Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara 2006

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I KAYNAKÇA...VII KISALTMALAR...XXVI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI, TÜRLERİ, TARAFLARI VE KAPSAMI I. GENEL OLARAK...3 II. SORUMLULUK KAVRAMI...4 III. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI VE TÜRLERİ...11 A- Tanımı...11 B- Türleri Motorlu Araçlar Zorunlu Sorumluluk Sigortası Motorlu Araçlar İhtiyarî Sorumluluk Sigortası...19 IV. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI...21 A- Sigorta Ettiren İşleten...23 a) İşleten Kavramı...23 b) İşleten Türleri...29

3 aa) Araç sahibi...29 bb) Aracı mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydıyla satın alan kişi...36 cc) Aracın uzun süreli kiracısı veya ariyet alanı...38 dd) Aracı rehin alan kişi...41 c) İşletenin Değişmesi ve Bu Değişikliğin Motorlu Araçlar Sorumluluk Sigortasına Etkisi İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi...47 B- Sigortacı...49 V. MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI...50 İKİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SORUMLULUK I. GENEL OLARAK...55 II. İŞLETİLME HALİNDE OLAN MOTORLU ARAÇTAN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI...57 A- Bir Motorlu Aracın İşletilmesi Gerekir Motorlu Araç Kavramı İşletilme Kavramı...66 B- Bir Zarar Doğmalıdır Zarar Kavramı...70 II

4 2. Zararı Doğuran Olay Bir Trafik Kazası Olmalıdır Trafik Kazası Karayolunda ya da Kanun un Saydığı Yerlerde Gerçekleşmelidir...76 C- İlliyet Bağı Bulunmalıdır...78 D- İşleten Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalıdır İşletenin veya İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusuru Bulunmamalıdır Araçtaki Bozukluk Kazayı Etkilememelidir İlliyet Bağını Kesen Sebeplerden Biri Bulunmalıdır...83 a) Mücbir Sebep...83 b) Zarar Görenin Ağır Kusuru...86 c) Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru...88 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI I. GENEL OLARAK...90 II. YER BAKIMINDAN...93 III. İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK İSTİSNASI...99 A- İşletilme Halinde Olmayan Araçtan Doğan Sorumluluk Kavramı İşletilme Halinde Olmayan Bir Motorlu Araç Olmalıdır İşletenin ya da İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurlu veya Motorlu Aracın Bozuk Olması Gerekir III

5 a) İşletenin ya da İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurlu Olması b) Motorlu Aracın Bozuk Olması B- Riziko İstisnası IV. KAZADAN SONRA YAPILAN YARDIM FAALİYETLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK İSTİSNASI A- Kazadan Sonra Yapılan Yardım Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluk Kavramı Yardım Faaliyetinde Bulunulmalıdır Yardım Faaliyeti Sırasında Bir Zarar Doğmalıdır Hakimin Takdiri B- Riziko İstisnası V. GENEL HÜKÜMLER BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Hatır İçin Taşıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması İstisnası Hatır İçin Taşıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması Kavramı Riziko İstisnası B- İşletenin Araç Zararlarından Dolayı Araç Sahibine Karşı Sorumluluğu İstisnası İşletenin Araç Zararlarından Dolayı Araç Sahibine Karşı Sorumluluğu IV

6 2. Riziko İstisnası C- Taşınan Eşya Zararları İstisnası İşletenin Taşınan Eşyalardan Doğan Sorumluluğu Riziko İstisnası D- Çekilen Araç İstisnası Çekilen Araç Kavramı ve Sorumluluk Riziko İstisnası E- Motorsuz Araç ve Motorlu Bisiklet İstisnası Motorsuz Araç Motorlu Bisiklet Kavramı ve Sorumluluk Riziko İstisnası VI. FARAZÎ İŞLETENLER BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Motorlu Araçla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunanlar İstisnası Motorlu Araçla İlgili Meslekî Faaliyette Bulunanlar Kavramı Riziko İstisnası B- Yarış Düzenleyicileri İstisnası Yarış Düzenleyicileri Kavramı Riziko İstisnası C- Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler İstisnası Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler Kavramı V

7 2. Riziko İstisnası VII. BELİRLİ KİŞİLERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ TAZMİNAT TALEPLERİ İSTİSNALARI A- İşletenin İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnaları İşletenin Kendisinin Uğradığı Zararlar İstisnası İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilere Karşı İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnası a) İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler Kavramı b) Riziko İstisnası B- Aile Fertlerinin İleri Sürdüğü Tazminat Talepleri İstisnası Aile Fertleri Kavramı Riziko İstisnası VIII. İLERİ SÜRÜLEN TAZMİNAT TALEPLERİ BAKIMINDAN RİZİKO İSTİSNALARI A- Manevî Tazminat Talepleri İstisnası B- Yalın Malvarlığı Talepleri İstisnası SONUÇ VI

8 KAYNAKÇA ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Akit Dışı Hukukî Sorumluluk, İstanbul 1963 (Anılış: Adal, Sorumluluk). ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Zarar Görenin Himayesi, Batider 1964, C.II, S.3, s (Anılış: Adal, Himaye). ADAL, Erhan : Motorlu Taşıt Kazalarına Karşı Mecburî Malî Sorumluluk Sigortası, İÜHFM 1964, C:XXX, S.3-4, s (Anılış: Adal, Sigorta). ADAL, Erhan : Motorlu Taşıtın İşletilmesi (Yargıtay Ticaret Dairesinin Bir Kararı Dolayısıyla), Batider 1965, C.III, S.1, s (Anılış: Adal, İşletilme). ADAL, Erdal : Mecburi Malî Sorumluluk Sigortası ve Kara Nakliyatına Müteallik Karar İncelemeleri, Batider 1965, C.III, S.2, s (Anılış: Adal, İnceleme). ADAL, Erhan : Trafik Kazalarında Zararın Giderilmesinde Tatbik Edilecek Esaslar, AD 1968, S.3-4, s (Anılış: Adal, Esaslar). ADAL, Erhan : Traffic Liability II, YÜHFD 2004, C.I, S.2, s. 141-

9 200 (Anılış: Adal, Trafik). AKINTÜRK, Turgut : Aile Hukuku, İstanbul AKMAN, Sermet : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukukî Mahiyeti, İBD 1989, C.LXIII, S.7-8-9, s AKYAZAN, Sıtkı : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukukî Sorumluluk, Batider 1969, C.V, S.2, s ARIBAL, Erdoğan : Trafik Kanunu ve Mali Mes uliyet Sigortaları, Otomobil Sigortaları Semineri, Haziran 1970 İstanbul, s (Anılış: Arıbal, Kanun). ARKAN, Sabih : Yeni Karayolları Trafik Kanununun Sigorta ve Garanti Fonuna İlişkin Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme, SHD 1983, C.I, S.3-4, s AŞÇIOĞLU, Çetin : Trafik Kazalarında Hukukî Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ankara 1989 (Anılış: Aşçıoğlu, Dava). AŞÇIOĞLU, Çetin : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun Getirdiği Sorunlar, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları VIII

10 Sempozyumu VI, Nisan 1989 Ankara, s (Anılış: Aşçıoğlu, Sorunlar). BAHTİYAR, Mehmet : Sigorta Poliçesi Genel Koşulları, Batider 1997, C.XIX, S.2, s BAŞER, Hayri : Mecburi ve İhtiyari Malî Mesuliyet Sigortaları Açısından Sorumluluk İlkesi, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s BİLGE, Emin M. : Hatır İçin Taşınanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması, EHFD 2001, C.V, S.1-4, s BOLATOĞLU, Bolat : Karayolları Trafik Kanuna Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Ankara BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 1965 (Anılış: Bozer, 1965). BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 1981, (Anılış: Bozer, 1981). BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 2004 (Anılış: Bozer, 2004). IX

11 BRÜLHMANN, Werner : Çev: KALPSÜZ, Turgut Türkiye de Motorlu Nakil Vasıtaları İçin Mecburi Mesuliyet Sigortası, Ankara ÇEKER, Mustafa : Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, Ankara ÇELİK, Ahmet Ç. : Trafik Yasasındaki Son Değişikliklerin Tazminat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, İBD 1996, C.LXX, S , s (Anılış: Çelik, Değerlendirme). ÇELİK, Ahmet Ç. : Trafik Kazaları ve Sigortacının Sorumluluğu, İBD 2000, C.LXXIV, S.4-5-6, s (Anılış: Çelik, Sorumluluk). ÇELİKTAŞ, Demet : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu, İzmir DAMCI, Adnan : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukuki Mesuliyet, Batider 1967, C.IV, S.II, s DAVRAN, Cahit : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları, İBD 1985, C.LIX, S.7-8-9, s X

12 DOĞANAY, İsmail : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.III, Ankara 1979 (Anılış: Doğanay, Şerh). DOĞANAY, İsmail : Karayolları Trafik Kanunu na Göre Araç Sahibi ile İşleten Kişi Kimlerdir?, Yak. Der. 1999, S.77, s (Anılış: Doğanay, İşleten). ERDİNÇ, Ali : İzahlı Karayolları Trafik Kanunu ve İlgili Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ve Seçilmiş Yargıtay Kararları, Ankara ERDOĞAN, Mehmet Ş. : ATALAY, Ezgi Tehlike Sorumluluğu, ABD 2004, C.LXII, S.3, s EREN, Fikret : Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları, AÜHFD , C.XXXIX, S.1-4, s (Anılış: Eren, İşleten). EREN, Fikret : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2001 (Anılış: Eren, Borçlar). ERGÜN, Mevci : Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (I), YD 1984, C.X, S.3, s XI

13 (Anılış: Ergün, I). ERGÜN, Mevci : Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (II), YD 1984, C.X, S.4, s (Anılış: Ergün, II). ERTAŞ, Şeref : Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarın Tespiti, Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu na Armağan, İstanbul 1990, s FEYZİOĞLU, Feyzi N. : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C.I, İstanbul FRANKO, Nisim : Hatır Nakliyatı ve Hukukî Mahiyeti (Anılış: Franko, Hatır). FRANKO, Nisim : Yargıtay Kararları Açısından Hatır Nakliyatı (Tarifi- Hukukî Mahiyeti - Mesuliyetinin Ölçüsü), Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Mayıs 1990 Ankara, s (Anılış: Franko, Yargıtay). GÖKCAN, Hasan T. : KAYMAZ, Seydi Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları ve Trafik Suçları, Ankara XII

14 GÜRSOY, Kemal T. : Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Oldukları Zararlardan Sorumluluk ve Trafik Kanunumuzun Aksak Yönleri, Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Ankara 1972 s (Anılış: Gürsoy, Sorumluluk). GÜRSOY, Kemal T. : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısına Göre Motorlu Taşıtların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: Gürsoy, Tasarı). GÜRSOY, Kemal T. : Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD 1973, C.XXX, S.1-4, s (Anılış: Gürsoy, Zarar). HAVUTÇU, Ayşe : GÖKYAYLA, Emre Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu na Göre Hukukî Sorumluluk, Ankara İMRE, Zahit : Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Eşyadan Doğan Hukuki Mesuliyet, Türkiye Yargıtay ı 100. Yıl Armağanı, İstanbul 1968, s (Anılış: İmre, Tehlike). İMRE, Zahit : Motorlu Taşıt Araçlarının Mecburi Mesuliyet XIII

15 Sigortası ve Kapsamı, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: İmre, Sigorta). İYİMAYA, Ahmet : Hatır Taşımacılığı, YD 1989, C.XV, S.1-4, s KARAHASAN, Mustafa R. : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1981 (Anılış: Karahasan, 1981). KARAHASAN, Mustafa R. : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Birinci Cilt, İstanbul 1989 (Anılış, Karahasan, 1989). KARAYALÇIN, Yaşar : Mesuliyet ve Sigorta Hukuku Bakımından Başlıca İşletme Kazaları, Ankara 1960 (Anılış: Karayalçın, Kaza). KARAYALÇIN, Yaşar : Trafik Kazalarında Mali Mesuliyet ve Sigorta Sorunu, Batider 1975, C.VIII, S.2, s Anılış: Karayalçın, Trafik). KARAYALÇIN, Yaşar : Sorumluluk Sigortaları, SHD 1984, C.II, S.1-2, s (Anılış: Karayalçın, Sorumluluk). XIV

16 KAYA, Mine : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletme Halindeki Araçtan Kaynaklanan Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Şartları, AD 2003, S.17, s KENDER, Reyegân : Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları, III. Sigorta Semineri 4-7 Nisan 1977 İstanbul, s (Anılış: Kender, Mesuliyet). KENDER, Reyegân : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku I, İstanbul 2001 (Anılış: Kender, Sigorta). KENDİGELEN, Abuzer : Karayolları Trafik Kanunu Mecburi ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında Süresi İçinde Sigorta Ettirenin İhbar Mükellefiyeti ve İşletenin Değişmesi, Batider 1989, C.XV, S.1, s KESKİN, Bülent : Alkolün Sigorta Korumasına Etkisi, SHD 1998, S.1, s KILIÇOĞLU, Ahmet : 2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, Batider 1984, C.XII, S.2-3, s (Anılış: Kılıçoğlu, Sorumluluk). XV

17 KILIÇOĞLU, Ahmet : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2001 (Anılış: Kılıçoğlu, Borçlar). KOÇ, Nevzat : Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukukî Sorumluluğu (BK. m. 58), Ankara KOYUNCUOĞLU, Tennur : Karayolları Trafik Yasası Mali Sorumluluk Sigortası Açısından Motorlu Araç Sürücüsünün Zararları, İBD 1987, C.LXI, S.1-2-3, s KUBİLAY, Huriye : Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İzmir MEMİŞ, Tekin : Türk Ticaret Kanunu nun 1264 üncü Maddesinin Kapsamı İle İlgili Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi, TMemis2.html. METEZADE, Zihni : Hatır İçin Taşıma, sayi1/mevzuat1.htm (Anılış: Metezade, Hatır). METEZADE, Zihni : Trafik Sigortası Sorumluluk Limitinin Artması Halinde Zeyilname Mi? Havanda Su Dövmek Mi?, (Anılış: Metezade, Zeyilname). XVI

18 METEZADE, Zihni : Trafik Sigortalarındaki Bazı Hükümlerin Getireceği Karmaşa, F8-4FFB-85AA-1DE7922DEE09/963/Müktesebat Rehberi.pdf (Anılış: Metezade, Karmaşa). NOMER YILDIZ, Esra : Mecburi Trafik Sigortasında Garanti Fonu, İstanbul NOMER, Haluk N. : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu, İBD 1992, C.LXVI, S.1-2-3, s OĞUZMAN, Kemal M. : SELİÇİ, Özer Eşya Hukuku, İstanbul OĞUZMAN, Kemal M. : ÖZ, Turgut Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul OMAĞ, Merih K. : Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara ve Sorunlara Genel Bir Bakış, Zorunlu Sigortalar Paneli, 19 Kasım 1993 İstanbul, s ORHUNÖZ, Ergun : Uygulamada Karayolları Trafik Kanunu na Göre Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Ankara OZANOĞLU, Hasan S. : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre XVII

19 Sorumlulukların Yarışması ve Rücu Davası, Ankara 1989 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ÖZDEMİR, Enver H. : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat ve Sigorta Davaları, İstanbul 1975 (Anılış: Özdemir, 1975). ÖZDEMİR, Enver H. : Trafik Kazalarından Doğan Tazminat ve Sigorta Davaları, İstanbul 1988 (Anılış: Özdemir, 1988). ÖZDEMİR, Salim : İsviçre Hukukunda Otomobil İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hukuki Sorumluluk Sigortası, YD 1976, C.II, S.3, s ÖZDEN, Rıza : 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 50. Maddesi Üzerine Bir İnceleme, ABD 1972, S.1, s ÖZKAN, Yunus : Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Problemler ve Çözüm Önerileri, İstanbul 1998 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan veya Araç Sahibinin İzni Dışında Kullanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, İÜHFM 1964, C.XXX, XVIII

20 S.3-4, s (Anılış: Özsunay, Çalınan). ÖZSUNAY, Ergun : Araç Sahibinin Hatır İçin Ücretsiz Taşıdığı veya Aracını Hatır İçin Ücretsiz Olarak Kullandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu, İÜHFM 1966, C.XXXII, S.1, s (Anılış: Özsunay, Hatır). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Araç Sahibinin Fiil ve Davranışlarından Sorumlu Olduğu Şahıslar, Batider 1967, C.IV, S.1, s (Anılış: Özsunay, Şahıslar). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukuku Bakımından Sorumlu Şahsın Tespitinde Maddî Sistem, İÜHFM 1970, C.XXXV, S.1-4, s (Anılış: Özsunay, Maddî). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Sorumlu Kişi Olarak İşleten i (Araç Sahibi) Tayin Bakımından Trafik Sicilinin Rolü, MHAD 1970, S.6, s (Anılış: Özsunay, Sicil). ÖZSUNAY, Ergun : Trafik Hukukunda Zarar Giderim Sorumlusu Olarak İşleten (Araç Sahibi) Kavramına İlişkin Bazı Sorunlar Batider 1971, C.VI, S.1, s (Anılış: Özsunay, Sorunlar). XIX

21 ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan veya İşletenin (Araç Sahibi) İzni Dışında Kullanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Oldukları Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s (Anılış: Özsunay, Sorumluluk). ÖZSUNAY, Ergun : Türk Hukukunda İşleten in Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtarılması Bakımından Kusur un Etkisi ve Önemi, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Ekim 1977 Ankara, s (Anılış: Özsunay, Kusur). ÖZSUNAY, Ergun : Çalınan ya da İşletenin İzni Dışında Yararlanılan Motorlu Taşıtların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk ve Buna İlişkin Gelişmeler, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler IV. Sempozyumu, 7-8 Mart 1980 Ankara, s (Anılış: Özsunay, İzin). ÖZSUNAY, Ergun : DURAL, Mustafa Sorumluluk Kavramındaki Değişiklikler Karşısında Sigorta Türkiye Raporu, SHD 1986, C.III, S.1, s ÖZTAN, Bilge : Medeni Hukuk un Temel Kavramları, Ankara XX

22 ÖZTAN, Fırat : Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi, Ankara REİSOĞLU, Safa : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul ŞAHİN, Emin : GÜLTAŞ, Veysel Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara ŞENEL, Erdal M. : İzinsiz Yararlanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, YD 1979, C.V, S.4, s (Anılış: Şenel, I). ŞENEL, Erdal M. : İzinsiz Yararlanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk, YD 1980, C.VI, S.1-2, s (Anılış: Şenel, II). ŞENOCAK, Kemal : Meslekî Sorumluluk Sigortası, Ankara TANDOĞAN, Halûk : Türk Mes uliyet Hukuku, Ankara 1961 (Anılış: Tandoğan, Mes uliyet). TANDOĞAN, Halûk : Trafik Kanununun Hukukî Mes uliyete Dair Hükümlerinde Yapılan Yeni Tadillerin Tahlil ve Tenkidi, Batider 1961, C.I, S.1, s (Anılış: XXI

23 Tandoğan, Tahlil). TANDOĞAN, Halûk : Trafik Kazalarında Mecburî Malî Mes uliyet Sigortası Mânevî Zararı da Karşılar mı?, Batider 1966, C.III, S.3, s (Anılış: Tandoğan, Manevî). TANDOĞAN, Halûk : İsviçre Hukukunda Motorlu Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğunun Niteliği, Şartları, Birden Fazla İşletenin Sorumluluğu ve Türk Hukuku İçin Öneriler, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s , (Anılış: Tandoğan, Öneriler). TANDOĞAN, Halûk : Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu, Batider 1979, C.X, S.2, s (Anılış: Tandoğan, Tehlike). TANDOĞAN, Halûk : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981 (Anılış: Tandoğan, Sorumluluk). TEKİNAY, Selahattin S. AKMAN, Sermet BURCUOĞLU, Haluk : ALTOP, Atilla Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul TUNÇ, Ramazan : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin XXII

24 Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı I, YD 1991, C.XVII, S.4, s (Anılış: Tunç, Kanıt I). TUNÇ, Ramazan : Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı, YD 1992, C.XVIII, S.1-2, s (Anılış: Tunç, Kanıt II). TUNÇ, Ramazan : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Gerçek İşleten Kavramı, YD 2000, C.XXVI, S.1-2, s (Anılış: Tunç, İşleten). TUNGA, Enis : K.T.K. 50. Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları, YHD 1980, C.III, S.7, s ULAŞ, Işıl : Uygulamalı Sigorta Hukuku (Mal ve Sorumluluk Sigortaları), Ankara ÜNAL, Mehmet : Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü, AÜHFD 1978, C.XXXV, S.1-4, s ÜNAN, Samim : Yeni Zorunlu Sorumluluk Sigortaları Öngörülürken XXIII

25 Dikkate Alınması Gerekli Hukuk İlkeleri, Zorunlu Sigortalar Paneli, 19 Kasım 1993 İstanbul (Anılış: Ünan, İlkeler). ÜNAN, Samim : Karayolları Trafik Kanunu nun Sekizinci Kısmının İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu Başlıklı Bölümü İle Sigorta Başlıklı İkinci Bölümünde Yapılan Değişikliklere Dair, SHD 1998, S.1, s (Anılış: Ünan, Değişiklik). ÜNAN, Samim : İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998 (Anılış: Ünan, Sorumluluk). ÜNAN, Samim : Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1998 (Anılış: Ünan, Hayat). ÜNAN, Samim : Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Hatır Taşıması İle Aracın Hatır İçin Karşılıksız Verilmesinin Bu Sigorta Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu, SHD 1998, S.1, s (Anılış: Ünan, Hatır). VURAL, Güven : Trafik Sigortası, Ankara XXIV

26 YAVAŞ, Hüseyin : Trafik Kanunu ve Mecburî Malî Mesuliyet Sigortalarında Islâh Tedbirleri, Otomobil Sigortaları Semineri, Haziran 1970 İstanbul, s YONGALIK, Aynur : Çevre Sorumluluk Sigortası, Ankara ZEYNELOĞLU, Ahmet : Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara XXV

27 KISALTMALAR ABD : AD : AÜHFD : Batider : Bkz. : BK : C. : Dn. : E. : EHFD : HD : İBD : İİD : İKİD : İMSSGŞ : Ankara Barosu Dergisi Adalet Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Bakınız Borçlar Kanunu Cilt Dipnot Esas Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Yargıtay... Hukuk Dairesi İstanbul Barosu Dergisi Yargıtay İcra İflas Dairesi İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İÜHFM : K. : KİBB : Krş. : KTGSHY : KTK : KTKT : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Karar Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası Karşılaştırınız Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı

28 KTY : m. : MHAD : RG : RKD : s. : S. : SHD : SMK : TBBD : TBKT : TCDD : TD : TTK : TTKT : TZSSGŞ : UM : ÜŞMMSGŞ : Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Resmi Gazete Resmi Kararlar Dergisi Sayfa Sayı Sigorta Hukuku Dergisi Sigorta Murakabe Kanunu Türkiye Barolar Birliği Dergisi Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yargıtay Ticaret Dairesi Türk Ticaret Kanunu Türk Ticareti Kanunu Tasarısı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Uyuşmazlık Mahkemesi Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mes uliyet Sigortası Genel Şartları YD : YDKZMSSGŞ : Yargıtay Dergisi Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları YHD : YHGK : Yasa Hukuk Dergisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu XXVII

29 YKD : YÜHFD : ZMSSGŞ : Yargıtay Kararları Dergisi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ZMSSTT : Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı XXVIII

30 GİRİŞ Motorlu araçların ve trafik yoğunluğunun her geçen gün artması, birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi, motorlu araçlardan kaynaklanan zararların nasıl ve kim tarafından karşılanacağının belirlenmesidir. Özellikle teknolojinin gelişmesi sonucunda, motorlu araçların hızları artmış, kontrolleri zorlaşmış, kısaca üçüncü kişilere zarar verme ihtimali daha da artmıştır. Günümüzde, kendine özgü tehlikeleri bulunan motorlu araçların işletilmesinden doğan hukukî sorumluluğu genel hükümlere bırakarak, kusur sorumluluğu ilkesinin benimsenmesi isabetli görülmemektedir. Bu sebeple, motorlu araç işletenin hukukî sorumluluğu, kusur sorumluluğuna göre daha ağır şartlarla ve özel olarak Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanun da, motorlu araç işletenlerin maddî yetersizlikleri sebebiyle, zarar görenlerin zararlarını karşılayamayacakları, böylece zarar görenlerin korumasız kalacakları düşüncesinden hareketle, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası getirilmiştir. Bu sigorta ile işletenlerin motorlu aracın işletilmesinden doğan sorumluluğu, sigorta limitleri dahilinde koruma altına alınmış; ayrıca motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası yaptırılabilme imkanı da tanınarak, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası limitleri üzerinde kalan miktar ve motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası tarafından karşılanmayan zararlar için koruma sağlanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu, işletenlerin söz konusu sorumluluğu için motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası getirmekle birlikte, motorlu aracın

31 işletilmesinden doğan her zararın bu sigortadan karşılanmasını uygun bulmamıştır. İşte bu sebeple, motorlu araçlar zorunlu ve ihtiyarî sorumluluk sigortası için tezimizde inceleyeceğimiz bazı riziko istisnaları düzenlenmiştir. Tezimiz giriş, sonuç ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak hukukumuzda düzenlenen sorumluluk türlerini, motorlu araçlar sorumluluk sigortasını tanımını, türlerini, taraflarını -özellikle işleten kavramını- ve kapsamını inceleyeceğiz. İkinci bölümde, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortasının kapsamında kalan Karayolları Trafik Kanunu nun 85. maddesinin I. fıkrasında düzenlenen işletenin kusursuz sorumluğunu ve bu sorumluluğun şartlarını açıklayacağız. Üçüncü bölümde ise, motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan rizikoları (riziko istisnalarını), motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası ile karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Son olarak belirtmek gerekir ki, tezimizin yazılması sırasında hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na da yeri geldikçe değineceğiz. 2

32 BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI, TÜRLERİ, TARAFLARI VE KAPSAMI I. GENEL OLARAK Motorlu araçlar sorumluluk sigortası, işletenin sözleşme dışı sorumluluğu için yapılan bir sorumluluk sigortasıdır. Sözleşme sorumluluğu, Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri arasında ve Karayolu Taşıma Kanunu nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Bu sorumluluk, konumuzla ilgisi bulunmaması sebebiyle, tezimizin kapsamı dışında bırakılmıştır. İşletenin sözleşme dışı sorumluluğu ise, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenmiştir. Ayrıca, işletenin sözleşme dışı sorumluluğunun genel hükümlere bırakıldığı durumlar da bulunmaktadır. Bu bölümde öncelikle, hukukî sorumluluğa ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Sorumluluk türleri ve bu sorumluluk türlerinin Karayolları Trafik Kanunu nda düzenlenişleri incelenecektir. Daha sonra, sorumluluk sigortası ve motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tanımı ve özellikleri açıklanacaktır. Ayrıca, motorlu araçlar sorumluluk sigortasının iki önemli türü olan motorlu araçlar zorunlu sorumluluk sigortası ve motorlu araçlar ihtiyarî sorumluluk sigortası karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

33 Motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tarafları olan sigorta ettiren ve sigortacı kavramları da bu bölümde açıklanacaktır. Sorumlu kişiyi belirlemek bakımından çok önemli olan ve motorlu araçlar sorumluluk sigortasının tarafı olan işleten kavramı üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Nihayet son olarak, motorlu araçlar sorumluluk sigortasının kapsamı genel olarak incelenecektir. II. SORUMLULUK KAVRAMI Hukukî sorumluluk, bir kimsenin diğerine hukuka uygun olmayan bir eylem veya işlemden dolayı vermiş olduğu zararı tazminle mecbur tutulmasıdır 1. Hukukî sorumluluk, cezaî sorumluluktan farklı olarak, failin malvarlığına ilişkindir 2. 1 Adal, Erhan: Trafik Kazalarında Akit Dışı Hukukî Sorumluluk, İstanbul 1963, s. 7; Çeliktaş, Demet: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda İşletenin Hukukî Sorumluluğu, İzmir 1987, s. 5; Gürsoy, Kemal T.: Karayolları Trafik Kanunu Tasarısına Göre Motorlu Taşıtların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk, V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Nisan 1973 Ankara, s. 170; Tunç, Ramazan: Karayolları Trafik Kanunu na Göre İşletenin Sorumluluğunun Hukukî Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı (I), YD 1991, C.XVII, S.4, s. 525; Tunga, Enis: K.T.K. 50. Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları, YHD 1980, C.III, S.7, s Çeliktaş, s. 5. Aslında, kişinin malvarlığına yönelen cezalar da bulunmaktadır. Kişinin belirli bir miktar para cezasıyla cezalandırılması veya hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, buna örnek olarak verilebilir. Ancak, bu durumlarda verilen cezanın, mağdurun zararını giderme amacı bulunmamaktadır. Para cezası, tazminattan farklı olarak, mağdurun zararını karşılamamakta ve devlete ödenmektedir. Ayrıca cezaî sorumluluk değil, hukukî sorumluluk, sorumluluk sigortasının 4

34 Hukukî sorumluluk için failin kusuru aranıyorsa kusur sorumluluğu, fail karine olarak kusurlu kabul ediliyorsa kusur karinesi, failin kusuru aranmıyorsa kusursuz sorumluluk söz konusu olur 3. Hukukumuzda kural, Borçlar Kanunu nun 41. maddesinde düzenlenen kusur sorumluluğu dur 4. Buna göre, sorumluluk ancak kusur varsa söz konusu olur. Buna karşılık, kusur yoksa sorumluluk da yoktur 5. Kusur, hukuka aykırı sonucu istemek (kast) veya bu sonucu istemiş olmamakla beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için iradesini yeter derecede kullanmamaktır (ihmal) 6. Tazminat yükümlülüğünü kusura dayandırmak adalete kapsamında yer almaktadır. Bu yönde bkz. Kender, Reyegân: Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları, III. Sigorta Semineri, 4-7 Nisan 1977 İstanbul, s. 6; Ünan, Samim: İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998, s. 8, 67. Bazı para cezalarına karşı sorumluluk sigortası yaptırılabileceği yönünde bkz. Ünan, Sorumluluk, s Adal, Sorumluluk, s Aynı kural TBKT m. 49 da da korunmuştur. 5 Aşçıoğlu, Çetin: Trafik Kazalarında Hukukî Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ankara 1989, s. 5; Çeliktaş, s. 6; Eren, Fikret: Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukukî Niteliği ve Unsurları, AÜHFD , C.XXXIX, S.1-4, s. 159; Ergün, Mevci: Sorumluluk Hukuku ile Sorumluluk ve Genel Sigortaların İlişkisi (I), YD, 1984, C.X, S.3, s. 295; Karahasan, Mustafa R.: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1981, s. 301; Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 1999, s. 466; Reisoğlu, Safa: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 2000, s. 144; Tandoğan, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981, s Oğuzman/Öz, s Kusur türleri olan kast ve ihmal hakkında geniş açıklamalar için bkz. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2003, s ; Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ankara 2005, s. 219; Oğuzman/Öz, s ; Özsunay, Ergun: Türk 5

AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578

AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578 AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578 Yılmaz TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDA SEBEP SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER New Provisions Concerning Absolute Liability in the New Draft of the Turkish Code of Obligations

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI » KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI Prof. Dr. Fikret EREN I- ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türk hukukunda geçerli

Detaylı

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Ar acın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk Av. Hüseyin ATEŞ* * Antalya Barosu. ÖZ İşletenin, işletilme halinde olmayan motorlu aracın verdiği zararlardan

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA NÜKLEER TESİS İŞLETENİN

Detaylı

MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI DISCHARGE OF RESPONSIBILITY OF MOTOR VEHICLE OPERATOR

MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI DISCHARGE OF RESPONSIBILITY OF MOTOR VEHICLE OPERATOR MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI DISCHARGE OF RESPONSIBILITY OF MOTOR VEHICLE OPERATOR Hüseyin ATEŞ * Özet: Motorlu araç işletenin ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin sorumluluktan kurtulması,

Detaylı

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com.

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com. Editörden... Seçkin Yayıncılık uzun süredir düşündüğü bir hususu gerçekleştiriyor; Terazi Hukuk Dergisi... Dergide öncelikle, öğreti ve uygulamanın güncel konularını, önemli sorunlarını içeren makalelerin

Detaylı

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS İdil Zeynep ÖZTÜRK 109615040 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Huriye KUBİLAY * ÖZET Ülkemizde özel araçların sahipleri tarafından zaman

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI Yüksek Lisans Tezi ELİF DOĞAN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55)

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi 1383 BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım *

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK TEHLİKE SORUMLULUĞU Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * GİRİŞ Sorumluluk hukukunun temel taşını

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY e ARMAĞAN CİLT II Editörler Doç.

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TARAF OLDUĞU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN MÜTEAHHİTTEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER YÜKSEKLİSANS

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR Kumru KILIÇOĞLU Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR Aralık, 2011 ÖZET YANSIMA YOLUYLA

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

Üretici ve Sorumluluğu

Üretici ve Sorumluluğu Üretici ve Sorumluluğu Av. Önder CANPOLAT* * Hukuk Müşaviri. I. GİRİŞ Bu çalışmayla sorumluluk hukuku bakımından kimlerin üretici/imalatçı kabul edileceği konusuna açıklık getirilmesi ve üretici sorumluluğunun

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

BANKANIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ HACİZDE TEMİNATA İLİŞKİN SORUNLAR 1 ANLATIM PLÂNI

BANKANIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ HACİZDE TEMİNATA İLİŞKİN SORUNLAR 1 ANLATIM PLÂNI BANKANIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ HACİZDE TEMİNATA İLİŞKİN SORUNLAR 1 ANLATIM PLÂNI A.GİRİŞ... 2 B. HUKUK GENEL KURULU NUN 9.6.2004 T, 2004/4-351 E, 2004/339 K. SAYILI KARARININ İNCELENMESİ... 3 I. HUKUK

Detaylı