MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NESLİHAN DURU DANIŞMAN YRD. DOÇ.DR. AYŞE GÜL BÖLÜKBAŞI İSTANBUL 2006

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NESLİHAN DURU İSTANBUL 2006

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar Listesi.IV Şekiller Listesi...V Ekler Listesi......VI Kısaltmalar...VII Önsöz....VIII Özet...X Abstract......XI Giriş...1 I TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1.1. Risk Kavramı ve Çeşitleri Sigorta Kavramı Sigorta Türleri Yangın Sigortası Kaza Sigortası Nakliyat Sigortası Makine-Montaj Sigortası Tarım Sigortası Hastalık Sigortası Hayat Sigortası Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortalarının Tanımı Sorumluluğun Hukuki Kaynağı Sorumluluk Sigortalarının Tarihi Gelişimi Sorumluluk Sigortalarının Özellikleri/Çeşitleri Sorumluluk Sigortalarında Riziko Kavramı Sorumluluk Sigortalarında Hasar Sorumluluk Sigortalarının Problemli Noktaları Mesleki Sorumluluk Sigortası Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tanımı..35 I

4 Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tarihi Gelişimi Mesleki Sorumluluk Sigortası Çeşitleri Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası.39 II HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TÜRKİYE DEKİ UYGULAMASI 2.1. Hekimin Sorumluluğunun Tarihi Gelişimi Hekimin Hukuki Sorumluluğu Ceza Hukuku Açısından Hekimin Sorumluluğu Hekimin Kasıtlı Hareketinden Oluşan Cezai Sorumluluğu Hekimin Taksirli Hareketinden Oluşan Cezai Sorumluluğu Medeni Hukuk Açısından Hekimin Sorumluluğu Hekimin Sözleşmesel Sorumluluğu Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu (Haksız Fiil Sorumluluğu) Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Dolayı Sorumluluğu İdare Hukuku Açısından Hekimin Sorumluluğu Sağlık Hizmetinde İdarenin Sorumluluğu Sağlık Hizmetinde Hekimin Şahsi Sorumluluğu Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkında Mesleki Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamadan Doğan Hukuki Sorumluluk(Malpraktis) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Riziko İstisnaları Mesleki Sorumluluk Sigortasında Riziko İstisnaları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Riziko İstisnaları...78 II

5 III HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ UYGULAMALARI 3.1. Avrupa Tek Sigorta Piyasası Avrupa Tek Sigorta Piyasası Hukuki Yapısı Avrupa Tek Sigorta Piyasası nda Tüketicinin Korunması Avrupa da Tıbbi Sorumluluk Hukuku Avrupa da Hekimin Sorumluluğu Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu Avrupa da Hastane Sorumluluğu Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu Hasta Sigortası Avrupa Birliği Ülkeleri Bazında Uygulamalar Avrupa da Tıbbi Sorumluluk Sigortası Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Hekimlerin Sigortalılık Oranları Teminat Kapsamında Olan ve Olmayan Durumlar Teminat Limitleri Hastane Sorumluluk Sigortası Avrupa da Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasında Sektörde Oluşan Krizler ve Reformlar.115 Sonuç Kaynakça III

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Avrupa Ülkelerinde Hekimler Ve Hastaneler (Kamu Ve Özel) İçin Sorumluluk Sigortası Mevcut mudur? Sorumluluk Sigortası İhtiyarimidir? Mecburimidir? Tablo 2: Avrupa Ülkelerinde Tıbbi Sorumluluk Sigortası Teminatı Kapsamında Olmayan Durumlar Tablo 3: Avrupa Ülkelerinde Hekimlerin Sigortalılık Oranları Ve Teminat Limitleri Tablo 4: Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi Tablo 5: Avrupa Ülkelerinde Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Uygulamaları..115 Tablo 6: ABD de Uzmanlık Alanlarına Göre Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluğu Prim Oranlarındaki Artış Tablo 7: California Ve Bazı Eyaletlerin Yıllık Prim Miktarlarının Karşılaştırılması IV

7 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Sorumluluğa Yol Açan Davranış, Zarar Olgusu Ve Talep Görüşü Arasındaki Sigorta Korumasının Zaman Açısından Sınırlanmasına İlişkin Farklar..31 Şekil 2: Mesleki Sorumluluk Sigortası Çeşitleri.38 Şekil 3: Tıbbi Yanlış Uygulama (Medical Malpractice)Oluşumunu Etkileyen Faktörler Şekil 4: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı...73 Şekil 5: Almanya da Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı..114 V

8 EKLERİN LİSTESİ Ek 1: Hasta Hakları Yönetmeliği Ek 2: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası (Malpraktis) Ön Bilgi Formu Ek 3: Professional Indemnity Policy (Medical Malpractice/Practitioners)/Munich Re Ek 4: Professional Indemnity Insurance Proposal/Munich Re Ek 4/A: Professional Indemnity Insurance Proposal Form Medical Malpractice Practitioners Ek 4/B: Professional Indemnity Insurance Proposal Form Medical Malpractice Clinics/Hospitals Ek 4/C: Appendix 3 Ek 4/D: Business: Medical Malpractice Development of Claim No. Last Update Ek 4/E: Appendix 5 Ek 5: Doctors, Dentists, etc Proposal Form for Claims Made Policy / Market form Ek 6: Hospitals, Clinics, Nursing Homes, etc Proposal Form for Indemnification on a Claims Made Basis / Market form Ek 7: Mesleki Sorumluluk Sigortaları Bilgi Formu / Hekimler Ek 8: CEA- The European Insurance Industry 2004 Data / Liability Premium Ek 9: CEA- Complete Data 2002 / Basic Data 2003 Liability Insurance VI

9 KISALTMALAR A.g.e. Adı geçen eser A.g.m Adı geçen makale AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri Bkz. Bakınız C. Cilt fk. Fıkra m. Madde MK Türk Medeni Kanunu MMMS Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası RG Resmi Gazete s. Sayfa S. Sayı SH Türk Sigorta Hukuku SHD Sigorta Hukuku Dergisi SHTD Sigorta Hukuku Türk Derneği TBK Türk Borçlar Kanunu TCK Türk Ceza Kanunu TTK Türk Ticaret Kanunu ÜŞKMMS Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ÜŞKMMSGŞ Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları vb Ve benzeri vd Ve diğeri VII

10 ÖNSÖZ Gelişmekte olan Türk ekonomik sistemi içerisinde, sistemin gelişmesi ve güvenilir bir hale gelmesi açısından sigorta sektörü çok önemli bir etkendir. Sigorta sektöründeki gelişmeler ve iyileşmeler kendini ekonomik sistemde gösterecek ve ekonominin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Dünya sigorta sektörü içinde en önemli yerlerden birine sahip olan sorumluluk sigortaları maalesef Türk sigorta sektöründe yıllardır istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Avrupa Birliği nde sorumluluk hukukuna ve sorumluluk sigortalarına inanılmaz önem verilmektedir. Hiç şüphesiz bunda en büyük etki halkların sorumluluk bilincine varması ve sahip oldukları hakları savunma anlayışlarıdır. Sorumluluk sigortaları alt branşları sayıca bir hayli çoktur. Çalışmamız çerçevesinde hekim mesleki sorumluluk sigortası üzerinde durulacak, konu AB ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Türkiye ve AB ndeki hekim sorumluluğunun hukuki alt yapısı ve sigorta uygulamaları konu edilmiştir. Bu çalışma ile amacım, Türkiye de yeni uygulanmaya başlanan hekim mesleki sorumluluk sigortası alanında Türkiye deki mevcut sistemi ve problemlerini ile AB deki mevcut sistemi ve problemlerini gözler önüne sermektir. Böylelikle Türkiye de bu sigorta branşının daha makul ve karlı koşullarda çalışmasına yardımcı olmaktır. Bu konuyu seçmemde ve çalışmam müddetince her türlü yakın ilgi, teşvik ve yardımlarını gördüğüm danışman hocam, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI na müteşekkirim. Çalışmamın başlangıç aşamasında bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen Milli Reasürans T.A.Ş. Kaza Servisi Müdürü Feridun ÖZÜNAL ve Milli Reasürans T.A.Ş. Trete Servisi Müdürü Y. Kemal ÇUHACI ya teşekkürü borç bilirim. Koç Allianz Endüstriyel Oto-dışı Kaza Departmanı Müdürü Mahmut SARAÇOĞLU na, araştırmam sırasında bana göstermiş olduğu ilgi ve yardımlarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. VIII

11 Çalışmamın, hekimlerin hukuki sorumluluklarının incelenmesi aşamasında bana yol gösteren ve bizzat yardımcı olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Araştırma Görevlisi hocam, Ayşegül SEZGİN e minnettarım. Araştırmamın, AB deki hekim mesleki sorumluluk sigortası bölümü ile ilgili olarak bağlantıya geçtiğim CEA (Comité Européen Des Assurances) / Non-life Insurance Deputy Manager, Hakima Ben AZZOUZ a ve CEA / Support Services Information Manager, Catherine ANGOULVANT a konu ile ilgili CEA dokümanlarından yararlanmamı sağladıkları için ve ilgilerinden ötürü minnetlerimi sunarım. Son olarak, çalışmam süresince manevi desteklerini her zaman yanımda hissettiğim aileme müteşekkirim. İstanbul, Haziran 2006 Neslihan DURU IX

12 ÖZET Geniş meslek grupları için ve bunların çeşitli sorumlulukları için değişik özelliklere sahip ürünler ve hizmetler sigorta sektörü tarafından profesyonel meslek sahiplerine sunulmaktadır. Sorumluluk sigortaları çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan ve bu çalışmanın bir sınırı olması gerektiğinden çalışmada hekim mesleki sorumluluk sigortası işlenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye de yeni uygulanmaya başlayan hekim mesleki sorumluluk sigortası alanında Türkiye deki mevcut sistem ve sorunları ile AB deki mevcut sistem ve sorunlarının açıklanmasıdır. Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimler ve diğer sağlık görevlileri için mesleklerini icra ederken mesleki faaliyetleri sonucunda hastalarına verebilecekleri zararların tazmini aşamasında kendi ekonomik durumlarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesidir. Ancak ilerleyen zamanla birlikte tıbbi hizmet sunan kişi ve kuruluşlara karşı yöneltilen dava ve tazminat talepleri çok artmıştır. Bunun etkisiyle primlerde yükselmektedir. Sigorta sektöründeki olumsuz koşullar ABD de pek çok sigorta şirketinin bu sektörden çekilmesine yol açmıştır. AB ne üye ülkelerde de ABD dekine benzer problemler oluşmaktadır. Krizli durumlardan kurtulabilmek için hukuk sistemlerinde ve sigorta sistemlerinde reformlar yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Hekim mesleki sorumluluk sigortalarının yasalarda ilgili çalışmalar yapılmadan uygulanmaya çalışılması pek çok soruna yol açacaktır. Bundan dolayı bu sigorta türleri istenilen verimlilik ve etkinlikte çalışamayabilir. Sistem oluşturulurken hukuki önlemler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. X

13 ABSTRACT Products and services with varying specifications for a wide scale of professions and their liabilities are being presented by insurance industry to business keepers. Since liability insurance have a large spectrum of topics and this dissertation has to have a specialty, the topic of this research has been set as medical malpractice liability insurance. The aim of this research is an investigation on medical malpractice liability insurance which has recently been applied in Turkey, is to observe the existing system and its problems in Turkey and in EU (European Union). The medical malpractice liability insurance is to confrontation of the economic damages of a physician or health care provider while paying the compensations due to the malpractices they execute while performing a professional service. Medical malpractice liability insurance system is the primary funding mechanism for defending medical malpractice claims and indemnifying successful negligence lawsuits. However, the number of malpractice claims has recently been incrementing and the size of awards has grown even more rapidly. With the effects of these reasons medical malpractice premium has increased. Because of these unfavorable conditions many liability insurers has been quitting writing new and existing medical malpractice liability insurance policies in USA. The member countries of EU have some problems about medical liability system and its insurance, like USA. They rapidly need reforms which are about tort law and insurance system. Without having been made the necessary changes in code of laws, the application of the medical malpractice liability insurance will cause of a lot of problems. Because of this, liability insurances will not catch the expected efficiency and effectiveness. While the system is being set up the legal prevention and necessary systematic construction should be constructed. XI

14 GİRİŞ Tarihsel gelişim olarak sorumluluk sigortaları kaza sigortalarının bir parçasıdır ve onunla paralel olarak gelişim göstermiştir. Sorumluluk sigortalarının oluşumu sorumluluk hukukunun gelişimi ile eş zamanlı gerçekleşmiştir. Sorumluluk sigortaları ülkeden ülkeye sosyal ve ekonomik gelişmelere orantılı olarak farklı süreçlerde ve şekillerde oluşmuştur. Sorumluluk sigortaları çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı araştırmamızı sınırlandırarak, mesleki sorumluluk sigortalarından hekim mesleki sorumluluk sigortasının incelenmesine karar verilmiştir. Mesleki sorumluluk sigortaları Avrupa da yüz yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır ancak Türkiye de henüz bu sigorta branşı genel şartları tasarı halinde bulunmaktadır. Türkiye de henüz uygulanmaya başlanan hekim mesleki sorumluluk sigortası bizler için yeni bir sigorta branşıdır. İlk yıllarında bir takım zorluklarla karşılaşılması doğaldır. Bu çalışma ile amacımız, hekim mesleki sorumluluk sigortasının Türkiye de sorunsuz işlemesine yardımcı olacak bir çalışma ortaya çıkarmaktır. Mesleki sorumluluğun dayanak noktası, kişiye iştigal ettiği meslek ile ilgili yüklenmiş olan özel özen gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması sonucu veya kişinin mesleki kapasitesi dâhilinde kusurlu, eksik ve yanlış hareket etmesi durumunda üçüncü kişilerin maruz kalacağı zarardır. Mesleki sorumluluk sigortası, işini icra ederken ihmal, hata, unutma, atlama gibi hareketlerin verdiği zararlar sonucunda açılabilecek davaların masraflarına ve dava sonucunda ödenmesine karar verilen tazminat ile oluşabilecek ekonomik kayıplara teminat veren bir sigorta branşıdır. Sigorta sektörü geniş meslek grupları için ve bunların çeşitli sorumlulukları için değişik özelliklere sahip ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Bu sınırlı çalışmada hepsini detaylı olarak anlatmak mümkün olmadığından dolayı sadece başlıkları itibariyle değinilmiştir. Detaylı olarak incelenmeye çalışılan branş hekim mesleki sorumluluk sigortasıdır. 1

15 Hekim mesleki sorumluluk sigortası Türkiye de çok yeni olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünün bir hayli gelişmiş olduğu AB de teorinin nasıl olduğuna ve uygulamanın işleyişine değinilerek konu farklı bir açıdan ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye de ve AB de öncelikli olarak hekimin hukuki sorumluluğuna yer verilmiştir. Hekimin hukuki açıdan sorumluluklarının ne olduğu belirlendikten sonra, hangi sorumlulukları için sigorta teminatı bulabildikleri açıklanmıştır. Tezin araştırma aşamasında, üniversite kütüphanelerinden ve bazı kurumların kütüphane ve arşivlerinden faydalanılmıştır. Marmara Üniversitesi Göztepe-Merkez Kütüphanesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tez arşivinden, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi nden, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kütüphanesi nden, Koç Allianz özel kütüphanesinden, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin kütüphanesinden ve Milli Reasürans T.A.Ş. kütüphanesinden yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak, CEA ile bağlantıya geçilerek konumuz ile ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılmıştır. Ayrıca, ABD deki uzman kişilerle bağlantıya geçilip konu ile ilgili makalelerinden faydalanılmıştır. Tez, giriş ve sonuç hariç 3 ana bölümden meydana gelmektedir. Tezin birinci bölümünde temel kavramsal açıklamalar verilerek risk, sigorta, sigorta türleri tanımları kısaca verilmiştir. Amaç konunun ilerleyen kısımlarında kavram kargaşası yaşanmasını engellemektir. Birinci bölümde ayrıca, sorumluluk sigortaları incelenmiş ve tanımı, hukuki kaynağı, tarihi gelişimi, özellikleri, riziko kavramı, hasar ve sorumluluk sigortalarının problemli noktaları anlatılmıştır. Buna ek olarak, mesleki sorumluluk sigortalarının ve hekim mesleki sorumluluk sigortalarının tanımları, tarihi süreçleri açıklanarak konu ele alınmıştır. İkinci bölümde, hekim mesleki sorumluluk sigortalarının Türkiye deki uygulaması incelenmiştir. Hekimin hukuki sorumluluğu ceza hukuku, medeni hukuk ve idare hukuku açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra, hekim mesleki sorumluluk sigortasının mevcut uygulanış şekli konu edilmiştir. Hekim mesleki sorumluluk sigortası konusu içinde can alıcı bir öneme sahip olan rizikonun gerçekleşme zamanı yine ikinci bölüm içinde incelenmektedir. Son olarak, mesleki sorumluluk ve hekim sorumluluk sigortaları için riziko istisnaları açıklanmaya çalışılmıştır. 2

16 Tezin üçüncü ve son bölümünde ise, hekim mesleki sorumluluk sigortasının Avrupa daki uygulamaları ele alınmıştır. Öncelikli olarak, Avrupa Tek Sigorta Piyasası kavramının hukuki yapısı ve tüketicinin korunması konularına yer verilmiştir. Sonraki aşamada ise, Avrupa daki tıbbi sorumluluk hukuku hekimin ve hastanenin sorumluluğu olarak ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Avrupa da tıbbi sorumluluk sigortaları da aynı şekilde hekim-hastane ayrımı yapılarak konu edilmiştir. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar tablolarla daha detaylı incelenmektedir. Bir sonraki aşamada ise, Avrupa hekim mesleki sorumluluk sigortasında rizikonun gerçekleşme zamanı açıklanmış ve böylelikle ikinci bölümdeki aynı konu ile karşılaştırılması imkânı sunulmuştur. Son aşamada, bu sigorta branşının Avrupa daki ve ABD deki krizleri ve bu krizlerin aşılabilmesi için başvurulan reform yöntemleri ele alınmıştır. 3

17 I-TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1.1. Risk Kavramı ve Çeşitleri Literatürde risk kavramının çeşitli tanımlamaları bulunmaktadır. Aşağıda risk ile ilgili tanımlar yer almaktadır. Sonuçların tahmin edilememesi risk olarak tanımlanır. Risk, zarara uğramayla ilgili belirsizliktir. Risk, beklenen veya umulan bir sonuçtan ters yönde bir sapmanın olası olduğu bir durumdur. Outreville, riskin hem hasar olasılığı hem de tehlikeleri ifade ettiğini belirtmektedir. 1 Williams ve Heins ikilisinin Risk Yönetimi ve Sigorta adlı kitabında da Literatürde, risk farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kesin bir tanımı olmamakla birlikte, belirli bir zamanda belirli bir durumda gerçekleşebilecek sonuçların değişimidir. Sadece bir sonuç söz konusu ise, değişim ve dolayısıyla risk sıfırdır. Birçok sonuç söz konusu ise risk sıfır değildir, değişim arttıkça risk artar. 2 şeklin de tanımlanmaktadır da Amerikan Risk ve Sigorta Birliği nin sigorta terminolojisi komisyonunun kabul ettiği tanım: Risk iki veya daha fazla olasılığın olduğu sonuçlardaki belirsizliği ifade eder. Risk nasıl tanımlanırsa tanımlansın, varlığıyla her zaman ekonomik faaliyetleri etkiler ve bu yüzden kaynakların kullanımını ve uluslararası ekonomik gelişmeleri kısıtlar. 1 OUTREVILLE, F.J., Theory and Practice of Insurance, Kluwer Academic Publishers, London, 1998, p.2. 2 WILLIAMS, C.Arthur Jr.; HEINS, Richard M., Risk Management and Insurance, 5 th Edition, McGraw-Hill Book Company, USA,1985, p.14. 4

18 Risk tehlikedir ve gerçekleştiği zaman zararlara neden olur. Kişi veya kurumlar risk gerçekleşince maddi ve manevi olarak zarara uğramaktadırlar. İnsanlar, gelecekte karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini güvence altına alma ve risk gerçekleştiğinde ise en az zararla bu durumu atlatmayı amaç edinmişlerdir. Risk her yerde ve sürekli olarak değişerek karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de risk çeşitlerini sınıflandırmak bir hayli güçtür. Riskleri sınıflandırmada, Spekülatif Riskler ve Gerçek Riskler ayrımı yapılmaktadır. Spekülatif risklerde kaybetme riskine karşı zenginleşme beklentisi vardır. Spekülatif riskte kazanma ve kaybetme olasılığı birliktedir. Bu nedenle spekülatif risklerin yönetimi sigorta konusu değildir. Gerçek riskler ise kesin zarar getiren risklerdir. Zarar gerçekleştiğinde kişinin ekonomik gücünü azaltır. Bu riskler sigortanın konusudur. Etki alanlarına göre riskler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Temel Riskler ve Özel Risklerdir. Temel riskler gerçekleştiklerinde geniş kitleleri etkileyen, katastrofik nitelikte olan risklerdir. Özel riskler ise bireysel niteliktedirler. Kişilerin karşılaştığı sıradan hırsızlık, kaza, hastalık, ölüm gibi risklerdir. Gerçekleşmesine etki eden faktörlere göre riskler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Fiziksel Riskler ve Moral Risklerdir. Fiziksel risklerde, riskin gerçekleşmesine neden olan etkenler fizikseldir. Moral riskler ise sigortalının ahlaki yapısına bağlıdır. Bu tür risklere de sigorta güvencesi verilemez. İnsanlar yaşamlarını ve zaten sınırlı olan kaynaklarını tehdit eden riskler karşısında değişik önlemler alma yollarına başvurmaktadırlar. Çağdaş insan olabildiği ölçüde risklerden kaçınan ve güvenli yaşam biçimini benimseyen insandır. Çağdaş toplumlarda insanlar, yaşamın getirdiği çeşitli risklere karşı birleşerek, uğrayacakları kayıpları aralarında bölüşmeleri fikri ile ortaya çıkan sigorta olgusu, geçmişten günümüze çok büyük ve önemli aşamalar kaydetmiş ve günümüzde evrensel bir boyut kazanmıştır. Sigortacılığın finansal sistemdeki temel fonksiyonu riskin minimum kılınması ya da elimine edilmesidir. Bu alanda işletme yöneticilerine inanılmaz fırsatlar ve stratejiler sunmaktadır. Şirketler sağladıkları sigorta teminatlarının devamlılığı için, risk 5

19 yönetimi uygulamalarına ve geliştirilen alternatif yöntemler üzerine gittikçe artan bir ilgi göstermektedir. İşletmelerin, risklerin kaynaklarını belirledikten sonra, fiziksel kayba neden olan risk kaynaklarını kontrol edilemeyen olaylar ve kontrol edilebilen olaylar şeklinde ayırarak riskleri yönetmeleri gerekir. 3 Kontrol edilemeyen olaylar; savaş, terör, doğal afetler gibi katastrofik olaylardır. Bu gibi olaylar şirketin kontrolü dışında değişmektedirler. Fakat günümüzde savaş dışında gelişen olayların şirketlerin aktifleri ve faaliyetlerine etkileri artık kontrol edilebilmektedirler. Kontrol edilebilen olaylar ise çevresel felaketler, sağlık, güven ihmalleri, mahkeme masrafları gibi olaylardır. İşletmeler riskleri tanımladıktan sonra değerlendirme aşamasına geçmektedirler. Daha sonraki aşamada ise risklerin nasıl yönetileceği ele alındığından riskler 4 ; i. Üstlenilebilir, ii. Transfer edilebilir, iii. Paylaşılabilir. Sigortacılıkta risklerin sınıflandırılmasında değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır. Burada ki ilk sınıflandırmada, Aktüeryal Riskler ve Finansal Riskler bulunmaktadır. İkinci olarak da Sistematik Riskler ve Sistematik Olmayan Riskler ayrımı yapılmıştır. Aktüerler derneği tarafından aktüeryal riskler C 1, C 2, C 3 ve C 4 riskleri olarak sınıflandırılmıştır. 5 C 1 riskleri aktif riskleridir. Sigorta şirketlerinin fonlarından ödünç alanların şirkete borçlarını ödeyememe olasılığından ya da sigorta şirketinin yatırım aktifinin pazar değerinin azalmasından ortaya çıkar. 3 COLLINS, Michael, Introduction to Insurance, 4 th Edition, Witherby & Co. Ltd., New York, 1990, p BERK, Niyazi, Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Emek Sigorta, İstanbul, 1992, Ss OLDFIED, George S.; SANTOMERO, Anthong M., The Place of Risk Management in Financial Institutions, The Wharton School, University of Pennsylvania, S, 1995, p.12. 6

20 C 2 riskleri fiyatlandırma riskleridir. Eğer sigorta şirketinin fiyatlandırması yetersiz tahminlere göre yapılmışsa, poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini yerine getiremez. C 3 riskleri aktif-pasif denkliği riskleridir. Bu dengeyi dalgalı faiz oranları ve enflasyon oranları bozabilir. Şirketin mali yapısı bozulur ve iflas edebilir. C 4 riskleri çeşitli risklerdir. Bu tür riskler şirketlerin önsezi ve idare yeteneğinin ötesindedirler. Vergi sisteminde ve düzenleyici tüzüklerde meydana gelen değişiklikler, iyi eğitilmemiş elemanlar, satış acentesinin görevi kötüye kullanması vb. risklerdir. Şirketlerin finansal riskleri, kredilerinin süresi veya döviz riskinin doğurduğu kayıplar ile ölçülmektedir. Sigorta sektörünün bu tür riskler için sınırlı kapasitesi bulunmaktadır. Sistematik risk veya pazar riski veya çeşitlendirilemeyen risk, finansal varlığın bağlı olduğu ticari kurumun kendi dinamiklerinden değil savaş, enflasyon, durgunluk ve yüksek faiz oranları gibi tüm şirketleri etkileyen tamamen dış etkenlerden kaynaklanan bir risktir. Makro ekonomik riskler ve politik riskler olarak ikiye ayrılır. Makro ekonomik riskler; faiz oranı riskleri, kredi riskleri, kur riskleri, likidite riskleri, ülke riskleridir. Politik risk faktörleri ise, seçim sistemi, dış politika gelişmeleri, gündemdeki değişmeler gibi faktörlerdir. Sistematik olmayan risk, şirketin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanır ve bu riskler kaynaklarda yapılan değişikliklerle ve yönlendirmelerle kontrol edilebilir hatta yok edilebilirler. Sistematik olmayan riskler de teknik riskler ve finansal riskler olarak ikiye ayrılır. Teknik riskler sigorta teminatları, sermaye yeterliliği (solvency) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Finansal riskler ise mali yatırımlar, sigortalı fonlar ve garanti edilen teknik kâr olarak sınıflandırılmaktadır. 7

21 1.2. Sigorta Kavramı Risk insan yaşamının her evresinde mevcuttur ve riskin kendini ne zaman, nerede ve ne şekilde göstereceği bilinmemektedir. Geçmişten günümüze insanların canlarını ve mallarını tehdit eden olaylar artarak devam etmiştir. İnsanlar kazandıklarını biriktirerek meydana gelebilecek parasal zararların karşılanmasına çalışabilirler fakat her durumda zarar karşılanamayabilir. Öyleyse zarar, zarara uğrayan tarafından tek başına karşılanması yerine, aynı zarar ihtimali ile karşılaşabilecek kişiler tarafından birlikte karşılanabilir. Sigorta, zararın bu şekilde karşılanmasına verilen addır. Sigorta, bireylerin hayatta bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarar ve masrafa sebep olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma gereksiniminden doğmuştur. 6 Sigortanın amacına ulaşabilmesi için aynı veya benzer tehlikelerle karşı karşıya bulunan kişilerin bir araya getirilmeleri ve tehlikeye katılmalarının sağlanması yani tehlike iştirakinin sağlanması gerekir. Sigortanın varlığından bahsedebilmek için, sigorta ettirenin sigorta güvencesini elde etmek üzere sigortacıya karşı talep hakkına sahip olması gerekir. 7 Sigorta beklenmedik olaylar karşısında kişilere, şirketlere ya da diğer varlıklara finansal koruma sağlar. Günümüzde bazı sigorta çeşitleri kanunla zorunlu kılınırken, bazıları da ihtiyaridir. Sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunan sigortacı, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunmaktadır. Sigortalı, sigorta sözleşmesinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişiler olabileceği gibi farklı kişilerde olabilirler. Sigorta ettirenden alınan prim ile sigortacı poliçe hamilinin ya da mağdurun muhtemel bir olay sonucunda meydana gelebilecek zararını ya sağladığı hizmetlerle ya da tazminat ödeyerek güvence altına almaktadır. 6 KENDER, Rayegân, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, 7.Bası, Beta Basım, İstanbul, 2001, s.1. 7 ÜNAN, Samim, İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, Beta Basım, İstanbul, 1998, s.7. 8

22 Türk Ticaret Kanununun Beşinci Kitabında Sigorta Hukuku bölümünde, sigorta tanımlanmıştır. TTK nun 1263.m.de sigorta şöyle tanımlanmaktadır; Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir riskin) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli birtakım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır. Sigortacı, riskin iyi dağıtılabilmesi için gerekli sayıda ki poliçe hamiline ulaşmalıdır. Bazen insanlar uzun yıllar sigorta yaptırmalarına ve prim ödemelerine karşın hiçbir hasar talebinde bulunmamaktadırlar. Diğer yandan bazı kişilerde ödedikleri primlere oranla, kayıpları için çok yüksek meblağlarda tazminat almaktadırlar. Sigortacı için sigortalı olayın rizikosunun hesaplanabilir olması çok önemlidir. İstatistiksel veriler, risk profili ile ilgili bilgiler aktüer hesaplamalar için gereklidir. Sonuçta sigortacının da sermayesi sınırsız değildir. Hangi risklerin teminat kapsamında olacağı ve bu riskler için sigorta ettirenden alınacak olan primin hesaplanmasında çok dikkatli olunmalıdır. Her şey sigortalanabilir mi? Kişilere sigorta teminatı sağlanırken neyin sigortalanabilir ya da sigortalanamaz olduğuna karar vermek çok zordur. Bir riskin sigortalanabilir olması için; 8 Gelecekte faaliyet alanı olarak ortaya çıkması muhtemel olayın büyük sayılar ile ifade edilebilir olması gerekir. Gelecekte ortaya çıkacak olayın belirsizliğinin olması gerekir. Muhtemel ve gerçek talepler arasındaki istikrarlı dengeyi devam ettirebilmek için havuzun büyük ve yeteri kadar çeşitlendirilmiş olması gerekmektedir. Sigortacının ve sigorta sektörünün finansal gücünün karşılığı olmalıdır. Aynı rizikolarla karşılaşma olasılığı olan kişilerin ortak bir dayanışması şeklinde başlayan sigorta işlemleri zaman geçtikçe büyüyen, kredi olanakları yaratan, 8 CEA, Between Public and Private Insurance Solutions For a Changing Society, 2005, p.6. 9

23 içinde bulunduğu ekonomilere yön vererek uluslararası faaliyetlere yol açan bir sektör fonksiyonuna sahip olmuştur. Girişimcilerin üstlenmiş olduğu riskler, kısmen kendileri de birer girişimci olan sigortacılarca üstlenilmektedir. Dolayısıyla, sigortacılığın gelişmesiyle birlikte, diğer girişimcilerin üstlendiği risklerin azalmasına paralel olarak müteşebbis sayısı ve dolayısıyla ticari hayatın geliştiğini söylemek yanlış olmasa gerek Sigorta Türleri İnsanların sürekli gelişen ve geliştikçe de çok farklı risklerle karşı karşıya kaldıkları dünyada sigorta şirketleri de çok farklı branşlarda hizmetler vermektedirler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ayrım, Hayat (Life) Branşı ve Hayat-Dışı (Non- Life) Branşıdır. Hayat-dışı branşlarda da Mal ve Sorumluluk sigortaları arasındaki farklılıklar yine önemli bir ayrımdır Yangın Sigortası Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dâhildir. Fransız sigortacı Gautier, yangın hasarını, yangına dönen veya dönmeye müsait olan anormal bir ateş veya alevin meydana getirdiği zarar diye tanımlamaktadır YAVAŞİ, Mahmut, Avrupa Birliği Tek Sigorta Pazarı ve Hukuku, Reasürör Dergisi, S.38, s AKATLI, Cengiz, Yangına Karşı Sigorta ve Yangın Reasüransı, İstanbul, 1985, s

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ ile ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TEZİ Fatma Esin KILINÇ Tez Danışmanı

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL 2007 00010 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN Gökçe Nezihe EVREN

Detaylı

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SĐGORTACILIĞI SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN ŞĐRKETLERĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ Hazırlayan Ufuk YILDIZ Đşletme

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ DUYGU TUNALIOĞLU TEZGEL TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2.

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...iii ÖZ/ABCTRAC... vi ÖNSÖZ...vii TABLOLAR...viii GRAFİKLER... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM... 5 1. SİGORTA NIN TANIMI, TEMEL KAVRAMI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ... 5 1.1.

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI 1 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta 1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2012 1 BİRİNCİ GÜN...6 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...7 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 7 1.2. Sigortanın Tarihi... 8 1.2.1. Dünyada

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Gül Kırımlı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI Perçem Başak HIZLI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ Zeynep KIZILGEÇİT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur Tarih: Nisan 2014 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Y. Kemal ÇUHACI ÜYE Özlem CİVAN ÜYE Kaan ACUN ÜYE Muhittin KARAMAN ÜYE Güneş KARAKOYUNLU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ekim 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı