MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NESLİHAN DURU DANIŞMAN YRD. DOÇ.DR. AYŞE GÜL BÖLÜKBAŞI İSTANBUL 2006

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NESLİHAN DURU İSTANBUL 2006

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar Listesi.IV Şekiller Listesi...V Ekler Listesi......VI Kısaltmalar...VII Önsöz....VIII Özet...X Abstract......XI Giriş...1 I TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1.1. Risk Kavramı ve Çeşitleri Sigorta Kavramı Sigorta Türleri Yangın Sigortası Kaza Sigortası Nakliyat Sigortası Makine-Montaj Sigortası Tarım Sigortası Hastalık Sigortası Hayat Sigortası Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortalarının Tanımı Sorumluluğun Hukuki Kaynağı Sorumluluk Sigortalarının Tarihi Gelişimi Sorumluluk Sigortalarının Özellikleri/Çeşitleri Sorumluluk Sigortalarında Riziko Kavramı Sorumluluk Sigortalarında Hasar Sorumluluk Sigortalarının Problemli Noktaları Mesleki Sorumluluk Sigortası Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tanımı..35 I

4 Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tarihi Gelişimi Mesleki Sorumluluk Sigortası Çeşitleri Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası.39 II HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TÜRKİYE DEKİ UYGULAMASI 2.1. Hekimin Sorumluluğunun Tarihi Gelişimi Hekimin Hukuki Sorumluluğu Ceza Hukuku Açısından Hekimin Sorumluluğu Hekimin Kasıtlı Hareketinden Oluşan Cezai Sorumluluğu Hekimin Taksirli Hareketinden Oluşan Cezai Sorumluluğu Medeni Hukuk Açısından Hekimin Sorumluluğu Hekimin Sözleşmesel Sorumluluğu Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu (Haksız Fiil Sorumluluğu) Hekimin Vekâletsiz İş Görmeden Dolayı Sorumluluğu İdare Hukuku Açısından Hekimin Sorumluluğu Sağlık Hizmetinde İdarenin Sorumluluğu Sağlık Hizmetinde Hekimin Şahsi Sorumluluğu Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkında Mesleki Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamadan Doğan Hukuki Sorumluluk(Malpraktis) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Riziko İstisnaları Mesleki Sorumluluk Sigortasında Riziko İstisnaları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Riziko İstisnaları...78 II

5 III HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ UYGULAMALARI 3.1. Avrupa Tek Sigorta Piyasası Avrupa Tek Sigorta Piyasası Hukuki Yapısı Avrupa Tek Sigorta Piyasası nda Tüketicinin Korunması Avrupa da Tıbbi Sorumluluk Hukuku Avrupa da Hekimin Sorumluluğu Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu Avrupa da Hastane Sorumluluğu Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu Hasta Sigortası Avrupa Birliği Ülkeleri Bazında Uygulamalar Avrupa da Tıbbi Sorumluluk Sigortası Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Hekimlerin Sigortalılık Oranları Teminat Kapsamında Olan ve Olmayan Durumlar Teminat Limitleri Hastane Sorumluluk Sigortası Avrupa da Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasında Sektörde Oluşan Krizler ve Reformlar.115 Sonuç Kaynakça III

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Avrupa Ülkelerinde Hekimler Ve Hastaneler (Kamu Ve Özel) İçin Sorumluluk Sigortası Mevcut mudur? Sorumluluk Sigortası İhtiyarimidir? Mecburimidir? Tablo 2: Avrupa Ülkelerinde Tıbbi Sorumluluk Sigortası Teminatı Kapsamında Olmayan Durumlar Tablo 3: Avrupa Ülkelerinde Hekimlerin Sigortalılık Oranları Ve Teminat Limitleri Tablo 4: Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi Tablo 5: Avrupa Ülkelerinde Rizikonun Gerçekleşme Zamanı Uygulamaları..115 Tablo 6: ABD de Uzmanlık Alanlarına Göre Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluğu Prim Oranlarındaki Artış Tablo 7: California Ve Bazı Eyaletlerin Yıllık Prim Miktarlarının Karşılaştırılması IV

7 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Sorumluluğa Yol Açan Davranış, Zarar Olgusu Ve Talep Görüşü Arasındaki Sigorta Korumasının Zaman Açısından Sınırlanmasına İlişkin Farklar..31 Şekil 2: Mesleki Sorumluluk Sigortası Çeşitleri.38 Şekil 3: Tıbbi Yanlış Uygulama (Medical Malpractice)Oluşumunu Etkileyen Faktörler Şekil 4: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı...73 Şekil 5: Almanya da Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleşme Zamanı..114 V

8 EKLERİN LİSTESİ Ek 1: Hasta Hakları Yönetmeliği Ek 2: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası (Malpraktis) Ön Bilgi Formu Ek 3: Professional Indemnity Policy (Medical Malpractice/Practitioners)/Munich Re Ek 4: Professional Indemnity Insurance Proposal/Munich Re Ek 4/A: Professional Indemnity Insurance Proposal Form Medical Malpractice Practitioners Ek 4/B: Professional Indemnity Insurance Proposal Form Medical Malpractice Clinics/Hospitals Ek 4/C: Appendix 3 Ek 4/D: Business: Medical Malpractice Development of Claim No. Last Update Ek 4/E: Appendix 5 Ek 5: Doctors, Dentists, etc Proposal Form for Claims Made Policy / Market form Ek 6: Hospitals, Clinics, Nursing Homes, etc Proposal Form for Indemnification on a Claims Made Basis / Market form Ek 7: Mesleki Sorumluluk Sigortaları Bilgi Formu / Hekimler Ek 8: CEA- The European Insurance Industry 2004 Data / Liability Premium Ek 9: CEA- Complete Data 2002 / Basic Data 2003 Liability Insurance VI

9 KISALTMALAR A.g.e. Adı geçen eser A.g.m Adı geçen makale AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri Bkz. Bakınız C. Cilt fk. Fıkra m. Madde MK Türk Medeni Kanunu MMMS Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası RG Resmi Gazete s. Sayfa S. Sayı SH Türk Sigorta Hukuku SHD Sigorta Hukuku Dergisi SHTD Sigorta Hukuku Türk Derneği TBK Türk Borçlar Kanunu TCK Türk Ceza Kanunu TTK Türk Ticaret Kanunu ÜŞKMMS Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ÜŞKMMSGŞ Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları vb Ve benzeri vd Ve diğeri VII

10 ÖNSÖZ Gelişmekte olan Türk ekonomik sistemi içerisinde, sistemin gelişmesi ve güvenilir bir hale gelmesi açısından sigorta sektörü çok önemli bir etkendir. Sigorta sektöründeki gelişmeler ve iyileşmeler kendini ekonomik sistemde gösterecek ve ekonominin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Dünya sigorta sektörü içinde en önemli yerlerden birine sahip olan sorumluluk sigortaları maalesef Türk sigorta sektöründe yıllardır istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Avrupa Birliği nde sorumluluk hukukuna ve sorumluluk sigortalarına inanılmaz önem verilmektedir. Hiç şüphesiz bunda en büyük etki halkların sorumluluk bilincine varması ve sahip oldukları hakları savunma anlayışlarıdır. Sorumluluk sigortaları alt branşları sayıca bir hayli çoktur. Çalışmamız çerçevesinde hekim mesleki sorumluluk sigortası üzerinde durulacak, konu AB ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Türkiye ve AB ndeki hekim sorumluluğunun hukuki alt yapısı ve sigorta uygulamaları konu edilmiştir. Bu çalışma ile amacım, Türkiye de yeni uygulanmaya başlanan hekim mesleki sorumluluk sigortası alanında Türkiye deki mevcut sistemi ve problemlerini ile AB deki mevcut sistemi ve problemlerini gözler önüne sermektir. Böylelikle Türkiye de bu sigorta branşının daha makul ve karlı koşullarda çalışmasına yardımcı olmaktır. Bu konuyu seçmemde ve çalışmam müddetince her türlü yakın ilgi, teşvik ve yardımlarını gördüğüm danışman hocam, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI na müteşekkirim. Çalışmamın başlangıç aşamasında bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen Milli Reasürans T.A.Ş. Kaza Servisi Müdürü Feridun ÖZÜNAL ve Milli Reasürans T.A.Ş. Trete Servisi Müdürü Y. Kemal ÇUHACI ya teşekkürü borç bilirim. Koç Allianz Endüstriyel Oto-dışı Kaza Departmanı Müdürü Mahmut SARAÇOĞLU na, araştırmam sırasında bana göstermiş olduğu ilgi ve yardımlarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. VIII

11 Çalışmamın, hekimlerin hukuki sorumluluklarının incelenmesi aşamasında bana yol gösteren ve bizzat yardımcı olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Araştırma Görevlisi hocam, Ayşegül SEZGİN e minnettarım. Araştırmamın, AB deki hekim mesleki sorumluluk sigortası bölümü ile ilgili olarak bağlantıya geçtiğim CEA (Comité Européen Des Assurances) / Non-life Insurance Deputy Manager, Hakima Ben AZZOUZ a ve CEA / Support Services Information Manager, Catherine ANGOULVANT a konu ile ilgili CEA dokümanlarından yararlanmamı sağladıkları için ve ilgilerinden ötürü minnetlerimi sunarım. Son olarak, çalışmam süresince manevi desteklerini her zaman yanımda hissettiğim aileme müteşekkirim. İstanbul, Haziran 2006 Neslihan DURU IX

12 ÖZET Geniş meslek grupları için ve bunların çeşitli sorumlulukları için değişik özelliklere sahip ürünler ve hizmetler sigorta sektörü tarafından profesyonel meslek sahiplerine sunulmaktadır. Sorumluluk sigortaları çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan ve bu çalışmanın bir sınırı olması gerektiğinden çalışmada hekim mesleki sorumluluk sigortası işlenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye de yeni uygulanmaya başlayan hekim mesleki sorumluluk sigortası alanında Türkiye deki mevcut sistem ve sorunları ile AB deki mevcut sistem ve sorunlarının açıklanmasıdır. Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimler ve diğer sağlık görevlileri için mesleklerini icra ederken mesleki faaliyetleri sonucunda hastalarına verebilecekleri zararların tazmini aşamasında kendi ekonomik durumlarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesidir. Ancak ilerleyen zamanla birlikte tıbbi hizmet sunan kişi ve kuruluşlara karşı yöneltilen dava ve tazminat talepleri çok artmıştır. Bunun etkisiyle primlerde yükselmektedir. Sigorta sektöründeki olumsuz koşullar ABD de pek çok sigorta şirketinin bu sektörden çekilmesine yol açmıştır. AB ne üye ülkelerde de ABD dekine benzer problemler oluşmaktadır. Krizli durumlardan kurtulabilmek için hukuk sistemlerinde ve sigorta sistemlerinde reformlar yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Hekim mesleki sorumluluk sigortalarının yasalarda ilgili çalışmalar yapılmadan uygulanmaya çalışılması pek çok soruna yol açacaktır. Bundan dolayı bu sigorta türleri istenilen verimlilik ve etkinlikte çalışamayabilir. Sistem oluşturulurken hukuki önlemler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. X

13 ABSTRACT Products and services with varying specifications for a wide scale of professions and their liabilities are being presented by insurance industry to business keepers. Since liability insurance have a large spectrum of topics and this dissertation has to have a specialty, the topic of this research has been set as medical malpractice liability insurance. The aim of this research is an investigation on medical malpractice liability insurance which has recently been applied in Turkey, is to observe the existing system and its problems in Turkey and in EU (European Union). The medical malpractice liability insurance is to confrontation of the economic damages of a physician or health care provider while paying the compensations due to the malpractices they execute while performing a professional service. Medical malpractice liability insurance system is the primary funding mechanism for defending medical malpractice claims and indemnifying successful negligence lawsuits. However, the number of malpractice claims has recently been incrementing and the size of awards has grown even more rapidly. With the effects of these reasons medical malpractice premium has increased. Because of these unfavorable conditions many liability insurers has been quitting writing new and existing medical malpractice liability insurance policies in USA. The member countries of EU have some problems about medical liability system and its insurance, like USA. They rapidly need reforms which are about tort law and insurance system. Without having been made the necessary changes in code of laws, the application of the medical malpractice liability insurance will cause of a lot of problems. Because of this, liability insurances will not catch the expected efficiency and effectiveness. While the system is being set up the legal prevention and necessary systematic construction should be constructed. XI

14 GİRİŞ Tarihsel gelişim olarak sorumluluk sigortaları kaza sigortalarının bir parçasıdır ve onunla paralel olarak gelişim göstermiştir. Sorumluluk sigortalarının oluşumu sorumluluk hukukunun gelişimi ile eş zamanlı gerçekleşmiştir. Sorumluluk sigortaları ülkeden ülkeye sosyal ve ekonomik gelişmelere orantılı olarak farklı süreçlerde ve şekillerde oluşmuştur. Sorumluluk sigortaları çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı araştırmamızı sınırlandırarak, mesleki sorumluluk sigortalarından hekim mesleki sorumluluk sigortasının incelenmesine karar verilmiştir. Mesleki sorumluluk sigortaları Avrupa da yüz yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır ancak Türkiye de henüz bu sigorta branşı genel şartları tasarı halinde bulunmaktadır. Türkiye de henüz uygulanmaya başlanan hekim mesleki sorumluluk sigortası bizler için yeni bir sigorta branşıdır. İlk yıllarında bir takım zorluklarla karşılaşılması doğaldır. Bu çalışma ile amacımız, hekim mesleki sorumluluk sigortasının Türkiye de sorunsuz işlemesine yardımcı olacak bir çalışma ortaya çıkarmaktır. Mesleki sorumluluğun dayanak noktası, kişiye iştigal ettiği meslek ile ilgili yüklenmiş olan özel özen gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması sonucu veya kişinin mesleki kapasitesi dâhilinde kusurlu, eksik ve yanlış hareket etmesi durumunda üçüncü kişilerin maruz kalacağı zarardır. Mesleki sorumluluk sigortası, işini icra ederken ihmal, hata, unutma, atlama gibi hareketlerin verdiği zararlar sonucunda açılabilecek davaların masraflarına ve dava sonucunda ödenmesine karar verilen tazminat ile oluşabilecek ekonomik kayıplara teminat veren bir sigorta branşıdır. Sigorta sektörü geniş meslek grupları için ve bunların çeşitli sorumlulukları için değişik özelliklere sahip ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Bu sınırlı çalışmada hepsini detaylı olarak anlatmak mümkün olmadığından dolayı sadece başlıkları itibariyle değinilmiştir. Detaylı olarak incelenmeye çalışılan branş hekim mesleki sorumluluk sigortasıdır. 1

15 Hekim mesleki sorumluluk sigortası Türkiye de çok yeni olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünün bir hayli gelişmiş olduğu AB de teorinin nasıl olduğuna ve uygulamanın işleyişine değinilerek konu farklı bir açıdan ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye de ve AB de öncelikli olarak hekimin hukuki sorumluluğuna yer verilmiştir. Hekimin hukuki açıdan sorumluluklarının ne olduğu belirlendikten sonra, hangi sorumlulukları için sigorta teminatı bulabildikleri açıklanmıştır. Tezin araştırma aşamasında, üniversite kütüphanelerinden ve bazı kurumların kütüphane ve arşivlerinden faydalanılmıştır. Marmara Üniversitesi Göztepe-Merkez Kütüphanesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tez arşivinden, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi nden, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kütüphanesi nden, Koç Allianz özel kütüphanesinden, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin kütüphanesinden ve Milli Reasürans T.A.Ş. kütüphanesinden yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak, CEA ile bağlantıya geçilerek konumuz ile ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılmıştır. Ayrıca, ABD deki uzman kişilerle bağlantıya geçilip konu ile ilgili makalelerinden faydalanılmıştır. Tez, giriş ve sonuç hariç 3 ana bölümden meydana gelmektedir. Tezin birinci bölümünde temel kavramsal açıklamalar verilerek risk, sigorta, sigorta türleri tanımları kısaca verilmiştir. Amaç konunun ilerleyen kısımlarında kavram kargaşası yaşanmasını engellemektir. Birinci bölümde ayrıca, sorumluluk sigortaları incelenmiş ve tanımı, hukuki kaynağı, tarihi gelişimi, özellikleri, riziko kavramı, hasar ve sorumluluk sigortalarının problemli noktaları anlatılmıştır. Buna ek olarak, mesleki sorumluluk sigortalarının ve hekim mesleki sorumluluk sigortalarının tanımları, tarihi süreçleri açıklanarak konu ele alınmıştır. İkinci bölümde, hekim mesleki sorumluluk sigortalarının Türkiye deki uygulaması incelenmiştir. Hekimin hukuki sorumluluğu ceza hukuku, medeni hukuk ve idare hukuku açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra, hekim mesleki sorumluluk sigortasının mevcut uygulanış şekli konu edilmiştir. Hekim mesleki sorumluluk sigortası konusu içinde can alıcı bir öneme sahip olan rizikonun gerçekleşme zamanı yine ikinci bölüm içinde incelenmektedir. Son olarak, mesleki sorumluluk ve hekim sorumluluk sigortaları için riziko istisnaları açıklanmaya çalışılmıştır. 2

16 Tezin üçüncü ve son bölümünde ise, hekim mesleki sorumluluk sigortasının Avrupa daki uygulamaları ele alınmıştır. Öncelikli olarak, Avrupa Tek Sigorta Piyasası kavramının hukuki yapısı ve tüketicinin korunması konularına yer verilmiştir. Sonraki aşamada ise, Avrupa daki tıbbi sorumluluk hukuku hekimin ve hastanenin sorumluluğu olarak ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Avrupa da tıbbi sorumluluk sigortaları da aynı şekilde hekim-hastane ayrımı yapılarak konu edilmiştir. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar tablolarla daha detaylı incelenmektedir. Bir sonraki aşamada ise, Avrupa hekim mesleki sorumluluk sigortasında rizikonun gerçekleşme zamanı açıklanmış ve böylelikle ikinci bölümdeki aynı konu ile karşılaştırılması imkânı sunulmuştur. Son aşamada, bu sigorta branşının Avrupa daki ve ABD deki krizleri ve bu krizlerin aşılabilmesi için başvurulan reform yöntemleri ele alınmıştır. 3

17 I-TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1.1. Risk Kavramı ve Çeşitleri Literatürde risk kavramının çeşitli tanımlamaları bulunmaktadır. Aşağıda risk ile ilgili tanımlar yer almaktadır. Sonuçların tahmin edilememesi risk olarak tanımlanır. Risk, zarara uğramayla ilgili belirsizliktir. Risk, beklenen veya umulan bir sonuçtan ters yönde bir sapmanın olası olduğu bir durumdur. Outreville, riskin hem hasar olasılığı hem de tehlikeleri ifade ettiğini belirtmektedir. 1 Williams ve Heins ikilisinin Risk Yönetimi ve Sigorta adlı kitabında da Literatürde, risk farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kesin bir tanımı olmamakla birlikte, belirli bir zamanda belirli bir durumda gerçekleşebilecek sonuçların değişimidir. Sadece bir sonuç söz konusu ise, değişim ve dolayısıyla risk sıfırdır. Birçok sonuç söz konusu ise risk sıfır değildir, değişim arttıkça risk artar. 2 şeklin de tanımlanmaktadır da Amerikan Risk ve Sigorta Birliği nin sigorta terminolojisi komisyonunun kabul ettiği tanım: Risk iki veya daha fazla olasılığın olduğu sonuçlardaki belirsizliği ifade eder. Risk nasıl tanımlanırsa tanımlansın, varlığıyla her zaman ekonomik faaliyetleri etkiler ve bu yüzden kaynakların kullanımını ve uluslararası ekonomik gelişmeleri kısıtlar. 1 OUTREVILLE, F.J., Theory and Practice of Insurance, Kluwer Academic Publishers, London, 1998, p.2. 2 WILLIAMS, C.Arthur Jr.; HEINS, Richard M., Risk Management and Insurance, 5 th Edition, McGraw-Hill Book Company, USA,1985, p.14. 4

18 Risk tehlikedir ve gerçekleştiği zaman zararlara neden olur. Kişi veya kurumlar risk gerçekleşince maddi ve manevi olarak zarara uğramaktadırlar. İnsanlar, gelecekte karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini güvence altına alma ve risk gerçekleştiğinde ise en az zararla bu durumu atlatmayı amaç edinmişlerdir. Risk her yerde ve sürekli olarak değişerek karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de risk çeşitlerini sınıflandırmak bir hayli güçtür. Riskleri sınıflandırmada, Spekülatif Riskler ve Gerçek Riskler ayrımı yapılmaktadır. Spekülatif risklerde kaybetme riskine karşı zenginleşme beklentisi vardır. Spekülatif riskte kazanma ve kaybetme olasılığı birliktedir. Bu nedenle spekülatif risklerin yönetimi sigorta konusu değildir. Gerçek riskler ise kesin zarar getiren risklerdir. Zarar gerçekleştiğinde kişinin ekonomik gücünü azaltır. Bu riskler sigortanın konusudur. Etki alanlarına göre riskler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Temel Riskler ve Özel Risklerdir. Temel riskler gerçekleştiklerinde geniş kitleleri etkileyen, katastrofik nitelikte olan risklerdir. Özel riskler ise bireysel niteliktedirler. Kişilerin karşılaştığı sıradan hırsızlık, kaza, hastalık, ölüm gibi risklerdir. Gerçekleşmesine etki eden faktörlere göre riskler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Fiziksel Riskler ve Moral Risklerdir. Fiziksel risklerde, riskin gerçekleşmesine neden olan etkenler fizikseldir. Moral riskler ise sigortalının ahlaki yapısına bağlıdır. Bu tür risklere de sigorta güvencesi verilemez. İnsanlar yaşamlarını ve zaten sınırlı olan kaynaklarını tehdit eden riskler karşısında değişik önlemler alma yollarına başvurmaktadırlar. Çağdaş insan olabildiği ölçüde risklerden kaçınan ve güvenli yaşam biçimini benimseyen insandır. Çağdaş toplumlarda insanlar, yaşamın getirdiği çeşitli risklere karşı birleşerek, uğrayacakları kayıpları aralarında bölüşmeleri fikri ile ortaya çıkan sigorta olgusu, geçmişten günümüze çok büyük ve önemli aşamalar kaydetmiş ve günümüzde evrensel bir boyut kazanmıştır. Sigortacılığın finansal sistemdeki temel fonksiyonu riskin minimum kılınması ya da elimine edilmesidir. Bu alanda işletme yöneticilerine inanılmaz fırsatlar ve stratejiler sunmaktadır. Şirketler sağladıkları sigorta teminatlarının devamlılığı için, risk 5

19 yönetimi uygulamalarına ve geliştirilen alternatif yöntemler üzerine gittikçe artan bir ilgi göstermektedir. İşletmelerin, risklerin kaynaklarını belirledikten sonra, fiziksel kayba neden olan risk kaynaklarını kontrol edilemeyen olaylar ve kontrol edilebilen olaylar şeklinde ayırarak riskleri yönetmeleri gerekir. 3 Kontrol edilemeyen olaylar; savaş, terör, doğal afetler gibi katastrofik olaylardır. Bu gibi olaylar şirketin kontrolü dışında değişmektedirler. Fakat günümüzde savaş dışında gelişen olayların şirketlerin aktifleri ve faaliyetlerine etkileri artık kontrol edilebilmektedirler. Kontrol edilebilen olaylar ise çevresel felaketler, sağlık, güven ihmalleri, mahkeme masrafları gibi olaylardır. İşletmeler riskleri tanımladıktan sonra değerlendirme aşamasına geçmektedirler. Daha sonraki aşamada ise risklerin nasıl yönetileceği ele alındığından riskler 4 ; i. Üstlenilebilir, ii. Transfer edilebilir, iii. Paylaşılabilir. Sigortacılıkta risklerin sınıflandırılmasında değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır. Burada ki ilk sınıflandırmada, Aktüeryal Riskler ve Finansal Riskler bulunmaktadır. İkinci olarak da Sistematik Riskler ve Sistematik Olmayan Riskler ayrımı yapılmıştır. Aktüerler derneği tarafından aktüeryal riskler C 1, C 2, C 3 ve C 4 riskleri olarak sınıflandırılmıştır. 5 C 1 riskleri aktif riskleridir. Sigorta şirketlerinin fonlarından ödünç alanların şirkete borçlarını ödeyememe olasılığından ya da sigorta şirketinin yatırım aktifinin pazar değerinin azalmasından ortaya çıkar. 3 COLLINS, Michael, Introduction to Insurance, 4 th Edition, Witherby & Co. Ltd., New York, 1990, p BERK, Niyazi, Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Emek Sigorta, İstanbul, 1992, Ss OLDFIED, George S.; SANTOMERO, Anthong M., The Place of Risk Management in Financial Institutions, The Wharton School, University of Pennsylvania, S, 1995, p.12. 6

20 C 2 riskleri fiyatlandırma riskleridir. Eğer sigorta şirketinin fiyatlandırması yetersiz tahminlere göre yapılmışsa, poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini yerine getiremez. C 3 riskleri aktif-pasif denkliği riskleridir. Bu dengeyi dalgalı faiz oranları ve enflasyon oranları bozabilir. Şirketin mali yapısı bozulur ve iflas edebilir. C 4 riskleri çeşitli risklerdir. Bu tür riskler şirketlerin önsezi ve idare yeteneğinin ötesindedirler. Vergi sisteminde ve düzenleyici tüzüklerde meydana gelen değişiklikler, iyi eğitilmemiş elemanlar, satış acentesinin görevi kötüye kullanması vb. risklerdir. Şirketlerin finansal riskleri, kredilerinin süresi veya döviz riskinin doğurduğu kayıplar ile ölçülmektedir. Sigorta sektörünün bu tür riskler için sınırlı kapasitesi bulunmaktadır. Sistematik risk veya pazar riski veya çeşitlendirilemeyen risk, finansal varlığın bağlı olduğu ticari kurumun kendi dinamiklerinden değil savaş, enflasyon, durgunluk ve yüksek faiz oranları gibi tüm şirketleri etkileyen tamamen dış etkenlerden kaynaklanan bir risktir. Makro ekonomik riskler ve politik riskler olarak ikiye ayrılır. Makro ekonomik riskler; faiz oranı riskleri, kredi riskleri, kur riskleri, likidite riskleri, ülke riskleridir. Politik risk faktörleri ise, seçim sistemi, dış politika gelişmeleri, gündemdeki değişmeler gibi faktörlerdir. Sistematik olmayan risk, şirketin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanır ve bu riskler kaynaklarda yapılan değişikliklerle ve yönlendirmelerle kontrol edilebilir hatta yok edilebilirler. Sistematik olmayan riskler de teknik riskler ve finansal riskler olarak ikiye ayrılır. Teknik riskler sigorta teminatları, sermaye yeterliliği (solvency) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Finansal riskler ise mali yatırımlar, sigortalı fonlar ve garanti edilen teknik kâr olarak sınıflandırılmaktadır. 7

21 1.2. Sigorta Kavramı Risk insan yaşamının her evresinde mevcuttur ve riskin kendini ne zaman, nerede ve ne şekilde göstereceği bilinmemektedir. Geçmişten günümüze insanların canlarını ve mallarını tehdit eden olaylar artarak devam etmiştir. İnsanlar kazandıklarını biriktirerek meydana gelebilecek parasal zararların karşılanmasına çalışabilirler fakat her durumda zarar karşılanamayabilir. Öyleyse zarar, zarara uğrayan tarafından tek başına karşılanması yerine, aynı zarar ihtimali ile karşılaşabilecek kişiler tarafından birlikte karşılanabilir. Sigorta, zararın bu şekilde karşılanmasına verilen addır. Sigorta, bireylerin hayatta bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarar ve masrafa sebep olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma gereksiniminden doğmuştur. 6 Sigortanın amacına ulaşabilmesi için aynı veya benzer tehlikelerle karşı karşıya bulunan kişilerin bir araya getirilmeleri ve tehlikeye katılmalarının sağlanması yani tehlike iştirakinin sağlanması gerekir. Sigortanın varlığından bahsedebilmek için, sigorta ettirenin sigorta güvencesini elde etmek üzere sigortacıya karşı talep hakkına sahip olması gerekir. 7 Sigorta beklenmedik olaylar karşısında kişilere, şirketlere ya da diğer varlıklara finansal koruma sağlar. Günümüzde bazı sigorta çeşitleri kanunla zorunlu kılınırken, bazıları da ihtiyaridir. Sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunan sigortacı, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunmaktadır. Sigortalı, sigorta sözleşmesinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişiler olabileceği gibi farklı kişilerde olabilirler. Sigorta ettirenden alınan prim ile sigortacı poliçe hamilinin ya da mağdurun muhtemel bir olay sonucunda meydana gelebilecek zararını ya sağladığı hizmetlerle ya da tazminat ödeyerek güvence altına almaktadır. 6 KENDER, Rayegân, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, 7.Bası, Beta Basım, İstanbul, 2001, s.1. 7 ÜNAN, Samim, İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, Beta Basım, İstanbul, 1998, s.7. 8

22 Türk Ticaret Kanununun Beşinci Kitabında Sigorta Hukuku bölümünde, sigorta tanımlanmıştır. TTK nun 1263.m.de sigorta şöyle tanımlanmaktadır; Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir riskin) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli birtakım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır. Sigortacı, riskin iyi dağıtılabilmesi için gerekli sayıda ki poliçe hamiline ulaşmalıdır. Bazen insanlar uzun yıllar sigorta yaptırmalarına ve prim ödemelerine karşın hiçbir hasar talebinde bulunmamaktadırlar. Diğer yandan bazı kişilerde ödedikleri primlere oranla, kayıpları için çok yüksek meblağlarda tazminat almaktadırlar. Sigortacı için sigortalı olayın rizikosunun hesaplanabilir olması çok önemlidir. İstatistiksel veriler, risk profili ile ilgili bilgiler aktüer hesaplamalar için gereklidir. Sonuçta sigortacının da sermayesi sınırsız değildir. Hangi risklerin teminat kapsamında olacağı ve bu riskler için sigorta ettirenden alınacak olan primin hesaplanmasında çok dikkatli olunmalıdır. Her şey sigortalanabilir mi? Kişilere sigorta teminatı sağlanırken neyin sigortalanabilir ya da sigortalanamaz olduğuna karar vermek çok zordur. Bir riskin sigortalanabilir olması için; 8 Gelecekte faaliyet alanı olarak ortaya çıkması muhtemel olayın büyük sayılar ile ifade edilebilir olması gerekir. Gelecekte ortaya çıkacak olayın belirsizliğinin olması gerekir. Muhtemel ve gerçek talepler arasındaki istikrarlı dengeyi devam ettirebilmek için havuzun büyük ve yeteri kadar çeşitlendirilmiş olması gerekmektedir. Sigortacının ve sigorta sektörünün finansal gücünün karşılığı olmalıdır. Aynı rizikolarla karşılaşma olasılığı olan kişilerin ortak bir dayanışması şeklinde başlayan sigorta işlemleri zaman geçtikçe büyüyen, kredi olanakları yaratan, 8 CEA, Between Public and Private Insurance Solutions For a Changing Society, 2005, p.6. 9

23 içinde bulunduğu ekonomilere yön vererek uluslararası faaliyetlere yol açan bir sektör fonksiyonuna sahip olmuştur. Girişimcilerin üstlenmiş olduğu riskler, kısmen kendileri de birer girişimci olan sigortacılarca üstlenilmektedir. Dolayısıyla, sigortacılığın gelişmesiyle birlikte, diğer girişimcilerin üstlendiği risklerin azalmasına paralel olarak müteşebbis sayısı ve dolayısıyla ticari hayatın geliştiğini söylemek yanlış olmasa gerek Sigorta Türleri İnsanların sürekli gelişen ve geliştikçe de çok farklı risklerle karşı karşıya kaldıkları dünyada sigorta şirketleri de çok farklı branşlarda hizmetler vermektedirler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ayrım, Hayat (Life) Branşı ve Hayat-Dışı (Non- Life) Branşıdır. Hayat-dışı branşlarda da Mal ve Sorumluluk sigortaları arasındaki farklılıklar yine önemli bir ayrımdır Yangın Sigortası Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dâhildir. Fransız sigortacı Gautier, yangın hasarını, yangına dönen veya dönmeye müsait olan anormal bir ateş veya alevin meydana getirdiği zarar diye tanımlamaktadır YAVAŞİ, Mahmut, Avrupa Birliği Tek Sigorta Pazarı ve Hukuku, Reasürör Dergisi, S.38, s AKATLI, Cengiz, Yangına Karşı Sigorta ve Yangın Reasüransı, İstanbul, 1985, s

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU SİGORTACILIK KAVRAMLARI, TÜRLERİ VE UYGULAMALARI 2 Mayıs 2014 Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI İstanbul

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI 23 Ekim 2015 ZEYNEP ALBAYRAK TÜSİAR / Ankara AJANDA 1- Kısaca TÜSİAR 2- GES Sigorta Uygulamaları/Giriş 3- GES Sigorta Uygulamaları/Yöntem 4- Sonuç 5 GES Sigortaları

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Kasko Sigortaları Sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu

TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu Doç. Dr. Sevtap Kestel 22-24 Mart 2009 - Afyonkarahisar Risk Yönetimi RY Matrisi Sıklık Şiddet Metot Düşük Düşük Sakınma (Retention) Yüksek Düşük Hasar Kontrol,

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi

GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi GES Sistemlerinde Sigorta Açısından Performans Kaybının Değerlendirilmesi İçindekiler ; 1. GES Sigortaları 2. Sigorta Bedeli 3. Ana Teminatlar 4. Gelir Kaybı 5. Performans Kaybı GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KAZA VE NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Hukuksal koruma sigortası

Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak ta verilmekte olup. bu teminatın hukuki yapısı ektedir. her poliçe

Detaylı

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu GİRİŞ Sigorta, her şey yolunda giderken, ileride ortaya çıkması muhtemel bir takım risklere karşı

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Mali Müşavirlerimize Özel Teklifler 1-28 Şubat 2017 Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Tüm vadelerde faiz oranı % 0,99 üst limiti 20.000 TL İhtiyaç Kredisi sunulacaktır. Üyelere tesis edilen

Detaylı

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB Soru 1 6 Milyon TL sigorta bedeli ile yangın sigortası kapsamına alınan bir sanayi tesisinde çıkan yangın neticesinde 450.000.-TL tutarında hasar ortaya

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda Artık Uzman Bir Sigortacınız Var! Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

Pantaenius Yat Sigortası

Pantaenius Yat Sigortası Pantaenius Yat Sigortası İçindekiler Sayfa 1: Pantaenius kimdir? Sayfa 2: Merkezimiz nerededir? Sayfa 3: Pantaenius, güvenlik garantisi Sayfa 4: Tazminat Talepleri Sayfa 5: Tazminat Talebi fotoğrafları

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR VE GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK * Hukukçu-Araştırmacı * Tel: 0216.330 12 91 * 0216.345 96 09 * Faks: 0216.330 12 93 * Cep: 0538.985 63 80 * E-posta: celikahmetcelik@ttmail.com KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU SİGORTALAR

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Teknik Karşılıklar Karşılık Tanımı ve Teknik Karşılıklar Ülkemizde 31.12.2014 tarihi itibariyle hayat-dışı sigorta şirketlerinin pasiflerinin %58 si, hayat ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigortanın Genel İlkeleri Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Riskin Varlığı İlkesi Azami Hüsnüniyet (İyi Niyet) İlkesi Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (Tazminat İlkesi)

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı