YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- KİRALAMA İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede kiraya veren İDARE kiralayacak olan ise İSTEKLİ olarak anılacaktır İdarenin : Adı : İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü Adresi : Demirkapı Sokak No : 24 Demirlibahçe Mamak / ANKARA Telefon numarası: Faks numarası : Elektronik posta adresi: İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bülent KALE Personel ve İdari İşler Müdürü 1.3. Kiralama ihalesine ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- Kiralama Konusu İşe İlişkin Bilgiler Mülkiyeti T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ne (TOKİ) ait Yenikent Çok Amaçlı Ticaret Merkezi imzalanan protokoller doğrultusunda; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (İLKSAN) vadeli olarak satışı yapılmış ve bina İdareye teslim edilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 818 Sokak 1724 Ada 2 Parsel No:16 Yenikent Sincan / ANKARA adresindeki bina m2 Yüzölçümlü arsa üzerine kurulmuş olup, Binanın Yapı Kullanma İzin Belgesi Yenikent Belediyesinden tarihinde alınmıştır. Binanın Yapı Kullanma İzin Belgesinde; Toplam İnşaat Alanı : m2 Toplam Kat Sayısı : 5 Kat (3 Bodrum+Zemin+1 Kat) Yapı Sınıfı / Grubu : III / B Bulunan İşyeri Sayısı : 33 Yeni yapılan bina içerisinde çeşitli büyüklüklerde biri market olmak üzere toplam 33 (Otuzüç) dükkan, otopark, market deposu, asansör (normal ve yürüyen), ısı merkezi, hidrofor deposu, trafo odası, pano odası, Jeneratör odası (Jeneratör bulunmamaktadır), kaloriferci odası, rezerv oda, sığınak, monşarj, soyunma odası, wc ler ile klima (ısıtıcı-soğutucu) üniteleri bulunan bina müştemilatı ile birlikte toptan olarak kiraya verilecektir. Binadaki katlara ilişkin m2 cetveli ile bina içerisinde bulunan diğer bölümler ile binaya ait müştemilat aşağıda belirtilmiştir. YENİKENT İLKSAN TİCARET MERKEZİ M2 CETVELİ 3. BODRUM KAT M2 80 ARAÇLIK OTOPARK ALANI 2.851,37 1 DEPO 22,36 1 DEPO 22,77 2 ASANSÖR, 4 MERDİVEN HOLÜ, 4 ŞAFT BULUNMAKTADIR. 2. BODRUM KAT M2 35 ARAÇLIK OTOPARK 1.703,11 TESHİN (ISI) MERKEZİ 98,94 HİDROFOR DEPOSU 17,48 SU DEPOSU 58,27 1

2 TRAFO ODASI 51,35 JENERATÖR ODASI (Jeneratör Yoktur) 44,06 PANO ODASI 23,11 REZERVE ODA 40,00 KOLORİFERCİ ODASI 16,71 OTOPARK KLİMA SANTRALİ 35,18 SIĞINAK VE HOLÜ 520,00 1 NOLU DÜKKAN MARKET DEPOSU VE 1 MONŞARJ 379,21 BAYAN NORMAL VE ÖZÜRLÜ WC 13,85 BAY NORMAL VE ÖZÜRLÜ WC 13,85 BAYAN SOYUNMA ODASI 17,47 BAY SOYUNMA ODASI 17,47 2 ASANSÖR, 4 MERDİVEN HOLÜ, 4 ŞAFT, SIĞINAK HOLÜ 1. BODRUM KAT M2 01 NOLU DÜKKAN MARKET ALANI 1.594,70 MARKET GEÇİCİ DEPO 7,99 MARKET İDARE BÜRO 30,34 MARKET İDARE BÜRO 44,00 MARKET İDARE BÜRO 51,67 MARKET DANIŞMA VE GÜVENLİK ALANI 17,38 MARKET DANIŞMA VE GÜVENLİK ALANI 17,38 02 NO LU DÜKKAN 50,40 03 NO LU DÜKKAN 96,83 04 NO LU DÜKKAN 97,27 05 NO LU DÜKKAN 47,93 KORİDOR 842,74 GİRİŞ HOLÜ 84,60 RÜZGARLIK 14,40 RÜZGARLIK 14,40 BAYAN WC 22,36 BAY WC 21,64 2 ASANSÖR, 2 YÜRÜYEN MERDİVEN, 4 MERDİVEN HOLÜ, 4 ŞAFT ZEMİN KAT M2 06 NOLU DÜKKAN 119,80 07 NOLU DÜKKAN 191,31 08 NOLU DÜKKAN 83,46 09 NOLU DÜKKAN 83,28 10 NOLU DÜKKAN 181,66 11 NOLU DÜKKAN 62,52 12 NOLU DÜKKAN 62,52 13 NOLU DÜKKAN 62,52 14 NOLU DÜKKAN 97,18 15 NOLU DÜKKAN 172,31 16 NOLU DÜKKAN 63,49 17 NOLU DÜKKAN 63,49 18 NOLU DÜKKAN 181,89 19 NOLU DÜKKAN 153,85 2

3 BAYAN WC 22,36 BAY WC 21,64 ORTAK MAHAL TOPLAMI 164,09 RÜZGARLIK 28,80 GİRİŞ HOLÜ 112,93 2 ASANSÖR, 2 YÜRÜYEN MERDİVEN, 4 MERDİVEN HOLÜ, 4 ŞAFT, 1. KAT M2 20 NOLU DÜKKAN 154,08 21 NOLU DÜKKAN 179,13 22 NOLU DÜKKAN 46,53 23 NOLU DÜKKAN 46,50 24 NOLU DÜKKAN 169,49 25 NOLU DÜKKAN 70,63 26 NOLU DÜKKAN 45,77 27 NOLU DÜKKAN 45,77 28 NOLU DÜKKAN 45,77 29 NOLU DÜKKAN 180,22 30 NOLU DÜKKAN 66,75 31 NOLU DÜKKAN 66,80 32 NOLU DÜKKAN 189,60 33 NOLU DÜKKAN 119,13 HOL 267,06 BAYAN WC 22,36 BAY WC 21,64 2 ASANSÖR, 4 MERDİVEN HOLÜ, 4 ŞAFT ÇATI KATI ISITICI VE SOĞUTUCU ÜNİTELERİNE AİT CİHAZLAR DÜKKAN HAVALANDIRMA BACALARI ASANSÖR DAİRELERİ Madde 3- İhale Konusu İşin Yaklaşık Yıllık Kiralama Bedeli : Binanın yaklaşık yıllık kiralama bedeli net ,28.- (İkiyüzdoksanaltıbinüçyüzellidörtTL yirmisekizkr) dur. Madde 4- Aylık Ödemeli Kira Bedeli Bina kira bedeli aylık dönemler halinde peşin ve net olarak ödenecektir. Bu bedel üzerinden ödenecek KDV ve her türlü vergi, resim, harçların tamamı istekliye aittir. Bu oranlarda ve KDV miktarında meydana gelecek olan değişiklikleri İstekli şimdiden kabul eder ve meydana gelecek olan artışları ödemekle yükümlüdür. Yönetim planına aykırı olmamak kaydıyla Ticaret Merkezinin Yönetimi istekli tarafından oluşturulur. Yönetim tarafından belirlenecek, alışveriş merkezi ortak giderleri (alışveriş merkezinin ortak kullanım yerlerinin temizliği, güvenliği, yönetimi, ortak yerler ve ortak tesislerle ilgili enerji, yakıt, elektrik, su, bakım ve onarım, reklam vs) aylık kira bedeline dahil değildir, istekli tarafından karşılanır. Madde 5- Kiralama Süresi, Kira Bedelinin Ödenmesi ve Kira artışı 5.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) Yıl dır Kira bedeli her ayın en geç 5 ine kadar İdarenin belirteceği banka hesabına İstekli tarafından peşin ödenecektir Kira sözleşmesinin imza tarihinden bir yıl sonra aylık kira bedeli Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılacaktır ve her yılın kira artışı yine aynı şekilde ÜFE oranına göre yapılacaktır. 3

4 Madde 6- İhaleye İlişkin Bilgiler 6.1. İhaleye ilişkin bilgiler İhale usulü : Kapalı Teklif Açık Artırma Kiralama Usulü İhalenin yapılacağı adres : Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak / ANKARA adresinde yapılacaktır İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer : Demirkapı Sk. No:24 Demirlibahçe-Mamak/ANKARA İhale dokümanı satış bedeli : 50 (Elli) TL. (Vergi dahil) 6.2. İhale dokümanı belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır İhale Tarihi ve Saati : 19/08/2014 Tarihi Saat 15:00 de yapılacaktır. Madde 7- İhale Dokümanının Kapsamı 7.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır İhale Şartnamesi, Sözleşme tasarısı, Binaya ait resimler ve kat planları, Teklif Mektubu Örneği, Geçici Teminat Mektubu Örneği, Kesin Teminat Mektubu Örneği, 7.2. İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. İsteklinin teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk İstekliye ait olacaktır. II- İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar 8.1. Bu ihaleye sadece yerli İstekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar İhaleyi yapan idarenin Yönetim ve Denetim kurullarında görevli kişiler ile ihale komisyonunda görevli kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri İdarenin bağlı ortakları ile iştiraki olduğu şirketleri Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 9- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki İstekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılır: 9.1. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan Kesinleşmiş vergi borcu olan İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. 4

5 Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan İstekliler ihale dışı bırakılarak teminatları irat kaydedilir Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İsteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek İhalelerde, bir İstekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek Bu Şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. III- İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER Madde 11- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi a) Gerçek kişi olması halinde, onaylı nüfus cüzdan sureti. b)tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen teklif mektubu İhale dokümanının satın alındığına dair belge Geçici Teminat İhale ilan tarihinden sonra alınmış, sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge İhale ilan tarihinden sonra alınmış, vergi borcu olmadığına ilişkin belge Ortak şekilde ihaleye girilmişse noterden onaylı ortaklık belgesi, Her sayfası imzalanmış Kiralama Şartnamesi Belgelerin sunuluş şekli: İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 5

6 Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İsteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 13- Kiralanan Yerin Görülmesi Kiralanan yeri ve çevresini gezmek; inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İsteklinin sorumluluğundadır. Kiralanan yer ile çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar İsteklilere aittir İdare, İstekli veya temsilcilerinden kiralanan yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin kiralanana girmesi için gerekli izni verir Tekliflerin değerlendirilmesinde, İsteklinin kiralanan binayı incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 14- İhale Saatinden Önce İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespiti halinde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, kiraya verip, vermemekte serbesttir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İsteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. IV- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 15-Teklif İstekliler tekliflerini 1 (bir) yıllık kiralama bedeli üzerinden hesaplayarak 10 (On) yıl süre ile kiralama yapacağına göre verecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Madde 16-Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır. Madde 17-Teklif Mektubunun Hazırlanması Şekli ve İçeriği İstekliler şartname ekinde bulunan örnek teklif mektubunu kapalı iç zarf içerisinde; bu zarf ve diğer belgeleri ikinci bir dış zarfın içerisinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir İç Zarf : İstekliler; kiralamak istedikleri gayrimenkul e ait yazılı ve imzalı olarak düzenleyecekleri teklif mektubuna; İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ile ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Düzenlenen teklif zarfa konulacak, zarfın üzerine TEKLİFTİR yazılarak kapatılacak ve zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibince imzalanacaktır. T E K L İ F T İ R Dış Zarf : Bu zarfın içerisine; teklif mektubunun olduğu kapalı iç zarf ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bu zarfa konulur. Zarfın üzerine İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu dış zarfın üzerine; İSTEKLİ; Adı, Soyadı veya Ticaret unvanı: Adresi : YENİKENT TİCARET MERKEZİ KİRALAMA TEKLİFİDİR Demirkapı Sokak No :24 Demirlibahçe - Mamak/ANKARA Yazılarak zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanacaktır. 6

7 Madde 18-Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Madde 19- Geçici Teminat İstekliler, yıllık teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzdeüç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Belirtilen tutardan daha az oranda geçici teminat veren İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli olmak üzere en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İdare tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 20- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Geçici Teminatın Teslim Yeri Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; Tedavüldeki Türk Parası Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, İdarenin Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığında yatırılması mecburidir Teminatın nakit olarak verilmesi halinde İdarenin Akbank Cebeci şubesi nezdinde bulunan TR no lu hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz alınacaktır Teminatlar, bu şartnamede belirtilen diğer teminatlarla değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Teminatlara ilişkin alınan makbuz veya dekontlar dış zarfın içinde ihale komisyonuna sunulur. Madde 21- Geçici Teminatın İadesi İhale üzerinde kalan İstekli ile ikinci teklif sahibi İstekli haricindeki teminatlar, ihaleden sonra Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından iade edilir , İhale üzerinde kalan İstekli ile İdare arasında kiralama sözleşmesi imzaladıktan sonra, ikinci İsteklinin geçici teminatı iade edilir. V- İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 22- Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi : Teklifler, ihale gün ve saati olan 19/08/2014 Salı günü saat 15:00 e kadar sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında İdarenin Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak /ANKARA adresine verilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez İhale komisyonu ihale tarih ve saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek, hazır bulunanlara duyurur ve hemen ihaleye başlar İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Zarflar İsteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İstekliler tutanakla tespit edilir. İhaleye girmeye hak kazanan İstekliler ile teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. 7

8 22.5. Teklifleri geçerli olan İsteklilerle ihaleye açık artırma usulüyle devam edilir. Açık artırmada teklifler, önce sözlü, sonra yazılı alınır ve bir İstekli kalıncaya kadar devam edilir, (açık artırmada teklifler 500,00 (Beşyüz) TL ve katları olacak şekilde yapılır.) en yüksek teklifi veren İstekli tespit edilerek komisyonca tutanak altına alınır. Madde 23- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği İdare 2286 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale komisyonu kararı üzerine İdare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün İsteklilere derhal bildirilir. Ayrıca, İsteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden İstekliye bildirecektir İhale için geçerli teklif alınamaması veya kiralama işleminin gerçekleşmemesi durumunda ihalenin tekrar edilip, edilmemesi hususlarında İdare serbesttir. Madde 24- İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu İhale, İsteklinin verdiği teklif fiyatı, faaliyet alanı, ekonomik ve mali durumu gibi hususlar göz önüne alınmak suretiyle sonuçlandırılır İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek İhale yetkilisinin onayına sunar İhale yetkilisi; ihale komisyon karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. VI- SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 25- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı, onaylandığı tarihi izleyen 5 (Beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde, mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (Yedi) inci gün kararın İstekliye tebliğ tarihi sayılır İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum İstekliye aynı şekilde bildirilir Bu bildirim İsteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilecektir İdare maddesinde belirtilen tebligat sonrasında; ihale üzerinde bırakılana tebliğ tarihini müteakip 10 (On) gün içinde kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalaması gerektiği bildirilir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan İsteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 26- Kesin Teminat İhale üzerinde kalan İstekliden sözleşme imzalanmadan önce, a) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerinin uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, KDV Hariç bir yıllık kira karşılığı olan ihale bedeli üzerinden %6 (Yüzdealtı) tutarında kesin teminat, b) Ayrıca, 1 (bir) yıllık KDV Hariç kira bedeline karşılık gelecek şekilde; sözleşmenin her türlü sona ermesi hallerinde, bakiye kira alacağı ve sözleşmeye ilişkin diğer alacakların tahsil edilerek kalan kısmın kiracıya iade edilmesine yönelik teminat, alınacaktır. Kesin teminat tutarları her yıl süresi bitmeden en son kira tutarı üzerinden güncellenerek İdareye verilir. Aksi taktirde teminatlar nakde dönüştürülür ve nakdi teminat olarak değerlendirilir. Madde 27- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale üzerinde kalan İstekli, belirlenen süreler içinde şartname hükümlerindeki iş ve işlemleri tamamlayarak ve gerekli teminatları vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalanmasını müteakip geçici teminat iade edilecektir. Madde 28- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ihale üzerinde kalan, bu Şartnamenin 25.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihtarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 8

9 28.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Madde 29- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması Kiralama konusu işe ilişkin sözleşme, İdare yetkilileri ile ihale üzerinde kalan İstekli tarafından imzalanır Sözleşme notere tasdik ettirilmeyecektir Sözleşmenin yapılmasına ait ödenecek vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri ihale üzerinde kalana aittir Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyenlerin geçici teminatları irat kaydedilir. İdare bu tür teklif sahipleri hakkında talep ve dava etmeye yetkilidir Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyen İsteklinin yerine ikinci en uygun teklif sahibi İstekli sözleşme imzalamaya davet edilebilir Sözleşmenin imzalanmasında sözleşmeye ilişkin, sözleşme karar pulu ve damga vergisi tutarı 10 (On) yıllık kira bedeli (KDV Hariç) üzerinden hesaplanarak İstekli tarafından ilgili vergi dairesine ödenecektir. VII SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 30- Ödeme Yeri ve Şartları Kiralama işine ilişkin ödeme İdarenin bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Madde 31- Cezalar ve Kesintiler Kiralamaya ilişkin ödemelerde gecikme olması durumunda; aylık %3 (Yüzdeüç) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Madde 32- Sigorta İstekli, kiralanan yerin yangın ve diğer tehlikelere karşı Sigorta Yönetmeliği standartlarına göre gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür İdare, Çok Amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezinde oluşabilecek her türlü muhtemel zarara karşı geniş kapsamlı Bina All Risk sigortası ile temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda ticari faaliyetin tamamen veya kısmen durması halinde kira kaybını teminat altına alacak sigortaları yaptıracaktır. İdare bu yaptıracağı sigortanın bedelini ayrıca kiracıdan tahsil edecektir İstekli, kiralanan yerin kendisine ait; iç dekorasyon, demirbaş ve stoklar ile diğer her türlü malları için yaptıracağı sigortalar ile Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortaları yukarıda belirtilen sigortaların dışında olup, bu sigortalar doğrudan kendisine ait olacaktır Yukarıda belirtilen sigortalarda (madde de belirtilen sigorta hariç) İdare lehtar olarak gösterilecektir. Kiracı belirtilen sigorta konusu hususlarla ilgili olarak İdareye karşı bilumum rücu hakkından feragat eder. Madde 33- Yapılamayacak İş Türleri İstekli binada aşağıda belirtilen faaliyetleri yapamaz Gayrimeşru kazanç sağlamaya yönelik işler, Parlayıcı, yanıcı madde ve malzeme, patlayıcı, insan sağlığına zararlı malzeme alım-satımı ile bu nitelikteki emtianın imalatı ve depolanması işleri. Yukarıda belirtilen durumlarda, kiracıya tebligat yapılarak sözleşmeye uyulması istenir. Bu ihtara rağmen kiracı 15 (onbeş) gün içinde sözleşme hükümlerine aykırılığı gidermediği ve aynı fiili tekrarladığı tespit edildiği taktirde sözleşme feshedilerek tahliyesi sağlanır. Madde 34- Binanın teslimi Bina içerisinde çeşitli büyüklüklerde biri market olmak üzere toplam 33 dükkân, otopark, market deposu, asansör (normal ve yürüyen), ısı merkezi, hidrofor deposu, trafo odası, pano odası, Jeneratör odası (Jeneratör bulunmamaktadır), kaloriferci odası, rezerv oda, sığınak, monşarj, soyunma odası, wc ler ile klima (ısıtıcı-soğutucu) üniteleri ile bina için gerekli müştemilat bulunmaktadır. Bina içerisindeki dükkânların tabanı tesviye tabakası+şap döşeme, tavan ve yan duvarlar sıva, su, lavabo, pis su gideri, elektrik tesisatı, ısıtma-soğutmaya ilişkin tesisat mevcut olup, fast food dükkânlarında bunlara ilaveten baca bulunmaktadır. 9

10 İstekli, binada kiralama sonrasında dükkânların alüminyum doğramasını, camlarını, taban ve tavan döşeme ve boyasını yaptıracak kira bitiminde bedelsiz olarak İdareye bırakacaktır. İstekli, binayı mevcut projeleri üzerinden kontrol ederek teslim alacak ve kira sonunda buna göre İdareye teslim edecektir. Madde 35- Binada yapılacak tadilat ve onarım İstekli, taşıyıcı kiriş ve kolonlara dokunmadan, binanın dış mimarisini bozmayacak şekilde dükkânların birleştirilmesi veya dükkânların küçültülerek iki dükkân haline dönüştürülmesi için gerekli tadilatların yapılmasında serbesttir. Kira bitiminde İdare, binayı isterse eski haliyle veya mevcut haliyle (tadilatlı) teslim alabilir. İdare binayı kısmen ve/veya tamamen tadilatlı şekliyle istemesi halinde, İstekli binayı İdarenin istediği şekilde teslim etmek zorundadır. Ancak; eczane, banka vs. işyerleri için dışarıya kapı açılmasına ihtiyaç duyulması halinde, İdareyle müştereken açılacak kapıların yerleri belirlenir. Giderleri İstekliye ait olmak üzere belirlenen kapılar projelendirerek, Proje müellifinden de gerekli müsaade aldıktan sonra kapı açılımı yapılır. İsteklinin; sayılan bütün bu tadilatlarla ilgili yasal izin ve onayı almış olması şartı aranır. Binanın mekanik ve yürüyen aksamları idare tarafından faaliyete geçirilerek yükleniciye çalışır şekilde teslim edilecek ve kira süresinin sona ermesi durumunda yüklenici tarafından çalışır şekilde idareye teslim edilecektir. Madde 36- Mücbir Sebepler Aşağıdaki haller Mücbir sebep olarak kabul edilir Doğal afetler, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilanı, Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve kira erteleme süresi verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun; Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde kiracı, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması, Durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli Kiralamaya ilişkin uygulamada doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. VIII- DİĞER HUSUSLAR Madde 38- Diğer Hususlar İstekli, binayı bir bütün olarak başka birine devredemez, kiralayamaz. Ancak, bağımsız bölümleri alt kiraya verilebilir Bağımsız bölüm alt kira süresi, asıl bina kira süresini geçemez Kiralanana, alt kiracı tarafından zarar verilmesi halinde, İstekli bu zarardan dolayı İdareye karşı sorumludur İstekli, binaya zarar verecek bir değişikliğe neden olmadan bağımsız bölümleri alt kiraya verme hakkına sahiptir. İstekli bağımsız bölümleri alt kiraya verirken, gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Aksi takdirde, İdarenin sözleşmenin feshini ve binanın tahliyesini talep hakkı doğar İstekli, İdare ile sözleşme imzalaması halinde, mücbir sebepler de dahil ekonomik koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile kira bedelinin uyarlanmasını talep etmeyeceğini ve bu hususta uyarlama davası açmayacağını kabul ve taahhüt eder İsteklinin hükmi şahsiyet olması durumunda, ortaklarının esaslı şekilde değişmesi (en az %51 lik hisse payı değişikliği) durumunda, İstekli, İdareye bu değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde haber vermekle yükümlüdür. 10

11 38.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirketi temsilen sözleşmeye imza koyan gerçek şahıslar ayrıca sözleşme hükümlerinin ifası açısından şahsi olarak müşterek ve müteselsil sorumludurlar Sözleşmenin imzası sırasında en büyük hissedarın müşterek ve müteselsil borçlu olarak imzası alınacaktır Kira başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. Bu tarihten itibaren binanın hazırlığı için 1 (Bir) yıl kira bedeli alınmayacak olup, bu süre 10 (On) yıllık kiralama süresine dahildir İdare kira süresince (10 yıl) İsteklinin muvafakatini almadan kiralama konusu binanın satışını yapmayacaktır Abonelikler istekli veya kiralama sonrasında isteklinin kiraya vereceği alt kiracılar tarafından abonelik bedelleri yatırılarak abone olunabilecektir. 11

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı