(Başkan) (Asbaşkan) (Yedek Asbaşkan) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Başkan) (Asbaşkan) (Yedek Asbaşkan) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)"

Transkript

1 KARARLAR Toplantıya Katılanlar: Kadri Fellahoğlu Mustafa Hançerli Alev Şensoy Ahmet Bağzıbağlı Ali Çınar Ali Kansu Akın Aktunç Boysan Boyra Celal Cin Dr.Mustafa Soydan Dr.Zerrin Akalın Fatma Sabri İbrahim Demir Kemal T.Mut Oktay Çocuk Onur Olguner Önol Aktolga Özmen Birinci Rauf Denktaş Serhat Kotak (Başkan) (Asbaşkan) (Yedek Asbaşkan) Toplantıya Katılamayanlar: 1. Fisun Özsun 2. Mehmet Kermeoğlu - İzinli 3. Ulus Basri - İzinli Mehmet Çakmak Toplantı Sekreteri 66/2013 Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile; K.İ.K.K.NO:9/2013: 2013 yılında geçerli olacak olan Araç Sigortaları ile Bina Yangın ve Kaza Sisortaları için Firmaların sunmuş oldukları çalışmalar ile teklifler görüşülmüştür. Firmaların verdiği teklifler aşağıdaki şekildedir. 1- (Yakın Doğu Bank Euro City Insurance Co. Ltd. in Teklifi) a. Bina ve Atölyeler Binde b. Döşeme - Demirtaş c. Stok d. Makine, Tesisat ve Malzemeler e. Tesisler f. Kanalizasyon Pompa İstasyonları Malzemeleri g. Araç Kasko ve 3. Şahıs Sigortaları Toplam: TL. EK Klozlar. Hava Taşıtı Çarpması Kara Taşıtı Çarpması Seylap Dahili Su Baskını Fırtına Yer Kayması Deprem Duman GLKHHK GLKHH+KNH+TERÖR Ferdi Kaza (,, Gündelik tazminat ve Tedavi masrafları dahil), Binde 0.25 Teminat için 0.25 Teminat için 0.25 Üçüncü Sahıs Mali Meşguliyet Sigortası 0.25 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 0.15 Asnsör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sig Sayfa 1 / 5

2 2- (Üniversal Sigorta Ltd. in Teklifi) A- Yangın Sigortaları ve Ek Klozlar a. Bina Binde 0.03 b. Döşeme - Demirtaş 0.04 c. Stok 0.05 d. Makine, Tesisat ve Malzemeler 0.06 e. Tesisler 0.04 f. Kanalizasyon Pompa İstasyonları Malzemeleri 0.08 EK Klozlar. Hava Taşıtı Çarpması Kara Taşıtı Çarpması Seylap 0.05 Dahili Su Baskını 0.05 Fırtına 0.05 Yer Kayması Deprem 0.76 Duman GLKHHK 0.09 GLKHH+KNH+TERÖR 0.22 Kaza ve Sari Kaza Sigortaları a. Hırsızlık Sigortası 0.05 b. Ferdi Kaza Kişi Başı i.kaza sonucu vefat halinde 0.03 ii. Daimi Maluliyet 0.03 iii iv. Tedavi Masrafı 0.03 ( TL.) TL. ( TL.) TL. ( TL.) 169 TL c. 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası 0.01 d. İşveren Mali Sormluluk Sigortası 0.02 e. Asansör Sigortası 0.12 f. Elektronik Cihaz Sigortası 0.08 g. Cam Kırılması %1 TEKLİF 1 Toplam (GLKHHK Dahil) TEKLİF 2 Toplam (GLKHHK+KNH+TERÖR Dahil) Araç Sigortaları Teklifi 1- B/100cc. ye kadar Motorsikletler 1- B/100cc. ve yukarı Motorsikletler 2- Salon Araçlar 3- Kamyon-Kamyoney-İtfaiye Araçları 4- Traktör 5- Dozer, Vinç, Forklift vb. İş Araçları 6- Minibüs ve Otobüsler 7- B.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Zorunlu 3. Şahıs Mot. Araç Tam Kasko Bütün Kanuni Zorunluluklar Dahil 3. Şahıs Mali Muhafiyet Araç Üz. Ekipman Kırılma Hırsızlık 45 0,75 0,270 0, ,75 0,270 0, ,75 0,270 0, ,75 0,270 0, ,75 0,270 0, ,75 0,270 0, ,75 0,270 0,180 Dahil 0,27 0,27 0,27 Verilen teklifler değerlendirilmiştir. Detaylı değerlendirme için bilgiler şubelere gönderilmiştir. Şubelerden gelen bilgiler doğrultusunda K.İ.K gelecek toplantıda karar verilecektir. K.İ.K.K.NO.:10/2013 : Yukarıda görülen tekliflerin bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine Sayfa 2 / 5

3 K.İ.K.K.NO:11/2013: Verilen tekliflerin yetersiz ve/veya usulsüz olmalarına istinaden konu ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına, bu süredede araç sigortalarının 1 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında 1 ay süre ile ayni firmayla uzatılmasına K.İ.K.K.NO:12/2013: 38/2013 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ve 07 Mayıs 2013 tarihli KİK 03/2013 nolu karar doğrultusunda 300 adet su sayacı alınmasına; Anti virüs programları ile alakalı olarak Sn. Hasan Sütçüoğlu ve Sn. Ali Ekendal ile yapmış olduğumuz görüşmede anti virüs programlarının acil bir şekilde yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza mahdut müesseselerde bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle elden teklife gidilmesi karara bağlanmıştır. Keza aynı husus, UPS Kesintisiz Güç Kaynağı alımı hususunda teknik görüş alınmıştır. Bu konuda Sn. Müdür Mehmet Çakmak bey de bu konuları komitenin karara bağlaması konusunda talimatı olduğunu belirtmiştir. K.İ.K.K. NO.13/2013: Anti virüs ve UPS alımı konusunda elden teklif alınarak satın alınmasına; K.İ.K.K. NO:14/2013: ETSAN Et ve Et Ürünleri Ltd. Şirketinin Belediyemize ait et taşıma araçlarının şirketlerine kiralanması hususunda yapmış olduğu müracaat komite tarafından değerlendirilmiş ve bu konunun yasal olabilirliği konusunda hukuk bölümünden görüş alınmasına, ayrıca şube amirinin yapılacak böylesi bir uygulamanın fayda/maliyet hesapları hakkında araştırma yaparak komiteye rapor hazırlamasına K.İ.K.K. NO:15/2013: Kanalizasyon şubesi tarafından önerilen Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen katı atıkların çifçilere satılması konusunda üç adet Avrupa Birliği Bağımsız Sağlık Denetim Kurumundan ayrı ayrı rapor alınmasına ve bu raporlar alındıktan sonra konunun tekrardan Kira İhale gündemine getirilmesine K.İ.K.K. NO.16/2013: Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İshale hattı kısmi yenileme Projesi ihalesine çıkılmasına oy birliği ile K.İ.K.K. NO.17/2013: Taşkınköy Sanayi I. Etap kanalizasyon yenileme Projesi İhalesine çıkılmasına oy birliği ile K.İ.K.K. NO.18/2013: Eurocity İnsurance Co.Ltd in verdiği teklifte açılan ilk zarfta, şirket adına sunulan evraklarda, Şirket Bilonçosunun Şirket mühürü ile kaşelenip imzalanmadığı ve İhale şartnamesinin 7. maddesine aykırı hareket edildiği gerekçesi ile teklif zarfı değerlendirmeye tabi tutulmadan teklifi oy birliği ile; iptal edilmiştir K.İ.K.K. NO.19/2013 Üniversal Sigorta Şti. Ltd. in vermiş olduğu teklifler evrakları gözden geçirilerek uygun bulunmuş ve teklifleri açılmıştır. Teklifinin değerlendirilmesi ve verilen miktar üzerinde pazarlık yapılabilmesi için, teklifin değerlendirilmesi bir sonraki K.İ.K toplantısına getirilmesine oy birliği ile K.İ.K.K. NO.20/2013 : İhalesine çıkılan, tüm araçlar, bina, demirbaşlar, personel ve/veya 3.şahıslar (Lefkoşa Türk Belediye Binasında bulunan tüm K.K.T.C vatandaşlarını ve Yabancı uyrukluları da kapsayacak şekilde ) kaza v.s. kaza sigortaları ile ThirdParty- Kasko Sigortaları ile Yangın ve Kaza Sigortaları ihalesinde kabul edilen Universal Sigorta Ltd. e ait teklif aşağıdaki şekilde olup: 1. A- Teklif 1: (Merkez Bina Yangın Ve Kaza Sigortası) 6,750.00TL (Altı bin yediyüz elli Türk Lirası) (Terör Dahil) B- Teklif 2: 6,350.00TL (Altı bin üçyüz elli Türk Lirası) (Terör Hariç) 2. Belediye ye ait diğer lokasyonlarda bulunan atölye, Belediye fidanlık demirbaşları Yangın Sigortası. A- Teklif 1: 1,683.00TL (Bin altı yüz seksen iç Türk Lirası) B- Teklif 2: 1,390.00TL (Bin üç yüz doksan Türk Lirası) 3. Belediye ye ait Araçların Sigorta teklifi: Teknik Şartnameye göre : Kasko + Third Party araçlar için; Toplam Sigorta Teklifi : 18,250.00TL(Onsekiz bin ikiyüz elli Türk Lirası) 4. Belediye de çalışan Personel Ferdi Kaza Sigortası ayrıca 3. kişilere karşı Mali Sorumluluk Sigortası teklifi : A- Ferdi Kaza Sigortası kişi başına (20 kişi için) Sayfa 3 / 5

4 Teminatlar Sigorta Bedeli TL TL 25.00TL TL 21.00TL B. Teminatlar Sigorta Bedeli 50.00TL 10,000.00TL 42.50TL C. Teminatlar Sigorta Bedeli 200,000.00TL 200,000.00TL TL 84.50TL Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı mali sorumluluk Sigorta Teklifi: Asansör Başına Teklif Kişi Başına Kaza Başına Maddi Kaza Başına 20.00TL Sigorta Şirketi ile sözleşmenin son şeklinin verilmesi ile ilgili görüşülmüş ve tüm personelin (912 kişi) sigortalanması uygun görülmüştür. Yukarıda sunulan teklifler oybirliği ile; kabul edilmiştir K.İ.K.K. NO.21/2013 : 13/06/2013 tarihinde K.İ.K in almış olduğu 13/2013 sayılı kararı doğrultusunda, UPS alımı ve Anti Virüs programı ile ilgili 3 adet kapalı zarf usülü ile verilen teklifler açılmıştır. Üç firma teklif vermiştir. 1- Mahir Bilgisayar ın Teklifi UPS : antivirüs Programı : $ 2- Berkmenler Bilgisayar Eğitim Merkezi Ltd. in Teklifi UPS : $ 3- Süper Computer in Teklifi UPS : $ + KDV. Teklifler değerlendirilmiş olup; Kaspersky anti virüs güvenlik programı için tek teklif olarak en uygun fiatı veren Mahir Bilgisayardan alınmasına ayrıca üç firmanın vermiş olduğu UPS fiatlarının arasında aşırı farklılık olması nedeni ile yeniden elden teklif alınmasına oy birliği ile 67/2013 Kira ve İhale Komisyonu kararları onaylandıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır. Kira ve İhale Komisyonu kararları onaylandıktan sonra Ali Kansu toplantıdan ayrılmıştır. Ek teki 2013 yılı Bütçesi nin onayına Oktay Çocuk ve Mustafa Hançerli nin red oylarına ayrıca Akın Aktunç ve Dr.Mustafa Soydan ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile; Kemal T.Mut, Rauf Denktaş, Serhat Kotak, Boysan Boyra, Özmen Birinci nin Şerhi: Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız. Mustafa Hançerli nin Şerhi: 2013 yılı Bütçe öngörüsünde yeniden yapılandırma içermediğinden, Belediye çalışanlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin tamamının ödenmesini içermediği ayrıca emeklilik hakkı kazananların ve/veya emekli olanların tazminat haklarının ödenmesini içermediğinden dolayı red verdim. Bütçe tartışılırken Fatma Sabri ve Celal Cin toplantıdan ayrılmışlardır. Borçlanma kararından önce Ali Çınar toplantıdan ayrılmıştır Sayfa 4 / 5

5 68/2013 Belediye nin borç yapılandırılması çerçevesinde borçlanılması düşünülen 50,000,000.-TL lik borçlanmaya; Oktay Çocuk ve Mustafa Hançerli nin red oyları ayrıca Akın Aktunç ve Dr.Mustafa Soydan ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile; Kemal T.Mut, Rauf Denktaş, Serhat Kotak, Boysan Boyra, Özmen Birinci nin Şerhi: Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız. Mustafa Hançerli nin Şerhi: 2013 yılı Bütçe öngörüsünde yeniden yapılandırma içermediğinden, Belediye çalışanlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerinin tamamının ödenmesini içermediği ayrıca emeklilik hakkı kazananların ve/veya emekli olanların tazminat haklarının ödenmesini içermediğinden dolayı red verdim. Karar verilmiştir. Mustafa Hançerli (Asbaşkan) Kadri Fellahoğlu (Başkan) Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan) Ahmet Bağzıbağlı Ali Çınar Ali Kansu Boysan Boyra Akın Aktunç Celal Cin Dr.Mustafa Soydan Fatma Sabri Kemal T.Mut Dr. Zerrin Akalın İbrahim Demir Oktay Çocuk Onur Olguner Önol Aktolga Özmen Birinci Rauf Denktaş Serhat Kotak MÇ/İÖ. Sayfa 5 / 5

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR 05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR Toplantıya Katılanlar: 1. Mehmet Harmancı 2. Akın Aktunç 3. Ahmet Akbil 4. Ahmet Bağzıbağlı 5. Alev Denizgil 6. Bülent Çıraklı 7. Çelen Çağansoy

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 3/2015 11 Haziran, 2015 Lefkoşa Türk Beled yes 2008-2011

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi

Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY ARAŞTIRMA RAPORU SAYı : MAR. -MA. 112010 TARİH: 11105/2010 HAZıRLAYAN: Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi Mustafa Aksoy Denetçi RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nde

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Faaliyet Raporu Sayıştay Başkan Vekili nin Mesajı Sayıştay, denetimleri sonucu hazırladığı raporlar ile kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: 01.12.2008 tarih ve I.Y.39.77.0168/2008-103E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: 01.12.2008 tarih ve I.Y.39.77.0168/2008-103E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda; TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Başkanlık İstemi, İHALEYİ

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı