SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)"

Transkript

1 SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

2 Roma İmparatorluğunun çökmesiyle Avrupa da kentsel yaşam sekteye uğruyor KARANLIK ÇAĞ

3 Merkezi otoriteye dayalı Roma İmparatorluğunun birleştirici ve koruyucu gücü ortadan kalkıyor Barbar kavimlerin saldırıları ve istilası ile: - kentler tahrip oluyor - kentleri besleyen kırsal alanların ve ticaret yollarının güvenliği kalmıyor - nüfus daha güvenli yerlere göç ediyor - salgın hastalıklar ile kent nüfusu giderek azalıyor

4 Roma İmparatorluğunun ekonomik ve politik sürekliliğini sağlayan güçlü yol ağı kentlerin istilasını kolaylaştırıyor Askeri nedenlerle düzlüklerde kurulmuş olmaları Roma kentlerinin savunmasını imkansız kılıyor Roma İmparatorluğunun sonu Kent uygarlığının sonu

5 9. yüzyıldan itibaren politik istikrar yeniden tesis edilmeye başlanıyor Yerleşik hayatın yeniden canlanmaya başladığı bir GEÇİŞ dönemi Kentlerden ziyade: - manastır etrafında kümelenmiş köyler - dağınık kırsal yerleşmeler sözkonusu Roma İmparatorluğunun birleştirici gücünü KİLİSE yükleniyor

6 11. Yüzyıldan itibaren KENTSEL YAŞAM yeniden canlanıyor: Kent surlarının daha dayanıklı inşa edilmesine elveren teknoloji Kentleri tekrar güvenli kılıyor Tarımsal üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, yeni toprakların tarıma açılması Verimlilik, tarımsal artı-üründe artış Uzun mesafe ticaretin yeniden canlanması ile ekonomik canlılık Kapalı ekonomiden çıkış sürecinin başlaması Ticari aktivitenin canlanması ile Değiş-tokuş ekonomisinden Para ekonomisine geçiş süreci

7 Para ekonomisine geçiş Kırsal toprağın kentsel toprağa dönüşümünü teşvik ediyor Kentsel nüfus vergilendirme ve kira yoluyla nakit gelir sağlıyor 12. ve 13. yüzyıllardan itibaren Batı Avrupa da önemli bir kentsel gelişme dönemi yaşanıyor Bugünkü kentlerin birçoğunun kuruluş dönemi Ortaçağşehirciliğinin altın yılları

8 Ortaçağ Kentlerinin Kuruluş Süreci Kale kentten Kente; (Bourg Faubourg) Feodal beyler toprakları üzerinde yaşayan halkı saldırılardan korumak üzere kale kentler kuruyor (9.yy sonları) Sur dışında, kale kapısı önünde düzenli olarak pazar yeri kuruluyor Tüccarlar giderek bu alanda yerleşiyor Bu yerleşmeler giderek surlar ile çevrilerek kent içine alınıyor Tüccar ve zanaatkarlara özgürlük hakkı veriliyor (1 Yıl, 1 gün kentte ikamet etmek koşulu ile; serflikten özgürlüğe) KENTİN HAVASI ÖZGÜR KILAR

9 BOURG ve FAUBOURG Cenevre Kent Maketi İç kale ve katedral

10 Hristiyanlığın en etkin olduğu dönem KİLİSE herşeye hakim Cenevre Katedral

11 Hemen her kentin bir koruyucu Aziz i var Bologna nın koruyucu Azizi

12 LONCALAR Ortaçağ kentinin diğer önemli kurumu Üretimi niceliksel ve niteliksel olarak denetliyor (kalite, miktar, fiyat) Lonca mensupları arasında sosyal dayanışma Usta - çırak ilişkisi (işçi işveren yerine) Tarım dışı üretimde uzmanlaşma loncalar arasında Lonca içinde işbölümü yok tüm üretim süreci baştan sona tek kişi tarafından

13 12. Yüzyıldan itibaren ticaretin gelişmesi ile bu üretim sürecinde çözülmeler meydana geliyor Üretim ile ticaret ayrılıyor Uzmanlaşmış bir tüccar sınıfı doğuyor Güvenlik ve istikrar ortamına bağlı olarak kentlerarası ticaret gelişiyor Kentlerarası uzmanlaşma Ticaret burjuvazisinin yükselişi

14 Yükselen tüccar sınıfının: kendi hareket alanını genişletmek Özerklik elde etmek amacıyla aralarında kurdukları dayanışma ile ilk BELEDİYE örgütleri kuruluyor

15 ORTAÇAĞ KENTİNİN ÖNEMLİ KURUMLARI: KİLİSE LONCA BELEDİYE

16 ORTAÇAĞ KENTLERİNDE MEKANSAL ORGANİZASYON Yerseçiminde savunma önemli faktör Ancak verimli tarım topraklarına ve ticaret akslarına yakınlık da önemli Kuruluş yeri bakımından çeşitlilik gösterirler:

17 Ostuni, İtalya Korunaklı tepelerde...

18 Casares, Güney İspanya

19 Kimi zaman düzlüklerde, su kenarlarında, ticaret yolları üzerinde Sloten, Hollanda

20 Yamaçlarda...

21 Sırtlarda... San Gimigano, İtalya

22 Sırtlarda... Zaman içinde, Organik gelişmiş kentler Fransa

23 İstisnalar BASTİDLER (Yeni Kent, uç kent) Aigues Mortes, Fransa 13. yüzyıl başı

24 BASTİDLER Planlanmış, uç kentler Grenade-sur-Garonne, Fransa ca. 1300

25 Organik gelişmeyi yönlendiren biçimlendiren güçlü bir merkezi otorite yok Önceden tasarlanmış bir plana göre gelişme yok (bastidler hariç) Doğal koşullar Gelenekler, görenekler Yazılı olmayan kurallar Ortaçağ Kentlerinin biçimlenişinde rol oynamıştır Kuruldukları coğrafyaya göre çeşitlilik gösterirler

26 Ortaçağ Kentlerinin ortak özellikleri Küçük kentler (max. 100 bin nüfus; Kuzey Avrupa da 10bin; Hollanda daha da az)

27 Yaya kentleri - insan ölçeği

28

29 Doğal koşullara Topografyaya İklime uygun Gündelik ihtiyaçlara cavap veren formlar Venedik

30 Organik sokak dokusu, dar kıvrımlı yollar Gayri muntazam yapı adaları ve parsel biçimleri Dar sokaklar boyunca uzanan bitişik nizam konutlar Venedik Kudüs

31 Kısıtlı kaynaklar ve teknolojik yetersizlik Roma İmparatorluğu veya Helenistik Yunan da olduğu gibi görkemli, anıtsal yapılara izin vermiyor Ayrıca, anıtsallığı mümkün kılacak politik güç de yok BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÇEŞİTLİLİK

32 Kilise veya katedral diğer yapıların etrafında kümelendiği en önemli yapı Daima bir meydanla birlikte düşünülüyor Venedik Meydanlar ve kiliseler sistemi

33 San Marco Meydanı Venedik

34 San Marco Meydanı Venedik

35 Venedik, kilise meydanı Murano

36 Katedral Meydanı Cenevre

37 Pazar Meydanı Antik Çağdaki Agora veya Forum gibi kentin ticari merkezi Kilise Meydanı ve Pazar Meydanı birbiri ile bağlantısı olan iki güçlü kentsel öge Pazar Meydanı, Cenevre

38 Belediye Binası ve Lonca Binası meydanlarla birlikte düşünülüyor Piazza del Campo, Sienna

39 Piazza del Campo, Sienna Kilise Belediye Binası Lonca Binası Ortaçağ Kentini simgeleyen en önemli yapılar Meydanlarla ilişkilendiriliyor

40 Meydanlar: Ortaçağ kentini oluşturan sosyal ve ekonomik süreçlerin ifadesi Önemli kamusal alanlar Kent yaşamının merkezi Düğün Dansı, Sienna

41 Meydanlar önemli kamusal alanlar kent yaşamının merkezi Piazza Navona, Roma

42 Meydanlar önemli kamusal alanlar kent yaşamının merkezi Balık pazarı, Venedik

43 Piazza del Campo, Sienna

44

45 Piazza Maggiore, Bologna, İtalya

46 Kopenhag, Danimarka

47 Ortaçağ Kentinde : Konut işyeri ayrımı yok Yatayda fonksiyonel uzmanlaşma yok Alt katlar dükkan / atölye; Üst katlar konut (en zengin kentsoyluların konakların da bile) Mekanda sınıfsal ayrışma yok Zengin ile fakir yan yana Mahaller ağırlıklı olarak: - sosyal ve politik fraksiyonlara göre (Fraksiyonlar kenti) YA DA - meslek loncalarına göre (Loncalar kenti) tanımlanıyor

48 FRAKSİYONLAR KENTİ San Gimignano

İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)

İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İşlenecek Konular: Bizans tarihi üç ana döneme ayrılır: 1. Bizans Erken Bizans (330 717) 2. Bizans Osmanlı Etkileşimi Orta Bizans (717 1204) 3. Osmanlı Geç Bizans

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.293-323. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN

EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN 2010-2014 STRATEJĠK PLAN 2010 2014 SunuĢ Belediyeler, halkın yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir.

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

FRANSA Taş TARĐH: Fransa Avrupa da insanlığın geçirdiği evrimleri yansıtan en kapsamlı kalıntıları içeren nadir birkaç ülkeden biridir.arkeolojik çalışmalarda 100 bin yıl öncesine tarihlenen aletler bulunmuştur.tarihsel

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK

ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK Metin ve görseller: ÇEKÜL Vakfı Tasarım: Yakup Şahiner Basım tarihi: Eylül 2012 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile Ekim 2012 tarihinde

Detaylı

2007 2011 STRATEJĐK PLANI

2007 2011 STRATEJĐK PLANI T.C. ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 1 ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2007 2011 STRATEJĐK PLANI 1 ĐÇĐNDEKĐLER TABLOLAR LĐSTESĐ... 4 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ... 7 HARĐTALAR LĐSTESĐ... 8 BAŞKANDAN... 9 1. GĐRĐŞ...

Detaylı

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK?

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK? aşan, hayatı sanatsallaştıran, mimarlığı şiirselleştiren bir mimar...-> S 3 Uğur Dağlı...Bu Surlar dünyanın başka yerinde olsa kim bilir nasıl üzerine titrenirdi. Üzerine çarşaf gibi ilanlar, posterler

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi* Nicel YILMAZ SAYGIN, Nilgün KİPER, Evrim GÜÇER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ülkemizde doğal

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır toplumsal, son yüz yıldır ise mekansal olarak bir değişim sürecinde olduğu açıktır. Osmanlıda batılılaşma adı altında

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ'NDE YER ALAN 84 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDEKİ 8 KATLI BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGYO-1312004-REV. BEYOĞLU RAPOR BİLGİLERİ TALEP

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ Fatma Ceyda GÜLSERİN Anabilim Dalı: MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DENĐZ ARSLAN ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI MĐMARLIK

Detaylı

21. Yüzyılda İpek Yolu

21. Yüzyılda İpek Yolu Turgay DÜĞEN* İpek Yolu, tarihin çok eski dönemlerinden kalma, Doğu-Batı arasındaki ticaret yollarının bütününe verilmiş bir isimdir. İpek Yolu, her ne kadar egzotik bir seyahati çağrıştırsa da tarihsel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER - Başkan Sunuşu 1-1. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 3-2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4 2.1. Tarihçe 4 2.1.1. Kentin Kısa Tarihi 4 2.1.2. Belediyenin

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ SEÇİL SÖZERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Ünite 1-10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1020 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR

MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR MODERN METU JFA KONUT 2009/2 OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.11 2009/2 211 (26:2) 211-233 MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR Şeniz

Detaylı

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ KISA ÖZET

Detaylı