Sahillerin Sultanı GÜZERGÂH I. Aydog*anDemir, Yekta Demiralp, Rahmi H. Ünal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahillerin Sultanı GÜZERGÂH I. Aydog*anDemir, Yekta Demiralp, Rahmi H. Ünal"

Transkript

1

2 I.1 MI LAS I.1.a Ulu Camii I.1.b Firuz Bey Camii I.2. BEÇI N I.2.a Kale I.2.b Büyük Hamam I.2.c Ahmet Gazi Medresesi I.2.d Bey Hamamı (isteg*ebag*lı) I.2.e Kızıl Han I.3. ÇAMI ÇI I.3.a Bafa Hanı (isteg*ebag*lı) I.4. BALAT I.4.a I lyas Bey Külliyesi Aydog*anDemir, Yekta Demiralp, Rahmi H. Ünal PENCERE: Medresede Eg*itim Ahmed Gazi Medresesi, ana eyvan kemerinin sag*köşelig*indeki arslan kabartması, 1375, Menteşe Emiri Ahmed Gazi, Beçin 35

3 Firuz Bey Camii, taçkapı, 1394, Menteşe Valisi Hoca Firuz, Milas 36 XI. yüzyıl sonlarında, Balkanlar da, Batı ve Kuzey Anadolu da önemli bir güç olan Bizans I mparatorlug*u, IV. Haçlı Seferi nin (1204) yıkıcı etkilerini bir daha üzerinden atamadı. Anadolu nun büyük bir kısmına egemen olan Selçuklu Sultanlıg*ı da Mog*ol saldırıları karşısında yenik düştü (1243). Mog*ol baskısından bunalan yüzbinlerce insan, Türkmen Beylerinin ve bazı Selçuklu yöneticilerin emri altında, Batı Anadolu da iyice zayıflamış olan Bizans direncini kırarak bu topraklara yerleştiler. Antik Karia yı işgal ederek Menteşe Beylig*ini kuran (1280) Menteşe Bey ve halefleri gelişmek için denizci yerli halkla, yani Rumlar la işbirlig*i yapıp denizlere açıldılar. St. Jean şövalyeleri gelinceye kadar (1310), kısa bir süre Rodos un bir bölümüne sahip oldular. Beçin de güzel bir medrese (1375) yaptıran Ahmed Gazi nin kendisine ünvanını layık görmesi, denizlerde hakimiyet kurma özleminin bir ifadesi olmalıdır. Önemli bir ticaret limanı olan Balat a (Miletos) sahip olan Menteşe Beylig*i Venediklilerle yılları arasında altı defa anlaşma yaparak, barış ve ticareti güvence altına aldı. Bu anlaşmalara göre, Venedik tüccarları Menteşe topraklarında serbestçe ticaret yapabilecekler, Balat a yerleşebilecekler, Aziz Nikolas adı verilecek bir kilisede ibadet edebileceklerdi. Balat - ta oturacak olan Venedik Konsolosu, Venediklileri ilgilendiren davalarda özel yargılama yetkisine sahip olacaktı. Alışveriş nedeniyle borçlu kalan Venedikli bir tüccarın yerine bir başkası sorumlu tutulmayacak ve tutuklanmayacaktı. Menteşe beyleri ticaret hacminin gelişmesi için Lâtin harfleriyle yazılmış, Napoli tipi Gigliati denilen resimli gümüş paralar da bastırdılar. Verimli ovalara ve güvenli ticarete dayalı Menteşe Beylig*i ekonomisi, ülkenin bayındır bir hale gelmesi için, önemli bir kaynak yarattı. Bu sayede Beçin de, Milas ta ve Balat ta anıtsal eserler inşa edildi li yıllarda, Çanakkale Bog*azı nı geçerek, Trakya nın fethine girişen ve

4 Kosova Bölgesi ne kadar ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Bizans ı I stanbul çevresine hapsettikten sonra Batı Anadolu daki beylikleri Osmanlı topraklarına katmıştır. Aydın ve Menteşe Beylikleri nin hangi yıl fethedildikleri kesin olarak saptanamamaktadır. Bununla birlikte, yıllarında Balat ın zaptedilmiş oldug*u düşünülmektedir. Ahmed Gazi 1391 yılında vefat edince, Beçin de inşa ettirdig*i medreseye gömülmüştür. Milas ta, inşası 29 Kasım 1396 da tamamlanan Firuz Bey Camii ni inşa ettiren Hoca Firuz, Osmanlı sultanı I. Bayezid in Menteşe Valisi ydi. Osmanlı Devleti, 1402 Ankara Savaşı ndan sonra yeniden kurulan Menteşe Beylig*i ni, 1424 yılında ortadan kaldırdı. Bu tarihten sonra bir Osmanlı sancag*ı (valilig*i) olarak idare edilen Menteşe de, Beçin ve Balat gibi yerler giderek önemlerini yitirip, terkedilmiş kentler durumuna düştüler. (A.D.) Bu Güzergâh, Milas kent merkezinde başlamaktadır. Antik Karia Bölgesi nden başlayarak kuzeye dog*ru devam etmekte ve antik I yonya Bölgesi nde sona ermektedir. Milas kent merkezi ve Beçin Kalesi ndeki, eserler gezildikten sonra, D.525 karayolu ile kuzeye dog*ru yola devam edilir. Bafa Gölü güney sahilindeki engebeli arazi geçildikten sonra, Büyük Menderes Nehri nin (antik Meandros Nehri) yüzyıllardır biriktirdig*i alüvyonlarla oluşmuş Söke Ovası na ulaşılır. Söke ye gelindig*inde, gecenin geçirileceg*i yer hakkında karar verilmesi gerekir: Ziyaretçi ister bir sonraki Güzergâh ın başlangıç noktası olan Selçuk ta, ister daha hareketli bir sahil kenti olan Kuşadası nda geceleyebilir. Selçuk yönüne devam eden ziyaretçiler, yolları üzerindeki Ortaklar kasabasında mola verip, çok sayıdaki lokantadan birinde, yörenin ünlü çöp şiş ve ayranını ya da ızgara sucug*unu tadabilirler. Toplu taşım araçlarını kullanacak olan ziyaretçiler, ziyaretlerini bir günde tamamlayamayabilirler. Ancak Türkiye de, kentler arasında iyi bir ulaşım ag*ı mevcuttur. Milas tan Beçin e, kent garajından hareket eden dolmuşlarla ulaşılabilir. Bafa Hanı ise Milas Söke karayolu üzerinde yer aldıg*ından, toplu taşıma araçlarıyla seyahat edenlerin bu yapıyı ziyaret etmeleri güçtür. Balat a gitmek için önce Söke - ye gitmek ve şehir garajından Balat ya da Didim dolmuşlarına binmek gerekmektedir. Söke Ovası boyunca uzanan yoldan, özellikle hasat zamanında (Eylül Ekim) geçilirken, pamuk yüklü ve ışıklandırması yetersiz traktörlere dikkat edilmelidir. Ahmed Gazi adına basılmış gümüş sikke ( ), Üstün Erek Koleksiyonundan 37

5 Milas Ulu Cami, batı cephesi, 1378, Menteşe Emiri Ahmed Gazi, Milas 38 I.1 MI LAS Antik adı Mylasa olan kent antik dönem Karia sının başkentlig*ini de yapmış ancak bu ünvanı, Karia nın Pers Satrapı Maousolos zamanında Halicarnassus a (bugünkü Bodrum) kaptırmıştır. Perslerle kurdug*u iyi ilişkiler sonucu daha serbest bir yönetim gösteren Mausolos öldüg*ünde karısı, şimdi yalnızca temel izlerinin görülebildig*i, Dünya nın Yedi Harikası ndan biri olan anıt mezarı (Maousoleum) yaptırmıştır. Milas ın 13 km. dog*usunda bulunan ve Labranda dinsel merkezi nedeniyle, Helenistik dönemde de önemini sürdürmüş olan kent, Roma döneminde idari bir merkez durumundaydı. Milas ın Bizans dönemi ile ilgili fazla bir şey bilinmemektedir. Kent, Menteşe Beylig*i nin kuruluşu ile yeniden önem kazanmıştır. I.1.a Milas Ulu Camii Hoca Bedrettin Mahallesi, I nönü Caddesi, Milas yılları arasında hüküm süren ünlü Menteşe Emiri Ahmed Gazi, babasının ölümünden sonra kardeşleri arasında pay edilen Beylik topraklarının bir kısmını kendi idaresi altına almıştır. Menteşe Beyleri içinde en uzun süre iktidarda kalan Ahmed Bey in iktidar dönemi Beylig*in en parlak dönemidir. Ahmed Gazi nin Beçin, Milas, Balat, Fethiye ve Çine - de inşa ettirdig*i yapılardan birkaçı bugün de ayaktadır. Bunlardan Milas

6 Milas Ulu Camii son yıllarda baştan aşag*ı onarılmıştır ve halen ibadete açıktır. Milas Ulu Camii nin kuzey cephesi ortasındaki ana giriş kapısı dışında, dog*u ve batı cephelerinde de birer girişi vardır. Kuzey cephesindeki taçkapının sag*ında yer alan merdiven, ezan okumak üzere çatıya çıkışı sag*lamak için inşa edilmiştir. Taçkapı üzerindeki Arapça kitabede, caminin inşaatının Ekim 1378 tarihinde tamamlandıg*ı belirtilmektedir. Batı cephesindeki girişin üst kısmındaki Osmanlıca kitabe ise 1904 tarihli bir vakfiyedir. Yapıdaki desteklerin ve üst örtünün çeşitlilig*i, deg*işik zamanlarda önemli onarımlar geçirdig*ini kanıtlamaktadır. Bütün cephelerde görülen oldukça kütlevi payandalar sonradan eklenmiş olmalıdır. Minber 1879 tarihinde yenilenmiştir. Ancak, eski minberin Ocak 1380 tarihli kitabesi yeni minber üzerine kopya edilmiştir. Milas Ulu Camii, plan şeması ve üst örtüsü ile Selçuklu dönemi geleneg*ini devam ettirmektedir. Kıble duvarına dik uzanan sahınlar, Selçuklu dönemi bazilikal planlı camilerin şemasına uygundur. Bir kubbe ile örtülü olan mihrabın önündeki mekân, bu hacimi, caminin dig*er kesimlerinden farklı kılmaktadır. (R.H.Ü) I.1.b Firuz Bey Camii (Kurşunlu Cami) Firuz Paşa Mahallesi, Kışla Caddesi, Milas. Kentin merkezinde, geniş bir avlunun ortasındadır. Avlunun batı kenarı boyunca sıralanan medrese hücreleri, onarımlar sonucu özelliklerini kaybetmişlerdir. Cami avlusundaki hazirede mevcut mezarlar, 1930 lu yıllarda başka bir mezarlıg*a nakledilmiştir yılında inşası tamamlanan yapı son yıllarda esaslı bir onarım geçirmiştir ve halen ibadete açıktır. Dışta, tüm cepheler mavi damarlı mermer plakalarla kaplanmıştır. Türk gezgini Evliya Çelebi «mavi renkli mermerleri nedeniyle Türklerin yapıya Gök Ulu Cami, giriş cephesi, 1378, Menteşe Emiri Ahmed Gazi, Milas 39

7 Milas Firuz Bey Camii, Güney cephesi, 1394, Menteşe Valisi Hoca Firuz, Milas Firuz Bey Camii, Mihrap, 1394, Menteşe Valisi Hoca Firuz, Milas 40 Cami adını verdiklerini» söylemektedir. Pencerelerinin herbiri farklı düzendedir. Hem ibadet yeri, hem de misafirhane görevi gören çok işlevli camilerin deg*işik bir uygulaması olan bu camide, dog*uda ve batıda birer tabhane hücresi bulunmaktadır. Tabhanelere ve ibadet mekânına ulaşımı sag*layan dag*ılım mekânının boyutları çok küçülmüştür. Normal koşullarda, caminin iki yan duvarından birinin giriş cephesine yakın ucunda yer alan ve özel bir kaide üzerinde yükselen minare, burada cami duvarı üzerine oturtulmuştur. Son cemaat yeri orta açıklıg*ının altında ve taçkapı üzerindeki kitabe levhasının çevresinde görülen bitkisel süslemeler, Selçuklu geleneklerinden uzaklaşıldıg*ının işaretlerini taşır. Son cemaat yeri destekleri arasına yerleştirilmiş şebekeli mermer korkuluklar, geometrik örneklerle bezenmiştir. Yapı, Hasan bin Abdullah adında bir mimar tarafından inşa edilmiş; süslemelerini, Musa bin Adil adlı usta yapmıştır. (R.H.Ü.) Milas a 50 km uzaklıktaki Bodrum da (antik Halicarnassos), Dünya nın Yedi Harikası ndan biri olan Mausoleum un kalıntıları bulunmaktadır. XII. yüzyılda, Mausoleum un taşları kullanılarak, St. Jean şövalyeleri tarafından inşa edilen Aziz Petrus Kalesi, bugün dünyaca ünlü bir Sualtı Arkeoloji Müzesidir. Bodrum, yaz aylarında, yerli ve yabancı turistlerin rag*bet ettig*i, şirin bir sahil kentidir.

8 Beçin Beçin Kalesi, batıdan genel görünüş, IV-XIV. Yüzyıl, Beçin Milas kentinin güneyinde, kent merkezine 4 km uzaklıktadır. Milas garajından veya kent merkezinden hareket eden Beçin dolmuşları ile ulaşılabilir. I.2 BEÇI N Milas Ovası nın kenarında, ovadan 200 m. yükseklikte, düz bir platonun üzerine kurulmuş olan Beçin kentinin kalesi, yalçın bir kaya kitlesinin üzerine oturmaktadır. Kalenin kuzeyindeki dik yamacın üzerinde ve eteklerinde rastlanan kalıntılar, antik dönemde, bu alanın nekropol olarak kullanıldıg*ını düşündürmektedir. Kalenin dog*usunda, Helenistik döneme tarihlenen temel kalıntısı ile surların güneydog*u köşesinde yer alan tapınak (M.Ö. IV. yüzyıl), kalenin, Türk döneminden önce de var oldug*unun kanıtlarıdır. XIII. yüzyıl sonlarına dog*ru Mentes e Beyleri nin eline geçen Beçin kenti, bu tarihte, muhtemelen küçük bir yerleşim yeriydi. Bugün kent örenleri içinde yer alan Bizans Şapeli nin küçük boyutları bu konuyu desteklemektedir. Nitekim, 1330 lu yıllarda kenti ziyaret eden ünlü Arap gezgini I bn Batuta, Beçin in yeni kurulmuş, yeni binaları ve mescidleri olan bir kent oldug*unu söylemektedir. Ören yerindeki yapı kalıntılarının büyük çog*unlug*unun Türk dönemine ait olması, kentin Türk döneminde hızlı bir gelişme gösterdig*ini kanıtlamaktadır. Nüfusu hızla artan ve gelişen kent, çog*u XIV. yüzyıla tarihlenen çeşitli yapılarla donatılmıştır. (R.H.Ü.) I.2.a Beçin Kalesi Beçin örenlerinin yayıldıg*ı alanda çok sayıda su kaynag*ı ve kuyu bulun- 41

9 Beçin I.2.b Büyük Hamam Büyük Hamam, güneybatıdan genel görünüş, XIV. Yüzyıl, Beçin. 42 masına rag*men kale, kentin üzerinde yer aldıg*ı platodan 50 m. kadar daha yüksek oldug*u için kaleye su çıkarılması mümkün olmamıştır. Su ihtiyacı, kaleye çıkan merdivenlerin başlangıcındaki sarnıçla karşılanmaktaydı. Surların güney eteg*ine, muhtemelen Menteşe dönemine tarihlenen bir de çeşme inşa edilmiştir. Dairesel bir hat izleyen surlar, bugün onarıma muhtaç durumdadır. Güneydeki surların bir kısmı bir antik tapınag*ın temelleri üzerine oturmaktadır. Henüz ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş olan bu tapınag*ın Zeus a adanmış oldug*u tahmin edilmektedir. Bugün metruk ve harap durumda olan kale içindeki evler, 1980 li yıllara kadar kullanılmaktaydı. Bu evlerin en eski tarihlisi en çok 100 yıl öncesine tarihlenmektedir. Bununla birlikte, burada, XIV. yüzyıla tarihlenen bir hamam örenine rastlanması, kale içindeki iskanın oldukça eski oldug*unu düşündürmektedir. (R.H.Ü.) XVII. yüzyıl ortalarında Beçin i ziyaret eden ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, Beçin de hamam bulunmadıg*ını nakletmektedir. Oysa ki bugün kentte, beş adet hamam öreni vardır. Evliya Çelebi nin ifadesinden, bu hamamların onun ziyareti sırasında ya harap, ya da çalışmaz durumda oldukları anlaşılmaktadır. Ünlü Türk hamamları, gelenek olarak Roma hamamlarına bag*lanmakla birlikte, plan olarak onlardan oldukça farklıdır. Roma hamamlarında mevcut unsurlar, «sog*ukluk» dışında, Türk hamamlarında da görülür. Hamamın, dışarısı ile dog*rudan bag*lantılı bölümü, «Soyunmalık» (apodyterium) olarak adlandırılır. «Ilıklık» (tepidarium), soyunmalık ile hamamın sıcak birimleri arasında bir geçiş mekânı durumundadır. Bazı hamamlarda, ılıklık ile soyunmalık arasında «aralık» adı verilen bir küçük mekân daha vardır. «Sıcaklık» (calidarium) olarak adlandırılan kesimi oluşturan mekânların, çok deg*işik şekillerde düzenlendikleri görülür. Ayrı bir birim olarak tasarlanmış olan su deposu, aynı zamanda suyun ısıtıldıg*ıyerdir. Beçin deki Büyük Hamam, kentin en görkemli yapılarındandır. Üst örtünün tamamına yakını göçmüş olmasına karşın, duvarların büyük kesimi ayaktadır. Zemini, iri devşirme mermer bloklarla kaplanmıştır. Kazılar sırasında, biri soyunmalık, dig*eri de ılıklık mekânında olmak üzere iki adet havuz

10 Beçin veya fıskiyesinin oldug*u anlaşılmıştır. Hamamın ilginç özelliklerinden biri de soyunmalıg*ının, dışarıya açılan iki kapısının bulunmasıdır. Isı kaybına meydan vermemek için hamamların hemen hepsinde soyunmalıg*ın tek girişi bulunur. Bazı Türk hamamları, erkeklere ve kadınlara tahsis edilmiş yan yana iki ayrı hamam şeklinde inşa edilmiştir. Bu hamamlarda, kadınlara ayrılan kesimin girişi, genellikle fazla işlek olmayan bir yan sokag*a açılır. Bu tedbir, kadınların hamama rahatça girip çıkmalarını sag*lamak için düşünülmüştür. Çifte hamamlar dışında, sadece kadınlara tahsis edilmiş hamam yoktur. Haftanın bir veya iki günü, hamama sadece kadınlar kabul edilirdi. Büyük Hamam da gördüg*ümüz iki girişten dog*udaki bir sokag*a açılırken, batıdaki giriş bu sokaktan görülemeyen, küçük boyutlu bir tali giriştir. Hamamın kadınlara tahsis edildig*i günlerde, muhtemelen sokag*a bakan ana giriş kapatılmakta, kadın müşteriler arka cephedeki bu kapıdan girip çıkmaktaydılar. (R.H.Ü.) bu medresenin, 1375 yılında, «Büyük Emir, Ahmed Gazi» tarafından inşa ettirildig*i yazılıdır. Ahmed Gazi nin sıfatını kullanması, Menteşe Emirlerinden Mesut Bey ve Orhan Bey zamanında hızlanan Ege Denizi nde hakimiyet kurma çabalarının sonuçlandıg*ını kanıtlamaktadır. Bu dönemde Ege Denizi adaları, I talya ve Güney Fransa ile canlanan ticari faaliyetler ve insan trafig*i, Türk mimarisinde yabancı bazı unsurların ilk defa ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Medresenin taçkapısı, geleneg*ini devam ettirdig*i Selçuklu taçkapılarının bütün ög*elerine sahip olmasına rag*men, ayrıntıda önemli farklılıklara sahiptir. Taçkapı ana nişini çerçeveleyen çok sayıda silme, gotik taçkapıları yakından anımsatmaktadır. Avluda, bugün içinde iki mezarın yer aldıg*ı ana eyvanın avluya bakan cephe- Büyük Hamam, kazı ve konservasyon çalısmaları sonrasında soyunmalık, XIV. yüzyıl, Beçin. I.2.c Ahmed Gazi Medresesi Ünlü Menteşe Beyi Ahmed Gazi nin inşa ettirdig*i bu medrese, Menteşe Beylig*i başkentinde, günümüze ulaşabilen yapılar içinde en sag*lam durumda olanıdır. Son yıllarda başlatılan onarım çalışmaları halen devam etmektedir. Taçkapısı üzerindeki Arapça kitabede 43

11 Beçin Ahmed Gazi Medresesi, giriş cephesi, 1375, Menteşe Emiri Ahmed Gazi, Beçin. 44 sinde iki arslan figürü mevcuttur. Oldukça basit çizgilerle meydana getirilmiş olan bu iki arslan figürünün ellerinde birer flâma görülmektedir. Arslanlardan sag*taraftakinin tuttug*u flâmanın üzerinde, Arap harfleriyle «Ahmed Gazi» yazılıdır. Selçuklu döneminde de «kartal», «arslan» gibi bazı hayvan figürlerinin sultanın simgesi olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Ancak bunlardan hiçbiri, burada oldug*u gibi ellerinde flâma taşır durumda resmedilmemiştir. Medresenin sekiz hücresi, enine dikdörtgen şekilli bir avluya açılmaktadır. Medreselerden çog*unun avlusunda görmeg*e alıştıg*ımız revaklar burada yoktur. Ana eyvanın iki yanındaki iki büyük hücre, dershane hücreleridir. Hücrelerin tümünde ve dershanelerde birer ocak vardır. Ana eyvan içindeki iki mezardan avluya yakın olanı Ahmed Gazi ye aittir. Bitişig*indeki dig*er mezarın ise, Menteşe emirlerinden Şücaeddin I lyas Bey e ait olabileceg*i öne sürülmüştür. Yöre halkı, bu iki mezarın din ulularına ait oldug*unu düşünmekte ve ziyaret ederek adak adamaktadır. (R.H.Ü.) I.2.d Bey Hamamı (isteg*e bag*lı) Ahmed Gazi Medresesi nin bulundug*u kesim kentin merkezi durumundadır. Kentin en büyük camii olan Orhan Camii ( ) medresenin tam karşısındadır. Medresenin 50 m. kadar batısında yer alan iki katlı büyük konak, kentin ileri gelenlerinden birine, belki de Menteşe Beyi ne aitti. Bey Hamamı, bu konag*ın 25 m. kadar kuzeyinde yer almaktadır.

12 Beçin Muhtemelen XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan Bey Hamamı, XIV. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Büyük Hamam a yaklaşık 100 m. uzaklıktadır. Aynı işlevde iki yapının birbirine bu kadar yakın oluşu, Bey Hamamı nın yakınındaki konag*ın bir parçası, özel bir hamam olabileceg*ini düşündürmektedir. Yapı içindeki sıvalar üzerinde halen izleri görülebilen süsleme kalıntıları, yapının özenli bir işçilig*e sahip oldug*unu göstermektedir. Üst örtüsü tamamen çökmüş olmasına karşın, duvarların önemli bir kesimi ayaktadır. Tamamen yıkılmış olan soyunmalık kısmının temelleri, kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. (R.H.Ü.) I.2.e Kızıl Han Avrupa dan Çin e uzanan I pek Yolları nın en önemlilerinden biri üzerinde yer alan Anadolu ya hakim olan Türkler, XII. yüzyıl sonlarından itibaren, transit ticaretin sag*ladıg*ı maddi çıkarları farketmiş ve bu ticareti geliştirmek amacıyla önlemler almışlardır. Bu amaçla inşa edilen kervansaraylar tüccarlara güvenli bir geceleme ve bu kervansarayların yakınında kurulan pazarlarda ticaret yapma olanag*ı sag*lamaktaydı. XIV. yüzyıl içinde birbirleriyle çekişen Batı Anadolu daki beylikler, XV. yüzyıl başında Osmanlı hakimiyeti altına girip yörede güvenlik sag*lanınca, ticari faaliyetler birden bire canlanmıştır. Bergama, Menemen, Tire gibi Batı Anadolu kasabalarında inşa edilen ilk hanların XV. yüzyıla tarihlenmelerinin nedeni budur. Batı Anadolu daki hanlar, Selçuklu döneminin kervansarayları gibi görkemli, gösterişli deg*illerdir. Beçin de, kısmen sag*lam durumdaki iki han da Kızıl Han, güney cephesi, XV. yüzyıl, Beçin 45

13 Beçin sade, gösterişsiz yapılardır. Bugün sadece duvarları ayakta kalabilmiş, üst örtüsünün tamamına yakını göçmüş olan Kızıl Han, iki katlı bir yapıdır. Plan şeması olarak Afyon yakınlarındaki Dög*er Kervansarayı nın yakın bir benzeridir. Enine dikdörtgen şekilli tek bir mekândan oluşan alt kat, yük hayvanlarının bag*landıg*ı ahırdı. Yolcuların bir kısmı, hayvanlarla birlikte bu mekânda gecelemekteydi. Giriş kapısının solunda, halen izleri görülebilen merdivenle çıkılan üst katta iki oda mevcuttu. Yolcuların bir kısmı da bu odalarda gecelemekteydi. (R.H.Ü.) Söke-Milas karayolu (D.525) üzerinde, Aydın-Mug*la il sınırı üzerinde, Milas a yaklaşık 40 km. uzaklıktadır. I.3 ÇAMI ÇI I.3.a Bafa Hanı (isteg*e bag*lı) Bafa Hanı, Menteşe Beylig*i nin önemli liman kenti Balat (Miletos) ile başkent Beçin arasındaki kervan trafig*inin oldukça yog*un oldug*u; Beylik ortadan kalktıktan sonra yavaş yavaş azalan trafig*in, uzun süre daha devam ettig*i bilinmektedir. Nitekim, 1670 li yıllarda Balat ı ziyaret eden Türk gezgini Evliya Çelebi, deniz ticaretinin faal oldug*unu nakletmektedir. Balat tan Milas ve Beçin e uzanan kervan yolu üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen şekilli tek bir mekândan oluşan hanın taçkapısı, önünden geçen karayoluna bakmaktadır. XIV. yüzyılda inşa edildig*i tahmin edilen han, tek sahınlık basit planından Kızıl Han, üst kat odalarından kuzeydekinin pandantiflerinden biri, XV. Yüzyıl, Beçin 46

14 Çamiçi Kızıl Han, ahır, XV. yüzyıl, Beçin çok bitişig*indeki sarnıçla dikkat çekmektedir. Oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip olan Mug*la ili kırsal alanında, çok sayıda sarnıç mevcuttur. Yöre, dog*al su kaynakları bakımından çok zengin olmamasına karşın, Türkiye nin en çok yag*ış alan ikinci bölgesidir. Bu sarnıçlar sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında yag*an yag*mur sularını biriktirerek, hemen hiç yag*- mur düşmeyen yaz aylarında kullanabilmek amacıyla inşa edilmişlerdir. Kaldı ki, handa geceleyecek yolcu ve yük hayvanlarının suya her zaman ihtiyaçları vardır. Silindir gövdeli basık bir yapı olan sarnıca su toplayabilmek amacıyla, hanın uzun kenarlarına saçak seviyesinde küçük kanallar inşa edilmiştir. Hanın çatısına düşen yag*mur suları, bu kanallar aracılıg*ıyla sarnıca sevkedilmiştir. Sarnıç basit bir onarımla bugün dahi kullanılabilecek durumdadır. (R.H.Ü.) Milas- Söke Karayolu (D.525) Bafa Gölü nün güney sahilini izler. Gölün kuzey sahiline dimdik inen yalçın kayalarla kaplı dag*ların (Beş Parmak Dag*ları), çekici bir görüntüsü vardır. Göle ulaşmadan önce, Pınarcık tan kuzeye dönülerek göl kıyısı izlenirse, antik Herakleia am Latmus antik kentinin kalıntılarına (bugünkü Kapıkırı) ulaşılabilir. Balat, antik Miletos kentinin Türk dönemindeki adıdır. Milas tan Miletos a gitmek için D.525 nolu karayolunun 55. km.sinde, Batı ya, Akköy yönüne dönmek 47

15 Çamiçi I lyas Bey Külliyesi, Cami ve medresenin kuzeyden görünüşü, 1404, I lyas Bey, Balat 48 gerekir. Güzergâha dahil Balat I lyas Bey Külliyesi, antik dünyanın o görkemli yapılarının kalıntıları arasındadır. I.4 BALAT Balat ın üzerine kurulmuş oldug*u antik Miletos kenti, antik I yonya Bölgesi nin en önemli kentlerinden biriydi. O dönemlerde Meandros (bugünkü Büyük Menderes) nehrinin denize döküldüg*ü bölgede, bir yarım ada üzerinde yer alan kent, nehrin taşıdıg*ı alüvyonların bölgeyi doldurması nedeniyle, bugün denize 9 km. mesafededir. Ünlü kent planlayıcısı Hippodamos un ızgara planına uygun kurulan kent, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında kurdug*u koloni- lerle zenginleşmiş, I yonya dünyasında önder bir konuma ulaşmıştır. Thales, Anaksimenes, Anaksimandros gibi ünlü filozofları, Hippodamos ve I sidoros gibi ünlü mimarları yetiştiren kent, Roma döneminde de önemini korumuş olmakla birlikte, limanının giderek alüvyonlarla dolarak bataklık haline gelmesi sonucu, ticaretin sekteye ug*ramasıyla önemini yitirmeye başlamış ve eski görkemli günleri arar olmuştur. Bizans döneminde tiyatronun bulundug*u tepenin üzerine bir kale inşa edilmiştir. Zaten Balat adı da, Yunanca Palatia (kale) adının Türklerce yorumlanmasından gelmektedir lı yılların başında, Menteşe Beylig*i Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak 1402 yılında, Sultan I. Bayezid in, Ankara yakınlarında Timurla

16 Balat yaptıg*ı savaşta, Menteşe hanedanından I lyas Bey, Timur un yanında yer almıştı. Sultan Bayezid bu savaşta, yenilip esir düşünce Timur, kendisine destek olan dig*er emirler gibi I lyas Bey i de yeniden Menteşe tahtına oturtmuştur. Yeniden kurulan Menteşe Beylig*i nin başkenti, Beçin den Balat a taşınmıştır. Özelikle Menteşe Beylig*i sırasında safran, susam, bal, balmumu, halı gibi malların satıldıg*ı bir pazar konumuna gelmiştir. Bu dönemde, buradan Kıbrıs ve Rodos a bug*day gönderilmekteydi. Kent, XIX. yüzyılda tamamen terkedilmiş durumdaydı. Yapıya, Miletos antik kentinin kalıntıları boyunca (Faustina Hamamı ndan geçilerek) ilerlenerek ulaşılabileceg*i gibi, bilet gişesinden müzeye giden karayolunda ilerleyip, yaklaşık 200 m. sonra sola sapan yolu izleyerek de ulaşılabilir. Arabayla giden ziyaretçilerin, arabalarını bilet gişesi yanındaki park yerine bırakmaları gerekmektedir. I.4.a I lyas Bey Camii I lyas Bey Külliyesi Mimarî açıdan kayda deg*er bir özellig*i olmayan I lyas Bey Camii, özenli mermer işçilig*i ve zengin süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Kare şekilli mekânı örten 14 m. çapındaki oldukça büyük kubbeyi taşıyan duvarların kalınlıg*ı, 2 m.den fazladır. Dış duvarlar ve iç duvarların belirli bir yükseklig*e kadar olan kesimi, Miletos örenlerinden alınmış mermer plakalarla kaplıdır. Milas Firuz Bey Camii veya Selçuk I sa Bey Camii gibi, komşu kentlerin çag*daş yapı- I lyas Bey Hamamı, halvetlerdeki malakâri süslemelerden ayrıntı, XV. yüzyıl başları, I lyas Bey, Balat 49

17 Balat Kuzey cephesi üzerindeki taçkapı, Selçuklu ve kısmen de Beylikler döneminde devam eden geleneksel taçkapıların çizgilerini taşımaz. Taçkapı içinde yer alan üç kemerli açıklıktan iki yandakiler, şebekeli mermer levhalarla kapatılmıştır. Ortadaki açıklıg*ı örten kemer içinde yer alan Arapça kitabeye göre yapı, Menteşeog*ulları ndan I lyas Bin Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir ve inşaat, 1404 yılı ortalarına dog*ru tamamlanmıs tır. Harime açılan alt sıra pencerelerin tavanlarında görülen ve yazı şeritleriyle renkli taş kakmalardan oluşan süslemeler, çok az yapıda mevcuttur. Boyu 7, eni 5 metreyi aşan mermer mihrap, zengin süslemelere sahiptir. Harimin kuzey-batı köşesine oturan ve duvar içine yerleştirilmiş bir merdivenle ulaşılan minaresi, bugün mevcut deg*ildir. I lyas Bey Hamamı, sıcaklık, XV. yüzyıl başları, I lyas Bey, Balat 50 larında da görülen, cephelerin mermer işlemi, bir yandan antik ören yerlerindeki malzeme bollug*una; dig*er yandan da, I talya da da görülen bir dönem modasına bag*lanmaktadır. Dog*u, batı ve güney cepheleri üzerinde yer alan, iki sıra halinde düzenlenmiş dörder pencerenin çerçeveleri üzerindeki zengin süslemeler arasında, renkli taş kakmalar dikkat çekmektedir. lyas I Bey Medresesi Cami avlusunu dog*u, batı ve kuzey yönlerden kuşatan medresenin hücreleri farklı boyutlardadır. Hücrelerin düzensizlig*i, caminin özenli işçilig*i ile çelişmektedir. Medrese, camiden sonra inşa edilmiş olmalıdır. Caminin karşısındaki küçük, kubbeli mekân medresenin dershanesidir. Son yıllarda yapılan kazılarda, avlunun batı kanadındaki hücrelere bitişik, bir başka medresenin temelleri ortaya çıkartılmıştır. Bu ikinci medrese, daha da geç tarihlidir.

18 Balat Hamam I lyas Bey Camii nin kuzeyindeki iki hamamın da I lyas Bey tarafından inşa ettirildig*i kabul edilmektedir. Aralarında 2 m.lik dar bir geçit bulunan iki ayrı hamamın, niçin yan yana inşa edilmiş oldug*u tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda, çeşitli yapıları arasında hamam da bulunan külliyelerde, ilk olarak hamamın inşa edildig*ine ilişkin kayıtlara rastlanmaktadır. Bilindig*i gibi Müslümanlar, cinsel temastan sonra, vücutlarının tamamını yıkamak ve abdest almak zorundadır. Cinsel temas sonrası yıkanmadan sokag*a çıkan Müslüman, günah işlemiş sayılır. Külliyelerin hepsinde muhakkak yer alan camilerin inşaatında çalışan işçilerden, yukarda açıklanan nedenle yıkanmak zorunda olanlar, çalışmaya başlamadan önce yıkanabilsinler diye ilk olarak hamamın inşa edildig*i nakledilmektedir. Buradaki iki hamamdan küçüg*ünün bu amaçla inşa edildig*i düşünülmektedir. Ancak çok küçük boyutlardaki bu hamamın ihtiyaca cevap vermeyeceg*i görülmüş ve hemen yakınına daha büyük ikinci bir hamam inşa edilmiş olmalıdır. I nşaat tamamlandıktan sonra da, yeni inşa edilen büyük hamamın erkeklere, küçüg*ünün de kadınlara tahsis edildig*i tahmin edilmektedir. Dengeli bir plan şemasına sahip olan büyük hamamda, yaş sıva üzerine kalıp basılarak elde edilmiş süslemelerin izleri halen görülebilmektedir. (R.H.Ü.) 51

19 MEDRESE EG*ITI MI Medrese ög*rencileri, Codex Vindobonensis, 8626, Österreichesches National Bibliothek, Viyana 52 Medreseler I slâm ülkelerinde ortaya çıkmış eg*itim kurumlarıdır. Önceleri camiler, ibadet saatleri dışında birer okul olarak kullanılmıştır. Buralarda verilen eg*itim, Kur an ı ezberletmek ve dini bilgiler vermekten öteye gidememiştir. Daha sonraki tarihlerde, ibadet mekânı olarak kullanılan camilerin, aynı zamanda bir okul olarak kullanılması uygun görülmemiş ve hocalar (ög*retmenler) dersleri evlerinde vermeye başlamışlardır. Medrese adıyla anılan ve X. yüzyıla tarihlendirilen yapıların izlerine ilk kez Horasan ve Maveraünnehir Bölgesi nde rastlanmaktadır. Bir iç avlu etrafına sıralanmış mekânlardan oluşan bu yapıların her bir kenarının ortasında birer eyvan, eyvanlar arasında ise ög*renci hücreleri yer almaktadır. Bu plan şeması Anadolu - da inşa edilmiş medreselerin planını da etkilemiştir. Bu dönemde inşa edilmiş medreselerden günümüze ulaşabilen örneklerin tümünde avlu, eyvan, kışlık dershane mekânı ve ög*renci hücreleri bulunmaktadır. Bu mimarî unsurların yanı sıra bazı medreselerde mescid, türbe, havuz veya şadırvan ve minare gibi unsurlar da yer almaktadır. Anadolu Beylikleri ve özellikle Osmanlı döneminde inşa

20 edilmiş medreselerde her zaman aynı mimari şema uygulanmamış, farklı plan şemasına sahip medreseler de inşa edilmiştir. Zenginler ve devlet büyükleri tarafından yaptırılan medreseler, devlete bag*lı kurumlar deg*illerdi. Ög*rencilerin beslenme ve dig*er giderleri ile görevlilere ödenecek ücretler ve medresenin bakım ve tamir giderleri devlet tarafından karşılanmıyordu. Bu nedenle medrese inşa ettirenler, medrese giderlerinin, ölümlerinden sonra da karşılanabilmesi için, düzenli gelir getiren mallarından bir bölümünü medreseye vakfediyorlardı. Sonuç olarak, medreseler birer vakıf kurumlarıydı. Medreselerde okutulan dersler, ög*renim süreleri, günlük ders saatleri ve tatil günleri konusunda medreseler arasında bir birlik yoktu. Medreseler verilen eg*itime uygun adlarla da anılmaktaydı. Örneg*in hadis okutulan medreselere Darülhadis ; Kuran ezberletilen medreselere Darülhuffaz veya Darülkurra ; tıp eg*itimi verilen medreselere de Darüttıb denmekteydi. Dersler müderris adı verilen ög*retmenler tarafından verilmekteydi. Her medresede, müderrisin okuttug*u dersleri ög*rencilere tekrar ettiren ve onlara yardımcı olan bir veya birkaç muid, bir hizmetli, bir temizlikçi, bir kütüphane memuru ve medrese görevlileri ile ög*rencilerin devamını kontrol eden, gelmeyenleri mütevelli heyetine bildiren bir noktacı bulunuyordu. Farklı alanlarda eg*itim verilen medreseler, müderrisin aldıg*ı yevmiyeye göre derecelendirilmişti. Bir medresede 20 ile 40 arasında ög*renci ög*renim görmekteydi. Ancak, Osmanlı padişahları tarafından inşa ettirilmiş medreselere hücre sayısı kadar ög*renci alınıyordu. Bu ög*rencilerin tüm giderleri karşılandıg*ı gibi, ayrıca ellerine bir miktar yevmiye de veriliyordu. (Y.D.) Balat ın 20 km güneyinde, bugün büyük ölçüde harap olmasına rag*men görkemini hâlâ koruyan Dydima Apollon Tapınag*ı yer almaktadır. Sahil kenti Didim ve Altınkum plajı tapınag*a 5 km. uzaklıktadır.. Balat ın 16 km. kuzeyinde, Balat-Söke karayolu üzerindeki antik Priene kenti, muhteşem konumuyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Kuşadası nın 30 km güneyinde çeşitli bitki ve hayvan türlerinin koruma altına alındıg*ı Dilek Yarımadası Milli Parkı, yörenin ziyarete deg*er bir başka ilginç köşesidir. 53

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 42 I MİMARİ I HAMAMLAR Hamamlar Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I HAMAMLAR I 43 Sağlıklı ve medeni bir yaşamın belgeleri olan hamamlarımızdan ilk bahsedenimiz yine

Detaylı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı Dünya denizcilik tarihinin başlangıç noktasında bulunan Ege bölgesi, insanlığın da en eski yerleşim alanlarından biri. Tarihte çok sayıda uygarlığın vatanı oldu. Milas ya da Prieneâ deki bir binanın malzemesine

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi Sunuş Gevher Nesibe tıp kompleksi 1204-1206 yıllarında, inşa edilmiş olup, Anadolu da ilk defa modern anlamda tıp eğitiminin tatbiki olarak yapıldığı bir sağlık kurumuydu. Medresede, tıbbiyede devrin en

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır:

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır: Assos u neden görmeliyim, oraya neden gitmeliyim? diye içinizden soruyorsanız eğer, verilecek cevapların birden fazla olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz: mesela turkuvaz rengi bir deniz, zeytin ağaçları,

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ Benim Antalya ya ilk gezim 1962 yılı Şubat tatilinde henüz İstanbul Teknik Üniversitesi nde öğrenci iken oldu. Tatbiki Mekanik Kolu ndan arkadaşlarımız, hocamız Sacit

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

burdur/bucak İNCİR HANI Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3

burdur/bucak İNCİR HANI Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3 burdur/bucak İNCİR HANI Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3 BURDUR/BUCAK İNCİR HANI Şakir Çakmak* -Ertan Daş** Foto: 1 Yar. Doç. Şakir Çakmak: ÖZET: Yar. Doç. Şakir Çakmak:

Detaylı

ÜNİTE İSLAM SANAT TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ

ÜNİTE İSLAM SANAT TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ Camiler Medreseler Türbeler Hanlar, Kervansaraylar ve Bedestenler Hamamlar Saraylar İSLAM SANAT TARİHİ Bu üniteyi çalıştıktan sonra Erken Osmanlı Dönemi

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş Hoşap, Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu'dan beri Vanîran yolu üzerinde yer alması buranın

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden doğrulamasını yaptırınız. Korunan Alanın Yeri

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz 12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Yıldız Demiriz İkinci Bayezid döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar olan süre, Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi olarak adlandırılır.

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul 27.01.2017 Suyolcu Cemal Kaya ya katkılarından Dolayı Teşekkürler BYZANTION

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı