TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ Mayıs 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ Mayıs 2014 TG 7 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 1. Julyen Takvmi (I): Roma İmparatorluğu nda Gaius Julius Caesar (Sezar) Dönemi nde hazırlanmıştır. Miladi takvime göre MÖ 46 yılında başlar. Bu takvimde yılbaşı 1 Ocak olarak belirlenmiştir. Güneş yılı esas alınmıştır. Gregoryen Takvimi (II): Bu takvim de Güneş yılı esas alınarak oluşturulmuştur. Papa XII. Gregor un emriyle hazırlanmış olmasına binaen bu isimle anılmıştır. Modern Türkiye de 1 Ocak 1926 dan beri kullanılmaktadır. Celalî Takvimi (III): Büyük Selçuklu Devleti Sultan Melik Şah ın emri ile Nizamülmülk tarafından Ömer Hayyam ın başında bulunduğu bir heyete hazırlatılmıştır. Güneş yılının esas alındığı bu takvimde 21 Mart Nevruz yıl başı olarak kabul edilmiştir. Celalî Takvimi, Babürler ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. Homo Sapiens: İnsan evriminin son halkasıdır. Genel görüşe göre günümüzden yıl önce ve Homo Neanderthalensis ten türemiştir. Bu tür sadece Eski Dünya ya değil Amerika ve Avustralya ya da geçmiştir. 3. Gılgamış Destanı, tarihinin en eski yazılı destanının adı olup 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı nın en eski sürümünü de barındırmaktadır. Destan ölüm - insan ilişkisine yer verir ve insanın ölüm karşısındaki acizliğine değinir. 7. Hazarlar Avrupa ile Asya arasındaki Hazar Denizi nin doğusu ile Karadeniz in kuzeyi üzerinden geçen ticaret yollarına hâkim olmuştur. Böylece burada kontrol altında tuttukları ticari kentler milletler ve kültürler arası etkileşimin odak noktasına dönüşmüştür. Dolayısıyla Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları üzerinde Etil isimli bir şehre sahip olunması (I) komşu kavimlerle kültürel etkileşim içinde olduklarının açık delilidir. Benzer şekilde İbrani ve Kiril alfabesinin kullanılması (II) da bu kapsamda ele alınabilir. 8. Burkan, Uygurların Buda ya verdikleri isimdir. Uçmağ Orta Asya Türk topluluklarında Cennet, Akana ise bir şaman tanrıçasıdır. Sonuç olarak bu tabirler dinî inançlarla ilgilidir. 2. Australopithecus lar (Ostralopitesideler): Bedenî kalıntılarına şimdiye kadar Güney Afrika da (Transval de) rastlanan bu türün ilk defa yine Afrika da (Trasval de) ortaya çıktığı sanılıyor. Bunların alet yapıp yapmadığı bilinmiyor. Homo Habilis (becerikli insan): Bu türe becerikli insan denmesinin nedeni bunların Ostralopidesidelerin aksine alet yaptıklarının kesin bir biçimde bilinmesidir. Ayrıca yine bu türe hem Afrika hem de Afrika dışında Eski Dünya da rastlanılmaktadır. Homo Erectus: Bu türün Homo Habilis ten türediği, ilk defa Afrika da ortaya çıkmakla birlikte zamanla ve hızla Afrika dışında Asya ve Avrupa ya da yayıldığı anlaşılıyor. Bilinçli avcılık ettiklerine dair kanıtlar vardır. Ayrıca ateşi ilk kontrol edenler de bunlardır. Kazılarda bulunanlar aletler, bu türün kullandığı ham maddeler ve teknolojileri sayesinde biyolojik ve kültürel olarak evrim geçirdiklerini gösterir. Homo Sapiens Neanderthalensis: Bu türe ilk örneğinin rastlandığı Almanya daki Neanderthalen e izafeten bu ad verilir. Güneybatı Avrupa, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika da rastlanan bu tür önceleri ayrı bir tür gibi görülmüşse de sonradan Homo Sapiens in bir alt grubu olduğu anlaşılmıştır. Afrika daki örneklerine bakılarak günümüzden yıl önce yaşadığı anlaşılıyor. Diğer kıtalara daha sonra yayılmışlardır. Bu türde ölü gömmenin var oluşu, ölünün yanında çeşitli bitkilerin de bırakılması onlarda öbür dünya (ahiret) inancının varlığını gösterir. Türkiye de Karain (Antalya) Mağarasında Neandarthalensis türüne ait bedensel buluntu ve Orta Paleolotik endüstrilere ait çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. 4. Bölge coğrafi özelliklerinin etkisiyle iki nehrin ortası anlamına gelen Yunanca Mezopotamya ismiyle anılmıştır. Bununla birlikte Mezopotamya Uygarlığının tesiri altında kalan saha dikkate alınarak Kuzey Suriye ile Basra nın doğusu da Mezopotamya nın parçası olarak kabul edilmiştir. Böylece Toroslar dan Bağdat a kadar olan kısım yukarı Mezopotamya (Asur Ülkesi) olarak adlandırıldı. Güneydeki Bağdat tan körfeze kadar olan alüvyonlu bölgeye ise sırasıyla Akad, Babil (I), Sümer; Basra Körfezi nin doğusundaki bölgeye ise Elam (II) adı verildi. Güneydeki kısım daha genel olarak Kalde (III) diye adlandırılmıştır. 5. Milano Fermanı: Roma İmparatorları Konstantin ile Licinius arasındaki 313 tarihinde gerçekleşen görüşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu fermanla Hristiyanlara inanç özgürlüğü tanınmış, kilise kurma izni verilmiştir. 6. Alıntı yapılan metin Bilge Kağan Kitabesi ne aittir. Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan ın bu sözleri Yollug Tigin tarafından kitabeye kazınmıştır. Kül Tigin ve Tonyukuk kitabelerinin oluşturduğu bu anıtlar Orhun Kitabeleri olarak anılmakta olup Türk tarihine ilişkin Türkler tarafından yazılan ilk tarihî belgeler olarak kabul edilmektedir. 9. Mute Savaşı, Hz. Muhammed Dönemi nde Bizans ile yapılmıştır. 10. Samarra adı verilen şehir Abbasiler Dönemi nde Türklerin yerleştirilmesi için kurulmuştur. 11. Sencer, Melikşah ın oğullarındandır. Daha önce Horasan valiliği yaparak devlet işlerinde tecrübe kazanmıştır. Gaznelilerle savaşmış, Karahanlıları kendisine bağlamıştır. Sencer Dönemi, Selçukluların son parlak devridir. Sultan Sencer in saltanat devrinde Batı da Haçlı tehlikesi, Doğu da ise Karahitaylar belirmişti. Karahitaylarla olan mücadeleye öncelik veren Sencer, Karahanlıları yıkarak Selçukluları Karahitaylarla komşu hale getirmişti. Sonunda Sultan Sencer in idaresindeki Selçuklu Ordusu Katvan Meydan Muharebesinde (1141) Karahitaylara ağır şekilde mağlup olmuştur. 12. Hacer-i Buzurg: Vezir, danışman Amid: Taşrada idari sorumlu Risalet Divanı: Elçi kabul divanı Münşi: Divan-ı İnşanın başkanı Müfessir: Tefsir âlimi 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 2014 ÖABT / TAR TG Saruhan Bey tarafından Manisa da kurulmuştur. Denizciliğe önem veren beylik, Yıldırım Bayezit tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ankara Savaşı ndan sonra yeniden kurulmuştur. Çelebi Mehmet Dönemi nde tamamen Osmanlılara katılmıştır. 14. Mardin Eminüttin Külliyesi Mardin Necmettin Külliyesi Silvan Ulu Cami Mardin Ulu Cami Kızıltepe Ulu Cami Harput Alacalı Cami Mardin (Latifiye) Abdüllatif Camisi Melik Mahmut Camisi Mardin Eminüttin Medresesi Mardin Hatuniye Medresesi Diyarbakır Zinciriye Medresesi Diyarbakır Mesudiye Medresesi Mardin Şehidiye Medresesi Dicle Hasankeyf Köprüsü Cizre Dicle Köprüsü Batman Çermik Köprüsü Mardin Dunaysır Köprüsü Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü Diyarbakır Evli Beden Burcu Diyarbakır Artuklu Sarayı Artuklulara aittir. Ancak Niksar Ulu Camii Danişmetlilere aittir. 16. Kluni Tarikatı Fransa nın Burgonya Eyaleti nde kurulan Hristiyan tarikatıdır. X. yüzyılda bütün Fransa ya yayıldıktan sonra İsviçre, İspanya, İngiltere, Almanya ve Macaristan a kadar genişledi. Bu tarikattan olan rahipler, imparatorlar ve krallar üzerinde nüfuz kazandılar. Kiliseye de etki ederek din adamlarına ortaya atmış oldukları reform fikrini kabul ettirdiler. İçlerinden Papalığa kadar yükselenler de oldu. Dini savunmak, rahiplere hürmet etmek, Hristiyanlar arasında barışı sağlamak, adaleti korumak, tarikata bağlı olanlar için hayatını vermek bu tarikatın esaslarıydı. Ayrıca tarikat mensupları, Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtmıştır. 17. Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçmiş ve Çirmen de yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazanmıştır. Sonucunda; Makedonya nın fethi kolaylaşmıştır. Bulgar kralı, Makedonya daki Sırp prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlının üstünlüğünü tanımıştır. 18. Venedik elçileri balyos adıyla anılırdı yılında İstanbul un Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türk ordusu tarafından fethinin ardından Venedikliler ticaret kolonilerinin varlığını sürdürebilmek için Osmanlılarla müzakere olanağı aradılar. Nihayet Venedik elçisinin çabalarıyla 18 Nisan 1454 tarihinde bir ticaret antlaşması imzalandı ve Venedik Cumhuriyeti ne İstanbul da daimî elçi (balyos) bulundurma hakkı verildi. Elçilik süresi üç yıl olarak belirlenmiş, istisnalar haricinde 1797 ye kadar bu süreye riayet edilmiştir. 20. Mızıka-ı Hümayun adı verilen ve Mehteran yerine gelen bando III. Selim değil, II. Mahmut tarafından Donizetti Paşa ya kurdurulmuştur. 21. Vatan Şairi ve Hürriyet Şairi olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler verdi. Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı Hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Özellikle Türk edebiyatının ilk edebî romanı olan İntibah ve Batılı anlamda Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri olan Vatan yahut Silistre eserleriyle ünlüdür. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi. 22. Siyakat: Sanat yazısı olmaktan ziyade, maliye, tapu ve vakıflara ait kayıtları içeren vesikalarda kullanılırdı. 23. Tağşiş adı verilen işlemin amaçları arasında paranın alım gücünü düzenlemek yer almaktadır. 15. İngiliz tarihinde yılları arasında gerçekleşen iç savaş İki Gül Savaşları adıyla anılmıştır. Savaşa bu adın verilmesinin nedeni, Bartolommeo Marcello nun savaşa neden olan York Hanedanının armasının üzerinde beyaz gül, Lancaster Hanedanının armasının üzerinde ise kırmızı gül olmasıdır. 19. Hudut boyları ile derbend ve geçitlerin muhafazasıyla sorumlu bir nevi muhafız sınıfıdır. Önceleri sadece Rumlardan teşekkül etmiş bir sınıf iken sonraları içlerine Osmanlı tebaasından olan diğer Hristiyanlar da girmiştir. Bunların yalnız Bosna hududunda bulunanları Müslüman idi. 24. Viyana Kuşatması nda Osmanlının başarısız olması üzerine Haçlı İttifakı oluşmuş (I) ve Osmanlı Batı daki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir (II). Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez ciddi toprak kaybı yaşamıştır (III). 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 2014 ÖABT / TAR TG Kâğıt ve matbaadaki gelişmeler sayesinde Kâğıt kullanımı arttı ve maliyeti ucuzladı. Çok sayıda kitap basıldı. Okuma yazma bilmek ayrıcalıktan çıktı. Kitap basım maliyetindeki düşüşle birlikte bilim, teknik ve edebiyat alanında buluşlar ve fikirler yayılmaya başladı. Avrupa da fikir hayatı gelişti ve Hümanizm, Rönesans ve Reformun doğmasını sağladı. Kâğıt ve matbaa eğitim, düşünce, bilim, sanat ve din alanında gelişmelere zemin hazırladı Viyana Kongresi nde ve Avrupa nın yeniden yapılanmasında en önemli rolü aynı zamanda kongre başkanlığı görevini de yürüten Avusturya Başbakanı Metternich üstlenmiştir. Kongrenin nihai kararları, İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından belirlenmiştir. Fransız İhtilali ile etkinlikleri artan milliyetçilik, hürriyetçilik ve sosyalizm akımlarına tamamen karşı ve statükonun korunmasından yana olan Metternich in yeni Avrupa politikası üç temel görüşe dayanıyordu. 30. Türkiye, aşağıda sayılan adalan üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya yararına vazgeçer. Bunlar; Stampalia (Astropolia), Rodos (Rhodes, Rhodos), Kalki (Calki, Khalki), Skarpanto (Scarpanto), Kazos (Casos, Casso), Piskopis (Piscopis, Tilos), Miziroz (Misiros, Nisyros), Kalimnos (Calimnos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos, (Lipso), Simi (Symi) İstanköy (Cos, Kos) Meis adalarıdır. Ancak Midilli Yunanistan a verilmiştir. 31. I. İnönü Muharebesi neticesinde toplanan Londra Konferansı na TBMM nin İtilaflar tarafından varlığı hukuken kabul edilmiştir. 35. Anayasa dilinin Türkçeleştirilmesi Vekil yemin şeklinin değiştirilmesi Kadınlara siyasi hak verilmesi Bu durumda II. ve III. öncüller Atatürk Dönemi 1924 Anayasası değişiklikleridir. 36. İtalya nın II. Dünya Savaşı nda Süveyş Kanalı nı ele geçirme çabası, Cebelitarık, Malta, Süveyş, Aden hattına hâkim olan İngiltere yi tehlikeye düşürmüştür. 37. Harika Çocuklar Yasası 1948 yılında müzik alanında özel yetenekli çocuklar olan İdil Biret ve Suna Kan ın yurtdışına devlet bursu ile gönderilip yetiştirmeleri için özel olarak çıkarılan 5245 sayılı ile bu yasanın daha geniş kapsamlısı olan ve güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak veren 1956 tarihli 6660 sayılı yasanın kamuoyunda bilinen adıdır. İdil Biret Yasası veya İdil - Suna Yasası olarak da bilinir. 27. Wilson ilkeleri I. Dünya Savaşı öncesindeki kutuplaşmanın bir nedeni olamaz. Zira bu ilkeler savaş başladıktan sonra yayımlanmıştır. 32. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kapatılması (I) ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü ile (II) yönetim, eğitim alanlarında laikleşme sağlandı. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kapatılması ise Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. 38. Çakmak Hattı II. Dünya Savaşı nın çıkacağının anlaşılmasının ardından Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıya Trakya sınırında karşı koymak amacıyla Çatalca da kurulan savunma hattıdır. Marmara Denizi nden Karadeniz e uzanmaktadır. 28. Mustafa Kemal in bahsedilen hakları, Amasya Görüşmelerinde ortaya çıkan ılımlı hava neticesinde iade edilmiştir. 33. Menemen olayında etkisi olduğu düşüncesiyle Nakşibendî tekkeleri kapatılmıştır. 39. Çandarlı (I) ve Sismik - I (II) adlı gemilerin Ege Denizi ndeki araştırmaları Türk - Yunan gerginliğine yol açmıştır. Ertuğrul gemisi II. Abdülhamid Dönemi nde batan gemidir. 29. Türkiye Kars Antlaşması ile Nahçivan üzerinde garantör devlet özelliği kazanmıştır. 34. Nüfus Mübadelesi konusu ile Mübadele ve İskan Bakanlığı kurulmuştur. 40. Ahmet Necdet Sezer in Cumhurbaşkanlığı yılları arasını kapsar. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 2014 ÖABT / TAR TG Nasuh Paşa 22 Ağustos 1611 ile 17 Ekim 1624 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış olan devlet adamıdır. Celalî ayaklanmalarını bastırmada yetersiz kalmış, Suriye havalisinde Canbolatoğlu tarafından mağlup edilmiştir. Osmanlı tarihinde 1612 de yapılan ve Nasuh Paşa Musalahası adıyla anılan Osmanlı - İran Antlaşması ndaki rolüyle ön plana çıkmış, denizcilik faaliyetinde bulunmamıştır. Barbaros Hayrettin Paşa , Kılıç Ali Paşa , Cezayirli Gazi Hasan Paşa , Küçük Hüseyin Paşa yılları arasında kaptanıderyalık yani Osmanlı donanmasının en yüksek rütbeli subaylığı görevini yapmıştır. 44. Tarih öğretiminde öğretim materyali seçiminde göz önünde bulundurulacak bazı unsurlar şunlardır: Hedef kazanıma uygunluk Öğretim konusuna uygunluk (I) Öğretim yöntemine uygunluk (III) Öğrenci seviyesine uygunluk Sınıf ortamının fiziksel özellikleri (II) Ulaşılabilir öğretmi aracı kullanımı Bilgi içeriğinin güvenirliği Dil özellikleri 47. Güven Öğretmen in sınıfında uyguladığı tartışma tekniği paneldir. Bu teknikte öğrenciler, araştırmaları hakkında derinlemesine bilgi verdikten sonra dinleyicilerin sorularını yanıtlarlar. Diğer tekniklerden ayırıcı özelliği ise tek bir grubun olması ve dinleyicilerin sorularının süreç içerisinde değil sunum bittikten sonra alınmasıdır. Panel grubu münazara gruplarında olduğu gibi farklı masalarda değil tek masada oturur. Sınıfta yapılan panel uygulamalarında öğretmenin panel yöneticisi olması yararlı olur. 42. I. öncüldeki soru bilgi basamağındadır. Bu basamaktaki öğrenciler sorunca söyleme, hatırlama, yazma, sıralama gibi davranışlar sergilerler. II. öncüldeki soru analiz basamağındadır. Bu basamaktaki öğrenciler; analiz etme, irdeleme, ayırt etme, benzerlik ve farklılıkları bulma gibi davranışlar sergilerler. III. öncüldeki soru kavrama basamağındadır. Bu basamakta öğrencilerden açıklama yapmaları ve kendi cümleleriyle yorum yapmaları beklenir. 43. Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaşılması beklenen beceriler şunlardır: Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Araştırma - sorgulama Sorun çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Gözlem yapma Değişim ve sürekliliği algılama Mekânı algılama Sosyal katılım Yardımseverlik ise beceri değildir. Programda yer alan değerlerden biridir. 45. Kieran Egan tarihsel düşünme gelişimini bazı evrelere ayırmıştır. Somatik evre: Tüm çocuklar somatik kavrama ile doğarlar. En ilkel evredir. Mitik evre: Hayalci düşünmenin ön planda olduğu evredir. Romantik evre: Bu evrede okuma yeteneği ile mantıksal düşünme önem kazanmaya başlar. Felsefi evre: Tarihin hikâyeler, olaylar, yaşam biçimleri gibi algılanması yerine bir bütün gibi algılandığı evredir. İronik evre: Öğrencilerin, ilkelerin ya da genellemelerin, tekil olayların tamamını yansıtmadığını düşündüğü evredir. 46. Bağlama uygun tarihsel empati düzeyindeki öğrenci özellikleri şunlardır: Dar bir çerçeveden çıkarak olay ve kişileri geniş kapsamda ele alırlar. Kanıtları, belgeleri kullanır, problemin çözümü için alternatif örüşler belirtirler. Geçmiş Dönemi, kendi içerisinde ele alıp düşünürler. Gerçek bir tarihçi özelliği gösterirler. Öğrenciler şimdiki durumların geçmişe bakış açısını nasıl etkileyeceğinin farkındadırlar. Bu bilgiler dikkate alındığında, soruda özellikleri verilen düzeyin bağlama uygun tarihsel empati olduğu söylenebilir. 48. Çağdaş tarih anlayışına göre öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi esas alınmıştır. Bu amaca hizmet eden çoklu bakış açısı öğrencilerde empati kurma becerisini geliştirir, onların bilgiyi özümsemelerini ve ayrıntılı bilgiye ulaşmalarını sağlar. 49. Kavram haritaları ve tablolar, bilginin görselleştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır. Ersin in konuyla ilgili anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesi, görsel - uzamsal zekâ, nesneleri zihinde canlandırabilme yeteneğidir. Tarih dersinde görsel zekâya yönelik şu etkinlikler yaptırılabilir: Konu ile ilgili belgesel ve filmler izletme Kart, afiş, grafik tasarımları yaptırma ve kullanma Konu ile ilgili kavram haritaları kullanma Tiyatro faaliyetleri düzenleme 50. Kavram ağları (semantik ağ), öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini yazılı öğretim araçlarındaki kavram ve ilkelerle uyumlu biçimde sergileyen grafiklerdir. Kavram ağları özellikle öğrencilerin kavramları gruplamasında ve bu yolla zihin yapılanmasını sağlayacak daha üst kavrama ve düşünme düzeyine ulaşmasında etkili olur. Bu yüzden ilk aşamada kavramla ilgili olarak bulunan bilgiler ikinci aşamada anlamlarına ya da ilişkilerine göre sınıflandırılır. Bu aşamada her gruplandırmanın en az bir sözcüğü içermesi gerektiği hatırlatılır. 6

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 5 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

LİSANS GENEL YETENEK

LİSANS GENEL YETENEK ÇÖZÜMÜ 0 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0. Kronolojik, TDK Güncel Türkçe Sözlük te zaman bilimsel anlamında verilmiştir. Gayri sözcüğü ise olumsuzluk bildiren bir sözcüktür. Dolayısıyla gayri

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı