tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09.02.2004 tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır."

Transkript

1 tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır. Avrupa Birliğinde Din Faktörü Hüseyin Perviz Pur / Yeminli Mali Müşavir Web : veya Mail : veya : Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için 1959 yılında başvurmuştur. AB ile ülkemiz arasında tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmış, 01.12,1954 tarihinde antlaşma yürürlüğe girmiştir tarihinde Katma Protokol imzalanarak ortaklık ilişkisi kurulmuştur. Böylece üç aşamalı bir süreç başlamıştır. 1) Hazırlık dönemi 2) Geçiş dönemi 3) Son dönem; olarak adlandırılan dönemlerden halen "Hazırlık Dönemi* aşamasındayız. Ülkemizin özgürlüğünü ekonomik özgürlük ile özdeşleştiren Atatürk ile Türk büyüklerinin kemikleri sızlamaktadır ila 2003 yılları arasında geçen ve tam kırk yıldır AB kapısında sessiz, sakin, tepkisiz beklemekteyiz. Avrupa Birliği'nin bizimle müzakere etmeden bir nevi dikte ettirdikleri ve gelecekte ülkemizi ekonomik, politik ve sosyal olarak yıpratacak bütün şartları itirazsız kabul ediyoruz. Buna en açık örnek Gümrük Antlaşması'dır. Gümrük Antlaşması'nın, AB kurulduğu günden bu yana birliğe girmeden önce belirsiz bir süre için kabul eden tek ülke biziz. En sonunda bir sürpriz daha geldi. Osmanlı'dan kalan son toprak parçası Kıbrıs Adası'nı vermemiz koşulu önümüze konuldu. Bu da verilirse arkasından Lozan Antlaşması'ndaki azınlıkların bağımsız toprak istekleri gelecektir. Avrupa Birliği sabrımızın tükenip onurlu bir tepki göstererek "biz birliğe bu koşullarda girmiyoruz" dememiz için her yola baş vuruyor. Biz hâlâ tarihimize yakışmayacak bir pişkinlikle bekliyoruz. Bütün koşulları yerine getirsek bile Türk devletinin Müslüman olması, Hıristiyanlar'ın "Kutsal İttifakı"nı geçemez. Giriş onayımızın yüzde ellisini Vatikan, yüzde otuzunu Hıristiyan Avrupa halkı ve geriye kalan yüzde yirmisini yöneticiler verecektir. Bunun nedenini incelemek üzere yazımızı hazırladık. Daha doğru bir tanımla Vatikan'daki "Türk Dosyası"nı açtık. Türkler'in Orta-Asya'dan Avrupa'ya göç ederek gelmiş olmaları Avrupalılar'ca kabul edilememiş, içlerine sindirilememiştir, Hunlar, Moğollar ve sonra Avarlar ile diğer Türk boyları uzun yıllara yaygın süreçte Avrupa'yı kasıp kavurmuşlardı. Yapılan katliam talan ve yağmacılıkların korkusu ve bezginliği halk masallarına konu olmuş tarihin kara sayfalarına yazılmış, nefretin izleri silinmemiştir. Bu aşamada Orta Asya'dan bir başka göç kolunun Avrupa'ya yönelmesinin tepki ile karşılanması doğaldı. Bu son gelen kavmin öncekilerden daha da tedirgin edici bir tarafları vardı, gelenlerin dinlerinin Müslüman olması idi. Avrupa'nın Haçlı seferleri ile yüzyıllardır yok etmeye çalıştıkları kutsal yerlerde yaşayanlarla aynı dine inanıyorlardı. İkinci tedirgin edici yanlan ise; ilk gelenlere göre daha düzenli bir devlet ve ordu geleneklerini geliştirmiş talan ve yağmaya değil Avrupa'nın verimli topraklarına yerleşmeye devlet kurarak yaşamaya gayret göstermeleri idi. X-XI-Xll. yüzyıllarda Avrupa'da yokluk, hastalık ve feodal yapı Hıristiyanlar'ı birbirlerine iyice düşürmüş kendi İçlerinde kendilerini yok etme aşamasına gelmişlerdi.

2 711 yılında Müslüman Araplar, Kuzey Afrika'dan gelerek İspanya'yı, daha sonrada 732 yılında Sicilya, Sardunya ve Korsika'yı ele geçirdiler. Akdeniz'de geniş bir alanın hakimiyetini ellerinde tuttular. Ayrıca, Araplar'ın Berberi aşireti olan Murabıtlar da Kuzey Afrika ve İspanya'da ( ) yılları arasında yüz yıllık süreçte hükümranlık kurdu ve Hıristiyanlar'a hükmetti. Aynı yüzyılda ve yıllarda (1071) Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı kazanılan Malazgirt Savaşı sonrası başşehir İznik'te Müslüman Türk Selçuklu Devleti kuruldu. Anadolu yolunu açan Selçuklular diğer Türk boylarının da Anadolu'ya daha doğrusu Avrupa'ya geçişin yolunu açmış oldular. Türkler'in Kınık boyu olan Selçuklular, Kayı boyundan gelen Osmanlılar'ın Anadolu'nun muhtelif yörelerine yerleşmelerine önayak oldular. Batı'da Murabıtlar, Doğuda ise Selçuklular ve daha sonra Osmanlılar Akdeniz ile Hint-İpek- Baharat yolunu kapatarak Avrupa'nın ticari menfaatlerini engellemişlerdi. Feodalizmin yıkılması Aynı tarihlerde Avrupa'da bulaşıcı hastalıklarla nüfus azalmış, üretim tamamen durmuştu. Hırsız, işsiz silahşor, korsanlar kendilerine uygun bir iş arıyorlardı. Sonunda soygun çeteleri kurdular. Köylerle, savunmasız kentleri yağmalayarak bölgesel en uygun iş olarak otoriteleri haraca bağlamışlardı, Ailesini ve canını korumak isteyen köylüler aralarında kurdukları işbirliği ile bölgesel direnme güçleri oluşturmaya başlamışlardı. Silahlı çeteler otoriteden haraç alma yöntemini genişletmişlerdi. Çetelerin, silah ve para güçleri vardı. Ancak insan gücüne olan açıklarını kendilerine direnç gösteren köylülerle anlaşarak kapatmış feodaliteye karşı bir halk gücü oluşturmuşlardı. Çete liderlerinden daha sonra halk kahramanları çıktı ve onların efsaneleri Avrupa'yı sarmıştı. Feodalite otoritesini kaybediyor köle statüsündeki toprağa bağlı serflerin üretimlerinden aldıkları büyük payı kaybediyordu yılında 42 yaşında ölen kral I. Richard'ın yerine geçen kardeşi Yurtsuz John'dan 1215 yılında Magna Carta (Büyük Ayrıcalıklar) denilen fermanı aldılar. Bu fermanda kralın yetkileri daraltılıyor, feodal vergilerde baronlar ve serfler lehine düzenleme yapılıyordu. Merkantilizm arayışları Magna Carta, 1215 yılında İngiltere'nin temel özgürlüklerini düzenleyen ilk anayasa denemesidir. Bu anlaşmanın yarattığı özgürlük dalgası kıta Avrupası'na yayılmaya başlamıştı. Din adına servet birikimini krallar ve baronların tarım ürünlerinden alan kiliseler ve Papa, Hıristiyanlar'ın dikkatini başka yöne çekerek bu yayılmayı durdurdu. Vatikan kutsal topraklara Haçlı seferlerini başlattı. Vatikan'ın İspanya'nın fethinden başlayarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğuda toprak kaybından beri devamlı ve ısrarla derebeyleri bir araya getirerek "Kutsal Birlik" oluşumu emrine sessiz kalan derebeyleri Magna-Carta'dan sonra kımıldamaya başlamıştı yılı Malazgirt yenilgisinden sonra ilk yardım talebi Doğu Roma İmparatorluğu'ndan gelmişti. İstenen bu yardımın aciliyetini Vatikan önce önemsememişti: Ancak doğudan batıya İznik'e hızla ilerleyen ve devlet kuran Müslümanlar, Papa Urbanus II'nin alarm vermesine neden

3 olmuştur. Bu alarma İspanya'da 1090 yılında Granda, 1094 yılında Sevilla şehirlerinin Araplar'ın eline geçmesi ile Endülüs'ün tamamının işgal edilmesi ve İspanya'nın muhtelif şehirlerinde gösterişli saraylar ile camilerin inşa edilmesinin katkısı büyük olmuştur. Haçlı seferleri, yılları arasında iki yüzyıllık süreçte yapılmıştır. Seferler ilk yüzyılda karadan yapılmış, ikinci yüzyılda ise deniz yolu kullanılarak Akdeniz, Müslümanlar'dan tamamen kurtarılmıştır. Haçlı seferlerine katılan denizci İtalyanlar; Malta, Kıbrıs, Rodos, Girit, Sicilya, Sardunya ve Korsika adalarında Ceneviz (Cenovalı) ve Venedik şövalyelerinin bağımsız krallıklarını kurmuşlardı. Akdeniz'in ticaret yolu Hıristiyanlar'ın eline geçmiş, şövalyelerin gelir kaynağı olmuştur, Vatikan memnundu. Onunda dolaylı olarak geliri artıyordu. Haçlı seferleri devam ederken Doğu'dan Moğol dalgası Orta Avrupa'yı kasıp kavurmaya, başlamıştı. Cengiz Han'ın oğlu Cuci tarafından kurulan Kıpçak Devleti, Volga Nehri boyunca Baltık kıyılarından Kive, Polonya ve Macaristan'ı yılları arasında yakıp yıkmıştı. Kıpçak hanlığı sonradan tamamen Türkleşti ve Müslümanlık'ı kabul etmişti. Vatikan sicilimize bunu da kaydetmiştir herhalde. Avrupa'nın kutsal yerlere yaptığı Haçlı seferleri Osmanlılar'ın Batı Avrupa'da ilerlemesi ile durmuştur. Papa Avrupa krallarına doğudan gelen Osmanlılar'a karşı kutsal yerlerin alınmasında uygulanan "Kutsal Birlik" çağrısını yinelemişti. Nitekim, Osmanlı, Avrupa'da tek bir devletin ordusu -Rusya hariç- çok az sayıda savaşmıştır. Vatikan'ın amacı Osmanlılar'ın karadan ilerlemesinin güçlü bir Avrupa ordusu ile durdurulması idi. (1389) Birinci Kosova, (1396) Niğbolu, (1444) Varna, (1448) İkinci Kosova ile Doğu ve Orta Akdeniz'deki Kıbrıs, Rodos, Girit, Mora Yarımadası, Malta adalarının Osmanlılar'ca geri alınmasında, yapılan deniz savaşlarına Haçlı donanmalarının katılması Papa'nın "Kutsal Birlik" çağrısı ile oluşturulan Haçlı seferleri idi yılında İstanbul'un Türkler'in eline geçmesi Avrupa'da etkili bir şok yaşatmış, özellikle bu konu İtalya'yı daha çok rahatsız etmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı, Hz. İsa'nın doğum öncesine dayanan tarihsel bir yaşama son veriyordu. Bunun sonucunda güçlü bir düşmanın, ayrıca Müslüman olması da hesaba katılırsa başta Vatikan olmak üzere diğer tüm dinlerin paniğe kapılmaları doğaldı. Ancak Avrupa Roma'nın seksen altıncı imparatoru XI. Konstantin'in silahlı destek istemesini ciddiye almamış ve destek verilmemişti. Burada ya Türkler'in savaş yeteneği ciddiye alınmamıştı veya yüzyıllardır yapılan İslam saldırılarının güçlü surları aşamamasına güvenerek bu saldırının da öyle geçiştirilir kanısı hepsini yanıltmıştı. Osmanlı Devleti, Roma İmparatorluğu'na son verme amacına çok ciddi yaklaşmış bu amaçla İstanbul'un Avrupa, Anadolu, Karadeniz ile kara bağlantısı koparılmıştı. Bu oluşum yüzyıllık bir süreçte babadan oğula devredilerek sağlanmıştı. Osmanlı'nın başşehri Avrupa'da yer almakta idi. İlk başşehir Bursa'dan Edirne'ye geçişi elli yılı (1364) aşmıştı. Ve sonunda bir çağı değiştiren 2000 yıllık Roma İmparatorluğu'na son veren Osmanlı Devleti, Asya ile Avrupa'yı birleştirerek tarihte Osmanlı İmparatorluğu unvanını almıştı. İki yüz yıl süre yüzbinlerce Hıristiyan'ın severek öldüğü kutsal toprakları almak ve korumak için yapılan Haçlı seferleri bir anda yok olmuştu.

4 Avrupa'da kurulmaya çalışılan Hıristiyan devletler birliği depremle yıkılma aşamasına gelmişti. İstanbul'un fethinin yarattığı tetikteme ekonomik, sosyal ve politik birçok olayların değişimine neden olmuştur. Ekonomik olaylardan en önemlisi feodalizmin sona ermesi ile Merkantalizm'in başlamasıdır. Merkantilizmin başlaması Devletlerin zengin ve güçlü olmaları için değerli madenlerin bulunması, ortaya çıkarılması zengin bir Avrupa, Hıristiyan birliğinin kurularak Doğu'dan gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun önce durdurulması sonra yok edilmesini yüzyıllarca olduğu gibi Papalar "Kutsal Birlik" maskesi altında akıllara yerleştirdiler. Carlo Cipolla'ya göre bu tez gerçek idi. Nitekim olayların gelişimi Carlo Cipolla'yı haklı çıkarmıştı. Bir çağın değişimine neden olan Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyıldan 18'inci yüzyıla kadar dört yüz yıl Avrupa'yı kendisine özendiren saltanatını sürdürmüştür. Haçlı seferlerine yolun kapanması Vatikan'ın canını sıkmıştı. Hıristiyanlık, Haçlı seferlerinde olduğu gibi dini misyonerlik maskesi altında Hindistan ve Çin yolunu Ümit Burnu'nu dolaşarak bulmaları için kral ve kraliçeleri görevlendirdi. 15. yüzyılda Vasco de Gama ile Bartheleny Diaz bu yolu keşfettiler. Aynı yüzyılda Kristof Kolomb, Amerika'ya ulaştı. Okyanus ve kıtalar arası dolaşan her yeri yakıp yıkan ganimetlere el koyan güçlü donanmasına karşın kara kuvvetlerinin güçsüzlüğü sonucu Avrupa; Viyana'ya kadar topraklarını Türkler'e kaptırmıştı. Kilise, yeni keşifler ve yayılmacılık sonucu Osmanlı ite el sıkışmak ve onu Avrupa'da kabul etmek yerine onunla savaşa her koşulda, devam kararı almıştı. Hedef, Türkler'in Avrupa'dan tamamen dışlanması veya son noktada yok edilmesi idi, Fransa, Portekiz, Hollanda, İngiltere, İspanya başta altın ve gümüş olmak üzere baharat fildişi, abanoz, buğday, güherçile, bakır, ipek, porselen, balık ve köle ticareti Avrupa'ya geniş bir yelpaze açmıştı. Başlangıçta Hıristiyanlık'ın yayılması olarak gösterilen deniz aşırı macera arayışları sonunda altın ve gümüş arayışına dönüştü. Deniz aşırı yayılmacılık gemide ve silahta gelişim oluşturdu. Savaş gemilerinin topları ite donatılması uygar Avrupa'yı "teknolojide ilerlemiş barbar" konumuna koymuştu. O tarihten sonra savaşarak yok edemedikleri Osmanlı'yı ekonomik güçleri ile yıktılar. Vatikan, Osmanlılar'ın din, dil, ırk, mezhep ayırımı gözetmeden Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da altmış milyon kilometrekarede kırk milyon insanı altı yüz yıl özgür yaşamalarına olanak sağlamalarını görmezden geldiler. Ve maalesef hâlâ öyle görmekteler ve şahsi görüşüm görmeye devam ederek bu topluluğa girmemizi engellemektedir. Nitekim, topluluk anayasasına Hıristiyan dinini koymaya çalışmaktadır. Müzakereler, Avrupa'da yaşayan Museviler'in baskısı ile duraksamıştır. Bu duraksamanın Müslüman devletlere yol açmak için olmadığı gerçektir. Avrupa bize kapılarını bir gün mutlaka açacaktır. Şahsi görüşüm; Rusya ekonomik düzeyini yeniden sağladığında eski imparatorluğunu elde etmek isteyecektir. Orta Asya'dan önce Karadeniz ve Kafkas petrollerine uzanacaktır. Bu aşamada Müslüman Azerbaycan ile Hazar petrolünün yolunda olan Ermenistan. Gürcistan ile Türkiye'ye kapılar otomatikman açılacaktır. Bu süreç yirmi yıllık bir gelişimdir. O tarihe kadar Avrupa Birliği'nin kendi içinde kendini yok edeceğine dair işaretler şimdiden belirmeye başlamıştır. Türkiye'nin iç dinamiklerinin beklemeye tahammülü yoktur. Büyük bir potansiyel oluşmuş ve oluşmaktadır. Sanayileşme hızla gelişmektedir. Eğitimli genç kadrolar yerlerini almaya başlamıştır. Bu gelişmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

5 Ülkemiz gümrük birliğinden ayrılarak tüm dünya ülkeleri ile serbest ticaret yapabilmelidir. Gümrük birliğinin bu serbestliği önlediğini ve Türkiye'nin hızlı sanayi gelişimini durdurmak için Batı'nın bir oyunu olduğunu artık anlamalıyız. Ekonomik bağımsızlığımızı yeniden kazanmalıyız. Atatürk'ün fedakar Türk halkından topladığı bağışlarla kurduğu devlet ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra hiçbir dış yardım almadan Avrupa'nın önemli ülkelerinin ekonomik düzeyinin üstünde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bugünkü Türkiye'nin temeli sağlam atılmıştır. Kaynaklarımız ülkemize fazlası ile yeter. Tek eksiğimiz birazcık Atatürk gibi düşünmek ve onurlu olmaktır. PÜR DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ. Bahariye Caddesi Site 64 No: 25/9 B-Blok Kadıköy - ISTANBUL Tel : (pbx) Fax :

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya A) 20. yüzyıl Başlarında Dünyada Genel Durum Avrupa da İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) ile İttifak Devletleri ( Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: 2014-7 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org 1 2 3 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. KABAİS ÇEMBERİ KABAİS ÜÇGENİ KIBRIS Mehmet Ali BİLGİN 5 DÜNYAYA BAKIŞ. TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ Dr. Umut ARIK 11 TÜRK FELSEFİ DÜŞÜNCESİNDE

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ

HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ 1 Mustafa Tolay HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ Haçlı seferleri düşüncesinin doğuşunda Ortaçağ Avrupa toplumunu zorlayan unsurlar aslında siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerdir. Batılılarca

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)

İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İşlenecek Konular: Bizans tarihi üç ana döneme ayrılır: 1. Bizans Erken Bizans (330 717) 2. Bizans Osmanlı Etkileşimi Orta Bizans (717 1204) 3. Osmanlı Geç Bizans

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN Avrupalı devletler, 20.yüzyıl içinde guruplara ayrılarak birbirleriyle iki kez savaştılar. Her iki savaşın da nedeni ekonomik rekabet ve pazar

Detaylı

TARİH DERSİ PROJE SUNUMU

TARİH DERSİ PROJE SUNUMU ÖZEL EGE LİSESİ 2002-2003 ÖĞRETİM YILI TARİH DERSİ PROJE SUNUMU KONU: Coğrafi Keşifler HAZIRLAYANLAR: SINIF : 10-C Can DERELİ:13 Hazel ARAALAN:75 Hanzade ÇAĞLI:123 Fikriye ERGEN:238 Nazlı TUTAN:255 BORNOVA

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU Genel Müdür: Genel Koordinatör: Derleyen: Dizgi-Grafik: Basım Yeri: Bilgi ve Sipariş İçin: Basım Tarihi: ISBN Numarası: i İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Türk-Yunan

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı