Bizans İmparatorluğu Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bizans İmparatorluğu Kaynakçası"

Transkript

1 Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Demirkent, I. (2005). bizans tarihi yazıları. : Dünya Kitapları. Çaylak, A. (2004). "Bizans Dönemi Günlük Kullanım Kaplarına Ait Yayınlar ve Değerlendirme Yöntemleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), , Kıpmen, A. M. (1996). Erken Hristiyan ve ilk Bizans resim ve kabartma sanatında kaynak ve okullar(2 cilt).. Pekak, M. S. (1994). "Güzelyurt'ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi Kiliseleri 2". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1-2), , Tokalak, I., Tokalak, I., & Tokalak, İ. (2006). Bizans - Osmanlı Sentezi: Bizans Kültür ve Kurumlarının Osmanlı Üzerine Etkisi. Istanbul: Güler Boy Yayıncılık. Vryonis, S. J. (1992). "Bizans Devri Anadolu Tarihindeki Problemler". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Charanis, P. (2003). "13. Yüzyılda Bizans Anadolusu'nun Etnik Kompozisyonu Üzerine". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (38), , H. Şakiroğlu, M. (1982). "Son devir Bizans mimarisi, İstanbul'da Palaiologoslar devri anıtları". Belleten, XLVI (184), , Altungök, A. (2014). "Erken Ortaçağlarda İran ve Bizans İlişkilerinde Nestûrî Hıristiyanlarının Rolü". Akademik İncelemeler Dergisi, 9 (2), 45-67, Haldon, J. (2007). Bizans Tarih Atlası. İstanbul: Kitap Yayınevi. Kurtuluş, İ. H. ( ). Kırklareli'nin Bilinmeyen Trak-Roma-Bizans Kaleleri. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Kunter, H. B., & Ülgen, A. S. (1938). Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı. Ankara: I. Vakıflar Dergisi. Özdoğan, G. G. (1992). Marmara bölgesindeki Bizans dönemine ait opus-sectile yer döşemeleri. Moravcsık, G. (2009). "Buda'da Bizans İmparatorları ve Elçileri". Belleten, LXXIII (268), , Sevinçli, E. (1997). Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi. İzmir: Dokuz Eylül Özberk, M. (1984). "Roma Açıkhava Tiyatrosundan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 81-90, Özyurt, H. (1997). İstanbul adalarındaki Bizans dönemi mimarisi. Yıldız, S. (2008). Bizans Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Anadolu'daki İzleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Morgan, G. ( ). Bizansın Kısa Tarihi Yeni Roma Ya da Konstantin Şehri. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. Karacan, E. (2009). Bursa ve Çevresindeki Bizans Dini Mimarisi. Kelemeroğlu, M. S. (2006). Bizans'ta Türk Korkusu. Ankara: MENEVİŞ

2 Kelemeroğlu, M. S. (2006). Bizans'ta Türk Korkusu. Ankara: MENEVİŞ KİTAPLARI. Grant, M. (2008). İmparator Konstantin. İstanbul: Akademi Kültür Sanat Gyonı, M. (1938). Bizans Kaynaklarına Göre Macaristan ve Macarlar. Budapeşte:. Harrıs, J. (2007). Constantinople Capital of Byzantium. New York: Hambledon Continuum. Berge, M. (1995). "Feodaliteye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans". Kebikeç, (1),, Honigmann, E. (1970). Bizans Devleti'nin Doğu Sınırı. İstanbul: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi Uysal, D. N. (1990). Türkiye müzelerindeki Bizans ambonları. Ildız, E. (2009). "Geç Antik ve Bizans Dönemlerinde Tarihi Yarımada'nın Ötesindeki Konstantinopolis". Bilim ve Ütopya, XV (176), 87-88, Türker, O. (2010). Psomatia'dan Samatya'ya: Bir Bizans Semtinin Hikayesi. : Sel Yayıncılık. Ogan, M. R. (1957). Türk Tarihinde Vicdan Hürriyeti (Fatih Sultan Mehmetin Bizanstaki İntelligence Servisi). İstanbul:. Demirkent, I. (2005). Bizans Tarihi Yazıları Makaleler - Bildiriler - İncelemeler. İstanbul: Dünya Yayıncılık. Erkmen, A. (1998). Theodoros Metokhites'in kilisesi(kariye Camii):Yapının Bizans hafızasının bir taşıyıcısı olarak yeniden okunması. Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği. Uzunçarşılı, İ. H. (1932). Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osmanoğulları Zamanında Kütahya Şehri. İstanbul: Maarif Matbaası. Acara, M. (1990). Türkiye müzelerindeki Bizans maden eserleri. Eyice, S. (1975). "İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bizans-Türk Çeşmesi". Belleten, XXXIX (155), , Tokalak, İ. (2006). Bizans-Osmanlı sentezi:bizans kültür ve kurumlarının Osmanlı üzerinde etkisi. istanbul: Güler Boy Yayıcılık. Levtchenko, M. V. (2007). Bizans Tarihi. İstanbul: Doruk Yayımcılık. Delilbaşı, M. (1999). "Türk Tarihinin Bizans Kaynakları". Cogito, (), , Şeyban, L. (2000). "İslam ve Anadolu Tarihi Açısından Önemli Bizans Tarihçileri". Türk Kültürü, XXXVIII (452), , Laıou, A. E. (2003). "Marino Sauda Torsello, Bizans ve Türkler; Türklerine Karşı İttifakın Perde Arkası". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22 (34), Öden, Z. G. (1994). "Bizans İmparatorluğu'nun Türklere Karşı Alan ve Katalanlar ile İttifakı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (35), , Cheynet, J. C. (2013). Bizans Tarihi. İstanbul: Dost Kitabevi.,

3 Cheynet, J. C. (2013). Bizans Tarihi. İstanbul: Dost Kitabevi. Ziya, M. (1920). İstanbul ve Boğazic i : Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin aŝar-ı bakiyesi. İstanbul: Dar Uẗ-Tıbaat İl-Amire. Necipoğlu, N. (). depremler bizans dönemi. :. Eyice, S. (). "Bizans sanatı". Nadolu uygarlıkları ansiklopedisi, III (),, Özbek, M. (1990). "İznik Geç Bizans Çağı İskeletlerinde Hastalık ve Yaralanma İzleri". Belleten, LIV (209), 39-45, Mango, C. (2008). Bizans - Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Dirimtekin, F. (1973). "Muasır Bizans Kaynaklarına Göre Osmanlıların Rumeliye Geçiş Ve Yerleşişleri". VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1970), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ustaoğlu, Z. (2012). "Manisa Müzeleri Bizans Sikkeleri". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), , Demirkent, I. (2001). "Haçlı Seferleri Kaynaklarının Büyük Külliyatı Recueil des Historiens des Croisades II Bizanslı Tarihçiler". Belleten, LXV (244), , Brown, P. (2000). Geç Antik Çağda Roma Ve Bizans Dünyası. :. Demirkent, I. (2000). " Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (36),, Daş, M. (2002). "Osmanlı Tesiri ile Bizans Sarayında Oluşturulan 'Yeniçeri Muhafız Birliği' Hakkında". Türklük Araştırmaları Dergisi, (12), , Kortados, Y. (1999). Bizans'ın Son Günleri. İstanbul: Alkım Yayınevi. (1991). "Tarih Öncesi Çağlardan Osmanlı Devrine Kadar İstanbul'un Tarihsel Gelişimi ve Bizans'ın Temel Yapıları". İstanbul İçin Şehr-Engiz, (), 9-55, Korobeınıkov, D. ( 2003). Byzantium and Turks in the Thirteenth Century. Merçil, E. (2007). "Sultan Sencer'in Bizans İmparatoruna Mektubu". Belgeler, XXVIII (32), 11_13, Tulay, A. S. (2000). Commagene Nemrut. İstanbul: Turing Pekak, M. S. (1991). Zeytinbağı (trigleia) Bizans dönemi kiliseleri ve ''Fatih Cami'' (tarihi ve mimarisi). Barker, E. (1995). Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü. Ankara: İmge Kitabevi Eyice, S. (1969). "Trakya'da Bizans Devrine Ait Eserler". Belleten, XXXIII (131), , Ebersolt, J. (1999). Bizans İstanbul'u ve Doğu Seyyahları. İstanbul: Pera Yayıncılık. Köprülü, M. F. (1981). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. Istanbul: Kaynak Ünal, C. (2010). Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri.

4 İnalcık, H. (2004). "İznik İçin Osman Gazi ve Bizans Mücadelesi". Tarih Boyunca İznik, İstanbul: İş Bankası Kültür Baştav, Ş. (1989). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Baskıcı, M. M. (1994) yüzyıllarda Bizans Anadolusu'nda iktisadi ve sosyal ortam:kurumlar ve gelişmeler. Baştav, Ş. (2004). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurtuluşu Esnasında Bizans ve Avrupa". Köroğlu, G. (2009). "Bizans - Venedik İlişkileri ve Venedik' Götürülen Bizans Eserleri". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (183), , Cihan, C. (2013). "Frigya ve Menderes Vadisinde Selçuklu-Bizans Hudut Muharipleri Olarak Türkmenler ve Kumanlar". Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon: Afyonkarahisar Valiliği Bahadır, G. (2009). "Dokuzuncu ve Onuncu Yüzyılda Bizans-Abbasi Sınırı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28 (46), , Ayönü, Y. (2012). "Batı Anadolu'daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu'nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu'ya Nakletmesi". Belleten, LXXVI (276), , Delilbaşı, M. (1989). II. Murat Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ötüken, Y. (1978). "İstanbul Son Devir Bizans Mimarisinde Cephe Süslemeleri". Vakıflar Dergisi, (12), , Kanetti, V. (1988). Bizans Sohbetleri. İstanbul: Metis Necipoğlu, N. (). "Yıldırım Bayezid'in Kuşatması Sırasında Bizans Başkenti: Konstantinopolis'de Günlük Yaşam.". İstanbul Dergisi, (2), , Karlığa, B. (2004). "Rönesans'ı Bizans'tan Giden Bilgin ve Düşünürler mi Gerçekleştirmişti?". Tıp Tarihi Araştırmaları, (12), 11-17, Nicol, D. M. (2000). Bizans ve Venedik. İstanbul:. Vasılıev, A. A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi. Ankara: Maarif Vekaleti Demirkent, I. (1981). "1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans'ın Askerî ve Siyasî Durumu". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (33), , Togan, A. Z. (1966). "İlhanlılarla Bizans Arasındaki Kültür Münasebetlerine Dair Bir Vesika". İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, III (3-4), 2-39, Demirkent, I. (2003). "12.Yüzyıla Kadar Bizans'ta Yoncalar". Osmanlı öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde esnaf ve ekonomi semineri: bildiriler,. İstanbul: Tarih Araştırma Merkezi. Ekdal, M. (2004). Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy. İstanbul: Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür

5 İnalcık, H. (1985). "The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades". Byzantinische Forschungen, (9), , Oflazoğlu, A. T. ( ). Bizans Düştü. İstanbul: İz Yayıncılık. Tunçay, M. (1994). "Kahpe Bizans Parodisi". Toplumsal Tarih Dergisi, (113), 60-62, Ahmetbeyoğlu, A. (2009). "Bizans Tarihçisi Menandros'ın Türkler (Gök- Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (50), 11-25, (1994). "Bizans'da Selçuklu Hanedan Mensupları". XI. Türk Tarih Kongresi (Bildiriler) (5-9 Eylül 1990, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çoğ, M. (2008). "İslam-Bizans İlişkileri Bağlamında Pavlikanlar Üzerine Bir Değerlendirme". Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13 (2), 73-87, Vercleyen, F. (1997). "Bizans Döneminde İstanbul'da Depremler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (30), 1-19, Tahir, K. (1992). Notlar/Osmanlılık-Bizans. İstanbul: Bağlam Kartodos, Y. G. (). Bizans'ın Son Günleri. : Alkım Yay.. Turan, Ş. (1990). Türkiye-İtalya İlişkileri I Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine Kadar. İstanbul: Metis Ateşok, G. (1997). Göreme Vadisindeki kaya kiliselerinde Bizans resim sanatı. Erer, R. (2002). Türklere Karşı Haçlı Seferleri. İstanbul: Bilgi Korfmann, M. (2004). "Tarih Öncesinden Bizans Dönemine Troia'nın On Kenti". Toplumsal Tarih Dergisi, (125), 76-79, Kostenec, J. (2007). Walking Thru Byzantium Great Palace Region. İstanbul: Altan Basım Ltd. Şti.. Connor, C. L. (2011). Bizans'ın Kadınları. İstanbul: YKY. Dukas (1956). Bizans Tarihi. İstanbul: İstanbul Fethi Derneği Baştav, Ş. (2004). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu Esnasında Bizans ve Avrupa". Belleten, LXVIII (251), 1-33, Chrysostomides, J. (). Manuel II Palaeologos, Emperor of Byzantium during the years , with special reference to his relations with the Ottoman Turks.. Dağtekin, H. (1961). "I. Murad Devrinde Osmanlı Bizans Münasebetleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XIX (3-4),, Özmenli, M. (2008). "V. ve VI. Yüzyıllarda Bizans Devleti-Sasani Devleti-Ermeni Derebeylerinin Mücadeleleri ve Türkler". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), , Arslan, A. (2014). "Konya Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Litürjik Elemanlar: Altar ve Altar Tabanları". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 39-47,

6 Mevsim, H. (2006). "Eski Bulgar Edebiyatı ve Bizans Başkenti Konstantinopolis'in Eğitim ve Dinsel Kurumları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (02), , Ayönü, Y. (2009). "Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 53-69, Dawson, T. ( ). Bizans Piyadesi Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Garsoian, N. (1982). East of Byzantium. Dumbarton Oaks: Trustees For Harvard University. Eyice, S. (1958). "Bizans Devrinde İstanbul'da Tababet, Hekimler ve Sağlık Tesisleri". İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, XXI (3), , Herrin, J. (2013). Bizans. İstanbul: İletişim Yayınevi. Öz, T. (1951). "Bizans İmparotoru'nun Bir Namesi". Belleten, XV (58), , Boyar, A. S. (1948). "Türk ve Bizans Mimarisine Dair Bir Mukayese". III. Türk Tarih Kongresi (Ankara Kasım 1943), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çoban, B. Z. (2008). "Bizans İkonoklazmının Nedenleri ve İslam Etkisi Tartışması". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8 (4), , Vryonis, S. J. (1999). "Bir Dünya Uygarlığı Bizans". Cogito, (17), 38-50, Ortaylı, İ. (). "Şehrin Yönetimine Hiç Katılmamış Bir Halk. Bizans'tan Osmanlı'ya Kalan Miras.". İstanbul Dergisi, (8), , Küçüksipahioğlu, B. (2005). "Haçlı Seferlerinin Başından 1204'e Kadar Batılıların Bizans'ı Zapt Etme Plânları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (42), 47-64, Eyice, S. (1972). "Edirne Saat Kulesi ve Üzerindeki Bizans Kitabesi". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (8-9), 1-22, Nicol, D. M. (2001). Bizans'ın Soylu Kadınları:On Portre, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Heneage, J. ( ). Bizans Surları / Mistra Günlükleri. İstanbul: Epsilon Bahar, H. ( ). Roma ve Bizans Tarihi. Konya: Kömen Pachymeres, G. (2009). Bizanslı Gözüyle Türkler. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Çorağan, N. (1989). İstanbul-Heybeliada'daki Bizans dönemine ait Panagia Kamariotissa Kilisesi. Brownıng, R. (1999). "Bizans Toplumunda Okuryazarlık Üzerine Bir Kez Daha Düşünmek". Cogito, (17), , Barlas, K. N. (1995). Orta Çağ İstanbul Bizans yapılarında mimari süsleme. Adıvar, A. A. (1953). "Bizans'ta Yüksek Mektepler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 5 (8), 1-54, (2007). Anadolu'da bir Bizans kenti Amorium. istanbul: Homer

7 Necipoğlu, N. (). "İstanbul Fethi Arifesinde Bizans Başkentine İçerden Bakış: Bizans Kaynaklarına Göre Konstantinopolis ( )". İstanbul Armağanı, (1), 61-69, Demirkent, I. (1998). Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul İstanbul: Dünya Yayıncılık;. Wellman, P. (2002). Bizans Fahişesi Theodora. :. Gölgesiz Karaca, S. (2012). "XI. Yüzyılda Bizans-Norman İlişkilerine Bakış". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-I), , Şahin, H. (2006). "Kitabiyat - Bizans'ın Düşüşü". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (44), , Avcı, C. (2003). İslam Bizans İlişkileri. İstanbul: Klasik Yay.. Demirkent, I. (2005). "1000 Yıllık Yaşamı Boyunca Bizans, Türk Kültüründen Neler Aldı?". Popüler Tarih, V (53), 12-17, Dıkıcı, R. (2007). Şu Bizim Bizans. İstanbul: Remzi Kitabevi. Morısson, C. (2014). Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul: Ayrıntı Ötüken, Y. (1990). "Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler". Vakıflar Dergisi, (21), , Özyurt Özcan, H. (2008). "Tigran Honents (Aydınlatıcı Aziz Gregorios) Kilisesinin Freskoları Ne Kadar Bizans'lı?". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (1), , Ortaylı, İ. (). "Bizans'tan Osmanlı'ya kalan miras". İstanbul Dergisi, (8), , Müller-wiener, W. (1998). Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı. Coral, M. (2005). Bizans'ta Kayıp Zaman. İstanbul: Dogan Yayın. Dennis, G. I. (1971). "1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, (29), 1, Kılıç, Ş. (2012). "Önemli Bir Bizans Kısa Kroniği Ve Osmanlı Tarihine Katkıları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (55), 31-80, Eyice, S. (2007). Bizans Devrinde Boğaziçi. : YEDİTEPE YAYINEVİ. Türköne, M. (2002). "3 Kasım: Bizans Düştü". Türkiye Günlüğü Dergisi, (70), 5-9, Unutmaz, İ. (1984). "İstanbul'un Bizans Dönemi Dikili Taşları". Tarih ve Toplum, 10 (58), 28-33, Demirel Gökalp, Z. (2007). Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri. Ankara: T.C. Kultur Ve Turizm Bakanligi Yayinlari. Vryonis, S. J. (1967). Byzantium and Europe. New York: Harcourt: Brace& World. Norwıch, J. J. ( ). Bizans Gerileme ve Çöküş Dönemi(MS ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Demircioğlu, H. (1963). "Roma, Bizans ve Iustinianus". Belleten, XXVII (106),

8 Demircioğlu, H. (1963). "Roma, Bizans ve Iustinianus". Belleten, XXVII (106), , Harl, K. W. (2002). Bizans: Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Köprülü, M. F. (1931). "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülahazalar". Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, (1), , Ursınus, M. (1999). "Geç Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi". Cogito, (17), , Öztürk, Y. (2012). "Timar-Thema Teriminin Ortaya Çıkması, Bizans Uygulaması ve Osmanlı ile Mukayesesi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Yerasımos, S. (2007). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1. Bizanstan Tanzimata. İstanbul: Belge (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford: Oxford University Press. Moravcsık, G. (1937). "Türk Tarihi Bakımından Bizans". X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kaçar, T. (2009). "Bir Çeviri Faciası: Bizans Tarihi". Toplumsal Tarih Dergisi, (184), 93-95, Adıvar, A. A. (1954). "İstanbul'un Fethi Sırasında Bizans ve Türk Kültür Vaziyeti". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 6 (9), 1-13, Daş, M. (2005). "Bizans Kaynaklarında Timur İmajı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XX-II), 43-58, Tunay, M. İ. (1981). "Geç Bizans-Erken Osmanlı Duvar Teknikleri". VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Donuk, A. (1984). "On Dilli Bizans". Tarih Kültürü, (257),, Norwıch, J. J. ( ). Bizans Erken Dönem( ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ağaldağ, S. (1988). En eski çağlardan Bizans dönemine kadar Malatya Tarihi. Mercangöz, Z. (1994). "Akhisar Ulu Camii İçindeki Düğümlü Bizans Sütunları". Sanat Tarihi, (7), , Başar, F. (1995). "Fetret Devrinde Osmanlı-Bizans Münasebetleri". Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul:. Eyice, S. (1949). "İznik'te Bir Bizans Kilisesi". Belleten, XIII (49), 37-49, Brand, M. (1968). Byzantium Confronts the West. Cambridge: Cambridge Mass.. Kopraman, K. Y. (2005). "Abbâsiler Zamanında Bizans Sugûrunda Türklük faaliyetleri". Makaleler, İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Sepetçioğlu, M. N. (1972). Her Bizans'a Bir Fatih. İstanbul: Ötüken

9 Eyice, S. (1951). "Amasra Büyükadası'nda Bir Bizans Kilisesi". Belleten, XV (60), , Yandım, S. (2008). "The Italo-Cretan Religious Painting and The Byzantine-Palaeologan Legacy". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (1), , Ay, R. (2012). "Bizans'tan Osmanlıya Anadolu'da Heterodoks İnanışlar: 'Öteki' Dindarlığın Ortak Doğası Üzerine ( )". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Eyice, S. (1959). "İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı". Belleten, XXIII (89), , Arthur, P. (2006). Byzantine and Turkish Hierapolis(Pamukkale). İstanbul: Ege Basık, C. ( ). Hiç Bizans Olmadı Romulus'tan Fatih'e Roma Devleti. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Delilbaşı, M. (2002). "Osmanlı - Bizans İlişkileri". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. Palaz Erdemir, H. (2003). VI. yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans İlişkileri. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Prokopius ( ). Bizansın Gizli Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Eyice, S. (1964). "Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devire Ait Eserler". Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ersan, M. (1995). "Anadolu'ya Türk Göçü ve Bizans". Türk Dünyası Tarih Dergisi, (108), 10-14, Norwıch, J. J. ( ). Bizans Yükseliş Dönemi( ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (1957). Onuncu Milletlerarası Bizans Tarihi Kongresi Tebliğleri. İstanbul:. (2010). Bizanslı Heretiklerin Tarihi - Bizans Dünyasında Hıristiyan Düalist Heretikler ( ). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. Kaya, A. (2013). "Doğudaki Roma'nın Bizanslaştığı Devir: I.Justinianos Dönemi". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37 (2),, Laurent, J. (1988). "Rum (Anadolu) Sultanlığının Menşei ve Bizans". Belleten, LII (202), , Yalçın, E. (2008). Atatürk Türkiye'sinde Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi ve Bizans Projesi. : Siyasal Kitabevi. Eyice, S. (1996). "Bizans Döneminde Ankara» «SABA»". Anadolu Araştırmaları, (14), , Mangaltepe, İ. (2006). "Avar Tarihinin En Önemli Savaşı: 626 İstanbul Muhasarası". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (10), 1-24, Kurat, A. N. (1935). "Bizans'ın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, III (), ,

10 Çeçen, A. (2008). "Azınlık Vakıflarıyla Yeni Bizans" Dergisi, (82), 10-14, Altınay, A. R. (2003). Bizans İmparatoriçeleri. İstanbul: OKU YAYINLARI. Pogodin, P. (1889). "1453'de Bizans'ın Türkler Tarafından Muhasarası ve Alınması Tarihinin Kaynaklarına Ait Bir Hülasa". Milli Eğitim, (64), 1, Özbek, M. (1988). "Geç Bizans Devrinde Trepanasyon". Belleten, LII (205), , Eyice, S. (2004). "Bizans İmparatorluğu'nun Çöküşünün Başlangıcı". Divan Dergisi, (16), , Ostrogorsky, G. (1954). Feodalite Byzantine. Bruxelles:. Honıgmann, E. (1970). Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Grekçe, Arapça, Süryanice ev Ermenice Kaynaklara Göre, 363'ten 1071'e Kadar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mangaltepe, İ. (2009). Bizans Kaynaklarında Türkler Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Gıbbon, E. (1987). Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi: Bizans. İstanbul: BFS Yayınevi. Lemerle, P. (1994). Bizans Tarihi. İstanbul: İletişim. Laıou, A. E. (1970). "Marino Sanudo Torsello, Byzantium and the Turks: The Background to the Anti-Turkish League of ". Speculum, (45), , Kılıç, A. (2011). "Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Gâzi Evrenos Bey'in İmajı Hakkında Bir İnceleme". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (49), , Keçiş, M. (2013). "XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları". Belleten, LXXVII (280), , Charanis, P. (1984). "Bizans İmparatorluğu'nun Çöküşündeki Ekonomik Faktörler". Belleten, XLVIII ( ), , (1999). Bizans Düştü Fatih (Oyun). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Eyice, S. (1963). Son Devir Bizans Mimarisi: İstanbul'da Palaiologos'lar Devri Anıtları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ostrogorsky, G. (1995). Bizans Devleti Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Başar, F. (2006). "Bir Bizans Kroniğinin Farklı Öyküsü". Popüler Tarih, VII (75), 14-19, Çaylak, A. (2005). "Gelibolu'da Bizans Seramikleri ve Ökaristik Ekmek Damgası". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), , Pekak, M. S. (1997). " Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşayan Gayrimüslimlerin İmar Faaliyetleri ve Foça'daki Post-Bizans Dönemi Kiliseleri". Gec misţen gu nu mu ze Foc a: Uluslararası sempozyum bildirileri, Agŭstos, 1996, Foça, İzmir: Foc a Belediyesi & Ege U niversitesi I ktisadi Ve Iḋari Bilimler Faku ltesi. Erzen, A., & Kaygusuz, İ. (1988). "Trakya'da Enez Kazılarında Bulunan Bizans Altın Sikkeleri". Belleten, LII (203), ,

11 Norwıch, J. J. (1990). Byzantium The Early Centuries. London: Penguen. Irmak, A. (1994). Osmangazi ve Orhangazi Devri Osmanlı-Bizans Münasebetleri. Kırlıdökme Mollaoğlu, F. (1994). "15. Yüzyıl Bizans Tarihçisi Laonikos Halkokondilis". Toplumsal Tarih Dergisi, (112), 80-82, Abdullah, Y. B. (1997). Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları;. Vasılevskıy, K. (1872). Bizans ve Peçenekler. Petersburg:. Langton, J. (1998). "Byzantium's initial encounter with the Chinggisids : An introduction to the Byzantino-Mongolica". Viator, (29), , Ildız, E. (2010). "Bizans Dönemi'nde İstanbul'da Yerleşik Venedik Ticaret Kolonisi". Evrensel Kültür, (217), 83-85, Grant, M. (2000). Roma'dan Bizans'a: İ.S. Beşinci Yüzyıl. istanbul: Homer Kitabevi. Güçlüay, S. (2006). "Bizans- Sasani Savaşlarında Hazar- Bizans Münasebetleri". Türk Dünyası Tarih Dergisi, (), 42-47, Schweinfurth, P. (1953). "Bizans İkonografyasında İsa". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 3 (5-6), 1-21, Mırmıroğlu, V. L. (1949). "Orhan Bey İle Bizans İmparatoru III. Andronikos Arasındaki Palekanon Muharebesi". Belleten, XIII (50), , Kristeva, J. (2005). Bizans'ta Cinayet. İstanbul: Yapı Kredi Dingil, F. A. (2010). "İsmail Mangaltepe, Bizans Kaynaklarında Türkler (Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes), İstanbul 2009.". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (52), , Ash, J. (). Bizans'a Yolculuk. 2005: ALBATROS YAYINCILIK. Kamalov, İ. (2005). "Altınorda - Bizans münasebetleri ( )". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (4), 3-20, Rıce, T. T. (1998). Bizans'ta Günlük Yaşam Bizans'ın Mücevheri Konstantinopolis. Istanbul: Göçebe Acara, M. (1998). "Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1), , Gökbilgin, M. T. (). "A. Adıvar'ın Bizans'da Yüksek Mektepler (Tarih Dergisi, Sayı 8, s.1-54)'in Özeti". Bilgi Dergisi, (81), 14, Ayönü, Y. (2007). Selçuklu-Bizans Münasebetleri. Tekinalp, V. M. (2006). "Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Bizans Sanatı'nın izleri ve Hıristiyan Topluluğun Bu Oluşuma Katkısı". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (4), , Başar, F. (1991). Osmanlı Kaynaklarına Göre Osmanlı-Bizans Münasebetleri ( ).

12 İnalcık, H. (1964). "Byzantium and the Origins of the Crisis of 1444 in the Light of Turkish Sources". Actes du XII Congres International d'etudes Byzantines, Belgrade:. Kadıoğlu, M. (2003). "Nysa Tiyatrosu Erken Bizans Dönemi Bronz Buluntuları". Anadolu (Anatolia), (24), , Ataş, Z. (2007). Bizans İmparatorluğu'nda Saray Teşkilatı. Trifonov, Y. (1937). "Kam vaprosa za vizantijsko-bälgarski dogovori". Izvestija na Bulgarskoto Arheologichesko istoricheskoto druzhestvo, (11), , Baskıcı, M. M. (2009). Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı ( ). Ankara: Phoenix Yayınevi. Akok, M., & Pençe, N. (1941). "Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarının Nakli". Belleten, V (20), , Kesik, M. ( ) Malazgirt Zafere Giden Yol. İstanbul: Timaş Demirkent, I. (2003). "Tatikios (Türk Asıllı Bir Bizans Kumandanı)". Belleten, LXVII (248), , Köroğlu Kalkınoğlu, G. (1995). Bizans sanatında İkonaklazma dönemi. Şukurov, R. M. (2007). "Yakuplar: Bizans Hizmetindeki Türk Soyu (Moskova)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (21), , Nıcolle, D., Haldon, J., & Tumbull, S. ( ). Konstantinopolis'in Düşüşü Osmanlıların Bizans'ı Fethi. İstanbul: Kitap Yayınevi. Nassi, G. (1993). "İki Bizans Gizemci Hareketi ve Osmanlı Tasavvufunun Doğoşu". Tarih ve Toplum, 19 (111), 40-45, Kaegı, W. E. (2000). Bizans ve İlk İslam Fetihleri. İSTANBUL: KAKNÜS KELEPİR. Yamaner, O. (2012). "Bizans İkonakırıcılığı Üzerine Bir İnceleme: III. Leon ve İkonakırıcılık". Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (), 1-10, Ünal, A. (2006). "Hitit İmparatorluğu'nun Yıkılışından Bizans Dönemi'nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi". Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (3), ,

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri

Detaylı

I. ROMA BİZANS ETÜDLER

I. ROMA BİZANS ETÜDLER I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları. Avrupa Tarihi Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 42-57, (2006). Tarih

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri

Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri The Settlement Typologies in Anatoliaduring Seljuk Period -I- Fairgrounds or Market Places Koray ÖZCAN* Öz: Bu araştırmanın

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

ANADOLU DA BİZANS-SASANİ ETKİLEŞİMİ (IV.-VII. YÜZYILLAR) Gürhan BAHADIR

ANADOLU DA BİZANS-SASANİ ETKİLEŞİMİ (IV.-VII. YÜZYILLAR) Gürhan BAHADIR - International Periodical For The Languages, Literature, p. 685-703, TURKEY ANADOLU DA BİZANS-SASANİ ETKİLEŞİMİ (IV.-VII. YÜZYILLAR) Gürhan BAHADIR ÖZET Bizans ve Sasani Devletleri yaklaşık üç yüzyıl

Detaylı

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler. Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT

TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler. Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M. Taner Tarhan Editörler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU I TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU 2011 Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı