Bizans İmparatorluğu Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bizans İmparatorluğu Kaynakçası"

Transkript

1 Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Demirkent, I. (2005). bizans tarihi yazıları. : Dünya Kitapları. Çaylak, A. (2004). "Bizans Dönemi Günlük Kullanım Kaplarına Ait Yayınlar ve Değerlendirme Yöntemleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), , Kıpmen, A. M. (1996). Erken Hristiyan ve ilk Bizans resim ve kabartma sanatında kaynak ve okullar(2 cilt).. Pekak, M. S. (1994). "Güzelyurt'ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi Kiliseleri 2". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1-2), , Tokalak, I., Tokalak, I., & Tokalak, İ. (2006). Bizans - Osmanlı Sentezi: Bizans Kültür ve Kurumlarının Osmanlı Üzerine Etkisi. Istanbul: Güler Boy Yayıncılık. Vryonis, S. J. (1992). "Bizans Devri Anadolu Tarihindeki Problemler". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Charanis, P. (2003). "13. Yüzyılda Bizans Anadolusu'nun Etnik Kompozisyonu Üzerine". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (38), , H. Şakiroğlu, M. (1982). "Son devir Bizans mimarisi, İstanbul'da Palaiologoslar devri anıtları". Belleten, XLVI (184), , Altungök, A. (2014). "Erken Ortaçağlarda İran ve Bizans İlişkilerinde Nestûrî Hıristiyanlarının Rolü". Akademik İncelemeler Dergisi, 9 (2), 45-67, Haldon, J. (2007). Bizans Tarih Atlası. İstanbul: Kitap Yayınevi. Kurtuluş, İ. H. ( ). Kırklareli'nin Bilinmeyen Trak-Roma-Bizans Kaleleri. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Kunter, H. B., & Ülgen, A. S. (1938). Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı. Ankara: I. Vakıflar Dergisi. Özdoğan, G. G. (1992). Marmara bölgesindeki Bizans dönemine ait opus-sectile yer döşemeleri. Moravcsık, G. (2009). "Buda'da Bizans İmparatorları ve Elçileri". Belleten, LXXIII (268), , Sevinçli, E. (1997). Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi. İzmir: Dokuz Eylül Özberk, M. (1984). "Roma Açıkhava Tiyatrosundan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 81-90, Özyurt, H. (1997). İstanbul adalarındaki Bizans dönemi mimarisi. Yıldız, S. (2008). Bizans Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Anadolu'daki İzleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Morgan, G. ( ). Bizansın Kısa Tarihi Yeni Roma Ya da Konstantin Şehri. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. Karacan, E. (2009). Bursa ve Çevresindeki Bizans Dini Mimarisi. Kelemeroğlu, M. S. (2006). Bizans'ta Türk Korkusu. Ankara: MENEVİŞ

2 Kelemeroğlu, M. S. (2006). Bizans'ta Türk Korkusu. Ankara: MENEVİŞ KİTAPLARI. Grant, M. (2008). İmparator Konstantin. İstanbul: Akademi Kültür Sanat Gyonı, M. (1938). Bizans Kaynaklarına Göre Macaristan ve Macarlar. Budapeşte:. Harrıs, J. (2007). Constantinople Capital of Byzantium. New York: Hambledon Continuum. Berge, M. (1995). "Feodaliteye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans". Kebikeç, (1),, Honigmann, E. (1970). Bizans Devleti'nin Doğu Sınırı. İstanbul: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi Uysal, D. N. (1990). Türkiye müzelerindeki Bizans ambonları. Ildız, E. (2009). "Geç Antik ve Bizans Dönemlerinde Tarihi Yarımada'nın Ötesindeki Konstantinopolis". Bilim ve Ütopya, XV (176), 87-88, Türker, O. (2010). Psomatia'dan Samatya'ya: Bir Bizans Semtinin Hikayesi. : Sel Yayıncılık. Ogan, M. R. (1957). Türk Tarihinde Vicdan Hürriyeti (Fatih Sultan Mehmetin Bizanstaki İntelligence Servisi). İstanbul:. Demirkent, I. (2005). Bizans Tarihi Yazıları Makaleler - Bildiriler - İncelemeler. İstanbul: Dünya Yayıncılık. Erkmen, A. (1998). Theodoros Metokhites'in kilisesi(kariye Camii):Yapının Bizans hafızasının bir taşıyıcısı olarak yeniden okunması. Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği. Uzunçarşılı, İ. H. (1932). Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osmanoğulları Zamanında Kütahya Şehri. İstanbul: Maarif Matbaası. Acara, M. (1990). Türkiye müzelerindeki Bizans maden eserleri. Eyice, S. (1975). "İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bizans-Türk Çeşmesi". Belleten, XXXIX (155), , Tokalak, İ. (2006). Bizans-Osmanlı sentezi:bizans kültür ve kurumlarının Osmanlı üzerinde etkisi. istanbul: Güler Boy Yayıcılık. Levtchenko, M. V. (2007). Bizans Tarihi. İstanbul: Doruk Yayımcılık. Delilbaşı, M. (1999). "Türk Tarihinin Bizans Kaynakları". Cogito, (), , Şeyban, L. (2000). "İslam ve Anadolu Tarihi Açısından Önemli Bizans Tarihçileri". Türk Kültürü, XXXVIII (452), , Laıou, A. E. (2003). "Marino Sauda Torsello, Bizans ve Türkler; Türklerine Karşı İttifakın Perde Arkası". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22 (34), Öden, Z. G. (1994). "Bizans İmparatorluğu'nun Türklere Karşı Alan ve Katalanlar ile İttifakı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (35), , Cheynet, J. C. (2013). Bizans Tarihi. İstanbul: Dost Kitabevi.,

3 Cheynet, J. C. (2013). Bizans Tarihi. İstanbul: Dost Kitabevi. Ziya, M. (1920). İstanbul ve Boğazic i : Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin aŝar-ı bakiyesi. İstanbul: Dar Uẗ-Tıbaat İl-Amire. Necipoğlu, N. (). depremler bizans dönemi. :. Eyice, S. (). "Bizans sanatı". Nadolu uygarlıkları ansiklopedisi, III (),, Özbek, M. (1990). "İznik Geç Bizans Çağı İskeletlerinde Hastalık ve Yaralanma İzleri". Belleten, LIV (209), 39-45, Mango, C. (2008). Bizans - Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Dirimtekin, F. (1973). "Muasır Bizans Kaynaklarına Göre Osmanlıların Rumeliye Geçiş Ve Yerleşişleri". VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1970), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ustaoğlu, Z. (2012). "Manisa Müzeleri Bizans Sikkeleri". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), , Demirkent, I. (2001). "Haçlı Seferleri Kaynaklarının Büyük Külliyatı Recueil des Historiens des Croisades II Bizanslı Tarihçiler". Belleten, LXV (244), , Brown, P. (2000). Geç Antik Çağda Roma Ve Bizans Dünyası. :. Demirkent, I. (2000). " Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (36),, Daş, M. (2002). "Osmanlı Tesiri ile Bizans Sarayında Oluşturulan 'Yeniçeri Muhafız Birliği' Hakkında". Türklük Araştırmaları Dergisi, (12), , Kortados, Y. (1999). Bizans'ın Son Günleri. İstanbul: Alkım Yayınevi. (1991). "Tarih Öncesi Çağlardan Osmanlı Devrine Kadar İstanbul'un Tarihsel Gelişimi ve Bizans'ın Temel Yapıları". İstanbul İçin Şehr-Engiz, (), 9-55, Korobeınıkov, D. ( 2003). Byzantium and Turks in the Thirteenth Century. Merçil, E. (2007). "Sultan Sencer'in Bizans İmparatoruna Mektubu". Belgeler, XXVIII (32), 11_13, Tulay, A. S. (2000). Commagene Nemrut. İstanbul: Turing Pekak, M. S. (1991). Zeytinbağı (trigleia) Bizans dönemi kiliseleri ve ''Fatih Cami'' (tarihi ve mimarisi). Barker, E. (1995). Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü. Ankara: İmge Kitabevi Eyice, S. (1969). "Trakya'da Bizans Devrine Ait Eserler". Belleten, XXXIII (131), , Ebersolt, J. (1999). Bizans İstanbul'u ve Doğu Seyyahları. İstanbul: Pera Yayıncılık. Köprülü, M. F. (1981). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. Istanbul: Kaynak Ünal, C. (2010). Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri.

4 İnalcık, H. (2004). "İznik İçin Osman Gazi ve Bizans Mücadelesi". Tarih Boyunca İznik, İstanbul: İş Bankası Kültür Baştav, Ş. (1989). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Baskıcı, M. M. (1994) yüzyıllarda Bizans Anadolusu'nda iktisadi ve sosyal ortam:kurumlar ve gelişmeler. Baştav, Ş. (2004). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurtuluşu Esnasında Bizans ve Avrupa". Köroğlu, G. (2009). "Bizans - Venedik İlişkileri ve Venedik' Götürülen Bizans Eserleri". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (183), , Cihan, C. (2013). "Frigya ve Menderes Vadisinde Selçuklu-Bizans Hudut Muharipleri Olarak Türkmenler ve Kumanlar". Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon: Afyonkarahisar Valiliği Bahadır, G. (2009). "Dokuzuncu ve Onuncu Yüzyılda Bizans-Abbasi Sınırı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28 (46), , Ayönü, Y. (2012). "Batı Anadolu'daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu'nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu'ya Nakletmesi". Belleten, LXXVI (276), , Delilbaşı, M. (1989). II. Murat Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ötüken, Y. (1978). "İstanbul Son Devir Bizans Mimarisinde Cephe Süslemeleri". Vakıflar Dergisi, (12), , Kanetti, V. (1988). Bizans Sohbetleri. İstanbul: Metis Necipoğlu, N. (). "Yıldırım Bayezid'in Kuşatması Sırasında Bizans Başkenti: Konstantinopolis'de Günlük Yaşam.". İstanbul Dergisi, (2), , Karlığa, B. (2004). "Rönesans'ı Bizans'tan Giden Bilgin ve Düşünürler mi Gerçekleştirmişti?". Tıp Tarihi Araştırmaları, (12), 11-17, Nicol, D. M. (2000). Bizans ve Venedik. İstanbul:. Vasılıev, A. A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi. Ankara: Maarif Vekaleti Demirkent, I. (1981). "1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans'ın Askerî ve Siyasî Durumu". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (33), , Togan, A. Z. (1966). "İlhanlılarla Bizans Arasındaki Kültür Münasebetlerine Dair Bir Vesika". İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, III (3-4), 2-39, Demirkent, I. (2003). "12.Yüzyıla Kadar Bizans'ta Yoncalar". Osmanlı öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde esnaf ve ekonomi semineri: bildiriler,. İstanbul: Tarih Araştırma Merkezi. Ekdal, M. (2004). Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy. İstanbul: Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür

5 İnalcık, H. (1985). "The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades". Byzantinische Forschungen, (9), , Oflazoğlu, A. T. ( ). Bizans Düştü. İstanbul: İz Yayıncılık. Tunçay, M. (1994). "Kahpe Bizans Parodisi". Toplumsal Tarih Dergisi, (113), 60-62, Ahmetbeyoğlu, A. (2009). "Bizans Tarihçisi Menandros'ın Türkler (Gök- Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (50), 11-25, (1994). "Bizans'da Selçuklu Hanedan Mensupları". XI. Türk Tarih Kongresi (Bildiriler) (5-9 Eylül 1990, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çoğ, M. (2008). "İslam-Bizans İlişkileri Bağlamında Pavlikanlar Üzerine Bir Değerlendirme". Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13 (2), 73-87, Vercleyen, F. (1997). "Bizans Döneminde İstanbul'da Depremler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (30), 1-19, Tahir, K. (1992). Notlar/Osmanlılık-Bizans. İstanbul: Bağlam Kartodos, Y. G. (). Bizans'ın Son Günleri. : Alkım Yay.. Turan, Ş. (1990). Türkiye-İtalya İlişkileri I Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine Kadar. İstanbul: Metis Ateşok, G. (1997). Göreme Vadisindeki kaya kiliselerinde Bizans resim sanatı. Erer, R. (2002). Türklere Karşı Haçlı Seferleri. İstanbul: Bilgi Korfmann, M. (2004). "Tarih Öncesinden Bizans Dönemine Troia'nın On Kenti". Toplumsal Tarih Dergisi, (125), 76-79, Kostenec, J. (2007). Walking Thru Byzantium Great Palace Region. İstanbul: Altan Basım Ltd. Şti.. Connor, C. L. (2011). Bizans'ın Kadınları. İstanbul: YKY. Dukas (1956). Bizans Tarihi. İstanbul: İstanbul Fethi Derneği Baştav, Ş. (2004). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu Esnasında Bizans ve Avrupa". Belleten, LXVIII (251), 1-33, Chrysostomides, J. (). Manuel II Palaeologos, Emperor of Byzantium during the years , with special reference to his relations with the Ottoman Turks.. Dağtekin, H. (1961). "I. Murad Devrinde Osmanlı Bizans Münasebetleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XIX (3-4),, Özmenli, M. (2008). "V. ve VI. Yüzyıllarda Bizans Devleti-Sasani Devleti-Ermeni Derebeylerinin Mücadeleleri ve Türkler". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), , Arslan, A. (2014). "Konya Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Litürjik Elemanlar: Altar ve Altar Tabanları". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 39-47,

6 Mevsim, H. (2006). "Eski Bulgar Edebiyatı ve Bizans Başkenti Konstantinopolis'in Eğitim ve Dinsel Kurumları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (02), , Ayönü, Y. (2009). "Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 53-69, Dawson, T. ( ). Bizans Piyadesi Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Garsoian, N. (1982). East of Byzantium. Dumbarton Oaks: Trustees For Harvard University. Eyice, S. (1958). "Bizans Devrinde İstanbul'da Tababet, Hekimler ve Sağlık Tesisleri". İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, XXI (3), , Herrin, J. (2013). Bizans. İstanbul: İletişim Yayınevi. Öz, T. (1951). "Bizans İmparotoru'nun Bir Namesi". Belleten, XV (58), , Boyar, A. S. (1948). "Türk ve Bizans Mimarisine Dair Bir Mukayese". III. Türk Tarih Kongresi (Ankara Kasım 1943), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çoban, B. Z. (2008). "Bizans İkonoklazmının Nedenleri ve İslam Etkisi Tartışması". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8 (4), , Vryonis, S. J. (1999). "Bir Dünya Uygarlığı Bizans". Cogito, (17), 38-50, Ortaylı, İ. (). "Şehrin Yönetimine Hiç Katılmamış Bir Halk. Bizans'tan Osmanlı'ya Kalan Miras.". İstanbul Dergisi, (8), , Küçüksipahioğlu, B. (2005). "Haçlı Seferlerinin Başından 1204'e Kadar Batılıların Bizans'ı Zapt Etme Plânları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (42), 47-64, Eyice, S. (1972). "Edirne Saat Kulesi ve Üzerindeki Bizans Kitabesi". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (8-9), 1-22, Nicol, D. M. (2001). Bizans'ın Soylu Kadınları:On Portre, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Heneage, J. ( ). Bizans Surları / Mistra Günlükleri. İstanbul: Epsilon Bahar, H. ( ). Roma ve Bizans Tarihi. Konya: Kömen Pachymeres, G. (2009). Bizanslı Gözüyle Türkler. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Çorağan, N. (1989). İstanbul-Heybeliada'daki Bizans dönemine ait Panagia Kamariotissa Kilisesi. Brownıng, R. (1999). "Bizans Toplumunda Okuryazarlık Üzerine Bir Kez Daha Düşünmek". Cogito, (17), , Barlas, K. N. (1995). Orta Çağ İstanbul Bizans yapılarında mimari süsleme. Adıvar, A. A. (1953). "Bizans'ta Yüksek Mektepler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 5 (8), 1-54, (2007). Anadolu'da bir Bizans kenti Amorium. istanbul: Homer

7 Necipoğlu, N. (). "İstanbul Fethi Arifesinde Bizans Başkentine İçerden Bakış: Bizans Kaynaklarına Göre Konstantinopolis ( )". İstanbul Armağanı, (1), 61-69, Demirkent, I. (1998). Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul İstanbul: Dünya Yayıncılık;. Wellman, P. (2002). Bizans Fahişesi Theodora. :. Gölgesiz Karaca, S. (2012). "XI. Yüzyılda Bizans-Norman İlişkilerine Bakış". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-I), , Şahin, H. (2006). "Kitabiyat - Bizans'ın Düşüşü". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (44), , Avcı, C. (2003). İslam Bizans İlişkileri. İstanbul: Klasik Yay.. Demirkent, I. (2005). "1000 Yıllık Yaşamı Boyunca Bizans, Türk Kültüründen Neler Aldı?". Popüler Tarih, V (53), 12-17, Dıkıcı, R. (2007). Şu Bizim Bizans. İstanbul: Remzi Kitabevi. Morısson, C. (2014). Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul: Ayrıntı Ötüken, Y. (1990). "Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler". Vakıflar Dergisi, (21), , Özyurt Özcan, H. (2008). "Tigran Honents (Aydınlatıcı Aziz Gregorios) Kilisesinin Freskoları Ne Kadar Bizans'lı?". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (1), , Ortaylı, İ. (). "Bizans'tan Osmanlı'ya kalan miras". İstanbul Dergisi, (8), , Müller-wiener, W. (1998). Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı. Coral, M. (2005). Bizans'ta Kayıp Zaman. İstanbul: Dogan Yayın. Dennis, G. I. (1971). "1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, (29), 1, Kılıç, Ş. (2012). "Önemli Bir Bizans Kısa Kroniği Ve Osmanlı Tarihine Katkıları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (55), 31-80, Eyice, S. (2007). Bizans Devrinde Boğaziçi. : YEDİTEPE YAYINEVİ. Türköne, M. (2002). "3 Kasım: Bizans Düştü". Türkiye Günlüğü Dergisi, (70), 5-9, Unutmaz, İ. (1984). "İstanbul'un Bizans Dönemi Dikili Taşları". Tarih ve Toplum, 10 (58), 28-33, Demirel Gökalp, Z. (2007). Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri. Ankara: T.C. Kultur Ve Turizm Bakanligi Yayinlari. Vryonis, S. J. (1967). Byzantium and Europe. New York: Harcourt: Brace& World. Norwıch, J. J. ( ). Bizans Gerileme ve Çöküş Dönemi(MS ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Demircioğlu, H. (1963). "Roma, Bizans ve Iustinianus". Belleten, XXVII (106),

8 Demircioğlu, H. (1963). "Roma, Bizans ve Iustinianus". Belleten, XXVII (106), , Harl, K. W. (2002). Bizans: Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Köprülü, M. F. (1931). "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülahazalar". Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, (1), , Ursınus, M. (1999). "Geç Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi". Cogito, (17), , Öztürk, Y. (2012). "Timar-Thema Teriminin Ortaya Çıkması, Bizans Uygulaması ve Osmanlı ile Mukayesesi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Yerasımos, S. (2007). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1. Bizanstan Tanzimata. İstanbul: Belge (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford: Oxford University Press. Moravcsık, G. (1937). "Türk Tarihi Bakımından Bizans". X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kaçar, T. (2009). "Bir Çeviri Faciası: Bizans Tarihi". Toplumsal Tarih Dergisi, (184), 93-95, Adıvar, A. A. (1954). "İstanbul'un Fethi Sırasında Bizans ve Türk Kültür Vaziyeti". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 6 (9), 1-13, Daş, M. (2005). "Bizans Kaynaklarında Timur İmajı". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XX-II), 43-58, Tunay, M. İ. (1981). "Geç Bizans-Erken Osmanlı Duvar Teknikleri". VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Donuk, A. (1984). "On Dilli Bizans". Tarih Kültürü, (257),, Norwıch, J. J. ( ). Bizans Erken Dönem( ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ağaldağ, S. (1988). En eski çağlardan Bizans dönemine kadar Malatya Tarihi. Mercangöz, Z. (1994). "Akhisar Ulu Camii İçindeki Düğümlü Bizans Sütunları". Sanat Tarihi, (7), , Başar, F. (1995). "Fetret Devrinde Osmanlı-Bizans Münasebetleri". Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul:. Eyice, S. (1949). "İznik'te Bir Bizans Kilisesi". Belleten, XIII (49), 37-49, Brand, M. (1968). Byzantium Confronts the West. Cambridge: Cambridge Mass.. Kopraman, K. Y. (2005). "Abbâsiler Zamanında Bizans Sugûrunda Türklük faaliyetleri". Makaleler, İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Sepetçioğlu, M. N. (1972). Her Bizans'a Bir Fatih. İstanbul: Ötüken

9 Eyice, S. (1951). "Amasra Büyükadası'nda Bir Bizans Kilisesi". Belleten, XV (60), , Yandım, S. (2008). "The Italo-Cretan Religious Painting and The Byzantine-Palaeologan Legacy". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (1), , Ay, R. (2012). "Bizans'tan Osmanlıya Anadolu'da Heterodoks İnanışlar: 'Öteki' Dindarlığın Ortak Doğası Üzerine ( )". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (31),, Eyice, S. (1959). "İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı". Belleten, XXIII (89), , Arthur, P. (2006). Byzantine and Turkish Hierapolis(Pamukkale). İstanbul: Ege Basık, C. ( ). Hiç Bizans Olmadı Romulus'tan Fatih'e Roma Devleti. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Delilbaşı, M. (2002). "Osmanlı - Bizans İlişkileri". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. Palaz Erdemir, H. (2003). VI. yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans İlişkileri. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Prokopius ( ). Bizansın Gizli Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Eyice, S. (1964). "Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devire Ait Eserler". Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ersan, M. (1995). "Anadolu'ya Türk Göçü ve Bizans". Türk Dünyası Tarih Dergisi, (108), 10-14, Norwıch, J. J. ( ). Bizans Yükseliş Dönemi( ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (1957). Onuncu Milletlerarası Bizans Tarihi Kongresi Tebliğleri. İstanbul:. (2010). Bizanslı Heretiklerin Tarihi - Bizans Dünyasında Hıristiyan Düalist Heretikler ( ). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. Kaya, A. (2013). "Doğudaki Roma'nın Bizanslaştığı Devir: I.Justinianos Dönemi". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37 (2),, Laurent, J. (1988). "Rum (Anadolu) Sultanlığının Menşei ve Bizans". Belleten, LII (202), , Yalçın, E. (2008). Atatürk Türkiye'sinde Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi ve Bizans Projesi. : Siyasal Kitabevi. Eyice, S. (1996). "Bizans Döneminde Ankara» «SABA»". Anadolu Araştırmaları, (14), , Mangaltepe, İ. (2006). "Avar Tarihinin En Önemli Savaşı: 626 İstanbul Muhasarası". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (10), 1-24, Kurat, A. N. (1935). "Bizans'ın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, III (), ,

10 Çeçen, A. (2008). "Azınlık Vakıflarıyla Yeni Bizans" Dergisi, (82), 10-14, Altınay, A. R. (2003). Bizans İmparatoriçeleri. İstanbul: OKU YAYINLARI. Pogodin, P. (1889). "1453'de Bizans'ın Türkler Tarafından Muhasarası ve Alınması Tarihinin Kaynaklarına Ait Bir Hülasa". Milli Eğitim, (64), 1, Özbek, M. (1988). "Geç Bizans Devrinde Trepanasyon". Belleten, LII (205), , Eyice, S. (2004). "Bizans İmparatorluğu'nun Çöküşünün Başlangıcı". Divan Dergisi, (16), , Ostrogorsky, G. (1954). Feodalite Byzantine. Bruxelles:. Honıgmann, E. (1970). Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Grekçe, Arapça, Süryanice ev Ermenice Kaynaklara Göre, 363'ten 1071'e Kadar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mangaltepe, İ. (2009). Bizans Kaynaklarında Türkler Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Gıbbon, E. (1987). Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi: Bizans. İstanbul: BFS Yayınevi. Lemerle, P. (1994). Bizans Tarihi. İstanbul: İletişim. Laıou, A. E. (1970). "Marino Sanudo Torsello, Byzantium and the Turks: The Background to the Anti-Turkish League of ". Speculum, (45), , Kılıç, A. (2011). "Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Gâzi Evrenos Bey'in İmajı Hakkında Bir İnceleme". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (49), , Keçiş, M. (2013). "XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları". Belleten, LXXVII (280), , Charanis, P. (1984). "Bizans İmparatorluğu'nun Çöküşündeki Ekonomik Faktörler". Belleten, XLVIII ( ), , (1999). Bizans Düştü Fatih (Oyun). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Eyice, S. (1963). Son Devir Bizans Mimarisi: İstanbul'da Palaiologos'lar Devri Anıtları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ostrogorsky, G. (1995). Bizans Devleti Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Başar, F. (2006). "Bir Bizans Kroniğinin Farklı Öyküsü". Popüler Tarih, VII (75), 14-19, Çaylak, A. (2005). "Gelibolu'da Bizans Seramikleri ve Ökaristik Ekmek Damgası". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), , Pekak, M. S. (1997). " Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşayan Gayrimüslimlerin İmar Faaliyetleri ve Foça'daki Post-Bizans Dönemi Kiliseleri". Gec misţen gu nu mu ze Foc a: Uluslararası sempozyum bildirileri, Agŭstos, 1996, Foça, İzmir: Foc a Belediyesi & Ege U niversitesi I ktisadi Ve Iḋari Bilimler Faku ltesi. Erzen, A., & Kaygusuz, İ. (1988). "Trakya'da Enez Kazılarında Bulunan Bizans Altın Sikkeleri". Belleten, LII (203), ,

11 Norwıch, J. J. (1990). Byzantium The Early Centuries. London: Penguen. Irmak, A. (1994). Osmangazi ve Orhangazi Devri Osmanlı-Bizans Münasebetleri. Kırlıdökme Mollaoğlu, F. (1994). "15. Yüzyıl Bizans Tarihçisi Laonikos Halkokondilis". Toplumsal Tarih Dergisi, (112), 80-82, Abdullah, Y. B. (1997). Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları;. Vasılevskıy, K. (1872). Bizans ve Peçenekler. Petersburg:. Langton, J. (1998). "Byzantium's initial encounter with the Chinggisids : An introduction to the Byzantino-Mongolica". Viator, (29), , Ildız, E. (2010). "Bizans Dönemi'nde İstanbul'da Yerleşik Venedik Ticaret Kolonisi". Evrensel Kültür, (217), 83-85, Grant, M. (2000). Roma'dan Bizans'a: İ.S. Beşinci Yüzyıl. istanbul: Homer Kitabevi. Güçlüay, S. (2006). "Bizans- Sasani Savaşlarında Hazar- Bizans Münasebetleri". Türk Dünyası Tarih Dergisi, (), 42-47, Schweinfurth, P. (1953). "Bizans İkonografyasında İsa". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 3 (5-6), 1-21, Mırmıroğlu, V. L. (1949). "Orhan Bey İle Bizans İmparatoru III. Andronikos Arasındaki Palekanon Muharebesi". Belleten, XIII (50), , Kristeva, J. (2005). Bizans'ta Cinayet. İstanbul: Yapı Kredi Dingil, F. A. (2010). "İsmail Mangaltepe, Bizans Kaynaklarında Türkler (Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes), İstanbul 2009.". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (52), , Ash, J. (). Bizans'a Yolculuk. 2005: ALBATROS YAYINCILIK. Kamalov, İ. (2005). "Altınorda - Bizans münasebetleri ( )". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (4), 3-20, Rıce, T. T. (1998). Bizans'ta Günlük Yaşam Bizans'ın Mücevheri Konstantinopolis. Istanbul: Göçebe Acara, M. (1998). "Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1), , Gökbilgin, M. T. (). "A. Adıvar'ın Bizans'da Yüksek Mektepler (Tarih Dergisi, Sayı 8, s.1-54)'in Özeti". Bilgi Dergisi, (81), 14, Ayönü, Y. (2007). Selçuklu-Bizans Münasebetleri. Tekinalp, V. M. (2006). "Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Bizans Sanatı'nın izleri ve Hıristiyan Topluluğun Bu Oluşuma Katkısı". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (4), , Başar, F. (1991). Osmanlı Kaynaklarına Göre Osmanlı-Bizans Münasebetleri ( ).

12 İnalcık, H. (1964). "Byzantium and the Origins of the Crisis of 1444 in the Light of Turkish Sources". Actes du XII Congres International d'etudes Byzantines, Belgrade:. Kadıoğlu, M. (2003). "Nysa Tiyatrosu Erken Bizans Dönemi Bronz Buluntuları". Anadolu (Anatolia), (24), , Ataş, Z. (2007). Bizans İmparatorluğu'nda Saray Teşkilatı. Trifonov, Y. (1937). "Kam vaprosa za vizantijsko-bälgarski dogovori". Izvestija na Bulgarskoto Arheologichesko istoricheskoto druzhestvo, (11), , Baskıcı, M. M. (2009). Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı ( ). Ankara: Phoenix Yayınevi. Akok, M., & Pençe, N. (1941). "Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarının Nakli". Belleten, V (20), , Kesik, M. ( ) Malazgirt Zafere Giden Yol. İstanbul: Timaş Demirkent, I. (2003). "Tatikios (Türk Asıllı Bir Bizans Kumandanı)". Belleten, LXVII (248), , Köroğlu Kalkınoğlu, G. (1995). Bizans sanatında İkonaklazma dönemi. Şukurov, R. M. (2007). "Yakuplar: Bizans Hizmetindeki Türk Soyu (Moskova)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (21), , Nıcolle, D., Haldon, J., & Tumbull, S. ( ). Konstantinopolis'in Düşüşü Osmanlıların Bizans'ı Fethi. İstanbul: Kitap Yayınevi. Nassi, G. (1993). "İki Bizans Gizemci Hareketi ve Osmanlı Tasavvufunun Doğoşu". Tarih ve Toplum, 19 (111), 40-45, Kaegı, W. E. (2000). Bizans ve İlk İslam Fetihleri. İSTANBUL: KAKNÜS KELEPİR. Yamaner, O. (2012). "Bizans İkonakırıcılığı Üzerine Bir İnceleme: III. Leon ve İkonakırıcılık". Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (), 1-10, Ünal, A. (2006). "Hitit İmparatorluğu'nun Yıkılışından Bizans Dönemi'nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi". Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (3), ,

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

İstanbul Tarihi Kaynakçası

İstanbul Tarihi Kaynakçası İstanbul Tarihi Kaynakçası Necipoğlu, N. (). "İstanbul Fethi Arifesinde Bizans Başkentine İçerden Bakış: Bizans Kaynaklarına Göre Konstantinopolis (1439-1453)". İstanbul Armağanı, (1), 61-69, (2000). Söğüt'ten

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Byzantine History, Syriac History, History of Religions, History of İslam.

Byzantine History, Syriac History, History of Religions, History of İslam. Professor MEHMET ÇELİK Contact Information: Phone : Fax : Email : mehmetcelikcbu@mynet.com Academic Degree: Undergraduate : Atatürk University, Faculty of Theology, 1979 Master s : Atatürk University 1981

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year TİC. A.Ş. P.K. 165, ŞİŞLİ ISTANBUL / TURKEY TEL: 90-212-232 99 04 / 05 FAX: 90-212-231 11 29 www.librabooks.com.tr Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Torun, S. (2008). Kırım Savaş'ında Hasta Bakımı Ve Hemşirelik. Dramur Bütün, R. (1988). Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yılmaz, N.,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Osmanlı Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Tarihi Kaynakçası Osmanlı Tarihi Kaynakçası Lamartine, A. D. (2005). Cihan Hakimiyeti Osmanlı Tarihi 2. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. İnalcık, H. (1967). "Adaletnameler". Belgeler, II (3-4), 49-145, Özcan, A. (1985). "Osmanlılarda

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ 1) İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeler A)Millî Bakanlığı a)bakan b)müsteşar c)bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci B)Dışişleri Bakanlığı a)müsteşar veya Temsilcisi

Detaylı

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Say, N. (1999). Niğde, Bor İlçesi Bekdik Kilimleri. Orkun, H. N. (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: TTK Gümüşçü, O. (2001). XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER.

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. Tıp Fakültesi MF-3 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 83 96 537,23259 541,88137

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı