MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı"

Transkript

1 MUSTAFA REŞİT PAŞA Bu çalışma, H. Basri Danışman ın Son Osmanlı Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa hakkında yazdığı biyografisinin kısa bir özeti niteliğindedir. 1 Yaşamı Mustafa Reşit Paşa, 1858 yılında İstanbul da doğmuştur. Annesi Nevada Hanım Osmanlı devrinde Doğu Trakya nın merkezi, Filibe dendir. 2 Babası Şakir Mehmet Bey Müftizade 3 Yanyalı ve Arnavut kökenlidir. Ekim 1858 de doğumunu Mustafa Reşit in babası Mehmet Şakir Bey in Aralık ayında vefatı izlemiştir. İstanbul'dan babalarını ziyarete gelen M. Reşit Bey'in üç oğlunun bu resmi Bükreş'te çekilmiştir. Ortadaki Hasan Basri 13, soldaki Hüseyin Şefik 8 ve sağdaki Mehmet Kazım Ziya 6 yaşındadır. Mustafa Reşit in Filibeli Neveda Hanım dan doğan 3 kardeşi vardır. Bir tanesi de Mehmet Yusuf Ziya Paşa dır. Ziya Paşa, meslekten diplomat, büyükelçi Şuraı Devlet azası, senatör, vezir, nazır, mevlevi, ûdi, kanûni ve bestekardır. Ziya Paşa Ekim 1929 da vefat etmiştir. Mustafa Reşit Paşa, 1882 yılında evlenmiştir. İlk oğlu 1883 te doğmuştur. Dört sene sonra 1887 de ikincisi ve 1889 da üçüncü çocuğu dünyaya gelmiştir. Reşit Paşa, Roma da bulunduğu sene, eşi Fatma İsmet Hanım 27 yaşında vefat etmiştir. Bu genç anne arkasında 7, 9 ve 13 yaşlarında üç oğul bırakmıştır. İtalya da bulunduğu sene Paşa, güzel ve soylu bir İtalyan hanımı ile tanışmıştır ve 1898 senesinde ikinci kez dünya evine girmiştir. Hanımının babası aslen Venedikli olup, muvazzaf subay olarak o zaman Venedik e sahip olan Avusturya ordusunda generaldir yıllarında İtalya nın istiklali ve birleşmesi için 4 Garibaldi ve Lavour tarafından verilen mücadele sırasında, General Valle İtalyan ordu ve saflarına geçmiş ve aynı rütbe ile hizmet etmiştir. General Valle İtalya ile barıştan sonra Fransa şehrine yerleşmiş, kızı İtalina Vale Floransa da yetişmiştir. Mustafa Reşit Bey in bu izdivacından 1899 Haziranında bir erkek çocuk, 1900 senesinde ise bir kız dünyaya gelmiştir. Fakat ilk eşinden olan çocukları hala küçük oldukları için 5 ilk senelerde yeni ailesi için ayrı bir ev tutmuştur. 1 H. Basri Danışman, Artçı Diplomat (Son Osmanlı Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa), İstanbul : Arba Yayınları, Şimdiki ismi Plodd (Bulgaristan sınırları içinde) 3 Müfti Zadeler, I. Murad ( ) devrinden II. Mahmut devrine kadar Yanya Müftülüğünü elinde tutmuştur. Yanya Müftülüğünün intikal şekli değişince, Mehmet Şakir Bey Arnavutluk tan, İstanbul a taşınmıştır. Bundan sonra pâyitahta Osmanlı Devletine hizmet edecektir. 4 İtalya nın ulusal birliğini tamamlama aşamasıdır. 5 Bilhassa son ikisi; zira büyüğü 11, küçüğü 9 yaşındaydı 1

2 Tahsili ve Diplomat Olarak Yetişmesi Mustafa Reşit, Fatih İlkokulu nu ve Rüştiye sini bitirmiştir. Rüştiye den sonra Mekteb-i Sultani ye 6 başlamış, üç sene bu okulda eğitim görmüştür. Galatasaray Lisesi nde oldukça başarılı olan Mustafa Reşit, yılında (13 yaşında) mezun olmuştur. Mekteb-i Sultani den sonra Mustafa Reşit, tahsiline Arapça ve Farsça dillerini öğrenerek devam etmiştir. Çünkü zamanın Osmanlı Türkçe sine vakıf olmak için bu dillerin bilinmesi şarttır. Böylece Reşit Paşa, Lisan Mektebi ni de tamamlamıştır. 7 Bu tahsili de 3 sene sürmüştür senesinde Reşit Paşa 16 yaşında iken devlet hizmetine başlamıştır a kadar geçen beş senede Hariciye Nezareti nde (Dışişleri Bakanlığı) mülâzemat derecesinde görev yapmıştır. Mülâzemat 8 Mustafa Reşit in genç bir memur olduğunu gösteren (bir) ilk kademe idi. Mustafa Reşit in Hariciye deki Mülâzemet devri Osmanlı tarihinin çok çalkantılı bir dönemine rastlar den beri padişah olan Sultan Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 da bir darbe ile tahttan indirilmiştir 9. Halefi V. Murad, 93 günlük saltanattan sonra akli dengesi bozulduğu için, 31 Ağustos 1876 da hâl edilmiştir ve aynı gün 34 yaşında olan ve 33 yıl tahtta kalacak olan Sultan II. Abdülhamit Han tahta geçmiştir. 23 Aralık 1876 da I. Meşrutiyet ilan edilmişti. Osmanlı Devleti ile arası ihtilaflı olan Rusya, 24 Nisan 1877 de Osmanlı ya savaş ilan etmiş (93 Harbi), Osmanlı Devleti ağır tahribe uğramıştır. 10 Ayrıca 13 Şubat 1878 de Meclis i Mebusan tatil edilmiş; 3 Mart 1878 de Ruslar, Osmanlı Devletine sözde bir barış anlaşması imzalatmış; Temmuz 1878 de Berlin Mücadelesi kabul edilmiş; İstanbul da bir darbe olmuş, V. Murad ı tekrar tahta getirmek maksadı ile, ikamete mecbur tutulduğu Çırağan Sarayı, 20 Mayıs 1878 günü basılmıştı. 12 Mustafa Reşit in Hariciye de geçirdiği beş yıllık mülâzemeti sırasında cereyan eden bu olaylar, yetişmekte olan genç diplomatı derinden etkilemiştir. Bu arada 1879 yılında 21 yaşına gelen Mustafa Reşit, temel meslek eğitimini tamamlamıştı. Eğitiminin sonunda yapılan imtihanla ikinci sınıf kitabet e terfi etmiş, böylelikle nezarette kalem işleri ile iştigal eden memur sınıfına girmiştir. Mustafa Reşit, İstanbul da nezaret dahilinde muhtelif görevlerde terfî etmeye devam etmiştir. Altı sene sonra 27 yaşına gelen Reşit Paşa, ilk defa, geçici bir vazife ile yurtdışına gönderildi yılında bir Osmanlı paşasının maiyetinde Bükreş Musalaha Komisyonu na tayin edildi. 13 Mustafa Reşit, bu zor tehlikeli görevi esnasında Osmanlı Devleti yetkililerince takdir toplamış, Gümüş İmtiyaz Madalyası ile ödüllendirilmişti. Mustafa Reşit, artık dış ülkelerde hizmet edebilecek genç bir diplomattı. 6 Galatasaray Lisesi nin o zamanki adı 7 Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Mustafa Reşit Türkçe ve Fransızca konuşur ve yazar. 8 Mülâzemet bir yere veya bir işe sıkı sıkıya bağlanma, bir işle devamlı ilgilenme, gidip gelme, staj yapma. 9 Beş gün sonra, 4 Haziran 1876 da, resmen intihar diye açıklanan, fakat aslında bir cinayet neticesinde, Abdülaziz in kol damarları kesilerek öldürülmüştür Ocak 1878 de mütareke imzalandığı vakit Rus orduları İstanbul Yeşilköy e kadar ulaşmıştı. 11 Ayastefanos Muayedesi 12 Bu darbe girişiminin mimarı olan gazeteci Ali Süavi, Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa nın bir bekçiden kaptığı sopa ile öldürülmüş, böylece isyan bastırılmıştı. 13 Bu komisyon, Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki bir sınır anlaşmazlığı problemini çözmek için tesis edilen Barış Komisyonu mahiyetindedir. 2

3 Babasız büyüyen Reşit Paşa, annesine çok bağlıydı, ve annesinin tesiri altında Bektaşi olarak yetiştirilmiştir. 14 Mustafa Reşid yukarıda da bahsedildiği gibi 1882 de Hariciye de devam eden çıraklığı sırasında evlenmiştir. Eşi Fatma İsmet Hanım, Rıfat Bey in kızı, Ali Şefik Paşa nın torunudur. Şefik Paşa, Eğinli Gençağa 15 ailesindendi. Gençağa ailesi soyadını, cedleri olan Halil Turunç, 20 Haziran 1389 da cereyan eden Kosova Meydan Muharebesi sonunda I. Murad kendisini: Bana Genç Ağa yı getirin emriyle otağı Hümayun a şefik paşayı çağırtmış, o günden sonra Genç Ağa olarak tanınan Halil Turunç un uhfadı, 16 asırlar boyunca bu lakabı soyadı olarak kullanmıştı. Dedesi Ali Şefik Paşa nın devlet hizmeti Sultan II.Mahmud devrinde (1835) başlayarak, Sultan Aziz devrinin (1863) ilk senelerinde biter. Fatma İsmet Hanım ın dedesi, Şefik Paşa; Mâbeyn i Hümayun Başkâtibi (iki defa), Tersane Müsteşarı, Tersane Nazırı, Hazine i Hassa Nazırı, Meclis i Vâlî Reisi, Meclis i Tanzimat Azası, Maliye Nazırı, Evkaf Nazırı (iki defa), Sadaret Kaymakamı, Evkaf Nazırı (Sultan Aziz devrinde kısa bir müddet için üçüncü defa Evkaf Nazırı oldu) görevlerinde bulunmuştur. Oğlu Rıfat Bey (İsmet Hanım ın babası), hayatı boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. Ulâi Sâni rütbesine ulaşmış, evkaf meclisi idare âzası olmuştur. Vâlidesi gibi Çerkez olan eşi Yegâne Hanım, Goga Hüseyin Bey in kızıdır, Sarayda yetişmiştir. Görevleri Mustafa Reşit Paşa, dış ülkede vazife yapabilecek seviyeye ulaşmış, 18 yaşında bir diplomattı Temmuzunda, resmen hâla imparatorluğun bir parçası sayılmakla birlikte, fiilen müstakil olan, Bulgaristan ın başkenti Sofa daki Osmanlı Komiserliği ne başkâtip olarak tâyin edildi ve Eylül 1893 tarihine kadar, yedi sene iki ay bu görevde kaldı. Reşit Paşa, Bulgaristan daki diplomatlık yıllarında da beğeni kazanmaya devam etmiştir. Sofya ya varışından bir sene iki ay sonra, 1887 Eylülünde, Mecîdi Nişanı nın 17 üçüncü rütbesini Nisanında ise rütbe i ûlâ sınıfı evveli ni almıştır. Mustafa Reşid Paşa artık devlet ricalinden sayılıyor, Osmanlıca hazretleri, Avrupa lisanlarında ise eklelans diye hitap ediliyordu. Sofya dan ayrıldığı 1893 Eylülünde, Mecidi Nişanı nın ikinci rütbesi ile taltif edilmiştir. 22 Eylül 1894 te M. Reşid Paşa, Bükreş e Sefir 19 olarak atandı. Zira Sefir i Kebirler, büyük devlet sayılan memleketler tarafından diğer Büyük Devletlere gönderilirdi. M. Reşid, Romanya da bir sene, iki ay, 25 gün kalmıştır. Yeni bir devlet olmakla beraber Romanya, 14 Sultan II. Mahmut un, Vak a i Hayriye diye anılan 18 Haziran 1826 tarihli kararı ile ilga edilen Yeniçeri Ocağı nın dağılmasından (kaldırılması,feshedilmesi vb.) sonra, tarihi bağlarından dolayı, Bektaşi tarikatı da yasaklanmış ve dergâhları kapatılmıştı. 15 Eğin in günümüzdeki adı; Kemâliye dir. (Erzincan) 16 Torunlar, çocukların çocukları, yardımcılar, hizmetçiler. 17 Bu nişan, Sultan Abdülmecid tarafından 1852 de ihdas edilmişti. Altı rütbesi vardır. 18 Daha önce, rütbe i ûlâ sınıf ı sanîsi denilen ve ikinci ûlâ manasına gelen (ilk) mülki derece (M. Reşit Paşa ya) 1839 senesinde tesis edilmiştir. Bu rütbe, askeriyenin mirlivasına (tuğgeneraline) eşittir. (Bu dereceye ulaşmış olanlar, erkân ı devlet sınıfına mensuptur.) 19 Bugün orta elçi (konsolos) manâsına geliyor. 3

4 Bulgaristan a kıyasla biraz daha eski ve daha sakin, daha istikrarlı bir ülke idi. Osmanlı sefiri, Mustafa Reşid, Bulgaristan dan çok daha değişik bir hayatı olan Romanya ya kolaylık ve zevkle intibak etmiş, gayet iyi bildiği Fransızcası sayesinde, Latin kökenli bir lisan olan Romanca ya çabuk alışmıştır. Genç Sefir in çalışmaları İstanbul da Hariciye Nezareti nde takdir kazanmış, bir an evvel, sefi-i kebirliğe terfi etmesi kararı verilmiştir. Reşid Paşa, 17 Aralık 1895 te, kararı tatbik etmek üzere merkeze alındı. Yeni vazifesine başladıktan sonra Bükreş teki başarılarının simgesi olarak, Mustafa Reşit Bey, Mecidi Nişanı nın I.rütbesi ile taltif edildi yılında M. Reşit, Roma ya Sefir i Kebir olarak tayin edildi. Bu görevde 23 Şubat 1896 dan, 17 Ocak 1908 e kadar kaldı. Bu, 11 yıl, 10 ay, 22 gün devam eden en uzun sefirliğiydi. Bu tarihlerde bütün Osmanlı büyükelçileri vazifelerinde 10 yıldan fazla bulunuyordu. 20 Sultan Abdülhamid dış politikada bir ara revizyon yapmak istemiş, 1851 den beri Londra ya Hıristiyan büyükelçileri tayin etmek âdetinden vazgeçilerek oraya, Rum ve Levanten olmayan, Müslüman bir Türk göndermeyi tasarlamıştır. Diplomatik kurallara göre, Mustafa Reşit Bey için İngiltere den agreman 21 istendi. İngiltere den agreman istenmesi ve ondan sonra çıkan karışıklıklar nedeniyle Reşit Paşa nın meslek hayatında bir yıllık boşluk vardır. Paşa Roma daki görevinin bittiği 17 Ocak 1908 de 50 yaşına gelmiş, 12 yılı aşkın büyükelçilik yapmış bir diplomattı. İstanbul a döndükten sonra aynı yılın başlarında kendisine vezirlik pâyesi verilmiştir. Londra ya Müslüman büyükelçi göndermeye azmetmiş olan padişah, İngiltere ve sarayın arzularına aldırmadan, Rıfat Paşa isminde başka bir Müslüman Osmanlı diplomat için agreman istedi. Bir agreman talep edilip reddedilince, akabinde gelen ikinci agreman isteğini kabul etmek âdet olduğundan, İngilizler çaresiz kaldı. Bu dönemde Reşit Paşa 57 yıldan beri ilk Müslüman Osmanlı büyükelçisi olarak 9 Mayıs 1908 de Londra da vazifesine başladı. Roma da büyükelçi olarak kaldığı sürede M. Reşid, İtalya nın Habeşistan ı işgali, 22 Tunus un Fransızlarca işgali, 1827 Cezayir meselesi gibi olaylarla karşı karşıya kaldı. Görevi ve mümessili olduğu Devlet icabı Reşid Paşa, Roma da, oldukça yoğun bir tempo geçirdi. Deneyimleri Roma Sefirliği sırasında Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu namına uluslararası toplantı ve konferanslara iştirak etmeye başlamıştır.ilk tecrübesi 40 yaşında iken, Roma Sefirliğinin ikinci yılında oldu de büyük devletler kendi aralarında bir konferans tertip etmişlerdi. Toplantının konusu İnsanlığın anarşistlerin cürümlerinden korunması idi. Osmanlı Devleti bu toplantıya temsilci ve baş delege olarak Mustafa Reşid Bey i tayin etmiştir Sultan Abdülhamit dönemidir. İstikrarlı ve dengeli bir dış politikası gereği Abdülhamit böyle bir strateji izlemiş olabilir. 21 Agreman talebi, herhangi bir ülkenin, yeni atayacağı diplomatik görevli konusunda karşı tarafa yaptığı başvuru talebidir. 22 Güzel bir çalışma için bkz. Kazım Karabekir, İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi, İstanbul : Emre Yayınları, Bir örnek; 21 Temmuz 1905 günü Cuma namazından sonra Yıldız Camii nden çıkan Sultan Abdülhamid i öldürmek maksadı ile 80 kilo patlayıcı ve 20 kiloluk demir parçaları ile hazırlanan suikast. Her zaman dakik olan Abdülhamid cami çıkışında biri ile konuşmak için durunca biraz gecikmişti. Neticede saatli bomba patlamış, padişahın kurtulmasına rağmen, ölen ve yaralananlar olmuştu. Polise göre, padişahı öldürmek isteyenler Ermeni 4

5 Ertesi yıl, 1899 da Hollanda nın Başkenti La Haye (Lahey) de ilk Dünya Barış Konferansı tertiplenmiştir. Bu konferansın hedefi; barışı temin etmenin yollarını ve usullerini tespit etmekti. Osmanlı Devleti konuya oldukça önem verdiği için 9 kişilik bir heyet ile konferansa iştirak etmiştir. Baş delege Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, ikinci delege ise Roma Sefiri Mustafa Reşid Paşa dır. Diğerleri ise evkaf Nazırı Turhan Paşa ve Bahriye Feriki Mehmet Paşa dır. 24 Roma da bulunduğu senelerde, hem sefir olarak, hem de uluslararası çalışmalarda gösterdiği başarıları takdir edilen Reşid Paşa, 19 Ocak 1898 tarihinde Bâlâ rütbesini almıştır. İki sene sonra, Reşid Bey e Osmanî Nişanı nın birinci rütbesi verilmiştir. 25 Birinci rütbesini 1900 de aldıktan sonra, Mustafa Reşid Bey, 1905 yılında seçkin vezir ve bâlâ lara verilen Murâssa Osmâni nişanını aldı den beri Bosna-Hersek i işgal eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 5 Ekim 1908 de Bosna Hersek i ilhak etti. Bunun Osmanlı Devletinde yansıması büyük olmuştur. Halk sokak gösterileriyle ilhak ı kınarken, bir taraftan da ithal malları boykot ediyordu. Bu arada, 13 seneye yakın Viyana da bulunmuş olan Osmanlı Büyükelçisinin yerine, Mustafa Reşid Paşa nın tayinine karar verilerek agreman istendi. Agreman temin edilir edilmez Reşid Paşa, 4 Ocak 1909 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti nin Avusturya Macaristan İmparatorluğu nezrinde sefir-i kebire oldu. İlk vazifesi, Bosna Hersek hakkında iki imparatorluk arasında cereyan edecek olan müzakereleri hazırlamak oldu. Neticede 26 Şubat 1909 tarihinde iki imparatorluk arasında İstanbul da Bosna Hersek Andlaşması imzalandı. Anlaşma de facto halde olan İlhak ı, de jure bir hale sokarken, Osmanlı İmparatorluğu nun haklarını ve onurunu muhafaza ve korumak maksadı taşıyordu Ekim 1911 de, halen Viyana büyükelçisi olan Mustafa Reşid Paşa, hariciye nazırı olarak göreve başladı. Bu esnada İtalya-Libya çatışması vardı. İstanbul da vazifeye başlar başlamaz sadrazam ve kabine üyeleri ile istişarelerde bulunan M. Reşid Paşa, arkadaşlarını dinlemiş, kendi tavsiyelerini onlara arz etmiştir. Bu görüşmelerde tavsiyelerinin pek kabul edilmediğini fark eden Paşa, Viyana da kalmanın, bu kritik anda Avrupa ile temaslarda daha faydalı olacağını düşündü.sadrazam ve kabineden affını rica ederek Avusturya daki görevine dönmek üzere müsaade istedi. Neticede Viyana ya döndü. Londra'daki son Osmanlı! Bu resimde Mustafa Reşit Paşa 69 Portland Place'de bulunan Osmanlı Sefareti'nin salonunda görünüyor arasında İngiltere'de Osmanlı "Mahsus Delegesi" olarak bulunan Paşa'nın bu son görevidir. Kendisi yaşlarında idi. Böylece 1874'de başlayan devlet hizmeti, 48 yıl sonra nihayet buluyordu. komitacılardı. Planlarını İsviçre de hazırlayıp, uygulaması için Jorris isminde Belçikalı bir profesyonel anarşist terörist ile anlaşmışlardı. Padişah, tahkikatın her aşamasını büyük ilgi ve dikkatle takip etmiş, 500 altın beden karşılığında Jorris i serbest bıraktırmıştır. Daha sonra bu şahsı Avrupa da Osmanlı için casusluk hizmetlerinde kullandı. 24 Bu konferansın sonunda, ihtilaf içinde olan devletlerin anlaşmazlıklarını çözecek uluslararası Adalet Divanı kurulmuştur.günümüzde bu organ BM bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 25 Nişan ı Osmanî, 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ihdas edilmiştir. Beş derecelidir. Dördüncü dereceden başlayarak birinci dereceye kadar yükseldikten sonra, en yüksek rütbesi olan Murassâ Osmâni ye kadar çıkılırdı. 26 Anlaşma ile Osmanlı Devleti nin, Bosna Hersek ile olan tarihi, hukuki ve dini bağları teyit edilirken, Bosna ahalisi ile temasın sürdürülebilmesi için bir adım atılmış oldu. 5

6 İlk Hariciye Nazırlığı tam beş gün süren Paşa, resmi kayıtlara göre 11 Ekim 1911 de bu görevinden ayrılmıştır.bu arada devam eden Libya-İtalya çatışması esnasında İstanbul daki siyasi çekişmeler ordudaki ittihatçı ve Halaskâr Zabitan hiziplere bağlı subaylar arasındaki mücadele ve Balkanlar da gittikçe artan harp tehlikesi karşısında aciz kalan Sait Halim Paşa Hükümeti istifa etmiş, yerine 22 Temmuz 1912 de Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam olmuştu. 27 Fakat Balkanlar daki durumdan dolayı İtalya ile bir an önce barış yapmak gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Reşid Paşa, Viyana Sefareti uhdesinde kalmak üzere, yeni hükümete Ticaret ve Ziraat Nazırı olarak atanmıştır. İlerleyen zamanlarda, İtalya ile İsviçre de müzâkereler başlamış, Osmanlı Heyeti nin başına Mustafa Reşid Paşa tayin edilmişti. 28 Müzâkereler devam ederken, 8 Ekim 1912 de Karadağ Osmanlı Devleti ne harp ilan etmiş, Balkan Harbi başlamıştı. 14 Ekim 1912 de Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devletine Ültimatom vermiş, 18 Ekim günü ise Bulgaristan ve Sırbistan a Osmanlı Devleti harp ilan etmişti. 29 Bu şartlarda, İtalya ile Ouchy de devam eden müzakereler çabuk bitirilmiştir. Barış Antlaşması, bütün Balkan Devletleriyle harp halinde iken 18 Ekim 1912 de imzalanmıştır. 30 Ahmet Muhtar Paşa nın büyük kabinesine ticaret nazırı olarak giren M. Reşid Paşa hâla Viyana Sefiri idi. Fakat 7 Ekim 1912 tarihinde bu görevini başkasına devretmiştir. Ayrıca İtalyanlarla barış anlaşması imzalandıktan 11 gün sonra, 29 Ekim 1912 de Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi düşmüş, Mustafa Reşid Paşa nın da Ticaret ve Ziraat Nazırlığı sona ermişti. Aynı gün, 29 Ekim 1912 Mehmet Kamil Paşa yeni bir kabine kurarak vazifeye başladı. İlk kez 1888 yılında Sadrazam olan Kamil Paşa nın bu 4. ve son sadâreti olacaktır. M. Reşid Paşa bu kabineye Nafia Nazırı olarak girmiştir. Fakat Reşid Paşa nın kabineye alınmasında, şüphesiz ki yabancı ülkelerle zor şartlar altında çetin müzakerelerde kendini ispatlamış olduğunun payı büyüktür. Bu deneyim ve ihtisasına ihtiyaç hasıl olması, kuvvetle muhtemeldir. Bulgarlar ilerlemeye devam edip, İstanbul un son savunma hattı olan Çatalca ya Kasım 1912 de dayanınca, hükümet mütareke istemeye karar verdi. Müzakere talep edildi. Müzakereleri yürütmek için üç kişilik bir heyet kuruldu. Heyete dahil olanlar Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Nafıa Nazırı Mustafa Reşid Paşa ve Kurmay Ali Rıza Bey di. Mütareke 3 Aralık 1912 de imzalandı. Akabinde İngiltere bir barış konferansı hazırladı. Toplantı, İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey riyasetinde ve arabuluculuğu ile Londra da olacaktı. Osmanlı Devletini temsil edecek heyet kuruldu ve başına M. Reşid tayin edildi. Barış Konferansı 16 Aralık 1912 de toplandı. Bütün vaktini görüşmelere veren Reşid Paşa, bu tarihten itibaren kabinedeki görevini bırakmıştır Haziran 1913 tarihinde Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, seraskerlikten, Bâb ı âli ye otomobili ile giderken bir suikastla öldürüldü. Böylelikle Şevket Paşa kabinesi 27 Hariciye Nazırı, Ermeni kökenli Gabriel Noradunkyan Efendi dir. Yabancı bir Dişileri Bakanı nın tercih edilmesini, gerek dönemin Avrupa Devletleri nin baskıları, gerekse konjonktürel durumların gereği olduğunu düşünebiliriz. 28 İsviçre / Lozan / Ouchy 29 Aynı gün (18 Ekim), Yunanistan Osmanlı Devleti ne harp ilan etmiştir. 30 Müzakerelerin Osmanlı cephesini yürüten Mustafa Reşit Paşa, andlaşmayı imzalamamıştır. 31 Bu esnada Londra Konferansı cereyan etmiştir. 6

7 düşmüştü. Akabinde, 12 Haziran 1913 günü Sait Halim Paşa kabinesi kuruldu, böylece 5 sene 3 ay 16 gün sürecek olan İttihat ve Terakki iktidarı başlamış oldu. 32 I. Dünya Savaşı nın felaketle bitmekte olduğunu kabul etmekten başka çaresi olmayan üç İttihat ve Terakki lideri, Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Enver Paşa ve Bahriye Nazırı ve Suriye Valisi Cemal Paşa, Almanların yardımı ile ülkeyi terk etmişti. Bunun üzerine, 14 Ekim 1918 günü Sadarete Ahmet İzzet Paşa getirildi Ahmet İzzet Paşa nın kabinesi,14 Ekim 1918 den, 8 Kasım 1918 e kadar (28 gün) görevde kaldı. 11 Kasım 1918 de Sadrazam Ahmet Paşa yeni bir kabine kurdu. 33 Mustafa Reşid Paşa, Ahmet Paşa hükümetine Hariciye Nazırı olarak tayin edildi. Kendisinin bu ikinci Hariciye Nazırlığı dır. Osmanlı Veliahtı Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi. Aralık 1915'de ve ölümünden 40 gün önce imzalanan bu armağandaki yazının tam metni şöyledir: "Reşit Paşa Hazretlerine, pek muhterem yadigârımız, Yusuf İzzeddin, 20 Kânûn u Evvel 1331." İktidara gelen yeni hükümet, iâşe temini, mâli ve idari problemler gibi pek çok mesele ile uğraşmak zorunda kaldı. Gerek bu meseleler gerekse I. Dünya Savaşı nın siyasi ve ekonomik mâliyeti büyük olduğundan dolayı, yeni bir hükümet bunalımı vuku buldu. Ahmet Paşa Hükümeti iki ay bir gün sürdü ve 12 Ocak 1919 yılında istifa etmek zorunda kaldı.m. Reşid in, ikinci Hariciye Nazırlığı da sona erdi Padişah, Ahmet Tevfik Paşa yı tekrar sadarete getirdi. 13 Ocak 1919 da kurulan yeni hükümete Mustafa Reşid Paşa üçüncü kez Hariciye Nazırı olarak atandı Fakat ülkenin içinde bulunduğu kötü durumda bir düzelme yoktu. I. Dünya Savaşı nın müttefik kuvvetleri ile Osmanlı arasında sürtüşmeler, gerginlikler ve çekişmeler devam ediyordu. Müttefikler, karşılarında buldukları Mustafa Reşid Paşa nın tavrından şikayet ederek, Tevfik Paşa dan, daha anlayışlı olabilecek bir Hariciye Nazırını başa getirmesini istiyorlardı. Bunun üzerine Tevfik Paşa kabinede değişiklik yapmaya mecbur kaldı. M. Reşid Paşa kabineden ayrılmış, yerine Levanten Yusuf Franko Paşa getirilmişti. Ama bu değişiklikte yetmemiş, Müttefik kuvvetlerin zorlamaklarına dayanamayan A Tevfik Paşa Hükümeti, 3 Mart 1919 da istifa etmek zorunda kalmıştı. Mustafa Reşid Paşa için 4 Mart (3. Nazırlığı nın sonu)-2 Ekim (4. Nazırlığı) 1919 tarihi arasındaki zaman, I. Dünya Savaşında müttefiklere karşı yürütülen yer altı faaliyetlerine, Hariciye tarafından destek verildiği süreçtir. İlk anlardan itibaren, gizli mukavemet hareketlerine perde arkasından destek vermiş olan ordu, Ferit Paşa nın (A. Tevfik Paşa sonrası başa gelen hükümet) müttefiklere karşı takındığı tavır ve talep ettiği siyaseti hazmedemedi. Bunun farkında olan Sultan Vahdettin, bir asker olan Birinci Ferik (Orgeneral) Ali Rıza Paşa yı, yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ali Rıza Paşa, kabinesini 2 Ekim 1919 da kurdu. Mustafa Reşid Paşa da 4.kez Hariciye Nazırı olarak atandı. Ali Rıza Paşa Hükümeti, vakit kaybetmeden Anadolu da şekillenmekte olan mukavemet güçleri ile temasa geçti. Ekim ayı bitmeden, Bahriye Nazırı Salih Paşa, M. Kemal Paşa ile 32 I. Dünya Savaşının sonuna kadar devam eden İttihat ve Terakki diktatörlüğünde M. Reşid Paşa, Abdülaziz in en büyük oğlu olan Veliaht Yusuf İzzettin Efendi nin maiyetinde dışişleri müşaviridir. 33 A. Tevfik Paşa ın bu ikinci sadareti, mütareke Devri nin ikinci hükümetidir. A. Tevfik Paşa nın ilk sadareti 1909 da olmuş, 21 gün sürmüştü. 7

8 görüşmek üzere Anadolu ya gönderildi. Görüşmeler sonucunda bir protokol imzalandı. Buna göre, İstanbul hükümeti ve yurttaki mukavemet güçleri milli selameti temin etmek için işbirliği yapacaktı. 34 Hükümet ikinci bir iş olarak, padişah tarafından feshedilen Meclis-i Mebusan ın seçimlerini regüle etmiş, M. Kemal de Erzurum Mebusu olarak meclis e girmişti. 12 Ocak 1920 günü Meclisi Mebusan tüm üyeleri ile İstanbul da toplanmış bütün gücüyle çalışmalara başlamıştı. Tam bu sırada Mustafa Reşid Paşa ağır hastalandı. Paşa, o dönemde dünyayı kasıp kavuran İspanyol gribine yakalanmıştı. Neticede 7 Şubat 1920 günü Ali Rıza Paşa hükümeti çekilmek zorunda kaldı. 21 Ekim 1920 de M. Reşid, yeni kurulan A. Tevfik Paşa hükümetine Maarif Nazırı olarak atandı. Bununla beraber M. Reşid Paşa ya, diplomatik müzakereler hazırlama ve yürütme tecrübesinden dolayı Osmanlı Hükümeti namına barış konferansları hazırlıklar ile meşgul olması için ikinci bir görev verildi. Osmanlı Devleti hükümeti mühim bir eksikliğin farkına vardı. İngilizlerin, İstanbul da Yüksek Komiser ve Müstakbel Büyükelçi unvanına sahip temsilcisi var iken, Londra da bir Osmanlı temsilcisi yoktu. Gerek harp durumunun devam etmesi gerekse İngiltere ile diplomatik ilişkilerin henüz kurulmamış olması, Londra ya bir büyükelçi tayin etmeyi zorlaştırıyordu. Bu zorluklara rağmen Osmanlı hükümeti Sadrazâm ı Ahmet Tevfik Paşa, senelerce tanıdığı, beraber çalıştığı ve zor müzakerelerin diplomatı olarak güvendiği Mustafa Reşid Paşa yı seçti. 35 Mustafa Reşit, 15 Ocak 1921 tarihinde (I.İnönü Zaferi nden beş gün sonradır). Osmanlı Mahsus Delegesi olarak İngiltere ye gitti. Bu arada İngiltere de Londra nın St.James Sarayı nda, 23 Şubat 1921 tarihinde Londra Konferansı toplanmış, Türkiye iki ayrı heyet tarafından temsil edilmişti. Biri, Ankara Hükümetini, diğeri ise İstanbul Hükümetini temsil ediyordu. Ankara Heyeti nin başından Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey bulunurken, Osmanlı Heyeti nin başında Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa bulunuyordu. Osmanlı Heyeti nin ikinci adamı ise Mustafa Reşid Paşa idi. 23 Şubat 1921 ile 12 Mart 1921 arasında devam eden Londra Konferansı boyunca, Osmanlı (İstanbul) delegasyonu Tevfik Paşa nın açılış sözlerinden ayrılmamış, Türkiye namına konuşmak icap edince, sözü hep Ankara Heyeti ne bırakmıştı. Konferans herkesçe istenen makul bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmamasına rağmen, Türk tarafında faydalı müspet sayılacak kazanımlar elde edilmiştir. Anneleri Fatma Hanım 1896'da vefat edince, Reşit Bey üç oğlunu Roma'ya yanına alır. Tahminimizce bu resim 1900 civarında çekilmiştir. Reşit Bey 42, büyük oğlu H. Basri 18, ikinci oğlu H. Şefik 13, küçük oğlu M. K. Ziya 11 yaşlarındadır. (soldan ikinci. Teknik bir problemden kafasının bir bölümü çıkmamıştır) Londra Konferansı nın 12 Mart 1921 günü bitimiyle, Türk delegeleri Ankara ve İstanbul daki vazifelerine dönerken, Osmanlı Mahsus Delegesi olarak Mustafa Reşid Paşa, Londra daki sefaretine devam etmiştir. 34 Görüşmeler Ekim 1919 da Amasya da yapılmıştır. 35 Osmanlı Devleti, Londra ya gönderdiği temsilcisine (M. Reşid Paşa), Mahsus Delege unvanı vermiştir. 8

9 Reşid Paşa nın Londra sefareti esnasında Lozan Konferansı toplanmış, hasta, yorgun ve yıpranmış olmasına rağmen Reşid Paşa Lousanne a hareket etmişti. Diplomaside 48 sene bulunmuş, Avusturya Macaristan ile Bosna Hersek Anlaşmasını, Trablusgarp Harbi nden sonra İtalya ile Ouchy Barışı nı, Balkan Harbi nde Londra Konferansı nı ve 1921 başlarında Londra Konferansı nı yakından takip ve idare etmiş olan Reşid Paşa, Lozan da faydalı olabileceğini umuyordu. Lozan Konferansı na katılması için İsmet Paşa ile görüşmeler, Reşid Paşa katılması için İsmet Paşa dan müsaade istemiş, ama İsmet Paşa (İnönü) kabul etmemişti. Bunun üzerine Reşid Paşa Türkiye ye dönmeden önce, tedavi olmak için eşi ve tek kızı ile Münih e gitmiştir. Vefatı Münih te tedavisi devam eden Paşa, Türkiye ye döneceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Reşid Paşa, tedavisi sürerken bir ara hastaneye yatmaya mecbur kaldı. Hastanede kaldığı sürede çenesinden ameliyat olmuştu. Ama bu da fayda etmemiş, sıhhati gittikçe bozulmuştu. Hastalığı sırasında Paşa nın yanında eşi, kızı Naciye Hanım (Özbekkan) ve büyük oğlunun hanımı ile üç kızı yanındaydı. Fakat hastalığı sırasında Paşa nın üç büyük oğlu babalarının yanında değillerdir. Hasan Basri Bey Ankara da Hariciye Vekâleti görevinde, Müftizade Şetfik Bey İsviçre de, Müftizâde M. K. Yusuf Bey (Danışman) Amerika dadır. Münih te bulunduğu sırada tedavisi uzayınca, para sıkıntıları başlamış, yanlarındaki kıymetli eşyaları dahi satar olmuşlardı. Hatta Paşa nın nişanlarını süsleyen kıymetli taşlar dahi sabah olunca birer ikişer kuyumculara satılır olmuştu. 2 Nisan 1924 günü, 66 yaşındaki Mustafa Reşid Paşa 36 Münih te kaldığı otel odasında vefat etti ların başında, hükümetin özel müsaadesi ile nâşı Türkiye ye getirilmiştir. Mezarı İstanbul İçerenköy, Merdivenköy Bektâşi Tekkesi Mezarlığı ndadır. Vefatından 81 yıl sonrasına bakıldığında Mustafa Reşid Paşa devrindeki pek çok asker, sivil devlet görevlisi ve vatandaş gibi onda da hakim olan his ve iç güdü; vazife duygusu idi. Onlar, sona doğru ecdattan kalan imparatorluğu korumak kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. 36 Paşa nın tek kitabı vardır : Mustafa Reşit Paşa, Bir Vesikâ i Tarihiye, 1912 Çatalca Mütareke Müzakerâtı, İstanbul, Ahmet İhsan ve Şürekası,

10 Ek 1: Mütareke Devri İstanbul Hükümetleri 1. Ahmet İzzet Paşa Kabinesi; 14 Ekim Kasım 1918; Müddeti : 28 gün 2. Ahmet Tevfik Paşa Kabinesi; 11 Kasım Ocak 1919; Müddeti : 2 ay, 2 gün. Mustafa Reşit Paşa Hariciye Nazırı dır. 3. Ahmet Tevfik Paşa nın İkinci Mütareke Devri Kabinesi; 13 Ocak Mart 1919; Müddeti : 1 ay, 22 gün. M. Reşit Paşa 24 Şubat 1919 a kadar Hariciye Nazırıdır. 4. Damat Mehmet Ferit Paşa nın peş peşe kurduğu üç kabine : 4 Mart Ekim 1919; ceman müddetleri : 6 ay 29 gün. 5. Ali Rıza Paşa Kabinesi; 2 Ekim Mart 1920; Müddeti 5 ay, 7 gün. M. Reşit Paşa 7 Şubat 1920 ye kadar Hariciye Nazırıdır. 6. Hulusi Said Paşa Kabinesi; 8 Mart Nisan 1920; Müddeti 28 gün. 7. Damat Mehmet Ferit Paşa nın peş peşe iki kabinesi; 5 Nisan Ekim 1920; Ceman Müddetleri : 6 ay 16 gün. 8. Ahmet Tevfik Paşa nın Üçüncü Mütareke Kabinesi; 21 Ekim Kasım 1922; Müddeti : 2 sene 14 gün. M. Reşit Paşa 22 Ocak 1921 e kadar Maarif Nazırı dır. ( ) 10

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI Birinci Dünya Savaşının ani sebebini 28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand'ın Saraybosna da bir Sırplı tarafından

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Çanakkale Zaferi nin kahramanları!

Çanakkale Zaferi nin kahramanları! Çanakkale Zaferi nin kahramanları! 1 / 8 Çanakkale Savaşı nda binlerce insan ölürken, savaşı yöneten ve olağanüstü başarılar gösteren kahramanların kısa yaşam öyküleri. CEMAL PAŞA (1872 1922) Tam adı Ahmet

Detaylı

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM D E V L E T L E R A R A S I H U K U K U v e S İ Y A S Î T A R İ H M E T İ N L E R İ Cilt: I Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ

AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ ÖZET Melek ÖKSÜZ * I.Dünya Savaşı sırasında görev yapan Sait Halim Paşa ve Talat Paşa kabinelerinden sonra, 1918-22

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

angın sonunda harabeye dönen bir saraydan topluma ışık veren bir eğitim ve kültür merkezine

angın sonunda harabeye dönen bir saraydan topluma ışık veren bir eğitim ve kültür merkezine angın sonunda harabeye dönen bir saraydan topluma ışık veren bir eğitim ve kültür merkezine KANKEV öncülüğünde Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve İstanbul Valiliğinin katkılarıyla onarılarak SAKIP SABANCI KANDİLLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Dersin Haftalık İçeriği. * Diplomasinin Gelişimi * Diplomasinin Kurumları * Diplomasi Türleri

Dersin Haftalık İçeriği. * Diplomasinin Gelişimi * Diplomasinin Kurumları * Diplomasi Türleri Dersin Haftalık İçeriği * Diplomasinin Gelişimi * Diplomasinin Kurumları * Diplomasi Türleri Diplomasi Diplomasi, devletlerin yetenek, bilgi ve kapasitelerinin bileşiminden oluşan siyasi bir faaliyettir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR 100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR Bojidar Çipof I. Dünya Savaşı nın 100. yılındayız ve AB baskılasa da Balkanlar daki gerilimli hat kendini yine belli ediyor. Bu makalede, 1. Dünya Savaşı

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Dönemin İtalya başbakanının Türk-İtalyan Savaşı na dair hatıraları. Trablusgarp ı Nasıl Aldık? HATIRA

Dönemin İtalya başbakanının Türk-İtalyan Savaşı na dair hatıraları. Trablusgarp ı Nasıl Aldık? HATIRA Dönemin İtalya başbakanının Türk-İtalyan Savaşı na dair hatıraları Trablusgarp ı Nasıl Aldık? HATIRA DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2012 DBY: 12 Hatıra: 10 Isbn: 978-605-4635-02-3 Sertifika No: 18188 Dönemin

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Raşit ERER 03.09.1919 22.04.1920 2 Hüseyin KAZIM 01.05.1920 29.11.1920 3 Ali Şefik BAŞMAN 10.09.1921 19.08.1923 4

Detaylı