MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı"

Transkript

1 MUSTAFA REŞİT PAŞA Bu çalışma, H. Basri Danışman ın Son Osmanlı Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa hakkında yazdığı biyografisinin kısa bir özeti niteliğindedir. 1 Yaşamı Mustafa Reşit Paşa, 1858 yılında İstanbul da doğmuştur. Annesi Nevada Hanım Osmanlı devrinde Doğu Trakya nın merkezi, Filibe dendir. 2 Babası Şakir Mehmet Bey Müftizade 3 Yanyalı ve Arnavut kökenlidir. Ekim 1858 de doğumunu Mustafa Reşit in babası Mehmet Şakir Bey in Aralık ayında vefatı izlemiştir. İstanbul'dan babalarını ziyarete gelen M. Reşit Bey'in üç oğlunun bu resmi Bükreş'te çekilmiştir. Ortadaki Hasan Basri 13, soldaki Hüseyin Şefik 8 ve sağdaki Mehmet Kazım Ziya 6 yaşındadır. Mustafa Reşit in Filibeli Neveda Hanım dan doğan 3 kardeşi vardır. Bir tanesi de Mehmet Yusuf Ziya Paşa dır. Ziya Paşa, meslekten diplomat, büyükelçi Şuraı Devlet azası, senatör, vezir, nazır, mevlevi, ûdi, kanûni ve bestekardır. Ziya Paşa Ekim 1929 da vefat etmiştir. Mustafa Reşit Paşa, 1882 yılında evlenmiştir. İlk oğlu 1883 te doğmuştur. Dört sene sonra 1887 de ikincisi ve 1889 da üçüncü çocuğu dünyaya gelmiştir. Reşit Paşa, Roma da bulunduğu sene, eşi Fatma İsmet Hanım 27 yaşında vefat etmiştir. Bu genç anne arkasında 7, 9 ve 13 yaşlarında üç oğul bırakmıştır. İtalya da bulunduğu sene Paşa, güzel ve soylu bir İtalyan hanımı ile tanışmıştır ve 1898 senesinde ikinci kez dünya evine girmiştir. Hanımının babası aslen Venedikli olup, muvazzaf subay olarak o zaman Venedik e sahip olan Avusturya ordusunda generaldir yıllarında İtalya nın istiklali ve birleşmesi için 4 Garibaldi ve Lavour tarafından verilen mücadele sırasında, General Valle İtalyan ordu ve saflarına geçmiş ve aynı rütbe ile hizmet etmiştir. General Valle İtalya ile barıştan sonra Fransa şehrine yerleşmiş, kızı İtalina Vale Floransa da yetişmiştir. Mustafa Reşit Bey in bu izdivacından 1899 Haziranında bir erkek çocuk, 1900 senesinde ise bir kız dünyaya gelmiştir. Fakat ilk eşinden olan çocukları hala küçük oldukları için 5 ilk senelerde yeni ailesi için ayrı bir ev tutmuştur. 1 H. Basri Danışman, Artçı Diplomat (Son Osmanlı Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa), İstanbul : Arba Yayınları, Şimdiki ismi Plodd (Bulgaristan sınırları içinde) 3 Müfti Zadeler, I. Murad ( ) devrinden II. Mahmut devrine kadar Yanya Müftülüğünü elinde tutmuştur. Yanya Müftülüğünün intikal şekli değişince, Mehmet Şakir Bey Arnavutluk tan, İstanbul a taşınmıştır. Bundan sonra pâyitahta Osmanlı Devletine hizmet edecektir. 4 İtalya nın ulusal birliğini tamamlama aşamasıdır. 5 Bilhassa son ikisi; zira büyüğü 11, küçüğü 9 yaşındaydı 1

2 Tahsili ve Diplomat Olarak Yetişmesi Mustafa Reşit, Fatih İlkokulu nu ve Rüştiye sini bitirmiştir. Rüştiye den sonra Mekteb-i Sultani ye 6 başlamış, üç sene bu okulda eğitim görmüştür. Galatasaray Lisesi nde oldukça başarılı olan Mustafa Reşit, yılında (13 yaşında) mezun olmuştur. Mekteb-i Sultani den sonra Mustafa Reşit, tahsiline Arapça ve Farsça dillerini öğrenerek devam etmiştir. Çünkü zamanın Osmanlı Türkçe sine vakıf olmak için bu dillerin bilinmesi şarttır. Böylece Reşit Paşa, Lisan Mektebi ni de tamamlamıştır. 7 Bu tahsili de 3 sene sürmüştür senesinde Reşit Paşa 16 yaşında iken devlet hizmetine başlamıştır a kadar geçen beş senede Hariciye Nezareti nde (Dışişleri Bakanlığı) mülâzemat derecesinde görev yapmıştır. Mülâzemat 8 Mustafa Reşit in genç bir memur olduğunu gösteren (bir) ilk kademe idi. Mustafa Reşit in Hariciye deki Mülâzemet devri Osmanlı tarihinin çok çalkantılı bir dönemine rastlar den beri padişah olan Sultan Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 da bir darbe ile tahttan indirilmiştir 9. Halefi V. Murad, 93 günlük saltanattan sonra akli dengesi bozulduğu için, 31 Ağustos 1876 da hâl edilmiştir ve aynı gün 34 yaşında olan ve 33 yıl tahtta kalacak olan Sultan II. Abdülhamit Han tahta geçmiştir. 23 Aralık 1876 da I. Meşrutiyet ilan edilmişti. Osmanlı Devleti ile arası ihtilaflı olan Rusya, 24 Nisan 1877 de Osmanlı ya savaş ilan etmiş (93 Harbi), Osmanlı Devleti ağır tahribe uğramıştır. 10 Ayrıca 13 Şubat 1878 de Meclis i Mebusan tatil edilmiş; 3 Mart 1878 de Ruslar, Osmanlı Devletine sözde bir barış anlaşması imzalatmış; Temmuz 1878 de Berlin Mücadelesi kabul edilmiş; İstanbul da bir darbe olmuş, V. Murad ı tekrar tahta getirmek maksadı ile, ikamete mecbur tutulduğu Çırağan Sarayı, 20 Mayıs 1878 günü basılmıştı. 12 Mustafa Reşit in Hariciye de geçirdiği beş yıllık mülâzemeti sırasında cereyan eden bu olaylar, yetişmekte olan genç diplomatı derinden etkilemiştir. Bu arada 1879 yılında 21 yaşına gelen Mustafa Reşit, temel meslek eğitimini tamamlamıştı. Eğitiminin sonunda yapılan imtihanla ikinci sınıf kitabet e terfi etmiş, böylelikle nezarette kalem işleri ile iştigal eden memur sınıfına girmiştir. Mustafa Reşit, İstanbul da nezaret dahilinde muhtelif görevlerde terfî etmeye devam etmiştir. Altı sene sonra 27 yaşına gelen Reşit Paşa, ilk defa, geçici bir vazife ile yurtdışına gönderildi yılında bir Osmanlı paşasının maiyetinde Bükreş Musalaha Komisyonu na tayin edildi. 13 Mustafa Reşit, bu zor tehlikeli görevi esnasında Osmanlı Devleti yetkililerince takdir toplamış, Gümüş İmtiyaz Madalyası ile ödüllendirilmişti. Mustafa Reşit, artık dış ülkelerde hizmet edebilecek genç bir diplomattı. 6 Galatasaray Lisesi nin o zamanki adı 7 Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Mustafa Reşit Türkçe ve Fransızca konuşur ve yazar. 8 Mülâzemet bir yere veya bir işe sıkı sıkıya bağlanma, bir işle devamlı ilgilenme, gidip gelme, staj yapma. 9 Beş gün sonra, 4 Haziran 1876 da, resmen intihar diye açıklanan, fakat aslında bir cinayet neticesinde, Abdülaziz in kol damarları kesilerek öldürülmüştür Ocak 1878 de mütareke imzalandığı vakit Rus orduları İstanbul Yeşilköy e kadar ulaşmıştı. 11 Ayastefanos Muayedesi 12 Bu darbe girişiminin mimarı olan gazeteci Ali Süavi, Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa nın bir bekçiden kaptığı sopa ile öldürülmüş, böylece isyan bastırılmıştı. 13 Bu komisyon, Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki bir sınır anlaşmazlığı problemini çözmek için tesis edilen Barış Komisyonu mahiyetindedir. 2

3 Babasız büyüyen Reşit Paşa, annesine çok bağlıydı, ve annesinin tesiri altında Bektaşi olarak yetiştirilmiştir. 14 Mustafa Reşid yukarıda da bahsedildiği gibi 1882 de Hariciye de devam eden çıraklığı sırasında evlenmiştir. Eşi Fatma İsmet Hanım, Rıfat Bey in kızı, Ali Şefik Paşa nın torunudur. Şefik Paşa, Eğinli Gençağa 15 ailesindendi. Gençağa ailesi soyadını, cedleri olan Halil Turunç, 20 Haziran 1389 da cereyan eden Kosova Meydan Muharebesi sonunda I. Murad kendisini: Bana Genç Ağa yı getirin emriyle otağı Hümayun a şefik paşayı çağırtmış, o günden sonra Genç Ağa olarak tanınan Halil Turunç un uhfadı, 16 asırlar boyunca bu lakabı soyadı olarak kullanmıştı. Dedesi Ali Şefik Paşa nın devlet hizmeti Sultan II.Mahmud devrinde (1835) başlayarak, Sultan Aziz devrinin (1863) ilk senelerinde biter. Fatma İsmet Hanım ın dedesi, Şefik Paşa; Mâbeyn i Hümayun Başkâtibi (iki defa), Tersane Müsteşarı, Tersane Nazırı, Hazine i Hassa Nazırı, Meclis i Vâlî Reisi, Meclis i Tanzimat Azası, Maliye Nazırı, Evkaf Nazırı (iki defa), Sadaret Kaymakamı, Evkaf Nazırı (Sultan Aziz devrinde kısa bir müddet için üçüncü defa Evkaf Nazırı oldu) görevlerinde bulunmuştur. Oğlu Rıfat Bey (İsmet Hanım ın babası), hayatı boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. Ulâi Sâni rütbesine ulaşmış, evkaf meclisi idare âzası olmuştur. Vâlidesi gibi Çerkez olan eşi Yegâne Hanım, Goga Hüseyin Bey in kızıdır, Sarayda yetişmiştir. Görevleri Mustafa Reşit Paşa, dış ülkede vazife yapabilecek seviyeye ulaşmış, 18 yaşında bir diplomattı Temmuzunda, resmen hâla imparatorluğun bir parçası sayılmakla birlikte, fiilen müstakil olan, Bulgaristan ın başkenti Sofa daki Osmanlı Komiserliği ne başkâtip olarak tâyin edildi ve Eylül 1893 tarihine kadar, yedi sene iki ay bu görevde kaldı. Reşit Paşa, Bulgaristan daki diplomatlık yıllarında da beğeni kazanmaya devam etmiştir. Sofya ya varışından bir sene iki ay sonra, 1887 Eylülünde, Mecîdi Nişanı nın 17 üçüncü rütbesini Nisanında ise rütbe i ûlâ sınıfı evveli ni almıştır. Mustafa Reşid Paşa artık devlet ricalinden sayılıyor, Osmanlıca hazretleri, Avrupa lisanlarında ise eklelans diye hitap ediliyordu. Sofya dan ayrıldığı 1893 Eylülünde, Mecidi Nişanı nın ikinci rütbesi ile taltif edilmiştir. 22 Eylül 1894 te M. Reşid Paşa, Bükreş e Sefir 19 olarak atandı. Zira Sefir i Kebirler, büyük devlet sayılan memleketler tarafından diğer Büyük Devletlere gönderilirdi. M. Reşid, Romanya da bir sene, iki ay, 25 gün kalmıştır. Yeni bir devlet olmakla beraber Romanya, 14 Sultan II. Mahmut un, Vak a i Hayriye diye anılan 18 Haziran 1826 tarihli kararı ile ilga edilen Yeniçeri Ocağı nın dağılmasından (kaldırılması,feshedilmesi vb.) sonra, tarihi bağlarından dolayı, Bektaşi tarikatı da yasaklanmış ve dergâhları kapatılmıştı. 15 Eğin in günümüzdeki adı; Kemâliye dir. (Erzincan) 16 Torunlar, çocukların çocukları, yardımcılar, hizmetçiler. 17 Bu nişan, Sultan Abdülmecid tarafından 1852 de ihdas edilmişti. Altı rütbesi vardır. 18 Daha önce, rütbe i ûlâ sınıf ı sanîsi denilen ve ikinci ûlâ manasına gelen (ilk) mülki derece (M. Reşit Paşa ya) 1839 senesinde tesis edilmiştir. Bu rütbe, askeriyenin mirlivasına (tuğgeneraline) eşittir. (Bu dereceye ulaşmış olanlar, erkân ı devlet sınıfına mensuptur.) 19 Bugün orta elçi (konsolos) manâsına geliyor. 3

4 Bulgaristan a kıyasla biraz daha eski ve daha sakin, daha istikrarlı bir ülke idi. Osmanlı sefiri, Mustafa Reşid, Bulgaristan dan çok daha değişik bir hayatı olan Romanya ya kolaylık ve zevkle intibak etmiş, gayet iyi bildiği Fransızcası sayesinde, Latin kökenli bir lisan olan Romanca ya çabuk alışmıştır. Genç Sefir in çalışmaları İstanbul da Hariciye Nezareti nde takdir kazanmış, bir an evvel, sefi-i kebirliğe terfi etmesi kararı verilmiştir. Reşid Paşa, 17 Aralık 1895 te, kararı tatbik etmek üzere merkeze alındı. Yeni vazifesine başladıktan sonra Bükreş teki başarılarının simgesi olarak, Mustafa Reşit Bey, Mecidi Nişanı nın I.rütbesi ile taltif edildi yılında M. Reşit, Roma ya Sefir i Kebir olarak tayin edildi. Bu görevde 23 Şubat 1896 dan, 17 Ocak 1908 e kadar kaldı. Bu, 11 yıl, 10 ay, 22 gün devam eden en uzun sefirliğiydi. Bu tarihlerde bütün Osmanlı büyükelçileri vazifelerinde 10 yıldan fazla bulunuyordu. 20 Sultan Abdülhamid dış politikada bir ara revizyon yapmak istemiş, 1851 den beri Londra ya Hıristiyan büyükelçileri tayin etmek âdetinden vazgeçilerek oraya, Rum ve Levanten olmayan, Müslüman bir Türk göndermeyi tasarlamıştır. Diplomatik kurallara göre, Mustafa Reşit Bey için İngiltere den agreman 21 istendi. İngiltere den agreman istenmesi ve ondan sonra çıkan karışıklıklar nedeniyle Reşit Paşa nın meslek hayatında bir yıllık boşluk vardır. Paşa Roma daki görevinin bittiği 17 Ocak 1908 de 50 yaşına gelmiş, 12 yılı aşkın büyükelçilik yapmış bir diplomattı. İstanbul a döndükten sonra aynı yılın başlarında kendisine vezirlik pâyesi verilmiştir. Londra ya Müslüman büyükelçi göndermeye azmetmiş olan padişah, İngiltere ve sarayın arzularına aldırmadan, Rıfat Paşa isminde başka bir Müslüman Osmanlı diplomat için agreman istedi. Bir agreman talep edilip reddedilince, akabinde gelen ikinci agreman isteğini kabul etmek âdet olduğundan, İngilizler çaresiz kaldı. Bu dönemde Reşit Paşa 57 yıldan beri ilk Müslüman Osmanlı büyükelçisi olarak 9 Mayıs 1908 de Londra da vazifesine başladı. Roma da büyükelçi olarak kaldığı sürede M. Reşid, İtalya nın Habeşistan ı işgali, 22 Tunus un Fransızlarca işgali, 1827 Cezayir meselesi gibi olaylarla karşı karşıya kaldı. Görevi ve mümessili olduğu Devlet icabı Reşid Paşa, Roma da, oldukça yoğun bir tempo geçirdi. Deneyimleri Roma Sefirliği sırasında Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu namına uluslararası toplantı ve konferanslara iştirak etmeye başlamıştır.ilk tecrübesi 40 yaşında iken, Roma Sefirliğinin ikinci yılında oldu de büyük devletler kendi aralarında bir konferans tertip etmişlerdi. Toplantının konusu İnsanlığın anarşistlerin cürümlerinden korunması idi. Osmanlı Devleti bu toplantıya temsilci ve baş delege olarak Mustafa Reşid Bey i tayin etmiştir Sultan Abdülhamit dönemidir. İstikrarlı ve dengeli bir dış politikası gereği Abdülhamit böyle bir strateji izlemiş olabilir. 21 Agreman talebi, herhangi bir ülkenin, yeni atayacağı diplomatik görevli konusunda karşı tarafa yaptığı başvuru talebidir. 22 Güzel bir çalışma için bkz. Kazım Karabekir, İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi, İstanbul : Emre Yayınları, Bir örnek; 21 Temmuz 1905 günü Cuma namazından sonra Yıldız Camii nden çıkan Sultan Abdülhamid i öldürmek maksadı ile 80 kilo patlayıcı ve 20 kiloluk demir parçaları ile hazırlanan suikast. Her zaman dakik olan Abdülhamid cami çıkışında biri ile konuşmak için durunca biraz gecikmişti. Neticede saatli bomba patlamış, padişahın kurtulmasına rağmen, ölen ve yaralananlar olmuştu. Polise göre, padişahı öldürmek isteyenler Ermeni 4

5 Ertesi yıl, 1899 da Hollanda nın Başkenti La Haye (Lahey) de ilk Dünya Barış Konferansı tertiplenmiştir. Bu konferansın hedefi; barışı temin etmenin yollarını ve usullerini tespit etmekti. Osmanlı Devleti konuya oldukça önem verdiği için 9 kişilik bir heyet ile konferansa iştirak etmiştir. Baş delege Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, ikinci delege ise Roma Sefiri Mustafa Reşid Paşa dır. Diğerleri ise evkaf Nazırı Turhan Paşa ve Bahriye Feriki Mehmet Paşa dır. 24 Roma da bulunduğu senelerde, hem sefir olarak, hem de uluslararası çalışmalarda gösterdiği başarıları takdir edilen Reşid Paşa, 19 Ocak 1898 tarihinde Bâlâ rütbesini almıştır. İki sene sonra, Reşid Bey e Osmanî Nişanı nın birinci rütbesi verilmiştir. 25 Birinci rütbesini 1900 de aldıktan sonra, Mustafa Reşid Bey, 1905 yılında seçkin vezir ve bâlâ lara verilen Murâssa Osmâni nişanını aldı den beri Bosna-Hersek i işgal eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 5 Ekim 1908 de Bosna Hersek i ilhak etti. Bunun Osmanlı Devletinde yansıması büyük olmuştur. Halk sokak gösterileriyle ilhak ı kınarken, bir taraftan da ithal malları boykot ediyordu. Bu arada, 13 seneye yakın Viyana da bulunmuş olan Osmanlı Büyükelçisinin yerine, Mustafa Reşid Paşa nın tayinine karar verilerek agreman istendi. Agreman temin edilir edilmez Reşid Paşa, 4 Ocak 1909 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti nin Avusturya Macaristan İmparatorluğu nezrinde sefir-i kebire oldu. İlk vazifesi, Bosna Hersek hakkında iki imparatorluk arasında cereyan edecek olan müzakereleri hazırlamak oldu. Neticede 26 Şubat 1909 tarihinde iki imparatorluk arasında İstanbul da Bosna Hersek Andlaşması imzalandı. Anlaşma de facto halde olan İlhak ı, de jure bir hale sokarken, Osmanlı İmparatorluğu nun haklarını ve onurunu muhafaza ve korumak maksadı taşıyordu Ekim 1911 de, halen Viyana büyükelçisi olan Mustafa Reşid Paşa, hariciye nazırı olarak göreve başladı. Bu esnada İtalya-Libya çatışması vardı. İstanbul da vazifeye başlar başlamaz sadrazam ve kabine üyeleri ile istişarelerde bulunan M. Reşid Paşa, arkadaşlarını dinlemiş, kendi tavsiyelerini onlara arz etmiştir. Bu görüşmelerde tavsiyelerinin pek kabul edilmediğini fark eden Paşa, Viyana da kalmanın, bu kritik anda Avrupa ile temaslarda daha faydalı olacağını düşündü.sadrazam ve kabineden affını rica ederek Avusturya daki görevine dönmek üzere müsaade istedi. Neticede Viyana ya döndü. Londra'daki son Osmanlı! Bu resimde Mustafa Reşit Paşa 69 Portland Place'de bulunan Osmanlı Sefareti'nin salonunda görünüyor arasında İngiltere'de Osmanlı "Mahsus Delegesi" olarak bulunan Paşa'nın bu son görevidir. Kendisi yaşlarında idi. Böylece 1874'de başlayan devlet hizmeti, 48 yıl sonra nihayet buluyordu. komitacılardı. Planlarını İsviçre de hazırlayıp, uygulaması için Jorris isminde Belçikalı bir profesyonel anarşist terörist ile anlaşmışlardı. Padişah, tahkikatın her aşamasını büyük ilgi ve dikkatle takip etmiş, 500 altın beden karşılığında Jorris i serbest bıraktırmıştır. Daha sonra bu şahsı Avrupa da Osmanlı için casusluk hizmetlerinde kullandı. 24 Bu konferansın sonunda, ihtilaf içinde olan devletlerin anlaşmazlıklarını çözecek uluslararası Adalet Divanı kurulmuştur.günümüzde bu organ BM bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 25 Nişan ı Osmanî, 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ihdas edilmiştir. Beş derecelidir. Dördüncü dereceden başlayarak birinci dereceye kadar yükseldikten sonra, en yüksek rütbesi olan Murassâ Osmâni ye kadar çıkılırdı. 26 Anlaşma ile Osmanlı Devleti nin, Bosna Hersek ile olan tarihi, hukuki ve dini bağları teyit edilirken, Bosna ahalisi ile temasın sürdürülebilmesi için bir adım atılmış oldu. 5

6 İlk Hariciye Nazırlığı tam beş gün süren Paşa, resmi kayıtlara göre 11 Ekim 1911 de bu görevinden ayrılmıştır.bu arada devam eden Libya-İtalya çatışması esnasında İstanbul daki siyasi çekişmeler ordudaki ittihatçı ve Halaskâr Zabitan hiziplere bağlı subaylar arasındaki mücadele ve Balkanlar da gittikçe artan harp tehlikesi karşısında aciz kalan Sait Halim Paşa Hükümeti istifa etmiş, yerine 22 Temmuz 1912 de Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam olmuştu. 27 Fakat Balkanlar daki durumdan dolayı İtalya ile bir an önce barış yapmak gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Reşid Paşa, Viyana Sefareti uhdesinde kalmak üzere, yeni hükümete Ticaret ve Ziraat Nazırı olarak atanmıştır. İlerleyen zamanlarda, İtalya ile İsviçre de müzâkereler başlamış, Osmanlı Heyeti nin başına Mustafa Reşid Paşa tayin edilmişti. 28 Müzâkereler devam ederken, 8 Ekim 1912 de Karadağ Osmanlı Devleti ne harp ilan etmiş, Balkan Harbi başlamıştı. 14 Ekim 1912 de Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devletine Ültimatom vermiş, 18 Ekim günü ise Bulgaristan ve Sırbistan a Osmanlı Devleti harp ilan etmişti. 29 Bu şartlarda, İtalya ile Ouchy de devam eden müzakereler çabuk bitirilmiştir. Barış Antlaşması, bütün Balkan Devletleriyle harp halinde iken 18 Ekim 1912 de imzalanmıştır. 30 Ahmet Muhtar Paşa nın büyük kabinesine ticaret nazırı olarak giren M. Reşid Paşa hâla Viyana Sefiri idi. Fakat 7 Ekim 1912 tarihinde bu görevini başkasına devretmiştir. Ayrıca İtalyanlarla barış anlaşması imzalandıktan 11 gün sonra, 29 Ekim 1912 de Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi düşmüş, Mustafa Reşid Paşa nın da Ticaret ve Ziraat Nazırlığı sona ermişti. Aynı gün, 29 Ekim 1912 Mehmet Kamil Paşa yeni bir kabine kurarak vazifeye başladı. İlk kez 1888 yılında Sadrazam olan Kamil Paşa nın bu 4. ve son sadâreti olacaktır. M. Reşid Paşa bu kabineye Nafia Nazırı olarak girmiştir. Fakat Reşid Paşa nın kabineye alınmasında, şüphesiz ki yabancı ülkelerle zor şartlar altında çetin müzakerelerde kendini ispatlamış olduğunun payı büyüktür. Bu deneyim ve ihtisasına ihtiyaç hasıl olması, kuvvetle muhtemeldir. Bulgarlar ilerlemeye devam edip, İstanbul un son savunma hattı olan Çatalca ya Kasım 1912 de dayanınca, hükümet mütareke istemeye karar verdi. Müzakere talep edildi. Müzakereleri yürütmek için üç kişilik bir heyet kuruldu. Heyete dahil olanlar Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Nafıa Nazırı Mustafa Reşid Paşa ve Kurmay Ali Rıza Bey di. Mütareke 3 Aralık 1912 de imzalandı. Akabinde İngiltere bir barış konferansı hazırladı. Toplantı, İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey riyasetinde ve arabuluculuğu ile Londra da olacaktı. Osmanlı Devletini temsil edecek heyet kuruldu ve başına M. Reşid tayin edildi. Barış Konferansı 16 Aralık 1912 de toplandı. Bütün vaktini görüşmelere veren Reşid Paşa, bu tarihten itibaren kabinedeki görevini bırakmıştır Haziran 1913 tarihinde Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, seraskerlikten, Bâb ı âli ye otomobili ile giderken bir suikastla öldürüldü. Böylelikle Şevket Paşa kabinesi 27 Hariciye Nazırı, Ermeni kökenli Gabriel Noradunkyan Efendi dir. Yabancı bir Dişileri Bakanı nın tercih edilmesini, gerek dönemin Avrupa Devletleri nin baskıları, gerekse konjonktürel durumların gereği olduğunu düşünebiliriz. 28 İsviçre / Lozan / Ouchy 29 Aynı gün (18 Ekim), Yunanistan Osmanlı Devleti ne harp ilan etmiştir. 30 Müzakerelerin Osmanlı cephesini yürüten Mustafa Reşit Paşa, andlaşmayı imzalamamıştır. 31 Bu esnada Londra Konferansı cereyan etmiştir. 6

7 düşmüştü. Akabinde, 12 Haziran 1913 günü Sait Halim Paşa kabinesi kuruldu, böylece 5 sene 3 ay 16 gün sürecek olan İttihat ve Terakki iktidarı başlamış oldu. 32 I. Dünya Savaşı nın felaketle bitmekte olduğunu kabul etmekten başka çaresi olmayan üç İttihat ve Terakki lideri, Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Enver Paşa ve Bahriye Nazırı ve Suriye Valisi Cemal Paşa, Almanların yardımı ile ülkeyi terk etmişti. Bunun üzerine, 14 Ekim 1918 günü Sadarete Ahmet İzzet Paşa getirildi Ahmet İzzet Paşa nın kabinesi,14 Ekim 1918 den, 8 Kasım 1918 e kadar (28 gün) görevde kaldı. 11 Kasım 1918 de Sadrazam Ahmet Paşa yeni bir kabine kurdu. 33 Mustafa Reşid Paşa, Ahmet Paşa hükümetine Hariciye Nazırı olarak tayin edildi. Kendisinin bu ikinci Hariciye Nazırlığı dır. Osmanlı Veliahtı Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi. Aralık 1915'de ve ölümünden 40 gün önce imzalanan bu armağandaki yazının tam metni şöyledir: "Reşit Paşa Hazretlerine, pek muhterem yadigârımız, Yusuf İzzeddin, 20 Kânûn u Evvel 1331." İktidara gelen yeni hükümet, iâşe temini, mâli ve idari problemler gibi pek çok mesele ile uğraşmak zorunda kaldı. Gerek bu meseleler gerekse I. Dünya Savaşı nın siyasi ve ekonomik mâliyeti büyük olduğundan dolayı, yeni bir hükümet bunalımı vuku buldu. Ahmet Paşa Hükümeti iki ay bir gün sürdü ve 12 Ocak 1919 yılında istifa etmek zorunda kaldı.m. Reşid in, ikinci Hariciye Nazırlığı da sona erdi Padişah, Ahmet Tevfik Paşa yı tekrar sadarete getirdi. 13 Ocak 1919 da kurulan yeni hükümete Mustafa Reşid Paşa üçüncü kez Hariciye Nazırı olarak atandı Fakat ülkenin içinde bulunduğu kötü durumda bir düzelme yoktu. I. Dünya Savaşı nın müttefik kuvvetleri ile Osmanlı arasında sürtüşmeler, gerginlikler ve çekişmeler devam ediyordu. Müttefikler, karşılarında buldukları Mustafa Reşid Paşa nın tavrından şikayet ederek, Tevfik Paşa dan, daha anlayışlı olabilecek bir Hariciye Nazırını başa getirmesini istiyorlardı. Bunun üzerine Tevfik Paşa kabinede değişiklik yapmaya mecbur kaldı. M. Reşid Paşa kabineden ayrılmış, yerine Levanten Yusuf Franko Paşa getirilmişti. Ama bu değişiklikte yetmemiş, Müttefik kuvvetlerin zorlamaklarına dayanamayan A Tevfik Paşa Hükümeti, 3 Mart 1919 da istifa etmek zorunda kalmıştı. Mustafa Reşid Paşa için 4 Mart (3. Nazırlığı nın sonu)-2 Ekim (4. Nazırlığı) 1919 tarihi arasındaki zaman, I. Dünya Savaşında müttefiklere karşı yürütülen yer altı faaliyetlerine, Hariciye tarafından destek verildiği süreçtir. İlk anlardan itibaren, gizli mukavemet hareketlerine perde arkasından destek vermiş olan ordu, Ferit Paşa nın (A. Tevfik Paşa sonrası başa gelen hükümet) müttefiklere karşı takındığı tavır ve talep ettiği siyaseti hazmedemedi. Bunun farkında olan Sultan Vahdettin, bir asker olan Birinci Ferik (Orgeneral) Ali Rıza Paşa yı, yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ali Rıza Paşa, kabinesini 2 Ekim 1919 da kurdu. Mustafa Reşid Paşa da 4.kez Hariciye Nazırı olarak atandı. Ali Rıza Paşa Hükümeti, vakit kaybetmeden Anadolu da şekillenmekte olan mukavemet güçleri ile temasa geçti. Ekim ayı bitmeden, Bahriye Nazırı Salih Paşa, M. Kemal Paşa ile 32 I. Dünya Savaşının sonuna kadar devam eden İttihat ve Terakki diktatörlüğünde M. Reşid Paşa, Abdülaziz in en büyük oğlu olan Veliaht Yusuf İzzettin Efendi nin maiyetinde dışişleri müşaviridir. 33 A. Tevfik Paşa ın bu ikinci sadareti, mütareke Devri nin ikinci hükümetidir. A. Tevfik Paşa nın ilk sadareti 1909 da olmuş, 21 gün sürmüştü. 7

8 görüşmek üzere Anadolu ya gönderildi. Görüşmeler sonucunda bir protokol imzalandı. Buna göre, İstanbul hükümeti ve yurttaki mukavemet güçleri milli selameti temin etmek için işbirliği yapacaktı. 34 Hükümet ikinci bir iş olarak, padişah tarafından feshedilen Meclis-i Mebusan ın seçimlerini regüle etmiş, M. Kemal de Erzurum Mebusu olarak meclis e girmişti. 12 Ocak 1920 günü Meclisi Mebusan tüm üyeleri ile İstanbul da toplanmış bütün gücüyle çalışmalara başlamıştı. Tam bu sırada Mustafa Reşid Paşa ağır hastalandı. Paşa, o dönemde dünyayı kasıp kavuran İspanyol gribine yakalanmıştı. Neticede 7 Şubat 1920 günü Ali Rıza Paşa hükümeti çekilmek zorunda kaldı. 21 Ekim 1920 de M. Reşid, yeni kurulan A. Tevfik Paşa hükümetine Maarif Nazırı olarak atandı. Bununla beraber M. Reşid Paşa ya, diplomatik müzakereler hazırlama ve yürütme tecrübesinden dolayı Osmanlı Hükümeti namına barış konferansları hazırlıklar ile meşgul olması için ikinci bir görev verildi. Osmanlı Devleti hükümeti mühim bir eksikliğin farkına vardı. İngilizlerin, İstanbul da Yüksek Komiser ve Müstakbel Büyükelçi unvanına sahip temsilcisi var iken, Londra da bir Osmanlı temsilcisi yoktu. Gerek harp durumunun devam etmesi gerekse İngiltere ile diplomatik ilişkilerin henüz kurulmamış olması, Londra ya bir büyükelçi tayin etmeyi zorlaştırıyordu. Bu zorluklara rağmen Osmanlı hükümeti Sadrazâm ı Ahmet Tevfik Paşa, senelerce tanıdığı, beraber çalıştığı ve zor müzakerelerin diplomatı olarak güvendiği Mustafa Reşid Paşa yı seçti. 35 Mustafa Reşit, 15 Ocak 1921 tarihinde (I.İnönü Zaferi nden beş gün sonradır). Osmanlı Mahsus Delegesi olarak İngiltere ye gitti. Bu arada İngiltere de Londra nın St.James Sarayı nda, 23 Şubat 1921 tarihinde Londra Konferansı toplanmış, Türkiye iki ayrı heyet tarafından temsil edilmişti. Biri, Ankara Hükümetini, diğeri ise İstanbul Hükümetini temsil ediyordu. Ankara Heyeti nin başından Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey bulunurken, Osmanlı Heyeti nin başında Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa bulunuyordu. Osmanlı Heyeti nin ikinci adamı ise Mustafa Reşid Paşa idi. 23 Şubat 1921 ile 12 Mart 1921 arasında devam eden Londra Konferansı boyunca, Osmanlı (İstanbul) delegasyonu Tevfik Paşa nın açılış sözlerinden ayrılmamış, Türkiye namına konuşmak icap edince, sözü hep Ankara Heyeti ne bırakmıştı. Konferans herkesçe istenen makul bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmamasına rağmen, Türk tarafında faydalı müspet sayılacak kazanımlar elde edilmiştir. Anneleri Fatma Hanım 1896'da vefat edince, Reşit Bey üç oğlunu Roma'ya yanına alır. Tahminimizce bu resim 1900 civarında çekilmiştir. Reşit Bey 42, büyük oğlu H. Basri 18, ikinci oğlu H. Şefik 13, küçük oğlu M. K. Ziya 11 yaşlarındadır. (soldan ikinci. Teknik bir problemden kafasının bir bölümü çıkmamıştır) Londra Konferansı nın 12 Mart 1921 günü bitimiyle, Türk delegeleri Ankara ve İstanbul daki vazifelerine dönerken, Osmanlı Mahsus Delegesi olarak Mustafa Reşid Paşa, Londra daki sefaretine devam etmiştir. 34 Görüşmeler Ekim 1919 da Amasya da yapılmıştır. 35 Osmanlı Devleti, Londra ya gönderdiği temsilcisine (M. Reşid Paşa), Mahsus Delege unvanı vermiştir. 8

9 Reşid Paşa nın Londra sefareti esnasında Lozan Konferansı toplanmış, hasta, yorgun ve yıpranmış olmasına rağmen Reşid Paşa Lousanne a hareket etmişti. Diplomaside 48 sene bulunmuş, Avusturya Macaristan ile Bosna Hersek Anlaşmasını, Trablusgarp Harbi nden sonra İtalya ile Ouchy Barışı nı, Balkan Harbi nde Londra Konferansı nı ve 1921 başlarında Londra Konferansı nı yakından takip ve idare etmiş olan Reşid Paşa, Lozan da faydalı olabileceğini umuyordu. Lozan Konferansı na katılması için İsmet Paşa ile görüşmeler, Reşid Paşa katılması için İsmet Paşa dan müsaade istemiş, ama İsmet Paşa (İnönü) kabul etmemişti. Bunun üzerine Reşid Paşa Türkiye ye dönmeden önce, tedavi olmak için eşi ve tek kızı ile Münih e gitmiştir. Vefatı Münih te tedavisi devam eden Paşa, Türkiye ye döneceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Reşid Paşa, tedavisi sürerken bir ara hastaneye yatmaya mecbur kaldı. Hastanede kaldığı sürede çenesinden ameliyat olmuştu. Ama bu da fayda etmemiş, sıhhati gittikçe bozulmuştu. Hastalığı sırasında Paşa nın yanında eşi, kızı Naciye Hanım (Özbekkan) ve büyük oğlunun hanımı ile üç kızı yanındaydı. Fakat hastalığı sırasında Paşa nın üç büyük oğlu babalarının yanında değillerdir. Hasan Basri Bey Ankara da Hariciye Vekâleti görevinde, Müftizade Şetfik Bey İsviçre de, Müftizâde M. K. Yusuf Bey (Danışman) Amerika dadır. Münih te bulunduğu sırada tedavisi uzayınca, para sıkıntıları başlamış, yanlarındaki kıymetli eşyaları dahi satar olmuşlardı. Hatta Paşa nın nişanlarını süsleyen kıymetli taşlar dahi sabah olunca birer ikişer kuyumculara satılır olmuştu. 2 Nisan 1924 günü, 66 yaşındaki Mustafa Reşid Paşa 36 Münih te kaldığı otel odasında vefat etti ların başında, hükümetin özel müsaadesi ile nâşı Türkiye ye getirilmiştir. Mezarı İstanbul İçerenköy, Merdivenköy Bektâşi Tekkesi Mezarlığı ndadır. Vefatından 81 yıl sonrasına bakıldığında Mustafa Reşid Paşa devrindeki pek çok asker, sivil devlet görevlisi ve vatandaş gibi onda da hakim olan his ve iç güdü; vazife duygusu idi. Onlar, sona doğru ecdattan kalan imparatorluğu korumak kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. 36 Paşa nın tek kitabı vardır : Mustafa Reşit Paşa, Bir Vesikâ i Tarihiye, 1912 Çatalca Mütareke Müzakerâtı, İstanbul, Ahmet İhsan ve Şürekası,

10 Ek 1: Mütareke Devri İstanbul Hükümetleri 1. Ahmet İzzet Paşa Kabinesi; 14 Ekim Kasım 1918; Müddeti : 28 gün 2. Ahmet Tevfik Paşa Kabinesi; 11 Kasım Ocak 1919; Müddeti : 2 ay, 2 gün. Mustafa Reşit Paşa Hariciye Nazırı dır. 3. Ahmet Tevfik Paşa nın İkinci Mütareke Devri Kabinesi; 13 Ocak Mart 1919; Müddeti : 1 ay, 22 gün. M. Reşit Paşa 24 Şubat 1919 a kadar Hariciye Nazırıdır. 4. Damat Mehmet Ferit Paşa nın peş peşe kurduğu üç kabine : 4 Mart Ekim 1919; ceman müddetleri : 6 ay 29 gün. 5. Ali Rıza Paşa Kabinesi; 2 Ekim Mart 1920; Müddeti 5 ay, 7 gün. M. Reşit Paşa 7 Şubat 1920 ye kadar Hariciye Nazırıdır. 6. Hulusi Said Paşa Kabinesi; 8 Mart Nisan 1920; Müddeti 28 gün. 7. Damat Mehmet Ferit Paşa nın peş peşe iki kabinesi; 5 Nisan Ekim 1920; Ceman Müddetleri : 6 ay 16 gün. 8. Ahmet Tevfik Paşa nın Üçüncü Mütareke Kabinesi; 21 Ekim Kasım 1922; Müddeti : 2 sene 14 gün. M. Reşit Paşa 22 Ocak 1921 e kadar Maarif Nazırı dır. ( ) 10

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM D E V L E T L E R A R A S I H U K U K U v e S İ Y A S Î T A R İ H M E T İ N L E R İ Cilt: I Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ

AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ AMERİKAN BELGELERİNE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMLERİNDE OSMANLI HÜKÜMETLERİ ÖZET Melek ÖKSÜZ * I.Dünya Savaşı sırasında görev yapan Sait Halim Paşa ve Talat Paşa kabinelerinden sonra, 1918-22

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Raşit ERER 03.09.1919 22.04.1920 2 Hüseyin KAZIM 01.05.1920 29.11.1920 3 Ali Şefik BAŞMAN 10.09.1921 19.08.1923 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ GELİRLER GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN 30.04.1930 06.11.1933 2 Ahmet Rüştü KORAY 11.01.1933 11.10.1934 3 Kenan YILMAZ 28.09.1935 27.07.1936 4 İsmail

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ

BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ BAKİ SARI SAKAL BATI TRAKYA B AĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ Ayastefanos Antlaşması sonrasında, Rodoplar ve diğer Rumeli bölgelerinde yaşayan Türkler; Rus ve Bulgar baskıları

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

MADAM CURIE VE 2011 KİMYA YILI

MADAM CURIE VE 2011 KİMYA YILI MADAM CURIE VE 2011 KİMYA YILI Bu yıl, UNESCO tarafından, Kimya Yılı olarak ilan edildi. Madam Curie nin 1911 yılında ikinci Nobel ödülünü kimya alanında alışının 100. yılı onuruna, 2011 yılı boyunca kutlamalar

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ (1923-1938) Romanya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı nda kesilmişti. Romanya ve Türkiye arasında 1916 yılında dondurulan

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Konakları ve Evleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Konakları ve Evleri.................... 4 0.2 İttihat ve Terakki Kulubü Binası(Halk Eğitim

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Avukat Nazlı Can. DİĞER KURSLAR 1997 PITZER KOLEJİ, Claremont, Los Angeles, Kaliforniya, A.B.D. 1995 KING'S KOLEJİ, Bornmouth, İngiltere

Avukat Nazlı Can. DİĞER KURSLAR 1997 PITZER KOLEJİ, Claremont, Los Angeles, Kaliforniya, A.B.D. 1995 KING'S KOLEJİ, Bornmouth, İngiltere Avukat Nazlı Can EĞİTİM 2011 LEIDEN ÜNİVERSİTESİ, Havacılık ve Uzay Hukuku Üzerine Yüksek Lisans 2003 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye 1999 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR LİSESİ,

Detaylı

Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri. Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404. Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600

Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri. Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404. Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600 Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404 Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600 Avusturya Kültür Ataşeliği (0 212) 2237843/ 2 hat Belçika Kültür Ataşeliği

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İran BIE Delegesi Mr. Kazem Akbarpour, 16 Mayıs 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiş, heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

SON SADRAZAMLARDAN HÜSEYİN HİLMİ PAŞA NIN HAYATI VE FAALİYETLERİ (1855-1923)

SON SADRAZAMLARDAN HÜSEYİN HİLMİ PAŞA NIN HAYATI VE FAALİYETLERİ (1855-1923) SON SADRAZAMLARDAN HÜSEYİN HİLMİ PAŞA NIN HAYATI VE FAALİYETLERİ (1855-1923) Abdullah ÖZDAĞ Özet Bu makalede, ilk olarak Hüseyin Hilmi Paşa nın hayatı hakkında bilgi verilecektir. İstanbul da tanınmasına

Detaylı

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek 08 Mayıs2006 TS/BAS-BÜL/06-31 TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı