Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ"

Transkript

1 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden oluşturmayı amaçlayan mücadeleler kızışmıştır. İşte bu mücadelelerin neticesinde Anadolu da Osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüzyılı aşan muhteşem bir Türk devletine tanıklık edecektir. Söğüt te temeli atılan Osmanlı Devleti, hakimiyeti altındaki ülke sınırlarını XVI. Yy içinde en geniş boyutlara ulaştırmıştır.bugün dünya haritası üzerinde yer alan: Macaristan, Slovanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Ukrayna, Kırım, Dağıstan ve Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt, Yemen, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan, Mısır, Etiyopya, Somali, Eritre, Libya, Tunus, Cezayir, Kıbrıs, İran ın batı kısımları, kısaca Basra dan Viyana ya, Kafkasya dan Fas a, Kırım dan Yemen e kadar olan coğrafya üzerindeki bütün devletler Osmanlı devletinin sınırları içerisinde idi. Osmanlı devleti, iki imparatorluk, onlarca devlet ve bir çok beyliğe son vermiş, devrinin bir çok büyük devletini dize getirmiştir. OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Kuruluş Dönemi Hükümdarları: Ø Osman Bey ( ) Ø Orhan Bey ( ) Ø I. Murat ( ) Ø Yıldırım Beyazıt ( ) Ø Çelebi Mehmet ( ) Ø II. Murad ( ) Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu Osmanlılar Oğuzların Kayı boyuna mensuptur.kayı güç ve kudret sahibi demektir. Oğuz inanışına göre Kayı Han Osmanlıların atasıdır. Kayılar, Oğuzların sağ kolda yer alan Bozokların, Günhan kolunun en büyük boyudur. Kayı Han Oğuz Kağan ın en büyük oğludur. Bu durum Kayılara diğer Oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır.kayı boyunun damgası ( I-Y-I ) dır. Kayıların Anadolu ya Gelişi Kayılar Selçuklularla birlikte İran yaylasına geldiler.malazgirt savaşından sonra Anadolu nun fethine katıldılar.moğol istilası ile birlikte Anadolu ya göç etmişlerdir.anadolu da Ahlat yöresine yerleştiler.başlarında Süleyman şah olduğu halde güneydoğu Anadolu ya geçtiler. Süleyman şah Halep e giderken Fırat ta boğulmuş ve Türk mezarı da denilen Caber kalesine defnedilmiştir.babasının ölümüyle Kayıların bir kısmının başına Ertuğrul Gazi geçmişti.(kayıların bir kısmı ayrılarak Urfa-Viranşehir, Mardin- Derik arasındaki Beriyye bölgesine, bir kısmı da Anadolu ya dağılmıştır)kayılar 1230 Yassı çemen savaşında Anadolu Selçuklularının yanında yer aldılar.savaştan sonra Ertuğrul Gazi yönetimindeki kayılar I. 1 / 29

2 Alaaddin Keykubat tarafından önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine daha sonra Bizans sınırında Söğüt, Domaniç bölgesine uçbeyliği olarak yerleştirildiler. Osmanlı beyliği kurulduğunda balkanlardaki Genel Durum Balkanlarda siyasi birlik yoktu.balkan devletleri kendi aralarında savaşlar yapıyorlardı.var olan devletler şunlardır: 1. Bulgar Krallığı 2. Sırp Krallığı 3. Macar krallığı En güçlü devlet Sırp Krallığı idi.bunların dışında Bosna Hersek,Eflak,Boğdan,Erdel ve Arnavutluk beylikleri gibi küçük devletlerde vardı.trakya ve mora ise Bizans egemenliğinde idi. Öte yandan Bizans eski gücünü kaybetmiş, ancak siyasi varlığını devam ettirebilmek amacıyla Balkan devletleri ile mücadele halindeydi.devletin başında Paleoglar sülalesi bulunuyordu.kendi içinde de taht mücadeleleri sürüyordu.yerel yöneticiler (Tekfurlar) merkezi yönetimi dinlemiyordu.halk ağır vergiler altında eziliyordu.iç ve dış ticaret Venedikliler ve Cenevizlilerin eline geçmişti. Anadolu nun Genel Durumu Osmanlı Beyliği kurulduğu yıllarda Anadolu Türk beylikleri kendi aralarında mücadele halindeydi.anadolu Selçuklu Devletinden ayrılan yirmiye yakın beylik vardı. Trabzon Rum Devleti Karadeniz bölgesine hakimdi.ancak doğal engeller genişlemesine müsaade etmiyordu.ilhanlılara vergi veriyorlardı. Anadolu nun doğusunda bulunan ilhanlılar bölgenin en güçlü devleti idi.1299 da bir çok Anadolu beyliği bağımsızlığını ilan edince etkisi azaldı. Anadolu nun güneyinde Memluk Devleti vardı. Suriye,Mısır ve Arabistan a hakimdi. Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Nedenler 1. Coğrafi Konum:Osmanlıların yerleştiği uç bölgesi devletin kuruluşunda ve gelişmesinde çok faydalı olmuştur.moğolların tesir alanının dışında kalmışlardır.ayrıca zayıf Bizans sınırındadır. 2. Osmanlı Hanedanının Özelliği: Osmanlı kuruluş dönemi padişahları teşkilatçı ve siyasi dehaya sahipti. 3. Komşu Beyliklerin yakın davranması:diğer beylikler Bizans a karşı gaza ve cihatta bulunan Osmanlı Beyliğine büyük sevgi duyuyorlardı. 4. Osmanlı Devlet Teşkilatının Mükemmelliği:askeri, Adli, İktisadi ve Ticari teşkilat sağlam esaslar üzerine oturtulmuştu. 5. Osmanlı Hakimiyetinin Taksim Edilmemesi:daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak topraklar hükümdar ailesinin değil hükümdarın malı sayılmıştır.bu durum merkezi yönetimi güçlendirmiştir. 6. Bizans ın Durumu:IV. Haçlı seferinden sonra Bizans karışıklıklardan kurtulamamıştır. Bizans ın zayıflaması Osmanlı devletinin işine yaramıştır. 7. Osmanlıların İskan Siyaseti:Osmanlılar fethettiklere yerlere sistemli bir iskan siyaseti uygulanışlardır.doğudan Moğolların önünden kaçıp gelen Türkmenler bu durumu kolaylaştırmıştır.fethedilen bölgeler kısa zamanda Türkleştirilmiştir. 8. Fethedilen Bölgelerde Halka İyi Davranılması:Fethedilen bölgelerde yerli halka müsamahalı davranılmıştır. 9. Fethedilen Toprakların Taksim ve İdaresi:Osmanlılar Rumeli de ele geçirdikleri toprakları miri arazi haline getirmiş böylece halkı senyor baskısından keyfi vergilerden kurtarmıştır.dini kurumların mallarına dokunmamıştır. 10. Osmanlı Ordusunun Güçlülüğü:Osmanlı ordusu devrinin en disiplinli ve güçlü ordusudur. 2 / 29

3 11. Gaza ve cihat Anlayışı:Gaza ve cihat anlayışı fetihleri kolaylaştırmıştır. Ertuğrul Bey Dönemi Kayılar önceleri Çobanoğulları Beyliğine bağlıydı. Çobanoğulları ise Anadolu Selçuklularına bağlıydı. Yapılan fetihler sonucunda Söğüt, Domaniç, Ermeni Derbendi Kayılara verildi.ertuğrul Gazi ölünceye kadar(1281) Anadolu Selçuklularına bağlı kaldı. Osman Bey Dönemi ( ) Selçuklu Sultanı Osman Bey e Söğüt ve havalisini vererek, Osman Beyin aşiret reisliğini kabul etti.1281 yılında kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey Ahi lerin en saygın kişisi Şeyh Edebâli nin kızı Mal Hatun ile evlendi.böylece bölgedeki Ahiler ve dervişlerin desteğini kazandı. Osman Bey Söğütten sonra Bilecik, Karacahisar, İnegöl ü aldı.başkenti Bilecik e taşıdı.(1288) 1299 da bağımsızlığını ilan etti.selçuklu sultanı III. Alaaddin Keykubat ın İlhanlı hükümdarı Gazan Han kuvvetleri tarafından tutulup İran a götürülmesi üzerine Selçuklu ulemalarından bazıları ve bölgedeki Türkmen beylerinden bir kısmı oğuz geleneğine uyarak Osman Bey in idaresine girdi.1301 de Yarhisar ı alarak başkent yaptı.bunun üzerine tekfurlara yardım etmek için gelen Bizans ordusuyla yapılan 1302 Koyunhisar savaşında (Baphaeon) galip geldi.bu savaş Osmanlıların Bizans la yaptıkları ilk savaş ve ilk galibiyettir.akyazı, Mudurnu, Sapanca, Yalova ve Mudanya alınarak Bursa kuşatıldı.marmara denizinde İmrehor adası alındı. Osman Gazi ilk Osmanlı parasını bastırmıştır.ilk Osmanlı kadısı karamanlı Dursun Fakih Karacahisar'a tayin edilmiştir. Bu fetihler üzerine Anadolu Selçuklu Sultanı Osman Gaziye beylik alameti göndererek Eskişehir ve İnönü'yü de verdi.türk devleti geleneğine göre ; Sultana tabl, alem ve tuğ gönderilirdi. Orhan Gazi Dönemi ( ) Babasının hastalığından dolayı 1320 yılından beri devlet idaresine vekalet ediyordu.başarılı yönetimi sonucu boyların kararı ile bey olarak tanındı. Bursa nın Fethi (1326) Orhan Bey babasının isteğiyle Bursa nın fethine hız verdi.yaptırdığı iki kaleyle Bursa yı kontrol altına aldı.kuşatma altına alınan Bursa teslim oldu. İpek sanayinin merkezlerinden olan Bursa nın fethi Osmanlı hazinesine büyük gelir sağladı.devlet merkezi Bursa ya taşınarak başkent yapıldı. İznik in Alınması(1329) İznik in kaybının Anadolu nun kaybı olduğunu bilen Bizans imparatoru Maltepe (Palekanon) önlerine karargah kurdu.ani bir saldırı ile Bizans kuvvetleri dağıtıldı.bizans bu savaşla Anadolu dan çekilmiştir. Hıristiyanlığın önemli kentlerinden olan İznik Türk hakimiyetine girdi.başkent İznik e taşındı.ilk medrese İznik te açıldı. Karesioğuları nın Topraklarının Alınması Osmanlılar doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak zorundaydılar.böylece Hıristiyan devletlerle mücadelede üstünlük sağlanacaktı.yeni topraklar elde edebilmek için Rumeli ne geçmek gerekiyordu.çanakkale bölgesine ise Karesioğulları Türk Beyliği hakimdi.karesioğullarının iç mücadelesinden yaralanılarak 1345 te yapılan bir seferle Balıkesir,Edremit körfezi ve Kapıdağ arasındaki bölgeye hakim olundu.bu durum Rumeli ye geçişi kolaylaştırmıştır.karesioğulları Osmanlı ya bağlanan ilk beyliktir.osmanlı ilk donanmasını Karesioğullarından almıştır. Akıncı beylerinden olan Hacı İlbey, Evrenos Gazi Osmanlı hizmetine girdiler de önemli ticaret merkezlerinden İzmit ele geçirildi.1354 de Ankara Ahilerden alındı. Rumeli ye Geçiş 3 / 29

4 Bizans imparatoru Kantakuzen taht kavgaları sebebiyle Orhan Bey den yardım istedi.orhan Gazinin oğlu Süleyman Paşa yardıma gönderildi.(1345) Yapılan yardımlara karşılık Gelibolu yarımadasında Çimpe kalesi üst olarak verildi.(1354)orhan Bey in oğlu Süleyman Gazi yönetiminde 20 bin kişilik Osmanlı kuvveti Rumeli ne geçti.kısa sürede Gelibolu çevresi alınarak bölgeye Türkmenler yerleştirildi.1357 de Çorlu, arkasından Bolayır, Tekirdağ, Malkara ve Lüleburgaz alındı. Türklerin Rumeli ne geçişi Avrupa da korku meydana getirdi.tekrar Osmanlıya karşı haçlı seferleri düzenlendi. Rumeli ye Geçişin Sebepleri: 1. Cihan Hakimiyeti Egemenliğini gerçekleştirmek 2. Stratejik Nedenler 3. İstanbul un fethini kolaylaştırmak Balkanlardaki fethi kolaylaştıran sebepler: 1. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve birbirleriyle mücadele etmeleri 2. Türklerin balkanlarda takip ettiği siyaset 3. Balkanlarda önceden yerleşen Türklerin olması 4. Doğudan gelen Türkmenlerin bu bölgeye gönderilmesi Diğer Faaliyetler: a) İlk divan oluşturuldu. b) İlk donanma kuruldu. c) İlk medrese İznik te açıldı. d) İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) oluşturuldu. I.Murat (Hüdavendigar) Dönemi ( ) Ağabeyi Süleyman babasından önce vefat etmişti.orhan Bey in ölümüyle boy beylerinin desteği ile hükümdar oldu. Öncelikle Anadolu Türk birliğini kurmayı amaçladı.1375 te Hamitoğullarına baskı yaparak 80 bin altın karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç gibi yerleri aldı.1378 de Germiyan beyinin kızı ile şehzade Yıldırım evlendirildi.çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav alındı. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklularının devamı olarak görüyordu.osmanlıların bu ilerleyişinden hoşlanmadılar.osmanlı ordusu Rumeli nde iken bazı toprakları işgal ettiler.i. Murat ilk olarak Karaman seferine çıkarak taşkınlıklarını önledi. Edirne nin Fethi (1363) Edirne askeri açıdan önemli bir konumda bulunuyordu. Öncelikle Bizans ın Edirne ile bağlantısı kesildi.sırp ve Bulgarlar Sazlıdere de (1363) büyük bir bozguna uğratıldı.edirne fethedildi ve 1365 yılında başkent ilan edildi. Sırp Sındığı Zaferi (1364) Edirne ve Filibe nin fethi bir haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu.papa vasıtası ile Avrupa harekete geçirildi.balkan ülkeleri birleşti.macar kralı Layoş un öncülüğünde Edirne ye kadar yaklaştılar.hacı İlbey komutasındaki 10 bin kişilik öncü kuvvetleri tarafından haçlılar hazırlıksız yakalanarak bozguna uğratıldı. Kaçan haçlı kuvvetlerinin büyük bir kısmı Meriç nehrinde boğuldu.böylece Rumeli ndeki Türk hakimiyeti kesinleşmiş, ilk haçlı ordusu yenilmiştir. 4 / 29

5 1372 Çirmen (İkinci Meriç) savaşında Trakya ve Makedonya prenslikleri yenilgiye uğratıldı. I.Kosava Savaşı (1389) Türklerin balkanlarda ilerlemesi tekrar haçlı seferine sebep oldu.buna Karamanoğullarıda katıldı.seferin sebeplerinden biride Timurtaş komutasındaki Osmanlı ordusunun 1388 yılında Ploşnik te bozguna uğramasının Balkan krallıklarını umutlandırmasıdır.sultan Murad Karamaoğulları sorununu çözerek Rumeli ye geçti.vezir Çandarlı komutasındaki 30 bin kişilik kuvvet Bulgarlar üzerine yürüyerek etkisiz hale getirdi.türk ordusu Kosava ovasında haçlılarla karşılaştı.osmanlı ordusu ilk kez bu savaşta top kullanmıştır. Haçlılar çember içine alınarak imha edildi.sultan Murad bu savaş sırasında bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.(10 Ağustos 1389) I. Murat ın Diğer Faaliyetleri a) Devşirme sistemi uygulanarak Yeniçeri ocağı kuruldu. b) Tımar sistemi uygulanmaya başladı. c) Topçu ocağı oluşturuldu. d) Rumeli beyler beyliği oluşturuldu ve yönetimine Lala Şahin Paşa getirildi. e) Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşalar ilk mali düzenlemeyi yaptılar. f) Sultan unvanını ilk kez kullanmıştır. g) Kazaskerlik makamını oluşturmuştur. Yıldırım Beyazıt Dönemi ( ) Sultan Murad ın savaş meydanında ölümüyle, babasının vasiyeti üzerine tahta çıkarıldı.anadolu da karışıklıklar çıkması üzerine balkan devletleri ile anlaşmalar imzalayarak Anadolu ya geçti. a) Anadolu Harekatı: Sultan Murad ın ölümünü haber alan Anadolu beylikleri harekete geçmişti. Karamanoğulları Beyşehir i işgal etmişler,saruhan, Menteşe, Aydın, Germiyan Beyliklerini kışkırtmışlardı.yıldırım Beyazıt yanında bulunan Sırp kuvvetleri ile hareket ederek Germiyan, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı Burhanettin, Menteşe ve Saruhan Beyliklerini ele geçirdi.bu bölgeyi kapsayan Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Hemen ardından Karamanoğulları üzerine Konya ya yüründü.anlaşma isteyen Karamanoğulları ile anlaşılarak yeniden batıya yöneldi. b) İstanbul Kuşatması:(1391) Karaman seferinde Yıldırım ile birlikte bulunan İmparator Yuannes in oğlu Manuel Bursa ya gelindiğinde babasının ölümünü haber alıp izinsiz İstanbul a gitti.bu durum üzerine İstanbul kuşatıldı.(1391) Macarların Türk topraklarına girdiği haber alınınca kuşatma kaldırıldı.bu Osmanlılar tarafından yapılan ilk kuşatmadır. c) Niğbolu Meydan Muharebesi (1396): Osmanlıların Rumeli ndeki faaliyetlerinin devam etmesi, akıncıların Bosna ya, Arnavutluk a ilerlemesi Haçlıları telaşa düşürüyordu.bundan en çok rahatsız olan Macarların tahriki ile Fransız, Alman, Belçika, eflak, İngiliz, Felemenk, İskoçya şövalyelerinden oluşan 120 bin kişilik büyük bir haçlı ordusu 1396 mayısında harekete geçti.bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında olan İstanbul u kurtarmaktı.yıldırım kuşatmayı kaldırarak bin kişilik Osmanlı ordusunu Niğbolu da topladı. Haçlılar Niğbolu ovasında büyük bir yenilgiye uğratıldı. Sonuçları: 1. Pek çok esir alındı.esirlerin bir kısmı fidye karşılığı daha sonra serbest bırakılmıştır. 2. Büyük ganimet elde edildi.bu ganimetle Edirne ve Bursa da pek çok cami, medrese ve imaret 5 / 29

6 inşa edilmiştir. 3. Haçlıların aldığı yerler geri alındı. 4. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı.macaristan a akınlar yapıldı. 5. Haçlı dünyası yarım yüzyıl (1444) Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. 6. İstanbul kuşatmalarına yeniden devam edildi. 7. Yıldırım a halife tarafından Sultan-ı iklim-i rum unvanı verildi. d) Bizans la Anlaşma ve Anadolu Hisarı: Yıldırım Niğbolu zaferinden sonra İsatnbul u yeniden kuşattı.kuşatma sırasında Anadolu Hisarı (Güzelce hisar) yapıldı.güçlü bir deniz kuvveti ve büyük topların olmaması fethi engelliyordu.şehir abluka altına alınarak teslim olması sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak Anadolu da Timur tehlikesinin ortaya çıkması sonucu kuşatma kaldırılarak Bizans la anlaşma yapıldı.sirkecide bir Türk mahallesi kurulmuş, kadı tayin edilmiş, yıllık haraç artırılmıştır. e) Timur Yıldırım Mücadelesi: Timur Cengiz imparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu.iran ı almış, Hindistan a sefer düzenlemişti.karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat Emiri Ahmet Celayir Timur korkusundan Yıldırım a sığınmıştı.yıldırım ın ortadan kaldırdığı beyler ise Timur a sığınmıştı. Timur Anadolu ya girerek Sivas ı yağmaladı.yıldırım İstanbul kuşatmasını kaldırarak Anadolu ya ilerledi. İki ordu Ankara yakınlarında Çubuk ovasında karşılaştı.beyleri karşı tarafta olan bir kısım tımarlı sipahiler, kara tatarlar Timur un tarafına geçince Osmanlı ordusu dağıldı. Yıldırım esir düştü.(20 temmuz 1402) f) Ankara Savaşının Sonuçları: 1. Osmanlı Devletinin 50 yıl kadar duraklamasına sebep oldu. 2. Anadolu Türk birliği dağıldı. 3. Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu. 4. Bizans imparatorluğunun ömrü yarım yüzyıl uzadı. 5. İstanbul un fethi gecikti. 6. Anadolu da ki Osmanlı toprakları Timur hakimiyetine girdi. 7. Osmanlı hazineleri ve arşivi yağmalandı. 8. Yıldırım Beyazıt ve oğulları esir edildi. 9. Fetret dönemi başladı. Not:Yedi ay kadar esir dönemi yaşayan Yıldırım 9 Mart 1403 de vefat etti. Fetret Devri ( ) Osmanlılar Ankara savaşında yenilmişlerdi.bundan yararlanan Anadolu beylikleri eski topraklarını fazlasıyla ele geçirdiler.timur, Osmanlıların yeniden toparlanmalarını engellemek için Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgalarını kışkırtmıştır.bu dönemde Osmanlının Anadolu hakimiyeti oldukça zayıflamıştır.fakat balkanlarda Eflak prensliği dışında toprak kaybı olmamıştır.bunun nedenleri: 1. Tımar sistemi nedeniyle bölgede gelirin ve refahın artması 2. Avrupa da yüzyıl savaşları nedeniyle büyük bir karışıklık yaşanması 3. Fetihlerde yumuşak bir politika izlenmesi 4. Halkın çapulculara karşı güvenliğinin sağlanması Şehzadeler Arasında Mücadeleler:Timur un Anadolu da bıraktığı ortam kardeşler arasında 11 yıl 6 / 29

7 sürecek taht mücadelelerini başlattı.bu mücadeleler Bizans entrikaları ile daha da arttı.süleyman Çelebi Edirne de, İsa Çelebi Bursa da, Mehmet Çelebi Amasya da, Musa Çelebi Balıkesir de hükümdarlık ilan ettiler. İsa Çelebi yaptığı savaşlarda yenilerek öldürüldü. Mehmet Çelebi Amasya da durumunu kuvvetlendiriyordu. Rumeli de Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi mücadelesi başladı. Musa çelebi 1410 da Süleyman Çelebiyi öldürttü.geriye kalan iki kardeşten Musa çelebi Rumeli de, Mehmet Çelebi de Anadolu da hükümdar oldu.musa Çelebi bu dönemde İstanbul u kuşatmıştır. Mehmet Çelebi Osmanlı birliğini sağlamak amacıyla mücadeleye girişti. Bizans la anlaşarak Rumenliye geçti.fakat yenildi. Ancak Musa Çelebinin komutanları Mehmet Çelebinin saflarına geçince Musa Çelebi yakalanarak öldürüldü.(1413) Çelebi Mehmet Osmanlı devletini tek bayrak altında toplamayı başardı. Çelebi Mehmet Dönemi ( ) a) Anadolu Harekatı: Çelebi Mehmet idareyi ele geçirdiğinde devlet çoğu Anadolu da olmak üzere oldukça toprak kaybetmişti. Çelebi Mehmet in mücadelesi Karamanoğulları ile oldu. Karamanoğulları Bursa da Yıldırımın kabrini bile yağmalamışlardı.bu gelişmelerden sonra Edirne de hükümdarlığını ilan eden Çelebi Mehmet Anadolu ya geçti. Aydınoğullarından İzmir alındı. Aydınoğlu Cüneyd Bey Niğbolu sancak beyliğine tayin edildi.1414 de Karaman topraklarına girildi. Akşehir, Beyşehir, Seydişehir alındı. Karamanoğulları ile anlaşma yaparak geri döndü. Candaroğullarından Samsun, İsfendiyaroğullarından Tosya, Çankırı tarafları alındı. Böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atıldı.çelebi Mehmet Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak ta adlandırılır. b) Osmanlı- Venedik Deniz savaşı: Yıldırım döneminde güçlenmeye başlayan denizcilik Akdeniz in en güçlü donanmasına sahip Venediklilerle mücadele edebilecek güçten yoksundu. Venedik donanmasına bağlı gemilerin Osmanlı ticaret gemilerine düşmanca tavır alması üzerine Çalı Bey komutasındaki 30 gemiden oluşan Osmanlı donanması Akdeniz e açıldı.osmanlı donanması yenildi, Çalı Bey şehit oldu.venedik kaptanınındı yaralanması üzerine Osmanlı donanması takip edilmedi. c) Şeyh Bedrettin İsyanı: Şeyh Bedrettin Edirne yakınlarında Simav da doğdu.bursa, Konya, Kahire gibi devrin en önemli ilim merkezlerinde okudu.ünü tüm İslam ülkelerinde yayıldı.kazaskerlik görevine kadar yükseldi.yandaşları Yahudi dönmesi Torlak Kemal (Manisa da ayaklandı), Börklüce Mustafa (İzmir de ayaklandı) yardımı ile hükümdarlık iddiasında bulundu. Çelebi Mehmet Şeyh Bedrettin i Rumeli de yakalattı.devrin bilginlerinin kararı ile Serez de idam ettirdi.(1420) Bu isyan fetret devrinde halkın düştüğü bunalımdan istifade edilerek çıkarılmıştır.şeyh Bedrettin komünizm benzeri bir sistem savunuyordu.her türlü mülkiyetin kaldırılması ve ortak mülkiyet istiyordu.cennet ve cehennemi ret etmiştir.osmanlıdaki ilk dini ve sosyal içerikli isyandır.anadolu Selçuklu dönemindeki Baba İshak ayaklanmasına benzer. II. Murad Dönemi ( ) a) II.Murad ve Mustafa Çelebi Mücadelesi:(Düzmece Mustafa Olayı) II. Murad tahta çıkar çıkmaz saltanat mücadelesi ile karşılaştı.timur tarafından Semerkant a götürülen amcası Mustafa Çelebi, Timur un ölümüyle serbest kalmış ve Anadolu ya dönmüştü.bizans tarafından para karşılığı esir tutuluyordu.ancak II. Murat tahta çıktığı günlerde serbest bırakıldı. Karamanoğullarından yardım alan Mustafa Çelebi Bizans ın da desteğini 7 / 29

8 alarak Rumeli ne geçti. Gelibolu kalesini kuşattı.rumeli ndeki beyler Mustafa Çelebi nin saflarına geçti.üzerine gönderilen vezir-i azam Beyazıt Paşa yı yenerek Edirne ye girdi ve hükümdarlığını ilan etti. Rumeli yi ele geçirdikten sonra Anadolu ya yöneldi.ii. Murad İzmir de şap madeni işleten Cenevizlilerle anlaştı.mustafa Çelebi telaşlanarak Bursa ya geldi. II. Murad ın komutanlarından Mihailoğlu vasıtası ile Rumeli beyleri ile gizlice temas kuruldu.mustafa Çelebinin şehzade olmayıp düzmece olduğuna inandırıldılar.buna inanan Rumeli beyleri ve Cüneyd beyin II. Murad tarafına geçmesi ile telaşa düşen Mustafa Çelebi Rumeli'ye kaçtıysa da yakalanarak öldürüldü. Sultan Murad 2 yıl süren bu isyanı bastırdıktan sonra Edirne ye giderek tahta oturdu. b) İstanbul Kuşatması: Mustafa Çelebiye yardım eden Bizans ı cezalandırmak amacıyla 1422 yılında 30 bin kişilik bir kuvvetle İstanbul kuşatıldı.büyük toplar olmadığı için şehre zarar verilemiyordu ancak tekerlekli kuleler vasıtasıyla ciddi bir tehdit haline gelinmişti.ilk kez kuşatmada donanma kullanılmıştır.bu sırada Bizans ın desteklediği II. Murad ın küçük kardeşi şehzade Mustafa nın isyan etmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. c) Şehzade Mustafa İsyanı: Sultanın 13 yaşında olan Hamiteli sancak beyi olan kardeşi şehzade Mustafa korkarak Karamanoğullarına sığınmıştı.anadolu beylikleri de yardım etmişlerdi. İstanbul kuşatması sırasında Bizans şehzadeyi yanına çağırarak destek verdi.bursa yı kuşattı. İznik i ele geçirdi.kuşatmayı kaldıran II. Murad Gelibolu yoluyla Anadolu ya geçti. İznik e gelerek kardeşini yakalatarak boğdurttu. d) Anadolu Beylikleri ile Mücadele: Anadolu beylileri II. Murad ın ilk yıllarındaki saltanat mücadelelerinden yararlanmaya çalışmışlardı. En önemlileri Karaman, Germiyan, Menteşe ve Candaroğullarıdır.II. Murad şehzade Mustafa olayını hallettikten sonra belikler üzerine yürüdü.candaroğulları ikiye ayrılmıştı.birbirleri üzerinde hakimiyet kuramayınca Osmanlı egemenliğini tanıdılar. II. Murad Menteşeoğulları üzerine yürüyerek 1425 yılında Muğla yı alarak beyliğin hakimiyetine son verdi.1426 da Aydın oğullarını yeniden kurmak isteyen Cüneyd beyin üzerine gidiler Salihli de yakalanarak idam edildi. Sıra Karamanoğullarına gelmişti.1437 yılında sefere çıkılarak Konya içlerine kadar ilerlendi.ibrahim Bey kaçarak dağlık bölgeye sığındı ve barış istedi.rumeli de durum karışık olduğundan teklif kabul edildi.bu barışa göre: 1) Karamanoğlu İbrahim Bey toraklarına dönecek. 2) İşgal ettiği Hamideli toprakları Osmanlılara katılacak Fakat İbrahim Bey sözünde durmayarak Macarlar ve Bizans ile anlaşarak Osmanlıları arkadan vurmuştur.beylik ortadan kalkana kadar mücadele devam etmiştir. e) Rumeli de ki Durum: Bu dönemde Makedonya, Selanik,Teselya alınmış, Arnavutluk Osmanlı himayesine girmişti. Balkanların en güçlü devleti olan Macarlar Türk ilerleyişinden rahatsızlık duyuyordu.sultan Murad ın ilk yıllarındaki kargaşadan yararlanarak Sırbistan üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar.sultan murad 1426 yılında Eflak a girdi. Macar ve Eflak kuvvetleri mağlup oldu.1427 yılında Sırp kralı Lazar Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı.sırp kralı Lazar ın ölümüyle başa geçen kralı Osmanlılar kabul etmedi. Osmanlı Macar mücadelesi 8 / 29

9 hızlandı.türkler Sırbistan a girdi. Macarlar ise Belgrat ı işgal etti.burada Macarların bozguna uğraması üzerine Sırp kralı Bırankoviç Türk hakimiyetini kabul etti.eflak prensside Türk üstünlüğünü tanıdı.1428 de barış yapılmasına rağmen Macarlar iddialarından vazgeçmedi. Macarlar yeni müttefikler aramalarına rağmen Türk kuvvetleri Macaristan içlerine kadar girdi.fakat Belgrat alınamadı. Bu durum Macarları cesaretlendirdi. Osmanlı aleyhine Bizans ve Avrupa da ittifak çalışmaları hızlandı.eflak beyi tarafından Osmanlı kuvvetleri pusuya düşürülerek 20 bin asker şehit edildi.bağlı beyler cesaret bularak ayrıldılar.osmanlının cezalandırma seferleri de başarısızlıkla sonuçlandı.türkler aleyhine Karamanoğullarınında bulunduğu büyük bir ittifak kuruldu. İttifakta Sırp, Erdel, Eflak, Macar kuvvetleri bulunuyordu. Niş yakınlarında büyük kayıplar veren Osmanlı kuvvetleri geri çekilmeye başladı. Haçlı birlikleri Filibe ye kadar ilerledi.ancak soğukların artması ile Daha fazla ilerleyemeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Segedin Antlaşması (1444) Balkanlarda ardı ardına gelen yenilgiler Osmanlı devletini zor duruma soktu.anlaşmadan başka yol yoktu.sultan Murad girişimlerde bulunarak 12 Haziran 1444 de Segedin barışının yapılmasını sağladı. Maddeleri: 1. Sırp krallığı yeniden kurulacak, sırplardan Türklerin aldığı topraklar geri verilecekti.buna karşılık Sırplar Türklere vergi verecekti. 2. Eflak, Türklere vergi vermeye devam edecek, fakat Macaristan himayesinde olacaktı. 3. Her iki taraf Tuna yı geçemeyecekti. 4. Anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. Önemi ve Sonuçları: 1. Osmanlılar Balkanlarda rahatlama sağlayarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardır. 2. Macarlarla tampon bölge oluşturularak onların direk zararından kurdurulmuştur. 3. İlk defa sınır kavramı ortaya çıkmış ve tuna nehri belirleyici olmuştur. 4. Sultan II. Murad bu ortamdan yararlanarak hükümdarlığı 12 yaşındaki II. Mehmet e bırakmıştır. 5. Bu durum Avrupa da yeni bir Haçlı seferinin toplanmasına neden oldu. f) Varna Savaşı (1444) Segedin antlaşması sonucu tahtın II. Mehmet e bırakılması Osmanlı devletinin içinde ve Avrupa da olmak üzere iki önemli sonuç doğurdu. I. Osmanlı Yönetiminde Etkisi:Küçük yaştaki bir şehzadenin tahta çıkması Osmanlı devleti içinde karışıklıklara sebep oldu.çandarlı Halil Paşa ile öbür vezirler Şehabettin Paşa, II. Mehmet in lalaları Zağnos Paşa, İbrahim paşa arasında nüfuz mücadelesi başladı.bu mücadele Çandarlı sülalesinin yönetimden Fatih tarafından uzaklaştırılmasına kadar devam etmiştir. II. Avrupa da Etkisi:Çocuk yaşta bir padişahın tahta çıkması Avrupa da yeni bir ümit doğurdu.segedin anlaşmasının kabul edilemeyeceği ilan edildi.yeni bir haçlı seferi hazırlığına girişildi. Bu haçlı ordusuna Macar, Polonya, Eflak, Hırvat, Bohemya, Almanya ve Venedik katıldı.haçlı ordusu Tuna yı geçerek Varna önlerine geldi.çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamlarının ısrarı ile II. Mehmet babası II. Murad ı tahta davet etti. II. Murad Edirne ye gelerek ordunun başına geçti.varna da iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu turan savaş taktiğini 9 / 29

10 uygulayarak haçlıları büyük bir bozguna uğrattı.haçlı ordusunun başında bulunan Kral Ladislas öldürüldü.(10 Kasım 1444) Sonuçları: 1. Osmanlıların daha önceki yenilgilerinin izleri ortadan kalktı. 2. Hıristiyan haçlı dünyasının İstanbul u kurtarma girişimlerinin sonuncusu olmuştur. 3. Türkleri balkanlardan atma girişimi bir kez daha sonuçsuz kaldı. 4. Osmanlıların balkanlarda ki yerleşimi hızlandı. 5. II. Murad bir müddet tahtı oğluna bırakarak çekildiyse de devlet adamlarının ısrarlı davetleriyle tekrar tahta çıktı. g) II. Kosova Savaşı (1448) Macar kralı Jan Hunyad; Macar, Eflak, Polonya ve Almanlardan oluşan ordusu ile Sırbistan ı işgal ederek Osmanlı topraklarına girdi ve Kosova ya geldi.üç gün süren savaşın sonunda turan savaş taktiği kullanılarak Jan Hünyadi ve ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı.(19 Ekim 1448) Sonuçları: 1. Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi. 2. Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremedi. 3. Avrupa da bundan sonra taarruz sırası Türklere geldi. 4. Balkanlar, Türklerin Ortaasya ve Anadolu dan sonra üçüncü yurdu oldu. 5. Türklerin son savunma, haçlıların son saldırı savaşı olmuştur. Not:İkinci Kosova savaşı Hendek, Miryekefelon, Sakarya savaşları gibi savunmadan taarruza geçilen savaşlara benzerdir. YÜKSELME DÖNEMİ ( ) GİRİŞ:Osmanlı devletine Avrupalılar kendi tarihlerindeki isimlendirmeye uygun olarak Osmanlı imparatorluğu (Ottoman empire) adını verirler. Osmanlı devleti çeşitli din ve soylara sahip milletleri barındırmakla birlikte hukuki ve sosyal yapısı bakımından hiçbir imparatorluğa benzemez. Esasen devletin resmi adı da Devlet-i Âliyye-i Osmanniye (Ulu Osmanlı Devleti) dir Osmanlı devleti bir uç beyliğinden kısa sürede genişleyerek bir cihan devleti (süper devlet) haline gelmiştir.bu devlet çok çetin mücadeleler vererek büyümüştür. Ancak, en zayıf zamanında bile insani değerleri adaletle korumuştur. Osmanlı tarihini ister hikaye ister destan diye okuyalım sonuç değişmeyecek bu tarihte kusurlar görülecek, ancak Türk ve İslam tarihinin en yüksek eseri olduğu anlaşılacaktır. Bu bölümde hasımlarının bile Dağılırken de muhteşemdi dediği Osmanlı devletinin yükselme dönemini işleyeceğiz. Yükselme Dönemi Hükümdarları: Ø Fatih Sultan Mehmet ( ) Ø II. Beyazıt ( ) Ø Yavuz Sultan Selim ( ) Ø Kanuni Sultan Süleyman ( ) 10 / 29

11 Ø II. Selim ( ) Ø III. Murad (Sokullu nun ölümüne kadar) ( ) Osmanlı devletinde İstanbul un fethinden 1579 da Sokullu nun ölümüne kadar olan döneme yükselme dönemi denilir. Bu dönemde devlet bütün kurumlarını tamamlamış ve yaptığı genişleme ile bölge devleti olmaktan çıkarak dünya devleti haline gelmiştir. Dönemin en büyük ve en güçlü devletidir. Osmanlı padişahlarına ortaasya geleneğine uygun olarak han veya sultan unvanı verilmiştir. Halifelik haklarının Osmanlı lara geçmesinden sonra halife unvanını da kullanmışlardır. NOT:Kanuni Sultan Süleyman ın son iki yılında vezir-i azam olan Sokullu Mehmet Paşa, II. Selim ve III.Murad döneminde bütün devlet işlerinde söz sahibi olup bu iki padişahı devlet işlerinden uzak tuttuğu için yılları arasındaki döneme Sokullu dönemi de denilir. II. Mehmet (Fatih) Dönemi ( ) Fatih 1451 yılında babası II. Murad ın ölümü üzerine üçüncü defa ve kesin olarak tahta çıktı.manisa da vali olarak bulunuyordu.dünya tarihinin en büyük hükümdarlarından olan Fatih çok genç yaşta tahta çıkmıştı.son derece iyi yetişmiş ve deha sahibi idi.tahta geçer geçmez bu değişiklikten yararlanmak isteyen Karaman beyi İbrahim Bey Osmanlı topraklarına saldırdı.fatih hemen Anadolu ya geçti.osmanlı ordusu Akşehir e geldiği zaman Karamanoğlu gönderdiği elçiler vasıtası ile Osmanlıdan af diledi.fatih İstanbul un fethi ile uğraşmak istediğinden bunu kabul etti. Fatih tahta çıktığında Balkanlar ile Anadolu arasında birleşik hayatı engelleyen en önemli unsur Bizans tı. Bin yıllık devlet olan Bizans küçüle küçüle sadece İstanbul a hükmeden bir devlet haine gelmişti. O günlerde İstanbul sadece Edirne kapı- Haliç arasında yer alıyordu. Bugün ki Galata nın bulunduğu yerde ise küçük bir Ceneviz kolonisi yer alıyordu. Bu duruma rağmen Bizans boğazları kontrol ediyor, Avrupa ile ilişkiler kuruyor, Haliç i kapatıyor, beylikleri kışkırtıyor, çeşitli entrikalar çeviriyordu. Fatih amacını gerçekleştirmek için Macarlara, Sırplara, Bizans a gayet yumuşak davranıyordu. Amacı haçlıların birleşmesini önlemek, zaman kazanmaktı. İstanbul un Fethi (29 Mayıs 1453) FETHİN SEBEPLERİ Fethin sebeplerini dini, siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. A-Dini Sebepler: Hz. Muhammet bir hadisinde bir hadisinde İstanbul un mutlaka feth olunacağını belirtmekte, onu feth eden ordu ve komutanları övmektedir.bu sözleri Emeviler, Abbasileri etkilediği gibi Osmanlıları da harekete geçirmiştir. B-Siyasi Nedenler: 1. Asya ve Avrupa ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması 2. Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans ın tahrik etmesi 3. Anadolu beyliklerini Osmanlı ya karşı kışkırtması 4. Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi 5. İstanbul un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek 11 / 29

12 6. Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak 7. İstanbul un coğrafi ve jeopolitik konumu 8. Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi 9. İstanbul un önemli bir merkez olması C-Ekonomik Nedenler: Osmanlı devletinin coğrafi, iktisadi ve askeri durumunun gelişmesi için İstanbul un alınması gerekli idi.boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticareti ele geçirilebilirdi. FETİHTEN ÖNCEKİ İSTANBUL KUŞATMALARI İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatılmıştı.ancak çok güçlü surlara sahip olması sebebiyle fethedilememişti.kuşatan devletler sırasıyla şunlardır: 1) Makedonya kralı Filip:M.Ö. 340 yıllarında bilinen ilk İstanbul kuşatmasıdır. 2) Roma imparatoru Septinus Severis: M.Ö ) İranlılar: M.S.616 4) İran- Avar ittifakı: M.S ) Emeviler: Müslümanlar ilk kez bu dönemde kuşattılar. 6) Abbasiler:Müslümanlar tekrar İstanbul u kuşattılar, Bizans haraca bağlandı.9. yy. kadar Abbasiler defalarca Bizans ı kuşattı. 7) Ruslar:864 yılında İstanbul u kuşattılarsa da yenik olarak geri çekildiler 8) Macarlar:959 da kuşattılar fakat yenildiler. 9) Latinler:1204 yılında IV. Haçlı seferini İstanbul a yaparak Bizans a son verdiler yılına kadar Latin krallığı eliyle İstanbul u yönettiler. 10) Rumlar:1261 yılında İznik Rum imparatoru VI. Mihael Paledogis tarafından İstanbul Latinlerden alındı. 11) Venedik:1302 yılında Venedikliler tarafından kuşatılmış fakat alınamamıştır. 12) Ceneviz:1348 yılında Galata da yaşayan Cenevizliler İstanbul a saldırmış fakat başarılı olamamıştır. 13) Osmanlı:İlk kuşatma Yıldırım Beyazıt tarafından 1391 de yapıldı.kuşatma dört kez tekrarlandı ve Anadolu hisarı yapıldı.bunu Çelebi Mehmet ve II. Murad tekrarladı fakat çeşitli nedenlerle başarılı olunamadı. İstanbul un Fatih Dönemine Kadar Alınamamasının Sebepleri: 1. Bizans ın Avrupa devletleri tarafından roma imparatorluğunun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi 2. Savunmaya elverişli konumu ve sağlam surlara sahip olması 3. Karadan ve denizden kolayca yardım alabilmesi 4. Bizans ın İstanbul savunması konusunda çok deneyimli olması 5. Devrin teknolojilerinin yetersiz olması Fatih Döneminde Fethi Kolaylaştıran Etkenler: 1. Bizans ın eski gücünü kaybetmesi, ordu ve donanmanın zayıflaması 2. Din, mezhep ve parti çatışmalarının olması 3. Osmanlı ordusunda surları yıkabilecek yopların olması 4. Fetih için yapılan hazırlıkların tam olması Fetih için yapılan hazırlıklar: 1. Karamanoğulları ile barış yapılması 12 / 29

13 2. İstanbul boğazının en dar yerine Rumeli hisarının (Boğazkesen) yapılması 3. Edirne de şahi adıyla surları yıkabilecek büyük topların yapılması gemilik bir donanmanın yapılması 5. Turhan Bey in Mora ya gönderilerek İstanbul a yardımın engellenmesi 6. Macarlarla üç yıllık anlaşma yapılması 7. Eflak ve Sırbistan ile barış anlaşmasının yenilenmesi Bizans ın Hazırlıkları: 1. Haçlı dünyasından yardım istendi.bunun karşılığında Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi teklif edildi. Ancak Bizans halkı buna karşıydı. Buna rağmen Papa ve Venedik ten bir miktar asker geldi.sakızlı Cenevizlilerden iki kalyon ve bir miktar asker geldi.mora dan, adalardan ve İspanya dan bir miktar asker geldi. 2. Surlar kuvvetlendirildi 3. Rum ateşi her yere yerleştirildi. 4. İstanbul da bol bol yiyecek depolandı. 5. Haliç zincir çekilerek kapatıldı. İstanbul un kuşatılması ve Fethi (6 Nisan- 29 Mayıs 1453) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra imparator Konstantin Dragezes e elçi gönderilerek şehrin teslim edilmesi istendi.fakat teklif ret edilince 6 Nisan 1453 te kuşatma başladı.ordunun mevcudu 75 bin kadardı. Büyük toplarla surlar dövülüyordu. Bizans aldığı yardımlar sayesinde başarılı bir savunma veriyordu. Fatih Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı Tophaneden Kasımpaşa limanına, Haliç e indirdi. Bizans ve Latin donanması topa tutuldu. Gittikçe gücünü kaybeden İstanbul 29 Mayıs 1453 te yapılan son saldırı ile alındı.kuşatma 53 gün sürmüştür.şehir fethedilince halka din ve mezhep özgürlüğü tanınmıştır. Ortodoks kilisesinin başına Katolik-Ortodoks birleşmesine karşı çıkan birisi getirildi. Amaç Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemekti. FETHİN SONUÇLARI Fethin sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından iki kısımda inceleyebiliriz. Türk Tarihi Açısından Sonuçlar 1. Osmanlı devletinin iki kıta arasındaki bütünlüğü sağlanmıştır. 2. Boğazların savunması kolaylaşmıştır. 3. Osmanlı tabi başkentine kavuşmuştur.başkent Edirne den İstanbul a taşındı. 4. Osmanlılar ve padişahların İslam dünyasındaki itibarı artmıştır. 5. Osmanlıların yükselme dönemi başlamıştır. 6. Ticaret yollarının denetimi Türklerin eline geçmiştir. Dünya Tarihi açısından Sonuçları 1. Türkler artık dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. 2. Tarihi Bizans imparatorluğu sona erdi 3. Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı. 4. İstanbul dan giden bilim ve sanat adamları İtalya ya giderek Rönesans ın başlamasını sağladılar. 5. İpek yolu denetim altına alındığı için coğrafi keşiflere zemin hazırlandı. 6. Tüm Ortodokslar himaye altına alınarak Avrupa nın dini birliği önlendi. 13 / 29

14 7. Avrupa devletleri İstanbul da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladılar. 8. Büyük toplarla kalelerin yıkılabileceği görülmüş, dolayısıyla derebeylikler yıkılmış mutlak krallıklar kurulmaya başlamıştır. Fethe Tepkiler Bizans ın ortadan kalkması Avrupa da büyük tepkiye sebep oldu.ancak Avrupa kendi arasında mücadele halindeydi. Ayrıca Varna ve Kosova savaşlarının etkisi hala korunuyordu.bu sebeplerle Papanın haçlı seferi çağrısı cevap bulmadı.papalık yıllık yas ilan etti. En fazla tepki Venedik ten gelmişti. Bunun sebebi çıkarlarının zedelenmesidir.fatih tepkileri önlemek için aşağıdaki önlemleri aldı: 1. Venediklilere ticaret serbestliği tanınmış.osmanlı topraklarında serbest ticaret yapmaları kaydıyla 200 bin altın vergi alınmıştır. 2. Ortodoks kilisesinin hakları aynen tanınmış, patrikhaneye yetkiler verilmiştir. 3. Galata daki Cenevizlilere ve Galata halkına güvence verilmiştir. Fatih in Batı Siyaseti İstanbul un fethinden sonra 1. Avrupa da doğan tepkileri önlemek 2. Batıdaki hakimiyeti pekiştirmek 3. Sınırları genişletmek 4. İslam ı yaymak 5. Hıristiyan birliğini bozmak 6. Balkan uluslarını tam olarak yönetim altına almak 7. Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak Amaçlarıyla batıya yönelik seferler yapılmıştır. a. Sırbistan Seferi (1454): Sırbistan II.Murad devrinde alınmış ancak Edirne-Segedin antlaşmasıyla (14449 elimizden çıkmıştı.fatih daha önce Türk egemenliğinde olan yerleri istedi. Sırplar bunu kabul etmeyince üç büyük seferden sonra başkentleri Semendire Mahmut Paşa tarafından alınarak Sırp krallığına son verildi.belgrat dışındaki bütün Sırp toprakları Osmanlıya bağlandı.(1459) b. Mora sefer (1460): İstanbul un fethinden sonra Mora da bulunan iki büyük Rum despotluğu vergiye bağlanmıştı. Bu despotluklar arasında devamlı mücadele oluyordu. Mora İtalya seferleri için bir üst konumundaydı. Bu mücadelelerden de yararlanılarak Atina ve Mora alındı. c. Eflak seferi (1476): Macarlarla anlaşan eflak beyi vermesi gereken vergiyi vermemeye başladı.gönderilen elçiyi öldürttü ve bir Türk birliğini kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Eflak seferine çıkan Fatih Eflak beyi Vlad ı yendi ve Eflak ı Osmanlı devletine bağladı. d. Boğdan Seferi (1476) Boğdan beyliği de Osmanlı egemenliğini tanımıştı. Osmanlı-Venedik savaşını fırsat bilerek bağımsız olmaya çalışan Boğdan hakimiyet altına alındı. e. Bosna ve Hersek Seferi (! ) Macarlarla anlaşan Bosna kralı vergisini vermemeye başladı.fatih Venedik savaşı sırasında Bosna seferine çıkarak bölgeyi aldı. kral öldürüldü. Hersekte 1465 yılında alındı. Hıristiyanlığın Bogomil mezhebine mensup bölge halkı zaman içinde kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul etmiştir. f. Arnavutluk un Ele Geçirilmesi (1479): II. Murad döneminde alınmıştı.fakat Osmanlı sarayında yetişen, sancak beyliği rütbesine kadar 14 / 29

15 yükselen Arnavut asıllı İskender bey kaçarak Arnavutluk'ta bir isyan çıkardı. Macarlar ve Venediklilerle anlaştı. Fatih tarafından 3 sefer düzenlendi.i. seferde (1465) İlbasan kalesi yapıldı ve Balaban Paşa fetihle görevlendirildi. Balaban Paşa nın öldürülmesi üzerine II. Sefer yapıldı (1467) bazı garnizonlar ele geçirildi. İskender beyin ölümüyle yerine oğlu Jean geçmişti. Arnavutlukta çıkan kargaşadan yararlanılarak III. Sefere çıkıldı.(1479) Kroya ve İşkodra ele geçirildi.arnavutluk hakimiyet altına alındı. (1479) g. Osmanlı Venedik savaşı ( ) İki ülke arasında ilişkiler ilk olarak Çelebi Mehmet döneminde başlamıştı.fakat asıl ilişki İstanbul un fethinden sonra başladı.bu fetih Venedik in doğu ticaretine darbe vurmuştu de başlayan savaş 16 yıl sürdü. Venedik denizde Osmanlı karada güçlüydü. Venedikliler, Arnavutları, Eflak, Boğdan beylerini, Uzun Hasan ve Karamanoğullarını kışkırttılar.venedik savaşının son yılları daha çok Arnavutlukta geçti. Fatih in Arnavutluk seferinden sonra barış istemek zorunda kaldılar. Bu barışa göre: 1. Venedikliler bu savaşta Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler. 2. Arnavutluk tan alınan Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılarda kaldı. 3. Osmanlılar Dalmaçya, Arnavutluk kıyıları, Mora da Venedik ten aldıkları yerleri geri verdiler. 4. Venedik her yıl Osmanlı devletine 10 bin Venedik altını savaş tazminatı vermeyi kabul etti. Ayrıca Venedik e şu imtiyazlar verilmiştir: 1. Venedikliler İstanbul da devamlı elçi bulundurabilecekti. (Venedik elçilerine balyos denir.) 2. Balyoslar Osmanlı topraklarına yerleşen Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktı. 3. Venedik bayrağı çeken herhangi bir gemi Venedik gemisi sayılacak ve saldırılmayacaktı. 4. Osmanlı saldırısına uğramadan önce herhangi bir devlet Venedik bayrağı çekerse Venedik in bağlaşığı sayılacak ve saldırılmayacaktı. Bunlar yabancı bir devlete verilen ilk imtiyazlardır.osmanlı devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venedik tir. h. İtalya seferi (1480): Fatih Anadolu da iken Papalık Osmanlıya karşı Avrupa yı kışkırtıyordu.rodos kuşatıldıysa da başarılı olunamadı. Gedik Ahmet Paşa tarafından Otranto kalesi alındı. Roma nın fethi için üst elde edildi.kafelonya, zanta ve Ayamavra adaları ele geçirildi. Fakat Fatih in ölümüyle Otranto kalesi ve bu adalar kaybedildi. i. Osmanlı Macar İlişkileri: Macarlar Bu dönemde de Osmanlının aleyhinde bulunmuşlardır. Venedik ile ittifak kurmuşlardı. Üzerlerine sefer yapılmasa da sınır çatışmaları sürmüştür. Fatih in Karadeniz Siyaseti Karadeniz seferlerinin amaçları: 1. Karadeniz de Venedik ve Ceneviz üstünlüğüne son vermek, bu devletlerin İslam dünyası aleyhine yaptığı esir ticaretini engellemek. 2. İstanbul a gelen kürk, buğday, deri ve tuz sevkıyatında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek 3. Karadeniz i bir Türk gölü haline getirmek. 4. Kırım ı Osmanlı nüfuzuna almak ve bölge Türkleri ile ilişki kurmak. Bu amaçlarla: a. Amasra nın Alınması (1459): Amasra Cenevizlilere ait bir ticaret kolonisiydi. Fatih İstanbul un fethinden sonra şehirde yaşayan Cenevizlileri çıkardı.amasya karadan ve denizden kuşatılarak alındı. 15 / 29

16 b. Candaroğlu Beyliğinin Alınması (1460): Amasra nın fethi sırasında Candaroğlu İsmail hediyeler sunarak Sinop u kurtarmak istemişti.bir yıl sonra şehir alınmıştır. c. Trabzon un Alınması (1461): IV. Haçlı seferinden sonra kurulan devlet Kommen sülalesinden gelen David Kommen tarafından yönetiliyordu.uzun Hasan a güvenerek vergilerini ödemeyince karadan ve denizden kuşatılan Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.(26 Ekim 1461) d. Kırım ın Fethi (1475): Kırım askeri ve jeopolitik olarak önemli bir konumdaydı. Altınordu devleti sonrasında Kırım hanlığı kurulmuştu. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kefe yi ele geçirdi ve bölgedeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi. Sonuçları: 1) Osmanlı devleti doğu ticaret yollarına sahip oldu. 2) Karadeniz Türk gölü haline geldi. 3) Kırım Hanlığı Osmanlı devletine bağlandı. 4) Karadeniz deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi. 5) İpek yolunun denetimi Osmanlı devletine geçti Fatih in Anadolu Siyaseti Anadolu siyasetinin amaçlar: 1. Rumeli de daha rahat fetihler yapmak için Anadolu nun egemenlik altına alınması zorunluluğu 2. Doğuyu güvence altına almak 3. Anadolu da ticareti ve ticaret yollarını canlandırmak. Bu amaçla. a. Amasra nın Alınması (1459) b. Sinop un Alınması (1460) c. Trabzon un Alınması (1461) d. Karaman ın Osmanlılara Bağlanması (1466): Karamanoğlu İbrahim beyin 1464 te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Oğulları arasındaki çekişme bazı devletlerin olaya karışmasına sebep oldu. Uzun Hasan ın yardımıyla İshak Bey Karaman beyi oldu. Kardeşi Pir Ahmet Bey Fatih e başvurarak yardımlarıyla karaman tahtına çıktı. Ancak Venedik seferi sırasında Venedik le ittifak kurdu. Bu durum üzerine Konya ve Karaman alınarak Osmanlıya bağlandı. Konya halkının bir kısmı İstanbul a gönderildi. Pir Ahmet Bey Uzun Hasan a sığındı. Bu durum Osmanlı-Akkoyunlu savaşının sebeplerinden birisidir. e. Otlukbeli savaşı (1473) Doğu Anadolu da güçlü bir devlet kuran Akkoyunlular Fırat tan Maveraünnehir e kadar yayılmışlardı.timur devleti ve Karakoyunlular ı yenmişti. Uzun Hasan Anadolu yu ele geçirmek istiyordu. Anadolu ya büyük bir askeri güç göndersiyse de bozguna uğratıldı. Buna rağmen Venediklilere güvenerek Trabzon ve Kayserinin kendisine verilmesini istedi. Devrin en güçlü ordusuna sahip Osmanlı devleti birkaç saat içinde süvarilerden kurulmuş Akkoyunlu ordusunu perişan etti. Uzun Hasan zorlukla kaçtı. Zayıflayan devlete Şah İsmail son verdi. Fatih in Güney Siyaseti Kuruluş devrindeki dostluk içinde olan Memluk-Osmanlı ilişkileri Fatih döneminde bozulmaya başladı.ilişkilerin bozulma sebepleri: 1. Osmanlıların Memluk hakimiyetindeki Dulkadiroğulları iç işlerine karışması. 2. Hicaz su yollarının tamir sorunu 16 / 29

17 Bu sorunlara rağmen sıcak savaş yaşanmamıştır. Fatih halife Memluk egemenliğinde olduğundan İslam dünyasında kazandığı itibarı korumak istemiştir. Fatih in Ege Siyaseti İstanbul un fethi ile ticaret yolları Osmanlı egemenliğine girmeye başlamıştı. Ancak hala Venedik ve Cenevizliler denizlerde önemli bir güçtü. Adalar vasıtasıyla korsanlık yapıyorlardı. Fatih in siyaseti Anadolu ya yakın adaları ele geçirmek, güçlü bir donanma yaptırmaya çalışmak olmuştur.alınan adalar: 1. İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semadirek ve Limni nin alınması (1456),Cenevizlilerden alınmıştır. 2. Midilli nin alınması. (1462) Venediklilerden alınmıştır. 3. Eğriboz un alınması. (1470) Venediklilerden alınmıştır. 4. Rodos Seferi. (1480) Sen-jan şövalyelerinin elindeydi.hem karadan hem denizden kuşatılmasına rağmen alınamadı. Not:Fatih Türk tarihinde çağ açan tek hükümdardır.osmanlı da yükselme dönemini başlatmıştır. İlim ve teknolojiye çok önem verirdi. İstanbul kuşatması sırasında tarihte ilk kez kullanılan havan toplarının projesini kendisi çizmişti.sahn-ı Seman medresesini kurarak İstanbul Üniversitesinin temellerini attı Kanunname-i Ali Osman adıyla ilk kez örfi kanunları yazılı hale getirdi.arapça, Farsça, Grekçe, Latince ve İtalyanca bilirdi.fatih in ölümü Roma nın fethinden korkan Avrupa da sevinçle karşılandı.son seferini nereye yapacağı bilinmiyordu. Sefer sırasında öldü.zehirlediğinden şüpheline nen Yahudi asıllı doktor askerler tarafından parçalandı. II. Beyazıt Devri ( ) Fatih çıktığı bir sefer sırasında hastalanarak ölünce tahta çıkması için Amasya valisi olan Beyazıt ve Karaman valisi olan Cem Sultana haber gönderildi. Devşirme kökenli devlet adamları Beyazıt ı, Türk kökenliler ise Cem Sultanı tutuyordu. Cem Sultana giden haberci yolda öldürülünce Beyazıt gelerek tahta çıktı.bu olay Osmanlı tarihinde 15 yıl sürecek bir sorunun doğmasına sebep oldu. Cem Sultan II. Beyazıt ın hükümdarlığını tanımayarak Bursa ya geldi. Hakimiyet alameti olarak adına hutbe okutarak para bastırdı. Devletin paylaşılmasını Anadolu nun kendisine verilmesini istedi. Başlayan savaşta yenilerek çekilmek zorunda kaldı. Konya ya gelerek Karamanoğullarının desteğini aldı. Daha sonra sırasıyla Şam a ve Mısır a gitti. Memluklar Cem Sultanı desteklediler. Aldığı yadımlarlarla Anadolu ya giren Cem Sultan Akşehir de yapılan savaşı kaybetti. Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı. (1492) Böylece Cem Sultan sorunu iç sorunken Avrupa sorunu haline geldi. Önce Fransa ya daha sonra Vatikan a gönderildi. 25 şubat 1495 te hastalanarak öldü. Sonuçları: 1. Devşirme kökenli devlet adamları ile Türk soylu devlet adamları arasında rekabet hızlandı. 17 / 29

18 2. Memluklularla ilişkiler bozulmuş savaşlar başlamıştır. 3. Endülüs Emevilerine yardım yapılamadı. 4. Karamanoğulları yeniden sorun olmuş bu beyliğe kesin olarak son verilmiştir. (1463) 5. Fetihler duraklamıştır. Büyük ekonomik kayıplar olmuş, büyük miktarlarda haraçlar verilmiştir. 6. II. Beyazıt ın hükümdarlık süresinin hemen hemen yarısı bu mücadeleyle geçmiştir. Siyasal Olaylar II. Beyazıt dönemi önceki dönemlere nazaran sönük geçmiştir. Bunun en önemli sebepleri Cem Sultan sorunu ve II. Beyazıt ın Sakin barış taraftarı kişiliğidir. Osmanlı-Memluk İlişkileri Fatih döneminde bozulmaya başlayan ilişkiler bu dönemde savaşlar yapılmasına sebep oldu.bunun sebepleri: 1. Memlukluların Dulkadiroğullarının iç işlerine karışması 2. Memlukluların Ramazanoğullarını egemenlikleri altına almak istemesi 3. Cem Sultanı himaye etmeleri ve destek vermeleri 4. Karamanoğullarını himaye etmeleri 5. Hindistan daki Gücerat hükümdarı II.Mahmut Şah tarafından Osmanlı devletine gelen elçilik heyetini durdurmaları ve hediyelere el koymaları gibi nedenlerle iki taraf arasında 1485 te savaşlar başladı.çukurova ve Toroslar bölgesinde yapılan savaşlarda iki tarafta başarılı olamadı. Tunus hükümdarının araya girmesi ile barış yapıldı (1491). Çukurova bölgesi Mekke ve Medine evkafı olduğu için Memluklara bırakıldı. Osmanlı-Venedik Savaşları İstanbul un fethi ile Osmanlı-Venedik ilişkileri bozulmuştu. Fatih döneminde uzun savaşlardan sonra bir takım imtiyazlar verilerek haçlı birliğinden ayrılmışlardı. Ancak Osmanlı aleyhine çalışmalara devam ediyorlar, Mora halkını kışkırtıyorlardı.böylece Osmanlı Venedik savaşları yeniden başladı. Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı (1499) ardından Modon, Koron ve Navarin kaleleri ele geçirildi.yunan adaları da alınınca Venedik barış istedi.yapılan barışla aldıkları yerler Osmanlıda kalması koşulu kabul edildi. (1502) Osmanlı-Safevi İlişkileri 15. yy da Akkoyunlu egemenliğine son veren Şah İsmail in kurduğu Safeviler güçlü bir devlet haline gelmişlerdi. Türk asıllı olan bu devlet Şii inanışına sahipti. Safevi devleti Şii propagandacılar göndererek Anadolu da Şiiliği yaymaya çalışıyor, halkı isyana teşvik ediyordu. II. Beyazıt olaylara müdahale etmekte gecikiyordu. Özellikle Tekeli yöresinde isyanlar çıkmıştır. Şahkulu isyanı zorlukla bastırılabildi. Bu Şii hareketi II. Beyazıt ın gevşekliğini göstermiş ve Şehzade Selim babasına karşı mücadeleye başlamıştır. Boğdan ın Fethinin Tamamlanması ve Lehistan ile ilk Savaşlar Boğdan voyvodasının Macarlarla anlaşması üzerine 1484 te Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan ın Fethi kesinleşti. Böylece Osmanlı ve Kırım toprakları karadan birleşti. Bunun üzerine bölgeye asker gönderen Leh kuvvetleri püskürtüldü. Bu ilk Osmanlı-Leh savaşıdır. I. SELİM (YAVUZ) DEVRİ ( ) Fatih döneminde oldukça büyüyen devlet II. Beyazıt döneminde durgunluk dönemine girmişti. Yavuz döneminde hızlı genişleme tekrar başladı. Bu kısa saltanat döneminde devletin toprakları iki buçuk kat arttı. II. Beyazıt ın Tahtan İndirilmesi 18 / 29

19 II. Beyazıt ın 3 oğlu vardı. Geleneklere göre oğullarını çeşitli eyaletlere vali olarak göndermişti. Şehzade Korkut Manisa da, Şehzade Ahmet Amasya da,yavuz Selim Trabzon da idi. Şehzade Selim Trabzon da Şah İsmail in politikasını daha iyi görüyor ve babasının olaylara yaklaşımını beğenmiyordu. Bu amaçla tahta çıkmak istiyordu. Devlet adamları ise büyük oğul şehzade Ahmet taraftarı idi. Bunun üzerine Yavuz harekete geçerek Rumeli de kendisine sancak verilmesini istedi. Törelere aykırı olduğu için bu isteği ret edildi. Açıktan mücadeleye giren Yavuz Kefe de sancak beyi olan oğlu Süleyman dan yardım alarak Trakya ya geçti. Oyalamak için Köstendil sancağı kendisine verildi. Şehzade Ahmet tahta çıkarılmaya çalışıldı. Baba oğul Karıştıran ovasında karşı karşıya geldi. Yavuz yenilmesine rağmen yeniçerilerin isteğiyle babasının tahta terk etmesi sonucu hükümdar oldu. (1512) Kardeşler Arası Mücadele Yavuz un bu şekilde tahta çıkmasına kardeşleri karşı çıktılar. Bunun sebepleri: Bu durum geleneklere uygun değildi ve kendileri yaşça büyük olduğu için tahta daha yakın olduklarını düşünüyorlardı. Kardeşlerini ikna edemeyen Yavuz, devlet adamlarının ağzından sahte mektuplar yazdırarak kardeşlerini harekete geçirdi. Şehzade Korkut 1513 te yakalanarak boğduruldu. Yenişehir de savaşa girişen Ahmet yakalanarak idam edildi. Böylece taht kavgaları önlenerek istikrar sağlanmış oldu. Osmanlı-İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı (1514) Şah İsmail safevi devletini kurunca Şiiliği resmi mezhep haline getirmişti. Ajanlar vasıtasıyla Şiiliği Anadolu da yaymaya çalışıyordu. Trabzon valiliği sırasında Yavuz bu durumu görmüş ve babasının yumuşak politikasını tasvip etmediğinden mücadeleye girişmişti. Tahta çıktıktan sonra İran sorunu ile ilgilenmeye başladı. İlk olarak Anadolu da Şii nüfusunu saydırarak ileri gelenlerini ortadan kaldırttı. Devrin şeyhülislamından fetva alarak İstanbul dan yola çıktı. Dulkadiroğullarından yardım istediyse de bu teklifi geri çevrildi. Beylik Yavuz a karşı düşmanca tutum içine girdi. Yavuz un amacı ilişki kurduğu Orta Asya hanlıkları ile aradaki Safevi engelini kaldırmak ticaret yollarına tamamen hakim olmaktı. Şah İsmail Venedik ile ittifak yapmak istediyse de başarılı olamadı. Kısa süre içinde Safevi ordusu dağıtıldı. Şah İsmail güçlükle kaçabildi. Karısı, tahtı ve hazinesi ele geçirildi. Osmanlı ordusu Tebriz e girdi. Yavuz ilerlemek istediyse de ordunun huzursuzluğu yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. Seferin Sonuçları: 1. Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine girdi. 2. Kemah, Diyarbakır, Mardin alındı. 3. Şii sorunu bu dönem için çözüldü. 4. Anadolu da ki Şii propagandası sona erdi. 5. Dulkadiroğulları beyliğine son verildi. 6. İran ın hazinesi ve zenginlikleri İstanbul a getirildi. 7. İranlı önemli bilginler İstanbul a getirildi. Dulkadiroğlu Beyliğine Son Verilmesi Dulkadiroğulları beyliği İran seferinde Yavuz a yardım etmediği gibi, Osmanlı devletinin yiyecek kervanlarına saldırmış ve Memluklularla işbirliği yapmıştı. Yavuz İran seferi dönüşü Turnadağ savaşı (1515) ile beyliği ortadan kaldırdı. Savaşın sebebi İran seferine yardım etmemeleri ve Memluklarla işbirliği yapmalarıdır. 19 / 29

20 Sonuçları: 1. Maraş çevresi Osmanlılara katıldı. 2. Anadolu birliği sağlandı. 3. Osmanlılar Memlukla komşu oldu. 4. Osmanlı-Memluk ilişkilerinde gerginlik yeniden başladı. Osmanlı-Memluk İlişkileri Ve Mısır ın Fethi Fatih döneminden itibaren memluk Devleti ile ilişkiler kötüydü. II. Beyazıt döneminde savaşlar yapılmıştı. Yavuz döneminde ise Safavilerle ittifak arayışları Yavuz un Mısır seferine sebep oldu. Mısır Seferinin Sebepleri: 1. Mısır ın iç durumunun iyi olmaması 2. Halkın ve devlet adamlarının Yavuz u Çağırması 3. Portekizli korsanların Müslüman tüccarları engellemesi 4. Kutsal toprakların işgal edilmesi 5. Türk-İslam birliğini gerçekleştirmek 6. Mısır ın ekonomik açıdan önemli olması 7. Önemli kara ve deniz yollarının kontrol altına alınmak istenmesi İki ordu Halep önlerinde Mercidabık ta karşı karşıya geldi. Osmanlı topçusunun üstünlüğü sayesinde savaş kazanıldı. (1516) Suriye ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi. Memluk sultanı Kansu Gavri öldü. Ridaniye Savaşı (1517) Kansu Gavri nin ölümüyle devletin başına Tumanbay geçti. Tumanbay Osmanlı hakimiyetini kabul etmedi, Osmanlı elçilerini öldürttü, Venedik ten top ve ateşli silahlar alarak Ridaniye de güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Yavuz imkansız görünen bir işi başararak ordusuna 13 günde Sina çölünü geçirtti. Ridaniye de Memluk ordusuna güneyden saldırarak sabit topları işe yaramaz bir hale getirdi. Memluklar başarılı bir savunma verdiler. Hatta Tumanbay süvari hücumuyla Osmanlı karargahına kadar girdi. Padişah zannedilerek sadrazam Sinan Paşa öldürüldü. Ancak Osmanlı ordusunun ileri hareketiyle memluk ordusu dağıldı. Kaçan Tumanbay yakalanarak idam edildi. Mısır Seferinin Sonuçları: 1. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı hakimiyetine girdi. 2. Son halife İstanbul a gönderildi, halifelik Osmanlılara geçti. 3. Osmanlı devletinde teokratik özellik kesinleşti. 4. Suriye, Filistin ve Mısır daki zengin hazineler Osmanlılara geçti. 5. Venedikliler Kıbrıs adasını ellerinde tuttuklarından dolayı Memluklulara verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladı. 6. Baharat yolu Osmanlılara geçti.(ancak ticaret yolları değiştiği için beklenen kazanç elde edilememiştir.) 7. Mukaddes emanetler İstanbul a getirildi. 8. Memluk devleti sona erdi. 9. Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyeti güçlendi. 10. İslam birliği büyük ölçüde sağlandı. Yavuz un Ölümü ve Genel karakteri Tarihimizin en büyük hükümdarlarından olan Yavuz Sultan Selim doğuya seferler yapmıştı. Bunun sebebi tehlikenin bu dönemde doğudan gelmesiydi. En büyük emeli Türk ve İslam dünyasını birleştirmekti. 20 / 29

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) Osmanlı Hanedanı nın sultanları 1299 dan 1922 ye kadar 623 yıl kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan,

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ( )

OSMANLI DEVLETİ( ) OSMANLI DEVLETİ(1299 1922) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DEVRİ(1299 1453) A-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa nın Genel Durumu Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır ı içine

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ 17.02.2017 Tahta Geçme Yaşı: 12.8,18.11 Saltanat Süresi:1.10,30.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:49.1 Ölüm Yaşı:49.1 İstanbul u daha önce Osmanlı Devleti nde kimler kuşattı?

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey,

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey, Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( )

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( ) OSMANLI KURULUŞ DEVRİ (1299-1453) OSMANLI KURULUŞ DEVRİ (1299-1453) OSMAN BEY (1281-1324) Tahta Geçme Yaşı: 23 Saltanat Süresi:43 Ölüm Yaşı:66 ORHAN BEY (1324-1361) Saltanat Yaşı:36 Saltanat Süresi:36

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM G İ R İ Ş OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM YAKINDOĞU Yakındoğu: Önasya,Anadolu,Suriye,Filistin,İran,Mısır,Arap yarımadası ve Mezopotamya nın tamamını içine

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE ( )

BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 01 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453... 6 2. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)... 20 Konu Değerlendirme Testi... 15 5 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası.

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası. Çetin Sungur&Murat Köyden - 10. Sınıf Tarih Soru Bankası www.cepsitesi.net için d ekiler Ö n söz... vii Ünite I Beylikten Devlete (1 3 0 0-1 4 5 3 )... 1 Ünite II Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1 4 5 3-1

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789)

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) ÜNİTE 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Notlar DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) Kavimler Göçü nden

Detaylı

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı İstanbul un Fethi İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul u almaya karar verdi. İstanbul u almak istemesinin

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( )

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) Yukarıdaki görsellere bakarak Osmanlıların takip ettikleri imar politikası hakkında neler söyleyebilirsiniz? NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda: 1. XIV. yüzyıl

Detaylı

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600)

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600) TARĠH DERSĠ (10. SINIF) ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK BCAL OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları 2015 10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları MURAT KILINÇ (Tarih Öğretmeni) I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU B-OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( 1300-1453) A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

BEYL KTEN DEVLETE ( )

BEYL KTEN DEVLETE ( ) 01 BEYL KTEN DEVLETE (1300-1453) tekfur iskan fetret devri pençik devflirme hanedan mutlakiyet dirlik örf saltanat yörük veraset gayrimüslim kap kulu kanunname 9 iskan politikas n n yararlar n, Anadolu'da

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 I.Süleyman (1520-1566) Tahta Geçme Yaşı: 25.11 Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 17.02.2017 ÖNEMLİ OLAYLARI İÇ İSYANLAR Canberd Gazali, Yavuz tarafından Şam valiliğine atanmıştı.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı