Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ"

Transkript

1 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden oluşturmayı amaçlayan mücadeleler kızışmıştır. İşte bu mücadelelerin neticesinde Anadolu da Osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüzyılı aşan muhteşem bir Türk devletine tanıklık edecektir. Söğüt te temeli atılan Osmanlı Devleti, hakimiyeti altındaki ülke sınırlarını XVI. Yy içinde en geniş boyutlara ulaştırmıştır.bugün dünya haritası üzerinde yer alan: Macaristan, Slovanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Moldavya, Ukrayna, Kırım, Dağıstan ve Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt, Yemen, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan, Mısır, Etiyopya, Somali, Eritre, Libya, Tunus, Cezayir, Kıbrıs, İran ın batı kısımları, kısaca Basra dan Viyana ya, Kafkasya dan Fas a, Kırım dan Yemen e kadar olan coğrafya üzerindeki bütün devletler Osmanlı devletinin sınırları içerisinde idi. Osmanlı devleti, iki imparatorluk, onlarca devlet ve bir çok beyliğe son vermiş, devrinin bir çok büyük devletini dize getirmiştir. OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Kuruluş Dönemi Hükümdarları: Ø Osman Bey ( ) Ø Orhan Bey ( ) Ø I. Murat ( ) Ø Yıldırım Beyazıt ( ) Ø Çelebi Mehmet ( ) Ø II. Murad ( ) Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu Osmanlılar Oğuzların Kayı boyuna mensuptur.kayı güç ve kudret sahibi demektir. Oğuz inanışına göre Kayı Han Osmanlıların atasıdır. Kayılar, Oğuzların sağ kolda yer alan Bozokların, Günhan kolunun en büyük boyudur. Kayı Han Oğuz Kağan ın en büyük oğludur. Bu durum Kayılara diğer Oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır.kayı boyunun damgası ( I-Y-I ) dır. Kayıların Anadolu ya Gelişi Kayılar Selçuklularla birlikte İran yaylasına geldiler.malazgirt savaşından sonra Anadolu nun fethine katıldılar.moğol istilası ile birlikte Anadolu ya göç etmişlerdir.anadolu da Ahlat yöresine yerleştiler.başlarında Süleyman şah olduğu halde güneydoğu Anadolu ya geçtiler. Süleyman şah Halep e giderken Fırat ta boğulmuş ve Türk mezarı da denilen Caber kalesine defnedilmiştir.babasının ölümüyle Kayıların bir kısmının başına Ertuğrul Gazi geçmişti.(kayıların bir kısmı ayrılarak Urfa-Viranşehir, Mardin- Derik arasındaki Beriyye bölgesine, bir kısmı da Anadolu ya dağılmıştır)kayılar 1230 Yassı çemen savaşında Anadolu Selçuklularının yanında yer aldılar.savaştan sonra Ertuğrul Gazi yönetimindeki kayılar I. 1 / 29

2 Alaaddin Keykubat tarafından önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine daha sonra Bizans sınırında Söğüt, Domaniç bölgesine uçbeyliği olarak yerleştirildiler. Osmanlı beyliği kurulduğunda balkanlardaki Genel Durum Balkanlarda siyasi birlik yoktu.balkan devletleri kendi aralarında savaşlar yapıyorlardı.var olan devletler şunlardır: 1. Bulgar Krallığı 2. Sırp Krallığı 3. Macar krallığı En güçlü devlet Sırp Krallığı idi.bunların dışında Bosna Hersek,Eflak,Boğdan,Erdel ve Arnavutluk beylikleri gibi küçük devletlerde vardı.trakya ve mora ise Bizans egemenliğinde idi. Öte yandan Bizans eski gücünü kaybetmiş, ancak siyasi varlığını devam ettirebilmek amacıyla Balkan devletleri ile mücadele halindeydi.devletin başında Paleoglar sülalesi bulunuyordu.kendi içinde de taht mücadeleleri sürüyordu.yerel yöneticiler (Tekfurlar) merkezi yönetimi dinlemiyordu.halk ağır vergiler altında eziliyordu.iç ve dış ticaret Venedikliler ve Cenevizlilerin eline geçmişti. Anadolu nun Genel Durumu Osmanlı Beyliği kurulduğu yıllarda Anadolu Türk beylikleri kendi aralarında mücadele halindeydi.anadolu Selçuklu Devletinden ayrılan yirmiye yakın beylik vardı. Trabzon Rum Devleti Karadeniz bölgesine hakimdi.ancak doğal engeller genişlemesine müsaade etmiyordu.ilhanlılara vergi veriyorlardı. Anadolu nun doğusunda bulunan ilhanlılar bölgenin en güçlü devleti idi.1299 da bir çok Anadolu beyliği bağımsızlığını ilan edince etkisi azaldı. Anadolu nun güneyinde Memluk Devleti vardı. Suriye,Mısır ve Arabistan a hakimdi. Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Nedenler 1. Coğrafi Konum:Osmanlıların yerleştiği uç bölgesi devletin kuruluşunda ve gelişmesinde çok faydalı olmuştur.moğolların tesir alanının dışında kalmışlardır.ayrıca zayıf Bizans sınırındadır. 2. Osmanlı Hanedanının Özelliği: Osmanlı kuruluş dönemi padişahları teşkilatçı ve siyasi dehaya sahipti. 3. Komşu Beyliklerin yakın davranması:diğer beylikler Bizans a karşı gaza ve cihatta bulunan Osmanlı Beyliğine büyük sevgi duyuyorlardı. 4. Osmanlı Devlet Teşkilatının Mükemmelliği:askeri, Adli, İktisadi ve Ticari teşkilat sağlam esaslar üzerine oturtulmuştu. 5. Osmanlı Hakimiyetinin Taksim Edilmemesi:daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak topraklar hükümdar ailesinin değil hükümdarın malı sayılmıştır.bu durum merkezi yönetimi güçlendirmiştir. 6. Bizans ın Durumu:IV. Haçlı seferinden sonra Bizans karışıklıklardan kurtulamamıştır. Bizans ın zayıflaması Osmanlı devletinin işine yaramıştır. 7. Osmanlıların İskan Siyaseti:Osmanlılar fethettiklere yerlere sistemli bir iskan siyaseti uygulanışlardır.doğudan Moğolların önünden kaçıp gelen Türkmenler bu durumu kolaylaştırmıştır.fethedilen bölgeler kısa zamanda Türkleştirilmiştir. 8. Fethedilen Bölgelerde Halka İyi Davranılması:Fethedilen bölgelerde yerli halka müsamahalı davranılmıştır. 9. Fethedilen Toprakların Taksim ve İdaresi:Osmanlılar Rumeli de ele geçirdikleri toprakları miri arazi haline getirmiş böylece halkı senyor baskısından keyfi vergilerden kurtarmıştır.dini kurumların mallarına dokunmamıştır. 10. Osmanlı Ordusunun Güçlülüğü:Osmanlı ordusu devrinin en disiplinli ve güçlü ordusudur. 2 / 29

3 11. Gaza ve cihat Anlayışı:Gaza ve cihat anlayışı fetihleri kolaylaştırmıştır. Ertuğrul Bey Dönemi Kayılar önceleri Çobanoğulları Beyliğine bağlıydı. Çobanoğulları ise Anadolu Selçuklularına bağlıydı. Yapılan fetihler sonucunda Söğüt, Domaniç, Ermeni Derbendi Kayılara verildi.ertuğrul Gazi ölünceye kadar(1281) Anadolu Selçuklularına bağlı kaldı. Osman Bey Dönemi ( ) Selçuklu Sultanı Osman Bey e Söğüt ve havalisini vererek, Osman Beyin aşiret reisliğini kabul etti.1281 yılında kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey Ahi lerin en saygın kişisi Şeyh Edebâli nin kızı Mal Hatun ile evlendi.böylece bölgedeki Ahiler ve dervişlerin desteğini kazandı. Osman Bey Söğütten sonra Bilecik, Karacahisar, İnegöl ü aldı.başkenti Bilecik e taşıdı.(1288) 1299 da bağımsızlığını ilan etti.selçuklu sultanı III. Alaaddin Keykubat ın İlhanlı hükümdarı Gazan Han kuvvetleri tarafından tutulup İran a götürülmesi üzerine Selçuklu ulemalarından bazıları ve bölgedeki Türkmen beylerinden bir kısmı oğuz geleneğine uyarak Osman Bey in idaresine girdi.1301 de Yarhisar ı alarak başkent yaptı.bunun üzerine tekfurlara yardım etmek için gelen Bizans ordusuyla yapılan 1302 Koyunhisar savaşında (Baphaeon) galip geldi.bu savaş Osmanlıların Bizans la yaptıkları ilk savaş ve ilk galibiyettir.akyazı, Mudurnu, Sapanca, Yalova ve Mudanya alınarak Bursa kuşatıldı.marmara denizinde İmrehor adası alındı. Osman Gazi ilk Osmanlı parasını bastırmıştır.ilk Osmanlı kadısı karamanlı Dursun Fakih Karacahisar'a tayin edilmiştir. Bu fetihler üzerine Anadolu Selçuklu Sultanı Osman Gaziye beylik alameti göndererek Eskişehir ve İnönü'yü de verdi.türk devleti geleneğine göre ; Sultana tabl, alem ve tuğ gönderilirdi. Orhan Gazi Dönemi ( ) Babasının hastalığından dolayı 1320 yılından beri devlet idaresine vekalet ediyordu.başarılı yönetimi sonucu boyların kararı ile bey olarak tanındı. Bursa nın Fethi (1326) Orhan Bey babasının isteğiyle Bursa nın fethine hız verdi.yaptırdığı iki kaleyle Bursa yı kontrol altına aldı.kuşatma altına alınan Bursa teslim oldu. İpek sanayinin merkezlerinden olan Bursa nın fethi Osmanlı hazinesine büyük gelir sağladı.devlet merkezi Bursa ya taşınarak başkent yapıldı. İznik in Alınması(1329) İznik in kaybının Anadolu nun kaybı olduğunu bilen Bizans imparatoru Maltepe (Palekanon) önlerine karargah kurdu.ani bir saldırı ile Bizans kuvvetleri dağıtıldı.bizans bu savaşla Anadolu dan çekilmiştir. Hıristiyanlığın önemli kentlerinden olan İznik Türk hakimiyetine girdi.başkent İznik e taşındı.ilk medrese İznik te açıldı. Karesioğuları nın Topraklarının Alınması Osmanlılar doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak zorundaydılar.böylece Hıristiyan devletlerle mücadelede üstünlük sağlanacaktı.yeni topraklar elde edebilmek için Rumeli ne geçmek gerekiyordu.çanakkale bölgesine ise Karesioğulları Türk Beyliği hakimdi.karesioğullarının iç mücadelesinden yaralanılarak 1345 te yapılan bir seferle Balıkesir,Edremit körfezi ve Kapıdağ arasındaki bölgeye hakim olundu.bu durum Rumeli ye geçişi kolaylaştırmıştır.karesioğulları Osmanlı ya bağlanan ilk beyliktir.osmanlı ilk donanmasını Karesioğullarından almıştır. Akıncı beylerinden olan Hacı İlbey, Evrenos Gazi Osmanlı hizmetine girdiler de önemli ticaret merkezlerinden İzmit ele geçirildi.1354 de Ankara Ahilerden alındı. Rumeli ye Geçiş 3 / 29

4 Bizans imparatoru Kantakuzen taht kavgaları sebebiyle Orhan Bey den yardım istedi.orhan Gazinin oğlu Süleyman Paşa yardıma gönderildi.(1345) Yapılan yardımlara karşılık Gelibolu yarımadasında Çimpe kalesi üst olarak verildi.(1354)orhan Bey in oğlu Süleyman Gazi yönetiminde 20 bin kişilik Osmanlı kuvveti Rumeli ne geçti.kısa sürede Gelibolu çevresi alınarak bölgeye Türkmenler yerleştirildi.1357 de Çorlu, arkasından Bolayır, Tekirdağ, Malkara ve Lüleburgaz alındı. Türklerin Rumeli ne geçişi Avrupa da korku meydana getirdi.tekrar Osmanlıya karşı haçlı seferleri düzenlendi. Rumeli ye Geçişin Sebepleri: 1. Cihan Hakimiyeti Egemenliğini gerçekleştirmek 2. Stratejik Nedenler 3. İstanbul un fethini kolaylaştırmak Balkanlardaki fethi kolaylaştıran sebepler: 1. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve birbirleriyle mücadele etmeleri 2. Türklerin balkanlarda takip ettiği siyaset 3. Balkanlarda önceden yerleşen Türklerin olması 4. Doğudan gelen Türkmenlerin bu bölgeye gönderilmesi Diğer Faaliyetler: a) İlk divan oluşturuldu. b) İlk donanma kuruldu. c) İlk medrese İznik te açıldı. d) İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) oluşturuldu. I.Murat (Hüdavendigar) Dönemi ( ) Ağabeyi Süleyman babasından önce vefat etmişti.orhan Bey in ölümüyle boy beylerinin desteği ile hükümdar oldu. Öncelikle Anadolu Türk birliğini kurmayı amaçladı.1375 te Hamitoğullarına baskı yaparak 80 bin altın karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç gibi yerleri aldı.1378 de Germiyan beyinin kızı ile şehzade Yıldırım evlendirildi.çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav alındı. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklularının devamı olarak görüyordu.osmanlıların bu ilerleyişinden hoşlanmadılar.osmanlı ordusu Rumeli nde iken bazı toprakları işgal ettiler.i. Murat ilk olarak Karaman seferine çıkarak taşkınlıklarını önledi. Edirne nin Fethi (1363) Edirne askeri açıdan önemli bir konumda bulunuyordu. Öncelikle Bizans ın Edirne ile bağlantısı kesildi.sırp ve Bulgarlar Sazlıdere de (1363) büyük bir bozguna uğratıldı.edirne fethedildi ve 1365 yılında başkent ilan edildi. Sırp Sındığı Zaferi (1364) Edirne ve Filibe nin fethi bir haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu.papa vasıtası ile Avrupa harekete geçirildi.balkan ülkeleri birleşti.macar kralı Layoş un öncülüğünde Edirne ye kadar yaklaştılar.hacı İlbey komutasındaki 10 bin kişilik öncü kuvvetleri tarafından haçlılar hazırlıksız yakalanarak bozguna uğratıldı. Kaçan haçlı kuvvetlerinin büyük bir kısmı Meriç nehrinde boğuldu.böylece Rumeli ndeki Türk hakimiyeti kesinleşmiş, ilk haçlı ordusu yenilmiştir. 4 / 29

5 1372 Çirmen (İkinci Meriç) savaşında Trakya ve Makedonya prenslikleri yenilgiye uğratıldı. I.Kosava Savaşı (1389) Türklerin balkanlarda ilerlemesi tekrar haçlı seferine sebep oldu.buna Karamanoğullarıda katıldı.seferin sebeplerinden biride Timurtaş komutasındaki Osmanlı ordusunun 1388 yılında Ploşnik te bozguna uğramasının Balkan krallıklarını umutlandırmasıdır.sultan Murad Karamaoğulları sorununu çözerek Rumeli ye geçti.vezir Çandarlı komutasındaki 30 bin kişilik kuvvet Bulgarlar üzerine yürüyerek etkisiz hale getirdi.türk ordusu Kosava ovasında haçlılarla karşılaştı.osmanlı ordusu ilk kez bu savaşta top kullanmıştır. Haçlılar çember içine alınarak imha edildi.sultan Murad bu savaş sırasında bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.(10 Ağustos 1389) I. Murat ın Diğer Faaliyetleri a) Devşirme sistemi uygulanarak Yeniçeri ocağı kuruldu. b) Tımar sistemi uygulanmaya başladı. c) Topçu ocağı oluşturuldu. d) Rumeli beyler beyliği oluşturuldu ve yönetimine Lala Şahin Paşa getirildi. e) Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşalar ilk mali düzenlemeyi yaptılar. f) Sultan unvanını ilk kez kullanmıştır. g) Kazaskerlik makamını oluşturmuştur. Yıldırım Beyazıt Dönemi ( ) Sultan Murad ın savaş meydanında ölümüyle, babasının vasiyeti üzerine tahta çıkarıldı.anadolu da karışıklıklar çıkması üzerine balkan devletleri ile anlaşmalar imzalayarak Anadolu ya geçti. a) Anadolu Harekatı: Sultan Murad ın ölümünü haber alan Anadolu beylikleri harekete geçmişti. Karamanoğulları Beyşehir i işgal etmişler,saruhan, Menteşe, Aydın, Germiyan Beyliklerini kışkırtmışlardı.yıldırım Beyazıt yanında bulunan Sırp kuvvetleri ile hareket ederek Germiyan, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı Burhanettin, Menteşe ve Saruhan Beyliklerini ele geçirdi.bu bölgeyi kapsayan Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Hemen ardından Karamanoğulları üzerine Konya ya yüründü.anlaşma isteyen Karamanoğulları ile anlaşılarak yeniden batıya yöneldi. b) İstanbul Kuşatması:(1391) Karaman seferinde Yıldırım ile birlikte bulunan İmparator Yuannes in oğlu Manuel Bursa ya gelindiğinde babasının ölümünü haber alıp izinsiz İstanbul a gitti.bu durum üzerine İstanbul kuşatıldı.(1391) Macarların Türk topraklarına girdiği haber alınınca kuşatma kaldırıldı.bu Osmanlılar tarafından yapılan ilk kuşatmadır. c) Niğbolu Meydan Muharebesi (1396): Osmanlıların Rumeli ndeki faaliyetlerinin devam etmesi, akıncıların Bosna ya, Arnavutluk a ilerlemesi Haçlıları telaşa düşürüyordu.bundan en çok rahatsız olan Macarların tahriki ile Fransız, Alman, Belçika, eflak, İngiliz, Felemenk, İskoçya şövalyelerinden oluşan 120 bin kişilik büyük bir haçlı ordusu 1396 mayısında harekete geçti.bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında olan İstanbul u kurtarmaktı.yıldırım kuşatmayı kaldırarak bin kişilik Osmanlı ordusunu Niğbolu da topladı. Haçlılar Niğbolu ovasında büyük bir yenilgiye uğratıldı. Sonuçları: 1. Pek çok esir alındı.esirlerin bir kısmı fidye karşılığı daha sonra serbest bırakılmıştır. 2. Büyük ganimet elde edildi.bu ganimetle Edirne ve Bursa da pek çok cami, medrese ve imaret 5 / 29

6 inşa edilmiştir. 3. Haçlıların aldığı yerler geri alındı. 4. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı.macaristan a akınlar yapıldı. 5. Haçlı dünyası yarım yüzyıl (1444) Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. 6. İstanbul kuşatmalarına yeniden devam edildi. 7. Yıldırım a halife tarafından Sultan-ı iklim-i rum unvanı verildi. d) Bizans la Anlaşma ve Anadolu Hisarı: Yıldırım Niğbolu zaferinden sonra İsatnbul u yeniden kuşattı.kuşatma sırasında Anadolu Hisarı (Güzelce hisar) yapıldı.güçlü bir deniz kuvveti ve büyük topların olmaması fethi engelliyordu.şehir abluka altına alınarak teslim olması sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak Anadolu da Timur tehlikesinin ortaya çıkması sonucu kuşatma kaldırılarak Bizans la anlaşma yapıldı.sirkecide bir Türk mahallesi kurulmuş, kadı tayin edilmiş, yıllık haraç artırılmıştır. e) Timur Yıldırım Mücadelesi: Timur Cengiz imparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu.iran ı almış, Hindistan a sefer düzenlemişti.karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat Emiri Ahmet Celayir Timur korkusundan Yıldırım a sığınmıştı.yıldırım ın ortadan kaldırdığı beyler ise Timur a sığınmıştı. Timur Anadolu ya girerek Sivas ı yağmaladı.yıldırım İstanbul kuşatmasını kaldırarak Anadolu ya ilerledi. İki ordu Ankara yakınlarında Çubuk ovasında karşılaştı.beyleri karşı tarafta olan bir kısım tımarlı sipahiler, kara tatarlar Timur un tarafına geçince Osmanlı ordusu dağıldı. Yıldırım esir düştü.(20 temmuz 1402) f) Ankara Savaşının Sonuçları: 1. Osmanlı Devletinin 50 yıl kadar duraklamasına sebep oldu. 2. Anadolu Türk birliği dağıldı. 3. Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu. 4. Bizans imparatorluğunun ömrü yarım yüzyıl uzadı. 5. İstanbul un fethi gecikti. 6. Anadolu da ki Osmanlı toprakları Timur hakimiyetine girdi. 7. Osmanlı hazineleri ve arşivi yağmalandı. 8. Yıldırım Beyazıt ve oğulları esir edildi. 9. Fetret dönemi başladı. Not:Yedi ay kadar esir dönemi yaşayan Yıldırım 9 Mart 1403 de vefat etti. Fetret Devri ( ) Osmanlılar Ankara savaşında yenilmişlerdi.bundan yararlanan Anadolu beylikleri eski topraklarını fazlasıyla ele geçirdiler.timur, Osmanlıların yeniden toparlanmalarını engellemek için Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgalarını kışkırtmıştır.bu dönemde Osmanlının Anadolu hakimiyeti oldukça zayıflamıştır.fakat balkanlarda Eflak prensliği dışında toprak kaybı olmamıştır.bunun nedenleri: 1. Tımar sistemi nedeniyle bölgede gelirin ve refahın artması 2. Avrupa da yüzyıl savaşları nedeniyle büyük bir karışıklık yaşanması 3. Fetihlerde yumuşak bir politika izlenmesi 4. Halkın çapulculara karşı güvenliğinin sağlanması Şehzadeler Arasında Mücadeleler:Timur un Anadolu da bıraktığı ortam kardeşler arasında 11 yıl 6 / 29

7 sürecek taht mücadelelerini başlattı.bu mücadeleler Bizans entrikaları ile daha da arttı.süleyman Çelebi Edirne de, İsa Çelebi Bursa da, Mehmet Çelebi Amasya da, Musa Çelebi Balıkesir de hükümdarlık ilan ettiler. İsa Çelebi yaptığı savaşlarda yenilerek öldürüldü. Mehmet Çelebi Amasya da durumunu kuvvetlendiriyordu. Rumeli de Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi mücadelesi başladı. Musa çelebi 1410 da Süleyman Çelebiyi öldürttü.geriye kalan iki kardeşten Musa çelebi Rumeli de, Mehmet Çelebi de Anadolu da hükümdar oldu.musa Çelebi bu dönemde İstanbul u kuşatmıştır. Mehmet Çelebi Osmanlı birliğini sağlamak amacıyla mücadeleye girişti. Bizans la anlaşarak Rumenliye geçti.fakat yenildi. Ancak Musa Çelebinin komutanları Mehmet Çelebinin saflarına geçince Musa Çelebi yakalanarak öldürüldü.(1413) Çelebi Mehmet Osmanlı devletini tek bayrak altında toplamayı başardı. Çelebi Mehmet Dönemi ( ) a) Anadolu Harekatı: Çelebi Mehmet idareyi ele geçirdiğinde devlet çoğu Anadolu da olmak üzere oldukça toprak kaybetmişti. Çelebi Mehmet in mücadelesi Karamanoğulları ile oldu. Karamanoğulları Bursa da Yıldırımın kabrini bile yağmalamışlardı.bu gelişmelerden sonra Edirne de hükümdarlığını ilan eden Çelebi Mehmet Anadolu ya geçti. Aydınoğullarından İzmir alındı. Aydınoğlu Cüneyd Bey Niğbolu sancak beyliğine tayin edildi.1414 de Karaman topraklarına girildi. Akşehir, Beyşehir, Seydişehir alındı. Karamanoğulları ile anlaşma yaparak geri döndü. Candaroğullarından Samsun, İsfendiyaroğullarından Tosya, Çankırı tarafları alındı. Böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atıldı.çelebi Mehmet Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak ta adlandırılır. b) Osmanlı- Venedik Deniz savaşı: Yıldırım döneminde güçlenmeye başlayan denizcilik Akdeniz in en güçlü donanmasına sahip Venediklilerle mücadele edebilecek güçten yoksundu. Venedik donanmasına bağlı gemilerin Osmanlı ticaret gemilerine düşmanca tavır alması üzerine Çalı Bey komutasındaki 30 gemiden oluşan Osmanlı donanması Akdeniz e açıldı.osmanlı donanması yenildi, Çalı Bey şehit oldu.venedik kaptanınındı yaralanması üzerine Osmanlı donanması takip edilmedi. c) Şeyh Bedrettin İsyanı: Şeyh Bedrettin Edirne yakınlarında Simav da doğdu.bursa, Konya, Kahire gibi devrin en önemli ilim merkezlerinde okudu.ünü tüm İslam ülkelerinde yayıldı.kazaskerlik görevine kadar yükseldi.yandaşları Yahudi dönmesi Torlak Kemal (Manisa da ayaklandı), Börklüce Mustafa (İzmir de ayaklandı) yardımı ile hükümdarlık iddiasında bulundu. Çelebi Mehmet Şeyh Bedrettin i Rumeli de yakalattı.devrin bilginlerinin kararı ile Serez de idam ettirdi.(1420) Bu isyan fetret devrinde halkın düştüğü bunalımdan istifade edilerek çıkarılmıştır.şeyh Bedrettin komünizm benzeri bir sistem savunuyordu.her türlü mülkiyetin kaldırılması ve ortak mülkiyet istiyordu.cennet ve cehennemi ret etmiştir.osmanlıdaki ilk dini ve sosyal içerikli isyandır.anadolu Selçuklu dönemindeki Baba İshak ayaklanmasına benzer. II. Murad Dönemi ( ) a) II.Murad ve Mustafa Çelebi Mücadelesi:(Düzmece Mustafa Olayı) II. Murad tahta çıkar çıkmaz saltanat mücadelesi ile karşılaştı.timur tarafından Semerkant a götürülen amcası Mustafa Çelebi, Timur un ölümüyle serbest kalmış ve Anadolu ya dönmüştü.bizans tarafından para karşılığı esir tutuluyordu.ancak II. Murat tahta çıktığı günlerde serbest bırakıldı. Karamanoğullarından yardım alan Mustafa Çelebi Bizans ın da desteğini 7 / 29

8 alarak Rumeli ne geçti. Gelibolu kalesini kuşattı.rumeli ndeki beyler Mustafa Çelebi nin saflarına geçti.üzerine gönderilen vezir-i azam Beyazıt Paşa yı yenerek Edirne ye girdi ve hükümdarlığını ilan etti. Rumeli yi ele geçirdikten sonra Anadolu ya yöneldi.ii. Murad İzmir de şap madeni işleten Cenevizlilerle anlaştı.mustafa Çelebi telaşlanarak Bursa ya geldi. II. Murad ın komutanlarından Mihailoğlu vasıtası ile Rumeli beyleri ile gizlice temas kuruldu.mustafa Çelebinin şehzade olmayıp düzmece olduğuna inandırıldılar.buna inanan Rumeli beyleri ve Cüneyd beyin II. Murad tarafına geçmesi ile telaşa düşen Mustafa Çelebi Rumeli'ye kaçtıysa da yakalanarak öldürüldü. Sultan Murad 2 yıl süren bu isyanı bastırdıktan sonra Edirne ye giderek tahta oturdu. b) İstanbul Kuşatması: Mustafa Çelebiye yardım eden Bizans ı cezalandırmak amacıyla 1422 yılında 30 bin kişilik bir kuvvetle İstanbul kuşatıldı.büyük toplar olmadığı için şehre zarar verilemiyordu ancak tekerlekli kuleler vasıtasıyla ciddi bir tehdit haline gelinmişti.ilk kez kuşatmada donanma kullanılmıştır.bu sırada Bizans ın desteklediği II. Murad ın küçük kardeşi şehzade Mustafa nın isyan etmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. c) Şehzade Mustafa İsyanı: Sultanın 13 yaşında olan Hamiteli sancak beyi olan kardeşi şehzade Mustafa korkarak Karamanoğullarına sığınmıştı.anadolu beylikleri de yardım etmişlerdi. İstanbul kuşatması sırasında Bizans şehzadeyi yanına çağırarak destek verdi.bursa yı kuşattı. İznik i ele geçirdi.kuşatmayı kaldıran II. Murad Gelibolu yoluyla Anadolu ya geçti. İznik e gelerek kardeşini yakalatarak boğdurttu. d) Anadolu Beylikleri ile Mücadele: Anadolu beylileri II. Murad ın ilk yıllarındaki saltanat mücadelelerinden yararlanmaya çalışmışlardı. En önemlileri Karaman, Germiyan, Menteşe ve Candaroğullarıdır.II. Murad şehzade Mustafa olayını hallettikten sonra belikler üzerine yürüdü.candaroğulları ikiye ayrılmıştı.birbirleri üzerinde hakimiyet kuramayınca Osmanlı egemenliğini tanıdılar. II. Murad Menteşeoğulları üzerine yürüyerek 1425 yılında Muğla yı alarak beyliğin hakimiyetine son verdi.1426 da Aydın oğullarını yeniden kurmak isteyen Cüneyd beyin üzerine gidiler Salihli de yakalanarak idam edildi. Sıra Karamanoğullarına gelmişti.1437 yılında sefere çıkılarak Konya içlerine kadar ilerlendi.ibrahim Bey kaçarak dağlık bölgeye sığındı ve barış istedi.rumeli de durum karışık olduğundan teklif kabul edildi.bu barışa göre: 1) Karamanoğlu İbrahim Bey toraklarına dönecek. 2) İşgal ettiği Hamideli toprakları Osmanlılara katılacak Fakat İbrahim Bey sözünde durmayarak Macarlar ve Bizans ile anlaşarak Osmanlıları arkadan vurmuştur.beylik ortadan kalkana kadar mücadele devam etmiştir. e) Rumeli de ki Durum: Bu dönemde Makedonya, Selanik,Teselya alınmış, Arnavutluk Osmanlı himayesine girmişti. Balkanların en güçlü devleti olan Macarlar Türk ilerleyişinden rahatsızlık duyuyordu.sultan Murad ın ilk yıllarındaki kargaşadan yararlanarak Sırbistan üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar.sultan murad 1426 yılında Eflak a girdi. Macar ve Eflak kuvvetleri mağlup oldu.1427 yılında Sırp kralı Lazar Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı.sırp kralı Lazar ın ölümüyle başa geçen kralı Osmanlılar kabul etmedi. Osmanlı Macar mücadelesi 8 / 29

9 hızlandı.türkler Sırbistan a girdi. Macarlar ise Belgrat ı işgal etti.burada Macarların bozguna uğraması üzerine Sırp kralı Bırankoviç Türk hakimiyetini kabul etti.eflak prensside Türk üstünlüğünü tanıdı.1428 de barış yapılmasına rağmen Macarlar iddialarından vazgeçmedi. Macarlar yeni müttefikler aramalarına rağmen Türk kuvvetleri Macaristan içlerine kadar girdi.fakat Belgrat alınamadı. Bu durum Macarları cesaretlendirdi. Osmanlı aleyhine Bizans ve Avrupa da ittifak çalışmaları hızlandı.eflak beyi tarafından Osmanlı kuvvetleri pusuya düşürülerek 20 bin asker şehit edildi.bağlı beyler cesaret bularak ayrıldılar.osmanlının cezalandırma seferleri de başarısızlıkla sonuçlandı.türkler aleyhine Karamanoğullarınında bulunduğu büyük bir ittifak kuruldu. İttifakta Sırp, Erdel, Eflak, Macar kuvvetleri bulunuyordu. Niş yakınlarında büyük kayıplar veren Osmanlı kuvvetleri geri çekilmeye başladı. Haçlı birlikleri Filibe ye kadar ilerledi.ancak soğukların artması ile Daha fazla ilerleyemeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Segedin Antlaşması (1444) Balkanlarda ardı ardına gelen yenilgiler Osmanlı devletini zor duruma soktu.anlaşmadan başka yol yoktu.sultan Murad girişimlerde bulunarak 12 Haziran 1444 de Segedin barışının yapılmasını sağladı. Maddeleri: 1. Sırp krallığı yeniden kurulacak, sırplardan Türklerin aldığı topraklar geri verilecekti.buna karşılık Sırplar Türklere vergi verecekti. 2. Eflak, Türklere vergi vermeye devam edecek, fakat Macaristan himayesinde olacaktı. 3. Her iki taraf Tuna yı geçemeyecekti. 4. Anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. Önemi ve Sonuçları: 1. Osmanlılar Balkanlarda rahatlama sağlayarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardır. 2. Macarlarla tampon bölge oluşturularak onların direk zararından kurdurulmuştur. 3. İlk defa sınır kavramı ortaya çıkmış ve tuna nehri belirleyici olmuştur. 4. Sultan II. Murad bu ortamdan yararlanarak hükümdarlığı 12 yaşındaki II. Mehmet e bırakmıştır. 5. Bu durum Avrupa da yeni bir Haçlı seferinin toplanmasına neden oldu. f) Varna Savaşı (1444) Segedin antlaşması sonucu tahtın II. Mehmet e bırakılması Osmanlı devletinin içinde ve Avrupa da olmak üzere iki önemli sonuç doğurdu. I. Osmanlı Yönetiminde Etkisi:Küçük yaştaki bir şehzadenin tahta çıkması Osmanlı devleti içinde karışıklıklara sebep oldu.çandarlı Halil Paşa ile öbür vezirler Şehabettin Paşa, II. Mehmet in lalaları Zağnos Paşa, İbrahim paşa arasında nüfuz mücadelesi başladı.bu mücadele Çandarlı sülalesinin yönetimden Fatih tarafından uzaklaştırılmasına kadar devam etmiştir. II. Avrupa da Etkisi:Çocuk yaşta bir padişahın tahta çıkması Avrupa da yeni bir ümit doğurdu.segedin anlaşmasının kabul edilemeyeceği ilan edildi.yeni bir haçlı seferi hazırlığına girişildi. Bu haçlı ordusuna Macar, Polonya, Eflak, Hırvat, Bohemya, Almanya ve Venedik katıldı.haçlı ordusu Tuna yı geçerek Varna önlerine geldi.çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamlarının ısrarı ile II. Mehmet babası II. Murad ı tahta davet etti. II. Murad Edirne ye gelerek ordunun başına geçti.varna da iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu turan savaş taktiğini 9 / 29

10 uygulayarak haçlıları büyük bir bozguna uğrattı.haçlı ordusunun başında bulunan Kral Ladislas öldürüldü.(10 Kasım 1444) Sonuçları: 1. Osmanlıların daha önceki yenilgilerinin izleri ortadan kalktı. 2. Hıristiyan haçlı dünyasının İstanbul u kurtarma girişimlerinin sonuncusu olmuştur. 3. Türkleri balkanlardan atma girişimi bir kez daha sonuçsuz kaldı. 4. Osmanlıların balkanlarda ki yerleşimi hızlandı. 5. II. Murad bir müddet tahtı oğluna bırakarak çekildiyse de devlet adamlarının ısrarlı davetleriyle tekrar tahta çıktı. g) II. Kosova Savaşı (1448) Macar kralı Jan Hunyad; Macar, Eflak, Polonya ve Almanlardan oluşan ordusu ile Sırbistan ı işgal ederek Osmanlı topraklarına girdi ve Kosova ya geldi.üç gün süren savaşın sonunda turan savaş taktiği kullanılarak Jan Hünyadi ve ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı.(19 Ekim 1448) Sonuçları: 1. Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi. 2. Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremedi. 3. Avrupa da bundan sonra taarruz sırası Türklere geldi. 4. Balkanlar, Türklerin Ortaasya ve Anadolu dan sonra üçüncü yurdu oldu. 5. Türklerin son savunma, haçlıların son saldırı savaşı olmuştur. Not:İkinci Kosova savaşı Hendek, Miryekefelon, Sakarya savaşları gibi savunmadan taarruza geçilen savaşlara benzerdir. YÜKSELME DÖNEMİ ( ) GİRİŞ:Osmanlı devletine Avrupalılar kendi tarihlerindeki isimlendirmeye uygun olarak Osmanlı imparatorluğu (Ottoman empire) adını verirler. Osmanlı devleti çeşitli din ve soylara sahip milletleri barındırmakla birlikte hukuki ve sosyal yapısı bakımından hiçbir imparatorluğa benzemez. Esasen devletin resmi adı da Devlet-i Âliyye-i Osmanniye (Ulu Osmanlı Devleti) dir Osmanlı devleti bir uç beyliğinden kısa sürede genişleyerek bir cihan devleti (süper devlet) haline gelmiştir.bu devlet çok çetin mücadeleler vererek büyümüştür. Ancak, en zayıf zamanında bile insani değerleri adaletle korumuştur. Osmanlı tarihini ister hikaye ister destan diye okuyalım sonuç değişmeyecek bu tarihte kusurlar görülecek, ancak Türk ve İslam tarihinin en yüksek eseri olduğu anlaşılacaktır. Bu bölümde hasımlarının bile Dağılırken de muhteşemdi dediği Osmanlı devletinin yükselme dönemini işleyeceğiz. Yükselme Dönemi Hükümdarları: Ø Fatih Sultan Mehmet ( ) Ø II. Beyazıt ( ) Ø Yavuz Sultan Selim ( ) Ø Kanuni Sultan Süleyman ( ) 10 / 29

11 Ø II. Selim ( ) Ø III. Murad (Sokullu nun ölümüne kadar) ( ) Osmanlı devletinde İstanbul un fethinden 1579 da Sokullu nun ölümüne kadar olan döneme yükselme dönemi denilir. Bu dönemde devlet bütün kurumlarını tamamlamış ve yaptığı genişleme ile bölge devleti olmaktan çıkarak dünya devleti haline gelmiştir. Dönemin en büyük ve en güçlü devletidir. Osmanlı padişahlarına ortaasya geleneğine uygun olarak han veya sultan unvanı verilmiştir. Halifelik haklarının Osmanlı lara geçmesinden sonra halife unvanını da kullanmışlardır. NOT:Kanuni Sultan Süleyman ın son iki yılında vezir-i azam olan Sokullu Mehmet Paşa, II. Selim ve III.Murad döneminde bütün devlet işlerinde söz sahibi olup bu iki padişahı devlet işlerinden uzak tuttuğu için yılları arasındaki döneme Sokullu dönemi de denilir. II. Mehmet (Fatih) Dönemi ( ) Fatih 1451 yılında babası II. Murad ın ölümü üzerine üçüncü defa ve kesin olarak tahta çıktı.manisa da vali olarak bulunuyordu.dünya tarihinin en büyük hükümdarlarından olan Fatih çok genç yaşta tahta çıkmıştı.son derece iyi yetişmiş ve deha sahibi idi.tahta geçer geçmez bu değişiklikten yararlanmak isteyen Karaman beyi İbrahim Bey Osmanlı topraklarına saldırdı.fatih hemen Anadolu ya geçti.osmanlı ordusu Akşehir e geldiği zaman Karamanoğlu gönderdiği elçiler vasıtası ile Osmanlıdan af diledi.fatih İstanbul un fethi ile uğraşmak istediğinden bunu kabul etti. Fatih tahta çıktığında Balkanlar ile Anadolu arasında birleşik hayatı engelleyen en önemli unsur Bizans tı. Bin yıllık devlet olan Bizans küçüle küçüle sadece İstanbul a hükmeden bir devlet haine gelmişti. O günlerde İstanbul sadece Edirne kapı- Haliç arasında yer alıyordu. Bugün ki Galata nın bulunduğu yerde ise küçük bir Ceneviz kolonisi yer alıyordu. Bu duruma rağmen Bizans boğazları kontrol ediyor, Avrupa ile ilişkiler kuruyor, Haliç i kapatıyor, beylikleri kışkırtıyor, çeşitli entrikalar çeviriyordu. Fatih amacını gerçekleştirmek için Macarlara, Sırplara, Bizans a gayet yumuşak davranıyordu. Amacı haçlıların birleşmesini önlemek, zaman kazanmaktı. İstanbul un Fethi (29 Mayıs 1453) FETHİN SEBEPLERİ Fethin sebeplerini dini, siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. A-Dini Sebepler: Hz. Muhammet bir hadisinde bir hadisinde İstanbul un mutlaka feth olunacağını belirtmekte, onu feth eden ordu ve komutanları övmektedir.bu sözleri Emeviler, Abbasileri etkilediği gibi Osmanlıları da harekete geçirmiştir. B-Siyasi Nedenler: 1. Asya ve Avrupa ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması 2. Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans ın tahrik etmesi 3. Anadolu beyliklerini Osmanlı ya karşı kışkırtması 4. Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi 5. İstanbul un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek 11 / 29

12 6. Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak 7. İstanbul un coğrafi ve jeopolitik konumu 8. Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi 9. İstanbul un önemli bir merkez olması C-Ekonomik Nedenler: Osmanlı devletinin coğrafi, iktisadi ve askeri durumunun gelişmesi için İstanbul un alınması gerekli idi.boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticareti ele geçirilebilirdi. FETİHTEN ÖNCEKİ İSTANBUL KUŞATMALARI İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatılmıştı.ancak çok güçlü surlara sahip olması sebebiyle fethedilememişti.kuşatan devletler sırasıyla şunlardır: 1) Makedonya kralı Filip:M.Ö. 340 yıllarında bilinen ilk İstanbul kuşatmasıdır. 2) Roma imparatoru Septinus Severis: M.Ö ) İranlılar: M.S.616 4) İran- Avar ittifakı: M.S ) Emeviler: Müslümanlar ilk kez bu dönemde kuşattılar. 6) Abbasiler:Müslümanlar tekrar İstanbul u kuşattılar, Bizans haraca bağlandı.9. yy. kadar Abbasiler defalarca Bizans ı kuşattı. 7) Ruslar:864 yılında İstanbul u kuşattılarsa da yenik olarak geri çekildiler 8) Macarlar:959 da kuşattılar fakat yenildiler. 9) Latinler:1204 yılında IV. Haçlı seferini İstanbul a yaparak Bizans a son verdiler yılına kadar Latin krallığı eliyle İstanbul u yönettiler. 10) Rumlar:1261 yılında İznik Rum imparatoru VI. Mihael Paledogis tarafından İstanbul Latinlerden alındı. 11) Venedik:1302 yılında Venedikliler tarafından kuşatılmış fakat alınamamıştır. 12) Ceneviz:1348 yılında Galata da yaşayan Cenevizliler İstanbul a saldırmış fakat başarılı olamamıştır. 13) Osmanlı:İlk kuşatma Yıldırım Beyazıt tarafından 1391 de yapıldı.kuşatma dört kez tekrarlandı ve Anadolu hisarı yapıldı.bunu Çelebi Mehmet ve II. Murad tekrarladı fakat çeşitli nedenlerle başarılı olunamadı. İstanbul un Fatih Dönemine Kadar Alınamamasının Sebepleri: 1. Bizans ın Avrupa devletleri tarafından roma imparatorluğunun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi 2. Savunmaya elverişli konumu ve sağlam surlara sahip olması 3. Karadan ve denizden kolayca yardım alabilmesi 4. Bizans ın İstanbul savunması konusunda çok deneyimli olması 5. Devrin teknolojilerinin yetersiz olması Fatih Döneminde Fethi Kolaylaştıran Etkenler: 1. Bizans ın eski gücünü kaybetmesi, ordu ve donanmanın zayıflaması 2. Din, mezhep ve parti çatışmalarının olması 3. Osmanlı ordusunda surları yıkabilecek yopların olması 4. Fetih için yapılan hazırlıkların tam olması Fetih için yapılan hazırlıklar: 1. Karamanoğulları ile barış yapılması 12 / 29

13 2. İstanbul boğazının en dar yerine Rumeli hisarının (Boğazkesen) yapılması 3. Edirne de şahi adıyla surları yıkabilecek büyük topların yapılması gemilik bir donanmanın yapılması 5. Turhan Bey in Mora ya gönderilerek İstanbul a yardımın engellenmesi 6. Macarlarla üç yıllık anlaşma yapılması 7. Eflak ve Sırbistan ile barış anlaşmasının yenilenmesi Bizans ın Hazırlıkları: 1. Haçlı dünyasından yardım istendi.bunun karşılığında Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi teklif edildi. Ancak Bizans halkı buna karşıydı. Buna rağmen Papa ve Venedik ten bir miktar asker geldi.sakızlı Cenevizlilerden iki kalyon ve bir miktar asker geldi.mora dan, adalardan ve İspanya dan bir miktar asker geldi. 2. Surlar kuvvetlendirildi 3. Rum ateşi her yere yerleştirildi. 4. İstanbul da bol bol yiyecek depolandı. 5. Haliç zincir çekilerek kapatıldı. İstanbul un kuşatılması ve Fethi (6 Nisan- 29 Mayıs 1453) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra imparator Konstantin Dragezes e elçi gönderilerek şehrin teslim edilmesi istendi.fakat teklif ret edilince 6 Nisan 1453 te kuşatma başladı.ordunun mevcudu 75 bin kadardı. Büyük toplarla surlar dövülüyordu. Bizans aldığı yardımlar sayesinde başarılı bir savunma veriyordu. Fatih Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı Tophaneden Kasımpaşa limanına, Haliç e indirdi. Bizans ve Latin donanması topa tutuldu. Gittikçe gücünü kaybeden İstanbul 29 Mayıs 1453 te yapılan son saldırı ile alındı.kuşatma 53 gün sürmüştür.şehir fethedilince halka din ve mezhep özgürlüğü tanınmıştır. Ortodoks kilisesinin başına Katolik-Ortodoks birleşmesine karşı çıkan birisi getirildi. Amaç Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemekti. FETHİN SONUÇLARI Fethin sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından iki kısımda inceleyebiliriz. Türk Tarihi Açısından Sonuçlar 1. Osmanlı devletinin iki kıta arasındaki bütünlüğü sağlanmıştır. 2. Boğazların savunması kolaylaşmıştır. 3. Osmanlı tabi başkentine kavuşmuştur.başkent Edirne den İstanbul a taşındı. 4. Osmanlılar ve padişahların İslam dünyasındaki itibarı artmıştır. 5. Osmanlıların yükselme dönemi başlamıştır. 6. Ticaret yollarının denetimi Türklerin eline geçmiştir. Dünya Tarihi açısından Sonuçları 1. Türkler artık dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. 2. Tarihi Bizans imparatorluğu sona erdi 3. Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı. 4. İstanbul dan giden bilim ve sanat adamları İtalya ya giderek Rönesans ın başlamasını sağladılar. 5. İpek yolu denetim altına alındığı için coğrafi keşiflere zemin hazırlandı. 6. Tüm Ortodokslar himaye altına alınarak Avrupa nın dini birliği önlendi. 13 / 29

14 7. Avrupa devletleri İstanbul da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladılar. 8. Büyük toplarla kalelerin yıkılabileceği görülmüş, dolayısıyla derebeylikler yıkılmış mutlak krallıklar kurulmaya başlamıştır. Fethe Tepkiler Bizans ın ortadan kalkması Avrupa da büyük tepkiye sebep oldu.ancak Avrupa kendi arasında mücadele halindeydi. Ayrıca Varna ve Kosova savaşlarının etkisi hala korunuyordu.bu sebeplerle Papanın haçlı seferi çağrısı cevap bulmadı.papalık yıllık yas ilan etti. En fazla tepki Venedik ten gelmişti. Bunun sebebi çıkarlarının zedelenmesidir.fatih tepkileri önlemek için aşağıdaki önlemleri aldı: 1. Venediklilere ticaret serbestliği tanınmış.osmanlı topraklarında serbest ticaret yapmaları kaydıyla 200 bin altın vergi alınmıştır. 2. Ortodoks kilisesinin hakları aynen tanınmış, patrikhaneye yetkiler verilmiştir. 3. Galata daki Cenevizlilere ve Galata halkına güvence verilmiştir. Fatih in Batı Siyaseti İstanbul un fethinden sonra 1. Avrupa da doğan tepkileri önlemek 2. Batıdaki hakimiyeti pekiştirmek 3. Sınırları genişletmek 4. İslam ı yaymak 5. Hıristiyan birliğini bozmak 6. Balkan uluslarını tam olarak yönetim altına almak 7. Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak Amaçlarıyla batıya yönelik seferler yapılmıştır. a. Sırbistan Seferi (1454): Sırbistan II.Murad devrinde alınmış ancak Edirne-Segedin antlaşmasıyla (14449 elimizden çıkmıştı.fatih daha önce Türk egemenliğinde olan yerleri istedi. Sırplar bunu kabul etmeyince üç büyük seferden sonra başkentleri Semendire Mahmut Paşa tarafından alınarak Sırp krallığına son verildi.belgrat dışındaki bütün Sırp toprakları Osmanlıya bağlandı.(1459) b. Mora sefer (1460): İstanbul un fethinden sonra Mora da bulunan iki büyük Rum despotluğu vergiye bağlanmıştı. Bu despotluklar arasında devamlı mücadele oluyordu. Mora İtalya seferleri için bir üst konumundaydı. Bu mücadelelerden de yararlanılarak Atina ve Mora alındı. c. Eflak seferi (1476): Macarlarla anlaşan eflak beyi vermesi gereken vergiyi vermemeye başladı.gönderilen elçiyi öldürttü ve bir Türk birliğini kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Eflak seferine çıkan Fatih Eflak beyi Vlad ı yendi ve Eflak ı Osmanlı devletine bağladı. d. Boğdan Seferi (1476) Boğdan beyliği de Osmanlı egemenliğini tanımıştı. Osmanlı-Venedik savaşını fırsat bilerek bağımsız olmaya çalışan Boğdan hakimiyet altına alındı. e. Bosna ve Hersek Seferi (! ) Macarlarla anlaşan Bosna kralı vergisini vermemeye başladı.fatih Venedik savaşı sırasında Bosna seferine çıkarak bölgeyi aldı. kral öldürüldü. Hersekte 1465 yılında alındı. Hıristiyanlığın Bogomil mezhebine mensup bölge halkı zaman içinde kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul etmiştir. f. Arnavutluk un Ele Geçirilmesi (1479): II. Murad döneminde alınmıştı.fakat Osmanlı sarayında yetişen, sancak beyliği rütbesine kadar 14 / 29

15 yükselen Arnavut asıllı İskender bey kaçarak Arnavutluk'ta bir isyan çıkardı. Macarlar ve Venediklilerle anlaştı. Fatih tarafından 3 sefer düzenlendi.i. seferde (1465) İlbasan kalesi yapıldı ve Balaban Paşa fetihle görevlendirildi. Balaban Paşa nın öldürülmesi üzerine II. Sefer yapıldı (1467) bazı garnizonlar ele geçirildi. İskender beyin ölümüyle yerine oğlu Jean geçmişti. Arnavutlukta çıkan kargaşadan yararlanılarak III. Sefere çıkıldı.(1479) Kroya ve İşkodra ele geçirildi.arnavutluk hakimiyet altına alındı. (1479) g. Osmanlı Venedik savaşı ( ) İki ülke arasında ilişkiler ilk olarak Çelebi Mehmet döneminde başlamıştı.fakat asıl ilişki İstanbul un fethinden sonra başladı.bu fetih Venedik in doğu ticaretine darbe vurmuştu de başlayan savaş 16 yıl sürdü. Venedik denizde Osmanlı karada güçlüydü. Venedikliler, Arnavutları, Eflak, Boğdan beylerini, Uzun Hasan ve Karamanoğullarını kışkırttılar.venedik savaşının son yılları daha çok Arnavutlukta geçti. Fatih in Arnavutluk seferinden sonra barış istemek zorunda kaldılar. Bu barışa göre: 1. Venedikliler bu savaşta Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler. 2. Arnavutluk tan alınan Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılarda kaldı. 3. Osmanlılar Dalmaçya, Arnavutluk kıyıları, Mora da Venedik ten aldıkları yerleri geri verdiler. 4. Venedik her yıl Osmanlı devletine 10 bin Venedik altını savaş tazminatı vermeyi kabul etti. Ayrıca Venedik e şu imtiyazlar verilmiştir: 1. Venedikliler İstanbul da devamlı elçi bulundurabilecekti. (Venedik elçilerine balyos denir.) 2. Balyoslar Osmanlı topraklarına yerleşen Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktı. 3. Venedik bayrağı çeken herhangi bir gemi Venedik gemisi sayılacak ve saldırılmayacaktı. 4. Osmanlı saldırısına uğramadan önce herhangi bir devlet Venedik bayrağı çekerse Venedik in bağlaşığı sayılacak ve saldırılmayacaktı. Bunlar yabancı bir devlete verilen ilk imtiyazlardır.osmanlı devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venedik tir. h. İtalya seferi (1480): Fatih Anadolu da iken Papalık Osmanlıya karşı Avrupa yı kışkırtıyordu.rodos kuşatıldıysa da başarılı olunamadı. Gedik Ahmet Paşa tarafından Otranto kalesi alındı. Roma nın fethi için üst elde edildi.kafelonya, zanta ve Ayamavra adaları ele geçirildi. Fakat Fatih in ölümüyle Otranto kalesi ve bu adalar kaybedildi. i. Osmanlı Macar İlişkileri: Macarlar Bu dönemde de Osmanlının aleyhinde bulunmuşlardır. Venedik ile ittifak kurmuşlardı. Üzerlerine sefer yapılmasa da sınır çatışmaları sürmüştür. Fatih in Karadeniz Siyaseti Karadeniz seferlerinin amaçları: 1. Karadeniz de Venedik ve Ceneviz üstünlüğüne son vermek, bu devletlerin İslam dünyası aleyhine yaptığı esir ticaretini engellemek. 2. İstanbul a gelen kürk, buğday, deri ve tuz sevkıyatında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek 3. Karadeniz i bir Türk gölü haline getirmek. 4. Kırım ı Osmanlı nüfuzuna almak ve bölge Türkleri ile ilişki kurmak. Bu amaçlarla: a. Amasra nın Alınması (1459): Amasra Cenevizlilere ait bir ticaret kolonisiydi. Fatih İstanbul un fethinden sonra şehirde yaşayan Cenevizlileri çıkardı.amasya karadan ve denizden kuşatılarak alındı. 15 / 29

16 b. Candaroğlu Beyliğinin Alınması (1460): Amasra nın fethi sırasında Candaroğlu İsmail hediyeler sunarak Sinop u kurtarmak istemişti.bir yıl sonra şehir alınmıştır. c. Trabzon un Alınması (1461): IV. Haçlı seferinden sonra kurulan devlet Kommen sülalesinden gelen David Kommen tarafından yönetiliyordu.uzun Hasan a güvenerek vergilerini ödemeyince karadan ve denizden kuşatılan Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.(26 Ekim 1461) d. Kırım ın Fethi (1475): Kırım askeri ve jeopolitik olarak önemli bir konumdaydı. Altınordu devleti sonrasında Kırım hanlığı kurulmuştu. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kefe yi ele geçirdi ve bölgedeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi. Sonuçları: 1) Osmanlı devleti doğu ticaret yollarına sahip oldu. 2) Karadeniz Türk gölü haline geldi. 3) Kırım Hanlığı Osmanlı devletine bağlandı. 4) Karadeniz deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi. 5) İpek yolunun denetimi Osmanlı devletine geçti Fatih in Anadolu Siyaseti Anadolu siyasetinin amaçlar: 1. Rumeli de daha rahat fetihler yapmak için Anadolu nun egemenlik altına alınması zorunluluğu 2. Doğuyu güvence altına almak 3. Anadolu da ticareti ve ticaret yollarını canlandırmak. Bu amaçla. a. Amasra nın Alınması (1459) b. Sinop un Alınması (1460) c. Trabzon un Alınması (1461) d. Karaman ın Osmanlılara Bağlanması (1466): Karamanoğlu İbrahim beyin 1464 te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Oğulları arasındaki çekişme bazı devletlerin olaya karışmasına sebep oldu. Uzun Hasan ın yardımıyla İshak Bey Karaman beyi oldu. Kardeşi Pir Ahmet Bey Fatih e başvurarak yardımlarıyla karaman tahtına çıktı. Ancak Venedik seferi sırasında Venedik le ittifak kurdu. Bu durum üzerine Konya ve Karaman alınarak Osmanlıya bağlandı. Konya halkının bir kısmı İstanbul a gönderildi. Pir Ahmet Bey Uzun Hasan a sığındı. Bu durum Osmanlı-Akkoyunlu savaşının sebeplerinden birisidir. e. Otlukbeli savaşı (1473) Doğu Anadolu da güçlü bir devlet kuran Akkoyunlular Fırat tan Maveraünnehir e kadar yayılmışlardı.timur devleti ve Karakoyunlular ı yenmişti. Uzun Hasan Anadolu yu ele geçirmek istiyordu. Anadolu ya büyük bir askeri güç göndersiyse de bozguna uğratıldı. Buna rağmen Venediklilere güvenerek Trabzon ve Kayserinin kendisine verilmesini istedi. Devrin en güçlü ordusuna sahip Osmanlı devleti birkaç saat içinde süvarilerden kurulmuş Akkoyunlu ordusunu perişan etti. Uzun Hasan zorlukla kaçtı. Zayıflayan devlete Şah İsmail son verdi. Fatih in Güney Siyaseti Kuruluş devrindeki dostluk içinde olan Memluk-Osmanlı ilişkileri Fatih döneminde bozulmaya başladı.ilişkilerin bozulma sebepleri: 1. Osmanlıların Memluk hakimiyetindeki Dulkadiroğulları iç işlerine karışması. 2. Hicaz su yollarının tamir sorunu 16 / 29

17 Bu sorunlara rağmen sıcak savaş yaşanmamıştır. Fatih halife Memluk egemenliğinde olduğundan İslam dünyasında kazandığı itibarı korumak istemiştir. Fatih in Ege Siyaseti İstanbul un fethi ile ticaret yolları Osmanlı egemenliğine girmeye başlamıştı. Ancak hala Venedik ve Cenevizliler denizlerde önemli bir güçtü. Adalar vasıtasıyla korsanlık yapıyorlardı. Fatih in siyaseti Anadolu ya yakın adaları ele geçirmek, güçlü bir donanma yaptırmaya çalışmak olmuştur.alınan adalar: 1. İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semadirek ve Limni nin alınması (1456),Cenevizlilerden alınmıştır. 2. Midilli nin alınması. (1462) Venediklilerden alınmıştır. 3. Eğriboz un alınması. (1470) Venediklilerden alınmıştır. 4. Rodos Seferi. (1480) Sen-jan şövalyelerinin elindeydi.hem karadan hem denizden kuşatılmasına rağmen alınamadı. Not:Fatih Türk tarihinde çağ açan tek hükümdardır.osmanlı da yükselme dönemini başlatmıştır. İlim ve teknolojiye çok önem verirdi. İstanbul kuşatması sırasında tarihte ilk kez kullanılan havan toplarının projesini kendisi çizmişti.sahn-ı Seman medresesini kurarak İstanbul Üniversitesinin temellerini attı Kanunname-i Ali Osman adıyla ilk kez örfi kanunları yazılı hale getirdi.arapça, Farsça, Grekçe, Latince ve İtalyanca bilirdi.fatih in ölümü Roma nın fethinden korkan Avrupa da sevinçle karşılandı.son seferini nereye yapacağı bilinmiyordu. Sefer sırasında öldü.zehirlediğinden şüpheline nen Yahudi asıllı doktor askerler tarafından parçalandı. II. Beyazıt Devri ( ) Fatih çıktığı bir sefer sırasında hastalanarak ölünce tahta çıkması için Amasya valisi olan Beyazıt ve Karaman valisi olan Cem Sultana haber gönderildi. Devşirme kökenli devlet adamları Beyazıt ı, Türk kökenliler ise Cem Sultanı tutuyordu. Cem Sultana giden haberci yolda öldürülünce Beyazıt gelerek tahta çıktı.bu olay Osmanlı tarihinde 15 yıl sürecek bir sorunun doğmasına sebep oldu. Cem Sultan II. Beyazıt ın hükümdarlığını tanımayarak Bursa ya geldi. Hakimiyet alameti olarak adına hutbe okutarak para bastırdı. Devletin paylaşılmasını Anadolu nun kendisine verilmesini istedi. Başlayan savaşta yenilerek çekilmek zorunda kaldı. Konya ya gelerek Karamanoğullarının desteğini aldı. Daha sonra sırasıyla Şam a ve Mısır a gitti. Memluklar Cem Sultanı desteklediler. Aldığı yadımlarlarla Anadolu ya giren Cem Sultan Akşehir de yapılan savaşı kaybetti. Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı. (1492) Böylece Cem Sultan sorunu iç sorunken Avrupa sorunu haline geldi. Önce Fransa ya daha sonra Vatikan a gönderildi. 25 şubat 1495 te hastalanarak öldü. Sonuçları: 1. Devşirme kökenli devlet adamları ile Türk soylu devlet adamları arasında rekabet hızlandı. 17 / 29

18 2. Memluklularla ilişkiler bozulmuş savaşlar başlamıştır. 3. Endülüs Emevilerine yardım yapılamadı. 4. Karamanoğulları yeniden sorun olmuş bu beyliğe kesin olarak son verilmiştir. (1463) 5. Fetihler duraklamıştır. Büyük ekonomik kayıplar olmuş, büyük miktarlarda haraçlar verilmiştir. 6. II. Beyazıt ın hükümdarlık süresinin hemen hemen yarısı bu mücadeleyle geçmiştir. Siyasal Olaylar II. Beyazıt dönemi önceki dönemlere nazaran sönük geçmiştir. Bunun en önemli sebepleri Cem Sultan sorunu ve II. Beyazıt ın Sakin barış taraftarı kişiliğidir. Osmanlı-Memluk İlişkileri Fatih döneminde bozulmaya başlayan ilişkiler bu dönemde savaşlar yapılmasına sebep oldu.bunun sebepleri: 1. Memlukluların Dulkadiroğullarının iç işlerine karışması 2. Memlukluların Ramazanoğullarını egemenlikleri altına almak istemesi 3. Cem Sultanı himaye etmeleri ve destek vermeleri 4. Karamanoğullarını himaye etmeleri 5. Hindistan daki Gücerat hükümdarı II.Mahmut Şah tarafından Osmanlı devletine gelen elçilik heyetini durdurmaları ve hediyelere el koymaları gibi nedenlerle iki taraf arasında 1485 te savaşlar başladı.çukurova ve Toroslar bölgesinde yapılan savaşlarda iki tarafta başarılı olamadı. Tunus hükümdarının araya girmesi ile barış yapıldı (1491). Çukurova bölgesi Mekke ve Medine evkafı olduğu için Memluklara bırakıldı. Osmanlı-Venedik Savaşları İstanbul un fethi ile Osmanlı-Venedik ilişkileri bozulmuştu. Fatih döneminde uzun savaşlardan sonra bir takım imtiyazlar verilerek haçlı birliğinden ayrılmışlardı. Ancak Osmanlı aleyhine çalışmalara devam ediyorlar, Mora halkını kışkırtıyorlardı.böylece Osmanlı Venedik savaşları yeniden başladı. Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı (1499) ardından Modon, Koron ve Navarin kaleleri ele geçirildi.yunan adaları da alınınca Venedik barış istedi.yapılan barışla aldıkları yerler Osmanlıda kalması koşulu kabul edildi. (1502) Osmanlı-Safevi İlişkileri 15. yy da Akkoyunlu egemenliğine son veren Şah İsmail in kurduğu Safeviler güçlü bir devlet haline gelmişlerdi. Türk asıllı olan bu devlet Şii inanışına sahipti. Safevi devleti Şii propagandacılar göndererek Anadolu da Şiiliği yaymaya çalışıyor, halkı isyana teşvik ediyordu. II. Beyazıt olaylara müdahale etmekte gecikiyordu. Özellikle Tekeli yöresinde isyanlar çıkmıştır. Şahkulu isyanı zorlukla bastırılabildi. Bu Şii hareketi II. Beyazıt ın gevşekliğini göstermiş ve Şehzade Selim babasına karşı mücadeleye başlamıştır. Boğdan ın Fethinin Tamamlanması ve Lehistan ile ilk Savaşlar Boğdan voyvodasının Macarlarla anlaşması üzerine 1484 te Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan ın Fethi kesinleşti. Böylece Osmanlı ve Kırım toprakları karadan birleşti. Bunun üzerine bölgeye asker gönderen Leh kuvvetleri püskürtüldü. Bu ilk Osmanlı-Leh savaşıdır. I. SELİM (YAVUZ) DEVRİ ( ) Fatih döneminde oldukça büyüyen devlet II. Beyazıt döneminde durgunluk dönemine girmişti. Yavuz döneminde hızlı genişleme tekrar başladı. Bu kısa saltanat döneminde devletin toprakları iki buçuk kat arttı. II. Beyazıt ın Tahtan İndirilmesi 18 / 29

19 II. Beyazıt ın 3 oğlu vardı. Geleneklere göre oğullarını çeşitli eyaletlere vali olarak göndermişti. Şehzade Korkut Manisa da, Şehzade Ahmet Amasya da,yavuz Selim Trabzon da idi. Şehzade Selim Trabzon da Şah İsmail in politikasını daha iyi görüyor ve babasının olaylara yaklaşımını beğenmiyordu. Bu amaçla tahta çıkmak istiyordu. Devlet adamları ise büyük oğul şehzade Ahmet taraftarı idi. Bunun üzerine Yavuz harekete geçerek Rumeli de kendisine sancak verilmesini istedi. Törelere aykırı olduğu için bu isteği ret edildi. Açıktan mücadeleye giren Yavuz Kefe de sancak beyi olan oğlu Süleyman dan yardım alarak Trakya ya geçti. Oyalamak için Köstendil sancağı kendisine verildi. Şehzade Ahmet tahta çıkarılmaya çalışıldı. Baba oğul Karıştıran ovasında karşı karşıya geldi. Yavuz yenilmesine rağmen yeniçerilerin isteğiyle babasının tahta terk etmesi sonucu hükümdar oldu. (1512) Kardeşler Arası Mücadele Yavuz un bu şekilde tahta çıkmasına kardeşleri karşı çıktılar. Bunun sebepleri: Bu durum geleneklere uygun değildi ve kendileri yaşça büyük olduğu için tahta daha yakın olduklarını düşünüyorlardı. Kardeşlerini ikna edemeyen Yavuz, devlet adamlarının ağzından sahte mektuplar yazdırarak kardeşlerini harekete geçirdi. Şehzade Korkut 1513 te yakalanarak boğduruldu. Yenişehir de savaşa girişen Ahmet yakalanarak idam edildi. Böylece taht kavgaları önlenerek istikrar sağlanmış oldu. Osmanlı-İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı (1514) Şah İsmail safevi devletini kurunca Şiiliği resmi mezhep haline getirmişti. Ajanlar vasıtasıyla Şiiliği Anadolu da yaymaya çalışıyordu. Trabzon valiliği sırasında Yavuz bu durumu görmüş ve babasının yumuşak politikasını tasvip etmediğinden mücadeleye girişmişti. Tahta çıktıktan sonra İran sorunu ile ilgilenmeye başladı. İlk olarak Anadolu da Şii nüfusunu saydırarak ileri gelenlerini ortadan kaldırttı. Devrin şeyhülislamından fetva alarak İstanbul dan yola çıktı. Dulkadiroğullarından yardım istediyse de bu teklifi geri çevrildi. Beylik Yavuz a karşı düşmanca tutum içine girdi. Yavuz un amacı ilişki kurduğu Orta Asya hanlıkları ile aradaki Safevi engelini kaldırmak ticaret yollarına tamamen hakim olmaktı. Şah İsmail Venedik ile ittifak yapmak istediyse de başarılı olamadı. Kısa süre içinde Safevi ordusu dağıtıldı. Şah İsmail güçlükle kaçabildi. Karısı, tahtı ve hazinesi ele geçirildi. Osmanlı ordusu Tebriz e girdi. Yavuz ilerlemek istediyse de ordunun huzursuzluğu yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. Seferin Sonuçları: 1. Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine girdi. 2. Kemah, Diyarbakır, Mardin alındı. 3. Şii sorunu bu dönem için çözüldü. 4. Anadolu da ki Şii propagandası sona erdi. 5. Dulkadiroğulları beyliğine son verildi. 6. İran ın hazinesi ve zenginlikleri İstanbul a getirildi. 7. İranlı önemli bilginler İstanbul a getirildi. Dulkadiroğlu Beyliğine Son Verilmesi Dulkadiroğulları beyliği İran seferinde Yavuz a yardım etmediği gibi, Osmanlı devletinin yiyecek kervanlarına saldırmış ve Memluklularla işbirliği yapmıştı. Yavuz İran seferi dönüşü Turnadağ savaşı (1515) ile beyliği ortadan kaldırdı. Savaşın sebebi İran seferine yardım etmemeleri ve Memluklarla işbirliği yapmalarıdır. 19 / 29

20 Sonuçları: 1. Maraş çevresi Osmanlılara katıldı. 2. Anadolu birliği sağlandı. 3. Osmanlılar Memlukla komşu oldu. 4. Osmanlı-Memluk ilişkilerinde gerginlik yeniden başladı. Osmanlı-Memluk İlişkileri Ve Mısır ın Fethi Fatih döneminden itibaren memluk Devleti ile ilişkiler kötüydü. II. Beyazıt döneminde savaşlar yapılmıştı. Yavuz döneminde ise Safavilerle ittifak arayışları Yavuz un Mısır seferine sebep oldu. Mısır Seferinin Sebepleri: 1. Mısır ın iç durumunun iyi olmaması 2. Halkın ve devlet adamlarının Yavuz u Çağırması 3. Portekizli korsanların Müslüman tüccarları engellemesi 4. Kutsal toprakların işgal edilmesi 5. Türk-İslam birliğini gerçekleştirmek 6. Mısır ın ekonomik açıdan önemli olması 7. Önemli kara ve deniz yollarının kontrol altına alınmak istenmesi İki ordu Halep önlerinde Mercidabık ta karşı karşıya geldi. Osmanlı topçusunun üstünlüğü sayesinde savaş kazanıldı. (1516) Suriye ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi. Memluk sultanı Kansu Gavri öldü. Ridaniye Savaşı (1517) Kansu Gavri nin ölümüyle devletin başına Tumanbay geçti. Tumanbay Osmanlı hakimiyetini kabul etmedi, Osmanlı elçilerini öldürttü, Venedik ten top ve ateşli silahlar alarak Ridaniye de güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Yavuz imkansız görünen bir işi başararak ordusuna 13 günde Sina çölünü geçirtti. Ridaniye de Memluk ordusuna güneyden saldırarak sabit topları işe yaramaz bir hale getirdi. Memluklar başarılı bir savunma verdiler. Hatta Tumanbay süvari hücumuyla Osmanlı karargahına kadar girdi. Padişah zannedilerek sadrazam Sinan Paşa öldürüldü. Ancak Osmanlı ordusunun ileri hareketiyle memluk ordusu dağıldı. Kaçan Tumanbay yakalanarak idam edildi. Mısır Seferinin Sonuçları: 1. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı hakimiyetine girdi. 2. Son halife İstanbul a gönderildi, halifelik Osmanlılara geçti. 3. Osmanlı devletinde teokratik özellik kesinleşti. 4. Suriye, Filistin ve Mısır daki zengin hazineler Osmanlılara geçti. 5. Venedikliler Kıbrıs adasını ellerinde tuttuklarından dolayı Memluklulara verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladı. 6. Baharat yolu Osmanlılara geçti.(ancak ticaret yolları değiştiği için beklenen kazanç elde edilememiştir.) 7. Mukaddes emanetler İstanbul a getirildi. 8. Memluk devleti sona erdi. 9. Doğu Akdeniz de Osmanlı hakimiyeti güçlendi. 10. İslam birliği büyük ölçüde sağlandı. Yavuz un Ölümü ve Genel karakteri Tarihimizin en büyük hükümdarlarından olan Yavuz Sultan Selim doğuya seferler yapmıştı. Bunun sebebi tehlikenin bu dönemde doğudan gelmesiydi. En büyük emeli Türk ve İslam dünyasını birleştirmekti. 20 / 29

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 57-89. Year 6, Issue XV, pp. 57-89. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh296 OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: 2014-7 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler 1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler Ahmet Toksoy* Antakya kalelerini kuşattılar. Buradan da Kudüs e inen Hun orduları tekrar yukarı Orta Anadolu ya çıkarak Ankara da faaliyette

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 25.09.2014 Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi BAŞKAN IN SUNUŞU Sayın Meclis üyeleri, Değerli Hemşehrilerim; Bir medeniyet şehri olan Sivas ımızın

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı