MELIKSAH LAW JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELIKSAH LAW JOURNAL"

Transkript

1

2 MELIKSAH LAW JOURNAL MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME: III ISSUE: 1 YEAR: 2014 CİLT: III SAYI: 1 YIL: 2014 JUNE / HAZİRAN 2014 KAYSERİ

3

4 SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı adına (Dekan) OWNER On the Behalf of Meliksah University Faculty of Law Deanship (Dean) SORUMLU MÜDÜR Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN (Dekan Yardımcısı) RESPONSIBLE MANAGER Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN (Associate Dean) HABERLEŞME ADRESİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talas/Kayseri COMMUNICATION ADDRESS Meliksah University Law Faculty Talas/Kayseri TEL : FAKS : E-MAİL : WEB : http//:hukuk.meliksah.edu.tr ISSN : PHONE : FAX : WEB : http//:hukuk.meliksah.edu.tr ISSN : Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Meliksah Law Journal is a refereed journal. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Published twice a year in June and December. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir; Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesini, Yayın Kurulu nu ve Danışma Kurulu nu bağlamaz. The views expressed in the Review are those of the individual authors and are not be taken as representing the views of the Meliksah University Faculty of Law, the Boards of Editors and the Boards of Advisors. Yayıncı : Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. Sağlık Sok No: 21 Sıhhiye/Ankara Tel: Fax: Baskı : Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. Sertifika No: 12416

5 YAYIN İLKELERİ 1. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların hukuk alanına ilişkin olması gerekir. 3. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa adreslerini bildirmelidirler. 4. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar hakem ya da hakemlere gönderilir. Çalışmalar, isimleri saklı tutulan hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayınlanır. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar ise yazarına iade edilir. 5. Dergiye gönderilen makalenin yazarı, yayınlanan sayılarla sınırlı kalmak üzere çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil, işleme ve çeviri konusundaki mali hakları; basılı, görsel, işitsel, sayısal ve benzeri ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere inhisari ve süresiz olarak Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına devretmiş sayılır. Dekanlık bu hakları üçüncü kişilere satış, yeniden üretme, devir, lisanslama ve yeniden yayma şeklinde de kullanabilir. Hakların kullanımı ile ilgili hususlar Fakülte tarafından belirlenir. 6. Dergide yayınlanan yazılardan dolayı Fakültenin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur; sorumluluk yazara aittir.

6 BOARDCAST PRINCIPLES 1. The Meliksah Law Journal is a peer reviewed journal. Published twice a year in June and December. 2. Articles that will be sent to the editor should be related to different areas of law. 3. Each submission should contain a title and an abstract of articles both in English and Turkish. Automatic title should not be used. Formal positions, institutional affiliations, communication address with call number and s of the authors should be clearly within the submission. 4. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board the articles will be sent to peer reviewer or reviewers whose name will not be explained to authors. Then according to the peer reviewers opinion, the submissions will be published or sent back to the authors for changing. As a result of peer review, the articles which is not appropriate to be published will be sent to authors. 5. The author of the article that sent to the journal, is considered to transfer his or her financial rights on print, distribution, public transmission, representation, processing and translation to the Deanship of Faculty of Law of Meliksah University indefinitely and restricted on the use of in printed, visual, digital and kind of other similar conditions in domestic and foreign publishing organs. Dean of the Faculty can exercise of these rights in the form of selling to third parties, reproduce, transfer, licensing and dissemination, too. Conditions with the use of rights considerations are determined by the faculty. 6. The Faculty shall not carry any legal criminal liabilities for the articles published in the Journal. All kinds of liabilities are belonging to the authors.

7 DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan HAKERİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Y. Şevki HAKYEMEZ KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. İsmail KAYAR Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Şafak BALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi BOARD OF ADVISORS Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Ankara University Faculty of Law Prof. Dr. Hakan HAKERİ Istanbul Medeniyet University Faculty of Law Prof. Dr. Y. Şevki HAKYEMEZ KTU Faculty of Economics and Administrative Sciences Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul University Faculty of Law Prof. Dr. İsmail KAYAR Erciyes University Faculty of Law Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya University Faculty of Law Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Gediz University Faculty of Law Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk University Faculty of Law Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes University Faculty of Law Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI Fatih University Faculty of Law Prof. Dr. Ali Şafak BALI Afyon Kocatepe University Faculty of Law Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir University Faculty of Law Prof. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ Zirve University Faculty of Law

8 YAYIN KOMİSYONU Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Doç. Dr. Hayrettin EREN Doç. Dr. Cengiz GÜL Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Arş. Gör. Serdar YILDIRIM DERGİNİN SÜREKLİ YAZARLARI Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Doç. Dr. Hayrettin EREN Doç. Dr. Cengiz GÜL Doç. Dr. Server SÜLEYMANLI Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Doç. Dr. Farhad MEHDİYEV Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Öğr. Gör. Zairbek MALASHEV Öğr. Gör. Ömer ÇELEN Öğr. Gör. Musa İYİLER Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU Arş. Gör. A. Furkan İLHAN Arş. Gör. Vildan BALCI Arş. Gör. İmran AKTÜRK Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Arş. Gör. Serdar YILDIRIM EDITORIAL BOARD Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Assoc. Prof. Dr. Hayrettin EREN Assoc. Prof. Dr. Cengiz GÜL Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV EDITORS Assist. Prof. Dr. Sinan OKUR Res. Asst. Yusuf GÜLEŞCİ Res. Asst. Serdar YILDIRIM PERMANENT AUTHORS OF JOURNAL Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Assoc. Prof. Dr. Hayrettin EREN Assoc. Prof. Dr. Cengiz GÜL Assoc. Prof. Dr. Server SÜLEYMANLI Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Assoc. Prof. Dr. Farhad MEHDİYEV Assist. Prof. Dr. Sinan OKUR Assist. Prof. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Lecturer Zairbek MALASHEV Lecturer Ömer ÇELEN Lecturer Musa İYİLER Lecturer Melike YAĞOĞLU Res. Asst. A. Furkan İLHAN Res. Asst. Vildan BALCI Res. Asst. İmran AKTÜRK Res. Asst. Yusuf GÜLEŞCİ Res. Asst. Serdar YILDIRIM

9 İÇİNDEKİLER Makaleler Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan (Meslek Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Emir ALİYEV - Seymur TALIBOV Enerji Güvenliği, Enerji Kaynakları Kavramları Açısından Hazar Havzasındaki Hukuki Durum Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Azerbaycan Hukukunda Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Azerbaycan Mülki Mecellesinde Temerrüt Faizi ile İlgili Düzenlemelerin (AMM m ve 449) Değerlendirilmesi Arş. Gör. Derya Başak MEDENİ Yaşlılık Aylığının Koşulları Deyanet TAĞIYEV Azerbaycan Hukukunda Faktöringin Hukuki Niteliği Turgay ŞEN The Legal Bases of the Colaboration of the Republic of Turkey and the Republic of Moldova Introduction Kitap Tanıtımı Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA) Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ Kira Hukuku (Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU) Akademik Etkinlikler Türk İslam Coğrafyasında İnsan Hakları İhlalleri Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Din ve Vicdan Özgürlüğü Avukatlık Kanun Taslağı Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri

10 CONTENTS Articles Temporary Employment Realitionship via Private Employment Agencies (Profession Acquired) Prof. Dr. Emir ALİYEV - Seymur TALIBOV Energy Security, Energy Resources Legal Situation in the Caspian Sea in Terms of Concepts Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Intellectual and Industrial Property Rights Protection in the Azerbaijani Law System Assist. Prof. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Evaluatıon of Regulations Regarding Default Interest in Azerbaijan Civil Code Res. Assist. Derya Başak MEDENİ Terms of Old Age Pension Deyanet TAĞIYEV The Legal Nature of Factorıng Transaction in Azerbaijan Law Turgay ŞEN The Legal Bases of the Colaboration of the Republic of Turkey and the Republic of Moldova Introduction Book Review Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Reverse the Effect of Collective Bargaining (Assist. Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA) Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Rent Law (Assoc.Prof. Dr. M. Murat İNCEOĞLU) Academic Activities Türk İslam Coğrafyasında İnsan Hakları İhlalleri Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Din ve Vicdan Özgürlüğü Avukatlık Kanun Taslağı Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri

11 Kitap Tanıtımı

12 Kira Hukuku (Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU) Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ * Doç. Dr. Murat İnceoğlu tarafından yayınlanan Kira Hukuku isimli eser, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra kaleme alınmış en kapsamlı eser niteliği taşımaktadır. Kira hukuku, özellikle alışveriş merkezlerinin sayısının artması ve şirketlerin malik olmak yerine kira sözleşmesi yapmaya daha çok yönelmeleri ile birlikte ülkemizde gittikçe artan bir öneme sahip olmuştur. Ayrıca ya kiracı ya da kiraya veren konumunda oldukları için kira hukuku toplumun büyük kısmını ilgilendiren bir hukuk dalı niteliğine sahiptir. Sırf bu yönüyle dahi, kira hukuku detaylı incelemeye tabi olması gereken hukuk alanı olarak görülmektedir. Bu ihtiyaca cevabı verecek nitelikte eser de Doç. Dr. İnceoğlu tarafından ele alınmıştır. Eserde, konular hem teorik olarak ele alınmış hem de uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunlar olabildiğince kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bir yandan gerek Türk doktrini gerekse de İsviçre doktrini, kapsamlı ve olabildiğince tüketici bir şekilde taranmış ve böylece oldukça geniş bir kaynaktan yararlanılmış, öte yandan da Yargıtay ın son on yılda kira hukuku konusunda yayınlamış olduğu kararlar taranmış ve binin üzerinde karar kitaba işlenmiştir. Ayrıca yüzün üzerinde İsviçre Federal Mahkemesi kararına atıf yapılmıştır. Sonuç olarak bu kitabın kira hukuku konusunda en azından bugüne kadar yazılmış en kapsamlı akademik çalışma olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Eser, konunun detaylı ve yoğun olmasından ötürü iki cilt olarak yayınlanmıştır. Birinci ciltte, Genel Hükümler başlığında kiranın tanımı, unsurları, özellikleri, süresi ve tarafları ile kiraya verenin ve kiracının borçları detaylı olarak ele alınmıştır. Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar başlığında ise kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması, alt kira, kira sözleşmesinin devri ve sözleşmeye katılma, kira sözleşmesinin yasal devri, kiralananın kullanılmaması ve erken tahliye, takastan feragat yasağı konuları uygulamaya yansıyan yönleri ile incelme konusu yapılmıştır. İkinci ciltte ise, Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları başlığı altında, düzenlemeye duyulan ihtiyacın nedeni, konut ve çatılı işyeri kiraları kap- * Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD.

13 164 Kitap Tanıtımı MÜHFD C. III, S. 1 (2014) samı, hukuki niteliği, konut ve çatılı işyerleri kiraları bakımından özellik arz eden kiracıyı koruyucu tedbirler ve kira bedelinin belirlenmesi ve uyarlanma konuları incelenmiştir. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi başlığında genel olarak sona erme durumu, olağan ve olağanüstü sona erme sebepleri, borca aykırılıktan kaynaklanan sebepler, konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sebepler ve sona ermenin sonuçları incelenmiştir. Son olarak Yürürlük Hukuku başlığında kira hükümlerinin yürürlüğü ve erteleme hükümleri incelenmiştir.

MELIKSAH LAW JOURNAL

MELIKSAH LAW JOURNAL MELIKSAH LAW JOURNAL MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME: III ISSUE: 1 YEAR: 2014 CİLT: III SAYI: 1 YIL: 2014 JUNE / HAZİRAN 2014 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 /

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journal is a peer reviewed academical and occupational journal published three times

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 34 Volume: 9 / Issue: 34 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Gazi University Faculty of Law Review. Cilt XVII, Temmuz 2013, Sayı 3 Vol. XVII, July 2013, No.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Gazi University Faculty of Law Review. Cilt XVII, Temmuz 2013, Sayı 3 Vol. XVII, July 2013, No. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi University Faculty of Law Review Cilt XVII, Temmuz 2013, Sayı 3 Vol. XVII, July 2013, No. 3 ANKARA Kasım 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gazi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 2 Year 2014 Volume 3 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 3 / Sayı: 11 Volume: 3 /

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 6 Volume: 2 /

Detaylı

Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708

Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708 Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708 YAYININ ADI HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL 2012 CİLT (2) SAYI (1) AY HAZİRAN YAYIN SAHİBİNİN ADI Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı adına Prof.Dr.

Detaylı

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD)

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD) İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD) The Journal of Islamic Civilizition Studies Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yıl/Year: Haziran-June 2015 İMAD uluslararası ve hakemli bir dergidir. 6 ayda bir

Detaylı

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ LEGAL LEGAL FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTYRIGHT MAKALELER - GÖRÜŞLER / ARTİCLES - DICTUMS İlaçlarda Eşdeğerler Yoluyla Tecavüz ;! Konusunda Bir İnceleme - Cenestin Vakası,AReview

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: I Sayı: 1 Bahar 2014 Sahibi İstanbul Medipol Üniversitesi adına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Yazı İşleri Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal Yayın

Detaylı