FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?"

Transkript

1 MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran savurduğu» br craatın ahsul dr bu fy<«t artışları; yoksa bundan öncek 4 part koalsyonunda «ağır ve yksek sanay yatırılarının ktsatçı antığına uyayan hesapsız harcaların netces dr? Ü ı B$S* SİS H n Çok sthsal yapaya uhtaç; sanayleşenn eeklee devrn geçrp hale yapa devrne geçekte olr<n br Trkye'de, «Grev» ve «Lokavt» adı Verler <hak»larla hale yapanın tekerleğne karpuz kabuğu koyan zhnyet dr sorulusu? Çoluğunun çocuğunun hasretne katlap gurbet gezen şçlerzn Trkye'ye sağladığı «eek hracı» dövzler, sanay halesnn teel taşları olarak ı kullanılıştır. Yoksa devlet dare edenlern, yarını göreyenlern yönetyle bağa, bahçeye; dağa, toprağa gölerek, tket allarına harcanarak bu kan heder edlştr? Yıllardır «yağa Hasanın böreğ» zhnyetyle yrtlen, ktr sad devlet teşekller, eş dost kayıranın, hesapsız sthda poltkasının devlet btçesne ykledğ lyarlarla, rete dönk br faalyetn çnde < oluştur? Yoksa br trl verl olayan devlet şleteclğn tesl etektedr? Boğaz köprsnn ble ucunu göreeyen, genş görşl ktsatıcılara sahp br partnn, ç gnlk ktdarlarında btn dnya devletlerne verdğ snyaln, yaptığı baykuş çığırtkanlığının rol ne kadardır bu şte?... Merkez bankasının para basa hakkını, br yıl çersnde kullanılası gereken esyon hacn «ktdar gerdeğnde» kullanıp solcu beledyelere devlet kesesnden bahşş dağıtanların da gnahı var ıdır? İşte sze sayısı yzlere varacak sorulardan brkaç tanes : Syasler, uhalefet ve ktdar partler dşneblyor ve cevaplarını vcdanlarıyla rahatça vereblyor usunuz? Bundan sonrak artışları önleenn yolu buradan geçer. İ â

2 DEVLET SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 2 fffffffftfffffffff Değerl Ülkdaşlarıız, MİLLETE Erken seçn araya gres dolayısıyle 388. sayıızdan tbaren ara verlen bu sohbet köşe z tekrar açıyoruz. Elnzdek son nshası le 4. sayıya ulaşan Ülkc Hareket'n «tek» haftalık gazetes DEV LET, «9» yıldan ber Mllyetç Trkye Ülks yolunda, Trklk dşanlarına karşı cadelesn Ankara Kuls ehet Özkan B Yksek Öğret Genel Mdrlğ aylardır nhal. Vekaleten Genel Mdrlğ Mehet Özgedk yrtyor. Bu darenn Genel Mdr Başyardıcısı, yan Genel Mdrlğe en yakın yerde, br - k senedr vazfe yapıyor. Üstndağ fırtınasını vekl olasına rağen göğsled, arkadaşlarına her hang br zarar gelesne an oldu. Şd bu dareye başka br Genel Mdr olursa, en azından vcdan sızlatıcı br uaele olaz ı? Özgedk Genel Mdr olayınca sebep ne gösterecekler?» A.P. ye yakın değl... Pek ke uzak sol'un en haffnden, en şddetlsne kadar, btn guruplarına uzak... Bu uzaklık A.P. nn göznde / önel değl. Ülk Br'c br darecnn terf ettrles, ha!... O, A.P. nn kafasına sığaz. Trkeşle koalsyon yapar, aa bazı kseler «Trkeşc» dye hor görr... Naht Menteşe, adının «Mllyetç Bakaa çıkasından fevkalade korkuyoruş. Hatta bakanlığa lk geldğ gn, bazı genç eurlar tarafından «Mllyetç Bakan» sloganları le karşılaşasından çok fazla rk ş olacak k, «Yahu olur u koando bakan dye bağırılırını?» dyoruş. Tezahratı görene, batılana herkese sordu; «Koando Naht, koando bakan» dye bağıran çağıran gördnz? «Yok yok» dedler. Ne yapacaksınız, hastalık çok köt... ay hızla srdrekter. 9 yıj boyunca hak bldğ kutsal yolda azle yryen DEVLET, baş koyduğu dava uğruna zerne dşen görev lâyıkı le yerne getr ş ve cadelesnde asla tavz vereştr. îşte bu, byk br başarıdır her şeyden önce. Ve aynı şeklde bundan sonra da; daha hızlı br atılı yaparak, kutsal lkzn prenspler doğ yıla rultusunda cadelesne dan deva edecektr... DEVLET'n son sayılarındak değşklkler fark etşsnzdr uhakkak. Gayretlerz karşısında Ülkdaşlarıızdan gördğz destek, aldığıız tebrk ektupları, telefon ve telgraf lar da gcze gç kattı. Her brne ayrı ayn teşekkr etey br borç blr ve bunu davaızın br gereğ olarak kabul ederz. Şu anda elnzdek son sayı ızda eksklklerzden bazılarının gderldğn sanıyoruz Yazar larızın her br çn br köşe açtık. Bu sayıızda; yazılarını lg le takp ettğnz Sayın Mef- Ahet Erdoğan Orta öğret genel dr olaktan t kesş k, Tal - terbye kuruluna başkan olak styoruş. Eee... hakkı değl? O ve onun gblern gayret le CHP ktdardan uzaklaştırıldı. Yen Derel hket kuruladı ı? Erdoğan' stn gayret le sol orta okul ve lselerde gerled... Ata Der daha be ne «Der»ler Bekr Sıtkı Kalaycı - Ahet Erdoğan sayesnde Anadoluda boy boy görneye başlaadı ı? Şd hasat evs, saade ednde, herkes ganetn hete nsbetnde toplasın. Bekr Sıtkının önne geçd, Msteşar ol ası önlend. Halbuk o steşar olsaydı İlköğret Genel. Mdrlğne Nur Atalay, öğrete Ahet Erdoğan, Halk eğtne Kenan Kolukısa edlecek dğer operasyonlarla Bakanlık «Ata r Der'n elne geçecekt Bu proje şdlk, başkadaleverelerle önlend. Aa Bekr Sıtkı «Bakanlığın hırslı ve snrl adaı olaya deva edyor. Ahet Erdoğan, bay - bayan kendsne yakın btn eurları harekete geçld gazete televzyon ve nakller, öyle br propeganda le anlattırdı k, duyan Mllî Eğt stnden br snrl derneğn geçtğn sandı. Eee ne de olsa şn çnde Kayserlk var. Eşeğ boyayı satak az arfet? Ahet Erdoğanın yaptığı şd o şte. Son dakka Mllî Eğt Bakanlığı st kadeelernde byk değşklklern yapılacağı haber hesafet kazandı. Paket kararnaeler açılınca kbr, ortaya ne ncler çıkacak...? Ben uhke yerlerden duyabldğ kadarı le, Bakan Ayvaz Gökder'n Orta Öğret Genel Mdrlğne tayn edlerek, yapılan hatanın dzeltlecek nasp br lsanla fade edlş, Halbuk şd ortalarda başka sler dolaşıyor, ya bakan yalancı çıkacak veya uhke yerler, eseleye vazyet edecekler. et Özkan, yne «ANKARA KU- LİSÎ'nde» yazaya deva edyor. Zaan zaan çok lgnç konuları szlere aktaran Sadık Aslce'nn yne bu sayıızda önel br konusu le karşılaşıyorsunuz. Abdlhâd Topallıoğlu «BENCE» Yağur Altaylı «YORUM» ve Hayrı Başbuğ «HEDEF» başlıklı köşelernde yazacak, Kahraan Maraş Mlletveklz Sayın Mehet Yusuf Özbaş da bundan böyle yne MECLÎS PEN- CERESÎ'nden» görebldklern Sz lere duyuracaklar. Ayrıca 403. sayıızdan tbaren ser yazla,- rına başlayan Prof. Dr. İsal Kayabalı ve Ceender Arslanoğlu'nun hazırladığı ve Trkye'y çeştl yönlerden nceleyen yazılarının kncsnn «3». böln yne orta sayfaızda bulacaksınız, S. Cele Ender Maral, M. Çağatay Özder, A. Şekr Turan ve Salan Kapanoğlu za larına da yer verld. Karkatrstz Öer'n de MİKROPLAR'ı deva edyor. MHP Kahraan Maraş Mlletvekl Sayın Mehet Yusuf Özbaş gazetezn baskıya grdğ gne kadar gttğ vlâyetnden döneeler dolays le MECLÎS PENCERESİ bu haf ta kapalı kaldı. Onun yerne DEV LET yazı kadrosundan Nhal Yk sel Serdâde'nn «İRTİCADAN FAŞİZME» başlıklı yazışı dördnc sayfaızda yayınlıyoruz... Bu arada sz Ülkdaşlarıızın teklflernzle brlkte çevre- 'zde olup bten hadselerle lgl yazı, fotoğraf, belge, fotokop v.s.'ler de DEVLET'te değerlendrek çn bekledğz hatırlatak styoruz. Araya Mbarek Raazan Bayraının gres nasebet le k sayı br arada çıkardığıız DEVLET'n 42. sayısında buluşak zere... TANR TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN DEVLET FAŞİZM Marsa! U l5on 0.-

3 DEVLET SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 3! «Br Rus gesn zyaretz ve dşndrdkler Sadık ASİLCE Uzun zaandan ber Anadolu gezsnde bulunuyoru. Gezdğ yerlerde gördğ gzellkler ve edndğ dostlarla yaptığıız sohbetler sonunda, hep beraber dyoruz k; Anadolu br Cennejt... Her yerne has br gzellğ var. Bu Seyahatde Ankara, Afyon, İsparta, Antalya, Marars, Muğla, Yata ğ:n, Gökova, Bodru Gvercnlk, Mlas, Gllk, Söke, Atça, Aydın, Denzl, Kuşadası, îzr ve br çok kasabaızı gezd. Gezdkçe de, bu topraklan, bzlere koyup gden, uğrunda kan döken, şeht ve gazlerz rahetle anarken, bu gzel yurdu cehennee çevrek steyen br avuç solcu anarşstlere lanet ett. Özendkler Rusya'yı ve Çn' dşnd. Tesadf bu ya, Gllk' gezz sırasında br Rus gesyle karşılaştık. İk arkadaş «hayd gdp gezel» dedk. İlgl yerlerden zn aldıktan sonra, Rus gesne grdk. Lsan bledğz çn kapıda bz karşılayan br Rus yukarı sol tarafı şaret ett. Bz gösterlen yerle beraber, ge çersnde yalnız dolaşak stedk. Bze lk yolu gösteren görevîj yalnız gezdğz görnce asık suratla, tekrar sol taraftak kaptanın odasını gösterd ve bz kaptanla tanış trd. Kaptanla karşılıklı oturduk ve O bze, bz ona lsan bledğ z şaretlerle anlatağa çalıştık. Sonra genn çn gezek stedğz şaret ettk. Bze yakınlık gösteren kaptan gey do laştırdı. Dolaşırken ben kn olduğu kadar şahısların hareketlern ve bzden ayrı olan tarafları tetkk edyordu. Kaptan ve ortada dolaşan br kadından başka kse bze yaklaşıyordu. Sadece bu ks bze tebes s edeblyorlardı. Kaptanın yatak odası çlernde en ysyd. Keza kaarası da. Kordorun yanında sağlı, sollu duran yeek salonlarına gttğz zaan, ge subaylarının yeek yedğ kçk salonun daha tez, ssl, oblyaları dzgn ve halısı vardı. Dğer şçlern yeek yedğ byk salonda se halı yoktu, daha bast oblyalı ve krl d. Netce olarak çoğunluğun yeek yedğ salon daha kötyd. Duvarlarında 5-20 tar ne Rus ler gelenlernn res vardı. Salonda bulunan şahıslara başıızı eğerek sela verdk, hç brs karşılıkta bulunadığı gb, göreeezlkten gelerek, derhal arkalarını dönyorlardı. İşçlern yeek yedğ salon da byk zarlarla kendlerne has br tavla oynayan ç gencn yanına vardık. Oyun oynaayan şahıs derhal yern terkederek kayboldu. Dğer ks se, sank yanlarına geldğzden haberler yokuşçasına yzze bak ıyorlardı. Br ddet oyunlarını seyrettk. Kollarına dokunarak «Allahısarladık» deek stedk aa, yne de yzze bakaışlardı. Salonda ortalığı tezleyen saçları yapılı sarışın br kadınla br kaç defa yz yze geleze rağen, onun da tebessl bakışııza derhal arkasını döndğn gördk. Onun tarafına bakadığıız zaan bz Gözlyordu, bz onun tarafına bakınca se heen şe dalıyordu. Kaptan'a sgara tuttuk, aladı. Kendsne at Bulgar sgarasını gösterd ve «Bulgara» dyerek asanın zerne koydu. Ne bz sgaraızı yakıyor, ne de kend sgarasından bze veryordu. Denz hukukuna göre, geler tesl ettğ lkenn toprağı sayılırlar. Ge çersnde kanunların tatbkçs de kaptandır. Orada çalışan tayfalar se o lkenn kanunlarına örf ve adetlerne uyak ecburyetndedrler. Bunun çn ben br Rus gesn gezdk dyeceğ yerde, Rusyanın lletler arası ş yapan kalbur st tabakayı oluşturan br s:nır kentn zyaret ett dyeblr. Bunun çn bu gedek yaşantı, Rus ler gelenlernn yaşantısını aksettrdğ kanaatndey. Gedek zlenler se şu şeklde özetleyeblr : Br yabancı le herkes stedğ gb konuşaıyor. Hatta sela, dah vereyor. Bz «Halklara özgrlk» dyenlerle, «Hrryet styoruz» dye başbakanın yakasına yapışanların ve Başbakanlık kordorlarında uşta le Hket başkanını döveğe kalkışanların kulakları çınlasın. Gtsn özledkler lkey görsnler. 2 Kaptan le dğer ge subaylarının yeek salonları le yatak odaları şçlernknden daha yyd. Han alt tabaka le st tabakanınk br olacaktı? Herkese eşt uaele yapılacaktı? Sosyalzdek eştlk prensbnn deogojden başka br şey ola dığını, böylece daha y anlaış oldu. Allah ble nsanları brbrlernden farklı yarattığına göre, konz dzen nasıl, eştleyecektr? 3 Saçları yapılı, gyler noral olan hanılar, gede tezlkçlk ve bulaşıkçılık yapıyorlardı. Oysak Trkye'de aynı gy ve kuşaa sahp kadınların çoğu kendler çalışadıkları gb, beylernn kazançlarını kon ken partlernde hovardaca harcı yorlar, kızlarını se dskoteklerde eğlendryorlar. Deek k, Rus ya'da çalışayana ekek yok. Buna rağen, bz sosyete set lcrzdek hanıların br kısı salon sosyalstlerdr. Fakrlkten de vururlar. Dzece sosyalz ağıtları yazarlar. He en lks hayatı yaşarlar, he de sosyalst geçnen C.H.P. ye oy verrler ve solcu ltanları desteklerler. C.H.P. nn byk şehrlerzn en lks setlernde en fazla oy alasının sebebn br trl anlayaıyoru. Halbuk dşnseler lkeze konz gelrse lk defa bu setlerde oturanlar evvelâ kendler bulundukları yerlerde olacaklardır.. Blhassa Ankara'da yaptığı tetklerden şunu anladı. Fakr setlerde gecekondularda oturanlar daha çok C.H.P. nn karşısındalar. 4 Ruslar tek başlarına çar şıya çıkaıyorlardı. Daa 3-4 kş beraberlerd. Halbuk aynı skeleye gelen, dğer yabancı devlet gelernn personel tek başlarına gazeblyorlardı. Rusların bu duruunu orada bulunanlara sordu. Aldığı cevapta «ner Rus brbrn gözetleek ecburyetndedr, kaptan tayfadan, tayfalar brbrlernden korkarlar» dyorlardı. Bu sözler duyunca halze şkrett. 5 Yne dkkat çeken br şey daha vardı. Rusların çarşıdan br şey satın aladıkları veya alaadıklarıydı. Yerllere ve Trk görevllerne; bunlar her zaan böyle drler dye sordu. «Evet» dyorlardı. Hatta Trklern çarşıdan stedkler kadar, stedğ br şey alası karşısında şaşkınlıkla bakıyorlardı. Çarşıda kendlerne br şey kre eden Trklern gey zyaretlernde hç br şey kra edeeyen Ruslar, «Br şeyz yok k szs kra edl» derecesne ahcubyetlern belrten hareket lerd.? bulunduklarını öğrend. 6 Ayrıca gede çalışan kadınlar kafaa takılıştı. Br çok yabancı ge görd. Ruslarınk harç hç brsnde kadın şç yortu. Hatta tarh kaynaklara göre korsanlık devrlernde ble, gede kadın bulunası uğursuzluk sayılırış. Aa Ruslarınk bu geleneğn dışındaydı. Br gn br şahıs «Bey, bu kadınlar nçn Rus gelernde bulunuyorlar blyorusun?» ded. Blyoru Öer Bey ded. «Gede çalışan erkeklern kadın htyaçlarını gderek çn» deez. Ertes gn orada görevl Trklerden brs «Her gede devalı 5 kadın şç bulunuyor. Gece brbrlerne saldırıyorlar, aşk hayatı yaşıyorlar» dyordu. Bunun çok tab br şey olacağı noraldr. Çnk gnlerce denz lerde dolaşan, yabancı kadınlarla erkeklern yan yana durası kânsızdır. Nasıl k ateşle barut yan yana duraz se kadınla erkek yan yana duraz. Aks eşyanın tabatına aykırıdır. 7 Gede Lenn ve dğer Rus ler gelenlernn reslern gördğ zaan, söz ona Trk geçnen bazı kşlerce, bz llî kahraanlarııza ve ler gelen Trk byklerne gösterlen saygısızlıkları dşnd. Neden br Trk gesnde Fath'n, Kanunî'nn, Yavuz'un, Naık Keal'n, Mehet Akf Ersoy'un v.b. nn resler yoktu? Ayrıca zldğ taraf, Trk' deyp de Lenn', Staln', Engels* ve Mao'yu seven vatandaşlarıızın oluşuydu. Deekk Ruslar gzl poltkalarını öyle gzel yrtyorlardı k, kend ler gelenlern bzdek bazı sapık kşlere sevdrrlerken, bz tarh- Sayfcyı çevrnz M S İ '.Ç

4 DEVLET - SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 4 zle örf ve adetlerzle lgz kesyorlar. Lanet olsun kananlara ve kend benlğn ytrenlere. Neden Trk byklerne saygı gösteren llyetç kafatasçı oluyor da, aynı şey yapan br Rus lerc sayılablyor? Dev r rc denlyor?. 8 Ta bu yazıyı yazağa başladığı sırada skeleye başka br Rus ges daha geld. Genn durasıyla beraber, çnden nen 3 kş derhal, genn boyasını yapağa başladı, lar. Sabah uyandığı zaan genn bacasının dah boyandığını görd. Akşa sarı olan baca sabah syah oluştu. Deek k, Ruslar kendlern taayle şlerne verşler sıkı br dspln çnde çalaşıyorlar dye dşnd. Blhassa şç tabakası çn durup dnlenek çok zor br şey. Bzde olsa, şçlernz «Yen yol dan geldk. Braz, dnlenel.» dye dretrler. Fazla çalışaları çn de «esa» der tuttururlar. Gerekrse greve gderler. Ruslarda se hç grev yapıldığını duyadık. Deek k, grev ve ş yavaşlata gb çeştl yollar, çn dğer lkeler teşvk eden solcular, Rusya'da bunun hç brsn göreyeceklerdr. Dolayısıyle llî sanaynn duraklaasını yapaayacaklardır. t;*^fchiu«:3««>& >:5&:Kİ^}?S:«a;^^ İRTİCADAN 9 Genn bacasının syar ha boyandığı gördğ gnn geces labalarının da bell br saatten sonra söndrldğn duydu. Dğer zaanlar söneyen bu labaların o gn neden söndrldğn pek anlayaadı aa, oğlu «Baba; bu gn 30 Ağustos ya, Ruslar gece labaları kasıtlı söndrşler. İskeledek görevl polsn oğlundan duydu» ded. İşn gerçek yönn kat' olarak bleyoruz. Çeştl teknk sebepler uydurulabr. Fakat genn sarı kısılarının syaha boyanası le labaların söndrles brleştrlrse, br tcarek gesnde dah bazı sns oyunlar oynandığını çekneden söyleyeblrz. 0 İşçlern sıkı br dspln çnde çalışalarından, Kaptan' Bulgar sgarasını gösteresnden ve Trk çarşısından Rusların br şey alaaalarından edndğ kanaat şu oldu : Ruslar ancak konst lkelerden bazı şeyler alabyorlar. Dğer lkelerde harcayablek çn dövzler yok ve saade edlyor. Dövz ded de aklıa geld. Hç br Rus'un Turstk gez çn yabancı lkelere gttğn gördnz veya duydunuz u?. Netce olarak, sosyalz ve konz dzen, ateryalst görşten başka br şey dşnyor. Kısacası addeye ve bu fkr cat edenlere tapıyor. Veya tap tınlıyor. Onların köles olarak herkes çalıştırak styor. Sosyalzn ve solun ne olduğunu br Trk nşaatçısı vatandaşıız uzun konuşasının sonunu Trk zahına uygun olarak şöyle özetled : «İy br fkr bekledğz zaan, sağ duyu sahb derz. S?ğ elle yeek yerz, Sol elle se tuvalette taharetlenrz» ded. Bıdan sonrasını sayın okurların takdrlerne bırakırken btn lkclere sela ve saygılar sunarı. FAŞİZME Nhal Yksel SERDÂDE Dn br eller yağlı keentlerdeyd, br eller kanlı servetlerde... Bugn se br eller Moskof nalusunda, br eller fahşe vcutlarında... Dn kusuklarını «Devr» adına boşaltırlardı : «Gerc», «Yobaz», bugn se. sol ada «Faşst», «rkçı». Dn kanlı ellern Atıf Hoca'nn nuran sakalına sldler, bugn se Özen'n ışıklı destanına... Yalanla, talanla, tezvr ve rya le nşa edlen kale : Sol, yahutta dşan ellern bağrııza sapladığı hançer. Dn o kaleden bağrııza açılan ateş «Mrtec», «Örcek kafalı» tha ve ftralarıydı, bugn se «Faşst», «rkçı» dagaları. Ta 54 yıldır bu «Kalayı Kfr»den llî ukaddesata en şen thalarla, en den ftralarla ateş edlekte... Solda drstlk ve haysyet araayacak kadar onların geçşn blenler çn bu tha ve ftraların tek orjnal tarafı kend sıfatlarını başkalarına yaaak steğ olduğudur. Görel şd k faşst; k değl : DEVLET ULKÜDAŞLARMZN MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMN KUTLAR, TÜRKLÜĞE VE BÜTÜN ÎSLÂM ALEMİNE HAYR L VE UĞURLU OLMASN CENAB ALLATÎ'DAN DİLER. - Dn Lozan antlaşası dolayısıyle 6 ayda yağa edlen! vatan toprakları çn, ecls krssnden llî vcdanı dle getren Trabzon ebusu Al Şkr Bey' k şeht ett? O gn eclse kravatsız gren Anadolu'nun bağrıyak ses Erzuru Mlletvekl H. Avn Ulaş şöyle dyordu : «Efendler! bu şerefl krs bugn el br vazyete sahne oluyor. Ey Kabe llet sana da ı taaruz? Ey ukaddesat-ı llîye sana da ı taaruz? Br llet nausundan br ebusu koparır. O ebusun ağzı, kale o lletn nausudur. Bu nausa tecavz eden eller kırılır elbet.» Bugn se o byk vatanperver ve hayetperver nsanın vars yne Erzuru Mlletvekl Nevzat Kösoğlu'nu aynı krsde konuşturak jjj steeyen kahpe dllere ne deel. Onlar ı faşst, bz faşst? Dn «Bu kanun bu eclsten geçezse bazı kelle- ler gdecektr» dye tehdtlern yce eclse yöneltenlern, bugnk vars anarşstlern affının eclsten geçees zerne «Sol lerc gçlern sabrı taşak zeredr» dye yne ecls aynı tavır çersnde tehdt etekte. Onlar ı faşst? Bz faşst? Dn llet reyyle ayağını lk defa toprağa basıp ktdardan dşerken «Nankör Mllet» dyenlern rahle- tedrsnden geçen bugnk oğlan se «Bz sayısal değl syasal stnlğz var» dyor. Acaba onlar ı faşst? Bz faşst? Dn «Frenk Mukalltlğ» adlı esern bası tarhnden sonra kanun çıkarıp, o kanuna göre ktabın ellf Atıf Hoca'yı asanların yen varsler bugn se A. Fuat Başgl Hoca'yı slâh tehddyle yurt (şîna cufurbaşkanı seçlesn dye gönderedler? Şd onlar ı faşst? Bz faşst? Br gazeteler var. Han şu Reyhanlı Mftsnn keçs çalınınca «Mft keç çaldı» dye yfzan eşhur ve ahut corde... Her Allah'ın gn bze sataşakta : «Faşst», «rkçı». 944'lerde Htler'e, Mussoln'ye ağıt dzen bu cerdenn 50 yıllık tarh, 50 bn karayla dolu. Hang brn yazalı. Meselâ Ocak 973'de Yengn gazetesnde br akale «Yen br cdal devr». Makalede «Padşah ve Osanlı lehne fkr beslyen ebusların kafalarının koparılacağı» yazılakta. Fkrnden dolayı ebus kafası koparak ta onlara lâyık br görev. Makalenn yazarı da şu yukarıda zkredlen gazetenn patronunun babası... Ve o gn eclste H. Avn Ulaş şöyle haykırakta «Yunus Nad Bey'n kanıyle bu elekette bıçak kııldayacaksa evvelâ ben vursun.» Şd bz de dyoruz k br gecede br köy harcayan bu patronun gazetesnn tha ve ftralaryle bze çevrlecek naludan pervaız yoktur. Gönlnzn gzl köşelerndek TÜRK - İSLÂM ateşnn zer klleşş olsa ble dnleynz. Perestşkârı bulunduğunuz fkrn ve angaje olduğunuz hareketn geçşn y öğrenn. Yıllar keleler değştrd fakat ana ve efhuları değştreed. Bze yapılan thaların en açık sâllern ensup olduğunuz hareketn son ell yıllık tarhnde göreblrsnz. Ülkc Gençlk «Yaratılanı hoşgördk yaratandan ötr» dyen dervş Yunus'un takpçlerdr. Onların dost ellern ger çevreyn. Aynı tarhn, aynı toprağın, aynı anın çocuklarısınız. Dedelernz, babalarınız aynı toprak, aynı an çn toprağa dşt, dğn evnde beraber gld, öl evnde beraber ağladı, aynı tabutun altında beraber yrd. Bz bzden, bz özzden koparan dşan deolojlern kopuğu değl, kend ukaddeslerzn tutkunu olun. Hakkate tesl olun, yalan ve ftraya değl... ÜE S L_- HK«WKlKl«W^)«)K ^X^İtB>H«a»tBK«BtH>B«)g^«{)<İ«l(ta( BtHtt?&ÎHî>;3.:" ^Î;::-::-:^^-;;:?";»'-:::---!^.:

5 L EVLET SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 5 Kurtuluş Nağrası M. Çağatay ÖZDEMİR Zavallı Trkye'e şefkatle uzanan eller kıran, kırılası ellere kelepçe takılacakken, altın blezk takılıyor, heyhat! Zavallı Trkye'e kurtuluş yolu gösteren pırlanta kaleler avzerle susturulurken, tutsaklığa davetye çıkaran fırlatalar, onun bunun göznn çne baka baka fnk atıyor, heyhat! ' El slâhlı ç buçuk anarşst karşısında pusulayı şaşıran Trk polsnn şu andak duruuna bakıyoru da, btn tlern berhava olduğunu görr gb oluyoru. Aa pekâlâ, Allah'tan dn keslez olduğunu da bldğ çn, gelecek gnlern aydınlık örtsnn Trk Mlletn ssleyeceğne nanıyoru. Knle olursa gtekten çekne; kanun dışı faalyet gösteren ftne fesat yuva larını - fuhuş depoları da dahl - yakından takb eden bunca kş varken, polsn ayakta uyuasını elbette kabul etek vcdanııza sığaz. Daha doğrusu sığdır aayız. Br İstanbul'u, br îzr' ele alınız. Yzlerce fuhuş deposunun gece gndz çalıştığını bleyen yok gbdr. Bu fuhuş yuvalarının gayr resî olarak çalıştığından, Trk polsnn haber yok udur dersnz? Dağ başındak vatandaşın haber olur da, Ahlâk Zabıtası naı altında faalyet gösteren polsn haber olaz dersenz, sz fuhuşhanenn ortağı lân etek gerekr heen... Konst anarş de aynen fuhşuyat gbdr. Trkye'de fuhşyat nasıl eşrulaştırılışsa, konst anarş de aynen eşrulaştırılıştır. Fuhşyatla uğraşası gerekenlern başka şeylerle eşgul olası, nasıl k fuhşu yapanın ve yaptıranın şne yarıyorsa, konst anarşyle de uğraşası gerekenlern bf'şka şeylerle uğraşası, konst anarşy çıkaran ve çıkartanın şne yaraaktadır. Gelnz bakalı şd, ah çekeynz şu acıklı hale... Konst anarşstler banka soyuş kaçıyor. Her nasılsa bu şten pols devryesnn haber oluş ve konst anarşstlerle polsler karşı karşıya gelşler. Polsn hsnnyetne bakınız sz: öldreek çn ayaklara ateş etek stees... Bundan gzel hsn davranış olur u? Konst anarşst durur u, çaka ralaz Kırıkkale tabancasıyla kovboyculuk oynaaya kalkışan pols devryesn Kalşnkov'uyla takır takır tarattırır. Sonuç : br pols öl, ç pols yaralı. K bu netcenn sorulusu? Polsn tarafsız davranacağını söyleyen zat ı? Solu yuuşatak pahasına, polsn davranışına «tarafsız» etket yapıştırakla, şn stesnden geleceğn sanan zat uhakkak k yanıldığının farkındadır. Pols «tarafsız» davranacak. Sola ve Ecevt'e göre, anarşy önleede lk adı! Pols nasıl «tarafsız» davranacak? Konst anarşst lkcy boğazlıyor, yanında da pols var. Pols şaht... Pols tarafsız davranacak, yân konst anarşst de, lkcy de yaka paça karakola getrecek. Böyle tarafsızlık olaz. Tarafsız davranasını stedğnz br kuruluş varsa - k vardır - Adlyedr. İlle de polsn «tarafsız» davranası çn ısrarda bulunuyorsanız, o zaan sze dyeceğz yok! Tarafsız davranan polsn hal, şte ortada! Konst anarşstlern kurşunlarıyla şeht olan polsler, br noktada tarafsız davranalarının kurbanı oldular. Eğer taraflı davransalardı, yân konst anarşstlere hanıevlâdı uaeles yapaış olsalardı, belk de hayatlarını kaybeteyeceklerd. Şu gnlerde Trkye, kızılca kıyaetn koparılak stendğ br lkedr. Konst anarş hergn kendne br kurban araakta, bankalar soyakta, trafolar bobolaakta, oran yakakta. Kend tabrleryle «2. MC'y dşrek çn eyle brlğ» her yana saldırıyor, vurup kırıyor. Azgın uhalefetten tek br çıt dah yok. Ecevt susuyor. Ülkc gençler, polsler vuruluyor, bankalar soyuluyor, trafolar bobalanıyor ve Ecevt susuyor. Hayret, bnlerce kere hayret! Faşzn tıranakta olduğunu sık sık beyanatlarıyla dış lkelere kadar duyuran Ecevt'n bu korkunç hadseler kar* şısdak st dökşlğn br yana teeyz. Ülkc vurak konst anarşstn defternde yazılıdır. Pols vurak, eylen /çreğdr. Trafo bobalaak, fabrkaları susturanın tek yoludur. Br gnde, Trkye'nn 20 yernde oran yangını çıkartak ^2. MC'y protesto»dur. Btn bunların adı KOMÜNİZMİN DÖRT NALA GEMÎ AZYA ALDĞDR. Aksn dda eden konst anarşyle zna halnde bulunanlardır. Bz yne de y blyoruz k, oran yakanın, pols vuranın, banka soyanın adı «Sosyal patlaa»dır! Faşzn yok oluşu, sosyalzn doğuşudur! Devrc gençlern oraya buraya sataşaları olağandır! Eyleler, dzenn çıkıntıhklarını törpleek çn elzedr! Bu çocuklarla uğraşanlar se, faşstn ta kendsdr! Naussuzun nausluyu, yanlışın doğruyu, kötnn yy, haksızın haklıyı, zaln azluu, çrknn gzel, nefretn sevgy sıkboğaz ettğ Trkye'nn zor gnler geçrekte olduğunu blenlerdenz. Nauslunun naussuzu, doğrunun yanlışı, ynn köty, haklının haksızı, azluun zal, gzeln çrkn, sevgnn nefret dze getreceğ gnler yakındır. Trk nsanda bulunası gereken ezyetler bzde bulunduğu ddetçe, kurtuluş nağrası ataız da her an çn kn olacaktır. Trk'n hkranlık nağrası atablek çn ouz ouza, sırt sırta ler... İDEOLOJİK KAVGADA u, TÖRE BİR SİLAHTR! AYUK FİKİR VE SANAT DERGİSİ KİTAPÇNZDAN İSTEYİNİZ V0* «bora; Orrk sayı gönderlr. PK2. KZLAY ANKARA l^ttb^ ıaab^ ZAM BEY İLE BİR SOHBET Salan KAPANOĞLU - Sayın Za önce bze kendnzden bahseder snz? Ben, zengne karşı acz, fakre karşı zal olan elle tutulayan, gözle görleyen, fakat varlığını heen bell eden hçkse tarafından steneyen kanser krobu gb brşey. Sz ençok nelere gelrsnz? Ben gele kddardan ktdara değşr. Bu konuya braz açıklık getrr snz? Bu konunun kapalı br tarafı yok k zaten. Bu llyetç partler ktdarında sgaraya ve ençok ta çklere geld, çaya uğrayaadı. Eğer CHP nn ktdarı olsaydı, o zaan, çkye hç gelez çaya gelrd. Nçn? Nçn olacak, çaya gelrse fakrler nleyeyecek, çkye 4 gelrse zengnler zarar görecekler. Yan za bey, sz solun kddarında geldğnz zaan f:-kre bnersnz, sağın kddarında zengne baş belası olursunuz? - Elbette ya, daha bunu anlayaaışıydın. Hatırlaıyor usun, CHP - MSP kddannda ençok htyaç duyulan yağ ve şekere gelşt. Pek şd nye geldn, hç gelesen olazıydı? İkanı yok efend utlaka gele lazıdı. ; Sebep? Sebep şu : Ecevt br aylık ktdarında, btçede ne kadar para var hepsn CHP l beledyelere gönderdğ çn btçe tatakır kaldı, MC kddar olunca da ben çağırdılar gelyecekt baktık bana byk br htyaç var bende geld. Sz dua edn k Ecevt ktdar değl, eğer ktdar olsaydı daha heybetl gelrd. Sayın za, İnşallah ne zaan gdeceksnz? En kısa zaanda gteye çalışacağı. Teşekkr eder sayın Za. İnşallah en kısa zaanda kalabalığınız kalkar. Aa ah, vah Kalabalığınız kalkar deee ağlıyorsunuz? Hayır, yoksa bende styoru kalabalığıın! kalkasını. öyleyse nçn ağlıyorsun? Ucuzluk öld de ona ağlıyoru. '.;-«K:»:sît9»H:«:^^

6 2 Köylerde esken sayısı : 00 ve den çok esken olan oran ç köyler ora % 54,8, oran dışı köyler % 55,2 dır. 3 Meskenlerde oda sayısı : Köyde eskenler çoğunlukla -2 odalı (göz) dır. Bu nsbet oran ç köylernde % 56,3 oran kı yısı köylernde % 36, oran dş köylernde^ se % 47,7 dr. 7 Barsak paraztler btn yurtta, özellkle Karadenz kıyılarında sregelen br salgın duruundadır. 4 Barındıra kesafet (oda başına d şen nfus sayısı) : Oran ç köylernde 2,5 oran kıyısı köylernde 2,33 oran dışı köy lernde 2,37 dr. TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKON' KALKNMA SEFERBERLİĞİNİ Mİ KEVT VEYA GENEL G 5 Yakacak (ısırana) eseles : Yaka cak duruu (Tablo 2) de gösterlştr. (Tablo - 2) Köyde yakacak duruu. Yakacak tr Tezek Odun Kör Oran ç köyler (%) 5,6 90,7 3,2 6 Oran ç köylernde % 30,3 oran lernde % 46,3 nsbetne yakacak sıkıntısı vardır. Bu yakacak sıkıntısının sebebler şunlardır : a Parasızlık : % b Kışın sert geçes : % 4-24 c Yakacak bulaaak : % d Hastalık veya kseszlk : % 4-5,5. e Ulaşı gçlğ : 4,V7. V Köyl le devlet nasebetler : Herhr-ng br eseley çözleek çn bucak dr kayaka veya valye baş vura nsbet çok dşkdr (% 4,8-7,9) 2 Sağlık personelne baş vura en çok (% 55-57,). Kadınlar erkeklerden daha çok sağlık personelne baş vurur. 3 Hket adalarının köye gele nsbetler : Köyl ve devlet nasebetler n anlaak yönnden çok lg çekcdr : a Kayaka ve bucak drler, % 38, nsbetnde hç br zaan köye gte ştr. % 46,4 nsbetnde ayda br kereden daha seyrek % 6 nsbetnde se her ay köye gderler. b Jandara, haftada br defa % 28,6 nsbetne cran ç köylerne % 28,6 oran dışı köylerne on beş gnde br kez % 29 nsbetnde oran ç köylerne ve % 29,4 ns betnde oran dışı köylerne gder. c Verg tahsldarı, oran ç köyler nn % 67,7; oran dışı köylernn % 48.5 nşdye kadar hç zyaret eteşlerdr. e Sağlık euru ve hek, % 32,3 nsbetnde oran ç köylerne % 27 nsbe tnde oran kıyısı köylerne ve % 36,8 ns betnde de oran dışı köylerne br aydan daha kısa aralıklarla gelrler. f Postacı, oran ç köylernden % 5,6 sına oran kıyısı köylernden % 35,9 una ve oran dışı köylernden % 42,6 sına hç br şeklde gteektedr; Başka br deyle köylerzden /3 - /2 snde hç br posta servs yoktur, yan bu köylern dış dnyayla lşkler heen heen kal aış deektr. g Zraat euru, oran ç köyler nn % 5,6 sına oran kıyısı köylernn % 24,5 ne ve oran dışı köylernn % 39 una şdye kadar hç gteştr. Bu d u r r ^ Trk köylernn * 38,5 yan ortalaa /3 nden çoğunda tarıın çağıızda da hala ptda olageldğn eydana koyuyor. h Şehr şehrleşe ve şehrlern bu gnk duruu : Bu*? n yurduuzda, tarı sektörne tesr eden faktörlern köy nfusunu yaşa dığı topraktan şehre gteye zorladığı br gerçektr. Trkye'de nfus artışı daha y beslen e ve daha gelşş sağlık kadelern te sr altında önzdek yıllarda da yksek kalacak, köyn onokltrden polkltre geçesne şuurlu br tarı teknolojs uy gulanasına ve tarıda yenden dzenlenr Oran kıyısı köyler (%),6 35,5,9 İSTETRKİYE Oran dışı köyler (%) 40,8 48,4 6,8 eye rağen br htalle bu yzyılın sonu na kadar nfusuuzun yarısından çoğu (25 lyondan fazla) köyde yaşaaya deva edecektr. Şehrleşe eğllernn devaı şehre gelen köy nfus grupları çn daha byk elçde beledye hzetler sağlanasını ge rektrr. Bu duru karşısında yalz şe hrlerde yaşayanların değl köylerdek bu byk ktlenn de hayatının ve çnde bulun dukları ekonok - çevre şartlarının yleş trles gerekr. Köyllerle şehrller arasındc-k bugn var o'an byk hayat ve kltr farklarını azaltadıkça «Sosyo < ekonok gelşş lk» ve «Mll btnleşe»gb gayelerden söz edleeyeceğ br gerçektr. Bugn beledyes olan ve beledyes ol ayan yerleşe yerler vardır. Beledyes olayan yerlerde yaşayanların sayısı bele dyes olan yerlerde yaşayanlardan çoktur. Nfusları 2,000 den çok ohra** da b " b*»l^*'yesz yerlerde yaşayanların dzenl ve te r el belde hzetler sağlanış br çevrede yeşaak haklarıdır. Öte yandan bu gn çn beledye kur ak ve teel belde hzetlern yrtek çn ön görlen den çok nfus, yerleş enn sosvo - ekonok yapısında br değ ş noktası değldr. Bu sun' ve geçc ola rak dşnlş br kadedr. Bunun br çok katlı nfusu olan yerlerde tarı yne de- te-el çalışa ve kazanç eleanı olarak deva edeblr. Buna karşılık nfusun 2,000 den az olasına karşılık önel br endstr erkez olan yerleşe yerler de yurduuzda bulunaktadır. Bu çerçeve çnde dşnlrse artı v. köyl şehr (beledye) sınırını yenden dzen leek zaanın geldğ anlaşılaktadır. c Nfus yönnden eğt eselelerz?n bugnk duruu : Trkyedek eğt eseleler arasda ks konuuzun anlaşılası bakunından çok öneldr. Bu k esele brbryle br çok yönlerden lgldr. Aşağıda bunlardan söz açılacaktır. Okul dışı gençlk eseles : «Okul dışı gençlk» çağında bulunduğu halde herhang br sebeble okula deva kanı olayan eğt yarıda kalış genç lk bölne verlen addır. «Genlk çağı» deyyle pberte le yaş arasındak böl anlatır. Okul dışı gençlk (o.d.g.) uuyetle lk okul eğtn ble çoğunlukla taa laaış lk okul sonrası eğtn herhrng br sebebple yanda bırakış veya hç başlaaış erken yaşta hayat cadeles ne atılak zorunda kalış ya da çalışa yan (çalışaayan), buna karşılık henz tketc duruda olan geçlerdr. O.d.g. şu böller teşkl eder : a Köyl gençler. EN KALKNABİLMESİ İÇİN MİLLİ LİYÎZ; YOKSA BOYKOT, GREV, LOGİTMELİYİZ? b Slah altındak gençler (erat) c İşç gençler (çırak ve kalfalar), d Gecekondu gençlğ (byk şehr lerde yaşayan çoğu köylerden göçş br şte çalışayan ya da çalışak olanağı bu lunayan gençler). lardır a veya Bu gençlern ortak eseleler şun : Eğt unsurlarının hç olaası eğtlernn taalanaış oluşu b Erken yaşta her tryle cadelesne katılak ecburyet. geç c Seksel bunalı ve bunun yarat tığı tepkler; bunun sonucu olarak erken yaşta evlenek steğ. d Eğt ve kltr yokluğu sebeby le sosyo - ekonok gelşeler sonucu değ şen şartlara uygun kanlarının taa çok yakın veya hç bulunayışı. e Aynı sebeble esleklernde ler lee veya br eslek sahb ola yetenek lernn sınırlı kalası. 2 Bu gençlk gruplarının her brne has eseleler vardır : a Köyl gençlern eseleler : KÖy gençlğ çoğunlukla (60,5) okur yazar değldr. Çok kçk yaştan ber tarı kes nde vazfe yklenek ecburyetnde dr. Tarı eğt teelszdr, aprk)dr ve eksktr. Erkeklerde halen tek eğt şansı askerlktedr. Kızlarda bu şans da yoktur; erken den evlenr ve çocuk sahb olurlar. b Slâh altındak gençlğ eseleler : Askerlkdek lk 6 aylık eğt döne nde yetenekler nsbetnde okua, yaz a ve teel blgler öğreneblrler. Fakat köye dönnce bunların heps de unutulablr. Evl olarak askere gelenlerde psşk uyu bozuklukları gelşektedr. c İşç gençlğn eseleler : Eğtler eksktr. Beslene duruları çok kötdr. Sağlık blgler yok denecek kadar azdır. Gelecekler (kaza, htyarlık... v.s. yönnden sgortalanak) garant altına alınış değldr. d Gece kondu gençlğnn eseleler : Köyden şehre geçş tesl eden bu gençlk uyu zorlukları * (blg, görg, eğt, konut, gys, besn, çalışa ve seks yönlernden) ve bunalı çndedr. P a r a kazana, ale ve ceyet çn de söz sahb olablek ecburyet yzn den çoğu erkekler geçc, kap - kaç şler- r, de çalışır, az para kalfye şç olaadıklarından kazanır da Prof Dr t KAYABAL» ç 0 ^ u zaan sz k a h r " ar u Das r F M F N ^ l A N n f ' î ) * ' ^ ^ ^ z l a r t el san'atlannda, hz ^^^ ^ etçlkde, tezlk şçlğnde ve çoğun lukla az parayla çalışırlar. Devalı şler yoktur, ş bulunca çalışırlar. Bu sebeble kadınlar nsbeten daha az olak zere kent hayatının soysuzlaştırıcı trl köt akılarına kolaylıkla kapılak tadırlar (hırsızlık şantaj her trl kuar oyunları sgara çk ve ötek keyf verc zehrler randevuculuk prostutton... gb). Halk eğt eseleler : Bu konuda daha lerde söz açılıştır. d Nfus yönnden sağlık eseleler nn bugnk duruu : Sağlık hzetlern sosyalleştren 224 sayılı kanundan ötek dönede eleket zdek sağlık teşklatı artan sağlık ht yacı karşılayacak vasıfta değld. Bu kanunun çıkartılasından sonra da duru değşş değldr. Sağlık hzetler nn sosyalze edleye başlandığı yurt böl gelernde kıra sıta, traho ve sflz savaşı, BCG aşı kapanyası ve tberkloz taraa çalışaları, ebe ve sağlık eur ları dışında br hzet götrleeştr. Bunun yanında sağlık personelnn yurt sathında dengesz br şeklde dağılış ol ası da zaten yetersz olan sağlık hzet lernn daha da kısıntılı br hale gelesne yol açaktadır. Şehrde ve özellkle köyde sağlık sorun arının en başta gelenler şunlardır : Oran ç köylsnn % 3.6 oran kvl köylsnn % 4.4 ve oran dışı köylsnn % 6,5 hastadır; frwka br deyle kır nfusunun ortalaa % 5 nn sağlık duruu her zaan çn bozukdur. 2 Köyde yaşayanların azından % 2,5 nde trl bçde tberkloz vardır. 3 Çocuk öl, özellkle lk yaş çn de çok yksektr. 4 Br çok bölgelerde sflz, lepra ve traho yerleşştr (endee). Örneğn bu gn de Mardn, Dyarbakır, Hatay. Van r*. Btl ; s llernde 27 köyde sıta, 467 köyde trr'ho, 3 köyde lepra ve 2 köyde tber kloz endee's sregelektedr. 5 İçe suyu duruu Oran ç köyr lern % 7. oran kıyısı köylernn % 64,2 s ve oran dışı köylernn % 73,5 ç e suyu sıkıntısı çndedr; bu, ortalaa olarak Trkye köylernn 3/4 nde (% 64) sağlık kurallarına uygun yeterl ktarda su bulunadığını eydana koyuyor. 6 Beslene şartlarının dzenszlğ, yeter kr-dar kalor, gelşek çn gerekl olan değerl proten ve vtanlern yok luğu br gerçektr. 8 Helalar, ya çok veya sağlık kade lerne uygun değldr; yurdun br çok yer ernde helanın ne olduğu ble blnez. 9 Son yıllarda, kolay erşleeyen dağlık bölgelerde (özellkle Doğu ve Gney Doğu Anadoluda) kontrol çalışalarının/ azalası yznden sıta, traho ve sflz'n yenden çoğalaya başladığı da br gerçektr (Tablo-3). (Tabr, - 3). Yurduuzda sen yıllarda-sıta ve traho artışı. Sıta Traho Yıl (Vak'a sayısı) (Vak'a sayış?) 960 4, , , Sağlık hzetlernn yrtlesnr de, özellkle köylerde koruyucu heklkden çok tedav edc heklğe öne verles cznden kırklık kes, sağlık hzetnden çok az yararlanablektedr. Bu duru netcesnde de ebe ve hek lere hastalığın en son ve en ağır dönen de, uuyetle ş şten geçtkten sonra baş vurulası duruu sregelektedr. 0 Sağlık hzetler köyn çnde değl uzağında yapılacak şeklde teşklât landığından bu hzetlerden yararlanılası da o nsbette kısıtlanaktadır. Köyl halen, ancak köyn az veya çok yakınındak sağ lık tess ye personelnden faydalanablek tedr. Bunlar da, totaln ancak % teşkl edyor. Köylye teel sağlık kadeler öğretledğnden, yan başka br deyle sağlık eğt yapıladığından tedav gay retlernn sonuçları kısır kalaktadır. Bu öğretn köy çnde ve uygulaalı olarak yapılası, lkez köyllernn an laalarını sağlaak ve kolaylaştırak bakıından çok öneldr. 2 Köylye sağlık hzetlernn su nulasında halk - devlet lşksnn ortak laşa şlees gereğ anlatılalı, bu alanda her şeyn devletten beklenees öğretle ldr. Eğer karşılıklı ş brlğ ve anlayış getrlezse sağlık hzetler çok pahalı ve lks br yaratı halne gelecekdr. 3 Sosyalleştre çalışalarının progr ralaştırılasında, özellkle yol, su ve eğ t konusunda, lgl örgtlerle her kade ede ş brlğ sağlanaası, yatırılara rağen köylye hzet götrleeesne vol açakta, bu da halkda enf kanaat lern doğasına sebeb olaktadır. Ülkezde Nfus Artısı ve Bu Artışın Ortaya Koyduğu Sosyo - ekonok eseleler. Ülkezde nfus artışının duruu : Nfusla her trl faalyet arasındak yakın lşk sosyo - ekonok gelşenn öl çs olarak kabul edlen kş basa dşen ll gelrle nsbetldr. Bu yönden 964 yı lında çeştl lkelere dşen ll gelr oranı (Tablo - 4) de gösterlştr. (Tablo - 4). 964 yılında çeştl lke î:ıde kş başına dşen ll gelr. Nfus (lyon) Kş basa dşen Ülke Mll gelr ll gelr (Mlyon (Mlyon dolar) 932 2,5 2,307 İsral 485 8,5 4,27 Yunanstan 89 00,8 8,946 Pakstan 493 3,3 spanya 5,433 5, ,973 İtalya Fransa 66, , B. Alonya 79, ,6 TÜRKİYE 7,056 Ekonok kalkınayla nfus artası arasındak lg özellkle dşk gelrl lke r lerde öl nsbetndek azalış sonucu nfu sun hızlı br çoğala gösteresyle son zaanlardf dkkat çekeye başlaıştır (9). Nfus artışının ortaya koyduğu sosyo ekonok eselelern 2 ayrı yön vardır : Sosyo - ekonok gelşenn nfus artısına yaptığı tesrler. 2 Nfus artışının sosyo - ekonok gelşe zerne yaptığı tesrler. Aşağıda bu yönler söz konusu edlecek tr. Sosyo - ekonok gelşenn nfus artıcı zerndek tesrler : a İptda tarıcı dşk gelrl ce yetlerde ortalaa doğu ve öl nsbet oldukça yksekdr. b Öl nsbet ykseklğnn sebep ler şunlardır : Dşk standartlı beslene ntelk ve ncelk bakıından) olanakları (kalor az- hğı hpoprotene ve hpovtanoz) oluşu. Koruyucu ve tedav edc sağlık hz etlernn yeterszlğ. c - Doğu nsbet d e n n şunlardır : ykseklğnn ne Topluu srdrek gayesyle bazı çtn-a anç ve ananelern doğuları yk sek tutası. Tarıcı aleye gelecek her ek kşnn getreceğ ekonok avantajlar. Eğt, Sağlık... gb nsan yetşesv de alyet arttırıcı eleanların bu ce yetlerde değer olaıası kş yetşes nn ucuzluğu ve kolaylığı. Böyle br ekonok yapıda sosyo - eko nok kalkına, yksek öl sebepler ortadan kaldırak yoluyla yavaşlaakda, fakat doğular yne de ay sevyede kal aktadır. Meleketzde dö neler nfus artışı böyle oluşdur. (Tablo 5). (Tabla - İ*>, Ü V - l r l e M0. VW dv*- : - r^da vv'vs artış nsbet Öl nsbet... % 8 % 2,6 Doğu % 37, % 44 Nfus artışın sbet % 2,6 % 2,95 DEVAM EDECE*

7 DEVLET SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 8 KADER MAHKUMLAR e OE On kere, yz kere, bn kere «Faşst» oladığıızı ve olaayacağıızı her yerde, her zaan göğsz gere gere haykırdığıız, her adı duyulanda tkrdğz, lanetledğz, bu deolojnn lderlernn reslern be parça parça ederek ayaklarıız altında çğnedğz hâlde; yne de Trk Mllyetçlerne, Trk Ülkclerne «Faşst» deekten, «Nazst» deekten vazgeçyorlar, sözde sosyalst geçnen ve tekelc seraye ağalarının çftlklernde beslenp gnlern gn eden zppe soytarılar... Eperyalzn eleketzdek yardakçıları ve şbrlkç sözclernn, Ülkc Hareket' yıpratak aacıyla uydurup, senelerden ber kapanyasını yrttkler ftralardan brdr «Faşz»... «İftra et, tutazsa z kalır» dyen konst dktatör Lenn'n bu söz doğrultusunda hareket eden sol, var gcyle lkc gençlğe çullanış, saldırakta ve en oladık ftralar savuraktadır... Marksst felsefe açısından yayın yapan br tekelc seraye ağasının ve döne Yahud yazarların gazetesnde de, geçenlerde yğt Trk Ülkcler aleyhnde yne atılıp, tutuldu... Faşstlkle, Nazstlkle ve ble ne... stlkle suçlandı Ülkcler. Suçlandı Mllyetç Byk Trkye lksnn yılaz neferler... Byk seraye sahb nl br solcu kaptalstn başkanlığını yrttğ sol br teşekkln yayın organı olan bu yerl pravda gazetesnde, döne br Yahud bozuntusunun zasıyla çıkan yazıda, gerçekler taaen tersyz edlerek oladık sözler edld Trk Mllyetçler aleyhnde... Cenab-ı Allah'ın be Kuranı Ker'n brçok yernde lanetledğ Yahudler'n, Trk Mllet'nn tarhî dşanları olduklarını zannederse aklı başında her Trk blr. Ve her Trk bunu dşnerek; Ülkcler aleyhnde tezvrat toplaaya gayret eden Yahud azınlığına, Ru azınlığına, Eren azınlığına ensup bozguncu, tahrkç ve jurnalc şıarık veledlern sadece Ülkclere değl, Trk Mllet'nn ta kendsne dşan olduklarını da bleldr. Unutulaalıdır k; Ülkc Hareket'e dşan olan her hareket, eperyalzn desteğndedr... Sözkonusu gazetede Trk Mlletnn yegâne uudu olan Dokuz şıkçı Hareket'n yğt ensuplarını «Faşstlk>le tha eden br gruhun yuurtladığı şu clelere bakın : «...MHP'de syasal fadesn bulan «lkc» hareket, Trkçes le faşst hareket, lkezde lk kez, 930'lann sonu le 940'ların başında ortaya çıkıştır. Nhal Atsızlar, Alparslan Trkeşler şte bu dönede ortaya çıkışlardır... Alan faşznn br tretes oldukları çn, ne zaan k Htler faşz gç kazanarak, Avrupa'da etknlğn duyuraya başlaış, yayıla savaşları genşletş, dnya ta* rhnn yönn değştreye nyetl br gç olarak ortaya çıkıştır, her lkede kende yandaş gçler heen buluştur... MHP'nn, bağlı örgtlernn llîlkle, llî çıkarlarla., Trkçlkle, ne llyetçlkle uzaktan yakından br lgs yok... Bugn faşstlern savunduğu Trk Mllyetçlğ, Alan faşznn br tretesdr. Bunun kanıtı ortada : 940'lardan önce nçn lkezde böyle br hareket yoktu?..» îşte, yğt Trk Ülkclerne âdeta öğt vereye kalkışan br Yahud soytarısının kustukları... Sözlerne kargaların ble gleceğn akıl edeeyecek kadar dşncesz olan bu anyağın 940'lardan önce, Trk Mlyetçlğ'nn oladığını ve bu yıllarda doğduğunu dda etes, antığının ne derece olduğu hakkında br fkr verektedr. Yne 940 yıllarındak llyetçlk hareketlern Faşzn br tretes ola rak ntelees de blgszlğn ortaya koyaktadır. Çnk 940 yılının yğt llyetçler de Konzn aleyhnde ol- Hayrı Devaı Sh. ll'de Başbuğ * * 9 Ender MARAL Bu yazıyı yazaa sebeb, ceza evlerndek sayıları bnler bulan «kader ahkûlarının» şkâyet, stek ve arzularını bldren çok sayıda ektub ala oldu. Şkâyetlern başlıcaları cezaevlernn çok bakısız olaları, Mesela Ankara ceza evnden aldığı ektuplardan; cezaevnn sıhh oladığı, zaanında at harası olarak nşaa edş olup, atların da sağlığına elverşl olayıp cezaevne çevrl ş olduğu... hayvan sağlığına değer veren yetkllerzn nsanlarıızın sağlıklarına bu dere ce bgâne davranaları br tr l anlayaadıklarını... doğru drst sağlık hzetler, doktor laç yokluğu yatak durularının se çok fec olduğu ç kşnn br yatakta yatak zorunda kalış olalarını... yyeceklern se ap ayrı br dert olduğu, hç br sbet cevap alaaaları, tezlk şlelern yapacak br banyolarının ble oladığını, görş gnlernn se başlı başına br esele olduğunu uzun uzun yazışlar... Edrne'den, Gazantep'den ve Btls'den bu ve buna benzer ektuplar aldı. Şkayetyetlern sayın Adalet Bakanıız Necettn Cevher'ye bu stunlarda letr eselelere surat ve eheyet le değnesn dlerz. Bası dkkatle takp edenler z «Genel Af» hususunda tek satır yazı okuaışlardır. Bz bu yen tktetn Koalsyon protokolnde şahsen bu evzua at hçbr adde göreedk. Aslında her syas ktdarın genel yada kıs af kanunu çıkarası tab hakkıdır. Trk çta hayatında buna lılar, çatışalar ve bundan doğan çıkazlar olduğu aluunuzdur. T.C. vatandaşı, hâlâ «İsvçre eden kanununa göre evlenen, Alan ceza usulne göre yargılanan, İtalyan hukukuna göre hk gyen ve sla hukukuna göre gölen, kşdr» dye tarf edlektedr. (Töre, Mayıs 975 sayı 48 sh. 55) Elbette hâl böyle olunca topluuuzda huzursuzlukların olası noraldr. Hukukçu değl, böyle br dda da yok. Fakat Trk nsanının eseleler le uğraşan, kend dava anlayış ve ölçs çersnde eselelere yaklaşak çöz yollarına gden yolları, şaret etek ddasında olan br nsanı. Trkyede çta huzur, llî brlk ve beraberlğ sağlaak styor sek bu esele zernde cddyetle durak zorundayız. Ülkezdek nsanlarzîn % 99'u Trk ve Mslandır. Öyle se neden hukukuuz Trk - İsla örf, adet ve geleneklernden doğuş, ç kıtada 72 llet bn y br arada brlk, beraberlk ve huzur çersnde yaşatış olan, hukuk değldr? Bugnk «Mllî dare şeklz olan Deokrasden» şta bnyeze en uygun; nsan hak ve hrryetlerne en saygılı olduğu çn nasıl vaz geçeyor sek, onu ger çekten yaşatak ve deva ettrek arzusunda sa sek Trk - İsla hukukuna dönek zorundayız. Br devletn en byk ve en başta gelen gçlernden brs, belk brncs «Yargı ekanzasıdır» Yargı ekanzasını kend çta bnyesne göre dzenlendğ ve adlane şlerlk kazandığı br lkede çta huzur, llî brlk ve beraberlk sağlanır, huzursuzluk asgarye ner. O Mlletn syas, ekonok ve kltrel hayatı stkrara kavuşur ve Dnya Mlletler caasında aktf rol oynar... Adalet gerçekten lkn, yan Devletn teel yapak styor sek vakt geçreden kanunlarıızı yenden gözden geçrp, tanz edecek «Mll Hukuk Kurultayları» toplanalıdır. Şkayet etş olduğuuz hususları önleş, çta bnyeze hergn daha çok kursun sıkan eller kırış ve yaralarıızı sarış oluruz. Yoksa cezaevlerz daha çok dolar taşar, suç oranı artar. Adalet ekanzası zaafa uğratılır ve aynı lkenn, aynı lletn, aynı dnn nsanları brbrne dşan olur. Sayıları ell bn aşan ahkûlarııza bu zavyeden bakınca çoğunun suçsuz olduğu görlecektr. Bugnk gelşen syas vasata göre «hç olaz se kıs af» çıkarılası ecburyet arz etektedr. Mahkû vatandaşları ızın btn d çıkarılacak olan bu kanun tasarısındadır. «Devletn ve onun teslclern Baba olarak görek styen» ell bn ale res bu teklfn MHP ve onun yetkller tarafından eclslere götrlesn steek tedrler. Urfalı heşerlerzn yazdıkları gb; bzler bu delkten kurtarsa kurtarsa «TÜRKEŞ BABO» kurtarır deekte ve bu evzuat le yakın alakaları bek İçektedrler. Sayın MHP Genel İdare Kurulu Üyelerne ve llet vekllerne ve Sayın Başbuğuuza okuyucularıızın esajlarını letrken, onlara da'allah'tan sabır sebat ve fcezgnden hrryetlerne kavuşalarını dler. Dğer syas partlerzn de bu evzuda anlayış ve akul çnde olacaklarını t edyoruz.

8 DEVLET SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 9 yoru yağur aıtayıı W Yıkaazsınız Beyler!. S Önz bayra. Mbaret Raazan Bay raı. Ve bugnlerde ev başına yıkılış bnlerce nsan. Nauslu, tez, aza kanaat ederek devalı Tanrıya şkretesn blen ben nsanları. Töresne, dnne, gelene ğne bağlı, duygusal, hassas, yaralı nsanları. Ve bunların arasına sızış, bunların duygularını sören solcu anarşst fırsatçılar, konst çeteler. Zehr saçaktılar. Anladnz değl? Yukarıdak sahne Üranye'dek gecekondu yıkıının sonucu. Evet; yıllardan ber hç brşey verednz ben nsanıa, ben Mllete. Eğt ednz. Şdye kadar uygulaaya çalıştığınız, ben nsanıa en az Sosyalz kadar yabancı, çarpık yozlaşış kaptalst dzenn sonucu ve gereğ olarak zorlanan nsanıın, horlanan nsanıın, başını sokak çn sağlıksız br şeklde gttkçe by yerek kozopoltleşen kentlerde yuva yapan, ev yapan nsanıın evn basa yıkaazsınız beyler. En azından bu barek gnlern hatırı çn, yaklaşan kış evsnn acıasız soğuğunuda göz önne alarak böyle br hareket ben nsanıa, ben Mllete reva göreelydnz. Braz antıklı dşnseydnz, braz nsanca dşnseydnz böyl^ br şeye yan fakr nsanıın yuvasını yıkaya hç hç hakkız oladığın' eörr, ona göre hareket eder, ben nsanındı Dolse, ben pols nsanıa kırdıraz böylece Trk Devletn ortad?n kaldırak steyen solcu anarşstlere br takı fırsatları, propoganda ve actasyon kânları verezdnz beyler... Daha önce de yıktınız bu nsanların evr lern başlarına, kçkyahdak gecekondu ahallesn yerle br ettnz. Sadece yıkıp, yenden bu nsanların evlern yapalarını beklyerek tekrar yıkak ı szn görevnz? İçşler Bakanının deyyle sadece br zabıta vakası î tu? Yoksa çarpık kaptalşt dzenn gereğ olan plânsız ve sağlıksız byenn br sonucuudur bu? Kçkyalı'dak gecekondu ahallesnn yıkıından sonra; bu nsanlar Üranye' dek arsalara yenden yaptılar evlern. Çnk ecburdular. Plânsız ve sağlıksız byeden dolayı; ekek parası çn, yaşaak çn köylern kasabaları terketek zorunda bırakılışlardı. Sokakta açıkta yakacak değllerd elbet. Onun çn Üranye' de yenden yaptılar evlern. Made yıkacaktınız neden Üranye'ye yerleşelerne saade ettnz? Haksız yere suçlayarak neden ağdur ettnz bu nsanları? Asıl suçlu onlar değl; plânsız ve sağlıksın byenn sorulusu olan, bu tr olaylara eydan vereek çn önceden yapacakları şler ş sten geçtkten sonra en son vapan sz devlet adaları, sz dareclersnz.. Asıl suçlu, bu nsanların ktleler halnefe bvk kentlere taşınaası çn, sağlıksız byey önleek çn şu şu bölgelerze yatırı yapın, fabrka yapın dedğz zaan karşııza br takı İktsat Kurallarıyla çıkan, fakat bu nsanların başlarını sokaları çn konut yapalarının br İktsat Kuralı olduğu ble ble görezlkten gelen ve buna kân hazırlaaya hç yanaşayan sz sanaycler, sz şadaları snz... Asıl suçlu, daha önce ev barkı yıkılan bu nsanların; yenden kanunsuz olarak ev yapalarına göz yuan, bu şle başipgıçta durdurak çn lgl erclere racaat eteyen, yzlerce ev taalanıp bttkten sonra harekete geçen sz Beledye yetkller, sz Yönetclersnz.. Aklınızı başınıza alın beyler.. Eğer aklınızı başınıza alazsanız; bugn önleeye çalıştığınız anarş bu tr craatlarla daha da byyecek, daha da yoğunlaşacaktır. Çn k bu craatlar solcu konst anarşstlere fırsat verekte, anarşye orta hazırlaaktadır. Çnk ben nsanı, ben Mllet hassastır, duygusaldır. Bu bakıdan acte edles, duygularının sörlerek stsar edles çok kolaydır. Şurası y blnsnk; yarın anarş daha da byyp, rej tehlkeye grerse; bunun asıl sorulusu, asıl suçlusu daha önce de belrttğ gb lk plânda devlet adaları, sanaycler, şadalprı, ahallî darecler olacak, ancak bundan sonra solcu fırsatçılar, Konst stsarcı çeteler olacaktır....: n İğ - -: < kroplar Cf EV\ On"*" ^\MÇL ÖNlAttft A&Z İ0L0SLA, & V&RE MUA \leto\ktîh SöttEA fcaşfcbşesme ÇEKıLP OTVJKDU. MîKRDPLAft H tfçn» BİL ÇKYORDU- &İR&M TS\Z-

9 DEVLET - SAY : EYLÜL 977 SAYFA : 0 ~ Trkye'dek Doğu Trkstan Göçenler A. ŞEKÜR TURAN Doğu Trkstan'dan Trkye'ye gelenler uuî olarak ç grupta ele alablrz seneler arası gelenler seneler arası gelenler senesnden sonra gelenler Brnc gruptaklern ekseryet Doğu Trkstan'ın tanınış zengnlernden olup, tcaret, br kısı da syas sebeblerden gelp yerleşenlerdr. Sayıları 2-3 grup'a oranla çok azdır. İçlernde okuak çn gelenler oluşsa da, bunlardan ancak Mesut Sabr ve Kurban Koday Doğu Trkstan'a dönerek yurdu çn hzet etşlerdr. Mesut Sabr Genel vallğe kadar ykselş, Kurban Koday se btn zorluklara rağen öğretenlğ sırasında «Ulusal Tarhzn Anahatları» sl br tarh ktabı yazıştır. Ayrıca gazeteclk' de yapan Kurban Koday sırası le Yalkın, Yurt gb gazeteler çıkararak Mlletn stklâl yolunda uyandırağa çalışıştır. 950 senesnde Kızılçnller tarafından llyetçlk ve halkı syana teşvk etekle suçlanarak kends gb Mllyetç olan Abdlazz Cengz Han le beraber şeht edlşlerdr. İknc gruptakler seneler arasında Doğu Trkstan'dan (Hndstan) Keşr'e sığınanlar olup, heen heen heps Trkye'ye geleye uvaffak oluşlardır. En kalabalık grup bu gruptur. Bunların Trkye'ye gelşler ve sebebler basında byk ölçde yer alış olduğu gb, Trkstan ve Trkstan'dak cadeleler, göçler anlatan ktaplarda basılıştır. Bunların en öneller bası tarhlerne göre şunlardır.. Mehet En Buğra : Doğu Trkstan Tarh, Coğraf ve Şdk Duruu. 2. Hasan Oraltay : Hrryet Uğrunda Doğu Trkstan Kazak Trkler, 3. İsa Yusuf Alptekn : Doğu Trkstan Davası, 4. Hzr Bek Gayretullah : Altaylarda Kanlı Gnler. Bunlardan başka bu konuda yzlerce akale yazılış ve yazılaktadır. Bu gruptaklern hakkında yazılar ktap ve akalelern çok oluşunu şu allere bağlaak lâaıdır. Bu gruptakler arasında Doğu Trkstan'ın slahlı ve syas cadelesnn başında bulunanlardan Mehet En Buğra, İsa Yusuf Alptekn, Al Beg Hak ve Hseyn Teyc gb oluşu, dğer taraftan Trkstan ve başka esr Trk ller davasının yılaz cahtler olan ATSZ Beg, Nejdet Sançar Beg başta olak zere dava arkadaşlarının gayret, Osan Yksel Serdengeçt, İlhan Egeen Darendeloğlu gb derg sahplernn yakın gs. Galp Erde, Kâl Turan gb yazarların kale. Arf Nhat Asya, Refet Körkl, Yıldırı Nyaz Gençosanoğlu, Ayhan İnal ve Yavuz Blent Baklern şr lernn byk çapta yardıları oluştur. Bunların yanda, Trkocakları Gençlk Kolu ensuplarından İbrah Metn, Sad Souncuoğlu, Şeref Yılaz, Nur Grgr gb genç Trkçlern de Doğu Trkstan hakkında senerler ve Konferanslar dzenlyerek faalyet gösteres oluştur. Üçnc gruptaker 960 senesnde Doğu Trkstan'dan Afganstan'a göç edenler olup, bunlar tarhler arası on yıl ddetle Kızılçn zulnn çeştlsn görş kseler olup, srgn, açlık ve yalanlarının hunharca kurşuna dzlesne tanık oluş felâketzedeler d. İsa Yusuf Alptekn Beyn yoğun çalışası ve o zaank erkânının sades ve yardıları e Kayserye 965 ve 967 senelernde k kafle halnde getrlp yerleştrlştr. 2. gruptakler İstanbul'da brkaç ay kaldığı çn gezetecler ve yukarıda saydığı kşlerle teas kurup lgsn çektğ halde bunlar drek Kayserye geldğ çn, o kânların hç brsne sahp olaaıştır. Onun çndr k bunların çektkler ve gördkler, brkaç gazetede haber, akale şeklnde yer alıp unutuluşlardır. Halbuk bunlar konz sefaletnn canlı tanıkları d. Sırtında kaçı yaralarının zler hâlâ duruyordu. Bunlar gördklern anlatak, yazdırak ve yazak styordu. Kısacası Doğu Trkstan davasını duyurak styordu. Maalesef bunlan lî alanda desteklyecek ve yönetecek Mehet En Buğra da hayatta değld. Hket tarafından ev ve add yardı yapılış olan bu göçenler, etrafı görp, dşnp taşınaya fırsat verleden tcaret ve ortaklığa zorlandı. Bu ş zararla kapandığı çn kend aralarında bazı kırgınlıklara yolaçılış oldu. Dğer taraftan se y gayelerle fakat acele olarak folklor çalışasına tldğ çn, İstanbul'da k kız ekbnn karşılaştığı nahoş hadse bu çalışanın da yanda kalasına vesle oldu. Kısacası davası nı anlataadı. Bunlara rağen zor şartlar çersnde br dernek kuruldu se de, kurucularının btn y nyetlerne rağen, kadro ve add kânsızlıklar yznden stenlen çapta faalyet göstereed. Bu zorluklar, kânsızlıklar çn de gençler yetşyordu. İşte bu yetşen gençler çnden öğren yapakta olan Hat Göktrk Beg ve arkadaşlarından Nureddn Batur, Şeseddn Bey, Mehet Doğutrk rehberlğnde Trkstan Gençler Brlğ sl br dernek kurup faalyet gösterektedrler. Etrafındak gençlerden edndğ blglere göre Doğu Trkstan'ı tanıtıcı yayınlar yapacaklarış. Hat Göktrk, Doğu Trkstan'ın byk kentlernden olan Yarkent'te orta okulda okuuş, kend fades le okulda douz bakak gb slanlığına ters dşen şkencelere aruz kalış, aylarca (Uaç) ısır unu çorbası yyerek açlığını gdereye çalışıştır. Yarkent'n dn görevllernden ve halk hek olan Abdlvel Han hocanın kızı le evl, k çocuk babası olan Göktrk, Kayserde fabrka şçs olarak geçn sağlarken, Trkstanın tarh, Edebyatı ve folklörne dar alzee toplaaktadır. Farsça, esk. Trkçe ve dğer Trk lehçelern bldğ çn yukardak çalışalarının öne llk kazanaktadır. Trkstan konusunda blg arayanlar ve eser yazacakları çn yardıcı olaya hazır olan Hat Göktrkle rtbat kurak steyenler. Trkstan Gençler Brlğ Ser Yen Mahalle 44. Sk. Nu : 34 KAYSERİ adresne racaat edeblrler. YAŞAMAK İSTİYORSAK Geçen sayıdan deva Bugn çnde bulunduğuuz duru daha da farklıdır. Eperyalz bu hlkat garbes yaratıkları avlayıp, lletn özne karşı byk br saldırgan olarak kullanasını çok y becerştr. Trk Mllet yaşayıp, ler lletler sevyesne çıkacak se, bu eğt poltkası terkedleldr. Aa buna ne asonk, ne de kızıl hraklar saade edeceklerdr. Öyle se bu devlet ve bu llet göz göre göre batacak ıdır? Trkyezde bu eseleye sorulu olası gerekenler sahp çıkaıştır. Ülk Ocakları ve Ülkc kuruluşlar olarak buna syan bayrağını kaldıran bu lletn asl evlâtları, Trk Mllet'n ebedyete kadar yaşata görevn zerne alışlardır. Ülkc gençler bu llî kltr ocaklarında, llî kltr ve llî deal eğt alaktadırlar. Devlet yetknlernn yapaadığına yaparak, lletzn topyekncanı, huzuru ve bu huzur ortaında nsanlarıızın enerjsn yurt kalkınasına yöneltecek s yon ve organzasyonu tess ettrşlerdr. Mllî kltr ve llî lk eğt alan genç, Ülk Ocaklı olayı br ruh ve an eseles halne getrecek, lletzn eselelerne vakıf htsas sahb olarak yetşp, devlet ve lletne sahp çıkarak, yabancı kltrlern ve hertrl eperyalst uşaklarının eellerne ket vuruşlardır. İşte Ülk- Ocaklı gençler hertrl yabancı ve kızıl eperyalzn kurşunlarına bunun çn hedef olaktadırlar. Devlet ve llet olarak yaşaak styorsek. Ülk Ocokları'- nn başlatış olduğu bu «Mllî Kltrce, Mllî brlk ve beraberlğe dönş hareketn destekleek ve onun etrafda kenetlenek zorundayız. - BİBLİYOGRAFYA ) Malazgrt'te Trk Ruhu - N. Kösoğlu OCAK, 4 yıl. sayı : , «Malazgrt Özel Sayısı» 989 Ankara, sh ) a.g.e. sh. 4 3) a.g.e. sh ) İçta Meseleye Bakışlar, N. Kösoğlu, Ocak 4. Y, 2. Devre,. sayı Kası 97 Ankara, sh. 3 - r 4. 5) Trkçe Sözlk, TDK Yayanları, sayı : 403, 6. Baskı, Blg Basıev, Ankara 974 sh ) Fransızca Trkçe Sözlk, Haz : M. Al Ağakay, TDK Yayınları, sayı : 89, TKK Barıev, 97 Ankara, sh ) Redhouse - Englsh - Turksh Dctonary - Copyrght 974,

10 DEVLET SAY : 4* EYLÜL 977 SAYFA : Redhouse press - Jecond Edton 974 İstanbul - Trkye, sh ) Osanlıca P Trkçe Ansklopedk Lgat, F. Develoğlu, Doğuş Matbaası, Ankara 970 sh ) Mtaz Turhan, Kltr Değşeler, İstanbul 969, sh ) Prof. Dr. En Blgç.....v-v :.,»',...'.. ;'..'. : ;....,... Yusuf Aslan ve Mllî Kltr Anlayışı, Mlî Kltr Dergs - Ocak 977 (Kltr Bakanbğı Yayını). ) Prof. Dr. Aran Kurtkan, Trk Mlletnn Mânev Değerler, MEB Yayınları, 977 İstanbul, sh. 6. 2) Mao Zedung, Sanat - Kltr ve Edebyat Üzerne, Ko ra Yayınları, Nu : 9. Gerde Kalanlar f^^j-;; :^r : ; -':.': ::: j s. CEMÎLE Blndğ gb, Yusuf Aslan vatana hanet suçundan da edlen br vatan han d. Bu han da edleden br sene kadar evvel, eleket olan Yozgat'a gderken, İhsan Yorulaz daresndek otobs çersnde Rusya'yı ve konz öveğe başlıyor. Dğer yolcularla br ddet nakaşadan sonra, ş yden yye çığırından çıkarası zerne, yolcular; «şoför efend arabayı br az durdurur usun» dyorlar ve otobs durduktan sonra da, örf ve adetlerne bağlı dndar ve vatanperver Yozgatlılar tarafından otobsten aşağı ndrlen han, bayıltılıncaya kadar dövlyor ve dağ başında bırakılıp gdlyor. Bu olayda hç br Yozgatlı Yusuf Aslan'ı tutuyor. Ne var k, ertes gn bu hann annes, çnde olay çıkan otobsn şoförnn evne gderek : FAŞİZM DE KAHROLSUN Baştarafı Sh. 8'de duklan kadarıyla, Faşz'n de karşısındaydılar. Bugn de öyle... Dolayısıyle Faşstlğn oda olduğu o devrlerde, yalnız ve yalnız Trk Mllyetçler «FAŞİZM» lanetlyor ve lderlerne eydan okuyorlardı. Mussoln'nn İtalya'da «FAŞİZM» doğurduğu br sırada, Trk Mllyetçernden Nhal ATSZ'ın İtalyan Faşznn önder Bento Mussoln'- ye htaben, 944'te yazdığı «DAVETİYE» şr buna br sâldr. Şr aşağıya alıyor ve eperyalzn yerl şbrlkç hayranlarının bunu br kpe yapıp kulaklarına takalarını da styoruz ayrıca. Yne eraklılara ATSZ'ın Ötken Yayınla rı arasında çıkan «Yolların Sonu ktabının 23. sayfasındak bu şrn ordan da okualarını tavsye ederz. Fazla söze lzu yok... İşte, Trk Mllyetçs Nhal ATSZ'ın 944'te Faşst dktatör Mussoln'ye, Trk Mllyetçler adına eydan okuyuşu : DAVETİYE Ey Bento Mnssoln! Ey gayet yce, İtalyanlar başvekl uhtere Duçe! İştt k yelkenler edp de fora Gelecekş orduların yeşl Bosfora. Buyursunlar... Bz çn savaş dğndr; Söyle, kara gölekller etesn keder; Öl - dr savaşıız br gn ukadder! Gerç bugn esksnden daha çok dksn; Fakat yne bz Osanlı, sen Venedk'sn! Tarhtek esk Roa hoş br hayaldr, Hayal btn nsanlarda olan br haldr.. tâ,:>; Sz ne bç koşusunuz, oğluu dövenlern elnden neden kurtaradınız? Duruuuz y de kıskanıyorsunuz. Rusya'da gelen para sağ olsun şeklnde konuşalar yapıyor. Tabî bu konuşa br şddetn ve zntnn sebeb le olableceğ gb, gerçek duruu da açıklaanın br sonucu sayılablr. Yozgat halkının verdğ ders kendsne çalışalarını daha da lerye götrerek, gb daa kadar gtt. yeteyen han, herkesn bldğ Yne herkesn bldğ gb, gerek ahkee safhalarında, gerekse da edlrken, yaptığı konuşalarla vatana hanetn açıkça söyleş ve kendsne dn telknde bulunaya gelen hocayı reddetştr. Hatta da edlrken annesnn «ne olur yavru tövbe et» sözlern dah hçe sayıştır. Yusuf Aslan denlen vatan hannn babası Yozgat'ın br köynden fakr br alenn oğlu olup pols eurudur. Ankara'ya lk geldğnde kenar setlerde br gecekonduda oturan br kaç çocuk sahb br ksedr. Şd se Ankara - Yenahalle beşnc durakta kendsne at ev vardır. Br tek aaşından başka gelr olayan br pols eurunun bu ev ne le aldığı erak konusudur. Karısının dedğ gb, Rusya'dan gelen paralarla ı alınıştır, nedr? Hatta oturduğu bnanın taaının kendsne at olduğunu söyleyenler de vardır. Tapu kayıtları lglsnden başkasına gösteredğ çn, gerekl araştırayı yapaadık. Fakat her şeye reğen bz sevndren taraf şudur k, Yusuf Aslan'ın annes lk konuşalarının aksne olarak, pşanlık duygusuyla «Şd evz var, paraız var, fakat huzuruuz yok, Keşke gecekonduda oturduğuuz fakr gnlerz le oğlu ger gelse, huzuruuz olsa» dedğdr. Aynı annenn lk ve son konuşalarından da anlaşılacağı gb, alaız gereken çok ders vardır. Sayın Trk anaları, kolay değl br ana çn göznn önnde pte sallanan oğlunu görek. Hele, hele bu acıya vatan hanlğ ve dnszlk eklenrse, znt daha da byektedr. Br kaç sene önces le şdk haln karşılaştıranlar, Yusuf Aslan'ın annesn tanıyaaaktadırlar. Evlât acısıyla çökş br kar, Ey Bento Mussoln! Ey gayet yce, İk ırkın kabarttı alı asırlık kn... Hesabını göreceğz elbette yarın Yed yzl, yed dll İtalyanların! rkınızı hçe saydı Hazret Fath, Ne Venedk kalacaktı, ne Fransa! Hayd, hale kâfrndr... İlkönce sen gel Ecel le zaan bze oladan engel! Burda tanklar yrezse ete çok tasa; Snglerle çarpışadır savaşta yasa. Ola öyle sns çakal.yahut engerek! Bozkurt gb, kartal gb döşşek gerek! Ve Dokuz şıkçılar ojarak dyoruz k; Faşz de, Nazz de, Konz de, Kaptalz de kahrolsun... On kere, yz kere, bn kere, lyon kere, lyar kere kahrolsun Faşz, kahrolsun her trl eperyalz... Ne Rus ve Çn Konz, ne İtalyan Faşz, ne Alan Nazz ve ne de Aerkanın kaptalst dzen Trklk çn kurtuluş yolu olaaz. Her şeyn stnde Trk Mllyetçlğ. Yaşasın Mllyetç Byk Trkye Ülks!.. d. Babasının da hal ondan ger kalır değl. Çok erken olasına rağen belnn kaburlaştığını farkedersnz. Bunun çn btn Trk ana ve babalarına aczane tavsyez, Çocuklarınızı vatan hanlernden uzak tutunuz. Meleketn kanunlarına saygılı olayı öğretnz. Beğenleyen br hket varsa, değştrenn yolu; seç ve deokratk esseselerdr. Bu gn Yusuf Aslan'ın kçk kardeşn evlendrek styorlar. Fakat herkes şphe le bakakta, acaba kardeş de Yusuf Aslan gb dr dye çeknektedrler. Allah böyle acı duruları hç br Trk evne gösteresn. Ve lletz brlk ve beraberlk ruhuyla huzur çnde yaşatsın. 895 t*h MNMBBUBBBBS.

11 AbdUlhad SAĞLK SOSYALİZASYONU Geçenlerde, Sağlık Bakanlığı Sosyalleştre Dare Başkanlıjğı'ndan yapılan açıklaaya göre, 4 lz daha sağlık sosyalzasyonu kapsaına alınak suret le, 36 lzn sosyalzasyona tab tutulduğu anlaşılaktadır. Bu, yen kurulan ller çn br utlu haber, tecrbe görş ler çn se, acı br sthza evzuu. Byk tlerle 960 lardan tbaren bekledğz, yurdun sağlık yönnden byk br dâvasının halledleceğ nancında bulunduğuuz sosyalzasyon evzuu daha doğadan öldrlşt. Bu öl hadsesn bz henz bu nşaatların teel atıladan fade etştk, vatandaşlar ancak gözler l e görnce nanışlardı. Sağlık sosyalzasyonunun gerçekleştre plânı, 27 Mayıs htlâln teakp öne srlş ve hazırlıklarına başlanış br esele d. Ele alınan yatırı, evvelâ Muş lnde yapılacak, bu lde elde edlecek sbet sonuç, sonunda, dğer llere teşl olunacaktı. l erkezlernde ta teşklâtlı hasta - haneler, lçelerde dahlye, harcye, nsaye servsler ve ocaklarda pratsyen doktorların bulunacağı, her hal kârda Ebe, heşre, sağlık euru gb sağlık personelnn eksksz çalıştırılacağı bu kuruluşların, Bayındırlık, Köy şler, Kltr bakanlıkları le yapılacak koordnel br çalışa le, blhassa ocak açılan ıntıkalarda ocakla, lçe, bucak, şehr arası yollarının yaz kış çalışacak durua getrleceğ, laç, araç ve gereçlern noksansız taalanacağı gb, geçc röntgen chazlarının da bu plot bölgelerde bulundurulacağı ön görlşt. Br vlayette tatbkatına başlanacağı söylenlen bu hzetn başarılacağı nancı çnde dk. Çnk ödenek kapastes ona göre ayrılır, k ç yıl çnde alınacak netceye göre, şn sbet veya enf yönde gelşp gelşedğ anlaşılır ve ondan sonra dğer llere teşlne gdleblrd. Oysak; daha kurucu eclste bu teşkatın personel kadrosunun çıkarılası C.H.Partllerce önlenş, seçden sonra da br vlayet, 7 vlayete, br yıl sonra da 4 vlavete teşl edlş, yan şe poltka grş, böylece yapılan hastahane ve açılan ocaklara, değl doktor, ebe, heşre, sağlık euru göndere kânı ble bulunaaış, laç ten edleeş, yollar yapılaaış, hlasa lyonlarca lra toprağa gölş ve heba olup gtştr. Bu yıl dolaştığıız Muş Plot bölgesnde, yapılan ocakların % 60 şın yıkılıp harap olduğu veya köyllern şeklne getrldğ, hç br ocakta br tek doktorun bulunadığı, lçelerde hastahanelern br ve lde en çok ç doktorla şlern yrtl dğn esefle gördk. Dğer llern de duruu buradan farklı değldr. Muş, Btls, Hakkâr, 'Ağrı, Kars, Srt, Urfa, Mardn, Bngöl, llernde bu husustak şkâyetler yakından dnledk.. Duru bu erkezde ken, br Blot bölge btrşeden, çalışır hale getrşeden, harabyetnn görldğ halde yen tesslere nasıl teşebbs edlr, ak alacağı ş değldr. Mlyarları sokağa atılacağına, bu paraları tess kurulacak vlayetlerdek fakr fukaraya bedava laç verek zere dağıtsalar daha savaba grerler zannındayı. TOPALLOĞLU Sağlık sosyalzasyonuna, prenspte taraftar br nsanı, ancak lgllern bu eselede cddyett olaları şarttır. Atılan her cddyetsz adı, halk nazarında devletn otortesn zayıflataktadır. Tıpkı, ayakkabıcılıkla, bezclkle uğraşan Serbank gb, devlet hzetler halk tarafından yerlyor. Yen sağlık bakanından bekledğz, bu nev craatlara grşeden evvel, esal yapılan hzetler ahallnde görp, tetkk ettkten sonra kararı vereldr. Sayın Bakanı özellkle Doğudak sosyalzasyon bölgelerne ve bu bölgelern ocaklarına teşrf buyuralarını strha edeceğ. Her trl llet ve eleket hzetne şkran duyarız. Aa, bu hzetler lletn ve devletn haysyetn ve kânlarını yok pahasına harcanaalıdır. Doktorlar eselesnn br nverste eseles olduğunu. Avrupada her profesöre öğrenc dşerken, Trkyede her hocaya 8 öğrenc dşer şeklde eğt yapıldığı ddetçe, bu doktor htyacının kolay kolay bulunaayacağı doğru. Aa. Ebe, heşre, sağlık euru yetştrek zannederse sağlık bakanlığının yetkler çndedr, tlaç ten de araç, gereç ten de bu bakanlığın yetk ler çndedr. Hç olazsa bu yöne gerek! ; derecede eheyet verlel ve doktor boşlukları ocaklarda olsun bu yoldan kapatılalıdır. Tak gerçek doktorlara sahp olalı. Doktorların kfayetszlğnden bahsolunan scğlık bakanlığının, darec doktor kadrolarının se, pek kçseneeyecek br raddede olduğu lgllerce fade edlektedr. Oysak her lde br sağlık dr ve hastane baş tabbnden başka, dareclern doktor olasının şart görlesde abestr. Bu dareclern taaı asıl görevlerne döndrlel. Ve hç olazsa, vlayet erkezlernn doktor noksanları taalanalıdır. Genç, enerjk sağlık bakanının bu eselelere çareler bulacağı nancı çndeyz. Bekleyp görel. ı Ü SMS D^vlfer Sahb İBRAHİM METİN Yazı tçler Mdr T. FİKRET KLÇKAYA İdare Mdr HAYRİ BAŞBUĞ Haberleşe Adres : P.K. 284 BAKANLKLAR ANKARA İdare Yer : BEDESTEN İÇİ - BEDESTEN HAN KAT : 5 Nu : 7 - KONYA Abone : YLLK. 20 TL. 6 AYLDX : 60 TL. Posta Çek Nu : 2849 Dzg - Tertp - Baskı Yen şık Matbaası - ANKARA Te! : İlân Tarfes : Arka Kapak Çft Renk 5000 TL Tek Renk 4000 TL. Sant Stunu : 50 TL. Gazetezde yayınlanan yazılar kaynak gösterleden ktbas edleez.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ 9. ÇİZGİSEL (OĞRUSAL) OENTU VE ÇARPIŞALAR 9. Kütle erkez Ssten kütle erkeznn yern ssten ortalaa konuu olarak düşüneblrz. y Δ Δ x x + x = + Teraz antığı le düşünürsek aşağıdak bağıntıyı yazablrz: Δ= x e

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

girişimcilik ödüller i verildi

girişimcilik ödüller i verildi DOSYA >>? R A V N İ R K İ F r b grşclk ödüller verld n nda, LabX ve Özyeğ ğu rlu so on sp a an n TOBB u rsty of ğnde, WMG-Unve rl de ön n n s ), te rs Ünve ları Derneğ (GYİAD a ad İş ve tc ne Warwck, Genç

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür B040 B040 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Detaylı

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ RESMDE

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I T, S I / tktnct YIL ey Türk kendne dön 13.7.1970 ıulttmhhhhh DİYALEKTİK METOD TEZ «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN». ANTİTEZ «KURŞUN YİYENİN» ' SENTEZ DİKTATÖRLÜK DEVLET * 13 TEMMUZ 1970 SAYEA : 2 MASAL

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI TEKNOLOJK GELşMELERVE SLAM AHLAKI Prof. Dr. Hüseyn PEKER"" İslam Dn'nİn hedef nsanı olgunlaştırmak, güzel ahlak sahb yapmaktır. Peygambermz, peygamberlğn ahlaka hasretmş ve "Ben ancak y ahlakı tamamlamak

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

SORUMLULUK DEĞERLİ VELİMİZ,

SORUMLULUK DEĞERLİ VELİMİZ, DEĞERLİ VELİMİZ, Günümüz eğtm anlayışı çersnde öğrencler geleceğe hazırlarken salt okul dersler ve bu derslerden elde edlen başarıya dayalı öğretm merkezl uygulamaların yetersz olduğu anlaşılmaktadır.

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 TEMMUZlAGUSTOS/EYlÜl1998 TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 çndekler Merhaba / 1 Banka Çalışanlarının Haberleşme Ağını Brlkte Kuralım / 2 Tüm Banka-Sen 3.0lağan Genel Kurulu'nu Yaptı / 3 Yen Süreç ve Görevlermz / 6

Detaylı

SurIyelIlere Ilac soku!

SurIyelIlere Ilac soku! SurIyelIlere Ilac soku! Eczacılar 2.5 mlyon TL laç ödeneklern alamıyor Batman da yaşayan 15 bn kadar Suryelye laç veren eczaneler 9 aydır laç paralarını alamadıklarından ötürü Suryeller laç alamama tehlkes

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ MANYETİK OLAAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLADA KÜTLE AKTAIM KATSAYILAININ İNCELENMESİ Metn ŞENGÜL, Ahet. ÖZDUAL* Şeker Enttüü Etegut/ANKAA; *H.Ü. Kya Mühendlğ Bölüü Beytepe/ANKAA ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada.

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada. BİNNIN Sahb Kullana acı Kat ded HMET KOLTUK Konutlar RSNIN İl NKR İlçes MERKEZ Mahalles KINCILR Sokağı YENGEÇ Pafta 1 da 13 Parsel 5 Isı Yalıtı Projesn Yapanın ONY dı Soyadı HMET KOLTUK Ünvanı MKİNE MÜHENDİSİ

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

YAZ OKULU. Summer. school

YAZ OKULU. Summer. school YAZ OKULU Summer school INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ACADEMY Internatonal Medterranean Academy, 9-16 yaş grubuna yönelk olarak Öğrenme ve Tatl konseptn brleştren br Yaz Okulu programı sunmaktadır. IM Academy

Detaylı

Termodinamik: Roket Bilimi Değil

Termodinamik: Roket Bilimi Değil 43 Çevr Translaton Termodnamk: Roket Blm Değl Joseph W. Lstburek, Ph.D., P.Eng., Fellow ASHRAE Bazen bazı şeyler o kadar belrgndr k gözden kaçırırız. Termodnamğn İknc Yasası da böyledr. Tab k, İknc Yasa

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Beterin Beteri Var Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince, hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından Şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA . lj:;",;?gse: f*#q*{^4${: lse*** t*sxk 5r#& #c*rffr*b Trl v TUNCEL V\LLG Halk Sa[h[r Nldrlt[t o? l Sayr :51596483 t+r l.y Konu :2015 Yrlt 2,, Ek Yerle gtrme Kurasl. %nrtzors lmzdek Ale Hekml[ Blgeler4rde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

NEM ALMA SİSTEMLERİNDE NEM KAZANCININ HESABI

NEM ALMA SİSTEMLERİNDE NEM KAZANCININ HESABI 62 NEM ALMA SİSTEMLERİNDE NEM KAZANCININ HESABI Ahet ARISOY ÖZET Ne ala, kla sste tasarıında en az karşııza çıkan konulardan brdr. Bu nedenle de az blnektedr. Chaz seçlernde daha çok aprk davranılakta

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı