LOGO LOGO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sinop.edu.tr LOGO LOGO"

Transkript

1

2 LOGO LOGO

3 FAKÜLTEMİZ 1 Eğitim Fakültesi, tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin 2 (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve sayılı Resmi Gazetede MİSYONUMUZ yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Fakülte binamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır m 2 lik alan üzerine ÖĞRETİM ELEMANI SAYSI yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 37 bürodan, derslikler bloğu ise 29 adet derslik ve laboratuvarlardan oluşmaktadır 3

4 1 2 MİSYONUMUZ DEPARTMENTS ÖĞRETİM ELEMANI SAYSI Department of Elementary Education Department of Educational Sciences Department of Computer Education and Instructional Technology Department of Foreign Language Education Department of Turkish Language Education Department of Special Education Department of Fine Arts Education 3

5 1 MİSYONUMUZ Çağdaş eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında; Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş, Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan, kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı, üreten, MİSYONUMUZ hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi olmanın onurunu duyan eğitimciler yetiştirmektir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve ilkelerine uygun öğretmenleri yetiştirmek, eğitim öğretim alanlarında araştırma etkinlikleri yürütmektir. 3

6 1 VİZYONUMUZ Bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen ve Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü öğretmenler yetiştirmektir. MİSYONUMUZ 3

7 1 MİSYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ *Çağdaşlık *Sevgi - saygı-hoşgörü *Güvenirlik *Dürüstlük *Şeffaflık *Sorumluluk sahibi olmak *Takım Ruhuna sahip olmak *Katılımcılık *Yaratıcılık *Verimlilik *Ulusal değerlere sahip çıkma *Etik değerlere bağlılık *Çevreye duyarlılık 3

8 İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İlköğretim Bölümü nün başlıca amacı; mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir. 1 DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION The primary goal of the Department of Elementary Education is to train teachers who have positive attitudes toward teaching and have the necessary professional skills for their field. Teachers who graduate from this department are expected to be positive role models for their students in terms of their personal and professional life, and to follow innovations in their fields to maintain professional development and have effective communication skills. ANABİLİM DALLARI İlköğretim Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Bilgisayar MİSYONUMUZ ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü DEPARTMENTS PROGRAMS Department of Elementary Education Department of Educational Sciences Department of Computer Education and Instructional Technology Department of Foreign Language Education Department of Turkish Language Education Department of Special Education Department of Fine Arts Education 3

9 EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Eğitim Bilimleri Bölümünün temel amacı, eğitim birikimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır. DEPARTMENT OF EDUCATONAL SCIENCES The goal of the Department is to train students with both academic and pedagogical knowledge that would enable them to perform in a constabtly changing World, and thus prepare students for present and future endeavors. ANABİLİM DALLARI Eğitim Yönetimi, Terfi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS Program of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics Program MİSYONUMUZ of Curriculum and Istruction Program of Educational Measurement and Evaluation Program of Guidance and Psychological Counselling1 3

10 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü; etkin bir planlama ile yenilikçi, zengin lisans programı, nitelikli öğretim üyesi kadrosu, güncellenmiş fiziksel altyapısı ile etkin bir eğitim-öğretim ve toplumsal hizmet sağlayarak öğretim teknolojileri ve bilgisayar öğretmeni yetiştirme alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulamada lider olmayı hedeflemektedir. DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY The Department of Computer Education and Instructional Technology aims to be a leader in the application, development and research of educational technology by providing a rich undergraduate program with innovative methods of computer training, qualified academic staff members and an updated physical infrastructure and social services. ANABİLİM DALLARI Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS Program of Computer Education and Instructional Technology MİSYONUMUZ

11 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü nün temel amacı, ilköğretim okulları ve liseler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapacak başarılı İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma ve ilgi alanları İngiliz dili eğitimi, dil edinimi, bilgisayar destekli İngilizce öğretimi, çeviri, metin çözümlemesi, dilbilim, anlambilim, uygulamalı dilbilim alanları kapsamaktadır. DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION The Department of Foreign Language Education offers a program in English Language Teaching. Taking into consideration the latest developments in the field, students are provided with a solid foundation MİSYONUMUZ in English Language and Literature, Teaching Methodology, and Educational Science and Linguistics in order to make them fully qualified teachers of English in secondary schools. ANABİLİM DALLARI İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS Program of English Language Teaching chnology

12 TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Türkçe öğretimi ihtiyacını karşılayacak, Türkçe nin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma eğitimini okulda ve toplumda en üst düzeyde kullanacak ve uygulayacak, Türk dilini koruyan ve geliştirmeyi amaçlayan, bulunduğu çağın değerlerine vakıf, nitelikli, ahlâklı, özverili, idealist Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir. DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION The goal of this department is to raise qualified, moral, devoted and idealist Turkish teachers that will preserve and improve the Turkish language, will use and teach the four basic skills of the Turkish language which are reading, writing, listening and speaking in the school and the society. ANABİLİM DALLARI MİSYONUMUZ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS Program of Turkish Language Education

13 ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ Bölümün amacı özel gereksinimi olan bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır. Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamaktır. Üstün zekâlı veya özel yetenekli çocukların eğitimlerini özel eğitim hizmetleri kapsamında ele alarak, yeteneklerini geliştirme kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir. DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION The goal of this department is to produce, spread and use information on a universal level, to help the individuals with special needs to become independent, productive and active participants of the society. Considering the education of children with gifted or talented as part of special education, the department aims to raise teachers who are able to ensure that these students use their abilities to the fullest. ANABİLİM DALLARI Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS MİSYONUMUZ Program of Education of Children with Mental Disabilities. Program of Gifted and Talented Education

14 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Öğrencilerin eğitim süreci boyunca, üretkenliklerini açığa çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çerçevesinde düşünmelerini sağlamaktır. Ülkemiz sanat eğitimine katkı sağlayacak toplumsal bilinç sahibi, estetik beğenileri yüksek, çağın dinamiklerine uyum sağlayacak üretken bireyler yetiştirmektir. Mezunlar görsel sanatlar ve müzik öğretmenliği yanı sıra serbest sanat etkinliklerinde bulunabilmekte ya da atölye çalışmaları yürütebilmektedirler. DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION The goal of this department is to make the students display their productivities, improve their intuitions and make them think based on scientific methods that include investigation, discovery, application, experimentation, evaluation and conclusion processes, and to raise teachers who are able to make a contribution to the fine arts education in our country. The graduates not only become visual arts and music teachers but can also engage in free artistic activities or prepare workshops. ANABİLİM DALLARI Müzik Eğitimi Anabilim Dalı MİSYONUMUZ Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı PROGRAMS Program of Music Education Program of Arts and Crafts Education

15 FİZİKİ İMKANLAR Binamız bodrum ve zemin kat dahil idari bina 51 büro ve depodan; Derslik Bloğu ise 18 Derslik; 6 Teknoloji sınıfı (Uzaktan Eğitim Sınıfı Dahil), 1 Bir Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Fen Bilgisi ve Kimya Laboratuvar; 1 Fizik Laboratuvarı,

16 PROF DOÇENT YRD. DOÇ ARŞ. GÖR ÖĞR. GÖR OKUTMAN I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM

17

18 MİSYONUMUZ 3

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Korucuk Köyü Trafo Mahallesi 57010SİNOP Tel: +90 (368) Fax: +90 (368) web: LOGO

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

vizyonumuz misyonumuz

vizyonumuz misyonumuz Misyonumuz / Vizyonumuz - Our Mission / Our Vision misyonumuz T ürk halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak üzere; eğitim sistemimizin her kademesinde öğrenim gören

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları Educational Administration: Theory and Practice 2012, Vol. 18, Issue 2, pp: 273-312 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2012, Cilt 18, Sayı 2, ss: 273-312 Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları Reflections of Music and Music Training Classes Taken at Main Learning Branch of Class

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Eylül 2012 Cilt:20 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 793-806 YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Sibel Hismanoglu Uşak Üniversitesi 64200, Uşak sibelvurar@yahoo.com Özet Bu çalışma, 2007 yılından itibaren

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... www.basari.edu.tr SAMSUN +90 362 280 10 00 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

...ÖNSÖZ... Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ...

...ÖNSÖZ... Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ... ...ÖNSÖZ...... Büyüyen Türkiye nin büyük hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına yetmiş kişilik akademik ve 10 kişilik idari kadromuzla üniversitemizin Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerine, akademik

Detaylı

Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme

Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Eylül 2014, Çerkezköy 2023 VİZYONU İLKÖĞRETİME ERİŞİM VE DEVAM Vizyon: Zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek her çocuğun eğitime erişim ve

Detaylı

Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları

Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2010, ss. 199-210 Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları Cem

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler,

Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler, Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz. Yeni kurulan ve hızla gelişen Fakültemizin hedefi Türkiye nin en iyi öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu hedefe

Detaylı