KULLANICI KILAVUZU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANICI KILAVUZU 1"

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU 1

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Önemli Güvenlik Talimatları KiĢisel Güvenlik Önlemleri Kurulum ve Ayarlama Talimatları Elektrik Gereksinimleri (GS-501) 220-Volt Elektrik Özellikleri xx ÇalıĢtırma Talimatları Üst kenar Kontrol Talimatları Üst kenar Fonksiyon Düğmeleri Diagnostik Mesajları Aurora III Royale, Heritage, Legacy model Özellikleri ÇalıĢtırma Talimatları (Çift Pompalı Spa larda) Üst kenar Kontrol Talimatları (Çift Pompalı Spa larda) Spa Jetleri ve Hava Kontrolleri Spa BaĢlatma Talimatları Spa nın Su ile Doldurulması Gücün Açılması Su Pompasının ÇalıĢtırılması Skimmer Filtresi BaĢlangıç Kimyasalların Eklenmesi Bakım Spa nın BoĢaltılması Spa Yüzey Temizliği Uzun Süreli Saklama Vika-Shield Kabini Filtre Temizliği Ozonitör Spa Sorunları & Çözümleri Arıza Giderme 1

4 ÖNEMLĠ GÜVENLĠK TALĠMATLARI Bu elektrikli cihazın kurulumunu yaparken ve kullanırken aģağıdaki talimatlar dâhil olmak üzere temel güvenlik uyarılarına uyulmalıdır: TÜM TALĠMATLARI OKUYARAK UYUNUZ 1. UYARI: Yaralanma risklerini azaltmak amacıyla sürekli yakın gözetim altında olmadıkça çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz. Kullanılmadığında spa kapağını kapalı tutunuz. 2. Ünite ile 5 fit (1.5 metre) yakınında bulunan herhangi bir metal cihaz, metal su borusu veya kanal arasında asgari No. 8 AWG (8.4mm2) som bakır iletken bağlamak amacıyla ünite üzerine kablo konektörü donatımı mevcuttur. 3. TEHLĠKE: Yaralanma Riski. Spa üzerindeki vakum parçaları pompa tarafından üretilen belirli su akıģını karģılayacak ebattadırlar. Vakum parçalarının veya pompanın değiģtirilmesi gerekli olduğunda akıģ hızlarının uyumlu olup olmadığından emin olunuz. Vakum parçaları hasarlıysa veya takılı olmadığı durumlarda spa yı çalıģtırmayınız. Vakum parçasını, orijinal parça üzerinde belirtilmiģ olan akıģ hızından daha düģük hıza sahip bir parça ile değiģtirmeyiniz. 4. TEHLĠKE: Kazara Boğulma Riski. Çocukların izinsiz olarak kullanımını önlemek amacıyla AĢırı Dikkat edilmelidir. Kazaların önlenebilmesi için sürekli gözetim altında olmadıkça çocukların cihazı kullanmamalarını sağlayınız. 5. TEHLĠKE: Elektrik Çarpması Riski. Cihazı metal yüzeylerden en az 5 fit (1.5 metre) uzağa kurunuz. Alternatif olarak, her bir metal yüzey terminal kutusu üzerinde bulunan kablo konektörüne asgari No. 8 AWG (8.4mm2) som bakır iletken ile sürekli olarak bağlandığı sürece spa nızı 1.5 metreden yakına kurabilirsiniz. 6. TEHLĠKE: Elektrik Çarpması Riski. Lamba, telefon, radyo veya televizyon gibi elektrikli aletleri spa nızın 5 fit (1.5 metre) yakınında bulundurmayınız. 2

5 7. UYARI: Yaralanma Riskini azaltmak amacıyla: a) Spa nızı kullanmaya baģlamadan önce, doğru sonuç verdiğinden emin olduğunuz bir termometre ile su sıcaklığını ölçünüz. Spa suyu sıcaklığı hiçbir zaman 104 F (40 C) sınırını geçmemelidir. 40 C su sıcaklığı sağlıklı yetiģkin bireyler için güvenli olarak öngörülmüģtür. Küçük çocuklar ve 10 dakikadan uzun süreli kullanımlarda daha düģük sıcaklıklar önerilir. b) AĢırı su sıcaklıkları hamileliklerin ilk aylarında fetüs zedelenmeleri açısından yüksek risk taģıdığından hamile ve hamililikten Ģüphelenilen kadınlar spa suyu sıcaklığını 100 F (38 C) ile sınırlamalıdır. c) Spa kullanımı öncesinde veya kullanım esnasında alkol, ilaç veya hap alınması baygınlığa ve boğulma riskine neden olabilecektir. d) Obezite hastaları veya kalp yetmezliği problemi çeken kiģiler, düģük veya yüksek tansiyon hastaları, kan dolaģım sistemi hastaları veya diyabet hastaları spa yı kullanmadan önce doktorlarına danıģmalıdır. e) Bazı ilaçlar baģ dönmesine neden olduğundan ve diğer bazı ilaçlar da nabız, kan basıncı ve kan dolaģımı problemlerine neden olduğundan ilaç kullanan kiģiler spa yı kullanmadan önce doktorlarına danıģmalıdır. f) Spa içerisine düģmesini önlemek amacıyla tüm elektrikli aksam tespit edilmeli veya sabitlenmelidir. 8. Hiperteminin nedenleri, semptomları ve etkileri aģağıdaki gibidir: Hipertemi, vücudun 98.6 F (37 C) olan normal vücut sıcaklığının birkaç derece üzerine çıkmasıyla meydana gelir. Hiperteminin semptomları arasında vücut sıcaklığında artıģ, baģ dönmesi, uyuģukluk, sersemlik ve bayılma yer alır. Hiperteminin neden olduğu etkiler: Isıyı hissedememe Spa dan çıkmanız gerektiğini hissedememe Olası tehlikelerin farkına varamama Hamile kadınlarda fetüs zedelenmeleri Spa dan veya jakuziden fiziksel olarak çıkamama Bilincini yitirme ve boğulma riski 3

6 9. UYARI: Alkol, ilaç veya hap alınması fetüste hipertemi olasılığını büyük oranda arttıracaktır. Hipertemiden Ģüpheleniyorsanız derhâl tıbbi yardım çağırarak, kolay nefes alıp verebilmesi için kafasını hafifçe yukarıda tutarak kiģiyi sırtüstü yatırınız, vücudunu bir battaniye ile örtünüz ve baģına buz dolu bir poģet koyunuz. 10. Spa içerisindeyken veya ıslakken hiçbir elektrikli aleti ellemeyiniz veya yakınında durmayınız. 11. Spa üzerinde herhangi bir servis iģlemi yapmadan önce ve terminallere eriģim sağlamadan önce ana güç kaynağı Ģalterinden TÜM sistem elektriğini kesiniz. NOT: KURULUM ESNASINDA KOLAY ERĠġĠLEBĠLĠR BAĞLANTI KESME ARACI SAĞLANMALIDIR. BU TALĠMATLARI SAKLAYINIZ KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 1. Spa yı lütfen tek baģınıza kullanmayınız. 2. Çocuklar yalnızca baģlarında bir yetiģkin varken gözetim altında spa yı kullanmalıdır. 3. Çocukların boğulma riskini azaltmak amacıyla spa filtresini temiz tutarak tıkanmasını önleyiniz. Vakum ve filtre sistemlerinde değiģiklik yapmayınız. 4. Spa ya girerken veya spa dan çıkarken dikkatli olunuz. Hareket ederken veya konumunuzu değiģtirirken suyun kırılması yanıltıcı olabileceğinden tam ağırlığınızı vermeden önce yere sağlam bastığınızdan emin olunuz. 5. Spa içerisinde uzun süreli kalmayınız. Spa içerisinde geçireceğiniz ve sonrasında soğuyarak duģ alıp dinleneceğiniz ve daha sonra bir defa daha spa ya girebileceğiniz makul bir süre belirleyiniz. 4

7 KURULUM VE AYAR TALĠMATLARI YÜZEY VE ZEMĠN GEREKSĠNĠMLERĠ TaĢınabilir yeni spa nız bir örnek sağlam, düz ve seviyede bir yüzeye yerleģtirilmelidir. 4 inç kalınlığında beton taban en uygunudur. TaĢmaların elektrikli aletlere ulaģmasını önlemek amacıyla zemin, suyu spa dan uzağa tahliye edecek yapıda olmalıdır. Spa nız fıskiye yakınında bulunuyorsa suyun spa ya ulaģmayacağı Ģekilde fıskiyenizi ayarlayınız veya örtünüz. BALKON VE DÖġEME GEREKSĠNĠMLERĠ Kenar döģemesi fit kare baģına 85 libre ağırlığı destekleyecek yapıda olmalıdır. Balkonlar, yürürlükteki ulusal ve yerel yönetmeliklerle uyumlu yapıda olmalıdır. Kapılar kendi kendine kapanır özellikte ve mandallı olacaktır. ELEKTRĠK GEREKSĠNĠMLERĠ volt spa paketiniz 30ma atma anma akımını aģmayacak adanmıģ Kaçak Akım Rölesi ile donatılmalıdır volt sistemler için izin verilen asgari iletken akım Ģiddeti 20 amperdir; volt sistemler için izin verilen azami aģırı akım koruma rölesi ise 30 amperdir. Spa paketiniz SÜREKLĠ BAĞLI kullanılacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Uzatma kablosu kullanmak tehlikelidir ve spa nız çalıģtırılmasında kullanılmamalıdır. Alçak gerilimden kaynaklanan hasarlar meydana gelebilecek ve garantinizi geçersiz kılabilecektir. Gerekli izinlerin alınmasından ve kurulum için düzenlenmelerin yapılmasından, elektriğin bağlanmasından ve kurulum tüm yerel elektrik kablo tesisatı yönetmeliklerine uyumlu olmasından müģteri sorumludur. Spa nız fabrika çıkıģı 220v olarak ayarlıdır. 5

8 Çift kutuplu kesme rölesi tedarik edilmelidir. 220 VOLT Bu sistem için opsiyonel bir servis kullanılabilir. TÜM kılavuz ilkeler & özellikler birincil servis ile aynıdır ve tüm yerel elektrik yönetmeliklerine uyacak Ģekilde olmalıdır. Ġkinci servisi eklemek için 3 lü kabloyu (2 yük & 1 toprak) terminale eklemeniz yeterlidir. Devre levhasındaki J-26 & J-32 arasında bulunan bağlantı köprü telini çıkartınız. Son olarak çift sıralı pinli anahtarın #10 pinini OFF ayarına getiriniz. 6

9 ÇALIġTIRMA TALĠMATLARI Güç sistemi kenarın altında yer almaktadır. Cihaz servis iģlemleri eriģim paneli vidalarının sökülmesi sonrasında yapılabilir. ÇalıĢtırılma öncesinde spa nın yeterli seviyeye kadar (skimmer üzerindeki su seviyesi iģaretine dikkat ediniz) su ile dolu olması son derece önemlidir. UYARI: Spa nızı kapak vanaları kapalı konumdayken çalıģtırmayınız veya pompayı spa içerisinde uzun süre boyunca su devir daimi olmadan çalıģtırmayınız. Spa cihazlarına zarar verebilirsiniz. ELEKTRĠK ÖZELLĠKLERĠ Genel: Uyarı: Bölge & Ülke Yönetmeliklerine uyumlu olabilmesi açısından tüm spa elektrik bağlantıları uzman ehil elektrikçiler tarafından YAPILMALIDIR. 1. Spa ya elektrik taģıyan hatlar yalnızca spa için kullanılıyor olmalıdır ve diğer alet/aletlerle paylaģılmamalıdır. 2. Tüm elektrik kablo bağlantıları elektrik panelinden baģlayarak fiziksel bağlantı ile elektrik kablo bağlantı bölümüne gelerek bitmelidir. Uzatma kablolarının veya uyumsuz kablo türü sonlandırmaları kesinlikle yasaktır ve garanti kapsamı dıģındadır. 3. Yalnızca Alüminyum kablo bağlantısı kullanınız. YALNIZCA bakır iletken kablo bağlantısı kullanınız. 4. Kablo kalınlığı mevcut kaynak ile spa arasındaki mesafe ve cihaz kontrol muhafazası üzerinde yazan numara etiketindeki akım sınıfı uyarınca yerel gereksinimlere uyumlu olmalıdır. 5. Tüm kablo bağlantıları bölge & ülke yönetmeliklerine uyumlu olarak yapılmalıdır. 7

10 ÜST KENAR KONTROL TALĠMATLARI (Tek Pompalı Spa larda) ĠLK BAġLATMA Spa nız ilk defa çalıģtırıldığında Pr ibaresi görüntülenerek Priming moduna geçecektir. Priming modu 5 dakikadan daha kısa sürecektir. Daha sonra spa nız ısınmaya baģlayacak ve St ibaresiyle belirtilen Standard modda çalıģarak su sıcaklığını koruyacaktır. SICAKLIK (80 F 104 F / 26 C 40 C) BaĢlangıç sıcaklığı 100 F/37 C derece olarak ayarlıdır. Güncel sıcaklık sürekli olarak LCD ekranda görüntülenmektedir. Not: Spa nın mevcut sıcaklığı yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıştırıldığında ekranda gösterilir. Önceden ayarlanmıģ sıcaklığı görüntülemek için Temp düğmesine basınız. Ekranda ayarlanan sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Yanıp sönme esnasında Temp düğmesine ikinci defa bastığınızda en son seçilen ayar uyarınca sıcaklık ayarı artacak ve azalacaktır. Düğmeye her bastığınızda sıcaklık ayarı aynı Ģekilde değiģecektir. Tersini yapmak istemeniz halinde düğmeden parmağınızı çekerek ekranda mevcut sıcaklığın görüntülenmesini bekleyiniz. Ayarlanan sıcaklığı görüntülemek için düğmeye basınız ve sıcaklığı istediğiniz yönde değiģtirmek için düğmeye tekrar basınız. Üç saniye sonra LCD yanıp sönmeyi bırakacak ve mevcut spa sıcaklığını görüntüleyecektir. 8

11 ÜST KENAR FONKSĠYONLARI JETS (JETLER) Jets düğmesine bir defa bastığınızda pompa düģük hızda çalıģacaktır. Düğmeye bir kez daha bastığınızda yüksek hıza geçecektir. Jets düğmesine bir kez daha basmanız halinde pompa kapanacaktır. Pompa çalıģır konumda bırakıldığında düģük hızda çalıģan pompa 4 saat sonra otomatik olarak kapanacak, yüksek hızda çalıģan pompa ise 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. LIGHT (IġIK) Light düğmesine basarak ıģıkları açıp kapayabilirsiniz. IĢıklar açık bırakıldığında 4 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. MODE (MOD) Önce Temp hemen ardından Light düğmesine basarak modu değiģtirebilirsiniz. Standard Mode istenilen sıcaklığın korunduğu moddur. Spa nın mevcut sıcaklığının yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun süre çalıģtırıldığında görüntülendiğini unutmayınız. Standard moda geçtiğinizde ekranda St ibaresi belirecektir. Economy Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak Ec yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Sleep Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayar sıcaklığı değerinin 20 F/10 C alt veya üst aralığına kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak SL yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Preset Filter Cycles. Ġlk filtre çevrimi spa açıldıktan 6 dakika sonra baģlar. Ġkinci filtre çevrimi 12 saat sonra baģlar. Filtreleme süresi 2, 4, 6, 8 veya (12 saatlik sürekli filtreleme, FC ile belirtilir) olarak programlanabilir. Varsayılan filtreleme süresi 2 saattir. Önce Temp sonra Jets düğmelerine basarak programlayabilirsiniz. Temp düğmesiyle değiģiklik yapabilirsiniz. Jets düğmesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz. 9

12 DĠAGNOSTĠK MESAJLARI MESAJ NE ANLAMA GELDĠĞĠ GEREKLĠ EYLEM -- Sıcaklık değeri bilinmiyor Sıcaklık değeri, pompa 2 dakika boyunca çalıģtıktan sonra görüntülenecektir. HH AĢırı ısınma Spa SUYA GĠRMEYĠNĠZ. Kapağı kapanmıģtır. Sensörlerden biri kaldırarak suyun soğumasını ısıtıcı sıcaklığının 118 F/48 C sağlayınız. Herhangi bir olduğunu tespit etmiģtir. düğmeye basarak resetleyebilirsiniz. OH AĢırı ısınma Spa kapanmıģtır. Sensörlerden biri ısıtıcı sıcaklığının 110 F/43 C olduğunu tespit etmiģtir. IC SA SB Buz Muhtemel donma hava koģulu tespit edilmiģtir. Spa kapanmıģtır. Sensor A giriģine takılmıģ olan sensör çalıģmamaktadır. Spa kapanmıģtır. Sensor B giriģine takılmıģ olan sensör çalıģmamaktadır. SUYA GĠRMEYĠNĠZ. Kapağı kaldırarak suyun soğumasını sağlayınız. Sıcaklık 107 F/42 C olduğunda spa otomatik olarak resetlenecektir. Eğer spa otomatik olarak resetlenmezse gücü keserek bayiinizi veya servisi arayınız. Herhangi bir eyleme gerek yoktur. Pompa/pompalar spa durumuna bakılmaksınız otomatik olarak çalıģacaktır. Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız (AĢırı ısınmalarda geçici olarak belirebilir, ısıtıcı soğuduğunda mesaj silinir). Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız (AĢırı ısınmalarda geçici olarak belirebilir, ısıtıcı soğuduğunda mesaj silinir). 10

13 Sn HL LF dr dy Sensör dengesi bozulmuģtur. Bu mesaj spa sıcaklığı değiģtirilirken geçici olarak belirebilir. Tek baģına yanıp sönüyorsa spa kapanmıģtır. Sıcaklık sensörleri arasında ciddi sıcaklık farkı tespit edilmiģtir. Bu mesaj akıģ problemi olabileceğini belirtir. Sürekli düģük akıģ problemini belirtir (24 saat içerisinde beģ defa HL mesajı belirdiğinde ortaya çıkar). Isıtıcı kapanmıģtır fakat diğer spa fonksiyonları normal çalıģmaya devam etmektedir. Isıtıcıda muhtemel yetersiz su seviyesi, zayıf akıģ veya hava kabarcıkları tespit edilmiģtir. Spa 15 dakikalığına kapatılmıģtır. Isıtıcıda yetersiz su seviyesi tespit edilmiģtir ( dr mesajının üçüncü defa belirmesi sonrasında çıkar). Spa kapatılmıģtır. Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız. Spa içerisindeki su seviyesini kontrol ediniz. Gerekli olduğunda ekleme yapınız. Su seviyesi normalse pompanın/pompaların iģlediğinden emin olunuz. HL mesajı için yapılan eylemi yapınız. Spa içerisindeki su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesi normalse pompanın/pompaların iģlediğinden emin olunuz. Herhangi bir tuģa basarak mesajı resetleyebilirsiniz veya 15 dakika sonra otomatik olarak resetlenecektir. dr mesajı için yapılan eylemi yapınız. WARNING! / Shock Hazard! / No User Serviceable Parts. ( DİKKAT! / Çarpılma Tehlikesi! / Kullanıcının Servis İşlemi Yapamayacağı Parçalar ) Bu kontrol için kendiniz servis iģlemi yapmayınız. Yardım almak için Spa satıcınızla veya servis ile irtibata geçiniz. Kurulum ve/veya servis iģlemleri uzman elektrikçi tarafından yapılmalı ve tüm topraklama bağlantıları doğru bir Ģekilde yapılmalıdır. 11

14 AURORA III, ROYALE, ROYALE ETS, HERITAGE & LEGACY ÖZELLĠKLERĠ Aurora III, Royale, Royale ETS, Heritage, Legacy modellerinde kullanıcının waterfall üzerinde bulunan vanayı off konumundan on konumuna getirerek jete giden su akıģını düzenleyebileceği (AĢağıdaki resme bakınız) bir Waterfall jet bulunmaktadır. Aurora III, Royale, Royale ETS, Heritage, Legacy modelleri aynı zamanda LED ıģık sistemi ile donatılmıģtır. Spa nın içini saran bu ıģıklandırma aynı zamanda bu modellerdeki ayak yuvalarında da yer almaktadır. LED IĢıklandırma sistemi 9 konumlu kontrolörden meydana gelmektedir. IĢık ilk defa açıldığında otomatik sırayla değiģerek mevcut tüm 9 rengi yakacaktır. Light on/off düğmesine her bastığınızda tüm renkler tek tek yanacaktır. Çevrimin son fonksiyonu ise özgün flaģ özelliğidir. Bir sonraki renk dizisini yakabilmek için ıģıkları açma kapama arasında 1-2 saniye beklemeniz gerekmektedir. 12

15 ÇALIġTIRMA TALĠMATLARI (Çift Pompalı) ÇalıĢtırma talimatları hemen her model için aynıdır. Bu talimatlar için 7. sayfaya bakınız. 13

16 ÜST KENAR KONTROL TALĠMATLARI (Çift pompalı spa) ĠLK BAġLATMA Spa nız ilk defa çalıģtırıldığında Pr ibaresi görüntülenerek Priming moduna geçecektir. Priming modu 5 dakikadan daha kısa sürecektir. Daha sonra spa nız ısınmaya baģlayacak ve St ibaresiyle belirtilen Standard modda çalıģarak su sıcaklığını koruyacaktır. SICAKLIK (80 F 104 F / 26 C 40 C) BaĢlangıç sıcaklığı 100 F/37 C derece olarak ayarlıdır. Güncel sıcaklık sürekli olarak LCD ekranda görüntülenmektedir. Not: Spa nın mevcut sıcaklığı yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıģtırıldığında ekranda gösterilir. Önceden ayarlanmıģ sıcaklığı görüntülemek için Temp düğmesine basınız. Ekranda ayarlanan sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Yanıp sönme esnasında Temp düğmesine ikinci defa bastığınızda en son seçilen ayar uyarınca sıcaklık ayarı artacak ve azalacaktır. Düğmeye her bastığınızda sıcaklık ayarı aynı Ģekilde değiģecektir. Tersini yapmak istemeniz halinde düğmeden parmağınızı çekerek ekranda mevcut sıcaklığın görüntülenmesini bekleyiniz. Ayarlanan sıcaklığı görüntülemek için düğmeye basınız ve sıcaklığı istediğiniz yönde değiģtirmek için düğmeye tekrar basınız. Üç saniye sonra LCD yanıp sönmeyi bırakacak ve mevcut spa sıcaklığını görüntüleyecektir. 14

17 PUMP 1 Birincil pompayı düģük hızda çalıģtırmak için bir defa Pump 1 düğmesine basınız. Yüksek hızda çalıģtırmak için bu düğmeye bir daha basınız. Pompayı kapatmak için Pump 1 düğmesine tekrar basınız. Pompa yüksek hızda açık kaldığında 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Pompa düģük hızda ikincil pompa devredeyken çalıģır. Aynı zamanda spanın sıcaklığını ölçmek ve moda bağlı olarak gerekli olması halinde ayarlanan sıcaklığa ısıtmak amacıyla her 30 dakikada bir en az 2 dakikalığına çalıģabilecektir. Otomatik olarak düģük hıza geçildiğinde panelden kapatılamaz ancak yüksek hızda baģlatılabilecektir. PUMP 2 Bu düğme kullanılarak ikincil pompa açılıp kapatılır. Pompa açık kaldığında 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. LIGHT IĢığı açmak ve kapatmak için Light düğmesine basınız. IĢık açık kaldığında 4 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. MOD Önce Temp sonra Light düğmelerine basarak modu değiģtirebilirsiniz. Standard Mode istenilen sıcaklığın korunduğu moddur. Spa nın mevcut sıcaklığının yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun süre çalıģtırıldığında görüntülendiğini unutmayınız. Standard moda geçtiğinizde ekranda St ibaresi belirecektir. Economy Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak Ec yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Sleep Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayar sıcaklığı değerinin 20 F/10 C alt veya üst aralığına kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak SL yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. 15

18 Preset Filter Cycles. Ġlk filtre çevrimi spa açıldıktan 6 dakika sonra baģlar. Ġkinci filtre çevrimi 12 saat sonra baģlar. Filtreleme süresi 2, 4, 6, 8 veya (12 saatlik sürekli filtreleme, FC ile belirtilir) olarak programlanabilir. Varsayılan filtreleme süresi 2 saattir. Önce Temp sonra Jets düğmelerine basarak programlayabilirsiniz. Temp düğmesiyle değiģiklik yapabilirsiniz. Jets düğmesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz. Not: Ġkincil Pompa her bir filtre çevrimi baģlangıcında 30 saniyeliğine boģaltılır. Filtreleme iģlemi esnasında birincil pompa düģük hızda çalıģacak ve ozonitör (monte edilmiģse) devreye girecektir. DONMAYA KARġI KORUMA Not: Diğer tüm diagnostik mesajları için spanızla birlikte verilen SUV M-7 Control Reference Card a bakınız. WARNING! / Shock Hazard! / No User Serviceable Parts. ( DİKKAT! / Çarpılma Tehlikesi! / Kullanıcının Servis İşlemi Yapamayacağı Parçalar ) Bu kontrol için kendiniz servis iģlemi yapmayınız. Yardım almak için Spa satıcınızla veya servis ile irtibata geçiniz. Kurulum ve/veya servis iģlemleri uzman elektrikçi tarafından yapılmalı ve tüm topraklama bağlantıları doğru bir Ģekilde yapılmalıdır. 16

19 SPA JETLERĠ VE HAVA KONTROLLERĠ SPA JETLERĠ Ayarlanabilir Spa Jetlerini jet koruyucu çerçevesini sağa veya sola çevirerek açıp kapatabilirsiniz. Not: TÜM SPA JETLERĠNĠ AYNI ANDA KAPALI KONUMA GETĠRMEYĠNĠZ. BU ĠġLEM POMPA VE MOTORA ZARAR VEREBĠLECEKTĠR. Yöneltmeli & TitreĢimli Küme Yöneltmeli & Roto Ayarlanabilir Poly Yöneltmeli Mini & Roto Storm & 3 port Roto Mini (yalnızca Destiny River) Tek & Çift Ayarlanabilir Roto Power Storm 17

20 TURBO (Girdap) JET / (Viking II) Volcano Jet (yalnızca Heritage) Turbo jet filtre duvar oyuğunda yer alır. Bu jet, vana ve yüksek kapasiteli jetten oluģmaktadır. Çapı daha geniģtir ve döner ucu vardır. Turbo jeti çalıģtırmak için ucunu saat yönünün tersine ilk duraksama noktasına kadar çeviriniz. Turbo jeti kapatmak için ve ana jeti tam güçte yeniden çalıģtırmak için ucunu saat yönünde çeviriniz.* Volcano Jet, kabinin ortasında bulunan bir vana üzerinde çalıģır. Jeti çalıģtırmak için vanayı çeviriniz. Not: bu vana pompalardan bir tanesi kontrol eder ve bu pompanın spa içerisindeki diğer jetlere güç vermek için kullandığı akımı etkiler. * Turbo Jet çalıģırken ortaya çıkacak güçlü su basıncı nedeniyle jet ucunu döndürmeden önce pompayı kapalı konuma almalı veya düģük hızlı çevrim konumuna getirmelisiniz. HAVA KONTROLLERĠ Hava kontrolleri üst kenardaki kadranın döndürülmesiyle ayarlanır. Bu kontroller girdap veya hidroterapi jetleri yüksek hızlı pompa modunda çalıģırken su ile karıģacak hava miktarının düzenlenmesi için kullanılır. Yalnızca Viking I & II Diğer tüm spalar 18

21 SPA BAġLATMA TALĠMATLARI Tüm Viking Spa modelleri sağlam ve düz bir yüzey gerektirir.* Bu husus, spa kabininin basınç gerilmesinden etkilenerek kabin hasarları ve iskelet çatlamalarının yaģanmamasını sağlamak içindir. Sağlam ve düz bir yüzeye en iyi örnek beton zemindir ancak esneme olmadan fit kare baģına 85# dayanabilecek ahģap döģeme de uygundur. * UYGUN, SAĞLAM VE DÜZ BĠR YÜZEY SAĞLANMAMASI HALĠNDE SPANIZ ZARAR GÖREBĠLĠR VE GARANTĠ KAPSAMI DIġINDA KALABĠLECEKTĠR. Ġlk baģlangıç esnasında ve her bakım öncesi spa boģaltıldığında aģağıdaki prosedür izlenmelidir. AĢağıdaki adımların tamamını adımı uygulamadan önce okuyunuz. SPANIN SU ĠLE DOLDURULMASI a. Spa içerisindeki tüm kalıntıları temizleyiniz. b. Bahçe hortumunu kullanarak spayı su ile doldurunuz. c. YumuĢatılmıĢ su KULLANMAYINIZ. d. Su seviye yükseldikçe cihaz bölümlerinde su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekli olması halinde gevģek boru bileziklerini ve/veya bağlantı parçalarını sıkınız. e. Pompa üzerindeki T-Tutamaklı Kapı VANALARININ ve ısıtıcının açık olduğundan emin olunuz (Tam açık yukarı yönde). Spanın üst seviyesinden yaklaģık 6 dolana kadar veya skimmer açıklığı üzerindeki su seviye iģaretine kadar doldurunuz. GÜCÜN AÇILMASI a. Spaya ait ayrı sigortayı açarak spaya güç veriniz. b. GFCI testi: TEST düğmesine basarak gücü kesiniz. RESET düğmesine basarak gücü tekrar açınız. Bu iki düğme çalıģmıyorsa BEKLEYĠNĠZ! Spanızı kullanmayınız. Spanızda güç yoksa GFCI hasarlıdır veya cihaz arızalı çalıģıyordur. Ġleri incelemeyi yalnızca UZMAN ELEKTRĠKÇĠ yapmalıdır. 19

22 SU POMPASININ ÇALIġTIRILMASI Kontrol paneli üzerindeki jet düğmesine basınız. Yüksek hızlı pompa çalıģacaktır. Jet düğmesine tekrar basarak suyu düģük hıza alabilirsiniz. Cihazının boru bilezikleri ve/veya bağlantı parçalarında su kaçağı olup olmadığını pompa çalıģıyorken kontrol ediniz. SKIMMER FĠLTRESĠ Tüm Viking spa modellerinde ilk baģlangıçta hava alma gerektirmeyen skimmer filtresi bulunmaktadır. Spayı uygun su seviyesine kadar doldurup (skimmer giriģ açıklığının yaklaģık yarısına kadar) baģlatma prosedürüne geçiniz. Cihazın doğru çalıģması için spa filtrelerinin temiz olması gerekmektedir. Kirli filtreler pompaya yeterli su gelmemesine ve böylelikle de spanın düzensiz çalıģmasına neden olabilecektir. Yeterli su bulunmayan pompanın performansı düģecek, suyun kirli veya bulanık olmasına neden olarak ısıtıcının arızalanmasına neden olabilecektir. BAġLANGIÇ KĠMYASALLARININ EKLENMESĠ Kimyasal temizleme programı hazırlaması için spa satıcınızdan YARDIM ĠSTEYĠNĠZ. Spanız için gerekli kimyasal dengenin önemi oldukça fazladır. HĠJYEN: Spa doldurulduktan sonra alkaliliği ve ph değerini etkilerde yazılı talimatlar uyarınca ph seviyesini arttırarak veya azaltarak ayarlayınız. Bu iģlem tamamlandıktan sonra devir daim pompası çalıģırken 2 ons parçacıklı kloru suya ekleyiniz. Böylelikle baģlangıç prosedürü tamamlanmıģ olacaktır. NOT: ġehir suyunun bulunmadığı bir yerde yaģıyorsanız ilk doldurma iģleminde ve haftada bir defa stain n scale isimli bir kimyasal eklemeniz gerekecektir. 20

23 BAKIM SPA NIN BOġALTILMASI Su koģullarına bağlı olarak her 3-4 ayda bir spa suyunuzu yenilemeniz gerekli olabilecektir. Spanızdaki suyu boģaltmak için sigortadan gücü kesmeniz gerekmektedir. Cihazın yan panelinin altında köģede bulunan tahliye musluğunu bulunuz. 1. Tapayı kaldırarak açılan deliğe bahçe hortumu bağlayınız. 2. DıĢ gövde sayacını durana dek saat yönüne çeviriniz. 3. Pat sesi duyana dek hortumun bağlı olduğu gideri çekiniz. 4. Spa içerisindeki suyu boģaltınız. 5. Suyu kapatmak için bu iģlemin tersini uygulayınız. Not: giderden spa içerisinde bulunan suyun tamamı boģaltılmayacaktır. Az miktarda kalan suyu elinizde atmanız gerekebilecektir. SPA YÜZEY TEMĠZLĠĞĠ Spa yüzeylerinin temizliğinde aģındırıcı solventler veya temizlik maddeleri kullanmayınız. Uygun temizlik maddeleri ve temizleyiciler için Viking Spa Satıcınıza baģvurunuz. UZUN SÜRELĠ SAKLAMA (90 gün ve üzeri) Spanızı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, içerisinde bulunan suyu yukarıda anlatıldığı Ģekilde boģaltınız. Aynı zamanda pompa içerisindeki suyu da boģaltmanız gerekecektir. Uzun süreli saklamalarda spa içerisinde kalan su donarak hasara neden olabilecektir.* Pompa içerisindeki suyu boģaltmak için pompa üzerindeki gider tapasını çıkartınız. Spa boru tesisatının donarak hasar görmesini önlemek amacıyla ek su boģaltma iģlemi yapılmalıdır. Pompa üzerindeki bolu bileziğini ve ısıtıcı üzerindeki bolu bileziğini gevģeterek pompa ve ısıtıcı arasındaki boru tesisatını çıkartınız. Boru tesisatı söküldükten sonra ıslak/kuru shop vac kullanarak pompa tarafı ve ısıtıcı tarafında bulunan suyu çekiniz. Bu hatlardaki su tamamen çekildikten sonra her bir jet ve vakum bağlantı parçası üzerindeki hatlarda kalan 21

24 tüm suyu çekiniz. SökmüĢ olduğunuz boru tesisatını yeniden bağlayabilir ve pompa tapasını kapatabilirsiniz. NOT: Su tesisatı içerisindeki suyun tamamen boģaltılmıģ olduğundan emin olmak için her bir jet açıklığının da çekilmesini tavsiye ederiz. *SPA SU TESĠSATININ DONMASI ĠLE OLUġACAK HASARLAR GARANTĠ KAPSAMINDA DEĞĠLDĠR. VIKA-SHIELD KABĠN Tüm Viking spa modelleri standart sentetik ahģap kabine sahiptir. Vika-Shield adı verilen bu malzeme neredeyse hiç bakım ve herhangi bir kaplama veya iģleme gerektirmez. FĠLTRE TEMĠZLĠĞĠ (Viking I & II) Filtreleri yılda bir defa değiģtirmeniz gereklidir. Filtreler spadan çıkartıldığında filtre oyuğuna hiçbir nesnenin düģmemesini sağlayınız. Bu nesneler su geçiģlerinde tıkanmaya neden olabilecektir. Filtre kartuģlarını aģağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi çıkartınız. Filtre kıvrımlarında biriken nesnelerin ve parçaların temizlenmesi için filtreler yoğun kullanımda daha sık olmak üzere her ay temizlenmelidir. Tüm biriken parçacıkları filtre kıvrımlarından çıkartmak için tazyikli uç takılı bahçe hortumunu içten dıģa uygulayınız. Yukarıda anlatıldığı Ģekilde temizlenemeyen aģırı kirli bir filtreniz varsa Viking Spa Satıcınızdan filtre temizleyici madde temin ediniz. Filtreyi bu maddeye bir gece boyunca yatırınız ve hortum ile temizleyiniz. A. Skimmer ı bulunuz. B. Savak kapağını çekerek açınız. 22 C. Hazneyi çıkartınız. D. Ġyi bağımsız filtreyi çıkartarak yukarıdaki temizleme talimatlarını uygulayınız.

25 FĠLTRE TEMĠZLĠĞĠ (Viking I & Viking II hariç diğer tüm spalar) Ön plakayı/ön kapağı dümdüz yukarı çekerek filtre yüzey kapağını çıkartınız (aģağıda gösterildiği gibi). EriĢim haznesini çıkartarak filtre kartuģunu/kartuģlarının vidalarını muhafazadan sökünüz. Viking I & Viking II modelleri için 22. sayfadaki filtre temizleme prosedürünü uygulayınız. Not: Diğer tüm spa modellerinde 50 fit karelik tek bir kartuģ filtre bulunmaktadır. A. Skimmer ı bulunuz. B. Ön plakayı çıkartınız. C. Hazneyi & filtreleri çıkartınız. D. Talimatlar uyarınca temizleyiniz. 23

26 OZONĠTÖR Spanız ozonitör ile donatılmıģtır ve bu ozonitör yalnızca filtre çevrimi esnasında çalıģmak üzere fabrikada ayarlanmıģtır. Ozonitör, spa içerisinde uygun kimyasal dengenin bulunması halinde yeterli miktarda ozonlama sağlayacaktır. NOT: Ozonitör arızalandığında lütfen cihazı sökme giriģiminde BULUNMAYINIZ. Ozonitörlerde kullanıcının servis iģlemi yapabileceği parça bulunmamaktadır. Spa satıcınıza veya servise baģvurunuz. 24

27 SPA SORUNLARI & ÇÖZÜMLERĠ Sorun Neden veya Sonucu Kullanılacak ürün Çözüm Isıtıcı yüzeylerinde, Sert su Stain n Scale 1 ons Stain n Scale ekleyiniz bağlantı parçalarında veya su tesisatında ph/toplam alkalilik ph Up Suyu test ediniz ph Up veya ph Down kalsiyum birikiyor ayarsızdır ph Down ile ayarlayınız. Önleyici bakım olarak haftada bir defa Stain n Scale ekleyiniz (300 galona kadar 1 ons) Bulanık veya kirli su ph/toplam alkalilik dengesi bozulmuģtur ph Up ph Down Suyu test ediniz gerektiği miktarda ph Up veya ph Down ekleyiniz Filtre tıkalıdır Spa Cartridge Filter Cleaner Spa Cartridge Filter Cleaner kullanınız (en az ayda bir defa) Temizlik kalıntısı yoktur maddesi Chlorinating Granules Chlorinating veya Brominating Granules ekleyiniz (uygulama baģına 2 onstan fazla olmamak Ģartıyla) Yağ, sabun, yabancı madde & diğer kirletici maddeler mevcuttur Spa See Clear Suya haftada iki defa Spa See Clear uygulayınız (300 galona kadar 1 ons) Göz & cilt tahriģi, kızarıklı alerjileri ÇeliĢen çok fazla kimyasal bulunmaktadır Su dengesinin düzeltilmesi gerekmektedir (ph/toplam alkalilik) ph Up ph Down Total A 60 günden eski suları boģaltarak tekrar doldurunuz Suyu test ediniz gerektiği miktarda ph Up, ph Down veya Total A ekleyiniz AĢırı köpük AĢırı klor veya brom Vücut yağları, kozmetik ürünleri ve kirletici madde birikmiģtir Spa Foam Away Spa See Clear Temiz su ekleyiniz ve/veya bir gün bekleyip temizlik maddesi seviyesini kontrol ediniz Köpüklü olan bölgeye Spa Foam Away ekleyiniz, üstünde 1 ons Spa See Clear ekleyiniz ph/toplam alkalilik dengede değildir veya kalsiyum seviyesi aģırı düģüktür Spa See Clear Spa Stain n Scale Yağ ve kirletici maddelerden arındırmayı yardım etmesi amacıyla Spa See Clear veya Spa Stain n Scale ekleyiniz YumuĢak su Mavi renkli su Spa içerisindeki bakır metaller aģınmıģtır Cop-Out ph Up ph Down Total A Suyu boģaltarak yeniden doldurunuz Talimatları uyarınca Cop-Out kullanınız. Alkaliliği ve ph değerine test ederek uygun seviyelere geri getiriniz. NOT: Suda görülen birçok kimyevi sorun yukarıda önerilen solüsyonların kullanılmasıyla giderilebilmektedir. AĢırı kimyevi sorunlar suyun boģaltılmasını ve spanın yeniden doldurulmasını gerektirebilecektir. Spa üzerindeki lekeler veya kalsiyum birikmeleri yeniden doldurma öncesinde temizlenmelidir. Daha fazla sorunuz olması halinde lütfen bayiiniz ile irtibata geçiniz. 25

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Dijital Topraklama Test Cihazı

Dijital Topraklama Test Cihazı Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu GİRİŞ Bu test cihazı topraklama direncini ve 200V'a kadar

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu EATON FDJ Serisi için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Talimat Kitapçığı Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin: www.chfire.com Talimat Kitapçığı FDJP / FDJY Sayfa 2 Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. Kontrol

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Kılavuz TR Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Telif Hakkı 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu yayın veya bölümleri hiçbir şekilde,

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

Servis El Kitabı. Ürün kodu: F Model: MWH 2824 B UK Tanım: Mikrodalga fırın Doküman tarihi: 14/04/2014 Revizyon tarihi: 14/04/2014

Servis El Kitabı. Ürün kodu: F Model: MWH 2824 B UK Tanım: Mikrodalga fırın Doküman tarihi: 14/04/2014 Revizyon tarihi: 14/04/2014 Servis El Kitabı Ürün kodu: F086170 Model: MWH 2824 B UK Tanım: Mikrodalga fırın Doküman tarihi: 14/04/2014 Revizyon tarihi: 14/04/2014 Teknik özellikler: Gerilim: Frekans: Çıkış gücü: Giriş gücü: Hacim:

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri GARANTİ 2 YIL Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri 1. Cihazınız, uluslararası nitelikte geliģtirilmiģ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38 Termo Higrometre PCE-THB 38 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 4 4.1 Mod Seçimi (fonksiyonlar)... 4 4.2 Birim Ayarı...

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PĠġĠRĠCĠYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AMP 470 ĠÇĠNDEKĠLER I Makarna PiĢirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU POMPALAR ME1 PH OLASI ÇALIŞMA DURUMLARI SABİT FREKANS Sabit Dozlama. Sabit ve programlanabilir akış oranı PH A BAĞLI FREKANS ph dozlamayla bağlı. Bağlılığın sınırı

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri GARANTİ 2 YIL Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri 1. Cihazınızı bu kılavuzda açıklanan talimatlar doğrultusunda kullanın ve elektrikli süpürgeniz

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĠKLĠ OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AEO 460 AEO 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Elektrikli Ocak Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı