KULLANICI KILAVUZU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANICI KILAVUZU 1"

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU 1

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Önemli Güvenlik Talimatları KiĢisel Güvenlik Önlemleri Kurulum ve Ayarlama Talimatları Elektrik Gereksinimleri (GS-501) 220-Volt Elektrik Özellikleri xx ÇalıĢtırma Talimatları Üst kenar Kontrol Talimatları Üst kenar Fonksiyon Düğmeleri Diagnostik Mesajları Aurora III Royale, Heritage, Legacy model Özellikleri ÇalıĢtırma Talimatları (Çift Pompalı Spa larda) Üst kenar Kontrol Talimatları (Çift Pompalı Spa larda) Spa Jetleri ve Hava Kontrolleri Spa BaĢlatma Talimatları Spa nın Su ile Doldurulması Gücün Açılması Su Pompasının ÇalıĢtırılması Skimmer Filtresi BaĢlangıç Kimyasalların Eklenmesi Bakım Spa nın BoĢaltılması Spa Yüzey Temizliği Uzun Süreli Saklama Vika-Shield Kabini Filtre Temizliği Ozonitör Spa Sorunları & Çözümleri Arıza Giderme 1

4 ÖNEMLĠ GÜVENLĠK TALĠMATLARI Bu elektrikli cihazın kurulumunu yaparken ve kullanırken aģağıdaki talimatlar dâhil olmak üzere temel güvenlik uyarılarına uyulmalıdır: TÜM TALĠMATLARI OKUYARAK UYUNUZ 1. UYARI: Yaralanma risklerini azaltmak amacıyla sürekli yakın gözetim altında olmadıkça çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz. Kullanılmadığında spa kapağını kapalı tutunuz. 2. Ünite ile 5 fit (1.5 metre) yakınında bulunan herhangi bir metal cihaz, metal su borusu veya kanal arasında asgari No. 8 AWG (8.4mm2) som bakır iletken bağlamak amacıyla ünite üzerine kablo konektörü donatımı mevcuttur. 3. TEHLĠKE: Yaralanma Riski. Spa üzerindeki vakum parçaları pompa tarafından üretilen belirli su akıģını karģılayacak ebattadırlar. Vakum parçalarının veya pompanın değiģtirilmesi gerekli olduğunda akıģ hızlarının uyumlu olup olmadığından emin olunuz. Vakum parçaları hasarlıysa veya takılı olmadığı durumlarda spa yı çalıģtırmayınız. Vakum parçasını, orijinal parça üzerinde belirtilmiģ olan akıģ hızından daha düģük hıza sahip bir parça ile değiģtirmeyiniz. 4. TEHLĠKE: Kazara Boğulma Riski. Çocukların izinsiz olarak kullanımını önlemek amacıyla AĢırı Dikkat edilmelidir. Kazaların önlenebilmesi için sürekli gözetim altında olmadıkça çocukların cihazı kullanmamalarını sağlayınız. 5. TEHLĠKE: Elektrik Çarpması Riski. Cihazı metal yüzeylerden en az 5 fit (1.5 metre) uzağa kurunuz. Alternatif olarak, her bir metal yüzey terminal kutusu üzerinde bulunan kablo konektörüne asgari No. 8 AWG (8.4mm2) som bakır iletken ile sürekli olarak bağlandığı sürece spa nızı 1.5 metreden yakına kurabilirsiniz. 6. TEHLĠKE: Elektrik Çarpması Riski. Lamba, telefon, radyo veya televizyon gibi elektrikli aletleri spa nızın 5 fit (1.5 metre) yakınında bulundurmayınız. 2

5 7. UYARI: Yaralanma Riskini azaltmak amacıyla: a) Spa nızı kullanmaya baģlamadan önce, doğru sonuç verdiğinden emin olduğunuz bir termometre ile su sıcaklığını ölçünüz. Spa suyu sıcaklığı hiçbir zaman 104 F (40 C) sınırını geçmemelidir. 40 C su sıcaklığı sağlıklı yetiģkin bireyler için güvenli olarak öngörülmüģtür. Küçük çocuklar ve 10 dakikadan uzun süreli kullanımlarda daha düģük sıcaklıklar önerilir. b) AĢırı su sıcaklıkları hamileliklerin ilk aylarında fetüs zedelenmeleri açısından yüksek risk taģıdığından hamile ve hamililikten Ģüphelenilen kadınlar spa suyu sıcaklığını 100 F (38 C) ile sınırlamalıdır. c) Spa kullanımı öncesinde veya kullanım esnasında alkol, ilaç veya hap alınması baygınlığa ve boğulma riskine neden olabilecektir. d) Obezite hastaları veya kalp yetmezliği problemi çeken kiģiler, düģük veya yüksek tansiyon hastaları, kan dolaģım sistemi hastaları veya diyabet hastaları spa yı kullanmadan önce doktorlarına danıģmalıdır. e) Bazı ilaçlar baģ dönmesine neden olduğundan ve diğer bazı ilaçlar da nabız, kan basıncı ve kan dolaģımı problemlerine neden olduğundan ilaç kullanan kiģiler spa yı kullanmadan önce doktorlarına danıģmalıdır. f) Spa içerisine düģmesini önlemek amacıyla tüm elektrikli aksam tespit edilmeli veya sabitlenmelidir. 8. Hiperteminin nedenleri, semptomları ve etkileri aģağıdaki gibidir: Hipertemi, vücudun 98.6 F (37 C) olan normal vücut sıcaklığının birkaç derece üzerine çıkmasıyla meydana gelir. Hiperteminin semptomları arasında vücut sıcaklığında artıģ, baģ dönmesi, uyuģukluk, sersemlik ve bayılma yer alır. Hiperteminin neden olduğu etkiler: Isıyı hissedememe Spa dan çıkmanız gerektiğini hissedememe Olası tehlikelerin farkına varamama Hamile kadınlarda fetüs zedelenmeleri Spa dan veya jakuziden fiziksel olarak çıkamama Bilincini yitirme ve boğulma riski 3

6 9. UYARI: Alkol, ilaç veya hap alınması fetüste hipertemi olasılığını büyük oranda arttıracaktır. Hipertemiden Ģüpheleniyorsanız derhâl tıbbi yardım çağırarak, kolay nefes alıp verebilmesi için kafasını hafifçe yukarıda tutarak kiģiyi sırtüstü yatırınız, vücudunu bir battaniye ile örtünüz ve baģına buz dolu bir poģet koyunuz. 10. Spa içerisindeyken veya ıslakken hiçbir elektrikli aleti ellemeyiniz veya yakınında durmayınız. 11. Spa üzerinde herhangi bir servis iģlemi yapmadan önce ve terminallere eriģim sağlamadan önce ana güç kaynağı Ģalterinden TÜM sistem elektriğini kesiniz. NOT: KURULUM ESNASINDA KOLAY ERĠġĠLEBĠLĠR BAĞLANTI KESME ARACI SAĞLANMALIDIR. BU TALĠMATLARI SAKLAYINIZ KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 1. Spa yı lütfen tek baģınıza kullanmayınız. 2. Çocuklar yalnızca baģlarında bir yetiģkin varken gözetim altında spa yı kullanmalıdır. 3. Çocukların boğulma riskini azaltmak amacıyla spa filtresini temiz tutarak tıkanmasını önleyiniz. Vakum ve filtre sistemlerinde değiģiklik yapmayınız. 4. Spa ya girerken veya spa dan çıkarken dikkatli olunuz. Hareket ederken veya konumunuzu değiģtirirken suyun kırılması yanıltıcı olabileceğinden tam ağırlığınızı vermeden önce yere sağlam bastığınızdan emin olunuz. 5. Spa içerisinde uzun süreli kalmayınız. Spa içerisinde geçireceğiniz ve sonrasında soğuyarak duģ alıp dinleneceğiniz ve daha sonra bir defa daha spa ya girebileceğiniz makul bir süre belirleyiniz. 4

7 KURULUM VE AYAR TALĠMATLARI YÜZEY VE ZEMĠN GEREKSĠNĠMLERĠ TaĢınabilir yeni spa nız bir örnek sağlam, düz ve seviyede bir yüzeye yerleģtirilmelidir. 4 inç kalınlığında beton taban en uygunudur. TaĢmaların elektrikli aletlere ulaģmasını önlemek amacıyla zemin, suyu spa dan uzağa tahliye edecek yapıda olmalıdır. Spa nız fıskiye yakınında bulunuyorsa suyun spa ya ulaģmayacağı Ģekilde fıskiyenizi ayarlayınız veya örtünüz. BALKON VE DÖġEME GEREKSĠNĠMLERĠ Kenar döģemesi fit kare baģına 85 libre ağırlığı destekleyecek yapıda olmalıdır. Balkonlar, yürürlükteki ulusal ve yerel yönetmeliklerle uyumlu yapıda olmalıdır. Kapılar kendi kendine kapanır özellikte ve mandallı olacaktır. ELEKTRĠK GEREKSĠNĠMLERĠ volt spa paketiniz 30ma atma anma akımını aģmayacak adanmıģ Kaçak Akım Rölesi ile donatılmalıdır volt sistemler için izin verilen asgari iletken akım Ģiddeti 20 amperdir; volt sistemler için izin verilen azami aģırı akım koruma rölesi ise 30 amperdir. Spa paketiniz SÜREKLĠ BAĞLI kullanılacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Uzatma kablosu kullanmak tehlikelidir ve spa nız çalıģtırılmasında kullanılmamalıdır. Alçak gerilimden kaynaklanan hasarlar meydana gelebilecek ve garantinizi geçersiz kılabilecektir. Gerekli izinlerin alınmasından ve kurulum için düzenlenmelerin yapılmasından, elektriğin bağlanmasından ve kurulum tüm yerel elektrik kablo tesisatı yönetmeliklerine uyumlu olmasından müģteri sorumludur. Spa nız fabrika çıkıģı 220v olarak ayarlıdır. 5

8 Çift kutuplu kesme rölesi tedarik edilmelidir. 220 VOLT Bu sistem için opsiyonel bir servis kullanılabilir. TÜM kılavuz ilkeler & özellikler birincil servis ile aynıdır ve tüm yerel elektrik yönetmeliklerine uyacak Ģekilde olmalıdır. Ġkinci servisi eklemek için 3 lü kabloyu (2 yük & 1 toprak) terminale eklemeniz yeterlidir. Devre levhasındaki J-26 & J-32 arasında bulunan bağlantı köprü telini çıkartınız. Son olarak çift sıralı pinli anahtarın #10 pinini OFF ayarına getiriniz. 6

9 ÇALIġTIRMA TALĠMATLARI Güç sistemi kenarın altında yer almaktadır. Cihaz servis iģlemleri eriģim paneli vidalarının sökülmesi sonrasında yapılabilir. ÇalıĢtırılma öncesinde spa nın yeterli seviyeye kadar (skimmer üzerindeki su seviyesi iģaretine dikkat ediniz) su ile dolu olması son derece önemlidir. UYARI: Spa nızı kapak vanaları kapalı konumdayken çalıģtırmayınız veya pompayı spa içerisinde uzun süre boyunca su devir daimi olmadan çalıģtırmayınız. Spa cihazlarına zarar verebilirsiniz. ELEKTRĠK ÖZELLĠKLERĠ Genel: Uyarı: Bölge & Ülke Yönetmeliklerine uyumlu olabilmesi açısından tüm spa elektrik bağlantıları uzman ehil elektrikçiler tarafından YAPILMALIDIR. 1. Spa ya elektrik taģıyan hatlar yalnızca spa için kullanılıyor olmalıdır ve diğer alet/aletlerle paylaģılmamalıdır. 2. Tüm elektrik kablo bağlantıları elektrik panelinden baģlayarak fiziksel bağlantı ile elektrik kablo bağlantı bölümüne gelerek bitmelidir. Uzatma kablolarının veya uyumsuz kablo türü sonlandırmaları kesinlikle yasaktır ve garanti kapsamı dıģındadır. 3. Yalnızca Alüminyum kablo bağlantısı kullanınız. YALNIZCA bakır iletken kablo bağlantısı kullanınız. 4. Kablo kalınlığı mevcut kaynak ile spa arasındaki mesafe ve cihaz kontrol muhafazası üzerinde yazan numara etiketindeki akım sınıfı uyarınca yerel gereksinimlere uyumlu olmalıdır. 5. Tüm kablo bağlantıları bölge & ülke yönetmeliklerine uyumlu olarak yapılmalıdır. 7

10 ÜST KENAR KONTROL TALĠMATLARI (Tek Pompalı Spa larda) ĠLK BAġLATMA Spa nız ilk defa çalıģtırıldığında Pr ibaresi görüntülenerek Priming moduna geçecektir. Priming modu 5 dakikadan daha kısa sürecektir. Daha sonra spa nız ısınmaya baģlayacak ve St ibaresiyle belirtilen Standard modda çalıģarak su sıcaklığını koruyacaktır. SICAKLIK (80 F 104 F / 26 C 40 C) BaĢlangıç sıcaklığı 100 F/37 C derece olarak ayarlıdır. Güncel sıcaklık sürekli olarak LCD ekranda görüntülenmektedir. Not: Spa nın mevcut sıcaklığı yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıştırıldığında ekranda gösterilir. Önceden ayarlanmıģ sıcaklığı görüntülemek için Temp düğmesine basınız. Ekranda ayarlanan sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Yanıp sönme esnasında Temp düğmesine ikinci defa bastığınızda en son seçilen ayar uyarınca sıcaklık ayarı artacak ve azalacaktır. Düğmeye her bastığınızda sıcaklık ayarı aynı Ģekilde değiģecektir. Tersini yapmak istemeniz halinde düğmeden parmağınızı çekerek ekranda mevcut sıcaklığın görüntülenmesini bekleyiniz. Ayarlanan sıcaklığı görüntülemek için düğmeye basınız ve sıcaklığı istediğiniz yönde değiģtirmek için düğmeye tekrar basınız. Üç saniye sonra LCD yanıp sönmeyi bırakacak ve mevcut spa sıcaklığını görüntüleyecektir. 8

11 ÜST KENAR FONKSĠYONLARI JETS (JETLER) Jets düğmesine bir defa bastığınızda pompa düģük hızda çalıģacaktır. Düğmeye bir kez daha bastığınızda yüksek hıza geçecektir. Jets düğmesine bir kez daha basmanız halinde pompa kapanacaktır. Pompa çalıģır konumda bırakıldığında düģük hızda çalıģan pompa 4 saat sonra otomatik olarak kapanacak, yüksek hızda çalıģan pompa ise 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. LIGHT (IġIK) Light düğmesine basarak ıģıkları açıp kapayabilirsiniz. IĢıklar açık bırakıldığında 4 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. MODE (MOD) Önce Temp hemen ardından Light düğmesine basarak modu değiģtirebilirsiniz. Standard Mode istenilen sıcaklığın korunduğu moddur. Spa nın mevcut sıcaklığının yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun süre çalıģtırıldığında görüntülendiğini unutmayınız. Standard moda geçtiğinizde ekranda St ibaresi belirecektir. Economy Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak Ec yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Sleep Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayar sıcaklığı değerinin 20 F/10 C alt veya üst aralığına kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak SL yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Preset Filter Cycles. Ġlk filtre çevrimi spa açıldıktan 6 dakika sonra baģlar. Ġkinci filtre çevrimi 12 saat sonra baģlar. Filtreleme süresi 2, 4, 6, 8 veya (12 saatlik sürekli filtreleme, FC ile belirtilir) olarak programlanabilir. Varsayılan filtreleme süresi 2 saattir. Önce Temp sonra Jets düğmelerine basarak programlayabilirsiniz. Temp düğmesiyle değiģiklik yapabilirsiniz. Jets düğmesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz. 9

12 DĠAGNOSTĠK MESAJLARI MESAJ NE ANLAMA GELDĠĞĠ GEREKLĠ EYLEM -- Sıcaklık değeri bilinmiyor Sıcaklık değeri, pompa 2 dakika boyunca çalıģtıktan sonra görüntülenecektir. HH AĢırı ısınma Spa SUYA GĠRMEYĠNĠZ. Kapağı kapanmıģtır. Sensörlerden biri kaldırarak suyun soğumasını ısıtıcı sıcaklığının 118 F/48 C sağlayınız. Herhangi bir olduğunu tespit etmiģtir. düğmeye basarak resetleyebilirsiniz. OH AĢırı ısınma Spa kapanmıģtır. Sensörlerden biri ısıtıcı sıcaklığının 110 F/43 C olduğunu tespit etmiģtir. IC SA SB Buz Muhtemel donma hava koģulu tespit edilmiģtir. Spa kapanmıģtır. Sensor A giriģine takılmıģ olan sensör çalıģmamaktadır. Spa kapanmıģtır. Sensor B giriģine takılmıģ olan sensör çalıģmamaktadır. SUYA GĠRMEYĠNĠZ. Kapağı kaldırarak suyun soğumasını sağlayınız. Sıcaklık 107 F/42 C olduğunda spa otomatik olarak resetlenecektir. Eğer spa otomatik olarak resetlenmezse gücü keserek bayiinizi veya servisi arayınız. Herhangi bir eyleme gerek yoktur. Pompa/pompalar spa durumuna bakılmaksınız otomatik olarak çalıģacaktır. Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız (AĢırı ısınmalarda geçici olarak belirebilir, ısıtıcı soğuduğunda mesaj silinir). Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız (AĢırı ısınmalarda geçici olarak belirebilir, ısıtıcı soğuduğunda mesaj silinir). 10

13 Sn HL LF dr dy Sensör dengesi bozulmuģtur. Bu mesaj spa sıcaklığı değiģtirilirken geçici olarak belirebilir. Tek baģına yanıp sönüyorsa spa kapanmıģtır. Sıcaklık sensörleri arasında ciddi sıcaklık farkı tespit edilmiģtir. Bu mesaj akıģ problemi olabileceğini belirtir. Sürekli düģük akıģ problemini belirtir (24 saat içerisinde beģ defa HL mesajı belirdiğinde ortaya çıkar). Isıtıcı kapanmıģtır fakat diğer spa fonksiyonları normal çalıģmaya devam etmektedir. Isıtıcıda muhtemel yetersiz su seviyesi, zayıf akıģ veya hava kabarcıkları tespit edilmiģtir. Spa 15 dakikalığına kapatılmıģtır. Isıtıcıda yetersiz su seviyesi tespit edilmiģtir ( dr mesajının üçüncü defa belirmesi sonrasında çıkar). Spa kapatılmıģtır. Problem devam ederse bayiinizi veya servisi arayınız. Spa içerisindeki su seviyesini kontrol ediniz. Gerekli olduğunda ekleme yapınız. Su seviyesi normalse pompanın/pompaların iģlediğinden emin olunuz. HL mesajı için yapılan eylemi yapınız. Spa içerisindeki su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesi normalse pompanın/pompaların iģlediğinden emin olunuz. Herhangi bir tuģa basarak mesajı resetleyebilirsiniz veya 15 dakika sonra otomatik olarak resetlenecektir. dr mesajı için yapılan eylemi yapınız. WARNING! / Shock Hazard! / No User Serviceable Parts. ( DİKKAT! / Çarpılma Tehlikesi! / Kullanıcının Servis İşlemi Yapamayacağı Parçalar ) Bu kontrol için kendiniz servis iģlemi yapmayınız. Yardım almak için Spa satıcınızla veya servis ile irtibata geçiniz. Kurulum ve/veya servis iģlemleri uzman elektrikçi tarafından yapılmalı ve tüm topraklama bağlantıları doğru bir Ģekilde yapılmalıdır. 11

14 AURORA III, ROYALE, ROYALE ETS, HERITAGE & LEGACY ÖZELLĠKLERĠ Aurora III, Royale, Royale ETS, Heritage, Legacy modellerinde kullanıcının waterfall üzerinde bulunan vanayı off konumundan on konumuna getirerek jete giden su akıģını düzenleyebileceği (AĢağıdaki resme bakınız) bir Waterfall jet bulunmaktadır. Aurora III, Royale, Royale ETS, Heritage, Legacy modelleri aynı zamanda LED ıģık sistemi ile donatılmıģtır. Spa nın içini saran bu ıģıklandırma aynı zamanda bu modellerdeki ayak yuvalarında da yer almaktadır. LED IĢıklandırma sistemi 9 konumlu kontrolörden meydana gelmektedir. IĢık ilk defa açıldığında otomatik sırayla değiģerek mevcut tüm 9 rengi yakacaktır. Light on/off düğmesine her bastığınızda tüm renkler tek tek yanacaktır. Çevrimin son fonksiyonu ise özgün flaģ özelliğidir. Bir sonraki renk dizisini yakabilmek için ıģıkları açma kapama arasında 1-2 saniye beklemeniz gerekmektedir. 12

15 ÇALIġTIRMA TALĠMATLARI (Çift Pompalı) ÇalıĢtırma talimatları hemen her model için aynıdır. Bu talimatlar için 7. sayfaya bakınız. 13

16 ÜST KENAR KONTROL TALĠMATLARI (Çift pompalı spa) ĠLK BAġLATMA Spa nız ilk defa çalıģtırıldığında Pr ibaresi görüntülenerek Priming moduna geçecektir. Priming modu 5 dakikadan daha kısa sürecektir. Daha sonra spa nız ısınmaya baģlayacak ve St ibaresiyle belirtilen Standard modda çalıģarak su sıcaklığını koruyacaktır. SICAKLIK (80 F 104 F / 26 C 40 C) BaĢlangıç sıcaklığı 100 F/37 C derece olarak ayarlıdır. Güncel sıcaklık sürekli olarak LCD ekranda görüntülenmektedir. Not: Spa nın mevcut sıcaklığı yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıģtırıldığında ekranda gösterilir. Önceden ayarlanmıģ sıcaklığı görüntülemek için Temp düğmesine basınız. Ekranda ayarlanan sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Yanıp sönme esnasında Temp düğmesine ikinci defa bastığınızda en son seçilen ayar uyarınca sıcaklık ayarı artacak ve azalacaktır. Düğmeye her bastığınızda sıcaklık ayarı aynı Ģekilde değiģecektir. Tersini yapmak istemeniz halinde düğmeden parmağınızı çekerek ekranda mevcut sıcaklığın görüntülenmesini bekleyiniz. Ayarlanan sıcaklığı görüntülemek için düğmeye basınız ve sıcaklığı istediğiniz yönde değiģtirmek için düğmeye tekrar basınız. Üç saniye sonra LCD yanıp sönmeyi bırakacak ve mevcut spa sıcaklığını görüntüleyecektir. 14

17 PUMP 1 Birincil pompayı düģük hızda çalıģtırmak için bir defa Pump 1 düğmesine basınız. Yüksek hızda çalıģtırmak için bu düğmeye bir daha basınız. Pompayı kapatmak için Pump 1 düğmesine tekrar basınız. Pompa yüksek hızda açık kaldığında 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Pompa düģük hızda ikincil pompa devredeyken çalıģır. Aynı zamanda spanın sıcaklığını ölçmek ve moda bağlı olarak gerekli olması halinde ayarlanan sıcaklığa ısıtmak amacıyla her 30 dakikada bir en az 2 dakikalığına çalıģabilecektir. Otomatik olarak düģük hıza geçildiğinde panelden kapatılamaz ancak yüksek hızda baģlatılabilecektir. PUMP 2 Bu düğme kullanılarak ikincil pompa açılıp kapatılır. Pompa açık kaldığında 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. LIGHT IĢığı açmak ve kapatmak için Light düğmesine basınız. IĢık açık kaldığında 4 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. MOD Önce Temp sonra Light düğmelerine basarak modu değiģtirebilirsiniz. Standard Mode istenilen sıcaklığın korunduğu moddur. Spa nın mevcut sıcaklığının yalnızca pompanın 2 dakikadan uzun süre çalıģtırıldığında görüntülendiğini unutmayınız. Standard moda geçtiğinizde ekranda St ibaresi belirecektir. Economy Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak Ec yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. Sleep Mode spa yı yalnızca filtre çevrimi süresince ayar sıcaklığı değerinin 20 F/10 C alt veya üst aralığına kadar ısıtır. Sıcaklığa ulaģılmadığında ekranda sürekli olarak SL yazısı belirecektir. Sıcaklığa ulaģıldığında ise sıcaklık değeri olarak değiģecektir. 15

18 Preset Filter Cycles. Ġlk filtre çevrimi spa açıldıktan 6 dakika sonra baģlar. Ġkinci filtre çevrimi 12 saat sonra baģlar. Filtreleme süresi 2, 4, 6, 8 veya (12 saatlik sürekli filtreleme, FC ile belirtilir) olarak programlanabilir. Varsayılan filtreleme süresi 2 saattir. Önce Temp sonra Jets düğmelerine basarak programlayabilirsiniz. Temp düğmesiyle değiģiklik yapabilirsiniz. Jets düğmesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz. Not: Ġkincil Pompa her bir filtre çevrimi baģlangıcında 30 saniyeliğine boģaltılır. Filtreleme iģlemi esnasında birincil pompa düģük hızda çalıģacak ve ozonitör (monte edilmiģse) devreye girecektir. DONMAYA KARġI KORUMA Not: Diğer tüm diagnostik mesajları için spanızla birlikte verilen SUV M-7 Control Reference Card a bakınız. WARNING! / Shock Hazard! / No User Serviceable Parts. ( DİKKAT! / Çarpılma Tehlikesi! / Kullanıcının Servis İşlemi Yapamayacağı Parçalar ) Bu kontrol için kendiniz servis iģlemi yapmayınız. Yardım almak için Spa satıcınızla veya servis ile irtibata geçiniz. Kurulum ve/veya servis iģlemleri uzman elektrikçi tarafından yapılmalı ve tüm topraklama bağlantıları doğru bir Ģekilde yapılmalıdır. 16

19 SPA JETLERĠ VE HAVA KONTROLLERĠ SPA JETLERĠ Ayarlanabilir Spa Jetlerini jet koruyucu çerçevesini sağa veya sola çevirerek açıp kapatabilirsiniz. Not: TÜM SPA JETLERĠNĠ AYNI ANDA KAPALI KONUMA GETĠRMEYĠNĠZ. BU ĠġLEM POMPA VE MOTORA ZARAR VEREBĠLECEKTĠR. Yöneltmeli & TitreĢimli Küme Yöneltmeli & Roto Ayarlanabilir Poly Yöneltmeli Mini & Roto Storm & 3 port Roto Mini (yalnızca Destiny River) Tek & Çift Ayarlanabilir Roto Power Storm 17

20 TURBO (Girdap) JET / (Viking II) Volcano Jet (yalnızca Heritage) Turbo jet filtre duvar oyuğunda yer alır. Bu jet, vana ve yüksek kapasiteli jetten oluģmaktadır. Çapı daha geniģtir ve döner ucu vardır. Turbo jeti çalıģtırmak için ucunu saat yönünün tersine ilk duraksama noktasına kadar çeviriniz. Turbo jeti kapatmak için ve ana jeti tam güçte yeniden çalıģtırmak için ucunu saat yönünde çeviriniz.* Volcano Jet, kabinin ortasında bulunan bir vana üzerinde çalıģır. Jeti çalıģtırmak için vanayı çeviriniz. Not: bu vana pompalardan bir tanesi kontrol eder ve bu pompanın spa içerisindeki diğer jetlere güç vermek için kullandığı akımı etkiler. * Turbo Jet çalıģırken ortaya çıkacak güçlü su basıncı nedeniyle jet ucunu döndürmeden önce pompayı kapalı konuma almalı veya düģük hızlı çevrim konumuna getirmelisiniz. HAVA KONTROLLERĠ Hava kontrolleri üst kenardaki kadranın döndürülmesiyle ayarlanır. Bu kontroller girdap veya hidroterapi jetleri yüksek hızlı pompa modunda çalıģırken su ile karıģacak hava miktarının düzenlenmesi için kullanılır. Yalnızca Viking I & II Diğer tüm spalar 18

21 SPA BAġLATMA TALĠMATLARI Tüm Viking Spa modelleri sağlam ve düz bir yüzey gerektirir.* Bu husus, spa kabininin basınç gerilmesinden etkilenerek kabin hasarları ve iskelet çatlamalarının yaģanmamasını sağlamak içindir. Sağlam ve düz bir yüzeye en iyi örnek beton zemindir ancak esneme olmadan fit kare baģına 85# dayanabilecek ahģap döģeme de uygundur. * UYGUN, SAĞLAM VE DÜZ BĠR YÜZEY SAĞLANMAMASI HALĠNDE SPANIZ ZARAR GÖREBĠLĠR VE GARANTĠ KAPSAMI DIġINDA KALABĠLECEKTĠR. Ġlk baģlangıç esnasında ve her bakım öncesi spa boģaltıldığında aģağıdaki prosedür izlenmelidir. AĢağıdaki adımların tamamını adımı uygulamadan önce okuyunuz. SPANIN SU ĠLE DOLDURULMASI a. Spa içerisindeki tüm kalıntıları temizleyiniz. b. Bahçe hortumunu kullanarak spayı su ile doldurunuz. c. YumuĢatılmıĢ su KULLANMAYINIZ. d. Su seviye yükseldikçe cihaz bölümlerinde su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekli olması halinde gevģek boru bileziklerini ve/veya bağlantı parçalarını sıkınız. e. Pompa üzerindeki T-Tutamaklı Kapı VANALARININ ve ısıtıcının açık olduğundan emin olunuz (Tam açık yukarı yönde). Spanın üst seviyesinden yaklaģık 6 dolana kadar veya skimmer açıklığı üzerindeki su seviye iģaretine kadar doldurunuz. GÜCÜN AÇILMASI a. Spaya ait ayrı sigortayı açarak spaya güç veriniz. b. GFCI testi: TEST düğmesine basarak gücü kesiniz. RESET düğmesine basarak gücü tekrar açınız. Bu iki düğme çalıģmıyorsa BEKLEYĠNĠZ! Spanızı kullanmayınız. Spanızda güç yoksa GFCI hasarlıdır veya cihaz arızalı çalıģıyordur. Ġleri incelemeyi yalnızca UZMAN ELEKTRĠKÇĠ yapmalıdır. 19

22 SU POMPASININ ÇALIġTIRILMASI Kontrol paneli üzerindeki jet düğmesine basınız. Yüksek hızlı pompa çalıģacaktır. Jet düğmesine tekrar basarak suyu düģük hıza alabilirsiniz. Cihazının boru bilezikleri ve/veya bağlantı parçalarında su kaçağı olup olmadığını pompa çalıģıyorken kontrol ediniz. SKIMMER FĠLTRESĠ Tüm Viking spa modellerinde ilk baģlangıçta hava alma gerektirmeyen skimmer filtresi bulunmaktadır. Spayı uygun su seviyesine kadar doldurup (skimmer giriģ açıklığının yaklaģık yarısına kadar) baģlatma prosedürüne geçiniz. Cihazın doğru çalıģması için spa filtrelerinin temiz olması gerekmektedir. Kirli filtreler pompaya yeterli su gelmemesine ve böylelikle de spanın düzensiz çalıģmasına neden olabilecektir. Yeterli su bulunmayan pompanın performansı düģecek, suyun kirli veya bulanık olmasına neden olarak ısıtıcının arızalanmasına neden olabilecektir. BAġLANGIÇ KĠMYASALLARININ EKLENMESĠ Kimyasal temizleme programı hazırlaması için spa satıcınızdan YARDIM ĠSTEYĠNĠZ. Spanız için gerekli kimyasal dengenin önemi oldukça fazladır. HĠJYEN: Spa doldurulduktan sonra alkaliliği ve ph değerini etkilerde yazılı talimatlar uyarınca ph seviyesini arttırarak veya azaltarak ayarlayınız. Bu iģlem tamamlandıktan sonra devir daim pompası çalıģırken 2 ons parçacıklı kloru suya ekleyiniz. Böylelikle baģlangıç prosedürü tamamlanmıģ olacaktır. NOT: ġehir suyunun bulunmadığı bir yerde yaģıyorsanız ilk doldurma iģleminde ve haftada bir defa stain n scale isimli bir kimyasal eklemeniz gerekecektir. 20

23 BAKIM SPA NIN BOġALTILMASI Su koģullarına bağlı olarak her 3-4 ayda bir spa suyunuzu yenilemeniz gerekli olabilecektir. Spanızdaki suyu boģaltmak için sigortadan gücü kesmeniz gerekmektedir. Cihazın yan panelinin altında köģede bulunan tahliye musluğunu bulunuz. 1. Tapayı kaldırarak açılan deliğe bahçe hortumu bağlayınız. 2. DıĢ gövde sayacını durana dek saat yönüne çeviriniz. 3. Pat sesi duyana dek hortumun bağlı olduğu gideri çekiniz. 4. Spa içerisindeki suyu boģaltınız. 5. Suyu kapatmak için bu iģlemin tersini uygulayınız. Not: giderden spa içerisinde bulunan suyun tamamı boģaltılmayacaktır. Az miktarda kalan suyu elinizde atmanız gerekebilecektir. SPA YÜZEY TEMĠZLĠĞĠ Spa yüzeylerinin temizliğinde aģındırıcı solventler veya temizlik maddeleri kullanmayınız. Uygun temizlik maddeleri ve temizleyiciler için Viking Spa Satıcınıza baģvurunuz. UZUN SÜRELĠ SAKLAMA (90 gün ve üzeri) Spanızı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, içerisinde bulunan suyu yukarıda anlatıldığı Ģekilde boģaltınız. Aynı zamanda pompa içerisindeki suyu da boģaltmanız gerekecektir. Uzun süreli saklamalarda spa içerisinde kalan su donarak hasara neden olabilecektir.* Pompa içerisindeki suyu boģaltmak için pompa üzerindeki gider tapasını çıkartınız. Spa boru tesisatının donarak hasar görmesini önlemek amacıyla ek su boģaltma iģlemi yapılmalıdır. Pompa üzerindeki bolu bileziğini ve ısıtıcı üzerindeki bolu bileziğini gevģeterek pompa ve ısıtıcı arasındaki boru tesisatını çıkartınız. Boru tesisatı söküldükten sonra ıslak/kuru shop vac kullanarak pompa tarafı ve ısıtıcı tarafında bulunan suyu çekiniz. Bu hatlardaki su tamamen çekildikten sonra her bir jet ve vakum bağlantı parçası üzerindeki hatlarda kalan 21

24 tüm suyu çekiniz. SökmüĢ olduğunuz boru tesisatını yeniden bağlayabilir ve pompa tapasını kapatabilirsiniz. NOT: Su tesisatı içerisindeki suyun tamamen boģaltılmıģ olduğundan emin olmak için her bir jet açıklığının da çekilmesini tavsiye ederiz. *SPA SU TESĠSATININ DONMASI ĠLE OLUġACAK HASARLAR GARANTĠ KAPSAMINDA DEĞĠLDĠR. VIKA-SHIELD KABĠN Tüm Viking spa modelleri standart sentetik ahģap kabine sahiptir. Vika-Shield adı verilen bu malzeme neredeyse hiç bakım ve herhangi bir kaplama veya iģleme gerektirmez. FĠLTRE TEMĠZLĠĞĠ (Viking I & II) Filtreleri yılda bir defa değiģtirmeniz gereklidir. Filtreler spadan çıkartıldığında filtre oyuğuna hiçbir nesnenin düģmemesini sağlayınız. Bu nesneler su geçiģlerinde tıkanmaya neden olabilecektir. Filtre kartuģlarını aģağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi çıkartınız. Filtre kıvrımlarında biriken nesnelerin ve parçaların temizlenmesi için filtreler yoğun kullanımda daha sık olmak üzere her ay temizlenmelidir. Tüm biriken parçacıkları filtre kıvrımlarından çıkartmak için tazyikli uç takılı bahçe hortumunu içten dıģa uygulayınız. Yukarıda anlatıldığı Ģekilde temizlenemeyen aģırı kirli bir filtreniz varsa Viking Spa Satıcınızdan filtre temizleyici madde temin ediniz. Filtreyi bu maddeye bir gece boyunca yatırınız ve hortum ile temizleyiniz. A. Skimmer ı bulunuz. B. Savak kapağını çekerek açınız. 22 C. Hazneyi çıkartınız. D. Ġyi bağımsız filtreyi çıkartarak yukarıdaki temizleme talimatlarını uygulayınız.

25 FĠLTRE TEMĠZLĠĞĠ (Viking I & Viking II hariç diğer tüm spalar) Ön plakayı/ön kapağı dümdüz yukarı çekerek filtre yüzey kapağını çıkartınız (aģağıda gösterildiği gibi). EriĢim haznesini çıkartarak filtre kartuģunu/kartuģlarının vidalarını muhafazadan sökünüz. Viking I & Viking II modelleri için 22. sayfadaki filtre temizleme prosedürünü uygulayınız. Not: Diğer tüm spa modellerinde 50 fit karelik tek bir kartuģ filtre bulunmaktadır. A. Skimmer ı bulunuz. B. Ön plakayı çıkartınız. C. Hazneyi & filtreleri çıkartınız. D. Talimatlar uyarınca temizleyiniz. 23

26 OZONĠTÖR Spanız ozonitör ile donatılmıģtır ve bu ozonitör yalnızca filtre çevrimi esnasında çalıģmak üzere fabrikada ayarlanmıģtır. Ozonitör, spa içerisinde uygun kimyasal dengenin bulunması halinde yeterli miktarda ozonlama sağlayacaktır. NOT: Ozonitör arızalandığında lütfen cihazı sökme giriģiminde BULUNMAYINIZ. Ozonitörlerde kullanıcının servis iģlemi yapabileceği parça bulunmamaktadır. Spa satıcınıza veya servise baģvurunuz. 24

27 SPA SORUNLARI & ÇÖZÜMLERĠ Sorun Neden veya Sonucu Kullanılacak ürün Çözüm Isıtıcı yüzeylerinde, Sert su Stain n Scale 1 ons Stain n Scale ekleyiniz bağlantı parçalarında veya su tesisatında ph/toplam alkalilik ph Up Suyu test ediniz ph Up veya ph Down kalsiyum birikiyor ayarsızdır ph Down ile ayarlayınız. Önleyici bakım olarak haftada bir defa Stain n Scale ekleyiniz (300 galona kadar 1 ons) Bulanık veya kirli su ph/toplam alkalilik dengesi bozulmuģtur ph Up ph Down Suyu test ediniz gerektiği miktarda ph Up veya ph Down ekleyiniz Filtre tıkalıdır Spa Cartridge Filter Cleaner Spa Cartridge Filter Cleaner kullanınız (en az ayda bir defa) Temizlik kalıntısı yoktur maddesi Chlorinating Granules Chlorinating veya Brominating Granules ekleyiniz (uygulama baģına 2 onstan fazla olmamak Ģartıyla) Yağ, sabun, yabancı madde & diğer kirletici maddeler mevcuttur Spa See Clear Suya haftada iki defa Spa See Clear uygulayınız (300 galona kadar 1 ons) Göz & cilt tahriģi, kızarıklı alerjileri ÇeliĢen çok fazla kimyasal bulunmaktadır Su dengesinin düzeltilmesi gerekmektedir (ph/toplam alkalilik) ph Up ph Down Total A 60 günden eski suları boģaltarak tekrar doldurunuz Suyu test ediniz gerektiği miktarda ph Up, ph Down veya Total A ekleyiniz AĢırı köpük AĢırı klor veya brom Vücut yağları, kozmetik ürünleri ve kirletici madde birikmiģtir Spa Foam Away Spa See Clear Temiz su ekleyiniz ve/veya bir gün bekleyip temizlik maddesi seviyesini kontrol ediniz Köpüklü olan bölgeye Spa Foam Away ekleyiniz, üstünde 1 ons Spa See Clear ekleyiniz ph/toplam alkalilik dengede değildir veya kalsiyum seviyesi aģırı düģüktür Spa See Clear Spa Stain n Scale Yağ ve kirletici maddelerden arındırmayı yardım etmesi amacıyla Spa See Clear veya Spa Stain n Scale ekleyiniz YumuĢak su Mavi renkli su Spa içerisindeki bakır metaller aģınmıģtır Cop-Out ph Up ph Down Total A Suyu boģaltarak yeniden doldurunuz Talimatları uyarınca Cop-Out kullanınız. Alkaliliği ve ph değerine test ederek uygun seviyelere geri getiriniz. NOT: Suda görülen birçok kimyevi sorun yukarıda önerilen solüsyonların kullanılmasıyla giderilebilmektedir. AĢırı kimyevi sorunlar suyun boģaltılmasını ve spanın yeniden doldurulmasını gerektirebilecektir. Spa üzerindeki lekeler veya kalsiyum birikmeleri yeniden doldurma öncesinde temizlenmelidir. Daha fazla sorunuz olması halinde lütfen bayiiniz ile irtibata geçiniz. 25

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİ Önemli emniyet tedbirleri 1 Yastıkların bakımı 42 Önemli spa talimatları 3 Dış yüzey bakımı 42 SPA ÖZELLERİ 4 Örtü temizliği ve bakımı 42 YERLEŞTİRME TALİMATI

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BU KILAVUZU OKUMADAN SAYACI ÇALIġTIRMAYINIZ. Yayın Tarihi: 23.05.2008 Revizyon: 02.12.2013

Detaylı

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ Lütfen bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir biçimde okuyunuz. İlerde gerekli olması ihtimaline karşı saklayınız. D47W(L,M,T,B,C,D)F(B,U) WM064H*

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn

Detaylı

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Hızlı çalıştırma kılavuzu Detaylı çalıştırma yöntemi için, kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun. Cihazı çalıştırma

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ 1) Güvenlik Bilgileri 1 Bu kılavuzu okuyunuz 2) İmha etme 2 3) Kullanım Talimatları 3 Değerli Müşterimiz, Kontrol Paneli 3 Lütfen bulaşık makinesini kullanmaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ-L505 GE BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen WINDSOR, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı