7. İZOLAN MADDELER Peyzaj mimarlığı çalışmalarının su ve nem ile doğrudan iç içe olması nedeniyle, izolasyon oldukça önem taşır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. İZOLAN MADDELER Peyzaj mimarlığı çalışmalarının su ve nem ile doğrudan iç içe olması nedeniyle, izolasyon oldukça önem taşır."

Transkript

1 7. İZOLAN MADDELER Peyzaj mimarlığı çalışmalarının su ve nem ile doğrudan iç içe olması nedeniyle, izolasyon oldukça önem taşır. Özellikle çatı bahçelerinde yapı tavan döşemesine suyun ve nemin sızması, havuzlardan su kaçağı gibi olaylar kabul edilemez. Bahçe ve havuzlar için yapılan beton duvarların suya karşı izolasyonu önemli bir sorun oluşturur. Beton duvarlar peyzaj mimarlığında en çok kullanılan kitlesel peyzaj elemanlarıdır. Beton duvarın ana kitlesini oluşturan beton gerçekte su geçirir bir malzemedir. Çoğunlukla piyasada satılan çok sayıdaki katkı maddeleri kullanılarak, uygun karışım ve yapım metodlarıyla beton geçirimsiz kılınabilir. Böyle hazırlanmış betonlara su geçirmez beton adı verilir, özenli çalışıldığı taktirde toz, macun veya sıvı şekilde harç suyuna katılan izolan maddeler beton için tam bir geçirimsizlik sağlamaktadır. Katı izolasyonlar adı altında toplanabilen su geçirmez sıva, şap ve harcın avantajları, ekonomik oluşları, kolay uygulanabilmeleri ve katı oluşları, yani masif yapıya tıpatıp benzemeleri nedeniyle geleneksel yapı materyallerine kolayca uygulanabilir. Betonda olduğu gibi su geçirmez sıva, şap ve harç, izolasyonun her noktasına ulaşabilen ve çatlama tehlikesinin en az olduğu hallerde uygun düşen izolasyon materyalleridir. İzolasyonu sağlamak için metal malzemeler de kullanılır. Bu malzemeler arasında çelik, kurşun, bakır, çinko ve alüminyum sayılabilir. Metallerin dışında asfalt, bitümlü yapıştırma ve plastik malzeme ile yapılan izolasyonların yapı su ve nem izolasyonunda önemli bir kullanım alanı vardır. Düşey duvarların, havuz tabanları ile çatı bahçesi döşeme ve parapet duvarlarının izolasyonunda, sıçrama sularına maruz kalan ve toprakla temas halinde olan yan duvar yüzeyleri, düşey izolasyonlarla korunmalıdır. Bu izolasyon temel kotundan başlayarak yapılmalı üst düşey (parapet duvardan gelen) izolasyona erişerek yaklaşık 30 cm kadar da geçmelidir. Çatı bahçelerinde düşey izolasyonlar ile yatay izolasyonlar aralarından nem sızmayacak şekilde birbiriyle bağlanmalıdır. Düşey izolasyonun sıva üzerine geldiği yerlerde yatay izolasyon sıvada da devam etmeli ve düşey izolasyona doğrudan doğruya bağlantı yapılmalıdır (Şekil 7.1.). Genel olarak, toprak ile temas eden düşey izolasyonlar üst üste çekilen birkaç tabaka bitümle yapılabilir. Bu amaçla kullanılmak üzere soğuk ve sıcak uygulanan macunlar, çıplak karton ya da hazır örtüler ile yapılan bir veya çok tabakalı izolasyonlar, su geçirmez harç ve sentetik malzemeli termoplastik örtüler izolan maddeler arasında yer alır (Uzun, 1996 b). Soğuk uygulanan ağdalı izolan malzeme, dolgulu ve dolgusuz olarak bitüm ve taşkömürü katranı (zifti) ile birlikte çözelti halinde yüzeyleri örtmek için kullanılır. Bunlar astarlarla aynı malzemeden yapılmış olup, sadece bitümlü malzeme içerikleriyle farklılık gösterirler. Bundan başka bitümlü malzeme içeren, dolgulu veya dolgusuz, bitüm ve taşkömürü zifti emülsiyonları farklı marka ve isimler altında izolan olarak kullanılır. Soğuk olarak kullanılan izolan macunlar, bitüm ve taşkömürü katranı, çözeltileri ile veya bu iki malzemeden birinin emülsiyonları ile birlikte uygulanabilirler. Bünyesinde çözücü bulunan soğuk astarlar ve örtücü sürme malzemeleri ile macunlar yanıcı olmaları nedeniyle kullanımında dikkatli olunmalıdır. Soğuk uygulanan izolanların yanında sıcak işlenen macunlar bitüm ve katranlarda mineral dolgu malzemesi içeriği nispeten daha fazladır. Bunlarda dolgu malzemesi macun gibi işlenmeye elverişli plastik yapıyı oluşturur.

2 Şekil 7.1. Yatay ve Düşey Yönde İzolasyon Genellikle bitümler ister soğuk ister sıcak uygulamalar için en çok kullanılan izolanların başında gelir. Ayrıca bitüm nitelikleri kauçuk karıştırılmakla daha da iyiye götürülmektedir. Bitüm sürülecek yapı yüzeyleri düzgün olmalıdır. Çıplak duvarlarda derzler doldurulmalı, betonun yüzeyi temizlenmelidir. İzolasyon esas itibariyle, soğuk bir astar ile bunun üzerine çekilen iki kat sıcak ya da üç kat soğuk örtücü bitümden ibarettir. Astar sürmede güdülen amaç, izolasyonun duvar yüzeyine özlü bir şekilde yapışmasını sağlamaktır.

3 Şekil: Bitüm (Teknomer 400 2K; İki bileşenli, polimer bitüm esaslı, yüksek elastikiyete sahip, çatlak örtücü su yalıtım malzemesi ) Şekil: Bitüm Temel bohçalama, perde duvar, bodrum (dıştan), kapalı garaj gibi toprak altında kalan uygulamalarda. Balkon ve teras yalıtımında.banyo ve teras yalıtımıda. Banyo, mutfak gibi

4 bina içi uygulamalarında kullanılır. Geniş çatlaklı yüzeylerde ve yüksek basınçlı suya dayanması gereken yerlerde file vb. donatı ile uygulaması tavsiye edilir. Çatı bahçeleri için beton tahliyenin su geçirmezliğinin sağlanması zorunludur. Bu amaçla zemin betonu üzerine 3 cm sikalı (su kesici kimyasal) şap yapılır. Bunun üzerine 1-3 kez bütümlü maddeler (asfalt) sürülür. Daha sonra üzerine 4-10 cm kalınlıkta, sikalı koruma betonu veya şap çekilir. Son yıllarda su geçirimsizliğini sağlamak için sika harç dozu %3 oranında kullanılır. Örneğin 300 Dz 1 m 3 beton veya harç için 9 kg sika kullanmak gerekir. Son yıllarda su geçirmezlik için kullanılan birçok yeni ürün tanıtılmaktadır. Bu ürünlerin kullanma talimatları ürünlerle birlikte verilmektedir. Bunlardan beton yüzey üzerine sürülen "su tut" maddesi su geçirimsizliğini sağlayabilmektedir. Şekil. Su tut

5 Şekil: Su tut Son yıllarda yüzme havuzlarının ve çatı bahçelerinin suya karşı yalıtımları için geliştirilen Atactic Polypropylene (APP) ve Styrene Butadiene Styrene gibi katkılı bitümler polyster veya fiberglas donatılı olarak muşamba rulo halinde üretilmektedirler. Bu örtülerdeki bitümler esnek sıcak ve soğuğa dayanıklı termoplastik özellik gösterirler. Şekil: APP katkılı örtüler-membranlar sıcak ve ılıman bölge şartlarına uyumlu ve geniş bir spektrumda kullanım gösterebilmektedir (Şekil 7.1.). Bu izolanların dokusunda yer alan polyester taşıyıcılar yüksek çekme gerilmelerin söz konusu olduğu uygulamalarda iyi sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Diğer uygulamalar için fiberglas taşıyıcılı bitümlü membranlar oldukça yeterli sayılmaktadır. Şekil: Bitüm

6 Bitümlü membranların yapısında yer alan polietilen film kaplamalar rulonun alt yüzlerinin yapışmasını önlemek ve uzun süre depolanabilmesini sağlamaktadır. Bu rulolar ıslatılarak nem ve sudan korunacak yüzeylere kolayca yapıştırılabilmektedir. APP ve SPP tipi bitümlü rulo izolan membranlar teras çatılarda dik veya düşük eğimli ahşap, metal ve betonarme çatı ve döşemelerde çatı bahçeleri, bodrum duvarları, yüzme havuzları ve tünellerde su geçirimsizliğini sağlayabilmektedir. Bazı membranların yapısında yer alan delikler diğer tip membranlarla birlikte kullanılarak buhar dengeleyici olarak görev yapabilmektedir. Bu tip çok katmanlı izolasyonlarda delikli dokulu yapı içinden gelen buharın serbestçe yayılmasını sağlayarak örtü altında buhar sıkışmasını önleyecek çeşitli deformasyonlara engel olabilmektedir. Atactic Polypropylene (APP) ve

7 Styrene Butadiene Styrene 8. KAYNAKLAR Anonim, Yapı Malzemeleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Anonim, Yapı İşleri Mevzuatı El Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara. Akdoğan, G., Bahçe Sanatı Tekniği Peyzaj Mimarisi Derneği, Yayın No: 9, Ankara. Akman, S., Yapı Malzemesi Ders Notları. Î.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. Altunkasa, F Peyzaj Mühendisliği, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:36, Adana. Aran, S., Bahçe Sanatı Tekniği Genel Prensipleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü, Ankara. Artel, T., Yapı Malzemesi. Osman Yalçın Matbaası, İstanbul. Bağcı, M., Makina Teknik Resmi, M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul. Danış, I., İnşaat Teknik Resmi, M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul. Erguvanlı K., Mühendislere Jeoloji, İTÜ Ofset Baskı Atölyesi, İstanbul. Güngör, H., Ahşap, Baha Matbaası, Cilt 1-2, İstanbul. Güngör, H., Kagir Yapı, Baha Matbaası, Cilt 1, İstanbul. Günsoy, 0., Yapı Bilgisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No:921, İstanbul. Harris, C.W., N.T. Dines, Time-Saver Standarts for Landscape Architecture, Mc. Graw Hill Book Company, New York. Kuban, D., Mimarlık Kavramları, Yem Yayınları, İstanbul. Özdaş, N., M., Gediktaş, Teknik Resim, İ.T.Ü. Makina Fak. Ofset Atölyesi, İstanbul. Postacıoğlu, B., Beton, Bağlayıcı Maddeler, Agregalar, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul. Suverir, S., Modern Beton Yapma Usulleri, Güven Basım ve Cilt Evi, Ankara.

8 Tekinel O., Çevik, B., İnşaat Malzeme Bilgisi Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları, No:29, Adana. Taymaz, H., Yapı Bilgisi Temel Ders Kitabı, M.E.B. Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları Yayın No:3, Ankara. Uzun, G., 1994 a. Peyzaj Konstrüksiyonunda Yapı Materyalleri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:40, Adana. Uzun, G., 1994 b. Mimarlık Bilgisi Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:22, Adana. Uzun, G., 1996 a. Peyzaj Konstrüksiyonu I, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:37, Adana. Uzun, G., 1996 b. Peyzaj Konstrüksiyonu II, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:42, Adana.

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ

YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri Yapı Ürünleri Beton ve Harç Katkıları Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları Mantolama, Boya ve Yüzey Koruyucular Tamir, Grout, Ankraj ve Güçlendirme Su Yalıtımı Derz Dolgu Mastikleri Zemin Kaplama www.ab-schomburg.com.tr

Detaylı

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası SU YALITIM ÜRÜNLERİ ISONEM HYBRID...002 Yeni Nesil Yalıtım ve Zemin Kaplaması ISONEM MS POLYMER...003 MS Polymer ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN...004

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI 1. Sürme Tip Su Yalıtım Malzeme Türleri : Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde,

Detaylı

ÜRÜN VE UYGULAMA KATALOĞU. www.intermo.com.tr

ÜRÜN VE UYGULAMA KATALOĞU. www.intermo.com.tr ÜRÜN VE UYGULAMA KATALOĞU www.intermo.com.tr ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 2001 yılında Toptan Satış ve Pazarlama konularında öncelikle ülkemize, sektörümüze ve halkımıza doğru bilgi, doğru malzeme ve doğru

Detaylı

Su Yalıtım Ürünleri. Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Su Yalıtım Ürünleri. Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri www.stroline.com Su Yalıtım Ürünleri 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 28 30 32 34 34 36 36 40 42 46 48 50 Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri STROLINE Efor Kristalize STROLINE Nem Rutubet STROLINE Rijit STROLINE

Detaylı

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Su Yalıtım Çözümleri Derz Dolgu Malzemeleri 2015-1 Kalekim Fiyat Listesi Mastik ve Köpükler Yüzey Hazırlık Malzemeleri Yapıştırıcılar Zemin Çözümleri Kalekim 2015-1

Detaylı

Kalekim Fiyat Listesi

Kalekim Fiyat Listesi Kalekim Fiyat Listesi 2015-1 kale.com.tr Kalekim 2015-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 06 12 22 24 28 30 32 34 35 36 38 40 Yapıştırıcılar Yapıştırıcı Ürünleri Öneri Tablosu Derz Dolgu Malzemeleri Derz

Detaylı

Yalıtım Çözümleri. inovatif yapı çözümleri

Yalıtım Çözümleri. inovatif yapı çözümleri Yalıtım Çözümleri inovatif yapı çözümleri Çatı, Balkon ve Teras Yalıtımı 1 DAKORIT Ruflex 20D Çatı yüzeylerinin yalıtımı için solvent içermeyen, yüksek elastikiyete sahip, renkli sıvı membran Özellikler

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-II YAPI KAPLAMALARI. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Öğr.Gör.Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 16 Mayıs 2008

YAPI TEKNOLOJİLERİ-II YAPI KAPLAMALARI. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Öğr.Gör.Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 16 Mayıs 2008 YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-11: YAPI KAPLAMALARI Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 16 Mayıs 2008 Yapılarda yapı elemanının dış etkilere dayanıklılığını arttırmak, güzel görünümünü sağlamak için duvar,

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ ŞİRKET PROFİLİ PROFİLİ Şirketimiz yapı sektörüne, nitelikli, ekonomik ve pratik özelliklere sahip yapı kimyasallarını üretmek maksadıyla, tamamı yerli sermaye ile 1999 yılında kurulmuştur.

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

2012 Uygulama Rehberi

2012 Uygulama Rehberi 2012 Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi 1 İçindekiler Seramik Uygulamaları 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler

Detaylı

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

E M Ü L Z E R A S F A L T E V İ T E C R İ T M A D D E L E R İ S A N A Y İ V E T İ C A R E T L İ M İ T E D Ş İ R K E T İ

E M Ü L Z E R A S F A L T E V İ T E C R İ T M A D D E L E R İ S A N A Y İ V E T İ C A R E T L İ M İ T E D Ş İ R K E T İ 2015 OCAK AÇIKLAMALAR Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Döviz bazında verilen fiyatlarda, fatura tarihindeki T.C.M.. döviz satış kuru esas alınır. Fiyatlarımız, İstanbul için yerine teslim, İstanbul dışı

Detaylı

2011 Yapı Malzemeleri

2011 Yapı Malzemeleri 2011 Yapı Malzemeleri www.untas.yapi.com 7000 metrekare kapalı alanı, 40 kişilik uzman ekibiyle üstün hizmet kalitesini sürdüren Üntaş Demir ve Yapı Malzemeleri, estetik ve şıklığın kaliteli sunumunu keşfetmeniz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA VE BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com Yapı Kimyasalları www.stroton.com İÇİNDEKİLER 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 022 024 026 028 030 031 032 034 036-039 040-043 046 047 048 050 052 054 056 057 058 059 060

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı