AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ"

Transkript

1 AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ 2005

2 Tohum keten bitkisi üskülü keten ipi beyazlatılmıģ ip 2

3 3

4 Resim 1: Ayancık Ġlçe Merkezi Genel GörünüĢü. 1.ÇALIġMANIN ADI VE KONUSU GeliĢtirme ÇALIġMAsi. : Keten Üretimi ve Keten Ürünlerini 2. ÇALIġMANIN UYGULAMA YERĠ : Sinop Ayancık Ġlçesi, merkez ve köyleri ile Ayancık Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü. 3. ÇALIġMANIN AMACI VE GEREKÇESĠ : Sinop ilinin sahil kesiminde bulunan Ayancık ilçesi ve köylerinde ikamet eden çiftçilerin çok eski zamanlardan beri keten ekimiyle uğraģtığı bilinmektedir. Yakın zamana kadar keten ipliklerinden dokunan keten kumaģından çeģitli giyim eģyaları, yatak yorgan çarģafı, yastık kılıfları, ketenin kaba liflerinden de yastık, yatak ve minder içi yapılarak yöre pazarlarında satıģa sunulduğu da bilinmektedir. Günümüzde keten ekimine gereken önemin verilmemesi, göç nedeniyle köylerimizin boģalması, ekonomik girdisini karģılayamaması nedeniyle keten üretimi azalmıģtır. Keten üretimi olmadığı için eskiden kalan iplikler kumaģ haline getirilip, eldeki kumaģlarla da değiģik ve günümüze uyarlanan çeģitli giyim eģyaları üretilmektedir. Folklorik zenginliği doğa zenginliği ile bütünleģen Ayancık ilçesinde keten üzerine yapılan yöresel Türk motifleriyle oluģan el sanatları halen devam etmektedir. Yöre insanının ince zevki, sanat ruhu, kumaģta, renkte, desende görülmektedir. KumaĢ üzerinde yöre insanının dili, duygusu, sevinci, neģesi, üzüntüsü, ilmek ilmek dokunup renk renk bezenmiģtir. Bu çalıģma ile Ayancık ta yok olmaya yüz tutmuģ olan ketenin tekrar canlandırılması, dokuma tezgahlarının yeniden kurularak, ketenin seri üretimine geçilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla; 1. Yörenin kültür yapısına ve geçmiģteki yaģantısına uygun iģ alanı oluģturmak, ek bir gelir ve istihdam alanı açarak dıģa göçü azaltarak göçün getirdiği olumsuzlukları engellemek, 2. Kaliteli ve nitelikli keten üreterek Ayancık keteninin yurt içi ve yurt dıģı piyasasında yerini almasını sağlamak, 3. Halen var olan tezgâhları verimli olacak Ģekilde çalıģır hale getirmek ve yeni tezgâhlar kurarak seri üretimi gerçekleģtirebilmek, 4. KooperatifleĢmeye gidilerek üretimin rasyonelleģtirilmesi, 4

5 5. Yörenin kendine ait özellikli dokumalarını (sağlıklı olması,yazın serin tutması ve teri çekme özelliği vb.) üreterek tanıtmak, bu ürünlerin değiģik yerlerde (turistik eģya yapımı vb.) ve gündelik yaģantıda kullanılabileceğini göstermek, 6. Kırsal alan insanlarını üretim çabası içine katmak, keten ekimini teģvik etmek, iģlenilmeyen toprakları tarımsal üretim içine katabilmek, 7. Keten çüpürünün sıkıģtırılarak çevre dostu ve kalorisi yüksek yakıt elde edilmesi, 8. Doğa ve el sanatı heveslilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek, Ayancık ı bu yolla da tanıtmak amaçlanmıģtır. Ayancık ilçesinin büyük tüketim merkezlerine uzak oluģu nedeniyle yöre insanı ticarete yönelik tarımsal üretim yerine kendine yeterli tarımsal üretime yönelmiģtir. Ġnsan gücüne dayalı olarak yaptıkları faaliyetlerle sermaye biriktirememekte, hatta kendi geçimlerini karģılayacak kazancı elde etmekte bile zorlanmaktadırlar. Ġlçede istihdam imkânı yaratacak yeni tesisler kurulmadığı gibi eskileri de süreklilik arz edecek Ģekilde faaliyet gösterememektedir. Erkek iģ güçleri büyük Ģehirlere mevsimlik olarak çalıģmaya gidip zamanla sürekli bir iģ sahibi olduklarında ailelerini de yanlarına aldıklarından göç olayı sürmektedir. Deprem veya ekonomik kriz nedeniyle bazen göç olayı tersine iģlemekte, ancak geri dönenler geçinmekte zorlanmaktadır. Halen faaliyette olan Ayancık sınırları dâhilindeki mevcut, keten lifi üretimi yapan SĠNKAġ-Keten ve Tekstil Entegre Tarım ve Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. tescilli faal bir fabrikanın da olması bu çalıģmanın gerçekleģmesi için olumlu katkı yapacaktır. Ayrıca dört yıldır emanet yedi dokuma tezgâhı ile keten bezi, Ayancık PeĢkiri ve keten üzerine yöresel el nakıģları kurslarını uygulamak suretiyle Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutmuģ söz konusu el sanatlarımızı icra edecek ilçe insanlarını yetiģtirmektedir. Bu çalıģmalar sonucu yetiģen kursiyerler kazandıkları bilgi, beceri ve sanatı kullanarak iģ yeri açmakta, evlerinde sipariģ alarak ürün hazırlamakta ve satıģını yapmaktadırlar. Ġlçemizde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen, adını da ilçemizle özdeģleģen ketenden alan AYANCIK KÜLTÜR, KETEN VE AHġAP FESTĠVALĠ nin düzenleniyor olması ürün tanıtımı için önemli katkı sağlayacaktır. Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü de bu tanıtıma çeģitli faaliyetler (sergi, basın, ilan vb.) ile katkı sağlamaktadır. Yakın zamana kadar yöre insanı ve yöre ekonomisi için önemli bir yer tutan ancak çeģitli nedenlerle kaybolmaya yüz tutan keten, Ayancık için atıl bir güç olmaktan çıkarılıp tekrar ekonomiye kazandırıldığında Ayancık a dolayısıyla Türkiye ekonomisine olumlu bir güç katabilecek potansiyele sahiptir. 4. ÇALIġMANIN ÜRÜN ÇEġĠTLERĠ VE MĠKTARI : Keten; yağlı tohumlu, lifli bitkiler grubuna giren küçük mavi çiçekli bir bitkidir. Tohumunun toprağa dikiminden itibaren bir yıl zarfında geliģimini tamamlayan bitki 1-1,5 m. arasında bir boya ulaģmaktadır. Hemen hemen her türlü toprakta yetiģebilen ve olgunluğa eriģmesi süresince özel bir bakım istemeyen keten bitkisinin asıl zahmetli bölümü bitkiden iplik elde edilme aģamalarıdır. ĠĢte bu aģamanın zorluğundandır ki bugün yeni nesil köylü bitkiyi dikmekten ve keten üretimi yapmaktan kaçınmaktadır. Hasat edilen keten bitkisi çeģitli aģamalardan geçirilerek iplik haline getirilir ve tezgahlarda dokunmaya hazırlanır. Tahta tezgahlarda dokunarak elde edilen keten bezleri genç kızların hünerli ellerinde iģleme ve nakıģlarla bezenerek çeģitli giyim ve ev eģyası olarak kullanılır. ĠĢleme ve nakıģlar yöreye ve kullanıldığı yere göre yaka, paça, nezgep, peģkir motifi gibi isimler almakta ve keten üzerine sökme ve oya tekniğiyle iģlenmektedir. PEġKĠR : Havlu olarak kullanılır. Yerel dokuma tezgâhında dokuma yöntemi ile oluģturularak dokunur. Desenler geometrik Ģekilde iģlenir. 5

6 BÜRÜMCÜK: El tezgâhlarında pamuktan dokunan ve burma tekniği ile ıslakken burulup bırakılarak elde edilen, göynek, Ģalvar ve iç çamaģırı olarak kullanılan yöresel bir kumaģ türüdür. ĠġLEMELERĠN KULLANILDIĞI YÖRESEL GĠYSĠLER NEZGEP : Kadınlarda baģa takılan, baģı sıcak ve düzgün tutmaya yarayan baģlıktır. Üzerindeki desen tamamen bordo renk kullanılarak yapılmıģ olup; 8-12 numara kotan yumaklar kullanılmıģtır. Susma tekniği ile çalıģılan baģlık üzerine iģlenen motiflere yengil gülü, tepe gülü gibi isimler verilmiģtir. BaĢta kullanılan nezgepin düzgün durmasını sağlamak amacıyla 2 cm. geniģliğinde kumaģ üzerine kanaviçe tekniği ile iģlenmiģ, çene altında duran iki ucunun nezgepe bağlandığı bağcığa ise yengil adı verilir. Zengin ağa hanımlarının nezgepin ön taraflarına altın dizdikleri söylenmektedir. GÖYNEK : Kadınların iç giyimde kullandıkları keten kumaģtan yapılmıģ giysilerin yaka kısımları yöresel nakıģ ve oyalarla süslenir. Bu giysiler için genel olarak göynek tabiri kullanılır. Yakalara iģlenen oya ve nakıģlar iğne oyası ve sökme iģi (ajur) teknikleri ile yapılır. Teri emdiği ve yumuģak olduğu için pamuklu bürümcük kumaģtan yapılanı tercih edilir. Erkek göynekleri de aynı Ģekilde hazırlanır fakat nakıģ yapılmaz. Resim 1 : Resim 2: Resim 3: Göynekte oya aka Göynekte sökme yaka Göynekte yüzlü yaka Resim 4:Göynek Resim 4:Yaka Resim 5:Göynek PAÇA (Don) : Göynek altına giyilen bir çeģit Ģalvardır. Paça kısmı iģlidir. Keten veya bürümcük kumaģtan yapılır, beline takılan uçkur yine ketenden yapılır. Resim 3: Göynek yaka iģlemeli bluz. ĠġLEMELERĠN ÖZELLĠKLERĠ Ayancık yöresinde yapılan nakıģlar (iģlemeler) içe giyilen göyneklerde yakaya, baģta nezgep ve yengile, ayakta Ģalvarın paçasına iģlenirler ve kullanıldıkları yere göre özellikler içerirler. 6

7 SÖKME ĠġĠ : Ġç giyimde kullanılan göyneğin yakasına yapılan iģ sökme ve oya tekniği ile yapılır. Sökme iģi teknik olarak kesme ve ajurlar grubuna girmektedir. YapılıĢ tekniği olarak iģlemede kolaylık sağlaması ve ipliklerin iģin sonuna kadar devam etmesi için tersten yapılmaktadır. ĠĢleme ipliği olarak 8 ve 12 numara kotan ipliği kullanılır. Ayrıca sökme iģi yanında yakalarda sülüğen, haramus suyu, balık kılçığı, kaytan, tırnak, yengil gülü, oya diye adlandırılan ve çoğunluğu kanaviçe ve goblen tekniği ile iģlenmiģ süslemeler göze çarpmaktadır. OYA ĠġLERĠ : Yaka kenarına iğne ile kotan iplik kullanılarak iğne oyası tekniği ile maydanoz, pirinç, halkalı Ģeker adı verilen motiflerle süslemeler yapılır. Oyalar genellikle yaka kenarına geniģ, küçük parçalara dar olarak çalıģılır. PAÇA ĠġĠ : Ġç giyimde Ģalvarların paçalarına susma tekniği ile yapılan süslemelerdir. NEZGEP ĠġĠ: Tersinden sayılarak susma tekniği ile yapılmaktadır. Desende tamamen bordo renk kullanılmaktadır. YENGĠL ĠġĠ : BaĢta kullanılan nezgepin düzgün durmasını sağlamak amaci ile çene altında duran iki ucunun nezgepe bağlanadığı 2 cm. geniģliğindeki yengil üzerine kanaviçe tekniği ile iģlenen iģtir. Resim 4 : Nezgep ve yengil. ĠġLEMELERĠN RENK ÖZELLĠKLERĠ Genellikle canlı renkler kullanılmıģ olmakla birlikte nezgep ve paça iģlemelerinde sadece bordo renk kullanılmaktadır. Resim 5 : Keten dokumalarından elde edilen çeģitli ürünler (Çanta, Gözlük Kılıfı,Duvar Gazeteliği) Resim 6 : Sökme yaka, oya yaka. 7

8 Yakalarda birden fazla renk iç içe kullanılır. Kırmızı, mavi, sarı, pembe, yeģil, eflatun, siyah, portakal sarısı gibi renkelerin çok kullanıldığı görülmüģtür. Yaka çalıģmalarında mutlaka siyah renk kullanılır ve iģlemeye önce yöresel tabiri ile karası (siyahı) çekildikten sonra baģlanılır. Adı geçen iģlemeler yalnızca yörede dokunan keten üzerine yapılmaktadır. Bu dokumalar atkı ve çözgü ipleri keten olan ketene yada çözgü ipliği, pamuk atkı ipliği keten olarak iki grupta toplanılır. Enleri cm civarında değiģir. Çizgili veya düz olarak dokunabilirler. HALK GĠYSĠLERĠ Ayancık ve civarındaki yöresel giysilerin temelini yukarıda da belirtildiği gibi keten giysiler oluģturmaktadır. Bununla birlikte yöre kıyafeteri ve isimleri Ģöyledir: Bayanlarda; Nezgep: BaĢa takılır. Hem süs hem de baģa takılan bürgü ve saçları tutmaya yarar. Eski Türk motifleri ile iģlidir. Yengil : Nezgepin çene altından geçen parçasıdır. Türk motifleri ile süslüdür. Bürgü: Nezgepin üstüne örtü olarak takılır. Nezgepin ön iģlemesini kapatmaz iki kenarı oyalı olan bürgü bürümcükten yapılır. Resim 7 : Nezgep ve yengil. Yakalı Gömlek : Ketenden yapılan gömlek yakası da eski Türk motifleri ile süslüdür, yaka ilik altını diye adlandırılan ve yakayı birbirine tutturan bir altın lira ile tutturulur. Altıparmak Üç Etek: Göyneğin üzerine giyilir, ayak bileklerine kadar uzundur. Ceket yerine geçen üç etek yırtmaçlı olup kırmızı-sarı renkte olanına fındıklı, bordo renginde ince çizgili olanına üç etek denir. Darabulus veya Yün KuĢak : Bele takılır. Özelliği elbiseyi tutturmak ve kadını dolgun göstermek içindir. Darabulus ipekten yapılmıģtır. PeĢkür : KuĢağın üzerine tutturularak cep görevini gören bir önlüktür. Paçalı ĠĢlemeli Don : Ketenden (bürümcükten) yapılır. Ayak bileklerine gelen yerleri nezgepte olduğu gibi iģlemelidir. Bacağa giyilir. Yün Çorap : Koyun yününden yapılır. Az görülmesine rağmen iģlemeli olanları da vardır. Çarık : Ayağa giyilen dana derisinden yapılmıģ ayakkabılardır. Resim 8: Paça (don) Erkeklerde ise; bayanlara oranla daha sade bir kıyafet göze çarpar. Ayakta çarık ve yün çorap, belde kuģak gömlek ve yelekten oluģan kıyafet ile bacağa zıpka denilen bir tür Ģalvar giyilir. GÜNÜMÜZDE AYANCIK KETEN BEZĠ, PEġKĠR DOKUMA, YÖRESEL PAÇA, NEZGEP, GÖYNEK YAKASINDAN YAPILABĠLECEK ÜRÜNLER Ayancık keten bezi dokumadan (düz) yapılabilecek ürünler; 8

9 1. Bayan yazlık takım elbise 2. Erkek yazlık takım elbise Ayancık bürümcük pamuklu dokumadan yapılabilecek ürünler; 1. Bayan bluzlar 2. Erkek spor gömlekler Resim 9: Keten Takım Elbise Ayancık peģkir dokumadan günümüze uyarlanarak yapılabilecek ürünler; 1. PeĢkir 2. Oda takımları 3. Perdeler 4. Yatak örtüleri 5. Yastıklar 6. Yelekler 7. Çantalar 8. Terlik ve ayakkabılar 9. Abajurlar 10.Lavanta torbaları ve para keseleri Ayancık yöresel iģlerinden olan paça, nezgep, göynek yakası gibi iģlerin değiģik Ģekillerde Ayancık keten bezine dizayn edilerek uygulatma yapılması sonucunda; 1. Yelek (sırtı ve önü yarı yüzü paça ve nezgep iģli) 2. Çantalar (paça ve nezgep iģlemeli) 3. Gözlük kılıfı ve lavanta torbaları (paça ve göynek yakası iģli) 4. Oda takımları (sehpa örtüsü, konsol örtüsü) 5.Masa örtüleri, perde gibi ürünler elde edilebilmektedir. Resim 10 : Abajur Resim 11 :Duvar Panosu Resim 12 :Çantalar 9

10 Resim 13: Göynekten modernize edilmiģ elbise. 10

11 Resim 19 :Dokuma tezgahında yapılan sehpa takımı 5. ÇALIġMANIN UYGULAMA AġAMALARI: 5.1. KETENĠN BĠTKĠSEL ÖZELLĠKLERĠ : KÖK: cm. derinlere inebilen, yanlara yayılan bir kazık kök vardır. SAP : Lif ketenlerinde cm. boylanan sap ince, dik, lif ketenlerinde uçtan itibaren dallanma gösterir. YAPRAK : Sap üzerinde yaprak sapı olmaksızın bağlanmıģ olan yapraklar açık yeģil renkte iğne veya mızrak Ģeklindedir. ÇĠÇEK : Dağınık veya birleģik salkımlıdır. MEYVE (KAPSUL) VE TOHUM : Tohumları susam tohumuna benzer. Uçlarında gagamsı bir çıkıntı vardır. Parlak renkte ve kaygan özelliği ile ayrılır. KETEN TOHUMU KETEN ĠPĠ 11

12 5.2. TARIMI ĠKLĠM ĠSTEKLERĠ : Lif ketenleri daha ziyade nispi rutubeti yüksek olan serince kıyı bölgelerinde daha kaliteli mahsul verir. Ketenin özellikle Mayıs Haziran aylarında fazla suya ihtiyaç göstermelerinden dolayı bu devrede yağıģı kafi denecek olan yerlerde, baģarılı bir Ģekilde kültürü yapılabilir. Aksi takdirde bünyesinde suyu depo edebilen topraklar ister. Karadeniz kıyıları keten tarımı için en elveriģli yerlerdir. Keteni kıģtan önce ekmek veya ilkbaharda erken ekmek su ihtiyacını telafi bakımından önemlidir. Erken ekim sonucu daha yüksek bir verim alınır. TOPRAK ĠSTEKLERĠ : Toprak bakımından seçici değildir. Keten; sıcak rutubetli, orta ağırlıktaki geçirgen toprakları sever. Derin yapılı kumlu-killi veya killi-kumlu toprakları sever. BESĠN ĠSTEKLERĠ VE GÜBRELENMESĠ: Keten yöremiz Ģartlarında gübrelenmez. Fakat iyi bir lif ve yüksek verimli tohum mahsulu için ketenin besin isteklerini yerine getirmek gerekir. Ketene doğrudan doğruya çiftlik gübresi verilmez. Tarlada ketenden önce ekili ürüne çiftlik gübresi verilirse, keten de bundan istifade eder. Azotlu gübrelerin lif kalitesine olumsuz etkisi vardır. Sapları kaba yapar, gevģek bir lif verir. Ekimden iki hafta sonra potaslı kompoze gübreler verilmelidir. EKĠM NÖBETĠ : Keten iyi bir ön bitkidir. Yarı nadas sayılır. Tarlayı yormaz. Hele tarla temiz tutulursa ker ekim nöbetine girebilir. Fakat arka arkaya ekildiğinde kendini sevmez. TARLANIN EKĠME HAZIRLANMASI : Genellikle tarla hazırlanmasına önem verilmez. Tarlayı derince bozmalı ve arkasından tırmık ve sürgü geçirilerek tesviye etmeli ve sonra keten ekimine geçilmelidir. TOHUMLUK : Keten tohumunda temizlik çok önemlidir. Çünkü keten tohumu içindeki zararlı ot tohumları çok küçüktür. EKĠM : Keten mutlaka toprak tavında iken ekilmelidir. Tavsız ekim iyi sonuç vermez. EKĠM ZAMANI : Eylül Ekim aylarında havalar elveriģli gittiğinde toprak tavı yakalandığında hemen ekilmelidir. Zira ketenin kıģa tamamıyla pençeleģmiģ ve köklenmiģ olarak girmesi lazımdır. Bizde lif ketenleri kıģlık ekilir. EKĠM ġeklġ : Keten memleketimizde serpme ekilir. TOHUM MĠKTARI : Lif keteninde dallanma istenmediğinden seyrek ekim asla yapılmamalıdır. Serpme ekimde 8-10 kg/da. Tohumluk kullanılması uygundur. Uygulanan ekim derinliği 2 cm. dir. DĠĞER BAKIM ĠġLERĠ : Lif keteni nispi rutubeti yüksek ve yağıģı kafi yerlerde yetiģtirilir. Nitekim Karadeniz kıyıları ketenin iyi yetiģtirilme alanıdır. BaĢka memleketlerde keten sıraya ekim yapılmak suretiyle iki defa çapalanır. Bizde keten serpme ile ekildiğinden çapa yapılmaz. Ġlk çapa bitkiler 10 cm. ve ikinci çapa bitkiler 25 cm. boylanınca uygulanması gerekir. Bundan sonra esasen keten tarlasına girilmez. Ketenin en büyük düģmanı küsküt otudur. Ġlk görüldüğünde sökülüp imha edilmelidir. HASAT : Elle veya makine ile sökülerek yapılır. Sarı (tam) olum döneminde hasat yapılmalıdır. Bu dönemde bitki tamamen sararmıģ, alt yaprakları dökülmüģtür. Tohum kapsülleri sararmıģ ve uçlarında çatlaklar görülmüģtür. Bu dönemde hasat edilen keten hem lif için ve hemde tohumluk içindir KETENĠN BEZ HALĠNE GELEN KADAR OLAN ĠġLEMLERĠ Elle veya makine ile hasat edilen bitkinin ileri olgunluk dönemlerinde lif kalitesi düģmekte, yağ üretimi yükselmektedir. Hasat edilen keten bitkisi demetler halinde kurutulmaktadır. Kurutulan bitkiden lifler, mekaniksel ve havuzlama (havuzlama sırasında içeriğindeki pektin maddesi bakterilerce parçalanmakta ve lif kümeleri bitki sapının odun kısmından kolayca ayrılmaktadır) yöntemleri ile ayrılmaktadır. Havuzlama iki Ģekilde yapılır. 12

13 a. Çiğde havuzlama : Rüzgarı az olan yerlerde çayır ve mera üzerine ketenler serilir. Bir iki hafta sonra sapların çevrilmesi lazımdır. Havuzlama çiğde bir, birbuçuk ay devam eder. Bu usulde lifler kolay kolay parçalanmaz, yumuģar ve lifler kararmaya baģlar. b. Suda havuzlama : Bir, birbuçuk metre kuyularda yapılır. Kuyunu altı ve etrafı taģla örülürse havuzlama daha temiz sularla yapılacağından keten liflerinin rengi beyaz olur. Havuz boģ iken demetler dizilir, asılır havuz doldurulur. Buna durgun suda havuzlama denir. Suyun sıcaklık derecesine göre 5-8 günde olur. Havuzlamada olgunluk derecesi için keten demetlerinin üstünden, ortasından, altından saplar çekilir. Kök kısmından bir parça kırılır, bütün liflerin dallarından sıyrılması ile havuzlam iģlemi tamamlanır. Havuzlama iģlemi bittikten sonra sudan çıkarılan demetler dikine dizilir, süzülmeye terk edilir. Çayırlar üzerinde alt üst edilerek kurutulur. Bu iģlem 8-10 gün devam eder ki buna doğal kurutma denir. Bundan baģka fırınlarda yapılan kurutma da vardır. Ancak bu tip kurutmanın riskli tarafları mevcuttur (ketenlerin yanması vb.). Kurutma iģleminden sonra, ketenin lifleri içindeki odunsu kısmın ayrılması iģlemi yapılır. Bu iģlem basit olarak elde mengenez denen bir alet yardımıyla yapılabilmektedir. Mengenez Mengenez Odunsu kısmından ayrılan lifler taraklarda iģlem görerek liflerde kalan odunsu kısımlar tamamen atılır, temiz lifler meydana çıkar. Bu taraklama esnasında iģe yaramayan gövde kısmı aģağıya doğru tarakla sıyrılmakta ve taranan kısımlarda ketenin elyaf kısmı kalmaktadır. Bu iģlem sonucunda üç kalite iplik elde edilir: Tarak Tarak 13

14 Birinci kalite (mahalli adı parmak); her cins dokuma imalatında kullanılabilecek kalitededir. Ġkinci kalite (mahalli adı semen); kalın bez, çarģaf, çuval, kilim gibi gramajı fazla ve kaba imalatta kullanılır. Üçüncü kalite (mahalli adı çöpür); taramanın en sonunda kalan döküntüdür. Yatak ve ot yastık doldurmada kullanılır. Bu lifler çıkrıkta iplik haline getirilir. (Çıkrık: Taraktan geçirilen ketenin iplik haline getirilmesi için ağaçtan yapılmıģ bir düzenektir.) Taraktan düzgün çıkmayan lifler (semen) ise orçukta (dokunacak ipliğin bükülerek inceltilmesine yarar) iģlenerek kalın ip haline getirilir. ( Bu iplikler çarģaf ve örtü kumaģı yapımında kullanılır.) tezgahta iplik olarak kullanılacak keten, köylü kadınlarca kıģ boyunca çıkrıkta iģlenerek iplik haline dönüģtürülür. Keten iplikleri büyük bakır kazana konur. Ġçine kül karıģtırılarak kaynatılır. Bu iģlem keten ipliklerinin beyzaltılma iģlemidir. Beyazlatılma iģleminden sonra iplikler elepçek denilen ağaç düzene bu düzenekten de masuralara sarılır. Çıkrık Çıkrık Dokumalar pamuğa-pamuk yada ketene-pamuk olarak yapulmaktadır. Tezgaha gerilecek olan pamuk çileleri gergin durması ve dokuma yapılırken kaymamamsı için çiriģlenir. ÇiriĢleme : Un, sabun niģasta ve yağ karıģımı hazırlanılarak soğuk suda bu karıģım ezilir. Hazırlanan bu karıģıma pamuk çileleri atılarak kaynatılır. Kaynatılan pamuk çileleri ateģten alınarak üzerinde oluģan atıklar temizlenerek çileler kurumaya bırakılır. Kuruyan pamuk çileleri elemit e geçirilip masuralara sarılır. Masuralardan istenilen ölçülerde ebatları ayarlanarak çözgü yapılır. Çözgü yapılan ipler zincir haline getirilip toplanır. 4 adet kücüden geçirildikten daha sonra taraktan geçirilen ipler tezgâha gerilir. Tezgâh ağaçtan yapılmıģ olup, elle çalıģan bir tarak sistemi vardır. 14

15 Resim 20 : Tarlada Keten Ekimi. Resim 21 :Ayancık Halk Eğitimi Merkezi Keten- PeĢkir Dokuma Atölyesinden Bir Görünüm Resim 22 : Ayancık H.E.M. Yöresel El NakıĢı Yapan Kursiyerler Resim 23 : PeĢkir Dokuyan Kursiyer 15

16 Resim : K.Bezi Dokuyan Bir Köylü(Hanife ÇETĠNKAYA-Gürsökü/AYANCIK) ÖZEL SEKTÖRDEKĠ GĠRĠġĠMCĠLERDEN GÖRÜNÜM : (Keten ürünleri ve peģkir dokuma atölyesi) Resim 26 : ĠĢveren (Asuman Yılmaz) 16

17 Resim 27 :Dokumacı Resim28 : Diğer çalıģanlar Not: Bu atölyede iģverenle birlikte üç kiģi çalıģmakta olup, taslak ÇALIġMA çalıģmasında adı geçen on yedi çeģit ürün imal edilmektedir.ġki dokuma tezgahı ve iki dikiģ makinesı ile çalıģma yapılmaktadır. 17

18 Resim 29 : Ayancık Ġlçesinin Doğal Güzelliklerinden Akgöl. 7. ÇALIġMANIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE AĠT DEĞERLENDĠRMELER: Ġlçemiz kendi adı ile bir anılan ürün olan keten ve keten ürünlerinin üretimi konusunda yeterli potansiyele sahiptir. Gerek iģgücü, gerek bu iģe gönül vermiģ insan varlığı, gerekse de doğası ile sahip olduğu potansiyelin, geçmiģten gelen tecrübe ile harman edilmesiyle ortaya çıkarılacak sonuç hem yöreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilecektir. Bu ÇALIġMA ile ilk olarak, Ayancık Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde ip yapımında 13, dokuma tezgâhında 24, nakıģ iģlemede 13 kiģi olmak üzere 50 kiģiye iģ ve istihdam imkânı sağlanacaktır. Üretilen ürünler ilçemizde her yıl düzenlenen ve adını adı ilçemizle özdeģ ketenden alan Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali bünyesinde gerek yöre insanına, gerekse dıģarıdan gelerek ilçemizi ziyaret eden insanlara sunulabileceği gibi yurt dıģına gurbetçi veren bir yöre olarak yurt dıģındaki insanlarımıza ve dolayısı ile yabancı insanlara da sunumu yapılabilecektir. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuģ Ayancık Keteni, PeĢkiri ve Yöresel El NakıĢları nın benzeri ürünlerde olduğu gibi (ġile Bezi, Buldan Bezi...) Türkiye ve dünya piyasasında isim yaparak aranan bir ürün olması sağlanacaktır. Yöremizin ve hatta ülkemizin kalkınmasında bir çıkıģ yolu olarak görülen, iç ve dıģ turizme katkı sağlanarak ilçemizin adının dıģarıda tanıtılmasında etkili olacak ve ilçe turizminde önemli yer tutacaktır. Resim30 : Ayancık-Yenikonak taki SĠNKAġ Keten Fabrikası Ġlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren keten iģleme fabrikası halen keteni lif ve pamuk aģamasına kadar üretmekte ve satıģını yapmaktadır. Dolayısıyla hammadde iģleme konusunda fabrika düzeyinde üretim yapılıyor olması ilçemizde keten üretimi için önemli bir avantaj sağlayacaktır. 18

19 Resim 31 : Keten Fabrikasının yanan bölümünden bir görünüm Ancak fabrikanın büyük bir bölümünün yakın geçmiģte yangın felaketine maruz kalması nedeniyle üretim Ģu anda tamamen durmuģ olup,sahiplerince gerekli sermaye desteği sağlanabildiği takdirde tam kapasite üretime geçebilecektir.bu fabrikada ortalama iģçi istihdam edilebilmektedir. Bu ÇALIġMA ile bu tip iģletmeler de özendirilerek yeni üretim kaynakları ve istihdam alanları kurulmasına katkı sağlanması da hedeflenmektedir. HAZIRLAYANLAR: Zeki AKIN Halk Eğitimi Merkezi ve A.S.O. Müdürü

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri.

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri. MERZİFON DOKUMASI www.merzifonhem.meb.k12.tr Adresi Taştan Sönmez Cad. No:13 MERZİFON Telefon: 0 (358) 513 14 03 Faks: 0 (358) 513 44 99 E-posta: merzifonhalkegitim@hotmail.com Dokuma Tezgahları Merzifon

Detaylı

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler BÖLÜM 1 ARAÇ GEREÇLER 1.2. Araç ve Gereçler Boncuk İğnesi Kristal örme işleminde misinaların ucuna takılarak boncukların arasından misinanın rahat geçmesini sağlar. Kargaburun Örme işlemi sırasında kristal

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

ATEġ NASIL YAKILIR. www.umke.org

ATEġ NASIL YAKILIR. www.umke.org ATEġ NASIL YAKILIR Doğadaki yaģam mücadelesinde sudan sonra en gerekli olan Ģey ateģdir.ateģ sayesinde ısınırız,yemek piģiririz,geceleyin güvenlik sağlarız,suyu mikroplardan temizleriz,yerimizi belli etmek

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988 BEZOSTAJA-1 Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeģil renkli olup yaprakları tüysüzdür. Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik baģaklıdır. Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ DEMĠRCĠ HALISI DOKUMA Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar.

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar. ŞEKER PANCARI TARIMI İnsan yaşamının her döneminde çok önemli bir temel besin maddesi olan şeker ülkemizde şeker pancarından üretilmektedir. Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir.

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ Raporun Dönemi: 01.01.2010

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

TWIST2012/BÜYÜK KOLYELER GÖSTERİŞ ZAMANI IŞILTILI KOLYELER

TWIST2012/BÜYÜK KOLYELER GÖSTERİŞ ZAMANI IŞILTILI KOLYELER 2127 Mercan zincir askılı elbise 159 TL 60008 Altın rengi yüzükler 19 TL 51017 Kolye 39 TL 51019 Kolye 39 TL TWIST2012/BÜYÜK KOLYELER GÖSTERİŞ ZAMANI IŞILTILI KOLYELER 51069 Zincirli siyah kolye 39 TL

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Renkler hakkında bazı gerçekler.

Renkler hakkında bazı gerçekler. Renkler hakkında bazı gerçekler. Birçok balıkçı gibi bende malzeme çantamda birçok renk seçeneği olan ve günün değiģik zamanlarında kullanabileceğim yapay yemler bulundururum. Bazı balıkçılar yemler artık

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu esaslar; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /09/2011 Konu: Giyim bedeli.

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /09/2011 Konu: Giyim bedeli. 13-b) Hizmet alımı personelinin giyim bedeli belirlenir. T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55265 25/09/2011 Konu: Giyim bedeli. TİCARET ODASINA

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

: Safranbolu Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başvuru Sahibinin Adresi :Yenimahalle Sadri Artunç C. Tuncel Apt. K.1 D.2 Safranbolu Karabük Ürünün Adı

: Safranbolu Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başvuru Sahibinin Adresi :Yenimahalle Sadri Artunç C. Tuncel Apt. K.1 D.2 Safranbolu Karabük Ürünün Adı Koruma Tarihi : 21.05.2009 Başvuru No : C2009/009 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Safranbolu Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başvuru Sahibinin Adresi :Yenimahalle Sadri Artunç C. Tuncel

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

KENT BAHÇELERİ İÇİN SULAMA REHBERİ

KENT BAHÇELERİ İÇİN SULAMA REHBERİ KENT BAHÇELERİ İÇİN SULAMA REHBERİ Yeryüzü Derneği Haziran 2011 SULAMA: Bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında, bitkinin istediği miktarda ve

Detaylı

TDSF KIYAFET TALİMATI

TDSF KIYAFET TALİMATI TDSF KIYAFET TALİMATI Hüküm ve Uygulanabilirlik TDSF nun faaliyetlerinde ve tüm branşlarında uygulanacak olan bu Kıyafet Talimatı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. GENEL 1. Kıyafetler her bir disiplin

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ DEKORATĠF ÖRTÜLER-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ Raporun Dönemi: 01.01.2012

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ Raporun Dönemi: 01.01.2009 31.12.2009 Ortaklık

Detaylı

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME ÇELIKLE ÜRETME KOġULLARı Köklenmeyi Etkileyen iç faktörler 1-Çeliğin alındığı birey (ortet yaģı) Ortetin beslenme durumu Ortetin köklenme yeteneği

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ Raporun Dönemi: 01.01.2011

Detaylı

MESLEK DERSLERĠ DESTEKLĠ PROGRAM 7. Sınıf Atöyle Uygulamaları Dersi Ġzlencesi

MESLEK DERSLERĠ DESTEKLĠ PROGRAM 7. Sınıf Atöyle Uygulamaları Dersi Ġzlencesi MESLEK DERSLERĠ DESTEKLĠ PROGRAM 7. Sınıf Atöyle Uygulamaları Dersi Ġzlencesi TEKNĠK RESĠM 1. Teknik Resim Tanımları - Standartlar - Resim Kağıtları - Çizgi Çeşitleri (Uygulama Yapılmalı) 2. Temel Araç

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU Tanım MADDE 1- Staj, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri program ile ilgili iģ alanlarını tanımalarını

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU

DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU HAVLU GRUBU LİNEN GRUBU YASTIK GRUBU RESTAURANT SPA GRUBU TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER OTEL YATAKLARI DİGER ÜRÜNLER OTEL HAVLULARI %100 Pamuk. %100 Hidrofil,özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

AMASYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARINDAN BİR ÖRNEK: YASSIÇAL ÇUHA DOKUMALARI

AMASYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARINDAN BİR ÖRNEK: YASSIÇAL ÇUHA DOKUMALARI DOI: 10.7816/idil-04-17-08 idil, 2015, Cilt 4, Sayı 17, Volume 4, Issue 17 AMASYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARINDAN BİR ÖRNEK: YASSIÇAL ÇUHA DOKUMALARI Hürrem Sinem ŞANLI 1 ÖZET Halk eğitimi; yetişkinin

Detaylı

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri HAŞHAŞ TARIMI Ülkemizde haşhaş, yoğun işçilik kullanımı ve güvenlik nedeniyle daha ziyade köy, kasaba vs. gibi yerleşim yerlerine yakın tarlalarda yetiştirilmektedir. Haşhaş tarımının aile işletmesi karakterini

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYAFET YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER SAYFA Amaç 1 Kapsam 1 İKİNCİ BÖLÜM Yürürlüğe Giriş 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kıyafet Miad Çizelgesi

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

nızam kenarlarına kullanılan malzemedir.

nızam kenarlarına kullanılan malzemedir. Yeni Çatı Yapımı Çatı Aktarma ve Onarım Aydınlık Pencere Sistemleri ONDULİNE Yağmur Dereleri Su İzolasyonu Çatı ve Teras İzolasyonu Kiremit Çatı Yapımı Su İzolasyonu Isı İzolasyonu Çelik Konstrüksiyon

Detaylı

KESME GÜL VE GÜL FĐDANI

KESME GÜL VE GÜL FĐDANI KESME GÜL VE GÜL FĐDANI ÜRETĐMĐ Gül Fidanı Üretimi Tohum Çelik ve aşı ile çoğaltılabilirler. Tohumla Üretim *Gül tohumları hasattan hemen sonra ekildiğinde çimlenemez. 4 C de 4-6 ay süre ile nemli sphagnum

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri

Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri 61.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (örme) (61.03 pozisyonundakiler hariç): 6101.20 - Pamuktan:

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde

Detaylı

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir.

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir. ACUR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 1.Black Strong Ürünlerinin Acur YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Acur organik maddece zengin topraklarda çok iyi yetişir. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU Staj Komisyonu Onay Sıra No Tarih KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ GEMĠ ĠNġAATI ADI SOYADI OKUL NO STAJ DEFTERĠ BELGE NO STAJ DEFTERĠ ÇIKIġ TARĠHĠ KARAMÜRSEL / KOCAELĠ KOCAELĠ

Detaylı

Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı

Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı Ekolojik Tarım Eğitim ve Uygulamaları - Yükseltilmiş Sebze Yatağı 1/6 Kapsam Bu belge; 'nin kent bahçeciliğine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulaması ile ilgili tecrübe paylaşımlarını içermektedir.

Detaylı

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ 1 TARĠH 31 TEMMUZ 8 AĞUSTOS ĠġLEM YERLEġTĠRME ĠÇĠN TERCĠHLERĠN ALINMASI 22 AĞUSTOS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 EL SANATLARI

Detaylı

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ

DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27507 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayraklı gemilerde

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

PERSONEL KILIK KIYAFET PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

PERSONEL KILIK KIYAFET PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 27.08.2012 İş Kıyafeti Temizlik Takip Formu nun adı Personel Kuru Temizleme Takip ve Teslim Formu olarak değiştirildi. 01 28.09.2012 Acil Servis, KVC

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri WPC REHAU DAN ĠNOVATĠF BĠR ÜRÜN Rehau için, çevrenin korunması ve hammaddelerin çevre bilinciyle ele alınması, en az REHAU ürünlerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

EK III ÜRETİLEN EL SANATLARININ BİLGİ FORMLARI AMASYA

EK III ÜRETİLEN EL SANATLARININ BİLGİ FORMLARI AMASYA EK III ÜRETİLEN EL SANATLARININ BİLGİ FORMLARI ĠĞNE OYASI AMASYA 1. Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Örgü/01 2. Ürünün Yöresel Adı: Ġğne Oyası 3. Ürün Türü: Ġğne oyalı örtü, fular vb. 4. Üretim Yeri: Amasya 7. Uygulanan

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı BiĢkek Ticaret MüĢavirliği Kırgızistan Sektör Raporları Serisi TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ Mayıs 2013 1. TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜNÜN KIRGIZĠSTAN EKONOMĠSĠNDEKĠ YERĠ Tekstil

Detaylı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı Mevsimler & Giyisilerimiz Dünyamızın Güneş çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur ur. Türkiye de bir yılda 4 mevsim yaşarız. Mevsimler Đlkbahar Yaz Sonbahar Kış Đlkbahar Yılın ilk mevsimidir. Ayları; Mart,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı