AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ"

Transkript

1 AYANCIK HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KETEN ÜRETĠMĠNĠ VE KETEN ÜRÜNLERĠNĠ TANITIM BÜLTENĠ 2005

2 Tohum keten bitkisi üskülü keten ipi beyazlatılmıģ ip 2

3 3

4 Resim 1: Ayancık Ġlçe Merkezi Genel GörünüĢü. 1.ÇALIġMANIN ADI VE KONUSU GeliĢtirme ÇALIġMAsi. : Keten Üretimi ve Keten Ürünlerini 2. ÇALIġMANIN UYGULAMA YERĠ : Sinop Ayancık Ġlçesi, merkez ve köyleri ile Ayancık Halk Eğitimi Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü. 3. ÇALIġMANIN AMACI VE GEREKÇESĠ : Sinop ilinin sahil kesiminde bulunan Ayancık ilçesi ve köylerinde ikamet eden çiftçilerin çok eski zamanlardan beri keten ekimiyle uğraģtığı bilinmektedir. Yakın zamana kadar keten ipliklerinden dokunan keten kumaģından çeģitli giyim eģyaları, yatak yorgan çarģafı, yastık kılıfları, ketenin kaba liflerinden de yastık, yatak ve minder içi yapılarak yöre pazarlarında satıģa sunulduğu da bilinmektedir. Günümüzde keten ekimine gereken önemin verilmemesi, göç nedeniyle köylerimizin boģalması, ekonomik girdisini karģılayamaması nedeniyle keten üretimi azalmıģtır. Keten üretimi olmadığı için eskiden kalan iplikler kumaģ haline getirilip, eldeki kumaģlarla da değiģik ve günümüze uyarlanan çeģitli giyim eģyaları üretilmektedir. Folklorik zenginliği doğa zenginliği ile bütünleģen Ayancık ilçesinde keten üzerine yapılan yöresel Türk motifleriyle oluģan el sanatları halen devam etmektedir. Yöre insanının ince zevki, sanat ruhu, kumaģta, renkte, desende görülmektedir. KumaĢ üzerinde yöre insanının dili, duygusu, sevinci, neģesi, üzüntüsü, ilmek ilmek dokunup renk renk bezenmiģtir. Bu çalıģma ile Ayancık ta yok olmaya yüz tutmuģ olan ketenin tekrar canlandırılması, dokuma tezgahlarının yeniden kurularak, ketenin seri üretimine geçilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla; 1. Yörenin kültür yapısına ve geçmiģteki yaģantısına uygun iģ alanı oluģturmak, ek bir gelir ve istihdam alanı açarak dıģa göçü azaltarak göçün getirdiği olumsuzlukları engellemek, 2. Kaliteli ve nitelikli keten üreterek Ayancık keteninin yurt içi ve yurt dıģı piyasasında yerini almasını sağlamak, 3. Halen var olan tezgâhları verimli olacak Ģekilde çalıģır hale getirmek ve yeni tezgâhlar kurarak seri üretimi gerçekleģtirebilmek, 4. KooperatifleĢmeye gidilerek üretimin rasyonelleģtirilmesi, 4

5 5. Yörenin kendine ait özellikli dokumalarını (sağlıklı olması,yazın serin tutması ve teri çekme özelliği vb.) üreterek tanıtmak, bu ürünlerin değiģik yerlerde (turistik eģya yapımı vb.) ve gündelik yaģantıda kullanılabileceğini göstermek, 6. Kırsal alan insanlarını üretim çabası içine katmak, keten ekimini teģvik etmek, iģlenilmeyen toprakları tarımsal üretim içine katabilmek, 7. Keten çüpürünün sıkıģtırılarak çevre dostu ve kalorisi yüksek yakıt elde edilmesi, 8. Doğa ve el sanatı heveslilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek, Ayancık ı bu yolla da tanıtmak amaçlanmıģtır. Ayancık ilçesinin büyük tüketim merkezlerine uzak oluģu nedeniyle yöre insanı ticarete yönelik tarımsal üretim yerine kendine yeterli tarımsal üretime yönelmiģtir. Ġnsan gücüne dayalı olarak yaptıkları faaliyetlerle sermaye biriktirememekte, hatta kendi geçimlerini karģılayacak kazancı elde etmekte bile zorlanmaktadırlar. Ġlçede istihdam imkânı yaratacak yeni tesisler kurulmadığı gibi eskileri de süreklilik arz edecek Ģekilde faaliyet gösterememektedir. Erkek iģ güçleri büyük Ģehirlere mevsimlik olarak çalıģmaya gidip zamanla sürekli bir iģ sahibi olduklarında ailelerini de yanlarına aldıklarından göç olayı sürmektedir. Deprem veya ekonomik kriz nedeniyle bazen göç olayı tersine iģlemekte, ancak geri dönenler geçinmekte zorlanmaktadır. Halen faaliyette olan Ayancık sınırları dâhilindeki mevcut, keten lifi üretimi yapan SĠNKAġ-Keten ve Tekstil Entegre Tarım ve Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. tescilli faal bir fabrikanın da olması bu çalıģmanın gerçekleģmesi için olumlu katkı yapacaktır. Ayrıca dört yıldır emanet yedi dokuma tezgâhı ile keten bezi, Ayancık PeĢkiri ve keten üzerine yöresel el nakıģları kurslarını uygulamak suretiyle Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutmuģ söz konusu el sanatlarımızı icra edecek ilçe insanlarını yetiģtirmektedir. Bu çalıģmalar sonucu yetiģen kursiyerler kazandıkları bilgi, beceri ve sanatı kullanarak iģ yeri açmakta, evlerinde sipariģ alarak ürün hazırlamakta ve satıģını yapmaktadırlar. Ġlçemizde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen, adını da ilçemizle özdeģleģen ketenden alan AYANCIK KÜLTÜR, KETEN VE AHġAP FESTĠVALĠ nin düzenleniyor olması ürün tanıtımı için önemli katkı sağlayacaktır. Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü de bu tanıtıma çeģitli faaliyetler (sergi, basın, ilan vb.) ile katkı sağlamaktadır. Yakın zamana kadar yöre insanı ve yöre ekonomisi için önemli bir yer tutan ancak çeģitli nedenlerle kaybolmaya yüz tutan keten, Ayancık için atıl bir güç olmaktan çıkarılıp tekrar ekonomiye kazandırıldığında Ayancık a dolayısıyla Türkiye ekonomisine olumlu bir güç katabilecek potansiyele sahiptir. 4. ÇALIġMANIN ÜRÜN ÇEġĠTLERĠ VE MĠKTARI : Keten; yağlı tohumlu, lifli bitkiler grubuna giren küçük mavi çiçekli bir bitkidir. Tohumunun toprağa dikiminden itibaren bir yıl zarfında geliģimini tamamlayan bitki 1-1,5 m. arasında bir boya ulaģmaktadır. Hemen hemen her türlü toprakta yetiģebilen ve olgunluğa eriģmesi süresince özel bir bakım istemeyen keten bitkisinin asıl zahmetli bölümü bitkiden iplik elde edilme aģamalarıdır. ĠĢte bu aģamanın zorluğundandır ki bugün yeni nesil köylü bitkiyi dikmekten ve keten üretimi yapmaktan kaçınmaktadır. Hasat edilen keten bitkisi çeģitli aģamalardan geçirilerek iplik haline getirilir ve tezgahlarda dokunmaya hazırlanır. Tahta tezgahlarda dokunarak elde edilen keten bezleri genç kızların hünerli ellerinde iģleme ve nakıģlarla bezenerek çeģitli giyim ve ev eģyası olarak kullanılır. ĠĢleme ve nakıģlar yöreye ve kullanıldığı yere göre yaka, paça, nezgep, peģkir motifi gibi isimler almakta ve keten üzerine sökme ve oya tekniğiyle iģlenmektedir. PEġKĠR : Havlu olarak kullanılır. Yerel dokuma tezgâhında dokuma yöntemi ile oluģturularak dokunur. Desenler geometrik Ģekilde iģlenir. 5

6 BÜRÜMCÜK: El tezgâhlarında pamuktan dokunan ve burma tekniği ile ıslakken burulup bırakılarak elde edilen, göynek, Ģalvar ve iç çamaģırı olarak kullanılan yöresel bir kumaģ türüdür. ĠġLEMELERĠN KULLANILDIĞI YÖRESEL GĠYSĠLER NEZGEP : Kadınlarda baģa takılan, baģı sıcak ve düzgün tutmaya yarayan baģlıktır. Üzerindeki desen tamamen bordo renk kullanılarak yapılmıģ olup; 8-12 numara kotan yumaklar kullanılmıģtır. Susma tekniği ile çalıģılan baģlık üzerine iģlenen motiflere yengil gülü, tepe gülü gibi isimler verilmiģtir. BaĢta kullanılan nezgepin düzgün durmasını sağlamak amacıyla 2 cm. geniģliğinde kumaģ üzerine kanaviçe tekniği ile iģlenmiģ, çene altında duran iki ucunun nezgepe bağlandığı bağcığa ise yengil adı verilir. Zengin ağa hanımlarının nezgepin ön taraflarına altın dizdikleri söylenmektedir. GÖYNEK : Kadınların iç giyimde kullandıkları keten kumaģtan yapılmıģ giysilerin yaka kısımları yöresel nakıģ ve oyalarla süslenir. Bu giysiler için genel olarak göynek tabiri kullanılır. Yakalara iģlenen oya ve nakıģlar iğne oyası ve sökme iģi (ajur) teknikleri ile yapılır. Teri emdiği ve yumuģak olduğu için pamuklu bürümcük kumaģtan yapılanı tercih edilir. Erkek göynekleri de aynı Ģekilde hazırlanır fakat nakıģ yapılmaz. Resim 1 : Resim 2: Resim 3: Göynekte oya aka Göynekte sökme yaka Göynekte yüzlü yaka Resim 4:Göynek Resim 4:Yaka Resim 5:Göynek PAÇA (Don) : Göynek altına giyilen bir çeģit Ģalvardır. Paça kısmı iģlidir. Keten veya bürümcük kumaģtan yapılır, beline takılan uçkur yine ketenden yapılır. Resim 3: Göynek yaka iģlemeli bluz. ĠġLEMELERĠN ÖZELLĠKLERĠ Ayancık yöresinde yapılan nakıģlar (iģlemeler) içe giyilen göyneklerde yakaya, baģta nezgep ve yengile, ayakta Ģalvarın paçasına iģlenirler ve kullanıldıkları yere göre özellikler içerirler. 6

7 SÖKME ĠġĠ : Ġç giyimde kullanılan göyneğin yakasına yapılan iģ sökme ve oya tekniği ile yapılır. Sökme iģi teknik olarak kesme ve ajurlar grubuna girmektedir. YapılıĢ tekniği olarak iģlemede kolaylık sağlaması ve ipliklerin iģin sonuna kadar devam etmesi için tersten yapılmaktadır. ĠĢleme ipliği olarak 8 ve 12 numara kotan ipliği kullanılır. Ayrıca sökme iģi yanında yakalarda sülüğen, haramus suyu, balık kılçığı, kaytan, tırnak, yengil gülü, oya diye adlandırılan ve çoğunluğu kanaviçe ve goblen tekniği ile iģlenmiģ süslemeler göze çarpmaktadır. OYA ĠġLERĠ : Yaka kenarına iğne ile kotan iplik kullanılarak iğne oyası tekniği ile maydanoz, pirinç, halkalı Ģeker adı verilen motiflerle süslemeler yapılır. Oyalar genellikle yaka kenarına geniģ, küçük parçalara dar olarak çalıģılır. PAÇA ĠġĠ : Ġç giyimde Ģalvarların paçalarına susma tekniği ile yapılan süslemelerdir. NEZGEP ĠġĠ: Tersinden sayılarak susma tekniği ile yapılmaktadır. Desende tamamen bordo renk kullanılmaktadır. YENGĠL ĠġĠ : BaĢta kullanılan nezgepin düzgün durmasını sağlamak amaci ile çene altında duran iki ucunun nezgepe bağlanadığı 2 cm. geniģliğindeki yengil üzerine kanaviçe tekniği ile iģlenen iģtir. Resim 4 : Nezgep ve yengil. ĠġLEMELERĠN RENK ÖZELLĠKLERĠ Genellikle canlı renkler kullanılmıģ olmakla birlikte nezgep ve paça iģlemelerinde sadece bordo renk kullanılmaktadır. Resim 5 : Keten dokumalarından elde edilen çeģitli ürünler (Çanta, Gözlük Kılıfı,Duvar Gazeteliği) Resim 6 : Sökme yaka, oya yaka. 7

8 Yakalarda birden fazla renk iç içe kullanılır. Kırmızı, mavi, sarı, pembe, yeģil, eflatun, siyah, portakal sarısı gibi renkelerin çok kullanıldığı görülmüģtür. Yaka çalıģmalarında mutlaka siyah renk kullanılır ve iģlemeye önce yöresel tabiri ile karası (siyahı) çekildikten sonra baģlanılır. Adı geçen iģlemeler yalnızca yörede dokunan keten üzerine yapılmaktadır. Bu dokumalar atkı ve çözgü ipleri keten olan ketene yada çözgü ipliği, pamuk atkı ipliği keten olarak iki grupta toplanılır. Enleri cm civarında değiģir. Çizgili veya düz olarak dokunabilirler. HALK GĠYSĠLERĠ Ayancık ve civarındaki yöresel giysilerin temelini yukarıda da belirtildiği gibi keten giysiler oluģturmaktadır. Bununla birlikte yöre kıyafeteri ve isimleri Ģöyledir: Bayanlarda; Nezgep: BaĢa takılır. Hem süs hem de baģa takılan bürgü ve saçları tutmaya yarar. Eski Türk motifleri ile iģlidir. Yengil : Nezgepin çene altından geçen parçasıdır. Türk motifleri ile süslüdür. Bürgü: Nezgepin üstüne örtü olarak takılır. Nezgepin ön iģlemesini kapatmaz iki kenarı oyalı olan bürgü bürümcükten yapılır. Resim 7 : Nezgep ve yengil. Yakalı Gömlek : Ketenden yapılan gömlek yakası da eski Türk motifleri ile süslüdür, yaka ilik altını diye adlandırılan ve yakayı birbirine tutturan bir altın lira ile tutturulur. Altıparmak Üç Etek: Göyneğin üzerine giyilir, ayak bileklerine kadar uzundur. Ceket yerine geçen üç etek yırtmaçlı olup kırmızı-sarı renkte olanına fındıklı, bordo renginde ince çizgili olanına üç etek denir. Darabulus veya Yün KuĢak : Bele takılır. Özelliği elbiseyi tutturmak ve kadını dolgun göstermek içindir. Darabulus ipekten yapılmıģtır. PeĢkür : KuĢağın üzerine tutturularak cep görevini gören bir önlüktür. Paçalı ĠĢlemeli Don : Ketenden (bürümcükten) yapılır. Ayak bileklerine gelen yerleri nezgepte olduğu gibi iģlemelidir. Bacağa giyilir. Yün Çorap : Koyun yününden yapılır. Az görülmesine rağmen iģlemeli olanları da vardır. Çarık : Ayağa giyilen dana derisinden yapılmıģ ayakkabılardır. Resim 8: Paça (don) Erkeklerde ise; bayanlara oranla daha sade bir kıyafet göze çarpar. Ayakta çarık ve yün çorap, belde kuģak gömlek ve yelekten oluģan kıyafet ile bacağa zıpka denilen bir tür Ģalvar giyilir. GÜNÜMÜZDE AYANCIK KETEN BEZĠ, PEġKĠR DOKUMA, YÖRESEL PAÇA, NEZGEP, GÖYNEK YAKASINDAN YAPILABĠLECEK ÜRÜNLER Ayancık keten bezi dokumadan (düz) yapılabilecek ürünler; 8

9 1. Bayan yazlık takım elbise 2. Erkek yazlık takım elbise Ayancık bürümcük pamuklu dokumadan yapılabilecek ürünler; 1. Bayan bluzlar 2. Erkek spor gömlekler Resim 9: Keten Takım Elbise Ayancık peģkir dokumadan günümüze uyarlanarak yapılabilecek ürünler; 1. PeĢkir 2. Oda takımları 3. Perdeler 4. Yatak örtüleri 5. Yastıklar 6. Yelekler 7. Çantalar 8. Terlik ve ayakkabılar 9. Abajurlar 10.Lavanta torbaları ve para keseleri Ayancık yöresel iģlerinden olan paça, nezgep, göynek yakası gibi iģlerin değiģik Ģekillerde Ayancık keten bezine dizayn edilerek uygulatma yapılması sonucunda; 1. Yelek (sırtı ve önü yarı yüzü paça ve nezgep iģli) 2. Çantalar (paça ve nezgep iģlemeli) 3. Gözlük kılıfı ve lavanta torbaları (paça ve göynek yakası iģli) 4. Oda takımları (sehpa örtüsü, konsol örtüsü) 5.Masa örtüleri, perde gibi ürünler elde edilebilmektedir. Resim 10 : Abajur Resim 11 :Duvar Panosu Resim 12 :Çantalar 9

10 Resim 13: Göynekten modernize edilmiģ elbise. 10

11 Resim 19 :Dokuma tezgahında yapılan sehpa takımı 5. ÇALIġMANIN UYGULAMA AġAMALARI: 5.1. KETENĠN BĠTKĠSEL ÖZELLĠKLERĠ : KÖK: cm. derinlere inebilen, yanlara yayılan bir kazık kök vardır. SAP : Lif ketenlerinde cm. boylanan sap ince, dik, lif ketenlerinde uçtan itibaren dallanma gösterir. YAPRAK : Sap üzerinde yaprak sapı olmaksızın bağlanmıģ olan yapraklar açık yeģil renkte iğne veya mızrak Ģeklindedir. ÇĠÇEK : Dağınık veya birleģik salkımlıdır. MEYVE (KAPSUL) VE TOHUM : Tohumları susam tohumuna benzer. Uçlarında gagamsı bir çıkıntı vardır. Parlak renkte ve kaygan özelliği ile ayrılır. KETEN TOHUMU KETEN ĠPĠ 11

12 5.2. TARIMI ĠKLĠM ĠSTEKLERĠ : Lif ketenleri daha ziyade nispi rutubeti yüksek olan serince kıyı bölgelerinde daha kaliteli mahsul verir. Ketenin özellikle Mayıs Haziran aylarında fazla suya ihtiyaç göstermelerinden dolayı bu devrede yağıģı kafi denecek olan yerlerde, baģarılı bir Ģekilde kültürü yapılabilir. Aksi takdirde bünyesinde suyu depo edebilen topraklar ister. Karadeniz kıyıları keten tarımı için en elveriģli yerlerdir. Keteni kıģtan önce ekmek veya ilkbaharda erken ekmek su ihtiyacını telafi bakımından önemlidir. Erken ekim sonucu daha yüksek bir verim alınır. TOPRAK ĠSTEKLERĠ : Toprak bakımından seçici değildir. Keten; sıcak rutubetli, orta ağırlıktaki geçirgen toprakları sever. Derin yapılı kumlu-killi veya killi-kumlu toprakları sever. BESĠN ĠSTEKLERĠ VE GÜBRELENMESĠ: Keten yöremiz Ģartlarında gübrelenmez. Fakat iyi bir lif ve yüksek verimli tohum mahsulu için ketenin besin isteklerini yerine getirmek gerekir. Ketene doğrudan doğruya çiftlik gübresi verilmez. Tarlada ketenden önce ekili ürüne çiftlik gübresi verilirse, keten de bundan istifade eder. Azotlu gübrelerin lif kalitesine olumsuz etkisi vardır. Sapları kaba yapar, gevģek bir lif verir. Ekimden iki hafta sonra potaslı kompoze gübreler verilmelidir. EKĠM NÖBETĠ : Keten iyi bir ön bitkidir. Yarı nadas sayılır. Tarlayı yormaz. Hele tarla temiz tutulursa ker ekim nöbetine girebilir. Fakat arka arkaya ekildiğinde kendini sevmez. TARLANIN EKĠME HAZIRLANMASI : Genellikle tarla hazırlanmasına önem verilmez. Tarlayı derince bozmalı ve arkasından tırmık ve sürgü geçirilerek tesviye etmeli ve sonra keten ekimine geçilmelidir. TOHUMLUK : Keten tohumunda temizlik çok önemlidir. Çünkü keten tohumu içindeki zararlı ot tohumları çok küçüktür. EKĠM : Keten mutlaka toprak tavında iken ekilmelidir. Tavsız ekim iyi sonuç vermez. EKĠM ZAMANI : Eylül Ekim aylarında havalar elveriģli gittiğinde toprak tavı yakalandığında hemen ekilmelidir. Zira ketenin kıģa tamamıyla pençeleģmiģ ve köklenmiģ olarak girmesi lazımdır. Bizde lif ketenleri kıģlık ekilir. EKĠM ġeklġ : Keten memleketimizde serpme ekilir. TOHUM MĠKTARI : Lif keteninde dallanma istenmediğinden seyrek ekim asla yapılmamalıdır. Serpme ekimde 8-10 kg/da. Tohumluk kullanılması uygundur. Uygulanan ekim derinliği 2 cm. dir. DĠĞER BAKIM ĠġLERĠ : Lif keteni nispi rutubeti yüksek ve yağıģı kafi yerlerde yetiģtirilir. Nitekim Karadeniz kıyıları ketenin iyi yetiģtirilme alanıdır. BaĢka memleketlerde keten sıraya ekim yapılmak suretiyle iki defa çapalanır. Bizde keten serpme ile ekildiğinden çapa yapılmaz. Ġlk çapa bitkiler 10 cm. ve ikinci çapa bitkiler 25 cm. boylanınca uygulanması gerekir. Bundan sonra esasen keten tarlasına girilmez. Ketenin en büyük düģmanı küsküt otudur. Ġlk görüldüğünde sökülüp imha edilmelidir. HASAT : Elle veya makine ile sökülerek yapılır. Sarı (tam) olum döneminde hasat yapılmalıdır. Bu dönemde bitki tamamen sararmıģ, alt yaprakları dökülmüģtür. Tohum kapsülleri sararmıģ ve uçlarında çatlaklar görülmüģtür. Bu dönemde hasat edilen keten hem lif için ve hemde tohumluk içindir KETENĠN BEZ HALĠNE GELEN KADAR OLAN ĠġLEMLERĠ Elle veya makine ile hasat edilen bitkinin ileri olgunluk dönemlerinde lif kalitesi düģmekte, yağ üretimi yükselmektedir. Hasat edilen keten bitkisi demetler halinde kurutulmaktadır. Kurutulan bitkiden lifler, mekaniksel ve havuzlama (havuzlama sırasında içeriğindeki pektin maddesi bakterilerce parçalanmakta ve lif kümeleri bitki sapının odun kısmından kolayca ayrılmaktadır) yöntemleri ile ayrılmaktadır. Havuzlama iki Ģekilde yapılır. 12

13 a. Çiğde havuzlama : Rüzgarı az olan yerlerde çayır ve mera üzerine ketenler serilir. Bir iki hafta sonra sapların çevrilmesi lazımdır. Havuzlama çiğde bir, birbuçuk ay devam eder. Bu usulde lifler kolay kolay parçalanmaz, yumuģar ve lifler kararmaya baģlar. b. Suda havuzlama : Bir, birbuçuk metre kuyularda yapılır. Kuyunu altı ve etrafı taģla örülürse havuzlama daha temiz sularla yapılacağından keten liflerinin rengi beyaz olur. Havuz boģ iken demetler dizilir, asılır havuz doldurulur. Buna durgun suda havuzlama denir. Suyun sıcaklık derecesine göre 5-8 günde olur. Havuzlamada olgunluk derecesi için keten demetlerinin üstünden, ortasından, altından saplar çekilir. Kök kısmından bir parça kırılır, bütün liflerin dallarından sıyrılması ile havuzlam iģlemi tamamlanır. Havuzlama iģlemi bittikten sonra sudan çıkarılan demetler dikine dizilir, süzülmeye terk edilir. Çayırlar üzerinde alt üst edilerek kurutulur. Bu iģlem 8-10 gün devam eder ki buna doğal kurutma denir. Bundan baģka fırınlarda yapılan kurutma da vardır. Ancak bu tip kurutmanın riskli tarafları mevcuttur (ketenlerin yanması vb.). Kurutma iģleminden sonra, ketenin lifleri içindeki odunsu kısmın ayrılması iģlemi yapılır. Bu iģlem basit olarak elde mengenez denen bir alet yardımıyla yapılabilmektedir. Mengenez Mengenez Odunsu kısmından ayrılan lifler taraklarda iģlem görerek liflerde kalan odunsu kısımlar tamamen atılır, temiz lifler meydana çıkar. Bu taraklama esnasında iģe yaramayan gövde kısmı aģağıya doğru tarakla sıyrılmakta ve taranan kısımlarda ketenin elyaf kısmı kalmaktadır. Bu iģlem sonucunda üç kalite iplik elde edilir: Tarak Tarak 13

14 Birinci kalite (mahalli adı parmak); her cins dokuma imalatında kullanılabilecek kalitededir. Ġkinci kalite (mahalli adı semen); kalın bez, çarģaf, çuval, kilim gibi gramajı fazla ve kaba imalatta kullanılır. Üçüncü kalite (mahalli adı çöpür); taramanın en sonunda kalan döküntüdür. Yatak ve ot yastık doldurmada kullanılır. Bu lifler çıkrıkta iplik haline getirilir. (Çıkrık: Taraktan geçirilen ketenin iplik haline getirilmesi için ağaçtan yapılmıģ bir düzenektir.) Taraktan düzgün çıkmayan lifler (semen) ise orçukta (dokunacak ipliğin bükülerek inceltilmesine yarar) iģlenerek kalın ip haline getirilir. ( Bu iplikler çarģaf ve örtü kumaģı yapımında kullanılır.) tezgahta iplik olarak kullanılacak keten, köylü kadınlarca kıģ boyunca çıkrıkta iģlenerek iplik haline dönüģtürülür. Keten iplikleri büyük bakır kazana konur. Ġçine kül karıģtırılarak kaynatılır. Bu iģlem keten ipliklerinin beyzaltılma iģlemidir. Beyazlatılma iģleminden sonra iplikler elepçek denilen ağaç düzene bu düzenekten de masuralara sarılır. Çıkrık Çıkrık Dokumalar pamuğa-pamuk yada ketene-pamuk olarak yapulmaktadır. Tezgaha gerilecek olan pamuk çileleri gergin durması ve dokuma yapılırken kaymamamsı için çiriģlenir. ÇiriĢleme : Un, sabun niģasta ve yağ karıģımı hazırlanılarak soğuk suda bu karıģım ezilir. Hazırlanan bu karıģıma pamuk çileleri atılarak kaynatılır. Kaynatılan pamuk çileleri ateģten alınarak üzerinde oluģan atıklar temizlenerek çileler kurumaya bırakılır. Kuruyan pamuk çileleri elemit e geçirilip masuralara sarılır. Masuralardan istenilen ölçülerde ebatları ayarlanarak çözgü yapılır. Çözgü yapılan ipler zincir haline getirilip toplanır. 4 adet kücüden geçirildikten daha sonra taraktan geçirilen ipler tezgâha gerilir. Tezgâh ağaçtan yapılmıģ olup, elle çalıģan bir tarak sistemi vardır. 14

15 Resim 20 : Tarlada Keten Ekimi. Resim 21 :Ayancık Halk Eğitimi Merkezi Keten- PeĢkir Dokuma Atölyesinden Bir Görünüm Resim 22 : Ayancık H.E.M. Yöresel El NakıĢı Yapan Kursiyerler Resim 23 : PeĢkir Dokuyan Kursiyer 15

16 Resim : K.Bezi Dokuyan Bir Köylü(Hanife ÇETĠNKAYA-Gürsökü/AYANCIK) ÖZEL SEKTÖRDEKĠ GĠRĠġĠMCĠLERDEN GÖRÜNÜM : (Keten ürünleri ve peģkir dokuma atölyesi) Resim 26 : ĠĢveren (Asuman Yılmaz) 16

17 Resim 27 :Dokumacı Resim28 : Diğer çalıģanlar Not: Bu atölyede iģverenle birlikte üç kiģi çalıģmakta olup, taslak ÇALIġMA çalıģmasında adı geçen on yedi çeģit ürün imal edilmektedir.ġki dokuma tezgahı ve iki dikiģ makinesı ile çalıģma yapılmaktadır. 17

18 Resim 29 : Ayancık Ġlçesinin Doğal Güzelliklerinden Akgöl. 7. ÇALIġMANIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE AĠT DEĞERLENDĠRMELER: Ġlçemiz kendi adı ile bir anılan ürün olan keten ve keten ürünlerinin üretimi konusunda yeterli potansiyele sahiptir. Gerek iģgücü, gerek bu iģe gönül vermiģ insan varlığı, gerekse de doğası ile sahip olduğu potansiyelin, geçmiģten gelen tecrübe ile harman edilmesiyle ortaya çıkarılacak sonuç hem yöreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilecektir. Bu ÇALIġMA ile ilk olarak, Ayancık Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde ip yapımında 13, dokuma tezgâhında 24, nakıģ iģlemede 13 kiģi olmak üzere 50 kiģiye iģ ve istihdam imkânı sağlanacaktır. Üretilen ürünler ilçemizde her yıl düzenlenen ve adını adı ilçemizle özdeģ ketenden alan Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali bünyesinde gerek yöre insanına, gerekse dıģarıdan gelerek ilçemizi ziyaret eden insanlara sunulabileceği gibi yurt dıģına gurbetçi veren bir yöre olarak yurt dıģındaki insanlarımıza ve dolayısı ile yabancı insanlara da sunumu yapılabilecektir. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuģ Ayancık Keteni, PeĢkiri ve Yöresel El NakıĢları nın benzeri ürünlerde olduğu gibi (ġile Bezi, Buldan Bezi...) Türkiye ve dünya piyasasında isim yaparak aranan bir ürün olması sağlanacaktır. Yöremizin ve hatta ülkemizin kalkınmasında bir çıkıģ yolu olarak görülen, iç ve dıģ turizme katkı sağlanarak ilçemizin adının dıģarıda tanıtılmasında etkili olacak ve ilçe turizminde önemli yer tutacaktır. Resim30 : Ayancık-Yenikonak taki SĠNKAġ Keten Fabrikası Ġlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren keten iģleme fabrikası halen keteni lif ve pamuk aģamasına kadar üretmekte ve satıģını yapmaktadır. Dolayısıyla hammadde iģleme konusunda fabrika düzeyinde üretim yapılıyor olması ilçemizde keten üretimi için önemli bir avantaj sağlayacaktır. 18

19 Resim 31 : Keten Fabrikasının yanan bölümünden bir görünüm Ancak fabrikanın büyük bir bölümünün yakın geçmiģte yangın felaketine maruz kalması nedeniyle üretim Ģu anda tamamen durmuģ olup,sahiplerince gerekli sermaye desteği sağlanabildiği takdirde tam kapasite üretime geçebilecektir.bu fabrikada ortalama iģçi istihdam edilebilmektedir. Bu ÇALIġMA ile bu tip iģletmeler de özendirilerek yeni üretim kaynakları ve istihdam alanları kurulmasına katkı sağlanması da hedeflenmektedir. HAZIRLAYANLAR: Zeki AKIN Halk Eğitimi Merkezi ve A.S.O. Müdürü

HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE. SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04)

HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE. SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04) HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04) EYLÜL-2012 1 Proje Sorumluları Yücel DOĞAN Hüyük Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI

YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI 903 YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI * ÖLMEZ, Filiz Nurhan ** AYDOĞAN, Emel TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Antalya Merkez İlçeye bağlı olan Yurtpınar Beldesi, yerleşik hayata geçmiş Yörüklerin bulunduğu, kilim, cicim,

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI BOYAMA YAPMA 543M00093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri HAŞHAŞ TARIMI Ülkemizde haşhaş, yoğun işçilik kullanımı ve güvenlik nedeniyle daha ziyade köy, kasaba vs. gibi yerleşim yerlerine yakın tarlalarda yetiştirilmektedir. Haşhaş tarımının aile işletmesi karakterini

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU ARALIK 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Tekstil ve Hazır

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU Hazırlayanlar: ĠMAR, ĠSKAN VE KOOPERATĠFLER ġubesġ ġube Müdürü Yasin AKSOY ġehir Plancısı Demet SAVAġ Jeoloji Mühendisi Sezen

Detaylı

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 2 Isparta mız Akdeniz Bölgesi nde Gül

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

TÜRK HALK ANLATMALARINDA SÜT

TÜRK HALK ANLATMALARINDA SÜT T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI TÜRK HALK EDEBĠYATI BĠLĠM DALI TÜRK HALK ANLATMALARINDA SÜT YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAZIRLAYAN MERAL DOĞRU DANIġMAN PROF.

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER Gökay YILDIZ Şevkiye KAZAN ÖZET Her kültürün bir kurallar ve değerler bütünü vardır. Bu ürünlerin oluşmasında ve şekillenmesinde şehrin

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ AHMET NEDİM NAZLICAN Zir. Yük. Müh. annazlican@yahoo.com 1. SOYANIN ÖNEMİ Anavatanı Çin ve Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri olan soya bitkisi, 4 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi geçmişiyle

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ SÜSLEME UYGULAMALARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı