DİŞ HEKİMLİĞİNDE CİVA KULLANIMI VE CİVA TOKSİKOLOJİSİ BİTİRME TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİNDE CİVA KULLANIMI VE CİVA TOKSİKOLOJİSİ BİTİRME TEZİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE CİVA KULLANIMI VE CİVA TOKSİKOLOJİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Seval BİLMEN Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Aytaç KOÇAK İZMİR-2008

2 İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş ve Amaç 1 Genel Bilgiler.2 1. Civa Nedir? Çevredeki Civa ve Besin Zincirleri Civa Saflığının Belirlenmesi Civanın Toksik Etkileri Civanın Vücuttaki Toksik Etkileri Nörotoksisite İmmün Sistem Bozuklukları Doğum Defektleri Böbreklere Etkisi Genel Sağlık Hipersensitivite Civanın Diş Hekimi ve Personeline Etkisi Civanın Ekotoksisitesi Civa Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavi Tanı Klinik Belirti ve Bulgular Akut Zehirlenmeler Elementer Civa Buharının Yüksek Konsantrasyonda Akut İnhalasyonu Civa Klorürün Akut Olarak Oral Yolla Alınımı..12

3 Kronik Zehirlenmeler Civa Buharının Kronik İnhalasyonu Tanı Diğer Laboratuvar Testleri Tedavi Acil ve Destek Tedavisi Şelasyon Tedavisi DMPS DMSA Dental Civa Hijyeni ile İlgili Öneriler Diş Hekimi Kliniğinde Civa Kaynakları Genel Civa Hijyeni Önerileri İşyeri Kuralları Amalgam Dolguların Hazırlanması ve Yerleştirilmesinde Öneriler Günümüzde Amalgam Dolgular ile İlgili İki Farklı Görüş ADA nın Görüşü Çevresel Diş Birliği nin Görüşü Civa ile Sağlıksız Gülüşler18 8. Amalgam Restorasyonlara Alternatifler Direk Restorasyonlar Posterior Kompozitler Cam İyonomer Simanlar Kompomerler İndirek Restorasyonlar Altın Alaşımlar 22

4 Porselen İndirek Kompozitler Olgu Sunumları Amalgama Karşı Oluşan Alerjik Reaksiyon Olgu Sunumu I Tartışma Olgu Sunumu II Amalgam ve Civaya Karşı Oluşan Alerjik Reaksiyonlar Alerjik Kontak Stomatitisler Alerjik Kontak Stomatitis Tedavisi Diş Hekimi ve Yardımcı Personelin Oluşabilecek Alerjik Reaksiyonlara Karşı Alması Gereken Önlemler Diş Hekimi ve Yardımcı Personelinde Görülen Mesleğe Bağlı Sağlık Şikayetleri Alerjiler ve Kronik Toksikasyonlar Amalgamın Güvenle Kullanılması için Alınacak Önlemler Adli Tıp ve Civa, Adli Toksikoloji Civa Bileşikleri Laboratuvar Bulguları 32 Sonuç Özet.. 33 Kaynaklar 35 Özgeçmiş 37

5 ÖNSÖZ Tezimin hazırlanması sırasında her türlü yardım ve bilgilerini benden esirgemeyen çok değerli hocam Sayın Doç. Dr. Aytaç KOÇAK a ve tüm eğitim ve öğrenim hayatım boyunca beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Saygılarımla, İzmir-2008 Stj. Diş Hekimi Seval BİLMEN

6 GİRİŞ ve AMAÇ Amalgam yaklaşık 150 yıldır diş hekimliği alanında restoratif diş hekimliği materyali olarak kullanılmaktadır. Amalgam, civanın çeşitli materyallerle meydana getirdiği alaşımlardır. İlk amalgam 1800 lü yıllarda D Archets Mineral Siman adıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilk kullanılan amalgam günümüzde kullanılan amalgamla çok az benzerlik gösterir (1). Restoratif diş hekimliğinde amalgamın oda sıcaklığında yoğrulabilir haline getirilmesi ise 1819 yılında İngiltere de Bell, 1826 yılında Fransa da Taveaw tarafından gümüş ve civayı karıştırmaları ile elde edilmiştir (1). Ancak amalgamın restoratif diş hekimliği alanında kullanılmaya başlamasından beri yaklaşık olarak 150 yıldır birçok tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmaların en büyük nedeni içeriğindeki civadır (1). Bu çalışmada civanın toksik ve allerjik özelliklerini araştırırken, özellikle toksik özelliğinin genel popülasyon diş hekimleri ve sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin diş hekimliği ve adli tıp açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

7 GENEL BİLGİLER 1. CİVA NEDİR? Civa, hava, su ve toprakta bulunabilen bir elementtir ve bu ortamlarda birkaç şekilde bulunur (2); Elementer ya da metalik civa İnorganik civa veya civa tuzları Organik civa Diş hekimlerini ilgilendiren ise elementer civadır. Elementer civa yutulduğu zaman toksik etkisi hiç yoktur ya da çok azdır. Gastrointestinal yoldan %0.01 lik kısmı absorbe olur. Geri kalan miktar ise 10 gün içinde bağırsaklardan atılır (1). Elementer civanın en tehlikeli olanı inhalasyon yoluyla alınan civadır. Alveollerden absorbe olur, biyotransformasyona uğrayarak merkürik civa haline dönüşür. Böylece alınan civanın %80 i kan dolaşımına girerek eritrositlerde okside olur ve özellikle böbreklerde birikir. Civanın okside olmayan bölümü ise kan-beyin bariyerini aşarak beyinde birikir. Beyinde yüksek oranda bulunan lipit nedeniyle civa elimine edilemez. Civa böylece motor sinirlerinin koordinasyonunu da engellemiş olur (1). İnorganik civa doğada iki çeşit tuz şeklinde bulunur. Merkürik ve merküroz civa şeklindedir. Bu tuzlardan en toksik olanı merkürik civadır. Sebebi ise suda daha çok çözünmesidir. Bu tuzların en çok bilineni merkürik klorür son derece koroziv olup, ölümcül gastro-intestinal erozyonuna neden olabilir. İnorganik civa bileşikleri epitel hücreleri, kan hücreleri ve plazma proteinleri ile birleşerek organlarda, salgı bezlerinde ve merkezi sinir sisteminde birikebilirler (3). 2

8 Organik civa birleşikleri gastro-intestinal yoldan hızla absorbe edilir ve vücutta hızla yayılır. Özellikle serebral korteks, beyin, periferik duyu sinirlerinin membranlarında ve böbrekte birikime uğrar. Dolayısıyla duyusal ve motorik yetersizliğe neden olur. Eskiden dezenfektan maddelerinde organik civa bileşikleri kullanılırken; günümüzde daha az toksik maddelerin kullanıma girmesinden dolayı kullanılmamaktadır (3) ÇEVREDEKİ CİVA ve BESİN ZİNCİRLERİ Civa, doğada sülfür olarak birçok mineralin içinde bulunan ve biyosferde primer olarak okyanus ve yüksek tepelerden buharlaşarak doğal olarak sirkule olan bir elementtir. Yılda ile ton arasında civa doğal olarak emülsiyona uğrar (4) ton civa ise madenlerden elde edilir. Bunun yaklaşık %3 ü diş hekimliğinde kullanılır. Genel olarak tüm dünyada ton civa doğaya insan aktiviteleri sonucu bırakılırlar. Genel popülasyonun günlük olarak havadan 1 µg Hg/gün, sudan 2 µghg/gün ve yiyeceklerden yaklaşık 20 µghg/gün kadar civayı doğadan aldığı bildirilmiştir (4). Amalgam ayrıştırma sistemlerinin bazılarında amalgam ile kontamine olmuş materyaller pis su sistemlerine bırakılırlar. Genel olarak araçlardan bırakılan gaz atıklar ve diğer endüstriyel kirlenmelerle karşılaştırıldığında, dental civanın çevreyi kirletici etkisi azdır. Dental civanın çevreyi kirletici etkisi dental amalgam artıklarının doğaya bırakılmasından kaynaklanır. Civa ile kirlenmiş katı atıkların bir merkezde toplanması buharlaşma ile kirlenmeyi engellemeye yönelik bir adım olabilir (4). Su kanallarına giren elementer civa, bakteri ve mantarları içeren sediment mikroorganizmalar tarafından metil civaya dönüştürülürler. 3

9 Metil civa alımı 2 mekanizmayla gerçekleşmektedir. Ya direk olarak sudan alınabilir veya besin zincirleri ile alınabilir. Civanın direk olarak sudan alınmasının sebebi sülfür ve sülfahidril gruplarına olan yüksek affinitesi nedeniyledir. Metil civa plankton, algler ve küçük balıklar tarafından, onlar da büyük balıklar tarafından, onlar da yırtıcı kuşlar tarafından tüketilirler. Bu şekilde civanın besin zincirlerinde birikmesi sağlanmış olur (4). Sonuç olarak dental amalgam artıklarının doğaya bırakılması sonucu çevreye etkisi suları kirletmesi ile ortaya çıkmaktadır CİVA SAFLIĞININ BELİRLENMESİ Saf, kimyasal, distile, redistile, double distile, triple distile veya United State Pharmacopeia (U.S.P) veya Türk kodeksi gibi birçok terim civanın kalitesinin tarifinde kullanılmıştır. U.S.P nin haricinde bütün terimler hiçbir standardı belirtmez. American Dental Assosiation (A.D.A) spesifikasyonlarına göre yüzey görünüşü ve döküldüğünde bıraktığı uçmaz kalıntı testlerine göre civanın saflığını belirlemektedi (5). Yüzey görünüşü ve dökme kalıntısı testi ile başlıca metallerin %0,01 lik varlığı bile saptanabilir. Çünkü civaya %0,01 lik bakır, çinko, kalay, kurşun, bizmut, kadmiyum, arsenik, antimon ilavesi hemen civanın yüzey görünüşünde değişiklik meydana getirmektedir. Civa ayna gibi görüntüsünü kaybeder ve yüzeyde bir film veya deri teşekkül eder. Bununla birlikte %0,01 lik bir oranda altın ve gümüş ilavesi civanın yüzey görünümünü değiştirmemektedir. Bu basit ancak hassas test sınırlı olmakla birlikte; herhangi bir diş hekimi tarafından da yapılabilir ve birçok metalin tayininde kullanılabilir. Eğer civa yüzeyi ayna gibi parlaksa dental amalgamlarda 4

10 kullanılabilir. Bulaşmış civa ise içinde bulunduğu cam kabı ıslatarak kapta da kirlenmelere sebep olmaktadır (5). 2. CİVANIN TOKSİK ETKİLERİ Uzun zamandan beri civanın suda eriyen tuzlarının ve metalik civanın absorbe edildiğinde toksik olduğu bilinmektedir. Bir endüstri zehirlenmesi olarak civa zehirlenmesi Hindistan da M.Ö. 500 yılından beri bilinmektedir. Civadan ileri gelen stomatitisler ise ilk defa M.Ö. birinci yüzyılda tarif edilmiştir (5). Fransa da 1685 yılında şapkacılıkta civa nitratın kullanılmaya başlamasıyla civa zehirlenme vakaları o kadar çok görülmeye başladı ki Fransız dilinde Travailler du Chopeau, deli olmak şeklinde şapkacılığın sağlığa zararlı olduğuna değinen terimler türemiştir. Diş hekimliği literatüründe civa stomatitlerine ait yayınlara 1935 yılında civa ve bizmut ile yapılan sifiliz tedavileri sırasında rastlanılmıştır (5). 2.1.CİVANIN VÜCUTTAKİ TOKSİK ETKİLERİ Nörotoksisite Civa, vücutta beyin dokusunda birikim göstererek çeşitli belirtilere neden olabilmektedir. Bu nedenle özellikle nörolojik sistemi etkileyen hastalıkların beyindeki civa seviyesi ile artabileceği iddia edilmektedir. Bu hastalıklardan en önemlileri Multiple skleroz (MS) ve Alzheimer hastalığıdır (1) yılında Alzheimer hastalığı olan 68 kişi ve 33 kişilik kontrol grubu üzerinde yapılan bir çalışmada beyin civa seviyeleri belirlenmiş ve ağızda bulunan amalgam sayısı veya ağızda bulunduğu süre bakımından iki grup arasında hiçbir anlamlı sonuç elde edilemediği belirtilmiştir. Sonuç olarak 5

11 dental restorasyonun içerdiği civanın Alzheimer Hastalığı na neden olabilecek bir nörotoksik faktör olmadığını belirtmişlerdir (1). MS sinir dokusunda myelin kılıflarının hasarı sonucunda duysal ve motor sinir transmisyonunu etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Kontrolü yapılmış olgu bildiriminde, amalgam restorasyon varlığı ve sayısı ile MS arasında bir ilişki saptanamamıştır. A.B.D. Ulusal Multipl Skleroz Derneği civa içeren dental restorasyon materyalleri ile MS veya diğer nörolojik hastalıklar arasında bağlantı kurabilecek bir bilimsel kanıt olmadığını ifade etmiştir (1) İmmun Sistem Bozuklukları Amalgamın immün sistem rahatsızlıklarına neden olduğunu iddia eden çalışmalar da yapılmıştır yılında Eggleston 2 hastadaki amalgam restorasyonların kaldırıldıktan sonra beyaz kan hücresi olan T lenfositlerin yüzdesinin arttığını rapor etmiştir. Bu hastalardan birinin ağzındaki 4 amalgam restorasyon yeniden yerleştirildiğinde T lenfosit sayısında azalma olduğu bildirilmiştir (1) yılında yapılan bir çalışmada 44 hastane çalışanından oluşan bir kontrol grubu ve 44 diş hekimi ve yardımcı personelden oluşan çalışma grubundan alınan kan örneklerinde lenfosit düzeyleri araştırılmış; beyaz kan hücreleri her iki grupta da normal olarak bulunmuştur. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre amalgamın immün sistem üzerine herhangi bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır (1) Doğum Defektleri Dünya Sağlık Örgütü; (WHO) çocuk doğurma yaşındaki bayanların doğum süresince mümkün olduğu kadar az civaya maruz kalmaları 6

12 konusunda açıklama yapmıştır. İngiliz Dişhekimleri Birliği (BDA) de bu konu üzerinde yaptığı açıklamada, amalgam kullanımı ve doğumsal defektler arasında bir ilişki saptanamadığını, yine de hamilelik ve süt verme süresince yapılacak olan müdahalelerin minimuma indirilmesinin makul olabileceğini tavsiye etmiştir (1) Böbreklere Etkisi Yapılan bazı hayvan çalışmaları ve in vitro çalışmalar sonucunda civanın renal disfonksiyonlara yol açtığı iddia edilmiştir. Fakat in vivo insan çalışmalarında organ fonksiyon bozukluğuna rastlanmamıştır. Yüksek oranda civa buharına sürekli maruz kalan kişilerin (>100 µg mg) santral sinir sisteminde toksik etkiler görülmektedir. Aynı zamanda bu seviyenin üstündeki oranlarda, tübuler ve glomerüler böbrek hasarları da rapor edilmiştir (1) yılında Molin ve ark. ağızlarında amalgam restorasyonlar bulunan 20 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, 10 hastanın amalgam restorasyonlarını çıkarırken, diğer 10 hastanın restorasyonlarına dokunmamıştır. Amalgamların kaldırılması sırasında açığa çıkan civa buharının plazma ve idrar civa seviyelerinin biraz arttığı saptanmış ancak bu oranın fonksiyonlarını etkileyebilecek düzeyde olmadığını belirtmişlerdir (1) yılında yapılan bir çalışmada; 100 yetişkin bireyin N-acetyl-Bglucosonidase (NAG) ve idrar civa seviyeleri ölçülmüştür. Bu kişilerden 66 tanesinin ağızlarında amalgam restorasyonlar varken, 34 kişinin ise civa içerikli restorasyonun bulunmadığı belirtilmiştir. Amalgam restorasyonlara sahip kişilerin idrarlarında yapılan ölçümlerde diğerlerine göre çok düşük seviyede NAG ve civa saptanmıştır (1). 7

13 Sonuç olarak diş hekimleri ve personeli üzerinde yapılan çalışmalarda kan ve idrar civa seviyeleri göreceli olarak yüksek bulunmuştur; fakat bu seviyeler güvenlik limitinin çok altındadır (1) Genel Sağlık Amalgam hastalığı ; amalgam karşıtı kişilerin sahip oldukları; çeşitli hastalıklara bağlı semptomların ağızdaki amalgam restorasyonlarına bağlı olduğunu, restorasyonların kaldırıldıktan sonra iyileşme belirtileri gösterdiklerini iddia etmektedirler. Bu hastalıklar kardiyovasküler, endokrin, hematolojik ve merkezi sinir sistemi hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir (1). Amalgam hastalığı ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve bu çalışmalarda hastaların ağızlarındaki amalgamlar sökülüp yerlerine başka restorasyonlar yerleştirildiğinde hastaların semptomlarında dramatik olarak nitelendirilebilecek iyileşmeler gözlendiği iddia edilmiş ancak çalışmaya dâhil edilen kontrol gruplarının preoperatif ve postoperatif civa seviyeleri bu kişilerin ağızlarındaki amalgam restorasyonların varlığı, yokluğu veya sayısı, yaş ve cinsiyetleri belirtilmemiştir. Aynı zamanda kontrol grubu ile çalışma grubu arasındaki yaş, cinsiyet, amalgam restorasyonların varlığı, sayısı, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanma alışkanlıkları hakkında hiçbir raporun olmadığı ifade edilmiştir (1). Meso2.3-dimerkaptosüksinid asid (DMSA), toksik seviyede civaya maruz kalan hastalarda civayı bağlayan ve kişilerin civadan korunmasını sağlayan etkili bir metal şelasyon ajanıdır. Amalgam hastalığı semptomları gösteren kişilere DMSA verilmiş ve idrar civa seviyelerinde artış olduğu görülmüş fakat semptomların azalması ile ilgili bir bağlantı bulunamamıştır. 8

14 Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurularak amalgamın hastalar üzerinde herhangi bir hastalığa yol açmadığı görüşü düşünülebilir (1) Hipersensitivite Amalgam restorasyonların içerisinde bulunan elementer civaya karşı oluşan hipersensitivite reaksiyonları çok düşüktür. Hastalara amalgam içerisinde olduğu gibi civa ve çeşitli elementlerden oluşan karışım parafin içine gömülerek 1 cm çapında kesilmiş; alerjen olmayan bir flasterle kişinin sırt bölgesine yapıştırılmıştır. Uygulanan deri yama testi sonuçlarına göre yaklaşık %2 sinden daha azında bir reaksiyon gözlenmiştir. Bu hastalarında sadece %37 sinde civaya karşı alerji saptanmıştır (1). Amalgam restorasyonlar sonucu oluşan hipersensitivitelerde; ödem, ülser, intraoral belirti göstermeyen ürtiker, veziküller veya ekzamatöz dermal değişiklikler bulunmaktadır. Bu değişiklikler genellikle eski amalgamın sökülüp yerine yenisinin yerleştirilmesinden saat içinde görülür ve semptomların gün içinde kaybolduğu belirtilmektedir (1). Civa hipersensitivitesi ile oral liken planus arasında bir ilişki olduğunu belirten çalışmalarda bulunmaktadır. Likenoid lezyonlar gözlenen hastalarda gözlenmeyenlere göre çok daha fazla hipersensitif reaksiyonların gözlendiği ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda kontak lezyonların bu lezyonlara temas eden amalgam restorasyonların sökülüp yerine başka restorasyonların yerleşmesinden sonra iyileştiği görülmüş; bu nedenle temas etmeyen amalgam restorasyonların değiştirilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir(1). 9

15 3.CİVANIN DİŞ HEKİMİ ve PERSONELİNE ETKİSİ Civanın alerjik ve toksik etkisine maruz kalabilecek birinci derece risk grubu diş hekimleri ve personelidir. Bu riskler; alerjik reaksiyonlar, akut ve kronik civa zehirlenmeleri olabilir. Diş hekimi ve personeli doğrudan deri teması veya civalı bileşiklere dokunulması ve civa buharının salınması ile civadan etkilenebilirler. En tehlikelisi de civa buharının solunmasıdır. Uluslararası eşik civa buhar konsantrasyonu m³ de 0.05 mg. kadardır. Civanın letal dozu ise 1-4 gr. dır (3). Civa bireylerde kan, idrar, tükrük, saç ve tırnaklarda saptanabilir. Amerikan sağlık teşkilatının standart normal civa oranları; Kanda İdrarda 0.05 mg/lt mg/lt Tükrükte mg/lt dir (3). Akut civa zehirlenmesi birkaç saat içinde kusma, bulantı, kanlı diyare ve kramp biçiminde karın ağrıları ile başlar. Dokular tarafından absorbe edilen civa böbreklerde birikir, idrar atılımı azalır, sonra tamamen kesilir. Akut civa intoksikasyonu üremiye neden olup, ölümle sonuçlanabilir. Bu tür bir akut zehirlenmede gastrik lavaj, dimerkaprol ve penisilamin tedavileri uygulanabilir (3). Kronik civa zehirlenmelerinin semptomları 1-30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Civa iyonları hücre içinde enzim inhibitörlerini ve proteinlerini denatüre ederler ve hücrelerin metabolizmasını ve fonksiyonunu etkilediği gibi membran fonksiyonunu ve transportunu da değiştirirler. Beyindeki sinirsel ileti ve salgılamada etkilenir. Kronik civa intoksikasyonu nörolojik belirtilere, güçsüzlüğe, yorgunluğa, uykusuzluğa, kilo kaybına, iştahsızlığa, 10

16 gastrointestinal düzensizliklere, kaslarda titreme ve kronik spazmlara neden olur. Civa zehirlenmesinin ağız içi belirtileri; gingivitis, aşırı tükrük salgısı, metalik tat ve dişlerde mobilite artışıdır (3). 4.CİVANIN EKOTOKSİSİTESİ Kişisel tehlikelerin yanı sıra civanın ekotoksitesi ve çevre kirliliğine etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü doğanın ve çevrenin zehirlenmesi yakın veya uzak gelecekte kişileri de etkileyecektir. Örneğin 60 lı yıllarda Japonya da endüstriyel atık kaynaklı civa ile kirlenen bölgelerden yakalanan balık yüzünden yaklaşık 100 kişi ölmüştür yıllarında Irak da civalı tarım ilaçları ile yetiştirilen buğdaydan 6 bin kişi zehirlenmiştir (6). Bu örneklerde de görüldüğü gibi diş hekimlerinden kaynaklı civa kirliliği ekolojik civa kirliliğinin sadece bir bölümüdür. İsviçre Çevre Bakanlığı nın verdiği sayılara göre ülkede bir yılda çevreyi kirleten civa 10 tondur. Bunlardan sadece 1 tonu diş hekimlerine aittir, geri kalanı pillerden, tarımdan, kimya endüstrisinden ve florosan lambalarının atıklarından kaynaklanmaktadır (6). Ekolojik problemler toplumsal ve politik çözümler gerektirdiğinden ve tüm ülke, hatta uluslararası coğrafyayı kapladığından şu an medyadaki amalgam tartışması sadece diş hekimleri ile sınırlanmış durumdadır (6). 5. CİVA ZEHİRLENMELERİNDE TANI ve TEDAVİ 5.1. Tanı Ağır metal zehirlenmelerinin tanısında kan testlerinden faydalanılır. Örneğin; kurşun (Pb) zehirlenmesinde vücutta ölçülebilecek oranda Pb varsa 11

17 kanda Pb tespit edilebilir. Ancak en önemli tanı yöntemi eritrositlerde Pb düzeyinin tespit edilmesidir. Saç ve idrar düzeyleri de kan düzeylerini yansıtabilir. Pb şelatör ajanlarla, bağlı olduğu organlardan ayrılabilir. Ancak civayı, kurşun gibi şelatörlerle dokudan ayırmak zordur. Civa intoksikasyondan sonra çok kısa bir süre kanda kalabilmektedir. Vücuttan hızla elimine edilmezse karaciğer, böbrek, gastro intestinal sistem (GİS) ve beyindeki sülfidril içeren enzim ve proteinlere bağlanabilmektedir. Kan, idrar ve saç civa düzeyleri vücuttaki civa düzeyi hakkında kesin bilgi vermez. Karaciğer, böbrek ve GİS te var olan civanın miktarını direkt ve net bir şekilde göstermek için tek yol organ biyopsisidir. Ancak invaziv bir teknik olması nedeniyle önerilmemektedir (4) Klinik Belirti ve Bulgular Akut Zehirlenmeler Elementer civa buharının yüksek konsantrasyonda akut inhalasyonu 1. Ciddi kimyasal pnömoni 2. Nonkardiojenik akciğer ödemi 3. Gingivostomatit Civa klorürün akut olarak oral yolla alınımı 1.Karın ağrısı ve hemorajik gastroenterit 2.Bağırsak nekrozu 3. Akut tubüler nekroz 4. Şok ve ölüm (7). 12

18 Kronik Zehirlenmeler Civa buharının kronik inhalasyonu 1. Tremor 2. Nöropsikiyatrik bozukluk Klasik triad 3. Gingivostomatit 4. Erken evrede tremor ve koreiform hareketler 5. Nöropsikiyatrik belirtiler (yorgunluk, hafıza kaybı) 6. Akrodini: Kronik civa maruziyetine bağlı oluşan nadir bir idiyosinkrotik reaksiyondur. Çoğunlukla ekstremitelerdeki renk değişikliği ve soyulmaların eşlik ettiği ağrı, hipertansiyon, aşırı terleme, anoreksi, uykusuzluk, huzursuzluk, apati ve döküntülerle seyreder (7). 5.3.Tanı Potansiyel kan veya bilinen ajanlara maruziyet Karakteristik bulgular Kan ve idrar civa düzeyi yüksekliği (7) Diğer Laboratuar Testleri Elektrolitler Kreatinin PA akciğer grafisi Glukoz Transaminaz BUN İdrar analizleri Görme alanı testleri (8). 13

19 5.4. Tedavi Acil ve destek tedavisi 1. İnhalasyon: Kapalı yerlerde birkaç saat içinde akut pnömoni ve akciğer ödemi gelişebilir. Hastaya hemen oksijen verilmelidir. 2. Civa tuzu yutulması: Ciddi gastroenterit ve şok sıvı replasmanıyla tedavi edilmelidir. Akut böbrek yetmezliği geri dönüşlüdür, ancak 1-2 hafta hemodiyaliz gerektirmektedir. 3. Organik civa yutulması: Semptomatik destek tedavisi sağlanmalıdır (8) Şelasyon Tedavisi DMPS (2,3 dimerkaptopropan sülfat) Ağır metallerle kompleks yapılabilen karşılıklı iki sülfidril grubu içeren suda iyi çözünen bir şelatördür. Civa dışında vücut için yararlı Cu, Zn, Se gibi minareleri de bağlayabilir. Bu nedenle DMPS tedavisi sırasında bu minarelerin suplemantasyonu gerekebilir. Bilinen mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etkisi yoktur. Uzun süreli vücutta kalabilir. İntravenöz veya intramusküler 3-5 mg/kg. dozda ayda bir kez uygulanır. Çocuklarda güvenilir olup olmadığı tartışmalıdır (9) DMSA (Mezo, 2,3 dimerkaptosüksinid asid) Civa dışında kurşun intoksikasyonunda da kullanılır. Suda çözülebilir. Ratlarda yapılan bir çalışmada kan beyin bariyerini (KBB) geçtiği söylenmektedir, ancak insanlarda şüphelidir. Uygun bir şekilde kullanıldığında güvenli ve efektiftir. DMSA, 5-10 mg/kg dozda günde iki kez, iki hafta boyunca oral olarak kullanılır. Çocuklarda da kullanılabilir (10). 14

20 6. DENTAL CİVA HİJYENİ ile İLGİLİ ÖNERİLER Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), diş hekimleri ve yardımcı personelin sağlığını korumak amaçlı civa hijyeni ile ilgili uzun çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda; 1999 ADA Konseyi, civa hijyeni konusunda bir program hazırlamışlardır. Diş hekimleri ve personelinin civaya elle temasını en aza indirmek ve çevreye verdiği zararı minimalize etmek bu program doğrultusunda amaçlanmıştır. Ancak tüm araştırmalar sonucunda standart bir kural koyulamamıştır (11). Günümüzde geçerli olan maddeler; 1. Sürekli olarak yeni bilgiler takip edilmelidir. 2. Civanın damlayacağı veya sıçrayabileceği yerlerde halı döşeme kullanılmamalıdır. 3. Mümkün olduğunca civa yere dökülmemelidir (11) Diş Hekimi Kliniğinde Civa Kaynakları Diş hekimleri ve personeli civaya ya direk deri teması ile ya da civa buharını soluyarak maruz kalırlar. Bazı durumlarda kazara civanın yere saçılması ile ya da bozuk amalgamatörler sebebiyle maruz kalabilirler. Aynı zamanda amalgam polisajı sırasında, amalgam kapsüllerinin kapaklarını açarken de civaya maruz kalınabilir (11) Genel Civa Hijyeni Önerileri Tüm personel, civa hijyeni konusunda eğitilmeli, amalgama elle dokunmanın veya amalgam buharı solunmasının zararları anlatılmalıdır. 15

21 Klinikten ayrılmadan önce iş kıyafetleri çalışılan yerden uzaklaştırılmalıdır İşyeri Kuralları Çalışılan bölgeler iyi havalandırılmalı, havalandırma filtreleri periyodik olarak değiştirilmelidir. Çalışılan yerdeki aksesuar ve yer döşemeleri civa damlacıklarını absorbe edemeyen bir materyalle kaplı olmalıdır. Asla halı kullanılmamalıdır. Periyodik olarak muayenehanede civa buharı düzeyi ölçümleri yaptırılmalıdır. Occupational Safety and Health Administration a (OSHA) göre güvenli doz 0.1 mg/m 3 tür (11) Amalgam Dolguların Hazırlanması ve Yerleştirilmesinde Öneriler 1.Sadece kapsüllü amalgamlar kullanılmalıdır. 2.Amalgamatör kapanabilen bir kutu içinde barındırılmalıdır. 3.Eğer mümkünse tek kullanımlık kapsül amalgamlar kullanılmalıdır. 4.Amalgama elle temas edilmemelidir. 5.Bitirme ve uzaklaştırma sırasında yüksek derecede tahliye çalıştırılmalıdır (11). 7. GÜNÜMÜZDE AMALGAM DOLGULAR ile İLGİLİ İKİ FARKLI GÖRÜŞ VARDIR 7.1.ADA nın Görüşü 150 yıldan fazla süredir ve 100 milyondan fazla hastanın ağzında amalgam dolgu malzemesinin güvenilir, sağlıklı ve dayanıklı olarak 16

22 kullanıldığını, içeriğindeki gümüş, bakır, kalay, gibi metallerin civayla kimyasal reaksiyonlarının sert, stabil ve güvenli bir yapı oluşturduğu belirtilmektedir (12). Amerikan Halk Sağlığı Servisi nin 1993 yılında, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Diş hekimliği Araştırma Bölümü nün 1991 yılında yapmış oldukları geniş araştırmalar sonucu amalgamın içerdiği maddelere aşırı alerjisi olan kişiler haricinde güvenle kullanılabileceğini belirtmişlerdir (12). Ayrıca havadan, sudan ve yiyeceklerden, ağzımızdaki amalgam dolgunun içeriğindeki civanın buharlaşmasıyla alacağımızdan kat ve kat daha fazla civa almaktayız (12). 150 yıldır kullanılan bir materyal olmasına rağmen, bilimsel yayınlarda, amalgamın alerjik olmasından daha ciddi bir yan etkisi rapor edilmemiştir. Alerji olguları 150 yılda sadece 100 olguyu geçmemiştir (12) yılında Dünya Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimliği Malzemeleri Panelinde; belirgin bir şikâyet olmadan amalgam dolguların çıkarılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varılmış ve Amerikan Halk Sağlığı Servisi ise; 1993 yılında amalgam dolguların sökülerek değiştirilmesinin kişinin sağlığına yarar getirecek inandırıcı bir etkisinin olmadığını aksine gereksiz yere sökülen amalgam dolgunun, sağlıklı dişin yapısına zarar vereceğini belirtmiştir (12). Amalgam dolguların sökülmesiyle Multiple Skleroz hastalığının iyiye gitmesi veya amalgamın, arthritis, Alzheimer gibi hastalıklara neden olduğu gibi iddiaların kanıtlanmadığı ve bilimsel bir dayanağı bulunmadığını belirtilmektedir (12). 17

23 Amerikan Diş Hekimleri Birliği, amalgama alternatif ancak en az onun kadar etkili ve güvenli bir madde geliştirmek için yapılan çalışmalara destek vermektedir. Ancak günümüzde amalgama alternatif gösterilen kompozit rezinlerin, özellikle büyük dolgularda, amalgam kadar uzun ömürlü ve etkili olmadığı kanısındadırlar (12). Amerikan Diş Hekimleri Birliği ve Amerika Halk Sağlığı Servisi amalgamın ağız sağlığına yönelik kullanımının hala geçerli olduğu görüşünde birleşmektedirler (12). Amerikan Diş Hekimleri Birliği dergisinin 1995 Kasım sayısında yayınlanan bir araştırmada; 1700 diş hekiminin idrar tahlilleri yapılmış ve çok önemsiz seviyede civa bulunmuştur. Eğer muayenehanelerde amalgam kullanımıyla ilgili güvenlik önlemlerine uyulur, ortamda civa buharı bulunmazsa çalışan personel için zararlı bir etki görülmemektedir (12) Çevresel Diş Birliği nin Görüşü Civayla Sağlıksız Gülüşler Çoğu insanın dişlerindeki dolgular civa içeriyor. Çevresel Diş Birliği (EDS) Başkanı Joyal Taylor ; kullanılan gümüş dolgular, aslında yüzde 50 civa ve sadece yüzde 25 gümüş içerir. Bu bileşim de, bu tür dolguları özellikle zararlı hale getirir. Civa, bilinen bir karsinojendir ve bağışıklık fonksiyonunu bozma yeteneği vardır. Ayrıca otonom sinir sisteminde ve diğer dokularda blokajlar yapabilir. ABD de bir yıl içinde, hastaların ağızlarına, 100 milyondan fazla civa dolgusu yapıldığı hesaplanmış, bu dolgulardan salınan civa buharı, çok kolaylıkla kan tarafından absorbe edilebiliyor ve %80 ile %100 arasında miktarı eritrositlerde birikip %33 lük kısmı akciğerler 18

24 tarafından absorbe ediliyor. Bundan sonra da beyin dahil, vücuttaki her hücreye taşınıyor (13). Dolgulardaki civa oranı, balıkta ve deniz ürünlerinde bulunanın tam altı katıdır. Civa buharları, amalgam dolgulardan sürekli olarak salındıklarından yılda 365 gün, günde 24 saat, civa solunuyor demektir. Dolgulardan elementel civa solunduğunda, vücuttaki bakterilerin aktivasyonuyla, civanın organik formuna yani metilcivaya çevriliyor. Metilciva, kan-beyin engelini kolay geçebildiğinden, nörodejeneratif hastalıklarla bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Bu hastalıklar arasında Alzheimer ve Multiple Sklerosis (MS) de vardır (13). Civa gibi ağır metaller serbest radikal görevi yaparlar ve vücudun kendi kendini zehirlerden arındırması için gerekli olan enzimleri bloke ederler. Bu arada, damarların iç duvarlarına ve sinir düğümlerine de (ganglion) hasar verirler. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yıl önce civa dolguları çıkarılmış olan hastaların bile vücutlarında, yüksek düzeyde civaya rastlanabilmektedir (13). Civanın vücutta yaptığı lezyonlar içinde şunlar vardır; böbrek fonksiyonlarında bozulma, kardiyovasküler sistemde bulgular (kalp-damar sistemi), sakat doğumlar, nöropsikolojik bozukluklara neden olabilir, üreme sisteminde bozukluklar yapabilir. Zehirlenme kronik ise belirtileri; anoreksia, depresyon, yorgunluk, uykusuzluk, artrit, MS, sinirlilik, hafıza kaybı, mide bulantısı, ishal, diş eti hastalıkları, baş ağrısı görülmektedir (13). Amalgam zehirlenmesinin önemi nedeniyle, çok sayıdaki kanser uzmanı, hastalarının ağızlarındaki civa dolguların çıkarılmasını istemektedir. 19

25 Hastanın hem bağışıklık sistemi zayıflatmakta, hem de belirli organlara toksik etki yapmaktadır (13). Uluslararası Oral Tıp ve Toksikoloji Akademisi (IAOMT) civa amalgamların, bağışıklık sisteminin bozulmasına ve kanser dahil, serbest radikal patolojilerine büyük ölçüde katkıda bulunduğuna ilişkin bir çok kanıt olduğunu ifade etmektedir. Alman Sağlık Bakanlığı amalgamı, civa buharı salınmasından dolayı, risk olarak kabul etmektedir. Bu salınma, yemek çiğneme ve dış fırçalama gibi gündelik aktivitelerden dolayı meydana gelebilir(13). Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) de araştırmalarına göre, tek bir amalgam, her gün 3-17 mcg civa salabilmektedir. Danimarka da yapılan bir araştırmaya göre, kanlarında civa düzeyi yüksek olan insanların en az 4 amalgam dolgusu bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca Amerikan, İsveç ve Alman bilim adamlarının, kadavralarda yaptıkları araştırmalarda da, dolgu sayısıyla, beyin ve böbreklerde civa düzeyi arasında çok belirgin ilişki saptanmıştır (13). 8. AMALGAM RESTORASYONLARA ALTERNATİFLER 8.1. Direk Restorasyonlar Posterior Kompozitler Kompozit rezinlerdeki tüm gelişmelere rağmen, halen sekonder çürük, polimerizasyon büzülmesi ve kenar sızıntısı karşılaşılan problemlerdendir. Yeterince hassas çalışılmadığı takdirde başarılı bir restorasyon yapmak imkansızdır. Direk kompozit rezin restorasyonların yapılmasında incremental tekniğin kullanılması polimerizasyon büzülmesini azaltsa da tamamen 20

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şirin SALİF Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Çınar İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Doğan HİZMETÇİ

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

GALVANO SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI, ZEHİRLENMELER VE İLK YARDIM

GALVANO SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI, ZEHİRLENMELER VE İLK YARDIM GALVANO SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI, ZEHİRLENMELER VE İLK YARDIM Y I L D I R I M Elektrik Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. nin ücretsiz olarak sektöre armağanıdır. 2005 GALVANO SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI,

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi : Bekir KULU Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Özant ÖNÇAĞ İZMİR-2014 ÖNSÖZ Otizm

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri

Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri Aegean Pathology Journal 2, 98 115, 2005 Available on line at www.epd.org.tr/apj.php Occupational health hazards and safety guidelines in histopathology laboratory Patoloji laboratuarında mesleki riskler

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

AĞIZ KOKUSU T.C. Ege Üniversitesi. Dişhekimliği Fakültesi. Periodontoloji Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Sümeyra AKKOÇ

AĞIZ KOKUSU T.C. Ege Üniversitesi. Dişhekimliği Fakültesi. Periodontoloji Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Sümeyra AKKOÇ T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı AĞIZ KOKUSU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Sümeyra AKKOÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ İZMİR- 2014 ÖNSÖZ Ağız

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASENTA DOKUSUNDA NİKEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Bilge Cansu SOYLAR DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız,

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr. Ali

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI T. C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yavuz TULUM Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ferhan G. SAĞIN İZMİR-2007

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler 1. DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 1 C 1) Mesleki nedenlere bağlı KOAH ta aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisinde artış görülür? A) Vital kapasite B) İnspiratuar kapasite C) Rezidüel volüm

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ Bitirme

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı