BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak olan Bilkent II Park Sitesi "site"; Park Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve bu kurulu temsil yetkisi verilmiş site müdürlüğü "idare"; Güvenlik hizmeti sağlama isteklisi firmalar "yüklenici" olarak ifade edilecektir. İdare ve yüklenicinin her biri "taraf", beraber ifade edilmesi gerektiğinde "taraflar" olarak anılacaktır. 1.2 Şartname, Bilkent II Park Sitesi için satın alınacak özel güvenlik hizmetine yönelik hususları kapsar ve farklı firmalardan alınacak fiyat teklifleri için karşılaştırma yapılabilmesi maksadıyla ortaya konulmuş esaslar içermektedir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez Teklif ekinde, bir güvenlik görevlisi, bir vardiya amiri ve bir gece güvenlik amiri için ayrı ayrı maliyet analizleri sunulacak ve KDV hariç tutarı ile KDV oranı ayrı ayrı belirtilecektir Satın alınacak özel güvenlik hizmetinin, sözleşme süreci içinde, idarenin uygun göreceği denetim firmaları veya kendi oluşturacağı denetim mekanizması içinde yeterlilik kontrolleri yaptırılabilecektir. Yüklenici bu konudaki rapor sonuçlarına işlem yapmak zorundadır Yüklenici olarak tespit edilecek firma ile yapılacak sözleşmenin referans ek'i bu şartnamedir. Yüklenici, hizmetlerini, yapılacak sözleşme ekinde bulunacak olan bu şartnameye göre düzenleyecektir. Sözleşmede yetersiz kalan hususların ortaya çıkması durumunda, satın alma şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır Şartname alan firmalar tekliflerini kapalı zarfta 6 EKİM 2011 saat 16:00 ya kadar teslim etmiş olacaklardır. Teklif veren firmaların, şartnamede talep edilen hizmetler için, site içi alan değerlendirmesi, risk değerlendirmesi ve görev analizi yapmış oldukları kabul edilecektir. Bu maksatla yapılacak çalışma için, öncesinde, site müdür yardımcısı ile koordinede bulunulacaktır Sözleşme yapılacak firma, sözleşme öncesi, Site Risk Analizini yaparak idarenin onayına sunacaktır. Risk analizi hazırlanmadan güvenlik planı yapılmayacaktır Yüklenicinin tespitinden sonra taraflar arasında sözleşme imzalanacak ve site güvenlik hizmetlerini başlatması için 15 gün hazırlık süresi verilecektir. Bu süre içinde, sitede görevlendirilecek personelin idare tarafından onayı alınacaktır. Onayı alınan personele site içinde yürütülecek hizmete ilişkin idare ile koordineli eğitim verilecektir.

2 1.9. Yüklenici, 1 KASIM 2011 tarihinde fiilen göreve başlamış olacaktır. Yüklenici firma değişmesi durumunda üç gün öncesinden güvenlik hizmetleri devir işlemleri başlatılacak, idarenin kontrolünde devir gerçekleştirilecektir. 2. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI 2.1. Bilkent II Park Sitesinin, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki 170 dönümlük tek tapu tek parsel alanı içerisindeki bulunan konutlarda yaşayan site sakinleri ile misafir ve ziyaretçilerin huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının sağlanması Güvenlik ile ilgili hizmetlerin yasal dayanaklar ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunun (TYYK) koyduğu kurallar çerçevesinde yürütülmesi Siteye ait alandaki demirbaş eşya ve sarf malzemelerin korunması Kötü niyetlilerin huzura, mala ve cana olabilecek tecavüzlerinin yasalar çerçevesinde önlenmesi için güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi Özel Güvenlik elemanlarının, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanmış yetkiler çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte güvenlik hizmeti sağlaması Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 7nci maddesi kapsamında, TYYK tarafından konulan kuralların yerine getirilmesi için belirlenen bölgelerde ve görev saatleri süresince güvenlik hizmeti sağlaması Özel Güvenlik Hizmetini yerine getirmek için; 5188 Sayılı Yasada belirtilen özel güvenlik şartlarına haiz 19 (ondokuz) Özel Güvenlik Elemanı (Silahsız) çalıştırılacaktır. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Alt yüklenici kullanılmayacaktır. 3. TYYK TARAFINDAN TALEP EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLERİ 3.1. Site sakinleri, site içi işletmelerin çalışanları, site işletme müdürlüğü çalışanları ve ziyaretçilerin güvenlik ve site kuralları ile ilgili duyuruda bulunulmuş hususlara uymalarını temin etmek. Uymayanları tespit ederek idareye rapor etmek Görev alanı içerisinde işlenen suçları idare yetkilileri ile genel kolluk kuvvetlerine iletmek; genel kolluk kuvvetlerinin siteye intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak İdare tarafından, sözleşme kapsamında verilecek talimatlar çerçevesinde, güvenlik ile ilgili gerekli kontrolleri yapmak, bu konularda tüm raporları her mesai günü başlangıcında idareye aktarmak Girilmesi izne tabi olan yerlere, görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek,

3 3.5. Site giriş kapılarındaki kontrolleri TYYK kararlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve bu hususta hazırlanacak talimat çerçevesinde güvenlik hizmetini yürütmek Mesai saatleri dışında gelen site çalışanlarının, verilmiş izinler çerçevesinde veya site yönetiminin uygun gördüğü şekilde, kontrollü olarak ilgili bölümlere alınmalarını temin etmek, 3.7. Site sakini, misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara ve her türlü mala yapılabilecek zararları engellemek, yapanları tespit etmek Park Sitesi alanı içerisinde içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak, bu nedenle TYYK tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda üst aramalarını yapmak, şüpheli şahısları takibe almak, bu şahıslar hakkında idareye ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bilgi vermek Bulunan kayıp eşyaları İdare yetkilisine tutanakla teslim etmek, Site alanı içinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olayları yetkililere bildirmek Vuku bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb. tabii afetlerde) yasanın tanıdığı şartlar içinde, ilk müdahalede bulunmak, arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmak Sitenin tüm girişlerinde, TYYK tarafından verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetim ve kontrol yapmak, bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak Site içinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların nizama uymalarını temin etmek, yabancı şahısları gerekirse site sınırları dışına çıkarmak ve/veya ilgili kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar şahsı gözetim altında bulundurmak Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, her olay için gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek, idareye teslim etmek Siteye ait park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olmak, trafik blokajını önlemek. Kaza meydana gelmesi durumunda tespit ve raporlama yapmak Bu hizmetleri haftanın her günü ve resmi tatillerde de sürdürmek. 4. ÇALIŞTIRILACAK ELEMAN NİTELİKLERİ, SAYISI VE ŞARTLARI 4.1. Bu şartnamede yazılı Özel Güvenlik Hizmeti için 19 (ondokuz) Özel Güvenlik Elemanı çalıştırılacaktır. Bu sayıya 1(bir) adet güvenlik amiri ve 3 adet vardiya amiri dahildir. İdare sözleşme süreci içinde bu sayıyı arttırma veya azaltma hakkını her zaman saklı tutar. Bu konudaki taleplerini yükleniciye yazılı olarak bildirir sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde çalışma izni almış Özel Güvenlik Elemanları, nöbetleşe esasına göre çalışacak, haftada bir tam gün izinli sayılacaktır.

4 4.3. Özel Güvenlik Hizmeti haftanın 7 (yedi) günü ve 24 (yirmi dört) saat esasına göre yapılacaktır. Anılan hizmette çalıştırılacak Özel Güvenlik Elemanlarının çalışma saatleri günlük 7,5 (yedi buçuk) haftalık 45 (kırk beş) saattir. Bayram ve resmi tatillerde bu sayılarda değişiklik yapılmayacaktır Günlük çalışma 3 (üç) vardiya halinde yapılacaktır. Vardiya çizelgeleri güvenlikten sorumlu site müdür yardımcısının kontrolünden geçtikten sonra uygulanacaktır Yasal düzenlemelerden dolayı meydana gelen artışlar güvenlik elemanlarının özlük haklarına aynen yansıtılacaktır Yüklenici tarafından görevlendirilecek güvenlik elemanları, sağlık problemi olmayan personel arasından seçilecektir. Aşırı kilolu olmayacak, en az 1.75 cm boy standardında olacaklardır. Görevlendirilen elemanlar idarenin onayının alınması sonrası işe başlayabilecektir. İdarenin onaylamadığı eleman geri çekilecektir İdare tarafında tespit edilecek, güvenlik personelinin göreve yönelik yetersizlikleri, görev disiplinine aykırı davranışları, site sakinlerine karşı hatalı davranışları vb. durumları açıkça ortaya çıkan personel için, yükleniciden personel değiştirmesi talep edilebilecektir ve bu talep üç iş günü içinde karşılanacaktır Sözleşme görevlerini yerine getirmede isteksiz davranan, görevini yerine getirmede hatalar yapan ve talimatlara uymayan güvenlik personelinin, yüklenici tarafından, site için yüklenici tarafından görevlendirilmiş güvenlik amirince savunması alınacak, cezalandırılması yüklenici tarafından yapılacak ve sonuç idareye bildirilecektir. Site güvenliğinden sorumlu müdür yardımcısının, hatalı personelin savunmasının alınması talebi üç gün içinde yerine getirerek sonuç idareye 7 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir Sağlık, izin, ölüm, doğum ve diğer makul sebepler ile sitedeki görevinden uzaklaşan personelin yerine görevlendirilen personel, öncesinde oryantasyon ve hizmet içi eğitime tabi tutularak siteye ait görev ve sorumluluklarını bilerek işe başlatılacaktır. Bu eğitim sorumluluğu yüklenici tarafından yerine getirilecektir Bir sözleşme yılı içinde, nitelikleri uygun olmayan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle, idare ve yüklenici tarafından, siteden uzaklaştırılan güvenlik personeli sayısı, sitede görevlendirilmesi talep edilen toplam personelin %30 unu geçmesi durumunda, yüklenicinin yeterli kalitede hizmet veremediği kanaati ile, idare tarafından, tek taraflı olarak, taraflar arasındaki sözleşme iptal edilebilecektir. Bu şartların gerçekleşmesi durumunda, yüklenici tarafından, sözleşme iptalinden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı, bu şartnameye teklif verilmesi halinde kabul edilmiş sayılır İdare tarafından; güvenlik hizmetlerinin denetimi, koordinesi, görev yerlerinin tespiti, vardiyaların yönetimi, güvenlik personelinin seçimindeki uygunluğunun denetimi ve görevindeki performansının değerlendirilmesi, risk değerlendirmesine göre görevlendirmelerde değişiklik yapma yetkisini kullanma, yükleniciye karşı idareyi temsil yetkisi ve 5188 sayılı kanunun yükleniciye verdiği görevlerin yerine getirilmesini takip etmekten sorumlu olmak üzere, site müdür yardımcısını "güvenlikten sorumlu müdür" olarak görevlendirilmiştir. Yükleniciler, site müdür yardımcısının bu yetkilerini kabul ettikleri takdirde teklif vereceklerdir.

5 5. ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARDA ARANAN ŞARTLAR: 5.1. GECE GÜVENLİK AMİRİ: T.C. Vatandaşı olmak Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, emekli TSK mensubu tercih sebebidir (Erkekler için) Mecburi askerlik hizmetini yapmış olmak İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak Yasadışı faaliyet gösteren herhangi bir siyasi örgüt mensubu olmamak Kamu haklarından yoksun olmamak Bedeni bir sakatlığı ve sağlık sorunu bulunmadığını tam teşekküllü, bir hastaneden alınan rapor ile kanıtlamak Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak Verilen hizmet konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak, 30 yaşından yukarıda olmak Yöneticilik deneyimine sahip olmak 5.2. VARDİYA SORUMLUSU (GRUP AMİRİ, GRUP ŞEFİ) : T.C. Vatandaşı olmak Yüksekokul mezunu olmak (Erkekler için) Mecburi askerlik hizmetini yapmış olmak İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

6 5.2.6.Yasadışı faaliyet gösteren herhangi bir siyasi örgüt mensubu olmamak Kamu haklarından yoksun olmamak Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak Verilen hizmet konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak, 25 yaşından yukarıda olmak GÜVENLİK GÖREVLİSİ : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Tüm personel en az lise veya dengi okul mezunu olmak Erkek personel askerliğini yapmış olmak Erkeklerde en az boy 1.75 cm, bayanlarda 1.65 cm Erkeklerde kilo kg, bayanlarda kg dan fazla olmayacak yaşından büyük olmamak Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak, laf atma, sarkıntılık, ırza teşebbüs, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik,fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak Kamu haklarından yasaklı olmamak Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgesi bulunmak. (Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde belge göstermek zorundadır.) Tam teşekküllü bir Hastaneden sağlık raporu (Psikiyatri dahil) alacak Güvenlik elemanları gözlüklü olmayacaktır. (miyop, hipermetrop, astigmat gibi gözlük kullanmayı gerektiren faktörler) Çalışan her elemana ait idarenin uygun göreceği bilgi ve belgeleri içeren bir dosya olacaktır. 6. ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR 6.1. Görevini, kendisine yüklenici tarafından verilen özel giysilerini giyerek ifa edecektir Giyeceğini ve özel teçhizatını ütülü ve temiz bulunduracaktır Erkek elemanlar, günlük sakal tıraşını aksatmayacaktır Sitenin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir Üniformasıyla bağdaşmayacak şekilde kolye, madalyon, künye ve rozet vb. şeyler takmayacaktır Kamu görevlileri için belirlenen şeklin dışında saç uzatılmayacak, favori bırakılmayacaktır.

7 6.7. Gerek duyulduğunda talep edilecek bayan elemanların dikkati çekecek derecede makyaj yapmaları, ziynet eşyası vb. şeyler takmaları ile saçları omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır Kapalı mekan dışındaki görevlerinde şapkasız dolaşmayacaktır İdarenin yönetici ve görevlileri ile uyum içinde çalışacaktır Nöbet mekanı ve zamanı değişikliği gibi konularda site güvenliğinden sorumlu müdür yardımcısının isteklerini yerine getirecektir Site sakinleri ve çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerinde nazik olacaktır Yemek saati, tuvalet ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini ancak başka yerden eleman kaydırarak terk edecektir. 7. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1. Yüklenici, işe başlamasından önce, sözleşmenin bir örneği ile birlikte Valiliğe işe başlama bildiriminde bulunacaktır Yüklenici anılan hizmette çalıştıracağı özel güvenlik elemanlarının listesi ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin birer örneğini, personelin göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara Valiliğine bildirecektir. Bunların birer sureti de idareye verilecektir Yüklenici, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasıyla ilgili her türlü mevzuat değişikliğini (Sigorta poliçelerindeki teminat tutarlarının değişmesine bağlı olarak zeyilname düzenleme v.b.) takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür Yüklenici, çalıştıracağı elemanlarına Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş şekilde kıyafet giydirmekle yükümlü olup, yönetmelikte belirtilmiş olan teçhizat ve demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, vereceği teklifin altında, bu hizmetin sağlanması maksadıyla, kaç adet hangi malzemeden siteye tahsis edileceği belirtilecektir Yüklenici, sitede görevlendireceği personele, bir sözleşme döneminde, aşağıdaki malzemeleri istihkak olarak dağıtmayı kabul eder. 1-Takım Elbise /Tayyör 1 Takım 2-Gömlek ( 2 Yazlık-2 Kışlık) 4 Adet 3-Bay-Bayan Ayakkabı 2 Çift (yazlık/kışlık) 4-Yağmurluk 1 Adet 5-Kravat 1 Adet 6-Şapka 1 Adet 7-Çorap 6 Çift 8-Palto-Manto 1 Adet 7.6. Yüklenici, kendi personelinin siteye vermiş olduğu her türlü zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumludur.

8 7.7. Yüklenici şartname konusu iş ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlüğü nezdinde ayrı bir işyeri dosyası açtıracak ve bu işte çalıştıracağı Özel Güvenlik Elemanlarının işlemelerini bu dosyadan yürütecektir Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarıyla sosyal haklarını eksiksiz karşılamak ve ödemek zorundadır. Bu maksatla yüklenici, çalıştırdığı her personelin maaş ödemesini banka aracılığı ile yapacaktır. Yüklenici, kestiği her faturanın ekine, bir önceki aya ait personel maaş ödemelerini gösterir banka ekstresi, aylık SGK bordrosu, tahakkuk fişi ve banka ödeme dekontu ile muhtasar beyannamenin tahakkuk ve ödeme dekontlarının birer kopyası ekleyecektir. Site tarafından fatura ödemesini takiben 3 (üç) iş günü içinde, site için çalıştırdığı personellerin maaşlarını ödeyecektir Güvenlik personellerinden maaş, fazla mesai, yemek parası, yol parası adı altında ilgili firmadan alacağı bulananlar için ilgili çalışanın dilekçe ile müracaatı halinde, bir personele düşen maliyet kadar tutar ilgili firmaya eksik ödenerek içeride bırakılacaktır. Çalışanı ile uzlaşma halinde firmaya kalan bedelin ödemesi yapılacaktır Çalışan elemanların doğum, ölüm, yıllık izin ve raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri halinde, eksik eleman yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır Özel Güvenlik Hizmetlerinin daha modern bir şekilde yürütülmesi amacı ile kullanılan ekipman ve yöntemler (çeşitli dedektör, kamera ve parmak izi kimlik aletleri vb.) yüklenici tarafından önerildiği takdirde ve İdarece uygun görülmesi kaydıyla kullanılabilir. Bu kapsamda, vereceği teklifin altında, bu hizmetin sağlanması maksadıyla, kaç adet hangi malzemeden siteye tahsis edileceği belirtilecektir İş Kanunu gereğince ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları da yükleniciye aittir Sitede çalışan personelin yol, yemek ve diğer iaşesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bedeli ödenmek kaydı ile, hafta içi günlerde öğlen yemeği hizmeti idare tarafından sağlanabilir Yüklenici, site yönetimi tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda sağlam olarak aynen teslim edecektir Yüklenici, görevde bulunan her kontrol noktası için bir telsiz bulunduracaktır. Telsizler Site alanının her yerinde iletişimi sağlayacak kapasitede olacaktır Telsizler bele takılacak ve mesajlar kulaklık ile dinlenecektir. Yaka mikrofonu ile mesajlar verilecektir Yüklenici gerekli irtibatın sağlanması amacı ile idareye 2 adet telsiz tahsis edecektir Yüklenici haberleşme sistemine ilişkin; kullanacağı telsizlerin Türk Telekomünikasyon Kurumuna kayıtlı olduğunu belgelendirecektir Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 Sayılı Kanun kapsamında temel eğitimlerine ek olarak alması gereken eğitimler olması halinde, bu eğitimler koruma ve güvenlik görevi hiçbir şekilde aksatılmadan ve personel sayısı azaltılmadan

9 yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu eğitimle ilgili hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir Görev mahallinde, güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olayların hukuki sorumluluğu yükleniciye aittir Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereği, yüklenici tarafından, "Site Koruma Planı" hazırlanarak otuz gün içinde Ankara Valiliğine onaylattırılacaktır. Yapılacak olan koruma planı, site için uygulanabilir ve fonksiyonel olacak, idarenin yardımı ve onayı alınacaktır Yukarıda sayılan tüm hizmet ve işlemler maliyet analizi içinde gösterilecek, birim fiyat dışında ek bir ücret talep edilmeyecektir Yüklenici, bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan makine teçhizatı temin etmek zorundadır. Bunun için Siteden hiçbir ücret talep etmeyecektir. Özel güvenlik hizmetinin ifa edilmesinde kullanılmak üzere, yüklenici aşağıdaki ekipmanları sağlamak zorundadır Palaska (her personel için) El Feneri pili ile birlikte (gece çalışan personelin her biri için) Telsiz (Her görev noktası için birer tane ve idare için 2 tane) El tipi Metal Dedektör 3 adet (her kapıya bir adet) Trafik Yeleği 3 (akşamları her kapıya bir adet) Plastik Jop kılıfı ile birlikte 15 adet (her güvenlik personeli için) Araçaltı Arama Aynası 3 adet (her kapıya bir adet) Düdük kordonu ile birlikte (her personel için) Motosiklet ( En fazla 2 yaşında, elektrikli ) 2 adet (devriye için) Yüklenici, siteye vermiş olduğu güvenlik hizmetini, kendi birimlerince, ayda en az iki gece ve üç gündüz saatlerinde denetleyecek, giriş çıkış saatleri, denetleme süresi, denetleyen kişi kimlik bilgileri ve sonuç raporunu içeren belgeyi idareye iki iş günü içinde gönderecektir İdare tarafından yükleniciye sitede vereceği hizmet maksadıyla (site sakinlerinin güvenliği araması için) bir adet Telekom abonesi tahsis edilecektir. Bu aboneye ait aylık kullanım bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. 8. BİRİM FİYAT TESPİTİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME KRİTERİ 8.1. Şartnameye uygun hizmet verilebilmesi maksadıyla tesis edilecek güvenlik kadrosunda görevlendirilecek personel için maliyet analiz çıkartılarak fiyat teklifi yapılacaktır. Güvenlik personeli, vardiya amiri ve gece güvenlik amiri için ayrı ayrı maliyet analizleri çıkartılacaktır. Sonuçta, idare tarafından, talep edilen personel niteliklerine göre, birim fiyat çarpı personel miktarı üzerinden hizmet satın alma bedeli ödenecektir.

10 8.2. Maliyet analizi içinde bütün parametreler değerlendirilecek, teklif edilecek birim fiyatın dışında ilave bir fiyatlandırma yapılmayacaktır. Ödemeler, faturası idareye intikal etmiş olan her hizmet ay'ı sonrasındaki ayın 15 inci gününde yapılacaktır Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, şartnameye uygun hizmetleri, güvenlik personelinin bütün yasal haklarını karşılamak kaydı ile vermeyi taahhüt eden istekli firmaların, teklif edilen birim fiyatlarından en düşük olanıdır. TYYK tarafından, verilen teklifler değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilecektir. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlenen süre içinde, teklif sahiplerinden, çıkarılan düşük maliyetler için ayrıntılı bilgi talep edilebilecektir Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, sözleşmeye dayalı iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya şartnameye uygun teklif vermediği tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilecektir Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması sözlü olarak istenecektir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden fazla olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu şartnameye uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklifi alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 9. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 9.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

11 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 5. maddesi gereği İçişleri Bakanlığınca verilmiş olan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslı / aslı idarece görülmüştür sureti / noter onaylı suretini tekliflerle birlikte sunacaktır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 9.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 9.3. Personel durumuna ilişkin belgeler: Güvenlik hizmeti verdiği diğer kurum ve yerler için halihazırda istihdam ettiği personel miktarı; bu personelin firmada hizmet verdikleri yıl çizelgesi. TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU ADINA M.Serdar DOĞUSAL TYYK Başkan Yrd. Alaaddin KAYIHAN TYYK Başkanı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah. 282.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı